Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
2/1/2015 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 
DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 19
Nummer 883 van 27/12/2014Gegroet lezer,

Hopelijk hebt u een gezellig, intieme kerst doorgebracht? En was het kerstmaal niet te copieus, en is alles goed verteerd? Wij wensen u alvast goede moed voor de volgende feestdag - Nieuwjaar. Maar laat in elk geval de champagnekurken maar knallen, en wens iedereen het beste toe voor het nieuw jaar - net zoals wij u dat toewensen!

De resultaten van de jury voor onze Netties-verkiezing zijn ondertussen binnengelopen. Onze redactie buigt zich over deze lijsten, en u hoort zo snel mogelijk de uitslag van ons. Benieuwd wie het dit jaar haalt!

Ondertussen is er dit nummer, dat wel wat dunner is dan normaal wegens de feestdagen, maar toch weer het nodige nieuws bevat. Wij wensen u veel leesplezier, en bij leven en welzijn, met een goede spijsvertering, tot volgende week!

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 

 
Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.TISA WIL EUROPESE BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER ONDERUIT HALEN
Maar gelukkig belooft Viviane Reding weerwerk...

Wij hebben het al eerder gezegd: er is een wereld van verschil in de manier waarop de EU de gebruiker beschermt, en die van de VS. Zo worden in Europa niet alleen strengere regels gehanteerd voor de waarborg, maar wordt ook de privacy van de gebruiker ernstiger genomen, met regels over cookies, het aanleggen van databases, enz. Dat zint Amerikaanse bedrijven natuurlijk niet, die erg graag Europa zouden veroveren, maar terugschrikken voor wat zij als regelneverij beschouwen.

Maar willen zijn naar Europa komen, dan moeten zij zich toch schikken naar onze wetten. Of toch niet?  Volgens geheime akkoorden, waarop The Guardian de hand kon leggen, probeert de VS die wetten te ondergraven via een achterpoortje, dat TISA heet, kort voor Trade in Services Agreement. Via dit handelsakkoord -dat, omdat het een akkoord is, afgesloten tussen staten, niet aan de democratische goedkeuring van het parlement afhangt- zouden Amerikaanse bedrijven die in de EU werken, niet meer vervolgd kunnen worden door de regulatoren of wettelijke instellingen voor een dataverlies of een beschuldiging van onachtzaamheid bij het omspringen met de data in het gastland. Met andere woorden: processen zouden niet meer in Europese rechtbanken gevoerd worden, de Europese overheden zouden hun klachten aanhangig moeten maken in de Amerikaanse rechtbanken. En raad eens voor wie die partij zullen kiezen...

Volgens The Guardian is dit in het bijzonder bedoeld voor bedrijven die zich op de Europese markt voor het behandelen van data van de overheden en van gezondheidsinstellingen willen wagen. De VS willen dus via het handelsakkoord beperkingen opheffen over hoe data in andere landen bewaard of verwerkt worden.

De voorstanders van TISA is een lobbygroep bestaande uit bedrijven zoals Google, IBM, AT&T en Mastercard. Tegenstander is alvast voormalig EU commissaris Viviane Reding, die via Twitter aankondigde dat zij zich zou verzetten tegen elke poging om het recht op privacy te ondermijnen.

Het is echt wel begrijpelijk dat de EU landen zich verzetten tegen een deal waardoor buitenlandse firma's immuum zouden zijn voor wetten die de data van de EU-inwoners moeten beschermen. Duitsland bijvoorbeeld is erg voorzichtig geworden, na de onthullingen dat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA het zelfs aangedurfd heeft om de telefoon van Angela Merkel af te tappen.

Toch bestaat er binnen de EU, onder druk van de lobbygroepen, een neiging om de TISA akkoorden goed te keuren. Maar het lijkt ons eerder dat de EU gedwongen wordt via allerlei drukkingsmiddelen. Het feit dat de onderhandelingen geheim zijn, en dat zij enkel aan het licht gebracht werden door enkele klokkenluiders, doet alvast het ergste vrezen.

Meer bij The Guardian en The Register.
http://www.theregister.co.uk/2014/12/20/secret_trade_talks_spark_protests_in_brussels/
http://www.theguardian.com/technology/2014/dec/19/us-negotiation-eu-prosecution-immunity-online-security-breaches-corporations
CROSS-PLATFORM: HELAAS NIET IN HET WOORDENBOEK VAN APPLE

Wij hebben het al eerder gehad over het feit dat Microsoft recent een, naar onze mening slimme, beslissing genomen heeft om cross-platform te werken, met andere woorden software te maken die niet alleen geschikt is voor toestellen waarop het Windows besturingssysteem draait, maar ook voor Android en iOS toestellen. Sommigen beschouwen dit als het toegeven van een nederlaag, wij noemen dit een slimme keuze naar de toekomst toe, doordat op meerdere paarden gewed wordt.

Het is immers zo dat Apple op bepaalde markten een groot aandeel heeft (iPad en iPhone), terwijl ook Google met zijn Android en ChromeOS steeds meer aanhang krijgen. Microsoft heeft echter, tot nader order, de zakelijke markt. En wil het voorkomen dat die zakelijke markt, waar de gebruikers voor hun mobiele toestellen kiezen voor Android en iOS, ook voor desktops en hele bedrijfssystemen overschakelen op een ander OS, dan moet het zorgen dat die Android en iOS toestellen ook kunnen samenwerken met Windows computers.

Dat lijkt ons een gezonde strategie. Maar wordt die ook toegepast door de makers van die andere besturingssystemen? In het blog Behonddevic.es werd dit nagegaan, en het resultaat is onthutsend. Want hieruit blijkt dat Apple in zijn ivoren toren blijft zitten, vast ervan overtuigd is dat de gebruiker hem altijd trouw blijft, en geen behoefte heeft aan toepassingen die ook op andere besturingssystemen zouden draaien.

De site bekeek apps die je zelf kan installeren (niet de native apps dus) voor de verschillende toestellen. Apple had 18 apps voor iOS, en 17 voor OSX. Geen enkel voor Google (Android of Chrome OS) en slechts 3 voor Windows (iTunes, iCloud Drive, QuickTime), geen voor Windows Phone. Google van zijn kant heeft 54 installeerbare apps voor het Apple platform (47 voor iOS, 7 voor OSX), en 8 voor Microosft (7 voor Windows, 1 voor WIndows Phone). Microsoft van zijn kant heeft 50+ installeerbare apps voor Apple (44 voor iOS, 6 + Office voor OS X), 59 voor Google (54 voor Android, 5 voor Chrome OS).

Meer synthese kan je lezen bij BeyondDevic.es. Maar het staaft in elk geval onze observatie dat Microsoft de laatste tijd echt multiplatform geworden is...
http://www.beyonddevic.es/2014/12/16/visualizing-cross-platform-development/BINNENLAND KORT: GEOPOST EXPERIMENTEERT MET DRONES...
... Uber-achtige app werkt met échte taxi's, en opvallend videogame in Brussel

GeoPost doet het metdrones
Drie berichten uit eigen land. Om te beginnen het feit dat de koeriersdienst GeoPost, die behoort tot de groep La Poste waarvan ook DPD deel uitmaakt, in het Zuiden van Frankrijk testen heeft uitgevoerd voor het leveren van pakjes. De drone steeg met het pakje op, ging ermee vliegen, landde ermee, en vertrok dan weer naar zijn vertrekpunt. De drone werd speciaal gebouwd, en kan pakjes vervoeren tot 40 x 30 x 20 cm, met een maximum gewicht van 4 kg, en dat binnen een straal van 20km.

Zoals je op het filmpje (1) kan zien, wordt het pakje dus gewoon, wanneer het toestel op de grond staat, gedropt op diezelfde grond. Wat naar onze mening toch nog eens beklemtoont dat drones wel een zekere potentie hebben bij het vervoer van pakjes, maar dat eerst nog een probleem opgelost moet worden: namelijk het ontvangen van het pakje. Een pakje dat voor jouw deur, op straat gezet wordt, zal immers snel pootjes krijgen!

Esc-ape: real life game
Je wordt, samen met een team van 1 tot 4 spelers, opgesloten in een kamer. Via verborgen aanwijzingen, raadseltjes die je moet oplossen, kan je een sleutel krijgen om de kamer te verlaten, en dat voor de tijd om is. Je behaalt scores, en kan daarmee andere teams voorbijstreven. Het concept bestaat al elders ter wereld, en wordt nu ook in Brussel concreet uitgewerkt. Meer op de website.

Een Vlaamse taxi-app doet het legaal
Wij zeiden het nog verleden week, dat wat we nodig hebben, een combinatie van Uber en de reguliere taxidiensten is. Want die werken echt nog via verouderde principes, en kunnen heel wat van de innovatieve tools van Uber gebruiken. En kijk, drie jonge ondernemers uit Gent hebben een dergelijk systeem uitgewerkt: een smartphone app, PickMeUp. Het grote verschil is wel dat deze app enkel werkt met reguliere taxidiensten - er zouden momenteel al 150 taxi's meewerken aan het systeem in Gent en Antwerpen, vooral kleine taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs.

De app doet grosso modo wat Uber doet, namelijk op een landkaart tonen waar de dichtstbijzijnde taxi's zich bevinden. En bestel je een taxi, dan kan je volgen wanneer de taxi zal voorrijden, krijg je ook informatie over het type wagen, en een beschrijving van de chauffeur, zo weet De Tijd te melden (3). Dat bevordert alvast de veiligheidsgevoel van de passagier. Je kan enkel rechtstreeks via de app contact opnemen met de taxichauffeur wanneer er, na het doorgeven van de bestelling, een wijziging is in je plannen. Via de app kan je wel de chauffeur punten geven, en zelfs als favoriet markeren.

Omdat de app met gewone taxi's werken, die het normale tarief rekenen, kunnen de prijzen van PickMeUp niet tippen aan die van Uber. En in Brussel zou er ook al een Uber-achtige app bestaan die met de Taxis Verts werkt, eCab. (3)
https://www.youtube.com/watch?v=fXz7pqLfvo8&feature=youtu.be
http://www.esc-ape.be/
http://www.tijd.be/ondernemen/diensten/Taxi_app_PickMeUp_is_Vlaams_alternatief_voor_Uber.9581651-3082.art
MICROSOFT VERWIJDERT SNAPCHAT-KLONEN UIT STORE
Snapchat is enorm populair, maar niet echt veilig te noemen - meerdere waarnemers verwijten de ontwikkelaars van deze tool met zijn verdwijnende boodschappen dat zij op het gebied van beveiliging te lui zijn. Daarom hebben verschillende andere ontwikkelaars, op basis van de API die Snapchat ter beschikking stelt, een versie gemaakt die op de originele Snapchat gebaseerd is, maar verder gaat qua beveiliging, of andere extra tools toevoegt.

Snapchat zelf ziet dat met lede ogen aan, en heeft nu die externe ontwikkelaars de toegang tot zijn API ontzegd. Het heeft er ook mee gedreigd dat Snapchat-gebruikers die ook werken met die tools van derden, wel eens hun account zouden kunnen verliezen.

Bovendien heeft het aan Microsoft gevraagd om alle Snapchat-klonen uit zijn Windows Store te verwijderen. Een verzoek dat Microsoft ingewilligd heeft... maar misschien niet echt met veel plezier. Er bestaat namelijk geen echte Snapchat tool voor Windows Phone. En vermits de jeugd echt verzit is op deze tool, betekent het weer een reden te minder om een Windows Phone te kopen...
http://www.windowscentral.com/6snap-removed-store-along-all-third-party-snapchat-windows-phone-apps
http://www.theverge.com/2014/12/21/7432071/microsoft-removes-unofficial-snapchat-apps-from-windows-phone
GOOGLE CHROME ONTWIKKELAARS WILLEN WAARSCHUWING OP HTTP PAGINA'S
Enkele maanden geleden had Google aangekondigd dat het bij zijn ranking websites die gebruik maken van het beveiligde HTTPS protocol, een voorkeur zou geven in zijn ranking. En dat die voorkeur na verloop van tijd steeds zwaarder zou gaan doorwegen in de ranking, omdat het zo websites wil aanmoedigen om over te stappen op het beveiligde protocol.

Het Chomre Security Team heeft nu laten weten dat het nog een stapje verder wil gaan: het zou willen dat alle user agents hun UX (user experience) zo wijzigen dat niet-beveiligde pagina's als echt onveilig aangegeven worden. In 2015 zou er al een overgangsfase gestart worden voor de Chrome browser.

Een voornemen dat TechDirt goedkeurt (1) , maar dat Barry Schwartz van Search Engine Roundtable absoluut afkeurt. Dat Google zoiets doet met zijn eigen ranking is één ding. Dat die "onveiligheid" ook in de browser weergegeven zou worden wanneer je een site bezoekt, is echter een brug te ver. Schwartz vergelijkt het met een plakkaat die aan huizen zonder alarminstallatie bevestigd zou worden, waarop dit gebrek aan alarminstallatie vermeld wordt.

Je kan inderdaad de vraag stellen: is het nodig dat een simpele informatieve site, waar geen gevoelige informatie uitgewisseld wordt, waar de gebruiker niet moet inloggen in een beveiligd gedeelte, werkt met HTTPS? Vergeet ook niet dat, om met dit beveiligde protocol te werken, een website een Certificaat moet hebben, en die certificaten zijn niet goedkoop. Moeten alle websites op die kosten gejaagd worden?

Lees ook de commentaren op het voorstel bij SEroundtable.(2)
https://www.techdirt.com/articles/20141213/07112629425/chrome-security-team-considers-marking-all-http-pages-as-non-secure.shtml
https://www.seroundtable.com/google-non-https-proposal-19604.htmlSONY HACK ONTPOPT ZICH TOT HEUSE CYBEROORLOG...
... Uitvallen Noord-Koreaanse netwerk  schuld van VS?

De hack op Sony Pictures blijft nazinderen. Enkele van de gevolgen;

- Bij de hack zijn vele documenten buitgemaakt, die door de hackers op het internet gegooid zijn. Voer voor journalisten die de documenten willen uitspitten, en zo al enkele saillante details hebben kunnen ontdekken, o.a. de gender-ongelijkheid bij de salarissen voor kaderleden. Verschillende van die documenten worden ook via Twitter verspreid. Sony heeft verleden week al de journalisten zelf met vervolging bedreigd indien zij verder het "gestolen materiaal" zouden gebruiken, en nu deelt ook Twitter in de klappen: als het de accounts die de lekken verspreiden niet schrapt, dan riskeert het vervolging (1)

China, VS en Noord-Korea
- Alhoewel de Amerikaanse president de hack eerder het werk noemt van Noord-Koreaanse cybervandalen (dat de hack vanuit Noord-Korea uitgevoerd werd staat vast), is de spanning tussen de VS en Noord-Korea zelf erg gespannen.  En  wanneer dan het Koreaanse internet plat gaat, dan ligt de conclusie voor de hand dat de Amerikanen daar iets mee te maken hebben. Niet officieel uiteraard - evenmin als Noord-Korea iets officieel met de Sony-hack te maken heeft.  (2)  Feit is in elk geval dat de verbinding tussen Noord-Korea en de wereld daarbuiten, die toch al niet erg sterk was, een uur of acht onderbroken was als gevol van een massale aanval.
Sommige bronnen menen echter dat de hele hack niets met Noord-Korea te maken heeft, maar gewoon met cybercriminelen die getracht hebben Sony af te persen, maar dat Sony daar niet op ingegaan is. En dat die hack de Amerikaanse overheid eigenlijk goed uitkomt, want binnenkort moet er gestemd worden over het defensiebudget, en een incident zoals de Sony-hack is een prachtig argument om een stevig budget te eisen. Hierover en meer schrijft Newsmonkey (3).

Een getuigenverslag
- En tot slot een verslag uit eerste hand, van een personeelslid dat de hack bij Sony meegemaakt heeft.  Daarin wordt verteld hoe de omvang van de hack slechts na verloop van tijd doordrong tot het personeel, dat erg ongerust werd over het feit dat hun persoonlijke informatie nu rondgestrooid was. Wie weet konden de hackers of anderen, met die informatie, toegang krijgen tot hun bankrekening en er met hun spaarcentjes vandoor gaan?  Zij zagen zich gedwongen om al hun paswoorden bij de banken en andere sites te wijzigen, en in zee te gaan met diensten die hen tegen identiteitsdiefstal konden beschermen. Het ergste van al is dat de informatie die zij ontvingen van de nieuwsblog kwam, en zij door het bedrijf zelf volledig in de kou gelaten werden.
Ondertussen moesten zij op het kantoor wel verder werken. Met pen en papier reconstrueerden zij PowerPoints, databases, Word documenten, PDF's.  Dat deze hack het bedrijf enorm veel geld moet kosten, staat als een paal boven water! (4)
http://motherboard.vice.com/read/sony-threatens-to-sue-twitter-unless-it-removes-tweets-containing-hacked-emails
http://www.vox.com/2014/12/22/7433873/north-korea-internet-down
http://m.newsmonkey.be/article/27241
http://fortune.com/2014/12/20/sony-pictures-entertainment-essay/
GOOGLE VOEGT NU OOK SONGTEKSTEN TOE AAN DE ZOEKRESULTATEN...
... maar verwijst dan wel door naar Google Play

Als daar maar geen nieuwe klacht van de anticoncurrentie autoriteiten van komt... Google heeft namelijk een nieuwe uitbreiding toegevoegd aan de zoekresultaten wanneer je naar een song zoekt op zijn zoekmachine. Zoek je naar de naam van een song, en voeg je er "lyrics" aan toe, dan krijg je meteen ook een fragment van de songtekst te zien. Wat uiteraard interessant is.

Maar wat niet zo mooi is van Google, is dat je, wanneer je meer wil weten van de tekst en op het fragment klikt, doorgesluisd wordt naar Google Play. En dus niet naar sites waar je songteksten bekijken of kopen kan  - iets waarmee die sites uiteraard niet gelukkig gaan zijn, en wat de wenkbrauwen bij de autoriteiten de hoogte zal doen ingaan.

Als Google, in een trend om zijn Google Graph verder uit te bouwen, die teksten alleen meegegeven had, dan had er geen vuiltje aan de lucht geweest. Ook concurrent zoekmachine Bing geeft namelijk ook songteksten weer in de zoekresultaten - maar dan zonder te verwijzen naar eigen content. Wat Google hier doet is dus duidelijk zijn eigen content promoten, ten koste van resultaten die naar websites van derden verwijzen.

Meer achtergrond bij TehCrunch en The Next Web.
http://techcrunch.com/2014/12/22/google-adds-song-lyrics-to-top-of-search-results-points-searchers-to-google-play/
http://thenextweb.com/google/2014/12/22/google-search-results-now-displays-lyrics-favorite-songs/
MICROSOFT EN GOOGLE BESTRIJDEN VEREEND VERBOD OP PERSOONLIJKE WIFI
De beide tech giganten zijn het niet vaak eens, maar toch, wanneer zij een gemeenschappelijke vijand hebben, dan kunnen zij samenwerken. In dit geval gaat het over een plan van de hotelketen Marriott, die de gasten in het hotel wil verbieden om gebruik te maken van persoonlijke WiFi hotspots.

Niet bij alle toestellen kan het, maar er zijn verschillende modellen smartphone waarbij jij jouw 3G of 4G verbinding kan delen met anderen, zodat jij een WiFi punt wordt. Er bestaan trouwens ook draagbare modems die jouw 3G of 4G signal omzetten in een WiFi signaal, waarop tot 6 gebruikers kunnen inloggen. Wij hebben zo'n modem, en het is verduiveld handig. 

Voor de gebruiker althans. De hotels zien dat niet zitten. Zij verdienen namelijk een aardig centje aan het toegang verlenen tot hun WiFi netwerk. Zo rekende het Gaylord Opryland Hotel and Convention center tussen de 250 en 1000 dollar voor WiFi diensten. En dat deed het, door een monitoring systeem te gebruiken dat de WiFi spots van de gasten onklaar maakte.

De gasten waren daar niet mee opgezet, en dienden een klacht in. Om zulke klachten in de toekomst te voorkomen, heeft de keten nu aan het FCC de toelating gevraagd om in de toekomst zulke blokkade wel degelijk te mogen gebruiken. Uiteraard wordt daar niet bij gezegd dat het is om een extra centje te verdienen - de reden die aangehaald wordt is dat het de hotelgasten wil beschermen tegen onbetrouwbare wifi hotspots die zelfs gevaarlijk kunnen zijn.

Google en Microsoft hebben nu aan de FCC gevraagd om niet op het verzoek van Marriot in te gaan, omdat dit tegen het algemeen belang is. Het is niet de eerste keer trouwens dat getracht wordt WiFi exclusief te maken. De luchthaven van Boston probeerde dat enkele jaren geleden ook: het wou controle hebben over àlle WiFi in het hele gebouw, en wou de luchtvaartmaatschappijen, die gratis wifi aanboden in hun airport lounge, verbieden om dat te doen. Ook hier werden de luchtvaartmaatschappijen teruggefloten.

Meer lees je bij ReCode en Ars TEchnica.
http://recode.net/2014/12/22/google-wireless-industry-not-down-with-marriotts-wi-fi-blocking-plan/
http://arstechnica.com/gadgets/2014/12/google-microsoft-throw-weight-in-fight-against-marriott-wi-fi-blocking-request/
TRIPADVISOR BEBOET IN ITALIË
... en AirBnB moet belastingen betalen in België

Twee berichten uit apsecten van de innovatieve manier waarop toerisme dankzij technologie en het internet veranderd is. Om te beginnen TripAdvisor. Dat is een website waar menige internaut zijn reis begint, virtueel dan, door er informatie op te zoeken voor de reis die hij wil uitstippelen.  Reizigers baseren zich daarbij vooral op de reviews die andere reizigers achtergelaten hebben over hotels en restaurants die zij zelf bezocht hebben.

Nu zijn zulke besprekingen soms onheus. Het zal je als hotel of restaurant maar overkomen dat je een slechte kritiek krijgt, waarvan je denkt dat je die niet vermeent, of erger nog, die volkomen uit de lucht gegrepen is en er met kwade bedoelingen, misschien zelfs wel door een concurrent, geplaatst werd. Anderzijds: weet je bij goede kritieken of die wel waar zijn? Bestaan al die mensen die reviews plaatsen überhaupt?

Dat vond alvast de regulator van de Italiaanse Concurrentie autoriteit, die het bedrijf een boete gaf van 500.000 euro, omdat TripAdvisor volgens deze autoriteit onvoldoende maatregelen nam om vals reviews te bestrijden. Naar eigen zeggen hadden de Italiaanse autoriteiten onderzocht of negatieve reviews op TripAdvisor gemaakt waren door mensen die de hotels of restaurants die zij bespraken nooit bezocht hadden.

TripAdvisor heeft alvast gezegd dat het in beroep gaat tegen de boete, omdat het wel degelijk inspanningen doet om fraude te bestrijden. Meer bij  New York TImes (1)

AirBNB en de toeristenbelasting

Een ander apsect van toerisme is het verblijf van toeristen bij particulieren, en de belasting die daarover betaald moet worden. En dan hebben we het weer over een gelijkaardige situatie als bij Uber: een innovatieve dienst die een in principe  goed product brengt, handig om boeken is, met puntenwaardering werkt wat op voorhand een zekerheid geeft overde dienstverlening die je ongezien boekt. Maar die tegelijk wettelijke verplichtingen ontloopt die de reguliere evenpoten wél moeten volgen - in het geval van AirBNB zijn dat bijvoorbeeld verplicht keuringen op brandveiligheid zodra je gasten tegen betaling onderdak biedt, of een toeristenbelasting.

In Nederland heeft de wetgever al stappen ondernomen om die situatie recht te trekken, en ons land lijkt te volgen. Tot nu  toe hingen de gemeenten immers af van de goodwill van de AirBnB logement-aanbieder, die zelf besliste of hij al dan niet aangaf dat hij gasten ontvangen had. En je kan wel raden dat de meeste aanbieders liever hun mondje hielden over de gasten die zij ontvingen.

Daarom treden de gemeenten en steden in actie. Zij wenden zich rechtstreeks tot Airbnb om een overeenkomst te sluiten voor het innen van de toeristenbelasting via het platform. Ter informatie: die bedraagt in grote Vlaamse steden tussen de 2 en 3 euro per nacht. Meer bij De Tijd (abonnement) (2)
http://mobile.nytimes.com/blogs/bits/2014/12/23/tripadvisor-fined-610000-in-italy-for-failing-to-prevent-fake-reviews/?_r=0&referrer=
http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_vlaanderen/Steden_hopen_via_Airbnb_taks_te_innen.9581846-3137.art?highlight=airbnb

  
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!
Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet


Dinsdag podcastdag: Tech45 #223: Tot de tandengewapend het web op

Deze aflevering heeft een echt uit de kluiten gewassen panel van maar liefst 6 mensen. Zij hebben het o.a. over het initiatief dat Tech45 neemt om een speciale voorstelling te organiseren van de Blade Runner film, en wel op 15 februari in  Cinema Cartoons en Antwerpen. De plaatsen zijn beperkt, dus wie erbij wil zijn moet zich snel haasten naar de pagina van dit evenement. (1)
Verder bespreekt het team de uitslagen van de verkiezing van BesteProduct.nl, wat leidt tot een uitvoerige discussie over advertenties op het internet. En verder werden ook nog de verschillende manieren om tegenwoordig tv te kijken op eenrijtje gezet: Telenet met zijn Yelo en Play, Netflix en andere.
Zoals altijd zijn de discussies weer erg, erg interessant. Snel luisteren dus!
http://bladerunner.tech45.eu/
http://tech45.eu/2014/12/17/223-tot-de-tanden-gewapend-het-web-op/
http://traffic.libsyn.com/tech45/tech45-223.mp3

Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Een "neen", geuit vanuit een diepe overtuiging, is beter en groter
dan een "ja" die enkel geuit werd om te behagen, of, erger nog, om problemen uit de weg te gaan.
-Mahatma Gandhi-


De nieuwe oogst


   
FIREFOX EXTENSIE: STYLISH
Windows all - 0,15 MB - freeware
Met deze tool kan je de stijl, het uitzicht van bepaalde websites die je bezoekt wijzigen. Je kan daarbij je eigen stijl rechtstreeks in de tool programmeren. Heb je niet voldoende technische kennis om dat te doen, dan vind je op de pagina van de maker van deze tool voldoende stijlen als voorbeeld.
http://www.chip.de/downloads/Stylish_31657114.html
https://userstyles.org/FIREFOX EXTENSIE:XMARKS SYNC

Alle OS - 0,8 MB - freeware
Zou je graag je Firefox bookmarks op verschillende computers gebruiken? Dat kan met deze extensie, die via een server niet alleen je bookmarks synchroniseert, maar ook je paswoorden. Je kan daarbij op de andere browser eveneens deze add-on installeren, of op die browser gewoon inloggen op de speciale website van de tool (Xmarks)
http://my.xmarks.com
http://www.chip.de/downloads/Xmarks-Sync-fuer-Firefox_22514729.html
http://www.xmarks.com/FIREFOX EXTENSIES: SOCIAL FIXER
All OS - 0,09 MB - freeware
Deze add-on voor Firefox maakt het gemakkelijker om het sociale netwerk Facebook te gebruiken, doordat de lay-out volledig gewijzigd wordt. Je kan bijvoorbeeld aparte groepen en evenementen beter schikken, zodat je een beter overzicht krijgt. Bij Chip.de vind je een fotoreportage over het gebruik van deze tool - weliswaar in het Duits.
http://www.chip.de/downloads/Social-Fixer_47317599.html
http://www.chip.de/bildergalerie/Social-Fixer-fuer-Facebook-Galerie_47318050.html
http://betterfacebook.net/EXTENSIES VOOR FIREFOX: ELEMENT HIDING HELPER
All OS - freeware
Dit is eigenlijk een add-on voor een add-on, want deze extra extensie hoort bij de Firefox extensie Adblock Plus. Hij zorgt ervoor dat je die fijner kan regelen, zodat je ook hardnekkige advertenties kan blokkeren. Via het overzichtelijke helpvenster kan je op intuïtieve manier de regels voor het blokkeren aanpassen.
http://www.chip.de/downloads/Element-Hiding-Helper-for-Adblock-Plus_48349873.html
https://adblockplus.org/en/elemhidehelperFIREFOX EXTENSIE: TV FOX

All OS - 0,5 MB - adware
Met deze add-on kan je heel gemakkelijk vanop een centrale plek verschillende tv-streams bekijken van verschillende zenders. De zenders zijn per land gerangschikt, maar je kan ook kiezen per genre. Ook België behoort tot de landen waaruit je kan kiezen.
http://www.chip.de/downloads/TV-FOX_41056121.html
http://toolbar.tv-fox.com/


FIREFOX EXTENSIE: YOUTUBE VIDEO & AUDIO DOWNLOADER
All OS - 0,26 MB freeware
Er zijn wel meer tools waarmee je YouTube filmpjes kan downloaden, maar deze heeft als extra dat je ook audio apart kan bewaren, of de video meteen in een bepaald formaat kan bewaren.
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/youtube-video-and-audio-dow/


FIREFOX EXTENSIES: FOXBOX
Wil je snel je IP wisselen, dan moet je eigenlijk naar je Router gaan en die heropstarten. Maar met deze extensie voor Firefox gaat het veel sneller- de add-on is vooral nuttig voor gebruikers van de Fritzbox. Na installatie moet je gewoon in de browser rechts klikken of onderaan rechts in de taaklijst klikken op 'reconnect fritzbox', om van IP adres te wisselen.
http://www.chip.de/downloads/Fox-Box-fuer-Firefox_41179348.html
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/foxbox/


FIREFOX EXTENSIE: SPEED DIAL
Deze Firefox extensie zorgt er dan weer voor dat de Speed-Dial functie die je wellicht kent van de Opera browser, nu ook naar Firefox komt. Die zorgt er dan voor dat je tot 9 websites via een toetscombinatie razendsnel kan oproepen.
http://speeddial.uworks.net/
http://www.chip.de/downloads/Speed-Dial-fuer-Firefox_27858246.html


FIREFOX EXTENSIE: YAHOO TOOLBAR
Persoonlijk zijn wij geen fan van extra knoppenbalken bovenaan je browser, want zo wordt het nuttige oppervlak van jouw scherm weer wat kleiner. Maar werk je met Yahoo mail, dan is deze knoppenbalk toch wel handig, omdat hij je meteen op de hoogte brengt van nieuwe mails, en je ook direct functies geeft om met deze mails te werken.
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/yahoo-toolbar/
http://www.chip.de/downloads/Yahoo-Toolbar-fuer-Firefox_16273893.html


VRIJDAG MULTIMEDIA: THE INTERVIEW

De film waarrond, zoals door velen gedacht wordt, hele Sony hack draait, The Interview, is weliswaar niet in première gegaan in de bioscopen, maar hij is wel online te bekijken, in al zijn glorie. Bij Clint kan je hem in volle lengt en op vol scherm bekijken.
[Taal: ENG]
http://www.clint.be/entertainment/verboden-film-interview-integraal-hier-te-bekijken-video


VRIJDAG MULTIMEDIA: JOHN H. MOORE FOTOGRAFIE
Geen winter hier? Bekijk dan deze foto's van prachtige winterlandschappen, gemaakt door fotograaf John H. Moore. Prachtig, om koude rillingen van te krijgen. Alvast een opwarmer voor volgende week ;)
http://prints.johnhmoore.com/Nature/Winter/23967730_F4LXjW


VRIJDAG MULTIMEDIA: QWOP
Een simpel SIM spelletje, dat je speelt met de toetsen Q en W om de dijen te bewegen, en O enP om de kuiten te bewegen. Je begrijpt het dus: je moet een atleet voortbewegen. En je neemt het daarbij op tegen andere spelers uit de hele wereld.
[Taal: ENG]
http://www.foddy.net/Athletics.htmlBezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com 
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be  


*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/- Vliegende mannequins, modemerk gebruikt drones
http://www.belgiancowboys.be/technology/vliegende-mannequins-modemerk-gebruikt-drones/
- Samsung Galaxy Note 4 getest met Gear S smartwatch [review]
http://www.belgiancowboys.be/gadgets/samsung-galaxy-note-4-getest-met-gear-s-smartwatch-review/


*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Polsbandje neemt tv-show op als kijker indommelt
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3814839/2014/12/19/Polsbandje-neemt-tv-show-op-als-kijker-indommelt.dhtml
- Nederlanders verliezen vijf miljard door internetfraude
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3816868/2014/12/23/Nederlanders-verliezen-vijf-miljard-door-internetfraude.dhtml

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
 
 
- Nooit meer parkeerstress dankzij BMW
Via een ingenieus systeem en een dedicated smartwatchapp kan het zoeken van een parkeerplaats binnenkort misschien tot het verleden behoren. BMW gaat ...
http://www.elektrozine.be/ez/article/8739/Nooit-meer-parkeerstress-dankzij-BMW.html
- Test: Logitech Daedalus Prime G302 gamemuis
Gamegear is vooral voor pc-gamers uitermate belangrijk. Natuurlijk speelt de gamemuis een hele grote rol. Wij gingen in gamemodus en onderwierpen de Logitech ...
http://www.elektrozine.be/ez/article/8732/Test-Logitech-Daedalus-Prime-G302-gamemuis.html
 

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

 
- Roularta herstructureert DataNews
http://www.digimedia.be/News/nl/17505/roularta-herstructureert-datanews.html
- Google werkt aan het Android OS van de toekomst
http://www.digimedia.be/News/nl/17501/google-werkt-aan-het-android-os-van-de-toekomst.html

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info


- Tribler: anoniem P2P-netwerken opnieuw een stapje dichterbij?
http://computertaal.info/2014/12/26/tribler-anoniem-p2p-netwerken-opnieuw-een-stapje-dichterbij/
- Kerst: feestelijke bureaubladachtergronden
http://computertaal.info/2014/12/25/feestelijke-bureaubladachtergronden/


*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Geheime dienst NSA zet rapportages over misbruik spionage-tools online
http://tweakers.net/nieuws/100453/geheime-dienst-nsa-zet-rapportages-over-misbruik-spionage-tools-online.html
- Internet Archive krijgt DOSBox werkend in browser
http://tweakers.net/nieuws/100450/internet-archive-krijgt-dosbox-werkend-in-browser.html


*** DATANEWS
http://www.datanews.be


- Tommelein wil 'privacy-afrekening': "Operatoren en supermarkten moeten melden wat ze over u weten"
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/tommelein-wil-privacy-afrekening-operatoren-en-supermarkten-moeten-melden-wat-ze-over-u-weten/article-normal-521089.html
- 'De smartphone verandert onze vingers en hersenen'
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/de-smartphone-verandert-onze-vingers-en-hersenen/article-normal-521113.html


*** BLOOVI
http://www.bloovi.be/

- De kern van het netneutraliteit probleem: Het huidige digitale ecosysteem
http://www.bloovi.be/nieuws/detail/de-kern-van-het-netneutraliteit-probleem-het-huidige-digitale-ecosysteem
- Gentse Ondernemers lanceren legaal Uber-alternatief
http://www.bloovi.be/nieuws/detail/gentse-ondernemers-lanceren-uber-alternatief-voor-kleine-taxibedrijven
 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


BETER WERKEN MET VLC: YOUTUBE FILMPJES DOWNLOADEN
VLC is een van onze favoriete mediaplayers. Hij kan enorm veel codecs aan. Met dit raspaardje in huis moet je niet elke keer op zoek naar nieuwe codecs bij elk filmpje dat je op het internet vindt. Maar je kan veel meer met deze tool. Bij LifeHacker vonden wij enkele uitstekende tips, en die willen wij u natuurlijk doorgeven.
Wist je bijvoorbeeld dat je met VLC ook YouTube filmpjes kan downloaden? Datdoe jezo.
- Kies een video op YouTube en kopieer de URL in de adresbalk.
- In VLC ga je naar Media > Open Network Stream
- Kopieer de YouTube link in het veld en klik op Play.
- Bij Tools, klik je op Codec Information.
- Bij het veld Locatie klik je rechts op de tekstblok en kies je Select All. Kopieer deze tekst naar je klembord.
- Ga nu terug naar je browser, en kopieer de link in de adresbalk. Dit opent het bronbestand rechtstreeks op de YouTube servers.
- Klik rechts op de video wanneer die aan het spelen is, en kies Save Video As.
Je kan natuurlijk ook gewoon een fragment van een YouTube filmpje bewaren terwijl het filmpje aan het spelen is. Druk daarvoor op de rode Record button in de VLC player. Dat is vooral handig voor fragmenten.
http://www.videolan.org/vlc/index.html
http://lifehacker.com/the-best-hidden-features-of-vlc-1654434241BETER WERKEN MET VLC: JE DESKTOP OPNEMEN
Er bestaat heel wat software waarmee je kan vastleggen wat erop je scherm gebeurt. Maar die is soms duur, en niet altijd even handig. Maar wist je dat je het ook met VLC kan doen? Uiteraard geen hele film, maar om iemand bijvoorbeeld te tonen welk probleem zich voordoet, volstaat VLC ruimschoots. Zo doe je het:
- Ga naar Media > Open Capture Device
- Kies Capture Mode > Desktop
- Wijzig de frame rate. 15 f/s (frames per seconde) zal waarschijnlijk volstaan voor een desktop opname. Wil je vloeiender beeld, kies dan 30 frames.
- Klik op het uitklappijltje naast Play, en kies er Convert.
- In het uitklappijltje naast Profile, kies je MP4. Hier kan je ook nog de Tool icoon aanklikken om de instellingen van dit profiel te wijzigen, zoals resolutie of bitrate. Maar voorlopig volstaat het de standaard instellingen voor MP4 te gebruiken.
- In het vak Destination, kies je een plek op je harde schijf waar het resultaat bewaard moet worden.
- Klik op Start. VLC zal nu een feed van je desktop zelf streamen en je kan doen wat je wou doen. Ben je klaar, klik op Stop. Je zal het filmpje op de aangewezenplaats vinden.BETER WERKEN MET VLC:VIDEOBESTANDEN CONVERTEREN

VLC heeft ook een heel goede converteer tool voor videobestanden ingebouwd. Zo kan je een filmpje van het ene in het andere formaat converteren:
- Ga naar Media >Convert/Save
- In het gedeelte File Selection blader je naar het bestand datje wil omzetten.
- Klik op Convert/Save
- In het gedeelte Settings, kies je bij Profile het gewenste formaat waarin je je filmpje  wil bewaren.
- Bij Destination geef je een naam aan je filmpje en bepaal je waar het resultaat bewaard moet worden.
- Klik op Start.
VLC kan met vele formaten om, maar het is geen vervanger voor een meer robuuste applicatie zoals Handbrake (1). Maar voor simpele omzettingen is VLC ruim voldoende.
https://handbrake.fr/
http://lifehacker.com/the-best-hidden-features-of-vlc-1654434241

  
Van alles halen, (bijna) niets betalen...

 

IDPHOTOSTUDIO: PASFOTO'S MAKEN

Correctie 30/12/2014: Opgelet: wij raden onze lezers ten stelligste af om deze software te downloaden. Hij installeert namelijk hardnekkige malware, MyStartSearch.
Onze redactie tracht zulke malware te vermijden, en baseert zich voor de tips op hoogst betrouwbare sites zoals Chip.de. Toch is in dit geval deze software door de mazen van het net geglipt.
Onze excuses hiervoor. Mocht u toch de software ge´nstalleerd hebben, dan vindt u hier instructies voor het verwijderen van de malware: http://www.techsupportall.com/how-to-remove-mystartsearch-com-homepage-removal-help/
Nogmaals onze excuses.
De redactie


Windows XP/Vista/7/8 - 1,3 MB - freeware
Met deze gratis tool kan je vanop je pc vanuit gewone foto's pasfoto's distilleren die aan de wettelijke normen voldoen. Daarbij kan je bepalen aan welk van de 20 landennormen de pasfoto moet beantwoorden. Je kan de foot laden met klikke of verslepen, of via de knop "Beeld laden".
http://www.kcsoftwares.com/?idps
http://www.chip.de/downloads/IDPhotoStudio_62482227.html


CHRISTMAS FONT PACK: HO-HO-HOO!
Wil je nog snel een huisgemaakt menu ineen steken, of wil je enkele leuke foto's opsmukken met feestelijke teksten? Dan is dit het pakket vol met kerstmis-lettertypes dat je moet downloaden.
Hoe je dit moet gebruiken? Na het downloaden moet je eerst het bestand uitpakken, en daarna de lettertypes (TTF bestanden) kopiëren naar de map x:\windows\fonts
http://www.chip.de/artikel/Christmas-Font-Pack-30-kostenlose-Schriften_52827042.html
http://www.chip.de/bildergalerie/Font-Pack-Weihnachten-Galerie_53228956.html
http://www.dafont.com/


STICKERS FOR MESSENGER: FACEBOOK LANCEERT EEN APARTE APP VOOR STICKERS
Tja, Facebook heeft er de laatste tijd wel het handje van weg om alles in aparte apps te steken... Zo ook deze nieuwe Sticker app. Daarmee kan je "stickers" toevoegen aan foto's en selfies die je genomen hebt, en die bewerkte foto's dan naar anderen sturen via Messenger. De Android versie ligt in Google Play, en binnenkort zou er ook een versie uitkomen voor iOS.
LINK GOOGLE PLAY
http://www.webpronews.com/facebook-launches-standalone-app-for-messenger-stickers-2014-12


DXO VIEWPOINT: GROOTHOEK FOTOGRAFIE


Windows - Mac OS - 219,3 MB - demo
Deze tool helpt je om beelden die met het groothoek perspectief genomen zijn met enkele muisklikken te verbeteren. Deze software kan gratis uitgetest worden, en via Chip.de kan je momenteel gedurende beperkte tijd de volledige versie downloaden.
http://www.dxo.com/intl
http://www.chip.de/downloads/DxO-ViewPoint-Vollversion_65106903.html


NIET VERGETEN: EVERNOTE
All OS / Webapp - freeware
Een van handigste tools, wanneer je documentjes maakt op verschillende toestellen (laptop, tablet, smartphone), vooral wanneer je van verschillende besturingssystemen gebruik maakt, is Evernote. Voor elk OS en elk toestel bestaat er een app, en heb je de app niet ter beschikking, dan ga je gewoon naar de website waar je inlogt, en je al je gedeelde documenten terug vindt. Evernote is echt wel onze favoriet. Handig is dat je, wanneer je een tekst kopieert die een hyperlink bevat, die link meteen mee gekopieerd wordt. Je kan notities in mappen stoppen, en alles perfect organiseren. Wij zijn fan!
https://evernote.com/


TEMPO: SLIMME KALENDER (IOS8)
Deze app heeft een grote update gekregen, waarbij volop gebruik gemaakt wordt van de nieuwe functies van iOS8. Zo is er nu een nieuwe widget, en interactieve meldingen waarmee je je agenda kan bekijken, nieuwe gebeurtenissen kan aanmaken, en meer info kan bekijken over je contacten, dit alles vanuit je startscherm. Een uitvoerige bespreking vind je bij The Next Web
http://thenextweb.com/apps/2014/12/22/tempo-ios-updated-new-widget-notifications-languages/


VRIJDAG APPDAG: TWITTER IOS APP VERTELT JE DE WAARHEID
iPhone - freeware
Al een tijdje zorgt Twitter via de webapp ervoor dat je een dashboard hebt, waarmee je een analyse kan maken van het gedrag van je volgers: hoeveel mensen hebben je tweets gezien, en hoeveel hebben erop gereageerd door bijvoorbeeld op een link te klikken of de tweet uit te klappen. Deze mogelijkheid zit nu ook in de nieuwe update van de iOS mobiele app.
Je moet wel eerst op de analytics website de dienst activeren. Wanneer je nadien op een van je eigen tweets klikt in de iOS app, zou je een tab moeten zien met de link naar "bekijk analyse details". Meer bij NetworkWorld.
https://analytics.twitter.com/about
https://support.twitter.com/articles/320043-tweet-activity-dashboard#
https://itunes.apple.com/us/app/twitter/id333903271?mt=8


VRIJDAG APPDAG: WIE IS DE MOL 2015


iOS- Android
Vanaf 1 januari begint er in Nederland een nieuwe reeks van Wie is de Mol? Een format waarop wij Belgen trots mogen zijn, omdat het door een Belgisch productiehuis bedacht werd. Maar in tegenstelling tot ons landje, waar het programma na enkele jaargangen afgevoerd werd, gaat het in Nederland binnenkort van start voor een 15e seizoen. Met bijbehorende app, die je gratis kan downloaden in App Store en Play Store.
http://web.avrotros.nl/wieisdemol/over/app.aspx
https://itunes.apple.com/nl/app/avrotros-wie-is-de-mol/id760264022
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.avro.demol

 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere. 
 

Het laatste woord.... 


 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.

U ontvangt deze mail omdat u zich in het verleden aangemeld hebt als abonnee op deze nieuwsbrief.

Wenst u uw abonnement te wijzigen of te annuleren? Dat kan op deze link

http://www.netties.be/v20/abonnement.php 

AFSLUITER VAN DE WEEK
Tact is de kunst om een punt te maken, zonder een vijand te maken.
-Howard W. Newton-