netties banner
Verschijnt iedere zaterdag

Deadline van volgende editie:
6/1/2011
om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be
INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord
Enkele lezers op Twitter:
http://www.twitter.com/marijkepante
http://www.twitter.com/helalalphen
http://www.twitter.com/pietr
http://www.twitter.com/hewlettt

Uw naam hier? Meld u aan!

NeTTieS
Jaargang 15
Nummer 681 van 2512/2010Gegroet lezer,

Oei, wat ziet het wit buiten... Hier lag vanmorgen een laag van minstens 20 cm. Ongetwijfeld hebt u, net als wij, moeten ploeteren om bij de winkels te geraken, en daar snel alle lekkers te kopen dat u gepland had voor de kerstmaaltijd. Om dan snel, snel, naar huis te gaan, nu het nog kan. Wanneer wij dit schrijven is het 16u30, en het verkeer op straat is zo goed als stil gevallen. Hopelijk geraken de mensen die vandaag moesten werken, zoals in de supermarkten en winkels, ook veilig thuis...

Wij gaan in elk geval dit nummer nog afwerken, en dan trekt de redactie van Netties de deuren achter zich toe, voor een hele week lang. U krijgt weer nieuws van ons vanaf 3 januari. Deze week viel er ook weer heel wat te beleven. Onder andere de Wikileaks bleven nog nazinderen, want zij brachten aan het licht hoe de VS en de amusementsindustrie fel gelobbyd hebben om een nieuwe, strenge anti P2P werk erdoor te krijgen. Frankrijk heeft dan weer andere katjes te geselen: na de Hadopi-wet, de wet van de 3 waarschuwingen, is er een nieuwe wet onderweg die de vrijheid van de internaut streng aan banden dreigt te leggen, door een filter in het leven te roepen waarvoor de Franse regering als enige, zonder verantwoording te moeten afleggen, kan bepalen welke sites er op die lijst komen.

Er zijn natuurlijk ook leuke dingen te melden - nieuwigheden bij Google en Co natuurlijk, Arnold heeft ons weer wat tips bezorgd voor de Mac, er zijn wat leuke (en gratis!) open source programma's - kortom, er valt weer heel wat te experimenteren.

Namens de ganse redactie wens ik al onze lezers fijne feestdagen toe: een leuk jaareinde, en vooral een gezond begin van het nieuwe jaar. En vergeet u de vogeltjes niet - die hebben het erg te verduren in dit barre weer...

Hilde


Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!verkenner bannerKanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.MOET ER EEN EUROPESE CROWD-SOURCED DATABANK VOOR CYBERCRIME KOMEN?
Burger wordt ingezet om misdaden aan te geven

Een Brits parlementslid heeft het plan opgevat om de burger in te zetten bij de bestrijding van cybercrime. Er bestaan wel initiatieven in de verschillende EU lidstaten, maar het is de bedoeling om een overkoepelende dienst te maken, waarbij de gegevens van die verschillende landen bijeen gebracht worden.
Dit initiatief zou nodig zijn omdat de boeven steeds meer het internet inschakelen als werkterrein; de boeven die zich met "offline" misdaad, zoals drugs, mensen handel, BTW-fraude, bezighouden, zijn ondertussen ook geen digibeten meer. Zij worden steeds beter in het gebruik van het internet, zoals bijvoorbeeld voor hun communicatie. Dat zij daarbij menen dat internet-telefonie zoals Skype niet afgeluisterd kan worden, is natuurlijk een misvatting die de boeven duur te staan kan komen.
Er bestaat al wel Europol, een politiedienst die overkoepelend werkt voor de hele EU. Die heeft een speciale afdeling die de belangrijkste boevenbendes in Europa in kaart moet brengen. Dat zou nu aangevuld moeten worden met een dienst waarvoor beroep gedaan wordt op de burger: een internet crime reporting online dienst. Burgers zouden daar cybermisdaad kunnen aangeven, en die gegevens zouden dan niet enkel meer nationaal, land per land behandeld worden, maar over de hele EU.
Meer over het initiatief lees je bij BBC. Wat ons verwondert is dat er zo'n initiatief nog niet bestond - iets wat ons in onze mening versterkt dat de bestrijding van piraterij om bizarre redenen nog altijd hoger op het lijstje van prioriteiten staat dan het bestrijden van échte misdaad...
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12004134
http://www.theregister.co.uk/2010/12/17/europe_cybercrime_crowd_sourcing/


GMAIL MAG GEEN MAILS MEER MEELEZEN, VINDT EU
Business model van Gmail op losse schroeven in Europa?

We blijven nog even bij de EU. Al vaker hebben wij de opmerking gemaakt dat de EU, terecht, vragen stelt bij praktijken die in de VS schering en inslag zijn. Zo ook nu weer: volgens een bericht bij Webwereld wil het Europees Parlement maatregelen nemen tegen het feit dat gratis e-maildiensten zoals Gmail jouw berichten meelezen, om dan relevante reclame te plaatsen bij die berichten.
De maatregel kadert in een pakket initiatieven die het EP neemt om de gebruiker beter te beschermen tegen ongewenste reclame. Het EP stoort zich vooral aan het feit dat de gebruiker op voorhand niet verwittigd wordt van dat "meelezen", en dat hij geen keuze heeft. Voor het EP zijn er dan ook verschillende oplossingen mogelijk: diensten zoals Gmail kunnen bijvoorbeeld de optie bieden om te betalen voor de webmail, en dan geen reclame meer te zien krijgen. Wanneer de gebruiker kiest voor de gratis webmail mét reclame, moet de gebruiker expliciet instemmen met het scannen van zijn mails. En Google kan ook advertenties vertonen die dan niét gebaseerd zijn op de gescande tekst van de mail - maar dan schiet die reclame natuurlijk zijn doel voorbij.
Je zal in elk geval begrijpen dat het EP met dit initiatief het bedrijfsmodel van diensten zoals Gmail op losse schroeven zet. Het IAB (interactive Advertising Bureau) heeft in elk geval al gereageerd, want contextuele advertenties zijn nu eenmaal iets waarop de hele adverteerbusiness de laatste jaren zich volledig is gaan baseren. Hoe gerichter, hoe beter - voor de adverteerder, maar ook voor de gebruiker, die een doelgerichte advertentie minder als storend zal ervaren, omdat die dichter bij zijn interessepunten ligt.
Er zal duidelijk een evenwicht gevonden moeten worden tussen bescherming van de gebruiker, en gezonde bedrijfsmodellen...
http://webwereld.nl/nieuws/68136/europa-legt-bom-onder-verdienmodel-gmail---update.html


TELENET BRENGT TV NAAR JE COMPUTER (BINNENKORT)
Maar iPad en iPhone krijgen de première

Wat is het toch met bedrijven dat zij zo "hip" willen zijn, dat zij willen tonen dat zij "erbij horen", dat zij toepassingen uitbrengen speciaal voor de iPad en iPhone, nog voor ze een toepassing uitbrengen voor de gewone computer? iPad en iPhone hebben inderdaad het aureool trendy te zijn, maar slechts een fractie van de internauten beschikt over zo'n toestel.
Wanneer een bedrijf zoals Telenet aankondigt dat het haar tv-aanbod, toch een aanbod voor de "gewone" gebruiker", ook naar de computer brengt, zou je toch mogen verwachten dat het de "gewone" computer zou zijn - de laptop in je huis, de desktop, of een notebook ergens in de kamer van zoon of dochterlief. Maar neen, als eersten zullen het de iPad en iPhone zijn die van dit aanbod, de nieuwe Yelo dienst van Telenet, kunnen genieten.
Om even te vertellen waarover het eigenlijk gaat: Telenet, de Vlaamse operator die telefoon, internet en tv aanbiedt, heeft een nieuwe dienst gelanceerd, Yelo. Daarmee kan je dus draadloos overal in je huis tv-programma's bekijken die je via de kabel binnenhaalt: op de iPad en iPhone voorlopig, en later ook via alle computers die draadloos met je hub verbonden zijn. Dat zal dus de eeuwige discussies oplossen: pa wil voetbal kijken, ma, wil naar So you think you can dance zien, zoonlief wil naar een reeks kijken, en dochterlief naar Beneleux Next Top Model. Iedereen zou, zo meldt het persbericht van Telenet, zijn eigen programma kunnen bekijken.
Er zit wel een addertje onder het gras. Om te beginnen moet je natuurlijk klant zijn bij Telenet, voor digitale tv. Een gewoon internetabonnement volstaat dus niet. Verder tellen al die programma's mee voor je gewone downloadlimiet. Naar wij vernomen hebben zou 1 uur tv via het internet gelijk staan van 3 GB. Tel maar uit, en je weet je downloadlimiet als sneeuw voor de zon smelten zal.
Er zijn nog enkele ander X-factoren die je moet afwachten vooraleer je voor dit aanbod kiezen kan. Want ook de prijs van dit nieuwe aanbod is niet gekend. Bovendien is het aanbod beperkt: niet alle zenders die je via je digitale tv-abonnement krijgt, zal je ook via Yelo kunnen bekijken.
Nog even afwachten dus. Je kan natuurlijk wel de iPhone en iPad app downloaden en uittesten, maar denk om je downloadvolume! En wat zeker en vast interessant is, is de mogelijkheid om via Yelo het tv-programma te bekijken (voor alle gebruikers, ook niet-Telenetklanten) en om je digibox, de harde schijf van je tv, vanop afstand te programmeren via Yelo.
Meer over het aanbod bij Telenet zelf.
http://yelo.yelo.be/wat-is-yelo
http://vimeo.com/17916838


HOE TWITTER IN EEN JAAR TIJD VERANDERD IS
Meer profielen, en iedereen twittert meer

Ben jij dit jaar serieus aan het twitteren gegaan? Dan ben je niet alleen. Het afgelopen jaar zijn er 100 miljoen gebruikers bij gekomen, en dat heeft het vertrouwen in de microblogging dienst uiteraard versterkt. Ook de investeerders geloven erin: Twitter kreeg verleden week zopas nieuw geld van beleggers - wat nodig is, want het voorbije jaar steeg het personeelsbestand van 130 naar 150 mensen.
Twitter verdient dat vertrouwen ook wel. De dienst is, ondanks zijn groot aantal gebruikers, de laatste tijd toch wel stabiel te noemen. Er werden tal van verbeteringen aangebracht aan de site zelf, maar ook aan de apps die je op je mobiele toestel gebruiken kan om ook onderweg te blijven twitteren.
Die toeloop op Twitter heeft er wel voor gezorgd dat het "milieu" zelf van Twitter veranderd is. De oorspronkelijke twitteraars worden nu wat verdrukt door al dat "nieuwe" volk. De mensen die voor januari 2009 een account aangemaakt hadden, zijn nog maar goed voor 4,7% van de totale Twitter-bevolking. De nieuwe twitteraars blijken meer persoonlijke informatie over zichzelf vrij te geven in hun profiel, zo blijkt uit een recente studie. In 2009 was dat 31%, en in 2010 is dat 69%. 82% geeft zijn naam op, 73% waar hij woont, en 45% een website, tegenover resp. 33%, 44% en 22% in 2009. Dat wijst erop dat de twitteraars zich niet ongemakkelijk voelen om die informatie vrij te geven, maar bovendien dat zij het belangrijk vinden om op Twitter een profiel te hebben.
De meeste twitteraars (95,8%) volgt minder dan 500 mensen. Er zijn er slechts 0,05% die meer dan 10.000 andere mensen volgen. Anderzijds volgt slechts 21% minder dan 5 mensen, waar dat in 2009 nog 37% was.
Gevolgd worden dan: de grote meerderheid van de gebruikers (95,9%) heeft minder dan 500 volgers. Slechts 0,06% heeft meer dan 20.000 volgers, en 2,12% heeft meer dan 1.000 volgers.
En is het nog altijd zo dat er op Twitter meer "loerders" zijn dan actieve twitteraars? Dat blijkt nog altijd zo te zijn. Meer dan drie kwart van alle twitteraars (80,6%) heeft minder dan 500 berichten geplaatst. Een harde kern (2,2%) is goed voor 53,8% van alle boodschappen, 22,5% is goed voor 90% van alle activiteiten. In 2009 was 5% goed voor 75% van alle activiteiten, 10% goed voor 86% van de activiteiten. Wat eigenlijk wil zeggen dat er toch meer mensen zijn die actief zijn.
Tot zover de cijfers. Onze persoonlijke indruk is dat Twitter een enorm handige bron is voor wie informatie wil vinden over een bepaald onderwerp, of dat nu een journalist is of een sporter, een fotograaf. Je vindt gelijkgestemden, en volgt ze. Het handige aan Twitter is dat er haast geen stoorzenders zijn: wie teveel overbodige berichten plaatst, kan je meteen ontvolgen. Of je nu commentaar wil geven over Mijn Restaurant, Reyers Laat, of de verkiezingen: je vindt elkaar via de #hashtags, of je elkaar nu volgt of niet. Twitter is voor velen dan ook uitgegroeid tot een onmisbare tool...
http://www.readwriteweb.com/archives/how_twitter_use_has_changed_from_2009_to_2010.php


FACEBOOK LAAT GEBRUIKERS OOK OP ANDERE WEBSITES INLOGGEN
Maar maken we daarmee Facebook niet nog machtiger?

Verleden week werden de inloggegevens van het Gawker-netwerk gekraakt. Een feit dat gevolgen had ver buiten Gawker zelf, omdat verschillende andere websites aan hun gebruikers vroegen om hun paswoord aldaar te wijzigen, o.a. Yahoo. Tal van websites zullen zich, als gevolg van deze kraak, wel afgevraagd hebben of de maatregelen die zij genomen hebben om de paswoorden van de gebruikers te beschermen wel afdoende zijn.
Zij zullen hoogstwaarschijnlijk wel opgelucht gereageerd hebben toen zij lazen dat Facebook een nieuwe dienst aanbiedt, die voor websites van derden een oplossing kan bieden: wie wil moet gewoon een lijntje code in zijn website inlassen, en voortaan geschiedt het aanmelden en het bijhouden van paswoorden volledig via Facebook. Dat kan omdat die code een formuliertje oproept, waarin de Facebook-gegevens van de gebruiker reeds ingevuld staan. De website zelf moet dan gewoon een vakje toevoegen voor eventuele bijkomende informatie die nog nodig is.
Slim bedacht van Facebook, en een oplossing voor de websites van derden. Maar je kan er toch wel vragen bij stellen. Want het maakt Facebook opnieuw machtiger. Het verzamelt steeds meer en meer gegevens. Via de "Likes" bouwt het een historiek op van jouw surftochten. Facebook zou trouwens proberen om grote mediabedrijven zoals Time Warner en Verizon over te halen om eveneens Facebook te gebruiken als registratiemodule voor de gebruikers.
Kan je Facebook wel vertrouwen met al die gegevens? Gegevens verzamelen wil immers ook zeggen dat je die gegevens gebruiken wil, voor analyse, al is het maar om doelgerichte reclame te vertonen. Zal Facebook bestand zijn tegen het grote geld van de adverteerders, die natuurlijk graag al die gegevens willen hebben?
Een interessant artikel hierover vind je bij ReadwriteWeb (1). Webmasters die geïnteresseerd zijn in het invoeren van deze Facebook registratie, kunnen voor info terecht bij Facebook zelf (2) (3)
http://www.readwriteweb.com/archives/facebook_makes_big_new_move_to_capture_more_user_d.php
http://developers.facebook.com/blog/post/440
http://www.insidefacebook.com/2010/12/16/registration-tool-websites-implementation/


ABOUT.ME NU OPEN VOOR ALLEN
Na 400.000 beta-testers kan jij ook je profiel reserveren

Het principe is simpel: op deze site kan je je naam reserveren, en daar dan links leggen naar de verschillende websites die je beheert, naar je profiel bij Twitter, Facebook en Co, en kan je alle mogelijke informatie kwijt die je wil vrijgeven.
Wat is daar nu spectaculair aan, zal je zeggen? Wel, het is gewoon zo simpel dat het geniaal is. Er moest ergens een centrale plek komen waar jij informatie over jezelf kwijt kan, kan vertellen wat jouw inlog is op de verschillende sociale netwerken, wat jouw site is, enz. Er moet natuurlijk een kritieke massa zijn om de site tot een hit te maken, maar het feit dat er tijdens de besloten bèta-fase al meteen 400.000 gebruikers een account aangevraagd hebben, belooft wel veel goeds.
Als gebruiker krijg je ook een analyse van het aantal keer dat jouw profiel bekeken werd, hoe vaak ernaar gelinkt werd, enz. Voorlopig is de site gratis. Later zouden er mogelijk premium diensten aangeboden worden. Want de website zelf moet natuurlijk ook haar inkomsten ergens vandaan halen, niet?
http://techcrunch.com/2010/12/16/about-me-has-400000-beta-testers-opens-doors-to-all/
http://www.about.me/


IN ALLE STILTE VOERT FRANKRIJK INTERNETFILTER IN
Enkel ministerie van Binnenlandse Zaken zal zwarte lijst beheren

Onder het mom van de strijd tegen pedofilie zijn al heel wat maatregelen ingevoerd. Want wanneer een maatregel voorgesteld wordt die pedofilie en kinderporno moet bestrijden, moet je al in heel goede schoenen staan en goede argumenten hebben om je tegen zo'n maatregel te verzetten.
Nochtans is verzet geboden tegen een nieuwe maatregel die Frankrijk wil invoeren, met name artikel 4 van de wet Loppsi 2. Die maakt het namelijk mogelijk dat de overheid het internet zal filteren, aan de hand van een zwarte lijst, die opgesteld wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat dat ministerie beslist, komt op de lijst te staan, en daarvoor is geen enkel rechterlijk bevelschrift nodig.
Er wordt wel verzet geboden tegen de invoering van de wet; al wie een klein beetje het internet begrijpt in het Franse parlement, verzet zich met hand en tand tegen deze maatregel. Het filteren van het internet is immers inefficiŽnt, want zo'n filter is door de échte pedofielen, die gewoon zijn om ondergronds te werken, gemakkelijk te omzeilen. Die zal zijn sites wel vinden, filter of niet. Het geeft de overheid ondertussen wel de macht om naar eigen goeddunken sites te weren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal de ISP's een lijst overhandigen, en deze sites moéten zij blokkeren. Ervaringen uit het buitenland hebben ondertussen aangetoond dat er sites op zo'n lijst belanden die er niet op zouden moeten staan. In maart 2009 heeft Wikileaks bijvoorbeeld de lijst gepubliceerd die er in AustraliŽ, waar men eveneens zo'n filter gebruikt, gehanteeerd wordt. En daar stonden heel wat adressen op die er niet thuis hoorden - van online poker, van YouTube filmpjes, en zelfs de persoonlijke pagina van een tandarts.
De recente gebeurtenissen rond Wikileaks in Frankrijk doen trouwens het ergste vrezen. Eric Besson, de Franse minister van Industrie en Digitale Economie, wou het bedrijf waar Wikileaks gehost werd dwingen om de site af te sluiten. Zal de verleiding voor de Franse overheid niet groot worden, wanneer zij zulke vrije hand krijgt met art. 4 van Loppsi 2, om Wikileaks of elke andere klokkenluiderssite meteen op de zwarte lijst te zetten?
De wet is nu dus goedgekeurd in de Assemblée Nationale. Alle hoop is echter nog niet verloren. Want de wet moet nog in zijn geheel goedgekeurd worden in diezelfde Assembléé, om vervolgens naar de Senaat (artikel en de wet in zijn geheel) te gaan, om uiteindelijk goedgekeurd te worden door de Grondwettelijke Raad.
Discussie over deze wet bij Slashdot (1) en Le Point (2)
http://yro.slashdot.org/story/10/12/16/190238/The-French-Government-Can-Now-Censor-the-Internet
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/parlement-le-gouvernement-autorise-a-filtrer-internet-16-12-2010-1275995_47.php


GOOGLE LANCEERT DE "BODY-BROWSER"
Maar het werkt alleen in Chrome
Als je hem aan de praat krijgt, is de Google Body Browser iets fantastisch. Je kan hem best vergelijken met een Google Earth, maar dan voor het menselijk lichaam. Het is namelijk een gedetailleerd 3D model van het menselijke lichaam. Je kan laag na laag verwijderen, de huid, de spieren, de organen, enz. Je kan inzoomen, op een onderdeel klikken om informatie te krijgen, enz.
Het enige nadeel is dat je de tool enkel kan laten werken in een browser die WebGL heeft. Dat is een 3D Graphics API, die Google onlangs in zijn bèta van de Crhome browser uitbracht. Voor de gewone stervelingen met een Firefox of IE browser werkt de tool dus niet. En zelfs voor mensen die de nieuwe Chrome browser hebben, werkt de tool niet altijd - verschillende gebruikers hebben in de commentaren op de Google pagina erover geklaagd dat zij de tool niet aan de praat kregen.
Maar geen nood: er is een website die eenzelfde blik op het lichaam biedt, en die je wel aan de praat krijgt in een gewone browser: VisibleBody.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2374462,00.asp
http://bodybrowser.googlelabs.com
http://www.cyber-anatomy.com
http://www.visiblebody.com/


GOOGLE NEWS LAAT JE NU OOK NIEUWS OVER BEPAALD ONDERWERP VOLGEN
Pas je nieuws aan je eigen interessepunten aan

Google heeft enkele nieuwigheden uitgebracht, die weliswaar momenteel enkel te vinden zijn op de .com versie van Google News (niet dus de .be versie), maar toch interessant genoeg zijn om te vermelden.
Wanneer je nu bij Google News een zoekactie uitvoert, zal je ook een button zien die zegt "follow .... (het onderwerp dat je aan het zoeken was) News", bovenaan de lijst met de resultaten. Indien je op die button klikt, dan kan je in de toekomst dit nieuws blijven volgen. Het zorgt voor een speciale sectie nieuws, dat je dan op je News homepagina te zien krijgt. Je kan dit trouwens voor verschillende onderwerpen doen.
En zo blijft Google maar bezig om met kleine tweaks hier en daar het leven van de internaut gemakkelijker, en vooral afwisselender te maken, want er valt altijd wel iets nieuws te ontdekken. Een goede plek om al dat nieuws te volgen, is Search Engine Land, de website die zich gespecialiseerd heeft in zoekmachines.
http://searchengineland.com/google-news-adds-follow-news-query-59072


APPLE VERWIJDERT WIKILEAKS APP UIT APP STORE
Oh, wat is het gemakkelijk om baas te zijn in eigen store...

Van het begin is er kritiek geweest op het feit dat Apple eigenzinnig beslist, haast zonder enige uitleg te geven, over wat wel en niet in de App Store mag. Sommigen vonden het maar natuurlijk, omdat Apple baas is in de eigen winkel. Zij verwijzen naar redenen van veiligheid, van betrouwbaarheid: Apple wil volgens hen garant staan voor kwalitatieve apps, die hun iPhone en iPad geen schade kunnen toebrengen.
Anderen echter wijzen erop dat een app die cartoons brengt niet veel schade kan berokkenen aan het toestel, of een app waarin wat bloot komt; zij hebben het over regelrechte censuur. En het lijkt erop dat die laatste categorie mensen nu gelijk gekregen heeft. Apple heeft immers een $1,99 app die toegang gaf tot de Wikileaks site, en de @wikileaks Twitter feeds uit de App store verwijderd. Het heeft daar geen reden voor gegeven, behalve het volgende nietszeggende antwoord, dat een Apple woordvoerder gaf op een vraag van CNet: " ... omdat het onze richtlijnen voor ontwikkelaars overtrad. Apps moeten beantwoorden aan alle plaatselijke wetten en mogen een individu of bepaalde groep niet in gevaar brengen".
Wat ons bij dit artikel verwondert, is dat sommigen in de commentaren nog de verdediging van Apple op zich nemen ook. Blijkbaar ben je een Apple fanboy of ben je het niet...
Tussen haakjes: er bestaan verschillende apps voor de Android telefoon die eveneens toegang geven tot de Wikileaks site. Vrijheid blijheid met Android?
http://news.cnet.com/8301-13579_3-20026271-37.html


WEBMASTERS BEZORGD OVER VERLIES AAN BEZOEK DOOR VERKEERDE GOOGLE MELDING
Wat doe je wanneer jouw site onterecht als gehackt gemerkt staat?

Wanneer je een zoektocht uitvoert bij Google, zal je sinds verleden week iets nieuws opgemerkt hebben: bij sommige sites, waarvan Google meent dat die gehackt zijn, staat een speciale melding. Een goed idee, zal je zeggen, want er worden zoveel sites gehackt, zo ben je tenminste gewaarschuwd. Maar, zo blijkt uit een artikel bij WebProNews, de webmasters zijn niet bepaald gelukkig met deze nieuwe melding.
Google liet weten dat het nu twee verschillende meldingen gebruikt om de bezoeker te wijzen op een potentieel gevaar. Wanneer er malware ontdekt wordt op de site, krijg je, wanneer je op de link klikt, een tussenpagina die vraagt of je echt naar die pagina wil gaan. Wanneer Google denkt dat de site gehackt is, zal er een melding staan onder de link ("this site may be compromised"). Je kan dan nog naar die site gaan, want de gehackte site is misschien niet gevaarlijk voor de gebruiker. Maar Google wil de gebruiker toch waarschuwen. Google voert je eerst echter naar een artikel bij het Help Center van Google, met meer uitleg.
Google zal de webmaster wel trachten te waarschuwen, via diens Webmaster Tools account of het e-mail adres op de webpagina. Maar blijkbaar doet de webmaster er ook best aan om zelf regelmatig naar zijn eigen site te zoeken, om te zien of die niet gemarkeerd staat als gecompromitteerd. Wat je moet doen wanneer je site valselijk die melding meekrijgt, valt niet te lezen. Google belooft wel dat, zodra "het probleem opgelost is", de waarschuwing verwijderd wordt bij de resultatenlijst. Maar ondertussen is de website al wel heel wat verkeer kwijt...
http://www.webpronews.com/topnews/2010/12/21/webmasters-concerned-about-lost-traffic-due-to-google-notifications
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/12/new-hacked-site-notifications-in-search.html


SWYPE GAAT IN OPEN BÈTA
Een van de beste apps voor Android, aldus waarnemers
Heb je een Android toestel, dan doe je er best aan je te reppen naar de website van Swype. Want deze app, een nieuwe vorm van tekst invoeren op je Android toestel, is nu eindelijk in open bèta verkrijgbaar. En volgens degenen die de app kennen en gebruiken, is het een echt handige tool.
Hoe deze nieuwe manier van tekst invoeren werkt? Wel, je "drukt", niet langer op een toets op het virtuele klavier van je aanraakscherm, maar je glijdt je vinger over het klavier. En dat moet je niet met echt veel precisie doen, want de app werkt met "predictieve" (voorspellende) software, zodat hij tracht te raden wat jij wil typen. Het werkt heel gemakkelijk, behalve als het op interpunctie aankomt en hoofdletters, want daarvoor moet je andere gebaren leren.
Wij zijn alvast benieuwd naar de ervaringen van onze gebruikers: heb jij een Android toestel met aanraakscherm, en heb jij Swype al geprobeerd? Laat ons jouw ervaringen weten!
http://beta.swype.com/
http://www.readwriteweb.com/archives/one_of_the_killer_apps_for_android_swype_opens_its.php
SPANJE VERWERPT STRENGE P2P WET
Druk van VS en amusementsindustrie blijkt duidelijk uit gelekte Wikileaks documenten

Goed nieuws voor de Spaanse internaut. Al maanden werd er gedebatteerd over een nieuwe wet, een onderdeel van de Sustainable Economy Law. Die zou het mogelijk maken om websites die links bieden naar auteursrechtelijk beschermde werken, zonder boe of ba uit de lucht genomen kunnen worden. Er was uiteraard heel wat protest tegen dit voorstel; de grootste file-sharing sites gingen deze week zelfs een tijdje vrijwillig uit de lucht.
En nu heeft de Spaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers dus dit wetsvoorstel verworpen. De SEL-wet zelf is wel goedgekeurd, maar het amendement op de P2P site, de zogenaamde Sinde-Law, werd eruit gehaald. Goed nieuws voor de internaut, slecht nieuws voor de amusementsindustrie.
Maar wat ons vooral interesseert is het feit dat de telegrammen uit Wikileaks' CableGate aantonen hoezeer Amerika (en de lobby van de amusementsindustrie natuurlijk) druk uitoefenden op Spanje om deze wet in te voeren. De exacte teksten kan je lezen bij Ars Technica. De VS heeft Spanje blijkbaar zelfs op een lijst gezet, de Section 301 Watchlist van landen die de auteursrechten niet eerbiedigen, waar het ergens tussen RoemeniŽ en Tajikistan staat. Nu, als jij parlementariŽr was in Spanje, zou jij je dan niet in je gat gebeten voelen door al die druk van de VS? Het gebeurde toont in elk geval wel aan dat Cablegate wel degelijk nuttige informatie oplevert, waarvan de burger het recht heeft om die te weten.
En om dit artikel met een luchtige noot te eindigen: de Amerikaanse spionagedienst CIA heeft een taskforce in het leven geroepen die moet uitzoeken wat de impact is van de Wikileaks. En degene die die dienst een naam gegeven heeft, had misschien beter twee keer nagedacht over hoe de dienst afgekort zou heten. Nu heet hij immers Wikileaks Task Force. En kort is dat WTF, wat net als OMG (oh my god) een nettere afkorting is voor een vloek of verwensing die je niet mag uitspreken (what the f.ck!)
http://torrentfreak.com/spain-rejects-proposed-legislation-to-shutdown-p2p-sites-101222/
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/12/how-wikileaks-killed-spains-anti-p2p-law.ars
http://www.eff.org/deeplinks/2010/12/not-so-gentle-persuasion-us-bullies-spain-proposed
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/22/cia-wikileaks-taskforce-wtf


SKYPE UREN UIT DE LUCHT
Hoe vraag je schadeloosstelling van een gratis dienst?

20 miljoen gebruikers zaten woensdag plots zonder hun favoriete Voice Over IP (VoIP) dienst, Skype. Twitter gonsde van de klachten: de een kon niet inloggen in de dienst, de ander kloeg erover dat het programma voortdurend crashte, zowel op pc als het mobiele toestel. Volgens een verklaring van Skype zelf (1) was dit euvel te wijten aan het uitvallen van enkele belangrijke nodes (knooppunten). Zoals je wellicht weet is Skype geen netwerk zoals bijvoorbeeld bij telefoonoperatoren, wel een P2P dienst die afhangt van de miljoenen individuele verbindingen tussen computers en telefoons. Sommige van die computers zijn supernodes, en werken een beetje als telefoongidsen voor Skype. Wil je met iemand praten, en Skype kan die persoon niet onmiddellijk vinden, omdat die bijvoorbeeld inlogt vanop een ander adres dan hij gewoonlijk zit, dan zal je computer eerst naar een supernode gaan om uit te vinden waar die persoon zit.
Normaal gezien zijn er een groot aantal supernodes. Maar door een ongelukkig toeval waren velen daarvan onbereikbaar door een probleem in de software, wat tot het uitvallen van de dienst geleid heeft. Skype bleef verschillende uren onbruikbaar, tot het enkele nieuwe "mega-supernodes" aan konden maken.
Nu, wie Skype gebruikt om eens met pa en ma aan de andere kant van het land gratis te bellen, zal gewoon de schouders opgehaald hebben en gezegd: ik bel later wel. Maar ondertussen is Skype, vooral in de VS, een belangrijk communicatiemiddel geworden, en bedrijven werken ermee. Vermits bellen van Skype naar Skype gratis is (je betaalt enkel indien je van Skype naar een gewone telefoon, of omgekeerd belt), kan je moeilijk een schadevergoeding gaan eisen. Maar het is wel, aldus het tech blog GigaOm (2), een dure les voor bedrijven, waaruit zij de lering moeten trekken om een plan B voorhanden te hebben. Business Insider (3) voegt daar nog een lesje aan toe: dat bedrijven zich eens de vraag moeten stellen: is het wel gezond om als bedrijf afhankelijk te zijn van zulke producten voor gewone gebruikers, of moet men niet eerder uitkijken naar producten die speciaal voor bedrijven gemaakt zijn, en die dus wel waarborgen aanbieden, zoals Quality of Service, Service Level Agreements, en dergelijke?
http://blogs.skype.com/en/2010/12/skype_downtime_today.html
http://gigaom.com/2010/12/22/do-you-need-an-internet-disaster-plan/
http://www.businessinsider.com/skype-outage-lesson-dont-rely-on-consumer-services-for-business-functions-2010-12


OPENBSD: GEEN BACKDOOR
Bewering als zou FBI betaald hebben voor backdoor ontkracht

Enkele weken geleden ontstond er opschudding toen een man beweerde dat zijn bedrijf betaald was door het FBI om een "backdoor" te planten in de Open BSD code. Via dit achterdeurtje zou het FIB dan toegang hebben op elke computer waarop dit besturingssysteem draait. En meteen was het hek van de dam om te beweren dat "open" besturingssystemen toch niet zo veilig waren...
De projectleider van OpenBSD heeft nu in een mail bekend gemaakt dat er een grondige doorlichting gebeurd is van de code, en dat er wel enkele bugs gevonden werden, maar geen enkel bewijs dat zij er opzettelijk in gezet werden, en evenmin enig bewijs van een achterdeurtje.
De juiste technische details kan je lezen bij Ars Technica. Wat wij hieruit onthouden is dat het feit dat een besturingssysteem "open" is, toch nog altijd een goede waarborg is die ervoor zorgen kan dat er geen kwaadwillende code in gesmokkeld kan worden. En natuurlijk is het leuk om de commentaren op het artikel te lezen, want zoals vaak zijn daar heel humoristische bij - zoals ene Kirkengaard, die suggereert dat het FBI misschien gewoon een grondige audit wou laten uitvoeren van OpenBSD door een onafhankelijke groep specialisten, vooraleer het die zelf zou gebruiken. En dat dat nu dus gelukt is!
http://arstechnica.com/open-source/news/2010/12/openbsd-code-audit-uncovers-bugs-but-no-evidence-of-backdoor.ars?comments=1#comments-bar
http://www.openbsd.org/

Blijf altijd op de hoogte van het nieuws,
ook wanneer u onderweg bent!
Met de mobiele versie van Verkenner
http://m.verkenner.behardware logo
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!WORD LENS KAN WOORDEN IN BEELDEN HERKENNEN - EN VERTALEN!
Sterk staaltje van OCR
OCR, of Optical Character Recognition bestaat al veel langer. Het is software die je bij vele scanners en multifunctionele printers mee krijgt: wanneer je een tekst van een document inscant zal deze software via optische herkenning van de lettertekens een digitale versie van de tekst maken, zodat je die dan kan opslaan als bijvoorbeeld een Word document, om later te bewerken. Heel handig natuurlijk.
Nu is er software uit die de technologie nog een stapje verder brengt. Word Lens zal tekst in afbeeldingen niet alleen kunnen herkennen, maar meteen ook vertalen. Stel bijvoorbeeld dat je voor een restaurant staat, en een menu ziet dat in het Spaans opgesteld is. Je kan dan een foto nemen van het menu met je iPhone, en de app zal de tekst van het menu herkennen en omzetten naar bijvoorbeeld het Engels.
Aan de software werd meer dan 2,5 jaar gewerkt. Het resultaat is een app die in de iPHone werkt, en $4,99 kost. Hij zet teksten van het Spaans om naar het Engels, en omgekeerd. Het leuke is dat die vertaling meteen in de afbeelding ook verschijnt. De vertaling is niet perfect, maar je begrijpt wel de boodschap. Bij Techrunch vind je een filmpje dat de werking van de app uitlegt.
http://techcrunch.com/2010/12/16/world-lens-translates-words-inside-of-images-yes-really/
http://questvisual.com/
http://www.readwriteweb.com/archives/amazing_instant_translation_app_looks_great_in_vid.phpBINNENKORT PLAYSTATION APP VOOR IPHONE EN ANDROID
Maar spelen zit er niet bij...

De grenzen tussen de verschillende hardware toestellen vervagen steeds meer. Waar eindigt de smartphone en begint de tablet? Waar eindigt de tablet en begint de smartphone?
Over dit fenomeen bestaan er twee verschillende meningen. De ene zegt dat de grens verder zal vervagen, tot er één toestel komt dat alles kan: spelconsole, smartphone, tablet, e-book reader in een. De ander zegt dat er een markt zal blijven bestaan voor aparte toestellen, zoals simpele telefoons, simpele MP3 players, simpele netbooks...
De aanhangers van de eerste theorie krijgen met deze aankondiging een ruggensteuntje: PlayStation heeft namelijk gemeld dat er "binnenkort" (waarschijnlijk begin 2011) een speciale app komt voor de Android en iPhone toestellen. Maar denk nu niet dat je daarmee zal kunnen gamen op je smartphone. Neen, de functies zullen echt beperkt zijn. Je zal je trofeeŽn op het PlayStation Netwerk kunnen bekijken, je zal de status kunnen zien van je vrienden, en kunnen zien of ze online zijn. Er zal ook nieuws te lezen zijn over games, en aankondigingen van PlayStation. En als je zo'n nieuwtje interessant vindt, zal je het kunnen doorspelen via Twitter, Facebook of mail.
Een heleboel dingen dus, behalve gamen. Wat je, als wij het goed begrepen hebben, wel zal kunnen doen met de Windows Phone 7 toestellen, want Microsoft heeft aangekondigd dat Xbox Live beschikbaar zal zijn om deze smartphones.
Bij Mashable vind je enkele foto's, en op het officiŽle PlayStation blog vind je de reacties van de gamers.
http://blog.eu.playstation.com/2010/12/16/the-official-playstation-app-coming-soon-to-iphone-and-android-handsets/
http://mashable.com/2010/12/16/playstation-android-iphone-apps/
http://news.cnet.com/8301-13506_3-20025981-17.html


NIEUWE WOORDJES LEREN: SPINTRONIC GEHEUGEN
Data binnen het ronddraaien van een elektron. Kan het nog kleiner?
Vandaag even een nieuw woordje leren: Spintronics. Dat is een technologie die nu al meer dan een decennium bestudeerd wordt, maar die nu naar verluidt een doorbraak kent.
Het draait allemaal rond... het draaien. Het draaien (spin) namelijk van de elektron. Wetenschappers zijn er nu in geslaagd om code in dat draaien te verwerken, en op termijn zou dit moeten leiden tot kleiner, sneller geheugen voor computers. De doorbraak bestaat erin dat de informatie gedurende 100 seconden opgeslagen blijft, een duur die voorheen nooit bereikt werd in spintronics prototypes. Verderz zouden de data ook gecodeerd kunnen worden op fosfor atomen, waardoor zij gemakkelijker gelezen en geüpdate kunnen worden door apparatuur die met silicium werkt zoals onze huidige computers.
De juiste technische uitleg lees je bij Networkworld. Wat wij moeten onthouden is dat het nog wel even zal duren eer je een computer in de winkel ziet met daarop een sticker "Spintronics inside" - er moeten eerst nog heel wat problemen opgelost worden bij het procedé, o.a. met de koeling en magnetische krachten. Maar het is leuk te weten dat de wetenschap niet stilstaat!
http://www.networkworld.com/news/2010/122110-spintronic-memory-gets-a.html?source=NWWNLE_nlt_daily_am_2010-12-21NA DE PLAYSTATION APP, EEN PLAYSTATION PHONE?
Het kind heeft zelfs al een naam: Xperia Play

Eerder deze week hadden wij het over een PlayStation app voor de Android, waarmee je wel de stand van je online games kan bekijken, maar niet echt mee spelen kan. Nochtans is een mobiele telefoon een ideaal toestel voor games, vooral casual games.
De reden voor die halfslachtige app moet bij verschillende techblogs gezocht worden bij het feit dat er een heuse game-phone komt, en dat die gemaakt zal worden door Sony Ericsson. Het wordt een toestel met een uitschuifbaar klavier - alleen is het geen klavier, wel een bedieningspaneel voor de games, met de bekende kruisjes, driehoekige en ronde buttons. ER zou een 1 GHz process aan boord zijn, 512 MB RAM, A GB 4OM, en het scherm zou ongeveer 3,7 tot 4,1 inch groot zijn.
Wanneer een tech blog zoveel bijzonderheden weet, dan kan het haast niet anders dan dat het een voorspelling is die uitkomt. In februari zal je het te weten komen, want dan zou het toestel, nog volgens diezelfde bronnen, voorgesteld worden op het Mobile World Congress in Barcelona.
Zelfs de naam van het toestel is al geweten: Xperia Play - een merknaam die recent door Sony Ericsson geregistreerd werd in Europa.
Meer bij Engadget en Pocket-lint.
http://www.pocket-lint.com/news/37414/sony-ericsson-playstation-phone-mwc2011
http://www.engadget.com/2010/12/21/sony-ericsson-playstation-phone-to-be-called-xperia-play/


ROBOT KELNER BEDIENT JE IN CHINEES RESTAURANT
Glimlacht altijd, en zeurt niet om tip!
In China is er een restaurant waar de bediening wel heel speciaal is: het zijn er robots die de gasten van hun eten voorzien. En nog wel robots op fietsen. Ze zijn met meer dan twaalf, en dienen niet alleen om het eten rond te brengen, op te dienen, maar ook als entertainer of receptionist. En elke robot heeft een sensor, zodat hij "ziet" wanneer er iemand op de route staat die hij wil afleggen, zodat hij zelf kan stoppen.
De klanten vinden het best leuk, zo lees je in The Washington Post: ze zijn gedienstiger dan mensen, zo zegt een klant. Mensen hebben nu eenmaal hun temperament, kunnen hun geduld verliezen, maar robots niet - zij voelen zich nooit moei, blijven altijd doorwerken, de hele nacht door. Eén robot kost wel 6.000 dollar, maar buiten de aankoop moet je hem geen loon betalen...
Foto's van de flapperende, fietsende en molenwiekende robots vind je bij The Washtington Post. Benieuwd wanneer er hier ten lande een eerste robot-restaurant verschijnt...
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/22/AR2010122200840.html?wpisrc=nl_tech
hardware logo
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]


*** Mobile Vikings vindt nu ook intrede in de zakelijke markt
Meerdere simkaarten op één account ideaal voor kmo's en gebruikers van meerdere toestellen
http://www.mobilevikings.com/

*** Thule, wereldwijd marktleider op het gebied van veilige en stijlvolle transportoplossingen, introduceert een lijn MacBook tassen met unieke designs en innovatieve kenmerken. Perfecte partners voor MacBook gebruikers tijdens al hun dagelijkse avonturen.
http://www.thule.com/

*** F-Secure wint Whole Product Dynamic Test van AV-Comparatives
Een reeks onafhankelijke tests in 2010 toont aan dat F-Secure Internet Security uitblinkt op vlak van bescherming, prestatie en gebruikersgemak, met een uitzonderlijk laag aantal vals positieven.
http://www.av-comparatives.org/

*** Belgen verspillen ook dit jaar weer 4401 miljoen euro aan foute Kerstgeschenken
Schoonfamilie al jaren koploper in top 5 van schenkers 'foute' Kerstcadeaus! Volgens voorspellingen van de eBay experten zullen de Belgen massaal van start gaan met het verkopen van hun foute Kerstgeschenken op zondag 23 januari (30 januari voor onze Noorderburen). Dit fenomeen heet « regifting ». 23 januari zal dus de « Busiest Regifting Day » worden
http://www.ebay.be

*** TomTom HD Traffic meet op 23/12 een maximum van 1388 km files en vertragingen van 47 uur tijdens deze ochtendspits
Ook de TomTom RoutePlanner (www.routes.tomtom.com) is met HD Traffic uitgerust zodat automobilisten hun route nog beter kunnen plannen.

*** LibreOffice 3.3.0 Release Kandidaat 2 beschikbaar
Deze release bevat veel verbeteringen en bugfixes, en ook een aanzienlijke verkleining van het Windows installatiebestand.
http://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen/LibO330rc2
http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.3/RC2/nlmuziek logo
Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet
2%: GLORY
[Elektro] Wanneer wij je zeggen dat we deze week onze inspiratie haalden bij de fantastische muziekpodcast Idyllic Music, dan weet je dat je een reeks zachtere elektro muziek verwachten mag. Zo deze band, 2%. Die werkt met zware bassen, strings, om tot een ingehouden maar vrolijk geheel te komen. Glory bijvoorbeeld creŽert een intieme sfeer, als van een speelplaats vol kinderen in de sneeuw. Andere songs die je op MySpace kan vinden zijn dan weer eerder soundscapes.
http://www.myspace.com/2pourcent
http://www.idyllicmusic.com/notes/e165.html


THE REVEREND SHORTBOY: SPOOKED
[dub] Dit is dan weer echte dub, met het bekende reggae ritme als basis. Een hele knappe song, die je bij SoundClick ook kan downloaden. Interessant: in het bio van de muzikant, die uit Wales afkomstig is, kan je lezen hoe zijn grootvader langs moeders zijde ooit geŽxcommuniceerd werd omdat hij met zijn trompet jazz speelde in de Albert Hall...
http://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=872956


ALEC TRONIQ - BRISA
[Electronic] Een song uit het album "Windspiel", dat je voleldig kan beluisteren en downloaden bij het netlabel Broque.de. Mooi opgebouwde elektronische songs, heel afwisselend van ritme, wervelend van structuur.
http://www.broque.de/label/en/release/mp3-download-en/2215-067-alec-troniq-windspiel-2


RHO - DAY INTO NIGHT

[elektro] Rho bestaat uit Steve Setzepfandt en Josh Wittman. Zij brengen soms meer soundscapes, soms meer afgeronde songs. Het hele album "Cedarleaf" kan je bij Archive.org beluisteren en downloaden.
http://www.archive.org/details/NS015


VRIJDAG HOORSPELDAG: CONTA EVA
Een hoorspel van 43 minuten, op de Vlaamse zender BRT ten gehore gebracht in 1983. Het verhaal draait rond een popstation, dat ter gelegenheid van zijn verjaardag een tombola ingericht heeft. En de prijs is heel bijzonder...
Dit hoorspel neemt wel de vrije radio's wat op de korrel. Het is soms wat overdreven, met een licht hysterische toon, maar alles bijeen genomen wel aardig.
http://hoorspel.wordpress.com/2010/12/15/conta-eva-1994/


Netties werkt samen met:

verkenner bannerEVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Bedrijf nooit de liefde op zaterdagavond,
want als het 's zondags regent, zal u niet meer weten wat te doen
-Sacha Guitry-
oor logo
De nieuwe oogst


EXTRAFILM: NIEUWE FOTOBOEK EDITOR

Op deze site kan je je foto's uploaden, laten ontwikkelen en naar jouw adres laten verzenden. Nu is er een nieuwe online fotoboek-editor, die gebruik maakt van Microsoft Silverlight. Na uploaden worden de foto's automatisch in chronologische volgorde gezet, en kan jij nog tekst, kaders en versieringen toevoegen. En kijk, het fotoboek is klaar!
Een filmpje op YouTube vertelt heo een en ander in zijn werk gaat.
[Taal: NL]
http://www.youtube.com/watch?v=kZfF30vUHDM&feature=related
http://www.extrafilm.be


BRUSSELS LEAKS
Na Wikileaks is er ook Brussels Leaks - omdat Brussel, als Europese hoofdstad, de plek is waar heel wat beslissingen genomen worden die een invloed hebben op de hele wereld. De site wil die beslissingen transparant maken.
[Taal: ENG]
http://brusselsleaks.com/


ALTERNATIEVEN VOOR DELICIOUS
Het staat nog niet helemaal vast, maar er doen wel geruchten de ronde dat de bekende bookmarksite Delicious er binnenkort mee ophoudt. Geen paniek echter, er bestaan tal van sites die de rol van Delicious kunnen overnemen. In dit artikel worden deze alternatieven op een rijtje gezet.
[Taal: ENG]
http://alternativeto.net/software/delicious/


GOOGLE NGRAM VIEWER: TIJDMACHINE VOOR WOORDEN
Wist je dat het woord "spiderman" voor het eerst in boeken verscheen in 1920, lang voordat de Marvel held het licht zag, in de jaren 60? En dat het woord "smartphone" al gebruikt werd in het eerste decennium van de 20e eeuw, een eeuw voordat de eerste iPhone er was? Dat kom je allemaal te weten bij een nieuwe tool van Google: Ngram Viewer. Hiermee kan je zien hoe vaak een woord of zin gebruikt werd in de laatste vijf eeuwen. En jawel, dat lees je goed: 5 eeuwen! Want zo ver gaan de boeken terug die Google ondertussen ingescand heeft.
[Taal: ENG]
http://ngrams.googlelabs.com/
http://googleblog.blogspot.com/2010/12/find-out-whats-in-word-or-five-with.html


ORBS: EEN WEBSITE IN MINUUTJES

Bij deze dienst kan je een simpele website aanmaken in minuutjes, zelfs al heb je het nog nooit gedaan. Je kan een site maken, en pagina's toevoegen, of het nu gaat om een persoonlijk blog, of een pagina voor een evenement van een bedrijf.
[Taal: ENG]
http://orbs.com/


FREEPIK: GRATIS AFBEELDINGEN
Deze zoekmachine voor afbeeldingen is speciaal omdat hij een onderscheid maakt tussen vectoren en afbeeldingen die niet geschaald kunnen worden. De zoekmachine gaat dus voor jou op zoek naar afbeeldingen rond een bepaald trefwoord, die je dan al dan niet gratis gebruiken mag.
[Taal: ENG]
http://www.freepik.com/


IMGOPS: BEELDEN BEWERKEN VANUIT EEN URL
Er bestaan heel wat tools online om afbeeldingen te bewerken. Maar daarvoor moet die afbeelding eerst op jouw computer staan. Zelfs wanneer zo'n editor ondersteunt dat je een afbeelding ingeeeft vanuit een URL, dan moet je eerst de site bezoeken waarop de afbeelding staat, daar de URL van de afbeelding kopiŽren, vervolgens naar de site van de editor gaan, en daar de URL plakken. Deze site wil dit proces vereenvoudigen?
[Taal: ENG]
http://imgops.com/


KHAN ACADEMY: LEREN VIA HET WEB
Ontelbaar zijn de informatiebronnen op het internet. Voor studenten is het internet dus echt wel ideaal, want zij vinden er tal van sites die hen kunnen helpen met hun huiswerk, en nieuwe dingen kunnen aanleren. Een goede, zij het Engelstalige site, is KhanAcademy. Je vindt er cursussen, verklaringen, definities, over alle mogelijke vakken.
[Taal: ENG]
http://www.khanacademy.org/


TARGET MAP: ZELF EEN KAART AANMAKEN
Stel: je hebt een bedrijf met verschillende vestigingen. Dan is het handig wanneer je op je website een kaartje kan zetten met daarop al die vestigingen aangeduid, niet? Zo'n landkaart kan je aanmaken bij TargetMap.
[Taal: ENG]
http://www.targetmap.com/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: WENSKAART VAN EÉN

Wat een leuk idee: bij de Vlaamse zender Eén kan je jouw kop plakken in een korte aflevering van bekende feuilletons, en dan als wenskaart versturen. Je hebt de keuze tussen F.C. De Kampioenen, Thuis, en een kookaflevering met Jeroen Meus.
[Taal: NL]
http://www.een.be/programmas/de-nieuwjaarskaarten-van-een/ga-zelf-aan-de-slag


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: LIBELLE-LEKKER
Wat eten we vandaag? Het is de vraag die menige huisvrouw nog altijd plaagt. Recepten voor exquise gerechten vind je genoeg, maar recepten voor iets gewoons, dat je dagdagelijks kan eten, maar dat toch een feestelijk trekje heeft, die vind je bij deze nieuwe site van Libelle-Lekker. Er is zelfs een heel weekmenu, zodat je je hersens niet meer moet pijnigen om het menu samen te stellen.
[Taal: NL]
http://www.libelle-lekker.be/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS:WEBJOURNALISTEN
Een website die tips geeft voor webjournalisten, kennis deelt, webredacteuren helpt. Een site voor zowel journalisten als bloggers, en iedereen die dieper in wil gaan op het nieuws en daarbij het internet als tool gebruikt.
[Taal: NL]
http://webjournalisten.nl/


VRIJDAG MULTIMEDIA: MY BLACKBERRY IS NOT WORKING!

Een hilarisch filmpje van de BBC, vol met woordspelingen rond Blackberry's, Orange (de operator), crashes, en meer. Leuk!
[Taal: ENG]
http://www.youtube.com/watch?v=kAG39jKi0lI


VRIJDAG MULTIMEDIA: DISTURBED ASYLUM
Het nieuwe album van Disturbed heeft een heel speciale teaser gekregen. Heel knappe multimedia, een buitengewone ervaring! (Bron: Walkingmen.com)
[Taal: ENG]
http://disturbedasylum.com/


VRIJDAG MULTIMEDIA: UBUWEB
Deze site bevat een groot archief online avant-garde media. Er is ook een groot geluidsarchief met MP3's, naast een uitgebreide film- en video collectie, met werk van o.a. Andy Warhol, Philip Glass, Allen Ginsberg, en vele anderen. Een ongelooflijk interessant archief, en al wie een beetje interesse heeft voor avant-garde cultuur, zal hier dagen zoet zijn!
[Taal: ENG]
http://www.ubu.com/


Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/ - http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.comsites logo
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be


techbytes logo

*** TECHBYTES
http://www.techbytes.be/
*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/
- Online winkel Coolblue breekt verkooprecords voor kerstcadeaus
http://www.belgiancowboys.be/e-commerce/1650
- Gebruik van social media bij Belgische journalisten voorbije jaar verdubbeld
http://www.belgiancowboys.be/socialmedia/1649
- Bekijk de volledige "Telenet lanceert nieuw multimediaplatform Yelo" persconferentie [VIDEO]
http://www.belgiancowboys.be/technologie/1648

AD logo

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Honderden miljoenen zien kerstkaarten Google
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/558383/2010/12/24/Honderden-miljoenen-zien-kerstkaarten-Google.dhtml
- Massale overstap naar smartphone in 2010
Massale overstap naar smartphone in 2010
- 'LinkedIn groeit harder dan Facebook'
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/557845/2010/12/22/LinkedIn-groeit-harder-dan-Facebook.dhtml


digitale revolutie logo

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/
- Alles branden met één programma
Infrarecorder is een gratis openbron programma om cd's en dvd's te branden. het programma kan zich meten met grote namen als Nero en Alcohol 120%.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=20679
- Alien Arena 2011
Al jaren is Alien Arena een populaire gratis multiplayer 3d-shooter. En het spel blijft zich ontwikkelen, nu is er een geheel nieuwe versie.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=29193
- Gratis alternatief voor MS Project
GanttProject is een prima alternatief voor Microsoft Project. Het grootste verschil is dat het gratis is
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=21183


elektrozine logo


*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- Dockingspeakers voor de iPad
Met de MP450 brengt Altec Lansing hun eerste dockingstation voor de iPad uit. Optimaliseer je favoriete huiscomputer voor multimedia entertainment met ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5534
- Ekey vingerlezers: je vinger als sleutel
Ekey is een gebruiksvriendelijk toegangssysteem waarbij je de vingers kan gebruiken als sleutels. Voortaan hoef je niet meer verschillende sleutels aan ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5521
- OKI start met cloud printing in 2011
OKI Printing Solutions gaat vanaf 1 februari 2011 in BelgiŽ en Nederland cloud afdrukoplossingen aanbieden. Het werkt daarvoor samen met Cortado.
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5507computerworld logo

*** COMPUTER WORLD

http://www.computerworld.be/
- Distributie-overeenkomst tussen SonicWALL en Interact
InterAct, de divisie van Ingram Micro Belux gespecialiseerd in datacenter-oplossingen, is een partnerschap aangegaan met SonicWALL.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=22087&style=99896
- 1 miljoen PS3's voor de Benelux
Aan de vooravond van de vakantie, kondigt Sony Computer Entertainment Benelux aan dat het de kaap heeft overschreden van een miljoen verkochte Playstation 3-consoles in de Benelux. Een maand geleden behaalde de PSP hetzelfde resultaat.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=22085&style=99896

digimedia logo

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- Mobiele apps nemen een loopje met de privacy
Mobiele applicaties zouden het niet zo nauw nemen met de privégegevens van hun gebruikers. Volgens een studie door de Wall Street Journal over iPhone en Android...
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=7545
- Een Brusselse gezant in Silicon Valley
Het Brussels agentschap voor de onderneming en Brussels Export recruteren momenteel een 'technologisch attaché' die full time aan de slag zal gaan in...
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=7527
computertaal logo

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Assange zelf slachtoffer van lekken
http://computertaal.info/2010/12/22/assange-zelf-slachtoffer-van-lekken/
- Geschiedenis van de 50 dodelijkste virussen
http://computertaal.info/2010/12/23/geschiedenis-van-de-50-dodelijkste-virussen/
- Geeks worden populair
http://computertaal.info/2010/12/23/geeks-worden-populair/


tweakers logo

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Experimentele diensten publieke omroep op losse schroeven
14:40 - De minister van OC&W had een aantal experimentele online en interactieve diensten van de NPO niet goed mogen keuren, oordeelt de rechtbank. Er was te weinig onderzoek naar eventuele marktverstorende effecten verricht. »
http://tweakers.net/nieuws/71570/experimentele-diensten-publieke-omroep-op-losse-schroeven.html
- Pricewatch-gebruikers zoeken vooral naar tablets en hdd's
14:21 - Bezoekers van Tweakers.net maken in aanloop naar de feestdagen massaal gebruik van de Pricewatch. Vooral tablets, opslagproducten en mobieltjes blijken populair, maar ook mediaspelers en consoles scoren goed in de prijsvergelijker. »
http://tweakers.net/nieuws/71569/pricewatch-gebruikers-zoeken-vooral-naar-tablets-en-hdds.html


tip logo
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/InternautVoor deze rubriek danken wij
Arnold Top en Gerard Schaefers (Sjeef)

WE BEGINNEN DE WEEK MEET EEN TIP VAN EEN LEZER:
Apple heeft onlangs de App Flipboard uitgeroepen tot beste App van het jaar op de iPad.
Ik ben dan ook al geruime tijd een gretig gebruiker van deze schitterende App.
Je kan er gemakkelijk je Facebook en Twitter account in volgen en dat met de nodige plaatjes.
Probleem is echter dat de overige Flipboard feeds (art, design, news, science, ...) allemaal in het Engels zijn.

Daarom heb ik via de website http://www.twitterfeed.com enkele Nederlandstalige Twitter feeds gemaakt. Deze zijn:
- @vlaamsekranten geeft een overzicht van het laatste Vlaamse nieuws dat verschijnt in de GVA, HLN, De Standaard, De Morgen en op De Redactie van de VRT. Deze feed heeft al bijna 150 volgers gekregen in een paar weken.
- @appleipadiphone geeft een Nederlandstalig overzicht van Apple nieuws en tips, iPad nieuws en apps, iPhone nieuws en apps dat verschijnt in OMT, MacWorld, MacFan, iCreate, iPadPlanet, iPhoneClub en Apple Tips.

Het is eenvoudig om via Flipboard op de iPad deze Twitter feeds toe te voegen door simpelweg een "Add a Section" aan te klikken en vervolgens in het zoekveld de naam van de Twitter feed in te vullen (bv. @vlaamsekranten).
Natuurlijk kan je deze feeds ook via de Twitter website volgen of via een andere Twitter client op een computer of smartphone.

Wie suggesties heeft om deze bestaande feeds nog aan te passen of om nieuwe feeds te maken, kan me altijd mailen op netties@koenhermans.be. Misschien een feed met internet nieuws van Netties, Webwereld, ... Laat maar iets weten.ARNOLDS TIP VOOR DE MAC: DISK ORDER VOOR DE MAC (UNIVERSEEL):
Dit programma (niet gratis) werkt zoals Total Commander voor Windows en is voor het beheren van bestanden erg handig. Met behulp van twee schermen, kunnen bestanden gemakkelijk verplaatst worden. Ook kun je het programma zo instellen, dat je verborgen bestanden kunt weergeven. Dit houdt wel een risico in. Als je niet weet waar je mee bezig bent, kun je beter afblijven van de verborgen bestanden.
Disk order kan ook bestanden weergeven op netwerkschijven en via FTP verbinding maken met andere computers. Voor een uitgebreide weergave van de mogelijkheden en een download kijk je hier:
http://www.likemac.ru/english/


ARNOLDS TIP: DROPBOX VOOR MAC/WINDOWS/LINUX/IPHONE:
Als je je bestanden wilt synchroniseren tussen je diverse apparaten, kun je gebruik maken van Dropbox.
Bestanden die je in de Dropbox map plaatst worden automatisch op alle apparaten bijgewerkt. Ook kun je eventueel bestanden via een publieke functie, delen met anderen. Tot 2GB opslag is Dropbox gratis, daarboven moet je gaan betalen. Maak je eveneens gebruik van 1Password voor Windows, Mac of iPhone, kun je de wachtwoorden ook synchroniseren. Dropbox maakt gebruik van de nodige encryptie, zodat opslag en verzending van de gegevens veilig plaatsvinden.
Voor meer informatie en download:
http://www.dropbox.com/


MAC-TIP VAN ARNOLD: E-BOOKS MET INFORMATIE OVER/VOOR DE MAC:

Om een e-book te kunnen lezen, heb je niet altijd een e-reader nodig. Deze worden uitgegeven in diverse formaten. In de serie 'Take control..' (taal: Engels), brengt Takecontrol books een serie e-books uit voor de Mac en Iphone, die in begrijpelijk Engels een aantal onderwerpen aan de orde stellen.
Je kunt kiezen uit diverse invalshoeken, zoals bijvoorbeeld netwerken, applicaties, beveiliging etc.
Voor rond 10 dollar, kun je kiezen uit diverse formaten, waaronder PDF. Deze laatste kun je gewoon lezen in je favoriete PDF-lezer. De informatie is ook voor de beginner heel begrijpelijk.
Meer informatie:
http://www.takecontrolbooks.com/catalog.html


MACTIP VAN ARNOLD: MEER E-BOOKS VOOR EN OVER DIVERSE SYSTEMEN:
Om bij de e-books te blijven. Een andere uitgever van (technische) e-books is Apress. Deze geeft e-books uit over diverse systemen en programmeertalen (taal: Engels). De prijzen variŽren, afhankelijk van de grootte en inhoud van het te behandelen onderwerp. Deze boeken zijn geschikt voor de meer gevorderde gebruikers en gaan dieper op de onderwerpen in, dan de 'Take control..' boeken, die hiervoor aan de orde kwamen. Ze zijn dan ook beduidend duurder, soms 40 dollar of meer. Toch kun je, als je goed zoekt, voor een redelijke prijs aan je trekken komen.
Voor meer informatie:
http://apress.com/

shareware logo
Van alles halen, (bijna) niets betalen...DE BESTE OPEN SOURCE TOOLS: CDEX
Windows all - 1,8 MB - freeware
Een kleine maar efficiŽnte CD-ripper en MP3 encoder: je kan audio van een cd als WAV of MP3 op je harde schijf opslaan. Je moet de software niet eens installeren, dus dat wil zeggen dat je die op een USB stick kan zetten en als draagbare app kan gebruiken.
http://cdexos.sourceforge.net/
http://www.chip.de/downloads/CDex_12997142.html


DE BESTE OPEN SOURCE TOOLS: VUZE
Windows all - 8,6 MB - freeware
Dit is eigenlijk een skin van de BitTorrent client Azureaus. Hiermee kan je een preview krijgen van de aangeboden films, er zijn kanalen volgens thema, en lijsten met populairste downloads.
http://azureus.sourceforge.net/
http://www.chip.de/downloads/Vuze-Azureus_23079577.html


DE BESTE OPEN SOURCE TOOLS: NOTEPAD ++

Windows all - 4,4 MB - freeware
Een kleine teksteditor, die toch veel van de beperkingen van de ingebouwde Notepad van Microsoft van zich afwerpt. Eigenlijk is het meer een tekstverwerker, die bovendien de syntax van de meest gangbare programmeertalen herkent.
http://notepad-plus-plus.org/
http://www.chip.de/downloads/Notepad_12996935.html


DE BESTE OPEN SOURCE TOOLS: AUDACITY
Windows 98/2000/ME/XP - 2,1 MB - freeware
Een gratis audiostudio, om audio op te nemen, te bewerken en af te spelen. Je kan o.a. muziekstukken mixen, klankeffecten toevoegen, of de afspeelsnelheid veranderen.
http://audacity.sourceforge.net/


DE BESTE OPEN SOURCE TOOLS: THUNDERBIRD
Windows XP/Vista/7 - 8,9 MB - freeware
Deze gratis mail-client, afkomstig uit de stallen van Mozilla, heeft heel wat te bieden. Je kan o.a. berichten versleutelen, het programma bevat een ingebouwde RSS reader, en je kan hem uitbreiden met allerlei mogelijke extensies. We zijn nu al aan versie 3.1.x toe, en die is nog sneller, er is een nieuwe Quick-Tilter knoppenbalk, waarmee je kan zoeken naar contacten, mails en bijlagen.
http://www.mozilla.org/

DE BESTE OPEN SOURCE TOOLS: JDOWNLOADER
Windows all - 14,4 MB - freeware
Met deze tool kan je probleemloos data met één enkele klik downloaden bij hosts zoals rapidshare, waar zij vaak in meerdere kleine stukken te vinden zijn. Dit progje zorgt ervoor dat je àlle bestanden snel kan binnenhalen.
http://www.chip.de/downloads/jDownloader_32267845.html
http://jdownloader.org/home


DE BESTE OPEN SOURCE TOOLS: GIMP

Windows XP/Vista/7 - 19,3 MB - freware
Een ongelooflijk goede beeldbewerker, die met lagen werkt, ontelbare filters telt om toe te passen, retouche-functies bevat, enz. Er bestaat een 32 en 64 bit versie.
http://www.chip.de/downloads/GIMP-32-Bit_12992070.html
http://www.chip.de/downloads/GIMP-64-Bit_44340532.html


DE BESTE OPEN SOURCE TOOLS: 7-ZIP
Windows all - 1,1 MB - freeware
Een doeltreffende software om bestanden te comprimeren en terug uit te pakken, en niet alleen ZIP bestanden, maar ook RAR-formaat aankan, naast 7z, ZIP, RAR, GZIP, BZIP2, TAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM, DEB en NSIS. Ook hiervan is er een 32 en 64 bit versie.
http://www.chip.de/downloads/7-Zip-32-Bit_13004776.html
http://www.chip.de/downloads/7-Zip-64-Bit_38851222.html


VRIJDAG ALTERNATIEVE OS: ANGRY BIRDS SEASONS

Nokia - euro 2
Angry Birds Seasons: het ideale kerstcadeau! Vanaf nu is het elk seizoen tijd voor een toepasselijke versie van het superpopulaire Angry Birds. Tel de dagen voor kerst af met nieuwe levels vol met boze vogels in een winterwonderland. Deze versie bevat ook 45 speciale Halloween-themalevels.
http://store.ovi.com/content/78488


VRIJDAG ALTERNATIEVE OS: FACEBOOK
BlackBerry - freeware
Er is een nieuwe versie van de Facebook app voor de BlackBerry. Hij bevat nu ook Facebook Places en BlackBerry Maps, gebaseerd op de ingebouwde GPS. Hiermee kan je volgen waar jouw vrienden zich bevinden, en bijvoorbeeld routebeschrijvingen krijgen.
http://nl.blackberry.com/services/appworld/download.jsp

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO)
Manu Drieghe

Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.AFSLUITER VAN DE WEEK
Eens men de grens overschrijdt, zijn er geen limieten meer.
-Alphonse Allais-
-