Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
 
4/7/2013 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 17
Nummer 808 van 6/7/2013Gegroet lezer,

Een heerlijk weekend vol zon voor de boeg - en dat met zo'n dikke Netties die u zou moeten doorbladeren. Hopelijk hebt u een laptop, en kan u alles rustig lezen in de tuin, 's avonds terwijl de vogels lustig hun avondlied zingen?

Want we hebben heel wat voor u. Om te beginnen de beloofde bespreking van de demo van de Nuance en Dragon producten. Verder heel veel nieuws over het PRISM schandaal, dat steeds verder uitdijt, ook naar Europa, waar men blijkbaar ook boter op zijn hoofd heeft. Naast een reeks over vernieuwende business modellen en programma's die gebruikt worden door mensen die beroepshalve met de sociale netwerken bezig zijn.

Van sociale netwerken gesproken: vrijdag werd een lijst bekend gemaakt van de meest invloedrijke Belgische journalisten (Nederlands- en Franstalig) op Twitter. Een lijstje dat bijna een 1.500 namen bevat - en uw nederige dienares staat op 275!  Een plekje dat me heimelijk heel, heel trots maakt :) De volledige lijst kan u hier nalezen:

http://www.finn.be/blogs/top-100-most-influential-belgian-journalists-twitter-2013

Zo. Snel aan uw leesvoer - en geniet van het zonnetje! Bij leven en welzijn tot volgende week!

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 

 
Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.NUANCE EN DRAGON: HET VERHAAL VAN DE VELE TOEPASSINGEN
1. Inleiding: Spraaktechnologie en zijn toepassingen

In deze eerste reeks worden de toepassingen vermeld en de mogelijkheden besproken. Later volgt een tweede reeks, waarin medewerker Paul zijn ervaringen in de praktijk met de software weergeeft, en zijn kijk geeft op de toepassingen.

Zoals verleden week reeds kort vermeld, was onze ploeg verleden week in Merelbeke om een demo bij te wonen van Nuance. Het bedrijf wou namelijk aantonen hoever de spraaktechnologie reeds gevorderd was, welke praktische toepassingen nu reeds mogelijk zijn, en wat de toekomst voor ons in petto heeft.

Nuance is een bedrijf dat draait rond alternatieve manieren om een computer te bedienen. Spraakherkenningstechnologie, waarbij gesproken commando's door de computer begrepen worden, is er één van. Maar wist je dat Nuance ook T9 ontworpen heeft, de technologie die raadt wat jij aan het intikken bent op het klavier (van een mobiel toestel)? En ook Swype, de technologie waarbij je je vinger van de ene naar de andere letter schuift, en Swype raadt welk woord je intikt? En zelfs technologie, die jouw handgeschreven tekst op een aanraakscherm omzet in karakters die door de computer begrepen worden, zit in het gamma.

Hét sterproduct is echter spraakherkenning, dat gaat van de klassieke toepassing (transcriptie van gesproken tekst, zoals het uitschrijven van een dictaat), tot nieuwe toepassingen in de tv, op het mobiele toestel, waar gesproken commando's uitgevoerd worden, nadat ze al dan niet weergegeven werden in tekst op het toestel. In de auto bijvoorbeeld: er zijn nu al 25miljoen auto's uitgerust met spraaktechnologie.

Spraakherkenning heeft echter af te rekenen met enkele problemen. Om te beginnen moet de software toch wel wat getraind worden zodat ze jouw stem zo goed mogelijk verstaat. Dat vraagt geen uren van je tijd, maar je doet er toch best aan om even te oefenen. Verder is er de "grammar hurdle": de software moet niet alleen de klanken verstaan die jij uitbrengt, de woorden die je zegt en dien tot tekst op het scherm omzetten, maar ook de commando's in je zinnen begrijpen. Vroeger werkte zulke software enkel met directe, vooraf vastgelegde commando's: OPEN Word, DIAL John, enz. Nu echter wordt gewerkt met "natural language", wat wil zeggen dat de software in de zinnen die jij uitspreekt, naar de commando's gaat zoeken, en dan opdrachten uitvoert.

Dat kunnen zelfs ingewikkelde opdrachten zijn. Bij een vraag zoals "Do you need an umbrella in Brussels" gaat de software zoeken naar Brussel, welk weer het is in Brussel. Om dit mogelijk te maken, wordt samengewerkt met content providers via partnerships - een Gouden Gids bijvoorbeeld om zaken in de buurt op te zoeken, of IMDB voor films. Eigenlijk kan je stellen dat Nuance de user interface met die content optimaliseert.

Om deze inleiding af te sluiten een filmpje op YouTube, waarop enkele toepassingen van Nuance spraaktechnologie getoond worden. En denk eraan: Hello Dragon is het toverwoord!
http://www.youtube.com/watch?v=oNc2f2BhZ50
http://netherlands.nuance.com/NUANCE EN DRAGON: HET VERHAAL VAN DE VELE TOEPASSINGEN
2. Spraakherkenning en dictaat

Zoals gezegd werkt Nuance aan alternatieve manieren van computer input, om informatie aan een machine te geven. Een toepassing die  je niet meteen zou associëren met spraak, is "imaging" in het algemeen, het werken met beelden. Hierbij dient opgemerkt dat Nuance eigenlijk een spin-off is van Xerox, dat met zijn Scansoft software en de Omnipage OCR (Optical Character Recognition) ook al hoge toppen scheerde. Bij OCR kan je namelijk een pagina met tekst door een machine laten inscannen, waarbij de letters in de tekst herkend worden en omgezet worden naar lettertekens op het scherm, die je dan weer kan gaan bewerken.

Nu is het zo dat er heel wat geprint wordt in een groot bedrijf, wat dan weer een gevaar voor de vertrouwelijkheid oplevert. Wie mag welke documenten printen, er kopieën van maken? Om dit te bepalen, en het gevaar op diefstal van intellectuele informatie te verkleinen, wordt tegenwoordig veel werk gemaakt van "managed printings", waarbij een document enkel afgedrukt wordt nadat men zich kenbaar gemaakt heeft - na authenticatie dus. Soms wordt er gewerkt met kaarten met een chip in, soms via menu's op het toestel, wat erg omslachtig is. Nuance werkt daarom aan een technologie met voice herkenning, waardoor niet alleen herkend wordt dat jij de opdracht tot printen mag geven, maar waarbij ook de printopdrachten zelf vereenvoudigd worden (Print dit document 20 maal, recto versie, en niet samen bijvoorbeeld). Op termijn wil Nuance de slogan "My voice is my password" laten werken voor vele producten, ook bijvoorbeeld om je aan te melden op je laptop of mobiele toestel.

Maar er is natuurlijk ook de klassieke spraakherkenning. Daarmee kan je dus je computer bedienen van A tot Z. Hierbij dient opgemerkt dat het nut ervan bij eenvoudige taken beperkt is. Zo is gewoon de knop van Word aanklikken veel sneller dan zeggen "Open Word". Maar hoe complexer de opdrachten, hoe beter en sneller de software de taak kan uitvoeren dan wanneer jij ze manueel zou doen. "Search on Google for hotels in Antwerpen" uitspreken gaat sneller dan wanneer jij Google zou openen, en dan het trefwoord moet invullen.

Bovendien is spraakherkenning, gesproken commando's, ideaal voor omstandigheden waarin je je handen niet gebruiken kan. Je bent aan het rijden bijvoorbeeld. En voor mensen met een motorische handicap is dit uiteraard dé oplossing.

Spraakherkenning, spraak naar tekst dus, is ook ideaal voor het uitschrijven van teksten. Artsen bijvoorbeeld kunnen hun medische dossiers heel gemakkelijk bijwerken. Voorheen moesten die rapporten als dictaat doorgestuurd worden naar secretaressen die ze dan moesten uittikken, en met spraakherkenning wordt deze stap overgeslagen.

Helaas voor journalisten kan deze technologie niet toegepast worden om interviews uit te schrijven - laat staan debatten. De technologie is namelijk getraind op één stem, en kan bij een interview de twee stemmen niet uit elkaar halen, wordt dus minder nauwkeurig. Bij debatten wordt bovendien vaak dooreen gesproken, en dan kan de arme technologie er kop noch staart aan vastknopen.

Wat wel mogelijk is, is wat ook nu al gebeurt met de ondertiteling van Nederlandstalige programma's: een technologie die "Respeaking" heet. Daarbij zit er iemand in de studio, die wat er gezegd wordt, via zijn headset nazegt. De spraaktechnologie zet het om tot tekst, die naar de ondertitelingsmachine gaat. Vermits het programma met enkele seconden vertraging uitgezonden wordt, is het zo mogelijk om "live" ondertiteling te verzorgen.

Verstaat de spraak-tot-tekst ook Nederlands? Jawel, prima zelfs. Ongeacht of je nu Nederlandsmet een Gentse of Antwaaarpse tongval praat, mits enige training zal de software je verstaan, zo wordt beloofd. Medewerker Paul zal de proef op de som nemen. Wat leestekens betreft, momenteel moet je zelf nog dicteren dat een zin afgesloten moet worden met een punt, maar de technologie evolueert snel, en herkent nu bijvoorbeeld aan de intonatie dat een zin met een vraagteken of uitroepteken afgesloten moet worden.

En dan nog dit. Tijdens de demo werd ook een spreadsheet gebruikt in combinatie met gesproken commando's. Alhoewel de software zich goed van zijn taak kweet, is het gebruik van klavier en muis veel sneller en praktischer. Maar voor mensen  met verminderde motoriek is het natuurlijk wél een oplossing.

Een filmpje toont aan dat de software ook met (Amerikaanse) accenten omkan, en een tweede filmpje laat zien hoe het werkt met een Ecel spreadsheet.
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=9AoV6xg0XTE&NR=1NUANE EN DRAGON: HET VERHAAL VAN DE VELE TOEPASSINGEN
3. Mobiel, tv, desktop, drive, V2T en meer

Er zijn enorm veel toepassingen voor spraakherkenning, en het is zaak om de juiste toepassing te vinden, waarbij spraak aangewezen is, sneller gaat dan manueel. We hebben het al gehad over spraak-tot-tekst, waarbij we nog willen toevoegen dat voor deze toepassing er verschillende woordenboeken bestaan, die bijvoorbeeld technische termen, medische, legale enz.bevatten, en die je zelf ook nog kan uitbreiden.

Maar vooral op het mobiele toestel is spraakherkenning knap. Denk maar aan Siri, het wondere knechtje in de iOS toestellen - wel, Nuance heeft met zijn Dragon een dergelijke technologie, alleen is die platform-onafhankelijk, zodat je hem ook op andere besturingsplatformen gebruiken kan (voorlopig Android, nog geen Windows Phone).

Ann dan is er nog V2T: voice to text, waarbij je txt moet interpreteren als het Engels voor sms: de software zet je zin om in een sms en verstuurt die.

Dragon activeren doe je door telkens het commando "Hello Dragon" uit te spreken, gevolgd door je commando. Dragon houdt bij het uitvoeren van je opdracht rekening met de context. Zo zal hij, wanneer je in een bepaalde wijk in Antwerpen bent en naar restaurants in de buurt zoekt, er andere geven dan wanneer je je verderop bevindt.

Dragon kan ook heel gemakkelijk zinnen vertalen: jij spreekt een zin in het Nederlands in, en Dragon zet hem om naar het Frans, Engels of een minder bekende taal - ideaal dus voor wanneer je op reis bent. Nu is het zo dat de software voor het vertalen en voor het uitvoeren van de commando's een verbinding met de servers van Nuance nodig heeft, of liever met de servers van Google, GoudenGids enz waar Nuance de informatie haalt. Voor spraak-tot-tekst is er geen internetverbinding nodig, dat kan je offline doen. De zoekpartners hangen trouwens af van de partnerships die Nuance afgesloten heeft, jij kan manueel geen zoekmachine toevoegen. Maar je kan natuurlijk wel Dragon opdragen naar de website te gaan, en daar iets op te zoeken.

Spraaktechnologie in de auto is uiteraard ook heel handig, om bijvoorbeeld mails te beantwoorden of schrijven, een sms handenvrij te versturen, enz. En zelfs bij de slimme tv kan je spraaktechnologie gebruiken. "Search for movies with George Clooney" bijvoorbeeld geeft je een overzicht van films op de verschillende kanalen, maar ook van films-on-demand van de verschillende providers. "DVR number 3" zal je toelaten om de derde lijn van het antwoord te laten opnemen. Dat laatste kan je met de huidige interface van je digibox ook snel doen, maar het zoeken naar films doet de smart-tv software in combinatie met spraakherkenning toch beter.

Toch nog even dit. Hoe activeer je die spraakherkenning? Wel, dat hangt af van toepassing tot toepassing. Bij mobiele toestellen, je smartphone bijvoorbeeld, houd je het toestel vlak bij je, om gericht in de microfoon te spreken. In de auto zijn er vaak microfoons ingebouwd in het dashboard, om het geluid zo goed mogelijk te kunnen opvangen zodat het niet overstemd wordt door het achtergrondgeluid. Bij de tv zijn er verschillende mogelijkheden: ofwel via een speciale afstandsbediening, die ook een "Dragon" knop meegekregen heeft; ofwel wuif je even met je hand, en wordt dan de microfoon op je gericht; je kan ook je smartphone als afstandsbediening en micro gebruiken voor je tv.

Je ziet het: voor alle omstandigheden wordt aan spraak gedacht. Het moeilijke is om het echt praktisch te maken, zodat we het allemaal willen...

Bij Kanaal Z vind je een reportage over de Dragon Naturally Speaking software van Nuance. Het tweede filmpje is een reportage van Mashable over smart tv en spraakherkenning.
http://www.youtube.com/watch?v=1d8b8JEp20w
http://kanaalz.knack.be/nieuws/z-nieuws/spraaktechnologie-anno-2013/video-4000338208748.htmFACEBOOK HERBEKIJKT ADVERTEERBELEID
Klachten over advertenties naast ongewenste content

Facebook mag dan al een enorm groot aantal gebruikers hebben, meer dan 500 miljoen, dat wil niet zeggen dat alle content die zij fabriceren wel zo fijntjes en proper is. Er zijn al heel wat klachten geweest over Facebook haatgroepen, en alhoewel Facebook zelf soms erg ver gaat in het censureren van afbeeldingen met naakt, toch zijn er ook Pages en Groups waar "volwassen" content gepromoot wordt, of waar content te zien/lezen valt die op zijn minst vrouwonvriendelijk te noemen is..

Die 500 miljoen gebruikers kunnen dus weliswaar een groot bereik bieden voor de adverteerders, maar die zijn steeds vaker ongelukkig met de plaats waar hun advertentie terecht komt. Zo hebben de Britse merken Marks & Spencer en BSkyBe aangekondigd dat zij hun advertenties terugtrekken, omdat die naast content te zien was die voor hen niet door de beugel kan.

Facebook heeft nu aangekondigd dat het zijn adverteerbeleid gaat herzien. De inhoud van Pages en Groups wordt beter bekeken, en er worden categorieën aangemaakt waarbij in de zijbalk rechts geen advertentie meer te zien zal zijn.  Deze verandering in strategie zal Facebook ook dwingen om strenger op te treden tegen ongewenste content - haatgroepen bijvoorbeeld. De tijd van de grote speeltuin, waar alles kan, lijkt voorbij...
http://thenextweb.com/facebook/2013/06/28/facebook-to-review-which-pages-and-groups-can-show-ads-after-complaints-about-inappropriate-content/
http://gigaom.com/2013/06/28/facebook-adds-new-policy-to-prevent-ads-from-appearing-next-to-offensive-content/GOOGLE BETREKT STEEDS MEER EIGEN DIENSTEN IN SEARCH FIELD TEST
Gegevens van Gmail, contacten, Drive bestanden... bijeengebracht

Google is, zonder veel ruchtbaarheid eraan te geven, bezig met een van de grootste operaties ook - het sluitstuk als het ware van haar hele online strategie: het is al haar diensten aaneen aan het koppelen.

Het is begonnen met wat het het Search Field testen noemde: wie ervoor koos via opt-in, kon de auto-complete, de tool waarmee automatisch het trefwoord in het zoekvak aangevuld wordt, ook suggesties laten voorschotelen afkomstig van afspraken in de Google Calendar, en bestanden uit de Google Drive. Nu wordt dat nog verder uitgebreid met informatie uit je Gmail account, zodat je ook telefoonnummers, adressen enz. in je zoekvak ziet in de auto-complete.

Uiteraard ben jij het alleen die deze resultaten te zien krijgt, maar het voelt toch een beetje onwennig. Vooral wanneer je leest dat binnenkort ook Google+ profielen toegevoegd zullen worden. Het heeft uiteraard zijn pluspunten, want voortaan worden zoekopdrachten zoals "Johanna's phone number" mogelijk, maar toch voelt het bedreigend aan wanneer Google alle gegevens uit al zijn diensten gaat combineren.

Het Field Search experiment staat tussen haakjes enkel open voor gebruikers uit de VS, met een Engelstalige Gmail mail account. Meer bij Engadget, TechCrunch
http://techcrunch.com/2013/06/28/google-expands-search-field-trial-to-include-data-from-your-gmail-contacts/
http://www.engadget.com/2013/06/28/google-search-field-trial-adds-gmail-contact-info-to-your-search/
https://www.google.com/experimental/gmailfieldtrial


GOOGLE+ VIERT 2e VERJAARDAG MET NIEUWIGHEDEN
Nieuwe Follow buttons en Badges voor communities

Verleden week vrijdag vierde Google+ zijn tweede verjaardag. Om dat te vieren trakteerde het met leuke dingen - niet met snoepjes, maar met nieuwe of vernieuwde tools. Zo kan de Google+ gebruiker voortaan een Follow button op zijn eigen pagina zetten - een tool die je eigenlijk al veel langer verwacht had, elk zichzelf respecterend sociaal netwerk heeft zo'n button. De button werkt door een klein stukje Javascript op je website te zetten; wie daarop klikt, volgt je op Google+, zonder dat zij je website moeten verlaten.

Wanneer je op een pagina komt met zo'n Follow knop erop, dan kan je zien hoeveel volgers er al zijn voor die Google+ account, en je kan meteen ook kiezen bij welke van je vriendenkringen op Google+ je deze persoon wil toevoegen.

Ook nieuw is de Community badge, waarmee de beheerders van een community hun gemeenschap kunnen voorstellen op hun sites: wie op de 'preview' optie van zo'n badge klikt, krijgt in een nieuw tabblaadje van de browser een blik op de community: recente postings, en de mogelijkheid om toe te treden.

De bestaande Page en Profile badges kregen ook een beurt: zij kunnen nu meer aangepast worden, door te kiezen voor portret of landschap modus, licht/donker thema, en je kan kiezen om een foto toe te voegen en een korte tekst. Om uit te proberen dus - als je tenminste een Google+ gebruiker bent...

http://www.webpronews.com/google-launches-new-google-plugins-for-websites-2013-06
http://techcrunch.com/2013/06/28/google-turns-2-rolls-out-redesigned-follow-buttons-and-badges-introduces-badges-for-communities/
http://www.webpronews.com/google-launches-new-google-plugins-for-websites-2013-06EX-PRESIDENT BUSH: NSA PRISM IS MIJN WERK...
... maar ik deed het om de burgers te beschermen

Het blijft erg moeilijk om over PRISM te schrijven, het programma van de National Security Agency in de VS om massaal burgers en bedrijven in de VS, maar ook daarbuiten, te bespioneren. Enerzijds ben je, als cynische wereldburger, niet verbaasd dàt het gebeurt, vooral in de nasleep van de Twin Towers en de War on Terror. Maar anderzijds ben je toch ook verontwaardigd dat het zo massaal gebeurt, en vooral dat het zo stiekem gebeurt. En nog het meest dat één man, die amper enkele maanden via een onderaannemer werkte voor de Amerikaanse overheid, zo rechtstreeks toegang kreeg tot al die gegevens.

Het verhaal blijft zich ondertussen verder ontwikkelen. Europa vraagt nu aan de VS uitleg over het bespioneren van haar burgers - want die kwamen net zo goed aan de beurt in PRISM. Cynici merken op dat Europa eigenlijk pas écht in actie gekomen is, toen bekend werd dat ook Europese diplomaten bespioneerd werden.

De meningen over Edward Snowden, de man die de hele PRISM affaire naar buiten bracht, verdeeld. Sommigen vinden hem een held. Anderen een verrader - vooral omdat hij zijn toevlucht gezocht heeft in Rusland, en nu asiel zoekt in Ecuador. Bij The Guardian kan je de brief lezen die hij aan de Ecuadoriaanse president schreef om asiel aan te vragen (1). Ondertussen zeggen steeds meer landen dat hij Snowden bij hen niet welkom is. Wat sommige waarnemers ertoe aanzet om te stellen dat, als geen enkel land Snowden asiel verlenen wil, dit bewijst hoe ver de macht van de VS gaat...

Voormalig president George W. Bush heeft in een interview met CNN verteld dat hij het was, die aan de basis lag van het PRISM programma - maar dat hij het deed om het land te beschermen. "Een van de zekerheden was dat de burgerrechten verzekerd waren"(2). Over dat laatste bestaan echter grote twijfels. Zelfs al zouden er, zoals door president Obama beweerd wordt, speciale rechtbanken zijn zoals de FISA rechtbank, die de gewenstheid van het gericht onderscheppen van communicatie van bepaalde personen moeten onderzoeken, toch is het het gebrek aan transparantie hierover dat tot verontwaardigign leidt.

Nu kan je natuurlijk niet verwachten dat vertegenwoordigers van de overheid volkomen transparantie gaan geven over wat de geheime diensten doen - net zoals een spion nooit zal toegeven dat hij eenspion is. Maar het zijn de ontkenningen en de halve waarheden, die nu door Snowden ontmaskerd werden, die een erg vuile nasmaak nalaten. Washington Post zette die halve waarheden op een rij, en probeert te onderzoeken of het volk opzettelijk misleid werd (3).

Hebben we nu het laatste van de PRISM affaire gezien? Het valt te betwijfelen. Zal de burger in de toekomst nog bespioneerd worden? Ongetwijfeld. In een artikel bij MIT Technology Review stelt auteur Shkan Soltani dat het in de toekomst nog gemakkelijker zal worden om data over burgers te verzamelen. En dat de overheid geheid gebruik zal maken van die mogelijkheid. "Because we can"? (4)
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/01/edward-snowden-letter-president-ecuador
http://edition.cnn.com/2013/07/01/politics/bush-interview/
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/misinformation-on-classified-nsa-programs-includes-statements-by-senior-us-officials/2013/06/30/7b5103a2-e028-11e2-b2d4-ea6d8f477a01_story.html
http://www.technologyreview.com/view/516691/technology-not-law-limits-mass-surveillance/


TWITTER PAKT UIT MET 'EMBEDDED ON THESE SITES'
En vertalingen met Bing.

Sinds enige tijd verplicht Twitter je om, wanneer je een tweet wil citeren in een nieuwsartikel, een bepaalde vorm te gebruiken die enerzijds de authenticiteit van de tweet waarborgt, maar anderzijds ook de normale mogelijkheden tot interactie biedt (retweet, beantwoorden, enz.). Dat dit een heel slimme zet is, wordt nu duidelijk met een nieuwe mogelijkheid die Twitter voortaan biedt: met "embedded on these websites" kan je zien op welke websites, in welke nieuwsartikels, deze tweet opgenomen werd, zodat je de achtergrond van het verhaal, de verschillende commentaren op die bepaalde tweet kan bekijken. (1)

Twitter heeft trouwens nog een nieuwigheid, alhoewel het die zonder echt veel ruchtbaarheid stilletjes aan wereldwijd ontrolt. Het gaat om automatische vertalingen: wanneer je Twitter volgt vanop de website zelf (dus niet via de aparte Twitter-clients of apps) dan kan het zijn dat je ook een vertaling kan opvragen. Kàn, want nog niet iedereen heeft die mogelijkheid. Die vertaling is gebaseerd op de technologie van zoekmachine Bing, en is uiteraard niet perfect, maar je krijgt wel een idee van waarover de tweet gaat.

Microsoft heeft trouwens al meer vertaalmogelijkheden in zijn Bing zoekmachine en andere tools gestopt. Eerder deze maand heeft het de Bing Translator voor Windows uitgebracht, en ook de eigen Twitter app voor Windows Phone bevat een tool om teksten te vertalen (2)

Al met al lijkt het erop dat Microsoft met Bing aan een inhaalbeweging is - alhoewel het natuurlijk nog een grote afstand moet afleggen vooraleer het ook maar in de buurt van Google komt. Een trend die bevestigd wordt door een nieuwe optie bij Klout, de website die je "invloed" meet in de sociale media. Daar wordt voortaan ook rekening gehouden met het aantal keren dat er naar jou gezocht wordt op de Bing zoekmachine. Daarmee wil Klout bij zijn berekening van de "invloed" een stapje verder gaan dan enkel de sociale media, en ook de invloed bepalen in de "gewone" wereld. Als voorbeeld geeft Klout Warren Buffet: die heeft enorme invloed in de "echte" wereld, maar is haast niet in de sociale media actief. (3)
http://www.theverge.com/2013/7/1/4482322/twitter-embedded-websites-tracking-monitoring-events
http://www.webpronews.com/twitter-tests-bing-powered-translations-2013-07
http://www.webpronews.com/klout-now-factors-bing-searches-into-your-score-2013-07


BING LAAT JE NU OOK OP LICENTIE ZOEKEN BIJ DE AFBEELDINGEN
Handig om te weten welke afbeelding je mag gebruiken

Heb je een eigen blog, en wil je die opfrissen met afbeeldingen, dan is de verleiding groot om zomaar iets te gebruiken dat je "gevonden" hebt op het internet. Met een logo van een dienst of programma doe je natuurlijk niets verkeerd, en een schermafdruk mag ook gebruikt worden. Maar een foto ergens "lenen" is niet netjes, en kan je zelfs duur te staan komen: steeds vaker gaan fotografen op zoek naar ongeoorloofd gebruik van hun foto's, en vragen een fikse vergoeding van de overtreder.

Anderzijds zijn er ook heel wat fotografen die hun foto's graag ter beschikking stellen voor wedergebruik, zolang je de naam van de fotograaf maar vermeldt. Het probleem is echter dat het niet altijd duidelijk is welke licentie telt voor welke foto, zodat het niet gemakkelijk is om een foto te vinden die je mag gebruiken.

Zoekmachine Bing wil dat probleem aanpakken: het heeft nu bij de zoekmachine naar afbeeldingen ook een filter ingebouwd voor de licenties. Die filter bevat volgende opties: 1. alle foto's; 2. publiek domein; 3. gratis te gebruiken en te delen (niet commercieel); 4. gratis te delen en te gebruiken (ook voor commerciële toepassingen); 5. gratis te wijzigen, delen en gebruiken; 6. gratis te wijzigen, delen en gebruiken voor commerciële toepassingen.

Volgens SearchEngineLand zou de nieuwste versie van Microsoft Office 2013 dezelfde optie "zoeken op licentie" bieden, wanneer je vanuit een Office toepassing (Word, Powerpoint, Excel...) een afbeelding van op het web wil invoegen.

Nu nog een progje installeren dat je de mogelijkheid biedt om gemakkelijk een onderschrift bij een foto te zetten, zodat je de fotograaf ook daadwerkelijk vermelden kan!
http://searchengineland.com/bing-image-search-now-lets-users-search-by-license-165499VALSE TWITTER VOLGERS, EN GEKOCHTE LIKES
Een economie van narcisme in plaats van verkoop?

Soms lijkt het wel of bedrijven meer belang hebben aan het hebben van volgers op Twitter, en het verzamelen van "Likes" op Facebook, dan aan het daadwerkelijk verkopen van iets. Natuurlijk kan je zeggen dat Facebook en Twitter gebruikt moeten worden als kanaal om een boodschap naar de gebruiker te verzenden. En dat hoe meer volgers ze hebben en hoe meer Likes, hoe groter het bereik dat ze hebben met die boodschap.

Maar dat is niet waar. Niet iedereen is voortdurend op Twitter, en de boodschap daar is tijdelijk, vluchtig. Ben je op maandag niet op Twitter geweest, dan heb je de boodschappen van maandag gemist. Heel wat accounts zijn bovendien slapend - ooit aangemaakt door een internaut, die geen praktische toepassing zag voor Twitter en die afgehaakt is. Bij Facebook is het nog erger. Het lijkt indrukwekkend wanneer je op een site komt, om daar te zien staan "14.803 people like this". Maar dat wil enkel zeggen dat zij ooit van hun leven een Like gegeven hebben voor een bepaald bericht op die site.Niet dat zij dit bepaalde artikel gelezen hebben,laat staan geLiked.

Sommige bedrijven blijven echter het hebben van veel volgers en Likes als het hoogste streefdoel beschouwen. Twee berichten om dit te bewijzen - en aan te tonen hoe onzinnig deze economie is.

Om te beginnen: de handel in valse Twitter-volgers gedijt nog altijd heel goed. Meer nog: die handel groeit harder dan tevoren, dankzij nieuwe spam technieken. Zij kopiëren namelijk profielen van werkelijk bestaande Twitteraars, en creëren op die basis een valse account waarvan de naam lichtjes verschilt van de echte, en waarbij de kopie van het echte profiel het er moet laten uitzien alsof het om een echte internaut gaat. Deze accounts worden massaal aangemaakt, en zo aan bedrijven aangeboden. Meer daarover bij Marketing Land (1).

Een tweede verhaal gaat over een dienst van de Amerikaanse overheid, die veel geld neertelde om Likes te verzamelen. Na 630.000 dollar uitgegeven te hebben, was het aantal Likes inderdaad in twee jaar tijd gestegen van 100.000 tot 2 miljoen. Maar volgens een rapport zou de interactie met de gebruiker op generlei wijze verbeterd zijn door die likes, en het publiek dat bereikt werd behoorde helemaal niet tot het doelpubliek van de overheidsdienst. (2)(3)

Twee verhalen die aantonen dat een beetje realiteitszin toch wel op zijn plaats is wanneer men geld wil besteden aan het promoten van zijn bedrijf of organisatie...
http://marketingland.com/study-fake-twitter-follower-market-is-still-thriving-thanks-to-new-spam-tactics-50420
http://washingtonexaminer.com/article/2532629
http://www.zdnet.com/your-tax-dollars-at-work-state-dept-blows-630k-on-facebook-likes-7000017604/HET VERHAAL VAN #NITHUIS, INSTAGRAM EN DE VERBROKKELING VAN HET INTERNET
Steeds vaker wordt gewone content onbereikbaar...

Zoals je verleden week hebt kunnen lezen in onze rubriek "Hier spreekt men Nederlands", is de Vlaamse openbare omroep VRT gestart met een project waarbij jongeren carte blanche krijgen om innoverende tv te maken. De website hiervoor is Carteblanche.be

Een eerste resultaat daarvan was deze week te bewonderen: sinds begin deze week en tot 4 juli was zowel op Twitter als Instagram een speciaal project opgestart dat draait rond vier acteurs uit de populaire Een-soap Thuis, die in de reeks de jongere generatie vertegenwoordigen. Op hun eigen Twitter acounts (@abracadabigail, @joythielemans, @mathiasvergels, @maximedewinne) speelden zij deze week een rol in een verhaal, als een spin-off van Thuis: de vier zouden hun rollen als resp. Lynn, Jana, Lowie en Tibo willen vergeten, en zogezegd na hun laatste werkdag naar de kust trekken, om er op een appartement hun vakantie door te brengen. Om hun wedervaren moest je maar de hashtag #nithuis volgen op Twitter. (1)

Ook op Instagram waren de foto's met commentaren van de jonge acteurs te volgen. Maar hierbij dient een opmerking gemaakt te worden over een exclusief aspect van Instagram, waarvan VRT zich wellicht niet bewust is. Het is namelijk zo dat, om het wedervaren van de #nithuis ploeg te volgen op Instagram, je daar een account moet hebben. Plaatste een van de acteurs een Instagram foto op zijn Twitter account, dan kan je die gewoon aanklikken. Maar wil je op Instagram echt de hele reeks #nithuis foto's volgen, dan moet je op Instagram ingelogd zijn.

En daar lijkt een probleem te ontstaan. Een accountbij INstagram aanmaken kan je alleen vanuit de app voor iOS of Android. Maar wat als je geen iOS of Android mobiel toestel hebt? Je zou veronderstellen dat de website van Instagram een alternatieve methode aanbiedt om een account aan te maken vanop de website, maar niets is minder waar: je kan vanop de Instagram website enkel inloggen op een bestaande account. Instagram zelf bevestigt dat het aanmaken van een account niet mogelijk is vanop de website (2).

Jammer dus voor de vele internauten die geen Android of iOS toestel (smartphone of tablet) hebben. En het zoveelste voorbeeld van de verbrokkeling van het internet, die wij zo vaak aanklagen en zo diep betreuren. Het oude, open internet, waarbij iedereen toegang had tot informatie, tenzij die achter een betaalmuurtje zat, heeft door de komst van in apps verpakte informatie een flinke knauw gekregen. Gelukkig komt men de laatste tijd terug van dit concept, en zorgt HTML5 ervoor dat informatie voor iedereen beschikbaar is, ongeacht het toestel waarmee hij surft of het besturingssysteem dat hij op zijn computer heeft.

En gelukkig is er Twitter, dat alle opties wél via zijn website aanbiedt, en waar het gewoon, ook voor de simpelste internaut, mogelijk is om de minisoap te volgen via de #nithuis hashtag (3)
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/130703_nithuis_instagram
http://help.instagram.com/182492381886913/
https://twitter.com/search?q=%23nithuis&src=typdBRITSE OVERHEID KONDIGT NIEUWE SPECIALE CRIME UNIT AAN...
... niet om malware op het net te bestrijden, wel ter bescherming van "intellectueel eigendom"

In tijden waarin op alle mogelijke uitgaven van de overheid bespaard moet worden, zou je toch denken dat er prioriteiten zijn? Dat, wanneer de overheid geld uittrekt om online misdaad te bestrijden, dit in de eerste plaats gebruikt wordt om de burger te beschermen tegen fraude en de malware die zo welig tiert op het web?

Fout dus. Het geld gaat naar de bescherming van intellectueel eigendom, met name dan de bestrijding van piraterij van muziek- en filmbestanden. Waarbij we wel willen toevoegen dat het natuurlijk fout is om auteursrechtelijk beschermde bestanden te pirateren, te kopiëren en verspreiden zonder de toestemming van de maker ervan, waardoor hij inkomsten derft. Maar mag dit een prioriteit zijn bij de bestrijding van online "misdrijven"? Is het bestrijden van fraude, malware, en ja, ook spam, niet belangrijker?

De vele lezers van Torrent Freak vinden het initiatief alvast niet fatsoenlijk, en betreuren het dat er zoveel geld voor uitgetrokken wordt, op een moment dat voor alle andere maatschappelijke en sociale projecten bespaard wordt door de Britse overheid. De commentaren zijn alvast de moeite waard. (1) The Next Web heef wat cijfers over piraterij (2)

http://torrentfreak.com/uk-government-announces-new-intellectual-property-crime-unit-130628/
http://thenextweb.com/uk/2013/06/28/uk-to-crack-down-on-online-piracy-and-counterfeitting-with-new-government-unit/


DE PRISM-AFFAIRE BLIJFT REACTIES OPROEPEN
Met o.a. acties van EU, Duitsland, en VS webdiensten

Het mag ironisch lijken, maar juist op 4 juli, de dag waarop de Amerikanen Independence Day (onafhankelijkheidsdag) vieren, werden tal van acties gehouden om te protesteren tegen de PRISM affaire, het schandaal over het afluisteren van verkeer door de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA.

Om te beginnen werd die dag door het Europees parlement gestemd over een voorstel om alle huidige akkoorden over het delen van data met de VS op te schorten, als gevolg van dit schandaal. Het gaat dus ook om het delen van data over vliegtuigpassagiers, een akkoord dat de EU met heel veel tegenzin afgesloten had. Alle onderhandelingen over nieuwe handelsakkoorden zouden ook opgeschort worden. Hoe de stemming afgelopen is, zal je later kunnen lezen. Het Europees Parlement stemde voor de motie, en vroeg aan de Europese Commissie om de Amerikanen om uitleg te vragen. (1)

Nog op 4 juli werd er door Amerikaanse webdiensten zelf actie gevoerd. Het gaat dan om een online protest, georganiseerd door de non-profit organisatie Fight for the Future. Daarbij zullen grote sites op hun startpagina banners vertonen met daarop het 4th amendment van de Amerikaanse grondwet, dat de burger het recht geeft op privacy. Onder andere Wordpress.org, Reddit, 4chan, Mozilla, EFF zullen deelnemen aan het protest. Geen van de grote tech bedrijven, die in het PRISM schandaal genoemd werden als zouden zij samenwerken met de NSA, zal betrokken worden bij het protest. (2)

En dan is er nog de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, die een heel simpele oplossing heeft voor het probleem: hij roept de burger op om geen gebruik meer te maken van Amerikaanse diensten of diensten waarvan het verkeer door Amerikaanse servers gaat.

Zoals ZDNet heel terecht opmerkt (3) is dat een heel goedkope opmerking. In theorie kan de Europese burger dat natuurlijk wel, maar in de praktijk niet. Het internet is, of je het nu wil of niet, eigenlijk voornamelijk in handen van de VS, waar alle grote webdiensten gevestigd zijn. Europa heeft geen Facebook, geen Twitter, en zelfs geen zoekmachine die Google vervangen kan.

Bovendien, en dat is eigenlijk nog meer alarmerend, zelfs wanneer je geen gebruik meer zou maken van Amerikaanse webdiensten of servers, dan nog zijn je gegevens in gevaar. Volgens recente informatie zou namelijk ook de Britse geheime dienst zich bezondigen aan het bespioneren van de burger, en het verkeer aftappen van de glasvezel kabels die deel uitmaken van de backbone van het internet. Dat zou dan wel eens niet alleen tot een data-oorlog met de VS kunnen leiden, maar ook binnen Europa zelf.
http://webwereld.nl/beveiliging/78407-ep-zet-vs-onder-druk-over-prism-spionageschandaal
http://techcrunch.com/2013/07/03/wordpress-org-reddit-mozilla-others-will-participate-in-anti-nsa-web-protests-on-july-4th/
http://www.zdnet.com/german-minister-stop-using-u-s-web-services-to-avoid-nsa-spying-7000017631/


DE PRISM-AFFAIRE BLIJFT REACTIES OPROEPEN (VERVOLG)
Maar meer fundamenteel: is spionage door een algoritme niet beter dan spionage door een persoon?

Zoals in het vorige artikel gemeld, is Europa heel boos op de VS

Want ook Frankrijk zou niet helemaal vrij te pleiten zijn. Volgens de Franse krant Le Monde zouden de geheime diensten weliswaar niet de communicatie zelf afluisteren tussen Franse burgers, maar wel noteren wie met wi correspondeert. Emails, sms boodschappen, telefoongegevens, toegang tot Facebook en Twitter zouden allemaal bijgehouden worden door de providers, en jarenlang gestockeerd worden. (4)

En dan nog even dit. Niet alleen alle communicatie via telefoon en internet wordt onderschept. Wist je dat de Amerikanen zelfs alle snailmail bespioneren in eigen land? Na de antrax-brieven in 2001 werd een programma opgestart waarbij elke brief aan voor-en achterzijde gefotokopieerd wordt. Een enorme job, want verleden jaar werden zo maar liefst 160 miljard stuks gefotokopieerd. Ook hierbij hetzelfde principe als PRISM: iedereen wordt bespioneerd, of je nu verdacht bent of niet. Een voormalig directeur van de computer crime unit van het Amerikaanse Justice Department zegt het zo "Nu is het gewoon zo: laat ons iedereens mail opslaan, zodat we in de toekomst, indien nodig terug kunnen gaan, en zien wie met wie gecorrespondeerd heeft". Om de inhoud van een brief te lezen, is een bevelschrift nodig. Maar gedetailleerde informatie over het uiterlijk, o.a. wie met wie gecorrespondeerd heeft, kan via het gewoon invullen van een formulier. (5)

Begin je je stilaan ongemakkelijk te voelen bij al die berichten? Dan ben je niet de enige... Maar lees even dit interessante artikel over het verschil tussen spionage door een algoritme, en door een persoon. Want vergeet niet dat eigenlijk elke systeembeheerder alles kan zien wat er op een systeem gebeurt. En als hij zou willen, zou hij zelfs jouw mails kunnen lezen (indien die niet versleuteld zijn). Natuurlijk zijn er op elk bedrijf voorzorgen genomen om zulk misbruik te voorkomen. Maar een mens blijft een mens. Brede spionage door algoritmes zou, als de data van onschuldige burgers dan toch verzameld moeten worden, de oplossing kunnen bieden...
http://www.reuters.com/article/2013/07/04/us-france-security-idUSBRE9630FS20130704
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/07/us-postal-service-logs-all-snail-mail-for-law-enforcement/
http://blog.kinnaird.us/algorithmic-privacy-versus-personal-privacy/


TWITTER TOONT HOE HET MOET MET COOKIES EN ADVERTENTIES...
... maar studente zou hele ad/cookie systeem wel eens op de helling kunnen zetten

Twitter gaat van start gaan met zijn advertenties. Het kon natuurlijk niet uitblijven, want de dienst moet érgens zijn inkomsten halen. Het zal hiervoor samenwerken met 3 bedrijven die de gebruiker volgen via cookies: Media6degrees, Chango en Adara. Advertenties zullen vertoond worden op basis van jouw surfgewoonten en de tweets die je leest. Zij zullen verschijnen als "Promoted tweets" of "promoted Accounts".

Het bijzondere bij deze aankondiging, is dat Electronic Frontier Foundation het initiatief looft. Reclame moeten lezen is natuurlijk niet erg leuk, maar EFF vindt dat Twitter het op een eerlijke manier speelt. Twitter belooft namelijk dat het je "Do not track" instelling in je browser zal eerbiedigen, en dit zal interpreteren als "do not collect", en dus je surfgeschiedenis niet zal gebruiken om gerichte advertenties te vertonen.

Bovendien zal Twitter in zijn instellingen ook een optie aanbieden voor een opt-out voor gerichte advertenties. Met andere woorden, Twitter zal, wanneer je deze instelling activeert, geen informatie over jou verzamelen. Het zal er niet voor zorgen dat je helemaal géén advertenties meer te zien krijgt, het zullen alleen algemene advertenties zijn, geen gerichte. (1)

Ondertussen bereikt ons het bericht dat het hele systeem van gerichte advertenties via cookies in de browser wel eens op losse schroeven zou kunnen komen. Een 25-jarige studente uit Singapore heeft namelijk een game bedacht, dat voor chaos zou kunnen zorgen in de online adverteerbusiness. Vortex heet het, en het is een extensie voor de browser die, kort samengevat, ervoor zorgt dat jouw gebruiksprofiel en je browsergeschiedenis omgevormd worden tot een vals profiel, dat niets meer met de werkelijkheid te maken heeft. Een werkende moeder met kindjes zal plots interesse krijgen voor snelle auto's en luxe herenschoenen bijvoorbeeld. Een interview met de bedenkster, Rachel Law, lees je bij Adage (2).

Twitter doet tussen haakjes nog een ding goed: het zorgt ervoor dat de tweets vanuit Egypte, midden het oproer, live vertaald worden naar het Engels. De meeste mensen spreken of lezen geen Arabisch, maar Engels moet wel kunnen. De optie werd geactiveerd voor enkele Twitteraars die volgens Twitter belangrijk zijn; bij hun tweets in het Arabisch zie je onderaan dan een "translate now" button. Het is een knap initiatief, dat Twitter tijdens plaatselijke crisis of incidenten heel gemakkelijk kan inzetten om de hele wereld op de hoogte te houden. Hiermee bewijst Twitter twee dingen: enerzijds dat het echt hét platform is om nieuws te vinden over gebeurtenissen, terwijl ze zich afspelen. En anderzijds dat het menens is met het (h)erkennen van belangrijke en betrouwbare profielen.

Petje af voor Twitter. Het neemt keer op keer de juiste beslissingen, kan de gebruikers tot vriend houden tijdens zijn reis naar volwassenheid en winst!
https://www.eff.org/deeplinks/2013/07/twitter-shows-the-way-forward-with-do-not-track
http://adage.com/article/privacy-and-regulation/student-project-kill-digital-ad-targeting/242955/
http://gigaom.com/2013/07/03/twitter-enables-translation-on-tweets-from-high-profile-users-amid-egyptian-turmoil/
 

  
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!MAN BOUWT MAGNETEN IN ZIJN OREN...
... en maakt daarmee onzichtbare koptelefoon. Iets voor jou?

Sommige mensen hebben alles over voor de wetenschap; zij gaan zelfs zover dat zij aan hun eigen lichaam sleutelen, om het te verbeteren. Wat Astrid Bryant een 'pimped out body' zou noemen, maar wat in officiële termen DIY transhumanisme genoemd wordt, body modificatie, en de personen die het doen heten 'grinders'.

Zo vonden we bij Ars Technica een artikel over een Grinder die wat aan zijn lijf ging sleutelen. Hij had namelijk op de website Instructables een idee gevonden, over ingeplante koptelefoons: het artikel beschreef hoe een persoon twee magneten in het oor plaatste, die gestimuleerd werden via een magnetisch spoel dat verbonden was met een versterker. Het geheel zorgde ervoor dat die persoon muziek kon horen van die versterker, via de magneten.

De man waarover dit artikel gaat, ene Rich Lee, ging echter een stapje verder: hij liet de magneten in zijn oor inplanten. Je ziet dus niets meer van het hele systeem: de littekens van de operatie aan zijn oren zijn niet meer zichbaar, en het halssnoer met het spoel is verborgen door zijn kledij.

En dus kan het gebeuren dat je op een mooie dag iemand tegenkomt, waarvan je echt niet meer kan zien dat hij een koptelefoon draagt en naar muziek aan het luisteren is. Met Google Glasses en zulke (toch wel iets vergezochte) onzichtbare koptelefoons, is niets meer wat je ziet, en kan je je eigen ogen niet meer geloven...
http://arstechnica.com/gadgets/2013/06/man-creates-invisible-headphones-by-implanting-magnets-into-his-ears/


NIEUWE VERSIE VAN OPERA BROWSER UIT
Speed Dial laat je favorieten sneller vinden

Naast de 'klassieke' browsers van Firefox, IE en Chrome, is er ook nog Opera, de browser met Scandinavische roots. Daarvan werd zopas een nieuwe versie uitgebracht voor Windows en Mac. Het opvallende daarbij is dat die, wellicht in navolging van Chrome, de lay-out sterk vereenvoudigd heeft en heel wat knoppen, toeters en vlaggen bovenaan het scherm verwijderd heeft.

Net zoals in het verleden bevat de browser een tool die het mogelijk maakt om erg snel te surfen; de pagina's die je bezoekt worden immers eerst door de Opera servers gecomprimeerd, vooraleer naar jou doorgestuurd te worden. Daardoor zie je ze sneller, zelfs al heb je een trage verbinding. Deze tool heette in het verleden Turbo, en wordt nu Off-Road genoemd, en bestond ook al in Opera voor mobiele toestellen.

Bovenaan de pagina vind je voortaan drie extra buttons: speed dial, stash, discover. Het eerste, de speed dial, bevat een rooster met enkele van de populairste sociale netwerken, waaraan jij ook nog favorieten kan toevoegen. Deze pagina's kan je in mappen stoppen, waarbij de weergave doet denken aan die van apps (zie de afbeelding bij TechCrunch).

Het tweede icoon is dat van de Stash, een andere manier om om te gaan met je bookmarks. Kom je op een pagina die je wil bookmarken, dan klik je op het hartje bovenaan rechts in de adresbalk. De pagina wordt dan bewaard in wat Stash genoemd wordt in plaats van je bookmarks. Pagina's die je geStasht hebt, worden weergegeven in een miniatuurafbeelding of thumbnail, waarbij jij de grootte ervan kan aanpassen via schuivertjes aan de rechterkant ervan. Dit is een handige functie om bijvoorbeeld twee pagina's met elkaar te vergelijken, zoals bij een prijsvergelijking. Stash bevat ook een zoekfunctie die je je geshtashte (wat een moeilijk woord!) pagina's laat doorzoeken op trefwoord.

Een derde icoon is Discover: een dienst die een selectie nieuwsartikels bevat. In een uitklapmenu vind je rubrieken zoals wetenschap, sport en technologie; klik je op een van deze rubrieken, dan word je naar een website gevoerd, niet naar een specifiek artikel, waardoor het erg verschilt van een dienst zoals Flipboard.

Er werd trouwens goed naar het voorbeeld van Chrome gekeken. Zo heeft de browser een Omnibar, waardoor je niet alleen een URL kan intikken in de balk, maar ook rechtstreeks kan zoeken vanuit de balk. De browser draait trouwens ook op Blink, de nieuwe rendering engine ontwikkeld voor de Chrome browser, een afscheiding van de WebKit.

Wat we bij de eerste besprekingen niet teruggevonden hebben is nieuws over de privacy-instellingen. iets dat in deze Prism-tijden toch wel van groot belang is...
http://thenextweb.com/insider/2013/07/02/operas-redesigned-chromium-based-browser-for-windows-and-mac-exits-beta-with-new-speed-dial-page/
http://thenextweb.com/insider/2013/07/02/operas-redesigned-chromium-based-browser-for-windows-and-mac-exits-beta-with-new-speed-dial-page/
http://www.opera.com/


 


 
 
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

***Vakantiegangers zijn gemakkelijke doelwitten voor cybercriminelen
G Data waarschuwt tegen cyberdieven en geeft tips voor een veilige reis
http://bit.ly/14bToAm

***Orange Business Services werkt samen met MobileIron in mobiliteitsmanagement
Nieuwe versie Device Management Premium richt zich op BYOD, beveiliging en applicatiemanagement, overeenkomstig met Orange Business Services’s ambitie om multinationals te gaan ondersteunen in het beheren van hun wereldwijde mobiliteitsdiensten
http://www.orange-business.com.

*** Netwerken worden in de komende vijf jaar 50% goedkoper
Netwerkgebruikers sporen wereldwijd bedrijven aan om netwerkomgevingen te voorzien die klaar zijn voor BYOD
http://www.newsengine.be/documents/newsroom/130625-dimension-data-network-barometer-2013.xml?lang=nl

*** De laatste versie van Panda Cloud Systems Management (PCSM) biedt bedrijven de mogelijkheid om incidenten te classificeren en prioriteren dankzij het vernieuwde ticketingsyteem
PCSM biedt nu Wake On Lan, een systeem om apparaten op afstand te beheren, zelfs wanneer ze uit staan.
In 2013, zal PCSM de optie krijgen om mobiele apparaten met iOS, Android en Blackberry te beheren.
http://www.pandasecurity.com

*** MoneYou.be - Nu ook als mobiele website
Het online merk van ABN Amro Bank N.V. bereidt zich zo optimaal voor op de mobiele toekomst.
http://www.moneyou.be

*** De nieuwe Xperia™ Z Ultra: ‘s Werelds dunste en grootste Full HD smartphone display*
6.4” Full HD TRILUMINOS™ Display aangedreven door X-Reality™ for mobile engine voor de ultieme entertainmentervaring op een groot scherm
Schrijf en schets met elk potlood en bepaalde stylos en pennen
Volledig ecosysteem aan accessoires voor premium entertainment en one-touch connectiviteit
http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z-ultra/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=xperiazultra

*** Sony introduceert de SmartWatch 2 – ‘s werelds eerste waterbestendige smartwatch met NFC connectiviteit*
Een multifunctioneel berichtmeldingentoestel, Android app interface en muziekafstandsbediening, en dat allemaal in één superslank en waterbestendig design gegoten
http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z-ultra/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=xperiazultra

*** Kaspersky Lab rapport: 37,3 miljoen gebruikers hadden afgelopen jaar ervaring met phishing-aanvallen
Nep zoek- en e-maildiensten, sociale netwerken, banken, financiële instellingen en webshops worden vaak gebruikt om argeloze gebruikers te bedriegen
http://t.ymlp225.net/umhwanaywwhaiauhuaiajbje/click.php

*** Symantec is fake antivirus op het spoor gekomen die een bedreiging vormt voor Android-toestellen. De specialist in de bescherming van smartphones, tablets en digitale gegevens op die toestellen denkt dat het hier wel eens om de eerste ‘ransomware’ voor mobiele toestellen zou kunnen gaan. Slachtoffers kunnen hun Android-toestel niet gebruiken tot ze het ‘losgeld’ betalen. De bedreiging is door Symantec gedetecteerd als Android.Fakedefender.
http://www.symantec.com/connect/blogs/fakeav-holds-android-phones-ransomHet oor wil ook wat!
Audio op het InternetVITAMINS FOR YOU - IT'S ALWAYS RAINING IN DUBLIN
[electronic] Deze ban heeft muziek gemaakt voor theater, dans, film. Elektronische muziek met veel sfeer, mooi afgewerkte en heel diverse arrangementen. Bij Archive.org vind je verschillende songs die je ook kan downloaden. Deze, It's Always Raining in Dublin, kon ons erg bekoren, maar ook de andere zijn de moeite waard. Echt heel gevarieerd!
http://archive.org/details/os045

TEXT ADVENTURE - IF IT COULD TALK IT WOULDN'T SAY ANYTHING
[electro] Het duo dat achter deze band steekt, komt uit Glasgow. Hun muziek bestaat uit een zachte gitaar, en elektronische muziek beïnvloed door computergame muziek. Het geheel is verrassend naïef en zonnig. Ook hier weer verschillende songs die je gratis kan downloaden.
http://archive.org/details/os036
http://archive.org/download/os036/os036-02_-_Text_Adventure_-_If_It_Could_Talk_It_Wouldnt_Say_Anything.mp3


ENDLESSBLUE - UNFRIEND
[Lounge] Heerlijke lounge downtempo muziek, met een rustige bas en een typische damesstem. Voor je het weet is je hoofd aan het meewiegen op deze warme en ontspannen muziek. De song Unfriend kan je gratis downloadne, de andere songs zijn gratis te beluisteren op Reverbnation.
http://www.reverbnation.com/artist/song_details/15666464
http://www.reverbnation.com/audio_player/download_song/10063975?modal=true


OVALYS - ORIGINE
[triphop] Alhoewel de band zelf als genre "triphop/ambient" vermeldt, zit er toch ook een flinke portie jazz in. Veel afwisselende ritmes, tegentijden en effecten maken het album erg ongewoon, maar toch goed. Verschillende songs te beluisteren en te downloaden bij Jamendo.
http://www.jamendo.com/en/list/a44948/ovalys
http://www.jamendo.com/en/track/339996/origine


VRIJDAG HOORSPELDAG: AAN EEN ONBEKENDE VROUW

Deze week een heel gevoelig drama als hoorspel, tegen de achtergrond van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het gegeven:  een oude joodse horlogemaker vraagt aan een jonge joodse schrijver een verhaal op te tekenen, over een jonge joodse vrouw, die dankzij haar "Arische" uiterlijk een belangrijke rol kon spelen voor het verzet. Eerst weigert de schrijver, maar hij geraakt gefascineerd door het verhaal.
Het is den ontroerend verhaal, mooi "in beeld" gebracht; het tikken van het uurwerk speelt een grote rol. Ludo Schats was de regisseur die het verhaal van Leo Goldman tot leven bracht, en acteurs Denise De Weerdt, Ward De Ravet en Jackie Morel brachten de personages tot leven.
http://hoorspel.wordpress.com/2009/07/13/aan-een-onbekende-vrouw/Voor u gelezen op

 _            _ _   _           
| |          (_) | | |          
| |___      ___| |_| |_ ___ _ __
| __\ \ /\ / / | __| __/ _ \ '__|
| |_ \ V  V /| | |_| ||  __/ |  
 \__| \_/\_/ |_|\__|\__\___|_|  
@Designmodo: Flat Guitars - http://t.co/rIieAwQksq An illustration project by David Navarro Code & Riffs by Ingamana

@jhml: want! -> bhaalu | Je eigen TV http://t.co/pNNa5PwJAA

@vrtderedactie: Spin-off van "Thuis" te volgen via Instagram http://t.co/rg0vR1gAsS #cultuurenmedia

@boskabout: RT @waxpancake: Must-read @marcoarment piece on the Reader shutdown, interoperability, and the future of the indie web. http://t.co/4egWMb0Yt4

@MarcHesp: Gisteren #blogpraat moeten missen, maar dit artikel op @Frankwatching is een absolute must-read: http://t.co/btKxWfoZmR #copyright

@DriesBultynck: RT @edifference: Startpagina introduceert het nieuwe zoeken http://t.co/PDfkRMKYXW

@JoeriDeBouvere: RT @Adgenius: Howest-studenten krijgen €15.000 voor hun webplatform Talentdepo, een tool waarmee werkzoekenden zich kunnen promoten http://t.co/2Qrc7dZtB6

@fdgraeve: Ik wist niet dat ik zoveel kinderen volgde :-) RT @bloovi: Gents softwarebedrijf @heyheyapps lanceert app vr kinderen http://t.co/u3OuLUJQ9K

@Coenvas: Iphone journalism. http://t.co/mC570pptGZ

@vreewijs: Hoe gebruikt de retailer best zijn online kanalen? Diepgaande studie over e-commerce en mobile in retail: http://t.co/hSdiYoWHiy

@lemondefr: Les hôteliers se mobilisent contre les sites de réservation en ligne http://t.co/23FyOXZnRn

@zandwacht: Apple, in paniek over de kritiek op iOS7, vervangt de interface door die uit 1984: http://t.co/fGiEZhSUqL :-)

@vioe: RT @petragoo: Plechtig moment voor #13magazine: we gaan ook digitaal, en wel vanaf nu! http://t.co/aJths8EljQ #alstublieft

@zelfstandigenBE: Ons nieuw initiatief http://t.co/YtLlBvKFoc komt blijkbaar niets te vroeg.

@vrtderedactie: Schaalvergroting in de Vlaamse media - Hilde Van den Bulck http://t.co/3JtgXn15FD #cultuurenmedia

@museummedia: #Wikipedia and #Europeana edit-a-thons focus on the First World War http://t.co/BJkUjXwIct @Europeanaeu

@vioe: RT @ManaTroch: Tijdschrift over het #erfgoed van bier en brouwerijen in Vlaanderen en Nederland. http://t.co/UwG16crXAH http://t.co/nstZJ2Ww5i

@PeterDeRoover1: RT @red_doorbraak: EU-parlement is een dure tent maar toch laat de beveiliging van journalisten te wensen over, weet Marc Vanfraechem: http://t.co/aMgbzmCn6U

@Microsoftbe: Connect your website to your #Windows8 Metro style App http://t.co/qUzLtDbze4 #IE10

@opiniestukken: in de Volkskrant: 'Er is een heksenjacht ontstaan op bloggers, door dezelfde vijf fotografen': Fotog... http://t.co/seKX8C3vDG #vkopinie

@fdgraeve: RT @NuanceDragonNL: Ook bij Kanaal Z beseffen ze dat 2013 het "Jaar van de Spraak" is. Gisteren kwamen ze dit verslag maken: http://t.co/BCOADRyGEr

@jorisluyendijk: Geniaal. Mannen poseren zoals vrouwelijke pin-ups altijd doen. Nauwelijks erotisch. http://t.co/JC1KwWlvlN via @Oostveenm

@StKonrath: Indiegogo CEO @gogoSlava expects more journalism campaigns, disintermediation, by @mediatwit http://t.co/te0ruTZDFl

@janien: Gespot! L.Houle’s Wiki – Webtools zonder registratie en nog veel meer..! via @Manssen http://t.co/5Ro8IBU1Aq

@hautekiet: Voilà, #hautekiet op vakantie, maar genoeg te doen: alle mooie plekjes in België ontdekken! http://t.co/FcsoedgcZC http://t.co/pvrwZQrmBA

@amoorie: Tour & Taxis is plots iets minder saai dankzij #heyheypix! Nu in de app store voor minder dan een… http://t.co/MDGZPAQKmX
Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Iemand noemde me dik. Ik antwoordde: "Tja, en jij bent lelijk. Maar ik kan tenminste op dieet gaan..."
-anoniem-


 
De nieuwe oogst


 GRATIS EBOEKEN OVER MICROSOFT PRODUCTEN
Wil je je verdiepen in een bepaald product van Microsoft - of het nu een consumentenproduct zoals Office 365 is, of een product voor specialisten zoals SharePoint, Visual Studio, Windows Server? Dan kan je verschillende eBoeken downloaden vol informatie, die gratis zijn bovendien. De boeken zijn in verschillende formaten beschikbaar (EPUB, MOBI, PDF, DOC, ...).
[Taal: ENG]
http://blogs.msdn.com/b/mssmallbiz/archive/2013/06/18/huge-collection-of-free-microsoft-ebooks-for-you-including-office-office-365-sharepoint-sql-server-system-center-visual-studio-web-development-windows-windows-azure-and-windows-server.aspx


INNOVERENDE BUSINESS IDEEËN: BRIDAL BROKERAGE
In deze reeks, gebaseerd op een artikel bij Journal Du Net, bekijken we enkele vernieuwende business ideeën die al in de VS bestaan. Wie weet komt er binnenkort wel een Europese / Nederlandstalige versie van?
Om te beginnen is er Bridal Brokerage. Het idee is simpel: huwelijksceremoniën worden lang op voorhand gepland. En kosten veel geld. Wat als er iets gebeurt, waardoor het huwelijk niet kan doorgaan - een overlijden in de familie, of een van de partijen bedenkt zich? In plaats van dat geld verloren te laten gaan, kan je toch nog iets recupereren, via deze dienst. Hij probeert het huwelijksarrangement aan andere koppeltjes te verkopen, met flinke korting van 10 tot 50%. Een concept dat wel succes kent: elk jaar worden er 250.000 huwelijken afgelast, en een huwelijk kost er gemiddeld 28.000 dollar!
[Taal: ENG]
http://www.bridalbrokerage.com/
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/bridal-brokerage.shtml


INNOVERENDE BUSINESS: REVOLIGHTS
Dit is een concept dat met crowdfunding gerealiseerd werd. Het gaat om een alternatieve manier van fietsverlichting. Hier worden namelijk LED lichtjes rechtstreeks in de wielen van de fiets geïntegreerd. De energiebron bevindt zich in het centrum van het wiel, en kan via een USB poort herladen worden. Eén laadbeurt zou goed zijn voor 4 uren licht. De lichtjes zouden niet alleen een betere zichtbaarheid op de grond geven, maar ook zijwaarts.
De verlichting is in het VK verkrijgbaar, en kost 229 dollar, transport en belasting niet inbegrepen.
[Taal: ENG]
http://www.revolights.com
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/revolights.shtml


INNOVERENDE BUSINESS: PARADISE 4 PAWS

Hondenpensions bestaan er wel meer, maar meestal zijn die op kleine schaal. Dit is echter grootscheeps aangepakt - het is dan ook gelegen in de buurt van luchthaven Chicago, kan 150 honden en katten in alle comfort ontvangen, en dat terwijl de baasjes op reis zijn. Het concept heeft in 2008 zijn eerste hotel geopend. Tijdens de vakantieperiode ontvangt het ongeveer 300 kostgangers. Het wil zijn concept nu naar andere hotels van het land uitbreiden. Met het aantal honden en katten hier in Europa, is het in elk geval een business met een enorme groeimogelijkheid.
[Taal: ENG]
http://www.paradise4paws.com/
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/paradise-4-paws.shtml


INNOVERENDE BUSINESS: JOULIES
Stel: je schenkt jezelf een heerlijk dampend kopje koffie in. Maar dan komt er een telefoontje. En wanneer dat gedaan is, is je koffie koud. Die situatie zou binnenkort moeten veranderen, dankzij een uitvinding van twee ingenieurs: Coffe Joulies. Je schenkt gewoon je kopje koffie uit, en gooit er een klein toestelletje, zo groot als een koffieboon en in roestvrij staal, erin. Meteen wordt de té hete koffie niet alleen drinkbaar, maar houdt hij die temperatuur ook 5u lang aan.
Een uitvinding met een grote toekomst: meer dan 162 miljard kopjes koffie werden er tussen 1 januari en einde mei wereldwijd gedronken! Opnieuw een business die van de grond ging dankzij crowdsourcing.
[Taal: ENG]
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/joulies.shtml
http://www.joulies.com/


INNOVERENDE BUSINESS: GRINON BIER - BOTTOMS UP
Er zijn momenten dat er snel in heel korte tijd heel veel pinten getapt moeten worden. De pauze van een concert bijvoorbeeld, of gewoon de toeloop tijdens de grote optredens. Dan verloopt het vullen van zo'n pintje vanuit de tapkraan tergend langzaam. Starter GrinOn probeert dat op te lossen, door een systeem te bedenken waarbij de bierglazen van onderuit gevuld worden, zodat er 56 pinten per minuut gevuld kunnen worden. Een YouTube filmpje demonstreert de werking.
[Taal: ENG]
https://www.youtube.com/watch?v=B-sOgG3h6l0
http://www.grinonindustries.com/
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/grinon.shtml


INNOVERENDE BUSINESS: VENGO -TAXI TREATS
Heb je honger onderweg? Dan stop je meestal even gewoon de wagen, en ga je op zoek naar een winkel met eten. Maar wanneer je in een taxi zit, is dat niet zo evident, want ondertussen blijft de meter maar lopen. Drie ondernemende jongelui hebben daarom het lumineuze idee opgevat om in taxi's een vending machine in te bouwen. TaxiTreats heet de business, en het idee heeft meteen al de jury van de Next Idea innovatiewedstrijd in New York kunnen verleiden. Het bedrijf zou op het punt staan om een contract te tekenen met een van de grootste taxibedrijven in de Big Apple...
[Taal: ENG]
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/vengo.shtml
http://www.taxitreats.com/#aboutUs


INNOVERENDE BUSINESS: UBIQUISHIELD, BESCHERMENDE STOF
Dé stof van de toekomst heet UbiquiShield. Die weegt niet zwaarder dan zijde, is waterdicht en bestand tegen vuur. De vezels gaan enkel bij een temperatuur van boven 1.093° C in vlammen op.
UbiquiShield wordt ontwikkeld door het gelijknamige bedrijf, en zoals je wel verwachten kan zijn de voornaamste klanten momenteel het leger; de stof wordt gebruikt voor het uniform van soldaten, om hen te beschermen tegen handgemaakte bommen. Maar ook in de bouwindustrie zou de stof een toepassing kunnen vinden, omdat zij het risico op brand kunnen verminderen wanneer de stof op de muren verwerkt zou worden.
[Taal: ENG]
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/ubiquishield.shtml
http://www.ubiquishield.com

INNOVERENDE BUSINESS: CLEANNG
Rijden op LPG in plaats van benzine of diesel is milieuvriendelijker, maar de tank kan niet zoveel brandstof bevatten, zodat het niet geschikt is om lange afstanden te rijden. Dat verandert nu met CleanNG, een uitvinding waarbij de tank gemaakt wordt in basaltvezel, een composietmateriaal op basis van vulkaanrots. De MagmaCel, zoals de tank hee, is kleiner dan de klassieke installatie, maar bevat meer gecomprimeerde gas, waardoor je dus een langere afstand kan afleggen. Sinds juni in de VS verkrijgbaar, maar toch niet echt goedkoop te noemen: een MagmaCel zal tussen de 2.400 en 6.500 dollar kosten.
http://www.gocleanng.com/
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/cleanng.shtml


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: AFTITELING
Hoe vaak gebeurt het niet, dat je een feuilleton of film bekeken hebt op de tv, maar niet weet welke acteurs meespeelden - de aftiteling heb je gemist, of, zoals vaak gebeurt, werd weggeknipt om plaats te maken voor reclame.
Dan is deze rubriek op de website van de Nederlandse Openbare Omroep, "Aftiteling", wel erg welkom. Hier vind je namelijk de gegevens over de drama- en documentaireproducties die bij de Openbare Omroep uitgezonden werden - en vaak ook door de Vlaamse omroep.
[Taal: NL]
http://www.publiekeomroep.nl/aftiteling


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: ISTOIRE

Verhalen, kortverhalen, moeten laten kennismaken met een auteur, honger creëren naar meer. Dat is wat iStoires, een rubriek op de literaire site iStoire wil bewerkstelligen. IN juli is het misdaadauteur Bob Van Laerhoven die voor een kortverhaal zorgt. Niet voor gevoelige zielen!
[Taal: NL]
http://www.istoire.be/istoires-zet-de-zomervakantie-stevig-in-met-een-kortverhaal-van-bob-van-laerhoven/
http://istoires.be/abomination


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: JOUWFREELANCER.NL
Een marktplaats waar freelancers en opdrachtgevers elkaar kunnen ontmoeten, om prijzen te vragen en opdrachten toe te kennen. Het gaat om freelancers in allerlei gebieden: fiscaal, vertalingen, fotografen, maar ook fysiek werk zoals schilderen, huiswerkbegeleiding, enz.
[Taal: NL]
http://www.jouwfreelancer.nl/


VRIJDAG MULTIMEDIA:HIM & HER

Wist je dat je bij DailyMotion verschillende reeksen integraal kan bekijken? Zoals de komische reeks Him & Her? Er zijn wel geen Nederlandstalige ondertitels, maar het blijft wel erg leuk:)
http://www.dailymotion.com/hub/x2g3_Samedi-series


VRIJDAG MULTIMEDIA: SOKKEN!
Een erg leuk spelletje, een tijdverdrijver: je moet gewoon sokken sorteren, paar per paar. En als je een paar bijeen gezocht hebt, wordt het voor jou netjes bijeen gevouwen. Was het in het echte leven zo maar!
[Taal: ---]
http://www.nobodyhere.com/gfx/sokken.swf


VRIJDAG MULTIMEDIADAG: BEWEGENDE GIF'S
20 prachtige GIFS, collages van achtereenvolgende beelden dus, van dingen die in slow motion weergegeven worden. Uiteen spattende ballonnen, een kei die in het water of zand valt, een vogel die opstijgt uit het water... Het is echt indrukwekkend!
[Taal: ---]
http://www.buzzfeed.com/daves4/20-things-that-are-way-better-in-slow-motionBezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com 
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be  


*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/- eBay koopt Belgische ecommerce sites op
http://www.belgiancowboys.be/web/ebay-koopt-belgische-ecommerce-sites-op/
- Feedly lanceert webversie en alternatief voor Google Reader met ‘Feedly Cloud’
http://www.belgiancowboys.be/web/feedly-lanceert-webversie-en-alternatief-voor-google-reader-feedly-cloud/


*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Telecombedrijven slaan data illegaal op
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3470162/2013/07/04/Telecombedrijven-slaan-data-illegaal-op.dhtml
- Duizenden websites doen mee aan protest tegen 'schaamteloze spionage' NSA
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3470328/2013/07/04/Duizenden-websites-doen-mee-aan-protest-tegen-schaamteloze-spionage-NSA.dhtml
 
 
*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/


- Een harde schijf klonen
http://www.fantv.nl/digitaal/software/13460-een-harde-schijf-klonen
- Een schone desktop met SideSlide
http://www.fantv.nl/digitaal/software/15859-een-schone-desktop-met-sideslide
 
 


*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
 
 
- B&O heeft met BeoLab 14 volledige surround klaar 
http://www.elektrozine.be/ez/article/7401/B-O-heeft-met-BeoLab-14-volledige-surround-klaar.html
- Bedien je audiomatrix met je iDevice
http://www.elektrozine.be/ez/article/7375/Bedien-je-audiomatrix-met-je-iDevice.html
 *** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

  - eBay neemt 2dehands.be over!
http://www.digimedia.be/News/nl/14734/ebay-neemt-2dehands-be-over.html
- Bancontact/Mistercash wil terugbetalingen makkelijker maken met een nieuwe app
http://www.digimedia.be/News/nl/14732/bancontact-mistercash-wil-terugbetalingen-makkelijker-maken-met-een-nieuwe-app.html

 


*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Help Google Maps
http://computertaal.info/2013/07/02/help-google-maps/
- Westerse regeringen zijn hypocriet
http://computertaal.info/2013/06/30/westerse-regeringen-zijn-hypocriet/

 


*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Banken: skimmen is fors gedaald door pin-blokkade buiten Europa
http://tweakers.net/nieuws/90072/banken-skimmen-is-fors-gedaald-door-pin-blokkade-buiten-europa.html
- Uitvinder computermuis is overleden
http://tweakers.net/nieuws/90064/uitvinder-computermuis-is-overleden.html

*** DATANEWS
http://www.datanews.be


- AT&T wil patent op e-mail met zelfvernietigingsknop
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/at-t-wil-patent-op-e-mail-met-zelfvernietigingsknop/article-4000342331506.htm
- Vlaamse tv-app Stievie weldra beschikbaar voor het grote publiek?
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/vlaamse-tv-app-stievie-weldra-beschikbaar-voor-het-grote-publiek/article-4000342052695.htm


*** MOBILEREVOLUTION
http://www.themobilerevolution.be/

- Ingress, een augmented reality game door NianticLabs@Google.
http://www.themobilerevolution.be/2013/07/ingress-een-augmented-reality-game-door-nianticlabsgoogle/
- Review: Acer Liquid E2, the beast on a budget
http://www.themobilerevolution.be/2013/07/review-acer-liquid-e2-the-beast-on-a-budget/
 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


STARTEN MET WIN8: QUICK ACCESS
Wanneer je in het tegeltjes-scherm bent, kan je een tekstmenu oproepen door rechts te klikken in de hoek links onder, of door tegelijk de Windows toets en X in te drukken. Dit tekstmenu geeft toegang tot een reeks handige toepassingen: Device Manager, controlepaneel, Verkenner, Zoekdialoog, enz.
Wil je deze lijst uitbreiden met programma's van eigen keuze, dan moet je eens het programma Win+X Menu Editor downloaden.
http://winaero.com/comment.php?comment.news.30
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220


STARTEN MET WIN8: JE PROGRAMMA'S VINDEN

De gisteren besproken Win+X menu is handig, maar vervangt niet het oude Startmenu dat toegang gaf tot al je applicaties. Om die te vinden, moet je de toetscombinatie Windowstoets + Q indrukken; je kan ook rechts klikken op een lege plek in het Start scherm, of of met je vinger vanop de onderkant van het scherm vegen naar boven. Selecteer nu All Apps, wat je een lijst geeft van alle geïnstalleerde apps. Je kan die nu doorbladeren, op zoek naar de gewenste app.
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220


STARTEN MET WIN8: PROGRAMMA'S SNELLER OPROEPEN
Heb je de lijst met alle programma's opgeroepen, zoals gisteren uitgelegd, dan kan je programma's die je vaak gebruikt, aan het startscherm toevoegen, zodat het met één enkele klik geopend kan worden. Klik daarvoor rechts op het tegeltje in deze lijst, en kies "Pin to Start". Gebruik je een aanraakscherm, houd dan het icoontje ingedrukt, veeg het even naar beneden en kies dan "Pin to Start".
Druk op de Windows toets, en je ziet de zopas aan het startscherm toegevoegde tegeltje helemaal rechts. Klik en versleep het naar een gemakkelijker bereikbare plek.
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220


STARTEN MET WIN8: AFSLUITEN
Om Windows 8 af te sluiten, moet je enkel de cursor naar de hoek rechts onder van je scherm bewegen, en daar Settings kiezen.Je ziet nu een Power aan/uit knop, die je aanklikt waarna je "Afsluiten" kiest of "Herstarten".
Alternatieve  methoden:
- Druk Ctrl+Alt+Del, klik op de Power knop rechts onderaan, en kies Shutdown
- Ben je in de Desktop modus, druk Alt-F4 en je kan kiezen uit Shut Down, restart, Afmelden, Andere gebruiker.
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/50-windows-8-tips-tricks-and-secrets-1028220
  
Van alles halen, (bijna) niets betalen...

 

WINUAE: AMIGA EMULATOR
Wind98/2000/ME/XP/Vista/7 - 3,2 MB - freeware
Een stukje nostalgie: met WinUAE kan je alle programma's gebruiken die vroeger bestemd waren voor de Commodore Amiga, zowel de Amiga 500 als 1200 of 4000. Op het internet vind je heel wat programma's en spelen voor de Comodore, maar veel daarvan is illegaal gekopieerd. Denk eraan dat je het netjes houdt!
http://www.winuae.net/
http://www.chip.de/downloads/WinUAE_12996915.html


MACRIUM REFLECT FREE: KOPIE
Windows all - 42,6 MB - freeware
Met deze back-up tool kan je heel simpel en zonder enige technische kennis een kopie maken van je volledige harde schijf, als back-up. Bovendien zorgt de tool ervoor dat je op geregelde tijdstippen een automatische back-up plant. Voor alle zekerheid! Chip.de heeft een fotoreportage waarin de werking van de tool uitgelegd wordt.
http://www.macrium.com
http://www.chip.de/bildergalerie/Macrium-Reflect-Galerie_62564744.html/


COMMUNITY MANAGER TOOLS: SOCIALSHARE
Tegenwoordig heeft elk zichzelf respecterende bedrijf, dat het contact met zijn klanten en leveranciers wil verzorgen, een Community Manager. En waar de gewone internaut de sociale media gebruikt voor zijn plezier of om zijn intellectuele nieuwsgierigheid te bevredigen, zijn voor de Community Manager de sociale media een echt werkterrein. Hij zal dus ook professionele tools gebruiken om zijn "job" te doen. Let wel: de meeste van deze tools zijn niet gratis, maar je krijgt meestal wel de kans om ze gratis uit te proberen.
Bij Journal Du Net vonden wij een artikel waarin de tools besproken worden waarmee zij het doen. En dat wilden wij jou natuurlijk niet onthouden.
Om te beginnen is er Social Share. Hiermee kan je zien hoe vaak de artikels op een blog gedeeld worden (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google Plus). Daaruit kan je dan weer leren welke artikels het goed doen bij je publiek, en ook welke internauten het meeste interageren met je blog - die kunnen dan als het ware jouw ambassadeurs worden.
Deze tool is wel in het Frans.
http://socialshare.youseemii.fr/


COMMUNITY MANAGER TOOLS: BRINGR

Deze tool is dan weer gespecialiseerd in de monitoring, het meten en de analyse van de sociale netwerken. Je kan tellen hoe vaak een reeks trefwoorden vermeld worden die draaien rond de thema's van je bedrijf, maar ook de toon ontdekken (positief, negatief), en zien wie het er het vaakste over heeft. Ideaal om trends te volgen, en goede gesprekspartners te vinden.
Ook deze tool is in het Frans.
http://bringr.net/


COMMUNITY MANAGER TOOLS: TWITONOMY

Dit is een tool die echt ongelooflijk veel statistieken geeft, zoals de gebruikers in je tijdlijn die het meeste antwoorden krijgen op hun tweets, of de gebruikers die het vaakst vermeld worden. Maar ook de eigen statistieken: hoeveel retweets de populairste tweets, hun typologie...
[Taal: ENG]
http://www.twitonomy.com/
http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel/logiciel-de-community-managers/twitonomy.shtml


COMMUNITY MANAGER TOOLS: HOOTSUITE
Over deze tool hebben wij zelf al enkele malen de loftrompet gestoken, omdat we hem zelf gebruiken. Je kan niet alleen veel accounts beheren, maar krijgt ook vele statistieken en rapporten bij Twitter maar ook Facebook Insights en Google Analytics. Het dashboard is heel simpel te bedienen, maar heeft veel mogelijkheden. Uiteraard kan je ook tweets programmeren om te versturen op een later tijdstip.
[Taal: ENG]
http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel/logiciel-de-community-managers/hootsuite.shtml
https://hootsuite.com/


COMMUNITY MANAGER TOOLS: ENGAGESCIENCES
Dit is dan weer een tool die community managers wil de fans beter laten begrijpen, en de manier waarop zij interageren met de campagnes. Men kan de Facebook pagina beheren, en dan vooral voor het organiseren van wedstrijden. Het online zetten van operaties geschiedt erg simpel, en men kan heel wat sleutelfactoren meten (KPI)
http://www.engagesciences.com/


COMMUNITY MANAGER TOOLS: GOOGLE ALERT
Een van de handigste tools om op de hoogte te blijven over een bepaald onderwerp, is naar onze mening toch nog altijd Google Alert. Daarbij wordt er een mail naar jou gestuurd, telkens er een nieuwe artikel verschijnt op het web over een bepaald trefwoord dat jij opgeeft. Dat kan de naam van je eigen bedrijf zijn, maar ook van het bedrijf van je concurrent. Dat kan ook een generieke term zijn, om op de hoogte te blijven van vakliteratuur over jouw vakgebied. E-reputatie management dus, maar ook informatie.
http://www.google.com/alerts?


VRIJDAG MOBIELE DAG: UC BROWSER

iOS, Android, Windows Phone - 13,5 MB - freeware
Dit is een gratis alterantief voor de Safari browser. Hij bevat ook een downloadmanager, een speed-modus, en thema's. Je kan ook met verschillende gebaren sneller vooruit of achteruit bladeren, de gebaren kunnen ook gebruikt worden bij het wisselen van tabs, of bij het openen of sluiten van pagina's.
In tegenstelling tot de eigen browser van Apple, Safari, kan je met UC Browser ook bestanden downloaden. Die worden dan via de eigen datamanager beheerd, en kunnen via het WLAN naar de pc overgezet worden. Bovendien biedt de browser aan om, bij het starten van een video, die te downloaden om later te bekijken, ook wanneer je geen internetverbinding hebt. En dat is wel echt handig!
http://www.chip.de/downloads/xUC-Browser-iPhone-App_62867657.html


VRIJDAG MOBIELE DAG: PHONE7 USB STORAGE ENABLER
Windows XP/Vista/7 - 0,08 mB - freeware
Met deze freeware, te installeren op je pc, kan je je Windows Phone7 smartphone ook als USB stick gebruiken. Dat maakt het overzetten van bestanden immers veel gemakkelijker, zonder al die omwegen van de Zune enz.
Let wel even op: om de software te kunnen gebruiken, moet je wel even de Zune client op je computer installeren, en je toestel minstens één keer verbonden hebben met de computer. Pas nadien kan de software gebruik maken van de Zune instellingen om je smartphone als USB stick te identificeren.
http://www.chip.de/downloads/Windows-Phone-7-USB-Storage-Enabler_49091968.html
http://ultimate-networx.net/

 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere. 
 

Het laatste woord.... 


 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste. 


 

AFSLUITER VAN DE WEEK
Iedereen steftt. Maar niet iedereen leeft echt.
-William Wallace-