netties banner
Verschijnt iedere zaterdag

Deadline van volgende editie:
26/8/
2010 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be
INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord
Enkele lezers op Twitter:
http://www.twitter.com/marijkepante
http://www.twitter.com/helalalphen
http://www.twitter.com/pietr
http://www.twitter.com/hewlettt

Uw naam hier? Meld u aan!

NeTTieS
Jaargang 14
Nummer 663 van 21/8/2010Gegroet lezer,

Na een weekje vakantie zijn we er weer. De extra tijd die we daarin hadden, heeft ons goed gedaan - eindelijk tijd om al die andere dingen te doen die al zo lang op het verlanglijstje staan. Zoals de collectie vynl lp's die we hebben te catalogeren op Discogs, en de platen die we niet meer willen te koop te stellen. Het is een werk van lange adem (er zijn amper 50 van de meer dan 900 platen ingevuld), maar stilaan geraken we er wel, elke dag een stapje verder. Wie interesse heeft in vinyl muziek, moet over enkele weken eens gaan kijken naar onze Discogs account (http://www.discogs.com/user/hvangool) - misschien is er iets bij dat je zelf wel wil hebben?

En natuurlijk hebben we ook tijd gehad voor andere dingen. Zoals terug wat boeken lezen - iets dat er de laatste tijd helaas maar al te vaak bij inschiet. En neen: wij zijn nog altijd niet overgestapt op een e-reader - boeken met papier zijn voor ons heilig, en geven een gevoel dat geen enkele e-reader vervangen kan!

Wat heeft dit nieuwe nummer te bieden? Om te beginnen een langer artikel over Net Neutraliteit. Helaas vraagt het enige tijd om het door te nemen, maar doe ons een plezier? Maak even die tijd. Het onderwerp is té belangrijk om het te negeren, zoals je zal lezen wanneer je het artikel doorneemt. Heb je zelf reacties over net neutraliteit? Die zijn welkome op het gekende adres: redactie@netties.be - of reageer op de website, bij de artikels die op maandag verschenen zijn.

Maar buiten die voor de meeste lezers te saaie kost, toch ook veel leuke dingen om te vernemen: dat Facebook nu ook de Foursquare en Gowala-tour opgaat, dat we voorzichtig moeten zijn met wat we vertellen op Twitter, wordt er de vraag gesteld of het internet dood is (natuurlijk niet!), en lezen we dat er een heel interessante ontmoeting plaats heeft in Antwerpen op 11 september, een Barcamp. En dan natuurlijk weer heel veel sites en tips. Aan de slag dus maar!

Wij hopen u bij leven en welzijn volgende week weer aan te treffen.

Hilde
Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!verkenner bannerKanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
HET GOOGLE-VERIZON PLAN: EEN PACT VAN DE DUIVEL?
1. Wat is "net neutrality" - uitgelegd in Belgisch/Vlaamse omstandigheden.
We zijn nog maar net terug van een weekje vakantie, en daarin hadden we tijd om even wat na te lezen over een onderwerp dat de laatste tijd brandend actueel is, maar waarover heel wat misvattingen ontstaan zijn. Daarom beginnen wij deze week met een langer artikel, dat wij voor het leesgemak opgesplits hebben in drie delen.

Is het framework dat Google en Verizon uitgewerkt hebben echt het begin van het einde van het open internet, en werd nu de deur opengezet naar een internet met twee snelheden - supersnel voor wie betaalt, en filevorming voor alles wat gratis is? Moeilijk te zeggen. Er zitten immers zoveel aspecten aan deze gezamenlijke verklaring. De meeste waarnemers in de VS twijfelen, laat staan dat je hierover een standpunt in de Vlaamse media kan lezen. Is Google inderdaad plots "evil" geworden, waar het vroeger als lijfspreuk "do no evil" had? Een moeilijke zoektocht naar de achtergronden, de aspecten, de nuances - een zoektocht die de inbreng van commentatoren tegemoet ziet.

Eerst even de termen "net neutraliteit" uitleggen. Daarbij wordt bedoeld dat de providers, de bedrijven die het mogelijk maken dat jij het internet op kan, geen onderscheid mogen maken tussen de content die er via de netwerken vervoerd wordt. E-mail moet even snel gaan als een videobestand, en ja, ook P2P mag niet versmacht worden. Waarom het belangrijk is dat er een verplichting komt tot net neutraliteit? Omdat providers soms niet alleen een signaal, maar ook zelf content aanbieden. Je kan het best vergelijken met Telenet of Belgacom. Zij zijn aanbieders van internet en ditigale tv. Bij beide aanbieders komt het signaal binnen langs dezelfde kabel. Beide bedrijven hebben er het meeste belang bij dat het tv-signaal voorrang krijgt - want hortende digitale beelden worden nu eenmaal niet gepikt door de kijker. Wanneer er breedband genoeg is, is er geen probleem. Maar wanneer de providers onvoldoende geïnvesteerd hebben in breedband, en de vraag naar breedband groter is dan wat de fysieke lijnen aankunnen, dan ontstaat het gevaar dat de provider de voorrang gaat geven aan het signaal waaraan hij het meeste verdient - tv, video on demand bijvoorbeeld. De andere signalen krijgen lagere prioriteit. Zo ontstaat er een internet met twee snelheden: wie betaalt krijgt snelheid, de rest moet het doen met wat er aan breedband overblijft.
Er is nog een tweede aspect, dat van de "walled garden". Dat wil zeggen dat signaal-aanbieders (internet via telefoonlijn, kabel, draadloos...) gaan bepalen wat jij mag downloaden en bekijken. Dat bestaat nu al bij de kabel (Belgacom en Telenet bepalen welke zenders er bij jou binnenkomen, of je naar voetbal kan kijken of niet). Een toestand die wij allemaal voor zoete koek slikken, en die overal ter wereld bestaat, maar die eigenlijk niet zou mogen bestaan. Als gebruiker zou jij moeten kunnen kiezen uit alle mogelijke zenders uit de hele wereld, ook bijvoorbeeld betaalzenders uit de VS, en "gewone" zenders uit landen zoals Turkije, Marokko, Polen, enz. ook hier op de kabel beschikbaar moeten zijn. Dat zou dan meteen het probleem van de gevelvervuiling door de vele schotelantennes oplossen. Maar dat terzijde.
Dus: net neutraliteit wil gewoon zeggen dat de aanbieder van het signaal geen discriminatie mag uitvoeren op basis van soort content (video, p2p, mail, ftp...) en dat hij alle mogelijke content moet aanbieden.

Maar dan komen we aan de kern van het probleem. Daar verdienen de providers niet veel aan. Het is veel voordeliger voor hen indien zij extra geld mogen aanrekenen om bijvoorbeeld aan Google te garanderen dat alle filmpjes van YouTube zonder haperen doorkomen. Of indien zij mogen bepalen (zoals nu het geval is bij de kabel) welke content je mag bekijken. Bij het "wired internet", het internet zoals we het nu kennen en dat de hele wereld omspant via kabels, is de rol van de providers beperkt tot doorgeefluik. Zij mogen geld vragen voor een abonnement, met eventuele gradatie voor down/uploadvolume en snelheid. En dat zint de providers niet.

Daarom willen zij graag de kansen die zij misten met het gewone, open internet, goedmakenm et het draadloze internet. En daarmee bedoelen wij niet het internet bij jou thuis, via het draadloze modem, maar het internet via de smartphone. Wie in de beginjaren van dit draadloze internet een gsm met internettoegang kocht, belandde inderdaad in een walled garden: men mocht enkel surfen binnen de muren van dit tuintje - denk maar aan de Vodafone pagina's. Ideaal voor de carrier, want die kon dan toegangsrechten vragen aan derden om content te mogen aanbieden in dit tuintje. Bovendien zouden alle transacties die in dit tuintje gebeurden, via de carrier moeten lopen, en kon die daar ook weer een percentje op heffen.

Tot zover de achtergrond. Meer info:

- Het beŽindigen van de onderhandlingen over net neutraliteit is goed nieuws voor het internet
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/202726/end_of_net_neutrality_negotiations_good_news_for_internet.html?tk=nl_dnx_t_crawl
- Het voorstel van Google en Verizon: een initiatief om het onderwerp Net Neutraliteit in beweging te krijgen
http://www.zdnet.com/blog/btl/google-verizon-proposal-a-policy-jump-start-to-keep-net-neutrality-issue-moving-forward/37844
- De tekst van het voorstel
http://www.scribd.com/doc/35599242/Verizon-Google-Legislative-Framework-Proposal


HET GOOGLE-VERIZON PLAN: EEN PACT VAN DE DUIVEL?
2. Net neutraliteit in de VS, en wat er recent gebeurd is.
In het voorgaande hebben wij net neutraliteit verklaard vanuit een Europese/Belgische achtergrond, om het een en ander duideljk te maken. Maar we mogen niet vergeten dat het hier eigenlijk gaat om een Amerikaans initiatief. In de VS hebben de providers in de voorbije jaren veel geld gekregen van de overheid om ook minder dicht bevolkte gebieden online te brengen. Internet brengen in landelijke gebieden vraagt veel investeringen, die haast niets opbrengen. Vandaar dat de Amerikaanse overheid steun gegeven heeft, steun die de grote Amerikaanse providers met veel genoegen geïncasseerd hebben, maar waarmee zij niet veel verbetering gebracht hebben in de ontplooiing van de infrastructuur (glasvezel, draadloze netwerken, enz.). Nu er steeds meer vraag is naar breedband, staan de providers onder druk. Ze moeten breedband uitbreiden, maar het geld is er niet meer. De gemakkelijkste weg is geld gaan zoeken bij de aanbieders van content, en hen QoS (quality of Service) waarborgen aan te bieden in ruil voor geld. Het gevaar onstond dus dat net neutraliteit in het gedrang zou komen.

Wat is er nu eigenlijk gebeurd? De Amerikaanse overheid wil de net neutraliteit behouden en waarborgen. Daarvoor was het FCC (Federal Communications Commission) al een hele tijd in onderhandeling met de verschillende telecombedrijven. Maar die gesprekken schoten niet veel op. Bovendien ontstond de vrees dat de overheid (die nu eenmaal niet zoveel kaas gegeten heeft van wat er écht omgaat in de IT wereld) door regelneverij alle innovatie in de kiem zou smoren. Daarom heeft Google zelf een initiatief genomen, en dat is dus waarrond de hele hetze draait.

Het heeft samen met Verizon, een van de grootste telecombedrijven in de VS, een framework uitgewerkt voor de net neutraliteit. Let wel: het is een voorstel, en enkel geldig voor de VS. En alhoewel vaak een trend die gezet wordt in de VS overwaait naar Europa, houdt de EU er gelukkig andere maatstaven op na, die de gebruiker meestal veel meer beschermen dan in de VS. Dus zelfs indien dit framework door de FCC aanvaard wordt, is het nog niet gezegd dat het ook in Europa en dus BelgiŽ toegepast zal worden. Maar het is wel zaak om deze evolutie te volgen, en alert te blijven.

- The Guardian somt enkele reacties op:
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/aug/10/google-verizon-net-neutrality-reaction
- Mashable tracht het voorstel te ontleden
http://mashable.com/2010/08/09/google-verizon-policy-proposal/
- Google en Verizon betuigen opnieuw hun liefde voor het open internet
http://techcrunch.com/2010/08/09/google-verizon-open-internet/


HET GOOGLE-VERIZON PLAN: EEN PACT VAN DE DUIVEL?
3Wireless en Wired

Wat is er in dit framework bepaald? Dat het "wired" open internet, zoals het nu bestaat, open en neutraal moet blijven. Er moet transparantie zijn over de aangeboden diensten en tarieven - maar die transparantie heeft natuurlijk weinig zin als de gebruiker geen drukkingsmiddel heeft om zich te verzetten tegen aanbod en tarieven. Maar er komen wel boetes indien de neutraliteit niet gerespecteerd wordt.
Belangrijk hierbij is te noteren dat dit framework slaat op diensten die NU reeds bestaan. Toekomstige nieuwe diensten zullen dus uitgezonderd zijn van deze verplichting tot neutraliteit. De redenering is dat men nu niet kan weten wat die toekomstige diensten zullen zijn, en dat het dus ook moeilijk is om die te reguleren. Denk bijvoorbeeld aan speciale supersnelle diensten om microchirurgie via robotten in operatiekamers mogelijk te maken vanop afstand. Ik heb er geen bezwaar voor dat er aan zulke dienst dan voorrang gegeven zou worden. Maar toekomstige diensten waarbij, om terug te keren naar ons Belgische model, Telenet een soort iTunes in het leven zou roepen om filmpjes via het internet op je computer of tv te bekijken, die dan voorrang krijgen boven alle andere verkeer, en waarvan de bandbreedte niet meegeteld wordt voor jouw gebruik, daar zouden wij dan toch wel tegen protesteren.
Er wordt hier ook gesproeken van het "open" internet. Het is dus niet uitgesloten dat er morgen een bedrijf nieuwe diensten opstart, diensten die dan niet meer onder de verplichting tot net neutraliteit vallen.

Er is nog een belangrijke nuance. In ruil voor neutraliteit bij het bestaande "wired" internet, wordt vrijheid op het draadloze internet opgeofferd. Dat is, zo heet het, nog te jong, en het nu reguleren zou vernieuwing en de uitbouw ervan in een gezonde competitieve sfeer verhinderen. Dat wil dus wel zeggen dat zowel het bevoordelen van sommige content boven andere toegelaten zal zijn, als het werken met walled gardens.

Een spijtige zaak, menen velen, omdat het draadloze internet nu beknot kan worden. Vrijheid, openheid wordt opgeofferd aan dollars. De carrier zal in de toekomst nog meer mogen betalen van welke diensten jij gebruik kan maken - of liever: geen gebruik kan maken. Skype, tethering (jouw smartphone gebruiken als modem om met je laptop het internet op te gaan), Google Voice (de dienst die jou één telefoonnummer toekent voor al jouw contactnummers - werk, thuis, mobiel, inclusief antwoordapparaat)... Het zal de carrier zijn die het toelaat of niet, en er extra's voor kan vragen. Het zal ook in de VS de verplichte combinatie tussen telefoon en carrier kunnen laten voortduren. Voor alles zal er een pasmunt zijn. Maar, zoals gezegd is Europa de VS niet, gelukkig.

Is het framework dat Google en Verizon op tafel gelegd hebben een goede zaak? Eerlijk gezegd weten wij het niet. De enige bedenking die bij ons meteen opkomt, is het feit dat draadloos internet in ontwikkelende gebieden (Afrika, India...) de enige mogelijkheid voor de burgers daar is om online te raken, en toegang te hebben tot informatie, omdat fysieke kabels in de grond daar geen oplossing zijn. Je mag er niet aan denken dat in die landen de neutraliteit van het draadloze net opgeofferd zou worden aan de geldhonger van de carriers. Maar zover zal het allicht nog niet komen, want de carriers in die landen hebben er niet meteen baat bij walled gardens in te roepen.

Alle commentaren op dit artikel zijn erg welkom!

- Genadeloze kritiek van Search Engine Land: Google en Apple hebben de gsm revolutie verraden
http://searchengineland.com/how-google-apple-sold-out-the-cell-phone-revolution-48529
- De loopholes in het Google-Verizon pact
http://arstechnica.com/telecom/guides/2010/08/googleverizon-we-do-loopholes-right.ars
- 5 rode vlaggen die tot bezorgheid leiden
http://www.pcworld.com/article/202970/googleverizon_net_neutrality_pact_5_red_flags.html?tk=nl_dnx_t_crawl


NU OOK OFFICIËLE RETWEET BUTTON
Hele sliert buttons maakt het mogelijk om blogpostings en nieuws op alle mogelijke manieren te verspreiden - maar maakt van websites wel "mannekesbladen"...

e kent het wel, de buttons onderaan een artikel waarmee je het artikel kan mailen naar iemand, commentaar kan geven, kan delen op Facebook, StumbleUpon, Reddit, Digg, en nog een hele sliert andere sociale nieuwssites. Dat rijtje werd onlangs nog aangevuld door de button "Like", die dan gekoppeld was aan je Facebook account, en die het mogelijk maakt om een rijtje met avatars te zien van andere mensen die dit artikel ook "like".
En nu is er dus een officiŽle Twitter button, waarmee je een artikel kan re-tweeten, en die telt hoeveel keer een artikel re-tweet werd. De button heeft nog iets slims: wanneer je erop klikt, krijg je te zien welke andere artikels je ook kunnen interesseren. En deze lijst kan je via de Tweet Button builder zelf aanpassen.(1)
Allemaal goed en wel, maar met al die buttons begint een webpagina er al snel uit te zien als wat men in het Vlaams "een mannekesblad" noemt: een overhoop van schreeuwerige buttons, die de inhoud gaan verdringen. Je kan zo'n overdaad aan buttons ook op verschillende manieren beschouwen. Enerzijds is het positief dat de schrijver de lezer de mogelijkheid biedt om het artikel te verspreiden. Anderzijds kan je je afvragen of de schrijver zo om publiek verlegen zit, dat hij zich in alle mogelijke bochten wringt om meer lezers te hebben...
Er zit nog een facet aan deze Twitter-button, zoals Search Engine Land terecht opmerkt. Deze button kadert namelijk in de strategie van Twitter om toepassingen door derden, gebaseerd op de Twitter API, rustig te laten betijen, en dan plots een van de meest succesvolle ervan op te kopen of er akkoorden mee te suiten, waardoor dat de officiŽle Twitter app wordt voor een bepaalde functie - en alle andere iets minder succesvolle (maar daarom niet minder handige toepassingen) het moeilijk krijgen om op te tornen tegen deze officiŽle app. Denk maar aan alle Twitter clients die in het verleden bestonden, tot Twitter zijn eigen client uitbracht voor mobiele toestellen. Die was gebaseerd op Tweetie, dat Twitter eerder dit jaar opgekocht had.
Ook nu weer: deze officiŽle Twitter-button maakt de Tweetmeme button eigenlijk overbodig; alhoewel in dit geval Twitter afspraken heeft gemaakt met de mensen achter Tweetmeme om in de toekomst samen te werken. (2)
Hoe je zo'n Tweetmeme button installeert in een Wordpress-blog lees je op de derde link.
http://twitter.com/goodies/tweetbutton
http://searchengineland.com/twitter-launches-official-tweet-button-48617
http://wordpress.org/extend/plugins/tweetmeme/


TWITTER BRENGT MEER DUIDELIJKHEID OVER VOLGERS
"You Both Follow" biedt blik op interesse twitteraar

Twitter blijft nieuwe diensten aanbieden, die de dienst steeds interessanter maken. Een tiental dagen geleden werd al uitgepakt met een nieuwe tool die interessante gebruikers suggereerde. Wanneer je namelijk de pagina van een tweep bezoekt, krijg je nu een lijstje te zien van personen die eveneens interessant zouden zijn om te volgen. Wat soms tot verrassende resultaten lijkt - wie zou immers niet vereerd zijn, indien op zijn Twitterprofiel Yleterme of andere prominente tweeps aangeprezen worden...
Verleden week werd nog een nieuwigheid gelanceerd. Wanneer je een profiel bezoekt terwijl je ingelogd bent op Twitter, wordt jouw lijstje volgelingen vergeleken met dat op het profiel. Het resultaat krijg je dan te zien in een nieuw vakje: "You both follow" waarin verwezen wordt naar twitteraars die jij en die bepaalde persoon allebei volgen. Dat geeft je als het ware een karaktertekening van deze persoon, want nu weet je dat je bepaalde interesses gemeenschappelijk hebt met die persoon.(1)(2)
Nog in verband met Twitter een interessante statistiek, waarin mannen vergeleken worden met vrouwen. Daaruit blijkt dat vrouwen meer volgelingen hebben: mannen hebben gemiddeld 643 volgelingen, tegen 1.717 voor vrouwen. Mannen volgen ook minder andere twitteraards (276) dan vrouwen (381). Mannen zijn ook zwijgzamer: zij hebben gemiddeld 698 keer getweet, tegenover 1542 keer bij de vrouwen. Mannen zijn ook iets langer op Twitter dan vrouwen: gemiddeld 502 dagen tegenover 496 dagen voor vrouwen. En er zijn tien kaar meer "geverifieerde" Twitter accounts bij mannen dan bij vrouwen. (3)
http://mashable.com/2010/08/13/twitter-you-both-follow/
http://thenextweb.com/socialmedia/2010/08/13/twitter-rolling-out-new-features-including-the-ability-to-block-retweets-from-people-you-follow/
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/6365/He-Tweeted-She-Tweeted-Men-vs-Women-On-Twitter-Infographic.aspx#ixzz0wVNqUTVm


MAAR TWEETEN WE NIET TEVEEL?
Twitter als medium nodigt uit tot communicatie. Maar verklappen we daarmee geen bedrijfsgeheimen?

Op Twitter stel je vragen. Je geeft antwoorden op vragen van anderen, indien je het antwoord kent - dat is nu eenmaal een van de "sociale" aspecten van twitter, dat je je ook sociaal gedraagt. En je vertelt wat over jezelf, zoals "aan het zwoegen met een nieuw project". Of: "op weg naar een nieuwe klant". En even later: "Voila, dat was een succes!".
Maar heb je er daarbij stil gestaan dat jouw tweets door heel wat meer internauten gelezen kunnen worden dan enkel jouw intimi? En dat jouw tweets door anderen helemaal anders geïnterpreteerd kunnen worden - iets waartegen je je niet kan wapenen, vermits je beperkt bent in je woroden (140 tekens is erg kort!), en iets waarmee vooral bekende Vlamingen en ander personaliteiten vaak mee geconfronteerd worden. Wanneer zij zich op Twitter begeven, wordt elke uitspraak als het ware een persbericht, met alle gevolgen vandien.
Soms kunnen tweets leiden tot verhitte discussies; en je zou denken dat je, wanneer je zo'n tweet dan citeert, onder de journalistieke regels valt voor het citaatrecht. Maar niets is minder waar: in Nederland ontstonde er verleden week grote opschudding toen een journalist een bedreiging die via Twitter geuit was tegen politicus Geert Wilders, in een eigen artikel als quote herhaalde. Hij werd voor dat citaat, dat toch duideljk als citaat herkenbaar was op zijn website, voor de rechter geroepen, onder de beschuldiging die bedreiging te herhalen.(&°
In het VK was er dan weer opschudding ontstaan over de manier waarop ene Gillian McKeith, die op tv een programmma heeft rond voedig, reageerde op een commentaar van een twitteraar die erop wees dat Gillian's titel behaald was via correspondentie, niet via het bijwonen van cursussen op de universiteit - wat tot een verhitte discussie leidde, waarvoor Gillian achteraf de verantwoordelijkheid afschoof op "een medewerker". (2)
Maar buiten het feit dat personaliteiten die deelnemen aan Twitter zich niet altijd bewust zijn van het feit dat al hun uitspraken gelezen worden, en ook hun (boze) reacties op uitspraken van hun volgelingen, zit er nog een ander probleem aan vast. Dat van bedrijfsspionage. Sixrevisions toonde in een opmerkelijk artikel aan hoe, bij wijze van experiment, een concurrent gevolgd werd. En hoe het bedrijf exact kon volgen met welke projecten die concurrent bezig was, welke potentiŽle klanten bezocht werden, wat de resultaten waren, en waarmee het bedrijf bezig was. En dat simpelweg door twitteraars te volgen die bij het bedrijf werkten, hun occasionele opmerkingen te lezen, en, indien geactiveerd, de verplaatsingen van deze personen te volgen. Daarbij werd eerst bij sociale netwerksite LinkedIn informatie opgezocht over het bedrijf, en de medewerkers. Vervolgens werd op Facebook naar informatie over die medewerkers gezocht. Daar kwam men de namen, mail adres, twitter activiteit te weten, en in sommige gevallen slaagden de mensen van 6revisions erin om zich als vriend te laten erkennen.
Met mailadres en contact informatie in de hand, werden vervolgens deze personen toegevoegd aan FourSquare en Gowalla; dat maakte het mogelijk om de check-in activiteiten te combineren met de updates die deze personen maakten op Twitter en Facebook. Al dit zorgde ervoor dat 6revisions kon concluderen met welke prospects hun concurrenten praatten, wie hun klanten waren, waar hun personeel uithing, enz.
Een artikel voor alle twitteraars om even over na te denken...
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/08/het_verhoor_van_haatzaaier_ber.html
http://www.bbc.co.uk/news/technology-10740954
http://sixrevisions.com/project-management/spying-on-competition-using-social-media/


BARCAMP OP 11 SEPTEMBER IN ANTWERPEN
Losse ongedwongen conferentie vol bruisende ideeŽn

Het moeten niet altijd grote conferenties in het buitenland zijn waar slimme ideeŽn besproken worden. Op 11 september wordt in Antwerpen, op de terreinen van uitgeversmaatschappij Concentra, een Barcamp gehouden.
Wie het fenomeen niet kent: barcamps zijn eigenlijk "unconferences", niet-conferenties dus. Wie regelmatig conferenties bijwoont zal beamen dat het échte netwerken en ideeŽn uitwisselen niet tijdens de conferenties gebeurt, maar in de wandelgangen. Barcamps zijn dus conferenties die door de deelnemers zelf georganiseerd worden: zij helpen mee aan de organisatie door mankracht te leveren, of doen zelf een presentatie. De naam komt van het IT-jargon FOOBAR, dat gebruikt wordt om als zomaar een tekst om iets uit te testen. Er waren al FOO-conferenties, georganiseerd door Tim O'Reilly (1), en nu zijn er dus Barcamps.
In ons land is dit al de 4e Barcamp die georganiseerd wordt. Meer info erover kom je te weten op de website(2), en door via Twitter @barcampbelgium te volgen (3) blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.
http://en.wikipedia.org/wiki/BarCamp
http://twitter.com/barcampbelgium/
http://www.barcamp.be/


DISLIKE BUTTON VAN FACEBOOK IS VALS, MAAR ONGEVAARLIJK
Toont wel het gevaar aan van virale verspreiding

Toen Facebook uitkwam met zijn button "Like" die je tegenwoordig op haast elke website vindt, weerklonk er al snel een verzuchting: wanneer komt er nu ook een "dislike" button, waarmee je kan aangeven dat je iets NIET leuk vindt? Toen verleden week bekend werd dat er inderdaad zo'n button was, sprongen de internauten er meteen op. Vooral omdat in de status van vele Facebook gebruikers de boodschap verscheen dat zij zo'n button geïnstalleerd hadden, met daaronder een link naar de plek waar je die button zelf ook kan halen.
Alle elementen waren aanwezig voor virale verspreiding: een item dat gewenst was, en een gemakkelijke manier van verspreiding (vermelding in de Facebook status, en installatie via een simpele link, waarna je je gegevens moest invullen). Alleen: deze button was niet van Facebook afkomstig, wat je eigenlijk zou kunnen afleiden uit het feit dat je iets moest installeren: indien de button écht van Facebook afkomstig was, zou je enkel moeten klikken op de link, en de button zou aan jouw profiel toegevoegd worden.
Gelukkig doet deze valse "Unlike" button niets meer dan een extra knoppenbalk aan jouw Firefox browser toevoegen, en de boodschap dat jij de button geïnstalleerd aan al jouw vrienden spammen. Maar voor hetzelfde geld had deze "unlike" button een heuse malware kunnen bevatten, zelfs een virus.
En dat is dus het gevaar van virale verspreiding, een modewoord dat marketeers nogal eens graag in de mond nemen: dat een virus ook viraal verspreid kan geraken. Je weze in elk geval gewaarschuwd: blijf voorzichtig met het installeren van zogenaamd leuke extensies. Beperk jezelf tot de officiŽle websites om programma's en extensies te downloaden. En houd die antivirusprogramma's up to date! Een reeks waarschuwingen waar wij tegenwoordig nog eentje aan toevoegen: waar mogelijk, maak gebruik van de in Twitter-clients ingebouwde tool om verkorte links om te zetten tot de langere, oorspronkelijke url, zodat je weet waarheen je surft, vooraleer je op een link klikt!
Meer over het fenomeen bij Mashable en Graham Cluley's Blog.
http://mashable.com/2010/08/16/facebook-dislike-button-2/
http://www.sophos.com/blogs/gc/g/2010/08/16/facebook-dislike-button
http://it.slashdot.org/story/10/08/16/139201/Dislike-Button-Scam-Hits-Facebook-Users


MOETEN DE ANDROID-SKINS VERDWIJNEN?
Opmerkelijk voorstel dat een oplossing kan betekenen voor de Android-versplintering
Android is een prima besturingssysteem, en bij elke nieuwe versie (we zitten nu aan 2.2, bijgenaamd Froyo) wordt het nog beter. Maar zoals geweten heeft elke fabrikant van mobiele toestellen met het Android OS aan boord wel een sausje om over dat OS te gieten. Motorola heeft zijn Motoblur, HTC heeft zijn Sens, en andere fabrikanten (LG, Samsung, Ericsson...) hebben hun eigen user interface die ze in het toestel stoppen.
Dat heeft zijn voor- en nadelen. Enerzijds kunnen de fabrikanten zich onderscheiden, en toestellen aanbieden die iets meer hebben dan bij de concurrentie. Bovendien kan de gebruiker zich het toestel uitkiezen dat het beste aan zijn wensen beantwoordt. Het nadeel is echter dat Android versplinterd geraakt; komt er een update uit voor het OS, dan duurt het maanden vooraleer deze update aangepast is aan de "skin", en de fabrikanten deze update aan hun gebruikers aanbieden.
In het artikel bij Computerworld wordt daarom opgeroepen om al die skins overboord te gooien. Het Android OS is ondertussen sterk genoeg geŽvolueerd om die skins niet meer nodig te hebben - een stelling waarmee wij het niet eens zijn, omdat er (voorlopig althans) een groot verschil zit tussen alle android toestellen, en er slechts enkele skins zijn die aan onze specifieke behoeften voldoen. Dit terzijde.
Maar om de fabrikanten van mobiele toestellen tegemoet te komen stelt de auteur het volgende compromis voor: dat de skin niet meer in het OS verweven wordt, maar als laag erboven zweeft, een laag die ook weer verwijderd kan worden net als een widget, of met andere widgets aangevuld kan worden. Dat opent dan meteen ook weer mogelijkheden voor externe ontwikkelaars. Het Android OS blijft daardoor zuiver, en kan zonder verder uitstel geüpgrade worden. En dat maakt op zijn beurt dan weer van het Android OS een sterker besturingssysteem, omdat de verbrokkeling tegengegaan wordt.
Heeft de auteur gelijk? Wij zijn geneigd om op deze vraag ja te antwoorden...
http://mobile.computerworld.com/device/article.php?CALL_URL=blogs.computerworld.com/16755/android_user_interface


IS HET WEB ECHT DOOD?
Waarom het artikel van Wired enige nuance verdient

In een opmerkelijk artikel bij Wired stellen auteurs Michael Wolff en Chris Anderson dat het web dood is, maar het internet levend. We gebruiken de browser niet meer, maar apps. Waarna de auteurs beschrijven hoe de typische dag van een Amerikaan eruit ziet: 's morgens mail checken op de iPad, via een app. Tijdens het ontbijt op de iPad naar Facebook en Twitter kijken, en dan de New York Times lezen - allemaal apps. Op het werk RSS feeds lezen in een reader, Skype en IM gesprekken hebben - opnieuw via apps. En 's avonds luisteren naar Pandora, games spelen op de Xbox Live, en een filmpje bekijken via de Netflix streaming videodienst. Allemaal, juist ja, apps.
Het artikel vertoont ook een grafiek die moet aantonen dat de proportie "web" stilaan in het niets zinkt tegenover de proportie "video" en ""peer to peer". (1)
Het artikel verdient wel enige nuance. Om te beginnen is het een Amerikaanse toestand. In Europa is het gebruik van de iPad nog niet zo ingeburgerd. Hier bestaan ook geen diensten zoals Netflix. En gebeuren de meeste internet gerelateerde, vooral dan op de laptop of desktop pc, nog altijd via de browser. Wanneer je bovendien het woord "app" vervangt door wat het eigenlijk is, een applicatie of softwareprogramma, dan is er niet veel veranderd tegenover vroeger: de internaut heeft altijd specifieke programma's gebruikt om bepaalde taken uit te voeren. Een RSS-feed reader, een programma om de nieuwsgroepen te volgen, een IM programma, ze bestaan even lang als de bijhorende technologieŽn bestaan.
BoingBoing voegt eraan toe dat de grafiek verkeerd opgesteld werd; er wordt geen rekening gehouden met de totale groei van het internet. Zet je die ook in kaart, dan krijg je een heel ander resultaat: het totaal volume van het internetverkeer groeit zo snel, dankzij de steeds groter wordende bandbreedte, dat ook het volume "web" blijft groeien. Dood is het web dus niet.2)
GigaOm (3) stelt dan weer dat het web niet dood is, maar wel evolueert. Van een gratis-voor-allen tool evolueert het naar een seelctie specifieke toepassingen voor specifieke taken. En die maken bovendien vaak nog gebruik van de aloude protocollen van het web, zoals http, zodat je ze eigenlijk als mini-browsers moet beschouwen met een specifieke taak - denk maar aan de Twitter app voor de mobiele telefoon.
Een interessante discussie. Maar over apps en Apple is het laatste woord nog niet gezegd - dat zal je lezen in het volgende artikel.
http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1
http://www.boingboing.net/2010/08/17/is-the-web-really-de.html
http://gigaom.com/2010/08/17/the-web-isnt-dead-its-just-continuing-to-evolve/


APPLE EN DE APPS: ENKELE BEDENKINGEN
Apple is inderdaad geniaal met zijn app en app store; maar kan het dat gesloten systeem volhouden?

Wanneer de meeste waarnemers het hebben over Apple en de iPhone, dan zullen zij erop wijzen dat het grote succes van de iPhone het feit was dat je in de App Store allerlei toepassingen kon krijgen om de functies van de iPhone uit te breiden. Zij vergeten er wel bij te vertellen dat Apple niet de eerste was om dit mogelijk te maken. Op andere toestellen (Nokia met het Symbian OS, Windows phones) kon je al langer extra programma's zetten. Persoonlijk heb ik een vooroorlogse Windows- HTC die ik vanaf dag 1 van extra programma's kon voorzien.
Alleen: Apple noemde die programma's "apps", en plots had Apple het warme water uitgevonden. Het is inderdaad een perfect ineen passend geheel: toestel (iPhone, iPad, iPod), en App store via iTunes. Een perfect keurslijf. Je màg enkel software op je toestel zetten die afkomstig is van de AppStore, via iTunes (tenzij je het toestel natuurlijk jailbreakt). Apple houdt dus perfecte controle over wat jij op je toestel doet. En het incasseert een percentage (30%!) van elke app die via de AppStore verkocht wordt.
Stel je nu even, in alle objectiviteit voor, dat Microsoft hetzelfde zou doen: een toestel uitbrengen met het nieuwe Windows Phone 7 OS op. Verplichten dat er enkel software op gezet zou mogen worden die afkomstig is uit een speciale Microsoft-winkel. En bovendien 30% commissie zou vragen op elk verkocht product. Zou de wereld dit slikken? Neen, er zou een volksopstand ontstaan, en terecht. Maar wanneer je Apple heet kan dit wel, en het volk slikt dit, zonder morren.
Voorstanders van de app store zullen erop wijzen dat die strenge controle een groot voordeel heeft: dat voorkomen wordt dat gevaarlijke apps op jouw telefoon terechtkomen. Zij zullen vergenoegd verwijzen naaar het bericht dat deze week bekend werd gemaakt, namelijk dat een spelletje in de Android Market, Tap Snake, eigenlijk een spion is die gegevens van jouw gps in het oog houdt; deze software is eigenlijk een client van een commercieel spionageprogramma dat GPS Spy heet. (1) In een reactie wijst Google erop dat de gebruiker die deze software installeert, eigenlijk zelf schuldig is: bij de installatie wordt duidelijk gemeld dat deze app toegang vraagt tot het internet, tot jouw locatiegegevens. En dat zou meteen een belletje moeten laten rinkelen. Tegenstanders van de strenge controle in de AppStore, wijzen erop dat schadelijke software altijd bestaan heeft; maar er zijn antivirusprogramma's, en er zijn de controle van de massa en de besprekingen van de gebruikers die verhinderen dat malware op grote schaal verspreid geraakt wanneer programma's op een open markt (via het internet) aangeboden worden.
Moeten wij trouwens nog wijzen op het feit dat Apple, met zijn strenge controle, niet alleen programma's weert die schadelijk kunnen zijn, maar ook programma's die de eigen functies van Apple dupliceren (m.a.w. Apple weert zijn concurrenten), en die het strijdig acht met de goede zeden en zo dus censuur uitoefent. Een censuur die dramatische gevolgen zou kunnen aannemen, indien de iPad inderdaad wereldwijd ingeburgerd raakt als hét medium om nieuws te consumeren...
Er komt gelukkig wel verzet tegen het gesloten ecosysteem van Apple. Wij berichtten twee weken geleden al hoe uitgever Time in de clinch ging met Apple, omdat het de abonnementen op zijn uitgaven voor de iPad niet zelf mag beheren, doch via iTunes moet laten verlopen. Daardoor moet het niet alleen opnieuw commissie afstaan aan Apple, maar krijgt het de gegevens over zijn abonnees niet zelf in handen. (2) Een partij armworstelen tussen Time en Apple, die door andere uitgevers met argusogen gevolgd wordt. Een teken aan de wand mag alvast de aankondiging zijn dat de Belgische versie van het damesblad Elle voor de iPad niet verdeeld zal worden via de AppStore, maar via een digitale kiosk, Zinio (3)
Nu, voor ons niet gelaten dat er internauten zijn die voor het gesloten model kiezen, en zich graag volledig overgeven aan Apple. Per slot van rekening is het systeem wel gesloten, maar geniaal, want je koopt iets in de App Store met één klik, omdat al jouw gegevens via iTunes gekend zijn. Wij zijn al lang blij dat er voldoende andere manieren blijven bestaan nààst Apple, om aan je muziek, software, informatie te komen.
http://www.readwriteweb.com/archives/tap_snake_game_in_android_market_is_actually_spy_app.php
http://www.netties.be/v20/hoofdpagina.php?zoekdatum=2010-08-03
http://www.digimedia.be/fr/article.php?id_act=6996


DUITSE INTERNAUT KAN ZIJN HUISJE WISSEN VAN GOOGLE STREETVIEW
Maar valt die bezorgdheid om de baksteen te rijmen met het te koop gooien van privacy op sociale netwerken?
De beelden die Google met zijn speciale camera's overal ter wereld maakt van de straten zijn omstreden. Enerzijds vinden we het wel leuk dat wij reŽle beelden krijgen die een stratenplan een gezicht geven. En geef nou toe: wanneer je bijvoorbeeld op zoek bent naar een huis of appartement om te huren of te kopen, is het heel handig wanneer je je een beeld kan vormen van de buurt waarin dit pand gelegen is, zonder jezelf fysiek daarheen te moeten verplaatsen.
Alleen: wanneer dat beeld ons eigen huis betreft, dan worden we wat weigerachtig. Moet de hele wereld weten dat wij zo'n groot (of zo'n bescheiden) huis hebben? Wat zal de familie wel zeggen van de verf die afbladdert van de gevel? En waren de ramen wel netjes gereinigd toen de camera van Google voorbij trok? Erger nog: stonden wij daar niet met onze slaapdronken kop en ongekamde haren op die beelden op, toen we de krant uit de bus gingen halen?
Je snapt het al: zorgen om de privacy dus. Dat heeft al in verschillende landen ertoe geleid dat Google onder vuur kwam te liggen. Zo heeft de EU er bij Google aangedrongen dat het voortaan land per land zou waarschuwen wanneer de speciale camera's langs zouden komen. Bovendien verlangt de EU van Google dat het deze beelden slechts korte tijd zou bijhouden.
In Duitsland heeft de overheid nu van Google verkregen dat het niet alleen afbeeldingen van mensen op haar streetview foto's onherkenbaar maakt, maar ook huizen: al wie wil kan een speciaal formulier invullen, waarna Google verplicht wordt om dat bepaald huis onherkenbaar te maken. (1)(2)
Het blijft ons verbazen dat mensen enerzijds bezwaar hebben tegen de foto van hun huis op Google Streetview, maar anderzijds zonder enige gewetenswroeging hun hele leven voor iedereen te kijk zetten op Facebook. Wat meer is: ook dat van hun vrienden. Ontelbaar zijn de foto's van feestjes die je op de sociale netwerken vindt, die er gezet zijn zonder toestemming van de personen die op die foto's staan. zeg nu zelf: wat is een ergere inberuk op jouw privacy: een foto van jouw huis op streetview, of een foto van jou, jouw vriend(in), genomen terwijl je eer niet op verdacht was, en geplaatst zonder jouw toestemming op Facebook?
http://gigaom.com/2010/08/18/google-street-view-opt-out-goes-live-in-germany-while-spain-investigates/
https://streetview-deutschland.appspot.com/submission?hl=en
http://techcrunch.com/2010/08/17/if-german-houses-can-now-opt-out-of-google-then-how-about-people/


FACEBOOK KONDIGT PLACES AAN
Inchecken à la Gowalla en Foursquare, en plaatsgebonden advertenties

Naar de persconferentie die Mark Zuckerberg woensdag hield in Palo Alto was door velen met nieuwsgierigheid uitgekeken: wat zou de man die aan het hoofd staat van het grootste sociale netwerk ter wereld uit zijn hoge hoed toveren? Het werd Facebook Places. Een dienst die veel wegheeft van wat die andere populaire plaatsgebonden diensten, Gowalla en Foursqaure aanbieden, maar dan zonder het competitieve element (het veroveren van badges, het "burgemeester" worden van een plek) dat deze concurrerende diensten kenmerkt
Wat er in de aankondiging van Facebook zelf staat over de dienst is het volgende: je kan inchecken vanop je mobiele toestel, en zo zien wanneer jij en jouw vrienden zich op dezelfde plaats bevinden op hetzelfde moment. Je hebt er de meest recentie versie voor nodig van de Facebook app voor de iPhone. Andere mobiele toestellen kunnen ook meedoen, tenminste indien zij een mobiele browser hebben die HTML 5 ondersteunt en die aan geolocatie doet; dan moet je inloggen op touch.facebook.com. Je krijgt dan een lijst met plaatsen waar je kan inchecken. Staat de gewenste plaats er niet bij, dan kan je ze toevoegen.
Na het inchecken verschijnt er een scherm "People Here Now", waar je kan zien wie er nog ingecheckt is; dat lijstje is enkel beperkte tijd zichtbaar, en enkel aan de mensen die op dat moment ingecheckt zijn (je kan zelf bepalen of iedereen het kan zien wanneer je ergens incheckt, enkel je vrienden, of enkel bepaalde mensen uit je vriendenkring. Wil je wel inchecken, maar wil je niet dat jouw naam voorkomt op die lijst, dan kan dat ook: je moet hiervoor in de privacy instellingen de optie "Include me in 'People Here Now' after I check in" uitvinken.
Eigenaardig vinden we wel dat jouw vrienden jou ook kunnen taggen via Places, alsof jij op een bepaalde plaats bent of geweest bent. Je krijgt wel de mogelijkheid om deze optie te deactiveren - iets wat we jou toch zouden aanraden te doen. Wij kunnen ons voorstellen hoeveel grapjes er anders uitgehaald kunnen worden met vrienden die een wild nachtje uitgaan, kroegen afschuimen, en jou overal virtueel meeslepen, terwijl jij verondersteld wordt thuis te zitten...
En natuurlijk zit er ook een gedeelte "commercie" aan vast: je kan namelijk je check-in informatie delen met toepassingen van derden, maar daarvoor moet je uitdrukkelijk je toestemming geven. Dan geef je meteen ook toestemming om jouw vrienden te laten meegenieten van die apps van derden, tenzij zij uitdrukkelijk verklaren dat zij dat niet willen. Kortom weer een heleboel privacy instellingen die je nauwkeurig moet afstemmen, wil je je hele privéleven niet te grabbel gooien.
Bij Facebook vind je een demo van de tool. De dienst werkt momenteel enkel nog maar in de VS, maar zou later ook naar andere landen komen en naar andere mobiele platforms.
http://blog.facebook.com/blog.php?post=418175202130
http://www.facebook.com/places/
http://news.idg.no/cw/art.cfm?id=88732E6F-1A64-67EA-E47B6130E1A00AB2


FACEBOOK PLACES: DE ACHTERGRONDEN
Maar wat met concurrenten Gowalla en Foursquare - en hoe zit het met de privacy?
Wie het voorgaande artikel gelezen heeft, zal zich even op het hoofd gekrabd hebben: maar is hetgeen Facebook nu aanbiedt niet hetzelfde als wat je kan doen bij Foursquare en Gowalla? Moeten die nu voor hun voortbestaan vrezen, nu Facebook kaper op de kust speelt?
Dat is inderdaad een vraag waar de verantwoordelijken van Gowalla en Foursquare zelf nog niet uitzijn. Zuckerberg heeft wel getracht de pil te vergulden voor deze beide diensten, en spreekt van een samenwerking. Toen Mark Zuckerberg de aankondiging deed stonden vertegenwoordigers van Gowalla en Foursqaure dan ook mee op het podium. Maar hoever die 'samenwerking' gaan zal is nog onbekend - en erg ver lijkt dat voorlopig niet te zijn, als je af mag gaan op het interview dat Social Venturebeat had met Dennis Crowley, CEO en oprichter van Foursquare. Daarin vertelt hij dat hijniet op voorhand toegang gekregen heeft tot de API van Facebook Places, en gewoon moest wachten tot die API opengesteld werd, net als de rest van de wereld. Een preferente partner kan je dit dus moeilijk noemen. Nu Crowley die API in handen heeft, wil hij er eerst twee weken mee spelen en testen, vooraleer hij beslist wat zijn houding zal zijn.
Enerzijds is er het feit dat de 500 miljoen gebruikers van Facebook nu geïntroduceerd worden in locatiegebonden diensten, en mogelijk de overstap naar Gowalla en Facebook zullen maken. Per slot van rekeningn zijn Gowalla en Foursquare diensten van wie het de unieke bedoeling is om de gebruiker buiten te krijgen, en fun te laten maken. Bij Facebook, aldus Crowley, is het een van de vele features. Bovendien beperkt Facebook zich tot inchecken, zonder competitief element. Crowley maakt zich dan ook niet meteen zorgen. Integendeel: hij vindt deze aankondiging de bekroning van alles waaraan zijn bedrijf de afgelopen drie jaar gewerkt heeft. Is Crowley te optimistisch? We zullen het over enkele maanden weten...(1)(2)
Ondertussen zijn er al de eerste waarschuwingen verschenen over het gevaar voor de privacy die deze nieuwe tool van Facebook inhoudt. Maar omdat wij al zo vaak tegen dit gevaar gewaarschuwd hebben, zullen wij volstaan met het interessante artikel te vermelden dat bij ACLU daarover verschenen is. (2). En Gizmodo raadt je meteen aan om je vrienden te verbieden om jou te taggen (3)
http://social.venturebeat.com/2010/08/18/foursquares-dennis-crowley-still-deciding-on-facebook-places/
http://www.aclunc.org/issues/technology/blog/facebook_places_check_this_out_before_you_check_in.shtml
http://gizmodo.com/5616338/the-first-thing-you-should-do-with-facebook-places-dont-let-other-people-tag-you


GOOGLE LANCEERT OOK APP WINKELTJE
5% commissie tegenover 30% bij Apple's App Store - de keuze is snel gemaakt!

Eerder deze week hadden wij het nog over de AppStore van Apple, en het feit dat Apple het wel slim bekeken had: het verplichtte de eigenaars van iPad, iPhone of iPod om enkel apps te installeren die in dit winkeltje te verkrijgen zijn, en had hiermee een goudmijn aangeboord. Op elke toepassing die via de AppStore verkocht wordt vraagt Apple namelijk een commissie van 30%.
Nu blijkt dat ook Google een online winkelte voor programma's of "apps" wil openen; het zou gaan om apps, extra's voor de Chrome browser. Bij eerdere berichten over zo'n winkel werd uitgegaan van eenzelfde commissie als bij de AppStore van Apple (70/30), en bij de Android Market. Maar nu blijkt dat Google zich meer bescheiden opstelt: het zal slechts 5% commissie vragen als bijdrage voor de verwerking van de bestelling.
Uiteraard is dit een zeer aantrekkelijke aansporing voor ontwikkelaars om voor Google Chrome te gaan schrijven. En van Google's kant is het wel slim bekeken: het ontvangt misschien minder geld, maar de Chrome browser krijgt daardoor meer momentum, meer gebruikers.
Verder werd bekend gemaakt dat je in dat winkeltje ook toepassingen zal vinden die je gratis kan uitproberen, toepassingen met abonnementen, en zelfs platforms waarbij je betalingen kan doen vanuit de app zelf (in-app betaling). Betaling geschiedt wel via Google Checkout, en in dollars.
http://techcrunch.com/2010/08/17/chrome-web-store-2/
http://www.1up.com/news/google-shows-future-browser-gameshardware logo
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


SONY ERICSSON XPERIA X10 GETEST
1. Hardware en klavier

Een prachtig toe
stel, met toch enkele kleine bemerkingen
Dit tamelijk grote toestel (10 cm) met aanraakscherm bevat erg weinig knoppen: onderaan knoppen voor menu, home en terug. Op de zijkant volumeknoppen
en een knop voor de camera. Het toestel ligt aangenaam in de hand - niet te dik (13 mm) en niet te zwaar (135 gram). Er zijn aansluitingen voorzien voor koptelefoon (3.5 mm jack) en firewire (USB voor overzetten van gegevens en laden van het toestel). Om de geheugenkaart te plaatsen moet je het toestel openen en de batterij verwijderen; wie regelmatig van kaart wisselt zal dit een nadeel vinden. Anderzijds zit die kaart daar goed veilig - menigeen zal al een kaart kwijtgespeeld zijn doordat de slot van zijn toestel na een tijdje niet meer volledig afsluit...
Onder de motorkap een Qualcomm snapdragon 1 GHz processor, en 384 MB RAM. Een 8 MP camera met LED flash zorgt ervoor dat je, naast scherpe foto's, ook video's kan opnemen. Helaas ondersteunt het toestel momenteel enkel Android 1.6, wat dus achterhaald is, maar voor september is een update naar Android 2.1 beloofd.
Over het klavier hebben wij dubbele gevoelens. De trouwe lezer weet dat wij voorstander zijn van hardware klavieren, maar dat weerhoudt ons er niet van om toe te geven dat een software klavier ook zijn voordelen heeft: bij hardware moet je ofwel kiezen voor uitschuifbaar (wat het toestel meteen dikker maakt) of beknotting van de schermgrootte (zoals bij de Nokia en Blackberry). Bij dit klavier komt weer naar voor wat een verschil de UI kan maken, het sausje dat de fabrikant over het Android OS kan gieten. Zo moet je bij dit toestel voor de @ en / , toch twee veelgebruikte toetsen in webadressen, naar het tweede virtueel klavier overschakelen; bij de LG bijvoorbeeld werden die op eerste plan gezet. Bovendien is er geen toets op het virtuele klavier om het terug te laten inklappen - dat moet je met de hardware back-toets doen onderaan op het toestel - maar in sommige gevallen ga je dan een menu terug, en ben je het ingevulde kwijt!
Wat ons wel kon bekoren was de auto-aanvulmethode. Gewoonlijk schakelen wij die meteen uit, omdat die toch alleen maar de verkeerde dingen suggereert. Bij dit toestel blijkt die echter super handig, want hij reageert echt op de dingen die jij in het verleden al ingevuld hebt - na een uur werken verscheen "telenet" al tussen de auto-aanvulwoorden bijvoorbeeld.
http://www.intomobile.com/2010/05/21/review-does-the-sony-ericsson-xperia-x10-do-android-proud/SONY ERICSSON XPERIA X10 GETEST
2. Mail en sociale netwerken (Timescape)

Wat mail betreft maken wij dezelfde opmerking als bij andere Android-toestellen, met uitzondering van de HTC-bende: mail is geoptimaliseerd voor het werken met Gmail. Wie zijn eigen mail wil ophalen via POP3, heeft erg weinig keuzemogelijkheden: synchronisatie van de mail is niet voorzien, en je kan evenmin het downloaden van de mail beperken tot 5, 10, 15k (dit alles om binnen de karige bandbreedte van je abonnement te blijven).
Sony heeft daar wel getracht een mouw aan te passen, door synchronisatie van je mail, contacten en agenda te laten verlopen via de eigen servers. Met heimwee dachten wij terug aan de interface van HTC, HTC sense, en de HTC sync, waarmee je niet alleen je mail perfect kan instellen, maar ook automatisch mail, contacten en adresboek van Outlook kan synchroniseren. Maar zoals al eerder gezegd: het mailsysteem werkt perfect voor wie enkel met Gmail werkt.
Het opvallende aan de Sony UI zijn TimeScape en MediaScape.TimeScape is een verzamelpunt voor al je sociale contacten. Dat werkt met "tegels", die je het beste vergelijken kan met de coverflow zoals je die bij iTunes ziet. Hierin kan je muziek stoppen, twitter, facebook, het logboek met oproepen, berichten en mail. Handig, en heel mooi, maar toch met enkele nadelen voor de doorwinterde internaut. Zo kan je maar één mailaccount in de TimeScape stoppen (in de gewone mailtoepassing kan je met meerdere accounts werken), en zie je alle berichten van Twitter als een tegel. Volg je veel tweeps, en heb je dus veel berichten te lezen, dan is dit geen handige interface, en is de klassieke tijdslijn zoals bij Seesmic voor Android wel handiger. Bovendien heeft deze presentatie van de tweets de neiging om je toestel sterk te vertragen.
http://www.cnet.com.au/sony-ericsson-xperia-x10-339299360.htm


SONY ERICSSON XPERIA X10 GETEST
3. MediaScape, de camera en de browser

MediaScape is dan weer de plek om je muziek, films en foto's te beheren. Deze software is heel goed uitgekiend; bij foto's bijvoorbeeld heb je de rubreieken "Onlangs bekeken", "Onlangs gefotografeerd", "favorieten" en "webfoto's", waar je toegang hebt tot online accoutns zoals Flickr.
Tussen haakjes: voor de camera op dit toestel heeft Sony zich gebaseerd op de Cyber-Shot toestellen, en je treft dan ook heel wat software die je kan helpen om goede foto's te maken: ontdekken van een glimlach, autofocus bijvorobeeld. Je kan de foto's ook taggen met de namen uit je adresboekje, zodat je een fotomuur kan maken van elk van je vrienden, net als bij Facebook. De camera heeft een digital zoom tot 16x, beeld- en videostabilisatie, gps-labeling van de foto's.
Opmerkelijk is dat het aanraakscherm geen mobelijkheid biedt om met het befaamde knijpgebaar in en uit te zoomen. Bij het browsen doe je dit door bijvoorbeeld te tikken op het scherm waarna je onder rechts opties vindt om in/uit te zoomen. Onder links de mogelijheid om een overzicht van de pagina op te roepen, waarna je het "vergrootglas" kan bewegen naar het gedeelte van de pagina dat je interesseert. Deze bewegingen gaan erg snel, en het toestel reageert zonder morren op die commando's.
Qua batterijduur gaat het toestel, naar onze mening, iets langer mee dan de andere android toestellen die wij reeds testten; maar het batterijleven valt in het niets tegenover toestellen zoals de Blackberry of de Nokia.
Onze conclusie? Spijtig dat het toestel momenteel enkel Android 1.6 heeft. Het is weliswaar het eerste Android-toestel van Sony Ericsson, maar het is meteen al een schot in de roos - naar onze mening een van de betere Android ervaringen. Vooral MediaScape is bloedmooi, en houdt een belofte in voor wat toekomstige Android-toestellen van Sony kunnen brengen.
http://www.intomobile.com/2010/05/17/sony-ericsson-xperia-x10-finally-rooted/
http://www.cnet.com.au/sony-ericsson-xperia-x10-339299360.htm
http://techie-buzz.com/mobile-news/sony-ericsson-xperia-x10-hands-on-review.html


LG ZAL EERSTE WINDOWS PHONE7 UITBRENGEN
Maar het blijft wachten tot oktober om dit borelingske te zien

Wij hebben het hier vaak over Android toestellen - iets minder over de iPhone, Blackberry en Nokia. Maar er is nog een speler op de mobiele markt, en ongelooflijk maar waar, het is Microsoft dat in het vergeethoekje zit.
Onterecht? De laatste jaren heeft Microsoft inderdaad erg weinig spectaculaire zaken uitgebracht op het mobiele vlak. Er werd wel gewerkt aan een nieuwe versie van het Windows Mobile OS, dat nu aan versie 7 toe is. En Microsoft heeft het zelfs aangedurfd om zelf een mobiel toestel uit te brengen, de Kin, maar die werd na enkele maanden alweer afgevoerd, vooraleer hij nog maar de kans gekregen had om de markt te overtuigen.
Volgens insiders echter zou Windows Phone 7 heel wat te bieden hebben. Meer nog: alles waaraan Microsoft de laatste jaren aan het werken was, zou stilaan bijeenkomen en uitmonden in prachtige technologie. De Zune mediaspeler, die nooit in Europa te zien was, met de bijhorende marktplaats om muziek aan te schaffen, het Windows Phone 7 besturingssysteem, en de Xbox zouden uitmonden in prachtige toestellen.
Volgens een bericht bij Softpedia zou het eerste van deze reeks toestellen eind dit jaar in Europa op de markt komen, en het zou een toestel van LG zijn. Het zou gaan om een 3.8 (9,5 cm) groot aanraakscherm; bij de versie die iets eerder in de VS uitkomt zou er ook een hardware QWERTY klavier aanwezig zijn. Veel meer details zijn hierover nog niet geweten, maar wij wilden jou dit alvast meegeven - gewoon om je eraan te herinneren dat de strijdarena van de mobiele toestellen meer spelers bevat dan je eigenlijk zou denken.
http://news.softpedia.com/news/The-First-Windows-Phone-7-Device-to-Come-from-LG-152555.shtml


HET WORDT DRUMMEN IN DE "TABLET" REKKEN
Nu Apple bewezen heeft dat er een markt is voor tablets, wagen anderen zich aan het experiment

De iPad is een groot succes, alhoewel vele waarnemers in het begin getwijfeld hadden of er wel een markt bestond voor zo'n toestel. En nu die markt er is, zouden de andere fabrikanten toch gek zijn om niet te trachten een stuk van die koek in te pikken?
En dus zie je de laatste dagen verschillende aankondigingen over tablets. Een van de meest opvallende berichten is dat van een samenwerking tussen Google, provider Verizon, en smartphone fabrikant HTC. Zij zouden bezig zijn aan een tablet dat op het Chrome OS draait, en het zou in november dit jaar uitkomen.
Waarom opvallend? Omdat de fabrikanten in de war zijn over de bedoelingen van Google. Enerzijds heeft het Android uitgebracht, als besturingssysteem voor smartphones. Anderzijds heeft het Chrome uitgebracht, en velen verwachtten dat Google dit Chrome OS zou promoten als besturingssysteem voor tablets. Maar Google heeft na de aankondiging van het Chrome OS nagelaten om verdere plannen uit te stippelen. Daarom zijn de meeste fabrikanten verder gaan bouwen op Android als besturingssysteem voor tablets.
De aankondiging dat Google zelf nu, samen met HTC, zou werken aan een Chrome OS tablet, zou de fabrikanten mogelijk opnieuw onzeker kunnen maken1.(1)
Vooral wanneer je bij Digitimes leest dat Google ook wel eens zou kunnen samenwerken met Motorola aan een tablet, en dat dit dan Android 3.0 zou draaien. Hierbij zou het gaan om een 10.1 inch scherm, met iets minder helderheid dan de iPad, maar het toestel zou wel dunner zijn. (2) En ook LG zou aan een tablet werken dat onder Android draait (3)
Kortom, het pad dat Google wil opgaan met zijn besturingssystemen is nog niet duidelijk uitgestippeld. En dat remt de verdere ontwikkeling af, omdat de fabrikanten ook wel weten dat Google er zijn hand niet voor omdraait om producten plots stop te zetten. Google Wave is een van de getuigen van die strategie - je kan het nu op het digitale Google-kerkhof vinden...
http://www.eweek.com/c/a/Desktops-and-Notebooks/Google-Chrome-OS-Tablet-Unlikely-So-Soon-753468/
http://www.digitimes.com/news/a20100819VL200.html
http://www.electronista.com/articles/10/08/19/lg.optimus.tablet.positioned.against.ipad/

hardware logo
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Internauten die met Wave werken hebben een site gelanceerd om te protesteren tegen het feit dat Google deze dienst stopzet.
http://click.email.technology.fairfax.com.au/?qs=5401d429566d2677255acb380c7fe2a082f52ae3f0a99a76ebfbd8dcc9885d74

*** Een Chinees bedrijf heeft een speciale hoes ontwikkeld voor de iPod Touch die hem omtovert tot een mobiele telefoon
http://click.email.technology.fairfax.com.au/?qs=5401d429566d2677c93028d71230217046d9cf0dbd2dd747c3186ce98b202890

*** Amazon zou erover denken om ook andere hardware producten te fabriceren om nog meer content te verkopen, maar Kindle blijft centraal.
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=100811023

*** Polycom en McAfee bundelen krachten voor beveiligde Unified Communications
Telepresence oplossingen van Polycom voorzien van McAfee software
http://www.polycom.com/company/features/open_collaboration_network.html

*** Kritiek op Wikileaks is hypocriet
http://www.denieuwereporter.nl/2010/08/is-kritiek-op-wikileaks-niet-hypocriet/

*** Playboy publiceert een naakte 3D centerfold
http://mashable.com/2010/05/11/playboy-3d/

*** Combell wint Best Belgian Performer 2009 award
http://www.combell.com/newsletter/2010-08/nl/muziek logo
Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet
SCHOOL OF SEVEN BELLS - HALF ASLEEP
[elektro] Deze week haalden we onze inspiratie bij Dave's Lounge, en dan weet je meteen dat je goed zit voor coole, relax muziek. Om te beginnen School of Seven Bells, waarvan het Half Asleep je wellicht vertrouwd in de oren zal klinken. Bij MySpace kan je nog meer songs van de band in streaming beluisteren. Op het tweede adres kan je een remix van Half Asleep gratis downloaden.
http://www.daveslounge.com/2010/07/26/daves-lounge-194/
http://www.myspace.com/schoolofsevenbells
http://rcrdlbl.com/artists/School_of_Seven_Bells/track/Half_Asleep_Lusine_Remix

MORCHEEBA
[Electro] Een heel rustig, ingehouden ritme, en een heel zuivere vrouwenstem met een prachtige trilling erin. Morcheeba draait al wat jaartjes mee, en is een van onze favorieten. Bij MySpace kan je het repertoire in streaming beluisteren, op de tweede link een song om gratis te downloaden.
http://myspace.com/morcheeba
http://rcrdlbl.com/artists/Morcheeba/track/Even_Though_Surfing_Leons_Afternoon_Remix


ELEV8TOR - INTELLIVISON
[Electro] Een iets hoger tempo in deze song, en uitheemse drums.Toch blijft de lounge sfeer behouden. Ook knap op MySpace is de song Bongy Loop. Geen gratis downloads, maar wie wil kan wel zijn credits bij eMusic of iTunes hieraan opkopen.
http://www.myspace.com/elev8torband
http://www.emusic.com/album/Bryan-Ford-Revolutionary-Music-Presents-Organica-Lounge-MP3-Download/11939826.html


DAVID KEOGH - ASCENSION

[Electro] Prachtige muziek van deze artiest, met een combinatie van uitheemse instrumenten. Zijn Ascension is gewoon dramatisch mooi. En het leuke is dat je bij ReverbNation de songs gratis kan downloaden...
http://www.reverbnation.com/davidkeogh


VRIJDAG HOORSPELDAG: NACHTVLUCHTEN VAN 2 AUGUSTUS 2010: DE DUIVEL IS OUD
Een gezegde dat gebezigd wordt wanneer iemand tegen je zegt dat je al oud bent - waarop het antwoord luidt: "Oud? De duivel is oud!" Onder die titel werd een programma voor senioren uitgezonden,; met presentator Jaap Landré. Een van die uitzendingen, in 1987, ging over de hoorspelkern. Bij "Vlucht in het Verleden" van de "Nachtvluchten" uitzendingen kon je verleden week een heruitzending beluisteren van een aflevering van "De duivel is oud", die draait rond de Hoorspelkern: hoe die ontstaan is, hoe de verschillende leden gerekruteerd werden, hoe er tewerk gegaan werd, en wat de leden ervan denken over de toekomst van het hoorspel. En natuurlijk zijn de leuke anekdotes niet uit de lucht.
Aanwezig zijn: Betty Kapsenberg, Bert Dijkstra, Eva Janssen, Robert Sobels, Paul Van der Lek. Mina Bergsma en Paul Deen konden er niet bij zijn, en Huib Orizand... die vond zich te oud.
Verder hoor je ook nog twee hoorspelliefhebbers vertellen over hun verzameling, en over hoe zij die ter beschikking stellen van andere: Bert Theunis (een slechtziende, die originele hoorspelen heeft gekregen van de omroepen, maar ook van particulieren hoorspelen heeft kunnen bemachtigen die de omroepen zelf niet meer hadden), en Jef Van Rooy.
Deze uitzending kan via podcast beluisterd worden: http://audio.omroep.nl/radio1/po/vluchtinhetverleden/20100807-02.mp3. Bij Wikipedia (2) vind je meer informatie over de hoorspelkern,
en bij De Volkskrant vind je enkele heel oude foto's (van 1932!) van de hoorspelkern van de Vara(2)
Wist je trouwens dat de Hoorspelkern er gekomen is op initiatief van de Nederlandse Radio Unie, het toen overkoepelende orgaan van alle radio's? Die riep namelijk de Programma Coördinatie Commissie in het leven, en die moest dan voorkomen dat er door beide omroepen dit werk werd aangekocht of dat een soortgelijk hoorspel op dezelfde avond werd gepland. Meer hierover lees je in een artikel van Hans Knot.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoorspelkern
http://www.vkblog.nl/bericht/138108/*DE_HOORSPELKERN_VAN_DE_VARA*
http://www.mediapages.nl/muziek-a-media/328-herinneringen-aan-hoorspelen-op-de-radio


Netties werkt samen met:

verkenner bannerEVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Ik kan niet begrijpen waarom mensen bang zijn van nieuwe ideeŽn - ik ben bang van de oude.
- Abraham Lincoln -oor logo
De nieuwe oogstPB WORKS: ONLINE SAMENWERKING DIE WERKT
Wanneer weet je dat een nieuwe site die een dienst aanbiedt ook wel effectief goed is? Wanneer je ze "in het wild" tegenkomt, dus bemerkt dat je vrienden en kennissen die dienst gebruiken. Zo PB Works. Deze site biedt online samenwerking aan projecten, sociale intranets, enz. Een mooi voorbeeld van een praktische toepassing is de pagina die ontwerpen werd voor een ontmoeting tussen mensen die elkaar kenden van Twitter: de Surfbecue.
[Taal: ENG]
http://pbworks.com/
http://surfbecue.pbworks.com/


QHUB: EEN Q&A IN LUTTELE SECONDEN
Heb je een blog of website, en zou je daar graag een Q&A (question & answer, of vraag en antwoord) aan toevoegen, om het een en ander te verduidelijken? Deze site biedt de mogelijkheid om zo'n Q&A in luttele seconden aan te maken en aan je blog of website toe te voegen. Zo kan je gemakkelijker een community rond je site uitbouwen.(Bron: @Snemyllas)
[Taal: ENG]
http://qhub.com/


EBOOK OMZETTEN
eReaders zijn leuk, maar je zit met het probleem dat niet alle readers alle formaten van e-boeken ondersteunen. Om deze site kan je een ePub maken van een Word document, of een ePub bestand omzetten naar Mobipocket, dat gelezen kan worden door de Kindle. (Bron: eReaders.nl)
[Taal: NL]
http://ebook.online-convert.com/
http://www.ereaders.nl/article.php?article_id=99057&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ereaders+%28eReaders.nl+%3A%3A+Nieuws%29


YOU TUBE IN XL UITVOERING
Grappig, You Tube is er nu ook in XL-uitvoering.
Geen overbodige knoppen en berichten. Alles ziet er wat groter uit. Met een eenvoudig menu, en nog steeds een zoekfunctie. (Henk Langerak)
http://www.youtube.com/xl


STRANGEMAPS: KAARTEN ANDERS BEKEKEN
Dit is warempel een website voor cartofielen. Hier vind je namelijk bijzondere landkaarten - kaarten waarop fouten te zien zijn, maar ook waarop landkaarten vergeleken worden met vormen, zoals Finland plots een wuivende vrouw wordt. Andere opmerkelijke landkaarten: voornamen in Nederland, misdaadcijfers in San Francisco, en veel meer opmerkelijke landkaarten.
[Taal: ENG]
http://bigthink.com/blogs/strange-maps


FRINTR: JOUW SOCIALE IK

Een leuke dienst: hier wordt namelijk een collage gemaakt van de foto's van jouw vrienden en contacten, om samen een nieuwe foto te maken, jouw portret. De tool ondersteunt Facebook, Twitter en MySpace. Je moet de verschillende accounts doorgeven aan Flintr, en die gaat dan aan het werk.
[Taal: ENG]
http://frintr.com/
WRITE-FM
de meeste online diensten om aan documenten samen te werken hebben heel wat tools - veel te veel tools voor wat de meeste internauten eigenlijk nodig hebben. Write-fm biedt je namelijk gewoonweg de mogelijkheid om teksten of bestanden online met andere mensen te delen. Je kan een tekst tikken, bestanden toevoegen, en dan de unieke URL voor dit document delen met anderen.
[Taal: ENG]
http://write.fm/


USA MUSEUM
Deze website bevat gegevens over meer dan 18.000 musea in de hele Verenigde Staten. Gewone historische musea, hedendaagse kunst, spoorwegmusea... Alles is er aanwezig. Handig voor wie een bezoek aan de VS voorbereiden wil!
[Taal: ENG]
http://www.usamuseum.org/


TWITPICKIN: LIJSTJES MAKEN
Een heel handige website om online samen te werken: hier maak je een lijst aan, die door anderen aangevuld kan worden, en door de hele gemeenschap bekeken kunnen worden. Je vindt er heel wat tips ook: de beste Google Chrome extensies, websites voor analyse en conversie, de beste SVN client voor Mac, de beste iPhone Music apps, enz.
[Taal: ENG]
http://twtpick.in/


PRINT WHAT YOU LIKE
Een handige online dienst. Want vaak wil je iets afdrukken, maar slaag je er niet in om juist wat je hebben wil op papier te krijgen. De tekst valt van het blad, er staan afbeeldingen en reclame op die je eigenlijk niet nodig hebt, enz.
Deze tool kan helpen: je geeft de url van de pagina waarvan je een afdruk wil maken. Dan verschijnt er een editor waarin je aan de slag kan: je kan de grootte van tekst en lettertype wijzigen, achtergond, afbeeldingen verwijderen en marges wijzigen. Je kan zelfs delen selecteren die je niet wil, en die verwijderen. Het resultaat van dit alles kan je printen, of opslaan als PDF of HTML bestand.
[Taal: ENG]
http://www.printwhatyoulike.com/

WETRANSFER: GROTE BESTANDEN VERZENDEN
Een van die handige diensten die je op het internet kan vinden, en die bovendien nog gratis zijn ook: met WeTransfer kan je bestanden tot 2 GB verzenden. Je moet je niet registreren, en het bestand blijft 2 weken na het verzenden beschikbaar op de site.
[Taal: ENG]
https://wetransfer.com/


WEEPLACES
Het is al "locatie" wat de klok staat; waar je vroeger enkel zinvolle boodschappen vond in Twitter, wordt die nu ook doorspekt met robot-teksten van updates waar iemand zich bevindt. Omdat er nu eenmaal geen ontkomen meer is, kan je er beter het beste van maken, en jouw bewegingen via Weeplaces in kaart brengen. Dat doe je op door deze site jouw Foursquare login in te vullen, waarna jouw activiteiten op een landkaart weergegeven worden.
[Taal: ENG]
http://weeplaces.com/foursquare/


VRIJDAG MULTIMEDIA: ORIGINELE BUSHOKJES
Een fotosite waarop je collecties vindt rond bepaalde onderwerpen. Een van de meest recente is van bushokjes, die van een ongewone creativiteit getuigen.
[Taal: ENG]
http://swick.co.uk/index.php/2009/07/10-of-the-most-creative-bus-stop-adverts/


VRIJDAG MULTIMEDIA: KOKEN OP YOUTUBE
In dit artikel vind je links naar 10 "lekkere" YouTube kanalen, waar je dus filmpjes kan vinden die je kunnen helpen bij het koken. Smakelijk!
[Taal: ENG]
http://mylifescoop.com/featured-stories/2010/05/10-tasty-youtube-channels-for-cooks.html


VRIJDAG MULTIMEDIA: MOONSTERSAFE GAME
Een heel leuk game dat je online kan spelen, zonder installatie. Het behoort tot de "wijzen en klikken" puzzel games. Je klikt met de muis op objecten en plekken op het scherm. Met aanwijzingen kan je puzzels oplossen en de verschillende Moonster safes openen. En voor wie het allemaal te moeilijk is, is er ook een "walkthrough" met tips! (Bron: Dave)
[Taal: ENG]
http://www.freegamesnews.com/en/?p=18253&cpage=1#comment-338807
http://www.freegamesnews.com/en/games/2010/MoonsterSafe.php


Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/ - http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.comsites logo
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be


techbytes logo

*** TECHBYTES
http://www.techbytes.be/
*** BELGIAN COWBOYS
http://www.belgiancowboys.be/
- Dune, de Belgische iPad
http://www.belgiancowboys.be/gadgets/1461
- 4.8 miljoen Belgen spelen 'Sociale Games"
http://www.belgiancowboys.be/gaming/1459
- Appstrakt introduceert cross platform app Pukkelpop 2010
http://www.belgiancowboys.be/mobile/1457

AD logo

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Carglass: Juridische stappen tegen twitteraars
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/506635/2010/08/20/Carglass-Juridische-stappen-tegen-twitteraars.dhtml
- Spanje ontmantelt kinderpornonetwerk
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/506612/2010/08/20/Spanje-ontmantelt-kinderpornonetwerk.dhtml
- Ambtenaren krijgen Twitterles
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/506290/2010/08/19/Ambtenaren-krijgen-Twitterles.dhtml

digitale revolutie logo

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/
- Verlicht toetsenbord met sensoren
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=28901
- Knippen en plakken in audiobestanden
Wavepad is een eenvoudig gratis programma om een geluidbestand te bewerken. je kunt ondermeer knippen en plakken in de muziek.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=26960
- Geavanceerde fotocorrectie
Image Analyzer is een beeldbewerkingspakket dat met name sterk is in analyseren en vervolgens verbeteren van digitale afbeeldingen.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=25315

elektrozine logo

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be

- Nikon D3100: filmen in HD met autofocus
Met de D3100 heeft Nikon een opvolger in huis van de populaire D3000. Deze keer is Live View wel van de partij, evenals Full HD-video. De sensor kreeg ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5232
- Brand en zonnepanelen: BelPV werkt aan oplossingen
De sectorvereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie BelPV laat weten dat het aan oplossingen werkt om de gevaren van zonnepanelen bij brand te beperken ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5230
- PS3 met grotere harde schijven
Op de gamescom-beurs in Keulen heeft Sony twee nieuwe modellen van de PS3 voorgesteld, met een grotere harde schijf. De PlayStation Move zal vanaf 15 ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5229computerworld logo

*** COMPUTER WORLD

http://www.computerworld.be/
- Intel koopt McAfee voor 7,68 miljard dollar
Verrassing van de zomer: Intel heeft zopas aangekondigd dat het de leverancier van security software McAfee wil overnemen. De onderneming uit Santa Clara gaat een prijs van 48 dollar per aandeel voorstellen aan de aandeelhouders van McAfee. Het Uitvoerend Comité van de uitgever heeft met het aanbod ingestemd.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=21614&style=99896
- Yahoo stapt over op Bing
Het internetportaal Yahoo gaat tegen het einde van de week haar zoekmachine overzetten naar die van Microsoft, Bing.com.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=21613&style=99896
- De reclamemarkt leeft op en piekt op het internet
De reclame-investeringen in BelgiŽ stegen tijdens de eerste helft van 2010 met 6% en zijn nu 1,659 miljard euro waard, aldus de CIM.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=21612&style=99896

digimedia logo

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- Belgische KMO's missen de e-commerce trein
Meer dan de helft van de Belgische kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) hebben geen website. Zestig procent van de omzet van Google BelgiŽ, de marktleider in de verkoop van...
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=7012
- Eva De Roovere meest 'gevaarlijke' Vlaming in 2010
Net als vorig jaar heeft McAfee zich opnieuw in de wereld van bekend Vlaanderen gestort, en een lijst opgesteld van de meest risicovolle sterren in cyberspace.
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=7010
- RTL Sport op de iPhone
RTL heeft een nieuwe applicatie ontwikkeld: RTL Sport. Deze wordt gelanceerd kort na de ontwikkeling van de RTL Info app.
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=6998


computertaal logo

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- PC versus Mac
http://computertaal.info/2010/08/20/pc-versus-mac/
- Foutje van Google
http://computertaal.info/2010/08/19/foutje-van-google/
- Leven op Mars bestaat
http://computertaal.info/2010/08/18/leven-op-mars-bestaat/tweakers logo

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Nokia geeft nieuwe smartphones Qt-ondersteuning
14:58 - Nokia gaat alle nieuwe smartphones voorzien van ondersteuning voor het cross-platformframework Qt. Door miljoenen smartphones met Qt uit te rusten, hoopt de fabrikant ontwikkelaars te interesseren om er software voor te maken. »
http://tweakers.net/nieuws/69260/nokia-geeft-nieuwe-smartphones-qt-ondersteuning.html
- RIM brengt grote update voor downloadwinkel BlackBerry uit
http://tweakers.net/nieuws/69261/rim-brengt-grote-update-voor-downloadwinkel-blackberry-uit.html
- W3C richt werkgroep voor browserprestaties op
http://tweakers.net/nieuws/69249/w3c-richt-werkgroep-voor-browserprestaties-op.htmltip logo
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/InternautVoor deze rubriek danken wij
Arnnold Top en Gerard Schaefers (Sjeef)

BETER WERKEN MET FIREFOX: HET MUISWIELTJE
het muiswieltje kan je in Firefox op verschillende manieren gebruiken. Zo zal het aanklikken van een link met de middelste knop de pagina in een nieuw tabblaadje openen. Klik je op een tab in de tabbalk met de midddenknop, dan zal die tab gesloten worden. Met de toets CTRL ingedrukt en de knop naar voor of achteren draaien zal je in- of uitzoomen op een pagina. Met Shift + het bewegen van het wieltje zal je naar de volgende of vorige pagina gaan.
http://www.journaldunet.com/hightech/internet/20-conseils-firefox/molette-de-souris.shtml?f_id_newsletter=2844


TIP WORD 2007: KLEURENSCHEMA WIJZIGEN
Standaard is er een blauw kleurenschema in Word 2007. Maar wist je dat je dat ook kan wijzigen naar een andere kleur? Dan worden meteen ook de toolbar, ribbon enz naar dit nieuwe kleurenschema aangepast. Om dit te doen, ga je als volgt te werk:
- Klik op de Office Button (het bolletje links bovenaan)
- Klik Word Options
- Klik Populair
- Select het gewenste kleurenschema; je hebt de keuze uit: blauw, zilver, oof zwart.
Ook bij de andere Office toepassingen kan je opgelijkaardige wijze de kleur wijzigen.
http://www.lockergnome.com/windows/2010/08/06/change-the-color-scheme-in-word-2007/


TIP EXCEL: EEN EXCEL BESTAND ALS WEBPAGINA OPSLAAN
Net zoals bij vorige versies van Excel kan je ook in Excel 2007 een Excel bestand opslaan als een webpagina, waarbij je de data zelfs automatisch kan updaten via de Autorepublishing tool. Om een 2007 bestand als webpagina op te slaan, en het voor te bereiden voor deze autorepublish , ga je als volgt tewerk:
- In Excel klik je op de Office button, en kies je Save As Web Page.
- Nu kies je een van de volgende opties:
* om als een webpagina te bewaren, en bijhorende bestanden en mappen aan te maken, kies je als Webpagina (*.htm of *.html)
* Om als een webpagina van één bestand op te slaan, met de bijhorende bestanden in de pagina verweven, kies je Single File webpage (*.mht of *.mhl)
- Vervolgens moet je aangeven wàt je wil opslaan: het hele bestand, of enkel een tabblad (volledige werkboek of werkblad)
- Klik nu op Publish, en nu kan je nogmaals kiezen wat je wil publiceren (volledige werkboek, volledig werkblad, items, een bereik of cellen, een statistiek, gefilterde bereiken, externe datareeksen, of republishing).
- Tenslotte vul je een naam in en blader je naar de plek waar je het bestand wil opslaan.
- Klik OK
- Vink de optie aan naast "Autorepublish every time this worksheet is saved" Dit zorgt ervoor dat de data in het online bestand aangepast worden telkens jij iets in het rekenblad verandert.
- Kies tot slot Open Published Page in WebBrowser, om de data te kunnen bekijken in je webbrowser nadat je op Publish geklikt hebt.
- Klik nu op Publish.
http://www.lockergnome.com/windows/2010/08/06/save-an-excel-2007-file-as-a-web-page/


ARNOLDS TIP VOOR DE IPHONE: FOKKE & SUKKE (GRATIS IN NEDERLANDSE APP STORE)

Veel Nederlanders kennen onze striphelden Fokke & Sukke met hun scherpe actuele grappen. Nu ook op 'zakformaat' in de iPhone.
Link opent in iTunes:
http://itunes.apple.com/nl/app/fokke-sukke/id322940918?mt=8


ARNOLDS TIP VOOR DE MAC: VERBORGEN BESTANDEN WEERGEVEN (SNOW LEOPARD)
Op het moment dat je vanuit een programma een bestand wilt opslaan of inlezen, worden de verborgen bestanden in het dialoogvenster niet weergegeven. Om deze bestanden (tijdelijk) toch weer te geven, druk je in het dialoogvenster op SHIFT+CMD+. Je kunt op deze manier ook verborgen bestanden bewerken.shareware logo
Van alles halen, (bijna) niets betalen...
CONTACTS: SOCIALE MEDIA INTEGRATIE
Extensie voor Thunderbird
Met deze extensie kan je je contacten uit Facebook, twitter of Linkedin verweven met je Thunderbird mailprogramma. De extensie ondersteunt ook Yahoo of Google Mail. De tool zal trachten identieke personen in de verschillende netwerken te herkennen, en alle informatie over hen te bundelen.
http://mozillalabs.com/messaging/2010/08/04/thunderbird-contacts/
http://www.chip.de/downloads/Contacts-fuer-Thunderbird_44169633.html


SYSTEM SPEC
Windows all - 2,2 MB - freeware
Een gratis progje dat uitvoerige informatie vertoont over jouw systeem, zoals gebruik van het geheugen, snelheid van de CPU, opties en dingen die jouw grafische kaart ondersteunt (of niet). (Bron: Wim W)
http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,155150/description.html
WINDOWS ERROR LOOKUP TOOL

Windows XP/Vista/7 - 12,5 k - freeware
Een handige tool - alhoewel je die steeds minder nodig zal hebben, nu Windows zo stabiel geworden is. De bedoeling is simpel: wanneer je toch een foutcode krijgt, moet je die hier intikken, en WELT zal vertellen in gewoon Engels waarover deze fout gaat.
http://majorgeeks.com/Windows_Error_Lookup_Tool_WELT_d6545.html
http://www.lockergnome.com/windows/2010/08/06/windows-error-lookup-tool-welt-v2-0-5/


BILL2'S PROCESS MANAGER
Windows XP/Vista/7 - 1,8 MB - freeware
Met deze process manager kan je regels bepalen en zo zeggen of een bepaald programma prioriteit mag krijgen boven andere, en welke processoren het kan gebruiken. Een tool dus voor de professionele gebruiker!
http://majorgeeks.com/Bill2s_Process_Manager_d6071.html
http://www.lockergnome.com/windows/2010/08/10/bill2s-process-manager-v3-4-3-2/


COMIC ZEAL: STRIPS LEZEN OP DE IPHONE
iPhone - freeware
Alhoewel het scherm van de iPhone naar onze menign iets te klein is om ten volle te kunnen genieten van strips op het toestel, is de ervaring met in- en uitzoomen toch te genieten. ComicZeal is een speciale app om strips te bekijken. Je krijgt meteen een overzicht van je collectie, kan bladeren, enz. Een filmpje toont je de voordelen van de tool.
http://www.bitolithic.com/comiczeal


MOONBASE ALPHA: GRATIS AVONTURENSPEL VAN DE NASA
Windows - freeware
Een game dat je alleen kan spelen of tegen maximaal 4 andere spelers kan spelen; zij worden dan andere bewoners van het ruimtestation. Het game is afkomstig van de NASA, dat mogelijk tegen 2032 een echt basisstation op de maan zal neerzetten. In het game ben je een bewoner van dat station, wanneer er zich plots een catastrofe voordoet: een meteoor slaat in.
http://store.steampowered.com/app/39000/
http://www.chip.de/downloads/Moonbase-Alpha_43712087.htmlENVY
Windwos all - freeware
Een heel gebruiksvriendelijke tool om jouw systeem te analyseren en te vergelijken met een andere computer. Vooral handig voor IT in het bedrijf, waarmee de IT verantwoordelijke kan vergelijken of twee machines echt identiek zijn, en de verschillen kan opsporen.
http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,73587/description.html?tk=nl_ddx_t_dlfeat


TRS WATERMERK
Windows all - 361k - freeware
Met dit gratis progje kan je een digitaal watermerk toevoegen aan jouw afbeeldingen, foto's. Dat watermerk kan je ook met het progje aanmaken, op basis van een tekst of een andere afbeelding. Handig voor fotografen of andere internauten die creatief werk scheppen.
http://majorgeeks.com/TSR_Watermark_Image_d6528.html
http://www.lockergnome.com/windows/2010/07/27/tsr-watermark-image-v1-7-1-1/


VRIJDAG ALTERNATIEVE DAG: JUPILER BARTENDER
iPhone - freeware
Een handige tool voor de iPhone, die al meer dan 16.000 keer gedownload is. Wanneer je uitgaat met vrienden, kan je hiermee namelijk gemakkelijk noteren wie wat drinkt, en de totale bestelling doorgeven.
http://www.jupiler.be/page/jupiler-bartender-iphone-app


VRIJDAG ALTERNATIEVE DAG: MICOACH NU OOK ALS APP
Blackberry - iPhone (Android en Nokia in voorbereiding) - gratis
Over deze tool van Adidas hadden wij het vroeger al; nu is hij ook beschikbaar als app voor de smartphone. De miCoach app maakt gebruik van GPS voor real-time coaching en 'location tracking'. Met de app verander je je smartphone in een handomdraai in een personal trainer, die vervolgens op een vergelijkbare manier werkt als de miCoach Pacer, maar dan op basis van je snelheid. Net als bij de Pacer krijg je na je training onmiddellijk feedback op je prestaties en synchroniseert deze automatisch met de website www.micoach.com zodat je de trainingen kunt bijhouden en aanpassen.
Ook nieuw aan de miCoach is dat er nu sportspecifieke trainingen zijn, voor o.a. voetballers, tennissers en basketballers, waarbij de trainingsschema's opgesteld zijn door gerenommeerde coaches en atleten.
http://www.micoach.com


(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO)
Manu Drieghe

Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.AFSLUITER VAN DE WEEK
Verkiezingen horen het volk toe. Het is hun beslissing.
Als de mensen beslissen om het vuur de rug toe te draaien, en hun gat te verbranden,
dan moeten ze gewoon op de blaren gaan zitten.
- Thelonius Monk, 10 augustus 2006 -