Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
10/10/2019 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Het oor wil ook wat
 
DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 23
Nummer 1126 van 5/10/2019Gegroet lezer,

Week na week blijven er toch nog altijd interessante onderwerpen opduiken om over te berichten. Dat het beperken van het aantal keren dat je een boodschap kan forwarden, een experiment van WhatsAapp, wel degelijk een wapen kan zijn om desinformatie tegen te gaan bijvoorbeeld. Dat slimme deurbellen té veel laten zien van wat er op de straat gebeurt bijvoorbeeld, en dat mensen hierdoor angstiger en wantrouwiger worden, in plaats van geruster. Dat en nog veel meer staat in deze editie.

Veel leesplezier gewenst, en bij leven en welzijn tot volgende week!

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 

 
Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
DEURBEL MET CAMERA VERANDERT DE MAATSCHAPPIJ
Wij staan er niet meteen bij stil, maar Wired wijst ons erop dat camera's zoals die van Ring een grote impact hebben op onze maatschappij.  Die camera's zijn namelijk met je deurbel en het internet verbonden. Belt er iemand aan, dan kan je, ook wanneer je niet thuis bent, zien wie aanbelt en hem/haar te woord staan. Ideaal dus.

En dan zijn er ook nog de bewakingscamera's die we aan ons huis ophangen. Net zoals de Ring camera's reageren die op alles wat beweegt voor de lens, en leggen dit vast. Met het gevolg dat de bewoners van de woning vaak onthutsende beelden te zien krijgen. Beelden die gretig getoond worden op YouTube bijvoorbeeld.

Het blijkt bovendien dat Ring, sinds verleden jaar eigendom van Amazon, een afspraak heeft met meer dan 400 politieafdelingen in de VS. In ruil voor het promoten van de Ring-toestellen, en de bijhorende crime watch app Neighbors, krijgen de agenten toegang tot een portaalsite waar zij bij burgers beelden kunnen opvragen die verband houden met een misdaad - en dat zonder enig bevel van de rechter. Wat de laatste tijd tot heel wat kritiek leidde, vooral omwille van de inbreuk op de privacy van toevallige passanten.

Het blijkt trouwens dat journalisten  deze Ring-berichten op de social media een dankbare bron vinden voor hun artikels - maar dat terzijde.

De essentie van het artikel bij Wired is echter dat de beelden die de camera vastlegt, de mensen eerder schrik aanjagen zodat zij hun buurt beginnen te wantrouwen. In plaats van een gevoel van meer veiligheid, hebben de camera's een tegengesteld effect.

Even nog dit: de wetgeving verbiedt in België dat je, wanneer je een camera aan je voordeur hangt, ook beelden maakt van de openbare weg. Hier zal dit probleem zich in principe niet voordoen.
https://www.wired.com/story/ring-surveillance-suburbsGAAN DE DIGITALE ASSISTENTEN MET ELKAAR SPREKEN?
Amazon heeft verleden week, naast nieuwe hardware, ook een mooi initiatief voorgesteld, het Voice Interoperability Initiative, waarbij al meer dan 30 bedrijven zich aangesloten hebben. Zij beloven namelijk ervoor te zorgen dat hun slimme toestellen voortaan zullen samenwerken met verschillende digitale assistenten. Concreet: je koopt een slimme luidspreker van een merk zoals Sonos of B&O, en jij mag kiezen welke slimme assistent je activeert.

Enkele bedrijven die al achter het initiatief staan:
-de nieuwe chips van Intel, de 10e generatie, zullen nog dit jaar verschillende assistenten ondersteunen
-de chips van Qualcomm zullen 'wakker worden' bij het activeringswoord van verschillende assistenten.
-Salesforce kondigde aan dat het eraan werkt om zijn Einstein assistent op alle mogelijke toestellen te plaatsen.
-Spotify wil in de toekomst dat jij rechtstreeks aan Spotify dingen kan vragen.
-Ook Baidu ondersteunt het initiatief - het heeft 400 miljoen gebruikers voor zijn DuerOS.
-En tot slot: Microsoft, Sony Audio Group, Tencent, Orange en Verizon scharen zich ook achter het initiatief. Google, Apple en Samsung (nog) niet, alhoewel fabrikant Harman  het wél doet, en dat is toch in handen van Samsung.

Meer bij The Verge.
https://www.theverge.com/2019/9/24/20881321/amazon-voice-interoperability-initiative-alexa-microsoft-baidu-intel-qualcomm-spotify-assistantsEXPERIMENT WHATSAPP GESLAAGD
In januari heeft WhatsApp een beperking ingevoerd voor het aantal keren dat een boodschap naar een groep mensen doorgestuurd kan worden: 5 keer, in plaats van 256 zoals voorheen. Waarom? Wel, WhatsApp hoopte hiermee desinformatie te kunnen tegengaan. Met name in India waren er verschillende gevallen waarbij een valse boodschap, verspreid via WhatsApp, tot lynchpartijen en andere incidenten geleid had.

Onderzoekers van MIT hebben nu onderzocht wat het effect van die maatregel was - als er al enig effect was.

Hiervoor sloten de onderzoekers zich aan bij duizenden publiek toegankelijke WhatsApp groepen in Brazilië, Indonesië en India. Zij verzamelden zes miljoen publieke boodschappen, en gebruikten die om het netwerk te herbouwen en simulaties te draaien met de verschillende limieten.

Bij de groep waarbij het forwarden tot 5 groepen beperkt werd, "stierf" de boodschap binnen de twee dagen, waardoor slechts 20% het hele netwerk bereikt kon worden. Met andere woorden: deze data geven aan dat het beperken van het aantal forwards van bepaalde boodschappen, wel degelijk effectief is.

Ook WhatsApp bevestigt dat de limiet het aantal geforwarde boodschappen met 25% deed dalen. Wat, op de keper beschouwd, niet positief is voor WhatsApp, en het wel eens zou kunnen weerhouden van het invoeren van de maatregel...
https://www.technologyreview.com/f/614435/whatsapp-disinformation-message-forwarding-politics-technology-brazil-india-election/UBER LAAT JE OOK STEPPEN
Op een evenement in San Francisco heeft Uber verschillende nieuwigheden aangekondigd voor zijn vervoerdienst en zijn besteldienst voor eten.

Om te beginnen: zowel de 'gewone' Uber als Uber Eat komen in één en dezelfde app. Volgens waarnemers een aankondiging van een verdere diversificatie van Uber.

Die app zal bovendien ook nieuwe opties bevatten voor je vervoer, zoals fietsen, scooters en steps. Wat ons eigenlijk wel bevalt: geef je in de app in dat je van adres A naar adres B wil, dan zal Uber niet alleen een autorit voorstellen, maar eventueel ook een treinrit, in combinatie met een stukje per step. Lekker ecologisch, toch?

Maar er hoort ook een soort 'virtueel restaurant' bij, om eten te bestellen. Bovendien wordt in de nieuwe versie serieus gesleuteld aan de veiligheid: een (opt-in) systeem met een PIN van vier cijfers moet ervoor zorgen dat jij in de juiste auto stapt. Als passagier kan je via de 'on-trip reporting' tool tijdens een rit een incident melden, en Uber belooft het incident te onderzoeken zodra je uit de auto stapt.

Voor de fietsritjes werkt Uber in de VS samen met een netwerk van herlaadpunten in bepaalde steden, waar je als fietser de platte batterij van je elektrische fiets kan inruilen voor een nieuwe.

Er komen ook reward programma's voor wie vaak eten bestelt, en de 'virtuele restaurants' worden een systeem waarbij een bekende chef een menu aanbiedt dat slechts via Uber Eats verkrijgbaar is, in 10 steden, gedurende 10 weken.

Nog meer details bij The Verge.
https://www.theverge.com/2019/9/26/20884800/uber-app-announcement-ubereats-safety-transit-updatesBELANGRIJK VONNIS VAN EU HOOGGERECHTSHOF IVM COOKIES
Sinds de nieuwe AVG wetgeving ter bescherming van de privacy in voege trad, zijn we met zijn allen gebombardeerd met banners en pop-ups wanneer we een website bezoeken. Daarin wordt gevraagd of wij de cookies aanvaarden van de website.

In het begin heb je, wellicht net zoals alle andere internauten, nog even gekeken naar het soort cookies dat men je wou laten accepteren, zodat je enkel de hoogstnodige (je taalvoorkeuren bijvoorbeeld, en de mogelijkheid om content van sociale media te zien) aan te vinken. Maar na een tijdje ben je dat, net zoals alle andere internauten, zo beu geworden dat je nu meteen op de "accepteren" knop klikt, zodra je ook nog maar de balk ziet verschijnen.

Helaas, de EUCJ, het Europees Gerechtshof, vindt dat dit niet kan. De vraag om cookies te aanvaarden, waarbij een bolletje reeds vooraf aangevinkt staat, druist in tegen de wetgeving.

En dus zullen de webmasters hun websites opnieuw moeten aanpassen, en dat vinkje terug verwijderen. Wat wil zeggen dat jij eerst het aanvaarden van die cookie moet aanvinken, en dan pas op 'accepteren' klikken mag. Extra clicks, en dat verstoort de surfervaring enorm, zo weet elke webmaster....

Meer bij o.a. TechCrunch.
https://techcrunch.com/2019/10/01/europes-top-court-says-active-consent-is-needed-for-tracking-cookies/
 


GROTE IT-BEDRIJVEN RICHTEN CYBERPEACE INSTITUTE OP
Er duiken steeds vaker berichten op over door staten gesponsorde cyberaanvallen. Niet alleen tegen de overheidsinstellingen van andere landen, maar ook tegen bedrijven zoals telecom, energievoorziening, e-commerce. En het is, naast het bedrijf of de overheidsinstelling die getroffen wordt, ook de gewone burger die daarvan het slachtoffer is. Hij kan niet op het internet, hij kan niet bellen, hij zit in de kou en heeft geen elektriciteit.

Daarover verscheen bij DNSbelgium een tijdje geleden een interessant artikel waarin gevraagd werd of het niet tijd was om een soort Cyber-conventie van Genève op te richten (1). Die zou de landen dwingen om bepaalde regels van cyber-oorlogvoering af te spreken, zodat de burger niet getroffen mag worden.

Welnu, deze week werd er een eerste aanzet tot zo'n initiatief aangekondigd. Microsoft, Hewlett Foundation, Mastercard en verschillende andere niet bij naam genoemde grote bedrijven en filantropische instellingen hebben een onafhankelijke non-profit organisatie gevormd, het CyberPeace Institute. De bedoeling: slachtoffers beschermen tegen cyberaanvallen en hen helpen om ervan te herstellen.

Vergelijk het met de hulp die al jarenlang geboden wordt op het terrein, door NGO's, aan slachtoffers van oorlogen en natuurrampen. En de conferenties en initiatieven die genomen worden om deze slachtoffers te beschermen. Al wie slachtoffer wordt van aanvallen die via het internet uitgevoerd worden, verdient een gelijkaardige hulp.

Traditiegetrouw zal Zwitserland in het begin de bakermat worden van het CyberPeace Institute.  Het heeft zich verschillende doelen gesteld:
    1. helpen bij de coördinatie van inspanningen om slachtoffers te helpen de aanval te boven te komen, en communities en organisaties helpen om beter bestand te zijn tegen aanvallen.
    2. helpen bij de collectieve analyse en het onderzoeken van de cyberaanvallen
    3. verantwoordelijk gedrag in de cyberspace promoten, en ijveren voor internationale cyberwetten en -regels.

Wij zijn voorstander! Meer bij ZDnet (2)
https://www.dnsbelgium.be/nl/nieuws/moet-er-een-cyberconventie-van-geneve-komen
https://www.zdnet.com/article/microsoft-hewlett-foundation-mastercard-launch-cyberpeace-institute/?ftag=COS-05-10aaa0gTWITTER START MET FILTER VOOR ONGEWENSTE DM BERICHTEN
Persoonlijk worden wij daarmee niet geplaagd - maar met onze persoonlijke accounts plaatsen wij dan ook erg weinig persoonlijke berichten. En dan vooral geen berichten die wat lichter van toon zijn, wat gekscheren, op het flirterige af.

Maar blijkbaar doe je dat best niet wanneer je ook een profielfoto als vrouw hebt staan. Want dan krijg je blijkbaar de grofste uitnodigingen in je Direct Message inbox, zo kan je lezen bij verschillende twitteraars die wel voluit gaan voor een persoonlijke belevenis op dit sociale media.

Die Direct Messages worden ook nog op andere manier misbruikt: door marketingmensen die jou beginnen te volgen, en je met commerciële boodschappen bestoken.

Twitter wil daar nu wat aan doen, met een filter. Die wordt uitgerold voor alle gebruikers op Android, iOS en het web. De werking is simpel: bevat een boodschap woorden die onwelvoeglijk zijn of ziet die boodschap eruit als spam, dan komt die in de 'additional' map. De boodschappen in die map zie je enkel wanneer je expliciet op die map klikt.

Een goed idee - het zal in elk geval al heel wat ergernis van ongewenste DM's wegnemen!

Meer bij Engadget.
https://www.engadget.com/2019/09/30/twitter-rolls-out-dm-filter/ALTSTORE: EEN ALTERNATIEVE APP STORE VOOR IOS
Een nieuwtje voor de Apple-fans die toch graag wat buiten de lijntjes kleuren. Ontwikkelaar Riley Testut heeft namelijk een project voorgesteld, AltStore. Daarmee kan je een alternatieve app store draaien op iOS, inbegrepen de Nintendo emulator die Testut zelf ontworpen heeft, en die hij Delta noemt.

Het leuke hierbij is dat er helemaal geen jailbreaking nodig is om dit te doen. Testut maakt namelijk gebruik van een truc, namelijk het feit dat Apple je toelaat om apps te ondertekenen met je eigen Apple ID - iets wat scholen en ontwikkelaars vaak doen om testen uit te voeren.

Testut creëerde dus een Mac en Windows app, AltServer. Installeer die app, draai die, koppel je iOS toestel aan, en vraag vervolgens een wachtwoord aan bij het Apple ID management portal dat specifiek is voor deze app, zodat je je échte wachtwoord niet moet gebruiken. AltServer zal dan de AltStore app ondertekenen, en op jouw toestel zetten.

Nu is het wel zo dat zelf-ondertekende apps na zeven dagen eigenlijk vervallen. Maar AltServer zal in jouw plaats de app elke zeven dagen verversen, zolang jouw iOS toestel op hetzelfde WiFi-netwerk zit als de PC waarop je AltServer draait.

Uiteraard zou Apple een manier kunnen vinden om deze truc te stoppen, maar dat kan het niet doen zonder ook scholen en ontwikkelaars te treffen.

Eerder een tool voor de geek, maar wel fun. Want de Delta emulator ondersteunt de SNES, Game Boy, Game Boy Advance en Nintendo 64 platformen.

Meer bij The Verge - de tweede link bevat de Github-link.
https://www.theverge.com/2019/9/25/20884363/altstore-riley-testut-delta-nintendo-emulator-ios-app-store-alternative-jailbreak    
https://github.com/rileytestut/AltStoreEU-MAATREGELEN TEGEN WEGWERPCULTUUR
Hoe vaak is het niet gebeurd dat je een toestel weggegooid hebt dat eigenlijk nog niet zo oud is, maar dat niet hersteld kan worden omdat er geen wisselstukken meer te krijgen zijn? De Europese Commissie wil optreden tegen deze wegwerpcultuur die zwaar belastend is voor het milieu.

De EC heeft namelijk een nieuwe standaard uitgevaardigd die in 2021 in voege treedt, en waarbij fabrikanten van toestellen wisselstukken moeten voorzien voor professionele hersteldiensten gedurende 10 jaar na de vervaardiging van het toestel. Bovendien moeten de onderdelen gemakkelijk toegankelijk zijn met gewone werktuigen - dus geen speciale schroeven waarvoor je een speciale schroevendraaier nodig hebt, en ook geen vastgelijmde schroeven meer, want je moet de onderdelen kunnen vervangen zonder het toestel te beschadigen.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing op koelkasten, (vaat)wasmachines, schermen inbegrepen tv's, verlichting, elektrische motoren, verkoopautomaten, trafo's en lastoestellen. Helaas staan smartphones er niet bij, maar het is toch al een stap vooruit.

Toch nog even dit: het feit dat in de richtlijn enkel 'professionals' vermeld staan, is een beetje verwarrend. Ongetwijfeld zullen de fabrikanten, als ze dan toch de wisselstukken moeten blijven maken, die ook via hun eigen website ter beschikking stellen voor de handige Harry die zijn eigen koelkast wil herstellen...

Meer bij The Verge.
https://www.theverge.com/2019/10/1/20893132/european-union-eu-rules-right-to-repair-ecodesign-directive-environmental-spare-parts
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5889TWEE NIEUWE VEILIGHEIDSMAATREGELEN VAN GOOGLE
Google heeft een functie toegevoegd aan zijn password manager in Chrome en Android: een wachtwoord checkup. Daarbij zal het jouw inlog controleren bij verschillende bronnen die gehackt zijn, om te zien of jouw inlog / wachtwoord daar niet te vinden zijn.

Deze functie bestond voorheen ook al, maar dan als extensie voor de browser. Alle data worden versleuteld en kunnen niet door Google zelf gezien worden. Wordt jouw inlog/wachtwoord ergens aangetroffen, dan krijg je een waarschuwing, maar alles blijft plaatselijk op jouw machine en gaat niet naar Google.

De functie zal je ook aanmoedigen tegen het hergebruiken van wachtwoorden, en je waarschuwen wanneer je een zwak wachtwoord gebruikt (1).

Een tweede functie heeft te maken met Google Maps. Je kan die nu in incognito modus gebruiken, waarbij jouw activiteit niet bewaard wordt in jouw Google account of gebruikt om dingen te personaliseren.

Verder is er nu ook een auto-delete functie in je YouTube geschiedenis. Die kan je op 3 of 18 maanden zetten, en dan zal jouw historiek om de 3 of 18 maanden automatisch gewist worden. Bij Google Assistant komt er ook een commando om dingen te wissen: "Delete the last thing I said to you" of "delete everything I said last week".
https://www.theverge.com/2019/10/2/20892854/google-password-checkup-hack-detection-now-available
https://www.theverge.com/2019/10/2/20894682/google-announces-three-new-ways-to-hide-your-personal-activity-from-googleHET ZIET ER NIET GOED UIT VOOR DE LIBRA
Zoals je wellicht weet, wordt er gewerkt aan een nieuwe virtuele munt, de Libra. Op zich is dat geen wereldschokkend nieuws, ware het niet dat het eigenlijk Facebook is dat het initiatief genomen heeft voor deze munt, wat de hele wereld toch wantrouwend maakt tegenover deze Libra.

Het is echter echt geen Facebook-munt, want er zou een heel groot consortium achter de munt zitten. Alleen... steeds meer van de bedrijven die in dat consortium zouden deelnemen, haken af. Zo weet Wall Street Journal te melden dat Visa en Mastercard hun deelname gaan herzien. Volgens Bloomberg zouden PayPal en Stripe ook hun twijfels hebben.

Facebook van zijn kant ontkent dat er problemen zouden zijn. Meer bij Reuters.
https://www.reuters.com/article/us-facebook-libra/visa-mastercard-reconsider-backing-facebooks-libra-wsj-idUSKBN1WG4YD?feedType=RSS&feedName=technologyNews
https://www.zdnet.com/article/mastercard-visa-banks-get-the-jitters-over-facebooks-libra-cryptocurrency-dreams/
https://www.ccn.com/facebook-crypto-libra-visa-mastercard/INSTAGRAM LANCEERT EEN RESTRICT FUNCTIE
Bij Instagram krijg je binnenkort een functie die moet helpen om geen last meer te hebben van mensen die vervelend tegen jou doen: Restrict (beperken). Om een andere gebruiker te beperken, moet je bij een commentaar van die gebruiker naar links swipen, of ga je naar de profielpagina van die gebruiker. Je kan ook naar je privacy tab gaan in je Instagram instellingen.

Wanneer nu een gebruiker die jij beperkt hebt via Restrict, een commentaar op een van jouw postings plaatst, dan zal die gebruiker zelf nog zijn commentaar zien, maar anderen niet - tenzij jij dat commentaar expliciet goedkeurt.

En DM's van beperkte gebruikers gaan naar jouw Message Request Inbox, zonder dat jij een melding krijgt dat die persoon een boodschap gestuurd heeft; de afzender zal ook niet te weten komen of jij de boodschap gelezen hebt of niet.

Zo ben je toch weer wat meer beschermd op Instagram. Mooi!
https://www.engadget.com/2019/10/02/instagram-restrict-anti-bullying-tool-launch/

  
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


AMAZON BRENGT ECHO BUDS OP DE MARKT
Deze week heeft Amazon een speciaal hardware-evenement gehouden, waarop tal van nieuwigheden voorgesteld werden. Waarschijnlijk komen wij hier later nog op terug, maar één ding willen wij alvast vertellen, omdat het ons zo leuk lijkt: Echo Buds.

Dat zijn draadloze oorknopjes, waarin ook de Amazon Voice diensten verwerkt zijn. Je moet het 'ontwaak' woord (Alexa) zeggen om de slimme assistent te activeren, of het oortje aantikken en vasthouden om dat te doen.  Net zoals bij de Echo slimme luidsprekers dus, maar met dit verschil dat je de assistent ook buitenshuis kan gebruiken.

De oortjes zien er discreet uit: kleine knopjes, en in het zwart, dit in tegenstelling tot de Apple Earbuds die als witte, afgekapte tandenborstels uit je oor steken en je echt idioot laten lijken.

De earbuds hebben verschillende functies: met twee tikjes schakel je de Bose noise reduction aan of uit, om de buitenwereld beter te horen. En je bedient er ook je slimme assistent mee - ook bijvoorbeeld die van Google, of een andere assistent op je smartphone (1).

Nog twee leuke gadgets: de Echo Frames, een bril zonder display of camera, maar wel met op jou gerichte microfoons, waarmee je commando's kan geven, een reminder aanmaken, muziek kan afspelen en slimme huishoudtoestellen kan bedienen.

De Echo Loop is dan weer een slimme ring, die geactiveerd wordt wanneer je op een knopje drukt. Met een trilling zal hij je waarschuwen wanneer je een melding krijgt of een inkomend gesprek. Hij bevat ook een kleine slimme luidspreker, en twee microfoontjes om met Alexa te spreken. Prijs: $149 voor de Echo Buds, $249 voor de Echo Frames en $179 voor de Echo Loop.
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/9/25/20879665/amazon-echo-earbuds-noise-reduction-fitness-tracking-fprice-release-date-alexaWORDT DE DESKTOP ROBOT ARM DE NIEUWE DRONE?
Toen de eerste drone uitkwam, dacht iedereen: wat knap. Maar wat is de praktische toepassing? Dat weten we ondertussen overduidelijk: pakjes leveren, luchtopnames maken, en... honden doen verschieten.

Nu is er weer een nieuwe hardware, die vragen opwerpt over de praktische toepassing. Het gaat om een robot-arm, die gekoppeld is aan een desktop computer. De bedoeling is dat hij gebruikt wordt voor alledaagse dingen - en de 33-jarige Liu Peichao van de Shandong University, die de robotarm ontwikkelt, noemt calligrafie als een toepassing, of het vasthouden van een haardroger, of het smeren van boter op een toast.

Maar wij denken aan nog andere toepassingen, die al wie thuis aan hardware-projecten werkt zal verwelkomen: solderen van printplaatjes en verbindingen.

Momenteel wordt de Robot Magician verkocht als een educatief toestel voor studenten waarmee zij kunnen leren coderen en ontwikkelen. Zo hebben studenten van de University of Tokyo een arm gemaakt die een ontbijt kan maken. De desktop robotarm wordt in meer dan 80 landen verkocht, in twee uitvoeringen die 1.400 en 2.400 dollar kosten.
https://www.techinasia.com/shenzhen-startup-smart-robotic-armTECH VOOR ONZE VIERVOETERS
Ok, wij hebben onze 'wearables', onze trackers die in het oog houden hoeveel stappen wij al gezet hebben op een dag. Maar ook onze trouwe viervoeter ontsnapt niet aan deze manie om alles te meten, zo blijkt uit een artikel bij ZDNet.

Daarin wordt technologie opgesomd die verkrijgbaar is voor onze trouwe huisgenoot, de hond. Het artikel is geschreven door Adrienne So, die van huis uit werkt en voor dit artikel enkele tools getest heeft met haar hond.

Dat gaat van analoge spulletjes, zoals een handige drinkpot, tot een kampeerbed voor je dikke vriend.

Maar ook elektronica, zoals een gps om je hond te volgen. En ook een fitness tracker, om te controleren of jouw dikke vriend wel genoeg beweegt voor zijn gezondheid.

Leuke gadgets, daar niet van. Maar wij zouden graag eens een hondenweegschaal zien voor de gewone gebruiker - de gewone personenweegschaal is OK om met een kleine hondje in je armen op te stappen, en daarna jezelf wegen zonder hond, om zo het gewicht af te leiden. Een weegschaal waar ook de grotere hond op kan staan, en die hem geen angst aanjaagt door te gladde ondergrond, dat lijkt ons een gat in de markt!

Maar misschien vind jij wel in het artikel gadgets die jouw viervoeter wel kunnen aanstaan?
https://www.wired.com/gallery/best-dog-accessories-and-tech/MICROSOFT WAAGT ZICH MET DE SURFACE DUO OPNIEUW AAN HARDWARE
De vorige pogingen van Microsoft om een smartphone te maken lukten niet al te best - zowel op het gebied van het Windows besturingssysteem als de hardware. Enkel de Surface, het twee-in-een model (laptop met afkoppelbaar scherm om een tablet te worden) is echt een succes. Microsoft heeft trouwens deze week op een event nieuwe modellen van de Surface voorgesteld: de Surface Pro 7 met Intel en ARM versies, USB-C, tot 16 GB RAM en tot 1 TB opslagruimte, met een 12,3" scherm en een nieuwe Surface Pen, met als startprijs $749. En een Surface Laptop 3, die vanaf $999 kost, een 13,5 inch scherm heeft, en een variant in 15 inch met AMD processor en start vanaf $1.199 (1) (2).

Maar terug naar onze Microsoft smartphone - waarbij het meteen al opvalt dat we die geen Windows phone noemen, want dat is het ook niet: het is gek genoeg een Android smartphone. Met zelfs twee schermen, en een stylus. Dat moet volgens Microsoft de productiviteit bevorderen.

En er is ook een groter broertje, de Surface Neo. Voor deze toestellen werkt Microsoft samen met Google, wat betekent dus dat je de apps uit de Google PLay Store kan draaien op de Duo. Microsoft noemt het het beste van Microsoft, in combinatie met het beste van Android. Wij zijn benieuwd!

Meer bij CNet.
https://www.cnet.com/news/microsoft-is-making-an-android-phone-yes-that-microsoft/?ftag=CADf0e22bf&bhid=18802984216984307617556153111318


 
 


 
De nieuwe oogst


   WAT JE AAN DE HOBBBYKOK CADEAU KAN DOEN
Het zijn enkel verwijzingen naar dingen die je bij Amazon kan kopen, maar toch zijn er handige ideetjes bij. Kookboeken, uiteraard, in het Engels, maar ook tools. Zoals de Reversible GrillPress, een soort strijkijzer maar dan in gietijzer, dat je op vlees plaatst dat je grillt, om te voorkomen dat het omkrult.
[Taal: ENG]
https://giftsforhomecooks.com/


SPACES: ACHTERGRONDGELUID
Deze achtergrondgeluiden moeten je helpen om je concentratie te bewaren wanneer je aan het werken bent. Of gewoon, om te relaxen, wanneer je niets aan het doen bent.
Nu, persoonlijk verkies ik dan toch nog wel het geluid van de regen in de tuin. Of de stilte van een zomerdag. En af en toe wat vogeltjes die op bezoek komen. :)
[Taal: ENG]
https://spaces.fm/


EEN HUISHOUDELIJKE PLANNING
Wellicht heb jij ook al geworsteld met een goed schema om je huishoudelijke taken te plannen. Hoe vaak moet je ramen wassen, plafonds afgaan met de ragebol, de muren van de badkamer?
Deze afbeelding bij Reddit vertelt het je, en somt niet alleen de taken op, maar ook hoe je de schoonmaak moet uitvoeren, en waarom je het moet doen.
[Taal: ENG]
https://i.redd.it/t9w3hqa7l8o31.jpg


WAT MAG JE IN DE MICROGOLFOVEN STOPPEN?
Een website die alleen maar draait rond wat je mag microwave'n? Jawel, ze bestaat. Blijkbaar is er nood aan deze informatie...
En dus leer je hier of je lege plastic waterflessen in de microwave mag stoppen, wijn, een bevroren pizza, enz.
[Taal: ENG]
https://canyoumicrowave.com/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: 75 JAAR BEVRIJDING


Dit is een soort 'bevrijdingskrant' - hij neemt je mee, dag na dag, naar de nieuwsberichten uit 1944, toen de strijd tegen de Duitsers volop woedde in Nederland. Een verhaal dat zowel fascinerend als gruwelijk is, en je nogmaals doet stilstaan bij de o zo gemakkelijke, luxueuze manier waarop wij nu leven...
[Taal: NL]
https://nos.nl/75jaarbevrijding/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: CULTUURLOKET
Wie zelf met cultuur bezig is, denkt in de eerste plaats aan wat hij aan het doen is - theater, film of muziek maken, en dergelijke. Maar er zit ook een zakelijke kant aan cultuur, want er moet geld verdiend worden om de makers te belonen, de locatie te huren, enz.
Deze website wil de cultuursector ondersteunen voor dat zakelijke aspect.
[Taal: NL]
https://www.cultuurloket.be/


78 VAN DE BESTE GRATIS LETTERTYPES VOOR DESIGNERS

Het is niet eenvoudig om een goed lettertype te vinden - er zijn er ook zoveel, en het slorpt gewoon heel veel tijd op om alles te testen.
Dit artikel neemt je mee naar enkele websites waar je lettertypes vindt die origineel zijn.
[Taal: ENG]
https://www.creativebloq.com/graphic-design-tips/best-free-fonts-for-designers-1233380?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_campaign=25680&utm_term=274156&utm_content=424880


VRIJDAG MULTIMEDIA: VERSAILLES IN VR
Wil je het prachtige paleis van Versailles bezoeken, dan is het dringen - want jij bent niet de enige die dat wil. En die massa volk maakt het moeilijk om rustig te genieten van al dat moois.
VR kan helpen - en Google heeft daarvoor gezorgd. In samenwerking met Château de Versailles werd er een bezichtiging uitgewerkt die je helemaal meeneemt doorheen de woning van Louis XIV. Het werd het grootste fotogrammetrie-project ooit in het kasteel - te bekijken met HTC Vive en Oculus Rift.
Bij Engadget een filmpje over de 'making of'.
https://www.engadget.com/2019/09/30/google-used-photogrammetry-to-create-a-detailed-vr-tour-of-versa/
https://artsandculture.google.com/project/versailles


VRIJDAG MULTIMEDIA: SLUIPSCHUTTERS
Wij hebben onze De Ideale Wereld, in Nederland is er Sluipschutters dat de draak steekt met de actualiteit. Een productie van BNNVARA.
[Taal: NL]
https://www.youtube.com/channel/UCzMKehR5UTMx4BbHX8k7Anw

 Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com
 


           W I K I P E D I A
    Een selectie van nieuwe en actuele bijdragen in
       de Nederlandstalige versie van WikpediaWikipedia is een project met als doel een complete encyclopedie op het web te creëren. Iedereen kan Wikipedia gebruiken om informatie te zoeken of toe te voegen. U kunt eenvoudig zelf artikels schrijven, corrigeren of aanvullen. Aanmelden is hiervoor niet nodig, u kunt door op een van de onderstaande pagina's op "Pagina bewerken" te klikken meteen aan de slag.


Deze week zijn onder meer nieuwe artikels verschenen over:

    Geslacht uit de heidefamilie - https://nl.wikipedia.org/wiki/Leucopogon
    Spaanse schrijfster en feministe - https://nl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_la_O_Lej%C3%A1rraga
    Nationaal park in Australië - https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park_Lesueur
    Schilderij van Rubens - https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret_van_Anna_van_Oostenrijk,_koningin_van_Frankrijk
    Historisch referendum in Oost-Pruisen - https://nl.wikipedia.org/wiki/Referendum_in_Oost-Pruisen
    Britse rechter en de huidige voorzitter van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk - https://nl.wikipedia.org/wiki/Brenda_Hale
    Geslacht van sauropode dinosauriërs - https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantosaurus
    Tsjechisch filmregisseur, acteur, scenarioschrijver en filmproducent - https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Lama%C4%8D
    Lijst van geologische monumenten in Zuid-Limburg - https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_geologische_monumenten_in_Zuid-Limburg
    Australische zwemster - https://nl.wikipedia.org/wiki/Jessica_Hansen
    Belgische stripprijzen die jaarlijks worden uitgereikt - https://nl.wikipedia.org/wiki/Atomiumprijzen


Daarnaast zijn onder andere de volgende bijdragen actueel:

    De nieuwe Vlaamse regering is gevormd - https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Regering
    Afgelopen week is het nieuwe jaar 5780 ingegaan - https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosj_Hasjana
    3 Oktober is het de Dag van de Duitse eenheid - https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Duitse_eenheid
    4 Oktober is het dierendag - https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierendag


Verdere bijzonderheden op de Nederlandstalige Wikipedia:

    Het portaal van de week gaat over de stad Utrecht - https://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Stad_Utrecht


De vorige bijdragen van Wikipedia aan NeTTieS zijn hier te vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieS 
Bij de collega's
*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

 
 - Dit is hoe snel we woorden typen op onze smartphones
https://www.ad.nl/tech/dit-is-hoe-snel-we-woorden-typen-op-onze-smartphones~a8921a89/
Compleet verlamde man (30) loopt weer dankzij robotpak: 'Alsof ik de eerste man op de-  maan was’
https://www.ad.nl/buitenland/compleet-verlamde-man-30-loopt-weer-dankzij-robotpak-alsof-ik-de-eerste-man-op-de-maan-was~af811914/
 
 

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
 
 
- Nieuwste versie HP Spectre x360 is 13% kleiner
https://elektrozine.be/nieuwste-versie-hp-spectre-x360-is-13-kleiner/
- Drie series voor oktober die je niet mag missen op Telenet Play & Play More
https://elektrozine.be/drie-series-voor-oktober-die-je-niet-mag-missen-op-telenet-play-play-more/
 

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info


- Sandboxie is gratis – en binnenkort ook open source
https://computertaal.info/2019/10/03/sandboxie-is-gratis-en-binnenkort-ook-open-source/
- Omzeil blokkeerde sites: configureer OpenDNS in Microsoft Windows
https://computertaal.info/2019/10/04/versnel-je-internetverbinding-configureer-opendns-in-microsoft-windows/
 


*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Firefox test functie voor aparte zoekmachine in privémodus
https://tweakers.net/nieuws/158160/firefox-test-functie-voor-aparte-zoekmachine-in-privemodus.html
- Microsoft laat Windows-testgebruikers met pin in veilige modus inloggen
https://tweakers.net/nieuws/158150/microsoft-laat-windows-testgebruikers-met-pin-in-veilige-modus-inloggen.html*** DATANEWS

http://www.datanews.be

- Belgische bedrijven zuiniger met clouddiensten dan Europese collega's
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/belgische-bedrijven-zuiniger-met-clouddiensten-dan-europese-collega-s/article-news-1516773.html
- Nieuwe app laat leerkrachten lesmateriaal met elkaar delen
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/nieuwe-app-laat-leerkrachten-lesmateriaal-met-elkaar-delen/article-news-1516905.html*** TECHNOLOGIUM
http://www.technologium.be

- Reflectie van de toekomst?| Review van Galaxy S10+ - Technologium
https://www.technologium.be/reflectie-van-de-toekomst-review-van-galaxy-s10


*** TANDEMTECH


- Mijn smartphone, mijn regels
Het toestel dat je elke dag gebruikt is van jou, niet andersom
https://tandemtech.be/digital-minimalism-smartphone-2ddc27f082dd
- Privacy of vrije mening? Wat kies jij?
Europa balanceert op zijn eigen waarden
https://tandemtech.be/privacy-of-vrije-mening-wat-kies-jij-1e2e418abf64


*** BLOOVI
http://www.bloovi.be/

- In de marge: Gentse start-up wil zelfrijdende trams op de rails zetten
https://www.bloovi.be/artikels/ondernemen/2019/in-de-marge-gentse-start-up-wil-zelfrijdende-trams-op-de-rails-zetten
- Welke trends domineren vandaag het start-up en scale-up landschap? Enkele venture capitalists vertellen:
https://www.bloovi.be/branded/ondernemen/2019/welke-trends-domineren-vandaag-het-start-up-en-scale-up-landschap-enkele-venture-capitalists-vertellen 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


 

TIP: ZO SPAAR JE RUIMTE OP JE SMARTPHONE
Dit artikel bij Popular Mechanics helpt je om die gehate boodschap "storage almost full" niet meer op je smartphone te zien. Voor zowel je iPhone als je Android toestel krijg je een duidelijke uitleg. Want op verschillende manieren kan je ruimte besparen, maar waar vind je al die instellingen terug?
[Taal: ENG]
https://www.popularmechanics.com/technology/apps/a29210585/free-up-space-iphone/ 
Van alles halen, (bijna) niets betalen...


CALIGATOR: REKENMACHINE

Dit is een open source rekenmachine en convertor voor eenheden, en het zijn alligators die het rekenwerk doen.
https://caligator.now.sh/?ref=producthunt


FREEBASIC: VOOR DE GEEK
Dit is een open source BASIC compiler met een syntax die zo goed mogelijk compatibel is met MS QuickBASIC. Je hebt nu nieuwe functies zoals pointers, inline-assembly en meer.
https://fileforum.betanews.com/detail/FreeBASIC-for-Windows/1150122646/1
https://www.freebasic.net/


DROPBOX: NU MET SPACES


Deze nieuwe versie van Dropbox heeft ook Spaces, een desktop tool die jouw digitale werkplek moet vereenvoudigen. Je kan in zo'n Space samenwerken met een team, waarbij bestanden, taken en meetings gedeeld worden.
Een uitvoerige bespreking van de nieuwe versie bij ZDNet.
https://www.zdnet.com/article/dropbox-launches-spaces-new-desktop-experience-that-aims-to-declutter-digital-workspaces/
https://blog.dropbox.com/topics/product/introducing-dropbox-spaces?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=organic


PUTTY  VERSIE 0.73
Je zal er wellicht van verschieten, maar er zijn talloze webdiensten waar je nog altijd via het telnet-protocol  toegang moet hebben om commando's uit te voeren.
PuTTY is al jarenlang een van de betrouwbaarste programma's om die toegang te verschaffen. Nu is er een nieuwe versie uit.
https://fileforum.betanews.com/detail/PuTTY/969119989/1
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/


VRIJDAG APPDAG: MAGIC CINEMA VIEWFINDER


Dit is een app voor cineasten: hiermee kan je heel gemakkelijk een locatie vinden voor de opnames die je wil maken. Dit artikel bij Cinema5D.com vertelt wat je met de tool kan doen.
Voor iOS en Android.
https://apps.apple.com/us/app/magic-cinema-viewfinder/id1323611543?mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Roman+Medvid
https://www.cinema5d.com/magic-cinema-viewfinder-free-directors-viewfinder-app-for-ios-android/


(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere. 
 

Het laatste woord.... 


 
NeTTies e-zine
p/a Hilde Van Gool
Bossestraat 32

2220 Heist op den Berg


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens
Secretaresse: Carol Fenijn


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.

U ontvangt deze mail omdat u zich in het verleden aangemeld hebt als abonnee op deze nieuwsbrief.

Wenst u uw abonnement te wijzigen of te annuleren? Stuur ons een mail en wij zorgen ervoor! info@netties.be 

AFSLUITER VAN DE WEEK
Trouwen is een ernstige zaak voor een meisje;
niet trouwen zelfs nog ernstiger.
-Nicolas Bently (1907)