Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
30/10/2015 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 
DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 19
Nummer 926 van 24/10/2015Gegroet lezer,

Deze week krijg je van ons weer een bonte mengeling. Artikels die je aanzetten om door te denken, zoals over de trend tot profilering. En gewoon korte informatieve artikels met nieuwigheden uit de tech-wereld zoals over Twitter en Facebook. U bent ondertussen al onze mix gewoon van artikels waarvan wij denken dat ze, temidden van al het andere nieuws, toch zeker niet aan uw aandacht mogen ontsnappen.

Snel dus aan uw leesvoer. Reacties zijn altijd welkom, en bij leven en welzijn hopen wij u volende week weer te mogen begroeten.

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 

 
Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
DE GEVAREN VAN PROFIELEN: 
1. PEEPLE
Naar aanleiding van een interessant artikel van Kashmir Hill op Fusion, staan we even stil bij het feit dat we toch stilaan een gevaarlijke weg aan het opgaan zijn, met die steeds meer groeiende trend tot profileren.

Dat websites punten krijgen, dat vonden we normaal. Dat fysieke zaken zoals restaurants punten kregen bij sites zoals Yelp, dat ligt al wat gevoeliger, want één slechte recensie die hoge ogen scoort in de sociale media kan vaak het leven van de restauranteigenaar tot een hel maken. Veel verweer heeft hij vaak niet, en zijn zaak kan naar de haaien gaan. Tegenwoordig echter geven we alles wel punten, niet alleen restaurants, maar ook handelszaken (de resultaten van de controles van het Voedselagentschap staan online), ziekenhuizen (overlevingskansen bij bepaalde operaties, vakkundigheid in bepaalde gebieden), en zelfs artsen en tandartsen.

Peeple deed alarmbelletjes rinkelen
Gaan we daar niet te ver in? En is het niet zo dat we wel graag punten geven aan anderen, maar het niet graag hebben wanneer anderen aan ons punten geven? Dat laatste bleek in elk geval toen de nieuwe app Peeple voorgesteld werd: mensen zouden andere mensen punten kunnen geven; het zou half anoniem gebeuren (op basis van telefoonnummer), en er zouden bepaalde stappen ingebouwd worden om de beoordeelde een complete afgang te besparen. Maar toch... De aankondiging deed zoveel stof opwaaien dat de bedenkers ervan, twee dames, na veel boegeroep op de sociale media de plannen terug in de schuif gestopt hebben (2).

http://fusion.net/story/213422/online-profile-explosion/
http://www.forthepeeple.com/


2. CHINA
Een ander bericht zorgde eveneens voor heel wat onrust: China zou van plan zijn om een soort "sociaal kredietsysteem" op te richten, waarbij Chinese tech giganten Tencent en Alibaba de burgers een score zouden geven, gebaseerd op wat het van hen weet via hun online activiteiten en hun aankopen. Mensen met een hoge score zouden zelfs voordelen krijgen, zoals een snellere check-in in een hotel, of snellere behandeling van hun aanvraag voor een visa. (2)

Nu is China natuurlijk China, en zo nauw wordt het er niet genomen met de privacy en de vrijheid (van meningsuiting) van de burger. Maar je mag niet vergeten dat in zekere zin in andere landen deze systemen al bestaan. Denk maar aan Klout: mensen met een hoge Klout-score, die dus veel invloed hebben in de sociale media, zouden ook extraatjes krijgen, zoals gratis naar theaters of films, uitnodigingen om een product uit te testen, enz. Op zich niets verkeerd mee, alleen is het zo dat mensen met een lage Klout score dat allemaal niet krijgen natuurlijk.
En was daar onlangs niet een patent van Apple, waarbij advertenties gefilterd zouden worden op de dikte van de beurs van de gebruiker, nu Apple via Apple Pay weet wat er in jouw portefeuille zit? "Arme" mensen zouden enkel advertenties te zien krijgen voor goedkopere producten, en mensen met een dikke portefeuille andere ads. Van betutteling gesproken.

Kortom, profielen worden aangemaakt, of je het wil of niet. En dat is een trend die een grote invloed kan uitoefenen op onze maatschappij.
https://danielmiessler.com/blog/chinas-new-dystopian-citizen-rating-system/
http://uk.businessinsider.com/apple-patent-for-e-commerce-and-mobile-advertising-system-2015-7


3.
INVLOED OP ONS GEDRAG
Maar het aanmaken van profielen neemt vormen aan die onze maatschappij, en de manier waarop we ons gedragen, vooral op de sociale media, wel eens flink kunnen beïnvloeden. Want nu al wordt (althans in de VS) met verschillende factoren rekening gehouden om te bepalen of iemand een lening mag krijgen bij de bank. De klassieke factoren zijn: of je genoeg verdient, hoeveel huur en vaste kosten je hebt, en of je tot nu een goede kredietgeschiedenis had. Dat lijkt fair.

Maar tegenwoordig zijn er veel meer factoren die zo'n profiel beter kunnen bepalen, zoals de dingen die jij over jezelf vertelt in de sociale media. Net zoals werkgevers het profiel van een sollicitant bekijken om te zien wat voor vis ze in de kuip hebben, zo wordt er ook steeds meer naar de sociale media gekeken om te zien of je "financieel betrouwbaar" bent. Het creëren en monitoren van zulke profielen is een heuse business geworden - en het bewaken en opsmukken van eventueel beschadigde profielen eveneens.

Daarbij zijn er verschillende aspecten die je in het bijzonder zorg zouden moeten baren. Om te beginnen het feit dat die profileringsbedrijven uiteraard ook met algoritmes werken, en dat het gebruik van bepaalde woorden een negatieve score kunnen triggeren. Het podcast TechNewsToday (1) haalt het geval aan van het woord "Wasted". Er is "I was wasted" (ik was zat) maar ook "I wasted my vegetables" (ik verknoeide mijn groenten). Zijn algoritmes wel fijn genoeg afgesteld om deze nuance te begrijpen? Of zal een zorgeloze kok dezelfde negatieve score krijgen als een vaak dronken internaut?

Verder worden niet enkel wijzelf gemonitord om een score op te stellen, maar ook onze vrienden. Vrienden die veel "wasted" uitspraken doen, kunnen jouw score negatief beïnvloeden. En je bent beter niet met teveel mensen bevriend, die een negatieve kredietscore hebben, want dat zet ook jou in een slecht daglicht. Al je vrienden met financiële problemen? Ontvrienden, meteen! En word best ook maar goede vriendjes met rijke mensen, die een onberispelijk (maar ongetwijfeld saai!) leven leiden.

Deze trend zou ervoor zorgen dat onze sociale media nog meer draaien om wat we uitstralen, om wie we voorgeven te zijn, dan wie we werkelijk zijn. Facebook als manier om een lening te krijgen...

Tussen haakjes: er is veel kans dat dergelijke profileringsbedrijven in België geen voet aan de grond krijgen. Hier geldt namelijk een strenge privacy wetgeving. Elk bedrijf dat een database aanlegt van personen, moet die personen daarvan verwittigen. Zij moeten inzage krijgen in de gegevens die over hen verzameld zijn, en zijn die gegevens fout, dan hebben zij het recht om die te laten corrigeren.
https://twit.tv/shows/tech-news-today/episodes/1367?autostart=false
http://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens/
ZULLEN UITGEVERS NOG LANG DE LOKROEP VAN APPLE NEWS, FACEBOOK ENCO KUNNEN WEERSTAAN?
Een opmerkelijk artikel bij TechCrunch handelt over een trend die toch niet zonder risico is. In hun ijver om toch maar te allen prijze aanwezig te zijn op de plekken waar de eyeballs zijn, de meeste gebruikers, lopen de uitgevers het risico dat zij gewoon domme content worden, in de slimme pijpen van platformen zoals Facebook en twitter.

De trend is immers duidelijk: waar Facebook en co vroeger dienden als plek waar de lezers gevonden konden worden, die dan via een link naar de website van de uitgevers doorgestuurd werden, sluiten die platformen steeds meer hun ommuurde tuintjes af. Volledige artikels zijn te lezen in dat tuintje, dat van doorgeefluik tot een "bestemming" geworden is, waar de gebruiker zoveel mogelijk tijd moet doorbrengen - en natuurlijk zoveel mogelijk advertenties moet consumeren.

In het artikel wordt niet alleen Facebook vermeld, maar ook Twitter, dat met zijn Moments wel de content van tweets verzamelt, maar de link-back naar de website van de uitgever niet meer vermeld.

Moeten de uitgevers dit accepteren? vraagt TechCrunch zich af. Het wijst ook op het feit dat de verleiding groot is voor de uitgevers om in zee te gaan met die sociale netwerken en hun ommuurde tuintjes - gewoon omdat de gebruikerservaring daar veel beter is. Artikels die op de websites van de uitgevers verschijnen, laden traag door de ontelbare scripts die aanroepen worden, verdrinken in de schreeuwerige reclame die oproept om een abonnement te nemen of zich in te schrijven op de nieuwsbrief. Daartegenover is datzelfde artikel bij Instant Article van Facebook rustig, vrij van reclame, laad het snel. De gebruiker zal zijn keuze wel snel maken!

Een interessant artikel om rustig na te lezen. En om even bij stil te staan.
http://techcrunch.com/2015/10/15/smart-pipes-and-dumb-content/#.czdj1o:BUpRAPPLE: EEN MUIS DIE EEN STAART KRIJGT...
Verleden week hadden wij het, naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwe iMac, over de muis die erbij hoort. Stijlvol, als altijd, met als grote nieuwigheid: voortaan geen losse batterijen in de 'Magic Mouse', maar een batterij die je kan herladen door de muis te verbinden met de iMac.

Daarbij vermeldden we tevens dat het wel opvallend was dat de connector op de muis zelf zich aan de onderzijde bevindt, zodat het onmogelijk is om de muis te gebruiken tijdens het herladen, en dat Apple dat opzettelijk heeft gedaan: een draadloze muis màg geen staart hebben. Je zou anders wel eens in de verleiding kunnen komen de grandioze stijlfout te begaan om werken met een muis mèt staart!

Welnu, blijkbaar is niet iedereen zo ingenomen met dat "stijl boven functionaliteit" motto van Apple; zo kan je bij o.a. Medium en Geek.com vlammende kritieken lezen over de beslissing om de connector onderaan te plaatsen. In het artikel bij Medium worden alternatieve oplossingen aangebracht, die geen afbreuk zouden doen aan de stijl van de muis.

Volgens Apple zelf is het weer een storm in een glas water. Je moet immers niet vaak herladen: de muis volledig herladen duurt 2 uur, en dan kom je twee maanden toe. En is je muis leeg, dan volstaat enkele minuutjes laden om weer een volle dag verder te kunnen. Maar als je het aan ons vraagt is het toch minder stijlvol om de Magic Mouse op zijn rug of zij te moeten zien liggen tijdens het laden, dan wanneer dat poortje discreet weggewerkt was op een meer bereikbare plaats... (1)(2)
http://www.geek.com/apple/design-before-function-apple-magic-mouse-2-cant-be-used-while-charging-1636939/
https://medium.com/backchannel/so-here-s-the-thing-3d1b2bf215d4APPLE: IWORKS VOOR ICLOUD UIT BÈTA
Nog ter gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe iMac, werden tevens de iWork apps voor iOS en OSX voorgesteld. Voornaamste bijzonderheden daarbij waren de Split View voor de iPad, 3D Touch voor de iPhone 6s, en extraatjes voor El Capitan.

Maar ook de webgebaseerde versie van iWork kreeg een update: het label 'bèta' werd verwijderd, en verschillende nieuwe functies werden toegevoegd aan deze webgebaseerde versie van iWork. Wat daarbij opvalt is dat je, als niet iWork voor de cloud gebruiker, de wenkbrauwen fronst bij enkele "nieuwigheden" en jezelf afvraagt: Tiens, was dat dan voorheen niet mogelijk. Waarbij het dan om basisfuncties gaat zoals Word Count bij Pages.

Voor alle volledigheid even de 'nieuwigheden' op een rij:

- Pages: zelf kleuren aanmaken; woorden tellen; versie geschiedenis; preview op mobiele browsers; commentaren toevoegen; documenten gemaakt in vorige Pages 06 en 08 versies openen; documenten bekijken met wijzigingen bijhouden; pagina's en secties inlassen.

- Numbers: pop-up menu cellen bewerken; zelf kleuren aanmaken; spreadsheets gemaakt met Numbers 08 openen; tabellen filteren; versie geschiedenis; interactieve charts animeren; preview in mobiele browsers.

- Keynote: slide navigator tonen, verbergen en vergroten/verkleinen; preview in mobiele browsers; versie geschiedenis; commentaren; zelf kleuren aanmaken; slides knippen en plakken; bestanden aangemaakt in Keynote 08 en 06 openen.

De nieuwe apps kunnen op iCloud.com uitgetest worden.
http://9to5mac.com/2015/10/16/apple-iwork-icloud-beta-ends/
http://www.icloud.com
FACEBOOK VERWITTIGT JE BIJ HACKS... EN ANDER WERELDSCHOKKEND NIEUWS
Elke dag valt er wel iets nieuws te vermelden over Facebook. Wij hebben daarom enkele berichtjes uit de voorbije dagen in dit artikel samengevat.

- Om te beginnen een toch wel eigenaardig bericht: Facebook zal je voortaan verwittigen wanneer jouw account "door een staat gehackt" werd. Hoe het te weten komt of jij gehackt bent zegt het er niet bij, noch of het jou enkel verwittigt wanneer je door de Chinese overheid gehackt bent, en niet wanneer de Amerikaanse of Britse veiligheidsdiensten in jouw account komen neuzen. Evenmin wordt gezegd wat je moet doen nadat je dat bericht gekregen hebt. Maar Facebook heeft in elk geval weer de wereldpers gehaald! (1)

- Verder test Facebook een speciaal Shopping tabblad uit in zijn mobiele apps. Daarop zal je verschillende postings en foto's over producten zien die je kan aankopen, van verschillende handelaar. En om het de winkels met een uitgebreide catalogus gemakkelijker te maken, zullen er nu ook "immersive ads" komen, advertenties die heel snel laden en waarbij een heel productcataloog getoond kan worden op Facebook, zonder dat de gebruiker doorgeschakeld wordt naar de mobiele browser. Weer het zoveelste bewijs van het feit dat Facebook zoveel mogelijk faciliteiten voorziet, om er maar voor te zorgen dat de gebruiker voortdurende binnen Facebook blijft surfen.(2)

- En dan is er nog het onderwerp "video". Het zit Facebook al lange tijd erg hoog dat de gebruiker nog altijd naar YouTube trekt om filmpjes te ontdekken. Dat mag niet! De gebruiker moet op Facebook blijven!

En daarom werd er nu een Video Feed uitgebracht, met speciale feeds dus die kanalen kunnen bevatten met clips van je vrienden, pagina's die je leuk vindt, trending video's, videofragmenten die je bewaard hebt of bekeken hebt. Voorlopig wordt er op bescheiden schaal getest. Er zou zelfs ook een 'floating video' functie uitkomen, waarbij de video op je scherm blijft staan terwjl je andere dingen op Facebook doet (3).

Hoe belangrijk video is voor Facebook, mag je afleiden uit het feit dat de Messenger button op het home screen van de iOS app, en in de Favorites rubriek links van je scherm bij de news feed, vervangen werd door een nieuwe Video button!
http://www.facebook.com/notes/facebook-security/notifications-for-targeted-attacks/10153092994615766
http://techcrunch.com/2015/10/12/facebook-commerce-updates/#.czdj1o:6DAV
http://www.theverge.com/2015/10/13/9518069/facebook-on-this-day-memory-filter(CHINESE) APP STORE OPNIEUW ONDER VUUR
Apple doet zijn best om te controleren dat de apps die in zijn Apple Store aangeboden worden, veilig zijn, voldoen aan bepaalde normen, en de privacy van de gebruiker respecteren. Het gaat daarbij soms betuttelend te werk, en durft ook al eens een app, die teveel concurrentie is voor zijn eigen native apps, de deur wijzen. Maar toch blijven de inspanningen die het doet hun vruchten afwerpen, want de apps voor iOS staan bekend als het meest betrouwbaar.

Toch hebben zich de laatste tijd verschillende gevallen voorgedaan waarbij die zorgvuldige screening om de tuin geleid werd. Er was het geval van de Chinese apps, die malware bevatten omdat zij gemaakt waren op basis van een software die de ontwikkelaars niet bij Apple zelf gedownload hadden, maar bij externe bronnen gehaald hadden omdat de officiële downloads veel te traag waren.

En nu hebben onderzoekers ontdekt dat meer dan 250 iOS apps in de (vooral Chinese) App Store het niet zo nauw nemen met de privacy: zij verzamelen e-mail adressen, informatie over de geïnstalleerde apps, serienummers en andere informatie waarmee de gebruiker getraceerd kan worden. De apps zouden meer dan een miljoen keer gedownload zijn en werden onmiddellijk nadat Apple hiervan verwittigd was, verwijderd uit de App Store.

Het euvel zou ontstaan zijn doordat de apps gebouwd waren door middel van een bepaald software developer kit, gemaakt door Yourni, een mobiele advertising provider. Hoogstwaarschijnlijk waren de ontwikkelaars die deze SDK gebruikten, niet eens op de hoogte van de privacy-risico's en het verzamelen van die informatie.

Meer bij Ars Technica en ReadWriteWeb.
http://arstechnica.com/security/2015/10/researchers-find-256-ios-apps-that-collect-users-personal-info/
http://readwrite.com/2015/10/19/apple-wrong-sdkNEW YORK TIMES LANCEERT VIRTUAL REALITY PROJECT SAMEN MET GOOGLE
Virtual Reality- het kan zovele toepassingen hebben. Uiteraard denken velen dan aan games, maar er zijn zoveel meer manieren waarop deze onderdompeling in een virtuele wereld werken kan. Bijvoorbeeld nieuws, documentaires, een bezoek aan een museum of interessante plek, waar je zelf als het ware kan rondkijken, in je eigen tempo.

Een interessant project in dit genre werd deze week aangekondigd door de New York Times. Daarbij zouden meer dan een miljoen "kartonnen" VR viewers verdeeld worden onder de abonnees van de krant. Met die viewer zouden de abonnees een nieuwe VR film kunnen bekijken, "The Displaced", over kinderen op de vlucht voor de oorlog. NYT koos voor het VR formaat, omdat het meer dan elk ander tweedimensionaal formaat de kijker volledig kan onderdompelen in de beelden, en zo zijn empathie kan wekken. VR zou de 'kijkers' ook nieuws en verhalen kunnen brengen van de meest ontoegankelijke plekken. Een blik vanop de toppen van Himalaya? Zet de VR bril op, eventueel vergezeld van het ijzig koude geluid van het gefluit van de wind, en kijk rustig om je heen. Het lijkt ons een knappe ervaring te zijn.

The Displaced is het eerste project van NYT. Er zouden nog veel meer virtuele films gepland zijn.
http://www.nytimes.com/2015/10/21/business/media/the-times-partners-with-google-on-virtual-reality-project.html?_r=0
https://www.google.com/get/cardboard/
TWITTER LAAT JE VOORTAAN POLLS À VOLONTÉ AANMAKEN
Op Twitter heeft iedereen een eigen mening. Vaak een opgemerkte mening, vaak een rebelse mening. Waarom geen gebruik gemaakt van die mening, door de opinie te vragen van de Twitter-community in een poll?

Dat kan voortaan, want Twitter heeft de Polls uitgebracht. Bij deze stemmingen, die in tijd beperkt zijn en slechts 24u live blijven, zijn de keuzemogelijkheden beperkt tot 2 opties. Wanneer de stemming afgelopen is, krijgt iedereen die gestemd heeft een push-melding met de uitslag. Wat ook wel handig is voor wie gestemd heeft, maar de oorspronkelijke poll terug onder de aandacht brengt - slim bekeken dus!

Stemmen geschiedt anoniem. Iedereen kan op een poll stemmen. De optie wordt in de volgende dagen uitgerold in de apps voor iOS, Android, maar ook voor het web.

Goed bedacht van Twitter, het zal de interactie en het engagement weer doen stijgen. Want wellicht zijn er veel Twitteraars zoals ik, die wel Twitter berichten lezen (in mijn geval: om er nieuws uit te halen), zonder zelf veel te posten. Een bericht met een poll zou me dus tot meer interactie kunnen aanzetten.

Meer bij Twitter zelf en bij The Verge.
http://www.theverge.com/2015/10/21/9581775/twitter-polls-feature-rolling-out
https://blog.twitter.com/2015/introducing-twitter-polls

EMUSIC OVERGENOMEN DOOR TRIPLAY
Trouwe luisteraars weten dat wij fan zijn van eMusic, een muziekdienst waar je voor een vast maandelijks abonnement een aantal songs DRM-vrij kan downloaden. En wie nu verbaasd uit de lucht valt: jawel, er bestond een tijd dat elke muziekaanbieder songs verkocht als downloads, en ja, de gebruikers kochten die songs dan ook gretig.

Alleen lijkt nu de weegschaal doorgeslagen te zijn naar streaming muziek. Voor de gebruiker misschien leuk, maar hij hoort wel de muziek, maar bezit hem niet. Hij heeft evenmin echte controle over die muziek, zo van "nu wil ik dit horen of dat" - het zit altijd in een streaming... tja, stroom.

Voor de artiest in elk geval veel minder leuk, want hij verdient echt erg weinig geld met streaming muziek. "Happy" van Pharrell Williams was de meest gestreamde song van 2015, maar op streaming dienst Pandora ontvingen Pharell amper $3.000 voor de 43 miljoen downloads van zijn song.

Daarmee ook dat er terug belangstelling begint te ontstaan voor muziekdiensten zoals eMusic. Dat werd deze week gekocht door een Israëlisch bedrijf, dat zegt oog te hebben voor wat de bestaande gebruikers van eMusic willen. Namelijk muziek van indie artiesten downloaden, waarbij ze zelf het gevoel hebben die artiesten daadwerkelijk een steuntje in de rug te geven. Muziek die zij kunnen downloaden zonder DRM, en op elk toestel afspelen, zelfs in de cloud.

Meer over de overname bij Times of Israel en TechCrunch.
http://www.timesofisrael.com/itunes-google-play-music-face-a-surprise-rival-an-israeli-start-up/
http://techcrunch.com/2015/10/20/music-download-site-emusic-gets-acquired-again-this-time-by-israeli-media-startup-triplay/
http://www.emusic.comYOUTUBE RED: HET WORDT NOG MOEILIJKER JE MUZIEK "PROVIDER" TE KIEZEN
Gisteren hadden wij het over eMusic, een dienst waarbij je muziek aankoopt om te houden. Maar voor velen is dat een achterhaald systeem: zij beluisteren enkel streaming muziek, volgens hun voorkeur. Spotify doet dat, met 70 miljoen gebruikers waarvan 20 miljoen betalend. Apple heeft zich ook op dat pad gewaagd met Apple Music, dat gratis was gedurende drie maanden, en uiteindelijk 6,5 miljoen gebruikers kon overhalen om een abonnement te nemen na de gratis proefperiode.

Google had ook een streaming dienst, met Play Music. Maar nu brengt Google, of liever: YouTube, want tegenwoordig zijn het allemaal aparte afdelingen, een vernieuwd aanbod uit dat wel heel interessant is. Vermits heel wat mensen hun muziek tegenwoordig bij YouTube halen, werkt deze nieuwe muziek streaming app samen met traditionele YouTube video's, maar kan je daarbij overschakelen op een "audio only" versie, waarbij je dan muziek kan beluisteren op de achtergrond terwijl je in andere apps bezig bent.

YouTube Music zal gratis zijn, maar met advertenties. Tenzij je een abonnement neemt op YouTube Red. Dat is dan weer een nieuw aanbod van YouTube voor video's: het geeft je  recht op video's zonder reclame, die je ook offline bekijken kan, en eveneens krijg je toegang tot originele content die enkel via YouTube te bekijken valt. Meer hierover bij Business Insider en YouTube zelf.

Voor de gebruiker is die YouTube Music, in combinatie met het YouTube Red lidmaatschap een echt interessant aanbod. Voor de content makers is het echter even slikken. Al wie een deal had met YouTube waarbij hij recht kreeg op een deel van de inkomsten, wordt nu namelijk gedwongen in het YouTube Red systeem in te stappen, zoniet worden zijn video's niet meer toegankelijk, noch op de betalende Red-versie, noch op de gewone YouTube. Op zich is het een goede deal voor de makers van deze content, maar het feit dat Google hen zo manu militari dwingt om in het systeem in te stappen, zet wel wat kwaad bloed.

Meer bij TechCrunch.
http://youtube-global.blogspot.be/2015/10/red.html  
http://uk.businessinsider.com/new-youtube-music-streaming-app-2015-10?op=1?r=US&IR=T
http://techcrunch.com/2015/10/21/an-offer-creators-cant-refuse/#.hzp6ul:ADz1NIEUWE GOOGLE PLAY INTERFACE, GOOGLE MAPS EN ANDER GOOGLE NIEUWS
Er valt nog veel meer nieuws te melden van het Google front. Hier een korte samenvatting - meer kom je te weten op de bijhorende links.

- Google Maps: voortaan kan je ook meerdere bestemmingen aangeven, je kan een halte in je route inplannen, en de prijzen van benzine vergelijken (dat laatste voorlopig enkel in de VS).

http://techcrunch.com/2015/10/20/google-maps-now-lets-you-add-a-stop-along-your-route-check-gas-prices/#.hzp6ul:BfUK
- Google Play: de interface van de Play store heeft een facelift gekregen. Maar nog niet iedereen kan deze update installeren, hij wordt langzaam uitgerold. De navigatie werd wat gemakkelijker en overzichtelijker gemaakt.
http://www.droid-life.com/2015/10/16/new-google-play-ui-is-rolling-out/

- Search app: er is een officieel bèta-kanaal voor de Google search app voor Android toestellen. Wie wil kan zich aanmelden voor de beta en zo de nieuwste mogelijkheden uittesten. Dit is eigenlijk wel een belangrijke app om te blijven volgen, want Google Search IS eigenlijk je home screen, de begin plek voor je apps, Google Now en Now on Tap, voor stemherkenning en de gesproken commando's.
http://arstechnica.com/gadgets/2015/10/google-launches-a-beta-channel-for-the-android-google-app/

- Chrome browser: Met deze nieuwe versie van de browser, versie 46, verwijdert Google raar genoeg het 'OK Google' gesproken commando om via voice te zoeken uit zijn browser.
http://venturebeat.com/2015/10/16/google-removes-ok-google-voice-search-from-chrome/

- Google apps for Work: een bericht dat minder interessant is voor de gewone consument, maar wel voor bedrijven. Google Apps for Work zijn, zoals de naam het zegt, productiviteitstools voor bedrijven. OP dat terrein zijn momenteel Microsoft en IBM eigenlijk het sterkst. Om hen te lokken heeft Google nu aangekondigd dat, wie nog een contract heeft met een andere aanbieder, gratis gebruik mag maken van Google Apps tot het contract afgelopen is. Van een lokkertje gesproken...
http://techcrunch.com/2015/10/19/google-goes-after-microsoft-ibm-by-making-google-apps-for-work-free-while-customers-still-under-competitors-contract/#.hzp6ul:r3cl
http://venturebeat.com/2015/10/16/google-removes-ok-google-voice-search-from-chrome/TWITTER KRIJGT EEN TWEEDE ADEM
Ook over Twitter hebben we een hele reeks berichten te brengen. Twitter lijkt resoluut een nieuwe weg ingeslagen te hebben, neemt veel nieuwe initiatieven die over het algemeen positief onthaald worden door de gebruikers - of het nu de simpele gebruikers zijn, of de die-hards, de journalisten en mensen die professioneel met Twitter bezig zijn. Denk maar aan Moments, de door mensen gecureerde verzameling tweets rond bepaalde evenementen.

Is dit allemaal al het werk van de nieuwe / oude CEO van Twitter, Jack Dorsey? Feit is dat, sinds hij terug aan het hoofd staat van Twitter, er een resem nieuwigheden aangekondigd worden. De man heeft zich zelf verontschuldigd tegenover de ontwikkelaars, die enkele jaren geleden een ferme opdoffer kreeg van Twitter, toen dat de firehose dicht draaide. Dorsey heeft gezegd dat hij het goed wil maken met de ontwikkelaars, en enkele van de dingen die hij nu voorstelt zijn daarvan het bewijs (1). Zo zal er een tweet composer komen, die previews van tweets kan tonen in andere apps. Zo kunnen ontwikkelaars weer gemakkelijker verder bouwen op Twitter. (2)

Er zijn negen nieuwe SDK's (software developer kits) voor de ontwikkelaars: Stripe (betaalinfrastructuur voor apps); AWS, Amazon Web Serices (cloud platform voor het opslaan van data en beheer van databases); Optimmizely (A/B testen voor apps); SendGrid (een dinst voor het verzenden van transactionele en marketing e-mails); Nuance (dicteerservice, om spraakherkenning in apps in te bouwen); Appsee (analytics om te zien hoe de gebruikers de app gebruiken); gameanalytics (analytics voor mobiele games); Mapbox (aanpasbare landkaarten, plaatsgbonden diensten en routes); PubNub (data streaming netwerk dat ontwikkelaars helpt om apps te bouwen en die wereldwijd uit te breiden). (3)

Verdere heeft Twitter Fastlane aangekocht, een populaire tool om iPhone apps te bouwen. En heel slim: het gaat ervoor zorgen dat met deze tool ook Android apps gemaakt kunnen worden.

En tot slot: de Digits login werkt nu niet alleen met telefoonnummers, maar ook met e-mail adressen.

Al deze nieuwigheden werden netjes verzameld door TechMeme op de eerste link; wil je wat meer weten, dan vind je daar de links naar de artikels.

Maar er is nog meer. Naast de Polls, waarover we gisteren berichtten, is er ook een nieuwe Twitter client voor de Mac. Er is een nieuwe Publish dienst en partnerschappen met verschillende bedrijven, waardoor het aanmaken van een lijst gecureerde tweets en collecties van tweets verbeterd wordt.

En tot slot is er voor de adverteerder (want die is belangrijk voor de adverteerder!) Gnip Insights API's. Die moeten merken helpen om beter hun publiek te begrijpen. Over deze berichten lees je meer op de tweede TechMeme link.
http://www.techmeme.com/151021/p22#a151021p22
http://www.techmeme.com/151021/p9#a151021p9


 
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


APPLE STERPRODUCTEN VOELEN HETE ADEM VAN CONCURRENTEN
Wanneer je de berichten van de laatste maanden erop naslaat, dan lees je vaak commentaren dat Apple qua vernieuwing niet echt hoge toppen meer scoort. Mooie, stijlvolle producten, dat wel. Maar de laatste maanden zie je steeds meer producten op de markt komen die ook erg stijlvol zijn, en bovendien innovatiever qua mogelijkheden. En vaak aan veel lagere prijzen.

Een korte bloemlezing van dergelijke vergelijkingen:

- De Surface Book, die onlangs aangekondigd werd, mocht inmiddels door verschillende testers uitgeprobeerd worden. Hun oordeel: het toestel is een pracht van een werkpaard, dat echt je laptop kan vervangen. Een fantastisch scherm, klavier en trackpad... alleen het prijskaartje valt niet mee.(1)

- De HTC  One A9 is een gedurfde combinatie van Apple design en Google software, wat tot een heel mooie en goede phone leidt. Een $399 iPhone, die Android 6.0 draait (2)

- De vergelijking tussen de iPhone 6sPlus en de Nexus 6P draait niet altijd uit in het voordeel van de iPhone. Vooral de prijs speelt een rol. Dit Nederlandstalig artikel zet de cijfers op een rij.

Deze reviews maken duidelijk dat Apple toch wel snel iets uit zijn mouw zal moeten schudden, wil het de gebruiker blijven bekoren...
http://arstechnica.com/gadgets/2015/10/surface-book-review-the-laptop-that-replaces-your-tablet/
http://www.theverge.com/2015/10/20/9567471/htc-one-android-6-0-marshmallow-iphone
https://techquill.wordpress.com/2015/10/12/iphone-6s-plus-en-nexus-6p-cijfers-liegen-niet/


 

Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetPODCASTS: BNR INTERNET
Een korte dagelijkse podcast, meestal tussen de 3 en 5 minuten, die het belangrijkste nieuws van die dag even toelicht. BNR heeft nog meer podcasts die je gratis beluisteren kan, o.a. over juridische zaken, mediazaken, wetenschap vandaag...
De eerste link verwijst naar BNR Internet, en op de tweede link vind je links naar nog meer BNR podcasts.
http://www.bnr.nl/radio/bnr-internet-vandaag/?widget=rssfeed&view=podcastFeed&contentId=502
http://www.bnr.nl/radio/2011/03/07/podcasts-radioprogramma-s
Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Ervaring is de naam die we aan onze fouten geven.
-Fred Shero- 
De nieuwe oogst


   
CHROME EXTENSIES VOOR MARKETEERS: CHROME REMOTE DESKTOP
Ook dit is weer een tool die niet alleen handig is voor marketeers, maar voor iedereen die met de Chrome browser werkt. Met deze extensie kan je namelijk de controle over jouw computer overgeven via het internet aan een ander. Wat handig is wanneer je een probleem hebt met je computer, want dan kan die ander heel gemakkelijk alles bekijken en de nodige correcties uitvoeren.
https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp/reviews?hl=en-GB


ONELOOK: VEELZIJDIGE WOORDENBOEK

Er bestaan op het web ontelbare woordenboeken, maar deze is toch wel erg uitgebreid, een verzameling haast van al die andere websites. Je kan zoeken op volledige woorden, maar ook op het begin van een woord, of het einde van een woord. De site werkt helaas enkel met Engelse woorden.
[Taal: ENG]
http://www.onelook.com/SNOPES: HARDNEKKIGE MYTHES ONTKRACHT
Je leest zoveel op het internet, en de verhalen lijken om het sensationeelst. Maar wat is de waarheid? Deze site probeert het kaf van het koren te scheiden, en ontkracht de mythes. En dat zijn er heel wat! Een dergelijke site voor Europa / België zou ook wel welkom zijn!
[Taal: ENG]
http://www.snopes.com/


BOXOH: TRACKING
Wat deze website doet is heel simpel: je geeft hier het tracking nummer in van een pakje van UPS, Fedex en dergelijke, en je krijgt op een Google Maps te zien waar je pakje zich bevindt.
[Taal: ENG]
http://www.boxoh.com/POLARR PHOTO EDITOR

Extensie voor Chrome browser
Met deze extensie heb je meteen in je Chrome browser een zeer handige beeldbewerker. Je kan gebruik maken van de vooraf ingestelde filters, of je eigen filters aanmaken.
https://www.polarr.co/


PICMONKEY: ONLINE AFBEELDINGEN BEWERKEN
Met deze image editor kan je je foto's en afbeeldingen wat opsmukken. Je kan bovendien verschillende effecten toepassen, lettertypes en designs. Hiermee kan je erg mooi pins maken voor Pinterest en leuke Facebook covers.
[Taal:ENG]
http://www.picmonkey.com/


FIX MY STREET: PROBLEMEN MELDEN
Losliggende stenen, putten in de rijweg, verlichtingspalen die niet werken? Dat meld je best zelf aan de overheid, want zij rijden natuurlijk niet voortdurend rond om alles te controleren. Fix My Street is een initiatief dat deze meldingen wil vergemakkelijken, door de rapportering van de burger te verbinden met de betrokken overheden. Het is een initiatief dat in de UK ontstond, en sindsdien in vele landen navolging kreeg. Volgens recente gegevens nog niet in België. Wie begint eraan?
[Taal: ENG]
http://fixmystreet.org/sites/


SHORT RECKONINGS: GOEDE REKENINGEN MAKEN GOEDE VRIENDEN!

Wanneer je met een groep vrienden uitgaat, is het niet altijd gemakkelijk om de financiën in orde te houden. Jan betaalde bijvoorbeeld de entree van de film voor de hele groep, Piet betaalde het rondje in het café, Jef de taxi, en Maria het tweede rondje in het café. Hoe kan je een eerlijke verdeling van de kosten maken, en weet je wie wat aan wie moet betalen?
Deze online tool wil je daarbij helpen. Er bestaat ook een mobiele versie van, en je kan de berekening zelfs naar een Excel bestand exporteren.
[Taal: ENG]
http://www.shortreckonings.com/
http://www.shortreckonings.com/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: JACHTINFO
De herfst komt eraan, en dan gaat het jachtseizoen opnieuw van start. Deze site van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vertelt je alles over de jacht. Wat de wettelijke voorschriften zijn waaraan de jager zich moet houden, informatie over opleidingen voor jachthonden, de resultaten van een onderzoek naar lintworpen bij vossen, en veel, veel meer.
[Taal: NL]
http://www.jachtinfo.be/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: DESIGN VLAANDEREN

Dat Vlaanderen grote designers heeft, moeten wij je wellicht niet meer vertellen. Deze website is gewijd aan design in Vlaanderen. Je vindt er onder andere aankondigingen van evenementen en tentoonstellingen die rond design draaien, awards & labels, en heel, heel veel mooie foto's van design.
[Taal:NL]
http://designvlaanderen.be/


VRIJDAG MULTIMEDIA: SENNHEISER - RESHAPING EXCELLENCE
Een heel mooie reclamecampagne die de audiokwaliteiten van het merk Sennheiser in de verf moet zetten. Op de speciale website Sennheiser-ReshapingExcellence kan je zelf een bijdrage aan een sound/beeldhouwwerk leveren, door een zwevende rots te ontmantelen. Het geheel heeft niets met Flash te maken, maar werd volledig in WebGL gemaakt. Bij voorkeur te bezoeken met de Chrome browser.
[Taal: ENG]
http://www.sennheiser-reshapingexcellence.com/en


VRIJDAG MULTIMEDIA: BACK TO THE FRONTEND
Soms zijn websites van commerciële bedrijven gewoon super goed en origineel ontworpen. Wat uiteraard het geval is bij webdesign bedrijven, want zo'n website is dan het visitekaartje, niet? Back To The Frontend is een website die het webbedrijf MerixStudio bedacht heeft, en waarbij uiteraard verwezen wordt naar Back to the Future. Verschillende elementen zijn in de pagina verwerkt, echt knap en origineel!
[Taal: ENG]
http://www.merixstudio.com/frontend/


VRIJDAG MULTIMEDIA: ABONDONWARE

Deze website is gewijd aan Abondonware - games die ooit ontwikkeld werden maar nu verweesd achterblijven. Op deze website kan je deze games vinden en downloaden - van 1979 tot 2010! Gratis en voor niets.
[Taal: ENG]
http://www.myabandonware.com/Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com 
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be  


*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/- 8 dingen die zonder Instagram nooit een hype zouden zijn
http://www.belgiancowboys.be/social/8-dingen-die-zonder-instagram-nooit-een-hype-zouden-zijn
- Mountainbikers in spectaculaire Philips-video
http://www.belgiancowboys.be/algemeen/mountainbikers-in-spectaculaire-philips-video


*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

 
- Smartphone in verkeer hindert tram en bus
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4169292/2015/10/23/Smartphone-in-verkeer-hindert-tram-en-bus.dhtml
- Twitter zet deurtje open voor comeback van Politwoops
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/4168626/2015/10/22/Twitter-zet-deurtje-open-voor-comeback-van-Politwoops.dhtml
 
 
 *** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
 
 
 - Vijf horrortips voor Halloween  
http://www.elektrozine.be/ez/article/9538/Vijf-horrortips-voor-Halloween.html
- Netgear Arlo: draadloze camerabeveiliging http://computertaal.info/2015/10/19/gratis-games-voor-halloween/
http://www.elektrozine.be/ez/article/9516/Netgear-Arlo-draadloze-camerabeveiliging.html*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- Hoeveel verdient een digitale expert in België?
https://www.digimedia.be/News/nl/18769/hoeveel-verdient-een-digitale-expert-in-belgie.html
- Apple zal langs de kassa moeten passeren voor een patentkwestie
https://www.digimedia.be/News/nl/18750/apple-zal-langs-de-kassa-moeten-passeren-voor-een-patentkwestie.html

 
 

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info


  - G Data: Websites over gezondheid en gezondheidszorg het gevaarlijkst van het internet
http://computertaal.info/2015/10/21/g-data-websites-over-gezondheid-en-gezondheidszorg-het-gevaarlijkst-van-het-internet/
- Gratis games voor Halloween
http://computertaal.info/2015/10/19/gratis-games-voor-halloween/


*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Makers Popcorn Time kondigen legaal alternatief Butter aan
http://tweakers.net/nieuws/105951/makers-popcorn-time-kondigen-legaal-alternatief-butter-aan.html
- Nieuwe aanwijzingen voor losstaand auto-OS op basis van Android gevonden
http://tweakers.net/nieuws/105936/nieuwe-aanwijzingen-voor-losstaand-auto-os-op-basis-van-android-gevonden.html


*** DATANEWS
http://www.datanews.be
- Loggen we in de toekomst alleen nog in met selfies en vingerafdrukken?
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/loggen-we-in-de-toekomst-alleen-nog-in-met-selfies-en-vingerafdrukken/article-normal-619857.html
- Gentse startup wil dodehoekongevallen voorkomen
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/gentse-startup-wil-dodehoekongevallen-voorkomen/article-normal-619859.html

*** BLOOVI
http://www.bloovi.be/

- Facebook deelt een tik uit aan Google & Twitter met flink vernieuwde zoekfunctie
http://www.bloovi.be/nieuws/detail/facebook-deelt-een-tik-uit-aan-google-twitter-met-flink-vernieuwde-zoekfunctie
- Opinie: De populariteit van Adblockers zijn een zegen voor digitale media
http://www.bloovi.be/nieuws/detail/opinie-de-populariteit-van-adblockers-zijn-een-zegen-voor-digitale-media

 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


 
NIEUW BIJ IOS 9: SLIMMER ZOEKEN
Spotlight in iOS9 leert telkens wat meer van jou kennen, en kan je daarom beter helpen bij het zoeken. Op het home scherm veeg je naar links om dit uit te testen. Je vaakst gebruikte contacten, apps, plekken enz. zal je eerst vermeld zien, maar je kan nog verder scrollen naar beneden om nog meer opties te zien.


NIEUWS IN IOS9: OP EMAIL BIJLAGEN SCHRIJVEN

Krijg je een mail met een bijlage, dan kan je daar voortaan ook iets op noteren, handgeschreven. Open de bijlage of druk lang op de bijlage om die te openen (afhankelijk van het soort bestand) en zoek nu naar de Markup button. Je kan kleurtjes kiezen, en meer.


NIEUW IN IOS9: BETERE NOTITIES
Deze native app van je iOS toestel heeft een hele reeks verbeteringen ondergaan. Je kan web links toevoegen, foto's, to do lijstjes, en alles wordt tussen je iToestellen gesynchroniseerd via de iCloud. Je hebt ook veel meer opties om je teksten te formatteren. Moet Evernote zich nu nog grotere zorgen maken? Naar onze mening niet - Evernote is namelijk superhandig om een hiërarchie van notaboeken met daarin notes aan te maken, die mooi overzichtelijk gerangschikt zijn. En dat zien we (voorlopig) nog niet bij Notes.


NIEUW IN IOS9: WIFI ASSIST
Deze nieuwe tool is eigenlijk bedoeld om, wanneer de WiFi verbinding die je gebruikt te zwak is, automatisch over te schakelen op je 3G verbinding. Dat lijkt op het eerste zicht een goed idee, maar het heeft wel een gevaar: deze overschakeling gebeurt automatisch, en je bent je er niet altijd van bewust.
Zo kan het gebeuren dat je bijvoorbeeld in de tuin bent, wat filmpjes kijkt, en je toestel schakelt over op je 3G omdat de WiFi te zwak is. Gevolg: een flinke hap uit je 3G abonnement.
Dit uitschakelen doe je aldus: ga naar Instellingen, dan Mobiele data, en klik op de WiFi assist om die uit (of als je dat liever hebt: aan) te zetten.


NIEUW IN IOS9: INZOOMEN OP JE VIDEO'S
Je kon al met een knijpgebaar in- en uitzoomen op je foto's. Voortaan kan je dat ook op je video's. Probeer maar!
Bovendien kan je de opties bij het opnemen van video ook op een andere manier oproepen, zoals slow motion, tenminste als je toestel dit ondersteunt. Dat kan je uitvinden bij: Instellingen / Foto's en camera, en daar kies je de rubriek Camera. Bekijk even de verschillende opties en experimenteer wat. 
Van alles halen, (bijna) niets betalen...

 

SUPERTUXKART: NINTENDO GAME OP JE PC


Windows Vista/7/8/10 - 408 MB - freeware
Voor de speelvogels: dit progje haalt de Nintendoracer Mario Cart naar de pc. Er zijn meer dan 20 racebanen, verschillende speelwijzen en ook meerdere spelers kunnen tegen elkaar uitkomen.
http://supertuxkart.sourceforge.net/


5KPLAYER VOOR WINDOWS
Windows 7/8/10 - 33,1 MB - freeware
Met deze gratis software kan je video's van alle gangbare formaten afspelen, en kan je ook onder Windows de functies van AirPlay Streaming gebruiken. Er zit zelfs een YouTube downloader in.
http://www.5kplayer.com/


SOUNDCLOUD DOWNLOAD
Windows all - 36,8 MB - freeware
Met deze gratis software kan je heel simpel songs van SoundCloud downloaden naar je computer, zodat je ze ook offline of onderweg kan beluisteren.
http://www.dvdvideosoft.com/soundcloud-download.htm


ACRYLIC WIFI FREE
Windows all - 4,7 MB -freeware
Met deze gratis scanner kan je de WLAN netwerken in je omgeving scannen. Hij bevat verschillende functies voor deze analyse, zoals het bewaken van het verkeer op het netwerk, en het gedetailleerd bekijken van de sterkte van het signaal.
http://www.chip.de/downloads/Acrylic-WiFi-Free_84415105.html
https://www.tarlogic.com/programas-wifi/


CLOWNFISH VOOR SKYPE: INSTANT VERTALING EN TEXT-TO-SPEECH
Windows all - 0,7 MB - freeware
Met deze gratis add-on voor Skype kan je je chats instant laten vertalen. Uiteraard loopt daar wel het een en ander mank bij, maar het geeft je toch een goed idee van wat je gesprekspartner bedoelt. Clownfish ondersteunt 50 talen en zet ook tekst om naar spraak, voert een spellingscontrole uit, en meer.
http://www.chip.de/downloads/Clownfish-fuer-Skype_59819417.html
http://clownfish-translator.com/


PHPBB: FORUM VOOR JE WEBSITE
Wie een website heeft die gemaakt werd met de programmeertaal PHP, kan et PHPBB gratis een bulletin board toevoegen, dat als forum voor de lezers of de community kan dienen. Er is een uitgebreide database van door gebruikers aangemaakte wijzigingen en stijlen, die jij ook kan gebruiken in je forum.
https://www.phpbb.com/
http://www.chip.de/downloads/phpBB_30862334.html


DBVISUALIZER: DATABASES BEKIJKEN
Gratis
Deze in Java geschreven tool laat je toe om databases die in verschillende omgevingen geschreven zijn, in andere formaten te bekijken. Bij de freeware versie zal je enkele van de betalende functies niet aantreffen, maar zo heb je toch tenminste een overzicht van wat de tool vermag.
http://www.dbvis.com/


VRIJDAG APP-DAG SHAUN THE SHEEP

iOS - Android - freeware
Een puzzel rond het thema van Shaun the Sheep, een creatie van Aardman Animations. Crazy Golf wordt nog een beetje gekker! Je moet je balletjes slaan op verschillende golf courses, die soms gewoon hilarisch zijn! OP de derde link vind je een trailer.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aardman.puzzleputt&hl=en_GB
http://aard.mn/PuzzlePuttApple
https://www.youtube.com/watch?v=Kl7XqF-h0PI .
 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere. 
 

Het laatste woord.... 


 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.

U ontvangt deze mail omdat u zich in het verleden aangemeld hebt als abonnee op deze nieuwsbrief.

Wenst u uw abonnement te wijzigen of te annuleren? Dat kan op deze link

http://www.netties.be/v20/abonnement.php 

AFSLUITER VAN DE WEEK
Acteren is een masochistische vorm van exhibitionisme.
Niet echt het beroep van een volwassene.
-Sir Laurence Olivier-