netties banner
Verschijnt iedere zaterdag

Deadline van volgende editie:
8/7/
2010 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be
INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord
Enkele lezers op Twitter:
http://www.twitter.com/marijkepante
http://www.twitter.com/helalalphen
http://www.twitter.com/pietr
http://www.twitter.com/hewlettt

Uw naam hier? Meld u aan!

NeTTieS
Jaargang 14
Nummer 657 van 3/7/2010Gegroet lezer,

Hebt u ook zo gepuft? Tja, dan hebben we zon, en dan is het meteen weer de volle laag! Gelukkig bestaan er ventilatoren, en koele plekjes binnen, met de rolluiken naar beneden. En daar zitten we nu dan, om deze editie voor te bereiden.

Ook deze week speelt Apple nog de hoofdrol in dit e-zine - maar dan op een manier die Steve Jobs nooit gewild zal hebben. Het blijkt namelijk dat de antenne, het o zo slim uitgedachte originele concept in iPhone 4, toch niet zo slim bekeken is. Steve Jobs wringt zich in alle mogelijke bochten om het probleem te minimaliseren en te ontkennen, maar er zijn voldoende filmpjes op het web die het euvel met het wegvallend signaal demonstreren. U leest verschillende berichten over dit euvel - niet zozeer met leedvermaak geschreven, als wel met een groot vraagteken: hoe is het toch mogelijk dat Apple zo'n product op de markt brengt? Waarom niet beter getest?

Natuurlijk zijn er verder nog heel wat andere, meer positieve berichten, en heel wat tips voor websites en software. Kruip dus lekker in de frisse kelder met dit e-zine, open een schuimend pintje bier, en aan de slag maar!

Wij hopen u, bij leven en welzijn, volgende week weer te mogen begroeten.

Hilde


P.S. Ook deze week is er een nieuwe aflevering van het podcast tech45 te downloaden. Een Vlaams/nederlandse samenwerking, met prima informatie. Meer info op , die je vinden kan op http://www.tech45.eu


Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Volg Netties op Twitter:
http://www.twitter.com/nettiesbe
http://www.twitter.com/hvangool


Heb je een Nokia smartphone? Download onze app om netties te lezen:
http://store.ovi.com/search?q=netties


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!verkenner bannerKanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.ACTA: EU DRINGT AAN OP VERVOLGING NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK
Voorwaarden handelsovereenkomst worden onderhandeld, niet gestemd

Het was even stil rond ACTA, de Anti-Counterfeiting Trade Agreement, een wereldwijde handelsovereenkomst in wording die namaak moet tegengaan. Na de geruststellende woorden dat de EU lidstaten niet gedwongen zouden worden om een 3-waarschuwingen beleid in te voeren, waren heel wat bezorgde internauten wat gerustgesteld.
Onterecht, zo blijkt nu. Een nieuw gelekt document vanuit de EU onthult namelijk dat de lidstaten aandringen dat het ACTA ook bestraffing zou voorzien voor namaak (lees: piraterij) voor niet-commercieel gebruik, zo kan je lezen bij La Quadrature du Net, een gebruikersgroep die het reilen en zeilen van Hadopi en ACTA nauwkeurig bijhoudt. En omdat over enkele dagen in het Zwitserse Luzern een nieuwe onderhandelingsronde over ACTA van start gaat, kan het geen kwaad om even bij deze onthulling stil te staan.
Volgens een tekst van 7 april zouden de lidstaten nu aan het onderhandelen zijn over het moeilijkste deel van ACTA, namelijk het strafbaar maken (met gevangenisstraf!). Dat dit überhaupt onderhandeld wordt, in plaats van besproken wordt in de parlementen van de verschillende lidstaten, is iets dat je niet voor mogelijk houdt.
Verder heeft La Quadrature argwaan bij de tekst als zou artikel 2.13.1 nog altijd onderzocht worden door de lidstaten; dit artikel gaat over het toepassen van straffen voor inbreuken zonder geldelijke motivatie of financieel gewin. En indien het doorgeven van data zonder financieel gewin strafbaar gemaakt wordt, zullen ook "aansporen, aanzetten en helpen" bij zulke transfer automatisch strafbaar worden. De vrijheid van meningsuiting en innovatie op het internet zouden daarmee in het gedrag komen, aldus La Quadrature.
Gelukkig komt er verzet. Meer dan 90 professoren in IP recht, parlementsleden van de EU en belangengroepen uit zes continenten sloegen de handen in een voor een persbericht. Wij lezen onder andere: "ACTA is gestart als een tamelijk simpel voorstel om de douanereglementen te coördineren; het is uitgegroeid tot een allesomvattende en complexe nieuwe international regelgeving over intellectueel eigendom en het internet, en het kan grote gevolgen hebben voor de globale economie en de mogelijkheid van [de plaatselijke] overheden om het belang van het volk voor te staan en de verdedigen".
Kortom, blijf waakzaam!
http://www.p2pnet.net/story/41210
http://www.laquadrature.net/en/leak-eu-pushes-for-criminalizing-non-commercial-usages-in-acta
http://www.laquadrature.net/files/20100624_Acta_Chapter2_EU_0.pdf


EN HOE STAAT HET NU MET HADOPI EN P2P?
De wet die er volgens velen nooit had kunnen of mogen komen, Hadopi, staat op het punt om in Frankrijk haar eerste concrete toepassingen te kennen. Een stand van zaken.
Toen de Hadopi-wet voorgesteld werd in het Franse parlement, werd hij als irrealistisch voorgesteld, niet haalbaar, want veel te verregaand. En kijk, toch is zij er op wonderlijke manier toch gekomen. De wet, waarbij de internaut die betrapt wordt op het verspreiden of downloaden van illegale content drie keer een waarschuwing krijgt, en waarbij hij na deze waarschuwingen onverbiddelijk van het net gegooid wordt (voor een bepaalde periode), is er gekomen. En nu zijn zelfs de eerste concrete maatregelen getroffen om de wet ten uitvoer te brengen.
Om te beginnen hebben SACEM en SCPP (twee organisaties voor het beheer van de rechten van auteursrechthebbenden en muziekmaatschappijen) officieel de toelating gekregen van de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheid) om het verzamelen van IP-adressen van piraten te automatiseren. Daarvoor wordt dan TMG ingeschakeld, een bedrijf dat een technologie heeft om deze piraten op te sporen. En de opsporing zou over binnenkort van start gaan. Alleen is de exacte datum nog niet gekend. De boodschap in de waarschuwing is nog niet opgesteld bijvoorbeeld, en zonder die boodschap heeft het geen zin om de adressen door te geven. Wat wel vaststaat is dat de muziekindustrie de volmacht gekregen heeft om maar liefst 25.000 IP adressen door te sturen, en de audiovisuele sector ook.
Ocharme de providers die aan al deze verzoeken tot identificatie gevolg moeten geven, zal je zeggen.
Maar laat ons even verder lezen. Hoe gaat TMG tewerk bij het opsporen van piraten? Wel, het zijn de rechthebbenden (SACEM en SCPP) die aan TMG muziekbestanden doorsturen die bewaakt moeten worden. Dat zijn er een 5.000 "klassiekers", gewoon populaire werken, en 5.000 nieuwe songs, die elke week opnieuw bezien worden. De rechtenmaatschappijen van de audiovisuele industrie stuurt er elke week een honderdtal. TMG zal de IP adressen verzamelen van de internauten die deze bestanden downloaden, deze gegevens doorsturen aan de rechtenmaatschappijen, en daar zullen beŽidgde agenten de gegevens verifiŽren. En dan pas, zo wordt verzekerd, komt Hadopi in het spel. Noch de spelers uit de muziek- of filmindustrie, noch de rechtenmaatschappijen verzenden de waarschuwingen.
Op de vraag of alle internauten nu geviseerd worden met deze wet, is het antwoord niet erg duidelijk. TMG zal twee schiftingen maken: de adressen van bedrijven worden apart gezet, en die van internauten waar veel gedownload wordt. Die laatsten zullen geen waarschuwing krijgen, maar meteen een proces.
Een antwoord op de volgende vraag (Is enkel P2P betrokken bij deze bewaking?) brengt al meer duidelijkheid: de CNIL heeft de auteursrechthebbenden enkel gevolmachtigd om IP adressen te verzamelen op P2P netwerken. Voorlopig. Willen de rechthebbenden later ook illegale streaming of andere ruiltechnieken aanpakken, dan moeten ze dat aanvragen aan de CNIL, maar dit zou binnen de bestaande Hadopi-wet perfect mogelijk moeten zijn.
Om nog even terug te komen op de waarschuwing zelf: er bestaat dus geen eensgezindheid over de inhoud ervan. Wat wel vaststaat is dat er niet vermeld zal worden welke songs de internaut dan wel illegaal gedownload zou hebben. Maar "de internaut kan dat altijd vragen", zo heet het.
De grote vraag bij deze hele Hadopi-affaire is: wie zal dat betalen? Om de IP-adressen te koppelen aan de namen en adressen van internauten, zal men moeten aankloppen bij de providers. En als die tot 25.000 verzoeken PER DAG moeten gaan verwerken, dan zullen die een legertje nieuw personeel in dienst moeten nemen. Loonkosten die hoogstwaarschijnlijk doorgerekend zullen worden aan de internaut. Men kan zich hierbij toch wel enkele vragen stellen. Is het wel eerlijk om àlle internauten te laten betalen voor misstappen die enkele van hen begaan? Is het niet simpeler om een extra taks te heffen op muziek- en filmdragers, om de film-en platenindustrie schadeloos te stellen voor het verlies dat zij lijden door piraterij? Oops, tiens, die taks bestaat al en betalen alle internauten nu al!
http://www.01net.com/editorial/518658/surveillance-du-p2p-ce-que-lon-sait/
http://www.sacem.fr/cms


IPHONE EN ZIJN ANTENNE: SMET OP BLAZOEN APPLE?
Een foutje in het magische concept van de antenne kan opgelost worden met... nagellak

Neen, wij zijn geen Apple-haters. Maar wanneer de producten van Apple zo hoog opgehemeld worden, nog voor zij op de markt komen, wanneer er rijen staan aan te schuiven om het kleinood toch maar te allen prijze te bemachtigen, en wanneer datzelfde magische product dan toch niet zo blijkt te werken als voorspeld, dan mag dat toch gezegd worden?
Het blijkt namelijk dat de nieuwe iPhone4 toch niet zo onfeilbaar en hemels is als de Apple-herauten hem aangekondigd hadden. Volgens de eerste berichten zou het nieuwe toestel bij verschillende gebruikers aan twee fouten leiden.
Het eerste zou een fout in de hardware zijn; sommige schermen zouden namelijk gele plekken vertonen. Maar na enig gebruik zouden deze plekken weer wegtrekken - je zou haast kunnen zeggen dat Apple zo'n haast had met het uitbrengen van de iPhone 4, dat het toestel nog nat was toen het ingepakt werd!
Dit is dus niet zo'n erge fout te noemen - het geeft wel aan dat de hele verscheping van dit toestel een grote haastklus is geweest. En zoals meer bij haastklussen wordt er iets heel belangrijk over het hoofd gezien. En dan komen we aan bij de tweede fout. Het blijkt namelijk dat het inbouwen van de antenne in de boord van het toestel toch niet zo'n geniaal idee was van Steve Jobs. Wanneer je het toestel namelijk vast neemt zoals de meeste mensen hun mobieltje vastnemen, dat wil zeggen de linker onderkant rustend in de palm van je hand, en je duim iets boven de helft van de linkerzijde van het toestel, jouw huid als geleider gaat optreden en de antenne volledig ontstoort.
De iPhone 4 was nog maar enkele uren op de markt, of de eerste berichten over dit euvel doken al op. Verschillende filmpjes toonden het in duidelijk beeld aan dat de ontvangst van een gesprek wegviel zodra je het toestel in je hand nam. (1) Een blamage, zou je denken, voor Apple? Blijkbaar zat Apple niet meteen in zak en as toen de berichten opdoken, of anders heeft het een uitstekende "damage control" - spindokters die negatieve punten tot iets positiefs kunnen ombuigen. De eerste reactie van steve Jobs (en je moet het de man nageven: hij, de grote baas van dit superbedrijf, beantwoordt regelmatig mails van gewone internauten) was simpelweg: "wel, houd de telefoon dan anders vast". Wat slim bekeken is, maar niet praktisch is, want zo houdt nu eenmaal de grote meerderheid van de internauten zijn mobieltje vast. De tweede reactie was nog opmerkelijker: "stay tuned". Wat de waarnemers meteen al ertoe aanzette om hun glazen bol te voorschijn te halen, en daarin de aankondiging te zien van een software update, die het probleem met de ontvangst zou kunnen verbeteren. (2)
Ondertussen bleven ondernemende internauten niet bij de pakken zitten, en gingen zelf aan de slag: met behulp van wat nagellak konden zij de randen van het toestel verborgen zit voldoende herstellen om het euvel op te loseen. Maar toch: een toestel dat, zonder subsidie, over de 500 euro moet kosten, en waarmee je meteen na het uitpakken aan de slag moet met wat nagellak? Is dat niet een beetje klungelig, meneer Jobs? (3)
http://www.zdnet.co.uk/blogs/mixed-signals-10000051/aerial-warfare-and-the-iphone-4-10017725/
http://www.macrumors.com/2010/06/27/steve-jobs-on-iphone-4-signal-issue-stay-tuned/
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jun/26/iphone-4-nail-polish-fix


NIET ALLEEN BLOED-DIAMANTEN, MAAR OOK BLOED-GADGETS
Mineralen in onze gadgets financieren massaslachtingen in Congo
Congo is een land dat het niet gemakkelijk heeft, en dat nu niet meteen bekend staat voor de eerbiediging van de mensenrechten. Maar blijkbaar zorgt de moderne mens met zijn gadgets (camera, laptop, smartphone...) ervoor dat het land het nog moeilijker heeft. In een opmerkelijk artikel weet The New York Times (1) namelijk te vertellen dat de mineralen die gebruikt worden voor deze toestellen slachtingen en verkrachtingen in het land aanwakkeren.
Het gaat met name om tantalum, tungsten, tin en goud. Van tantalum uit Congo worden bijvoorbeeld de elektrische condensatoren gemaakt voor mobieltjes, computers en gaming toestellen. Welnu, de bendes in Congo financieren hun oorlogen (wapens kosten geld, weet je wel?) met de verkoop van deze mineralen - iets wat de fabrikanten van deze toestellen natuurlijk zoveel mogelijk willen verdoezelen: zij willen dat je, wanneer je hun toestel ziet, denkt aan het woord "knap", niet "bloed". Nochtans kleeft er dus duidelijk bloed aan de mineralen afkomstig uit Congo.
Er komt stilaan verzet tegen deze situatie. Via Facebook en YouTube zijn activisten bezig om bedrijven zoals Apple, Intel en RIM (dat de Blackberry maakt) op te roepen om niet langer gebruik te maken van mineralen afkomstig van de oorlogsbendes in Congo. Een filmpje (2) dat viraal aan het worden is, moet de gebruiker bewust maken van het probleem.
Hopelijk zullen deze inspanningen de fabrikanten tot een andere houding dwingen. Meer hierover, en de schrijnende toestand in Congo, bij NYT.
http://www.nytimes.com/2010/06/27/opinion/27kristof.html
http://www.youtube.com/enoughproject


LE DIGG NOUVEAU EST ARRIVÉ
Nieuwe versie was dringend nodig - of is het al te laat?

Lange tijd was de website Digg dé plaats om je nieuws te halen. Gebruikers brachten er interessante nieuwsberichten aan, anderen stemden die naar de voorpagina - het prototype dus van een "sociale nieuwssite". Rond Digg was er een hele gemeenschap ontstaan, en verschillende "diggers" hadden er een hele reputatie opgebouwd als aanbrengers van nieuws. Zij kregen dan ook een schare van volgelingen.
Maar wie tegenwoordig het woord "volgelingen" zegt, denkt automatisch aan Twitter en Facebook. Wat heeft Digg eigenlijk nog te bieden, in een tijdperk waarin deze sociale netwerken hoogtij vieren? Het succes van Digg was de laatste tijd dan ook tanende. Daarom werd overgegaan tot een dingend nodige vernieuwing, die Mashable in preview kon bekijken. Om te beginnen zal je, wanneer je voor het eerst inlogt, een scherm krijgen met daarop een lijstje van Digg-gebruikers die interessant zijn om volgen - voornamelijk de accounts van nieuwssites en van beroemde mensen zoals Kevin Rose en Leo Laporte. Zo word je meteen op de goede weg gezet.
Verder werd het veel gemakkelijker gemaakt om zelf een artikel aan te dragen. Je moet enkel de url met copy en paste in het invulvak plakken; de site zal zelf de titel ophalen, en zelfs, indien het artikel een afbeelding vertoont, de bijhorende afbeelding. Je geeft een korte omschrijving van het artikel, en kiest tot wel onderwerp het artikel behoort. En dan klik je maar op de button "Digg it". Voila, het artikel zweeft ergens in het Digg-universum rond. Was het artikel al door een ander aangebracht, dan word je daarvan op de hoogte gebracht, en krijg je de informatie te zien die er bij Digg al over bestond.
De nieuwe Digg is ook hee interessant voor uitgevers en bloggers: heb je een RSS feed van je artikels, dan kan je die feed koppelen aan je account bij Digg, zodat de artikels automatisch aangeleverd worden.
Oh ja, natuurlijk heeft Netties toegang gevraagd tot de nieuwe Digg. Maar de site is in besloten Alpha testing, en wij wachten dus op ons toegangsticketje! Maar zodra we dat op zak hebben, zal je Netties ook kunnen volgen op Digg, en daar naar hartelust kunnen goedkeuren (of afkeuren!)
http://mashable.com/2010/06/25/the-new-digg-first-impressions/
http://www.digg.com


IPHONE4: LACHEN IS GEZOND
De eigenaars van de iPhone4 lachen misschien groen met de antenneproblemen, maar voor anderen is het een welkom onderwerp van grappen
Dat de iPhone4 problemen heeft met de antenne is ondertussen geweten: wanneer men dit toestel vasthoudt op de manier waarop iedereen zijn mobieltje vasthoudt (de hoek links onder rustend in de handpalm, de duim links boven op de rand), wordt het signaal van de antenne, die ingebouwd was in de rand van de iPhone4, verstoord.
Het bericht mag ondertussen in haast alle media verschenen zijn, dat kon niet verhinderen dat de Apple/iPhone mania opnieuw toegeslagen heeft: Apple kon maandag namelijk berichten dat het op enkele dagen tijd (plus natuurlijk de pre-registratie) maar liefst 1,7 miljoen toestellen verkocht heeft! Van magie gesproken...
Het euvel is ondertussen uitgegroeid tot een meme in de blogosfeer. Zo heeft de blogger "Fakesteve", de schaduw-persoonlijkheid van Steve Jobs, een pracht van een posting geschreven over het feit dat Jobs de problemen ontkent, en welke technieken hij daarbij toepast - die van de verwarring. Een voorbeeld: Jobs zegt tegelijkertijd dat dit antenneproblemen voorkomen bij alle mobieltjes, en dat de iPhone dit probleem NIET heeft. Maar lees zelf de posting, die echt wel subliem gevonden is. (2)
De PR afdeling van Nokia heeft inmiddels ook een goede slag geslagen, door het lanceren van een persbericht dat aankondigt dat je hun toestellen in alle mogelijke posities mag vasthouden, en daarbij enkele voorbeelden geeft, zoals "the cup", of "the balance" en "the four edge grip". Gevolgd door een duidelijke sneer naar de ingenieurs bij Apple die blijkbaar hun huiswerk toch niet voldoende gedaan hebben: "Een van de dingen die wij uitgevonden hebben over de meer dan een miljard Nokia toestellen die momenteel in bedrijf zijn, is dat wanneer de gebruiker een telefoontje pleegt, hij meestal zijn toestel vasthoudt als.. tja, een telefoon".
Het moet niet altijd even ernstig zijn, er mag al eens gelachen worden. Alhoewel wij wel vermoeden dat er momenteel wel groen gelachen wordt in het kantoor van Steve Jobs...
http://edition.cnn.com/2010/TECH/mobile/06/28/iphone.sales/index.html?fbid=nPiZuQZKebz
http://www.fakesteve.net/2010/06/there-is-no-spoon.html
http://conversations.nokia.com/2010/06/28/how-do-you-hold-your-nokia/


KINDLE VOOR ANDROID, EN NIEUWE VERSIE VOOR IPHONE
e-Boeken app voor iedereen!
Voortaan moet ook de bezitter van een Android mobieltje geen aparte Kindle e-reader meer kopen: Amazon heeft een versie uitgebracht van de Kindle app voor de Android. Tal van Android toestellen beschikken immers over voldoende schermruimte om het lezen van een boek op het toestel tot een aangename belevenis te maken, zoals de HTC EVO en de Droid X die verleden week aangekondigd werd en die beiden een scherm hebben van 10,7 cm. (4,3 inch). Hierdoor krijg je toegang tot de meer dan 620.000 boeken in de Amazon boekenwinkel. Maar wie dacht nu eindelijk goedkoop boeken te kunnen gaan lezen, is eraan voor de moeite: ondanks het feit dat er bij e-boeken heel wat kosten wegvallen (papier, drukken, stockage, ...) gaan de e-boeken bij Amazon nog altijd over de toonbank aan een prijs die begint bij 9,99 $.
Net zoals bij de Kindle app die Amazon eerder al uitgebracht had voor de BlackBerry, iPHone en iPad, zal ook deze versie bijhouden waar je gebleven bent, en je bookmark synchroniseren tussen verschillende toestellen. Bij ZDNet (1) en Mashable (2) vind je een fotogalerij die deze app belicht.
Ondertussen heeft de Kindle software voor de iPad, iPhone en iPod touch een update gekregen. Voortaan worden ook in de boeken vervatte video en audio ondersteund. Niet dat er al zoveel boeken zijn met A/V content; momenteel zijn dat er amper 13, maar Amazon belooft dat er meer komen. Ars Technica, dat de nieuwe mogelijkheden bespreekt, weet te melden dat deze mogelijkheid eigenlijk al langer bestond in de Kindle app, maar dat er tot nu toe geen boeken waren die van deze mogelijkheden gebruik maakten. Bij deze website vind je meteen ook foto's van de app.(3)
http://www.zdnet.com/blog/perlow/amazon-kindle-for-android-let-the-e-reader-content-wars-begin/13350
http://mashable.com/2010/06/28/kindle-for-android-is-here/
http://arstechnica.com/apple/news/2010/06/av-comes-to-kindle-for-ipadiphone-but-no-one-else-yet.arsLOCATIEGBONDEN SOFTWARE: WAAROM DOEN WE HET?
Voedselgigant deelt Foursquare stickers uit om het venster te plakken; Yelp voegt incheck statistieken toe aan haar rapporten.. Inchecken is in!
Toen Foursquare nog maar net ontstond, leek het een kinderachtig spelletje: "inchecken" in een plaats, om te tonen dat je er geweest bent, in de hoop daar ooit "burgemeester" van te worden. Maar locatiegebonden programma's hebben steeds meer succes. Dat mag blijken uit het feit dat de keten van voedingswinkels Whole Foods een akkoord heeft afgesloten met Foursquare, waarbij die laatste duizenden stickers (in vaktermen 'clings' genoemd) verstuurt naar de winkels van de keten. Deze dienen om op het raam ervan te plakken, zodat de gebruikers ook in deze zaken kunnen "inchecken". Whole Foods winkels zijn niet de eerste die dit doen: Foursquare moedigt alle handelszaken om zo'n cling op de venster te plakken, en dan foto's van hun cling op Twitter te posten onder de tag #4sqcling. (1)
De bekende Amerikaanse site Yelp, waar je besprekingen vindt van restaurants en handelszaken, zal trouwens voortaan ook statistieken van Foursquare verwerken in haar rapporten. Want vergeet niet dat Foursquare niet alleen een leuke tool is voor de internaut, maar ook een business model heeft: de bedrijven informatie geven over de gebruikers, en dan vooral over gebruikers die Yelp raadplegen vanop het mobiele toestel. Zo zullen de restaurants voortaan kunnen zien hoe vaak mobiele gebruikers ingecheckt hebben bij het restuarant vanop de Yelp mobiele app, hoe vaak er een telefoontje gepleegd werd naar hun restaurant of zaak via een Yelp mobiele app, hoe vaak er een routebeschrijving naar hun bedrijf opgevraagd werd via een Yelp mobiele app, en hoe vaak er ingecheckt wordt. Deze gegevens staan naast die van het eigen dashboard van Foursquare, dat bedrijven eveneens zulke gegevens bezorgt (2).
Maar waarom vinden mensen het eigenlijk zo leuk om in te checken via sites zoals Foursquare, Gowilla en co? Die vraag stelde ReadWriteWeb zich. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De ene doet het om met vrienden af te spreken, en te laten weten waar hij is, zodat vrienden die hem/haar willen ontmoeten naar die plek kunnen komen. De ander doet het om aan ouders of kinderen, aan partners te laten weten dat ze veilig aangekomen zijn op een bepaald punt. De redenen verschillen ook naargelang de aard van de plek waar men incheckt - bij een bar wordt om andere redenen ingecheckt dan een opvoedkundige plaats. Maar lees zelf dit erg interessante artikel van ReadWriteWeb, en natuurlijk ook de commentaren van de gebruikers van deze locatiegebonden apps, die vertellen waarom zij inchecken. (3)
http://mashable.com/2010/06/28/foursquare-window-clings/
http://mashable.com/2010/06/29/yelp-mobile-metrics/
http://www.readwriteweb.com/archives/why_use_location_checkin_apps.php


GOOGLE BRENGT BETERE VIEWERS UIT VOOR HET MOBIELTJE
Niet alleen Word en PowerPoint documenten, maar ook Google Docs.
Verleden week kondigde Google aan dat je voortaan in je Gmail account .doc documenten die als bijlage meegestuurd worden gemakkelijker zal kunnen zien, dankzij een nieuwe viewer. Je moet het documtnt niet eerst meer downloaden, opslaan en dan openen met een dekstop programma: dankzij de Google Docs Viewer kan je documenten gemaakt in het .pdf, .ppt of .tiff formaat met één klik in je browser zien (1)
En deze week volgt een nieuwe aankondiging, maar dan voor het mobieltje: voortaan zal je ook Google Docs in een gelijkaardige viewer kunnen bekijken op je Android mobieltje, je iPhone of iPad. Deze previews zullen dan zo goed als alle opmaak bevatten als het originele document, inbegrepen titels en kolommen, voetnoeten en eindnoten. Helaas zijn Excel documenten nog niet in het pakket inbegrepen, maar hopelijk zal dit ook nog volgen. (2)
Het is in elk geval een grote verbetering voor de gebruiker, maar een streep door de rekening van Microsoft: het is een reden te minder voor menige internaut om zelf nog een versie aan te schaffen van de Office kantoorsuite...
http://googledocs.blogspot.com/2010/06/view-doc-attachments-right-in-your.html
http://www.readwriteweb.com/archives/google_docs_microsoft_office_previews.php?


FIREFOX KRIJGT SPECIALE UPDATE VOOR... FARMVILLE
Meest verslavende (en irritante) Facebook game dwingt tot aa
npassing van browser.
Verleden week kondigden wij aan dat Mozilla een verbetering aangebracht had aan haar browser, waardoor add-ons een apart proces zouden krijgen. Gaat je Flash bijvoorbeeld eronder door (crasht of blijft hangen), dan is het enkel Flash dat je moet afsluiten en herstarten, niet je hele Firefox browser.
Een uitstekend initiatief. Maar blijkbaar regende het klachten van gebruikers: deze methode maakte het voor hen onmogelijk om nog... Farmville te spelen. Dit Flash-game, super populair in Facebook, is vaak erg traag, vooral bij oudere computers. Het gebeurt dan ook geregeld dat de Flash player 10 seconden en langer niet reageert. En laat dat nu de time-out zijn die ingesteld werd bij de nieuwe anti-crash tool van Firefox? Gevolg: na 10 seconden wachten werd Flash afgesloten, en dus ook Farmville.
En blijkbaar zijn er zoveel mensen die Farmville spelen, dat Mozilla het nodig achtte om een speciale update uit te brengen voor Firefox, die deze time-out nu op 45 seconden zet.
En wat hebben wij vandaag hieruit geleerd, om Vlaanderens populairste kok te parafraseren? Ten eerste dat Farmville een zeer machtig game is, met een enorme aanhang. En ten tweede dat de mensen bij Mozilla die aanhang zo hoog achten, dat zij liever nog de andere gebruikers 45 seconden laten wachten om een crashende add-on toepassing af te sluiten, dan de Farmville gebruikers tegen zich in het harnas te jagen!
http://www.computerworld.com/s/article/9178578/Mozilla_updates_Firefox_to_crush_Farmville_complaints
http://www.farmville.com


GOOGLE PLOOIT VOOR CHINESE OVERHEID, EN KOPPELT SOCIAAL ZOEKEN AAN GOOGLE BUZZ
Blijkbaar gaan de principes van Google toch niet zo ver dat het haar licentie in China kwijt wil spelen...

Twee berichten die niets met elkaar te maken hebben, behalve dat zij rond Google draaien. Het eerste bericht is een episode in het kat-en-muis spelletje tussen Google en de Chinese overheid. Nadat enkele hackers enkele maanden geleden, al dan niet met medeweten van de Chinese overheid, een grote hack pleegden op verschillende hooggeplaatste gebruikers van Gmail, besloot Google af te zien van de toegeeflijke houding die het tot dan tegenover China aangenomen had. De zoekmachine paste namelijk, op verzoek van China, censuur toe op haar zoekmachine; onderwerpen zoals het Tien-an-Min plein, religieuze sekten zoals Falung Gong en andere zaken die gevoelig lagen bij de Chinese overheid werden gecensureerd. Na de hack besloot Google die censuur niet meer toe te passen: de bezoeker die naar Google.cn surfte, werd automatisch doorgesluisd naar de website in Hong Kong, waar alle mogelijke informatie over deze onderwerpen vrijelijk en ongecensureerd geraadpleegd kon worden.
Uiteraard vond de Chinese overheid dat niet leuk, en verliep de relatie met Google sindsdien erg stroef. Maar nu zit Google wel met een probleem: het moet binnenkort haar licentie vernieuwen, om als niet-Chinees bedrijf content te mogen aanbieden in het land. En nu blijken de principes van Google te moeten wijken voor de wetmatigheid van het zakendoen: Google wil die licentie absoluut behalen, en past dan ook de doorverwijzing naar Google.com.hk aan. Voortaan zie je op Google.cn de normale zoekbalk, met daaronder een verwijzingn naar de Google.com.hk site. De gebruiker kan dus zelf kiezen bij welke site hij zijn zoekopdracht laat uitvoeren.(1)(2)
Het tweede bericht draait rond Google Buzz, de tool die een sociaal netwerk wil weven rond de gebruikers van Gmail. Google zal namelijk bij de "Social Search" (het zoeken naar een persoon) ook gegevens betrekken van sociale netwerken, indien de gebruiker deze netwerksite (Twitter, Flickr, Reader, Youtube...) gekoppeld heeft aan zijn Buzz-account. Google wil wel benadrukken dat het enkel de publieke informatie is die getoond zal worden. Maar de aankondiging is eigenlijk perfect logisch: Google heeft hiermee namelijk de twee "sociale" componenten van haar diensten, Buzz en Social Search, met elkaar verbonden (3).
http://googleblog.blogspot.com/2010/06/update-on-china.html
http://mashable.com/2010/06/29/google-changes-tactics-in-chinese-censorship-saga/
http://mashable.com/2010/06/29/google-social-search/


FLAIR.BE, LIBELLE.BE EN HUMO.BE GEÏNFECTEERD MET RUSSISCHE AANVALSSCRIPTS
Een bericht van het beveiligingsblog Belsec, dat er meteen tools aan toevoegt om uit te zoeken of een site besmet werd.
Aangezien de bezoekers van een website niet zelf naar een website in Rusland zullen gaan waar ze worden aangevallen met honderden zoniet duizenden aanvalsmogelijkheden en downloads, plaatsen deze infectors scripts in de normale websites die gewone surfers wel bezoeken. Hierdoor gaat de browser of de surfer zelf op bezoek of krijgt hij en connectie met een dergelijke Russische aanvalssurfer die duizenden aanvalsscripts op de PC en de browser afstuurt. Indien de PC niet beschikt over een antivirus, firewall, een goed afgesloten en gepatchte browser en uptodate versies van readersoftware zoals voor Word, PDF en multimediafiles dan is de kans reŽel dat deze pc geïnfecteerd zal worden.

De afgelopen week zijn een hele serie Russische aanvalssites begonnen met het plaatsen van redirectscripts in websites over het hele internet waar men wegens onvoldoende beveiliging nog als een totale buitenstaander deze scripts kan toevoegen aan bepaalde of alle pagina's. Dit gebeurt op een totaal automatische manier. Een tool scant de hele website en gaat op zoek naar pagina's of delen van pagina's waar het deze de script kan installeren. Indien de website niet goed is afgesloten en de securitymensen niet dagelijks een controle uitvoeren op wat er op met de website is gebeurd, dan is het goed mogelijk dat deze scripts ook op uw website zullen terechtkomen.

Tijdens securityanalyses heeft de Belgische securityblog http://belsec.skynetblogs.be ontdekt dat deze scripts nu ook op belangrijke publieke Belgische websites voorkomen in plaats van enkel de kleinere amateuristische websites.

Dit is des te belangrijker aangezien Google begonnen is met het afsluiten van de toegang tot zulke geïnfecteerde websites. Dit betekent dat mensen die op de website willen komen via Google er niet meer op zullen geraken en dat de site als onveilig zal worden opgegeven. Deze blokkeringen worden nadien ook overgenomen door een tiental andere blokkeringsmechanismen die werken in browsers, antivirussen, proxies en firewalls. De commerciŽle schade voor de betrokken websites kan dan ook aanzienlijk zijn.

Meer technische uitleg van dit onderzoek - dat ongoing is - en nog veel meer tips bij Belsec, dat er nog enkele tips aan toevoegt:

1. je kan in Google je eigen website scannen door in tikken
site:mijnsite.whatever
dan heb je alle pagina's van je site. Wil je dat testen op bepaalde dingen die jij, hackers, of gebruikers hebben ingebracht dan vul je dat aan met vb
site:mijnsite.whatever porn of hacked, viagra of .ru/js.js etc....

2. Als je een website hebt, moet je wel een Google account aanmaken en je aanmelden als eigenaar van je site (code invoegen). Het is enkel op deze manier dat je een blokkering kan opheffen. Google kan je site ook regelmatig scannen op veiligheidsproblemen.

3. Laat andere mensen nooit scripts, html of files op je site zetten als je niet de nodige tools hebt om ze te scannen of malwaretrafiek tegen te houden. Normale mensen moeten geen links of andere dingen in html of code op je site zetten. In gewone tekst is het trouwens gewoon copy-paste.

4. Plaats een online contactadres waar mensen problemen kunnen melden.

5. Controleer je site regelmatig en breng de patches aan vanaf die uitkomen.

http://belsec.skynetblogs.be


VIDEO CAPTCHA'S BELOVEN EEN BETERE WERELD
Betere beveiliging tegen spam, maar minder frustratie
Er bestaat haast geen formulier meer op het internet of je moet een of andere vorm van een CAPTCHA invullen. Dat zijn die afbeeldingen met letters en cijfers die vervormd lijken, en die je dan moet ontcijferen en invullen in het vakje daaronder, om te bewijzen dat je een levende mens bent en geen spamrobot. Een goede vorm van beveiliging op het eerste gezicht, maar wel met enkele nadelen.
Om te beginnen is de beveiliging niet waterdicht. Hackers huren gewoon mensen uit lage loonlanden in om de captcha's manueel in te vullen bijvoorbeeld. En verder is het vaak echt frustrerend om die verwrongen karakters te ontcijferen, vooral voor mensen met een verminderd zicht.
Een Amerikaans bedrijf, NuCaptcha, heeft nu een nieuwe vorm van CAPTCHA bedracht die een betere beveiliging zou moeten bieden, maar tegelijkertijd ook gemakkelijker moeten zijn om in te vullen. Het gaat nu om een bewegende tekst tegen een bewegende achtergrond. Vervolgens worden er 3 letters in het rood vertoond die deel uitmaken van een zin die in de video getoond wordt. Die drie letters moet je dan invullen. Voor blinden en slechtzienden is er ook een voice-over versie. Een voorbeeld van deze nieuwe captcha vind je bij ReadWriteWeb.
Je zal bemerken dat het inderdaad heel gemakkelijk wordt om de 3 letters in te vullen. Gedaan dus met de frustratie. Qua beveiliging: om te voorkomen dat hackers mensen uit lage loonlanden inhuren, is er een speciaal algoritme bedacht dat misbruik moet opsporen. Wordt misbruik vermoed, dan wordt de video vertraagd tot zo'n tempo dat het oplossen van de video te lang duurt, en dus te veel geld gaat kosten. Slim bedacht!
http://www.readwriteweb.com/archives/nucatpcha_introduces_video_captchas_better_securit.php


ADVOCATEN SMULLEN VAN FACEBOOK!
Facebook als getuige in echtscheidingszaken
Het is al zo vaak gezegd, maar mensen zijn zo onvoorzichtig met wat ze op de sociale netwerken publiceren. En dan hebben we niet over het slippertje van premier Leterme, die via Twitter een onvoorzichtige posting plaatste waarin hij iemand lijkt uit te vragen. Neen, het gaat over dingen die mensen bewust op Facebook en co zetten, daarbij vergetend dat deze informatie ook wel eens tegen hen gebruikt kan worden. De foto waarop jij, flink aangeschoten, op tafel staat te dansen, blijft je achtervolgen wanneer je solliciteert voor een hoogst ernstige job. De foto die een vriend genomen heeft van jullie vriendengroepje op uitstap en die hij op zijn pagina gezet heeft, kan wel eens averechts werken wanneer je de volgende dag zegt tegen de onderwijzer dat je te ziek was om een huistaak te maken...
En vooral in echtscheidingszaken blijkt Facebook een bron van informatie te zijn, zo lezen wij bij Skunkpost, in een artikel van Associated press. 81% van de advocaten, aangesloten bij de American Academy of Matrimonial Lawyers, zegt gebruik gemaakt te hebben van bewijs dat gevonden werd bij Facebook, MySpace, Twitter en andere sociale netwerken, met Facebook als ongekroonde koning van getuige ten laste.
Enkele voorbeelden willen wij u niet onthouden:
- Een man die het hoederecht van zijn kinderen tracht te verkrijgen, sluit zich aan bij Match.com om er een nieuwe relatie te beginnen, maar vermeldt zijn status wel als vrijgezel en zonder kinderen.
- Een vrouw ontkent in de rechtbank dat ze ooit marijuana gerookt heeft, maar posts wel foto's van zichzelf op Facebook waarop te zien is hoe ze aan het fuiven is en een joint rookt.
- Een vader zoekt hoederecht en beweert dat zijn vrouw nooit voor de kinderen zorgde en geen tijd had voor hen - ze zou nooit met hen naar ouderavonden gegaan zijn. De vrouw ontkent dit, maar de advocaat vindt bij Farmville bewijs dat de vrouw dit spel aan het spelen was op het moment dat ze beweert op de ouderavond te zijn, en idem dito voor World of Warcraft.
Een heel interessant artikel over de gevaren van teveel openheid - en misschien een artikel vol tips voor advocaten op zoek naar bewijslast? Lees ook de commentaren bij The Register - grappig en sarcastisch als altijd!
http://skunkpost.com/news.sp?newsId=2709
http://yro.slashdot.org/story/10/06/28/2255201/Facebook-Friend-of-Divorce-Lawyers


GOOGLE: NIEUWE DESIGN BIJ NEWS MAAKT HET NIEUWS GEMAKKELIJKER OM DELEN..
.. en nieuw dashboard bij Google tools maakt bedrog duidelijker
De nieuwssites blijven zich druk maken over het probleem met de antenne van de iPhone. En het is misschien wel een artikel waard, want hoe is het in godsnaam mogelijk dat Apple zo'n product vol fouten uitgebracht heeft? Het gekke is dat, terwijl het probleem met de antenne niet te ontkennen valt, er nog altijd mensen zijn die beweren dat zulke berichten helemaal op niets berusten, en afkomstig zijn van mensen die geen iPhone hebben en jaloers zijn op mensen die er wel een hebben. Een interessant artikel daarover lees je bij de blogs van De Redactie (1).
Maar ondertussen draait de wereld door, en zijn er heel wat interessantere dingen te melden dan dit welles-nietes spellejte, dat er toch weeral voor zorgt dat Apple dagenlang de koppen van het (tech) nieuws haalt. Neem nu Google. Dat heeft deze week toch weeral enkele verbeteringen uitgebracht aan haar tools die de moeite waard zijn om te vermelden.
Om te beginnen is er een nieuwe versie uitgebracht van Google News, de eerste grote update sinds News uitkwam in 2002. Voortaan zie je het nieuws in een "stream" van verhalen. En je kan ook zelf gemakkelijker een persoonlijke collectie verhalen maken, en de verhalen gemakkelijker delen met je vrienden via mail, Twitter, Google Buzz of Facebook. Een uitvoerige bespreking van al dat nieuws vind je bij Search Engine Land (2)
Verder heeft Google het dashboard, dat je tot nu toe enkel in Gmail vinden kon, uitgebreid tot aal haar Google diensten. Dit dashboard waarschuwt je wanneer Google meent dat er vreemde dingen gebeuren - dat je account gehackt werd bijvoorbeeld, omdat er plots iemand op jouw account inlogt vanuit Thailand, terwijl jij altijd inlogt vanuit BelgiŽ. Deze waarschuwing zal dus voortaan ook werken bij Alerts, Blogger, Buzz, en je gewone Google account. Meer hierover vind je bij het Google blog (3)
Het is toch veel leuker om constructief nieuws te brengen, nieuws dat écht jouw aandacht verdient, dan altijd maar te moeten doordrammen over een fout waarover het onmogelijk blijkt te zijn om een consensus te bereiken...
http://opinie.deredactie.be/2010/07/01/de-iphone-is-geen-hype/
http://searchengineland.com/google-news-has-major-redesign-personalization-sharing-news-stream-offered-45470
http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/06/better-dashboard-helping-detect.html
hardware logo
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


BEWEGINGSSENSOR VAN KINECT KOMT OOK NAAR PC'S EN KABELBOX
Gedaan het tijdperk van de patattenzakken achter het scherm!
Verleden week werd de Kinect controller voorgesteld, een technologie die de bewegingen die jij maakt opneemt met een camera en verwerkt, in bijvoorbeeld een game, zodat jouw bewegingen in het game weergegeven worden. Een mooi voorbeeld dat we verleden week bespraken was een rafting game, waarbij je met een rubberbootje een stroom moet afvaren, en door springen en bewegen het bootje besturen kan.
Een tamelijk spectaculaire demo, die bij velen de bedenking losmaakte dat je het maar moet meemaken dat zo'n gamer in het appartement boven jou komt wonen, en de hele dag staat te springen...
Microsoft heeft de bewegingssensor technologie van de 3D camera eigenlijk niet zelf ontworpen, zo lezen wij bij ZDNet, maar wel een IsraŽlisch bedrijf, PrimeSense. Microsoft heeft eigenlijk alleen maar een licentie genomen bij dit bedrijf. Het bedrijf zou deze tool ook nog in andere toestellen willen verwerken, zoals pc's met hometheaters, en zelfs de boxen van kabelbedrijven.
Kinect bestaat echter uit meer dan alleen die cameratechnologie; zo is er bijvoorbeeld ook stemherkenning, en die zal dus niet in deze toestellen van PrimeSense ziten. Wat niet wegneemt dat, ook zonder deze Microsoft componenten, de toestellen met de PrimeSense technologie aan boord een heel vernieuwende interface mogelijk zullen maken, namelijk handbewegingen in plaats van de obligate afstandsbediening.
Meer hierover bij ZDNet.
http://www.zdnet.com/blog/home-theater/motion-sensing-technology-behind-microsoft-kinect-controller-coming-to-home-theater-pcs-cable-boxes/3586


NIEUWE 4G VAN SAMSUNG: EPIC
Na de Hero en Legend van HTC,waagt ook Samsung zich aan heldennamen. Kan de Epic de retoriek waarmaken?
Smartphones met een hardware klaviertje zijn erg gegeerd. Verschillende fabrikanten (met Apple als notoire uitzondering) hebben zo'n toestel in hun gamma zitten, kwestie van voor elke potje een bijpassend dekseltje te vinden. HTC, Samsung, LG, Sony, Motorola: ze doen het allemaal.
Deze week kwam Samsung weer uit met een nieuwe telg die ook zo'n klaviertje bezit, de Epic 4G. En in tegenstelling tot de iPhone4, waarbij die "4" helemaal niets van doen heeft met 4G netwerken, is dit toestel wel degelijk voorzien op het 4G WiMAX netwerk van de toekomst, net als de Evo 4G van HTC.
De specificaties zoals ze aangekondigd worden, zijn indrukwekkend: een 1 GHz A8 Samsung Hummingbird processor, Android 2.1 (met een upgrade mogelijk naar 2.2), een 4" (10 cm) groot Super AMOLED scherm, twee camera's (een 5 MP autofocus 2 x digitale zoom met 720 p video-opname achteraan, een VGA camera vooraan), de mogelijkheid om dit toestel te gebruiken als hotspot en er 5 andere toestellen aan te hangen, WiFi (b/g/n), ondersteuning voor Flash 10x.
Bovendien bevat het toestel de zogenaamde Samsung Media Hub, een videowinkeltje waarbij je films en feuilletons kan kopen of huren (althans in de VS - het verhaal met de auteursrechten in VS en Europa is ondertussen welbekend).
Benieuwd wanneer het toestel hier in BelgiŽ zal verschijnen, en aan welke prijs!
http://www.engadget.com/2010/06/28/samsungs-epic-4g-for-sprint-seems-to-live-up-to-its-name/
http://www.betanews.com/article/The-next-4G-phone-is-a-Samsung-and-its-Epic/1277700925


DETAILS GELEKT OVER WINDOWS 8
Er komt een winkeltje voor apps, en in augustus krijg je al een bèta van IE9
Versie 7 van het Windows besturingssysteem begint stilaan ingeburgerd te raken. De meeste gebruikers zijn er best tevreden over, inbegrepen ondertekende, want het OS is heel stabiel. Maar ondertussen zit men bij Microsoft niet stil: er wordt dapper gewerkt aan Windows 8, dat stilaan definitieve vormen aanneemt.
En natuurlijk lekken er af en toe druppeltjes informatie uit over de vorm die het OS zal aannemen. Een van de opvallendste nieuwigheden is dat er een "Windows Store" komt, een winkeltje waar ontwikkelaars hun toepassingen kunnen aanbieden. Bij die winkel zou je dan een account aanmaken, wat eventuele betalingen moet vergemakkelijken. Ook updates van de programma's zullen via de winkel aangeboden worden. En blijkbaar heeft Microsoft goed gekeken naar Apple, want nu werd reeds aangekondigd dat enkel apps die aan een bepaalde minimum standaard voldoen, in het winkeltje mogen. In het artikel bij Ars Technica, waar deze winkel aangekondigd staat, wordt echter met geen woord gerept of het nog mogelijk zal blijven om ook toepassingen te installeren die niet in deze winkel aangekocht werden... Stel je voor dat je in de toekomst ook je Windows computer moet jailbreaken...
Nog opvallend is dat Microsoft nog altijd niet overweegt om een aparte versie van het OS te maken voor tablet pc's; maar misschien is Windows 8 op zich veel meer compatible met aanraakschermen dan Windows 7 is, en is er gewoonweg geen aparte versie meer nodig. Dat is iets wat de toekomst zal uitwijzen. Wat al wel vaststaat is dat deze versie een veel betere ondersteuning zal bevatten voor een heel gamma sensoren (GPS, positionering tegenover GSM masten, nabijheids-sensoren, accelerometers, webcams, en natuurlijk het eigen Kinect!).
http://arstechnica.com/microsoft/news/2010/06/leaked-windows-8-slides-an-app-store-for-windows-ie9-beta-in-august.ars


CISCO CIUS: EEN ANDROID TABLET OM SAMEN TE WERKEN
Real-time samenwerking en videoconferenties worden benadrukt in Cius.
Dat Cisco routers maakt en netwerktoepassingen was ons bekend. Maar computers? Toch blijkt dat zo te zijn. Het bedrijf heeft namelijk deze week de Cisco Cius voortesteld een "mobiel samenwerkingstablet dat de integratie van een virtuele desktop brengt met toegang overal en altijd tot het hele gamma van Cisco toepassingen voor samenwerking en communicatie, inbegrepen HD video".
Een hele mondvol die te lezen staat in het persbericht. Maar wat is het toestel eigenlijk? Wel, het is een ultra-draagbare tablet, met het Android OS aan boord, en een 720p HD camera aan de voorkant, die videoconferenties mogelijk maakt. Het bevat WiFi, een accelerometer, een uitneembare batterij en bovendien een camera achteraan van 5 Megapixel. Qua mogelijkheden spreek je over HD video streaming, videoconferenties met verschillende gesprekspartners, email, messaging, surfen, en het bewerken van content die je dan plaatselijk of in de cloud kan opslaan.
De bedoeling is dat deze tablet naadloos samenwerkt met andere diensten die Cisco aanbiedt op vlak van communicatie en samenwerking. Zo kan de software op het tablet heel snel instant messaging sessies opstarten, voice gesprekken, en videoconferentie sessies, en dus meteen aansluiten op de TelePresence videoconferentiesystemen van Cisco, en Cisco toepassingen zoals Cisco Quad, Cisco Show en WebEx.
Een pracht van een toestel, lijkt het ons, alleen is de prijs iets aan de hoge kant, rond de 1.000 euro. Maar vermits op dit toestel duidelijk "voor zakelijk gebruik" gestempeld staat, lijkt dit toestel sneller te gaan behoren tot bedrijfsinventarissen dan de iPad, die het vooral van multimedia en amusement moet hebben.
Meer info bij Networkworld, InternetNews, ZDNet
http://www.networkworld.com/news/2010/062910-cisco-announces-business.html?source=NWWNLE_nlt_daily_am_2010-06-30
http://www.internetnews.com/mobility/article.php/3890481
http://www.zdnet.com/blog/btl/meet-cisco-cius-android-tablet-for-workers-students-watch-out-ipad/36387


NIEUW ONTWERP VOOR NETWERKEN KAN INTERNET 100 KEER SNELLER MAKEN
Maar wordt het fileprobleem daarmee ook opgelost?
Een groep wetenschappers van de befaamde MIT universiteit heeft een methode gedemonstreerd voor een topologie van een netwerk, dat het internet 100, zelfs 1.000 keer sneller kan maken dan het nu is.
Het geheim? Het meest tijdverslindende deel van de data-overdracht uitschakelen of toch zoveel mogelijk verminderen, met name het omzetten van een optisch signaal naar een elektrisch signaal voor het opslaan in het geheugen. Dat laatste, zo lezen wij bij Mashable, is nodig wanneer verschillende data tegelijkertijd bij dezelfde router aankomen, zodat de router die signalen moet omzetten en bijhouden tot zij op de correcte manier verwerkt kunnen worden.
Het concept van 'flow switching' zou deze behoefte tot converteren en opslaan uitschakelen, door de banen met intensief verkeer om te vormen naar eenrichtingsbanen. Hoe het juist zit, daarvoor is ons verstand te klein. Bij Mashable vind je meer uitleg, en natuurlijk kan je ook terecht bij het MIT zelf. Wat wij vooral onthouden is dat het internet nog sneller kan worden dan het nu is. En dat is maar mooi meegenomen!
http://mashable.com/2010/06/29/internet-100x-faster/
http://www.physorg.com/news196940134.html


hardware logo
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Cybercriminelen vinden nieuwe manieren om MSN Messenger en Windows Live Messenger te misbruiken. G Data's SecurityLab heeft een toename van spam en phishingsites gerelateerd aan deze instant messaging-diensten waargenomen. Momenteel vindt een spamgolf met nep-vriendenverzoeken plaats. Maar de security-experts hebben nog een andere splinternieuwe trend gespot: nepsoftware die zogenaamd duidelijkheid geeft over blokkerende en ontvriendende vrienden.
http://www.gdata.nl

*** NEC Unified Solutions heeft een mobiele versie klaar van Business Connect, de toepassing van NEC die allerlei communicatiemiddelen zoals e-mail, telefonie en chat met elkaar integreert. Het unieke aan Business Connect Mobile Client is dat het op elk type smartphone draait, onafhankelijk van zijn besturingssysteem.
http://www.nec-unified.com

*** De inschrijving voor de OOoCon, de jaarlijkse OpenOffice.org conferentie. is geopend. Het Nederlandstalige OpenOffice.org project meldt dit op haar website.
OOoCon 2010 wordt van 31 augustus tot en met 3 september gehouden in Boedapest, Hongarije.
http://nl.openoffice.org/nl-nieuws.html

*** 'Kunstmatige vertraging ebooks onzinnig'
Pauline van de Ven, directeur van Stichting Auteursdomein (een non-profit, auteurbestuurde uitgeverij) noemt het een slecht plan om minstens een jaar tijd te laten verstrijken tussen het verschijnen van een papieren boek en de elektronische editie
http://feedproxy.google.com/~r/villamedia/tctJ/~3/SdfqD_P3pSI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email

*** Cartoonist Daryl Cagle, die een populaire site runt waarop politieke en satirische cartoons worden verzameld, meldt dat Apple opnieuw een applicatie voor iPhone heeft geweigerd. Het was al de tweede keer dat Cagle de software ter goedkeuring had voorgelegd.…
http://feedproxy.google.com/~r/villamedia/tctJ/~3/0hYfby3ek_4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email

*** De vakantie is nog maar pas begonnen, of we denken al weer aan school: CaseLogic brengt nieuwe computertassen uit voor september, de Urban Line gamma.
http://www.caselogic.eu

*** Dell leverde bewust gebrekkige pc's
Dell is aangeklaagd voor het bewust leveren van gebrekkige pc's, maar ook van gebrekkige componenten ter vervanging. Het gaat om Optiplex-pc's geleverd tussen mei 2003 en juli 2005.
http://webwereld.nl/nieuws/66439/dell-leverde-bewust-gebrekkige-pc-s.html#source=newslettermuziek logo
Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetDAVIDE KEOGH - ASCENSION
[electronica / trip-hop] Dit is een album gemaakt voor fusion dancers. De muziek onderlijnt dan ook ritme, tempo, en muzikaliteit. Een heel knappe combinatie van een cello,piano en elektronische instrumenten. Het hele album is gratis te downloaden via Reverbnation. Doen!
http://www.reverbnation.com/davidkeogh
METAFORM: THE ELECTRIC MIST

[Electro] Electro pop met erg diepe bassen, die het geheel iets dreigends geven, en zeker futuristisch. Veel van de songs zijn remixes, mashups, zoals song 2 (Revenge of a nerd) draait rond een stuk van Art of Noise.
Van deze band zijn op de eigen site 14 songs in streaming te beluisteren.
http://www.metaformonline.com/fr_store.cfm


SOUNDS LIKE SANDER - HEARTBREAK WARFARE REMIX
[Electro] Een chill-out versie van Heartbreak Warfare van John Mayer. Gratis te downloaden , en op deze site kan je ook een video bekijken van de opname van de song. Knap, opgewekt.
http://soundslikesander.bandcamp.com/
http://www.soundslikesander.com/


Y-EAST: WELCOME TO HALASZTELEK
[Electro] Deze band is dan weer afkomstig uit Hongarije. De song "Welcome to" begint sprookjesachtig, maar verandert al gauw in een heel snel disco dance tempo. Van de band kan je bij MySpace een song of 4 in streaming beluisteren.
http://www.myspace.com/yeastliveact


VRIJDAG HOORSPELDAG: BOTER, KAAS EN EIEREN.
Een door Dick van Putten geregisseerd hoorspel, gebaseerd op een werk van Gerlind Reinshagen, met o.a. Tonny Foletta, Corry Van der linden, Huib Orizand, Hans Veerman, Hans Veerman, Donald De Marcas, Peronne, Hosang, Nel Snel - kortom: de bekende namen uit de hoorspelwereld.
De plot is simpel: in de gevangenis vertelt een man hoe hij er beland is. Het is een boeiend verhaal, vol woordspelingen, en met uitstekende humor.
http://hoorspel.wordpress.com/2010/06/30/boter-kaas-en-eieren/


Netties werkt samen met:

verkenner bannerEVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Het is gemakkelijker tien delen over filosofie te schrijven,
dan één beginsel in een daad om te zetten.
- Leo Tolstoi, Russisch schrijver -

oor logo
De nieuwe oogst


EEN POSTER VAN MIJN WEGGELOPEN KAT AUB!
Een heel leuke posting op dit blog, waarin een meisje aan een graficus vraagt om een poster te maken van haar weggelopen kat. De man is blijkbaar geen kattenmens, wat tot een hilarische correspondentie leidt!
[Taal: ENG]
http://acidcow.com/pics/10942-make-me-a-poster-of-my-missing-cat-19-pics.html


EVEN GEEN TELEFOONS
Een knap initiatief: mensen aanmoedigen om, wanneer zij een ontmoeting hebben met iemand anders, hun telefoon af te zetten, om duidelijk te maken dat hun huidige gesprekspartner voor hen toch belangrijker is. Je vindt hier enkele gadgets die je daarbij kan gebruiken, zoals een soort servetje of zakdoek waarin dan de telefoon gewikkeld wordt, en die zegt:" my phone is off for you".
[Taal: ENG]
http://myphoneisoffforyou.com/phone%20kerchief.html
30 PRACHTIGE ZWART/WIT WEBSITES ALS INSPIRATIE
Het moet niet altijd kleur zijn: met zwart/wit kan je ook heel veel indruk maken met een website. Zelfs meer, want dan komt worden lay-out en lettertype meer beklemtoond. In dit artikel vind je 30 prachtige websites in zwart en wit. Om van te smullen!
[Taal: ENG]
http://resources.savedelete.com/30-cool-black-and-white-websites-for-design-inspiration.html


LIVEBRUSH: TEKENEN NAAR HARTELUST
Deze site is een van de winnaars van de SXSW awards, en is een teken-toepassing. De borstel reageert op jouw bewegingen, en met simpele bewegingen kan je de borstelstijl bepalen. Op de website vind je een indrukwekkende demo.
[Taal: ENG]
http://www.livebrush.com/


ODOSCKETCH
Nog een teken-tool, maar deze ging dan wel lopen met de prijs op het SXSW festival. Hier kan je sketches maken met de muis, in leuke aquarel kleuren. Het resultaat kan je opslaan. Leuk! En je kan natuurlijk ook de sketches bewonderen die anderen gemaakt hebben...
[Taal: ENG]
http://sketch.odopod.com/


ART IN MY COFFEE
Dit blog is een schitterend voorbeeld van het concept dat je gewoon een goed onderwerp moet vinden voor een blog, en je bent vertrokken. Het is een fotoblog van de koppen koffie die de maker voorgeschoteld krijgt, met daarin een mooie tekening. En het moet gezegd: daar zijn hele kunstwerken bij!
[Taal: ENG]
http://artinmycoffee.com/


PETS WHO WANT TO KILL THEMSELVES
Nog een voorbeeld van een super gespecialiseerd blog. Hier worden namelijk foto'sd verzameld van huisdieren (honden, katten..) die aangekleed, van hoedjes en juwelen voorzien worden, zodat ze liever de grond zouden inzinken van schaamte...
[Taal: ENG]
http://petswhowanttokillthemselves.com/page/2

AARDVARK: STEL EEN VRAAG
Op deze site kan je vragen stellen rond allerlei mogelijke onderwerpen. En de site probeert dan het best mogelijke antwoord te vinden. Je moet wel registreren met je Facebook of Google account, of een nieuwe account aanvragen bij vark.com.
[Taal: ENG]
http://vark.com/


FICLY: SAMENWERKEN AAN EEN VERHAAL
Een mooi initiatief. Hier kan je namelijk de draad van een (Engelstalig) verhaal opnemen, en er zelf een vervolg aan breien. Je kan ook zelf een verhaal opstarten. Interessant om volgen...
[Taal: ENG]
http://ficly.com/


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: VIOE
Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed maakt een inventaris van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. De loopgraven uit WOI in de frontstreek van Nieuwpoort tot Mesen, de sociale woonwijk Klein Rusland in Zelzate, het arresthuis van de Dossinkazerne in Mechelen... zijn maar enkele van de erfgoed projecten die dankzij dit initiatief bewaard worden voor de toekomstige generaties.
Op de site worden de verschillende projecten voorgestel en kan je nieuws volgen over de projecten.
[Taal: NL]
http://www.vioe.be/HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: TWITTER IN BELGIË
Hoeveel Twitteraars zijn er eigenlijk in BelgiŽ? Hoeveel zijn er het laatste jaar bijgekomen, tegenover de andere jaren? En hoe actief zijn de Beglsiche Twitteraars? Deze gegevens vind je bij dit artikel van het blog B.L.V.G., dat in andere artikels nog meer gegevens over de Belgische blogosfeer en sociale netwerken vermeldt. Een hoogst interessante site!
[Taal: NL]
http://bvlg.blogspot.com/2010/06/twitter-in-belgie.html


HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: SPORTELEN
Sporten is gezond, maar wanneer je al een zekere leeftijd bereikt hebt, is het niet zo eenvoudig om op een gezonde manier om sport te doen. De grote inspanning is er niet meer bij, het wordt eerder een combinatie van lichaamsbeweging met fun - sportelen dus. Daaraan is deze site gewijd. Je vindt er sportelactiviteiten, aangeduid op een landkaart, informatie over sportelen, en je kan er zelfs sportelvrienden vinden. Aan de slag dus maar!
[Taal: NL]
http://www.sportelen.be/


VRIJDAG MULTIMEDIA: PETER SCHAFRICK
Een pracht van een site, die verdiend een award in de wacht sleepte op de SXSW awards. Fantastische, heldere beelden, gegoten in een heel mooie en snelle presentatie. Relax en geniet!
[Taal: ENG]
http://www.peterschafrick.com/

VRIJDAG MULTIMEDIA: KONTRABAND
Een site die met foto's en cartoons wat humor en een lach in het leven brengt. Je bent er wel even zoet mee. Maar heel leuk!
[Taal: ENG]
http://www.kontraband.com/pics/23089/The-Picture-Overflow/?gpage=15


VRIJDAG MULTIMEDIA: FILTERMUSIC
Een handige site: hier vind je links naar internetradiostations gerangschikt rond soort muziek - van easy lounge tot jazz en klassiek. De makers van de site beloven dat je enkel muziek te beluisteren krijgt en geen reclame. De uitzendingen zouden ook in hoge kwaliteit zijn (128 kbps of beter).
[Taal: ENG]
http://www.filtermusic.net/


Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/ - http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.comsites logo
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be


techbytes logo

*** TECHBYTES
http://www.techbytes.be/


AD logo

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia

- Sex.com te koop
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/494782/2010/07/01/Sex-com-te-koop.dhtml
- Youtube maakt reclamefilmpje wegklikbaar
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/494863/2010/07/01/Youtube-maakt-reclamefilmpje-wegklikbaar.dhtml
- Kabinet wil veiliger en opener internet
http://www.ad.nl/ad/nl/1005/Digitaal/article/detail/495000/2010/07/02/Kabinet-wil-veiliger-en-opener-internet.dhtml


digitale revolutie logo

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/
- 360 graden panorama foto's maken
Instant Pano is gratis photo stitching software. Hiermee kun je van een reeks gewone foto's 360 graden cylinder-foto maken.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=27932
- 3TB op slechts 3,5 inch
Altijd opslagruimte te kort voor al je muziek, films en andere bestanden? Dan hebben we goed nieuws. De Seagate FreeAgent GoFlex Desk is een nieuwe externe harde schijf waarop je 3TB kwijt kunt.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=28796
- WallPapa wallpaper manager
Wie tegenwoordig een programma uitbrengt om achtergronden mee te beheren moet wel met iets goeds komen. WallPapa voldoet aan die eis.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=26527elektrozine logo

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be

- Getest: Navigon 2510 Explorer
De Navigon 2510 Explorer is een instapmodel dat toch erg rijkelijk is uitgerust met functies. We onderwerpen dit toestel aan een test.
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5131
- Nooit zonder stroom op vakantie
Je fototoestel dat op een kritiek moment zonder stroom valt, een vreemd stopcontact waar je stroomsnoer niet in past, ... met de volgende tips is je energiebevoorrading ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=5128
- Dossier Airconditioning
Met airconditioning kan je lekker ontspannen thuis, zelfs als het buiten snikheet is. Of beter presteren op kantoor of in het bedrijf.
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=1023computerworld logo
*** COMPUTER WORLD
http://www.computerworld.be/


digimedia logo

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/

- JWT Dialogue werft aan
JWT Dialoge heeft zopas de site www.GetyourFriendaJob.be gelanceerd, om het te helpen in haar zoektocht naar een account executive en een e-campaigner.
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=6898
- Cybercriminelen ensceneren de dood van rapper Eminem
Cybercriminelen maken misbruik van de lancering van het nieuwe album van Eminem, om een mail rond te zenden waarin verteld wordt dat Eminem omgekomen is bij een ongeval.
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=6896
- Google Me: een concurrent voor Facebook?
Het bedrijf uit Mountain View zou binnenkort een sociale netwerksite kunnen lanceren om te concurreren met Facebook.
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=6892

computertaal logo

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info

- Android 3.0
http://computertaal.info/2010/07/02/android-3-0/
- Bestrijding van piraten: wat levert het op?
http://computertaal.info/2010/07/02/bestrijding-van-piraten-wat-levert-het-op/
- Capcom zegt nieuwe spelconsoles in 2012 of 2013
http://computertaal.info/2010/07/02/capcom-zegt-nieuwe-spelconsoles-in-2012-of-2013/tweakers logo

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net

- Apple: signaalproblemen iPhone liggen aan weergave streepjes
http://tweakers.net/nieuws/68344/apple-signaalproblemen-iphone-liggen-aan-weergave-streepjes.html
- Verbazing en ophef over mogelijk verbod op geweldgames
http://tweakers.net/nieuws/68324/verbazing-en-ophef-over-mogelijk-verbod-op-geweldgames.htmltip logo
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut
Voor deze rubriek danken wij
Arnnold Top en Gerard Schaefers (Sjeef)
TIP VOOR DE MAC: ARNOLDS ERVARINGEN BIJ HET UPGRADEN NAAR IOS4
Afgelopen week ben ik bezig geweest met het installeren van iOS4 op een iPhone 3G, ofschoon in dit geval niet alle functies van het besturingssysteem kunnen worden gebruikt. Daarvoor is dit type iPhone te beperkt.
Na het koppelen van mijn iPhone aan iTunes, werd onmiddellijk gemeld dat er een upgrade was en of ik dit meteen wilde doen. Ik bevestigde dit en kreeg een melding dat het nodig was een volledige back-up te maken en dat het systeem volledig zou worden gewist. Het maken van de back-up duurde deze keer ook langer dan normaal en toen dit klaar was, werd gestart met het downloaden van de nieuwe software. Opeens gaf iTunes een mededeling, dat de upgrade was afgebroken, omdat de iPhone wachtwoord beveiligd was. Tja, dat lijkt me nogal voor de hand liggend.
Of zijn er nog mensen die hun kleinood helemaal open hebben staan, zodat iedere persoon die de iPhone in handen krijgt alles op een presenteerblaadje krijgt aangeboden? Ik gaf mijn code in en tot mijn genoegen merkte ik dat de procedure opnieuw werd gestart en doorging waar was afgebroken. De eerste hobbel was genomen. Na een tijdje veranderde de melding van 'installeren' in 'terug zetten programma's' en vervolgens 'terugzetten muziek'. Toen dat klaar was, werd de iPhone opnieuw gestart. Deze keer werd de iPhone door iTunes niet gevonden.
Ik heb het apparaat afgekoppeld en opnieuw aangekoppeld en toch vond iTunes hem niet. Ik heb vervolgens de iPhone weer uitgezet en iTunes afgesloten (Q). Na even wachten iTunes en de iPhone weer gestart en toen het toestel helemaal was opgestart aan iTunes gekoppeld. Gevonden! De telefoon werd geactiveerd en kon ik eens gaan spelen met de nieuwe software. Opvallend was een nieuwe wallpaper, die ik meteen weer verving door een eigen exemplaar. Het leek in eerste instantie of alle programma's weer op hun vertrouwde plek stonden, maar bij nadere beschouwing waren er vier door elkaar gegooid. Ook bleek dat een aantal nummers niet afspeelbaar waren of gecorrumpeerd. Ik heb daarop alle muziek, afspeellijsten en podcasts weer verwijderd en opnieuw
geïnstalleerd. Deze keer was alles wel te gebruiken. Sommige programma makers bleken achter te lopen met het updaten van de programma's naar het nieuwe systeem, want deze programma's startten niet of gaven foutmeldingen. De dagen daarop waren er veel updates en werd dit probleem successievelijk verholpen.

Mijn indruk tot zover:

- het installeren verliep bij mij niet vlekkeloos, maar was oplosbaar;
- een iPhone 3G is eigenlijk niet geschikt voor dit besturingssysteem;
- wel kleine verbeteringen, zoals:
* zoom functie bij fotograferen
* een pijltje dat aangeeft wanneer een programma locatiegegevens verstuurt
* nelheid is waarneembaar toegenomen
* er zijn mappen te maken voor programma's, waardoor er in principe meer programma's geïnstalleerd kunnen worden (is natuurlijk ook afhankelijk van de beschikbare ruimte)
* pictogram animatie is gelikter

Natuurlijk is zo, dat Apple met deze upgrade ook veel veiligheidsproblemen heeft aangepakt. Ik heb tevens het idee, al kan ik dit niet bewijzen, dat de verbinding met het provider netwerk verbeterd is. De netwerkinstellingen waren behouden en andere instellingen moesten juist weer opnieuw worden gedaan, zoals push opdrachten. Ook waren bij mij de email accounts verdwenen en die heb ik door te synchroniseren met MobileMe weer teruggehaald.

Conclusie:
Het upgraden verliep niet vlekkeloos en voor een iPhone 3G is de winst niet zo groot. Toch zitten er ook wat interessante mogelijkheden voor dit toestel, afgezien van de beveiligingspatches. Vooral dat laatste is toch ook een belangrijke reden.
Arnold Top


TIP VAN ARNOLD: FLIP4MAC
De tip voor deze keer gaat over een programma en plug-in genaamd Flip4Mac. Dit is software geleverd door Microsoft voor de Mac. Hiermee is het mogelijk Windows Media af te spelen in Quicktime. Eveneens is het mogelijk om te importeren en exporteren via een WMV-player. Flip4Mac ondersteunt diverse browsers op de Mac en is gratis. Er is ook een betaalde pro versie, voor editing en het maken van Windows Media voor distributie. Na installatie is er een map Flip4Mac met de player, de documentatie en een uninstaller. In systeemvoorkeuren is er een icoontje van
Flip4Mac bijgekomen, waarmee de instellingen van de plug-in kan worden benaderd. Hier is ook in te stellen of de media moet worden afgespeeld in de mediaplayer of in Quicktime.
Voor meer informatie en downloaden van de software volg je deze link: (Arnold Top)
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/wmcomponents.mspx


ZOMERVAKANTIE ZORGT VOOR GROTER RISICO OP VIRUSSEN
~ BullGuard geeft tips voor een virusvrije zomer ~

Het strand, de kroeg, een hotelkamer of de auto; waar u ook bent deze zomer, grote kans dat u de laptop meeneemt. Dit betekent dat het risico op een virus of phishing-aanval aanzienlijk toeneemt, vooral omdat er veelal gewerkt wordt via onbeveiligde draadloze netwerken. Familie en vrienden maken ook gebruik van de laptop, waardoor de controle op de bezochte sites sterk afneemt. Met een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen vermindert u de kans dat u uw laptop op orde moet brengen, terwijl de rest van de familie geniet van een welverdiende vakantie. Hier zijn vijf tips van BullGuard voor een virusvrije zomer:

1. Geef nooit het wachtwoord van uw computer aan iemand anders. Als er meerdere mensen gebruikmaken van uw computer, maak dan tijdelijke accounts aan met beperkte rechten.
2. Bewaar nooit uw gebruikersnaam of wachtwoord in de buurt van uw computer of op uw computer.
3. Maak online back-ups van belangrijke documenten en foto's. Als u beveiligingssoftware aanschaft, kies er dan één met online back-upruimte zodat u belangrijke documenten niet kwijt kunt raken.
4. Gebruik alleen beveiligde netwerken waarvoor een wachtwoord vereist is en waarvan u de beheerder kent. Bij onbeveiligde netwerken kan iedereen zien wat u online uitvoert.
5. Controleer of u een actuele en effectieve beveiligingssoftware geïnstalleerd heeft. De software moet beschikken over antivirus, antispam, firewall en anti-phishing. Dit is een goede en eenvoudige investering voor een virusvrije zomer.
Bron: Bullguard

http://www.bullguard.com


TIPS VOOR WEBWERKERS
Wees voorzichtig met niet-ASCII-tekens in URL's
Een ding dat vrij gebruikelijk is, vooral op websites waarvan de inhoud niet in het Engels is, is dat de URL's ongecodeerde tekens bevatten, zoals spatie, Ã, Â, of ö. Hoewel deze werken veroorzaken ze de meeste tijd problemen.
Kijkend naar RFC 3986 - Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax , zijn die tekens toegestaan om te worden gebruikt in URL's ongecodeerd worden gereserveerd of niet-gereserveerd. De niet-gereserveerde karakters zijn a-z , A-Z , 0-9 , - , . , _ , en ~. De gereserveerde tekens worden gebruikt als delimiters en zijn: , / , ? , # , [ , ] , @ , ! , $ , & , ' , ( , ) , * , + , , , ; , en = .
In essentie betekent dit dat de enige tekens die je op betrouwbare wijze kan gebruiken voor de eigenlijke naam of delen van een URL zijn a-z , A-Z , 0-9 , - , . , _ , en ~ . Alle andere tekens moeten worden procent gecodeerd worden.
Dus wat doet een ongecodeerde karakter, zoals de spatie of een å in een URL in de praktijk?
- Het werkt niet in alle user agents. De nieuwste browsers lijken er vrij goed mee om te gaan, maar oudere browsers zijn mogelijk niet in staat om links of het laden beelden te volgen. Het veroorzaakt ook problemen voor andere software die URI's verwacht die geldig zijn (Ruby's URI.parse is er een).
- Het maakt URL's lelijk en moeilijk te lezen, aangezien browsers met procent kunnen coderen worden sommige van deze tekens gecodeerd alvorens deze worden getoond in de adresbalk. Dit verschilt van browser tot browser. Een URL zoals http://example.com/å ä ö/ kan worden weergegeven als http://example.com/å ä ö/ , http://example.com/å%20ä%20ö/ , http://example.com/%C3%A5%20%C3%A4%20%C3%B6/ of zelfs http://example.com/?•%20?§%20??/.
Om de zaak eenvoudig en voorspelbaar te houden, overweeg dan vast te houden aan de niet-gereserveerde tekens in URL's, tenzij je een echt sterke behoefte hebt aan een internationaliserings eis voor het gebruik van andere tekens.
(Sjeef)


BETER WERKEN MET FIREFOX: DE TABBLAADJES BEHEREN
Tegenwoordig hebben bijna alle browsers tabblaadjes. Maar je moet wel leren er goed mee om te gaan. Wij geven je daarom enkele tips om tabblaadjes te beheren in Firefox:
- wil je dat een link geopend wordt in een nieuw tabblad, in plaats van het huidige, houd dan de CTRL-toets ingedrukt terwijl je de link aanklikt. Je kan ook rechts klikken op de link, en kiezen "openen in nieuw tab).
- je kan de volgorde van de tabs herschikken met klikken en verslepen.
- versleep je een tab naar het midden van een pagina, dan zal die in een nieuw browservenster geopend worden.
- Een nieuw blanco tabblad openen: CTRL+T
- Navigeren van tab naar tab: met CTRL+tab
- Het huidige tabblaadje sluiten: CTRL+wshareware logo
Van alles halen, (bijna) niets betalen...
GEEN PHOTOSHOP MAAR..GIMP
[all OS - freeware]
In deze reeks, gebaseerd op een artikel dat wij bij het blog "Technology to software" vonden, worden verschillende programma's ten tonele gevoerd waarmee je afbeeldingen bewerken kan, maar die toch niet zo ingewikkeld / duur zijn als Photoshop.
En we beginnen natuurlijk met Gimp, een open source programma, volledig gemaakt door vrijwilligers. Maar ondertussen uitgegroeid tot een heel volledige beeldbewerker.
http://download.cnet.com/GIMP/3000-2192_4-10073935.html?tag=mncol
http://www.gimp.org/downloads/


GEEN PHOTOSHOP MAAR... PAINT.NET
Windows freeware
Het aloude Paint is ondertussen uitgegroeid tot een veel evenwichtiger programma, met de meeste tools die de modale internaut nodig heeft. Crop, draaien, afbeeldingen vergroten, verkleinen, enz. De tool ondersteunt zelfs het gebruik van layers (lagen), geschiedenis, en nog veel meer tools.
http://www.getpaint.net/download.html


GEEN PHOTOSHOP MAAR... PHOTOBIE
Windows all - freeware
Dit programma bevat de basistools van alle gratis beeldbewerkers, maar met enkele extraatjes. Het kan de vergelijking met betalende producten doorstaan.
http://download.cnet.com/Photobie/3000-2192_4-10387625.html?tag=mncol
http://www.photobie.com/index.phpGEEN PHOTOSHOP MAAR... PIXIA
Windows - freeware
Ook dit programma is gratis; het ondersteunt een onbeperkt aantal lagen (layers) bij het bewerken en samenstellen van beelden, heeft verschillende plug-ins voor effecten, en je kan tot 100 stappen ongedaan maken.
http://download.cnet.com/Pixia/3000-2192_4-10112912.html?tag=mncol
http://park18.wakwak.com/~pixia/download.htm


GEEN PHOTOSHOP MEER, MAAR... PIXELMATOR
Mac - freeware
Deze keer een tool voor de Mac: hiermee kan je afbeeldingen bewerken en creŽren, waarbij je kan werken met lagen, meer dan 130 filters. Je hebt ook meer dan 20 tools voor het selecteren, croppen, retoucheren, ... en meer dan 15 tools om kleuren te corrigeren.
http://www.pixelmator.com/download/
http://www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/pixelmator.html


GEEN PHOTOSHOP MEER, MAAR... PHO.TO
Windows - freeware
Een eenvoudige tool om rode oogjes te retoucheren, de kleuren van een afbeelding te verbeteren, grappige karikaturen te maken, effecten toe te voegen, enz. Volgens sommige bronnen is dit een van de beste tools om kleuren "noise" te verwijderen uit een digitale afbeelding die gemaakt werd bij slechte belichting.
http://pho.to/editor/


GEEN PHOTOSHOP, MAAR... PHANTASMAGORIA
All OS - freeware
Deze tool draait op elk platfrom dat Java ondersteunt, dus op Windows, Mac OS X en Linux. Hij is gratis voor niet-commercieel gebruik. Je kan afbeeldingen maken en verbeteren, effecten toevoegen, en de resultaten meteen naar Flickr en zo naar Twitter uploaden. Je kan de tool eerst online uittesten vooraleer hem te installeren.
http://www.develderby.com/phantasmagoria/


GEEN PHOTOSHOP MEER, MAAR... INKSCAPE
All OS freeware
Een editor die werkt onder Linux, Windows en OS X; het is een vector gebaseerde editor, die transparante afbeeldingen ondersteunt, het uitvullen van patronen, exporteren als PNG, enz.
http://sourceforge.net/projects/inkscape/
VRIJDAG ALTERNATIEVE DAG: QURAK RINGTONES
Android - freeware
Deze tool brengt je meer dan 100.000 mp3 ringtones via een zoekmachine. Vervolgens kopieer je een beltoontje naar de SD kaart. Je zet hem via de instellingen als ringtone, geluid bij verwittigingen, kan hem aan bepaalde contacten toevoegen..
http://www.android.com/market/#app=com.qasoft.ringtones


VRIJDAG ALTERNATIEVE DAG: MICROSOFT TAG READER
Android - freeware
Deze app vormt jouw mobiele Android toestel om tot een scanner: via de camera kan je speciale tags inscannen, wat het begin vormt van een hele reeks dingen de je dan kan gaan doen: informatie opzoeken, videos, promoties, enz.
http://www.android.com/market/#app=com.microsoft.tag(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.

Het laatste woord....Verleden week plaatsten wij volgende oproep:
<<<

Hallo Hilde,
Mag ik een oproep plaatsen aan de lezers van Netties betreffende een probleem dat mij stilaan grijze haren bezorgt?
Ik back-up in een cyclus van één week in 5 pakketten (elke werkdag één) al mijn "geliefde" bestanden op een 1-terabyte schijf, met GFI Backup. Het gaat hierbij om relatief grote pakketten, waarvan het grootste ongeveer 200 Gb beslaat verdeeld over ongeveer 40000 bestanden genest in een directorystructuur tot 4 lagen diep.
Probleem is dat er per ongeluk "ergens" in dat pakket een of meerdere bestanden (of mappen ?) met extreem lange bestandsnamen moeten zijn gesukkeld. Van zodra GFI Backup zulke naam tegenkomt zwiept hij het pakket héél hoog de boom in en breekt af. Einde verhaal. Want dat is nu het meest frustrerend; GFI Backup detecteert de boosdoeners maar vindt het niet de moeite om de naampjes in het logbestand te zetten... Ik krijg nog een vaderlijke raad; ofwel compressie gebruiken (wat om hoger vermelde reden niet aan te raden is), ofwel de boosdoeners opzoeken en verwijderen of hernoemen.
En nu mijn uiteindelijk probleem. Het controleren van 40000 bestanden in stapels directory's is een hopeloze zaak. Tegen die tijd heb ik een lange grijze baard. Enige oplossing is automatiseren. Vraag: wie heeft weet van een programma of werkwijze die in staat is om bestandsnamen langer dan 256 karakters in een gegeven directorystructuur op te sporen en te tonen of (liefst) uit te printen. Of kan iemand mij een (freeware) programma aanraden dat dit soort problemen "beter" behandelt?
Ik stel mijn hoop in de echte pc-bollebozen die tussen de redactie en lezers van Netties zeker moeten te vinden zijn...
Marc

>>>

Wij kregen volgende suggesties van onze lezers / medewerkers:

Dave weet te melden:
<<<

Hallo Hilde... hier ben ik alweer met een/de oplossing...
Met wat ge-google heb ik dit gevonden:
http://www.dcsoft.com/products/longff/longff.htm
http://www.dcsoft.com/ftp/longff.zip
Het is "oud", van 2002... dus dat moet werken onder xp (wellicht niet onder vista en win7)
Ik heb win 7 en daar heb ik de exe file in compatibiliteitsmodus xp met sp3 (http://www.pcwebplus.nl/tsoft/vistacompmodus.htm of http://hoedoejedat.be/windows-algemeen/compatibiliteitsmodus-voor-oude-programmas/35) moeten zetten om te laten werken...
Het programma zelf gebruiken is poepsimpel:
via browse naar de map gaan waar gezocht moet worden
een minimum aantal karakters instellen (zoekter groter dan dat)
en go klikken
tip: met de muis in een hoek klikken om het venster te vergroten
>>>

Richart Polderman heeft deze suggestie:
<<<
Hallo Hilde,
Volgens mij kan Marc het op de volgende manier uitzoeken:
Open een dos box (cmd.exe) in Windows en type het volgende commando in:
Cd\
Dir *.* /s > c:\windows\temp\zoek.txt
Daarna in Excel het bestand openen, zorg ervoor dat alles in één kolom komt te staan, bijvoorbeeld kolom A
Dan in kolom B de volgende formule zetten:
=ALS((LENGTE(A1)>256);"te grote bestandsnaam";"")
Deze formule naar de gehele kolom B kopieren en daarna sorteren op kolom B.
Lengte klopt niet helemaal, maar je hebt dan een overzicht van de bestand(en) of map(pen) die een te lange bestandsnaam hebben.
Met vriendelijk groet,
Richard Polderman
>>>

Ook lezer Eddy heeft een suggestie:
<<<
Aan Marc,

Probeer eens een ander back-up programma.
In het computertijdschrift Clickx, PCM, PC-magazine enz wordt "Acronis True Image home 2010" als beste gekozen uit een ganse reeks back-up programma's.
Gebruik (voor jou): 1e maal een back-up maken en daarna die back-up aanvullen met alleen de gewijzigde bestanden. Dit kan je ook dagelijks of elk uur automatisch laten uitvoeren.
Dit programma is zeer snel in het back-uppen en het terugzetten van de back-up.
Prijs: Ä 49.95 in de doos of als download (en zonder reclame te maken heb ik het in de Macro voor Ä 43,95 gekocht) .... raar hé downloaden voor Ä 49,95 en kopen in de doos voor Ä 43,95!!
Een tweede extra in dit programma is "try & decide". Dit gebruik ik zeer veel. Als ik "try & decide" aan zet dan kan ik allerlei programma's (vele 14 dagen probeerversies en andere) installeren.
Ik probeer ze volledig. Voldoen ze mij dan koop ik ze.
Zelfs de map "mijn documenten" of nog erger de ganse "Program Files" map wissen kan geen kwaad.
Na het proberen sluit ik mijn computer af met "de computer terugbrengen zoals hij opgestart is".
Wanneer de computer terug gestart is staat er niks meer op van wat ik geïnstalleerd heb EN de mappen "Mijn documenten" en "Program Files" zijn er terug.
Hiermee bevuil je de computer véél minder omdat je de "uninstall" (die wist niet alles) niet moet gebruiken.
Je kan een probeerversie downen. Ik vermoed dat dit in't Engels zal zijn. Het is best mogelijk dat alleen wat je in de winkel koopt een Vlaamse versie is.

Veel succes,

Eddy
>>>NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO)
Manu Drieghe

Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool

In het bijzonder danken wij Wim Wylin voor de vele tips, en Gerard Schaefer voor de spreuk van de week.

- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.AFSLUITER VAN DE WEEK
Een schrandere vrouw heeft miljoenen vijanden:
alle domme mannen.
- Marie von Ebner - Eschenbach, Oostenrijks schrijver-