netties banner

 
 


Verschijnt iedere zaterdag

Deadline van volgende editie: 
5/4/2012
om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be
INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord
Enkele lezers op Twitter:
http://www.twitter.com/marijkepante
http://www.twitter.com/helalalphen
http://www.twitter.com/pietr
http://www.twitter.com/hewlettt

Uw naam hier? Meld u aan!

NeTTieS
Jaargang 16
Nummer 744 van 31/3/2012Gegroet lezer,

Voor een keer geen voorwoord dat geschreven wordt vanuit de trein, maar netjes thuis - wegens een dag verlof dus. Lekker, wat dingen doen die meestal blijven liggen, en, wie weet, straks even rustig met een boek in de zetel. Voor een terrasje is het helaas geen weer, maar dat was het verleden weekend wel - en reken maar dat we ervan genoten hebben!

Maar nu is het dus tijd om even voor de wekelijkse nieuwsbrief te zorgen. Een taak die we nog altijd met veel plezier uitvoeren, vooral omdat we uit de reacties van de lezers ervaren dat ons bescheiden e-zine nog altijd gretig gelezen wordt. En zonder lezers bestaat een e-zine gewoon niet!  Wat treft u deze week bij ons aan? Enkele berichten die ons hoopvol stemmen, en waaruit blijkt dat de apps-manie stilaan over zijn hoogtepunt heen raakt, en men terug wil keren naar een gewoon open internet. Ook hoopvol: er wordt meer geld uitgetrokken om de échte cybermisdaad aan te pakken - en niet enkel de inbreuken op de auteursrechten. En natuurlijk weer heel veel sites die van interesse voor u kunnen zijn.

Veel leesplezier gewenst, en bij leven en welzijn tot volgende week. En denk eraan: laat u niet in de luren leggen door de vele 1-april grappen op het internet!


Hilde

Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
  
verkenner
          banner
 
 


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine. 


MOBIELE APPS OF MOBIEL WEB?
De gebruiker maalt er in elk geval niet om...


Hele discussies zijn er gevoerd op het web toen de apps voor mobiele toestellen hun steile opgang maakten. Betekenden die mobiele apps het einde van het internet? Want ja, verschillende waarnemers meenden dat het internet zoals het tot dan bestond, gedoemd was te verdwijnen. "The web is dead. Long live the internet". Waarmee bedoeld werd dat het web via de browser gedoemd was, maar dat al die apps via het internet specifieke informatie tot bij de gebruiker zouden brengen.

Het succes van Apple en zijn "apps" is uiteraard niet vreemd aan die discussie. Mogen wij, tot vervelens toe, nogmaals herhalen dat een app niets anders is dan een applicatie, een programma, en dat je, lang voordat Apple zijn iPhone uitbracht, ook al extra progjes kon installeren op je Windows 3.1 mobiele telefoon, je Blackberry, je Symbian telefoon - net zoals je al decennia lang extra programma's installeren kan op je gewone computer?  Alleen had je toen nog de vrijheid om zelf te kiezen vanop welke website je het programma downloadde, en niet verplicht was om via één enkel bepaalde winkel de apps te kopen en installeren - een heel slimme uitvinding van Apple.

Wat zo'n apps te bieden hebben, dat je niet kan vinden in een browser-equivalent van die app? Moeilijk te zeggen. Op een klein scherm is het natuurlijk gemakkelijker om de Buienradar-app op te starten dan in je browser naar het webadres te moeten surfen om daar diezelfde informatie te vinden. En je kan misschien gemakkelijker de kranten-app opstarten dan diezelfde site te moeten bezoeken in je mobiele browser. Het grote verschil is dat de app barrières opwerpt, terwijl de browser universeel is. Bij een app moeten ontwikkelaars honderd en een versies (om maar eens flink te overdrijven) versies van hun app programmeren voor alle verschillende besturingssystemen voor smartphones. Meer nog: telkens er een update van zo'n OS uitkomt, moet er een update verschijnen van de app, of moet tenminste gekeken worden of de app nog werkt op deze versie van het OS.

Bovendien heeft de browser iets speciaal: de URL. Waar je ook bent, je kan die pagina via zijn unieke identificatiemiddel, de URL, delen met anderen. Iets wat in de apps niet mogelijk is. Ook weer een barrière.

Persoonlijk stond onze netties-redactie altijd wat weigerachtig tegenover de apps. Als het gaat om gewone progjes, die extra functies toevoegen, dan is er geen probleem. Maar om nieuws en informatie te gaan opsluiten in apps, dat leek ons echt te gek. De kreet dat het web dood is, en de app de toekomst heeft, leek ons dan ook  eerder een wens van de aanhangers van de app, dan een echt objectieve observatie.

Een nieuw onderzoek van Pew Internet lijkt onze mening te ondersteunen. Eigenlijk is het geen onderzoek, wel een peiling naar de mening van enkele waarnemers. 59% van de ondervraagden was het eens met de stelling dat het open web het meest gebruikt zal blijven om werk te verrichten, te spelen, content te creëren. Mobiele apps zullen gebruikt worden als gespecialiseerde tools voor specifieke functies.

Een open web, of een gesloten ecosysteem waarbij apps enkel passen op een bepaald besturingssysteem, en enkel via één enkele online winkel aangekocht mogen worden, met verbod om andere apps te installeren? Uit het onderzoek blijkt dat de gebruiker zelf er niet om maalt. Hij wil alleen dat alles werkt, of het nu een app is of een webapp, in HTML5....

Interessante lectuur bij PewInternet (1), ZDInternt (2) en Marketing Land (3)
http://pewinternet.org/Reports/2012/Future-of-Apps-and-Web/Overview.aspx
http://www.zdnet.com/blog/btl/pew-survey-apps-web-will-meld-together-but-latter-comes-out-ahead/72268
http://marketingland.com/mobile-apps-vs-the-mobile-web-it-doesnt-matter-to-consumers-8501


FACEBOOK WIL NIET DAT JE BAAS JOUW INLOGGEGEVENS EIST
Moet gebruikers toch een beetje privacy gunnen...


Facebook - voor de gebruikers is het voortdurend een evenwicht tussen het opscheppen over wat ze gedaan, beleefd, gegeten, gedronken hebben, en het behoud van de privacy. De tijd dat iedereen zomaar alles op Facebook zetten, voor de hele wereld te grabbel, is nu toch grotendeels voorbij, vooral doordat Facebook in navolging van Google+ de mogelijkheid ingevoerd heeft om kringen te maken, en verfijnd te bepalen wie wat mag zien van de postings.

De gebruikers kunnen hun grote stommiteiten, zoals het op tafel dansen bij een fuif, nu enkel met hun intiemste vrienden delen. En gewaagde moppen, die hen misschien een reprimande zouden opleveren wanneer zij ze publiek zetten, worden nu voor de intieme kringen bewaard.

Goed zo. De gebruiker heeft zijn privacy terug. Goed toch. Of niet? Tja, er zit een nieuwe trend aan te komen. Toekomstige werkgevers weten ook wel dat kandidaat-werknemers tegenwoordig hun publieke Facebook pagina opgekuist hebben. En via slinkse wegen vriendjes worden met de kandidaat gaat hen toch ook te ver. Daarom gebeurt het steeds meer dat toekomstige werkgevers aan de kandidaten hun paswoord vragen om zelf te gaan kijken wat er verborgen kan liggen.

Een trend die Facebook met lede ogen moest aanzien. Want als de gebruiker zich, zelfs bij zijn intiemste vrienden, niet meer veilig kan voelen, dan kan Facebook wel zijn boeken sluiten. Daarom heeft het verleden week een sterk signaal gegeven, en aangekondigd dat het klacht zal indienen tegen werkgevers, universiteiten, overheidsdiensten die de login gegevens opeisen van toekomstige werknemers of studenten.
http://thenextweb.com/socialmedia/2012/03/23/facebook-says-it-may-launch-legal-action-against-employers-who-ask-for-user-passwords/


SARKOZY VERBIEDT BEZOEK AAN "TOT HAAT OPROEPENDE SITES"
Wat is het verschil met censuur?


Het verschrikkelijke busongeval in Zwitserland, was de focus voor de meeste media volledig naar het binnenland gekeerd. De eerste aanslagen in Toulouse, waarbij 3 Franse soldaten gedood werden, ontgingen de media hier dan ook. Pas toen er een nieuwe aanslag gebeurde, op een joodse school in Toulouse, gingen de ogen opnieuw naar het buitenland. De tol was dan ook zwaar: drie kinderen, en een volwassene, een rabbi.

De dader werd opgespoord, en na een urenlange patstelling, gevolgd door een bestorming, gedood. Het bleek om een man te gaan van 23, met Algerijnse roots. Hij handelde alleen. Meteen werd met de vinger gewezen naar websites die tot haat tegen medeburgers van een ander geloof aanzetten. En de Franse president Sarkozy sprong direct op de zaak met een oproep om het verboden te maken om nog websites te bezoeken die haat of terreur voorstaan.

Als eerste reactie zal de gewone burger goedkeurend knikken. Uiteraard is het vermoorden van burgers, laat staan onschuldige kinderen, omdat zij een bepaalde godsdienst aanhangen, volkomen verwerpelijk. Maar is dit wel de juiste manier om dit te voorkomen? Om te beginnen zal degene die die websites wil bezoeken, toch nog altijd via omwegen de weg ertoe vinden. Wat Sarkozy wil, kan hij immers enkel in Frankrijk opleggen. En wie bepaalt wat "haat verkondigen" eigenlijk inhoudt? Is een open cultuur, waarbij er gesproken kan worden over verschillen tussen mensen en opinies, niet te verkiezen bij een cultuur waarbij bepaalde onderwerpen angstvallig uit de weg gegaan worden, waardoor de discussie onderhuids gaat, en tot nog meer excessen kan leiden?

Om even over na te denken. Feiten en achtergronden bij Electronic Frontier Foundation.

https://www.eff.org/deeplinks/2012/03/french-president-sarkozy-sees-opportunity-censorship-seizes-itTWEET SEATS, GEEN GOED IDEE?
Live twitteren vanop een evenement niet voor alles weggelegd


Marketeers zien een trend die populair is bij de jeugd, en proberen die jeugd dan te lokken voor hun product, door op die trend in te pikken. Dat kan lukken, maar evengoed mislukken. Dat laatste lijkt het geval te zijn bij de "tweet seats".

Dat zijn speciale stoelen in een theater of bioscoop die voorbehouden worden aan twitteraars. Vaak zijn dat mensen met een behoorlijk aantal volgers, die uitgenodigd worden om te komen twitteren tijdens een voorstelling. De bedoeling is duidelijk: de aandacht vestigen op theaterstuk of film. Het hippe volkje lokken. Een goed bedoeld idee, maar dat toch niet het effect heeft dat verwacht werd. Om te beginnen druist het twitteren tegen de hele sfeer van het theater in. Net zoals kuchen of het geknisper van een papiertje rond een snoepje je boze blikken kan bezorgen, zal het geklik van de toetsen andere theaterbezoekers storen. Je wordt bovendien geacht op te gaan in wat er op het toneel of het witte doek gebeurt - dat is de hele bedoeling van het feit dat de zaal verduisterd wordt. Je aandacht van het doek of toneel losrukken om te tweeten, is bovendien niet evident, want bij een goede voorstelling word je helemaal meegesleurd, en denk je niet aan tweeten.

Bovendien, zo lees je bij Ars Technica, zijn de reacties van twitteraars onvoorspelbaar. "Kids tweet the darnest things" - ze flappen er alles uit. Wie als theatereigenaar twitteraars uitnodigt, kan zich voor hetzelfde geld aan positieve als aan negatieve tweets verwachten. En echte film- en theater recensenten zijn die mensen in de tweet seats echt niet. Want een recensent wacht tot het einde van het stuk om zijn mening te vormen...

Een leuk maar venijnig stuk in Ars Technica.
http://arstechnica.com/gadgets/news/2012/03/tweet-seats-deserved-to-be-booed-out-of-the-theater.arsMICROSOFT PAST CENSUUR TOE IN WINDOWS LIVE MESSENGER?
Verwijzingen naar The Pirate Bay worden verwijderd


The Pirate Bay is een van de meest bezochte BitTorrent sites. En dus wordt langs alle kanten geprobeerd om de site monddood te maken. Zo lopen er in België en Nederland rechtszaken tegen een aantal providers, om hen te verplichten de toegang tot TPB af te sluiten. Rechtszaken waartegen groepen zoals Electronic Frontier Foundation zich fel verzetten, omdat het principe van de provider als neutraal doorgeefluik hiermee in gevaar gebracht wordt.

Microsoft blijkt, zo meldt Torrentfreak, niet eens zo'n bevel van de rechter af te wachten, en houdt links naar TPB in  boodschappen op Windows Live Messenger (MSN) tegen. Zogenaamd omdat de links onveilig zijn. Nu is The Pirate Bay uiteraard geen onveilige site - de content die er te vinden is is vaak wel illegaal te noemen.

Het fenomeen blijkt echter niet wijdverspreid te zijn: toen een reporter van WebProNews de vaststellingen van TorrentFreak zelf uitprobeerde met een andere instant messaging client, Trillian, dat ook van Windows Live Messenger gebruik maakt werden zijn verwijzingen naar The Pirate Bay niet tegengehouden.

Of Microsoft de boodschappen van de gebruikers dus afscant en links naar TPB proactief en systematisch verwijdert, is nog niet zeker. Wat wel zeker is, is dat vermeden moet worden dat providers en webdiensten actief gaan censureren...
http://torrentfreak.com/microsoft-censors-pirate-bay-links-in-windows-live-messenger-120324/
http://www.webpronews.com/the-pirate-bay-blocked-by-windows-live-messenger-2012-03FACEBOOK MAAKT VAN "BOOK" EEN HANDELSMERK
En verwerft 750 IBM patenten. Nog munitie nodig?


Steeds vaker wordt in samenhang met het woord "patenten" ook het woord "oorlog" gebezigd. Want daar lijkt het steeds meer op. Een oorlog die niet zo vaak op het slagveld (in dit geval: voor de rechtbank) uitgevochten wordt, als wel met wapengekletter en dreigen. En zorgt voor een wapenwedloop: iedereen probeert zoveel mogelijk wapens in handen te krijgen om te tonen hoe ster men wel staat, en zo te voorkomen dat de ander hem aanvalt.

Facebook blijkt nu ook aan die wapen- of liever: patentenwedloop mee te doen. Het heeft in totaal 750 patenten kunnen kopen van IBM. En dat was eigenlijk nodig, want tot nu toe had Facebook maar een erg mager portfolio van amper 21 patenten in de VS. En IBM kan wel wat patenten missen, want het heeft er een massa: alleen al in het jaar 2011 kreeg het in de VS 6.180 patenten toegekend (1)

Facebook heeft zich trouwens nog op een andere manier gewapend. Alhoewel het geen echte claim kan leggen op het woord "book" als zijnde zijn eigen handelsmerk, heeft het wel het woord Facebook gedeponeerd, alsook vele varianten erop, inbegrepen de letter "F" als merk. In zijn nieuwe overeenkomst "Statement of Rights and Responsabilities" die alle gebruikers moeten tekenen vooraleer zij een Facebook account aanmaken, wordt nu getracht het handelsmerk uit te breiden tot dat woord "book". Voorheen moest de gebruiker enkel tekenen dat hij het copyright of handelsmerk niet zou gebruiken dat berust op Facebook, de Facebook en F logos, FB, Face, Poke, Wall en 32665. Nu is daar het woordje "book" aan toegevoegd, zoals Ars Technica opmerkte (2). In het verleden had Facebook al, met wisselend succes, enkele sites vervolgd die eveneens het woord "book" in hun naam hebben, zoals Teachbook (voor onderwijzers), Lamebook (een paroedie op facebook) en Placebook (een reissite).
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2012/03/facebook-acquires-legal-ammunition-in-form-of-750-ibm-patents.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2012/03/facebook-asserts-trademark-on-word-book-in-new-user-agreement.arsGERECHT NEEMT SAMEN MET MICROSOFT SERVERS IN BESLAG
Neen, niet voor piraterij, wel in strijd tegen botnets


In de hele discussie rond de strijd tegen piraterij, is een van de vragen die altijd in je achterhoofd zitten: waarom wordt er zoveel tijd en geld uitgetrokken voor deze strijd? Zou dat geld niet beter besteed worden aan de strijd tegen kinderpornografie, fraude, spam, botnets op het net?

Het zal je wellicht verheugen te vernemen dat daar toch ook wat aan gedaan wordt. Eind verleden week zijn medewerkers van Microsoft, hiertoe gemachtigd door een zoekbevel en bijgestaan door politiemensen, binnengevallen in verschillende web hosting centra in de VS. Er werden servers in beslag genomen en honderden internet domeinnamen, die gebruikt zouden zijn voor de hosting en verspreiding van Zeus botnets. Ter herinnering: zo'n botnet bestaat uit een verzameling computers van gewone computers, waarop zonder medeweten van de gebruiker software gesmokkeld is, en die dan door de "botherder" gebruikt worden voor allerlei duistere zaken, zoals het versturen van spam.

Het bijzondere aan de actie, die de naam b71 meekreeg, is dat het initiatief uitgaat van Microsoft. Zoals Ars Technica het stelt is het de tweede keer dat Microsoft zelf achter de botnets aangaat, in plaats van te wachten tot de overheid in actie schiet. Eerlijk gezegd vinden wij het veel positiever dat de overheid meewerkt aan dergelijke acties tegen botnets en fraude, dan aan de bestrijding van illegale downloads...
http://arstechnica.com/business/news/2012/03/microsoft-uses-racketeering-law-to-seize-servers-take-down-botnets.ars
http://www.microsoft.com/Presspass/press/2012/mar12/03-25CybercrimePR.mspxGOOGLE ZET PLAY IN ZIJN NAVIGATIEBALK
Ereplaats in Google productenwaaierEen dikke week geleden kondigde Google aan dat haar Android Market, waar je apps kan vinden voor de Android smartphones, een nieuwe naam kreeg: Google Play. En nu blijkt dat Google deze hernieuwde naam wil promoten door hem de plek te geven die het meest in het oog valt: de zwarte navigatiebalk die bovenaan de zoekpagina verschijnt.

Daar staat voortaan (niet bij alle gebruikers, doch bij ons alvast wel, zelfs wanneer we niet ingelogd zijn op onze Google account) het woordje Play, met daarachter in het rood "New". Naast de vele ander poten van het Google bedrijf: +You, Images, Maps, YouTube, News, Gmail, Documents, Calendar en More.

Doet Google er fout aan deze dienst hier te promoten? Maakt het misbruik van haar monopoliepositie? Neen. Je bevindt je, wanneer je een zoekopdracht uitvoert bij Google, nog altijd op een pagina van Google, en Google is een bedrijf, dat het recht heeft om haar eigen diensten ten promoten. Velen vergeten dat; Google is door de jaren heen zo synoniem geworden met "zoeken op het internet", dat zij het idee gekregen hebben dat Google een gemeenschapsdienst is - wat natuurlijk niet waar is: Google is gewoon een bedrijf, dat producten (reclame) verkoopt...
http://thenextweb.com/google/2012/03/26/google-play-gets-top-billing-in-googles-black-navigation-bar/
https://play.google.com/store?hl=en&tab=w8PLATENINDUSTRIE LEGT MOOIE RESULTATEN OP TAFEL
Verkoop digitale muziek +8,7%, maar vinyl verdubbeld!


Een van de verwijten die gemaakt worden aan de organisaties die de belangen behartigen van de muziekindustrie, is dat zij teveel tijd steken in het bestrijden van piraterij, en te weinig in het aanmoedigen van innovaties in de industrie. Piraterij wordt bestreden door een legaal, goedkoop aanbod te creëren van goede muziek, niet door maatregelen uit te vaardigen die de burgerrechten beknotten en doen alsof elke muziekliefhebber een potentiële piraat is.

Het muziekaanbod via streaming diensten, dat de laatste maanden in een stroomversnelling gekomen is, heeft naar onze bescheiden mening veel meer effect dan al die strenge maatregelen. Een stelling die enigszins bewezen wordt door nieuwe cijfers die het IFPI, de Amerikaanse belangengroep van de platenindustrie, uitgebracht heft. Daaruit blijkt dat de verkoop van digitale muziek, die in 2004 stilgevallen was, terug in de lift zit, en in 2011 steeg met 8%, terwijl dit in 2010 nog slechts 5,6% was. De verkoop echter van fysieke media daalde iets minder dan het jaar tevoren (-8,7% in 2011 tegenover -13,8% in 2010). Opvallend echter is dat de verkoop van vinyl, de goede oude lp, in de laatste vijf jaar verdubbeld is en een echte revival kent: de verkoop is gestegen tot een niveau uit de negentiger jaren.

Het aantal abonnementen op streaming diensten kent een explosieve groei. Wereldwijd zijn er 13,4 miljoen betalende gebruikers, een stijging met 65%. Hoeveel deze abonnementen de platenindustrie echter opgebracht hebben, wordt daar niet bij vermeld...
http://www.theverge.com/2012/3/26/2903787/IFPI-recording-industry-sales-report-2012DE GERUCHTENMOLEN: G-DRIVE EN EEN EIGEN COMMENTAARSYSTEEM VOOR GOOGLE
Commentaren zouden Google wat meer Facebook-trekjes moeten geven


Gewoonlijk brengen we niet gemakkelijk een bericht over een gerucht, en wachten we liever tot het nieuws ook echt bevestigd is. Vandaag is een uitzondering, omdat in beide gevallen de bronnen wel heel zeker zijn van hun zaak.

Twee geruchten dus. Het eerste: Google zou op het punt staan een nieuw commentaar systeem te lanceren dat geïntegreerd wordt in het Google+ platform, de webdiensten en de search - de hele waaier Google diensten met andere woorden. Het systeem zal ook opengesteld worden zodat het op externe sites gebruikt kan worden.

Waaraan je dat doet denken? Facebook natuurlijk. Je kan tegenwoordig niet meer op een site komen of die heeft wel het commentaarsysteem van Facebook aan boord. Google wil natuurlijk iets dergelijks. Want het zorgt ervoor dat de gebruikers ingelogd blijven in hun Google+ account, en dat is het uiteindelijk doel: het toch tegenvallende gebruik van Google+ wat opkrikken. Meer bij TheNExtWeb (1) en Marketing Land (2)

Een tweede gerucht betreft de G-Drive, en het is afkomstig van GigaOm, dat zegt voldoende bevestiging te hebben van zijn bronnen. Google zou namelijk een online opslagdienst aankondigen begin april, de Google Drive of GDrive. Iets wat eigenlijk al lang verwacht werd - vele waarnemers hebben zich al verwonderd over het feit dat Google, dat toch zoveel diensten in de cloud heeft, o.a. de Google Apps, nog altijd geen echte cloud opslag aanbood.

Op die GDrive zou je 1 GB gratis opslagruimte krijgen, maar zou je meer moeten betalen wil je meer. Dropbox, dat momenteel de marktleider is op vlak van online opslagruimte, biedt 2GB gratis. Er zou ook een API komen zodat apps van derden kunnen samenwerken met deze nieuwe dienst, en de informatie van die apps opgeslagen kan worden op de GDrive. De bronnen van GigaOm waren in elk geval onder de indruk van de tool. Wachten dus tot begin april! (3)
http://thenextweb.com/google/2012/03/27/google-to-launch-third-party-commenting-platform-to-rival-facebook/
http://marketingland.com/rumor-google-launching-third-party-commenting-system-to-compete-with-facebook-8762
http://gigaom.com/cloud/google-drive-finally-coming-this-april/


SWORLY: DE PINTEREST VOOR AUDIOFIELEN
Bouwt een collectie uit van YouTube muziekclips


Pinterest is in korte tijd heel populair geworden - zodanig dat zelfs de Amerikaanse president, Barack Obama, zich aangemeld heeft als gebruiker van het sociale netwerk (1). Zo'n succes zet natuurlijk aan tot copycats, die niet altijd even geslaagd zijn.

Eentje echter springt er met kop en schouders bovenuit, omdat het idee erachter wél knap ineenzit: Sworly. Deze site is gebaseerd op YouTube. Zoals je wellicht zelf al ondervonden hebt, staan er op YouTube ontelbare muziekfilmpjes. Noem een song, en je vindt die op YouTube; je moet soms wel diep graven, want er staan vaak heel wat links tussen die niet veel waard zijn: valse verwijzingen, live versies, alternatieve uitvoeringen, enz.

Sworly echter slaagt erin om de juiste song meteen te vinden. Zodat je die aan jouw profiel kan toevoegen, en zo, net als bij Pinterest, een collectie kan bijeen "pinnen" - maar dan niet met afbeeldingen, wel met songs. Een song die al door iemand anders gepind was, kan jij opnieuw delen. Je kan commentaren posten op songs en collecties, en andere gebruikers volgen.

Gek genoeg zijn er geen speellijstjes of is er geen manier om de collectie achter elkaar te horen. Bij elke song moet je apart op de Play button klikken. Is dat positief of juist een hinderpaal? Aan jou om dat uit te maken, wanneer je de dienst uittest! Bij The Next Web vind je alvast een bespreking.
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57405552-93/president-obama-adds-pinterest-to-his-social-networks/
http://thenextweb.com/apps/2012/03/26/sworly-is-pinterest-for-audiophiles-but-this-copycat-has-potential/
http://sworly.com/KORT NIEUWS UIT DE EIGEN ACHTERTUIN: KINDLE IN EUROPA...
Meer softwarepiraterij en een all-in pakket van Belgacom


Onze redactie brengt vaak berichten uit de hele wereld. Vergeten we daarbij ons eigen landje niet? Misschien - doch de traditionele media brengen tegenwoordig (gelukkig!) ook uitvoerig nieuws over het reilen en zeilen op het Belgische internet en de computerwereld zodat wij veronderstellen dat de lezers daar aan hun gading komen.

Toch willen we even enkele berichten kort op een rij zetten - voor het geval u deze berichten over het hoofd gezien mocht hebben.

Om te beginnen nieuws over de Business Software Alliance, de vereniging die o.a. strijdt tegen softwarepiraterij. Zij meldt dat er 33% meer meldingen over piraterij bij bedrijven in de Belux binnengekomen zijn. Uit het krantenbericht komen we niet te weten of het gaat om meldingen die via een kliklijn binnenkomen, of dat het gaat om vaststellingen bij bedrijven zelf die op heterdaad betrapt werden. (1)

Voor het tweede bericht blijven we nog even in de criminele sfeer: de Europese Commissaris voor Binnenlandse Zaken Malmström richt een centrum op om cybercriminaliteit te bestrijden, met name online identiteitsdiefstal, online fraude, seksuele uitbuiting van kinderen. Het centrum zal ook zorgen dat profielen op sociale netwerken beter beschermd worden (2).

Het derde en vierde bericht zijn veel positiever. Om te beginnen komt de Kindle met touch eindelijk ook naar Europa. Het is te zeggen - niet naar alle landen, enkel de landen waar er een plaatselijke versie van de Amazon boekenwinkel aanwezig is (VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië) (3).

En het laatste bericht zal al wie een internetabonnement heeft bij Belgacom doen juichen: dat dekt in de toekomst automatisch ook mobiel internet. Met "Internet Overal" kan de particuliere klant vanaf 16 april, en de zakelijke klant vanaf 2 mei overal surfen: hun abonnement telt voor computer, laptop, tablet of smartphone. De gebruiker moet zelf niets doen - eventueel wel, indien hij nog geen simkaart heeft om mobiel te kunnen surfen, zo'n kaartje gratis aanvragen. (4)

Zo. Ben je weer wat op de hoogte van het binnenland..
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120328_154
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20120328_113
http://www.bbc.co.uk/news/technology-17530870
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/120328_BelgacomNIEUWE DIENST PRINT JE TWEETS OP... TOILETPAPIER
Twoiletpapier nodig?


Het lijkt wel een vroege aprilgrap, maar volgens verschillende bronnen is het dat echt niet. Enkele ondernemers uit Australië hebben het lumineuze idee gehad om aan te bieden jouw twitter stream uit te printen op 4 rolletjes toiletpapier. Voor de prijs van $35. Je kan nog kiezen ook: wil je enkel jouw tweets, die van iemand anders, een tijdlijn, of de favorieten?

Nu, op het eerst gezicht lijkt het dom. Maar eigenlijk... Wij kunnen ons voorstellen dat menigeen met zo'n rolletje papier zijn tijd kan doorbrengen in het kleinste kamertje. Aangename bladvulling. Uiteraard valt een deel van de functies van Twitter weg, zoals retweeten en linken. Maar zo'n rolletje wc-papier met daarop de tweets van jouw favoriete lolbroeken op Twitter moet toch wel leuke wc-lectuur vormen!
http://www.businessinsider.com/shitter-prints-your-twitter-feeds-on-toilet-paper-2012-3?op=1
http://venturebeat.com/2012/03/28/turn-your-tweets-into-toilet-paper-with-the-new-startup-shitter/
http://www.getshitter.com/GOOGLE GEEFT MEER INZICHT IN ACTIVITEITEN...
.. een programmeertaal, en Hangout apps


Tja, bij Google hebben ze deze week niet stilgezeten: er vallen weer heel wat nieuwigheden te melden. OM te beginnen heeft Google een systeem bedacht om je meer inzicht te geven over wat zich op jouw Google account afspeelt met Account Activity. Meld je je aan voor deze dienst, dan krijg je één keer per maand een mail met daarin een overzicht. Hoeveel mails je verstuurd/ontvangen hebt via Gmail, of dat meer of minder was dan de maand te voren, wie je top correspondent was, hoeveel opzoekingen je verrichtte via Search, wat de top zoektermen waren...

Enerzijds geeft deze nieuwe tool dus meer inzicht in je Google-gewoonten. En anderzijds is het ook een stukje veiligheid, want alle plekken van waarop je ingelogd bent worden genoteerd, zodat je ook verdachte activiteiten kan opmerken (1)(2).

Een tweede nieuwigheid: apps voor Google+ Hangouts. Bij die Hangouts kan je, zoals je wel weet, met vrienden samen een videogesprek voeren. GOogle heeft recent de API van deze dienst geopenbaard, zodat derden hierop toepassingen konden bouwen. De eerste van die toepassingen zijn nu voorgesteld. De meeste draaien rond fun, zoals de mogelijkheid om jezelf of je gesprekspartners gekke add-ons te geven. Maar er zijn ook enkele meer ernstige toepassingen, zoals +SlideShare (samen presentaties, documenten en video's bekijken) en +Cacoo (samen aan mind-mapping te doen en diagrammen te tekenen). Een uitvoerige bespreking van deze apps, met adressen waar je ze vinden kan, bij TechCrunch (3) en Business Insider heeft wat foto's van deze apps.(4)

En tot slot het bericht dat Google zijn eigen programmeertaal bedacht heeft - en hoe kan die anders heten dan "go"? Er wordt door de Google medewerkers al een tijdje aan gesleuteld, en nu is er een eerste stabiele versie verkrijgbaar (5): Go 1. Deze versie omvat de taal en een set bibliotheken die de stabiele basis moeten vormen om producten, projecten en publicaties te maken. Go1 is verkrijgbaar in binary distributies voor Linux, FreeBSD, Mac OS X maar ook voor Windows. Het belangrijkste dat wij uit deze taal onthouden is dat beloofd wordt dat programma's, die in Go 1 ontwikkeld zijn, ook zullen blijven werken wanneer Go verder als taal evolueert. Het Golang blog vertelt je alles over de programmeertaal.(6)
http://googleblog.blogspot.com/2012/03/giving-you-more-insight-into-your.html
https://www.google.com/settings/activity
http://techcrunch.com/2012/03/28/google-hangout-apps-come-out-of-hiding-offer-games-screensharing-presentations-more/
http://www.businessinsider.com/google-hangout-adds-apps-2012-3?op=1
http://blog.golang.org/2012/03/go-version-1-is-released.html
http://golang.org/MICROSOFT HEEFT PLAN OM INTERNET NOG SNELLER TE MAKEN...
... maar verschilt van mening met Google


De "digital natives" generatie zal het niet meegemaakt hebben, waar wij "oudjes" kunnen met krakende stem zeggen: "weet je nog, in de beginjaren van het internet..." Tja, toen was het traag. Na het intikken van een webadres kon je gerust een tas koffie gaan halen. Een afbeelding van honderden kb inladen was een schier onmogelijke taak, laat staan dat je een MP3'tje of, godbetert, een filmpje van enkele seconden zou willen bekijken.

En zie waar we nu staan: dankzij de snelle internetverbinding beluisteren we muziek in streaming, downloaden we hele films en programma's die zelfs giga's groot zijn, en bekijken we zelfs tv op onze computer. Maar zo is de mens: supersnel is nog altijd niet snel genoeg. Verschillende pogingenw orden gedaan om het internet nog sneller te krijgen. Zo werkt Microsoft aan een nieuw internet protocol, en heeft voorgesteld aan het Engineering Task Force (IETF), de organisatie die over de standaards gaat om HTTP 2.0 te creëren.

Microsoft is echter niet de enige die een voorstel heeft. Google heeft het SPDY protocol ingediend (spreek uit: Speedy). Dat zou het hele HTTP protocol moeten vervangen. Het zou alles kunnen doen wat HTTP doet, maar dan 50% sneller. Chrome en Firefox ondersteunen beiden al SPDY, en verschillende grote sites, waaronder Google en Twitter, brengen hun pagina's al via SPDY indien mogelijk.

Wat Microsoft nu voorstelt is HTTP Speed+Mobility - dat helaas zo geen sexy naam heeft als de tegenhanger van Google. Kort samengevat zou HTTP Speed+Mobility bouwen op SPDY, en een stap verder gaan, door ook verbeteringen te integreren die afkomstig zijn van de HTML5 WebSockets API. En dat zou niet alleen voor meer snelheid in de browser zorgen, maar ook voor snellere mobiele apps. Voor meer technische uitleg verwijzen wij graag naar WebMonkey, MSDN, Extremetech.

Wat wij vooral onthouden is dat deze week het IETF zal vergaderen, en dat er dan een beslissing genomen moet worden over de toekomst van HTTP 2.0. Welk protocol het wint, zal de gewone gebruiker eigenlijk worst wezen - voor hem telt uiteraard enkel de nieuwe snelheid!
http://www.extremetech.com/computing/124153-sm-vs-spdy-microsoft-and-google-battle-over-the-future-of-http-2-0
http://blogs.msdn.com/b/interoperability/archive/2012/03/26/speed-and-mobility-an-approach-for-http-2-0-to-make-mobile-apps-and-the-web-faster.aspx
http://www.webmonkey.com/2012/03/microsoft-unveils-new-plan-to-speed-up-the-web/
Blijf altijd op de hoogte van het nieuws,
ook wanneer u onderweg bent!
Met de mobiele versie van Verkenner
http://m.verkenner.be
 

 
hardware
              logo
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!GLASSMASTERDISC: ONBEGRENSD ARCHIVEREN
Nieuwe technologie op basis van speciaal glas


Digitale archieven: het is geen sinecure. Wanneer je data opslaat, dan zijn er twee grote problemen. Enerzijds: is het medium waarop je ze opslaat wel bestand tegen de tijd? Cd's blijken niet zo duurzaam. Zijn dvd's het wel? Of harde schijven? Anderzijds zijn data het resultaat van een bepaald programma. Gegevens uit een rekenblad zoals Excell worden als .xls opgeslagen. Maar bestaat er over pakweg 20 jaar nog een programma waarmee je die data openen kan?

Om aan dat tweede probleem een antwoord te geven, ontstaan er tegenwoordig initiatieven zoals dat van Hitachi, dat de gegevens probeert los te koppelen van de programma's waarin zij gemaakt werden (1). En voor het eerste probleem, de drager van de digitale archieven, meent Syylex AG een oplossing gevonden te hebben. Dat bedrijf is niet het eerste het beste - het stond namelijk mee aan de wieg van DVD en Blu-ray, en heeft meegewerkt aan het creëren van verschillende standaards.

Het antwoord is de GlassMasterDisc, die gemaakt wordt uit een zeer stabiel glas. Het grote voordeel daarvan is dat het niet verandert, op organisch vlak. Het is bestand tegen water, temperaturen tot 90 graten, elektromagnetische straling, mechanische belasting, en zelfs zuren.

Het gaat dus wel degelijk om data die voor archivering moeten dienen, niet herschrijfbare disks zoals een zelfgemaakte cd of dv. En het zullen gespecialiseerde bedrijven zijn die het beschrijven van de glasplaatjes moeten uitvoeren. Maar het resultaat zou, aldus Pressetext, van perfecte kwaliteit zijn, hoogst betrouwbaar en de ideale manier om iets voor het nageslacht te bewaren.

Meer bij Pressetext.
http://www.pressetext.com/de#news/20120323005HTML5: ADOBE STELT CSS REGIONS VOOR
Laat tekst gemakkelijker doorvloeien in kolommen


We hadden het al eerder over apps versus het open web. Een van de voordelen van apps is dat ze, als ze goed gemaakt zijn tenminste, content in een prachtige vorm kunnen gieten, terwijl dit bij de gewone HTML toch wat te wensen overlaat.

Daar komt nu verandering in. Adobe werkt al een hele tijd aan een verbetering van CSS (cascading style sheets), en heeft bepaalde voorstellen gedaan om enkele van haar projecten tot standaard te laten uitroepen. Een daarvan is CSS Regions. Dat moet ervoor zorgen dat content op het web even mooi als in magazines voorgesteld kan worden, namelijk in kolommen waarbij de tekst vloeit van de ene kolom naar de andere. De ontwikkelaar kan een regio bepalen, binnen dewelke die tekst vloeien moet.

Voor de juiste syntax en uitleg verwijzen we graag naar Ars Technica en een blogposting van Adobe zelf. Wij onthouden alvast dat er weer een reden meer is om te kiezen voor het open web, in plaats van te gaan voor gesloten apps...
http://arstechnica.com/business/news/2012/03/html5-roundup-magazine-style-web-layouts-with-css-regions.ars
http://blogs.adobe.com/webplatform/2012/03/16/css-regions-one-year-in/NOKIA BREIDT GESPROKEN NAVIGATIE UIT NAAR IOS EN ANDROID
Navigatie ook offline te gebruiken


Wie zelf een Nokia toestel bezit of uitgetest heeft, zal moeten toegeven dat de navigatie via Nokia Maps super snel verloopt - een pak sneller bijvoorbeeld dan via Google Maps. Ook niet-Nokia gebruikers kunnen sinds verleden zomer gebruik maken van deze navigatie: via m.maps.nokia.com kan de bezitter van een iOS of Android toestel zijn bestemming opzoeken, routes plannen en delen.

Nu voegt Nokia daar nog de mogelijkheid aan toe om een route te laten voorlezen - een optie die vooral telt in stedelijke omgevingen. En die ook gebruikt kan worden vanop de desktop. Na het bepalen van je route moet je gewoon een bestand downloaden dat je dan daarna via de headset beluisteren kan .

Bij Nokia Maps kan je wisselen tussen verschillende weergaves: Sattelite View, Public Transport View (niet voor alle steden beschikbaar) en Live Traffic View. Voor sompmige steden zijn zelfs 3D beelden beschikbaar;

Maar probeer het zelf eens uit?
http://m.maps.nokia.com/redirect.html
http://newsroom.nokia.be/benl/diensten/update-nokia-maps-gesproken-navigatie-beschikbaar-voor-ios-en-android.htmlMOZILLA LANCEERT BROWSERQUEST
Multiplayer game moet kracht van HTML5 aantonen


Toegegeven: de aanzet werd gegeven door Apple, dat besloot om op zijn toestellen geen Flash meer te gebruiken. Maar is er dan een alternatief voor Flash, om games en multimedia weer te geven, dat even goed is? Jawel: HTML5. Deze webstandaard, die voortdurend verbeterd wordt, blijkt steeds beter in staat om alle plug-ins in je browser overbodig te maken. Waardoor je games gewoon in je browser kan spelen.

Mozilla heeft nu een spelletje uitgebracht, BrowserQuest, dat moet aantonen hoe krachtig HTML5 wel is voor multiplayer games. En hoe games dus gemaakt kunnen worden met gewone webstandaards: het HTML5 Canvas element om een 2D wereld te creëren, HTML5 audio API's voor de geluidseffecten, WebSockets om communicatie met de server mogelijk te maken, en LocalStorage om bij te houden waar je gebleven bent in het game.

Het resulaat? Een game dat in alle browsers werkt, op mobiele toestellen, op desktops en op tablets. En is dat niet mooi? Alles wat de terugkeer naar het web aanmoedigt, en komaf maakt met de fragmentatie, kan alleen maar aangemoedigd worden!

Een technische uitleg vind je bij Ars Technica of de wiki van mozilla.
http://browserquest.mozilla.org/
http://arstechnica.com/business/news/2012/03/mozilla-launches-multiplayer-browser-adventure-to-showcase-html5-gaming.ars
https://wiki.mozilla.org/Platform/AreWeFunYetMICROSOFT ONTHULT DOORZICHTIGE COMPUTER
Werken in een driedimensionale ruimte. En het is geen SF!De film Minority Report stond bol van technische hoogstandjes - velen ervan bewerkstelligd door trucage, omdat de technologie om de taken te laten uitvoeren door een compputer (nog) niet bestond. Ondertussen zijn we weer enkele jaren verder. En verschillende van de dingen die toen niet mogelijk waren, zijn dat wel.

Wat Microsoft deze week voorgesteld heeft, roept echt een Minority Report sfeer op. Het is een computer die een doorzichtig scherm heeft dat boven je handen op het klavier berust. Wanneer je bijvoorbeeld op het scherm een fichebak projecteert, zal je met je handen achter het scherm bewegingen kunnen maken die op het scherm weergegeven worden, zodat je als het ware in de fichebak bladert. Met andere woorden: deze 3D desktop maakt een directe interactie met je virtuele desktop mogelijk - je "duikt" met je handen in het scherm en kan zo windows manipuleren.

Bij Vimeo vind je een filmpje waarin de doorzichtige 3D Desktop gedemonstreerd wordt. Indrukwekkend...
http://www.webpronews.com/microsoft-unveils-see-thru-3d-computer-2012-03
http://vimeo.com/37562944
 
hardware
              logo
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** RIM introduceert het BlackBerry Mini Keyboard voor de BlackBerry PlayBook tablet
http://bizblog.blackberry.com/2012/03/mini-keyboard-playbook-tablet/
http://www.shopblackberry.com/

*** Hebt u onlangs op het werk ook een e-mail ontvangen die zogezegd afkomstig was van het Better Business Bureau (BBB) in Noord-Amerika over een klacht die een klant tegen uw bedrijf heeft ingediend? U bent niet de enige.
https://mynomadesk.hostbasket.com/FolderLink/e1213c2f-54bf-5899-5f4f-660e5b6115f4/false

*** Uitgevers willen online nieuws gezamenlijk betalend maken
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=9F3NN86K

*** Corel introduceert CorelDRAW® Graphics Suite X6
Nieuwste versie biedt geavanceerde OpenType®-ondersteuning, op maat gemaakte kleurharmonieën, nieuwe paginalay-out mogelijkheden, native 64-bits en verbeterde multi-core-ondersteuning
http://www.corel.com/coreldraw

*** Uitgevers lanceren digitale kiosk
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_media/Uitgevers_lanceren_digitale_kiosk.9175916-3119.art?utm_source=linkwithin&utm_medium=referral

*** Cisco heeft een reeks innovaties toegevoegd aan zijn aanbod voor digitale samenwerking (Collaboration) en videocommunicatie van zeer hoge kwaliteit (TelePresence).
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=5940205

*** Meer weten over drones: het 'Unmanned Aircraft Systems Event' dat op 12 april voor de eerste keer in de High Tech Campus  te Eindhoven plaats zal vinden, vertelt het allemaal.
http://uasevent.com/seminar
http://uasevent.com 

muziek logo
Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet
LO TIDE - YELLO BRICK CLIP
[lounge] Lekker relaxe muziek met verrassende effecten en wendingen. Van deze debuutalbmu kan je verschillende songs op SoundCloud gratis in streaming beluisteren. Absoluut de moeite waard!
Heb je een abonnement bij eMusic, dan kan je je maandgeld daar ook aan besteden...
http://www.emusic.com/listen/#/album/lo-tide/more-than-reality/12900839/
http://soundcloud.com/lotidenative


SARAH FIMM - STORY OF US
[alternative rock] Stevige muziek, heel gevarieerd. Het begin kondigt zich aan als een heavy nummer, maar het evolueert naar een tedere ballade. Bij MySpace vind je verschillende songs om in streaming te beluisteren in hun geheel, op de eigen website hoor je slechts fragmenten van 30 seconden.
http://www.myspace.com/sarahfimm
http://www.sarahfimm.com/music#Near_Infinite_Possibility_%28May_5,_2011%29--Closer


X-TRA LOUNGE - SEASHORE

[lounge] Hemelse muziek, zachtjes en cool voortkabbelend. Bij MySpace kan je een vijftal songs in streaming beluisteren, die erg afwisselend zijn. Zo is Caterpillar minder broeierig van natuur, meer een zuiders ritme. DoggyStylin' doet dan weer denken aan discomuziek. Mooi.
http://www.myspace.com/xtralounge/music
http://www.facebook.com/xtralounge


MAMA CROW - GET GO
[lounge / alternative] Een heel boeiende zangeres, die aparte muziek schrijft. Deze Get Go bijvoorbeeld is jazzy, intiem, meeslepend. Tilt is dan weer meer blues. Bij MySpace kan je verschillende songs beluisteren.
http://mamacrowmusic.com/?page_id=31
http://www.myspace.com/mamacrowmusic


VRIJDAG HOORSPELDAG: DE COLLABORATEUR

Een thriller van de bovenste plank, met prachtige geluidseffecten. Korte, flitsende dialogen, en een film noir sfeer. Een aanrader. Het verhaal draait rond een bioloog die ontslagen wordt, en per toeval in aanraking komt met een huurmoordenaar. Die zit met een probleem: hoe lijken kwijt geraken?
http://hoorspel.wordpress.com/2012/03/27/de-collaborateur/Netties werkt samen met:

verkenner banner


EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Technologische vooruitgang is als een bijl in de handen van een pathologische crimineel.
- Albert Einstein -
 
 
oor logo
De nieuwe oogstGOODREADS: BOEKEN ONTDEKKEN

Het lijkt wel of iedereen aan het tweeten is, chatten, tv kijken... maar toch is boeken lezen nog altijd een favoriete bezigheid van velen. Deze site is een sociaal netwerk voor boeken. Vertel er wat je op dit moment leest, leer mensen kennen die ook dit boek lezen, en zie wat het volgende boek is dat zij lezen; misschien helpt het jou wel aan een tip voor een interessant boek?
[Taal: ENG]
http://www.goodreads.com/SHOW MY STREET

We kennen GOOGLE EARTH en ook al STREETVIEW maar deze website is verbazend, je tikt adres, nummer en gemeente in (volgorde geen belang), en de foto staat op je scherm, fantastisch dat de computer in een fractie van een seconde deze beeld(en) vindt! [Dave]
[Taal: ENG]
http://showmystreet.com/  


CHRONOZOOM: DE EVOLUTIE VAN HET UNIVERSUM
Een heel knap experiment van Microsoft Research. Het is een tijdlijn die teruggaat tot het ontstaan van het universum, en waarop je eindeloos kan inzoomen. Elke view heeft bovendien zijn eigen coördinaten in een url, zodat je naar een bepaalde view kan verwijzen. Het geeft je in elk geval een idee van hoe nietig de mens is in het licht van deze evolutie...
[Taal: ENG]
http://www.chronozoomproject.org/#/t55


FAST MOVING TARGETS
Een site om regelmatig te raadplegen: hier worden in video's, artikels, cases, shows de laatste evoluties op het internet besproken, en de nodige vragen gesteld.
[Taal: NL]
http://fastmovingtargets.nl/


LEREN PROGRAMMEREN: POPCORNJS
In de volgende artikels krijg je van ons links naar sites die je kunnen helpen bij het programmeren. Uiteraard zijn die sites niet voor iedereen geschikt. Maar ook als niet-programmeur kan het geen kwaad te weten wat er in de wereld omgaat.
Om te beginnen Popcorn.js. Dat is een HTML5 media framework, geschreven in JavaScript, speciaal voor filmmakers of programmeurs die interactieve, tijdgebaseerde media op het web willen maken. Popcorn.js is een onderdeel van het Popcorn project van Mozilla. Je vindt er verschillende demo's van sites en projecten die met deze technologie gemaakt werden.
[Taal: ENG]
http://popcornjs.org/


LEREN PROGRAMMEREN: AJAX TUTORIAL

De bedoeling van Ajax is dat een website kan communiceren met een webserver, zonder dat de pagina volledig ververst moet worden. Neem nu bijvoorbeeld een webformulier: bij de oude webformulieren moest je alles invullen, waarna je op "submit" klikte, en dan pas een reactie kreeg op de gegevens in het formulier. Bij Ajax krijg je bij elk invulvakje meteen een reactie, bijvoorbeeld wanneer je een paswoord te zwak gekozen hebt, enz. Deze website wijdt je in de principes en geheimen van Ajax in.
[Taal: ENG]
http://www.learn-ajax-tutorial.com/


LEREN PROGRAMMEREN: ANDROID TRAINING
Een online cursus die je helpt om goede apps te maken voor Android, en daarbij de correcte routines toe te passen. Elke cursus legt de stappen uit die je moet doen om een probleem op te lossen, en welke stukjes code je daarbij kunnen helpen.
[Taal: ENG]
http://developer.android.com/training/index.html


LEREN PROGRAMMEREN: PROGRAMR
Dit is een Web 2.0 versie van het leren programmeren. Je kan de grondbeginselen van programmeren leren door met live projecten online te spelen. Vervolgens leer je om te programmeren, een code te compileren en draaien en dat volledig in je browser. En tot slot kan je jouw zlf gemaakte projecten delen met anderen.
[Taal: ENG]
http://www.programr.com/


LEREN PROGRAMMEREN: DIGITAL DIVAS

Een misschien iets te simplistische tool, toch goed bedoeld, om ook de dames interesse te laten krijgen voor programmeren. Spijtig genoeg is de wereld van de programmeurs nog vooral mannelijk...
[Taal: ENG]
http://digitaldivas.me/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: LIVE MISDIENSTEN
Het is erg tegenstrijdig: de website van de basiliek van Maastricht ziet er echt armetierig uit, oubollig. En toch biedt ze een moderne dienst aan: je kan er misvieringen in streaming volgen. En als je een live uitzending gemist hebt, dan is er een "mis gemist" dienst, waar je vroegere uitzendingen kan herbekijken. De streaming uitzendingen zijn nog maar pas van start gegaan - er is alleen nog maar een nachtdienst in herhaling te bekijken, en een statisch beeld van de kerk.
[Taal: NL]
http://www.sterre-der-zee.nl/


HIER SPRIJKT MEN NEDERLANDS: 100 GOUDEN DAGEN
Wanneer wij onze lezers een extraatje kunnen bezorgen, dan doen wij het uiteraard. Via de wedstrijd die elke dag loopt op de site van de Gouden Gids (100 GoudenDagen) kan je 100 euro winnen, en kan je punten verzamelen om de lieve som van 10.000 euro te vinden. Elke dag wordt er een video getoond, en jij moet op zoek gaan naar de handelszaak die in het filmpje gesuggereerd wordt.
[Taal: NL]
http://100goudendagen.be/index.php?module=subscribe_help


HIER SPREKT MEN NEDERLANDS: GHENDETTA

De stad Gent staat ervoor bekend dat het op vlak van technologie en internet uitgegroeid is tot een koploper. Zelfs zijn burgemeester, Termont, heeft een Twitter account. De inspanningen om data publiek te maken zijn de meeste mensen niet ontgaan, en op mobiel vlak heeft Gent ook een streepje voor, met GentM.
Ghendetta is dan weer een tool die op Foursquare gebaseerd is, en waarmee je dan extra dingen kan doen: een spelletjes spelen. Op eigen risico.
[Taal: NL]
http://www.ghendetta.be/


VRIJDAG MULTIMEDIA: DE APOCALYPS
In de bijbel staat hij al omschreven: de apocalyps. De ondergang van de wereld, in de meest afgrijselijke omstandigheden. In onze hedendaagse maatschappij wordt die ondergang niet meer gesymboliseerd door de 4 ruiters van de apocalyps, de meest gruwelijke beelden, maar door desolate landschappen waarin resten van technologie, resten van onze "beschaving" te vinden zijn. Een reeks afbeeldingen van die apocalyps werd verzameld door Inspirationfeed.
[Taal: ENG]
http://inspirationfeed.com/inspiration/illustration/45-impressive-apocalyptic-artworks/


VRIJDAG MULTIMEDIA: ONDEUGENDE TEKENINGEN - OF NIET?
Tekeningen die je op het verkeerde beeld zetten: in deze animaties begint een tekening altijd met pennestreken die naar iets erotisch verwijzen, maar eindigen heel ... anders.
[Taal: ---]
http://www.gifkings.com/2011/07/naughty-but-nice-pictures.html


VRIJDAG MULTIMEDIA: KORRA123
Wij kennen een .gif afbeelding als een opeenstapeling van plaatjes die achter elkaar afgespeeld worden. Dat zijn er niet veel, zodat de beweging in de plaatjes erg beperkt is. De makers van deze gif hebben echter een huzarenstuk verricht, en een heus gevecht van samoerai ten tonele gevoerd. Dat minuten, minuten duurt.
[Taal: ENG]
http://www.majhost.com/gallery/Melundell/Korra/korra123.gifBezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:

Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com 
sites logo
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be


*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/

- Tribal DDB Amsterdam en Facebook lanceren game met Volkswagen 21st Century Beetle
http://www.belgiancowboys.be/socialmedia/2128
- Vertrouwen in E-commerce groeit: 83% van de webwinkels verwacht 2-digit groei in 2012
http://www.belgiancowboys.be/e-commerce/2127


 

AD logo

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/index.dhtml

- Oude hoesjes werken niet op nieuwe iPad
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3229460/2012/03/22/Oude-hoesjes-werken-niet-op-nieuwe-iPad.dhtml
- Mobiele belkosten buitenland verder omlaag
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3232381/2012/03/28/Mobiele-belkosten-buitenland-verder-omlaag.dhtml

digitale revolutie logo

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/

- LG neemt buigzaam elektronisch papier in productie
http://www.fan.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=20067:lg-neemt-buigzaam-elektronisch-papier-in-productie&catid=40&Itemid=238
- Een harde schijf klonen
http://www.fan.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=13460:een-harde-schijf-klonen&catid=38&Itemid=236  elektrozine logo


*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be

- Belgacom biedt vast en mobiel internet samen aan 
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=6588
- Samsung brengt smartphone-functies naar groot scherm 
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=6577

 

digimedia logo

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- Worden smartphones en tablets geweerd op het werk?
http://www.digimedia.be/News/nl/11592/worden-smartphones-en-tablets-geweerd-op-het-werk.html
- AdSomeNoise, een nieuw agentschap op de Belgische markt   
http://www.digimedia.be/News/nl/11597/adsomenoise-een-nieuw-agentschap-op-de-belgische-markt.html
   

computertaal logo

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Beste freeware: Postbox Express
http://computertaal.info/2012/03/30/beste-freeware-postbox-express/
- Megaupload en de legale gebruikers
http://computertaal.info/2012/03/30/megaupload-en-de-legale-gebruikers/


tweakers logo

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- HTC start verkoop One X in Nederland
http://tweakers.net/nieuws/81027/htc-start-verkoop-one-x-in-nederland.html
- Vodafone komt met abonnement voor doven
http://tweakers.net/nieuws/81023/vodafone-komt-met-abonnement-voor-doven.html
*** DATANEWS
http://www.datanews.be
- Emakina koopt handelsfonds Wanabe
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2012/03/30/emakina-koopt-handelsfonds-wanabe/article-4000074547205.htm
- Elektronisch papier van buigzaam plastic
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2012/03/30/elektronisch-papier-van-buigzaam-plastic/article-4000074519937.htm


*** MOBILEREVOLUTION
http://www.mobilerevolution.be
- Elke 3,5 seconden raakt een smartphone vermist (en wat doe jij om ervoor te zorgen dat het die van jou niet is?)
http://www.themobilerevolution.be/2012/03/elke-35-seconden-raakt-een-smartphone-vermist-en-wat-doe-jij-om-ervoor-te-zorgen-dat-het-die-van-jou-niet-is/
- De "phablet" slaat aan! Samsung verkocht al 5 miljoen exemplaren van de Galaxy Note
http://www.themobilerevolution.be/2012/03/de-phablet-slaat-aan-samsung-verkocht-al-5-miljoen-exemplaren-van-de-galaxy-note/
 
tip logo
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/InternautVoor deze rubriek danken wij
Arnold Top en Gerard Schaefers (Sjeef)

WINDOWS 8: ENKELE GROTE VERANDERINGEN 1

Bij Lockergnome vonden wij een bespreking van enkele nieuwe onderdelen van Windows 8, die wij je niet willen onthouden. In deze versie van het Windows besturingssysteem heeft Microsoft de traditionele desktop omgeving omgevormd zodat die ook werkt in een mobiele omgeving. Een enorme gok, maar nu er steeds meer tablets op de markt verschijnen is die gok misschien nog niet zo slecht.
Om te beginnen is er de nieuwe Task Manager. In de huidige versies van Windows roep je die op via CTRL+ALT+DEL. Je kan daarmee zien hoeveel CPU er van je computer gebruikt wordt, welke processen er draaien, en sommige ervan ook stopzetten.
In Windows 8 heeft Task Manager een heel zuivere interface gekregen. Net als voorheen heb je toegang tot Startup, Performance, Services. Al die tools werden veel duidelijker uitgewerkt, zodat ook de gewone gebruiker die gemakkelijker verstaan kan. Er is ook een App History tab die vertelt welke programma's er recent gelanceerd werden, en hoeveel CPU tijd die gebruiken.
http://www.lockergnome.com/windows/2012/03/09/five-big-changes-in-windows-8-to-benefit-desktop-users/


WINDOWS 8: ENKELE GROTE VERANDERINGEN 2
Nog een verbetering in Windows 8 is de uitgebreide beveiliging. Eerst en vooral omdat Microsoft in deze nieuwe versie van haar besturingssysteem ook gaat werken met een app store. Dat heeft zijn voor- en nadelen; het grote voordeel is dat je, wanneer je een app downloadt van zo'n winkeltje, weet dat hij betrouwbaar is. Het grote nadeel is echter wanneer, zoals bij Apple, je enkel en alleen via dat winkeltje bijkomende software zou kunnen downloaden en installeren op je toestel (tablet of computer). Maar voor zover wij weten is Microsoft gelukkig niet van plan om die laatste beperking op te leggen.
Verder wordt elk program voortaan beschouwd als een eiland op zichzelf, zodat er geen kruisbesmetting mogelijk is, wanneer er een stukje slechte code op je systeem geraakt?
En tot slot: Microsoft heeft een wel erg boude keuze gemaakt om voortaan de tools voor het opsporen en verwijderen van virussen rechtstreeks in het besturingssysteem in te bakken. Slecht nieuws voor de makers van antivirussoftware, en misschien wel een reden tot een aanklacht wegens misbruik van monopoliepositie. Maar anderzijds is het voor de gebruiker wel des te gemakkelijker. Want hoeveel gebruikers zijn er niet die tegen beter weten in zonder up-to-date antivirus software door het leven gaan? Zij worden nu tegen zichzelf beschermd...
http://www.lockergnome.com/windows/2012/03/09/five-big-changes-in-windows-8-to-benefit-desktop-users/


WINDOWS 8: ENKELE GROTE VERANDERINGEN 3
Verbeteringen aan Aero Desktop en ondersteuning voor 2 monitors, dat is nog een van die dingen die je in Windows 8 zal vinden. Niet echt wereldschokkend te noemen, maar toch wel leuk.
Voor de desktop gaat het om een tool die automatisch een kleur uitzoekt om je Windows 8 desktop aan te passen aan het behangpapiertje op je desktop. Met andere woorden: wanneer je bij je behangpapiertje (wallpaper) wisselt tussen foto's, zal de desktop omgeving aangepast worden om bij die kleuren te passen.
Wanneer je een tweede scherm aansluit op je Windows 8 computer, dan wordt het heel gemakkelijk om de instellingen van dat scherm aan te passen. Je moet gewoon de muis slepen over de rechterkant van de desktop, en dan Devices selecteren. In het menu dat nu verschijnt kies je Second Screen. Je krijgt de optie om het eerste scherm of het tweede scherm te gebruiken, om het eerste scherm te dupliceren naar het tweede, of de desktop gewoon uit te breiden naar het tweede scherm, om meer werkruimte te hebben.
http://www.lockergnome.com/windows/2012/03/09/five-big-changes-in-windows-8-to-benefit-desktop-users/


WINDOWS 8: ENKELE GROTE VERANDERINGEN 4
De lange opstarttijd van Windows was altijd een groot probleem. Dat is in Windows 8 fel verbeterd, en het zal de mobiele en desktop markt erg blij maken. Zelfs op oudere hardware is Windows 8 erg snel.
Dat is voor een deel te danken aan het feit dat de Windows 8 Metro Apps niet op de achtergrond zitten en systeembronnen verbruiken zelfs wanneer je ze niet gebruikt. Net zoals bij iOS en Android worden deze apps opzij gezet zodat het systeem zich kan concentreren op de dingen die het eigenlijk moet doen. Let wel, dit is enkel het geval voor de Metro Apps, niet voor de oudere programma's.
http://www.lockergnome.com/windows/2012/03/09/five-big-changes-in-windows-8-to-benefit-desktop-users/


WINDOWS 8: ENKELE GROTE VERANDERINGEN 5

Uiteraard is de Metro gebruiksinterface (user interface of UI) een van de dingen die het meest zal opvallen bij Windows 8. Deze UI is handig voor wie een computer met aanraakscherm bezit, maar ook de gewone desktop computer kan je er gemakkelijker mee bedienen. Zo kan je een programma lanceren net als tevoren met klavier en muis, maar ook door een slepend gebaar op het scherm. Het zoeken naar een bepaald programma op jouw systeem werkt ook heel snel. Gedaan dus met het plaatsen van snelkoppelingen op je desktop, zodat die overvol staat.
http://www.lockergnome.com/windows/2012/03/09/five-big-changes-in-windows-8-to-benefit-desktop-users/
shareware
              logo
Van alles halen, (bijna) niets betalen...
APPS VOOR CHROME: SCRATCHPAD
Chrome add-on - freeware
Met dit kleine progje kan je tijdens het surfen notities maken en afbeeldingen opslaan die je wil bewaren. Het progje nestelt zich in de hoek onderaan je chroom, en je kan er allerlei dingen in stoppen die je wil onthouden, zoals afbeeldingen, to-do's, en meer. Je kan de inhoud zelfs synchroniseren met Google Docs!
https://chrome.google.com/webstore/detail/kjebfhglflhjjjiceimfkgicifkhjlnm


APPS VOOR CHROME: SLIDEROCKET


Chrome add-on - freeware
Net zoals Aviary is SlideRocket eigenlijk een add-on waarbij een desktop toepassing gewoon naar je browser gebracht wordt. In dit geval is het een moderne versie van PowerPoint, in de browser dus, en je kan je presentatie nadien ook exporteren op die op een mobiel toestel te bekijken.
https://chrome.google.com/webstore/detail/omeengfjefdmhnkojnfmncpfdbhnecea


APPS VOOR CHROME: NYT
Chrome - freeware
Zelfs de eerbiedwaardige krant The New York TImes is nu verkrijgbaar als app voor de Chrome browser. Het lezen wordt een heel nieuwe belevenis. Er zijn ook sneltoetsen voorzien om te navigeren op de pagina's.
https://chrome.google.com/webstore/detail/ecmphppfkcfflgglcokcbdkofpfegoel


APPS VOOR CHROME: WRITE SPACES

Chrome - freeware
Deze tool geeft je een blanco blad om op te schrijven, zonder afleiding. Je hebt voor deze tekstverwerker geen internetverbinding nodig. Het document wordt, telkens je een letter toevoegt, netjes op je eigen computer opgeslagen.
https://chrome.google.com/webstore/detail/aimodnlfiikjjnmdchihablmkdeobhad


APPS VOOR CHROME: BIODIGITAL HUMAN

Chrome - freeware
Een pracht van een tool. BioDigital Human maakt gebruik van de nieuwe WebGL 3D technologie om je een blik te geven binnenin het menselijk lichaam. Uitstekend om te weten te komen waar al je organen, spieren, aders liggen...
https://chrome.google.com/webstore/detail/agoenciogemlojlhccbcpcfflicgnaak


APPS VOOR CHROME: PLANTS VS. ZOMBIES

Chrome - freeware
Dit erg populaire spelletje kan je nu ook gratis in je browser spelen.
https://chrome.google.com/webstore/detail/mmcegpfdgcoclcdfkjahiimlikdpnina


AIDA64: JE SYSTEEM GEANALYSEERD
Windows all - 12,4 MB - freeware
Dit progje analyseert je systeem, en toont daarbij zowel de geïnstalleerde software, als ook de ingebouwde hardware. Zo kan je te weten komen welke geluidskaart, harde schijf, processor in je computer zitten.
http://www.aida64.com/


FINEPRINT: HAAL MEER UIT JE PRINTER
Windows XP/Vista/7 - 5,9 MB - shareware (30 dagen probeerversie)
Dit progje voegt enkele extra functies toe aan het "print" menu in je Windows. Je kan zelfs tot 8 pagina's verkleinen zodat zij op één blad passen.
http://www.chip.de/downloads/FinePrint_12996755.html
http://fineprint.com/fp/


VRIJDAG ALTERNATIEVE OS: CUT THE ROPE
Android - freeware
Een spelletje dat ook al op iOS bestond - en zo populair geworden is omdat het zo simpel is. Je moet het monster snoep voeren, en gouden sterren verzamelen. Hoe meer sterren je hebt, hoe sneller je een level doorlopen kan.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeptolab.ctr.paid


VRIJDAG MULTIMEDIA: WORLD OF GOO

Android - freeware
Nog een spelletje dat zijn sporen verdiend heeft bij iOS. Je kan bij dit spelletje proberen om gebouwen te bouwen, maar de bouwstenen zijn blokken slijm. Het spel is speciaal aangepast aan touch screen toestellen om figuurtjes te verslepen. Maar je moet wel opletten, want de zwaartekracht zorgt ervoor dat je toren omver valt als je niet nauwkeurig genoeg gebouwd hebt!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twodboy.worldofgoofull


(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.
 

 
 

Het laatste woord....
 
NeTTies e-zine
p/a Hilde Van Gool
Bossestraat 32
2220 Heist op den Berg


Coordinator &
verantwoordelijke uitgever
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO)
Manu Drieghe 

Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste. 


 


AFSLUITER VAN DE WEEK
We kunnen problemen niet oplossen door dezelfde manier van denken te gebruiken als toen we ze veroorzaakten.
- Albert Einstein-