netties banner
Verschijnt iedere zaterdag

Deadline van volgende editie:
15/12/2011
om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be
INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord
Enkele lezers op Twitter:
http://www.twitter.com/marijkepante
http://www.twitter.com/helalalphen
http://www.twitter.com/pietr
http://www.twitter.com/hewlettt

Uw naam hier? Meld u aan!

NeTTieS
Jaargang 15
Nummer 729 van 10/12/1/2011Gegroet lezer,


Terwijl u deze nieuwsbrief wellicht aan uw ontbijt leest, zijn wij al lang onderweg. Zaterdag is het vroeg opstaan, want om 9u is het afspraak in Oostende, voor de jaarvergadering van de Vlaamse Journalistenvereniging. Trouwe lezers weten dat ik al enkele jaren in het bestuur van deze vereniging zit, en haar een warm hart toedraag. Zij verdedigt namelijk de belangen van de freelance journalisten en journalisten in bijberoep - een categorie journalisten en fotografen die steeds meer in aantal wint, maar die qua onderhandelingen met de overheid vaak vergeten werden, omdat het zo'n verspreide groep is. Maar dat is nu aan het veranderen, juist dankzij de inspanningen van onze vereniging. En dat is iets waarover ik me erg verheug.Schrijvende of multimediale journalisten die voor het web werken worden al te vaak miskend, fotografen hebben het in deze tijden van gsm-met-camera heel moeilijk, en reporters voor lokale dagbladen worden vaak niet als volwaardig beschouwd - pijnpunten waaraan onze vereniging tracht te verhelpen. Meer op www.vlaamsejournalistenvereniging.be of www.vjv.info

Wat deze nieuwsbrief betreft, zal u bemerken dat wij een kleine wijziging hebben doorgevoerd in de vormgeving, namelijk de spatiŽring tussen de alinea's. Vooral bij de langere artikels hopen wij dat dit de leesbaarheid verhogen zal. Laat u ons weten of dit voor u inderdaad het geval is? En hebt u nog meer tips die het leesgenoegen vergroten kunnen, laat het ons vooral weten!

Snel aan uw leesvoer - en veel leesplezier gewenst. Bij leven en welzijn tot volgende week - op een meer menselijk uur :)

Hilde

Onze jury werkt dapper aan haar lijstje met sites, ingestuurd voor onze verkiezing.
Meer hierover:

http://www.netties.be/extra/aankondiging_site2011.htm


Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!verkenner
          bannerKanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.


OPMERKELIJK: RECHTER BEVEELT DE-INDEXERING VAN CHANEL-SITES
Moeten rechters echt niets van het internet begrijpen?


Verleden week kon je al lezen (1) dat Google een kleine vorm van censuur uitoefent: bij zoekopdrachten naar P2P ruilsites zal het de naam van die sites niet automatisch aanvullen bij de Autocomplete. Niet zo erg eigenlijk, zolang de sites zelf nog geïndexeerd blijven, dachten we toen nog.

Nu echter blijkt het gevaar te bestaan dat P2P sites, of alle sites die de een of andere rechter niet aanstaat, binnenkort uit de zoekindex van Google verwijderd moet worden. Een precedent is alvast gemaak tin de VS, met een zaak rond fabrikant van luxegoederen Chanel. Die had, zo lees je bij Ars Technica(2), laten uitzoeken door een gespecialiseerd bedrijf op welke sites er namaak-Chanelproducten verkocht werden. Het bedrijf bestelde bij de sites in kwestie goederen, en controleerde dan of het échte of namaak-Chanels waren.

Gewapend met een lijstje van honderden sites trok Chanel naar de rechter, en kreeg gedaan dat de domeinnamen in beslag genomen werden en overgedragen werden aan de Amerikaanse registrar GoDaddy, die er vervolgens een verwijzing opzette naar een pagina met daarop het rechterlijk bevel.. De rechter beval ook aan "alle zoekmachines" en "alle sociale media websites", daarbij expliciet verwijzend naar Facebook, Twitter, Google+, Bing, Yahoo en Google om de domeinnamen te "de-indexeren" en uit alle zoekresultaten te verwijderen.

Een opmerkelijk vonnis, op verschillende manieren. De rechter gaat immers voorbij aan het neutrale karakter van de zoekmachines. Bovendien is het een grensoverschrijdend vonnis, want ook sites buiten de VS werden in het vonnis aangepakt. Waarmee nog maar eens aangetoond wordt dat de VS zich meester wanen van het .com domein...

Je zou kunnen verwachten van rechters dat ze toch een klein stukje kaas gegeten hebben van het internet, en de natuur van zoekmachines zouden begrijpen. Maar dat is blijkbaar teveel verwacht...

Een kritisch artikel over dit toch zorgwekkend vonnis bij Ars Technica, dat er schamper aan toevoegt dat je met zulke rechters niet eens een SOPA wet (Stop Online Piracy Act) meer nodig hebt..

http://www.netties.be/v20/toon_artikel.php?id=15582&cat=Nieuws&zoekdatum=2011-11-25
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/11/us-judge-orders-hundreds-of-sites-de-indexed-from-google-twitter-bing-facebook.ars


FACEBOOK: AKKOORD OVER PRIVACY
Dringend nodig wanneer het inderdaad Gowalla overkoopt...


Dat Facebook niet zachtzinnig omspringt met de privacy van zijn gebruikers, is ondertussen alom geweten. Telkens en telkens weer voert de site een nieuwigheid in die meteen voor alle gebruikers geldt, waarbij zijn privacy soms grof met de voeten getreden wordt, maar waarop hij zich heel moeilijk kan uitschrijven.

Het probleem hierbij is dat Facebook werkt met het systeem van opt-out: elke wijziging geldt voor iedereen, tenzij je uitdrukkelijk zegt dat je het niet wil. Het tegenovergestelde hiervan is opt-in: Facebook voert een wijziging in, en enkel wanneer jij uitdrukkelijk zegt dat jij het wil, geldt die wijziging ook voor jou.

Voor een bedrijf als Facebook is opt-out het interessantste, én gemakkelijkste. Het vreest namelijk dat het niet zal kunnen innnoveren aan het sneltreintempo dat het nu hanteert. Gebruikers houden nu eenmaal niet van veranderingen, het is beter hen met de neus op de feiten te drukken, zo wordt geredeneerd.

Over opt-in en opt-out wordt er dus een hele discussie gevoerd - een discussie waarin ook de Amerikaanse regulator FTC (Federal Trade Commission) zich gemengd heeft. Als reactie op de vele vragen over de manier waarop Facebook omspringt met onze privacy, werden er een aantal akkoorden afgesloten. Zo moet Facebook voortaan de toestemming vragen aan de gebruiker vooraleer het wijzigingen kan doorvoeren over zijn privacy, moet het een programma opstellen dat de privacy risico's behandelt bij de nieuwe ontwikkelingen, en moet het de volgende 20 jaar (zal Facebook zolang bestaan?) om de 2 jaar een onafhankelijke audit ondergaan om te zien of het deze regels wel volgt.

Bij een van de clausules maakte ons hart een sprong van vreugde: derden krijgen geen toegang tot de gegevens van de gebruiker. Even dachten wij dat Facebook dus onze gegevens niet meer kan doorverkopen voor gebruik in advertenties. Maar dat was te snel gejuicht, want er kwam nog een tweede deel in die zin "langer dan 30 dagen nadat de gebruiker zijn account gewist heeft". Dus zolang jij lid bent van Facebook, mag het jouw gegevens nog altijd aan derden doorgeven...

Na bekendmaking van het akkoord met het FTC ontstond een hele discussie. Ging het akkoord ver genoeg, of juist te ver? De verschillende argumenten pro en contra lees je bij WebPronews (1)
Hoe het ook zij, deze regeling met het FTC komt er nog maar juist op tijd. Want Facebook staat op het punt twee belangrijke nieuwigheden in te voeren, die onze privacy wel helemaal bloot leggen. Om te beginnen zou Facebook binnenkort in het VK beginnen met gokken voor echt geld via de site (2). En volgens CNN Money zou Facebook Gowalla gekocht hebben, de concurrent van Foursquare die het nooit echt kon halen. (3) Facebook had al wel een locatie-programma, maar met Gowalla kan het nog gemakkelijker weten waar je bent.

Privacy? Dat lijkt iets dat over een aantal jaren geschrapt kan worden uit het woordenboek, omdat het een voorbijgestreefd begrip is...

http://www.webpronews.com/facebook-privacy-ftc-2011-11
http://www.webpronews.com/facebook-poker-gambling-real-money-2011-11
http://money.cnn.com/2011/12/02/technology/gowalla_facebook/


STARTUP BUS ONDERWEG NAAR LEWEB
Van Amsterdam naar Parijs: starters leggen hun concept uit


Woensdag gaat in Parijs LeWeb van start, een belangrijk Europees evenement dat startende bedrijven en initiatieven in de schijnwerper moet zetten. Enkele Nederlandse ondernemers vonden dit een uitstekende gelegenheid om samen te reizen, met een bus, en onderweg nog wat meer te vernemen van andere initiatieven: de StartUpBus (1) was geboren.

Deze bus is, zo weet The Next Web te melden, voor een deel een hackathon, voor een deel een rondrit langs te Hotste steden in Europa op gebied van tech, en zeker en vast een lange omweg naar Parijs te rijden, naar LeWeb.

Een omweg om U tegen te zeggen, want zondagavond stond de bus op de Nokia campus in Kopenhagen. Maandag namiddag in Berlijn, waar een startup lunch gehouden wordt om 14u. Dinsdag staat de bus in Zurich. En dan woensdag natuurlijk in Parijs.

Eerlijk gezegd zijn wij zeer teleurgesteld dat de bus Belgiê, en met name Gent niet aangedaan heeft. Want daar bruist het tegenwoordig van het tech-leven en -activiteiten. Misschien een foutje dat bij een volgende gelegenheid rechtgezet kan worden?

http://startupbus.com/europe/
http://leweb.net/
http://thenextweb.com/eu/2011/12/04/startupbus-europe-hits-the-road-heres-how-you-can-get-involved/


DISCUSSIE ROND SIRI EN ABORTUSKLINIEKEN
Opzettelijk of per ongeluk - het bewijst dat Siri geen zoekmachine is


Verleden week was er opschudding over het feit dat Siri, de lieftallige stem op de iPhone4S die jouw perfecte persoonlijke secretaresse is, met een mond vol tanden staat wanneer het over abortus gaat: vraag je in New York naar een abortus kliniek, dan antwoordt Siri dat het die niet kan vinden.

Meteen ontspon zich een hele discussie in de blogosfeer: was dit gewoon toeval, of opzettelijk? De een beweerde dat het misschien niet de juiste woorden waren om naar een abortuskliniek te zoeken, dat je daarvoor meer "gezinsplanning" moest gebruiken. Waarop de ander antwoordde dat Siri bij andere zoektermen wel een antwoord kon geven, via verwante woorden.

Nog een ander zei dat het opzettelijk gebeurd was, net zoals Apple in zijn Apps niet toelaat dat je vloekt, en geen porno-apps toelaat. (1)(2)

Ppzettelijk of niet, er is één conclusie waaraan de verschillende partijen in dit debat voorbijgaan. Namelijk dat Siri geen echte zoekmachine is, geen menselijk aandoende interface tot de zoek "machine". Geen Hall2000 uit Space Odyssey. Enkel maar een gimmick. Leuk, maar beperkt. En dat is spijtig, want het is een gemiste kans - Apple zou hiermee echt een voorsprong genomen hebben.

Trouwens, als je je geŽrgerd mocht hebben over het feit dat voor Siri een vrouwenstem gekozen werd, net alsof het de taak is van de vrouw om de man te gehoorzamen en te bedienen: het blijkt dat enkel Amerikanen een vrouwelijke stem krijgen. Britten krijgen een man om hun bevelen op te volgen. En ook Fransen. Die moeten het dus met Jeeves-achtige butlers en "valets" doen, terwijl de Amerikanen een sexy secretaresse krijgen (3). Een optie die je zelf niet kan wijzigen. Met andere woorden: de Amerikanen mogen gerust seksistisch zijn...

http://news.cnet.com/8301-27080_3-57334312-245/aclu-asks-apple-to-fix-siris-birth-control-glitch-on-iphone/
http://www.readwriteweb.com/archives/big_question_answered_siri_cant_find_abortion_clin.php
https://discussions.apple.com/thread/3385181?start=0&tstart=0


STUMBLEUPON VERNIEUWT
En legt de nadruk op het mobiele beleven


Stumble Upon, dat eigenlijk vertaald betekent "toevallig op iets vallen", is een heel leuke webdienst om nieuwe websites te ontdekken. De gebruikers kunnen, wanneer ze op een interessante, mooie of leuke site terechtkomen tijdens hun surftochtjes, die via de speciale knoppenbalk aanmelden bij StumbleUpon. Daarbij worden de sites meteen ingedeeld in bepaalde categorieŽn. Andere gebruikers kunnen dan door op de knop "Stumble" te klikken, deze sites willekeurig, of in een bepaalde categorie, ontdekken.

De dienst werd nu in een nieuw kleedje gestoken. Het ontwerp van de homepagina werd aangepakt, net als de knoppenbalk en zelfs het logo. Maar het belangrijkste is de Explore Box, die al enkele maanden in beta is. Bovenaan rechts zit nu een knop "Discover", en deze tool biedt de mogelijkheid om het web te doorzoeken op een bepaald trefwoord dat je daar in het zoekvak invult. Je krijgt dan meteen foto's van websites te zien. Een alternatieve, heel gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke manier om te surfen.

Een tweede nieuwe tool zijn de kanalen. Elke website, bekende persoon, elke bedrijf kan zijn eigen profiel aanmaken en zich laten volgen op StumbleUpon, net zoals je dat doet op Twitter en co. Je kan zelfs de RSS feed van je website of Twitter account aan je kanaal koppelen.

Een nieuwe tool om zeker uit te proberen! Meer over de redesign lees je bij WebProNews (1), terwijl Fast Company het heeft over het grote succes dat stumbleUpon heeft bij de mobiele gebruikers (2). Heb je zelf nog geen account bij StumbleUpon, meld je dan snel aan! (3)

http://www.webpronews.com/stumbleupon-redesign-means-more-potential-traffic-for-sites-2011-12
http://www.fastcompany.com/1799200/stumbleupon-mobile-usage-rockets-800-unveils-major-redesign-with-250-brands
http://www.stumbleupon.com/


WORDT JOUW ONLINE ID JE TELEFOONNUMMER, EMAIL ADRES?
Een logisch gevolg van de vermenging van sociale netwerken


Is het jou al opgevallen dat je, telkens er een nieuwe dienst opduikt, steeds dezelfde mensen weer aantreft, en je hen eigenlijk gemakkelijk herkennen kan aan hun online identiteit, hun alias en avatar? Blijkbaar heeft Google dus toch gelijk gehad, door in zijn sociale netwerk Google+ aan te dringen op het gebruik van "echte" namen, in plaats van pseudoniemen.

Een analist bij Gartner heeft immers gesteld dat internet namen de voornaamste manier zullen worden waarop wij onze vrienden en collega's contacteren. Tegen 2016 zal 20% van alle mobiele nummers weergegeven worden als de @ naam van je contact. Smartphones en mobiele toestellen blijven immers maar explosief groeien, en w gebruiken die steeds meer om onze boodschappen te versturen - via de simpelste weg die we kennen. En een van die simpele wegen is Twitter. In de toekomst zouden we online namen uitwisselen, en niet langer e-mail adressen en telefoonnummers. Want die online namen (of, in het Engels: internet handles), zouden in de achtergrond, op jouw toestel, gekoppeld worden aan die data.

Bovendien is het zo dat je, eens je een identiteit geclaimd hebt bij een online dienst, je die in principe voor eeuwig blijft bewaren - of toch tenminste zolang die dienst blijft bestaan. Om van deze vaststellingen over te stappen naar de conclusie die Gartner eraan vastkoppelt, namelijk dat ouders voortaan de online ID of handle zouden moeten toevoegen aan het geboortebewijs van hun kinderen, is misschien nog een stap te ver...

http://www.webpronews.com/internet-handles-predicted-to-replace-phone-numbers-email-addresses-2011-12


THEATERS RESERVEREN SPECIAAL STOELEN VOOR TWITTERAARS
Tweet Seats. Een nieuw begrip.


Voortaan moet je niet meer wachten op de volgende ochtend om een recensie van een theaterstuk, een show, een musical te lezen. Neen, de recensent brengt zijn commentaar live. Dankzij Twitter. En dat moeten niet eens de officiŽle recensenten zijn van de kunstrubrieken in kranten en magazines - neen, iedereen die voldoende interessante commentaar heeft op een stuk, kan zich in korte tijd een publiek opbouwen op Twitter. En wie weet is het voor die twitteraar wel een springplank naar een verdere carrière... als échte recensent?

Het is een fenomeen waarop in de VS steeds vaker ingespeeld wordt in de theaters. Er worden zelfs speciale stoelen gereserveerd voor de twitteraars, de "tweet seats". Die zijn in het algemeen wel gesitueerd op een plek waar de twitteraars met hun (op "stil" gezet) mobieltje de andere bezoekers niet kunnen storen.

Andere theaters staan dan wee negatief tegenover het fenomeen, en blijven het gebruik van de smartphone verbieden tijdens de voorstelling. Nu, eerlijk gezegd zou ik, bij een mooi stuk op toneel, zo opgaan in het stuk dat ik mijn hele smartphone vergeten zou. Maar een professionele recensent kan die afstand creŽren, en dus zou Twitteren tijdens het stuk voor hem/haar een makkie zijn. Het "live" ervaren van het stuk, door de volgers van de recensent, voegt er in elk geval een aparte dimensie aan toe.

Meer over het fenomeen bij USA Today.

http://tucsoncitizen.com/usa-today-news/2011/12/01/more-theaters-reserve-seats-for-tweeters/


OOK EUROPESE REGULATORS VRAGEN ZICH AF WAT CARRIER IQ DOET
Spionage tool, of gewoon overijverige ingenieurs?


Er is al enkele dagen heel wat te doen rond Carrier IQ, een tool die allerlei gegevens over jou bijhoudt op je smartphone. Volgens sommige berichten zou dat zelfs om de inhoud van sms-berichten en mails gaan, elke toetsaanslag die je doet (1). Andere wetenschappers, zoals het blog Vulnfactory (2) spreken dit dan weer tegen. In een wetenschappelijk onderbouwd artikel wordt getracht de "fear, uncertainty and doubt" of FUD weg te nemen rond Carrier IQ, om aan te tonen dat het enkel gaat om statistische gegevens die aan de carrier, jouw telefoonmaatschappij, doorgespeeld worden, om te vertellen op welke plekken er een goede of slechte ontvangst is, en bij welke dienst.

Dat het een tool is die door de telefoonmaatschappijen geïnstalleerd wordt, en geen tool die eigen is aan een bepaald OS, mag blijken uit het feit dat zowel Android als iOS toestellen deze tool aan boord hebben.

De Europese regulatoren vinden het in elk geval niet fijn dat deze gegevens, zonder medeweten of toestemming van de gebruiker, verzameld worden. In verschillende landen worden nu vragen gesteld aan de operatoren; zo heeft het Beierse State Office for Data Protection een brief gestuurd naar Apple om het te ondervragen over het gebruik van Carrier IQ. Ook in he VK wil het Information Commissioner's Office een onderzoek instellen bij de operatoren om te zien of zij eveneens gebruik maken van deze tool. Samsung heeft alvast laten weten dat haar mobiele telefoons, die in Europa verkocht worden, deze tool niet bevatten. De toestellen in de VS waarschijnlijk wel, is een conclusie die je uit deze zin mag trekken.

Soms mag je toch blij zijn dat je in (het soms overbeschermende) Europa woont, en niet in de VS, waar de bedrijven alles voor het zeggen hebben...

http://mashable.com/2011/12/01/carrier-iq/
http://vulnfactory.org/blog/2011/12/05/carrieriq-the-real-story/
http://www.pcworld.com/article/245481/european_regulators_start_investigating_carrier_iq.html


READMILL: EEN SOCIALE TOEKOMST VOOR BOEKEN?
Leesplatfrom gaat na lange bètaperiode open voor groot publiek


Boekenclubjes hebben er altijd bestaan: groepen mensen die samen een boek lezen, en het bespreken. Sinds de komst van het internet tieren zulke clubs ook welig op de nieuwsgroepen, waar fans van een bepaald genre of een bepaalde auteur de merites van een nieuwe boek bespreken - of het afkraken natuurlijk. Ook op Amazon vind je natuurlijk besprekingen, maar daar is het sociale verband veel losser dan bij deze nieuwsgroepen, waar je vaak dezelfde personen terugvindt, zodat je elkaar toch wat beter leert kennen.

Met de komst van e-boeken en e-readers ging dat "sociaal lezen" nog een stapje verder. Via apps zoals Goodreads kon je laten weten op Twitter welk boek je aan het lezen bent, en op welke bladzijde je gekomen bent. Dat laatste zullen heel wat andere Twitteraars er wellicht over vinden.

De webdienst Readmill, die zijn roots heeft in Berlijn, speelt in op die trend. Readmill wil twee dingen zijn: leesplatform en sociale dienst. Je kan met Readmill boeken lezen op het web of je iPad, je kan notities schrijven die je dan kan delen met je vrienden, je kan zien wat andere mensen lezen, en zo zelf boeken ontdekken.

Dat is toch niets nieuws, zal je zeggen? Wel, het speciale zit in de manier waarop het lezen gebeurt, namelijk IN de app, de dienst is gebouwd rond het lezen zelf. Hij zit dus niet bovenop het lezen, maar is er een uitbreiding van. Om te beginnen log je in met je Facebook of Twitter account, maar het lezen zelf doe je vanuit de app. De dienst houdt zich niet echt bezig met het aanleggen van een lijst met boeken die je al gelezen hebt, maar wat je gelezen hebt sinds je de dienst bent beginnen te gebruiken, zoals de annotaties en markeringen die je kan delen. Maar ook auteurs kunnen via het platform commentaar geven over hun boeken.

Een interessante dienst, zo meent GigaOm, maar er is een groot nadeel: niet alle boekformaten worden ondersteund; wel het open ePub formaat, maar bijvoorbeeld niet het Kindle book formaat, dat een DRM kopieerbescherming bevat.

http://gigaom.com/2011/12/06/readmill-goes-public-is-the-future-of-books-social/
http://www.readmill.com/


DE "PANDA" UPDATE VAN GOOGLE BEZORGT TAL VAN WEBSITES HOOFDBREKERS
Kan Panda Google zwaar opbreken in antitrust onderzoek van EU?


Je hebt allicht al gehoord van "Panda". Neen, niet de met uitroeien bedreigde diersoort, maar de naam die een bepaalde update die Google doorgevoerd heeft in zijn algoritme, om "content farms" af te straffen en lager op de lijst van de zoekresultaten te zetten. Die content farms creŽren immers zelf geen originele content, doch hernemen die van andere bronnen. Een voorbeeld daarvan zijn sites zoals eHow, About.com enz. Wanneer je tot voor enkele maanden een zoekterm invulde op Google, dan stonden deze sites hoog bovenaan de zoekresultaten. Want die sites bevatten wel een klein beetje resultaten over elk mogelijk onderwerp, maar nooit heel uitgebreid. Door slimme SEO technieken (Search Engine Optimization) kwamen deze sites wel hoog in de resultaten, alhoewel ze dat niet verdienden: de uitleg bij sites zoals About.com is heel summier, en andere sites hebben vaak een veel betere uitleg.

Google besefte ook wel dat de gebruikers niet opgezet waren met deze rommel-resultaten, en besloot haar algoritme te herwerken, zodat duplicaat-content afgestraft werd. Maar dat had voor sommige sites, die wél originele content maken, soms desastreuze gevolgen. Bij The Guardian lees je over een website die over het irritable Bowel Syndrome (IBS), een darmziekte gaat. De eigenares van de site verzamelde verhalen uit de hele wereld, richtte een forum op, en was heel actief. De site stond dan ook bij de eerste 10 resultaten wanneer je op dit syndroom zocht. Maar na de Panda update zakte de site naar 300 - en iedereen weet dat de gebruiker maximaal de eerste 20 tot 40 sites zal bekijken bij zijn zoektocht. En de dame zag haar reclame-inkomsten uit de site dan ook drastisch verminderen. En zij heeft geen verweer.

Haar verhaal toont de macht aan van Google, een macht waarover de EU zich vragen begint te stellen. Kan het nog dat Google haar eigen diensten (Maps, products, news, ...) vooraan zet bij de zoekresultaten, ten koste van de producten van concurrenten? Een interessant artikel daarover bij The Guardian. Ook de commentaren zijn interessant om lezen. Want één lezer bijvoorbeeld stelt dat Google de algoritmes gewoon verandert, zodat je wel verplicht bent om op de website te adverteren om zichtbaarheid te krijgen...

http://www.guardian.co.uk/technology/2011/dec/05/google-panda-update-endangered-species


MICROSOFT WINDOWS 8: SUCCES OF FLOP?
Apps winkeltje kan misschien het verschil maken


De laatste maanden werd het duidelijk: Microsoft is een inhaalbeweging aan het maken. Van een bedrijf dat enkel oubollige producten maken kon, werd het terug een sexy bedrijf, dat op sommige gebieden zelfs een voortrekkersrol kan gaan spelen.

Het begon eigenlijk met Windows Phone 7, het mobiele OS met zijn mooie tegeltjes op het startscherm. Aantrekkelijk van vormgeving, en toch betrouwbaar. Een concept dat ook doorgetrokken wordt in Windows 8, de nieuwe versie van het OS voor desktops en tablets. Een idee dat niet door iedereen gesmaakt kan worden. Sommige waarnemers menen dat het een slecht idee is, dat nooit zal aanslaan bij bedrijven. Onderzoeksbureau IDC stelt zelfs ronduit dat Windows 8 slechts beperkt succes zal hebben: "het zal irrelevant zijn voor de gebruikers van traditionele pc's, en wij verwachten geen upgrade activiteit van Windows 7 naar Windows 8 in die vormfactor" (1)

Een bewering die meteen tegengesproken wordt door o.a. Business Insider (2); het is inderdaad zo dat bij bedrijven de update naar een nieuw systeem slechts heel, heel geleidelijk aan zal gaan. Bedrijven zijn op dat vlak immers erg conservatief. En bij de gewone gebruikers was het bij de laatste update, naar Windows 7, ook zo dat de meesten niet echt de update zelf gaan uitvoeren, maar ineens een nieuwe machine kopen, met daarop het nieuwe OS. Vermits Windows 7 nu al bijna 3 jaar oud is, zijn de meeste "nieuwe" computers dat ook, en de hardware verouderd. Tal van gebruikers (waaronder ook ikzelf) zullen, zodra de nieuwe pc's en laptops met Windows 8 eruit zijn, en de nodige drivers voor alle randapparatuur aanwezig zijn, snel een nieuw bakje kopen.

Windows 8 heef in elk geval een geheim wapen: de app store. Wij hebben het al vaker gezegd, maar het kan geen kwaad het te herhalen: "apps", of applicaties, bestaan al zolang er computers bestaan; het is gewoon een trendy naam voor software, progjes. Het nieuwe eraan is dat je voorheen de apps overal op het web kon downloaden, o.a. bij Download.com, maar dat het nu de bedenkers van het OS (Apple, Google, Microsoft, Nokia, Blackberry, ...) zelf zijn die de winkeltjes uitbaten - en een commissie heffen op elk gedownload product. Bij sommige makers van OS heb je nog de vrijheid om software die je elders vindt, op je toestel te zetten. Bij anderen, zoals Apple, niet. Vermoedelijk zal Microsoft die vrijheid aan de gebruikers van zijn Windows 8 computer toch wel laten - wij hopen het in elk geval.

Microsoft doet in elk geval zijn best om de ontwikkelaars te overtuigen naar de Windows 8 Store te komen; er wordt een grote soepelheid beloofd, zoals in-game aankopen, abonnementen, gratis apps met advertenties. En wanneer een app erg succesvol is, en meer dan 25.000 $ aan inkomsten opgebracht heeft, zal Microsoft de commissie erop van 30% naar 20% laten zakken. (3)(4)

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=231593
http://www.businessinsider.com/actually-windows-8-will-be-totally-relevant-on-desktop-pcs-heres-why-2011-12?op=1
http://www.theregister.co.uk/2011/12/07/microsoft_developers_windows8_store/
http://arstechnica.com/microsoft/news/2011/12/win-8-app-store-revealed-more-money-for-devs-beta-in-late-february.ars


XBOX LIVE APP VOOR DE IPHONE, IPAD
VIa de Xbox naar je tv en je hele huiskamer

Microsoft heeft trouwens nog een andere grote hit: de Xbox 360, die als een echt paard van Troje andere diensten de huiskamer in smokkelt. Via de aansluiting van gameconsole naar tv, worden de laatste tijd steeds meer diensten aangeboden. In de VS zijn er steeds meer content-aanbieders (Hulu, ESPN, Netflix, ...) die films en amusement brengen via de Xbox. (1).

Een deel van die content komt via Xbox Live, een abonnementsdienst om spelletjes te spelen. En nu heeft Microsoft een slimme zet gedaan - die kadert in een trend die we al eerder aangehaald hebben: dat de makers van besturingssystemen steeds vaker elkaars turf betreden. MIcrosoft heeft namelijk een Xbox Live app uitgbracht voor de iPhone, iPad. Met die app zal je je resultaten in de spelletjes kunnen opvolgen en vergelijken, boodschappen kunnen sturen naar je Xbox Live vrienden, je Xbos Live profiel wijzigen, enz. (2)

En natuurlijk spelletjes spelen. met andere woorden: games voor de Xbox speel je voortaan op je iPad. En vermits alle data over het game in de cloud zitten, kan je een spel beginnen te spelen op de console, om verder te gaan op pc of iPad.(3)

Microsoft verovert de iPad. Als titel kan dat tellen...

http://arstechnica.com/gaming/news/2011/12/microsofts-bid-to-rule-your-living-room-with-the-xbox-360-begins-tomorrow.ars
http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-delivers-xbox-live-app-for-iphone-ipad/11352
http://www.businessinsider.com/onlive-for-ipad-2011-12?op=1

Blijf altijd op de hoogte van het nieuws,
ook wanneer u onderweg bent!
Met de mobiele versie van Verkenner
http://m.verkenner.be


hardware
              logo
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


MEMO TOUCH: TABLET VOOR WIE VERGEET
Tablet moet het leven voor mensen met dementie en Alzheimer verlichten

Het leven kan gruwelijk zijn. Mensen die geestelijk perfect in orde gaan, takelen op hun oude dag fysiek af. Mensen die fysiek perfect in orde zijn, zijn het geestelijk niet meer, en worden nog hulpbehoevender als een kind.

En dan is het mooi dat de technologie kan helpen. Het bedrijf Memo heeft een tablet uitgebracht, de Memo TOuch, die zich speciaal richt tot oudere mensen die zich in een vroeg stadium bevinden van dementie of Alzheimer. Het toestel zou hen in staat meoten stellen om langer zelfstandig te blijven, thuis of in een instelling, en om in het laatste geval minder afhankelijk te zijn van verplegend personeel.

Het toestel is gebaseerd op een Archos tablet met Android 2.2, maar heeft een volledig omgebouwde user interface, speciaal voor oudere mensen.

Op het startscherm staan meteen de afspraken en taken voor die dag, naast de weersvoorspelling, een fotogalerije en een telefoonboek. Het speciale daarbij is dat de taken en afspraken, de berichten in de ticker, extern aangevuld kunnen worden, door familieleden bijvoorbeeld. Daarvoor zijn in het toestel "caretaker" accounts voorzien.

het toestel zelf kost niet zo duur - 299 dollar of 222 euro. Maar daarbij komt nog wel een kostenplaatje voor de accounts als caretaker, aan 300 dollar per jaar. Schrikt dit kostenplaatje je af, dan is er een troost: je kan het toestel binnen de 3 maanden teruggeven, indien het je neit bevatl. En de caretaker-interface kan gratis uitgetest worden.

http://www.pressetext.com/news/20111202012
http://memotouch.com/


CYBORG INSECTEN VOORTAAN EIGEN ENERGIEBRON
Apparatuur op robotinsecten moet energie krijgen...

Je hebt al eerder kunnen lezen dat wetenschappers werken aan technologieŽn om insecten te gebruiken als mini-spionnen. Deze cyborg insecten zouden dan ingezet kunnen worden om bepaalde (militaire) operaties uit te voeren, zoals bewakingsopdrachten, het in het oog houden van vijandelijke gebieden.

Daarvoor worden die insecten uitgerust met allerlei kunstige snufjes, zoals sensoren. Maaral die elektronica heeft energie nodig. Je kan zo'n beestje moeilijk een batterij ombinden, want dan geraakt het niet meer van de grond.

Een team wetenschappers aan de Universiteit van Michigan heeft nu een oplossing bedacht, althans de richting gevonden waarin gewerkt moet worden. Het team kwam namelijk op de proppen met een energiecollector, heel piepklein, die aan de vleugels van het insect bevestigd wordt, en een stukje opvangt van de energie van die vleugels. Zij hebben ondertussen al enkele praktische experimenten uitgevoerd, met apparaatjes die minder dan 0,2 gram wogen, en 45 microwat energie genereerden tijdens de vlucht. En het belangrijkste: de arme kever stortte niet eens op de grond...

Het is natuurlijk griezelig wat hier gebeurt met die kevers, en het doet denken aan de proeven die met dieren uitgehaald werden in een tijdperk toen er van bezorgdheid voor dierenwelzijn nog geen sprake was...

http://www.bbc.co.uk/news/technology-15875522
http://www.pressetext.com/de#news/20111130002


STARTUP MAAKT MET STEUN VAN DARPA DRAAGBARE RONTGEN MACHINE
Niet groter dan een smartphone. Maar liefst niet op mensen gebruiken...


De X-stralen of Röntgenstralen gaan al een heel eindje mee - zij werden voor het eerst laat 18e eeuw gebruikt, en sindsdien is er niet veel veranderd aan de toestellen. Behalve natuurlijk dat zij ondertussen wel wat kleiner geworden zijn.

Een startend bedrijf uit Los Angeles heeft nu een nieuwe variant op de X-stralen bedacht, waarmee de technologie niet alleen veel goedkoper wordt, maar ook toegepast kan worden door middel van toestellen die niet groter zijn dan een smartphone zoals een iPhone.

Wat de technologie juist inhoudt, dat kan je bij GigaOm lezen. Kort samengevat wordt een bombardement X-stralen gestuurd naar een object; dat brengt de atomen binnenin aan het bewegen. HEt toestel leest dan de verschillende vingerafdrukken van de materialen binnenin het voorwerp, en geeft dat resultaat weer op het scherm.

Een technologie die daarom niet meteen voor mensen geschikt is. Maar die het wel mogelijk maakt dat een juwelier bijvoorbeeld ziet welk metaal er in een ring gebruikt werd, of een veiligheidsinspecteur kan zien of er lood in een product zit. Mijnwerkers kunnen zien of er edele metalen zitten in een staal. En op de luchthaven kan snel gescand worden wat er in jouw koffer zit.

Meer over de technologie bij GigaOm. Wat wij ons afvragen is wat er zou gebeuren indien dit toestel per ongeluk of opzettelijk op een mens gericht wordt...

http://gigaom.com/2011/12/06/darpa-backed-start-up-builds-iphone-sized-x-ray-machines/


SPECIALE JOYSTICK VOOR ONLIVE
iPad en andere tablets worden spelletjestoestellen


Eerder vandaag kon je lezen dat de streaming spelletjesdienst OnLive nu naar de iPad, iPhone, Android tablets komt, en zelfs naar de Kindle Fire.

En dat is wel leuk. Want normaal gezien moet je een toestel hebben met heel wat computerkracht om de écht spannende spelletjes te spelen. Bij de streaming diensten is dat niet nodig, want alle computerwerk gebeurt op de servers. Je moet natuurlijk wel over een snelle internetverbinding beschikken.

Maar natuurlijk ga je niet gewoon met je vingers op zo'n tablet tokkelen - en daarvoor dient dan een nieuwe, speciale joystick. Die kan je via Bluetooth aansluiten op iOS en Android toestellen. Bij CNet hebben ze de controller getest, en een verslag gemaakt over hun ervaring(1).

De voornaamste conclusier hieruit is dat de OnLive streaming spelletjes best leuk zijn, maar dat je echt wel een prima WiFi verbinding nodig hebt - een Ethernetverbinding is nog beter, maar dat hebben de meeste tablets niet.

http://news.cnet.com/8301-17938_105-57338877-1/hands-on-onlive-comes-to-ipad-and-other-tablets/hardware
              logo
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** FIFA 12 exclusief beschikbaar op Xperia™ PLAY
EA Mobile bundelt krachten met Sony Ericsson om de nieuwste lancering van de wereldbekende voetbalgame op Android te presenteren
http://blogs.sonyericsson.com/products

*** Proxis-Azur komt met een aantrekkeijke aanbieding voor de eindejaarsfeesten: een e-reader plus de millennium trilogie voor 130 euro; bovendien kan je er voortaan je e-boeken meteen downloaden.
http://www.proxisazur.be/nl/product/optiselectie/4741/Ebookstieglarsson/aflopend/volgens/populariteit/pagina/1?

*** Amazon opent een Nederlandse webwinkel
http://www.ereaders.nl/article.php?article_id=100394&

*** Zwitserse overheid: een beetje delen mag
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/swiss-government-file-sharing-no-big-deal-some-downloading-still-ok.ars

*** BBC iPlayer nu ook voor iPhone en iPod TOuch
http://thenextweb.com/apps/2011/12/06/the-bbcs-global-iplayer-expands-to-iphone-and-ipod-touch/

muziek logo
Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetGIYZ - AND SOMETIMES IT SNOWS

[electro - lounge] Elektronische muziek met een lounge tintje. Deze song is heel mooi opgebouwd, met veel effecten. De band zit bij Electrobel, dus dat wil zeggen dat je heel wat songs gratis kan downloaden.

http://fr.electrobel.org/profile.ebel/1004CURLY JEFFERSON - EXTENDED PLAY

[jazz - downbeat] Muziek die je meteen meeneemt naar een tijdperk waarin de James Bond zich afspeelden, met een omfloerste sax, en knappe ritmes. Bij dit netlabel Dedpop net kan je korte fragmenten van de songs beluisteren, en bevalt het album je, dan kan je het ook gratis downloaden, nadat je even een Captcha ingevuld hebt.

http://dedpop.net/ded020SEAN ESKIMO - DASCHON

[elektro] Nog een andere artiest bij dit netlabel. Elektronische muziek die als iets sacraals begint, maar uitgebouwd wordt tot een krachtig ritme. Ook hier weer: een volledig album gratis te downloaden.

http://dedpop.net/ded007


VRIJDAG HOORPSELDAG: 'T IS ALLEMAAL DANNY

Deze aflevering, "De lieve centen", maakt deel uit van een reeks Vlaamse hoorspelen uit 1973, uitgezonden door Radio Antwerpen. Centraal in de reeks staat Danny, een jongen die het goed bedoelt, maar ongewild zorgt voor blunders en toestanden.

Deze aflevering is wat belerend, en gaat over het feit of men al dan niet zakgeld moet geven aan zijn kinderen. Toch leuk gemaakt.

http://hoorspel.wordpress.com/2011/12/03/t-is-allemaal-danny-die-lieve-centen/
Netties werkt samen met:

verkenner bannerTrots is is wat wij hebben. IJdelheid is wat anderen hebben.
- anoniem -oor logo
De nieuwe oogst
CONDUIT MOBILE: ZELF EEN APP MAKEN
Op deze site moet je gewoon de url van jouw website invullen, en de Conduit dienst maakt er meteen een app van voor alle platforms. ZOnder dag je iets van programmeren moet kennen! Je moet nog wel enkele voorkeuren aangeven, zoals de stijl of je buttons voor twitter en facebook wil toevoegen, enz. Daarna kan je de app publiceren in de verschillende vormen (iOS, Android, Windows, BlackBerry, NOkia, ... En als klap op de vuurpijl krijg je zelfs analytische gegevens over het aantal downloads.
[Taal: ENG]
http://mobile.conduit.com/

USEFUL CHARTS: HANDIGE OVERZICHTEN
Een verzameling handige overzichten: een tijdlijn van de wereldgeschiedenis, de bekendste schilderijen, de nieuwe zeven wereldwonders, .... Je kan de overzichten zelf afdrukken, maar ook via het web aankopen in een gelamineerde versie.
[Taal: ENG]
http://usefulcharts.com/


TABBLO: FOTO'S IN EEN MOOIE VERPAKKING

Deze online dienst van HP biedt je de kans om je foto's in een mooie "tableau" te schikken, waarbij je de foto's een verhaal kan laten vertellen, met of zonder onderschriften. De vormgeving is heel mooi, en de resultaten van wat de Tabblo community al gemaakt heeft zijn indrukwekkend.
[Taal: ENG]
http://www.tabblo.com/studio


WEBSLIDES: JE BOOKMARKS IN EEN ANDERE VORM
Een dienst van de sociale bookmarkdienst Diigo: hier worden bookmarks en feeds omgevormd tot mooie interactieve diavoorstellingen (slideshows). Enkele voorbeelden tonen dat je prachtig dingen crŽren kan.
[Taal: ENG]
http://slides.diigo.com/


EMBEDPLUS: YOUTUBE VIDEO'S BEWERKT OP JE SITE ZETTEN
Dankzij de "embed" functie van YouTube kan je een video op jouw eigen website zetten - het is te zeggen: de video blijft bij YouTube staan, maar de bezoeker blijft op jouw site tijdens het bekijken van de film. Maar soms kan het nuttig zijn om een filmpje te bewerken - in te zoomen bijvoorbeeld op iets bijzonders, omdat je iets wil aantonen, een actie vertragen... Dat kan met deze tool, die ook handig is voor leerkrachten.
[Taal: ENG]
http://www.embedplus.com/education-teaching-training-videos.aspx


KNOVIO: VIDEOPRESENTATIES MET KLANK
Waarom jezelf beperken tot "platte" PowerPoint presentatoes, wanneer je die ook kan verrrijken met video en klank? Je kan muziek synchroniseren met de slides, maar je kan ook gebruik maken van je webcam en microfoon, zodat je tijdens de presentatie zelf de dia's presenteert.
[Taal: ENG]
http://www.knovio.com/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: 1000 KLASSIEKERS

Een muziekquiz van de Vlaamse radio 2, waarin de 1000 klassiekers een hoofdrol spelen. Van welk nummer is deze intro? Wie is de componist van Guantanamera, wat is de echte naam van David Bowie? Test je muziekkennis uit!
[Taal: NL]
http://1000klassiekers.radio2.be/quiz/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: MIJNVOORDEEL
Een site van betaalprovider Atos. Wanneer je je daar inschrijft, kan je genieten van exclusieve aanbiedingen voor Visa en MasterCard kaarthouders.
[Taal: NL]
http://www.mijnvoordeel.be/site/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: NATIONALE THUISWERKDAG
Flexibel werken, velen zouden het graag willen doen, vooral telewerken, maar niet alle werkgevers laten het toe. Over telewerken/thuiswerken bestaan trouwens veel vooroordelen. Daarom wordt er 1 keer per jaar een nationale thuiswerkdag georganiseerd, om werkgevers en werknemers te sensibiliseren voor de mogelijkheden ervan.
[Taal: NL]
http://www.nationalethuiswerkdag.be/


VRIJDAG MULTIMEDIA: BUBBLE TOWN
Bij dit spelletje moet je 3 of meer Borbs van dezelfde kleur koppelen, vooraleer zij de gevarenzone betreden. Heel leuk, want je moet vechten tegen de neiging om steeds maar op dezelfde kleur te mikken.
http://www.shockwave.com/content/bubbletown/sis/scrubbleswebloader.swf


VRIJDAG MULTIMEDIA: PIEREN

Elke badstad heeft minstens één pier. Die steekt ver in de zee, en vormt zo een verlengde van het land. Wat prachtige beelden oplevert, die enkel het oog van een goede fotograaf kan vastleggen. Deze reportagie is daarvan een prachtig voorbeeld.
[Taal: --]
http://www.chromasia.com/galleries/piers.phpVRIJDAG MULTIMEDIA: DIGITAL LOVE
Een heel leuk filmpje, dat een nieuwe manier van digitale liefde brengt: je moet je hand op het scherm leggen, zodat je vingertoppen de cirkels raken. En dan is er die partner (man of vrouw, naargelang jouw keuz) die zo sexy tegen je praat... je krijgt het er echt warm van. Tot...
[Taal: ENG]
http://digital-love.org/site.php?lang=en


Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:

Wim W.: http://www.tenbunderen.be/ - http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.comsites logo
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be


*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/

- Onderzoek: 50% van de Belgische bedrijven heeft integratie sociale media slechts in kinderschoenen staan
http://www.belgiancowboys.be/socialmedia/1927
- Het Nieuwe Coachen
http://www.belgiancowboys.be/people/1926


AD logo

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/index.dhtml

- Nieuw proces voor terdoodveroordeelde om twitterend jurylid
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3070640/2011/12/09/Nieuw-proces-voor-terdoodveroordeelde-om-twitterend-jurylid.dhtml
- Nederland trekt 6 miljoen uit voor internetvrijheid
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3070222/2011/12/08/Nederland-trekt-6-miljoen-uit-voor-internetvrijheid.dhtml

digitale revolutie logo

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/

- Free DVD Ripper
Free DVD Ripper is een gratis programma waarmee je hee snel en eenvoudig film-dvd's kunt rippen, op de beelden kunt opslaan in tal van bestandsformaten.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=26290
- Defragmentatie-programma met meer mogelijkheden
Defraggler is een uitstekend gratis defragmentatie-programma. Je kunt er ook losse bestanden mee defragmenteren.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=21171


elektrozine logo


*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be

- Spectral lanceert nieuwe tv-meubelen met iDevice-docking
Met de Simply plug and play-meubels komt Spectral dit najaar met een nieuw systeem om de kabels van je entertainment-toestellen gemakkelijk weg te stoppen ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=6275
- Samsung met Solid State Drives voor consument
Samsung lanceert in BelgiŽ een eerste reeks Solid State Drives (SSD) voor consumenten. In een handomdraai kan je zo een oudere pc of notebook een snelheidsupgrade geven.
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=6294digimedia logo

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- De Timeline profielen van Facebook worden stilaan uitgerold
http://www.digimedia.be/News/nl/10751/de-timeline-profielen-van-facebook-worden-stilaan-uitgerold.html
- Nieuw kwaliteitslabel komt de verdere professionalisering van de internetsector ten goede
http://www.digimedia.be/News/nl/10755/nieuw-kwaliteitslabel-komt-de-verdere-professionalisering-van-de-internetsector-ten-goede.html


computertaal logo

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Streetview ontmoet Toy Story: Address Is Approximate
http://computertaal.info/2011/12/08/streetview-ontmoet-pixar-address-is-approximate/
- Slimme computers bewijzen dat mensen dom zijn
http://computertaal.info/2011/12/08/slimme-computers-bewijzen-dat-mensen-dom-zijn/tweakers logo

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- 'Samsung komt met tablet met 2560x1600-scherm'
http://tweakers.net/nieuws/78646/samsung-komt-met-tablet-met-2560x1600-scherm.html
- Renault werkt aan tablet met TomTom voor auto's
http://tweakers.net/nieuws/78640/renault-werkt-aan-tablet-met-tomtom-voor-autos.html
*** DATANEWS
http://www.datanews.be
- Het web is dood, lang leven het app-internet!
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/dossiers/leweb-2011/het-web-is-dood-lang-leven-het-app-internet/article-4000016202401.htm
- Paus doet met tablet grootste kerstboom ter wereld oplichten
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2011/12/08/paus-doet-met-tablet-grootste-kerstboom-ter-wereld-oplichten/article-4000015927794.htm


*** MOBILEREVOLUTION
http://www.mobilerevolution.be

- Apple geeft 12 dagen cadeaus weg
http://www.themobilerevolution.be/2011/12/apple-geeft-12-dagen-cadeaus-weg/
- Vergeet de 10 cent deals van vandaag niet ! (Android)
http://www.themobilerevolution.be/2011/12/vergeet-de-10-cent-deals-van-vandaag-niet-android/tip logo
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/InternautVoor deze rubriek danken wij
Arnold Top en Gerard Schaefers (Sjeef)

LEUKE TOOLS IN WINDOWS 7 DIE JE MISSCHIEN NIET KENT: TOOL OM SCHADELIJKE SOFTWARE TE VERWIJDEREN

Deze tool zal je wellicht wel kennen, maar het is goed om eraan te herinneren dat hij bestaat, en dat je deze tool kan gebruiken als een aanvulling van andere anti-virusprogramma's. Heb je geen anti-virus, of kan jouw eigen anti-virus een bepaalde malware neit ontdekken, dan kan deze tool het werk doen. Je kan kiezen tussen een volledige scan, of een scan van bepaalde mappen of drives.
Je activeert deze tool (in een Engelstalige Windows-versie) door "mrt" in de zoekbalk te tikken.
http://www.makeuseof.com/tag/8-hidden-tools-windows-7/


LEUKE TOOLS IN WINDOWS 7 DIE JE MISSCHIEN NIET KENT: DISK IMAGO BRANDER
Heb je ISO bestanden die je wil branden, en heb je geen software op je computer staan om ze te branden, dan heeft Windows een kleine verrassing voor je: dubbelklik gewoon het ISO-bestand, en Windows zal de Windows Disc Image Burner opstarten.
Erg uitgebreid is die tool niet - enkel branden kan je ermee.
http://www.makeuseof.com/tag/8-hidden-tools-windows-7/


TIP OUTLOOK 2007: BETER ORGANISEREN

We hebben al een reeks Gmail tips gebracht, maar er zijn heel wat mensen die Outlook gebruiken als mailprogramma. Zij worden nu verwend met een reeks tips, die hen hopelijk slimmer en efficiŽnter kunnen laten werken met dit programma.
Om te beginnen doe je er best aan om de verschillende opties te overlopen die Outlook je biedt om de interface en acties aan te passen aan jouw eigen voorkeuren. Een handige hulp daarbij is deze (Engelstalige) pagina bij Microsoft zelf, waarin al deze opties een voor een besproken worden. Daarbij wordt gewerkt met uitklapmenu's, wat het geheel erg overzichtelijk maakt.
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/reference-outlook-2007-options-dialog-box-HP001229301.aspx


TIP OUTLOOK 2007: DE ANDERE ONDERDELEN TONEN
Handig is het wanneer Outlook bij het opstarten meteen je kalender, contacten en taken toont. Zo heb je meteen een overzicht. Om dit te krigjen, moet je naar het menu TOols gaan, en daar Opties kiezen. Op het tabblaadje Other, kies je Advanced Options.
Daar ga je naar General Settings, en kies je naast "Startup in this Folder" de optie Browse. Een dialoogvenster opent zich, waarin je de folder kan kiezen die geopend moet worden wanneer je Outlook opstart.
Deze procedure kan je ook doen om Outlook te laten starten met Journal, Notes.
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/start-outlook-showing-my-calendar-contacts-or-tasks-HP005243167.aspx


shareware
              logo
Van alles halen, (bijna) niets betalen...
JELLYCAM: STOP-MOTION FILM MAKEN
Windows / Mac - freeware
Deze tool laat je toe om filmpjes te maken door foto's achter elkaar te zetten, of een film te maken met je webcam. Heel simpel, maar wel gratis. Een demo filmpje toont hoe het moet.
http://www.jellycam.co.uk/


BLUESTACKS APP PLAYER: APPS OP JE DESKTOP

Windows XP/Vista/7 - 117,3 MB - freeware
Voel je je achteruitgesteld omdat sommige content enkel beschikbaar is voor mensen met een iPhone of Android smartphone? Geen probleem: deze tool zorgt ervoor dat je die content ook op jouw Windows desktop kan zien.
http://bluestacks.com/home.php
http://www.chip.de/downloads/BlueStacks-App-Player_52156075.html


ICLOUD CONTROL PANEL: JE ICLOUD BEHEREN
Windows Vista / 7 - 40 MB - freeware

Met iCloud krijgen Apple gebruikers 5 GB online ruimte. Met deze tool kan je deze ruimte ook vanuit een Windows PC beheren. Je moet wel een Apple ID hebben (iPhone, iPod of iPad). Je kan mails, contacten, foto's en afspraken synchroniseren tussen je Apple-toestel en je pc. Bij Chip.de vind je een fotoreportage.
http://www.chip.de/bildergalerie/iCloud-Control-Panel-for-Windows-Galerie_52271395.html
http://www.chip.de/downloads/iCloud-Control-Panel-for-Windows_50322771.html


LAPSEC: JE LAPTOP BEVEILIGEN
Windows XP/Vista/7 - 1,0 MB - freeware
Deze gratis freeware beveiligt je laptop bij diefstal. Mocht toch het ondenkbare gebeuren dat iemand jouw laptop steelt, ben je niet alleen je hardware en documenten kwijt, maar kan iemand anders al jouw paswoorden enz. lezen. Je kan dat met deze tool voorkomen, de o.a. de admin account deactiveert, paswoorden in je IE wist, het "my documents" mapje versleutelt, enz.
http://www.hispasec.com/
http://www.chip.de/downloads/LapSec_47276889.html


GrooveWalrus: Last.fm en GrooveShare beter benutten.

Windows XP/Vista/7 - 10 MB - freeware
Een gratis mediaplayer voor internetradio's last.fm en GrooveShark. Je kan een eigen speellijst aanmaken, afspelen, en zelfs de eigen muziek van jouw harde schijf ertussen mengen. De songs van beide radiodiensten worden op je harde schijf bewaard, en je kan die als collectie opslaan.
http://www.chip.de/downloads/GrooveWalrus_44975604.html
http://groove-walrus.turnip-town.net/dru/


FASTSTONE IMAGE VIEWER
Windows all - 5,1 MB - freeware
Een simpele tool om afbeeldingen te bekijken en simpel te bewerken (uitsnijden, tekst toevoegen, draaien, enz.). Ideaal voor wie vanop een notebook blogt.
http://www.chip.de/downloads/FastStone-Image-Viewer_16554652.html
http://www.faststone.org/


VRIJDAG ALTERNATIEVE DAG: PEACEKEEPER


Webapp - freeware
Een tool die in de browser draait. Eigenlijk is het een online benchmark om je browser te testen; je test dus niet je computer, maar wel hoe snel je browser is - zodat je zelf kan vergelijken welke browser (Chrome, Firefox, IE, ...) het snelste is op jouw pc.
http://peacekeeper.futuremark.com/


VRIJDAG ALTERNATIEVE DAG: MINECRAFT CLASS
Webapp - freeware
In dit gratis game voor je browser kan je steen voor steen een eigen wereld uitbouwen. Een heerlijk spel, dat je niet moet downloaden, want het is een webapp. Leuk voor al wie graag met de blokjes speelt...
http://minecraft.net/
(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.
Het laatste woord....Naar aanleiding van ons artikel over De Cloud, en het betalen van je ticket voor De Lijn via SMS, kregen we deze suggestie van lezer Rob:
<<<

Beste Hilde, hartelijk dank voor de altijd zeer goede informatie in de 'netties'! Iets om naar uit te kijken ieder weekend.
Wat uw vraag betreft i.v.m. een hybriede oplossing voor ticketjes van De Lijn : eigenlijk bestaat die al m.i. : nl je kan De Lijn kaarten kopen via de e-shop van BPost en betalen via PayPal bv => de kaartjes worden naargelang het tijdstip van betaling de volgende dag gebust door de postbode! Er komt wat discipline en planning bij kijken maar is zeer goed werkbaar. Een stap verder zou zijn dat je de kaartjes eventueel zelf mag drukken maar technisch gezien zal dat moeilijk zijn (papiersoort – kans op fraude) maar bij de NMBS kan je dit bv wel -> je hebt dan een treinticket in A4 formaat.
Hartelijke groet,
Rob Van Damme
>>>

Met dank, Rob!NeTTies e-zine
p/a Hilde Van Gool
Bossestraat 32
2220 Heist op den Berg


Coordinator &
verantwoordelijke uitgever
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO)
Manu Drieghe

Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.
AFSLUITER VAN DE WEEK
Ik ben een optimist. Maar ik denk niet dat dat helpt.
- een pessioptimist-