netties banner
Verschijnt iedere zaterdag

Deadline van volgende editie:
25/11/
2010 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be
INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord
Enkele lezers op Twitter:
http://www.twitter.com/marijkepante
http://www.twitter.com/helalalphen
http://www.twitter.com/pietr
http://www.twitter.com/hewlettt

Uw naam hier? Meld u aan!

NeTTieS
Jaargang 14
Nummer 676 van 20/11/2010Gegroet lezer,

Hopelijk hebt u verleden weekend niet teveel schade geleden door de regen die met bakken uit de lucht viel? Alhoewel de regio waar onze redactie gelegen is, niet geleden heeft, zien wij toch hoe de velden tussen Berlaar en Lier, wanneer wij met de trein door het landschap razen, nog altijd onder water staan. Ook de overloopgebieden naast de Nete staan onder - al een hele week. En het water trekt maar niet weg...

Wat hebben wij deze week voor u? Het is Unified Communications dat de hoofdrol speelt. Facebook kondigde aan dat haar nieuwe dienst, Messages, een centraal punt wil zijn waar alle boodschappen die je met je vrienden uitwisselt (IM, chat, mail...) bijeengebracht worden. Er is een nieuwe app, Friends, die hetzelfde wil doen op jouw mobiele telefoon. En Microsoft heeft een nieuwe server aangekondigd, Lync, die eveneens het samenwerken via het web wil vergemakkelijken. Mooie initiatieven, die eigenlijk broodnodig zijn. Er zijn immers zoveel mogelijkheden om met elkaar te communiceren, dat je het overzicht verliezen zou...

Hoe staat het met onze verkiezing? Na onze oproep verleden week hebben wij nog enkele mooie suggesties voor Nederlandstalige sites, die privé-initiatief zijn, binnengekregen. Hebt u uw lijstje nog niet ingestuurd? Doe het dan snel! Op 20 november (morgen dus, zaterdag), om 24u worden de nominaties afgesloten. En dan kan onze jury aan het werk! Het adres: redactie@netties.be

Wij wensen u ondertussen veel leesplezier, en hopen u bij leven en welzijn volgende week weer aan te treffen!

Hilde

Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!verkenner bannerKanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.FACEBOOK'S NIEUWE PROJECT TITAN: WEBGEBASEERDE MAIL
Maar moeten Gmail en co daarom gaan sidderen en beven?
Op het moment dat dit geschreven wordt, staat er enkel vast dat Facebook maandag een grote aankondiging zal doen op een evenement. Het volgende bericht wordt dus nog onder voorbehoud gebracht. Maar verschillende waarnemers menen te weten wat Facebook aankondigen zal: een webgebaseerde e-mail dienst.
Wat, als het waar is, niet zo slecht bekeken is. Omdat Facebook weet wie jouw vrienden zijn, en van wie jij mail ontvangen wil, zal het gemakkelijker zijn om spam uit je mailbox te houden. Iedereen zou zijn eigen mijnnaam@facebook.com adres krijgen, of misschien zelfs @fb.com, want Facebook heeft zopas dit domein kunnen bemachtigen.
Maar je kan je afvragen, nog altijd uitgaande van de veronderstelling dàt Facebook inderdaad met webmail begint: wie gaat die gebruiken? Uiteraard zal iedereen wel zijn eigen persoonlijke Facebook-adres claimen, al is het maar om te verhinderen dat iemand anders ermee gaat lopen. Maar echt je mail toevertrouwen aan Facebook? Moet je dan niet voortdurend in angst zitten dat Facebook weer een of andere nieuwigheid bedenkt, waarbij plots alle mails op jouw muurtje verschijnen? En dat er plots nog eens 37 privacy-buttons bij krijgt om aan te geven in hoeverre je mail wil delen met groepjes enz?
De meeste tech-afficionado's die ik ken staan erg weigerachtig tegenover Facebook-mail, maar geven wel aan dat die mail ideaal is voor al wie zijn online leven rond Facebook heeft opgebouwd, zoals heel wat jongeren, die echt "in" Facebook leven.
De aankondiging werpt trouwens ook een heel ander licht op het gebakkelei tussen Facebook en Google over het importeren van hele adresboekjes. Heeft Google geweten dat Facebook van plan was om met mail te beginnen, en wou het op voorhand verhinderen dat Facebook-gebruikers het hele Gmail adresboekje zouden importeren in hun nieuwe FB account, en zo een complete leegloop willen verhinderen?
Maandagavond zal je weten wat Facebook dus aankondigen zal. Ondertussen kan je je amuseren met het lezen van de commentaren bij TechCrunch (1) en PC World (2). Dat laatste heeft trouwens een mooi overzicht gemaakt van wat Facebook tegenwoordig te bieden heeft aan bedrijven, om gebruikers te bereiken die hiervoor intekenen.
http://techcrunch.com/2010/11/11/facebook-gmail-titan/
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/210556/facebook_email_is_the_missing_piece_of_the_puzzle.html?tk=twt_bizcenter


WALL STREET JOURNAL BRENGT KNAPPE REEKS OVER COOKIES DIE JE PRIVACY BEDREIGEN..
.. maar de advertenties op de website bevatten zelf die cookies
Je kon al eerder hier lezen over een knappe reeks die Wall Street Journal bracht omtrent cookies die inbreuk plegen op jouw privacy. De krant bracht o.a. aan het licht dat verschillende bedrijven wel degelijk informatie over de gebruiker verzamelen, alhoewel zij dat niet mogen doen, en doorgeven aan gespecialiseerde bedrijven, zoals Rapleaf (1).
De artikelenreeks kreeg grote weerklank in de VS, waar president Obama meteen aankondigde dat hij een speciale task force in het leven zou roepen, die regels moet vastleggen over cookies, metacookies, flash cookies en co.
Pijnlijk is het echter te moeten vaststellen, zoals Kevin Fogarty van PC World deed, dat de online versie van Wall street Journal zelf gebruik maakt van cookies in Flash die je niet kan verwijderen. De site zelf natuurlijk niet, wel de advertenties op de site. Kevin Fogarty ontdekte dit toen hij twee tools installeerde die in deze artikelenreeks aangeraden werden, namelijk Ghostery en Better Privacy, twee add-ons voor de Firefox browser.
Uiteraard staat het editoriale aspect van een site los van het commerciŽle. Gelukkig maar. Het is echter wel spijtig en cynisch dat deze erg interessante artikelenreeks ontluisterd wordt door juist hetgeen het probeert aan te klagen...
http://www.netties.be/v20/toon_artikel.php?id=12611&cat=Nieuws&zoekdatum=2010-10-19
http://www.pcworld.com/article/210584/wsj_warnings_about_privacyinvading_cookies_carry_privacyinvading_cookies.html?tk=nl_dnx_t_crawl


PAUS VREEST DAT INTERNAUTEN "EENZAAMHEID" TE WACHTEN STAAT
Internet verlamt jonge mensen
De katholieke kerk heeft er de laatste dagen/weken al flink van langs gekregen - en eerlijk gezegd moet ze de blaam daarvoor bij zichzelf zoeken. Blunder na blunder volgden elkaar op, ongelukkige uitspraken werden opeen gestapeld. De behoefte om aan PR (public relations) te doen lijkt nog niet doorgedrongen te zijn, de kerk lijkt nog altijd te geloven in haar eigen alwetendheid, het principe van het gelijk hebben, ondanks alles.
De meeste blunders werden recent wel gemaakt door de Belgische kerk, met name door de in opspraak geraakte bisschop Vangheluwe en in zijn kielzog André Léonard, die volgens velen volkomen reageerde op de recente schandalen.
Wat Paus Benedictus nu gezegd heeft, hoort uiteraard niet echt thuis in die sfeer van schandalen, misbruik, onbegrip, geen voeling hebben met de maatschappelijke realiteit. Hij stelt zich gewoon vragen bij de huidige manier om contact te leggen met anderen. "Een groot aantal jonge mensen ontwikkelen een vorm van communicatie die de humaniteit niet verhoogt, maar in tegendeel riskeert om een gevoel van eenzaamheid en disoriŽntatie te verhogen". Jonge mensen zouden volgens hem verlamd worden door het internet, en dat dit een uitdaging is waarop met creative intelligentie geantwoord moet worden.
Een te boude uitspraak? Vergeleken met andere zeker en vast niet. En als uitspraak op zich zelfs begrijpelijk. Het is immers te gemakkelijk voor jongeren om zich te verliezen in een illusie op het internet, een beeld dat men zich opbouwt van anderen. Het is dan ook goed dat in sociale netwerken regelmatig initiatieven genomen worden om IRL ontmoetingen te organiseren. En dat kan dan weer meteen een andere uitspraak van Benedictus XVI counteren, namelijk dat de grens tussen waarheid en illusie vervaagt.
Het is gewoon een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, van elke ouder en elke vriend of leerkracht, om de jongeren te leren leven met het internet, het positieve te omarmen, en een gezond wantrouwen tegen het negatieve aan te moedigen.
http://news.yahoo.com/s/afp/20101113/tc_afp/vaticanreligionpopeinternettechnology


WORDT DE 'FRIENDS' APP UW NIEUWE ADRESBOEKJE?
Alle sociale netwerken in één. Handig.
Met al die sociale netwerken, is het soms moeilijk om je vrienden te volgen. De een zit op Facebook, de ander op Twitter, en nog een derde op LinkedIn. Sommigen komen in al die sociale netwerken voor. Er zijn al verschillende telefoonmakers die in jouw adresboekje de informatie over je vrienden centraliseren. Daarbij krijg je bij elke vriend zijn contactinformatie in het sociale netwerk, en zelfs de laatste boodschap die hij er geplaatst heeft. HTC bijvoorbeeld heeft een "Friends" tool op het home scherm van zijn smartphones.
Voor de iPhone en iPod Touch is er nu ook een app die iets dergelijks doet - en die toevallig ook "Friends" heet. Die verzamelt de informatie van Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace op één plek. Waarom deze benadering zo succesvol is? Omdat het gemakkelijk is om even te gaan zien waar die vriend zit, wat hij het laatst gezegd heeft. Van de vele contacten die je opgebouwd hebt, zijn er immers een paar die jou het meest interesseren. En zo kan je, terwijl je even moet wachten in de lift of aan de kassa, snel een blik werpen op je smartphone om op de hoogte te zijn, in plaats van het hele sociale netwerk te moeten aflopen en alle informatie over alle vrienden doornemen.
Waarnemers menen dat apps zoals Friends de toekomst zijn. Wat denk jij?
Meer over Friends voor de iPhone bij WebProNews. Wij zijn alvast benieuwd of al die Friends apps, indien ze van verschillende makers afkomstig zijn, nog goede vriendjes gaan blijven...
http://www.webpronews.com/topnews/2010/11/12/friends-app-may-become-your-new-contact-list
http://taptivate.com/blog/all-your-friends-in-one-place


EU ZAL GEEN WET VOOR NET NUETRALITEIT INVOEREN
In de plaats ervan komen er richtlijnen die anticompetitief gedrag moeten tegengaan
Over net neutraliteit is het laatste woord nog niet gezegd. Het principe van net neutraliteit is simpel: het netwerk mag geen onderscheid maken bij de content die het vervoert. Bepaalde content (zoals P2P protocollen) mogen niet vertraagd worden, sommige andere content mag geen voorrang krijgen op het netwerk.
Een gezond principe, op het eerste zicht. Maar is het dat wel? Is het, voor de verdere ontwikkeling van het internet, nieuwe diensten, niet aangeraden om sommige diensten wél voorrang te geven? Wat immers indien het in de toekomst mogelijk wordt om microchirurgie vanop afstand uit te voeren, via een robot die bediend wordt door een arts die zich elders bevindt? Zou dat verkeer dan geen voorrang moeten krijgen op een stom filmpje van YouTube?
Het principe van net neutraliteit mag dan misschien iets zijn waarover gediscussieerd wordt, een andere vraag is of die net neutraliteit in wetten gegoten moet worden. De EU vindt alvast van niet. Neelie Kroes, de commissaris voor de Europese digitale agenda, heeft verleden week verklaard dat de Europese landen zich moeten baseren op richtlijnen, die anticompetitief gedrag moeten tegengaan en de gebruikers moeten beschermen.
Er bestaat immers een kader dat regels vastlegt voor de telecom, waarin gezegd wordt wat wel en wat niet toelaatbaar beschouwd wordt. Volgens Kroes is concurrentie de beste vriend van het open internet. Maar dan moet die concurrentie natuurlijk mogelijk zijn. Zolang je, zoals hier in BelgiŽ, met twee groten zit die de kabel-koek onder elkaar verdelen (Belgacom en Telenet) is er weinig concurrentie mogelijk...
http://voices.washingtonpost.com/posttech/2010/11/eu_wont_adopt_net_neutrality_l.html?wpisrc=nl_tech


NIEUWE DIENST, PATH, BEPERKT JE TOT 50
Maak een online netwerk, maar beperk het - het omgekeerde van Twitter, Facebook en Co dus..
Wie een tijdje meedraait op Twitter, Facebook en Co zal bemerken dat het aantal "vrienden" zich steeds meer uitbreidt. Maar zijn het allemaal echt wel vrienden? Met sommige mensen wil je in contact blijven, omdat ze interessant zijn, en jou inspiratie geven - maar je kent ze eigenlijk van haar noch pluim, en wanneer je ze in het echt zou ontmoeten, zou je ze straal voorbijlopen, omdat je ze niet kent van gezicht. Hoe nauw je je met deze persoon ook verwant mag voelen, een echte vriend kan je hem/haar niet noemen. Je echte vrienden, de mensen waartegen je alles zou vertellen en die alles van jou mogen weten, zijn beperkt. Maximaal 50 - maar in werkelijkheid nog veel minder dus.
Dat is het principe waar de nieuwe dienst die deze week gelanceerd werd, Path, vanuit gaat. Path noemt zich "The Social Network". De bedoeling is dat je op deze site foto's upload, en zo een verhaal vertelt over wat er gebeurt in jouw leven, een verhaal dat je deelt met maximaal 50 mensen dus. Bij de foto's en de afbeeldingen die je deelt kan je drie soorten informatie meegeven: mensen, plekken en dingen.
Path noemt zich geen vervanger voor de bestaande sociale netwerken, wel een aanvulling ervan. Het moet jouw persoonlijke netwerk worden, zonder virale foto's, zonder foto filters. Of Path een kans maakt om de gunst van de gebruikers te winnen? Je kan daar veel vragen bij stellen. Tegenwoordig kan je immers ook bij sociale netwerken als Facebook groepjes aanmaken, en bepaal je wie wat wel en niet mag zien.
Path is momenteel verkrijgbaar als app voor de iPhone. Benieuwd of het succes zal kennen...
Meer info bij Mashable, en bij Path zelf.
http://mashable.com/2010/11/15/path-launches/
http://blog.path.com/post/1576969971/introducing-the-personal-network


FACEBOOK MESSAGES: NIET ZOZEER E-MAIL, ALS WEL ALLE BOODSCHAPPEN BIJEEN
En je mag alle facebook.com adressen exporteren!
Wanneer Mark Zückerberg iets aankondigt, dan begint hij stilaan het aureool van een Steve Jobs te krijgen. Zijn aankondiging wordt live gevolgd door tal van bloggers; er wordt op voorhand gespeculeerd, en de hele pagina van TechMeme staat nadien vol met besprekingen van zijn aankondiging. Niet onverdiend trouwens: een nieuwigheid bij een dienst die 500 miljoen gebruikers telt, gaat ons allen aan.
Wat Zückerberg zei, was toch nog anders dan wat verwacht werd. De nieuwe dienst, Messages, wil niet zozeer een e-mail dienst, als wel een centrale waar alles bijeenkomt, per persoon. Je krijgt alle instant messaging boodschappen, mails, chats per persoon te zien, in conversatievorm. Eigenlijk een beetje wat Google Wave wou doen, maar dat door zijn doorgedreven mogelijkheden te ingewikkeld was voor de meeste internauten. Deze afgezwakte versie, waar de boodschappen ook in real time verschijnen, zal waarschijnlijk wel aanslaan.
Het bijeenbrengen van alle communicatie (unified communication) is de laatste tijd erg in trek. Denk maar aan de "Friends" app uit het artikel van gisteren, en denk aan de tool waarbij je in je Outlook ook informatie en conversaties uit LinkedIn en Facebook kan oproepen. Maar als men het mij zou vragen wat ik liever heb: al mijn communicatie centraal bij Facebook, of alles via een tool die op mijn eigen computer (of smartphone) woont, dan is de keuze snel gemaakt!
Concreet werkt de nieuwe dienst aldus: jij beslist of je een boodschap wil zenden via sms, chat, email of Messages. De bestemmeling ontvangt de boodschap via het medium en het toestel dat erij hoort, en je kan in real time een gesprek opstarten, waarbij je niet meer moet weten met wie je het beste via chat, IM, mail of sms communiceert. Je moet gewoon de naam intikken, en de boodschap. Er hoort wel een @facebook.com adres bij, indien je dat wil hebben tenminste. Dat maakt het moelijk om een bericht te zenden naar vrienden, zelfs indien die niet op Facebook zitten. Maar een Message is geen mail: er is geen onderwerp lijn, geen cc, bcc.
Hoe deze Messages te integreren valt met gewone mail? Niet echt. Je kan adressen exporteren, je kan mail naar Facebook forwarden, maar dat is het. Maar het ondersteunt geen POP of IMAP systemen, dus je kan geen mail van andere accounts in je Facebook binnenhalen.
Meer over Facebook Messages bij Facebook zelf (1); Search Engine Land heeft een interessante analyse gemaakt van de tool (2)
http://blog.facebook.com/blog.php?post=452288242130
http://searchengineland.com/facebook-messages-export-of-facebook-com-addresses-ok-55992


NAUWERE SAMENWERKING TUSSEN MICROSOFT OFFICE EN FACEBOOK
Documenten bekijken van uit Facebook met één klik
In het kielzog van de aankondiging van Facebook Messages, ook een luik dat te maken heeft met Microsoft. Want de office Web Apps van Microsoft zullen in Facebook Messages nauw geïntegreerd worden. Je zal Microsoft Word, Excel en Powerpoint documenten met één klik kunnen bekijken. Wanneer je een bericht ontvangt in Facebook met zo'n document in bijlage, moet je op de "View on Office.com" button klikken, zodat je het document moeiteloos kan bekijken, zelfs wanneer je deze programma's niet op je eigen computer hebt staan. Wil je het document zelf bewaren, moet je op "Download" klikken - maar dan heb je dus wel de Office kantoorsuite nodig.
Een slim bekeken manier van Microsoft om de gebruikers kennis te laten maken met de Office Web Apps (1), dat onderdeel is van Windows Live. Veel gebruikers zijn immers nog altijd niet op de hoogte van de mogelijkheid om Office documenten online te bekijken en bewerken, waarbij je die kan onderbrengen op je Live Skydrive, een "in the cloud" opslagruimte waar je tot 25GB gratis plek hebt om met een groep aan documenten samen te werken.(2)
http://www.office.live.com/
http://blogs.office.com/b/office-exec/archive/2010/11/15/office-facebook-easily-share-your-ideas-and-documents-with-friends.aspx


MICROSOFT LANCEERT CASUAL GAMES CENTRALE
En de groene Apple en de Apple met de beet uit werken nu samen rond The Beatles.
Nou moe, er valt deze dagen heel wat aan te kondigen! Want naast de samenwerking met Facebook voor de Live kantoorsuite van Microsoft, liet het bedrijf ook weten dat her een nieuwe centrale plek komt, de Game Hub, waar alle bestaande spelletjes portaals bijeengebracht zijn. Deze Gaming Hub zal je aantreffen op MSN Games, Bing Games, en op Windows Live Messenger. Al wie dus met deze diensten werkt, zal toegang hebben tot dezelfde games, de updates kunnen zien van zijn vrienden, en anderen kunnen uitdagen om een spelletje te spelen. Je kan inloggen met je Live identiteit... maar ook met je Facebook login - opnieuw een teken van de nauwe samenwerking met Facebook.
Ook dit is weer een mooie zet van Microsoft. Games, en dan vooral "casual games", spelletjes die je tussendoor speelt als tijdverdrijf en die je op 5 minuutjes bijvoorbeeld kan afhandelen, zijn echt hot - en dan vooral bij de dames. Deze spelletjes, die geen speciale kennis of kunde vereisen, en geen ingewikkelde spelregels hebben, worden door 200 miljoen mensen gespeeld. Op Bing games bijvoorbeeld, dat in juni van start ging, werden sind de start al meer dan 55 miljoen game sessies gespeeld. (1)
En dan is er nog een aankondiging - maar in tegenstelling tot de mainstream nieuwssites die weeral voor de zoveelste keer de hype rond Apple voeden (2), wijden wij daar geen apart artikel aan, omdat het enkel een voetnoot is in de geschiedenis: voortaan zal je ook muziek van The Beatles op iTunes vinden. Punt aan de lijn. Meer moet je daar niet over vertellen. Het persbericht vind je bij Apple zelf (3).
Tussen haakjes: er viel vandaag nog meer aan te kondigen. Maar daarover morgen dan weer meer...
http://www.microsoft.com/presspass/features/2010/nov10/11-15GameHub.mspx
http://www.techmeme.com/101116/p21#a101116p21
http://www.apple.com/benl/itunes/?ref=http://itunes.com


GOOGLE HOTPOT: PLAATSTELIJKE AANBEVELINGEN VAN JE VRIENDEN
Nog maar eens het zoveelste product rond plaatsen. Kiezen wordt weer moeilijker..
De kritiek op Google blijft groeien. Het is nu eenmaal bekend dat Google zijn personeel toestaat om een bepaald deel van hun werktijd te besteden aan eigen projecten, die later dan door het bedrijf zelf uitgebracht worden. Zo wordt creativiteit aangemoedigd, en ontstaan er heel wat mooie dingen. Maar anderzijds is het zo dat al die dingen naast elkaar staan, en niet echt een geheel vormen. Google zou beter het overzicht moeten houden, zo klinkt de kritiek - en dan vooral bij de ontwikkeling van het Android OS. Maar dat is stof voor een ander artikel.
Dit artikel gaat namelijk over een nieuwe lokale dienst die Google uitgebracht heeft: Hotpot. Er was al Google Places, en een Buzz laag bovenop Google Maps, de mogelijkheid om een Buzz update via jouw smartphone te zenden waarbij jouw locatie ook vermeld werd. Er was zelfs Google Latitude, dat voortdurend op een landkaart aangeeft waar jij je bevindt. En dan hebben we het niet eens over Places van Facebook, of Foursquare. Kortom, aan plaatsgebonden toestanden binnen en buiten Google geen gebrek.
En toch heeft Google het nodig gevonden om nog een nieuwe plaatsgebonden dienst uit te brengen. Wat is Hotpot eigenlijk? Het maakt gebruik van de data van Google Places. Daarboven komt een laagje met besprekingen en kwoteringen van handelszaken en evenementen, maar enkel van jouw vrienden, en het zal plaatsen aanbevelen op basis van gelijkaardige dingen die je ook goed gevonden hebt.
Opvallend is wel dat je een apart profiel voor deze dienst moet aanmaken, en een aparte vriendenlijst dan wat nu al bestaat via je Buzz vriendenlijst en je Gmail profiel. Volgens Search Engine Land zou dit zijn omdat elke bespreking die jij doet publiek zou zijn, maar dat je wel een andere naam en foto kan opgeven bij een bespreking, zodat je die ook anoniem zou kunnen geven. Een eigenaardige manier van werken, maar Google zal wel zijn redenen daarvoor hebben zeker?
Een uitvoerige bespreking van Google Hotpot vind je bij Search Engine Land en Google zelf. Voorlopig is er nog geen Belgische (Nederlandstalige) versie van Hotpot, maar je kan al wel de Engelse versie proberen.
http://searchengineland.com/google-hotpot-local-recommendations-from-your-friends-56087
http://google-latlong.blogspot.com/2010/11/discover-yours-local-recommendations.html
http://www.google.be/hotpot


DE NAAKTE WAARHEID OVER BODY SCANNERS
Intieme foto's zetten ons in ons blootje
In de VS is heel wat te doen rond de bodyscanners die men daar massaal invoert. Dat zijn scanners die gebruik maken van X-stralen om een volledig beeld te geven van het lichaam, om zo zeker te zijn dat de gescande persoon geen wapen op zich verborgen heeft. Het beeld dat men op het scherm ziet is dat van de persoon (zonder kleren), maar het gezicht van de persoon wordt onherkenbaar gemaakt. En de persoon die het scherm moet bekijken, zit in een kamertje apart, om het "naakte" beeld niet te kunnen associŽren met de persoon die op dat moment door de scanner gaat. Dat alles om toch nog enigszins de privacy te waarborgen.
De TSA (Transportation Security Administration) is begonnen met de invoering van deze scanners in 2007, en nu zijn er al 385 stuks van deze scanners op in totaal 68 luchthavens. Waar er zo'n scanner is, moet de passagier er doorheen, zoniet moet hij gefouilleerd worden. De laatste tijd begint het protest tegen deze scanners massale vormen aan te nemen. Ja, veiligheid moet er zijn, maar moet dat zo mensonterend gebeuren, met een scan?
In de VS is een man zelfs een beetje een held geworden, doordat hij een gesprek opgenomen heeft dat hij voerde met een veiligheidsbeambte op het vliegveld, toen hij weigerde om door de scanner te gaan.(1) Sinds kort heeft TSA namelijk de instructies voor de fouillering die men moet ondergaan wanneer men geen scan wil hebben, gewijzigd, waardoor mannen zich nog meer in hun kruis getast zullen voelen - letterlijk dan. De man in kwestie verzette zich tegen deze vernedering.
En loopt iemand die vaak reist geen gevaar blootgesteld te worden aan teveel straling? Want zelfs kinderen moeten door de scanner. Er is nog een aspect: wat gebeurt er met alle beelden die gemaakt zijn? Die zouden zogenaamd onmiddellijk vernietigd worden, want de TSA belooft dat zij nergens bewaard worden, doorgegeven of afgeprint. Maar is dat wel zo? Gizmodo heeft deze week namelijk 100 lage resolutiefoto's gepost op haar blog, die gemaakt werden in een Federaal gerechtsgebouw in Florida, en bewaard werden door de Marshals. Het gaat dus, om duidelijk te zijn, niet om beelden gemaakt door de TSA, maar door gerechtsdienaars. Het doet echter vragen rijzen over de beelden die TSA maakt. Want alle scans moeten normaal gezien vernietigd worden nadat de veiligheidsbeambte ze bekeken heeft. Iemand moet er wel aan denken om die opdracht tot vernietiging te doen. In het geval van het gerechtsgebouw gebeurde dat niet, en dus gingen deze beelden plots tot rechtbankdocumenten behoren die niet vernietigd mogen worden. En volgens de Amerikaanse wet op de openbaarheid van bestuur kon Gizmodo dan deze afbeeldingen opeisen, wat het ook deed. En wat bij het gerechtsgebouw kan, kan bij TSA ook, niet? Zodat alle reizigers het risico lopen om, letterlijk en figuurlijk, in hun blootje te komen staan...
In elk geval: het verzet tegen deze bodyscanners neemt toe; er wordt trouwens door de actiegroep Optoutday.com opgeroepen om 24 november een nationale protestedag te houden. Dan zal het namelijk erg druk zijn op de luchthavens, vlak voor Thanksgiving. Volgens de TSA is dit protest echter niet de mening van de meerderheid van de Amerikanen, die zich netjes in hun virtuele blootje laten zetten...
Meer bij PCWOrld en Gizmodo.
http://www.youtube.com/watch?v=-UqM56e-kRA
http://gizmodo.com/5690749/these-are-the-first-100-leaked-body-scans
http://www.pcworld.com/article/210878/


BIT.LY BUNDELT VERSCHILLENDE LINKS IN ÉÉN ADRES
Een blog post zonder een blog te hebben of iets te moeten schrijven?
Hoe gemakkelijker het is om een link te delen, hoe vaker hij gedeeld zal worden. dat is de achterliggende gedachte van URL-verkorters zoals Bit.ly. Vooral sinds de grote opgang van Twitter heeft Bit.ly een hoge vlucht gekomen, want toen werd het plots erg belangrijk om zo'n verkorte url te gebruiken, aangezien je bij Twitter slechts 140 karakters gebruiken mag.
Ondertussen zijn er al verschillende concurrenten opgestaan voor Bit.ly, en heeft Twitter zijn eigen domein in dienst genomen om url's te verkorten. Bit.ly slaat nu echter terug met een nieuwigheid die wel interessant lijkt: je kan nu ook verschillende links bundelen. Stel dat je bijvoorbeeld enkele artikels die rond één onderwerp gaan interessant vindt. Dan kan je die bundelen in één Bit.ly url - je moet enkel de url's ingeven. Klikt iemand anders op die url, dan krijgt hij, zonder dat jij iets moet doen, een preview te zien van de verschillende artikels, weergegeven op één pagina. Die previews bevatten dan de titel, een uittreksel, de link, en foto's of video's van de website. Van elke bundel kan je statistieken opvragen hoe vaak ze bekeken zijn.
De praktische toepassing ervan? Heel wat internauten lopen graag het internet af op zoek naar interessant nieuws, en vinden het ook wel, maar hebben geen schrijverstalent (of geen geduld) om die links in een blogartikel te stoppen. Voor hen kan zo'n gebundelde bit.ly de oplossing bieden. Het nadeel is dat je zelf geen commentaar kan toevoegen - maar dat zijn deze link-jagers eigenlijk toch niet van plan, zij verkiezen het om een doorgeefluik te zijn.
http://techcrunch.com/2010/11/15/bit-ly-bundles/
http://bit.ly
ANALYTISCHE GEGEVENS BIJ TWITTER
Meten is weten, vooral voor bedrijven die campagnes op Twitter baseren!
Er is de laatste tijd veel te doen rond het gebruik van sociale media bij campagnes van bedrijven. Maar om te weten of zo'n campagne wel degelijk succes heeft, moet men kunnen meten, moet men tastbare resultaten zien.
Tot op heden was dat erg moeilijk, want veel statistieken waren er niet beschikbaar over Twitter. Daar komt nu verandering in. Twitter is begonnen een kleine groep gebruikers uit te nodigen om een nieuwe analysetool uit te testen. Met deze tool zou je een hele resem gegevens over jouw account kunnen zien, zoals informatie over welke tweets het meest succesvol zijn, welke tweets ervoor zorgden dat mensen jou ontvolgden, en wie de meest invloedrijke gebruikers zijn die jouw boodschappen beantwoorden en retweeten.
Al deze gegevens verschijnen in een grafiek, waarvan je bij Mashable een voorbeeld vindt. De tool zou tegen einde dit jaar voor alle gebruikers beschikbaar moeten zijn. En de makers van tools die zich baseerden op de Twitter API om zelf al zulke statistische gegevens te brengen zullen het niet graag horen, maar de dienst zal volledig gratis zijn - voorlopig althans. Waarmee voor de zoveelste keer externe ontwikkelaars, die een bedrijfje opgebouwd hadden rond een Twitter-tool, het gras voor de voeten weggemaaid wordt...
http://mashable.com/2010/11/17/twitter-analytics/
http://searchengineland.com/twitter-analytics-in-alpha-testing-56368


GOOGLE DOCS NU OOK BEWERKEN OP ANDROID EN IOS
En handig: je kan ook tekst invoeren door hem te dicteren...
Google heeft een nieuwe editor uitgebracht, waarmee het gemakkelijker wordt om op een mobiel toestel documenten (tekst of rekenblad) te bewerken. De editor is compatibel met Android toestellen en de iOS toestellen zoals de iPad. Je moet gewoon naar docs.google.com gaan, het gewenste document kiezen, en indien je het bewerken wil, op de Edit button klikken. Een demo-filmpje vind je op het Google blog.
De tool zal eerst beschikbaar zijn in de Engelstalige versie van Google Docs. Later zal ondersteuning volgen voor andere talen. Is het toeval, dat deze aankondiging net gebeurt in dezelfde week als waarin Microsoft aankondigt dat gebruikers van Facebook ook documenten online kunnen bewerken in Office Live? Het lijk echt wel dat de concurrentiestrijd hevig woedt - en daar kunnen we alleen maar gelukkig mee zijn, want het zorgt voor vooruitgang en meer mogelijkheden voor de gebruiker!
http://www.readwriteweb.com/cloud/2010/11/google-speeds-up-google-docs-m.php
http://googlemobile.blogspot.com/2010/11/create-and-edit-your-google-docs-on-the.html

20 NOVEMBER: E-DINGES IN VLAAMS PARLEMENT
Technologiefestival voor al wie geboeid is door de digitale ontwikkelingen
Nu zaterdag heeft er in het Vlaams parlement het E-dinges festival plaats. Omdat dit onze lezers ongetwijfeld boeien zal, vermelden wij hier graag de 10 meest in het oog springende activiteiten, zoals wij ze doorkregen van Quadrant Communications.
1. Maak kennis met Probo, de knuffelrobot, en andere recente ontwikkelingen in robotica.

2. Check-in/Check-Out + De Levende Landkaart: Steeds meer mensen koppelen persoonlijke gegevens aan geografische gegevens. Op basis van dat gegeven maken de mensen van het Nederlandse Rathenau Insitutuut een landkaart waar allerlei andere data op geprojecteerd kan worden.

3. Kan ik mijn computer bedienen door te dansen? Aan de hand van een reeks demo's laat Vero Vanden Abeele (van e-Media Lab, een onderzoeksgroep van Groep T) zien hoe je via alledaagse en dus intuïtieve bewegingen toch ingewikkelde toestellen kunt bedienen.

4. Debat: Valt er nog geld te verdienen met muziek? Met Bart Becks (Sonic Angels), Olivier Braet (IBBT-SMIT), Johan Van Roy (AKA Music) en Christophe Depreter (SABAM).

5. Debat: Ontmoet de politicus 2.0: Politici Sven Gatz (Open VLD), Marc Hendrickx (N-VA) en Bart Van Malderen (sp.a) debatteren – samen met de bezoekers – over hun ervaringen met sociale media.

6. Genetische testen op het internet: Jean-Jacques Cassiman (Katholieke Universiteit Leuven) vertelt over de beperkingen en de gevaren van genetische testen op het internet.

7. Het W (Double U) experiment van CREW/Eric Joris: Hierin loop je door de exporuimte met een helm op je hoofd waarmee je de wereld bekijkt door de ogen van een ander.

8. In de game-zone kan men zich uitleven met allerlei dans- en speeldemo's, inclusief PING (Poverty Is Not a Game), een zogenaamd serious game van Belgische makelij dat in scholen in verschillende Europese landen wordt gebruikt om de armoedethematiek op een speelse, interactieve manier onder de aandacht van tieners te brengen.

9. Vanerum toont hun nieuwste type schoolbanken met ingebouwde iPads. Het design is van de hand van Bram Boo.

10. E-babes zijn er ook op E-dinges. In deze activiteit laat Chris Van Lysebetten van vzw Habbekrats de bezoekers originele, zelfs sexy technieken zien om de (digitale) kennis van jongeren te verruimen. Een inspirerende activiteit voor elke ouder!

En verder zijn er onder andere ook nog de Blind d mobiel (die buiten voor de deur staat, en waar visueel gehandicapten alle technololgieŽn kunnen ontdekken waarmee ook zij makkelijk van computers en het internet gebruik kunnen maken, de Mocap-demo van HOWEST, de audiomuur van Oiseaux Sans Tête, de laureaten en winnaars van de E-dinges Awards, enzovoort.

Het technologiefestival E-dinges is het sluitstuk van een driedaags evenement over onze informatiesamenleving dat plaatsvindt van 18 tot 20 november 2010 in het Vlaams Parlement. E-dinges is een initiatief van het Instituut Samenleving en Technologie (IST), in nauwe samenwerking met het Vlaams Parlement, het Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT) en het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG/LINC).
De E-dinges festivaldag vindt plaats op zaterdag 20 november 2010, van 11u tot en met 19u45.
Meer informatie vindt u op www.e-dinges.be.
http://www.e-dinges.be/
http://www.edinges.be/programma
Blijf altijd op de hoogte van het nieuws,
ook wanneer u onderweg bent!
Met de mobiele versie van Verkenner
http://m.verkenner.behardware logo
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!
APPLE BRENGT NIEUWIGHEDEN UIT VOOR IOS4.2 EN ITUNES
Maar zoals gewoonlijk is niet iedereen gelukkig...
Apple baas Steve Jobs wordt vaak verweten dat hij koppig is, en zijn eigen wil doorzet, zijn eigen ideeŽn nastreeft: zoals hij meent dat het eruit moet zien, zo zal het eruit zien. Zijn afkeer van knoppen die het prachtige design van de Apple toestellen kunnen bederven is ondertussen alom bekend. Ondanks alle kritiek blijft de man zijn eigen visie doorvoeren in de toestellen.
Bij de nieuwigheden die hij nu heeft doorgevoerd voor iOS4 is het weer van hetzelfde: hij heeft een verandering aan het iOS4 aangebracht, ondanks het feit dat de beslissing, sinds zij uitgelekt was, op enorm veel kritiek kon rekenen. Het gaat namelijk om de knop waarmee je het scherm van de iPad blokkeren kan, zodat die niet kantelt naar portretmodus wanneer je je bijvoorbeeld neerlegt in je bedje om een boek te lezen. Die knop heeft voortaan een andere functie gekregen: mute (het geluid uitschakelen). Vermits dit duidelijk een software functie is die aan de knop toegewezen wordt, hadden tal van gebruikers aan Steve Jobs gevraagd om hen tenminste de optie te laten om zelf te kiezen of de knop het scherm zou blokkeren, of het geluid zou uitschakelen; Jobs hield echter het been stijf. En nu moet de gebruiker dus kiezen tussen de interactiviteit die iOS 4.2 brengt, of de mute-button. (1)
Apple heeft tussen haakjes ook nog een update uitgebracht voor het Mac OS X, versie 10.6.5, de vijde update voor het Snow Leopard besturingssysteem. Die bevat een verbetering voor de weergave van afbeeldingen, maar helaas niet waarop vele fans gehoopt hadden: AirPrint - het is te zeggen: er zal geen compatibiliteit zijn mde gedeelde printers van de AirPrint die in iOS4 zit. (2)
En dan is er nog een derde nieuwigheid, en wel voor iTunes (versie 10.1). Die heeft volledige ondersteuning voor AirPlay, waarmee je video's, foto's, en muziek kan streamen, naar alle mogelijke toestellen die het signaal kunnen ontvangen, zowel Apple TV als gadgets van derden. De sociale netwerksite die Apple wil uitbouwen rond iTunes, en die de naam Ping meekreeg, werd ook geüpdate, in die zin dat je voortaan kan vertellen op je Twitter account welke song je speelt of goed vindt. En dan houden wij natuurlijk ons hartje vast, want dit kan echt tot een lawine aan Twitter-spam leiden... (3à
http://www.tuaw.com/2010/10/25/ipads-orientation-switch-to-mute-switch-change-will-be-permanen/
http://arstechnica.com/apple/news/2010/11/apple-releases-mac-os-x-1065-with-graphics-fixes-no-airprint.ars
http://arstechnica.com/apple/news/2010/11/itunes-101-brings-airplay-warning-about-ping-use.ars


E INK TRITON: ELEKTRONISCHE INKT IN KLEUR
Weer een stapje vooruit voor de e-boeken...
Het bedrijf E Ink Triton heeft haar eerste elektronische papierdisplay aangekondigd. Het scherm zou 20% sneller werken, je zou de kleurenteksten ook in zonlicht kunnen lezen, en de batterij van het toestel zou maar liefst een hele maand meegaan - wat betekent dat het scherm even zuinig werkt als de zwart-witte e-ink die nu al gebruikt wordt in bijvoorbeeld de Kindle van Amazon.
Waarom je kleuren zou willen hebben op zo'n scherm, wanneer de meeste boeken toch werken met zwarte tekst op witte pagina's? Daarvoor zijn verschillende redenen. Om te beginnen is dat natuurlijk ideaal om stripboeken, comics, op de e-reader te lezen. Verder zou het, zo vernemen wij bij het beluisteren van het BOL podcast, ook bevorderlijk zijn voor mensen die lijden aan dyslexie of woordblindheid. Gewone zwarte tekst op witte achtergrond, daar hebben zij veel meer moeite mee dan met tekst in andere kleuren. En dat is heel persoonlijk - bij de ene is dat blauw, bij de andere mauve, enz. Zo'n kleurenscherm is dus echt wel ideaal voor mensen met dyslexie.
Meer over het E Ink Triton scherm bij Engadget.(2)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dyslexie
http://www.engadget.com/2010/11/09/e-ink-shows-off-triton-color-epaper-touts-faster-performance-r/


POST-TRAUMATISCHE STRESS? TETRIS KAN HELPEN
"Even de gedachten verzetten" blijkt heilzaam
Wanneer iemand aan post-traumatische stress leidt, dan is hetgeen hem het meeste achtervolgt de herinneringen aan het trauma zelf, dat hij altijd maar opnieuw beleeft, via flashbacks. Sommige geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat die flashbacks beperkt worden, maar zij hebben een globale impact op ons geheugen. Zij doen immers ook de algemene omstandigheden die tot het trauma geleid hebben vergeten, en die omstandigheden te weten komen kan zowel de maatschappij in het algemeen, als de patiŽnt in het bijzonder, ten goede komen.
Nu zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat er een manier bestaat om de herinneringen te blokkeren die de flashblacks te triggeren: het spelen van een spelletje Tetris. Zonder in te grote details te gaan, draait dit rond de manier van visuele herkenning, en het opslaan in het geheugen. Visuele cognitieve taken uitvoeren komt namelijk tussen bij het systeem dat het zich visueel een beeld maken bepaalt. Geef mensen een cognitieve taak, dat hun visuele systeem, en dat beïnvloedt het bewaren van visuele herinneringen, inbegrepen dat herinneringen die verschijnen als flashbacks bij de mensen die aan post-traumatische stress leiden.
Zonder oneerbiedig te willen zijn over mensen die aan zulke PST leiden, geeft dit artikel in elk geval aan alle mensen die door hun baas betrapt worden op het spelen van een spelletje Tetris op kantoor, tijdens de kantooruren, een mooi excuus...
http://arstechnica.com/science/news/2010/11/tetris-may-work-as-a-ptsd-vaccine.ars"TRIPLE PLAY" ... VOOR SLECHTS 12 EURO PER MAAND?
Lezer Walter Vermeir schreef een artikel vanuit zijn eigen ervaring, om aan te tonen hoe triple play ook goedkoop kan!
Bij aanbieders zoals Telenet en Belgacom, sinds kort ook Mobistar, kan men terecht digitale televisie, internet en telefonie. Al dat elektronisch lekkers heeft zijn prijs; bedragen van zeker een 50 euro per maand ( en vaak meer) zijn courant. Dat is minstens 600 euro per jaar. Of 1/24ste van een netto jaarloon voor vele mensen. Het kan ook goedkoper. Voor een 12 euro per maand kan men ook digitale televisie, internet en telefoon hebben.

Digitale televisie; de opvolger van klassieke analoge uitzendingen via antenne is DVB-T. Hiermee kan men kosteloos naar de televisiezenders van de VRT kijken, ook de "rode knop" zenders Canvas+ / Een+. Meestal is een kleine binnenantenne voldoende. Afhankelijk van de lokatie en gebruikte antenne kan men mogelijk meer zenders ontvangen van over de grens. Heeft u een recente TV? De kans is groot dat er reeds een ingebouwde DVB-T ontvanger inzit. Als u er eentje moet kopen, voor een 10 euro (1) heeft men al een USB-stick om tv via de computer te kijken. Er zijn er ook van een paar honderden euro met dubbele tuner, harde schijf voor opname en "time shift". Koop die het beste in Duitsland of Frankrijk; daar is er meer keuze dan in BelgiŽ.
TIP: koop een ontvanger die ook MPEG4 aankan en een "Common Interface" heeft. Vanaf 2011 komen nieuwe aanbieders van TV via DVB-T en met zo'n ontvanger heeft men de beste kans een compatibel toestel te hebben.

Internet; bij de kleine telecomoperator MobileVikings (2) kan men voor 12 euro een datasimkaart kopen, geldig 30 dagen, 2 gigabytes volume. Opgepast; nog niet overal heeft men een snelle mobiele verbinding. Dat is eigenlijk echt nodig, GPRS is irritant traag en telefoon zal dat ook niet echt gaan. Die internetverbinding kan men dan gaan delen. Hiervoor kan men een speciale 3G Router voor kopen (3) of een computer gebruiken. Een netbook is ideaal. Koop een 3G USB-stick zoals de Huawei E220 (4). Laat de netbook verbinding maken met het internet via die 3G-stick. En deel dan die internetverbinding naar de netwerkpoort (RJ45) alsook naar de wifi van de netbook zodat die als een wifi-router werkt. Met een recente Linux versie kan dit zeer
eenvoudig. Weet niet met Mac of Windows hoe moeilijk dat is. Op deze wijze is er internet via Wifi voor alle computers in huis.

Telefoon; gewone vaste telefoon kan ook bij een alternatieve dienstverlener nemen. Een interessante keuze is het kleine WeeTelecom (5). Daar moet men geen abonnementsgeld betalen en blijft het belkrediet onbeperkt geldig. Net zoals bij een GSM kan u uw vaste telefoonnummer laten overdragen. Koop een echte VOIP-telefoon (bijvb Gigaset C470IP) en sluit die aan op de netwerkpoort van de 3G router / netbook met internet. Stel die in om de codec voor lage bandbreedte te gebruiken. Bellen maar! Moet het bellen naar vaste telefoonnummers gratis zijn? Meestal kan men op een VOIP-telefoon meerdere accounts instellen. U kan één account gebruiken om oproepen te ontvangen (bijvb. WeePee), en een ander voor uitgaande of bepaalde telefoonnummers. Via een dienst zoals Voipbuster kan men o.a. gratis naar vaste lijnen in BelgiŽ bellen.

Op deze wijze heeft u televisie, internet en telefoon voor een fractie van de prijs. Voor deze opzet heeft men bepaalde hardware nodig en dat kost geld. Als nieuwe klant bij Telenet & Co is de hardware vaak "gratis" om u te verleiden. Negeer dat; kijk enkel de vaste kost na de promoties. Is dit appelen met peren vergelijken? Voor een stuk, ja. Maar peren zijn ook lekker. [Walter Vermeir]

(1) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8309
(2) http://www.mobilevikings.com
(3) http://www.routercenter.nl/product/81882/huawei-b260-draadloze-3g-router.html
(4) http://www.huaweie220.com/
(5) http://weepeetelecom.eu/
(6) http://www.voipbuster.com


MICROSOFT LYNC: ALLE COMMUNICATIE IN ÉÉN...
... voor kantoor maar ook voor thuis
Deze week lijkt het thema echt wel "unified communication". Er was de aankondiging van Facebook Messages, van de app voor de iPhone 'Friend', en nu is er dus Microsoft Lync, dat alle communicatie bijeen wil brengen. Deze tool werkt samen met andere producten uit de Microsoft familie; Office, SharePoint, en Exchange. Hij wil de centrale plek zijn voor instant messages, gesprekken via telefoon en video, teleconferenties, sessies waarbij je met verschillende personen aan een document werkt. De bedoeling is gewoon dat je met het een kan starten (een IM bijvoorbeeld) om naadloos over te schakelen op het ander (een webconferentie). Volgens Microsoft wordt het opstarten van zo'n webconferentie bovendien super simpel: vanuit Outlook kan je met één muisklik een conferentie met je contacten opstarten.
Lync zou niet alleen voor het kantoor zijn, maar ook voor thuisgebruik, want het opstarten van een videogesprek met je familie thuis, wanneer je op reis bent, wordt als een van de voordelen van deze tool genoemd. Fabrikanten zoals Polycom, HP en Logitech zullen headsets en andere toestellen uitbrengen die speciaal geschikt zijn om met Lync te werken.
Meer uitleg bij Ars technica en Microsoft zelf. Wie wil kan de Lync Server 2010 180 dagen gratis uittesten. De download daarvan is te vinden in het TechNet Evaluation Center.
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2010/11/17/microsoft-lync-ushering-in-a-new-generation-of-communications.aspx
http://arstechnica.com/microsoft/news/2010/11/microsoft-lync-2010-released-succeeds-office-communicator.ars
http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/ff808407.aspx
hardware logo
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** De Standaard en Het Nieuwsblad openen datingsite
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101118_217
(maar bestaat er geen spreekwoord dat zegt: schoenmaker blijf bij uw leest?)


*** Sabam int niet meer voor Universal
http://www.standaard.be/krant/tekst/index.aspx?articleid=B132C9EP&oPage=245668&oDay=18&oMonth=11&oyear=2010&_section=60454091&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=krantenkoppen

*** Hoe uitsluiting tegengaan in het digitaal Vlaanderen van morgen?
http://www.belgamediasupport.be/pressrelease/general-detail.do?originalId=15168&language=NL

*** E-dinges Awards beloont drie projecten die de digitale kloof dic
http://www.belgamediasupport.be/pressrelease/general-detail.do?originalId=15167&language=NL

*** Red BelgiŽ vanuit je luie zetel - of niet. Nieuw bordspel 'De/Le Belgotron' leert je alles over BelgiŽ
http://www.belgotron.be
http://www.belgamediasupport.be/pressrelease/general-detail.do?originalId=15140&language=NL

*** CGAP drijvende kracht achter uitbreiding van mobiel bankieren om armste mensen in de wereld te bereiken
http://www.belgamediasupport.be/pressrelease/general-detail.do?originalId=15138&language=NL

*** Europese markt voor Managed Print Services piekt naar bijna 3 miljard euro tegen 2014, blijkt uit studie van IDC & Ricoh
http://www.ricoh.be/mdsresearch


muziek logo
Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet
NETWAVES: MUZIEK ONDER CREATIVE COMMONS
Vandaag even aandacht voor Netwaves. Dat brengt verslag vanuit de muzikale onderbuik van het internet met interviews, reviews en DJ-sets, en dit op de oudste vrije zender van het land, Radio Scorpio (Leuven). Je kan alle episodes al van in het begin downloaden als podcast, maar sinds recent ook als compilaties met enkel de muziek. Deze muziek is (sabam)vrij, en kan dus zonder probleem gedownload, gekopieerd en verspreid worden mits naamsvermelding van de artiest en er geen geld gevraagd wordt. "Not for sale!" dus.
Op het blog (1) vind je de nieuwe bijdragen, en de live uitzendingen volg je via Radio Scorpio (2). De podcasts vind je via Archive.org: klik in de linkerkolom op "VBR ZIP" om de aparte episodes te downloaden. De vierde link is die naar de podcasts.
http://www.radioscorpio.be/netwaves
http://netwaves.org
http://perswww.kuleuven.be/~u0000220/podcasts/netwaves.xml


SEBASTIAN MUXO: WE CAN HANDLE IT
[Electro / Dance] Deze week gingen we langs bij een andere site als inspiratiebron: We Love Your Songs. Deze site wil onafhankelijke artiesten de kans geven om bekend te worden. Sebastian Muxo, een jongeman uit Colombia, staat er op nummer 1 bij de meest gespeelde artiesten.
http://www.weloveyoursongs.com/artist/52/Sebastian+Muxo


MARK MARSHALL: LET IT GO
[pop] Een leuke pop song, van een artiest die je ook op Last.fm en de verschillende sociale netwerken kan terugvinden. De songs kan je in streaming formaat beluisteren bij We Love yOur Songs, of op de eigen website van de band. Maar ga zelf eens op ontdekking uit op deze muzieksite?
http://www.weloveyoursongs.com/artist/87/Mark+Marshall
http://www.markmarshall.com/site/hear/


DALLAS MUSIC
[pop] Dit is een nieuw muzikaal project van Veerle Baetens (bekend van haar rol als superflik in Code 37 en als Sara in de gelijknamige telenovelle). De dame is hiermee niet aan haar muzikale proefstuk toe, want eigenlijk is zij haar carrière begonnen met een vrouwelijke hoofdrol in een musical, die van Pippi Langkous.
Dallas Music brengt de muziek uit bij Dallas, waar alle internauten mee kunnen helpen om een bepaald project van de grond te krijgen. Momenteel is al 15% van de benodigde 50.000 Ä verzameld. Op de AKAmusic site kan je de muziek van Dallas beluisteren in streaming.
http://twitter.com/#!/_dallasmusic
http://nl.akamusic.com/dallas


VRIJDAG HOORSPELDAG: CHIPSCHOOL
Een Vlaams hoorspel deze keer, uit 1981, dat gebaseerd is op een verhaal van J.W. Veerman, in een regie van Jacques Careuil. Het verhaalt hoe de journalist Vragen op bezoek gaat bij meneer van rekenen, hoofd van een school voor experimentele opleiding, door critici de Chipschool genoemd. Het is een leuk verhaal met een verrassende pointe - en omdat computers hier een belangrijke rol spelen, zal het onze lezers ongetwijfeld interesseren!
Acteurs zijn: Anton Kogen, Walter Cornelis, Ugo Princen, Hilde Sacré.
http://hoorspel.wordpress.com/2010/11/16/chipschool/

Netties werkt samen met:

verkenner bannerEVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Het is niet omdat de de dingen moeilijk zijn dat wij ze niet proberen;
het is omdat wij ze niet proberen dat ze moeilijk zijn.
-anoniem citaat-
oor logo
De nieuwe oogst


TINEYE: ALTERNATIEVE ZOEKER
Velen proberen het, weinigen slagen erin: een alternatief te zijn voor zoekgiganten Google, Yahoo en Bing. Maar wie niet waagt, niet wint, moet het motto zijn van tal van alternatieve zoekers. Sommige daarvan maken er een punt van om zich in een bepaald aspect van het internet te specialiseren. Zo ook TinEye. Dat is eigenlijk een omgekeerde zoeker. Geef hem een afbeelding, en hij zal opzoeken op welke sites deze afbeelding zich bevindt.
[Taal: ENG]
http://www.tineye.com/QUIDART: ALTERNATIEVE ZOEKER

Het bijzondere aan deze zoeker is dan weer dat hij zich richt tot grafische kunsten. HIj wil dus geen algemene zoeker zijn voor grafische afbeeldingen, maar enkel voor kunst-afbeeldingen. Tegelijkertijd wil de site ook een sociaal netwerk zijn voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Het aanbod is ons niet echt helemaal duidelijk, maar wat er te vinden is, is wel mooi!
[Taal: FR]
http://www.quidart.com/


ADOB'S KULER: KLEURENSCHEMA
Op zoek naar een mooi kleurenschema voor jouw website? Dan is de Kuler site van Adobe wel iets voor u. Er zijn meer dan 11.000 kleurenschema's, en je kan zelf een eigen schema aanmaken en delen met andreen.
[Taal: ENG]
http://kuler.adobe.com/


SEARCH ENGINE LAND: TIPS VOOR DE WEBMASTER
Deze Engelstalige site brengt niet alleen nieuws over de laatste evoluties op het gebied van zoekmachines, maar ook heel veel tips over search engine optimization. De artikels zijn heel vlot geschreven, en brengen je heel snel op de hoogte van wat er belangrijk is op het vlak van zoekmachines, en wat jij als webmaster moet doen om te reageren op die vernieuwingen.
[Taal: ENG]
http://searchengineland.com/


RFC EDITOR: VOOR DE WEBMASTER
Is er een term die je niet kan weervinden op W3C, dan moet je eens langs gaan bij RFC Editor. Die legt duidelijk uit hoe de verschillende protocollen werken, enz. Tussen haakjes: RFC staat voor Request for Comment, een naam die gebruikt wordt om een protocol of techniek aan te kondigen vooraleer die tot een standaard omgevormd wordt. Zo'n RFC plus de commentaren zijn de ideale plaats om toelichting te vinden.
[Taal: ENG]
http://www.rfc-editor.org/


HSL KLEURENSCHEMA

Nog een heel handige tool, wanneer je als ontwerper bezig bent met de kleuren voor jouw website. De site werkt met mathematische principes voor bij elkaar passende kleuren. Je geeft gewoon een kleur in, en de site creŽert een reeks andere kleuren die het oog behagen.
[Taal: ENG]
http://www.workwithcolor.com/hsl-color-schemer-01.htmDECLUTTER: TWITTER FILTEREN
Wie zelf een tool gebruikt zoals Tweetdeck, heeft automatisch een tool om tweets die over een bepaald onderwerp gaan te filteren. Wanneer je bijvoorbeeld geen voetbalfan bent, en het is die avond een match, dan kan je in je tijdlijn alle tweets rond #goald, #standard of #voetbal bijvoorbeeld wegfilteren.
Gebruik je echter Twitter via je browser, dan kan je bij DeClutter een gelijkaardige tool vinden. Het is een eenvoudige bookmarklet, wat wil zeggen dat je deze link gewoon naar je bookmarkbalk in je browser meot slepen.
http://www.conroyp.com/2010/03/11/declutter
http://www.makeuseof.com/dir/declutter-remove-tweets


WAT IS HTML 5, EN WAT IS ER NIEUW IN?
Er wordt zoveel geschreven over HTML5, maar weet jij nu echt wat het betekent, en waarin het verschilt met vorige versies van de hTML-code? Dit artikel probeert het uit te leggen. Sommige attributen zijn immers hetzelfde gebleven, andere zijn volledig nieuw - zoals het attribuut "contenteditable", wat duidt op het feit of de gebruiker de content van dit element wel of niet kan wijzigen. Om af te printen en rustig door te nemen! (Bron: WIm W)
[Taal: ENG]
http://www.htmlgoodies.com/primers/html/article.php/3875431


FIRST FOLLOWER
Weet jij nog wie de eerste persoon was die jou volgde, toen jij net je Twitter account opende? Op dat moment leek het heel belangrijk, dat iemand jou speciaal genoeg vond om je te volgen. Maar nu voel je je ongetwijfeld comfortabel op Twitter, met tal van mensen die jij volgt en die jou volgen, zodat je een interessante conversatie kan voeren. Maar toch lijkt het wel leuk om eens even terug te keren naar dat eerste moment. Dat kan, met deze tool, die je vertelt wie je eerste volgeling was.
http://firstfollower.com/eng#


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: RECHERCHEREN
Zit er een kleine detective in jou? Dan moet je hier eens langs gaan. Deze site heeft namelijk verschillende open bronnen verzameld, die jouw bij jouw speurwerk kunnen helpen. Sites van politie en justie, over forensische bronnen, over echtheidskenmerken, en veel veel meer.
[Taal: NL]
http://www.rechercheren.net/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: INABUURT
In elke stad bestaan er verschillende bewonersgroepen. Die kunnen ontstaan zijn doordat handelaren van winkelstraten zich verenigd hebben, of doordat bepaalde wijken meer leven in hun wijk willen, of willen protesteren tegen bepaalde plannen van de overheid. Deze site wil deze verschillende bewonersgroeperingen in kaart brengen, en een forum zijn waarop deze groepen aankondigingen kunnen plaatsen: over geplande acties, over medewerkers die gezocht worden, enz.
Een mooi initiatief. Alleen spijtig dat het zich tot Antwerpen beperkt...
[Taal: NL]
http://www.inabuurt.be/HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: ZESTA
VMM&, de maatschappij die o.a. achter de Vlaamse zender VTM zit, heeft een kookzender opgericht. En uiteraard is het boegbeeld ervan de o zo populaire chef Piet Huysentruyt, bekend van zijn "S.O.S. Piet" uitzendingen, maar ondertussen ook van de vele kookproducten die onder zijn naam uitgebracht werden.
Zesta.be heeft ook een plek op het internet gevonden, waar je de recepten kan bekijken in tekst maar ook in video. En, zoals het een commerciŽle zender past, moet je natuurlijk wel even wat reclame bekijken vooraleer het filmpje met het echte recept begint...
[Taal: NL]
http://www.zesta.be/VRIJDAG MULTIMEDIA: LONDON 80 GIGAPIXEL


Deze foto is de grootste 360° panorama foto ter wereld. Zij is maar leifst 80 gigapixel groot, en bestaat uit 7886 individuele afbeeldingen. Zij werd genomen vanop het dak van Centre Point building in centraal Londen. (Bron: Walkingmen.com)
[Taal: ENG]
http://www.360cities.net/london-photo-en.html


VRIJDAG MULTIMEDIA: VERBATIM KAMPIOENSCHAP
Een origineel idee: hier kan je monsters maken uit de verschillende opslagmedia dit het bedrijf maakt (USB sticks en dergelijke). Moge de beste winnen! (Bron: Walkingmen.com)
[Taal: ENG]
http://www.verbatim.jp/senshuken/


VRIJDAG MULTIMEDIA: RED DE KNUFFEL
Een online spelletje waarbij je de knuffel moet redden, die aan een hartstilstand dreigt te overlijden. En wij moeten tot onze schaamte bekennen dat we het konijn enkele keren hebben laten gaan... Knap gemaakt!
[Taal: ENG]
http://www.worldlingo.com/SiLVb2DaMEWwalZ95O2r9sXpWlEKnU_0I/translation?wl_url=http%3A%2F%2Fwww.10mg.nl%2F&wl_srclang=nl&wl_trglang=enBezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/ - http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.comsites logo
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be


techbytes logo

*** TECHBYTES
http://www.techbytes.be/
*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/
- Sony Ericsson biedt tennisliefhebbers insidertips via Foursquare
http://www.belgiancowboys.be/mobile/1590
- NMBS toont "eigen" iPhone applicatie
http://www.belgiancowboys.be/mobile/1596
- Vimeo mikt op internet TV
http://www.belgiancowboys.be/video/1594

AD logo

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Jaar dwangarbeid om twitterbericht
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/index.dhtml
- Zweden gelast arrestatie van Wikileaks-leider
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/538011/2010/11/18/Zweden-gelast-arrestatie-van-Wikileaks-leider.dhtml
- Amerikanen ontdoen zich van digitale vrienden
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/536700/2010/11/17/Amerikanen-ontdoen-zich-van-digitale-vrienden.dhtml


digitale revolutie logo

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/
- iPhone met fysiek qwerty-toetsenbord
Nee, dit is geen nieuwe versie van de iPhone, maar een standaard iPhone 4 met een case die er een toetsenbord aan toevoegt.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=29121
- Bestanden verstoppen
Heb je folders en bestanden op je computer staan waar niemand wat mee te maken hebt. Dan kun je ze met WinMend Folder Hidden onzichtbaar maken.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=28543
- iPod nano als horloge
De HEX-watch band is een bijzonder leuke gadget voor de nieuwe iPod nano. Het maakt van je nano een multimedia-horloge.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=29120elektrozine logo


*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- LG In Touch Lady C320: mobiel roddelen
Social networking for the ladies. Zo kan je best LG's nieuwste telefoon, de In Touch Lady C320, omschrijven.
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5409
- Lui l'espresso, op en top Italiaanse espresso, the easy way
LUI l'espresso is een absolute nieuwkomer op deBelgische markt, maar in ItaliŽ wordt dit authentiekeproduct bijzonder goed gesmaakt. Federico Picchio, ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5397
- Marantz Melody Media: microsysteem met netwerkfunctionaliteit
Marantz heeft als eerste een audiosysteem met de AirPlay muziekstreaming mogelijkheid. Met Melody Media kan je luisteren naar bijna alle formaten en bronnen.
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5385


computerworld logo

*** COMPUTER WORLD

http://www.computerworld.be/
- Easy-m vestigt zich in Mechelen
Easy-m, een Belgische Apple Premium Reseller, zal morgen, 19 november, een nieuwe winkel openen in centrum-Mechelen.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=21931&style=99896
- Ubuntu kondigt Julia aan
Het is zover. Het team van Linux Mint kondigt een definitieve tiende én officiŽle versie aan. 'Julia' is nu gebaseerd op Ubuntu 10.10.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=21926&style=99896
- Emakina ontwikkelt Facebook-applicatie voor ING
Emakina heeft de Facebook-applicatie « Lion Dreams » voor ING ontwikkeld. Deze campagne speelt zich enkel af op het befaamde sociale netwerk.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=21927&style=99896

digimedia logo

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- Werknemers vertragen de bedrijfsnetwerken door het gebruik van Youtube
Netwerkbeheerders klagen dat ze niet over voldoende middelen beschikken om voor werknemers de toegang tot Youtube te verbieden. Dat blijkt uit een enquête die uitgevoerd werd...
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=7278
- Een nieuwe website voor online private sales in BelgiŽ
Vente-privee.com, opgericht in 2001 door Jacques-Antoine Granjon, maakt zijn intrede in BelgiŽ.
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=7277
- Europa pakt opdringerige reclame op het internet aan
Volgens het Europees Parlement is opdringerige online reclame een bedreiging voor de privacy van de consument.
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=7274computertaal logo

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Android Telefoon lost Rubic's kubus op in 12,5 seconden
http://computertaal.info/2010/11/18/android-telefoon-lost-rubics-kubus-op-in-125-seconden/
- 5 dingen die je kinderen on line moeten leren
http://computertaal.info/2010/11/18/5-dingen-die-je-kinderen-on-line-moeten-leren/
- CCTV's helpen niet echt veel bij voorkomen misdaden
http://computertaal.info/2010/11/18/cctvs-helpen-niet-echt-veel-bij-voorkomen-misdaden/


tweakers logo

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Zweden gelast opnieuw arrestatie Wikileaks-voorman - update
16:27 - Op verzoek van een openbaar aanklager heeft de Zweedse rechtbank een arrestatiebevel voor Wikileaks-voorman Julian Assange uitgevaardigd. Assange wordt verdacht van seksueel misbruik en dwang, maar zegt zelf onschuldig te zijn. »
http://tweakers.net/nieuws/70858/zweden-gelast-opnieuw-arrestatie-wikileaks-voorman-update.html
- Apple en Sony werkten in 2004 aan voorloper iPhone'
16:10 - Apple en Sony werkten in 2004 aan een voorloper van de iPhone. Dat vertelde oud Apple-topman Steve Wozniak tijdens zijn bezoek aan Nederland. Vermoedelijk gaat het om een iPod met belfuncties, waarvoor Apple enkele patenten indiende. »
http://tweakers.net/nieuws/70864/apple-en-sony-werkten-in-2004-aan-voorloper-iphone.htmltip logo
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/InternautVoor deze rubriek danken wij
Arnold Top en Gerard Schaefers (Sjeef)TIP WORD: TEKSTKNIPSELS UITWISSELEN
Wil je tussen twee Word-documenten stukjes tekst verwisselen, dan is dat knap lastig. Want je kan wel een stuk selecteren, kopiŽren naar het andere document, en vice versa. Maar dat is zo omslachtig. Bij Word XP, 2002 en 2003 kan dat sneller.
Je moet gewoon het Word-venster verkleinen, zodat je een stuk van de desktop in de achtergrond kan zien. Markeer nu het gewenste tekstfragment, en sleep dat met een ingedrukte muisknop naar het bureaublad. Klik nu op de balk bovenaan het andere document en sleep de tekst erheen. En dan doe je hetzelfde met de tekst in het andere document.
http://www.chip.de/bildergalerie/50-Hammertipps-fuer-Word-Galerie_43186669.html


TIP WORD: TWEE TABELLEN NAAST ELKAAR

In Word is het eigenlijk niet mogelijk om twee tabellen naast elkaar te zetten; maar met een kleine truc kan je het doen lijken of er wel degelijk twee tabellen naast elkaar staan. Je moet gewoon een grote tabel aanmaken, met voldoende rijen om alle gegevens te plaatsen, plus een extra rij middenin. Geef de tabel de gewenste opmaak, vul alles in. En besluit met het verwijderen van de extra randjes in de middelste kolom, en de eventuele kleurtjes van de cellen. En kijk: nu heb je de indruk dat er twee tabellen naast elkaar staan...
http://www.chip.de/bildergalerie/50-Hammertipps-fuer-Word-Galerie_43186669.html?show=27


TIP WORD: NUMMERING MOOI FORMATTEREN
Bij het nummeren van een lijst lijnt Word de getallen links uit. Tot 9 is dat geen probleem, maar bij 10 verspringt de lijst. Dat kan je verhelpen. Daarvoor moet je het lijstje selecteren, en dan ga je naar het Home tab, bij het deel Paragraph, en de button 1,2,3. Klik op het uitklappijltje naast die button, en kies Define New Number Format. Het enige wat u nu moet doen is bij "Alignment" (uitlijnen) de optie "rechts" kiezen. Dit zorgt voor een mooie lijst, zelfs wanneer men aan het cijfer 10 toekomt.
http://www.chip.de/bildergalerie/50-Hammertipps-fuer-Word-Galerie_43186669.html?show=27


TIP WORD: EEN WATERMERK INVOEGEN

Een watermerk is heel handig om jouw document te waarmerken - en het staat ook wel chique. Het inlassen van zo'n watermerk is eigenlijk eenvoudiger dan je denkt.
Klik daarvoor bij het tabblaadje Page Layout op het uitklappijltje naast "watermerk" bij het gedeelte "achtergrond van de pagina". Kies vervolgens "door de gebruiker gedefinieerd watermerk" (custom watermark). Nu kan je je watermerk aanmaken: je kiest de taal, de tekst, lettertype, enz. En dan bepaal je of het watermerk diagonaal of horizontaal moet zijn. Zo simpel is het!


ARNOLD'S TIP VOOR DE MAC: QUOTEFIX VOOR APPLE MAIL:
Standaard wordt bij de beantwoording van een mail, de mail van de ontvanger onderaan de beantwoording gehangen en staat de cursor dus boven het bericht. Mensen die ook gebruik maken van Usenet, weten dat dat 'not done' is. Wil je bij het beantwoorden van je mail, dus onder het antwoord of een deel van het antwoord van de verzender een reactie plaatsen, kun je gebruik maken van QuoteFix voor de Mac.
De nieuwste versie ondersteunt eventueel ook de 64-bit modus. (Windows gebruikers kennen deze plug-in al langer.) De plug-in is via onderstaande link te downloaden. Om de plug-in te installeren sluit je eerst het mailprogramma af (Command-Q) of via het menu. Nu moet je de plug-in ondersteuning voor mail aanzetten. Start de terminal (deze bevindt zich in
de map 'hulpprogramma's') en kopieer de volgende regels achter de prompt en sluit af met de enter toets:

defaults write com.apple.mail EnableBundles -bool true
defaults write com.apple.mail BundleCompatibilityVersion 3

Als je niet bekend bent met het gebruik van de terminal: je kunt het terminal scherm hierna afluiten met Command-Q.
Pak nu het zip bestand uit. Je ziet een bestandje genaamd QuoteFix.mailbundle verschijnen. Ga naar Finder en sleep of kopieer dit bestandje naar ~/Bibliotheek/Mail/Bundles. (De ~ staat voor je accountnaam.) Start nu mail op. Er verschijnt, als je het goed hebt gedaan, eenmalig een welkomstscherm van QuoteFix. Vanaf nu worden bij het beantwoorden jouw reacties netjes onderaan de mails gezet, evenals je eventuele ondertekening. [Arnold]
[Arnold Top]
http://code.google.com/p/quotefixformac/shareware logo
Van alles halen, (bijna) niets betalen...

PRINT EDIT: HULPJE BIJ HET PRINTEN

Sommige makers van websites denken aan het gemak van de bezoeker die wel eens (god behoede het!) een print wil maken van tekst op de website. Maar veel vaker, helaas, wordt daar niet aan gedacht. En dan krijg je een pagina met enkel een banner geprint, pagina's waarbij de tekst van het blad valt, enz. Deze tool, een extensie voor Firefox eigenlijk, maakt het printen wel wat gemakkelijker.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/193270


HJ SPLIT: BESTANDEN SPLITSEN
Windows all - 190kb - freeware
Met dit progje kan je grote bestanden in kleinere delen opsplitsen, en die later terug samenvoegen. Dat is handig om die bijvoorbeeld op cd te branden, naar een FAT32 partitie over te zetten, of per mail te versturen.
http://www.chip.de/downloads/HJSplit_33223360.html


GRAND FANTASIA


WinXP/Vista/7 - 631 MB - freeware
Een MMORPG game in Anime stijl, dat je volledig gratis mag spelen. Bij Chip vind je een fotoreportage met daarin de mooiste beelden uit het game.
http://www.chip.de/downloads/Grand-Fantasia_45460906.html
http://grandfantasia.aeriagames.com/


WINDOWS SERVICE PACK BLOCKER TOOL KIT
Windows - 95,6 KB - freeware
Normaal gezien moet je de updates van je Windows besturingssysteem best zo snel mogelijk installeren. Maar er kunnen redenen zijn waarom je dat niet zou doen - bij bedrijven bijvoorbeeld zal de systeembeheerder de update willen uitstellen, tot hij zeker weet dat alle bedrijfstoepassingen goed werken onder deze update. Zo kan hij vermijden dat de gebruikers op het bedrijf allemaal tezelfdertijd de update installeren, en meteen met problemen geconfronteerd worden.
Deze kleine tool maakt het mogelijk de update voor Windows 7 (SP1 RC) tot maximaal 12 maanden uit te stellen.
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=d7c9a07a-5267-4bd6-87d0-e2a72099edb7


FASTCOPY: OOK VOOR GROTE BESTANDEN
Windows all - 352 Kb - freeware
Met de 64-Bit versie van FastCopy kan je ook grote bestanden snel kopiŽren. Het principe is simpel: waar Verkenner telkens slechts kleine stukjes data kopieert, zal FastCopy werken met grote brokken. Daardoor moet de lees-schrijf kop van de harde schijf niet zoveel heen en weer gaan, en kan het kopiŽren veel sneller geschieden. Je kan het programma ook gebruiken vanop een USB-stick, zonder het te moeten installeren dus.
http://www.ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en


SLIMBROWSER: EXTRA'S VOOR IE
Windows all - 2,3 MB - freeware
Dit programma bezorgt de IE browser tal van extra functies. Het bevat o.a. een pop-up killer, een tool die Flash-animaties tegenhoudt, en waarbij je zelf via een checkbox kan zeggen welke Fash-animaties wel of niet getoond mogen worden. Ook familie-filter is aanwezig, naast een tool om automatisch in te loggen.
http://www.chip.de/downloads/SlimBrowser_13007537.html
http://slimbrowser.flashpeak.com/en/


TEAMVIEWER: SAMENWERKEN VIA HET WEB


Windows all - 3,3 MB - freeware
Een nieuwe versie van deze software die volledig gratis is voor privégebruik. Hiermee kan je in luttele seconden contact maken met een andere computer op het internet, zelfs wanneer die achter een Firewall zit. Na installatie krijg je een gebruikersaccount en paswoord, en dat heb je nodig om op de andere computer te kunnen inloggen - waarop natuurlijk ook Teamviewer aanwezig moet zijn. Van deze software bestaat ook een Nederlandstalige versie.
http://www.teamviewer.com/nl/index.aspx
http://www.chip.de/downloads/TeamViewer_38953430.html


GAMEBOOSTER: ALLE AANDACHT NAAR JE GAME
Windows XP/Vista/7 - 4,1 MB - freeware
Deze tool zorgt ervoor dat alle niet noodzakelijke toepassingen afgesloten worden op jouw pc, zodat je meer RAM en CPU hebt om je volledig aan je game te kunnen wijden!
http://www.iobit.com/
http://www.chip.de/downloads/Game-Booster_42661074.html


VRIJDAG ALTERNATIEVE DAG: SOCIALLY
App voor Nokia - freeware
Socially is een must-have app voor je Nokia-smartphone. De applicatie geeft je namelijk onbeperkt toegang tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Foursquare. Synchroniseer profielfoto's van je vrienden met je contactpersonen, voeg Facebook-verjaardagen toe in je agenda en ontvang updates uit je sociale netwerken rechtstreeks op je mobiel.
http://store.ovi.com/content/22906


VRIJDAG ALTERNATIEVE DAG: SMARTSILENT

App voor Nokia - 3 euro
SmartSilent stuurt automatisch een vooraf geschreven sms-bericht naar een beller of afzender van een binnengekomen sms als jouw telefoon op stil staat. Bewerk zelf eenvoudig je tekst voor auto-reply.
http://store.ovi.com/content/55588


(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO)
Manu Drieghe

Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.AFSLUITER VAN DE WEEK
De enige manier om gevolgd te worden, is sneller te lopen dan de anderen.
-Francis Picabia-