Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
31/10/2013 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 17
Nummer  824 van 26/10/2013Gegroet lezer,

Als redactie van dit e-zine is het niet altijd gemakkelijk om te weten wat er leeft bij de lezers. Doen wij het goed?Zijn we te langdradig of gaan we in tegendeel niet voldoende op de onderwerpen in? Laten we teveel onze persoonlijke smaak meespelen, of is dat juist wat de lezer wil?

In deze tijd van overvloed aan informatie, hebben wij de indruk dat sommige lezers afhaken omdat de vorm waarin wij deze nieuwsbrief presenteren hen overdondert. Misschien zou het wel beter zijn indien wij van de huidige vorm (alle informatie in de nieuwsbrief zelf) overschakelen op een compacte vorm: de koppen van de artikels, een korte intro, met een link naar de website waar u het volledige artikel aantreft. Zo hebt u minder om lezen, hebt u een beter overzicht, en moet u enkel nog doorklikken wanneer een artikel u echt interesseert.

Anderzijds is het ook zo dat wij in het verleden van lezers vernamen, dat zij juist het feit dat zij alle informatie in één hap binnenkregen met de nieuwsbrief, zo interessant vinden. Vele lezers hebben alle nummers netjes bewaard in hun archieven, en zelfs uitgeprint.

Het is voor onze redactie dan ook niet simpel een keuze te maken. Daarom leggen wij ons oor te luisteren bij de lezer, en vragen u: wat verkiest u? Een verkorte nieuwsbrief, met links naar de volledige artikels op de website? Of een lange nieuwsbrief, met alle artikels volledig in de nieuwsbrief zelf? Wat kunnen wij doen om de nieuwsbrief beter te maken? Wat vindt u overbodig, van welke onderwerpen wil u meer hebben? Binnenkort zullen wij een online peiling hierover houden. Geeft u ons alvast suggesties van vragen die u graag gesteld wil zien? En hebt u nu al een mening die u graag kwijt wil, dan luisteren wij graag!

Tot nader order kan u nog genieten van de nieuwsbrief in zijn oude vorm. Wij wensen u veel leesplezier, en hopen u volgende week, bij leven en welzijn, weer aan te treffen!

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 

 
Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
WORDT HET BINNENKORT ONMOGELIJK OM NOG COMMENTAREN TE GEVEN?
Europees Hof voor de Mensenrechten neemt opmerkelijke beslissing

Wie al eens commentaren van de lezers bekeken heeft, en dan vooral op populaire websites, weet dat die commentaren heel snel kunnen ontaarden in gemene scheldpartijen, met beledigingen die heen en weer geslingerd worden, vaak met racistische taal ook. Websites trachten zich te wapenen tegen zulke commentaren. Vooraf screenen is haast onmogelijk, want te arbeidsintensief. Daarom worden bij de commentaren buttons geplaatst waarmee ongepaste commentaren gemeld kunnen worden. De redactie bekijkt dan de klachten, en als die gegrond zijn wordt het commentaar verwijderd. Bovendien wordt het anoniem plaatsen van commentaren ontmoedigd; steeds vaker moeten lezers zich aanmelden via hun Twitter, Facebook of andere account, vooraleer ze een commentaar mogen schrijven.

Een gezonde, praktische manier van werken die tegelijk de websites beschermt; zij zijn dan wel niet verantwoordelijk voor de woorden van de lezers, maar tegelijk mogen zijn de lezers geen forum bieden om ongewenste content te verspreiden. Een werkwijze die in het internettijdperk tot een soort standaard uitgegroeid is.

Het Europees Hof van de Mensenrechten echter heeft verleden week een tikkende bom onder deze werkwijze gelegd, met een uitspraak die de website grotere verantwoordelijkheid geeft. Eerst even de feiten: in 2006 heeft de nieuwssite Delfi, gevestigd in Estland, een artikel geplaatst over de verandering van de reisroutes van een ferrymaatschappij, waardoor de ijspaden, die reizigers tijdens de winter over de bevroren zeeën nemen, beschadigd worden en zij dus niet meer over die ijspaden kunnen trekken. Uiteraard is te voet gaan van punt A naar punt B over een bevroren zee veel goedkoper dan de ferry nemen tussen diezelfde punten. In de commentaren op het nieuwsbericht laaiden de gevoelens dan ook hoog op, en de ferrymaatschappij en diens hoofdaandeelhouder kregen heel wat beledigingen te slikken. Die laatste maakte geen gebruik van het systeem om de commentaren als ongepast te melden, maar stuurde een schriftelijke klacht. Nieuwssite Delfi gaf hem gelijk, en verwijderde de commentaren, maar ondertussen stonden die al wel zes weken online.

Daarom trok de ferrymaatschappij naar de rechter in Estland, kreeg van hem gelijk en werd een schadevergoeding toegewezen van 5.000 Estse kronen (ongeveer 320 euro). Delfi trok naar het Europees Hof van de Mensenrechten om dit vonnis aan te vechten, maar heeft verleden week dan ongelijk gekregen van de EU rechter. Die vond dat Delfi, door een dergelijk artikel te publiceren, zich mocht verwachten aan commentaren, en technische of menselijke maatregelen had moeten nemen om lasterlijke commentaren publiek gemaakt zouden worden. Omdat Delfi toelaat dat niet-gereigstreerde gebruikers commentaar plaatsen, zou Delfi ook een zekere verantwoordelijkheid dragen voor de commentaren - waarmee de EU rechter meteen ook het feit verrechtvaardigde dat niet de commentaarschrijvers zelf, maar Delfi vervolgd werden voor de uitlatingen in de commentaren.

Het vonnis zorgt voor enige onrust. Het kan betekenen dat sites waar a posteriori commentaren verwijderd worden, dus nadat ze gesignaleerd zijn als ongepast, toch verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud ervan. Wat ertoe zou kunnen leiden dat websites steeds minder geneigd zullen zijn om de kans te bieden een commentaar te schrijven, of toch minstens om anoniem commentaar te geven.

Eerlijk gezegd zijn sommige commentaren ook wel te gortig. En niet bij elk bericht is het nodig dat de lezer de mogelijkheid geboden wordt commentaar te geven. Zo kan men vermijden dat een nieuwsbericht over een verkeersongeval, ontaardt in commentaren op de jeugd, de senioren, de truckers, de fietsers, de voetgangers, de kinderen, .... die allemaal een gevaar voor het verkeer zouden zijn.

Toch een evolutie om op te volgen!
http://www.slate.fr/life/78910/commentaires-sites-internet-decision-cedh-estonie-ferrys
http://www.theguardian.com/media/media-blog/2013/oct/11/online-comments-websites-court-ruling-estonianGENERAL ASSEMBLY LANCEERT DASH
Tool leert mensen te coderen via scenario's

Als er één ding is waaraan de maatschappij in dit digitale tijdperk nood heeft, dan zijn het goede ontwikkelaars. Op alle vlakken van de industrie, voor alle dagen die we dagelijks doen, alles draait rond het digitale. Van de kneed- en bakmachines bij de bakker, de hartmonitor in het hospitaal, de robot-tractoren bij de boer op het veld: zonder het digitale kunnen we niet meer.

Maar goed kunnen programmeren begint bij een goede analyse kunnen maken van een probleem - de rest zijn eigenlijk maar routines die herhaald worden. In het verleden werd het volgen van een richting Latijn-Wetenschappen of Latijn-Wiskunde geacht dat analytisch denken aan te scherpen. Tegenwoordig zit het Latijn in een verdoemdenhoekje. En toch hebben we goede programmeurs nodig.

Daarom is een initiatief als dat van General Assembly zo erg welkom. Dit bedrijf heeft in de voorbije drie jaar campussen geopend en lessen aangeboden in technologie, bedrijfsvoering en design, in steden uit de hele wereld, van New York tot Londen en Sydney. En recent is het bedrijf de digitale weg op gegaan.

In april lanceerde het Front Row, een online bibliotheek van cursussen met on-demand video, en live video streams. Je kon deze cursussen volgen als je er een abonnement op nam. En nu brengt het Dash uit, een interactieve online tool, waarmee de student moet leren coderen. De lessen draaien rond scenario's met een bepaald doel voor ogen, zoals een website bouwen om een vriendin "Anna" te helpen, of je vriend "Chef Esha" helpen via een kleine business site zijn nieuwe restaurant van de grond te krijgen.

Momenteel zijn er vier projecten, maar volgens GigaOm zouden er andere cursussen volgen. Om uit te testen dus. Wie weet huist er een onvermoed programmeertalent in jou?
http://gigaom.com/2013/10/15/general-assembly-further-expands-its-virtual-footprint-with-interactive-online-tool-for-learning-to-code/
https://generalassemb.ly/online
https://dash.generalassemb.ly/


TWITTER SLEUTELT NOG VERDER AAN ZIJN DM'S...
... en zou zijn Music app willen afstoten

Verleden week kon je al lezen dat Twitter aan het werken is aan zijn Direct Messaging functie; daarmee kan je dus een privé-boodschap sturen naar een andere twitteraar, zonder dat anderen die boodschap kunnen lezen. Waar dat voorheen enkel mogelijk was indien die ander jou ook volgde, heeft Twitter een functie gelanceerd in je profiel waarmee je kan aangeven dat iedereen jou een DM kan sturen.

Vooraleer deze functie live te laten gaan, had Twitter al enkele maanden in besloten kring daarmee getest. Maar het blijkt, aldus AllThingsD, dat Twitter aan nog andere uitbreidingen van zijn DM denkt. Er zou zelfs een aparte, op zichzelf staande toepassing komen om privéberichten te sturen. Een hele ommezwaai in de politiek van Twitter, waar het publieke, het "iedereen kan alles lezen", altijd het leitmotiv was. Maar privé-boodschappen hebben ook hun aanhangers, en het succes van toepassingen zoals WhatsApp, of Snapchat toont aan dat DM apps heel populair zijn. Het is dan ook begrijpelijk dat Twitter die weg op wil gaan (1).

Nog volgens AllThingsD zou Twitter ook zijn Twitter #music app willen afstoten. Deze app kende bij zijn lancering in april groot succes, en stond zelfs op de 6e plaats bij de gratis downloads. Sindsdien ging het alleen maar bergaf, en wordt de app bijna niet meer gedwownload of gebruikt. Dit zou, volgens AllThingsD, te wijten zijn aan het feit dat de ontwikkeling van deze app nooit echt in samenwerking met de rest van het Twitter team gebeurde. Er zou voorlopig nog wel geprobeerd worden om via samenwerkingsakkoorden met muziekpartners toch nog wat leven in de app te blazen.

http://allthingsd.com/20131017/twitter-plans-to-revamp-its-private-messaging-product/?mod=obinsite
http://allthingsd.com/20131019/twitter-likely-to-kill-its-music-app/?mod=atd_homepage_carouselBITCOINS ALS PASMUNT VOOR CHANTAGE
Steeds vaker wordt bij Ransomware betaald in Bitcoins

De term "ransomware" ken je wellicht al: daarbij zetten onverlaten een stukje code op je computer, via een mail met zip-bestand of het aanklikken van een of ander uitvoerbaar bestand; die code schiet in actie, en maakt bestanden op je computer onbereikbaar. Je krijgt dan een mail: betaal ons, of je ziet je bestanden nooit meer terug....

Welnu, in een artikel bij Ars Technica wordt aangetoond hoe bij deze chantage steeds vaker gebruik gemaakt wordt van bitcoins. Wat heel logisch is: normalerwijze wanneer je aan iemand dat losgeld moet betalen, is die betaling min of meer traceerbaar. Bij het gebruik van bitcoins, de anonieme munt, is dat niet het geval.

In het geval dat Ars Technica aanhaalt draait het om de ransomware Cryptolocker. En die is inderdaad bij machte om bestanden te versleutelen, zodanig dat zelfs computerexperts heel wat moeite hebben om de versleuteling te ontrafelen. Het slechtoffer kreeg de boodschap dat de sleutel om de bestanden te ontsluiten, op een server stond en, als hij niet betaalde, na een tijd vernietigd zou worden, zodat zijn bestanden voor altijd verloren waren.

Het verhaal werd ook bij Reddit gepubliceerd, waar anderen getuigden van hun ervaring met Crytolocker. Geen van hen was in staat geweest om de bestanden terug te ontcijferen, en verschillenden van hen hadden het losgeld van 300 euro betaald, waarna ze netjes een sleutel kregen en hun bestanden terug konden gebruiken.

Naar berekening zouden de makers van de ransomware zo gemakkelijk 5 miljoen dollar per jaar bijeen sprokkelen. Dus, wees voorzichtig, zorg dat je antivirus altijd up to date is, en accepteer geen zip-bestanden van vreemden!
http://arstechnica.com/security/2013/10/youre-infected-if-you-want-to-see-your-data-again-pay-us-300-in-bitcoins/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/threat-refinement-ensues-with-crypto-locker-shotodor-backdoor/
http://venturebeat.com/2013/10/17/cryptolocker-bitcoin/


MICROSOFT BRENGT REMOTE DESKTOP APP VOOR IOS EN ANDROID
En gek genoeg niet voor het eigen Windows Phone OS....

Erg evident is het niet om vanop je smartphone je desktop op te roepen. Een desktop veronderstelt immers een werkomgeving, met vele buttons en teksten. Transponeer dat naar de toch beperkte schermruimte van de smartphone, en je hebt niet echt een ideale omgeving. Toch is het soms wel nuttig om vanop een mobiel toestel toegang te hebben tot je desktop - voor noodgevallen bijvoorbeeld vanop je smartphone, terwijl je vanop je tablet in misschien al wat comfortabelere omstandigheden kan werken.

Microsoft anderzijds beseft dat het toch wel een achterstand in te halen heeft op Apple, als het op mobiele toestellen aankomt. Het vreest vooral dat de gebruiker, die nu al gewonnen is voor Android en iOS voor het mobiele, ook voor zijn desktop de overstap zou maken naar een van beide OS. Een nieuw initiatief van Microsoft hoort wellicht thuis in deze strategie: het brengt een app uit voor iOS en voor Android, waarmee je je desktop op deze toestellen kan oproepen.

Het gekke aan de hele historie is dat Microsoft daarbij zijn eigen mobiele OS, Windows Phone, vergeten was. Wat prompt tot protest leidde bij de WP gebruikers, waarop Microsoft uiteindelijk beslist heeft om toch ook voor Windows Phone een app uit te brengen. Die zou je in de volgende weken moeten kunnen downloaden.

Ondertussen kan je al wel de apps voor iOS en Android gebruiken. Die bieden o.a. toegang tot je desktop vanop afstand via de Remote Desktop Gateway; een multi-touch besturing via het Remote Desktop Protocol; het bedienen van je toestel met Windows gebaren, via Remote FX; een beveiligde verbinding met je data en toepassingen via Network Layer Authentication; een eenvoudig beheer van alle verbindingen vanop afstand vanuit het dashboard; het streamen van hoge kwaliteitsvideo en geluid, met daarbij geavanceerde compressie en gebruik van de bandbreedte.

Meer bij The NExt Web en WMPowerUser
http://wmpoweruser.com/microsoft-reluctantly-commits-to-make-a-remote-desktop-app-for-windows-phone-also/
http://thenextweb.com/microsoft/2013/10/17/microsoft-launches-remote-desktop-app-android-ios/
http://thenextweb.com/microsoft/2013/10/19/microsoft-confirms-working-remote-desktop-app-windows-phone/


IS HET UITVALLEN VAN FACEBOOK GEDURENDE 2 UUR WERELDNIEUWS?
Wel als bedrijven er ook hinder van ondervinden...

Voor velen van ons is het ongemerkt voorbijgegaan, maar maandag namiddag stond voor de die-hards van Facebook even de wereld stil: zij konden nog wel inloggen op Facebook, maar konden geen update plaatsen. Het probleem werd wereldwijd gesignaleerd, doch deed zich niet voor bij alle gebruikers. In een bericht achteraf verklaarde Mashable dat er tijdens onderhoudswerken aan het netwerk vastgesteld werd dat sommige gebruikers geen postings konden plaatsen, maar dat het probleem snel opgelost was.

De wereld was dus niet vergaan. Toch was het blijkbaar voldoende voor de Vlaamse radio om dit in het nieuws van 18u te melden. Waarbij je wel de vraag kan stellen of dit nu echt een nieuwsfeit is, wanneer Facebook gebruikers 2 uur even hun foto van hun geliefde kat, hond, baby niet online konden plaatsen, een roddel over een vriend/in konden posten, of een foto van de hamburger die ze 's middags gegeten hadden.

Anders wordt het natuurlijk wel wanneer bedrijven, die via Facebook werken voor hun "likes", ook hinder ondervonden. En dat bleek het geval te zijn. Volgens Michael Allen (2), directeur van APM, Compuware, had "het uitvallen van sommige Facebook diensten volgens de Outage Analyser (3) een impact op 3.587 andere domeinen, alhoewel de impact wellicht nog veel groter zou kunnen zijn. Dat is omdat vele andere bedrijven en websites met Facebook verbonden zijn door de integratie van diensten zoals de Facebook Like button". Michael Allen raadde bedrijven dan ook aan dat zij, "wanneer zij fouten zien of een vertraging bij hun eigen site of applicatie, eerst moeten nakijken of zij afhangen van Facebook diensten vooraleer zij naar de grote middelen grijpen, omdat Facebook de oorzaak zou kunnen zijn".

Het is een fenomeen dat wij al langer opgemerkt hebben. Websites halen content van zoveel andere bronnen - een stukje reclame hier, een stukje analysesoftware daar, afbeeldingen komen van die server, Facebook Likes van een andere, en bij Twitter moet ook nog wat opgehaald worden... Voor de aardigheid moet je eens de test doen, en via een trage verbinding op een website inloggen; kijk dan eens naar de statusbalk onderaan je browser, en tel het aantal servers dat gecontacteerd moet worden vooraleer de content in je browservenster verschijnt. Indrukwekkend - maar ook angstaanjagend. Het is een feit dat de gemiddelde laadtijd voor een website de laatste jaren enkel maar toegenomen is, ondanks het feit dat onze verbinding met het internet alleen maar versneld is, en onze computers steeds sneller de data kunnen verwerken. Tijd voor webmasters en webbouwers om zich hierover te bezinnen...
http://mashable.com/2013/10/21/facebook-currently-doesnt-allow-status-updates/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link
http://www.linkedin.com/in/mikedallen
http://www.outageanalyzer.com/?id=3850580


BLACKBERRY MESSENGER NU UIT VOOR ANDERE OS
Verkrijgbaar voor iOS en Android - Windows in het vergeethoekje

Even dit: dinsdagavond viel er natuurlijk wat te beleven, bij de Apple aankondigingen. Maar dat was iets te laat voor ons, en dit nieuws hebt u van ons tegoed, morgen.

Het feit dat de BlackBerry toestellen zelf het niet zo denderend doen, wil daarom nog niet betekenen dat het OS geen merites heeft. Integendeel: de BlackBerry Messenger dienst is altijd heel populair geweest.

Daarom werd het initiatief genomen om de deze boodschappendienst ook naar iOS en Android te brengen. En nu kan je ze dus verkrijgen in de Google Play, de App Store van Apple, en in App Stores van Samsung - gratis bovendien. Maar er is wel een wachtlijst: om de servers van de boodschappendienst niet te overbelasten, moet je eerst je mailadres opgeven, waarna je een mail krijgt die je vertelt wanneer je aan de beurt bent om de app te downloaden.

Wellicht een wijze beslissing, want de belangstelling voor BBM was enorm groot: binnen de 8 uur werden er maar liefst 5 miljoen versies gedownload van de tool, met ontelbare anderen wachtend op hun download.
https://itunes.apple.com/us/app/bbm/id690046600?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbm
http://thenextweb.com/apps/2013/10/21/finally-bbm-rolling-google-play-ios-app-store-select-samsung-app-stores-today/


HOMMELES IN WIKIPEDIALAND
Redacteurs zouden zich laten betalen door PR bedrijven voor hun bijdragen

Zoals je weet wordt de online encyclopedie WIkipedia volledig samengesteld door vrijwilligers. Sommigen willen de juistheid van de feiten in Wikipedia daarom al eens betwijfelen, juist omdat die gegevens afkomstig zijn van "amateurkes". Toch blijft in het geval van Wikipedia de "wisdom of the crowd" wel degelijk te werken, en eventuele fouten worden eruit gehaald dankzij een ingenieus systeem van vaste redacteurs die pagina's afspeuren naar verdachte bewerkingen.

Dat er af en toe toch fouten in staan, is onvermijdelijk. Het radioprogramma Hautekiet probeerde dat deze zelf aan te tonen, door enkele foute gegevens te verwerken in door hen zelf geschreven bijdrage over het programma (1). Naar aanleiding daarvan had de presentator, Hautekiet, een gesprek met een van de gedreven moderatoren van de Nederlandstalige versie van WIkipedia, waaruit bleek dat het erg veel passie vereist om tot de kring van de vaste redacteuren te gaan behoren.

Maar er blijkt bij die redacteuren ook een addertje onder het gras te zitten. Zo heeft Sue Gardner, directeur van Wikimedia Foundation, deze week gezegd dat er honderden accounts geschrapt werden, omdat zij behoren tot mensen die betaald worden om bepaalde producten of diensten op de site te promoten. Er zouden zelfs bedrijven zijn die zich gespecialiseerd hebben in zulke praktijken, zoals Wiki-PR, zo weet Ars Technica te vertellen (2).

Nu is het maar logisch dat er over bedrijven en producten geschreven wordt - zij bestaan nu eenmaal, en verdienen dus een vermelding in de Wikipedia. Maar alles draait natuurlijk over de bewoordingen waarin iets beschreven wordt, of bij bedrijf X ook vermeld wordt dat het problemen heeft in bepaalde landen omdat het met kinderarbeid zou werken, of bedrijf Y dat betrapt werd op belastingontduiking. Het kan misschien tot de taak van een PR-bedrijf behoren om de reputatie te bewaken van het bedrijf, waarvoor zij de relaties verzorgen. En wellicht hoort het nakijken of er geen negatieve vermeldingen staan in Wikipedia ook bij die monitoring. Maar tussen het bewaken en het zelf creëren van een reputatie, is nog een groot verschil.

The Daily Dot interviewde tussen haakjes verschillende klanten van Wiki-PR; die vertelden hoe zij tussen de 500 en 1000 dollar betaalden om artikels over hen te laten verschijnen in Wikipedia, n daarna nog eens $50 per maand voor het opvolgen van de pagina. Een kwalijke zaak, als je het ons vraagt...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Hautekiet
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/10/wikipedia-editors-locked-in-battle-with-pr-firm-delete-250-accounts/
http://www.webpronews.com/wikipedia-shuts-down-hundreds-of-accounts-for-paid-edits-2013-10


GOOGLE IDEAS MOET VRIJE MENINGSUITING BEVORDEREN
... en met Google Maps Engine Pro kunnen bedrijven hun data op een landkaart weergeven.

Twee berichten uit de Google stal, die erg uiteenlopende onderwerpen behandelen. Om te beginnen iets uit de idealistische sfeer: Google heeft een conferentie aangekondigd waarop tools bedacht zullen worden om mensen vrije toegang te geven tot het internet, ook in landen waar censuur heerst. De afdeling die hiervoor zorgt is Google Ideas, en het zal daarvoor samenwerken met Council on Foreign Relations en Gen Next Foundation. Op die conferentie zullen meteen al 3 tools voorgesteld worden. Met Project Shield kunnen organisaties zich beschermen tegen DDoS aanvallen, een vaak gebruikte techniek om de websites monddood te maken van organisaties die informatie verspreiden over verkiezingen, mensenrechten en nieuws. Digital Attack Map is dan weer een tool die realtime informatie geeft over DDoS aanvallen op het moment dat zij plaats vinden. En dan is er ook nog uProxy, een extensie voor de browser die helpt om gevoelige data te beschermen tegen censuur. Meer hierover bij Google zelf (1)

Een tweede bericht over Google is dan weer meer "werelds", en betreft een tool voor bedrijven. Die kunnen voortaan met Google Maps Engine Pro hun gegevens weergeven op een kaart. Zo zou bijvoorbeeld een rekenblad geïmporteerd kunnen worden, en kunnen die data vertond worden op Google Maps.

Voor deze tool zijn tal van praktische toepassingen. Stel je bijvoorbeeld voor dat een bedrijf een lange lijst heeft met leads, en plannen heeft om haar actieterrein uit te breiden. Door die leads op de kaart voor te stellen, kan het bedrijf meteen zien waar het interessant zou zijn om zich te vestigen - iets wat je niet meteen zou kunnen afleiden uit de gewone tekstgegevens in het rekenblad. Een uitvoerige bespreking van de mogelijkheden bij The Verge. (2) en Google zelf.

Nu, we mogen kritiek hebben op Google voor zijn manie om data over ons te verzamelen (en te gebruiken!), maar we kunnen niet ontkennen dat het echt wel actief is, dingen ontwikkelt die voor technologische vooruitgang zorgen, en ook de mensheid vooruithelpen. Wij alvast blijven een haat-liefde verhouding met het bedrijf houden...
http://googleblog.blogspot.be/2013/10/new-free-expression-tools-from-google.html
http://www.theverge.com/2013/10/21/4862300/google-tries-to-bring-business-data-down-to-earth-with-google-maps-pro
http://google-latlong.blogspot.be/2013/10/introducing-google-maps-engine-pro.html


APPLE: DE NIEUWE PRODUCTEN
Enkele apps worden gratis, maar toestellen toch duurder

Dinsdag was het dan zover; tijdens een door vele nieuwssites live gecoverde persconferentie heeft Apple bij monde van Tim Cook zijn nieuwigheden voorgesteld. Daarover kan je in de gespecialiseerde magazines uitvoerig lezen - Netties is nu eenmaal, we moeten het toegeven, geen specialist in Apple-producten. Kort samengevat:

- Er is een nieuwe versie uit van het besturingssysteem OS X, dat de naam Mavericks kreeg, en 200 nieuwe tools bevat waaronder iBooks en Maps, een nieuwe versie van Safari en Calendar. Deze update is gratis.

- Er komt een nieuwe Mac Pro, de desktop computer met zijn eigenaardige, cylindervormige tower. Die heeft 6 Thunderbolt 2 poorten, een Intel Xeon processor met 12 kernen. Daarvan kost het "goedkoopste" model €3.049 (!)

- Verschillende programma's zullen voortaan gratis verkrijgbaar zijn: de productiviteitssoftware iWork (Pages, Numbers en Keynote) en de creativiteitssoftware iLife (iPhoto, iMovie en Garageband). Alhoewel het "gratis" ook betrekkelijk is - daarover heeft Macworld een woordje uitleg (1)

- Er komt een nieuwe iPad Mini, en een nieuwe "grote" iPad, die nog slanker zal zijn, maar ook je portemonnee weer slanker zal maken, want beide toestellen kosten duurder dan hun vorige versies. Voor het gemak neem ik even prijzen in dollars - nadien volgen de prijzen voor Europa. De iPad Air start aan $598, terwijl de iPad4 met retina scherm slechts $539 kostte. Vergelijk dat met de Nexus 10 en de Galaxy Tab 3 van Samsung, beiden met een 10 inch scherm, die slechts $399 kosten, en je weet dat Apple echt niet de prijs van zijn producten als een verkoopargument gebruikt. In Europa zal de iPad Mini in WiFi versie resp. €389 €479 en €579 kosten voor de 16, 32 en 64 GB versies; voor de toestellen met EG/G moet je €120 extra neertellen. De vroegere iPad mini is wel lichtjes in prijs verlaagd en kost nu €$289. Voor de iPad Ai ben je €479, $569, en $749 kwijt voor de 16, 32 en 64 GB versies in Wi-Fi versie; ook hier kosten de Wi-Fi + cellular modellen €120 extra. De iPad 2 verlaagt naar €379 voor de goedkoopste versie.

Meer info bij Apple zelf (2). Het zal, als gebruiker, heel moeilijk zijn om te kiezen tussen de iPad Mini en de iPad Air, die beiden ongeveer dezelfde kracht onder de motor hebben. Daarover schrijft TechCrunch (3)
http://www.macworld.com/article/2056159/what-you-need-to-know-about-apples-free-apps-policy.html
http://www.apple.com/benl/
http://techcrunch.com/2013/10/22/ipad-air-versus-ipad-mini/


ONDERZOEK FORTINET WIJST OP RISICO'S VAN BYOD
Werknemers steeds vaker bereid bedrijfsbeleid aan zijn laars te lappen

Onze redactie heeft eerlijk gezegd altijd een dubbel gevoel gehad bij de BYOD trend - Bring Your Own Device. Daarbij gebruikt de werknemer zijn eigen toestel (smartphone, laptop, tablet, ...) in plaats van het toestel dat de werkgever hem verschaft heeft, voor communicatie en activiteiten in verband met zijn werk. Dat heeft enkele voordelen: de werknemer trekt zijn plan met zijn toestel, en valt de IT-afdeling niet lastig voor het onderhoud ervan. En de werknemer is vaak ook buiten zijn werk bezig met ditzelfde toestel, en zal bijvoorbeeld na zijn uren ook nog telefoontjes beantwoorden, mails bekijken en beantwoorden, enz.

Maar het heeft zijn nadelen. Om te beginnen is het niet duidelijk afgelijnd wie verantwoordelijk is voor de inhoud van dat toestel. Wat als de werknemer daar software opzet die niet legaal aangekocht werd? Filmpjes op bekijkt die hij gepirateerd heeft? En dan is er natuurlijk ook het gevaar van lekken. Wat als de werknemer bestanden op zijn toestel zet, en het toestel verliest? Wat als hij via onveilig surfen een virus opscharrelt en daarmee het bedrijfsnetwerk besmet?

Toch is BYOD een trend die niet meer om te keren valt, en een recent onderzoek van Fortinet bewijst het. Daaruit blijkt namelijk dat generatie Y, die volledig vergroeid is met zijn mobiele toestellen, het niet zou pikken wanneer de werkgever hem zou verbieden zijn privétoestel op het werk te gebruiken: 51% van de ondervraagden zei vlakaf dat hij die regel aan zijn laars zou lappen. Het gebruik van persoonlijk cloud opslagdiensten zoals Dropbox, om bestanden op te slaan om er elders aan te kunnen werken, is eveneens zo ingeburgerd dat 36% zegt dat hij een verbod om bijvoorbeeld Dropbox te gebruiken, zou negeren. En als we morgen met zijn allen met een Google Glass of een Smartwatch rondlopen, dan is bijna de helft (48%) niet van plan om die af te zetten of uit te doen op het werk.

En wat met de bedrijfsgegevens die de werknemer op zijn privétoestel heeft staan - en dat toestel wordt aangevallen door cybercriminelen? Een hallucinant antwoord: 14% zegt gewoon dat hij zijn werkgever daar niet van op de hoogte zou brengen.

Het volledige rapport kan je op onderstaande link nalezen. Als er één ding is dat wij uit het onderzoek afleiden, dan is het de noodzaak voor bedrijven om dringend regels vast te leggen voor de BYOD cultuur, en duidelijk te bepalen wat wel en niet mag - en te sanctioneren bij overtredingen.
http://storage.prezly.com.s3-external-3.amazonaws.com/c8/ea78ea9483ebf87394d8b20404ccca/Fortinet---Press-Release---Survey-2013-FINAL_NL.pdf


UPDATE NAAR WINDOWS 8.1: OOK VOOR LEKEN
En Surface RT verliest zijn staartje

Twee berichten uit de Microsoft stal. Om te beginnen: de update naar Windows 8.1. Waar onze redactie zich in het verleden nooit gewaagd heeft aan het upgraden van het OS (van Windows XP naar 7 gaan bijvoorbeeld), leek de overgang van Windows 8 naar 8.1 ons zo simpel voorgesteld, dat wij het toch maar eens, op hoop van zegen, geprobeerd hebben. En het is inderdaad erg simpel: gewoon downloaden (het is wel een 3,1 GB groot bestand, dus even geduld - en een breedbandverbinding natuurlijk), en dan maar wachten terwijl de update zijn werk doet. Het is ongeveer een half uurtje dat je naar een scherm zit te staren waarop meldingen verschijnen zoals "nog eventjes iets instellen", en je bent er: de upgrade is klaar.

Nu hadden wij voorheen de "Classic Shell" software geïnstalleerd, omdat wij haast altijd in Desktop modus werken, en de Startknop onontbeerlijk vonden. Vooraleer de update uit te voeren, hadden wij deze software terug verwijderd, omdat de update, zo was beloofd, de start knop terug zou brengen. En ja hoor, na de update hadden wij een blauwe startknop. Alleen: wanneer je in desktop modus bent, dan opent die enkel het startscherm, met zijn apps. En dat is niet de bedoeling. De Classic Shell, mét zijn startknop die toegang geeft tot programma's, recente documenten enz., staat dus terug op onze computer.

In de volgende dagen zullen we proberen nog wat meer verslag uit te brengen over onze ervaringen met Windows 8.1, en het verschil met Windows 8 zelf. De Windows Update kan je dus downloaden op de website van Microsoft (1)

Het tweede bericht over Microsoft betreft de hardware. Het is namelijk zo dat Microsoft een nieuwe reeks van zijn Surface tablets uitgebracht heeft. Daarbij is het opvallend dat elke verwijzing naar "RT" bij de lichtere versie verdwenen is. Voorheen had je de Surface RT en de Surface Pro, nu enkel nog de Surface en de Surface Pro. Het besturingssysteem op de gewone Surface (de ex-RT dus) blijft echter het Windows RT. Voor de nieuwe toestellen is dat nu ook versie 8.1 geworden. Opvallend daarbij is dat je daar standaard opstart met het Start scherm, en dat daar géén desktop tegeltje meer opstaat, zodat het moeilijker wordt om over te schakelen naar de traditionele desktop modus. Wellicht zal het volledig verwijderen van de desktop de volgende stap zijn...(2)

http://windows.microsoft.com/nl-be/windows/downloads
http://www.theverge.com/2013/10/22/4868028/microsoft-drops-rt-from-surface-tablet-name


PR OORLOG TUSSEN APPLE EN MICROSOFT WEER UITGEBARSTEN
Over 3 citaten, en het antwoord van Microsoft erop

Uiteraard was de lancering van zijn nieuwe producten voor Apple de gelegenheid bij uitstek om een flinke sneer naar Microsoft te maken. Dat deed het met 3 citaten: "Onze concurrenten zijn in de war" (ze weten niet meer of ze tablets of pc's moeten maken, doelend op het feit dat Microsoft met zijn Surface tablets met een klavier maakt); "Betalen voor software is voorbijgestreefd" (Mavericks is gratis, terwijl Windows 8 betaald moet worden); en "Microsoft Offie kost geld, iWork is voortaan gratis". (1)

Behalve het feit dat software-ontwikkelaars niet gelukkig zullen zijn met het tweede citaat, mag Apple natuurlijk niet vergeten dat het niet altijd zijn software gratis ter beschikking gesteld heeft. Het kon dan ook niet uitblijven, of Microsoft zou van antwoord dienen. Dat deed het bij monde van een artikel op zijn officiële tech blog, geschreven door Frank Shaw (2). Die wijst erop dat zowel Surface als Surface 2 Office bevatten, gratis, en dat zij goedkoper zijn dan de iPad 2 en iPad Air. En dat je moeilijk een productiviteitsproduct zoals Office kan vergelijken met iWork.

Toch is er hier een trend te bespeuren, die eigenlijk al heel lang bestaat: Apple is jaren geleden begonnen met het heel goedkoop verkopen van muziek, om zijn iPods te slijten. En nu geeft het software gratis weg om zijn (dure maar kwalitatieve) hardware te verkopen.

Er blijft natuurlijk het element dat een Surface meer op productiviteit en creativiteit gericht is dan een iPad, die meer op content consumptie gericht is. Toch zullen waarnemers erop wijzen dat je bij de App Store van Apple heel wat apps vindt waarmee je mooi creatief kan zijn (3).

Kortom: de strijd tussen Microsoft en Apple blijft nog altijd voortduren, dat was zo in de negentiger jaren, dat is zo vandaag. Gelukkig maar, want die strijd zet aan tot creativiteit en innovatie, en de gebruiker kan daar alleen maar wel bij varen.
http://www.bloovi.be/nieuws/detail/hoe-apple-met-drie-quotes-microsoft-met-de-grond-gelijk-maakte#disqus_thread
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/10/23/apples-and-oranges.aspx
http://www.theverge.com/2013/10/23/4975448/microsoft-frank-shaw-rips-into-apple-for-comparing-iwork-to-office


YOUTUBE KOMT BINNENKORT MET EEN SPOTIFY VOOR MUZIEKVIDEO'S
Abonnement zou $10 kosten per maand

Bron van het bericht is Billboard: YouTube zou volgens dit magazine aan het werken zijn aan een "premium on-demand muziekdienst", die nog dit jaar van start zou gaan. De dienst richt zich vooral tot mobiele gebruikers, en biedt hen de keuze tussen gratis of tegen betaling te luisteren en kijken naar de muziekvideo's op YouTube. In beide gevallen krijg je onbeperkt toegang tot de muziekcataloog, maar bij de gratis versie moet je advertenties voor lief nemen.

Een bericht dat volkomen logisch lijkt. Nu heeft YouTube al een automatische playlist, en verschillende tools om muziek te ontdekken. Het grote raadsel blijft de prijs. Als het inderdaad, zoals Billboard zegt, 10$ per maand is om de advertenties te laten verdwijnen, dan kan je je afvragen of de betalende versie wel interessant is. Maar misschien gaat het bij dat betalende abonnement wel om een argument om de platenlabels aan boord te krijgen van deze dienst, en om Google meer armslag te geven om de muziek aan te bieden op al de verschillende mobiele platformen...

Meer bij Billboard en The NExt Web.
http://www.billboard.com/biz/articles/news/digital-and-mobile/5763268/youtube-close-to-launching-subscription-music-service
http://thenextweb.com/google/2013/10/24/billboard-youtube-launch-spotify-music-videos/