Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
25/4/2013 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 17
Nummer 797 van 20/4/2013Gegroet lezer,

Geen al te opvallend nieuws deze week, in techland althans. In het algemeen nieuws des te meer. En wanneer er iets gebeurt, zoals de bomaanslagen in Boston, dan zie je echt het fenomeen van het lopend vuurtje - hoe je kennissen op Twitter een na een het bericht retweeten. Of je wil of niet, je wordt gegrepen door de gebeurtenissen zoals ze zich ontwikkelen, en je blijft als gefascineerd toekijken.
Wat mij wel trof, bij de berichtgeving over Boston, is het volgende: op een bepaald moment had iemand van de paar seconden van de ontploffing zelf een Vine-filmpje gemaakt, waarin de ontploffing in een oneindige loop herhaald werd. Dat kwam als volkomen belachelijk over, het leek zelfs alsof men aan het spotten was met de aanslag. Het deed mij in elk geval besluiten dat een Vine-filmpje in zijn huidige vorm geen mediaformaat is dat ooit voor nieuwsgaring gebruikt kan worden.

Voor de rest hebben wij natuurlijk weer voor iedereen wat wils in dit nummer. Veel lees- en experimenteelplezier gewenst, en bij leven en welzijn tot volgende week!

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 

 
Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
KOMEN ER EINDELIJK MUZIEKLICENTIES VOOR HEEL EUROPA?
EU beslissing opent perspectieven

Europa is nog altijd een natie van landen - met elk hun eigen zelfstandigheid. Dat heeft zijn voordelen (de eigenheid) maar ook zijn nadelen (het gebrek aan eenheid). Gelukkig probeert de Europese Unie die nadelen weg te werken, door wetten en regels binnen alle Europese landen op één lijn te krijgen.

En dat is een goede zaak, vooral dan voor de amusementsindustrie. Want tot nu toe was voor elk EU land een apart systeem van rechten vastgelegd; een bedrijf dat een nieuwe muziekdienst wou uitbrengen, moest dus eerst per land onderhandelen, vooraleer de dienst in heel Europa ingevoerd kon worden. Wat nadelig was voor kleine landjes zoals België (waar ze dan ook nog eens twee talen spreken), want meestal werd niet eens de moeite genomen om hier de rechten in orde te krijgen.

Tot nu toe bestond dus in elk land een of meerdere organisaties waarbij een muzikant zich kon aansluiten, en die dan de royalties voor die artiest ging innen in het buitenland, wanneer daar zijn muziek gespeeld werd, en uiteraard ook in het binnenland, en dat dan aan de artiest betaalde. Voor België is dat bijvoorbeeld Sabam, voor Nederland Buma-Stemra. Elke organisatie had een netjes afgebakend gebied: zijn eigen land. En de artiest uit dat land was verplicht om zich bij die organisatie aan te sluiten, hij kon geen dienst uit het buitenland kiezen.

Die beperking had de EU in 2008 willen opheffen door een wet, waardoor het mogelijk zou moeten worden om multi-territoriale uitzendrechten te krijgen via één enkele organisatie, in plaats van voor elk land te moeten onderhandelen met een organisatie; bovendien zouden artiesten mogen kiezen welk agentschap voor hen hun royalties zou innen - in binnen- of buitenland. 21 auteursrechtenmaatschappijen tekenden echter beroep aan tegen deze wet. En het Europese Algemeen Hof heeft nu dat beroep verworpen.

Heuglijk nieuws dus voor de muziekindustrie in Europa - maar veel meer nog voor de artiest en de gebruiker!
http://www.reuters.com/article/2013/04/12/entertainment-us-court-collectingsocieti-idUSBRE93B0SQ20130412
http://www.sabam.be/nl


GOOGLE WIL "DOTLESS" GENERISCHE DOMEINNAMEN MAKEN 1
Even wat achtergrond bij de nieuwe gTLD's

Zoals je wellicht weet, gaan er in de nabije toekomst ontelbare nieuwe domeinsuffixen bijkomen. Bij de Top Level Domainss (TLD's) heb je enerzijds de "generische" TLD's, of gTLD's, zoals .com, .net, .biz, .mobi ... en anderzijds de landen TDL's of ccTLD's, zoals .be voor België, .nl voor Nederland, enz. Onlangs werd beslist dat eenieder die wil een nieuw gTLD kan aanvragen, zolang hij maar bewijst dat hij technisch en financieel voldoende draagkracht heeft om het nieuwe domein te exploiteren - en ICANN betaalt voor dat voorrecht. Sommige waarnemers noemen deze hele "verruimingsoperatie" dan ook gewoon een manier van ICANN om bedrijven heel snel veel geld uit de zakken te kloppen...

Hoe het ook zij, tal van bedrijven hebben gereageerd en een aanvraag ingediend voor een nieuw gTLD; zo werden in eigen land .vlaanderen en .gent aangevraagd bijvoorbeeld. Dat zijn suffixen waarvoor eigenlijk niet veel concurrentie was, want enkel in ons eigen land is er belangstelling voor zulke generische namen. Anders is het gesteld met bijvoorbeeld .search of .pet - daar is heel wat belangstelling voor. ICANN moet nu de verschillende aanvragen bekijken, en bepalen aan wie de domeinnaam uiteindelijk toegewezen wordt.

Daarbij is een van de factoren die mee een rol spelen, het feit of een domein open of gesloten zal zijn - met andere woorden: zal iedereen een domeinnaam kunnen aanvragen onder het nieuwe gTLD, of zal een bedrijf dit enkel voor een bepaald doel gebruiken? Sommigen menen dat een gesloten domeinnaam enkel mag voorkomen, indien het om het openbare belang gaat. Bijvoorbeeld: een domein ".doctor" zou alleen toegankelijk zijn voor artsen, en .law voor advocaten, enz. Wat niet zou mogen, is dat degene die het gTLD uiteindelijk toegewezen krijgt, dit voor zijn eigen activiteiten mag gebruiken, met uitsluiting van concurrenten.

En daar ontstaan dus netelige toestanden. Wanneer een bedrijf zoals Google de nieuwe gTLD "search" wil uitbaten, zal het dan ook concurrenten onder die naam laten opereren? Of wanneer het "app" krijgt, zal het niet alleen apps uit de eigen Google Play winkel toelaten, maar ook apps uit de App Store van Apple?

Verleden week heeft Google trouwens een aankondiging gedaan waarover de meeste waarnemers nog altijd in het haar krabben, omdat de zin en de reikwijdte ervan nog niet duidelijk zijn. Maar daarover in het vervolg artikel. Wil jij wat meer lezen en op de hoogte blijven van de evoluties bij de nieuwe gTLD's, dan is Intercite een uitstekende bron. En uiteraard lees je bij ICANN alles (maar dan wel in heel droge vorm!)
http://domainincite.com/
http://www.icann.org


GOOGLE WIL "DOTLESS" GENERISCHE DOMEINNAMEN MAKEN 2
Als het tenminste search, app en blog als nieuw gTLD kan veroveren

Zoals in het vorige artikel uitgelegd, heeft Google dus ook een aantal aanvragen ingediend voor gTLD's, 101 om juist te zijn zoals .ANDROID, .APP, .BLOG, .BUY, .SEARCH.

De volledige lijst met aanvragen van Google  vind je trouwens hier (1), en de lijst met aanvragen die algemeen ingediend werden, op het tweede adres (2). Uiteraard is het niet alleen Google dat gTLD's aangevraagd heeft, ook de andere internetgiganten lieten zich niet onbetuigd. Er gingen stemmen op om generische domeinen die een belangrijke term in het internetlandschap vertegenwoordigen, zoals .search, niet in handen te geven van een van de grote spelers, maar van een neutrale derde.

Google probeert dit bezwaar te counteren, door te beloven dat het deze gTLD's, als de internetgigant ze toegewezen krijgt, "open" zal houden, en dat dus iedereen een domein onder .search kan aanvragen. Maar, zo wijzen waarnemers erop, dat is onvoldoende geruststelling. Met Google als "baas" van het .search domein, of enig ander nieuw gTLD, heeft het gewoon inzage in alle verkeer dat via dat gTLD verloopt, en heeft het een onmeetbaar voordeel tegenover zijn concurrenten.

Verleden week heeft Google dan een bericht uitgebracht, dat menigeen verwonderd heeft. Het wil namelijk van .search, .app, .blog, .cloud, een zogenaamd "dotless" gTLD maken. Dat wil zeggen dat jij gewoon http://search kan invoeren. Dit wil Google dan combineren met een nieuwe technische standaard (wat die is, zegt het niet), die er dan voor zorgen dat jij een resultaat zou zien van de zoekdienst van jouw voorkeur. Hetzelfde zou gebeuren bij .app, .blog en .cloud. Google zou naar eigen zeggen al samenwerken met blogging diensten (misschien zijn eigen Blogger?) om de standaard ervoor te ontwikkelen.

Een initiatief dat toch vragen oproept. Want nu bevat elke browser al een zoekvakje, waarin de gebruiker zijn favoriete zoekmachine kan aangeven. Wat voor meerwaarde heeft dit systeem dan? Juist ja: zelfs indien de gebruiker al een concurrerende zoeker ingesteld heeft als favoriet, dan nog kan Google het verkeer volgen en zien wat de gebruiker zoekt via Amazon, Microsoft, Facebook...

Een plan waartegen meteen verzet rees, o.a. ook van Microsoft. Het zou in elk geval de gebruiker nog meer in verwarring kunnen brengen, want die is ondertussen zo gewend geraakt aan het toevoegen van een domein-suffix. En als, zoals Google het wil, deze nieuwe "dotless"gTLD's in handen van Google komen, dan zou dit wel eens grote verschuivingen in het internet kunnen veroorzaken...

Een evolutie om toch met de nodige argwaan te volgen!
http://www.seroundtable.com/google-gtlds-15301.html
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en
http://www.thedomains.com/2013/04/13/microsoft-doesnt-like-googles-dotless-search-but-supports-the-gacs-move-against-closed-generics/


GOOGLE EN EU BEREIKEN AKKOORD OVER ZOEKRESULTATEN
Maar concurrenten vinden wijziging onvoldoende...

Google is de koning van de zoekmachines. Niet onterecht: het tracht voortdurende de zoekresultaten nog beter te maken, zodat je echt vindt wat je zoekt. Dat het bij zijn zoektocht naar betere resultaten zich ook gaan verdiepen is in het "vertikale" zoeken, mag niet verwonderen. Maar daar zit wel een negatief kantje aan: er bestaan al bedrijven die van het vertikaal zoeken binnen een bepaalde sector hun broodwinning gemaakt hebben. Denk aan IMDB voor films, Resto.be en Yelp voor restaurants, TripAdvisor voor reizen, enz. En zij dreigen hun broodwinning te verliezen, wanneer Google met zijn eigen verticale zoekdienst hun website overbodig maakt.

Dat was dan ook de reden waarom de EU aan de alarmbel trok, en een antitrust onderzoek instelde tegen Google, wegens misbruik van zijn dominantie in de online search. Google zou daarop een voorstel gedaan hebben aan de EU, om wijzigingen aan te brengen in zijn zoekresultaten, om een officiële klacht te voorkomen. De EU, zo werd deze week bekend, zou nu ingegaan zijn op de voorstellen.

De juiste inhoud ervan is nog niet bekend, maar volgens bronnen zou Google niets moeten veranderen aan zijn algoritme dat de zoekresultaten produceert. Maar Google zou wel duidelijk moeten maken welke resultaten afkomstig zijn van de igen diensten (zoals Google Plus Local, of Google News), en ook links moeten tonen van de (verticale) zoekmachines van de concurrenten. (1)

In elk geval hebben de bedrijven die de klacht bij de EU ingediend hadden, waaronder Microsoft en Streemap, al laten weten dat zij dit voorstel onvoldoende verregaand vinden. En eerlijk gezeg is het plaatsen van een label naast een zoekresultaat inderdaad een goedkope oplossing. Maar anderzijds is Google een bedrijf, en heeft het het recht om te doen en laten wat het wil binnen de dienst die het aanbiedt. Daar staat dan weer wel het argument tegenover dat Google, door zijn dominante positie, ondertussen bepaalt wat de internaut leest en koopt. En als dusdanig ook een publieke, maatschappelijke rol heeft...

Kortom, niet meteen een wit/zwart zaak. Lees de argumenten van Microsoft en co bij Bloomberg. (2)
http://www.nytimes.com/2013/04/15/technology/google-and-europe-reach-deal-on-search-results.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.bloomberg.com/news/2013-04-14/google-offer-to-settle-eu-antitrust-probe-unacceptable-to-rivals.html


MOZILLA TOW TRUCK: SAMENWERKEN ONLINE
En een betaalsysteem in het Firefox OS..

Online samenwerken aan documenten en projecten, het gebeurt steeds meer. Enerzijds omdat telewerken binnen klassieke bedrijven steeds vaker voorkomt. Anderzijds omdat we, dankzij het internet, kennismaken met mensen aan de andere kant van de wereld en er zo projecten kunnen ontstaan om samen uit te bouwen.

Het online samenwerken vergt echter wel goede software die alles in goede banen leidt; rechten om documenten te bewerken moeten bijvoorbeeld geregeld worden, er moet vermeden worden dat twee medewerkers elkaars wijzigingen teniet doen, enz.

Met Google Drive, de virtuele harde schijf die je gratis krijgt bij Google, kan je in real time samenwerken aan documenten, doch enkel indien die documenten aangemaakt zijn met de Realtime API van Google. Mozilla Labs wil nu ook samenwerking bieden, maar dan voor iedereen, en wel met TowTruck. Dat is een open source tool gebaseerd op HTML-5, waarmee meerdere mensen kunnen samenwerken aan dezelfde webpagina. De tool maakt ook gebruik van WebRTC om video/audio communicatie mogelijk te maken tussen de verschillende medewerkers.

Bij WebProNews vind je een video met een demo van de tool. Volgens de site is de tool vooral bedoeld voor developers; steeds vaker werken die vanop afstand met elkaar, en voor hen is deze tool erg praktisch, want zo kunnen zij een voorbeeld tonen van hun werk, inbegrepen de code. Wie wil kan alvast de tool uittesten, via de instructies bij WebProNews. (1)

Mozilla heeft trouwens nog andere projecten op stapel staan. Die kaderen tussen haakjes allemaal in het streven van Mozilla om web standaards te laten eerbiedigen. Mozilla wil afstappen van al die plug-ins en diensten van derden, om te komen tot Web API's die met alle browsers werken.

Het laatste project van Mozilla is een systeem voor online betalingen. Mozilla vindt namelijk dat het huidig betaalsysteem niet werkt. Om te beginnen kan je niet kiezen hoe te betalen, je kan enkel kiezen uit enkele vooraf bepaalde opties. Verder moet je je kredietkaartnummer telkens invullen op elke site - wat erop neerkomt dat je de sleutels van je dure auto aan iemand geeft, en maar hoopt dat die hem goed zal verzorgen. En tot slote moeten handelaars zelf voor teveel zorgen: de betaalprocessor opzetten, ze moeten commissie betalen voor de betalingen, enz.

Daarom heeft Mozilla een systeem voor online betalingen bedacht dat een heel onsexy naam gekregen heeft: navigator.mozPay() voor het Firefox OS. Daarvan vind je een demo bij een ander artikel bij WebProNews. (2)
http://www.webpronews.com/mozillas-towtruck-brings-collaboration-to-the-web-at-large-2013-04
http://www.webpronews.com/mozilla-is-now-working-on-a-web-payment-standard-2013-04


OOK MICROSOFT ZOU VOOR EEN AANRAAK-UURWERK GAAN
Met zoveel fabrikanten is het zeker: het uurwerk komt er!

Tja, we hebben al een laptop, en een tablet. Een smartphone hebben we ook. En dus moesten de fabrikanten dringend een nieuw toestel uitvinden om ons opnieuw in onze portefeuille te laten tasten. Wat ze met zijn allen deden: een na een kondigden bronnen aan dat Apple, Google, Samsung, en nu ook Microsoft bezig zouden zijn aan een smart-uurwerk.

Zo'n slim uurwerk zou eerder een bijkomend toestel zijn, als een vervanger; het zou bijvoorbeeld een handig toestel kunnen zijn om korte meldingen van je smartphone te bekijken, om de headers van mails te lezen bijvoorbeeld.

Zoals gezegd, momenteel zijn het allemaal geruchten. Wat velen vergeten is dat er al bedrijven zijn die een uurwerk hebben,  dat in verbinding staat met de smartphone. Zo heeft Sony zijn SmartWatch, die gekoppeld kan worden aan een Android toestel. (1) En de fabrikant Pebble heeft een e-paper uurwerk bedacht dat samenwerk met iPhone en Android. Een bespreking daarvan vind je bij Belgian Cowboys (2).

De verzameling geruchten over de smart uurwerken vind je tot slot bij TechMeme. (3)

http://www.sonymobile.com/us/products/accessories/smartwatch/
http://www.belgiancowboys.be/gadgets/pebble-e-paper-watch-voor-iphone-android-review/
http://www.techmeme.com/130414/p13#a130414p13


ACCOUNTANT MAAKT HEEL RPG GAME IN EXCEL REKENBLAD
euhm.. geen werk te doen?

Sommige mensen zijn wel heel vernuftig. Een man uit de VS, ene Cary Walking, heeft gewoon in een spreadsheet een heel RPG (role playing game) gemaakt. Arena.xsm, zoals het heet, maakt gebruik van makro's in Excell.

De man kwam op het idee omdat het voor veel mensen op het werk nu eenmaal onmogelijk is om iets te downloaden en op hun computer te zetten, om hun tijd wat te verdrijven. Een spelletje solitair zit er niet in. Maar een spreadsheet, dat is nu eenmaal "werk" gerelateerd, en daar kan niemand iets tegen hebben, toch? En bovendien zit achter elk RPG gewoon een supergrote spreadsheet - hier IS de spreadsheet gewoon het spel.

Natuurlijk is het spel niet echt mooi te noemen, maar interessant en boeiend zou het, volgens Ars Technica, wel zijn. En het heeft de nodige intriges, toverspreuken, levens, wapens, enz. Zelf hebben we het niet geprobeerd. Er zijn andere manieren om je tijd door te brengen, niet? Maar jij kan het natuurlijk eens proberen: het game kan gratis gedownload worden.
http://carywalkin.wordpress.com/2013/03/17/arena-xlsm-released/
http://arstechnica.com/gaming/2013/04/how-an-accountant-created-an-entire-rpg-inside-an-excel-spreadsheet/


BITTORRENT SURF BETA: BESTANDEN DOWNLOADEN IN JE BROWSER
Extensie voor Firefox en Chrome

Voor alle duidelijkheid toch even dit: er zijn heel wat BitTorrent bestanden die illegaal zijn. Maar er zijn er ook heel wat die legaal zijn - steeds vaker verdelen bedrijven en organisaties hun content via BitTorrent. Wanneer wij het dus in dit artikel hebben over software die het gemakkelijker maakt om BitTorrent bestanden te downloaden, is het dus duidelijk de bedoeling dat je het netjes houdt, en je beperkt tot legale bestanden.

Het is namelijk zo dat BitTorrent een plug-in uitgebracht heeft voor de browser (Chrome en Firefox), BitTorrent Surf, waarmee je vanuit je browser de bestanden kan downloaden. Je moet dus geen desktop programma meer installeren, het kan simpel vanuit je Firefox.

De software werd oorspronkelijk al in januari uitgebracht, in alpha-versie. Nu is er dus de bèta-versie, en die heeft enkele extraatjes, zoals tools om bestanden te ontdekken en aan te bevelen, en een status venster om de download te kunnen volgen.
https://chrome.google.com/webstore/detail/bittorrent-surf-beta/ibpbofogepkkeoockhkfcgngjkimndlp?hl=en-US
http://blog.bittorrent.com/2013/04/15/bittorrent-surf-beta-launches-today-on-chrome-and-firefox/


INTERNET ARCHIEF BREIDT COLLECTIE SOFTWARE UIT
British Library wil ook gaan archiveren... maar jaren te laat!

Het internet en de IT-industrie veranderen enorm snel. En waar er van de meeste andere door de mens gecreëerde content (boeken, muziek, foto's...) archieven aangelegd worden, is dat voor het internet en de computerprogramma's niet evident.

Gelukkig is in de VS ooit het Internet Archive van start gegaan. Door het vele werk van vrijwilligers bestaat er bijvoorbeeld via de Wayback machine een hele collectie van hoe websites er doorheen de jaren uitzagen. Wil je weten hoe de website van Microsoft, Apple, of zelfs een De Standaard er jaren geleden uitzag? Het kan. (1)

Maar wist je dat Internet Archive ook een uitgebreide collectie software bezit?Volgens curator Jason Scott is het zelfs "de grootste collectie historische software online in de wereld". Dat kon gebeuren, doordat er samengewerkt werd met andere archieven: Shareware CD Archive, FTP site boneyard, Disk Drives collectie. Buiten software vind je er trouwens ook manuals voor de programma's.

Zo kan je er oude spelletjes vinden, zoals Dungeon Keeper uit 1997 of Need for Speed uit 1998, maar ook de manual voor de Apple I. Het archief is gratis te raadplegen (2)

Een mooi initiatief van The Internet Archive, dat al heel vroeg ingezien heeft dat zo'n archief noodzakelijk is. In het UK komen ze nu ook tot dat inzicht - zij het rijkelijk laat. Het wil nu beginnen een archief gaan aanleggen van blog)s, e-books,alles wat op het volledige UK webdomein gepubliceerd werd. Om dit te kunnen doen, moesten de initiatiefnemers eerst wachten op een wet, die het hen zou toelaten om al dit material te verzamelen en te bewaren. Meer over het initiatief lees je bij PC World. (3)
http://archive.org/web/web.php
http://archive.org/details/software
http://www.pcworld.com/article/2033364/british-library-leads-a-team-to-archive-uk-web-resources.html#tk.nl_today


WINDOWS 8.1 ZOU JE METEEN NAAR DE DESKTOP BRENGEN
Scherm met tegeltjes niet geliefd bij traditionele pc's

Met Windows 8 heeft Microsoft één coherente omgeving willen brengen voor tablets en pc's. De programma's staan niet meer onder de Start knop, maar in tegels op het startscherm, en jij kan de tegels netjes ordenen naar eigen smaak, klasseren volgens groep bijvoorbeeld. De tegels moeten het voor de gebruiker van een tablet gemakkelijker maken om zijn programma's op te starten. Maar tegelijk is er voor de gebruiker van de klassieke desktop, laptop, die met muis en klavier werkt, ook nog altijd de Desktop, waar je programma's kan pinnen op de taakbalk enz.

Je raadt het al: heel wat klassieke gebruikers zijn niet zo te vinden voor die tegels, en schakelen meteen na het opstarten over op de desktop. Meer nog: zij zouden zelfs liever hun Startknop terug hebben; programma's van derden die de knop terugzetten, zijn dan ook erg populair.

Volgens verschillende bronnen (ZDnet, The Verge) zou Microsoft nu van plan zijn om bij de volgende update van het Windows OS (8.1 of Blue) die gebruikers het naar de zin te maken,  en hen de mogelijkheid bieden om meteen op te starten in de desktop modus. De startknop echter zou Microsoft niet terugbrengen - het systeem om het menu op te roepen vanuit 'hot corner' blijft bewaard, zo meent The Verge te weten. Volgens ZDNet echter zou ook de startknop terug zijn opwachting kunnen maken. De plannen zouden dus nog niet vast liggen "Tot het verscheept wordt, kan alles nog veranderen", aldus bronnen.

Het is in elk geval een mooi ding dat Microsoft luistert naar zijn gebruikers. Het is trouwens niet de eerset keer dat het doet - bij Vista bijvoorbeeld, voerde het UAC (User Account Control) in waarbij de gebruiker voor elk ding toestemming moest geven. Bij latere versies werd die UAC terug aangepast.

Maar anderzijds is het ook zo dat dit wellicht weer een geval van "wennen" is. Toen wij voor het eerst Windows 7 uitprobeerden, vonden wij het menu onder de startknop erg verwarrend, tot het begon te dagen hoe gemakkelijk het is om programma's, en vaak gebruikte documenten in die programma's, aan de taakbalk vast te pinnen. Net zo zal het wellicht zijn met de hot corner in Windows 8...
http://www.zdnet.com/microsofts-windows-8-plan-blue-bring-back-the-start-button-boot-to-desktop-7000014075/
http://www.theverge.com/2013/4/16/4229900/windows-8-1-boot-to-desktop-option


WAT ALS... JOUW CONTENT LEGITIEM OP ANDERE SITES GEPUBLICEERD KON WORDEN?
PandoDaily werkt met originele manier om het mogelijk te maken.

Ben je uitgever van een site, een weblog of nieuwssite met originele content, dan zal je wellicht al gemerkt hebben dat anderen soms met jouw content gaan lopen - die op hun site plaatsen, in de hoop zo bezoekers te lokken en inkomsten te halen uit adverenties. Wat natuurlijk niet netjes is. Maar wat als jij nou eens die content gratis zou aanbieden, in een systeem dat zowel jouw portemonnee als die van anderen ten goede komt? Als verhalen ingebed ("embedded") kunnen worden, net zoals je met YouTube filmpjes doet?

PandoDaily heeft zo'n systeem bedacht. Vind je een artikel van de site interessant, dan moet je maar gewoon op de oranje button bovenaan klikken "Repost". Je krijgt dan een inbedbare versie van het verhaal te zien, met kop, afbeeldingen, advertenties, footers. Post je het artikel op je website, dan zal het automatisch aangepast worden aan de juiste afmetingen van je site. Het zal lijken als een artikel van jou, maar er zal wel duidelijk vermeld staan dat het afkomstig is van Pandodaily, en het logo staat vermeld.

Meer nog: wanneer je in het originele artikel bij Pandodaily tekst markeert, dan krijg je verschillede pties, zoals dat gemarkeerde fragment delen op Facebook of Twitter, en het hele artikel te herposten.

De achterliggende technologie die dit mogelijk maakt, is van Repost, een startup die werkt aan dit nieuwe model om content te syndikeren. Met dit nieuwe model kan elke uitgever de content van een website gratis herpubliceren, met bronvermelding, en met een gewone klik op een knop. In de overgenomen content wordt een advertentie gezet, en dat is hoe Repost zijn geld verdient.

Het platform heeft nog een voordeel: het wil werken met content marketing. Via de "discover" optie kan je bijvoorbeeld op zoek gaan naar content van partners die je dan gratis kan herposten.

Meer uitleg in het artikel bij PandoDaily. Benieuwd of het systeem gaat aanslaan...
http://pandodaily.com/2013/04/16/now-publishers-are-lining-up-to-give-away-their-content-for-free/
http://www.repost.us/


NIEUWE FACEBOOK APP BRENGT CHAT HEADS VOOR IOS
Maar zonder de leuke dingen die het zo aantrekkelijk maken...

Toen tien dagen geleden Facebook Home uitgebracht werd, een nieuwe Facebook app voor Android, stipten we het al even aan: deze app kan zo prachtig werken op Android toestellen, omdat die toelaten dat de app verder ingrijpt in het OS en de hardware dan bij iOS toestellen (iPad, iPhone) mogelijk is.

Deze stelling werd deze week bewezen, nu Facebook een nieuwe versie van zijn Facebook app uitgbracht heeft voor iOS. Die bevat ook de Chat Heads, een tool waarmee 'je gesprekken' kan voeren zodat die in een threaded lijn weergegeven worden. Alleen: bij Android komen die Chat Heads als een overlay bovenover de app waarmee je op dat moment aan het werken bent. Bij iOS toestellen zullen Chat Heads enkel werken wanneer je in de Facebook app zit. Bovendien worden sms-boodschappen niet vermengd met de andere Facebook IM teksten.  En dat is juist hetgeen de Chat Heads zo leuk maakt op Android. Het valt dan ook te betwijfelen of Chat Heads op iOS hetzelfde succes zal kennen.

De update heeft in elk geval wel iets heel positiefs voor iPad gebruikers: er werd dankbaar gebruik gemaakt van de grotere ruimte van het scherm van de tablet, zodat je de nieuwsfeed van Facebook zal kunnen bekijken op een manier die erg veel gelijkt op de gewone nieuwsfeed van de webversie.

Een uitgebreide bespreking van de nieuwe app vind je bij readWritewb.
https://itunes.apple.com/gb/app/facebook/id284882215?mt=8
http://www.webpronews.com/facebook-for-ios-gets-chat-heads-news-feed-updates-2013-04Nagekomen bericht: ondertussen is het via een jailbreak al mogelijk om Chat Heads doorheen je hele toestel te gebruiken...
http://www.theverge.com/2013/4/17/4235816/chat-heads-for-iphone-jailbreak-tweak


OOK MICROSOFT START MET TWEE-FACTOREN AUTHENTICATIE
Iets dat je hebt, en iets dat je kent

Een paswoord biedt onvoldoende beveiliging. Want je kent het probleem: ofwel is je paswoord gemakkelijk genoeg zodat je het kan onthouden - en dan is het onveilig. Ofwel is het paswoord complex en dus veilig - maar kan je het niet onthouden. Twee factor authenticatie is daarom een extra stap die het paswoord sterker maakt.

Nu is dat niets nieuw: we maken er met zijn allen dagelijks gebruik van, wanneer we onze bankkaart in het kleine toestelletje steken dat een unieke code aanmaakt; samen met je pincode vormt dit het principe van de twee-factor authenticatie: iets dat je hebt (je bankkaart) en iets dat je kent (je pincode).

Op het web wordt deze beveiliging steeds vaker toegepast; onder andere Google werkt ermee. En nu heeft Microsoft aangekondigd dat het er ook mee begint. De unieke code wordt aangemaakt door een speciale app, of wordt je via sms toegestuurd. Je kan bij toestellen die je vertrouwt wel aangeven dat deze twee-factor authenticatie stap overgeslagen mag worden, en dat enkel het gewone paswoord gebruikt moet worden.

Een positieve evolutie - het wordt een klein beetje veiliger, zonder veel extra rompslomp.
http://www.zdnet.com/microsoft-rolling-out-two-factor-authentication-across-its-product-line-7000014162/
http://arstechnica.com/security/2013/04/microsoft-rolls-out-standards-compliant-two-factor-authentication/


DISCONNECT: TRACEER WIE JOU TRACEERT
Browser extensie zet retargeting een hak

Je zal het niet leuk vinden, maar je wordt gevolgd. En dat zeggen we niet omdat wij je paranoia willen maken, maar omdat het zo is: tijdens het surfen volgen de adverteernetwerken op welke sites je geweest bent, om je advertenties te kunnen serveren voor dingen die jou zouden moeten interesseren, gebaseerd op je surfgeschiedenis.

Vind je dat niet fijn? Dan is er hulp. Er zijn verschillende tools te verkrijgen die advertentienetwerken verhinderen om jou te volgen; een daarvan is Disconnect. Deze tool heeft echter nog iets bijzonders: hij vertelt je ook hoeveel traceerbedrijven er aan het werk zijn op de websites die je bezoekt. En dat is hetgeen deze tool zo interessant maakt.

De tool zal ook de zogenaamde first-party trackers toestaan om een geschiedenis bij te houden. Koop je bijvoorbeeld iets bij Amazon, dan zal die nog wel weten wat je in het verleden daar gekocht hebt. Maar het zal die wetenschap niet meer delen met derden - wat in vaktermen "retargeting" genoemd wordt.

En je zal natuurlijk nog wel advertenties zien. Maar die zullen niet meer gebaseerd zijn op jouw surfgedrag. Wat er misschien voor zorgen zal dat je eindelijk andere advertenties te zien krijgt dan die vervelende Zalando-ads die je overal achtervolgen, zodra je ook maar één kledingstuk online gekocht hebt...

De extensie is verkrijgbaar voor Firefox en Chrome.
https://disconnect.me/
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/04/16/palo-alto-start-up-lets-users-track-who-tracks-them/


EN WAAROM NIET DE HELE WIKIPEDIA OP JE ANDROID?
Online encyclopedie beveelt app Kiwix aan

Vandaag de dag worden we verondersteld altijd "connected" te zijn. In theorie, want in werkelijkheid lukt dat niet altijd zo best. Soms is er geen internetverbinding mogelijk, of is ze heel zwak. En soms... ja soms, werken de diensten die jouw spullen bevatten gewoon niet. Zoals deze week, toen een deel van de Google diensten uitviel, en je bijvoorbeeld niet aan je spullen op Google Drive kon, of op Gmail.

Wikimedia, de organisatie achter de online encyclopedie Wikipedia, heeft daarom een suggestie: waarom zou je niet de hele Wikipedia downloaden naar je Android toestel? Dan heb je alle informatie bij de hand, of je nu online bent of niet. Je bespaart bovendien heel wat tikken op je telefoonrekening...

Om de Wikipedia te downloaden en offline te bekijken, raadt Wikimedia de app Kiwix aan. Je kan daarmee de hele encyclopedie downloaden, of een bepaalde rubriek ervan. Een advies dat niet alleen opgaat voor ons, mensen in het westen, maar ook voor landen in Afrika, waar er niet altijd een verbinding en/of elektriciteit is. De Wikipedia op goedkope Android toestellen zetten zou voor heel wat mensen de informatie binnen handbereik brengen...
http://blog.wikimedia.org/2013/04/17/carry-the-entirety-of-wikipedia-in-your-pocket-with-kiwix-for-android/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kiwix.kiwixmobile


 

  
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!PERSBERICHT: STUDENTEN TOEGEPASTE INFORMATICA HERONTDEKKEN RETRO APPLICATIES
Een bericht uit het eigen land, dat we graaf vermelden. Een opmerking enkel: waarom is het absoluut nodig om onderaan een persbericht enkel de Facebook pagina en de Twitter-link te vermelden... en wordt het eigen domein vergeten? Een eigen website bevat veel, veel meer dan de sociale media ooit kunnen brengen!

ICT-bedrijf Anubex en de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen werken samen in een reeks lessen over legacy applications, applicaties die in het verleden geschreven zijn en nu nog gebruikt worden, maar niet meer bij de laatste nieuwe technologieën behoren. Hiermee leren werken is een onontbeerlijke competentie voor een student Toegepaste Informatica (TI) vandaag.

Voor het vijfde jaar op rij, kunnen laatstejaarsstudenten TI die zich specialiseren in applicatieontwikkeling deze lessen volgen. Het doel van de cursus is om studenten kennis te laten maken met verschillende oudere technologieën die niet noodzakelijk nog cutting edge zijn, maar wel nog veel gebruikt worden in het bedrijfsleven vandaag.

“Elk jaar worden gegevens ter waarde van triljoenen euro’s in de banken, verzekeringsmaatschappijen, transportbedrijven en de overheidssector verwerkt door systemen die al 20 of 30 jaar bestaan,” zegt Louis Heymans, directeur van Anubex. “Het gaat om applicaties die we overgeërfd hebben uit het verleden. De mogelijkheid om deze oudere systemen te begrijpen, te moderniseren, en ermee te kunnen werken is een essentiële competentie voor de huidige TI-studenten.”

Het programma van de Karel de Grote-Hogeschool wil laatstejaarsstudenten graag kennis laten maken met de verschillende programmeertechnologieën. “Ons doel is niet om studenten op te leiden tot het niveau van een professioneel programmeur in oudere programmeertalen, maar wel om hen vertrouwd te maken met hoe technologie werkte doorheen verschillende generaties”, vertelt Koen Schram, opleidingshoofd Toegepaste Informatica aan de Karel de Grote-Hogeschool. “Een van de oefeningen van de studenten is om een bestaand programma dat bv. in COBOL geschreven is te integreren met een modern platform zoals Java of .Net. In een andere oefening leren studenten over pre-relationele data formaten en de uitdagingen om deze data te migreren naar moderne database systemen.” 

Het programma ondersteunt de noden van het werkveld, die deels ontstaan zijn door de golf van babyboomers die nu op pensioen gaan. “Er is een groeiende interesse van bedrijven en de overheid om oudere, bestaande applicaties te integreren in nieuwe technologieën”, stelt Heymans. “Traditionele TI-programma’s in het hoger onderwijs leren studenten niks over de opbouw van die oudere applicaties. Het initiatief van de Karel de Grote-Hogeschool is dus erg relevant.”

http://www.facebook.com/kareldegrotehogeschool
http://www.twitter.com/kdghogeschool


 


 
 
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]
***Logitech lanceert vandaag nieuwe accessoires voor de iPad en iPad mini: de Logitech Keyboard Folio en Keyboard Folio mini zorgen voor een optimale bescherming van de tablet en touchscreen.
http://blog.logitech.com/?p=17245

*** Logitech kondigt de nieuwe Logitech G-lijn aan. De nieuwe line-up bestaat uit zes herontworpen muizen, twee vernieuwde gaming toetsenborden en twee nieuwe headsets. Deze producten zijn gebaseerd op wetenschappelijke testen en moeten bijdragen aan een verbeterde game-ervaring.
http://gaming.logitech.com

*** Polycom introduceert Polycom RealPresence Group 700
Nieuwe oplossing ideaal voor gebruik in auditoria en conferentieruimtes; uitgerust met 1080p60 HD-video
http://www.polycom.com/products-services/hd-telepresence-video-conferencing/realpresence-room/realpresence-group-series.html

*** Logitech komt met een uitbreiding van het aanbod universele afstandsbedieningen met de Logitech Harmony Ultimate en de Logitech Harmony Smart Control. Beide producten zijn voorzien van Logitech's Harmony
http://www.logitech.com/news/harmonyultimate
http://www.logitech.com/news/smartcontrol

*** Nieuwste Powerline-software van devolo geeft gebruiker volledig inzicht in thuisnetwerk
dLAN® Cockpit 4: draadloos thuisnetwerk via elektriciteitsnet nog gebruiksvriendelijker
http://www.devolo.be/consumer/devolo-pers-bericht.html?l=nl
http://www.devolo.be/download

*** Deze speaker kun je weggooien
Van de Caribische stranden tot de Zwitserse Alpen en van de Kalahari woestijn tot in Ierland, met de Marmitek BoomBoom 260 kun je overal genieten van je persoonlijke muziek. Zand, stof, hitte, kou en vocht, deze robuuste Bluetooth speaker kan het allemaal aan. En laat je hem tijdens het swingen, sporten of stoeien op de grond vallen, de Marmitek BoomBoom 260 speelt door alsof er niets gebeurd is. Geniet van muziek waar je ook bent en wat je ook doet.
http://www.marmitek.com
http://www.marmitek.com/nl/download/press/boomboom-260/109/4

*** Gerichte cyberaanvallen zijn vorig jaar wereldwijd met 42% gestegen vergeleken met 2011. De grootste stijging viel op te tekenen bij ondernemingen met minder dan 250 werknemers. Het aantal aanvallen dat op hen gericht was verdrievoudigde in 2012. Van alle aanvallen in 2012 was 31% gericht op bedrijven met minder dan 250 werknemers. In 2011 was dat nog 18%. Dat staat in het jaarlijkse ‘Internet Security Threat Report’ (ISTR) van beveiligingsbedrijf Symantec.
http://www.symantec.com/security_response/publications/threatreport.jsp

*** Programmeren voorkinderen met gratis software Scratch
Vaak wordt gedacht dat kinderen die nu opgroeien als vanzelf leren hoe computers werken. Het klopt dat de meeste kinderen veel tijd achter computer, tablet of spelcomputer doorbrengen. Het is echter een misvatting dat zij de technologie achter deze apparaten begrijpen. Het leren omgaan met computers en inzicht in de werking ervan is – misschien wel meer dan ooit - van groot belang.
Om in deze behoefte te voorzien publiceert Pearson Benelux het innovatieve Leren programmeren met Scratch. Dit boek is geschreven voor kinderen (8-12 jaar) en helpt hen op weg om zelf te programmeren met de gratis software Scratch.
http://www.pearson.nl/produkt.asp?isbn=9789043028349

***NIEUWE NAAM, NIEUWE TARIEVEN, NIEUWE SURFSNELHEID
KPN Group Belgium heet vanaf vandaag BASE Company. Aanbevolen onder de nieuwe post- en prepaid tarieven van BASE is B-39: voor een scherpe 39 euro per maand kan een particulier onbeperkt bellen en sms’en via het beste spraaknetwerk van België, en voor 2GB surfen.
http://www.base.be


Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetJ.C. VOGT - KID AT HEART
[easy pop] Een song die zich kronkelt doorheen verschillende genres: zacht beginnen als elektro, dan overschakelen op akoestische gitaar, om vervolgens aan te zwellen tot een rijk bewerkte popsong. En dat alles moeiteloos. Om te ontdekken.
http://www.jamendo.com/en/artist/369019/j.c.vogt
http://www.jamendo.com/en/track/1022386/kid-at-heart-hello


QUIETLY CONCERNED: ALL YOU KNOW
[akoestisch] Liefhebber van intieme, eenvoudige songs - liefst uitgevoerd met enkel de begeleidign van een gitaar? Dan is deze song iets voor jou. De artiest komt uit Zuid-Afrika, en heeft nog andere songs bij Jamendo. Het hele album, Homeless, is gratis te downloaden.
http://www.jamendo.com/en/artist/432520/quietly-concerned
http://www.jamendo.com/en/track/1022211/all-you-know


JOHN RUSSEL BAND: SWEET DREAMS
[pop/akoestisch] deze Sweet Dreams is een song die simpel begint, maar aanzwelt tot een gevoelig geheel. Veel gitaren, maar toch delicaat gebracht. De band heeft nog andere mooie songs bij Jamendo staan, zoals 7 Shades, dat wel sneller van tempo is. Onze favoriet is Commonplace, dat met een heel mooie gitaar begint. Om te ontdekken - en gratis te downloaden!
http://www.jamendo.com/en/list/a7408/from-my-hands
http://www.jamendo.com/en/track/80902/commonplace


BELLA RUSE - PUSH ON
[Alternative pop] Een trage basgitaar, een zweverige vrouwenstem, die niet rauw maar lieflijk is. Het klopt, en het komt goed over. Het album "Bella Ruse" van de band is gratis te downloaden.
http://www.jamendo.com/en/list/a56070/bella-ruse
http://www.jamendo.com/en/track/475356/push-on
Voor u gelezen op

 _            _ _   _           
| |          (_) | | |          
| |___      ___| |_| |_ ___ _ __
| __\ \ /\ / / | __| __/ _ \ '__|
| |_ \ V  V /| | |_| ||  __/ |  
 \__| \_/\_/ |_|\__|\__\___|_|  
@Inspirationf: 10 Best Photographs from the Sony World Photography Awards 2013 http://t.co/952Jb779iI

@AidaVd: @AlexBaerts Ja, dankzij een tip van #datzoekenweop En achteraf werd in algemeen volgende link getweet: http://t.co/3635xAV9xS

@mollywood: Dove has stolen my heart with this. http://t.co/9sp0fu1l3n

@vansan2010: Osom is ‘Instagram with a buy button’, a mobile marketplace for 'beautiful' things  http://t.co/MbHbdt989W  #app #mobile

@NokiaBE: Check Jungle Mamba! Een spel gebaseerd op het klassieke Snake-spel, met fantastische graphics: http://t.co/angXnCCRxL

@Techzine: #Internet: Apps bouwen zonder programmeerkennis in Appmachine http://t.co/lt1zZIlf0m #techzine

@boskabout: RT @jokerenneboog: De Vlaamse overheid zet ook stapjes richting Big Data http://t.co/zjLiW4Xjfu #4instance

@expressbe_nl: Top 5 meest gedownloade apps in België: Meer dan een kwart van de Belgen (28%) heeft al een smartphone, een p... http://t.co/RjjP3b7Xpt

@NotPatrick: RT @GLXyr22m: Twitter forces Flattr to stop letting users tip ‘favorited’ tweets http://t.co/5oEbcnvth0 // :(

@jorisluyendijk: Met de moslimbroeders als vriend heb je als Egypte geen vijanden meer nodig. Hier El-Erian over Boston bombings: http://t.co/UCO4ZnC0Md
Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Obstakels zijn die verschrikkelijke dingen die je ziet wanneer je je blik van het doel afwendt.
-Henry Ford-


 
De nieuwe oogst


   

ZELF EEN GAME MAKEN: JACKSMITH
We zetten nog even onze reeks voort rond webdiensten waarmee je online een game kan maken; niet voor de fun, maar educatief - kinderen leren begrijpen wanneer er een duwtje gegeven moet worden, wat een momentum is, waarom er eerst snelheid moet zijn vooraleer een sprong genomen mag worden, enz.
Deze webdienst is dan weer bedoeld voor jongere kinderen, en draait rond een arme hoefsmid die tyrannieke heerschappijen moet verslaan, en een prinses moet redden. Daarvoor moet de speler wapens gaan smeden en het hele proces doorlopen: heet metaal in een mal gieten, de randen van een zwaard scherp hameren, enz. Het geheel in cartoon vorm, zodat de wapens niet te beangstigend zijn...
[Taal: ENG]
http://www.addictinggames.com/strategy-games/jacksmith-game.jsp


ONTWERP JE GAME: PURPOSE GAMES

Ook deze webdienst werd bedacht met studenten in het achterhoofd: zij kunnen multiple-choice quizzen aanmaken, spelletjes die gebaseerd zijn op landkaarten, enz. ideaal voor studenten om een spel te ontwerpen, waarmee zij hun eigen kennis kunnen testen wanneer zij een bepaald onderwerp geleerd hebben.
[Taal: ENG]
http://www.purposegames.com/


WIKIBRAINS: BRAINSTORMEN VOOR KINDEREN
Spijtig dat het in het Engels is, want het is echt wel een mooi concept maar kinderen verstaan niet altijd Engels. Toch de moeite waard om te vermelden: dit is een tool om te brainstormen. Door associatief denken (woord X doet me denken aan woord Y) kom je tot goede ideeën. Met WikiBrains doe je dat met een groep, via het internet. Gewoon een onderwerp invullen, en iets kiezen van de ballonnetjes die nu verschijnen. Je creëert als het ware een web van verwante items.
[Taal: ENG]
http://www.makeuseof.com/dir/wikibrains-a-brainstorming-tool-to-help-you-collect-information-and-get-inspired/
http://wikibrains.com/


DRAGDIS: CONTENT VERZAMELEN
Deze webapp, waarvan ook een versie als extensie voor de browser bestaat, geeft je de mogelijkheid om afbeeldingen, tekst, video's, links die je op het web tegenkomt te bewaren. Je moet gewon iets aanklikken en verslepen, en dat triggert dan de Dragdis extensie. Je kan folders aanmaken in de zijbalk van je browser, en daar dan die items naartoe slepen. Bovendien kan je echt veel dingen doen met de folders, om die te organiseren en te doorzoeken. En bovendien: de hele dienst is gratis.
https://www.dragdis.com/
https://www.dragdis.com/Me#/pages/Extension


SOUNDGATOR: GELUIDSEFFECTEN VOOR JE PROJECTEN

Bij een video is geluid ook erg belangrijk. Er zijn heel wat sites waar je geluidseffecten kan downloaden, maar vaak moet je dan wel veel geld betalen. Deze site doet het wat goedkoper - namelijk gratis. Je kan allerlei geluiden downloaden en in je project gebruiken. De geluiden  zijn netjes geklasseerd in categorieën. Je kan de geluiden gewoon in preview beluisteren op de site, maar om ze te downloaden moet je wel registreren.
[Taal: ENG]
http://www.makeuseof.com/dir/soundgator-lots-of-sound-effects-download/
http://www.soundgator.com/


GROUPGEL: EEN ONLINE GROEP CREËREN
Je hebt natuurlijk Yahoo Groups, om discussies in een groep te voeren. Maar met deze website kan je zelf een forum aanmaken over een bepaald onderwerp. Na het creëren van de groep kan je mensen uitnodigen, om verschillende dingen te doen: berichten posten, een evenement aanmaken, vrijwilligers vragen, discussies voeren, enz. Een groep kan zelfs opgedeeld worden in subgroepen, om de discussies gefocust te houden.
[Taal: ENG]
http://www.makeuseof.com/dir/groupgel-create-online-groups-for-messages-discussions-surveys-events/
http://www.groupgel.com/


NEWS IN LEVELS: ENGELS LEREN
Deze site is speciaal gemaakt voor wie Engels aan het leren is. Je kan er namelijk van elk nieuwsartikel 3 versies vinden: in heel simpel Engels voor beginners, in een Engels voor gevorderden en voor experts (level 1, 2, 3). Een interessant concept.
[Taal: ENG]
http://www.newsinlevels.com/
http://www.makeuseof.com/dir/news-in-levels-easy-to-read-news-articles-for-those-learning-english/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: EEN DAAD PER DAG, EEN IDEE PER DAG

Om te beginnen het initiatief "een idee per dag", dat ook verleden jaar al georganiseerd werd. Daarbij is het de bedoeling dat je jezelf de discipline oplegt om elke dag iets creatief te bedenken. Je idee kan je online zetten, en anderen kunnen je ideetjes mee opvolgen en je aanmoedigen (1).
Geïnspireerd door Een idee per dag, ontwierp @steffest de website "Een daad per dag", waar je jezelf engageert om één daad per dag te stellen, een half uurtje van je tijd vrijmaakt om iets voor anderen te doen waar jij goed in bent, gratis en belangeloos. Stef bijvoorbeeld kan technische dingen doen, zoals een logo maken. En wat wil jij doen?
[Taal: NL]
http://eenideeperdag.be/
http://eendaadperdag.stef.be/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: HUURPRIJSSCHATTER
Een site van de overheid, waarbij je kan zien of de huurprijs die jij moet betalen voor appartement of huis, of de huurprijs die je ervoor wil vragen, wel overeenkomt met wat de woning waard is. Je moet wel even tijd uittrekken, want er zijn heel wat vragen in te vullen. En waarom je een captcha moet invullen vooraleer je aan de berekening mag beginnen, is ons een raadsel...
[Taal: NL]
http://www.huurschatter.be


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: ERFGOEDDAG
Dit weekend is het weer zove: op 21 april is het erfgoeddag. Dan kan je weer in heel Vlaanderen en Brussel bij musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen enz terecht, die allerlei activiteiten organiseren om het erfgoed in de schijnwerper te zetten.
[taal: NL]
http://www.erfgoeddag.be/erfgoeddag


VRIJDAG MULTIMEDIA: P-PINTEN
Steven De Baere maakte voor P-magazine een reportage over Vlaamse cafés waar je nog een pintje kan krijgen voor 1 euro. Een deel van zijn foto's verscheen in de reportage. De overige foto's vind je op de eigen website van de man. (Bron: @boskabouter)
[Taal: NL]
http://stevendebaere.be/2013/04/p-pinten/


VRIJDAG MULTIMEDIA: JE BENT WAT JE EET

Dit artikel is een lofdicht op Photoshop. Heerlijk bewerkte foto's, die rond eten draaien. Indrukwekkend!
[Taal: ENG]
http://conceptartdi.blogspot.nl/2011/05/power-of-photoshop-in-concept-you-are.html


VRIJDAG MULTIMEDIA: BUBBLE GAME
Een van de meest verslavende casual games: je moet gewoon richten op ballonnetjes van verschillende kleuren; raak je een reeks van 2 ballonnetjes of meer, dan verdwijnen die van het bord. En het is natuurlijk de bedoeling om alle ballonnetjes naar huis te spelen.
[Taal: NL]
http://www.bubblegame.org/

Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com 
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be  


*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/


- Mailbox voor iOS nu voor iedereen beschikbaar
http://www.belgiancowboys.be/mobile/mailbox-voor-ios-nu-voor-iedereen-beschikbaar/
- Fujitsu maakt touchscreen van papier
http://www.belgiancowboys.be/technology/fujitsu-maakt-touchscreen-van-papier/

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Ook cyberaanval op ABN Amro
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3428006/2013/04/18/Ook-cyberaanval-op-ABN-Amro.dhtml
- Duizenden pc's onbruikbaar na slechte update scanner Malwarebytes
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3427895/2013/04/18/Duizenden-pc-s-onbruikbaar-na-slechte-update-scanner-Malwarebytes.dhtml
 
 
 
 


*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/


- Sensationele 27 inch game all-in-one
http://www.fan.tv/digitaal/gaming/20446-sensationele-27-inch-game-all-in-one
- Zotero: Informatie verzamelen op internet
http://www.fan.tv/digitaal/software/16411-zotero-informatie-verzamelen-op-internet
 
 


*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
 
 
- Doro lanceert smartphone voor senioren 
http://www.elektrozine.be/ez/article/7270/Doro-lanceert-smartphone-voor-senioren.html
- Snel en veilig bestanden delen met je mobiele toestellen 
http://www.elektrozine.be/ez/article/7267/Snel-en-veilig-bestanden-delen-met-je-mobiele-toestellen.html
 *** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

 
- De gebruikers verkiezen apps boven mobiele sites!
http://www.digimedia.be/News/nl/14251/de-gebruikers-verkiezen-apps-boven-mobiele-sites.html
- Acco en Intracto realiseren digitaal leerplatform
http://www.digimedia.be/News/nl/14242/acco-en-intracto-realiseren-digitaal-leerplatform.html
 


*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Gerichte cyberaanvallen stegen vorig jaar met 42 procent
http://computertaal.info/2013/04/18/gerichte-cyberaanvallen-stegen-vorig-jaar-met-42-procent/
- Reclame niet langer meer doorspoelbaar
http://computertaal.info/2013/04/18/reclame-niet-langer-meer-doorspoelbaar/

 


*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Archos kondigt nieuwe serie dualsim-Android-toestellen aan
http://tweakers.net/nieuws/88602/archos-kondigt-nieuwe-serie-dualsim-android-toestellen-aan.html
- Adobe toont nieuwe deblur-tool in Photoshop-teaservideo
http://tweakers.net/nieuws/88593/adobe-toont-nieuwe-deblur-tool-in-photoshop-teaservideo.html

*** DATANEWS
http://www.datanews.be


- Foto van goedkopere iPhone lekt
http://datanews.levif.be/ict/actualite/foto-van-goedkopere-iphone-lekt/article-4000282950672.htm
- Derde wereld leest e-boeken op gsm
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/derde-wereld-leest-e-boeken-op-gsm/article-4000282617551.htm*** MOBILEREVOLUTION
http://www.themobilerevolution.be/


- Archos: nieuwe speler met budget Androids (€89, €219 en €269)
http://www.themobilerevolution.be/2013/04/archos-nieuwe-speler-met-budget-androids-e89-e219-en-e269/
- iPhone-herstelling binnen of buiten garantie? Hier heb je recht op.
http://www.themobilerevolution.be/2013/04/iphone-herstelling-binnen-of-buiten-garantie-hier-heb-je-recht-op/
 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


  
Van alles halen, (bijna) niets betalen...

 

DROPBOX: 2 GB IN DE CLOUD
Windows XP/Vista/7/8 - freeware 31,2 MB
Met deze software/webdienst krijg je tot 2 GB aan virtuele harde schijf op het web. Dat zorgt ervoor dat je data kan synchroniseren met verschillende toestellen, en dus overal toegang hebt tot je documenten.
http://www.getdropbox.com/
http://www.chip.de/downloads/Dropbox_35425534.html


OUTLOOKATTACH VIEW - BEKIJK DE BIJLAGEN
Windows 2000/XP/Vista/7/8 - 134 Kb - freeware

Met dit progje kan je de bijlagen bij je ontvangen mails van het Outlook mailprogramma doorzoeken, en er zelfs een lijstje van maken. Een progje dat voor velen een gedroomde oplossing is!
http://www.nirsoft.net/utils/outlook_attachment.html
http://www.chip.de/downloads/OutlookAttachView-64-Bit_44326266.html


GROOVEMIXER: MUZIEK MAKEN
Android - 4 MB - freeware
Een gratis app voor je Android, waarmee je simpele muziek kan maken. Beats, bass, stem, snaarinstrumenten, cimbalen, ... je kan ze allemaal instellen en zo een song comprimeren. De beats bevatten verschillende drumkits. Het geheel kan je exporteren naar een WAV bestand.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexbyte.groovemixer
http://www.makeuseof.com/dir/groovemixer-create-beats-rhythms-on-your-smartphone-androidPHOTO BEAMER: FOTO'S DELEN
Nokia
Een foto app voor Nokia Lumia toestellen, waarmee je heel gemakkelijk foto's in real time kan delen met vrienden. Na installatie van de app kies je de foto's die je wil delen. Daarna kunnen je vrienden de PhotoBeamer website bezoeken vanop het toestel waarmee zij jouw foto's willen zien. De site genereert een QR code, die naar het Nokia toestel gescand wordt, en voortaan kan het toestel de foto's in real time vertonen. Redelijk ingewikkeld maar volgens MakeUse Of werkt het.
http://www.makeuseof.com/dir/photobeamer-an-easy-way-to-share-photos-with-a-nokia-lumia-device/
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/photobeamer/971c41e5-3596-4a7a-ba2c-bcd7780d7db5
http://www.photobeamer.com/


NEROKWIK: FOTO'S DELEN
Android - freeware
Elke smartphone heeft tegenwoordig een camera. En de foto's die je met de camera maakt, kan je meestal ook heel simpel delen met anderen. Waarom zou je dan nog een aparte software gebruiken, zoals NeroKwik?
Wel, omdat deze software ervoor zorgt dat je foto's op meerdere toestellen gesynchroniseerd worden, automatisch. Tablet en smartphone: je hebt je foto's altijd bij.
http://www.makeuseof.com/dir/nerokwik-the-simple-smart-social-way-to-share-photos-android/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nero.kwikmedia


ADOBE LIGHTROOM 5.0 BETA
Windows / Mac OS - 796 MB- demo (koopprijs: 300 euro)
Adobe heeft een bèta versie van Photoshop Lightroom 5 uitgebracht. Daarmee kan je de RAW data van foto's wijzigen en optimaliseren, zonder aan het origineel te raken. Je kan de foto's ook rechtstreeks naar foto en videoportaalsites uploaden zoals Facebook of Flickr.
http://www.chip.de/downloads/Adobe-Lightroom_38564478.html
http://labs.adobe.com/downloads/lightroom3-6.html


DBVIEWER: TV OP JE COMPUTER

Win2000/XP/Vista/7 - 4,4 MB - demo (15 euro koopprijs)
Heb je een tv-kaart in je computer, dan is dit de ideale software om tv te kijken op je computer. De interface is erg gebruiksvriendelijk, en je kan ook twee programma's tegelijkertijd bekijken.
http://www.dvbviewer.com/en/index.php


AACLR: KLEURTJES WISSELEN
Windows Vista / 7 - 0,136 MB - freeware
Een volkomen zinloze, maar heerlijke tool: hij brengt namelijk de achtergrond van je desktop in overeenstemming met de achtergrond van de meldingen in de Aero-interface.
http://tools.tortoisesvn.net/AAClr.html
http://www.chip.de/downloads/AAClr_48704590.html


MOBIEL EN BELGISCH: MYMOBISTAR
iOS / Android / WIndows Phone
Met deze app kan je niet alleen je verbruik bij de telecomprovider te weten komen, maar je kan ook je laatste zes facturen bekijken, diensten activeren, en datalimieten instellen.
De app is gratis, maar momenteel is enkel de Android versie beschikbaar (Windows en iOS volgen nog)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.myorange.obe


VRIJDAG MOBIEL: JUNGLE MAMBA


Nokia Windows Phone - freeware - 22 MB
Het klassieke snake-spel, met heel mooie graphics, en een intuïtieve besturing.
http://www.windowsphone.com/nl-nl/store/app/jungle-mamba/d44bb253-55f9-4ec1-b0d4-0eac6edc63fb

 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere. 
 

Het laatste woord.... 


 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste. 


 

AFSLUITER VAN DE WEEK

We kunnen de wind niet bevelen, maar we kunnen de zeilen aanpassen.
-Dolly Parton-