Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
15/8/2013  om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 17
Nummer 813 van 10/8/2013Gegroet lezer,

Voor een keer geen voorwoord, geschreven vanuit een rijdende trein 's ochtends, wel laat, 's avonds, in het duister, met muziek zachtjes door de koptelefoon voortkabbelend. Andere omstandigheden, maar toch evenveel genot - al is het maar om bij het afwerken van deze nieuwsbrief te kunnen terugblikken op de voorbije week, en tevreden te zijn van het werk dat onze ploeg verzet heeft - en dan hebben we het niet eens over de boeiende muziek door de koptelefoon.

Ook deze week bleef de spionagezaak van NSA nazinderen. Steeds nieuwe onthullinge, terwijl de "damage control" machine op volle toeren draait, en de spindoctors alle zeilen bijzetten om sympathie te kunnen kweken voor het stiekem bespioneren van onschuldige burgers. Een problematiek waarbij het heel moeilijk is om echt objectief en neutraal verslag uit te brengen - en de lezer kan het ons hopelijk vergeven dat onze verontwaardiging af en toe doorklinkt in de artikels.

Houdt u niet van dat filosofisch/politieke gedoe? Geen nood, er zijn voldoende praktische artikels te rapen deze week. NIeuwigheden bij Facebook, Instagram, Microsoft, en verscheidene apps voor de mobiele toestellen. U hebt in elk geval weer heel wat om uit te testen.

Snel aan de slag dus. Maar hou het veilig!

Bij leven en welzijn tot volgende week.

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 

 
Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
TWITTER BOUWT MEER MOGELIJKHEDEN OM MISBRUIK TE MELDEN
Schelden en dreigen is geen vrije meningsuiting...

Het fenomeen is gekend: de scheldpartijen, de beledigingen, de doodsbedreigingen zelfs op het internet. Een artkel verschijnt bij een nieuwssite, of een posting op Facebook of Twitter, en er zal altijd wel een gek zijn die dit aangrijpt om een woordenstrijd te beginnen, die vaak eindigt met beledigingen en erger. Verschillende (Vlaamse) krantensites staan ervoor berucht, en ook Facebook heeft zijn deel. En weet je wat het ergste is? Zelfs het bericht van een dodelijk ongeval is voor sommigen aanleiding om hun gal te spuwen op hun medemens..

Vele nieuwssites hebben ondertussen hun beleid aangepast, en laten anoniem commentaar geven niet meer toe; bovendien is bij elk commentaar een duidelijke knop aanwezig, waarmee men aan de moderatoren kan melden dat een bepaal commentaar ongepast of beledigend is. Wat voor de schrijvers van de verwijderde commentaren dan weer reden is om te klagen over de "censuur" op de site.

Inderdaad is het een moeilijke evenwichtsoefening, om te bepalen wat moet kunnen, en onder vrije meningsuiting valt, en wat niet kan, en beledigend en aanstootgevend is. Wat aanstoot geeft bij de ene, is normaal voor de andere. Een probleem dat deze week geïllustreerd werd door het Caroline Criado-Perez incident. Deze dame had namelijk een actie opgestart om eindelijk eens een vrouw op een bankbiljet af te beelden, en dan met name de wereldberoemde Britse schrijfster Jane AUsten. Haar campagne kreeg de steun van enkele journalistes, maar netals Caroline Criado-Perez kregen die af te rekenen met negative berichten op Twitter omwille van hun actie. Het ontaardde zelfs zo erg dat er bedreigingen met verkrachting en een bom geuit werden op Twitter.

De dames in kwestie hadden geen verweer. Twitter houdt zich namelijk aan een strict neutrale politiek, en censureert niet. Er is zelfs geen automatisme voorzien waarmee je een klacht kan indienen bij misbruik - geen knop bijvoorbeeld waarmee je ken zeggen dat een bepaalde tweet niet door de beugel kan.

Daarom werd een actie opgestart op Change.org, een petitie en activisme website, waarin Twitter opgeroepen werd om strenger op te treden tegen misbruik en intimidatie. Een oproep die nu door Twitter beantwoord werd: het belooft dat er  enerzijds een update uitkomt aan het beleid van Twitter, die duidelijk moet maken dat misbruik niet geduld wordt, en dat er een button komt in de tweets, waarmee men misbruik melden kan. De button zou om te beginnen verschijnen in de Android client en op de Twitter.com website zelf.

Een andere optie is natuurlijk de mensen die zo wraakzuchtig, gemeen, en laaghartig zijn, herop te voeden, zodat ze tot inkeer komen. Maar dat blijkt helaas een onmogelijke taak.

Toch goed an Twitter dat het reageert. Meer lees je bij o.a. All Things D en The Telegraph.
http://allthingsd.com/20130803/twitter-updates-rules-to-crack-down-on-abuse/
https://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/10220382/Twitter-updates-rules-in-clampdown-on-abuse.html


OBAMA STELT VETO TEGEN VERBOD OP VERKOOP SOMMIGE IPHONES & IPADS
Maar gaat Apple echter in de toekomst een waakhond naast zich krijgen?

Verleden week heb je kunnen lezen dat Apple een verbod op de import van bepaalde iPhones en iPads boven het hoofd hing, als gevolg van een uitspraak in het patentengeschil tussen Samsung en Apple - een uitspraak waarbij Apple het onderspit moest delven. De enige die het verbod zou kunnen tegenhouden, was president Obama, die een veto kon stellen.

Wat hij, of althans zijn regering gedaan heeft. Als reden wordt de bezorgdheid opgegeven over het feit dat patenthouders onproportionele middelen kunnen aanwenden, en zo schade kunnen aanbrengen aan gebruikers en de concurentie. Een patentengeschil moet in de rechtbanken uitgevochten worden, niet met een verbod op invoer (1).

Goed nieuws dus voor Apple - maar tegelijk moet het toch ook even slikken. De krant L'Echo weet namelijk te melden dat de Amerikaanse regering Apple voortaan in het oog gaat houden, en dan zijn commerciële praktijken bij alle digitale content. Deze maatregel is uiteraard een gevolg van de veroordeling van Apple, omwille van de prijsafspraken bij elektronische boeken.

Nog even de achtergrond van die boekenzaak schetsen: zoals je weet moet elkeen die iets aanbiedt via iTunes - of het nu een app, muziek, een boek is of andere, 30% commissie betalen aan Apple. Toen Apple met de verkoop van e-boeken begon, moesten de uitgevers ook 30% aan Apple afstaan. Om hun winstmarge te behouden, zouden zij dan eigenlijk hun prijzen moeten verhogen bij boeken in iTUnes - waardoor de gebruiker uiteraard het boek zou gaan kopen elders op het internet, waar ze goedkoper zijn. Om dit te voorkomen, werden er prijsafspraken gemaakt met enkele uitgevers, zodat àlle boekenprijzen verhoogd werden, en de boeken elders even duur zouden zijn als bij Apple. Een praktijk die illegaal is, de gebruiker op kosten jaagt, en waarvoor Apple op de vingers getikt werd - een beslissing waartegen Apple nog wel in beroep gaat.

Omdat Apple met een erg gesloten ecosysteem werkt, en de bezitter van Apple toestellen enkel apps en content mag aankopen bij de App Store en iTUnes (tenzij hij zijn toestel jailbreakt, maar dat is eigenlijk verboden), zou het wel eens kunnen dat dergelijke praktijken ook op andere content toegepast wordt. Daarom wil de Amerikaanse regering Apple verbieden om akkoorden af te sluiten met de leveranciers van e-boeken, muziek, films, tv-reeksen of andere content, indien die de prijs zouden verhogen waaraan de concurrenten van Apple diezelfde content mogen verkopen.

Apple staat trouwens bekend voor zijn geheimhouding. En ook dat is de Amerikaanse regering een doorn in het oog: er zou een onafhankelijke deskundige naast Apple gezet worden, die elke drie maanden verslag moet uitbrengen, en elke werknemer van Apple zou mogen ondervragen, en gelijk welk document zou mogen inzien.

Wanneer je dat leest, kan je wel veronderstellen dat Apple niet gelukkig is met deze draconische maatregelen. Het is nu rechter Denise Cote die moet beslissen of deze maatregelen gewenst zijn. Wordt vervolgd dus! (2)
http://online.wsj.com/article_email/SB10001424127887324136204578646192008412934-lMyQjAxMTAzMDAwMzEwNDMyWj.html
http://www.lecho.be/actualite/entreprises_technologie/L_administration_americaine_veut_surveiller_Apple.9384355-3063.art


WORDT DE NSA DAN EINDELIJK AAN BANDEN GELEGD?
En heeft het massaal bespioneren van de burger eigenlijk wel zin?

Het verhaal, of liever, het schandaal van NSA blijft verder uitbreiden. De Amerikaanse geheime dienst blijkt niet alleen àlle communicatie van de burger af te tappen, maar het doorzoeken van de communicatie van een bepaalde persoon blijkt niet eens een bevel van de rechter te vereisen, maar enkel een simpel formuliertje. Bovendien wordt dat werk uitgevoerd door onderaannemers, die niet eens gescreend worden op hun betrouwbaarheid. Het meest cynische voorbeeld daarvan is Edward Snowden zelf, die na enkele maanden toegang kreeg tot de mails van iedereen, zelfs de president.

Maar daarmee zijn we nog niet aan het einde van dit toch wel verontrustend verhaal. De NSA blijkt een apart leven te zijn gaan leiden, een dienst die aan alle controle van de democratie ontsnapt. Leden van het Amerikaanse congres krijgen bijvoorbeeld geen enkele toegang tot de meest simpele informatie over NSA, zo brengt The Guardian aan het licht (1). En zoals het ook in andere landen gebeurt, o.a. bij ons in België, bestaat er heel wat wrevel tussen het NSA en de andere overheidsdiensten; die zouden, zo weet de New York Times te vertellen, jaloers zijn op de verregaande spionagebevoegdheid van NSA, en graag gebruik maken van de gegevens die deze dienst verzamelt. Een toegang die zij niet krijgen (2). Nochtans zijn het inlichtingen die hen kunnen helpen bij de strijd tegen drugs, cyberaanvallen, het witwassen van geld, en zelfs inbreuken op de auteursrechten. De "nationale veiligheid" wordt blijkbaar niet in gevaar gebracht door deze zaken...

Je kan je natuurlijk ook afvragen of die massale verzameling van gegevens wel zin heeft. De aanslag in Boston bijvoorbeeld kwam volledig uit de lucht vallen, en was niet door NSA ontdekt. En dan hebben we het niet eens over het feit dat het behandelen van massa's data ook tot fouten kan leiden.

Het verhaal van het echtpaar dat naar een snelkookpan zocht op Google (zij), en naar een rugzak (hij) via dezelfde computer, en daarom een inval te verduren kreeg van de veiligheidsdiensten, omdat ze wel eens terroristen konden zijn die een aanslag voorbereidden, haalde verleden week breed de pers. Daarbij moet evenwel opgemerkt worden dat het niet Google was dat de veiligheidsdiensten tipte, wel de werkgever van het echtpaar, zoals TechCrunch meldt (3). Hoe het ook zij, het incident illustreert in elk geval dat ruwe data heel gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

Tot slot nog dit. Ook in de VS zijn er heel wat verontruste burgers, die vinden dat de verregaande macht van de NSA aan banden gelegd moet worden, en dat de dienst onder controle van de democratie moet komen. In het Amerikaanse Congres zijn verschillende voorstellen ingediend, die aanwijzen dat de publieke opinie daar stilaan toch aan het verschuiven is; het zou kunnen betekenen dat, voor het eerst sinds 9/11, de macht van de NSA teruggeschroefd zou worden. Is het cynisch vragen stellen bij het grootscheepse alarm dat dit weekend afgekondigd werd, met het sluiten van ambassades, waarschuwingen voor aanslagen op transport over de hele wereld? Men zou geneigd kunnen zijn dit alseen poging te beschouwen om te bewijzen: "Kijk, wij zijn echt wel nuttig en nodig"? Uiteraard hoopt iedereen dat er niets gebeurt. Maar als er niets gebeurt, dan is het ook heel gemakkelijk om te zeggen "Dat is omdat wij het ontdekt hebben, en ze zich koest gehouden hebben". Toch?
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/04/congress-nsa-denied-access
http://www.nytimes.com/2013/08/04/us/other-agencies-clamor-for-data-nsa-compiles.html?pagewanted=all&_r=0
http://techcrunch.com/2013/08/01/employer-tipped-off-police-in-pressure-cookerbackpack-gate-not-google/
http://www.theguardian.com/world/2013/aug/02/congress-nsa-legislation-surveillance


TWITTER VERBETERT ZIJN SEARCH
Voortaan ook sociale context, mensen en foto's te zoeken

Het zoeken bij Twitter is weer een stukje interessanter geworden. Het kreeg weliswaar niet veel aandacht in de media,maar het is toch even de moeite waard om het te vermelden. Twitter volgt met zijn update een trend die je ook elders vindt, namelijk dat zoeken niet langer rond tekst draait, vooral in de wereld van sociale contacten en multimedia.

Waneer je nu een zoekopdracht in Twitter intikt, zal je tijdens het intikken al meteen suggesties krijgen voor je input, en ook wat anderen hierover getweet hebben. Bij de resultaten zelf zal je opnieuw een lijstje met twitteraars krijgen, plus direct de mogelijkheid om ze te volgen. Je kan meteen de top tweets zien, alle tweets, of enkel de tweets van de mensen die je volgt. Links bovenaan staat er immers de optie Resultaten / Personen / Foto's.

Vooral die foto's zijn een handige zoekfunctie, want het lijkt een beetje op Google Image Search, maar dan eigenlijk beter, want actueler.

Om zelf eens uit te proberen!
http://www.twitter.com
http://www.makeuseof.com/tag/twitter-improves-search-with-social-context-people-and-photos-updates/
http://www.webpronews.com/twitter-announces-update-to-search-on-desktop-2013-08


PINTEREST MELDT NU OOK PRIJSDALINGEN
De gedroomde spullen komen dichterbij...

Pinterest ken je wel - je pint er foto's in collecties, meestal van dingen die je heel heel graag zou hebben. Je kan er bij anderen hun collectie bewonderen, en er ideetjes opdoen om je eigen collectie uit te breiden.

Zulke spullen hebben natuurlijk een prijs. En sinds enige tijd kan je via de optie "pin price" bij een Pin vertellen wat iets kost. Deze functie werd nu aangevuld met een heel handige optie van Pinterest: het zal je namelijk vertellen wanneer die prijs veranderd is. Is dat het geval, dan krijg je een e-mail.

Heb je een uitgebreide collectie, dan zou dit tot heel veel mails leiden. Maar daaraan heeft Pinterest ook gedacht: de meldingen zullen zoveel mogelijk in een of meerdere mails samengesmolten worden. En is de frequentie van de mails die je ontvangt nog altijd te hoog, dan kan je die in je instellingen aanpassen.

Voor deze prijsmeldingen werkt Pinterest samen met verschillende handelszaken; het is dan ook hoogst waarschijnlijk dat deze functie enkel interessant is voor jou indien je spulletjes pint die in Amerikaanse zaken te vinden zijn.
http://www.pinterest.com
http://www.makeuseof.com/tag/pinterest-adds-new-price-alerts-to-benefit-users-updates/


EN WAT ALS BLINDEN GOOGLE GLASS GEBRUIKEN?
Zou hen weleens kunnen laten "zien"...

Je hebt hier al tamelijk kritische artikels kunnen lezen over Google Glass. Niet zozeer over de technologie, want die is echt wel indrukwekkend. Wel over het aspect privacy - je kan namelijk met deze wondere bril alles vastleggen wat er rondom jou gebeurt, zonder dat de mensen dit bemerken.

Toch heeft Google Glass zijn voordelen. En dan hebben we het niet over de toepassingen in de pornowereld, of de augmented reality die in games toegepast zou kunnen worden. Wel over blinden of slechtzienden - voor hen zou Google Glass namelijk een uitstekende tool kunnen zijn om te "zien".

Het bericht komt van WebProNews, waar je kan lezen over OpenGlass, een set tools voor Google Glass, bedacht door Dapper Vision. Momenteel zijn dat er twee, Question-Answer, en Memento. Bij het eerste neemt de slechtziende gebruiker een foto en stelt hij een vraag. De vraag wordt doorgezonden naar mensen in de cloud en twitter gebruikers, en hun antwoord wordt door Google Glass hardop voorgelezen aan de gebruiker. IN het artikel een video die dit demonstreert.

De tweede tool, Memento, is een app die real-time video frames zendt naar een systeem waar de beelden afgetoets worden aan een dataset beelden en annotaties, gemaakt door een ziende gebruiker. De annotaties die horen bij beelden die overeenkomende beelden, worden naar Glass gestuurd, en hem voorgelezen. Ook hiervan een video.

Het zijn misschien twee kleine tools, maar het kan het leven van blinden een pak eenvoudiger maken.
http://www.openglass.us/
http://www.webpronews.com/google-glass-may-just-help-the-blind-see-2013-08


NSA NU OOK GENOEMD IN VERSPREIDING TOR MALWARE
Toevallig allemaal bewijzen dat NSA nodig is?

Bij sommigen blijft er iets knagen: het feit dat er "toevallig" de laatste dagen berichten in de media opduiken, die zouden moeten aantonen dat de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA weliswaar geheim gehouden werden, en verregaand zijn, maar dat zij hun nut hebben.

Eerst is er het bericht van de terreurdreiging - er zouden berichten opgevangen zijn die wijzen op een mogelijke aanslag van Al Qaeda; het geroezemoes zou van dezelfde omvang zijn als vlak voor de aanslagen van 9/11. Gisteren verscheen dan weer een bericht dat het NSA informatie die het over drugsbaronnen zou vernemen, aan de collega's van de drugsafdeling zou doorgeven, die dan zou verdoezelen van welke bron die informatie afkomstig is.(1) Een bericht dat tussen haakjes tegenstrijdig is aan een ander bericht dat wij gisteren citeerden, als zou NSA zijn resultaten voor zich houden.

En dan vandaag een bericht over een malware die ontdekt zou zijn op bij TOR, een dienst die het mogelijk maakt om anoniem te surfen. Deze malware zou het mogelijk maken om de identiteit van de gebruiker op te sporen, en zou verspreid worden via een site, Freedom Hosting, die berucht zou zijn als toevluchtsoord voor kinderporno (2)(3).

Begint het bij jou ook te knagen, deze toevallige opeenvolging van berichten die moeten aantonen dat NSA wel degelijk goed werk levert, bij bestrijding van terrorisme, drugs en kinderporno? Of doe je het af als een complottheorie die enige grond van waarheid mist?
http://www.theregister.co.uk/2013/08/05/sod_squad_found_feeding_nsa_surveillance_info_to_drug_enforcement/
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/08/researchers-say-tor-targeted-malware-phoned-home-to-nsa/
http://www.bbc.co.uk/news/technology-23573048


VOORTAAN PLAY-AANDUIDING IN YOUTUBE TABBLAADJE
Kleine maar erg welkomen update...

Is het jou ook al overkomen dat je met een twintigtal tabblaadjes zit, en dat er plots muziek weerklinkt, maar je weet niet waar die muziek afkomstig is?

Wel, YouTube wil daar iets aan doen. Het is een kleine tweak, maar erg handig. Op elk tabblaadje staat namelijk het logo van de site die je bezoekt. Bij YouTube natuurlijk ook. Voortaan zal, wanneer je verschillende tabbladen met YouTube open hebt staan, je duidelijk kunnen zien waar er muziek gespeeld wordt: naast het YouTubelogo komt een pijltje te staan. Pauzeer je de muziek, dan verdwijnt het pijltje weer.

Zoals gezegd: erg handig. Maar de echte boosdoeners zijn eigenlijk de advertenties op allerlei websites, die je onbewust, door je cursor erover te bewegen bijvoorbeeld, getriggerd hebt. En daar is helaas nog niets op gevonden...
http://www.theverge.com/2013/8/5/4589766/youtube-adds-play-icon-to-browser-tabs


WHAT'SAPP START NU OOK MET VOICE BOODSCHAPPEN
Niet om aan te zien - maar o zo populair

All Things D (1) omschrijft de app als: "een heel simpel idee, een saai ontwerp, en heel veel concurrrentie". En toch is WhatsApp erin geslaagd om enorm populair te worden. 300 miljoen mensen gebruiken het om hun sms boodschappen te verzenden, goed voor 11 miljard verzonden, en 20 miljard ontvangen boodschappen per dag - een asymetrische telling, inderdaad, want sommige boodschappen worden aan verschillende personen tegelijk verzonden. En 325 miljoen foto's worden er per dag gedeeld.

Tijd dus om een stapje verder te gaan, dachten ze bij WhatsApp, en ze starten nu met voice boodschappen, in een soort push-to-talk. Alle apps voor alle toestellen (iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone en Nokia) krijgen deze functie geleidelijk uitgerold.

De werking is heel simpel: je drukt op een knopje, en je spreekt je boodschap in. Wanneer je de knop loslaat, wordt de boodschap verzonden. Wat veel simpeler is dan andere diensten die ook Voice boodschappen aanbieden, zoals Facebook, waar je bijvoorbeeld in 3 stappen moet werken. Bovendien zit er geen limiet op de duur van je boodschap. En je krijgt een blauw microfoontje te zien als symbool van het feit dat iemand jouw boodschap afgespeeld heeft, zodat je weet dat die de boodschap ontvangen heeft.

Meer info bij All Things D, The NExt Web
http://allthingsd.com/20130806/the-quiet-mobile-giant-with-300m-active-users-whatsapp-adds-voice/
http://thenextweb.com/apps/2013/08/07/whatsapp-gets-push-to-talk-voice-messaging-as-it-passes-300-million-monthly-active-users/
http://www.whatsapp.com/


NIEUWE VERSIE VAN TWITTER APP VOOR IOS EN ANDROID
Met nieuwe beveiligde inlog, fotogalerij, beter zoeken, beheer van lijsten

Nadat we eerder deze week konden vertellen dat Twitter voortaan ook een knop biedt om ongewensten content te melden, is het nu de app-versie waarover nieuws te rapen valt. Er komt namelijk een nieuwe versie uit van de app voor Android en iOS. Even de nieuwigheden op een rij.

Zois er een beveiligde login, die niet verplicht is, maar die toch aangeraden is voor belangrijke accounts zoals nieuwsmedia. Je kan namelijk voortaanrechstreeks vanop je mobiele toestel een login verzoek goedkeuren. Het bijzondere daarbij is dat het niet, zoals de verificatie die Twitter in mei reeds uitbracht, via SMS gebeurt, want ook SMS kan gekraakt worden. De juiste technische uitleg lees je bij Wired (1).

Deze nieuwe vorm van verificatie heeft verschillende voordelen. Zo is de verificatie niet meer afhankelijk van een telefoonnummer. Wat handig is, wanneer je verschillende accounts moet beheren: in het verleden kon je die beveiligde sms-verificatie niet gebruiken, omdat je maar één telefoonnummer hebt. Meer voordelen worden door The Next Web op een rijtje gezet (2).

Een andere verbetering in deze versie is de nieuwe search: net als bij de desktop versie waarover we het eerder deze week hadden, krijg je, tijdens het intikken van een zoekterm, suggesties te zien die in relatie staan tot jouw kring op Twitter. Bij het zoeken naar foto's worden die bovendien in een mooie vorm weergegeven. Je kan bijvoorbeeld op het profiel van iemand klikken, en de optie "View more photos" kiezen.

Verder werden ook de mogelijkheden om met lijsten te werken uitgebreid: je kan vanop je mobiele toestel nieuwe lijsten aanmaken, je bestaande lijst bewerken, titel en omschrijving wijzigen, leden toevoegen of verwijderen.

Om uit te proberen!
http://www.wired.com/threatlevel/2013/08/twitter-new-two-facto/
http://thenextweb.com/twitter/2013/08/06/twitter-for-ios-gets-login-verification-photo-galleries-and-lets-you-create-edit-and-manage-lists/
http://www.theverge.com/2013/8/6/4594738/twitter-adds-two-step-verification-to-ios-app-with-latest-update


WINDOWS PHONE WEB TOOL MAAKT VAN IEDEREEN PROGRAMMEUR
Moet nijpend tekort aan apps oplossen

Wanneer je nieuws leest over een app, dan gaat het meestal om een update voor android en/of iOS. De twee besturingssystemen blijven nog altijd kampioen van de apps. En dat is een grote opdoffer voor Microsoft, dat met lede ogen moet aanzien hoe het gebrek aan apps toch nog altijd een van de redenen is waarom gebruikers kiezen voor een iPhone of een Android toestel. Zolang al die hippe apps niet voor Windows Phone (en voor BlackBerry, want dat is in hetzelfde bedje ziek) uitgebracht worden, zal het nooit echt de markt kunnen veroveren.

Microsoft is zich daar natuurlijk van bewust. Daarom brengt het nu een web tool uit, waarmee zo goed als iedereen apps kan maken. Het gaat om Windows Phone App Studio, vrij via het web beschikbaar. Zonder enige code te kennen, zo belooft Microsoft, zou je zelf vanop het web een app kunnen maken. Het is namelijk een reeks sjablonen waarmee je snel met klikken en verslepen tekst, inhoud, beelden in een webformulier kan stoppen, en zo een app maken.

Na het maken van de app, kan je een Windows Phone toestel speciaal registreren om het te mogen downloaden en testen. Als de app werkt wil dat nog niet zeggen dat hij automatisch in de Windows Store komt - want dan behoor je tot de "echte" ontwikkelars, en moet je eerst een jaarlijkse bijdrage betalen voor registratie in het Dev Center.

Toch een interessant initiatief van Microsoft. Wie waagt zich eraan? En laat het ons weten wanneer je een Windows Phone app gefabriceerd hebt?
http://apps.windowsstore.com/default.htm
http://www.theverge.com/2013/8/6/4595112/microsoft-windows-phone-app-studio-web-tool-create-apps


INSTAGRAM VOOR ANDROID: NU MET VIDEO IMPORT
En iOS gebruikers krijgen extra fotobewerking tool

Instagram heeft al langer de mogelijkheid om een video te delen op het web. Maar dan moest je wel de video gemaakt hebben met de app - wanneer je al iets gemaakt had, of het ergens gevonden had, dan kon je Instagram vergeten. En dat was wel ongelukkig, want de beste filmpjes maak je onverwacht. De bloopers bijvoorbeeld wachten niet tot je met je Instagram app rondloopt, om zich voor te doen. Bovendien is de app beperkt tot opnames van 15 seconden.

Dat is nu verbeterd: Instagram heeft versie 4.1 uitgebracht van zijn app, de eerste sinds Facebook het bedrijf overkocht. Deze nieuwe versie maakt het eindelijk mogelijk om video te importeren die al op je toestel (iOS of Android) stond. Bovendien kan je enkele impele bewerkingen doen, vooraleer de op je Instagram account te publiceren. En dat laatste zal er eindelijk toe bijdragen dat er wat betere filmpjes op je Instagram account te zien zijn.

De update wordt zowel voor iOS als Android (vanaf Ice Cream Sandwich) uitgerold. iOS bezitters krijgen nog een extraatje: zij kunnen foto's die wat scheef staan, nu ook recht zetten.
https://itunes.apple.com/en/app/instagram/id389801252?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en
http://thenextweb.com/facebook/2013/08/07/instagram-video-now-supports-ice-cream-sandwich-lets-you-import-videos-from-your-library/


VERSCHILLENDE BING APPS NU OOK VOOR PHONE 8
Voor ontwikkelaars gemakkelijk om voor Phone 8 of Win8 te werken

Voortaan vind je in de Windows Store van Microsoft ook versies van BingWeather, News, Sports en Finance voor Windows Phone8.  Gebruikers van Windows 8 zullen deze apps al kennen. De versies voor de smartphone met het Windows Phone8 besturingssysteem lijken er ook erg veel op, haast identiek. Waarmee Microsoft zijn belofte aan ontwikkelaars nakomt, namelijk dat apps voor de ene versie van Windows gemakkelijk geporteerd kunnen worden naar de mobiele tegenhanger.

De Weather (weer) app bevat voorspellingen per uur, met ondersteuning voor meerdere plaatsen; wanneer je hem vastpint op je startpagine, wordt de informatie regelmatig automatisch ververst. Ook de News app werkt zoals op de desktop, zodat je bronnen kan toevoegen, bewerken, of in een andere volgorder zetten. Je kan ook een Live tegeltje maken met het laatste nieuws, of meldingen krijgen van nieuwsflashes. Bij Bing Finance krijg je uiteraard beursberichten, en voor de sportfans is er Bing Sports. Een uitvoerige bespreking bij The Verge.(1)(2)

In verband met de Bing zoekmachine heeft PC World een intrigerend idee naar voor geschoven. En wat als Bing nu eens de nieuwe Microsoft Bob was? Wie al langer met Office werkt, zal zich dat mannetje nog herinneren, die later vervangen werd door Clippy, en die je ter hulp schoot als je met vragen zat. Per slot van rekening zijn zowel Google als Apple met virtuele assistenten op de proppen gekomen: Google met Google Now, en Apple met Siri.

De bedoeling van al deze assistenten is om door gebruik te maken van de data die verzameld werd over onze gewoonten, bepaalde informatie of handelingen op voorhand te doen. Google Now bijvoorbeeld zal, indien die weet dat in je agenda een afspraak staat om 9u in Brussel, en je moet met de trein, 's ochtends al netjes het weerbericht voor jou klaarzetten, en het treinschema met de trein die je moet nemen om op tijd te zijn.

Microsoft heeft ondertussen al heel wat data over onze gewoonten, dankzij partnerschappen met Facebook Foursquare, LinkedIn, Yahoo en vele anderen. Veel meer data, zo beweert PC WOrld, dan wat Google heeft. Een intrigerend idee, waarover je meer leest in een interview met de directeur van Microsoft Search, Stefan Weitz, in het PC World artikel. (3)
http://www.theverge.com/2013/8/7/4597112/bing-weather-news-sports-and-finance-apps-windows-phone-8
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/bing-news/9c3e8cad-6702-4842-8f61-b8b33cc9caf1
http://www.pcworld.com/article/2045086/how-microsoft-could-beat-siri-and-google-now-a-modern-microsoft-bob.html#tk.nl_pcwbest


FACEBOOK WIL STEEDS MEER TWITTER WORDEN
Na de hashtags, nu ook Trendingn Topics

Facebook - daar hebben we een haat/liefde verhouding mee. Voor ons, als nieuws magazine, is het natuurlijk een fantastische bron van informatie, want ettelijke artkels hebben we al aan de sociale netwerksite kunnen besteden - en aan zijn vele blunders met de privacy van zijn gebruikers. Maar dat wil niet zeggen dat we het ook persoonlijk zelf gaan gebruiken - als we iets te vertellen hebben aan onze vrienden of familie, dan kan dat op andere manieren.

Vele internauten echter zweren bij Facebook - het is de koffiemachine gaan vervangen, want je wisselt er nieuwtjes uit, roddels, en blijkbaar is het ook een dankbaar medium om de ergste scheldpartijen te beginnen. Maar dat terzijde.

Feit is in elk geval dat je voor updates over vrienden en familie naar Facebook gaat, maar voor nieuws naar Twitter. En dat is een trend die Facebook met lede ogen aanziet, want het wil echt graag wat meer een nieuwsmedium worden. Vandaar ook recent het uitbrengen van de hashtags, overgewaaid uit Twitter, om gemakkelijker nieuws te vinden. Verleden week kondigde het aan dat je voortaan ook Facebook postings zou kunnen inbedden. En nu zou het, aldus All Things D, ook testen uitvoeren met een beperkt aantal gebruikers om te werken met Trending Topics.

Maar of dit voldoende is om ons naar Facebook te lokken, betwijfelen we..
http://allthingsd.com/20130807/facebook-takes-on-twitter-by-courting-celebrities-building-twittery-tools/
http://www.webpronews.com/facebook-gets-even-more-twitter-like-with-trending-topics-2013-08


 

  
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!
 

 
 
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop


*** Nieuwe CommVault Edge-mogelijkheden bieden synchronisatie, zoekfunctie en beveiliging voor mobiele werkers
http://www.commvault.com/introducing-commvault-edge/?ref=cvpr&utm_source=press-release&utm_medium=social&utm_campaign=edge

*** Nieuw lidmaatschap voor single apps binnen Adobe Creative Cloud voor teams
Nieuwe versie maakt aankopen en uitrollen van Creative Cloud eenvoudiger
http://www.adobe.com/products/creativecloud.html
http://www.adobe.com/products/creativecloud/teams.html

*** Fujitsu’s ScanSnap iX500 komt met uitgebreide WiFi-functionaliteit. Eerder was een WiFi-verbinding al mogelijk tussen deze scanner en mobiele Android- en Apple iOS-apparaten. Nu biedt de ScanSnap iX500 ook een draadloze verbinding met pc en Mac. Deze uitbreiding maakt de ScanSnap iX500 nog gebruiksvriendelijker.
http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/ix500.html.

***SNAPCAM heeft een akkoord met Xerox bekendgemaakt waardoor de gebruikers van zijn smartphoneapplicatie voor het nemen en delen van foto's hun fotoalbums zullen kunnen laten afdrukken via het wereldwijde netwerk van Xerox Premier Partners. Dit netwerk steunt op leveranciers van digitale prints in 48 landen verspreid over de hele wereld.
http://www.snapc.am 

*** Luister naar muziek, niet naar het vliegtuig!
De airco, de vliegtuigmotor, de trein, geroezemoes en andere omgevingsgeluiden zijn redenen om de volumeknop van de koptelefoon voluit te zetten. Marmitek komt vandaag met een koptelefoon waarmee dit niet meer nodig is. De Marmitek BoomBoom 565. Deze onderdrukt namelijk actief de omgevingsgeluiden. Daardoor kan je genieten van de zuiverheid van muziek zonder je gehoor te pijnigen met een onnodig volume.
http://www.marmitek.com.

*** Nieuwe versies van Bitdefender
Een razendsnelle, lichte en geruisloze beveiliging! De gloednieuwe Photon-technologie versnelt het analyseproces door zich aan te passen aan de pc van de gebruiker.
http://www.bitdefender.nl/

[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse] 
Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetMAIDO PROJECT - SAFAR MIX
[electro] Heerlijke mix van elektronische met etnische muziek, van synthesizers en folk instrumenten. Zoals deze Safar Mix 192 - tegen een elektronische achtergrond speelt een oosterse gitaar, roept een fluit de indruk van een stem in de woestijn op, en geven de drums het een erg intiem karakter. Een aanrader - net zoals de andere songs die je op de SOundcloud pagina kan beluisteren (geen download, helaas!)
https://soundcloud.com/maidoproject
https://soundcloud.com/maidoproject/safar-mix3-192

GLOBULAR FEEDING BACK FORWARDS
[electro / downtempo] Op het label Ektoplazm vind je een album van Globular, "A self fulfilling prophicy",dat je gratis kan downloaden. Het album wordt omschreven als psychidelische dub. WIj vonden het alvast te pruimen. Downloaden dus maar!
http://www.ektoplazm.com/free-music/globular-a-self-fulfilling-prophecy


ZEUS SCIENTIST - MR. POLKINGTONE
[elektro/dub] Heerlijke baslijnen, terwijl de zanger toch weer een tegendraads ritme aanhoudt. Knap opgebouwde composities, die een spanning inhouden, zonder daarom hun cool te verliezen. Een album dat je in streaming kan beluisteren op het platenlabel van de band (Djummi-Records), en kan downloaden bij Archive.org.
http://www.djummi-records.de/2013-05/zeus-scientist-zeus-lp/
https://archive.org/details/djummi.004_Zeus-Scientist_Zeus-LP


EEBOO - OLD THINGS AND SWING
[hip hop] Heerlijk, een jazzy song die draait rond de geluiden van oude dingen op een zolder. Te vindenom in streaming te bluisteren bij Electrobel, het label waar je echt steengoede muziek kan ontdekken. Ik vond niet meteen een link om te downloaden, maar je kan de songs wel in streaming beluisteren, en aan je playlist toevoegen.
http://fr.electrobel.org/profile.ebel/82
http://fr.electrobel.org/muzik.ebel/detail/519


VRIJDAG HOORSPELDAG: BUITENSPEL
Twee hoorspelen met dezelfde naam, maar met een ander verhaal. Het ene bijna 50 jaar oud, uit 1966, en werd geregisseerd door de befaamde Willem Tollenaar. Het is een komedie met snelle dialogen en veel woordspelingen. Sommigenzullen het iets te zenuwachtig vinden, toch is het leuk. Het draait rond een rechtzaak waarin een ruzie rond een buitenspel uitgevochen wordt.
Het andere "Buitenspel" dateert uit 1984, en is een kort verhaal, mooi gemakkend en verrassend, over eenzaamheid. Regie is van Ab Van Eyk. Het verhaalt over een vrouw die een boodschap op tape opneemt, bestemd voor haar zuster Emmy in Australië, die ze al jaren niet meer gezien heeft. Ze vertelt haar zuster ook over het succes dat haar man Frank heeft met zijn reclamecampagne heeft.
http://hoorspel.wordpress.com/2010/10/11/buitenspel/
http://hoorspel.wordpress.com/2013/08/05/buitenspel-ephraim-kishon/http://hoorspel.wordpress.com/2010/10/11/buitenspel/
Voor u gelezen op

 _            _ _   _           
| |          (_) | | |          
| |___      ___| |_| |_ ___ _ __
| __\ \ /\ / / | __| __/ _ \ '__|
| |_ \ V  V /| | |_| ||  __/ |  
 \__| \_/\_/ |_|\__|\__\___|_|  @DirkRas: Er is hoop voor de brutaal eerlijke journalist http://t.co/sQmjMAJC10

@regvulture: Apple: Of course we stalk your EVERY move. iOS 7 has a new map to prove it: Cupertino knows where you were last summ… http://t.co/TVAN6fssp4

@Inferis: RT @spencerpieters: Plan en deel je fietstochten langs knooppunten op iPhone en iPad met mijn nieuwste app. https://t.co/BgFKxt9Rr8

@journalismnews: #Tip: Three ways journalists can use Facebook more effectively http://t.co/6FrrOsz3Os #journalism

@stimorolthy: Voor wie deze nog niet gezien heeft... vettig deuntje. Onderaan rechts over de kleurtjes gaan en klikken op robotje http://t.co/yhaXsw2N1h

@Apache_be: . @stdbrouw vertaalt essays over toekomst van de Amerikaanse journalistiek naar het Nederlands. Klinkt veelbelovend. http://t.co/f0DRD29One

@Techzine: #Internet: #Microsoft geeft MobileMe-klanten 15GB op SkyDrive http://t.co/skngCqGjs6 #techzine

Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Wanneer ik wat ik ben opgeef, dan word ik wat ik zou kunnen zijn.
-Lao Tzu-


 
De nieuwe oogst


   
SIGN GENERATOR: JE EIGEN TEKSTEN

Er zijn zoveel borden die tekst bevatten - wegwijzers, verkeersborden, affiches, borden die meegedragen worden in protestacties... Zou het niet leuk zijn om op zo'n bord de originele tekst te vervangen door de jouwe, en het resultaat daarvan ergens op een website te verwerken? Deze site heeft tientallen links verzameld naar online diensten waar dit mogelijk is. Wij hebben ons alvast geamuseerd!
[Taal: ENG]
http://www.signgenerator.org/


DELIVR: QR CODES
Er zijn wel meer sites waar je QR codes kan aanmaken van een URL. Het voordeel van zo'n QR code is dat een mobiel toestel zo'n code kan inscannen, en meteen naar die website gaat, zonder dat de eigenaar van de smartphone het adres moet intikken. Klaviertjes op smartphones zijn nu eenmaal niet handig...
Het speciale aan Delivr is dat het alle QR codes onthoudt die het gemaakt heeft, en dat je later nog het webadres kan wijzigen waarnaar verwezen wordt. Zo kan je leuke Easter Eggs creëren!
[Taal: ENG]
http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/07/13-free-web-tools-students-and-teachers-should-know-about/
http://delivr.com/


AURASMA: MAAK VAN EEN VOORWERP EEN QR CODE
Deze gratis app tilt de QR code nog een niveau hoger. Je kan niet alleen een streepjescode omvormen tot een QR code, maar ook voorwerpen: dankzij beeldherkenning zet Aurasma, wanneer je je camera voor een voorwerp houdt, dat beeld om in een "aura", een combinatie van allerlei rich content op het web zoals video's en animaties;
[Taal: ENG]
http://www.aurasma.com/what-is-it/


WEVIDEO: VIDEO ONLINE BEWERKEN

Dit is een simpele webgebaseerde tool om video te bewerken, die het werk erg vereenvoudigt. Je kan de video uploaden en in de cloud bewaren; of je kan linken naar online opslagruimten zoals Google Drive. Bij het bewerken kan je bij een reeds bestaande video de klank afzetten bij een bepaald gedeelte, en vervangen door je eigen voice-over. Ook handig in de klaslokalen!
[Taal: ENG]
http://www.wevideo.com/


NO EXCUSE: BEGIN ER EINDELIJK EENS AAN!
Behoor jij tot de mensen die zeggen: Oh, die technologie, dat vak zou ik ook wel eens willen leren - om dat dan uitt e stellen, omdat je niet de juiste plek op het net vindt waar je het kan leren. Welnu, dat excuus kan je voortaan vergeten: op deze site staan alle bronnen bijeengezet, waar je dingen kan leren. Van universiteitscursussen tot kunst, computerprogramma's, dingen zelf repareren, een taal leren, de grote klassiers lezen, een instrument leren bespelen... Neen, voortaan kom je er niet meer onderuit!
[Taal: ENG]
http://www.noexcuselist.com/everything


SHOTCLIP: ZELFGEMAAKTE FILMPJES ZIJN WÈL FUN!
Filmpjes die je zelf maakt betekenen heel veel voor jou, maar voor anderen zijn ze echt verschrikkelijk saai. Deze webdienst helpt je om jouw filmpjes leuk en gewoon fantastisch te maken. De site bevat verschillende video sjablonen, en je dan de video editor van de site gebruiken om jouw filmpjes te bewerken. Het resultaat kan je delen op de sociale netwerken.
[Taal: ENG]
http://www.shotclip.com/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: METEOVISTA

De buienradar kennen we allemaal. Maar na een paar keer nat geworden te zijn, omdat de buienradar ernaast zat met zijn voorspellingen, probeerden we eens een andere site: meteovista. Nu, weersvoorspellingen zijn altijd gewaagd, maar deze site is toch wel goe te noemen: een modernere lay-out, veel meer afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren (je "thuis"bijvoorbeeld)
[Taal: NL]
http://www.meteovista.be

 
HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: MEEUWEN IN DE STAD
Wellicht heb je ze al opgemerkt in de stad, de meeuwen. Krijsend komen ze aangevlogen, vaak bekvechtend voor een stukje eten. Op het eerste zicht ben je gecharmeerd, maar wanneer het er meer worden, en ze steeds agressiever worden, is dat wat anders. Een meeuw is nu eenmaal geen mus, en heeft heel wat vleugelbreedt. Meeuwen horen eigenlijk thuis aan de kust, maar vestigen zich steeds meer in steden. Waarom dat niet goed is, en hoe je kan meehelpen om de meeuwen uit de steden te verjagen, op een vogelvriendelijke manier, lees je op deze site.
[Taal: NL]
http://www.meeuwenindestad.be/nl/


VRIJDAG MULTIMEDIA: GOOGLE GLASS
Je kan het hilarisch vinden, dit filmpje waarin een heer een interview afneemt van een dame die voor een job solliciteert - maar daarbij een Google Glass op heeft. Het is knap gemaakt ook. Maar toch blijft er iets knagen bij het bekijken ervan...
[Taal: FR]
http://www.humo.be/filmpjes/251331/sollicitatiegesprek-met-google-glass


VRIJDAG MULTIMEDIA: MENTOS FRESH NEWS
De eerste nieuwsuitzending waarin jij de hoofdrol speelt, zo kondigt Mentos aan, dat niet verlegen zit om spectaculaire reclamecampagnes.En inderdaad, wanneer je op de onderstaande site op OK klikt om de site toegang te geven tot jouw Facebook gegevens, dan krijg je een hoogst persoonlijke nieuwsuitzending te zien. Maar je hebt dan wel àlles van je Facebook opengelegd. Niet vergeten om later de koppeling terug in te trekken!
[Taal: ENG]
http://www.mentosfreshnews.com/


Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com 
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be  


*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/


- Facebook Home, nu op zowat alle android devices
http://www.belgiancowboys.be/social/facebook-home-nu-op-zowat-alle-android-devices/
- Paybacktime: vorder geld terug van je nalatige vrienden
http://www.belgiancowboys.be/marketing/paybacktime-vorder-geld-terug-van-je-nalatige-vrienden/*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Facebook Home, nu op zowat alle android devices
http://www.belgiancowboys.be/social/facebook-home-nu-op-zowat-alle-android-devices/
- Paybacktime: vorder geld terug van je nalatige vrienden
http://www.belgiancowboys.be/marketing/paybacktime-vorder-geld-terug-van-je-nalatige-vrienden/
 

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/


 
- Spotify-concurrent van Google gelanceerd in België
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3489223/2013/08/08/Spotify-concurrent-van-Google-gelanceerd-in-Belgie.dhtml
- Buma en YouTube sluiten nieuwe overeenkomst
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3489195/2013/08/08/Buma-en-YouTube-sluiten-nieuwe-overeenkomst.dhtml


*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
 
 
- Oki zet in op mobiel printen
Door gebruik te maken van de AirPlay-techniek van Apple wil Oki mobiel printen een pak eenvoudiger en toegankelijker maken. Via het systeem kan je draadloos ...
http://www.elektrozine.be/ez/article/7456/Oki-zet-in-op-mobiel-printen.html
- Zorgeloos muziek luisteren aan het zwembad
De BoomBoom 380 audiostreamer koppelt een waterbestendig ontwerp aan een hoogwaardig geluid en mobiliteit. Daarmee wordt het de ideale zomergezel voor ...
http://www.elektrozine.be/ez/article/7454/Zorgeloos-muziek-luisteren-aan-het-zwembad.html
 

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- Facebook verandert het algoritme van zijn news feed
http://www.digimedia.be/News/nl/14871/facebook-verandert-het-algoritme-van-zijn-news-feed.html
- Zal Foursquare eindelijk doorbreken?
http://www.digimedia.be/News/nl/14870/zal-foursquare-eindelijk-doorbreken.html
 

*** COMPUTERTAAL

http://www.computertaal.info

- Filters houden pedofielen off line?
http://computertaal.info/2013/08/07/filters-houden-pedofielen-off-line/
- Lijst van laserprinters met ‘volgdots’
http://computertaal.info/2013/08/04/lijst-van-laserprinters-met-volgdots/

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- NSA en AIVD genomineerd voor Big Brother Award
http://tweakers.net/nieuws/90627/nsa-en-aivd-genomineerd-voor-big-brother-award.html
- Tool voor lokaliseren verloren Android-telefoons komt online
http://tweakers.net/nieuws/90620/tool-voor-lokaliseren-verloren-android-telefoons-komt-online.html

*** DATANEWS
http://www.datanews.be
- Is dit de goedkope iPhone 5C?
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/is-dit-de-goedkope-iphone-5c/article-4000369464720.htm
- Idealabs wil meespelen op Europees niveau
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/idealabs-wil-meespelen-op-europees-niveau/article-4000369153658.htm
*** MOBILEREVOLUTION
http://www.themobilerevolution.be/

 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


 
STARTEN MET WIN8: STANDAARD FOTOPROGRAMMA
Wanneer je in Windows 8, in je Verkenner op een foto klikt, dan wordt die niet meer in het Photo Viewer venster geopend, maar word je naar de WIndows 8 Photo app gebracht, die in volle scherm geopend wordt - zelfs wanneer je in de Desktop modus zit dus.
Hoe kan je dit veranderen? Ga naar Controlepaneel > Programma's > Standaard programma's (default programs) en kies Stel je standaard programma's in (Set your default programs). Blader naar beneden, tot je aan Windows Photo Viewer komt. Klik op "Stel dit programma als standaard in" (set this program as default), wanneer je de Viewer wil gebruiken om alle afbeeldingen van het beeldtype te openen. Wil je echter zelf bepalen welke afbeeldingtypes met de Viewer geopend worden, kies dan Choos default. Sluit af met OK.
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220/3#articleContent


STARTEN MET WIN8: SMARTSCREEN
Windows 8 heeft de reeds bestaande SmartScreen van Internet Explorer nog verder doorgetrokken, naar het hele systeem, waardoor alle gedownloade bestanden gecontroleerd worden om te zien of zij veilig zijn. Wat echt positief is, want er is nog altijd heel veel malware op het internet. IE10 zou trouwens meer malware tegenhouden dan andere browsers, zo blijkt uit een recent onderzoek.
Wil je wat sleutelen aan SmartScreen? Dat kan. OPen het controlepaneel, open het Action Centre, en klik op Change Windows Smartscreen Settings in het paneel links. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de waarschuwing te bhouden, maar de vereiste om toestemming te hebben van de admin verwijderen. Je kan ook SmartScreen volledig uitschakelen.
Bevestig je keuze met OK om af te sluiten.
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220/4#articleContent


STARTEN MET WIN8: FILE HISTORY - DE TIJDMACHINE VAN BESTANDEN
Windows 8 bevat een uitstekende tool die de geschiedenis van bestanden bijhoudt, de File History. Daarmee kan je regelmatig en automatisch backups maken van je bibliotheken, je desktop, je contacten, je favorieten, naar een externe harde schijf of zelfs een USB stick. Om die stick tot backup tool te maken, moet je de stick op je computer aansluiten, en kiezen "Configure this drive for backup using File History".
Nu ga je de backup bepalen: ga naar Controlepaneel > systeem en beveiliging > File History. Je kan via Exclude Folders bepalen welke mappen er niet in de back-up opgenomen moeten worden, en via Advanced Settings bepaal je hoe vaak de backup gemaakt moet owrden. Bij Change Drive kan je aanduiden op welk medium de backup moet gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld de stick, en sluit af met Turn On, om de backup met deze instellingen op te straten.
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220/4#articleContent


STARTEN MET WIN8: STORAGE SPACES
Heb je verschillende harde schijven vol met data, dan weet je dat het beheer ervan niet zo simpel is. Maar in Windows 8 zit er een nieuwe tool, Storage Spaces, die het kan vereenvoudigen.
Het concept is dat je al je harde schijven neemt, of die nu verbonden zijn via USB, SATA of SAS, en die in één pot zet, de Storage Pool. Je kan dan een of meerdere ruimten creëren in die pool, die formatteren en benaderen als één enkele schijf, zodat je bestanden nu allemaal onder één letter staan.
Bovendien kan de technologie de performantie van je systeem bevorderen, door bestanden over verschillende schijven te verspreiden. Je kan zelfs je bestanden spiegelen, zodat, wanneer er één schijf het zou begeven, je data veilig blijven. En mocht je schijfruimte te klein beginnen te worden, dan moet je gewoon een andere schijf aansluiten, en die toevoegen tot de pool. Alles blijft zoals het oude - wat toch echt wel gemakkelijk is!
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220/4#articleContent


STARTEN MET WIN8: DE ACHTERGROND VAN HET STARTSCHERM

Die toren van het vergrendelde startscherm beu? Dan ga je die toch veranderen zeker! En wel als volgt: met Win+I roep je de instellingen op. Kies Change PC Settings (wijzig PC instellingen) en kies de optie Personalize (Personaliseer). Blader doorheen de verschillende tabs, en je zal in staat zijn om alternatieve afbeeldingen te kiezen voor het vergrendelscherm, ofeen andere kleur voor het scherm met de tegeltjes.
In theorie zal je ook kunnen bepalen welke apps hun status op het vergrendelscherm kunnen tonen; uiteraard moet die app dat wel ondersteunen.
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220/5#articleContent
 
Van alles halen, (bijna) niets betalen...

 

ANY VIDEO CONVERTER: VIDEO'S OMZETTEN

Windows XP/Vista/7/8 - 34 MB - freeware
Met deze gratis tool kan je video's van het ene formaat omzetten naar het andere, waarbij een hele massa formaten ondersteund worden, van AVI tot MOV en WMV. En als kers op de taart kan je ook video's van YouTube, Google, MetaCafe downloaden en naar het gewenste formaat omzetten. Bij Chip.de een (Duitstalige) fotoreportage over de werking van de tool.
http://www.chip.de/bildergalerie/Any-Video-Converter-schnell-benutzerfreundlich-Galerie_53359890.html
http://www.any-video-converter.com/


HOLA UNBLOCKER
Extensie voor Chrome / Firefox
Eerst even dit: omwille van de auteursrechten kan je in sommige landen bepaalde content niet zien of beluisteren. Dat wij deze software vermelden, wil niet zeggen dat wij het goedkeuren dat je die beperking zou omzeilen - de software bestaat nu eenmaal, en wij berichten over software.
Dit gezegd zijnde: Dit is een extensie voor de Firefox of Chrome browser, waarmee je de beperking kan omzeilen waardoor je inhoud van Amerikaanse platformen zoals Pandora, Hulu of Netflix niet kan bekijken/beluisteren. Wanneer je een van die sites bezoekt, zal de extensie namelijk je signaal via buitenlandse Proxys gaan omleiden. De extensie voor Chrome gaat nog een stapje verder, waardoor je ook portaals zoals CBS, Fox, en zelfs de BBC iPlayer en de iTVPlayer kan bekijken.
http://www.chip.de/downloads/Hola-Unblocker-fuer-Firefox_60047402.html
http://hola.org/


MP3JAM: MUZIEK DOWNLOADEN
Windows XP/Vista/7/8 - 4,6 MB - freeware
Even nog dit: deze software laat je toe om muziek van het internet te downloaden, die eigenlijk voor streaming bedoeld is. Wij maken dan ook voorbehoud voor de auteursrechten, en brengen enkel verslag over het bestaan van deze software.
Bij deze software moet je gewoon de vertolker, titel of album in het zoekvak ingeven, en je krijgt alle video's met deze titel die de software op YouTube gevonden heeft. Met een simpele klik op de PLAY knop kan je de song beluisteren, maar ook via de Download button downloaden. Na het downloaden kan je de songs dan weer via het tabblaadje Donwloads via MP3jam afspelen. Je kan zelfs hele albums downloaden, maar voor deze optie moet je 10 euro betalen. Let evenwel op: tijdens installatie wordt aangeboden om bijkomende software te installeren. Goed uit je ogen kijken, en deze software weigeren!
http://www.mp3jam.org/
http://www.chip.de/downloads/MP3jam_58664660.html


FREEFILESYNC: BESTANDEN VERGELIJKEN


Windows XP/Vista/7/8 - 6,1 MB - freeware
Met deze open source tool kan je bestanden in verschillende mappen vergelijken en synchroniseren. Of het nu gaat om een Backup-partitie, een externe harde schijf, of een USB stick: dit is de tool die de bestanden op de verschillende dragers vergelijken kan. Bij Chip.de vind je een fotoreportage die de werking uitlegt.
http://www.chip.de/bildergalerie/So-geht-s-Synchronisieren-von-Verzeichnissen-mit-FreeFileSync-Galerie_38637663.html
http://freefilesync.sourceforge.net/


YUMI: EEN USB STICK MET MEERDERE OS
Windows XP/Vista/7/8 - 1,2 MB - freeware
Met deze gratis tool kan je een opstartbare USB stick maken, met daarop meerdere besturingssystemen. Bij het opstarten van een computer kan je dan kiezen welk OS je gebruiken wil. Yumi staat voor Your Universal Multiboot Installer, en is heel gebruiksvriendelijk. Je moet wel een flash stick hebben met voldoende opslagruimte!
Bij Chip.de vind je een fotoreportage die je (in het Duits) vertelt hoe je tewerk moet gaan.
http://www.chip.de/bildergalerie/Mit-YUMI-Multiboot-faehige-USB-Sticks-erstellen-Galerie_59949802.html
http://www.pendrivelinux.com/
 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere. 
 

Het laatste woord.... 


 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste. 


 

AFSLUITER VAN DE WEEK
Laat de bekommernis om de tijd die het vergt om iets te bereiken, je niet ervan weerhouden om het te doen.
De tijd gaat sowieso voorbij - en je kan de voorbijgaande tijd evengoed nuttig gebruiken
-Earl Nightingale-