Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
26/1/2023 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 27
Nummer 1296  van 21/1/2023


 

Gegroet lezer,

Ook deze week weer heel wat berichten over artificiële intelligentie - en ook een tip voor een aflevering van de podcast Nieuwe Feiten, die alles nog eens heel helder samenvat. En het viel ons op dat verschillende van de evoluties hierover ook in dit e-zine behandeld werden. U kan dus gerust zijn: dit e-zine mag dan al 27 jaar "oud" zijn, maar wij zijn echt wel nog bij!

Veel leesplezier met deze editie, en bij leven en welzijn tot volgende week!

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 

 
Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
TWITTER: FOR YOU, VERIFICATIE VOOR ORGANISATIES EN PLOTS FALEN VAN DERDE APPS
Een nieuwe week, en hoe kunnen we die anders beginnen dan met wat berichtjes over Twitter? Om te beginnen: organisaties zullen zich kunnen aanmelden voor een wachtlijst om  een Twitter Blue for Business vinkje te krijgen. Organisaties zullen hun naam moeten opgeven, hun gebruikersnaam/namen op Twitter, en hun websites. Ook het aantal bijhorende accounts, dus mensen die via de organisatie mogen tweeten, moeten aangemeld worden. En onder organisatie moet je dus niet enkel vzw's beschouwen, maar vooral bedrijven. Meer bij Engadget (1).

Het tweede bericht betreft een plots uitvallen donderdag van verschillende apps van derden, zoals Tweetbot. Gebruikers konden via de app niet langer Twitter gebruiken, met andere woorden: de apps kregen niet langer toegang tot de Twitter API.

Volgens The Information was dat opzettelijk, geen fout, zo zou blijken uit interne communicatie. Twitter zou gebruikers willen dwingen om met de eigen Twitter app of via de website te werken, omwille van de slinkende adverteerinkomsten. En bij de apps van derden ontvangst Twitter geen inkomsten voor advertenties.  (2)

Nu, eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij geen probleem hebben om via de website de Hootsuite app te gebruiken. Maar op donderdag hebben wij de app niet geopend, dus kunnen wij niet getuigen of er al dan niet problemen waren.

Het derde bericht verwondert ons wel een beetje. Want wij berichtten begin verleden week al over het feit dat wij in onze browser een bladje "volgend" opgemerkt hadden, dat ook in het tabblad van onze Firefox browser te zien was. Pas enkele dagen daarna werd dat officieel bevestigd, dat Twitter een For You en een Following tabblad zou brengen in de iOS app. En dit weekend werd dan bevestigd dat deze tabblaadjes ook uitgerold zouden worden voor de browser op de desktop. Is onze Firefox browser dan toch een haantje-de-voorste? (3)
https://www.engadget.com/twitter-early-access-waitlist-organization-verification-093816293.html?src=rss
https://www.theinformation.com/articles/musks-twitter-intentionally-suspended-tweet-bot-third-party-apps-messages-show
https://www.engadget.com/twitters-for-you-timeline-starts-rolling-out-on-desktop-web-browsers-203558483.html?src=rssYOUTUBE: KOMT TERUG OP VERBOD TOT VLOEKEN EN EXPERIMENTEERT MET NIEUW SOORT KANAAL
In november kondigde YouTube aan dat het wil optreden tegen vloeken en andere beledigende taal in de filmpjes. Concreet zou een creator bij een filmpje waarin iemand in de eerste 15 seconden vloekt of andere ruwe taal gebruikt, geen inkomsten meer kunnen verwerven, want er zouden geen advertenties meer geplaatst worden of toch een beperkt aantal. Als die vloeken in de eerste zeven seconden voorkomen, dan worden er helemaal geen inkomsten meer gegenereerd.

Die aankondiging lokte heel wat protest uit. Want YouTube zou die ook gaan toepassen op filmpjes die al online staan, en waarbij de creator dus niets wist van die nieuwe regel.  Na dat protest heeft YouTube nu aangekondigd dat het dat 'profanity policy" gaat herdenken. (1)

Een tweede bericht over YouTube betreft een experiment: YouTube zou namelijk een nieuw soort kanalen willen maken op zijn videoplayer, waarbij je content kan bekijken van tv-zenders, mits je advertenties slikt. Een concept dat FAST genoemd wordt: Free AdSupported Streaming Television. Daarmee zet YouTube verdere stappen in zijn plan om meer "traditionele" content te brengen, naast de content van creators waarmee het gewoonlijk geassocieerd wordt. Meer bij Engadget. (2)
https://www.engadget.com/youtube-to-fix-swearing-policy-demonetization-203130542.html?src=rss
https://www.engadget.com/youtube-is-testing-a-hub-of-free-cable-style-channels-192518784.html?HOE ACCURAAT IS CHATGPT ALS ZOEKMACHINE
Die vraag is wat de traditionele zoekmachines de grootste zorgen baart. Want voor de modale gebruiker is het uiteraard veel aanlokkelijker om een vraag te stellen aan een AI zoals ChatGPT, die een antwoord in mensentaal geeft op de vraag die jij stelt. Dat in tegenstelling tot de traditionele zoekmachine, waar je om te beginnen al goed moet weten welke zoektermen je moet invullen, en je enkel een lijst met zoekresultaten krijgt, waarbij jij dan zelf nog moet beslissen wat voor jou het juiste antwoord is.

Alleen: is het resultaat van de AI even accuraat? Een artikel van Search Engine Journal zet daar toch vraagtekens bij. Want deze AI wordt getraind op large language models - grote hoeveelheden tekst. En de aankondiging van OpenAI, het moederbedrijf achter ChatGPT, dat het de accuraatheid van de tool zopas verbeterd heeft, doet niets af dat deze nieuwe versie gebaseerd is op data van 2021. Terwijl een zoekmachine zoals Google constant het hele internet afloopt, en bij wijze van spreken resultaten brengt in real time.

Search Engine Journal deed de test, en stelde vast dat ChatGPT de bal nog altijd mis slaat.
https://www.searchenginejournal.com/openai-chatgpt-update/476116/COPYRIGHT AANKLACHTEN INGEDIEND TEGEN AI ART TOOLS
Naast AI om teksten te schrijven, zoals ChatGPT, kreeg vooral de AI-technologie om een afbeelding te maken door enkele commando's te geven, een beschrijving, veel aandacht. Toen de verschillende tools waar je dergelijke afbeeldingen kon laten maken door de AI in korte tijd enorm populair werden, moest het ons van het hart dat er toch een negatief aspect zat aan die AI-afbeeldingen. Die zijn namelijk enkel kunnen ontstaan doordat de AI zich kon baseren op miljoenen afbeeldingen die reeds bestaan, en die op het internet te vinden zijn. Ook op sites met stock-afbeeldingen, die je eigenlijk niet mag gebruiken zonder ervoor te betalen.  Wij voorspelden dat er wel eens auteursrechtelijke betwistingen zouden kunnen ontstaan.

Dit bericht geeft ons gelijk; alvast twee tools om op basis van AI nieuwe afbeeldingen te maken, Stable Diffusion en Midjourney, kregen een aanklacht wegens inbreuken op auteursrechten aan hun broek.

Een klacht die wij perfect kunnen begrijpen. Deze AI-tools hebben ontelbare afbeeldingen verzameld om hun database te voeden. Maar dat zonder ook maar enige toestemming te vragen van de originele artiesten.

De klacht werd ingediend door drie individuele artiesten. Hun advocaat noemt de klacht een stap naar een manier om AI fair en ethisch te maken voor iedereen.  De markt zou wel eens overspoeld kunnen worden met afbeeldingen die inbreuk maken op de auteursrechten van artiesten, wat de hele markt kan verstoren, maar ook het werk van de artiesten zelf.

Meer bij The Verge -- Techmeme verzamelde enkele links naar websites die dit probleem ook belichten.
https://www.theverge.com/2023/1/16/23557098/generative-ai-art-copyright-legal-lawsuit-stable-diffusion-midjourney-deviantart
https://www.techmeme.com/230116/p13#a230116p13EU WERKT AAN WETGEVING OM AI VERANTWOORDELIJKHEID BIJ TE BRENGEN
Inpikkend op het vorige artikel: de EU zou wel degelijk werken aan wetgeving om AI-modellen die beelden en teksten verwerken bepaalde regels op te leggen - denk aan Stable Iffusion, LaMDA, ChatGPT. Dat zou kunnen betekenen dat zij niet langer hun AI modellen zomaar op de markt mogen brengen, zonder enige voorzorgsmaatregelen, of zonder enige verantwoording te moeten afleggen.

En als je het ons vraagt, is die wetgeving wel degelijk nodig. Die AI-modellen vormen steeds vaker de ruggengraat van toepassingen, maar de bedrijven geven of weinig inzicht in de manier waarop zij gemaakt en getraind zijn. En dus ook niet of zij misschien wel content met vooroordelen maken, laat staan hoe die problemen dan opgelost kunnen worden.

De EU zou daarom werken aan de AI Act, een regelgeving voor AI. Die bepaalt dat bedrijven inzicht moeten geven op de manier waarop hun AI-modellen werken. Deze wetgeving zou in het tweede semester van dit jaar gestemd moeten worden, waarna bedrijven zich naar deze wet moeten voegen als zij hun AI-producten in de EU willen gebruiken of verkopen. Doen zij dat niet, dan riskeren zij een boete die tot 6% kan belopen van hun jaarlijkse inkomsten wereldwijd.

In het artikel van MIT wordt ook aangestipt dat de EU een onderscheid wil maken tussen "general purpose AI" en "artificial general intelligence".

Er zullen blijkbaar nog heel wat advocaten werk krijgen om deze wetten uit te klaren!
https://www.technologyreview.com/2023/01/10/1066538/the-eu-wants-to-regulate-your-favorite-ai-tools/KAN CHATGPT ONZE DEMOCRATIE BEDREIGEN?
Een opmerkelijke opiniestuk vonden wij bij The New York Times. Daarin wordt namelijk gewezen op een gevaar dat deze wonderlijke AI inhoudt. En dan hebben we het niet over het gevaar dat mensen vervangen worden door machines bij scripts voor sitcoms of gedichten, maar wel dat AI mensen zou kunnen vervangen bij democratische processen - met name door lobbying.

Het zit zo: ChatGPT zou automatisch commentaren kunnen schrijven die deel uitmaken van regelgevende processen. Zoals brieven naar de redactie van een plaatselijke krant. Commentaar op nieuwsartikels, op blogpostings, zelfs op twitterberichten. Dat in een razendsnel tempo, de hele dag door. Miljoenen commentaren. En dat voor zo goed als geen geld.

Dat dit geen denkbeeldig gevaar is, bewijst het feit dat het al op beperkte schaal gebeurd is. In de VS werden er een miljoen automatisch opgestelde commentaren gestuurd naar de Federal Communications Commission - commentaren op wetsvoorstellen om de netneutraliteit te regelen.

Een interessant gegeven, om even bij stil te staan. Het artikel gaat in op de verschillende methodes die gebruikt kunnen worden.
https://www.nytimes.com/2023/01/15/opinion/ai-chatgpt-lobbying-democracy.htmlHET WAS TE VERWACHTEN: EEN LAWINE AAN KLACHTEN DREIGT LOS TE BARSTEN OVER AI
Gisteren hadden wij het al over drie artiesten die een klacht indienden tegen Stable Diffusion en Midjourney, over het feit dat hun afbeeldingen zonder hun toestemming gebruikt werden in de database waarop die AI tools gebaseerd zijn. En blijkbaar is dit nog maar het begin van een resem klachten die dreigt te volgen.

En je kan deze artiesten geen ongelijk geven. Neem nu Nick Cave. De man maakt heel knappe songs, ietwat zwaarmoedig, met teksten die poëtisch zijn. Maar blijkbaar werden zijn teksten ook gevoed aan AI language models. Met als resultaat dat enkele gebruikers aan ChatGPT konden vragen om songs te schrijven in de kenmerkende stijl van Nick Cave. En het resultaat was opmerkelijk. "“I am the sinner, I am the saint / I am the darkness, I am the light / I am the hunter, I am the prey /I am the devil, I am the savior,” zo klonk het refrein.

Maar de man zelf was "not amused". Je zou voor minder. Je hele creativiteit herleid zien worden tot een door een robot geschreven tekst. Het hele creatieve aspect wordt hiermee onderuit gehaald.

Nick Cave reageerde aldus, volgens RollingStone: "Songs komen tot stand vanuit een leed, waarmee ik bedoel dat zij ontstaan uit het complexe, menselijke gevecht om iets te scheppen, en voor zover ik weet, hebben algoritmes geen gevoel. Data lijdt niet. ChatGPT heeft geen innerlijk wezen, het is nooit ergens geweest, het heeft niet geleden, het heeft niet de moed hoeven tonen om verder te gaan dan zijn eigen beperkingen".

Met als conclusie: "ChatGPT is, momenteel, een replicatie als een travestie". Harde kritiek die toch te begrijpen is...
https://www.rollingstone.com/music/music-news/ai-chatbot-chatgpt-writes-song-nick-cave-style-1234661842/NA LASTPASS KENT OOK NORTON PASSWORD MANAGER EEN BESCHAMEND BEVEILIGINGSLEK
Als er één ding is dat het vertrouwen van de gebruiker in technologie ondermijnen kan, dan is het wel dat ook beveiligingsfirma's niet immuun zijn voor beveiligingslekken, waarvan hackers dan misbruik maken. Het overkwam LastPass, en deze week moest ook antivirusbedrijf Norton toegeven dat zijn Norton Password Manager gecompromitteerd werd. Hackers konden via een aanval waarbij zij inloggegevens van een medewerker buitmaakten, toegang krijgen tot honderdduizenden accounts van die Password Manager.

Het bedrijf achter die tool, Gen Digital, beweert dat zijn eigen systemen niet gecompromitteerd waren. Toch waarschuwde het die betrokken gebruikers dat het bedrijf "sterk gelooft dat een ongeoorloofde derde uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account gebruikt heeft." Waarmee dit toch meteen een hele stap erger is dan het beveiligingslek bij LastPass.

Maar uiteraard mogen we er geen wedstrijdje "om ter meeste schaamrood op de wangen krijgen" van maken. Bij geen van beiden had dit mogen voorkomen. En als die bedrijven, die zelf security aanbieden, al niet bestand zijn tegen aanvallen van hackers, hoe moet je dat dan verwachten van de gewone burger? De verhalen over mensen die via een frauduleuze mail op hun smartphone grote sommen geld verliezen, stapelen zich op. En dat zijn geen gewone techberichten over deze of gene nieuwe functie bij een zotte social media-dienst. Het zijn pure horrorverhalen, van mensen die al hun spaarcenten kwijt zijn.

Een evolutie die angstwekkende vormen aanneemt. Als we eerlijk mogen zijn: laat mensen terug naar hun vertrouwde bankkantoor gaan, verhoog daar terug de dienstverlening. En dwing mensen die niet mee zijn met de digitalisering, vooral oudere mensen, niet om hun bankzaken enkel via hun smartphone te regelen!
https://betanews.com/2023/01/16/major-security-breach-exposes-usernames-and-passwords-of-norton-password-manager-customers/MICROSOFT: OPENAI TOOLS VOORTAAN BESCHIKBAAR VIA AZURE CLOUDDIENSTEN
Je hebt in de voorbije dagen kunnen lezen dat Microsoft veel inzet op artificiële intelligentie, en fors investeert in OpenAI, de maker van verschillende tools die in korte tijd enorm populair geworden zijn, zoals ChatGPT, GTP 3.5 Codex en Dall-E. Welnu, na enkele weken testen uitgevoerd te hebben, heeft Microsoft nu aangekondigd dat het die AI aanbiedt op zijn Azure clouddiensten, onder de naam OpenAI Service.

Concreet betekent dit dat bedrijven en organisaties die gebruikmaken van Microsoft Azure, ook OpenAI-tools in hun producten kunnen integreren. Denk bijvoorbeeld aan ChatGPT die gebruikt kan worden bij de helpdesk, of bij het verbeteren van de zoekresultaten in je online winkel. (1)

Wij zijn eerlijk gezegd verheugd vast te stellen dat Microsoft een voorzichtige aanpak hanteert om deze AI-tools uit te rollen in zijn producten, zoals zijn Office-onderdelen. Want een tool zoals ChatGPT mag dan al indrukwekkend zijn, er bestaan nog altijd veel twijfels over de accuraatheid ervan. Eerder deze week schreven wij al dat Search Engine Journal de juistheid van de antwoorden die ChatGPT je geeft, in twijfel trekt, en vaststelt dat die antwoorden lang niet zo accuraat zijn als bij een traditionele zoekmachine.

Wij hadden het ook over CNet, dat een deel van zijn beursartikels laat schrijven door een AI. De nieuwssite komt nu terug op die methode, nadat vastgesteld werd dat er in die artikels ernstige fouten staan. CNet heeft verschillende artikels moeten aanpassen, zo lees je bij Engadget. (3)
https://www.technologyreview.com/2023/01/17/1067014/heres-how-microsoft-could-use-chatgpt/
https://www.theverge.com/2023/1/17/23558530/microsoft-azure-openai-chatgpt-service-launch
https://www.engadget.com/cnet-reviewing-ai-written-articles-serious-errors-113041405.html?src=rssAPPLE SCHROEFT PLANNEN VOOR HEADSET TERUG EN KRIJGT TEGENWIND VAN STREAMING MUZIEKDIENSTEN
Twee berichten over Apple vandaag. Om te beginnen: je had onlangs hier kunnen lezen dat Apple van plan zou zijn om een augmented reality bril uit te brengen, die heel licht zou zijn in gewicht, doordat hij gebruik zou maken van speciale lenzen in plaats van de zware headsets die je gewoonlijk ziet. Die bril zou dan een follow-up product moeten worden voor de mixed reality headset die gepland staat voor 2023, en zou dan in 2024 moeten uitkomen.

Nu meent Mark Gurman, een bekende waarnemer die alle inside nieuws over Apple lijkt te weten, dat die mixed reality headset nog altijd op de geplande datum zou uitkomen. Maar de lichtere versie zou verschuiven naar eind 2024 / begin 2025. (1)

Ondertussen is er ook nieuws van het gerechtelijk front: er is nog een bedrijf dat zich via gerechtelijke weg kant tegen de praktijk van Apple om 30% commissie te vragen wanneer een gebruiker zich via hun respectievelijke iPhone abonneert op hun diensten. Spotify, Deezer, Basecamp en vijf andere streaming bedrijven hebben nu een brief gericht aan de EU, om deze praktijken aan te klagen, en op te treden.

De bedrijven vragen snelle actie, want het is al twee jaar dat de betrokken bedrijven aan de alarmbel trekken, maar tot nu toe heeft de Europese Commissie haar onderzoek nog altijd niet afgerond. (2)
https://www.engadget.com/apple-reportedly-working-cheaper-mixed-reality-headset-063000889.html?src=rss
https://www.reuters.com/business/media-telecom/spotify-joins-media-firms-urge-eu-action-against-apples-unfair-practices-2023-01-18/

    

TWITTER: UITLEG OVER UITVALLEN APPS VAN DERDEN
Ook over Twitter hebben wij verschillende berichtjes bijeengesprokkeld. Om te beginnen: zoals eerder gemeld hadden apps van derden geen toegang meer kregen tot de API van Twitter, zoals Tweetbot. Wij schreven enkele dagen geleden toen dat de app die wij gebruiken, Hootsuite, daar geen last van leek te hebben.

Maar uiteindelijk heeft Twitter zelf nu bekendgemaakt dat het wel degelijk de toegang tot sommige apps bewust on hold gezet heeft. Omdat die apps de voorwaarden om toegang te krijgen tot de berichtenstroom van Twitter, via de API, niet respecteerden. Die voorwaarden bestonden al veel langer, maar Twitter wou nu de puntjes op de i zetten. (1) Maar exact welke voorwaarden dat waren, daar hebben we het raden naar.

Het tweede bericht betreft de prijs van het Twitter Blue abonnement, dat je niet alleen een blauw vinkje geeft, maar ook tal van andere voordelen. Tot nu toe was er enkel een prijs bepaald per maand voor het abonnement van deze plus-dienst, nu werd ook bekendgemaakt dat een jaarabonnement een korting geeft: $84 per jaar. (2)

En tot slot: de directie van Twitter zal toch even hebben moeten slikken wanneer zij de financiële resultaten zag. Want de inkomsten blijken toch wat tegen te vallen. Op 17  januari waren de inkomsten per dag gedaald met 40% tegenover dezelfde dag verleden jaar. De reden: meer dan 500 adverteerders hadden hun opdrachten voor advertenties opgeschort. (3)
https://www.theverge.com/2023/1/17/23559180/twitter-blocking-apps-tweetbot
https://www.theverge.com/2023/1/17/23559959/twitter-blue-annual-subscription-discount-offer
https://www.theinformation.com/articles/twitter-manager-daily-revenue-has-dropped-40-500-top-advertisers-have-leftAPPLE: TWEEDE GENERATIE HOMEPOD SPEAKER
Apple heeft deze week niet alleen nieuwe MacBookPro's aangekondigd en iPad mini's, maar ook een tweede generatie van zijn HomePod speaker. Nieuw is dat die nu een S7 processor aan boord heeft, die voorheen ook al gebruikt werd in de Apple Watch 7. Ook ondersteuning voor Thread, dat is een  low-power wireless mesh networking protocol dat gebaseerd is op het universeel ondersteunde Internet Protocol (IP) - noem het een alternatief voor WiFi.

Het toestel heeft actieve sensoren voor temperatuur en vochtigheid, zodat het als basis kan dienen voor domotica automatiseringen. In de lente zou er een update uitkomen waardoor die HomePod ook gaat snuffelen voor brand- en koolmonoxide-alarmen. Net zoals de eerste generatie kan je die paren met een andere HomePod van hetzelfde model, om zo stereo te krijgen. Je kan hem ook gebruiken als luidspreker voor je Apple TV. Prijs: $299, verkrijgbaar vanaf 9 februari.

Uiteraard hebben wij hem nog niet kunnen uittesten. Maar Product Hunt wél, en daar is het verdict:

Pro: rijke, diepe bassen, natuurlijke middentonen en heldere, gedetailleerde hoge tonen wat de klank betreft. De temperatuursensor is een pluspunt en de ondersteuning van de IoT-standaard Matter.

Wat ontbreekt: ingebouwde ondersteuning voor Matter, ondersteuning voor Bluetooth, en een line-in audio aansluiting.
https://www.theverge.com/2023/1/18/23553366/apple-homepod-2022-price-release-date-specs-features
https://www.apple.com/shop/buy-homepod/homepod
https://www.producthunt.com/posts/homepod-2nd-generation?utm_source=twitter&utm_medium=product&utm_campaign=HomepodAPPLE ZOU OOK NOG WERKEN AAN EEN SMART HOME DISPLAY
Naast de aankondiging van de Macbook Pro, de iPad Mini en de 2e generatie Homepod, die reële producten zijn die je vandaag al kan bestellen in preorder, met levering in februari, zou Apple nog nieuwe producten uitbrengen. Althans dat is wat insiders beweren.

Het zouden verschillende producten zijn in de smart home categorie, die de concurrentie moeten aangaan met gelijkaardige toestellen van Amazon en Google. Concreet zou het gaan om een smart home scherm dat doet denken aan de iPad, en dat je tegen de muur kan hangen of op een staander kan zetten, zoals de Echo Show 15 van Amazon.

Een ander product in die categorie zou een iets goedkopere Apple TV 4K zijn, en daarbij zou Apple die ook combineren met een slimme luidspreker en een Face Time camera - wat dan weer doet denken aan de inmiddels ter ziele gegane Portal TV van Meta (Facebook).

Uiteraard allemaal berichten onder het grootste voorbehoud...
https://www.thurrott.com/apple/278498/apple-smart-home-display-apple-tv-homepod-combo
https://www.digit.in/news/tablets/apple-is-believed-to-be-working-on-a-smart-display-that-resembles-the-ipad-66895.htmlWIKIPEDIA NA 10 JAAR VOOR HET EERST IN NIEUW KLEEDJE
Ongetwijfeld ben jij ook trouwe bezoeker van Wikipedia. Die online encyclopedie, minutieus bijgehouden door vrijwilligers met kennis van zaken, behoort nog altijd tot de top 10 van de meest bezochte websites, en wordt elke maand door miljarden mensen als bron gebruikt. En dat verdient toch een nieuw kleedje, niet?

Wikimedia Foundation, dat het Wikipedia project beheert, kondigde met trots aan dat er een update uitgevoerd werd aan de interface. Die moet de site toegankelijker maken en gemakkelijker om te gebruiken. Enkele toevoegingen moeten ervoor zorgen dat het zoeken verbeterd wordt, dat de tool om van taal te wisselen een prominentere plaats krijgt, dat er een nieuwe header komt die toegang biedt de meest gebruikte links.

Een update aan de inhoudsopgave voor Wikipedia artikels moet een beter overzicht geven, en nog andere veranderingen in het design moeten de leeservaring verbeteren.

De update werd al uitgerold voor verschillende taalversies, maar zou nu ook in het Engels te zien zijn.
https://techcrunch.com/2023/01/18/wikipedia-gets-its-first-makeover-in-over-a-decade-and-its-fairly-subtle/


  
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!KRITIEK OP DUITS PLAN OM WARMTE DATACENTERS TE HERBRUIKEN
In Duitsland is er een nieuwe wet uitgevaardigd om energie efficiënter te gebruiken. Die bepaalt dat operatoren van datacenters de warmte die daar vrijkomt moeten herbruiken om steden te verwarmen. In theorie een innovatieve manier om de enorme ecologische voetafdruk van de vele datacenters in Duitsland te verminderen.

Waarnemers hebben echter kritiek op die plannen. Zij wijzen op een fout in de redenering: de bewoners van de huizen die deze warmte zouden ontvangen, zijn niet verplicht om die aan te nemen. De warme lucht die van de server farms afkomst is, is immers bij lange niet zo warm als wat eigenlijk nodig is bij dergelijke warmtenetten. Daardoor zou er een tussenstap nodig zijn via warmtepompen, om die lucht naar een bruikbaar niveau te brengen. En dat is dan weer zinloos.

Het concept echter op zich blijft zinvol. Alleen moet er een ander doel gevonden worden voor de warmte.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-14/germany-wants-to-reuse-data-centers-heat-no-one-is-buying-itAPPLE KONDIGT NIEUWE MACBOOK PRO EN MAC MINI AAN
Heb je 2000 of 2500 dollar die in je broekzak branden? Wel, wij weten waaraan je ze kan besteden: Apple heeft nieuwe MacBook Pro's uitgebracht. Het zijn toestellen met een 14 of 16 inch scherm, die de MP2 Pro en de Max chip als optie bevatten. Technische specs kan je lezen bij Apple zelf. Afhankelijk van de schermgrootte betaal je $1.999 of $2.499 voor de instapmodellen. Wil je een Pro met groot scherm en full option, dan betaal je... 7.649 euro. Slik!

Er zijn ook nieuwe Mac Mini. Daar ben je iets goedkoper af: het gewone model kost $599 en het Promodel vanaf $1.299.https://www.apple.com/newsroom/2023/01/apple-unveils-macbook-pro-featuring-m2-pro-and-m2-max/
https://www.apple.com/newsroom/2023/01/apple-introduces-new-mac-mini-with-m2-and-m2-pro-more-powerful-capable-and-versatile-than-ever/NIEUWE VAARDIGHEDEN VAN BOSTON DYNAMICS ROBOT ATLAS
Boston Dynamics heeft in een weer indrukwekkend filmpje getoond dat zijn humanoïde robot Atlas weer wat nieuw geleerd heeft. De robot die op twee "benen" staat, kon al lopen en springen op oneven oppervlakken. En nu kan hij ook dingen laten vallen en oprapen met zijn nieuwe "handen". Dat zijn eerder klauwen, bestaande uit één bewegende en een vaste vinger. Hierdoor zou Atlas veel meer kunnen, zoals bouwmaterialen verplaatsen.

Toch nog even herhalen dat Atlas nog altijd maar een research platform is, en dat je zelf nog altijd niet je eigen Atlas kan kopen (als je er al de centjes voor zou hebben).

https://techcrunch.com/2023/01/18/boston-dynamics-latest-atlas-video-demos-a-robot-that-run-jump-and-now-grab-and-throw-things/?guccounter=1

 
 

Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetPODCAST TIP: ALL-IN

In deze podcast laten de groten uit de techwereld het achterste van hun tong zien. In een artikel van Slate wordt het zo gezegd: "All-In is where Silicon Valley's money says what it really thinks".Twee van de gastheren zijn trouwens adviseurs voor Elon Musk bij Twitter.
https://slate.com/technology/2023/01/all-in-podcast-elon-musk-david-sacks-jason-calacanis-chamath-palihapitiya-david-friedberg.html
https://linktr.ee/allinpodcast


PODCAST NIEUWE FEITEN: OVER ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
Lieven Scheire legt in deze aflevering van het Radio1-programma Nieuwe Feiten uit wat artificiële intelligentie is, wat de mogelijkheden zijn, maar wat er naar verwachting niet zal kunnen. Hoogst interessant!
[Taal: NL]
https://www.vrt.be/vrtnu/podcasts/radio1/n/nieuwe-feiten/6/artificiele-intelligentie-kan-medische-diagnoses-stellen-en-jouw/

 
De nieuwe oogst


   
CLIVE SINCLAIR
Is die naam jou onbekend? Dan moet je eens kijken naar het indrukwekkend lijstje uitvindingen en nieuwigheden die de man bedacht heeft, ver zijn tijd vooruit! Dit artikel, geschreven naar aanleiding van zijn overlijden in 2021, brengt een overzicht.
[Taal: EN]
https://community.oneplus.com/thread/1498861


DISTILHN FEED
Deze website bevat topverhalen van Hacker News, met als bijzonderheid dat de korte inhoud van het artikel een samenvatting is die door een AI geschreven werd.
Je kan deze feed ook volgen als RSS.
[Taal: EN]
https://www.distilhn.com/


BINGE THE TUBE: BINGE KIJKEN

Op deze website vind je een ranglijst met de meest gezochte playlists op YouTube. Die geven meteen een idee van de populariteit van de YouTubekanalen. Bovenaan staat Casey Neistat - iemand met 12,5 miljoen abonnees die al meer dan 12 jaar meegaat...
[Taal: EN]
https://bingethetube.com/


PAPIEREN MODELLEN VAN RUIMTETUIGEN
Op de website van de Nasa kan je ook een leuke pagina vinden om zelf aan de slag te gaan: bouw eens een papieren replica van een ruimtetuig! Je kan ook kiezen om een 3D-model te bouwen van de James Webb ruimtetelescoop. Succes!
[Taal: EN]
https://science.nasa.gov/get-involved/toolkits/diy-paper-spacecraft-models


BBC viert 40 jaar Breakfast show

Om het feit te herdenken dat 40 jaar geleden al de eerste uitzending van de BBC Breakfast ochtendshow de lucht in ging, heeft de BBC een artikel uitgebracht met daarin een overzicht van de geschiedenis. En ook een filmpje met bloopers. Wedden dat dat het eerste is dat u gaat bekijken?
[Taal: EN]
https://www.bbc.com/news/live/entertainment-arts-64269064


BRITISH MOTORWAY DATABASE
Informatie over elke snelweg en expressweg in Groot Brittannië - de lengte van de weg, de route die hij volgt, de geschiedenis ervan, gegevens over de bouw ervan: dat vind je in deze uitgebreide database. Voor wie dol is op statistieken en cijfertjes.
[Taal: EN]
https://www.roads.org.uk/motorway


KODYTOOLS: WEBTOOLS
Dit is een indrukwekkende verzameling van online tools, die je in je browser gebruiken kan. En het zijn echt handige tools. Voor tekst bijvoorbeeld kan je accenten verwijderen, duplicaat lijnen verwijdern, harde return verwijderen, enz. Echt de moeite waard om eens te beijken en te bookmarken.
[Taal: EN]
https://www.kodytools.com/


HOE GOOGLE GEBRUIKEN ALS EEN PROFESSIONAL

Dit is een gratis cursus, te bekijken via YouTube, over hoe je het meeste haalt uit Google. De cursus werd ontwikkeld door Seth Goldin.
[Taal: EN]
https://www.freecodecamp.org/news/how-to-google-like-a-pro/
https://www.youtube.com/watch?v=BRiNw490Eq0


ROCUMENTARIES: DOCUMENTAIRES
Deze website biedt een zorgvuldig geselecteerde lijst met de beste documentaires. Op BBC, Channel 4, Netflix, VICE, Vimeo, en meer, met telkens een korte beschrijving van de inhoud.
[Taal: EN]
https://rocumentaries.com/


PUZZLEHUB: VOOR DE PUZZELAARS
Dit is een zorgvuldig gekozen selectie van designer mechanische puzzels, variaties op rubik kubus en meer - maar dan wel weergegeven als modellen die je kan gebruiken om ze in 3D te printen.
Er horen uitgebreide instructies bij. En het zijn echt wel mooie puzzels!
[Taal: EN]
https://www.puzzlehub.org/
Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com
 


           W I K I P E D I A
    Een selectie van nieuwe en actuele bijdragen in
       de Nederlandstalige versie van Wikpedia
Wikipedia is een project met als doel een complete encyclopedie op het web te creëren. Iedereen kan Wikipedia gebruiken om informatie te zoeken of toe te voegen. U kunt eenvoudig zelf artikels schrijven, corrigeren of aanvullen. Aanmelden is hiervoor niet nodig, u kunt door op een van de onderstaande pagina's op "Pagina bewerken" te klikken meteen aan de slag.


Deze week zijn onder meer nieuwe artikels verschenen over:

    Belgische voetbalclub uit Niel - https://nl.wikipedia.org/wiki/KVK_Nielse
    Smartphone uit 2021 - https://nl.wikipedia.org/wiki/IPhone_13
    Vorstendom Abchazië - https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstendom_Abchazi%C3%AB
    Schimmel behorend tot de familie Psathyrellaceae - https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_viltinktzwam
    Tennisspeelster uit Tsjechië - https://nl.wikipedia.org/wiki/Brenda_Fruhvirtov%C3%A1
    Noormannenkasteel op Sicilië - https://nl.wikipedia.org/wiki/Noormannenkasteel_(Salemi)
    LGBTQ-rechten in Saoedi-Arabië - https://nl.wikipedia.org/wiki/LGBTQ-rechten_in_Saoedi-Arabi%C3%AB
    Middeleeuws juridisch begrip - https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwoud
    Lijst van rechtvleugeligen van België - https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rechtvleugeligen_van_Belgi%C3%AB


Daarnaast zijn onder andere de volgende bijdragen actueel:

    Laatste koning van Griekenland - https://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_II_van_Griekenland
    Luchtvaartmaatschappij gevestigd in Nepal - https://nl.wikipedia.org/wiki/Yeti_Airlines
    [EN] Neergestorte Yeti Airlines vlucht 691 - https://en.wikipedia.org/wiki/Yeti_Airlines_Flight_691
    Het Chinese jaar van het konijn vangt aan - https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinees_Nieuwjaar


Verdere bijzonderheden op de Nederlandstalige Wikipedia:

    Het portaal van de week gaat over Moldavië - https://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Moldavi%C3%AB


De vorige bijdragen van Wikipedia aan NeTTieS zijn hier te vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieS 
Bij de collega's
*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

 
- Smartphone vol met apps? Ruil ze in voor deze app van Google
https://www.ad.nl/tech/smartphone-vol-met-apps-ruil-ze-in-voor-deze-app-van-google~a52ad608/
- Een Chromecast of toch een Apple TV? Dit zijn de belangrijkste verschillen
https://www.ad.nl/tech/een-chromecast-of-toch-een-apple-tv-dit-zijn-de-belangrijkste-verschillen~a70f2efa/


*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info


- WhatsApp voegt proxy ondersteuning toe om blokkeringen te omzeilen
https://computertaal.info/2023/01/17/whatsapp-voegt-proxy-ondersteuning-toe-om-blokkeringen-te-omzeilen/
- De arts zal je nu zien … virtueel: tips voor een veilige telegezondheidsbezoek
https://computertaal.info/2023/01/16/de-arts-zal-je-nu-zien-virtueel-tips-voor-een-veilige-telegezondheidsbezoek/

 

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Vlaanderen kreeg in 2022 75 procent meer subsidieaanvragen voor thuisaccu
https://tweakers.net/nieuws/205832/vlaanderen-kreeg-in-2022-75-procent-meer-subsidieaanvragen-voor-thuisaccu.html
- Google-moederbedrijf schrapt twaalfduizend banen
https://tweakers.net/nieuws/205828/google-moederbedrijf-schrapt-twaalfduizend-banen.html*** DATANEWS

http://www.datanews.be


-  Slachtoffers van ransomware weigeren steeds vaker te betalen
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/slachtoffers-van-ransomware-weigeren-steeds-vaker-te-betalen/article-news-1929329.html
- Datalek bij Belgische reparateur van Samsung
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/datalek-bij-belgische-reparateur-van-samsung/article-news-1929347.html 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/InternautTIP: ZO KAN JE JE GAME STREAMEN: UITGELEGD PER PLATFORM
Ben je gamer, en wil je de wereld laten meedelen met jouw game? Dan kan je dat streamen. Maar hoe doe je dat? Dit artikel van Gizmodo legt het uit, per platform. Windows PC, Sony Playstation 5, XBox Series X of S, Nintendo Switch: het wordt allemaal netjes, stap-voor-stap, uitgelegd.
https://gizmodo.com/how-to-start-livestreaming-pc-switch-ps5-xbox-series-x-1849950986


TIP: IPHONE AUTOMATIONS


Wist je dat je op je iPhone automatische handelingen kan programmeren - dingen die automatisch uitgevoerd worden wanneer er een "trigger" is, iets dat gebeurt. Bijvoorbeeld wanneer je in een bepaald gebied komt, of simpelweg, wanneer het 23u is en je zou moeten gaan slapen.
Die automatische acties kan je terugvinden in een speciale tab in de Shortcuts app. Lifehacker heeft voor jou zeven dergelijke automatische handelingen op een rij gezet, die best de moeite waard zijn.
https://lifehacker.com/seven-iphone-automations-you-deserve-to-make-life-easie-1849969049


 
Van alles halen, (bijna) niets betalen...


GAS: IPHONE APP VOOR TIENERS


Deze app voor de iPhone, gelanceerd in augustus 2022, is bedoeld voor tieners. Bij het aanmelden kijkt de app op basis van locatiediensten welke scholen er in de nabijheid zijn. Vervolgens kunnen de jongeren vrienden toevoegen. Er zijn polls, je kan zien wie stiekem jou wel leuk vindt. Volgens de makers geeft de app een positief zelfbeeld aan de jongeren.
Een bespreking bij Malwarebytes.
https://www.malwarebytes.com/blog/news/2022/10/having-a-gas-the-positive-vibes-social-network
https://apps.apple.com/us/app/gas/id1641791746


SANDBOXIE CLASSIC: VEILIG WERKEN
Deze gratis software van Sophos laat je toe om applicatie in een Sandbox op te starten - een zandbak eigenlijk die rond de applicatie gegoten wordt, zodat malware tegengehouden wordt. Chip.de waarschuwt wel dat de software omwille van zijn gratis beschikbaarheid niet-ondertekende certificaten bezit, en daardoor door sommige virusscanners als malware bestempeld wordt. Maar dat is een false positive - Chip bevestigt dat je de software zonder probleem kan gebruiken.
https://community.sophos.com/sandboxie/
https://www.chip.de/downloads/Sandboxie-Classic_21760394.html


ULTRAVNC: OP AFSTAND
Met deze open source tool kan je vanop afstand een andere computer besturen, net alsof je er recht voor zit. De tool werkt ook met oudere systemen, zoals Windows XP en Windows 7.
https://www.chip.de/downloads/UltraVNC-64-Bit_40729713.html
https://uvnc.com/


AIRPARROT: STREAMEN

AirParrot streamt de inhoud van je Windows-desktop naar de tv in de woonkamer, volledig draadloos via AppleTV of Chromecast.  Doordat de data via wifi naar de AppleTV box of een Chromecast stick wordt gestreamd, moet je geen storende kabels door je living te trekken.
https://www.chip.de/downloads/AirParrot_56242005.html
https://www.airsquirrels.com/


J ALBUM: GRATIS FOTOALBUM VOOR JE WEBSITE
Bij deze gratis software kan je met klikken en verslepen een fotoalbum voor je website maken, van je eigen foto's. Je kan die album dan naar je eigen website uploaden, of hosten op jalbum.net.
https://jalbum.net/en/


(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.

 

 
NeTTies e-zine
p/a Hilde Van Gool
Bossestraat 32

2220 Heist op den Berg


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71


- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004


Wij danken de vele mensen die nu of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier, Benny Raemaekers, Geert Demuynck, Kurt Fierens, Peter Stuart, Gerard Schaefers (Sjeef), Boeloeboeloe (LVO), Manu Drieghe, Marijke Pante, Marianne Steijlen, Reinhilde Remaut, Ludo Cattoor, Evert Poppen, Philip Lafeber, Julien Van den Borre, Johan Junior, Kurt op de Beeck, Koen van Poucke, Rogier P. Bakx, Jurgen Veys, Nick Toretto, Krekkie, Dave Lahousse, Filip Overmeire (Filover), Jeffrey Drooghenbroodt, Human0id, Danny Zeegers, Wim Wilyn, Dave Lahousse, Ben Depré, Eddy Horemans, Henk Langerak, Arnold Top, Jan Van Reeth, Fruggo, Paul Liekens.


In het bijzonder danken wij Gerard Schaefer voor zijn tips en de spreuk van de week.Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens
Secretaresse: Carol Fenijn


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.

U ontvangt deze mail omdat u zich in het verleden aangemeld hebt als abonnee op deze nieuwsbrief.

Wenst u uw abonnement te wijzigen of te annuleren? Daarvoor kan u terecht op onze website: https://www.netties.be/v20/abonnement.php 

AFSLUITER VAN DE WEEK
'Ik heb er lak aan', zei de meid
die met de schilder had gevrijd.

- Marc van den Eynde -
    Vlaams dichter