netties banner
Verschijnt iedere zaterdag

Deadline van volgende editie:
31/3/2011
om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be
INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord
Enkele lezers op Twitter:
http://www.twitter.com/marijkepante
http://www.twitter.com/helalalphen
http://www.twitter.com/pietr
http://www.twitter.com/hewlettt

Uw naam hier? Meld u aan!

NeTTieS
Jaargang 15
Nummer 693 van 2>6/3/2011
Gegroet lezer,

Vele lezers zullen verleden week verbaasd opgekeken hebben: geen Netties in de bus? Tja, wij hadden onze nieuwsbrief wel degelijk verstuurd, maar er was een probleembij ons hostingbedrijf, waardoor geen mails afgeleverd werden. In dit nummer lees je hierover meer. Wat ons wel getroffen heeft is dat wij verschillende mails ontvingen van lezers die ons vroegen waar de nieuwsbrief bleef, want dat ze hem misten. En dat doet plezier: te weten dat er zo uitgekeken wordt naar onze nieuwsbrief, en dat onze berichten zo gretig gelezen worden...

Wij kregen ook van enkele lezers de vraag of het niet beter is onze nieuwsbrief als PDF te versturen. Het blijkt namelijk dat tal van lezers de hele nieuwsbrief elke week uitprinten, en ze ondertussen al een hele collectie opgebouwd hebben. Wij hebben de test gedaan, en het blijkt wel degelijk mogelijk de nieuwsbrief in PDF formaat te verpakken. Maar het bestand is dan niet echt klein te noemen. Wij zullen daarom in de volgende weken als experiment de nieuwsbrief mét afbeeldingen in html-formaat en als PDF-bestand in het archief zetten. Laat u ons dan weten wat u het best formaat vindt? En of u dan eventueel gewoon van ons een mail zou willen ontvangen met de link naar dat PDF bestand, of dat u het toch handiger vindt om de nieuwsbrief volledig als html-mail in uw brievenbus te vinden?
De editie van vorige week vindt u alvast hier:
http://www.netties.be/archief_edities/20110319_692pdf.pdf
Alle opmerkingen en tips zijn welkom!

Wij wensen u in elk geval ondertussen veel leesplezier met het huidige nummer. Bij leven en welzijn tot volgende week!
Hilde


Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!verkenner bannerKanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.


FACEBOOK VERWERFT SNAPTU
Moet helpen om Facebook ook op gewone mobieltjes te krijgen

Verleden week hadden wij het al (1) over enkele initiatieven om de sociale netwerken ook op "gewone" mobiele toestellen te krijgen, en niet langer deze sociale contacten te beperken tot smartphones. Deze week wordt die trend nogmaals bevestigd door de aankondiging van het bedrijf Snaptu, dat het een intentieverklaring ondertekend heeft met Facebook, waarbij het opgekocht zal worden door die laatste.
Snaptu maakt een technologie die webdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn naar de meer gewone mobiele toestellen brengt, wat men in het Engels "feature phones" noemt. Op die toestellen heb je immers enkel de tools die de fabrikant erop gezet heeft; je ka niet, zoals bij smartphones, zelf tools en functies toevoegen.
Snaptu, dat in 2007 opgericht is, werd begin dit jaar al verzocht door Facebook om een app te maken voor de feature phones. Het resultaat mocht er zijn: het werd een belevenis die de ervaring op de smartphones dicht benadert, met synchronisatie van je contacten, en een homescreen dat erg lijkt op dat van de iPhone en Android apps.
Slim bekeken van Facebook. De technologie van Snaptu werkt immers op meer dan 2.500 verschillende toestellen...(2)(3)
http://www.netties.be/v20/toon_artikel.php?id=13718&cat=Nieuws&zoekdatum=2011-03-17&reactietonen=ja
http://mashable.com/2011/03/20/facebook-snaptu/
http://blog.snaptu.com/?p=224


DIGG OPRICHTER KEVIN ROSE GEEFT HET OP
Embleem van Web 2.0 op sterven na dood - of toch niet?
Wie al een tijdje meedraait op het internet, kent ongetwijfeld Kevin Rose. De man richtte sociale nieuwssite Digg (1) op - een van de belangrijkste aanzetten tot het Web 2.0. Bij Digg kan je namelijk zelf een artikel of website aanbrengen, anderen kunnen die naar boven of beneden in het klassement stemmen, en er commentaar op geven.
Maar sinds Digg ontstond, is er veel gebeurd. Sociale netwerken hebben het 2.0 nieuws in een stroomversnelling gebracht. Een link doorspelen via Twitter of Facebook is zoveel sneller en simpeler dan op Digg het artikel te moeten aanbrengen. En dus raakte Digg stilaan een beetje in de verdrukking. De makers van de site hebben nog getracht het roer om te gooien, door een nieuwe versie van Digg uit te brengen, maar dat mocht niet helpen. Ik zal wellicht niet de enige zijn die, na het bericht van de vernieuwde site gelezen te hebben, Digg opnieuw uitgeprobeerd heeft, maar al snel terug vergeten is. Twitter is veel gemakkelijker om enerzijds, door het volgen van bepaalde Twitteraars, aan je nieuws te komen, en anderzijds je eigen nieuws of interessante links te verspreiden.
Het feit dat de oprichter van Digg, Kevin Rose, zelf bijna geen gebruik meer maakt van Digg, mag een veeg teken aan de wand zijn. TechCrunch (2) analyseerde immers het gebruik dat Kevin zelf maakt van Digg, en kwam tot de onthutsende vaststelling dat hij in geen maand nog een verhaal aangedragen had. In december maakte Kevin 3 weken lang geen gebruik van Digg, en doet da nu maar een keer elke vier dagen. En dat terwijl hij in de afgelopen maand 181 keer getweet heeft, en dus 26 keer actiever is op Twitter dan op Digg.
Wil dat zeggen dat Digg dood is? TechCrunch denkt van wel, maar toch mag je daar een vraagteken achter zetten.
Want Twitter is dan wel snel en populair, maar er is meer op de wereld dan de snelle hap - want anders zouden we alleen nog maar McDonalds zien, en geen kleine eethuisjes of klasse restaurants meer. Er is een plaats voor Digg op deze planeet, net zoals er een plaats is, na al die jaren nog, voor een oude getrouwe zoals SlashDot. De tech afficianado's blijven er komen, omdat zij nu eenmaal hun gelijkgestemden vinden. De traditionele nieuwsgroepen bestaan toch ook nog, ondanks het feit dat zij door velen als oubollig afgedaan worden.
Maar wat vind jij van die "ouwertjes"? Maak jij nog gebruik van Slashdot, Digg? Of ga je voluit voor de nieuwe sociale media?
http://www.digg.com
http://techcrunch.com/2011/03/19/rip-digg/
http://www.computerworld.com/s/article/9214796/Elgan_Why_Digg_failed


NEDERLANDSE RECHTER: INBREKEN IN ROUTER IS NIET STRAFBAAR
Uitspraak haalt wereldpers. Is zij correct?
In het gewone leven is inbreken fout. En met inbreken wordt beschouwd: jezelf toegang verschaffen tot iets wat van een ander is. Of dat nu een caravan is, een hutje, een bakstenen huis, of zelfs een kasteel: inbreken is strafbaar - zelfs in een auto. Maar in het digitale leven blijkt er toch een nuance te bestaan. Althans, dat is wat een rechter in Nederland verleden week besliste.
Die oordeelde namelijk dat het inbreken in een WiFi router niet strafbaar is. En dan had hij het niet over een geval waarbij de router volkomen open stond, en je gewoon, bij manier van spreken, de router maar moest binnenwandelen - net zoals je een huis zou binnenwandelen, omdat de deur openstaat. Neen, de router in kwestie was wel degelijk afgeschermd, zodat de inbreker die beveiliging moest kraken.
De rechter meende namelijk dat er een lacune bestaat in de wet. Die zegt immers dat inbreken in een computer strafbaar is - maar een router is geen computer, zo meende de rechter. En in zekere zin heeft de man natuurlijk gelijk, als je de letter van de wet toepast. Maar je gaat toch niet voor elke nieuwe technologische toepassing een nieuwe wet ontwerpen? Voor elke smartphone, feature phone, tablet, die ooit uit het brein van de ontwerpers spruit?
Er was nog een tweede argument waarmee de rechter, aldus een erg interessante bespreking bij WebWereld, rekening hield. Namelijk dat er niets gestolen werd. Daarbij wordt verwezen naar vroegere uitspraken, waarbij beslist werd dat elektriciteit niet "gestolen" kan worden, omdat het niet fysiek weg te enemen is, het is er continue. Dat geldt misschien voor elektriciteit (en bandbreedte) die vrij over de kabels en de netwerken vliegt, maar het wordt, naar onze bescheiden mening, iets anders wanneer het gaat om het wegnemen van elektriciteit (en bandbreedte) nà de meter.
Kortom: aanbevolen lectuur bij WebWereld (1). Bij Slashdot hebben ze ook de uitspraak gelezen (2), en PCWorld vertelt het verhaal dat geleid heeft tot de uitspraak, namelijk dat de jongen in kwestie gedreigd had om iedereen neer te schieten in het Maerlant College in Den Haag, via een WiFi verbinding die hij gehackt had. De jongeman wer dwerl veroordeeld voor het posten van de boodschap, maar werd vrijgesproken voor de WiFi hacking aanklacht.
http://webwereld.nl/nieuws/106029/moet-wifi-hacken-strafbaar-zijn-.html
http://yro.slashdot.org/story/11/03/19/0152226/Dutch-Court-Rules-WiFi-Hacking-Not-a-Criminal-Offense
http://www.pcworld.com/article/222589/


SOCIALE BOOKMARKSITES VECHTEN OM TE OVERLEVEN
Na Digg, nu ook reddit en Delicious in slechte papieren?
Gisteren hadden wij het over Digg, de sociale nieuws/bookmarksite. Er zijn nog meer sites van dat genre, en volgens de laatste berichten zouden die het ook niet zo goed doen. Is het omdat zij aan populariteit verliezen? Of is het omdat er geen "business model" gevonden kan worden, dat wil zeggen: om dat zij geen inkomsten genereren? Het is niet duidelijk.
Delicious is een van die andere bookmarksites. Het was een van de speerpunten van het Web 2.0. Je kan er namelijk bookmarks aanmaken en die taggen, en via die tags andere sites over dat onderwerp terugvinden. Elke tag heeft zijn eigen url, elke gebruiker heeft zijn eigen url. Delicious is in handen van Yahoo maar brengt geen geld in de kas - voor Yahoo is het eerder een prestigeproject. Maar van prestige kan men niet leven, en sinds december staat Delicious dan ook te koop. Nu zou er, aldus Business Insider, een koper zijn, die bereid is om 1 tot 2 miljoen neer te tellen voor de site. Wie de site koopt, is niet bekend, maar volgens sommige bronnen zou het StumbleUpon zijn, dat zopas bij een investeringsronde 17 miljoen dollar ophaalde, en zich dus wel een aankoop kan veroorloven (1).
Een andere site die in moeilijkheden zit is Reddit. Niet omdat het bezoek er zou dalen - in tegendeel: de site heeft het nog nooit zo goed gedaan. Zij trekt 14 miljoen unieke bezoekers. Ter vergelijking: Digg, die andere sociale nieuwssite waar je op artikels kan stemmen, trekt er 9 miljoen, heel wat minder dan de 16 miljoen die het verleden jaar augustus nog haalde. Neen, het probleem waarmee deze site sukkelt is dat zij momenteel bijna zonder ingenieurs zit om de site draaiende te houden en verder te ontwikkelen. Twee van de drie ingenieurs zijn recent vertrokken om elders hun geluk te beproeven. Dus blijft er maar 1 ingenieur over, en twee sysadmins om de site, die tot de 100 meest bezochte sites van het internet behoort, draaiende te houden. Reddit is dus dringend op zoek naar ingenieurs. Wie het schoentje past...
http://www.businessinsider.com/yahoo-selling-delicious-2011-3?op=1
http://news.softpedia.com/news/Reddit-Now-Supported-by-Just-One-Developer-190499.shtml
http://techcrunch.com/2011/03/18/reddit-is-down-to-one-developer/


SCHOLEN DISCRIMINEREN DE BLINDEN MET GOOGLE APPS VOLGENS ADVOCATEN
Software moet voor alle studenten toegankelijk zijn
In de VS heeft een mensenrechten actiegroep een klacht ingediend tegen twee universiteiten, omdat die de rechten van blinden zouden schenden. Deze universiteiten waren namelijk recent overgestapt op Google Apps for Eduction, een pakket gratis diensten van Google voor e-mail en tekstverwerking.
Volgens de mensenrechtengroep zouden er heel wat problemen zijn met die software, zoals uitgelegd wordt in een reeks online video's (1). Wanneer blinden gebruik willen maken van de software om die door hun assisterende software luidop te laten voorlezen, kan dat niet, omdat er bijvoorbeeld geen labels zijn bij invulvakjes zoals de onderwerplijn, het vakje waar het mailadres moet komen, die de gebruiker vertellen wat hij daar moet invullen. Iets waaraan wel meer websites ziek zijn, wat simpel te verhelpen is, en waarvan je zou denken dat een grote speler zoals Google daar toch rekening mee zou houden.(2)
Het lijkt misschien onnozel om een klacht in te dienen voor discriminatie gewoon omwille van een invulvakje, maar de klacht vestigt wel de aandacht op een probleem dat steeds nijpender lijkt te worden: dat bij het invoeren van nieuwigheden al te vaak gekozen wordt voor het hippe, en dat niet nagedacht wordt over de gebruiksvriendelijkheid. Wij houden bijvoorbeeld ons hart vast voor de eerste universiteit die gaat beslissen om vooraan enkel nog te werken met iPads (of andere tablets met aanraakschermen). Want die zijn helemaal niet bruikbaar voor blinden en slechtzienden...
http://www.nfb.org/nfb/googleaccessibilityvideos.asp
http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/colleges-discriminate-against-the-blind-with-google-apps-advocates-say/30394


GELUKKIGE VERJAARDAG, TWITTER!
Vijf jaar geleden twitterde Jack Dorsey voor het eerst

Ongelooflijk maar waar: Twitter vierde maandag zijn 5e verjaardag. Het was toen immers 5 jaar geleden dat medeoprichter Jack Dorsey zijne eerste boodschap via Twitter de wereld instuurde: "just setting up my twittr". Alhoewel die "wereld" toen nog beperkt was, omdat de man uiteraard nog geen volgelingen had.
Sindsdien is er heel wat gebeurd. Twitter lijkt niet meer weg te denken te zijn uit het leven van de internaut. Het is een bron van nieuws, je kan er raad vragen, je kan zo actief zijn als je zelf wil, zonder dat iemand jou iets kwalijk neemt. Wil je gewoon toekijken, en de boodschappen lezen van de mensen die je volgt? Het kan. Wil je zelf dingen verkondigen? Dat kan ook. En als wat jij zegt jouw volgelingen niet aanstaat, dan is het simpel: zij zullen je niet meer volgen. Zo democratisch is Twitter.
Misschien was jij, net zoals vele anderen, niet meteen overtuigd van het nut van Twitter. Want in het begin kwam het bij velen over als de zoveelste chat-dienst, met dan wel de beperking dat je je boodschappen heel beknopt moest neerschrijven. Misschien zal pas later het nut van Twitter, net als bij mij, doorgedrongen zijn. Je kan een boodschap verspreiden, maar ook boodschappen ontvangen. Je kan informatie opzoeken, en anderen die op zoek zijn naar informatie helpen.
Dat is het fijne aan Twitter, maar niet iedereen heeft dat begrepen. Marketeers en sommige politici beschouwen Twitter teveel als een eenrichtingskanaal, om hun eigen boodschap te verkondigen, zonder te luisteren, open te staan voor dialoog, of de helpende hand te reiken. Onze bekende politicus @vincentVQ, die door de media graag aangevoerd wordt als Twitter-expert, zou volgens vele Twitter-kenners in dat bedje ziek zijn - zich teveel willen profileren.
Wie wij ten tonele zouden voeren als kenner van Twitter? In onze tijdslijn is @Librarianbe een uitstekend voorbeeld van goed gebruik van Twitter, en hij kent het door en door. De man volgt de gesprekken op twitter, luistert, geeft waar nodig een antwoord, en brengt zelf ook nuttige informatie aan. Want op Twitter luister je ook, luister je vooral. En de marketeers en anderen die dat niet begrepen hebben, die zijn verkeerd bezig. Maar, zoals gezegd, zij straffen zichzelf, want zodra zij niet interessant zijn of de volgeling ergeren, haakt die af en drukt ongenadig op de button "unfollow"!
Iedere "tweep" (twitter persoon) zal trouwens wel in zijn eigen gecreŽerde Twitter-omgeving de misthoorns wel herkennen die enkel roepen en brullen, de standvastige boeien die er zijn wanneer je ze nodig hebt, en de verrukkelijke geluiden van de meeuwen en andere vogels die luchthartig kwetteren (of kwitteren?) en zo het leven aangenaam maken...
Een achtergrondartikel over Twitter vind je bij Mashable.
http://mashable.com/2011/03/21/twitter-5th-birthday-2/


MICROSOFT EN APPLE: PATENTEN GESCHONDEN
Advocaten lachen in hun vuistje: weer werk voor een paar jaren!
Patenten, het is een vloek en een zegen. Enerzijds moedigen zij vernieuwing aan, omdat de bedenker van iets nieuws beloond wordt voor zijn uitvinding en het vele werk dat hij erin stopte; anderen moeten hem immers voortaan licentierechten betalen wanneer zij van de technologie gebruik willen maken waarop een patent genomen is. Anderzijds houden zij, om krek dezelfde reden, vernieuwing tegen. En een gekrakeel dat die patenten veroorzaken! Betwistingen over patenten zijn in elk geval een zegen voor de advocaten...
Die zullen nu wel verheugd in de handen wrijven, want Microsoft en Apple zijn weer in een patentenstrijd verwikkeld. Neen, niet met elkaar. Microsoft heeft het gemunt op online uitgever Barnes & Noble, en Apple op Amazon. B&N maakt namelijk een e-reader die gebaseerd is op het Android OS, de Nook. Microsoft claimt dat bepaalde aspecten van de gebruikservaring van Android haar eigendom zouden zijn. Een claim die op waarheid lijkt te rusten, want verschillende fabrikanten van Android toestellen, waaronder HTC, zijn al ingegaan op het voorstel van Microsoft om licentierechten te betalen. Meer hierover bij InternetNews en Mashable (1)(2)
En dan Apple. Dat heeft een klacht ingediend tegen Amazon, omdat het niet wil dat die de naam "App Store" gebruikt voor de online afdeling van haar boek-en platenzaak waar men ook apps kan kopen.
Apple is al langer bezig om de term "App Store" naar zich toe te trekken, te registreren als handelsmerk. Velen vinden die poging van Apple belachelijk, omdat de term té generiek is om die te kunnen registreren. Toch heeft het U.S. Patent & Trademark Office de aanvraag van Apple goedgekeurd - waarna Microsoft in beroep trok tegen die goedkeuring. De zaak moet binnenkort voor een beroepshof verschijnen. (3)
Ja, ja, de advocaten hebben weer wat te doen de volgende jaren...
http://mashable.com/2011/03/21/microsoft-sues-barnes-noble/
http://www.internetnews.com/mobility/article.php/3928786
http://www.bloomberg.com/news/2011-03-21/apple-sues-amazon-com-over-use-of-app-store-trademark.html?cmpid=yhoo


NEW YORK TIMES BETAALMUURTJE AL NEERGEHAALD
Vier lijntjes code, en een job die 40 miljoen kostte is om zeep...
Verleden week heeft the New York TImes haar betaalmuur opgericht, in een poging om de gebruiker te laten betalen voor het nieuws dat zij online in de krant lezen. Daarbij werd een model gehanteerd dat de gebruiker nog altijd het recht geeft om een beperkt aantal artikels gratis te lezen, indien hij die aanklikt in een zoekmachine. Een redelijk faire methode, zo lijkt het ons - vijf artikels per dag gratis is een mooie toegeving van NYT.
Maar er zitten toch enkele negatieve punten aan die betaalmuur. Om te beginnen werkt die momenteel enkel met Google, terwijl die voor àlle zoekmachines zou moeten opgaan (1). Nu kan je gewoon via Bing iets opzoeken, en zou je het betaalmuurtje kunnen omzeilen. En ten tweede is de berekening van het abonnement dat je zou moeten betalen voor het online lezen van de krant niet slim uitgedacht. Er worden immers verschillende prijzen gehanteerd naargelang het toestel dat je gebruikt. En de mogelijkheid om één abonnement te nemen, en vanop àl jouw toestel die krant te lezen, is niet eens voorzien. Momenteel ben je zelfs goedkoper af indien je een print abonnement neemt, want dan krijg je een digitaal abonnement gratis. Je gooit de papieren krant dan maar gewoon weg... (2)
Hoe het ook zij, dat betaalmuurtje heeft niet lang stand gehouden. Het heeft de krnat 40 tot 50 miljoen dollar gekost om de muur op te richten, en enkele dagen nadat hij er stond zijn hackers er met ocharme vier lijntjes code in geslaagd om die muur omver te halen. Hoe ze dat deden, lees je bij Nieman Jounalism Lab (3).
Nu, voor ons mag een krant gerust geld vragen voor zijn nieuws. Het systeem dat je x aantal artikels gratis kan lezen per dag, is in onze ogen heel fair. Wat de hackers gedaan hebben is in onze ogen dan ook onnodig...
http://techcrunch.com/2011/03/21/new-york-times/
http://daringfireball.net/2011/03/pricing_should_be_simple
http://www.niemanlab.org/2011/03/that-was-quick-four-lines-of-code-is-all-it-takes-for-the-new-york-times-paywall-to-come-tumbling-down-2/


FACEBOOK ALS CONCURRENT VOOR PAYPAL, FOURSQUARE EN GROUPON
Het net van Facebook blijft zich maar uitspreiden...
Het wordt stilaan toch een beetje teveel van het goede. Facebook blijft zich op steeds meer terreinen uitbreiden, en doordat het die grote sleutel tot het succes in handen heeft, de oAuth inlog, kan het telkenmale zijn grote schare gebruikers (meer dan 500 miljoen!) meenemen op elk avontuur waarin het stapt.
Facebook heeft het eigenlijk heel gemakkelijk: het moet maar kijken welke diensten populair zijn, en dan een dergelijke dienst opstarten. En vanuit economisch standpunt bekeken is dat best begrijpelijk. Maar toch wordt het jou als gebruiker misschien toch wat veel, en voel je het harnas van Facebook om jouw digitale persoontje stilaan beginnen te knellen...
Lees maar even mee welke diensten recent ontwikkeld heeft of aan het ontwikkelen is. Om te beginnen dingt Facebook naar de troon bij de locatiegebonden diensten, die momenteel door Foursquare bezet wordt. Dat valt af te leiden uit het feit dat Facebook nu ook de mogelijkheid biedt om bij evenementen die op de sociale netwerksite aangekondigd worden, in te checken (1). De dienst Facebook Places, nog meer een duidelijke concurrent voor Foursquare (en natuurlijk collega's zoals Gowalla), bood de gebruiker reeds in de VS de mogelijkheid om op bepaalde plekken in te checken. Nu is deze dienst ook in Nederland beschikbaar (2).
Facebook Deals is dan weer een concurrent voor Groupon - gezamenlijk iets aankopen, bij een handelaar in jouw omgeving. Ook hier speelt dus weer de factor "plaatsgebonden" een rol. De dienst wordt in de VS al enkele maanden aangeboden, is sinds einde januari ook beschikbaar in Canada, Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ, Spanje en het VK, en begint er echt razend populair te worden (3).
Maar dat alles is niet genoeg. Facebook wil zich ook als betaaldienst opwerken, concurrent worden dus van PayPal. Hiervoor heeft het een speciaal filiaal opgericht, Facebook Payments Inc., en registreert het deze dienst in verschillende Amerikaanse staten. (3). Facebook verzette tussen haakjes al heel wat geld - al is het maar het geld van de adverteerders om reclame op de site te laten verschijnen. En er zijn natuurlijk ook de Facebook Credits, een betaalmiddel dat enkel in Facebook gebruikt kan worden, en waarmee je virtuele goederen kan kopen in spelletjes zoals het overbekende FarmVille van Zynga. De gebruikers betalen die credits meestal via PayPal, en dat betekent dat Facebook commissie moet betalen aan PayPal voor die betalingen. De stap is dan ook snel gezet: waarom niet zelf een betaaldienst oprichten, zodat die commissie in eigen zak verdwijnt? (4)
Allemaal heel slim bekeken van Facebook. Economisch gezien heel gezond. Maar wat denkt de gebruiker ervan?
http://www.webpronews.com/facebook-check-ins-events-2011-03
http://www.emerce.nl/nieuws/facebook-rolt-incheckdienst-places-uit-nederland
http://www.facebook.com/blog.php?post=446183422130
http://venturebeat.com/2011/03/21/facebook-payments/


NETTIES STOND EVEN OP DE ZWARTE LIJST
Problemen met verzending nieuwsbrief hopelijk opgelost
Misschien behoor jij ook tot de mensen die zich de laatste dagen afgevraagd hebben: waar is mijn netties nieuwsbrief gebleven? Geen paniek - wij zijn er nog hoor. Er was alleen een probleem met de verzending van de nieuwsbrief.
Het probleem begon met de dagelijkse nieuwsbrief op donderdagavond. En vrijdagavond werd ook de wekelijkse nieuwsbrief getroffen. Op onze redactie viel, na het drukken op de knop "verzenden" van het script, een massa berichten binnen dat de nieuwsbrief niet afgeleverd kon worden. Nu, dat gebeurt wel meer; soms schrijven wij wel eens een woord dat niet door de beugel van de spamfilters kan. Bepaalde url's (zelfs die van het eerbiedwaardige jamendo.com) worden als verdacht beschouwd, wat een alarmbelletje laat rinkelen bij de mailprogramma's van onze abonnees. Gevolg: de mail wordt tegengehouden, en ons wordt hierover een bericht gestuurd, met de vermelding waarom de mail niet doorgezonden werd.
Maar deze keer was het aantal teruggezonden mails wel ongelooflijk groot (8 op 10!). De reden: het IP adres vanwaar de mails verzonden werden, werd beschouwd als een spammer. Het hostingbedrijf werd gecontacteerd, en nam meteen de nodige stappen om het probleem op te lossen. Wat was er gebeurd? Blijkbaar had een van de andere bedrijven die gebruik maken van die server een probleempje gehad, was zijn account gestolen, en werden er via deze account spammails verzonden - met het nodige gevolg. Het duurde wel enkele dagen en vroeg heel wat werk van ons hostingbedrijf om het IP-adres van al die blacklists verwijderd te krijgen. Maar het probleem zou nu wel opgelost moeten zijn.
In elk geval waren wij toch aangenaam getroffen dat wij meteen van verschillende abonnees een bericht kregen dat zij hun nieuwsbrief ontvangen hadden - het wil zeggen dat er toch wel uitgekeken wordt naaar onze dagelijkse mail, en dat die aandachtig gelezen wordt. En dat beschouwen wij als de grootste beloning!
http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_%28electronic%29


FIREFOX 4: SNELLER DAN OOIT
Maar Chrome 11 slaat terug: je kan praten tegen je computer!

Je zal het druk hebben in de volgende dagen, en je zal belangrijke keuzes moeten maken. De drie grootste browsers van het moment, Firefox, Chrome en IE hebben namelijk een nieuwe versie uit. Je zal dus moeten gaan downloaden, testen, vergelijken, en uiteindelijk een van de drie tot default (standaard) browser moeten maken.
Het zal moeilijk kiezen worden. Firefox 4 is immers veel sneller geworden dan voorheen, je kan beter je bookmarks en andere gegevens synchroniseren met andere computers, en de interface kreeg een belangrijke update. Een uitgebreide bespreking van Firefox 4 lees je bij Ars Technica (1)
Maar de concurrentie zit niet stil. Google heeft (toevallig?) tegelijkertijd versie 11 uitgebracht van zijn Chrome browser. De belangrijkste nieuwigheid hier is dat de browser de HTML spraak-input API ondersteunt. Dat wil zeggen dat je gesproken commando's geven - en dat elke ontwikkelaar een browser app kan maken die met deze spraak-input werkt. Hoe het werkt, eles je bij TechCrunch, waar je ook een link vindt naar een testmodule waar je zelf deze tool kan uittesten (2)
Maar ook Microsoft heeft een nieuwe versie uit voor zijn IE browser, versie 9.
Ook die werd veel sneller, de ruimte voor de pagine werd vergroot door zoveel mogelijk buttons te verstoppen, de download manager bevat nu ook een bescherming tegen malware, aan de tabs werd gesleuteld. En belangrijk: jawel, Microsoft ondersteunt met deze versie nietjes de standaards. Een uitgebreide bespreking bij PCMag. (3)
Tot slot hebben wij de links nog toegevoegd waar u al die browsers kan downloaden. Aan de slag maar!
http://arstechnica.com/open-source/reviews/2011/03/ars-reviews-firefox-4.ars
http://techcrunch.com/2011/03/22/chrome-11-beta/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2369160,00.asp
http://blog.mozilla.com/about_mozilla/2011/03/22/firefox-4-launch-spread-the-word-download-counter-and-more/
http://www.google.com/chrome/
http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx


WINDOWS PHONE 7 UPDATE BRENGT COPY & PASTE
Snel maar eens uittesten!
We blijven nog even bij de updates - kwestie van de lezer aan het werk te zetten! Onterecht wordt er weinig geschreven over de het Phone7 besturingssysteem voor mobiele toestellen van Microsoft. Het is immers erg stabiel, gebruiksvriendelijk, super mooi. Er ontbraken echter wel een aantal dingen, zoals de mogelijkheid om tekst te selecteren en ergens anders in te plakken.
Microsoft heeft nu lang verwachte update uitgebracht aan dit OS, die dit gebrek moeten verhelpen. Verder vind je, naast de copy&paste mogelijkheid, een verbetering aan de WiFi functie, een verbeterde manier om de Marketplace te doorzoeken, zodat je vanop je mobiele telefoon kan zoeken naar specifieke apps. Je zal ook de apps sneller kunnen opstarten en er zijn verbeteringen aangebracht aan de manier waarop het met Outlook werkt.
Vooral dat laatste benieuwt ons, want eerlijk gezegd is dat bij de huidige versie een grote afknapper. Je zou denken dat je op een Windows Phone7 toch nauw zou kunnen samenwerken met Outlook, toch een van de andere sterproducten van Microsoft. Maar neen: synchronisatie van je agenda en contacten verloopt momenteel ongelooflijk stroef - je moet eigenlijk een speciale Live account aanmaken, om via de cloud te synchroniseren. We staan in elk geval te trappelen om te zien of deze update het probleem verhelpt, en houden je op de hoogte!
http://thenextweb.com/microsoft/2011/03/22/the-first-update-to-windows-phone-7-is-now-live/


GOOGLE MEET INTERNETSNELHEID, KRIJGT DEKSEL OP NEUS VOOR BOOKS-COMPROMIS...
... en brengt censuur in kaart. Een snel overzicht

Tja, er gebeurt zoveel in een week tijd, dat het moeilijk is om de onderwerpen te kiezen voor Netties (uitgaande van de veronderstelling dat onze nieuwsbrief wel degelijk geleverd wordt bij de abonnees, want gisteren was het weer mis...). Daarom een kort overzicht van wat er deze week te melden viel van het Google front.
Het belangrijkste nieuws is natuurlijk het feit dat een Amerikaanse rechter het compromis verworpen heeft dat Google afgesloten had met de Author's Guild, een akkoord dat ging om "orphan works" - boeken waarvan de auteur onbekend is of overleden is zonder erfgenamen. Volgens dat akkoord zou Google het recht krijgen om deze boeken in te scannen om ze doorzoekbaar te maken, maar ook als tussenpersoon kunnen dienen tussen gebruiker en uitgever, wanneer de gebruiker zou beslissen om het boek aan te kopen.
Dit akkoord had twee heikele punten. Enerzijds zou de organisatie het geld krijgen van Google en het bijhouden tot de rechtmatige eigenaars van de auteursrechten bekend zouden worden (wat dus nooit zou zijn). Anderzijds wordt dit recht op inscannen exclusief verstrekt aan Google, zodat andere zoekmachines of bedrijven, mochten zij ook die boeken willen inscannen, naast het net grijpen. En dat, zo vond de rechter, geeft Google een oneerlijk voordeel. (1)
Het tweede bericht draait rond het meten van surfsnelheden. Google heeft namelijk de beschikking gekregen over maar liefst 300 TB data over breedband verbindingen, en heeft die geïmporteerd in zijn Public Data Explorer. Daar kan jij ze ook bekijken (2)(3).
En tot slot een derde bericht, dat ook met Google te maken heeft, draait rond censuur. Naar aanleiding van de blackouts van het internet in Egypte en LibiŽ tijdens de opstanden van de bevolking aldaar, heft Google een beurs in het leven geroepen van 1 miljoen dollar, die het ter beschikking stelt van mensen van de Georgia Tech universiteit. Die moeten een tool ontwikkelen die onmiddellijk opmerken en het melden wanneer een overheid ergens in de wereld het internet tracht af te sluiten of te censureren.
(4)
http://www.webpronews.com/google-books-deal-blocked-2011-03
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/03/google-maps-300tb-of-real-world-internet-speeds.ars
http://www.google.com/publicdata/overview?ds=z6q5492nj009fe_
http://www.networkworld.com/news/2011/032211-google-transparency-internet-gatech.htmlNIEUWE STARTUP COLOR SCOORT HOGE OGEN
Vermengt augmented reality met social graphs. Nog een modewoordje nodig?

Deze week was er veel te doen over Color, een nieuwe app waarmee je foto's kan uploaden. De zoveelste?! zal je uitroepen? Volgens verschillende bronnen heeft deze app wel degelijk iets nieuws toe te voegen, wat de app extra interessant maakt. Hij zou namelijk de publieke social graph nemen en het instant delen van berichten via Twitter combineren met de momentopname zoals je die op Instagram vindt. Het geheel overgoten met een sausje van de locatie. Huh? Nog even verduidelijken dus.
Je krijg bij Colors een visuele publieke tijdlijn van een gegeven plaats, in real time. Elke afbeelding die ooit van die bepaalde plaats gemaakt werd, wordt aan die locatie toegevoegd, voor altijd, en zo ontstaat er ook een tijdslijn van die plaats. Ah, het begint te dagen? En het idee staat je wel aan?
Dat is wat investeerders in elk geval ook dachten, want de makers van de Color app hebben meteen al 41 miljoen dollar gekregen van Sequioa en Bain, twee bekende bedrijven die in sgtarters investeren. En dat voor men ook nog maar iets van de app gezien heeft, want hij gaat pas later deze week online... Je zal dan versies kunnen krijgen voor Android en iPhone/ipad.
Natuurlijk zal deze dienst zijn momentum pas na een tijdje verwerven, wanneer genoeg gebruikers foto's geüpload hebben. Maar wij zijn alvast razend benieuwd naar de werking ervan!
Onder andere Wired heeft een heel duidelijke uitleg over deze app.
http://battellemedia.com/archives/2011/03/why_color_matters_augmented_reality_and_nuanced_social_graphs_may_finally_may_come_of_age
http://www.wired.com/epicenter/2011/03/color-me-impressed/2/
http://blogs.wsj.com/digits/2011/03/23/color-app-a-new-frontier-in-social-networking-privacy/BING ZOEKMACHINE KRIJGT MEER FUNCTIES EN HTML5 TOOLS
Maar WP7 gebruikers kunnen er (nog) geen gebruik van maken

Met alle sympathie die we voor Microsoft hebben, zijn er toch momenten dat we het hoofd schudden over onbegrijpelijke strategische beslissingen. Neem nu dit bericht. Microsoft heeft de mobiele versie van haar Bing zoekmachine (m.bing.com) voorzien van nieuwe tools, waardoor je sneller zal kunnen zoeken naar afbeeldingen, real time verkeer en routeplanning. Alleen: je moet dan wel een browser hebben die HTML5 ondersteunt. En de huidige versie van IE die in Windows Phone7 zit, doet dat niet. Heb je een Windows Phone 7 mobiele telefoon, dan zal je moeten wachten tot IE9 mobile uitkomt. Heb je een toestel met een ander OS, of zet je een alternatieve browser op je WP7 toestel, dan kan je natuurlijk wél gebruik maken van deze mobiele tool. Maar het is toch gek dat Microsoft zijn eigen gebruikers een beetje in de steek laat.
Het heeft dat met de lancering van IE9 eigenlijk ook gedaan. Die browser draait immers niet op het Windows XP besturingssysteem. En als je dan weet dat Windows XP nog op heel wat computers staat, dan frons je toch de wenkbrauwen. Het is begrijpelijk dat Microsoft de gebruikers wil dwingen over te stappen naar een nieuwe versie van het OS (kassa, kassa!) maar om wie toch blijft zweren bij Windows XP in de armen te dwingen van concurrerende browsers (Firefox en Chrome ondersteunen Windows XP wél!), dat is toch een brug te ver...
http://thenextweb.com/microsoft/2011/03/23/bing-updates-its-mobile-web-app-html5-and-search-tweaks-abound/
http://m.bing.com/
http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2011/03/23/the-bing-for-mobile-browse-experience-gets-even-better.aspx
Blijf altijd op de hoogte van het nieuws,
ook wanneer u onderweg bent!
Met de mobiele versie van Verkenner
http://m.verkenner.behardware logo
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!NAVI: KINECT KAN BLINDEN GELEIDEN
Touch feedback op de omgeving, en oriŽnteringshulp via spraak
Studenten van de Duitse Konstanz Universiteit hebben een interessant experiment gehouden. En vermits het om studenten gaat die tot een groep behoren die de interactie tussen mens en computer bestuderen, leek het hen wel leuk om de sensor van de Kinect interface van Microsfot uit te testen, om te zien of die ingezet kan worden als oriŽnteringshulp voor blinden.
Het project NAVI (kort voor Navigational Aids for the Visually Impaired) maakt gebruik van de data van de sensor, om de gebruiker via een gordel die kan vibreren feedback te geven over zijn omgeving. Bovendien geeft het systeem gesproeken aanwijzingen, in welke richting de gebruiker zich moet bewegen.
Momenteel ziet de apparatuur er echt niet uit. Het gaat om een (bouwvakkers) helm met daarop een Kinect sensor gemonteerd. Dat wordt dan verbonden met een computer die in een rugzak gemonteerd zit. Heel primitief dus, maar het is een concept, en het blijkt te werken. En ongetwijfeld zal, indien het deugdelijk genoeg is, er wel een bedrijf zijn dat alles netjes kan miniaruseren en elegant verpakken. Een mooie idee om de blinde en slechtziende medemens vooruit te helpen - letterlijk en figuurlijk!
http://www.pressetext.de/news/110317016/navi-kinect-leitet-blinde/BLACKBERRY HELPT DE SUKKELS EN DE VERGEETACHTIGEN
BlackBerry Protect in bèta beschikbaar
Het zal je maar overkomen: je smartphone wordt gestolen, of je laat hem ergens liggen. Dat je je kostbare toestel kwijt bent is één zaak, maar wat je veel meer zorgen baart is het feit dat een ander nu al jouw mail kan lezen, kan inloggen op jouw Twitter en Facebook account, enz.
Een ramp dus. Maar gelukkig zorgen steeds meer bedrijven ervoor dat je vanop afstand kan ingrijpen. Nu ook BlackBerry, met de BlackBerry Protect - zij het dat de dienst momenteel nog in een open bèta verkeert. Met deze dienst kan je draadloos een backup maken van je toestel, je toestel vinden wanneer je het verloren bent (of het gestolen is!), en een restore uitvoeren.
Is je toestel echt gestolen, dan kan je het vanop afstand blokkeren, of zelfs, wil je helemaal zeker zijn dat de oneerlijke vinder niet aan je gegevens kan, die volledig wissen.
Erg handig is ook het feit dat je vanop afstand een erg luide bel kan activeren op het toestel, waardoor de aandacht op het toestel en zijn oneerlijke vinder gevestigd zal worden. Wie wil kan de software via onderstaand adres downloaden.
http://www.blackberry.com/protect
http://www.blackberry.com/appworld


NEXUS S NU IN BELGIË VERKRIJGBAAR
En onbekend merk meldt dat zijn onbekend toestel nu vrijdag aangekocht kan worden
De trouwe lezer weet dat wij de laatste tijd steeds vaker de wenkbrauwen fronsen over de manier waarop Apple als grote lieveling van de Vlaamse pers alle media-aandacht krijgt. In het Antwerps dialect noemt men zo iemand een "febbekak" - het lievelingetje van de juf of meester, dat niets fout kan doen en altijd als voorbeeld gesteld wordt, vaak onterecht.
Ook dinsdag was dat weer het geval. Twee berichten van gelijkaardige belangrijkheid vielen die dag onze mailbox binnen: de iPad 2 zal vrijdag in BelgiŽ in de winkel liggen, en de Nexus S komt op 1 april hier ten lande uit. Drie keer raden welk bericht opgepikt werd door de klassieke media, en welk bericht doodgezwegen werd? Maar gelukkig is er Netties om deze ongelijkheid te trachten recht te zetten.
Hier gaan we dus: op 1 april zal de Nexus S in de Phonehouse winkels in Belgiê liggen, aan de prijs van 549 euro. De Nexus 2 van Google wordt gemaakt door Samsung, en heeft de nieuwste versie van het Android OS aan boord, 2.3 mobile. Het gaat om een toestel met een aanraakscherm van 4 inch, met onder de motorkap een 1 GHz applicatieprocessor, een intern geheugen van 16 GB, een 5 megapixel camera en camcorder achteraan, en een VGA camera vooraan. Een gyroscoop mag niet ontbreken, om het spelletjes spelen pas echt interessant te maken, naast een accelerometer, een digitaal kompas.
Maar het meest speciale is natuurlijk Android 2.3, bijgenaamd Gingerbread. Dat heeft een nieuw toetsenbord met multitouch ondersteuning, naast een nieuwe gebruiksinterface. Multitasking, het toestel gebruiken als WiFi hotspot zijn ook mogelijk, en natuurlijk zijn er de Google diensten zoals Gmail, Google Maps Navigatie, Youtube, plus de toegang die je krijgt tot de honderdduizenden apps die je in de Android Market vindt.
De prijs van dit alles? 549 euro.
http://www.phonehouse.be/
http://www.samsung.be/


FOTO VAN JE GEZICHT KAN PASWOORD VERVANGEN
Bij authenticering wordt je foto met foto op chip vergeleken
Het is een hele rompslomp, al die paswoorden en pincodes te onthouden. Ze mogen niet te moeilijk zijn, want dan kan je ze gewoon niet onthouden. Ze mogen ook niet te gemakkelijk zijn, zoals je verjaardag, de naam van je lief, want dan kan de eerste de beste hacker jouw account of bankrekening kraken (indien hij je bankkaart met chip vindt).
Onderzoekers van de hogeschool St. Pölten ehbben nu een methode bedacht, gebaseerd op biometrie, die ons het leven toch wat gemakkelijekr kan maken. Bij deze software wordt een camerabeeld van de persoon vergeleken met een foto op de chip. Maar moet je dan niet panikeren wanneer je iemand bent die regelmatig naar de kapper gaat, en de ene dag blond en de andere zwartis? Neen, want de software meet de afstand van bepaalde punten in het gezicht, en die is bij mensen redelijk stabiel. Een baard of een bril bij of minder kan geen verschil uitmaken, zo luidt het.
Deze technologie is helaas niet meteen geschikt voor de bankautomaten en betaalterminals in de winkels, want dan zou je die allemaal moeten gaan voorzien van camera's - wat natuurlijk leuk meegenomen zou zijn voor fabrikanten van camera's.
http://www.fhstp.ac.at/
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=110323016


YOUTUBE: MAAK FILMPJES ZONDER CAMERA
Gewoon kiezen uit het voorhanden zijnde materiaal!

Wanneer je leest dat je bij YouTube voortaan zelf een filmpje kan maken aan de hand van het materiaal dat daar beschikbaar is, dan komt het water in je mond. Er wordt immers elke minuut maar liefst 35 uur video opgeladen, en dat is heel wat materiaal. Maar dan schiet er een vraag in je hoofd: mag je dat dan zomaar, iemand anders materiaal gebruiken en verwerken?
Uiteraard niet, en het gaat dan ook niet om content van anderen die bedoeld wordt met dit nieuwe aanbod. Neen, het gaat om een nieuw onderdeel, Create (www.youtube.com/create), waar je een video clips kan maken met tools van drie partner firma's, GoAnimate, Stupeflix en xtranormal. Die hebben avatars, stukjes tekst enz., waarmee je dan een animatiefilmpje kan maken. En volstaat dat niet, en heb je wat centjes teveel, dan kan je beroep doen op de freemium tools, zoals extra geluidjes, animaties, enz.
Bij TechCrunch kan je een voorbeeld zien van een filmpje dat aangemaakt werd met deze tools. Leuk, maar echt niets wereldschokkends...
http://techcrunch.com/2011/03/23/youtube-now-helps-you-make-movies-without-a-camera/
http://www.youtube.com/create
hardware logo
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** BelgiŽ is volop met de lente bezig. Dat merkt zoekertjessite 2dehands.be, waar een massale zoektocht is begonnen naar tuinhuisjes, grasmaaiers, vijvers en verschillende soorten planten.
http://www.2dehands.be

*** Casio Computer Co. Ltd presenteert de Exilim-ZR100, een compact, maar krachtig toestel dat over talrijke functies beschikt: een HDR-functie voor bijzonder realistische foto's, full HD-video's (1080p) en een intelligente zoom (SR Zoom).
http://www.exilim.be

*** Cisco ontvangt twee design-awards
Flip MinoHD-videocamera en Linksys E4200 draadloze router krijgen red dot award voor product design 2011
http://www.theflip.com/?

*** Trend Micro Trendlabs rapport: Nieuwsgierigheid grootste valkuil internetgebruiker
Internetgebruikers lopen door hun nieuwsgierigheid in de val van cybercriminelen. Deze bevindingen komen voort uit het maandelijkse Threat Report van TrendLabs, het multinationale onderzoeks-, ontwikkelings- en supportcentrum van Trend Micro, pionier op het gebied van virtualisatie-en cloudbeveiliging. Daarnaast blijkt ook dat mobiele dreigingen steeds meer hun opmars maken.
http://us.trendmicro.com/imperia/md/content/us/trendwatch/researchandanalysis/14_february_2011_threat_roundup__030811_.pdf

*** Kapitol stelt Infobel Belgium Business v.13 voor, de best tool voor marketing en financiŽle informatie op cd-rom in BelgiŽ
In enkele seconden gemakkelijk de gegevens vinden van 1.300.000 bedrijven en zelfstandigen die gevestigd zijn in BelgiŽ
http://eshop.infobel.com

*** Blackberry heeft een nieuwe app uit voor Facebook
http://www.blackberry.com/beta.

*** Western Digital® (NYSE: WDC), wereldleider in externe opslagoplossingen, maakt vandaag de introductie bekend van het My Book® Studio Edition™ II dual-drive opslagsysteem. Met een capaciteit van niet minder dan 6 terabyte (TB) is dit systeem speciaal ontwikkeld voor de creatieve professionals en Mac® enthousiastelingen van vandaag, die steeds vaker werken met omvangrijke foto- en videobestanden in High Definition. Die nieuwe capaciteit betekent maar liefst 33 procent meer opslagruimte dan bij de vorige modellen, met behoud van dezelfde compacte vormgeving.
http://www.wdstore.com

*** Gebruikers van Astaro Mail Archiving, een cloud based service, kunnen vanaf vandaag met de Astaro Mail Archiving App hun e-mail archieven openen op Apple apparaten. De gratis applicatie is verkrijgbaar in de Apple App Store. Gebruikers hebben dan (onderweg) toegang tot opgeslagen e-mails, kunnen zoekopdrachten uitvoeren en e-mails bewerken direct vanaf de iPhone.
http://www.astaro.com/landingpages/2min-explainer-ama.

*** Polycom en Motorola slaan de handen ineen voor telepresence-functionaliteit op de MOTOROLA XOOM
De geavanceerde telepresence-oplossingen voor individueel gebruik van Polycom nu verkrijgbaar op de MOTOROLA XOOM-tablets voor nog betere samenwerkingsmogelijkheden
http://www.motorola.com/xoom


muziek logo
Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetPALLIDUST - BEYOND THE MOON
[Alternative pop] Het doet altijd goed om een Belgische groep vermeld te horen in een Amerikaanse podcast van zo'n goede reputatie als Dave's Lounge. Pallidus is afkomstig, zo lezen we op de Facebook pagina, van Brugge. Deze band brengt erg mooie lounge/triphop muziek. Bij Reverbnation kan je verschillende songs, waaronder het prachtige Beyond the Moon, in streaming beluisteren.
De inspiratie komt, tussen haakjes, deze week van Dave's Lounge.
http://www.reverbnation.com/pallidust
http://www.daveslounge.com/
http://www.myspace.com/pallidustMOTIF - GIVE IT AWAY
[downtempo lounge] Opnieuw prachtige muziek, om helemaal warm vanbinnen van te worden. Ingehouden optimistisch, kristalzuiver, mooi. Deze band is afkomstig uit DUitsland, en heeft een pagina bij MySpace.
http://www.motif-music.net/about
http://www.myspace.com/motif


ADAM FIELDING - THE CHASE
[electro] De man zelf noemt het guitarscapes - landschappen met een gitaar, maar de gitaar valt niet meteen te horen. Wat je wel hoort is erg scenische muziek, in een wolk van geluiden en ritmes. Knap gemaakt, echt. Op de site van Adam Fielding kan je nog meer over hem lezen en meer muziek beluisteren.
http://www.adamfielding.com/wordpress/?page_id=13


LEMON CHILL - MISSING SOULS
[Electronic] Opnieuw electronische muziek, maar ditmaal met een uptempo ritme. Als de zangeres niet zo ingetogen zong, zou je het zelfs als dance kunnen betitelen. Op de MySpace pagina van de band kan je nog meer muziek in streaming beluisteren. Doen, want het s de moeite waard!
http://www.myspace.com/lemonchill1


VRIJDAG HOORSPELDAG: DE AFGROND
Een thriller van Vlaamse bodem, waarvan de datum van uitzending ons onbekend is. Hij vertelt over een vrouw, Klara, die zich zorgen maakt over de plotse driftbuien van haar man, en het feit dat hij zich daarna niet meer herinnert wat hij gedaan heeft. En dan wordt de buurman neergeslagen...
Als acteurs vermelden we de crème van de Vlaamse theaterwereld: Oswald Versyp, Denise De Weerdt, Anton Cogen, Ward De Ravet, Walter Cornelis. Het is een heel spannend verhaal!
http://hoorspel.wordpress.com/2011/03/21/de-afgrond/Netties werkt samen met:

verkenner bannerEVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Een van de nadelen van Viagra is dat je een hele tijd met een hinderpaal zit.
-gelezen in radiovisie-oor logo
De nieuwe oogstPANORAMA PROFILE: LEUK VOOR OP FACEBOOK

Wanneer je op Facebook bent, ben je niet alleen - je bent met zijn 500 miljoen! En dan is het kwestie van origineel te zijn, wanneer iemand jouw profiel bekijkt. Met deze online dienst kan je een panoramische foto van jezelf maken: je uploadt een foto, en dat wordt dan tegen een bepaalde achtergrond gezet.
[Taal: ENG]
http://www.panoramaprofile.com/index.php


FONTFUSE: BIJ ELKAAR PASSENDE LETTERTYPES
Wanneer je een website ontwerpt is het niet zo evident om lettertypes te vinden die bij elkaar passen. Deze online tool helpt je daarbij, en doont je lettertypes die het samen goed doen. Je moet beginnen met de achtergrond kleur te kiezen via de kleuren wizard, en dan een lettertype kiezen voor je titel, waarna je een lettertype kan kiezen voor de rest van de pagina.
[Taal: ENG]
http://fontfuse.webink.com/
http://www.makeuseof.com/dir/fontfuse-fonts-that-work-well-together


LEGO PHOTO: JOUW FOTO IN BLOKJES
Een tool voor de Lego-fanaten - eigenlijk een app voor de iPhone. Hiermee kan je gewoon een foto die je zelf genomen hebt omtoveren tot iets dat in Lego blokjes gemaakt werd. Je kan het resultaat ook met de rest van de wereld delen.
[Taal: ENG]
http://itunes.apple.com/en/app/lego-photo/id347363502?mt=8#
http://www.makeuseof.com/dir/legophoto-convert-photos-into-lego


BRICKIFY: EEN BAKSTEEN ALS GEZICHT
In een vorige tip kon je van een foto een lego-afbeelding maken, nu krijg je een tip om een afbeelding om te zetten naar kleine 3D blokjes. Het enige probleem: de afbeelding moet wel online staan, want je kan enkel de url van een afbeedling ingeven.
[Taal: ENG]
http://brickify.com/
http://www.makeuseof.com/dir/brickify-turn-images-individual-colored-bricks


ICEBREAKER TAGS: NAAMKAARTJES

Deze site helpt je om grappige naamplaatjes te maken, die je kan opsteken op evenementen en ontmoetingen. De naamplaatjes moeten je helpen om het ijs te breken, en zo gemakkelijker een gesprek op te starten.
http://icebreakertags.com/
http://www.makeuseof.com/dir/icebreaker-cool-name-tags


IF IT WERE MY HOME... EEN BEETJE RELATIVITEIT
Hoe zou jouw leven eruit zien wanneer je in een ander land geboren was? Deze site probeert dat uit te leggen. Je kan er namelijk de verschillende aspecten van twee landen met elkar vergelijken. Vergelijk bijvoorbeeld BelgiŽ met Benin, en je zal zien dat je 14,4 keer meer kans maakt om als kind te sterven, dat je er 19,95 jaar vroeger sterft, dat je 98,11 % minder geld zal besteden aan gezondheidszorgen, enz. Om toch even bij stil te staan...
[Taal: ENG]
http://www.ifitweremyhome.com/compare/BE/BJ
http://www.ifitweremyhome.com/


THESESITESARE.ME: AL JOUW SOCIALE PROFIELEN
Een nieuwe dienst, die het eenvoudiger moet maken voor al wie verschillende profielen heeft in de sociale netweken, om die te beheren en te updaten. Maak je een account aan bij These Sites Are Me, dan centraliseer je als het ware al jouw sociale profielen, en kan je met één klik bij hen inloggen.
[Taal: ENG]
http://www.thesesitesare.me/
http://www.killerstartups.com/Social-Networking/thesesitesare-me-update-all-your-social-profiles


GOALFINCH: MOTIVATIE

Goede voornemens maken is één, ze uitvoeren is twee. Deze site wil zorgen voor een aanmoediging wanneer je het volhoudt. Je moet gewoon een doel kiezen, en een deadline instellen om dat doel te bereiken. En dan zet je geld in. Als je je doel bereikt, dan krijg je het terug, en als je het niet bereikt, dan gaat het geld naar liefdadigheid.
[Taal: ENG]
http://www.killerstartups.com/Web-App-Tools/goalfinch-com-incentives-for-improving
http://www.goalfinch.com/


WORDPRESSTHEMESHOCK
WTS is een online verzameling van thema's en allerlei gadgets voor je Wordpress blog. Je vinddt er icoontjes, logo's, web templates, vector afbeeldingen... En alles kan gratis gebruikt worden. Er is ook een rubriek met spullen die je tegen betaling gebruiken kan. Aan jou de keuze!
[Taal: ENG]
http://www.killerstartups.com/Blogging-Widgets/wordpressthemeshock-com-themes-for-wordpress
http://www.wordpressthemeshock.com/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: STUVIA
Een student moet heel wat tijd en inspanning in zijn eindwerk steken. En eens dat afgeleverd is... is het weg. Deze site wil de student de kans bieden om zijn eindwerk en al het studiemateriaal dat ervoor verzameld werd niet volledig verloren te laten gaan: je kan er namelijk je materiaal delen, gratis of tegen een zelf bepaald bedrag.
[Taal: NL]
http://www.stuvia.com/nl/allesover/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: LANDENKOMPAS

Deze site biedt informatie over 341 verschillende landen, informatie die vooral bedoeld is voor wanneer je op reis zou gaan naar dat land. Wij gingen alvast kijken wat de site over BelgiŽ weet te vertellen, vonden het aanbod links toch wel aantrekkelijk. en natuurlijk is de informatie op de site echt wel nuttig.
[Taal: NL]
http://www.landenkompas.nl/belgie
http://www.landenkompas.nl


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: GEHEUGENPROBLEMEN
Soms vergeet je al eens iets. En vooral wanneer je dan al wat ouder wordt, dan slaat de angst je om het hart. Ben ik misschien getroffen door Alzheimer? Deze site wil het antwoord brengen; je kan er o.a. lezen wat de signalen zijn van Alzheimer.
[Taal: NL]
http://www.geheugenproblemen.be/


VRIJDAG MULTIMEDIA: STREET ART UTOPIA
Een site waar je een reeks artikels vindt waarin de beste street art foto's verzameld werden. Om uren zoet te zijn - wij hebben alvast heel mooie foto's gezien! [met dank aan @bertheymans)
[Taal: ENG]
http://www.streetartutopia.com/


VRIJDAG MULTIMEDIA: DE KRANT VAN VANDAAG
Een ongelooflijk knappe én interesante interactieve landkaart, waarop je in real time de eerste pagina's van de kranten uit de hele wereld kan zien. En ja, ook voor BelgiŽ. De Morgen, Het Nieuwsblad, De Standaard...Handig: even de cursor naar Nederland bewegen, en je ziet meteen de krantenkoopen van onze noorderburen. (Met dank aan @rlthclause)
[Taal: ENG]
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/


VRIJDAG MULTIMEDIA: SLIMME UITVINDINGEN
In dit artikel vind je echt prachtige staaltjes van inventiviteit en origineel design. Het gaat om originele uitvindingen: USB-stekkers die je als het ware serieel schakelt; een trap waarvan een trede tegelijkertijd ook schoenen opbergvak is; een theezakje dat opgeborgen wordt in de bodem van het schoteltje, enz. Om te bekijken, en te bewonderen!
[Taal: ENG]
http://nedhardy.com/2011/03/10/34-cleverly-designed-inventionsBezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:

Wim W.: http://www.tenbunderen.be/ - http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.comsites logo
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be


techbytes logo

*** TECHBYTES
http://www.techbytes.be/
*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/
- Sony Ericsson lanceert 4 nieuwe smartphones
http://www.belgiancowboys.be/mobile/1747
- E-commerce update op de E-shop Expo
http://www.belgiancowboys.be/e-commerce/1744
- Vacature website Monster lanceert iPad applicatie
http://www.belgiancowboys.be/mobile/1742

AD logo

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Vodafone beveiligt voicemail verder
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/574893/2011/03/24/Vodafone-beveiligt-voicemail-verder.dhtml
- Acht op de tien peuters surft online
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/574902/2011/03/24/Acht-op-de-tien-peuters-surft-online.dhtml
- Voicemails van ministers op straat
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/574743/2011/03/23/Voicemails-van-ministers-op-straat.dhtml


digitale revolutie logo

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/
- Probeer Saldodipje gratis uit
Wel eens in de supermarkt je boodschappen terug moeten zetten omdat bij het pinnen bleek dat je saldo ontoereikend was? Dankzij Saldodipje hoeft dat niet meer.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=29357
- Eerste 10 jaar geen 3D televisie zonder bril
De techniek wordt al volop gedemonstreerd. Maar volgens Samsung duurt het nog wel 10 jaar voor we zonder bril naar 3D televisie kunnen kijken.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=29356
- Internetradio op z'n best
Er is veel gratis software waarmee je naar internetradio kunt luisteren. Toch weet TapinRadio zich te onderscheiden.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=29078elektrozine logo


*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be

- ArtSound geeft multiroomsystemen facelift
De Belgische producent van audiosystemen ArtSound vernieuwt voor 2011 zijn audioverdeelsystemen ART5.4 en ART8.8. Enkele handige functies zoals een ge ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5770
- Sony Handycam met ingebouwde projector
Sinds mensenheugenis staat de Consumer Electronics Show in Las Vegas garant voor elektronische hoogstandjes. Dit jaar stonden we versteld van Sony's vernieuwde ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5754
- Skyline: totaalconcept in deurpostbeveiliging
Fermax, gespecialiseerd in toegangscontrole, lanceert een gloednieuw totaalconcept. Skyline integreert je videofonie, toegangscontrole en informatieve displays in één geheel. Met 28 onderling integreerbare ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5750


computerworld logo

*** COMPUTER WORLD

http://www.computerworld.be/
- Derde editie van het Mobile Marketing Forum
Op 28 april aanstaande geven wij u graag afspraak in hotel Méridien voor een nieuwe editie van het Mobile Marketing Forum.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=22407&style=99896
- De 'korting' als basis voor direct marketing 2.0
De sociale media hebben zich opgeworpen als echte massamedia, ideaal om op een efficiŽnte en ultrasnelle manier positieve boodschappen over te brengen in de vorm van 'buzz'.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=22405&style=99896
- Little Miss Robot bouwt innovatieve installatie voor Samsung
In het kader van Sensation 2011 heeft Little Miss Robot voor Samsung een innovatieve installatie ontwikkeld. Samsung is de hoofdsponsor van het jaarlijkse dansfestival.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=22404&style=99896

digimedia logo

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- De "korting" als basis voor direct marketing 2.0
http://www.digimedia.be/content.php?rubric=News&lng=nl&id=8510
- Succesvolle release van Firefox 4
http://www.digimedia.be/rubric=News&content.php?lng=nl&id=8513
- E-shop Expo lanceert mobiele site
http://www.digimedia.be/content.php?lng=nl&id=8515&rubric=News

computertaal logo

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Link superdraadloze router in zakformaat
http://computertaal.info/2011/03/24/d-link-superdraadloze-router-in-zakformaat/
- Extra nieuws: cyberaanval op de EU
http://computertaal.info/2011/03/24/extra-nieuws-cyberaanval-op-de-eu/
- Het Spam & Phishing verslag van Norton van Symantec
http://computertaal.info/2011/03/24/het-spam-phishing-verslag-van-norton-van-symantec/

tweakers logo

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Sabam wil vrachtwagenchauffeurs muziekheffing opleggen
http://tweakers.net/nieuws/73433/sabam-wil-vrachtwagenchauffeurs-muziekheffing-opleggen.html
- Moonlight krijgt hardwareversnelling voor Silverlight-video
http://tweakers.net/nieuws/73429/moonlight-krijgt-hardwareversnelling-voor-silverlight-video.html
- Honderd miljoen apps gedownload uit Samsungs downloadwinkel
http://tweakers.net/nieuws/73415/honderd-miljoen-apps-gedownload-uit-samsungs-downloadwinkel.html


tip logo
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/InternautVoor deze rubriek danken wij
Arnold Top en Gerard Schaefers (Sjeef)
WAAROM KAN IK GEEN .DOCX BESTANDEN OPENEN? IK HEB TOCH MICROSOFT WORD?

Toen Microsoft Office 2007 uitbracht, stapte het over van het vertrouwde .doc formaa naar .docx, (het Office Open XML formaat). Heb jij Word 2003, of een vroegere versie van Office, dan zal je de .docx bestanden die je van vrienden ontvangt, niet kunnen openen. Hetzelfde trouwens voor .xls en .xlsc voor de Excel bestande, en .ppt en .pptx bestanden voor Powerpoint.
Heb je Office 2010 of 2007, dan kan je die bestanden natuurlijk wel openen. Maar voor de anderen is er maar één advies: je moet het Office Compatibility pack installeren.
http://office.microsoft.com/en-us/word-help/open-a-word-2007-document-in-an-earlier-%20version-of-word-HA010044473.aspx
http://www.pcworld.com/article/217190/how_to_open_office_2007_and_2010_files.html


COMPUTER RAADSELS: WAAROM MAG IK VAN WINDOWS BEPAALDE BESTANDEN NIET WISSEN?

Soms kan het gebeuren dat je een bestand wil wissen, maar dat Windows zegt dat je dat niet mag. Waarom? Dat kan zijn omdat je geen toegangsrechten hebt op dit bestand. Maar veel vaker is het gewoon omdat dit bestand in gebruik is. En je kan nu eenmaal geen bestand wissen terwijl het besturingssysteem dit gebruikt - want dan zou Windows crashen.
Hoe je dit oplost? Gewoon je computer herstarten. En dan, vooraleer je enig ander programma opstart, tracht je om dat bepaalde bestand opnieuw te wissen.
http://www.pcworld.com/article/217193/why_wont_windows_delete_a_file.html


COMPUTER RAADSELS: WAAROM BLIJVEN ER PROGRAMMA'S ACHTER?
Nog een van die onbegrijpelijke dingen: je installeert een progje om het uit te testen. Je vindt het maar niets, en verwijdert het weer. En toch blijven er bestanden achter op jouw computer zoals een verwijzing in je Start menu, en andere wees-bestanden en folders.
Sommige programmeurs zijn nu eenmaal slordig bij het afwerken van hun programma. Wil je die overbodige bestanden toch verwijderen, dan zal je beroep moeten doen op een speciale un-installer, zoals iObit Uninstaller, die ook in het register de achtergebleven vermeldingen gaan verwijderen.
http://www.iobit.com/advanceduninstaller.html
http://www.pcworld.com/article/217191/how_to_completely_uninstall_programs.html


COMPUTER RAADSELS: WAAROM WILLEN ADOBE READER EN JAVA ZO VAAK UPDATEN?
En moet ik die updates wel uitvoeren?
Om op die laatste vraag te antwoorden: updates worden meestal uitgebracht om een lek of zwakke plek in een bepaald progje te dichten. En ja, dus installeer je best al die updates.
Wil je minder updates? Het enige alternatief is de software in kwestie (Adobe reader of Java) te dumpen. Bij Adobe Reader kan dat, want die kan je vervangen door meer lichtgewicht progjes, zoals Foix Reader. Maar java, daar kan je helaas niet omheen.
http://www.pcworld.com/article/217194/why_do_adobe_reader_and_java_update_so_often.html
http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,62648-order,1-page,1-c,alldownloads/description.html


COMPUTER RAADSELS: HOE ZIT DAT MET "SAFELY REMOVE"?
Is het eigenlijk echt nodig om eerst op de button "safely remove" te klikken, om een USB stick of externe harde schijf te verwijderen die op jouw computer aangesloten zijn? Jawel. Want als je die stick, schijf, of geheugenkaart van je computer verwijdert terwijl je computer nog data aan het wegschrijven was, kan dit data corrumperen, en zou het externe medium wel eens onleesbaar kunnen worden.
Het probleem is echter dat je niet meteen ziet wanneer Windows of een of andere toepassing data aan het schrijven of lezen is.
Dat is waarom het echt wel aangeraden is om op het icoontje "Safely Remove Hardware" klikt, dat in de systeembalk zit - soms wel verborgen tussen al die andere icoontjes. Klik je op deze button, dan krijg je een keuzelijst met alle aangesloten hardware op de USB poorten. Kiez het gewenste toestel, en wacht tot je de "Safe to remove hardware" booschap ziet. Verwijder dan pas het toestel.
Zie je geen Safely Remove Hardware icoontje in je systeembalk, of ben je niet zeker welke letter van het lijstje overeenkomt met jouw toestel, probeer dan dit alternatief: dubbelklik op My Computer, en ga naar het icoon voor het af te koppelen toestel. Klik er rechts op, en kies Eject.
http://www.pcworld.com/article/217196/how_to_safely_remove_devices.html
shareware logo
Van alles halen, (bijna) niets betalen...
MINDER DAN 1 MB: VISPA
Windows all - 0,084 MB - freeware
Een open source tool waarmee je verhinderen kan dat programma's die je eigenlijk niet nodig hebt toch opgestart worden, samen met het opstarten van jouw computer.
http://www.chip.de/downloads/Vispa_27485280.html
http://vispa.whyeye.org/


MINDER DAN 1 MB: DRIVERVIEW
Windows - 0,084 MB - freeware
Bij Windows 7 is het probleem gelukkig zo goed als opgelost, maar wie vaak met een "blue screen of death" geconfronteerd wordt, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met defecte drivers. Dit programma biedt een overzicht van alle drivers die op jouw systeem geïnstalleerd zijn.
http://www.chip.de/downloads/DriverView_19004781.html
http://www.nirsoft.net/


MINDER DAN 1 MB: VIDEOCACHEVIEW

Windows 2000/XP/Vista/7 - 0,073 MB - freeware
Met dit progje kan je zonder probleem elke video die je online in streaming gezien hebt, op je harde schijf in de cache terugvinden. Je kan deze tool gebruiken bij IE, Firefox of Google Chrome.
http://www.chip.de/downloads/VideoCacheView_33276022.html


MINDER DAN 1 MB: SMARTSNIFF
Windows all - 0,08 MB - freeware
Dit progje vertoont jou alle activiteiten die zich op je netwerk afspelen, en analyseert die. Je kan meer dan 20 parameters ingeven, zoals grootte van de data, netwerk adres van zender en ontvanger, soort protocol, of naam van de dienst.
http://www.chip.de/downloads/SmartSniff_38473143.html


MINDER DAN 1 MB: OPENEDFILESVIEW
Windows - 0,067 MB - freeware
Met dit progje komt er wat licht in de duisternis van hoe de computer werkt. Je krijgt namelijk te zien welke bestanden er op dit moment geopend zijn, en geeft je bovendien gedetailleerde informatie erover.
http://www.chip.de/downloads/OpenedFilesView_38458419.html


MINDER DAN 1 MB: USBDEVIEW
Windows - 0,068 MB - freeware
Deze gratis tool toont je gewoonweg welke toestellen er aangesloten zijn op de USB poorten van je computer. Handig, want zo kom je ook te weten of er een derde zich toegang verschaft heeft tot jouw computer, via bijvoorbeeld een keylogger!
http://www.chip.de/downloads/USBDeview-32-Bit_25521735.html


KLEINER DAN 1 MB: STARTUPMONITOR

Windows - 0,060 MB - freeware
Nog een klein, handig progje dat op de achtergrond alle wijzigingen in het oog houdt die aangebracht worden aan de autostart van je Windows. Wordt er toch iets veranderd, dan krijg je een waarschuwing.
http://www.chip.de/downloads/StartupMonitor_32331240.html


MINDER DAN 1 MB: DOWNTESTER
Windows - 0,058 MB - freeware
Hangt je internetverbinding? Met deze tool kan je de snelheid van het downloaden testen: hij gaat bij verschillende sites de downloadsnelheid meten.
http://www.chip.de/downloads/DownTester_41669385.html


VRIJDAG ALTERNATIEVE 0S: CATAWIKI APP

iPhone - euro 4,99
Met deze applicatie gemaakt heb je op je iPhone of iPod touch je verzameling en zoeklijst altijd bij de hand. Je synchroniseert eenvoudig je verzameling en zoeklijst met de app. Vervolgens kun je deze razendsnel overal bekijken zonder dat je nog een internet verbinding nodig hebt.
http://itunes.apple.com/nl/app/catawiki-mobile/id421151498?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


VRIJDAG ALTERNATIEVE OS: REALTIME PHONEBOOK BELGIUM
Nokia - freeware
Deze app identificeert bellers die niet in je contactenlijst staan en geeft suggesties voor alternatieve contacten wanneer je belt, inclusief nummers. 3G en mobiele internetverbinding is vereist voor het gebruik van deze app.
http://store.ovi.com/content/85864

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.
Het laatste woord....
Wij ijveren in onze artikels er altijd voor dat het internet zo toegankelijk moet zijn, voor iedereen, en dat makers van toestellen ook met anders validen, mensen met een handicap, rekening meoten houden. Maar lezer Bart Simons heeft ons toch wel het schaamrood op de wangen laten krijgen, toen hij ons erop wees dat onze eigen website het de blinden niet gemakkelijk maakt om te reageren op de artikels...

<<<

Beste Hilde,

Ik lees Netties al jaren via de wekelijkse mail, maar ik had nog nooit geprobeerd een reactie op de site achter te laten.

Nu wilde ik dat doen omdat ik zelf blind ben en dus direct betrokken bij het artikel over de ontoegankelijkheid van google apps.

Helaas kan ik als blinde geen reactie achterlaten op netties.be omdat ik de captcha niet kan zien. Sommige sites voorzien in een audio-alternatief maar ook die zijn vaak niet vrstaanbaar (vb. recaptcha).
Kan hier iets aan gedaan worden? Een recent artikel over captcha's:
http://www.smashingmagazine.com/2011/03/04/in-search-of-the-perfect-captcha/
pleit trouwens voor een meer doordacht gebruik van captcha's.
Mollom bijvoorbeeld toont enkel een Captcha als er een vermoeden van spam is.
Helaas is die captcha ook niet toegankelijk voor blinden. Er is wel een audio-alternatief en dat is goed verstaanbaar, maar ze gebruiken flash om de audio captcha af te spelen.

Mijn reactie op het google apps artikel komt ongeveer hierop neer.

Ja, het is heel vervelend dat Google Docs zo slecht toegankelijk is. We zouden het met de collega's graag gebruiken, maar ik kan daar dus niet aan meedoen.
Gmail heeft een basic HTML versie die inderdaad bruikbaar is voor de basishandelingen, maar als je iets meer wil, ben je toch aangewezen op de standaardversie maar die is dus helaas niet bruikbaar als je blind bent.

Een ipad/iphone is overigens wel toegankelijk dankzij de ingebouwde screenreader VoiceOver. Ga naar instellingen, algemeen, toegankelijkheid en schakel voiceOver in. Je toestel begint dan te praten. Let op, het reageert
nu wel anders. Vanaf nu moet je dubbeltikken om iets te activeren. Zo is het mogelijk het hele toestel en dus ook het virtuele klavier te gebruiken zonder naar het scherm te kijken.

Ik volg je bemerking wel waar het het onderwijs betreft. Ik moet er niet aan denken om in een les of vergadering nota's te nemen op een touch screen. Een toetsenbord is dan veel efficiŽnter.

groeten

Bart Simons

>>>

We proberen zo snel mogelijk iets aan die captcha te doen!NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO)
Manu Drieghe

Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.AFSLUITER VAN DE WEEK
Leraars openen de deur, maar binnengaan moet je zelf doen.
-Chinees gezegde-