Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
 
3/1/2013 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 17
Nummer 781 van 22/12/2012Gegroet lezer,
Om te beginnen wensen wij u fijne feestdagen toe.  Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, dat u alles mag brengen wat uw hartje wenst!

Onze redactie gaat er na dit nummer een weekje tussenuit. Volgende week geen nieuws, maar ergens tussendoor krijgt u wel de uitslag van onze NETTIES-verkiezing van de beste Nederlandstalige site (privé-initiatief). Onze jury is dapper aan het werk. Onze dank alvast aan hen, en ook aan de lezers die hun lijstje met favoriete sites ingestuurd hebben.
En op 2 januari staan we er weer. Hopelijk hebben wij dan weer een berg interessant nieuws voor u. Tot zolang hebt u dit nummer vol nieuws, leuke sites en dingen om uit te proberen, om zoet mee te zijn :)

Veel leesplezier gewenst, breng de feestdagen veilig door, zodat wij u, bij leven en welzijn, volgende week weer aantreffen!


HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
  


 
 Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.ITU HAALT SLAG NIET THUIS IN DUBAI
ISOC vraagt zich af wat het nut van de conferentie was

Wij hebben het al eerder gehad over een belangrijke conferentie die verleden week gehouden werd in Dubai, en waarin de toekomst van het internet besproken zou worden. Heel belangrijk was de vraag of het ITU, een afdeling van de VN, meer zeggenschap zou krijgen over het beheer van het internet. Een evolutie die door velen met wantrouwen bekeken wordt, omdat het ITU voor hen gelijkstaat met overheid, en in vele gevallen een autoritaire overheid. Als het ITU meer macht zou krijgen over het internet, dan vrezen zij dan ook dat er meer censuur en overheidsinmeninging komt. Het einde van het vrije internet, zo menen zij.

Op de conferentie werd een tekst voorgesteld die meer macht zou overhevelen naar het ITU. Verschillende landen, waaronder de VS, konden zich niet vinden in deze tekst, en weigerden hem te ondertekenen. Rudi Vansnick, President & CEO van ISOC België (Internet Society), en lid van de Raad van Toezicht van ISOC, had het volgende commentaar:
-citaat-
WCIT 13/12 - kan het nog erger ?
WCIT2012 beantwoordt niet aan de verwachtingen van de Europese landen en USA. De vertegenwoordiger van de USA, evenals heel wat collega's uit de Europese landen, hebben hun ongenoegen geuit over de goedkeuring van de tekst document 55 met daarin een aantal verwijzingen naar beheer en bestuur van het Internet. Hierdoor zullen heel wat landen de akkoorden niet ondertekenen en dient de vraag gesteld te worden : waarom dan deze conferentie organiseren? Heeft handen vol geld gekost.
2 jaar voorbereidend werk door alle leden (landen) van de ITU, meer dan 1000 mensen naar Dubai gebracht, waar ze gedurende 2 weken de diverse teksten hebben besproken, aangepast en voorgelegd voor goedkeuring. En de slotsom is duidelijk een ontgoocheling voor heel wat landen. Uiteraard is er een reden waarom bepaalde landen de controle over het Internet in handen willen nemen (of houden). ITU is voor sommige landen een vehikel dat hen toelaat vat te krijgen op alles wat zich op de nationale (en soms ook internationale) telecom netwerken uitrolt. En zo ook het Internet. De openheid en vrije toegang tot het Internet worden door bepaalde landen aanzien als een bedreiging en willen dan ook alle middelen, dus ook de ITR's, aanwenden om hun rechten te doen gelden. Mensenrechten werden al evenzeer met de voeten getreden.
Google had reeds vorige week zijn stem laten horen tegen de ITU omdat ITU op haar agenda de vrijheid van het Internet wou blokkeren.
Wij, Internet Society Belgium, samen met al onze collega's chapters, zullen ons des te meer blijven inzetten om de openheid van het Internet te vrijwaren evenals het recht voor elke burger vrije toegang tot het net te kunnen opeisen. Er ligt dus een pak werk voor ons klaar, en we durven te hopen dat we de volle medewerking zullen krijgen van onze overheid. Komende week zullen we alvast een document richten aan de betrokken diensten, evenals de afgevaardigden die aanwezig zijn (waren) in Dubai. In onze blog zullen we in de komende dagen een uitgebreid verslag trachten te brengen van de diverse moeilijke debatten.
-einde citaat-

Maar moet de dominantie van "het westen", met de VS op kop, over het internet dan niet doorbroken worden? Moeten Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa (met Rusland op kop) niet meer zeggenschap krijgen? Zijn we niet verkeerd te veronderstellen dat meer inspraak vanwege deze landen, automatisch tot censuur leidt? Een heikel punt, dat wij voorlegden aan Rudi Vansnick, President van ISOC. Bestaat er dan geen "veilige" manier om die democratie op het internet open te trekken?

Rudi Vansnick: "Controle en bestuur van het Internet, en dan meer bepaald inhoudelijk, is vandaag nog steeds in niemands handen. Niemand is eigenaar van het Internet. Het Internet is vrij toegankelijk en open voor iedereen. Geen enkele natie heeft het bestuur van het Internet in handen, ook de VS niet. Uiteraard zijn zaken zoals domeinnamen in beheer bij ICANN, een Amerikaanse organisatie. Doch we dienen duidelijk te zijn: het Internet werkt al meer dan 20 jaar zonder inmenging van overheden, en we houden dit best ook zo.

Tijdens de WCIT2102 werden allianties gebouwd tussen VS, Europa en Afrika. Door landen als Rusland of China de mogelijkheid te bieden controle te krijgen over het Internet zijn situaties zoals we recent in bepaalde landen hebben gemerkt, (Syrië sloot recentelijk toegang het Internet af en tevens ook toegang van buiten Syrië) niet meer te vermijden. Dergelijke toestanden zijn uiteraard niet bevorderlijk voor een open en vrije werking van het Internet. Het is deze landen ook vooral te doen om het inhoudelijke, de technische controle tot hebben we al via de telecom operatoren, de inhoud daartoe hebben de telecom operatoren geen rechten voor toegang en controle. Net daarom proberen zij dit via de ITR's (International Telecom Regulations) in te voeren zodat ze de vrije hand krijgen.

Internet Society wereldwijd heeft als belangrijkste missie het open en vrij toegankelijk houden van het Internet voor iedereen. Door onze deelname aan de diverse debatten en congressen op zowel wereld als nationaal en regionaal vlak proberen wij zoveel mogelijk partijen te overtuigen de inmenging van overheden te beperken. Onze methodiek berust op een multi-stakeholders principe waarbij we zoveel mogelijk partijen willen betrekken bij de gesprekken en niet zomaar toelaten dat één bepaalde organisatie of partij de heft in handen krijgt. Daarom ook onze deelname aan onder meer het IGF (Internet Governance Forum) zonder echter het voorrecht te geven aan de Verenigde Naties. Met z'n allen samen kunnen we zeker consensus vinden en een democratische beslissing nemen."

Met dank aan Rudi Vansnick voor zijn reactie.

Een duidelijke uitleg over dit congres, met achtergrondinformatie o.a. over ITU, vind je bij Forbes; de teksten zelf die ITU wou voorstellen, waren tot op het laatste moment geheim, doch WCITleaks kon ze aan het licht brengen. The Register heeft een scherp artikel over de evolutie.

http://www.forbes.com/sites/netapp/2012/12/14/un-business-itu/
http://wcitleaks.org/
http://www.theregister.co.uk/2012/06/22/itu_plans_internet_regulation/


GOOGLE SLEUTELT AAN ZOEKTOOL VOOR AFBEELDINGEN
Voortaan minder gemakkelijk rode oortjes...

In het vorige artikel hadden we het over censuur. Maar dan wel met een grote C - censuur waarbij de rechten van de mens op vrije meningsuiting met voeten getreden worden. Maar er bestaat ook censuur met een kleine c - en die voert Google, naar onze bescheiden mening, met deze in.

De zoekmachine heeft namelijk zijn zoekalgoritme aangepast voor de Image Search, waardoor je minder gemakkelijk op porno afbeeldingen stuit tijdens een zoekopdracht. Nu heeft Google al een "safe search" die zulke porno afbeeldingen uitsluit tijdens je zoekopdracht. Deze wijziging echter heeft betrekking op afbeeldingen voor volwassenen, of je er nu naar zoekt of niet.

En dat laatste is toch wel een nuance. Enerzijds kunnen er momenten zijn waarop je, man of vrouw zijnde, wel eens een afbeelding wil bekijken van een persoon die je verbeelding of je libido kan prikkelen. En anderzijds kan het zijn dat je, heel onschuldig, de afbeelding wil opzoeken van een intiem lichaamsdeel. In beide gevallen zal het dus moeilijker worden om expliciete afbeeldingen te bekijken. En dat is wel jammer.

Stel dat je, jong meisje zijnde, wil weten hoe schaamlippen eruit moeten zien. Welnu, bij Google vind je die afbeeldingen niet. Wij deden de test, en vonden allerlei soorten afbeeldingen, zelfs van mannenlichamen, zelfs van poezen en voetballers, maar het aantal echt duidelijke beelden van dit toch belangrijke lichaamsdeel was bedroevend weinig - zelfs met "Safe Search' uitgeschakeld

En dan hebben we het niet eens over de hitsige man of vrouw, die naar een expliciete afbeelding zoekt om zijn/haar fantasie te stimuleren. Die kan het volledig vergeten: de Google zoekmachine laat hem/haar in de kou staan. Toch wel opmerkelijk voor een zoekmachine die in alle andere mogelijke situaties probeert om de zoekende internaut het resultaat te geven dat hij zoekt...

Toch een geval van censuur, maar dan ingegeven door preutsheid? Hoe het ook zij, de Search.xxx zoekmachine zal in zijn vuistje lachen. Deze zoekmachine werd speciaal in het leven geroepen om de .XXX domeinen, die overduidelijk tot het rode lantaarn-district behoren, bekender te maken. En door deze recente zet van Google zal de naar lijfelijke lusten hongerende internaut waarschijnlijk daar zijn gading gaan zoeken...

Maar doe zelf de test, en probeer eens wat porno te vinden. Zo, nu hebben wij je meteen een excuus gegeven, wanneer je betrapt wordt: "ik doe onderzoek naar censuur!"
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57558795-93/google-tweaks-image-search-to-make-porn-harder-to-find/
http://www.search.xxxGOOGLE DRAAIT ONDERTSTEUNING EXCHANGE VOOR WINDOWS PHONE TERUG
En draait daarbij Microsoft een mooie loer...

Bedrijven die concurrenten van elkaar zijn, moeten die competitie heel slim spelen. Te openlijk elkaar dwarszitten mag niet, want dat neemt de gebruiker je niet in dank af. Neen, je moet het subtiel doen. Je ondersteunt elkaar openlijk, zoals Microsoft die zijn Office producten voor Apple brengt. En onderhuids doe je dat natuurlijk om je via je Office producten gebruikers terug te winnen van Apple.

Maar soms zijn bepaalde beslissingen niet meteen te begrijpen. Zoals het feit dat Google aangekondigd heeft dat het vanaf januari 2013 de ondersteuning voor Exchange ActiveSync (EAS) protocol terugdraait. Wat wil zeggen dat Gmail niet meer gesynchroniseerd wordt op Windows toestellen. Het is te zeggen: wie al zulke ondersteuning heeft, blijft die behouden, maar nieuwe toestellen zullen die ActiveSync niet meer kunnen gebruiken.

In de plaats daarvan komt CalDAV voor Kalender, en CardDAV voor contacten. Iets wat de IOS toestellen ook gebruiken, maar de Windows Phone toestellen niet. Nog niet tenminste - wat niet is kan nog komen. Het zou dan wel binnen de maand moeten komen, want 31 januari is de datum waarop Google zijn plannen ten uitvoer brengt.

Het is in elk geval een streep door de rekening van Microsoft, want het maakt de Windows Phone iets minder aantrekkelijk. Meer achtergrond bij TheVerge en TheNextWeb.
http://www.theverge.com/2012/12/14/3768274/google-gmail-activesync-windows-phone
http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/15/googles-sync-changes-are-going-to-screw-gmail-users-on-windows-phone/


DE TRAGEDIE IN CONNECTICUT EN DE SOCIALE MEDIA
Bijna werd de verkeerde virtueel gelyncht...

Het is gewoonte geworden bij de journalisten om, wanneer zij achtergrondinformatie zoeken over een bepaalde persoon, op zoek te gaan in de sociale netwerken. En dan kom je tot wel erg netelige situaties. De vraag of een journalist de foto, berichten mag gebruiken die bijvoorbeeld een slachtoffer of een dader van een gewelddelict geplaatst heeft op de sociale netwerken, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Onze eigen Raad voor de Journalistiek heeft in elk geval al geprobeerd om richtlijnen vast te leggen over het gebruik van persoonlijke informatie uit de sociale netwerken. (1)

Hoe voorzichtig men in het algemeen, en de journalist in het bijzonder, moet omspringen met informatie uit de sociale netwerken, wordt nogmaals bewezen door het verhaal waarover Pandodaily bericht. Het blijkt namelijk dat verschillende media, die afgingen op de naam van de dader van het vreselijke drama in Newton (Ryan Lanza) en zijn leeftijd (24 jaar)  zoals die oorspronkelijk in de media verspreid werden, uitkwamen op de sociale pagina's van een naamgenoot die niets met de zaak te maken had. Meteen werd informatie over die andere Lanza gepubliceerd, inbegrepen zijn tweets - zij het wel met een vraagteken erbij. Zo werd onder de header "is dit de foto van de dader?" wel de foto van die onschuldige Lanza getoond. Toen bleek dat deze persoon niets met de andere Lanza te maken had,  en dat de dader een andere voornaam had, werden wel alle berichten verwijderd, maar het zal je maar overkomen: virtueel gelyncht worden, alleen maar op basis van je naam.

Een fenomeen om toch even bij stil te staan. Pandodaily geeft een overzicht van de virtuele lynchpartij.
http://www.rvdj.be/nieuws/code-wordt-uitgebreid-met-richtlijn-over-het-gebruik-van-informatie-uit-persoonlijke-websites
http://pandodaily.com/2012/12/14/whats-facebooks-responsibility-when-the-nation-seeks-to-lynch-someone-on-only-a-name/


CEBIT 2013: DE PLACE2B VOOR DE IT-ERS

CeBit, de jaarlijkse hoogmis voor het IT-wereldje gaat volgend jaar door van dinsdag 5 maart tot zaterdag 9 maart. Een goede aanleiding om even bij deze grootste beurs voor de digitale wereld stil te staan.

Vorig jaar waren er een indrukwekkende 312.000 bezoekers, waaronder een 500 tal CEO’s, 130 politieke of economische delegaties. Tevens waren er 5.111 journalisten aanwezig om dit alles via diverse media te verslaan.

Brock MacCormack, spokesman CeBIT International Media-Deutsche Messe, vertelde er ons het volgende over:

“Na thema’s zoals Cloudtechnologie en Managing Trust staat Shareconomy centraal in 2013. De nadruk ligt dus op het delen, en dit niet alleen via de sociale media die nog steeds belangrijker worden, maar ook door het netwerk. Netwerken opent een gehele nieuwe wereld: teamwerk, raadplegen, adviseren, contacteren, het wordt steeds een belangrijkere wereld. Niet alleen werknemers onderling, maar ook contacten tussen producenten en cliënteel worden intenser. Het wordt een nieuwe manier van werken en van leven. “Facebookisering” als het ware. CeBIT is een plaats waar netwerken, sharen, centraal staat.”

Dit centrale thema, Shareconomy, wordt in vier grote delen verdeeld. Allereerst is er CeBIT pro, het Solutions for Business Operations, het gedeelte voor profesionals. Vervolgens is er CeBIT gov, Solutions for the Public Sector, ongeveer hetzelfde als CeBIT pro dus, maar gericht op de publieke sector. Bij CeBIT lab vinden research en new technologies een onderkomen, het innovatieve deel dus. En als laatste, maar zeker niet het minste is CeBIT life, het stukje solutions for the digital lifestyle.

Maar niet alleen het technologische is een grote troef van deze digibeurs. We geven enkele cijfers: tijdens de vijf beursdagen van 2012 werden meer dan zeven miljoen bedrijfscontacten gelegd. CeBIT is dus de plaats om  mensen te ontmoeten, en wie zegt mensen ontmoeten zegt nieuwe mogelijkheden en kansen ontdekken. Het bewijs: in 2012 klokte de beurs af op een inkoopvolume van meer dan 50 miljard €. En dat zijn enorme cijfers...

Volgend jaar wordt Polen partnerland van CeBIT. Polen, het tweede grootste buurland, is een belangrijke handelspartner van Duitsland. Het bevat een immense en sterk groeiende knowhow, en had daardoor weinig last van de economische crisis van voorbije jaren. Dit gegeven versterkt nog het belang van CeBIT 2013 voor onze IT-wereld. Polen is een land dat op IT-gebied nog steeds veel te bieden heeft, maar ook veel noden heeft.

Kortom, CeBIT is een must voor iedereen die iets betekent in het IT wereldje.
[Paul Liekens]
http://www.cebit.de


EEN BUSINESS BOUWEN OP INSTAGRAM
Zaken doen, maar met hindernissen

Vandaag twee artikels over Instagram. Dit eerste werd geschreven voor het nieuws bekend werd van de wijzigingen die de online fotodienst wil doorvoeren in zijn gebruiksvoorwaarden. Instagram is enorm populair. Sommige mensen die er hun foto's zetten, hebben wel honderdduizenden volgers, die hun foto's telkens bekijken. Leuk wanneer je een fotograaf bent, en zo Instagram als je visitekaartje kan gebruiken. Maar brengt het je verder nog iets op?

Het antwoord daarop moet wel degelijk "ja" zijn, aldus een artikel bij The New York Times. Eerst en vooral zijn er de Instagram-goeroes. Mensen die echt populair zijn op Instagram, en die hun kennis ("hoe word ik populair") aanbieden aan bedrijven, die eveneens van dit kanaal gebruik willen maken om mogelijke klanten te bereiken.

Nog anderen hebben een praktische toepassing gemaakt voor Instagram - zoals Printstagram, een dienst die Instagram foto's uitprint, er kalenders van maakt, stickers, enz.

Maar er zijn ook anderen, vaak kleine zelfstandigen, die Instagram gebruiken als een soort vitrine om hun producten aan te prijzen. Simpel is dat niet, want bij Instagram mag je geen link leggen op de foto's die je er zet. Wie de foto van een leuk product ziet, kan niet eventjes snel dat product aanklikken om het te bestellen op de bijhorende website. En dus moeten de verkopers beroep doen op allerlei listen om hun adres toch mee te geven, zoals een foto van hun telefoonnummer of website. Een tactiek die blijkt te werken. Per slot van rekening is een afbeelding meer waard dan duizend woorden - en een beeld spreekt alle talen.

Misschien is dat wel de reden waarom Facebook Instagram gekocht heeft - als bijkomend kanaal voor bedrijven? The New York Times heeft wat cijfers over de Instagram-handel, en speculeert over de toekomstige samenwerking tussen Instagram en Facebook.
http://www.nytimes.com/2012/12/15/technology/on-instagram-a-thriving-bazaar-taps-a-big-market.html?pagewanted=all&_r=0


INSTAGRAM WIL HET RECHT KRIJGEN OM JOUW FOTO'S TE VERKOPEN
"Gratis" kost altijd - is het geen geld, dan wel privacy.

Instagram blijft in het nieuws. Eerst was er de zogenaamde "foto-oorlog", waarbij Instagram foto's niet meer rechtstreeks in je Twitter account kon vertonen. Waarop Twitter meteen een tegenzet deed, en zelf ging samenwerken met een fotobewerkingsdienst, Aviary, waardoor je rechtstreeks op je Twitter foto's filters kon aanbrengen.

En nu dit weer. Zoals je weet is Instagram een tijdje geleden gekocht door Facebook. En wie Facebook zegt, zegt advertenties. Welnu, Instagram heeft zijn gebruiksvoorwaarden aangepast, waardoor de dienst de foto's van de gebruikers kan verkopen aan adverteerders, zonder meer. Bovendien kan Instagram informatie over zijn gebruikers delen met Facebook, en met dienst aanverwante bedrijven en adverteerders.

Schrik je hiervan? Het zou niet mogen. Je weet immers goed genoeg dat "voor niets gaat de zon op", en dat gratis kost. Je dacht toch niet dat Instagram die hele infrastructuur uitgebouwd had, hele serverparken gezet had alleen maar om zijn gebruikers een pleziertje te doen?  Natuurlijk was het de bedoeling om geld te verdienen, en de mensen van Instagram zouden gek zijn indien ze het aanbod van Facebook niet zouden aanvaarden.

Toch zorgde de aankondiging van Facebook voor een schokgolf doorheen de Instagram gemeenschap. Velen hebben meteen aangekondigd dat zij hun Instagram account zullen liquideren, en overstappen op andere diensten zoals Flickr.

WebProNews en BBC vertellen je uitgebreid over de verandering, en de reacties.
http://www.webpronews.com/instagram-seems-to-be-planning-sponsored-stories-your-photos-are-about-to-be-ads-2012-12
http://www.bbc.co.uk/news/technology-20767537
Nagekomen bericht: onder druk van het vele protest, heeft Instagram beslist de gebruiksvoorwaarden terug te wijzigen.


EUROPA EN VS BEZIEN DE WETTEN ANDERS
VS heeft geen problemen met antitrust Google, Europa wel...

Eigenlijk mogen wij blij zijn dat we in Europa wonen. Vele Amerikaanse waarnemers verwijten de EU regelneverij, en vinden de cookiewetgeving in Europa bijvoorbeeld lastig en overdreven. Dat mag misschien wel zijn, dat het wat lastig is om op die knop te klikken dat je akkoord gaat met het plaatsen van cookies op jouw computer, maar je hebt tenminste de optie om het te weigeren. En bovendien: je wordt je er tenminste van bewust dàt het gebeurt.

Zo zijn er ook andere terreinen waar de VS en Europa van mening verschillen. De VS bijvoorbeeld ziet er geen been in dat Google zoveel webdiensten heeft, die naadloos ineen grijpen. Dat je bij de zoekresultaten van Google bijvoorbeeld de reisresultaten van de eigen Google reis-zoeker bovenaan vindt. Europa echter vindt dit een gevaarlijke evolutie, en neemt het woord "antitrust" in de mond.  Deze week zal trouwens de antitrust regulator van de EU een ontmoeting hebben met Eric Schmidt, topman van Google (1).

Ook qua privacy beschermt de EU zijn burgers beter. Zo heeft in de privacy regulator bevolen dat Facebook moet stoppen met de gebruiker te verplichten zijn eigen naam te gebruiken. De Duitse wet geeft namelijk de gebruiker het recht om online een pseudoniem te gebruiken (2). Iets wat Google, met zijn Google+ accounts, trouwens ook doet. Nu kan je voor- of tegenstander zijn van zo'n psuedoniem, maar als de wet zegt dat de mogelijkheid geboden moet worden om een nickname te gebruiken, dan moet ook Facebook zich aan die wet houden.

http://www.nytimes.com/2012/12/18/technology/eu-and-google-to-discuss-antitrust-issues.html?pagewanted=all&_r=0
http://m.itworld.com/security/328387/german-privacy-regulator-orders-facebook-end-its-real-name-policy


SABAM EN GOOGLE SLUITEN AKKOORD
Globalisering, of juist verenging van auteursrechten?

We hebben het al vaak herhaald: de reden waarom wij Belgen in ons landje niet kunnen genieten van bepaalde diensten, is omdat Europa enerzijds zo versnipperd is, en België, met zijn 3 talengemeenschappen, binnen dit versnipperde landschap een petieterig kleine speler is. Wanneer een bepaalde dienst muziek of films wil aanbieden, dan moet onderhandeld worden over de auteursrechten. Bij gebrek aan één overkoepelende licentie voor heel Europa, zijn de aanbieders wel bereid om aparte onderhandelingen te voeren voor grote landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje,...) maar België wordt al te vaak vergeten.

Onze hoop is dan ook dat er één overkoepelende auteursrechtenmaatschappij komt, waarmee de aanbieders kunnen onderhandelen om de rechten te klaren voor àlle Europese landen. Een ijdele hoop, zo blijkt, want het akkoord dat de Belgische auteursrechtenmaatschappij Sabam deze week afgesloten heeft met Google, gaat juist de omgekeerde richting uit.

Tot nu zorgde Sabam immers enkel voor de digitale licenties voor het online gebruik in België van artiesten die bij Sabam aangesloten zijn. Voor online gebruik voor de rest van de wereld, werd de inning toevertrouwd aan zusterverenigingen van Sabam. Dat verandert nu dus: Google heeft een akkoord afgesloten met Sabam waardoor het de muziek van Belgische artiesten mag gebruiken buiten België, wereldwijd dus, in haar Google Play winkeltje. Dat zou voor minder administratie moeten zorgen, zo heet het bij Sabam, en de rechten zouden sneller geïnd en uitbetaald worden.

Een gemiste kans, volgens ons. Want als deze trend doorzet komt er geen overkoepelende licentie voor heel Europa, en moeten aanbieders land per land onderhandelen over de licenties.  Spijtig.
http://www.sabam.be/sites/default/files/pdf/google_play_nl.pdf


GOOGLE PLAY: WAAR GAAT DIE BELGISCHE MUZIEK NAAR TOE?
Al je muziek in de cloud. Ook de ietwat minder legale...

Google Play, dat is de dienst waarvoor Google de licentie met Sabam afgesloten heeft. Daarbij is het de bedoeling dat Google jouw muziekbibliotheek op jouw computer afscant, die vergelijkt met de songs reeds in zijn bezit op zijn servers, en zo nodig de ontbrekende songs uploadt naar de eigen servers. Met als uiteindelijk doel dat je jouw muziek overal en altijd kan beluisteren, als je maar een internetverbinding hebt.

Google Play is niet de enige dienst die een dergelijk aanbod heeft, ook de Cloud Player van Amazon streamt jouw muziek, en iTunes Match van Apple doet het. Het grote verschil is echter dat Google je al jouw fouten uit het verleden vergeeft - namelijk: alle songs die je op jouw computer hebt staan, en die je misschien niet echt legaal gekocht hebt, worden ook gestreamd. Bij Amazon en Apple kan dit ook, maar je betaalt er wel een belasting op jouw "zonden" op, die dan door een akkoord met de muziekmaatschappijen aan hen doorgestort wordt. Google werkt met een dergelijk systeem (de muziekmaatschappijen vergoeden), maar rekent deze vergoeding niet door aan de gebruiker.

Er is nog een ander klein verschil: bij iTunes Match en Cloud Player van Amazon heb je bestanden in 256kbps, bij Google in 320 kbps.
http://arstechnica.com/business/2012/12/googles-cloud-music-service-has-arrived-and-its-free/
https://plus.google.com/+GooglePlay/posts/VZhB6EpsWKx


JE HELE TWITTER ARCHIEF DOWNLOADEN
Niet uit narcisme, wel voor alle links

Van je mails heb je een archief. Waarom zou je dan niet van je tweets een archief aanleggen? Er waren in het verleden verschillende diensten die je die mogelijkheid gaven, maar daar was dan vaak de mogelijkheid om in de tijd terug te gaan beperkt.

Nu heeft Twitter aangekondigd dat het zelf de mogelijkheid biedt om je hele Twitter archief te downloaden. De optie wordt wel stilaan uitgerold, want dit veroorzaakt natuurlijk wel extra verkeer voor de berichtendienst. Het gaat immers om al jouw uitgaande communicatie, je retweets.

Hoe kom je te weten of jij al aan de beurt bent? Ga naar je account via de webdienst, en kies Instellingen. Onderaan zal je dan, als het zover is, de optie zien "Request your archive". Dan wordt een bestand aangemaakt, en wanneer dat klaar is, zal Twitter je een link mailen.

Na downloaden van het bestand kan je dit persoonlijke archief doorzoeken op datum, maar ook op trefwoorden, hashtags en @usernames.

Nu, zo'n Twitter archief downloaden moet je echt niet beschouwen als het toppunt van narcisme, of een eerste symptoom van Altzheimer. In de loop der jaren heb je allicht heel wat interessante links doorgestuurd, en vooral geretweet, en het is interessant die terug te kunnen vinden. En per slot van rekening, zoals we al zegden: je houdt een archief bij van je mails, waarom niet van je tweets?

Meer bij Twitter zelf en WebProNews.
http://www.webpronews.com/twitter-begins-to-let-users-download-tweet-archives-2012-12
http://blog.twitter.com/2012/12/your-twitter-archive.html


STREETVIEW BINNENIN WINKELS MEER PROMINENT IN ZOEKRESULTATEN
Extra lokkertje voor handelszaken
Google zorgt ervoor dat je vanuit je luie zetel de hele wereld bekijken kan. Zolang je maar de openbare wegen bewandelt uiteraard. Sinds kort is er echter ook een mogelijkheid, die vooral voor handelszaken interessant is: streetview doortrekken tot binnen je gebouw. Zo kan je, wanneer je bijvoorbeeld een restaurant opzoekt op Google Maps, zien hoe het ingericht is, welke sfeer het uitstraalt, enz.

Je mag deze dienst wel niet verwarren met foto's die bedrijven zelf uploaden van hun foto's; deze "indoor" beelden zijn namelijk in 360° opgenomen, zodat je echt als het ware de camera bewegen kan, en zelf het zichtpunt bepaalt.

Evenmin mag je deze dienst verwarren met de grondplannen binnenshuis (maps indoor) die je eveneens op Google kan zien, en die handig zijn voor bijvoorbeeld grote shoppingcentra, grote gebouwen, stationshallen, enz. Een volledige lijst met de indoor-grondplannen in België vind je op deze link (1) (met dank aan @meon voor deze tip).

Welnu, Google wil deze 360° indoor beelden, die officieel Google Business Photos (2)heten, wat prominenter tonen in zijn maps. Voortaan staan zij meteen naast de zoekresultaten op de landkaarten. Wij vonden niet meteen voorbeelden van Belgische handelszaken die al beroep gedaan hebben op een "trusted photographer" om zo de binnenkant van hun zaak in beeld te brengen. Maar wie weet kan jij wel enkele voorbeelden opsommen?
http://support.google.com/gmm/bin/answer.py?hl=en&answer=1685827
http://maps.google.com/help/maps/businessphotos/
http://9to5google.com/2012/12/19/google-rolls-out-see-inside-button-in-search-results-for-quick-access-to-indoor-imagery/


HET DEFINITIEVE EINDE VAN ACTA?
Verdrag zal niet voorgelegd worden aan Hof Justitie

In het verleden hebben we vaak geschreven over ACTA - Anti Counterfeit Trade Agreement, een handelsovereenkomst die in alle geheim onderhandeld was tussen de VS en haar handelspartners, en die namaak in al zijn vormen moest bestrijden. ACTA was om verschillende redenen betwist. Enerzijds omdat lobbyisten trachtten om die buiten alle democratische rechtswegen om erdoor te drukken. Anderzijds omdat er verregaande macht gegeven zou worden aan semi-politionele machten die namaak zouden moeten opsporen, en omdat bepaald lichtere vergrijpen tegen de auteursrechten als misdaden bestempeld zouden worden.

Gelukkig rees er veel verzet tegen ACTA, ook in Europa. Onder die druk heeft het Europees Parlement enkele maanden geleden dan ook het verdrag afgewezen. De lobbyisten, met onze eigen Europese commissaris Van der Gucht op kop, lieten het daar niet bij zitten. Nog voor er een definitieve afwijzing kwam van het Europese Parlement, werd voorgesteld om het ACTA voorstel te laten keuren door het Europees Hof van Justitie, dat moest beslissen of het wettelijk was. Dat zou dan de weg moeten effenen voor het opnieuw indienen van het voorstel.

Nu heeft de Europese Commissie echter die doorverwijzing naar het EHJ laten vallen. Wat, hopelijk, het definitieve einde betekent van ACTA. Niet alleen de EU heeft geweigerd om de ACTA handelsovereenkomst te ratificeren; enkel Japan en de VS, die de drijvende kracht waren achter de handelsovereenkomst, blijven bij hun voornemen om ACTA goed te keuren.
http://www.zdnet.com/acta-gets-final-stake-through-heart-as-ec-drops-court-referral-7000009070/?s_cid=458
http://www.theregister.co.uk/2012/12/20/acta_gets_last_last_rites/


FACEBOOK BRENGT FACEBOOK NEARBY UIT...
... en Foursquare antwoordt met verbetering Foursquare Explore.

Dankzij onze mobiele toestellen, en vooral de gps erin, heeft reclame een heel andere dimensie gekregen - of het nu reclame is die betaald werd door bedrijven, of mond-aan-mond reclame, vrijwillig gegeven door de internauten zelf. Nu we met zijn allen steeds meer dingen delen, vertellen waar we zijn, waar we gaan eten, welke gerechten er lekker zijn, waar je lekker kan drinken, enz., is de cement die al die informatie bindt natuurlijk het sociale netwerk.

Twee initiatieven deze week rond geolocaal zoeken. Eerst was er Facebook, dat de "Nearby" functie in zijn apps voor iOS en Android een update gaf. Voorheen vertelde die je vooral waar jouw vrienden ingecheckt hadden. Nu vertelt die jou dat ook nog, maar ook welke kwotering handelszaken in de omgeving gekregen hebben op basis van verschillende criteria: sterretjes, check-ins, Likes en aanbevelingen. Enkel mensen die al ooit ingecheckt zijn in een bepaalde zaak, hebben het recht om er een oordeel over te vellen.

Heel slim bekeken van Facebook is daarbij dat enkel handelszaken die een eigen pagina aangemaakt hebben op Facebook, vermeld zullen worden wanneer een gebruiker vraagt welke restaurants, broodjeszaken, kruideniers enz. in zijn omgeving zijn. Search Engine land heeft de volledige uitleg (1)

Klinkt dit een beetje bekend in de oren? Juist ja, het lijkt verdacht veel op Facebook, met zijn check-ins en reviews. Maar die dienst laat zich de kaas niet van het brood eten, en is meteen met een tegenzet uitgekomen. Foursquare zal namelijk in Explore zijn aanbevelingen aan jou voortaan verbeteren op basis van de activiteit van jouw vrienden op Facebook. Met andere woorden: het gebruikt de Facebook data, om de strijd aan te gaan met Facebook zelf. Knap gezien van Foursquare!
http://searchengineland.com/facebook-nearby-local-search-142617
http://searchengineland.com/foursquare-responds-to-facebook-nearby-by-tapping-facebooks-friend-graph-143059

 
 

 
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!LOGITECH: EASY-SWITCH KLAVIER...
en draadloos herlaadbare trackpad voor de Mac

Logitech heeft twee nieuwe producten uitgebracht, die het navigeren op Apple-toestellen moeten vergemakkelijken.
Wij citeren het persbericht:
Met de Bluetooth-technologie is het mogelijk via het Logitech Bluetooth Easy-Switch Keyboard met een enkele druk op de knop te switchen tussen het typen van een e-mail op de Mac, naar het maken van notities op de iPad of naar het beantwoorden van een bericht op de iPhone. Dankzij de bekende Mac lay-out en onder andere de Command-, Brightness- en Mission-controle van Apple, sluit het toetsenbord volledig aan bij de Apple-stijl en past het goed naast de Mac, iPad of iPhone. Daarnaast gaat de verlichting aan wanneer de handen van de gebruiker in de buurt komen van het toetsenbord en de verlichting zal automatisch dimmen of toenemen, afhankelijk van de hoeveelheid licht in de kamer.

Het Logitech Wireless Rechargeable Trackpad beschikt over multi-touch controle, waarmee de gebruiker onder andere kan klikken, scrollen, swipen en in- en uitzoomen. Het glad glazen touch-oppervlak zorgt voor gebruikservaring vergelijkbaar met dat van een touchscreen. Het touch-gebied is groter is dan het standaard touch-oppervlak van de notebook waardoor eenvoudiger gebruik kan worden gemaakt van specifieke Mac OS multi-touch gestures. Het trackpad beschikt verder over een ingebouwde sensor voor precieze, snelle en vloeiende navigatie en is bestand tegen vingerafdrukken en krassen. Daarnaast biedt het volledige ondersteuning voor de complete set van Mac OS multi-touch gestures op een glazen oppervlak.

Prijs en beschikbaarheid: voor het klavier moet je € 99,99 neertellen, de trackpad kost je €69,99; beiden liggen vanaf januari 2013 in de winkel.
http://www.cultofmac.com/205635/logitech-announces-new-easy-switch-wireless-keyboard-for-your-mac-ios-devices/
http://www.logitech.com/nl-be/press/press-releases/10636

 


 
 
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Internetradio Last.fm stopt in België
De streamingdienst Last.fm is vanaf 15 oktober niet meer toegankelijk in ons land, omdat de website daar geen licentie meer voor kreeg. Last.fm blijft wel actief in onder meer de VS en het Verenigd Koninkrijk, maar dan tegen betaling
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/internetradio-last-fm-stopt-in-belgie/article-4000221806229.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-14/12/2012&utm_campaign=Newsletter-RNBDATANNL

*** HTC breidt One-serie uit met HTC One SV
Dit model combineert een super camera en subliem geluid met HTC’s uitzonderlijke design. Het toestel beschikt over HTC Sense 4 en is ontworpen voor gebruikers die een telefoon zoeken die aansluit bij hun dynamische leven.
http://www.whizpr.be/press/htc-ajoute-un-modle-htc-one-sv-sa-gamme-htc-one

*** Check Point en Versafe, onthullen een uitgebreid rapport over Eurograbber. Dit is een zeer geavanceerde digitale aanval op een groot aantal Europese banken waarbij de afgelopen periode meer dan 36 miljoen euro is gestolen.
http://www.checkpoint.com/products/downloads/whitepapers/Eurograbber_White_Paper.pdf

***  Onder impuls van Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, kende de Vlaamse Regering vandaag steun toe aan een project dat zal toelaten (overheids)informatie gemakkelijker te delen en hergebruiken. Dit 'open data'-platform zal ontwikkeld worden door iMinds, het Vlaams strategisch onderzoeksinstituut voor ICT-innovatie. Vlaanderen zal met dit project aansluiten bij de koplopers van de EU op het gebied van open data.
http://www.iminds.be/nl

*** NetApp, een wereldwijde leider voor storage-en datamanagement, voerde een pan-Europees onderzoek uit bij IT-besluitvormers dat peilde naar het belang van  IT-infrastructuren in de steeds snellere zakenwereld waar weinig tijd is om de huidige IT-infrastructuren aan te passen. De resultaten geven aan dat bijna 80 procent van de respondenten vindt dat elk jaar de beslissingen sneller moeten worden genomen. De werkelijkheid staat echter in schril contrast met deze nood aan snelheid: beslissingsmakers moeten vaak dagen en weken wachten op data om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. De gevolgen daarvan kunnen zwaar zijn: van een inkrimping van de inkomsten tot het verliezen van terrein ten opzichte van naaste concurrenten.
http://www.netapp.com/us/

*** Volgende fase in de patentenoorlog: Amerikaanse rechter vernietigt verbod tot verkoop van Samsung toestellen, maar verwerpt ook claim van Samsung dat jury zich misdragen heeft.
http://www.techmeme.com/121217/p76#a121217p76

*** En in Europa laat Samsung het proces tegen Apple vallen.
http://www.techmeme.com/121218/p12#a121218p12

*** Apple voegt extra pagina toe aan e-boeken in iBookstore
http://books2download.nl/blog/2012/12/apple-voegt-extra-pagina-toe-aan-e-boeken-in-ibookstore/

*** Facebook verwijdert vermelding wanneer pagina's gepost zijn via apps van derden
http://www.insidefacebook.com/2012/12/18/facebook-to-remove-attribution-when-pages-post-via-third-party-apps/

*** Google Play Books hebben voortaan de mogelijkheid om luidop voorgelezen te worden.
http://www.theverge.com/2012/12/18/3782416/google-play-books-updated-read-aloud-feature-double-tap-to-zoomHet oor wil ook wat!
Audio op het InternetDJ NITELIFE - CRUSH

[lounge - elektro - dance] Heerlijke synthesizer muziek voor een avondje uit in een leuke disco. Geen te zware beat, wel een uptempo en vrolijkheid die er vanaf straalt.
https://soundcloud.com/djnitelifeEPICENTRE & DANNY MALONE - SYMPHONY OF RAIN
[elektro] Lounge met een stevig tempo, en een wijds effect erbij - de stromende regen, de Afrikaanse klanken, geven het een heel andere dimensie. Van deze band vind je bij Soundcloud nog veel meer songs om in streaming te beluisteren.
https://soundcloud.com/#epicentric
https://soundcloud.com/#epicentric/epicentre-danny-malone


DELERIUM - ANGELICUS
[trance/elektro] Dit is duidelijk dansbare muziek; een zware beat, opzwiepende synthesizers. Tja, we brengen je alvast in de stemming om met de eindejaarsfeesten erop uit te trekken :)
Bij MySpace verschillende songs om in streaming te beluisteren. Op de site van de band vonden wij niet meteen voorbeelden van de muziek, wel verwijzingen naar plekken waar je het album kan kopen.
http://www.delerium.ca/index.php/21-frontpage/frontpage/466-music-box-opera-track-listing
http://www.myspace.com/delerium/music


LUCAS BERNTS - CHILL
[electro] Een artiest die maar één song heeft staan op SoundCloud, maar wij vonden die song wel speciaal genoeg om hem te vermelden. Heel verzorgde afwerking, een arrangement met toch wat ongewone instrumenten. Een aanzwellen ritme, dat toch ook cool blijft. Mooi.
https://soundcloud.com/#lucas-bernts


VRIJDAG HOORSPELDAG: DE DRAAK, BB EN DE ONDERWERELD
Een pracht van een hoorspel, met een vrouwelijke privé-detective in de hoofdrol. Spannend en gemoedelijk tegelijk, met fantastische acteerprestaties. Het is een hoorspel in 13 delen, en je kan ze allemaal downloaden of in streaming beluisteren.
http://hoorspel.wordpress.com/2012/12/20/de-draak-bb-en-de-onderwereld-volledige-reeks/
Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Yesterday is history, tomorrow a mystery, and today? Today is a gift. That's why we call it the present.
-anoniem-
 
De nieuwe oogst


   
PAPER CD CASE

Handig: gebruik deze website op een PDF bestand aan te maken, dat je dan kan uitprinten en als hoesje kan gebruiken voor je cd, met daarop de tracks van de songs. Er is zelfs een tool die werkt met bestaande cd's, zodat je enkel de naam moet invullen, en de tracks worden automatisch aangevuld, gebaseerd op een online database.
[Taal: EN G]
http://www.papercdcase.com/


AUTO CURSOR: EXTENSIE
Firefox - freeware
Wanneer je op een website komt met een invulformulier -om iets op te zoeken, of een volledig formulier in te vullen- dan zijn er sommige websites die vergeten om de focus meteen op het eerste zoekvlak te leggen, zodat je eerst in dat zoekvlak moet klikken vooraleer je kan beginnen te typen. Deze extensie voor Firefox verhelpt dit euvel.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/auto-cursor/
http://www.makeuseof.com/dir/auto-cursor-activate-cursor/


RBUTR: EEN ALTERNATIEVE MENING
Dit is een extensie voor de Chrome browser, waarmee je een site kan zien die het niet eens is met de mening die verkondigd wordt op de website die je momenteel bezoekt. Zo kan je inter-websites discussies volgen, en gemakkelijker de verschillende argumenten pro en contra vinden.
[Taal: ENG]
http://rbutr.com/


QUICK PICTURE TOOLS: AFBEELDINGEN BEWERKEN

er zijn verschillende websites waar je leuke dingen kan doen met je afbeeldingen: tekst toevoegen, hoeken afronden, afbeeldingen combineren, enz. Maar vaak moet je voor elk van die dingen naar een aparte website. Deze website heeft 12 tools onder 1 dak gebracht.
[Taal: ENG]
http://www.quickpicturetools.com/en/
http://www.makeuseof.com/dir/quick-picture-tools-12-image-manipulation-tools-offered-on-a-single-dashboard/


MAPSAURUS: GOEDE APPS VINDEN
Het is niet simpel om de echt goede apps te vinden in de Google Play winkel - er zijn tegenwoordig ook zoveel apps te verkrijgen. Deze website wil helpen, door het ontdekken van apps te vereenvoudigen. De apps worden ingedeeld in categorieën, en telkens je een app aanklikt, krijg je verwante apps te zien.
[Taal: ENG]
http://www.makeuseof.com/dir/mapsaurus-app-discovery-for-android/
http://mapsaurus.com/


SQPAD: NOTITIES
Een heel simpele dienst om je notities te bewaren: gewoon je tekst intikken, of een stukje code, een naam geven, en op Go klikken. Je tekst wordt bewaard en krijgt zijn eigen unieke URL. Later kan je de tekst opnieuw openen en terug bewerken. Je kan de tekst ook beschermen met een paswoord.
[Taal: ENG]
http://www.sqpad.com/
http://www.makeuseof.com/dir/sqpad-easily-save-search-your-notes-online/


PAGESPEED INSIGHTS: HOE SNEL IS JE SITE?

Chrome - extensie
Als webmaster moet je er alles aan doen om je website snel te laten laden. Duurt dat te lang, dan zijn de bezoekers / klanten weg, naar de concurrentie. Dit is een tool die je inzicht geeft over de laadsnelheid, en je bovendien tips geeft over hoe je die snelheid kan verbeteren.
[Taal: ENG]
https://chrome.google.com/webstore/detail/gplegfbjlmmehdoakndmohflojccocli
http://www.makeuseof.com/dir/pagespeed-insights-check-how-fast-your-website-is-get-tips-to-make-it-faster-chrome/


DYING LINKS: VERKORTE URL'S MET TIJDLIMIET
Handig: op deze site kan je een verkorte link aanmaken naar een langer webadres, waarbij je ook kan bepalen dat de link bijvoorbeeld na een zekere tijd vervalt, of dat de link pas gaat werken na een datum in de toekomst.
[Taal: ENG]
http://dyinglinks.com/
http://www.makeuseof.com/dir/dyinglinks-short-links-expire/


ZERGNET: VOOR DE SF LIEFHEBBERS
Een site van en voor fans van science fiction en fantasy, met erg veel nieuws en tips: de beste films, de top freak-out gamers enz.
[Taal: ENG]
http://www.zergnet.com/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: MEDIARTE

Deze site van het Sociaal Fonds van de Belgische audiovisuele sector kreeg zopas een update. Stijlvol, boordevol informatie voor de artiesten over opleidingen, loon, syndicale afvaardiging, ... De site bevat ook een rubriek jobs.
[Taal: NL]
http://www.mediarte.be/nl


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: AANBIEDERS
Deze site laat je allerlei aanbieders vergelijken: van energie, gsm- abonnementen, internet en pakketten, financiële aanbieders, enz. Vooral in deze tijden van crisis een site om toch eens uit te proberen.
[taal: NL]
http://www.aanbieders.be


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: REAL MEN STICH
Naaien en handwerken zit in de lift - de programma's op tv getuigen daarvan. Maar zulke fijne handenarbeid is echt niet voor dames voorbehouden hoor. Dit blog vertelt over heren die zelf naald en draad ter hand nemen, en zelfs breipennen. Geschreven in een verzorgd Nederlands, met mooie afbeeldingen.
[Taal: NL]
http://realmenstitch.wordpress.com/


VRIJDAG MULTIMEDIA: VIP

VIP staat hier voor Very IMportant Pixels. Grafisch ontwerper Kristof Saelen heeft namelijk de belangrijkste figuren uit de moderne geschiedenis in pixelvorm gegoten. Herken jij alle figuren?
Taal: ENG]
http://www.veryimportantpixels.com/


VRIJDAG MULTIMEDIA: DE 54 BESTE BEWEGENDE GIFS VAN 2012
2012 was zeker en vast het jaar van de terugkeer van de bewegende GIF's. De website Buzzfeed maakt een selectie van de 54 beste animated GIFs. Ongetwijfeld zullen ze u af en toe een glimlach ontlokken :)
[Taal: ENG]
http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/the-54-best-animated-gifs-of-2012


VRIJDAG MULTIMEDIA: 1X
Een pracht van een fotosite, met werk van verschillende fotografen. Het meest recente werk werd verwerkt tot een diashow, die je via deze link kan bekijken. Om in alle stilte en vol bewondering te doen!
[Taal: ENG]
http://1x.com/gallery/new#16Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com 
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be  


*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/- Populaire to-do app Wunderlist volledig in het nieuw
http://www.belgiancowboys.be/web/wunderlist-todo-app-volledig-in-het-nieuw/
- Google brengt Quickoffice iPad app uit
http://www.belgiancowboys.be/mobile/google-brengt-quickoffice-ipad-app-uit/


*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Downloadverbod is definitief van de baan
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3366730/2012/12/20/Downloadverbod-is-definitief-van-de-baan.dhtml
- Cookiewet versoepeld: verplichte melding voor minder cookies
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3366641/2012/12/20/Cookiewet-versoepeld-verplichte-melding-voor-minder-cookies.dhtml
 
 *** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/


 - NEC LaVie, ultradunne ultrabook
http://www.fan.tv/digitaal/hardware/20325-nec-lavie-ultradunne-ultrabook
- Geruchten over de Sony Yuka
http://www.fan.tv/digitaal/mobiel/20324-geruchten-over-de-sony-yuka
 
 

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
 
 
  - Geen kabelwirwar meer dankzij Vogel’s
De installatie van een audio- en videosysteem in je woonkamer brengt een groot nadeel met zich mee: de overvloed aan kabels. Om je woonkamer zo strak ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=7063
- Niko implementeert USB-lader in het stopcontact
Steeds meer apparaten gebruiken een USB-kabel als oplader. Met dit nieuwe stopcontact kan je gemakkelijk twee toestellen op je stroomnet aansluiten en ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=7061

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- Twitter: meer dan 200 miljoen actieve gebruikers
http://www.digimedia.be/News/nl/13439/twitter-meer-dan-200-miljoen-actieve-gebruikers.html
- Privacy op social media in 2013 een hot topic
http://www.digimedia.be/News/nl/13443/privacy-op-social-media-in-2013-een-hot-topic.html
 
 

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Opera 12.12
http://computertaal.info/2012/12/20/opera-12-12/
- Games: Call of Duty, Black Ops II – PS/3
http://computertaal.info/2012/12/20/games-call-of-duty-black-ops-ii-ps3/

 

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Minister: geen toestemming nodig voor cookies van statistiekensoftware
http://tweakers.net/nieuws/86230/minister-geen-toestemming-nodig-voor-cookies-van-statistiekensoftware.html
- Deezer-gebruikers kunnen jaar naar gratis muziekdienst met reclame luisteren
http://tweakers.net/nieuws/86228/deezer-gebruikers-kunnen-jaar-naar-gratis-muziekdienst-met-reclame-luisteren.html

*** DATANEWS
http://www.datanews.be


- Be Park en D-Sight hebben beste innovatieplan
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/be-park-en-d-sight-hebben-beste-innovatieplan/article-4000224177040.htm
- Vlaams Audiovisueel Fonds steunt ontwikkeling games
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/vlaams-audiovisueel-fonds-steunt-ontwikkeling-games/article-4000224291059.htm


*** MOBILEREVOLUTION
http://www.themobilerevolution.be/


- Proximus 4G beschikbaar op iPad mini
http://www.themobilerevolution.be/2012/12/proximus-4g-beschikbaar-op-ipad-mini/
- The Walking Dead – episode 1 vandaag gratis is de AppStore
http://www.themobilerevolution.be/2012/12/the-walking-dead-episode-1-vandaag-gratis-is-de-appstore/ 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


  
Van alles halen, (bijna) niets betalen...

 

MP3JAM: SONGS DOWNLOADEN

Windows XP/Vista/7/8 - 3,5 MB - freeware
Voorbij de tijd dat je via allerlei duistere file-sharing tools bestanden moest downloaden, en de piraat-politie daarbij in je nek voelde ademen. Hiermee kan je songs downloaden: je moet gewoon uitvoerder, titel of album in het zoekvak ingeven, en je krijgt meteen een lijst van alle titels die MP3jam gevonden heeft op videoplatformen zoals YouTube. En nu kan je meteen met een klik op de Play knop de song beluisteren, of downloaden. Of dit laatste echt legaal is, daarover hebben wij onze twijfels...
http://www.mp3jam.org/
http://www.chip.de/downloads/MP3jam_58664660.html


INSOMNIA: ENERGIESTAND UITSCHAKELEN
Windows XP/Vista/7 - 0,3 MB - freeware
De instellingen voor het controleren van de energiestanden van Windows zijn echt wel OK. Maar soms zijn er toch omstandigheden waarbij je deze instellingen even wil uitschakeeln, zoals het overgaan tot slaaptoestand na X minuten inactiviteit, bijvoorbeeld wanneer je een groot bestand aan het downloaden ben. Dat kan met deze tool.
http://www.chip.de/downloads/Insomnia_54176045.html


SYNCBOX: BESTANDEN SYNCHRONISEREN


Deze tool maakt gebruik van jouw computer als "cloud" opslagplaats, om bestanden te synchroniseren tussen de mac, Windows, Ubuntu computers, en ook Android en iOS toestellen. Gebruik van de app is gratis.
http://www.makeuseof.com/dir/syncbox-sync-files-between-pc-ubuntu/
http://www.isyncbox.com/


EDUCREATIONS: LEREN EN DELEN
iPad
Een interactieve whiteboard om te gebruiken op je iPad. Heel leuk om als leerkracht te gebruiken om dingen uit te leggen. Bovendien kan je ook video's maken met de tool.
http://itunes.apple.com/us/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
http://www.makeuseof.com/dir/educreations-interactive-whiteboard-watch-and-create-educational-videos-ipad/


ANTTEK EXPLORER - FILE MANAGER

Android
Een tool om je bestanden te beheren, waarbij het bijzondere erin bestaat dat dezelfde tools en interface geboden wordt op de versie voor de smartphone als de tablet.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anttek.explorer
http://www.makeuseof.com/dir/anttek-explorer-manage-files-on-android-phone/


CLOVER2: TABBLAADJE IN JE WINDOWS FOLDER SYSTEEM
Freeware
We zijn gewoon om met tabblaadjes te werken in onze browser, maar dat zou ook handig zijn voor je Windows folder systeem. Deze add-on voor Windows explorer voegt zulke tabblaajes toe.
http://www.makeuseof.com/dir/clover-2-add-chrome-like-tabs-to-windows-explorer/
http://www.ejie.me/

MCAFEE LABS STINGER


Windows XP/Vista/7/8 - 10,1 MB - freeware
Deze tool is een prima bescherming tegen virussen en wormen, en kan die, zelfs indien je besmet zou zijn, terug verwijderen.
http://www.chip.de/downloads/McAfee-Labs-Stinger_13011160.html
http://vil.nai.com/vil/stinger/


TOOLWIZ PRETTY PHOTO: FOTOCOLLAGE
Windows XP/Vista/7/8 - 2,2 MB - freeware
Met deze gratis tool kan je heel simpel een creatieve fotocollage maken, en ook foto's uitgebreid bewerken. Er zijn meer dan 70 filters aan boord.
http://www.chip.de/downloads/ToolWiz-Pretty-Photo_58510685.html
http://www.toolwiz.com/


FLIPBOARD: NU OOK VOOR ANDROID
Android - freeware
Flipboard moeten we je niet meer voorstellen: hij brengt automatisch de links die je markeert in je sociale netwerken bijeen tot een mooi ogend magazine, dat je rustig later kan lezen. Nu is er ook een versie uit voor Android (vanaf 2.2).
https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app&hl=en


EVERNOTE: VERSIE VOOR FOODIES


iPhone, iPod Touch, iPad
Deze app helpt naast het vastleggen van gerechten en maaltijden nu ook bij het zoeken naar recepten op de beste food blogs. Ook kunnen deze direct worden bewaard in Evernote. Verder is het met de vernieuwde Evernote Food app onder meer mogelijk nieuwe restaurants te ontdekken op specifieke locaties of geselecteerd op keuken. Evernote Food 2.0 is beschikbaar op iPhone, iPod Touch en iPad. De vernieuwde app zal op een later moment beschikbaar zijn voor het Android-platform.(Bron: Persbericht)
http://evernote.com/intl/nl/food/
http://evernote.com/intl/nl/food/guide/ios/
 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere. 
 

Het laatste woord.... 


 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste. 


 

AFSLUITER VAN DE WEEK
Engeland en Amerika zijn gescheiden door dezelfde taal.
- onbekend -