Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 
20/8/2009 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 13
Nummer 612 van 15/8/2009

Gegroet lezer,
Hier zijn we weer, na een weekje verlof. Er zijn die week toch enkele belangrijke dingen gebeurd, en onze vingers kriebelden om eerlijk te zijn, om erover te schrijven. Maar gelukkig moet nieuws niet altijd heet van de naald zijn - er is ook plaats voor duiding. Even laten inzinken, meningen horen van de verschillende waarnemers, en daar een synthese van brengen. Dat is dan ook wat wij in verschillende artikels deze week getracht hebben te doen. 

En duiding (en nauwkeurigheid) is wel nodig. Wanneer de "gewone" pers schrijft over tech- en internetzaken, dan worden er soms toch kemels geschoten. Zo lazen wij vandaag nog in de gratis krant Metro: "
"Google werkt aan nieuwe zoekmachine..." (klopt niet: enkel de zoekindex werd vernieuwd).   "De versie valt nog niet uit te testen voor het grote publiek" (klopt niet: iedereen kan deze nieuwe index uittesten op een speciaal adres), enz.  Gelukkig is er nog de vakliteratuur waar u terecht kan voor de juiste informatie (en is er Netties, om de nodige kritische vragen te stellen!)

Ook nu werd het weer een dik nummer, vol nieuws en leuke zaken. Wij wensen u veel lees- en experimenteerplezier toe.

Bij leven en welzijn tot volgende week.

Hilde
 
 Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
AANVAL OP TWITTER, FACEBOOK: WAT KUNNEN WE ERUIT LEREN?
Na een weekje afwezigheid is het zaak om snel even te overlopen wat er de voorbije week aan belangrijk nieuws gebeurde. Hét feit was natuurlijk de DoS (denial of service) aanval die Twitter, Facebook, LiveJournal enkele uren lam legde.
Bij zo'n aanval worden er valse verzoeken om data gestuurd; de site probeert op die verzoeken in te gaan, maar wordt zo overstelpt door de verzoeken dat de servers bezwijken of toch minstens de legitieme verzoeken van gewone surfers niet kunnen beantwoorden.
Nadien bleek dat de aanvallen niet tegen de diensten zelf gericht waren, maar tegen één bepaalde gebruiker, een blogger uit de Georgische republiek. Sommigen zouden hem de mond hebben willen snoeren, maar door deze aanvallen hebben zij juist het tegenovergestelde effect bekomen: de blogger werd eind verleden week zelfs hét onderwerp van de dag over de hele wereld!
Maar zijn er lessen te trekken uit deze aanval? Tja, dat we het blijkbaar toch overleven indien we enkele uurtjes moeten zitten zonder tweets over wie wat gedaan heeft. En ook: dat het internet nog altijd erg kwetsbaar is.
Er is ook een positieve les te trekken. Google, dat via Blogger en YouTube toch ook geviseerd was, heeft geen noemenswaardige schade ondervonden van deze aanval. Google werd in het verleden immers al vaker geconfronteerd met een grote toevloed aan verkeer, en zelfs met aanvallen. De ingenieurs bij de zoekgigant hebben ondertussen uit elke aanval de nodige lessen getrokken, en hun servers zijn ondertussen toch wel zo robuust dat zij een incident zoals verleden week zonder kleerscheuren kunnen doorstaan.
Nog een conclusie: dat er dringend werk gemaakt moet worden van het opsporen en bestrijden van botnets. Deze netwerken van besmette computers, onder leiding van de botherder, worden steeds vaker "verhuurd" aan derden - voor het verzenden vans pam mails, het verspreiden van virussen, en dus ook voor het uitvoeren van raids.
Meer over de aanval bij CNet - waar je ook heel wat commentaren vindt op het gebeuren. Ons favoriete commentaar is "Mensen die twitter offline kunnen halen bewijzen de hele mensheid een dienst"...
http://news.cnet.com/8301-27080_3-10305200-245.html?tag=mncol;txt
 
 

HOE WEET JE OF JOUW PC DEEL UITMAAKT VAN EEN BOTNET?
We blijven nog even bij deze DoS aanval. Want de mogelijkheid bestaat dat jouw pc mee verantwoordelijk is voor die aanval. Huh? Tja, de meeste mensen weten nu eenmaal niet dat hun computer eigenlijk een zombie is, die vanop afstand luistert naar zijn "meester", de bot-herder.
Maar hoe kom je eigenlijk te weten of jouw computer zo'n zombie is? Een symptoom dat daarop kan wijzen is dat je een erg trage internet verbinding hebt; dat kan er namelijk op wijzen dat die infectie jouw internetverbinding gebruikt om data te verzenden of te ontvangen.
Is dat het geval, sluit dan alle software die gebruik maakt van het internet (browser, e-mail, ftp...). Open de Taskmanager (taakbeheer), door de toetscombinatie CTRL ALT DEL tegelijkertijd in te drukken. In het venster van de task manager is er een tabblaadje Network. Daar zie je meteen of jouw pc gebruik maakt van de internetverbinding.
Je kan ook eens proberen om een alternatieve beveiligingssoftware te downloaden - misschien gaat het om een malware die door jouw gebruikelijke antivirus niet gedetecteerd wordt. En dan zijn er nog enkele gratis producten die kunnen nagaan of jouw computer deel uitmaakt van zo'n botnet. Dat zijn o.a. RUBotted (http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/rubotted), BotHunter (http://www.bothunter.net/), of je kan een online virusscan laten uitvoeren via Windows Live ONeCare (http://www.microsoft.com/protect/products/computer/safetyscanner.mspx).
Meer uitleg over botnets vind je bij Symantec (1). En in de commentaren van deze posting bij ReadWriteWeb vind je nog meer tips over het voorkomen van botnets (2).
http://www.symantec.com/about/playerdetail.jsp?cid=botnets&sg=about&type=videos&lg=en&ct=us&fp=y
http://www.readwriteweb.com/archives/is_your_pc_part_of_a_botnet.php
 

APPLE STEEDS MEER ONDER VUUR
Een andere gebeurtenis verleden week is de aankondiging dat de Amerikaanse overheidsinstelling FCC (Federal Communications Commission) een onderzoek zal instellen tegen Apple, naar aanleiding van het feit dat het Google Voice en apps die daarvan gebruik maken weert uit de iPhone app store (1). Het zijn dus blijkbaar niet alleen de gebruikers revolteren tegen de bemoeizieke manier waarop Apple apps in de app store toelaat of niet - een manier die heel veel naar protectionisme ruikt. Verleden week werd er trouwens nog een app verboden, althans gecensureerd: het Ninjawords woordenboek. Achteraf bleek dat het niet zozeer om verbieden ging, als wel om het verplicht toevoegen van een quotering 17+ (niet voor jeugdigen dus), omdat er in het woordenboek sommige nogal expliciete woorden voorkomen. Maar zelfs met deze uitleg blijft het duidelijk dat er dringend behoefte is aan transparantie over de manier waarop apps worden goed- of afgekeurd, en dat dit gebrek aan transparantie niet alleen frustrerend is voor de ontwikkelaars, maar Apple ook veel sympathie laat verliezen bij de gebruikers.(2)
Dat dit het geval is, mag blijken uit een erg kritische posting van vooraanstaand blogger Jason Calacanis: "The case against Apple - in five parts". Jason is altijd een fan geweest van Apple, en Steve Jobs, maar de laatste tijd begon zijn liefde voor het concern met de appel toch wel flink te tanen. Hij wou deze posting al eerder schrijven, maar de ziekte van Jobs (die hij toch erg hoogacht) weerhield hem ervan. Nu de man aan de beterhand blijkt te zijn, krijgt hij er flink van langs.
De hele posting hier te hernemen zou ons te ver leiden. Wij hernemen slechts de 5 hoofdlijnen:
1. de innovatie bij MP3 players dwarsbomen door anticompetitieve praktijken (Als Microsoft een Zune MP3 player gemaakt had, die als enige compatibel was met Windows, dan hadden wij dat niet aanvaard. Waarom aanvaarden we dan wel dat de iPhone als enige compatibel is met iTunes?)
2. Monopolistische praktijken in de telecom (een oud zeer: de verplichte koppeling tussen mobieltje en provider. Waarom geen toestel gemaakt met twee simkaarten, zodat je de beste operator kan kiezen voor bellen, en de beste voor dataverkeer?)
3. Het draconische beleid in de app store (Hoe had je gereageerd dat elke toepassing die je op jouw Windows Mobile mobieltje wil zetten eerst goedgekeurd moest worden door Microsoft?)
4. Erg hypocriet alle andere browsers verbieden op de iPhone (Microsoft kreeg een proces aan zijn broek wegens het koppelen van IE aan het OS. Wat Apple doet is 100 keer erger: bij Microsoft kon je tenminste nog andere browsers installeren, maar bij Aple wordt niet alleen de eigen browser gebundeld met het OS, maar andere browsers worden gewoonweg geblokkeerd).
5. Google Voice App blokkeren op de iPhone (Hoe lang nog vooraleer Apple zelf een Twitter-client inbouwt in het OS, en voortaan het gebruik van Twitter verbiedt op de iPhone?)
Uiteraard kreeg dit artikel veel commentaren van hardcore Apple Fans. Maar lees zelf de uitstekende posting en de commentaren. (3) En als jij hierover bedenkingen hebt, dan kan je die natuurlijk ook kwijt in de commentaren op dit bericht!
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/169449/fcc_questions_apple_over_google_voice.html?tk=nl_dnx_t_crawl
http://www.pcworld.com/article/169667/apple_screws_up_again_censors_iphone_dictionary_app.html?tk=nl_dnx_t_crawl
http://calacanis.com/2009/08/08/the-case-against-apple-in-five-parts/
 

TER ZIELE GAAN VAN TR.IM BEWIJST GEVAAR URL AFKORTERS
Wij willen niet de slimmerik uithangen en zeggen "wij hadden het wel gezegd!", maar het gevaar waarop wij gewezen hadden bij de url-afkortingen blijkt wel degelijk reëel.
Diensten waar je een lang internetadres (of URL) in een invoerveld kon ingeven, om dan een erg korte en simpel adres terug te krijgen, bestaan al lang. Wie dit adres dan aanklikt, wordt naar de dienst gevoerd, en doorgelinkt naar de betreffende website met de lange url. Een van de eerste diensten die dit aanbood was TinyUrl. Met de opkomst van sociale netwerken, waar je links naar artikels en websites met anderen deelt, kwamen er nog andere diensten die hetzelfde aanboden. En met het succes van Twitter was het hek helemaal van de dam, want daar kan je nu eenmaal geen lange adressen gebruiken, omdat je beperkt ben tot 140 tekens bij je tweets.
Maar wat is het bedrijfsmodel van deze diensten? Zij hopen geld te verdienen door statistieken te verkopen, gegevens over webverkeer. Een vaag begrip, dat nog bewezen moet worden. En nu het crisis is, zijn er toch wel wat van die nieuwkomers die er het bijltje bij neerleggen. Een daarvan is tr.im, dat niet langer geld kon stoppen in de bandbreedte die het verbruikt. Gevolg: alle links die verkort werden via tr.im werken niet meer. De websites waarnaar de links verwezen, zien hun bezoek verdwijnen. Vele artikels op het web en postings die zo'n verkorte url bevatten, zien de link doodlopen. Sneu - maar een zaak waaruit lessen te trekken zijn.
Zoals: gebruik zo'n url verkorter enkel voor erg tijdelijke zaken. Het is handig om zo'n url verkorter te gebruiken, maar niet in artikels of postings die bedoeld zijn om lang mee te gaan. Gebruik een url verkorter voor iets dat bijvoorbeeld na een week niet meer actueel is, en gebruik voor de rest gewoon html code achter een trefwoord.
Meer over deze url-verkorters bij TechMeme.
http://www.businessinsider.com/why-you-shouldnt-rely-on-url-shorteners-2009-8
http://www.techmeme.com/090810/p19#a090810p19
http://www.betanews.com/article/Trim-You-cant-make-money-shortening-URLs/1249917817
 

DIGG LAAT STEMMEN OP ADVERTENTIES
De sociale netwerksite Digg heeft wel een heel aparte manier gevonden om met advertenties om te gaan: de bezoekers bepalen zelf hoeveel een adverteerder moet bepalen voor de publicatie van zijn advertentie.
Het principe is simpel. De bezoekers geven een quotering aan de advertenties. Hoe meer bezoekers een advertentie positief beoordelen (wat impliceert dat de advertentie hen op zijn minst niet stoort, en op zijn meest wel interesseert), hoe minder de adverteerder moet betalen voor het plaatsen van de advertentie. Omgekeerd: hoe slechter de bezoekers de advertentie beoordelen, hoe meer de adverteerder moet betalen.
In principe een win-win situatie. De bezoeker krijgt op den duur enkel maar interessante advertenties te zien, en de adverteerders worden aangemoedigd om interessantere advertenties te maken.
Meer over dit innovatieve systeem bij BetaNews en PC World
http://www.betanews.com/article/First-betas-of-Diggable-advertising/1249674280
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/169852/digg_voting_platform_lets_users_vote_on_ads.html?tk=nl_dnx_t_crawl
 

VERWIJDERING VIDEO'S BELGISCHE ARTIESTEN OP YOUTUBE: NIET ONZE SCHULD, ZEGT SABAM
Je hebt het allicht gehoord op het nieuws of gelezen in de krant: YouTube heeft tientallen muziekvideo's verwijderd van Belgische artiesten. Het zou gaan om video's die door gewone internauten op de populaire videosite geplaatst werden, niet om video's die door de artiesten zelf er gezet waren, aldus Sabam.
Sabam zegt dat het niet zelf om die verwijdering gevraagd heeft. Het is immers met YouTube in onderhandeling voor een globale vergoeding voorde Belgische artiesten. Die bewering van Sabam kan best kloppen. IN het verleden is het immers meermalen gebeurd dat YouTube onderhandelingen aangeknoopt heeft met platen- of filmlabels om een globale regeling te vinden, waardoor YouTube ontlast zou worden van de controle op en het verwijderen van illegaal geplaatste content. Vlotten die onderhandelingen niet, dan haalde YouTube even zijn hoge hoed boven, en deed een goocheltruc: plots was alle content van die platen- of filmmaatschappij verdwenen. En dat vestigde meteen de aandacht op de onderhandelingen, die dan als bij wonder uit de impasse geraakten. Een beetje pressie kan geen kwaad, zal YouTube (of liever: Google) bij zichzelf denken.
Er is slechts één bedenking die wij maken bij deze zaak. Wij meenden dat de onderhandelingen altijd gebeurden met platen- en filmmaatschappijen. Wanneer de verschillende auteursrechten van alle landen ter wereld ook nog eens gaan aankloppen bij Google voor een regeling, dan beklagen wij Google toch - de juridische afdeling zal haar werk wel hebben!
http://www.sabam.be
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/muziek/090810YouTube_auteursrechten
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090810_019&subsection=64
 

FRANS SENATOR WIL EEN EIGEN EUROPEES INTERNET
Moet er in Europa een apart netwerk komen, dat de concurrentie aangaat met het bestaande internet? Een Franse senator, Jean-Louis Masson, vindt alvast van wel. Het beheer van het huidige internet zit immers volledig in handen van de VS, en dat blijkt niet van plan om haar controle los te laten. (1)
Over minder dan twee maanden loopt het driejaarlijkse contract af dat het ICANN, noem het het directiecomité van het internet, nauw verbindt met de Verenigde Staten. Er wordt al langer voor gepleit om het overwicht dat de VS heeft af te bouwen, en meer macht te geven aan andere landen. Maar in de VS ziet men dat nog niet echt zitten - er gaan zelfs stemmen op om de binding tussen ICANN en VS permanent te maken. (2)(3)
Het kan belachelijk lijken, maar zo gek is het voorstel nog niet. Momenteel hangt het ICANN af van het Amerikaans ministerie van Handel - en dus wordt bij de ontwikkeling van het internet altijd voorrang gegeven aan de commercie. Zou het niet aan te raden zijn om meer de klemtoon te leggen op culturele ontwikkeling, onderwijs?
Vergeet trouwens ook niet dat Europa haar eigen gps-systeem gebouwd heeft, Galileo, omdat het niet afhankelijk wou zijn van de Amerikaanse satellieten. Wij spreken wel allemaal van GPS, maar dat is eigenlijk de naam van het Amerikaanse systeem; "onze" gps maakt gebruik van "onze" Europese satellieten van het Galileo netwerk.
Een dom idee, of juist niet zo dom? Aan jou om de keuze te maken...
http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/france/41157/un-senateur-francais-milite-pour-un-reseau-internet-europeen.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/international/41143/le-congres-americain-pourrait-refuser-l-independance-de-l-icann.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/38740/l-europe-reclame-l-independance-de-l-icann-aux-etats-unis.shtml
(1 reactie online)
 

OPENOFFICE.ORG 3.1.1. IS BESCHIKBAAR
De eerste release candidate (de zo goed als klare versie) van OpenOffice.org 3.1.1 is sinds maandag te verkrijgen op het net. het OPenOffice.org project vraagt aan de gebruikers om deze software massaal te downloaden en grondig te testen. Eventuele opmerkingen kunnen dan nog verwerkt worden in de definitieve release, die over een week of 2-3 beschikbaar zal zijn.(1)
Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuwe interface voor OpenOffice. Net als bij "grote broer" Microsoft wordt eraan gedacht om met de "ribbon" te werken, de groepering van knoppen op een lint, waarbij de meest gebruikte functies meteen prominent aanwezig zijn. Dit voornemen krijgt echter veel kritiek.
Enerzijds omdat de ribbon zelf bij vele gebruikers niet zo populair is. Zij vinden hun oude knoppen niet meer, en moeten zoeken naar de functies. Anderzijds omdat het lijkt dat OpenOffice.org altijd maar Microsoft lijkt te imiteren, in plaats van zelf met een originele User Interface uit te komen.
Tussen haakjes: wij vinden de ribbon met zijn indeling in tabblaadjes en de groepering van de functies juist wél gemakkelijk. Bovendien kan je de oude sneltoetsen (zoals Ctrl+B om tekst in vet te zetten, of Ctrl+I voor cursief) nog altijd gebruiken. Maar dat is een persoonlijke mening. PC World vroeg in elk geval aan zijn lezers wat zij hiervan dachten, en in dit artikel kan je de commentaren lezen. (2)
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/NL/QA/Testen#Release_kandidaat_voor_versie_3.1.1
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/169935/openofficeorg_inspired_by_office_why.html?tk=nl_dnx_t_crawl
 

BELGIË NOG BETER TE BEKIJKEN OP GOOGLE EARTH
Ben je de laatste dagen nog eens gaan kijken op Google Earth? En is het jou dan ook opgevallen dat je nu een veel meer gedetailleerd beeld hebt van ons landje?
Dat kan kloppen. Want sinds 2 augustus werden er geüpdate beelden van ons landje op de servers van Google Earth gezet, gemaakt door Aerodata International Surveys. Voorheen waren er enkel beelden in een hoge resolutie te zien van de as Brussel-Antwerpen; nu geldt dat ook voor de rest van het land, en wel een grondresolutie van 40 cm (elke pixel is 40 cm). De beelden van de as Brussel-Antwerpen zelf zijn opnieuw aangepast, en hebben nu een resolutie van 15 cm.
Maar wil je echt eens weten wat deze luchtfotografie vermag, dan moet je de beelden eens bekijken van Uitgeest in Nederland. Daar zijn namelijk beelden te vinden met een grondresolutie van 2,5 cm. Die staan weliswaar niet op Google Earth; je moet ervoor naar de site van Aerogrid.
Indrukwekkend!
http://www.aerodata-surveys.com/
http://www.aerogrid.be/
 

BELGIË KRIJGT EEN CERT
Belsec (http://belsec.skynetblogs.be)  heeft vernomen dat we in de laatste fase zitten voor de oprichting van een nationale CERT waarvoor al meer dan 5 jaar wordt geijverd. De politieke drijvende kracht achter de oprichting van een CERT is dan ook parlementslid Roel Deseyn die we de afgelopen jaren zich onophoudelijk daarvoor hebben zien inzetten en doorzetten.
Een CERT is een Computer Emergency Response Team van specialisten die instaan voor de coördinatie tussen de verschillende netwerken en informatieproviders om de veiligheid op het netwerk zo goed mogelijk te verzekeren en op te volgen en de nodige stappen te nemen en contacten te leggen indien aanvallen of virusinfecties zich zouden voordoen.
In België was het CERT van Belnet verantwoordelijk voor het netwerk van Belnet maar dit was niet verantwoordelijk voor andere netwerken. Dit maakte het voor internationale malwarebevechters redelijk moeilijk om de juiste geauthoriseerde personen te vinden in België en in België hadden ITsecurity mensen het niet altijd gemakkelijk om anderen ervan te overtuigen dat hun netwerk securityproblemen had. De coördinatie van alle mogelijke informatie en de synthese ervan is dan ook een cruciale rol voor de nieuwe CERT.
Belsec, onderdeel van de Belgian en International Securitybloggers heeft de afgelopen 5 jaar in verschillende fora en op verschillende manieren samen met anderen gepleit voor de oprichting van een CERT. Dit was ook zo voorgesteld op de parlementaire hoorzittingen begin 2008 over internetveiligheid.
De CERT zou in de komende maanden worden opgericht vanuit de ervaring en expertise van de CERT van de Belnet en zou zo verantwoordelijk worden voor de coördinatie van de veiligheid van en tussen de Belgische netwerken. Zo heeft Belsec het toch begrepen.
Veel ITsecurity activisten in België hadden ondertussen al de hoop opgegeven dat België er ooit in zou slagen om een nationale CERT  op te richten, maar het lijkt er op dat het nu echt zou kunnen gebeuren. Dit is des te belangrijker aangezien op de hackersconferentie Blackhat in de VS een hele reeks kwetsbaarheden en aanvallen tegen GSM netwerken en Iphones werden gedemonstreerd. De CERT komt er dan ook helemaal niet te vroeg.
We wensen deze CERT dan ook alle noodzakelijke middelen en mensen om hun job zo snel zo goed mogelijk te kunnen vervullen en België te voorzien van een efficiënt coördinatiecentrum voor de beveiliging van onze netwerken waar we toch zo afhankelijk van zijn geworden.
Onze volgende grote strijd gaat dan ook over responsable disclosure (het verantwoord en zonder vrees voor vervolging kunnen melden van veiligheidsproblemen) en breach disclosure (het moeten melden dat in een database met persoonlijke informatie werd ingebroken). Door het bestaan van een CERT moet dit ook eenvoudiger te realiseren zijn.
Ter herinnering  Grote eerste Belgische ITsecurity conferentie midden september http://www.brucon.org
http://belsec.skynetblogs.be
 

HET IS NIEUW, MAAR JE ZIET HET NIET: GOOGLE CAFFEÏNE
Google heeft aangekondigd dat het al enige tijd bezig is met een grote wijziging in haar zoekindex. De gebruikers worden uitgenodigd om die wijziging te testen. Maar, zo vertelt Google erbij, de meeste gewone gebruikers zullen geen verschil zien. Huh? Hoe kan je feedback geven over iets dat je niet eens ziet?
Volgens Google zouden het voornamelijk zware gebruikers, en ontwikkelaars die gebruik maken van de Google API, zijn die de veranderingen zouden zien. Waarom dan de wijziging met veel tromgeroffel aankondigen, en de héle internetgemeenschap uitnodigen voor de test, in plaats van enkel de ontwikkelaars?
Waarnemers menen dan ook dat dit eerder een strategische aankondiging is. Microsoft gooit immers heel wat dollars tegen haar advertentiecampagne die Bing in de gunst moet brengen van de internauten. Met deze aankondiging wil Google zich waarschijnlijk verzekeren van de loyauteit van de gebruikers van de Google zoekmachine - zo van: wat Microsoft kan, dat kunnen wij ook, blijf maar hier.
Ondertussen lopen al de eerste resultaten binnen van de "heavy gebruikers", die deze nieuwe zoekindex getest hebben, (Waarover je meer leest bij het blog van Matt Cutts(1)). Het blog Google Operating System vindt dat de resultaten soms accurater zijn wanneer men wil zoeken naar meer recente gebeurtenissen. Het Search Engine Watch blog toont schermen van voor- en na, en merkt op dat de Search Wiki icoontjes verdwenen zijn, maar over de resultaten zelf konden zij geen uitsluitsel geven.
In elk geval heeft de Google PR weer flink zijn werk gedaan - of moeten we zeggen: is de blogosfeer weer gretig gesprongen op het kleinste stukje nieuws dat Google uitbrengt, zelfs al is (nog) geen nieuws?
http://www.mattcutts.com/blog/caffeine-update/
http://googlesystem.blogspot.com/2009/08/test-googles-new-search-infrastructure.html
http://blog.searchenginewatch.com/090810-232027
 

FACEBOOK KOOPT FRIENDFEED - WAT DUIDING
Van Facebook wordt gezegd dat het zijn aantrekkingskracht voor de gebruikers aan het verliezen is. Zal het terug sexy worden nu het collega Friendfeed opgekocht heeft?
Facebook moeten wij je niet meer voorstellen. De site is ongemeen populair, alhoewel haar aantrekkingskracht volgens sommigen tanende zou zijn. Het jonge volkje zou Facebook niet meer zo hip vinden, en het zijn tegenwoordig meer de ouders die hun stek gevonden hebben op Facebook.
Friendfeed daarentegen zal je misschien niet kennen. Deze webdienst is eigenlijk een verzamelaar van alle profielen die je hebt bij de verschillende sociale netwerken: Facebook, MySpace, Twitter, Digg... Iemand die jou volgt via Friendfeed, kan zien welke postings en updates jij uitgevoerd hebt bij alle netwerken waarvan jij lid bent.
Heeft het zin voor Facebook om Friendfeed te kopen? In zekere zin wel. Friendfeed heeft vele interessante functies, zoals een "I Like" button, en Facebook is al een tijdje bezig om gelijkaardige functies in haar eigen sociale netwerk in te bouwen. Nu kan het met één klap gewoon de tools van Friendfeed in Facebook verwerken, zonder haar eigen programmeurs eerst nog eens het warme water te moeten laten uitvinden.(1)
Het belangrijkste aspect van deze integratie zal de "real time search" zijn. Deze zoekmethode, een van de sterkste punten van Twitter, ontbrak nu eenmaal bij Facebook. Friendfeed, dat sowieso al alle updates bracht van alle sociale netwerken, betekent voor Facebook al een grote stap voorwaarts in de goede richting. Facebook gaat echter nog verder (2). Amper enkele uren nadat het Friendfied verworven had, rolt het al een nieuwe real-time zoektool uit; de resultaten van deze zoekmachine zullen afkomstig zijn van de updates van de status van je vrienden, hun foto's, links en video's. De zoekmachine doorzoekt daarvoor de laatste 30 dagen van jouw updates bij Facebook. Maar je kan via de zoekmachine, die je op elke pagina van Facebook vindt in de hoek rechts boven, ook publieke posts doorzoeken die op het netwerk geplaatst werden en die als "post by everyone" gemarkeerd zijn.
Meer over deze nieuwe zoekfunctie bij PC World.
http://www.pcworld.com/article/169957/facebook_buys_friendfeed_what_does_it_mean.html?tk=nl_dnx_t_crawl
http://blog.facebook.com/blog.php?post=115469877130
http://www.pcworld.com/article/169974/facebook_targets_twitter_with_realtime_search.html?tk=nl_dnx_t_crawl
 

GEEN MICROSOFT WORD MEER IN DE VS?
Woensdag heeft een rechter in Oost-Texas een opvallende uitspraak gedaan in een zaak rond een patent: het verbood Microsoft nog langer Word, de tekstverwerker uit haar kantoorsuite Office, in zijn huidige vorm te importeren of te verkopen in de VS. Microsoft zou in Word namelijk gebruik maken van een patent rond XML dat toebehoort aan het bedrijf i4i.
Bij deze uitspraak kunnen enkele kanttekeningen geplaatst worden. Om te beginnen: waarom trok het bedrijf, dat in Canada gevestigd is, naar een rechtbank in Texas, terwijl Microsoft zelf in Redmond gevestigd is? De reden daarvoor is mogelijk te zoeken bij het feit dat de rechtbank aldaar ervoor bekend staat dat zij nogal vaak de zijde van patenthouders kiest. Maar waarom dan enkel Microsoft aangeklaagd? Ook Open Office.org maakt gebruik van XML. Toen een woordvoerder van i4i met deze vraag geconfronteerd werd in een telefonisch interview dat door CNet afgenomen werd (en dat je kan beluisteren in de Buzz Out Loud podcast), ontweek hij dit antwoord.
En tot slot: hoe kan het zijn dat XML gepatenteerd is? De X staat immers voor 'extensible' - iets waarop steeds verder gebouwd kan worden. Hoe kan men dan XML of een onderdeel ervan patenteren? De woordvoerder beweerde dat het ging om "persoonlijke" vormen van XML, noem het een soort sjablonen.
Hoe het ook zij, het lijkt weinig waarschijnlijk dat dit vonnis nu betekent dat er geen Word meer verkocht zal worden in de VS. Ongetwijfeld zal Microsoft een vergelijk treffen met i4i (een licentie nemen op het patent, of, wie weet, het hele bedrijf inclusief patent overkopen). Of misschien kan Microsoft wel een manier vinden om dit bepaalde patent te omzeilen. Microsoft gaat sowieso in beroep, dus het laatste woord is nog niet gezegd over deze zaak.
Meer achtergrond bij het patent en de redenen waarom Word niet uit de winkelrekken zal verdwijnen vind je bij CNet en PC World. Ook BetaNews heeft heel veel vragen bij de goede bedoelingen van i4i
http://news.cnet.com/8301-13860_3-10308164-56.html?tag=nl.e703
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/170076/5_reasons_word_will_weather_the_patent_challenge.html?tk=nl_dnx_t_crawl
http://www.betanews.com/joewilcox/article/Is-Microsoft-violator-or-victim-in-i4i-patent-dispute/1250119565
 

E-BOOK READERS: SONY GEEFT HET GOEDE VOORBEELD
In eigen land zijn ze haast nog niet verkrijgbaar, maar in de VS beginnen ze stilaan ingeburgerd te geraken: draagbare elektronische toestellen om boeken in digitaal formaat te lezen, e-readers. Het beroemdste voorbeeld daarvan is de Kindle, een toestel uitgebracht door online boekenwinkel Amazon. Dat toestel heeft ook wi-fi mogelijkheid, zodat je boeken over de lucht kan downloaden; erg handig voor kranten abonnementen: 's nachts wordt de nieuwe editie gedownload, en 's ochtends kan je deze nieuwe e-krant meteen al lezen.
Er is echter een keerzijde aan de medaille. Op een Kindle kan je alleen boeken lezen in het eigen bestandsformaat van Amazon. En de boeken zijn verpakt in een strenge antikopieerbescherming. Ook Sony, dat zelf een e-reader uitgebracht heeft, bracht tot voor kort enkel boeken uit in zijn eigen digitale formaat. Boeken, digitaal aangekocht om te lezen op de e-reader, zal je over enkele jaren dus niet meer kunnen lezen wanneer je overschakelt op een Kindle bijvoorbeeld.
Maar daar zou nu verandering in komen. Sony wil overschakelen op het ePub formaat, een open standaard die gemaakt werd door een groep uitgevers waartoe ook RandomHouse en Harper Collins behoren. Het is de bedoeling dat dit formaat op den duur op àlle toestellen zou werken, zodat je je digitale boek op gelijk welke e-reader lezen kan.
Er zou ook een andere vorm van kopieerbescherming komen, namelijk een die ook door Adobe gebruikt wordt, en die bepaalt hoe vaak e-books gedeeld of gekopieerd mogen worden.(1)
En dat is goed nieuws. Volgens de krant De Morgen zouden nog dit jaar de eerste e-boeken in ons land verschijnen. En dan is het maar mooi meegenomen dat zij meteen in een open formaat te verkrijgen zijn, want anders zou de inburgering wel eens een lijdensweg kunnen worden. Mensen blijken qua leesgewoontes immers tamelijk conservatief te zijn. Een papieren boek dat je overal en altijd kan lezen, dat je aan gelijk wie kan uitlegen, verruilen voor een digitaal boek (dat even duur kost als een papieren boek!), daarvoor een dure reader moeten kopen, en bovendien het boek niet kunnen uitlenen of kopiëren lijkt ons niet meteen een optie...
http://www.nytimes.com/2009/08/13/technology/internet/13reader.html?_r=1&partner=rss&emc=rss
http://www.demorgen.be/dm/nl/991/Multimedia/article/detail/964703/2009/08/11/E-boeken-en-eReaders-binnenkort-in-ons-land.dhtml
 

GOOGLE READER KRIJGT WAT NIEUWE TOOLS
Over het algemeen zijn wij niet te vinden voor software die "in the cloud" staat, en niet op je eigen computer. Internettoegang heb je immers niet altijd, en je wil toch toegang  hebben tot jouw bestanden wanneer je niet online kan gaan, niet?
Er is echter wel een uitzondering voor de RSS feedreader. Want die gebruik je immers alleen om artikelen op het web te lezen, en dus enkel wanneer je internettoegang hebt. Daarom dat Google Reader bij ons wel een kansje maakte - je hebt dan immers alle nieuwsbronnen waarop je geabonneerd bij de hand op elke computer, je werk, thuis of op vakantie. Alles wat je moet doen is inloggen op je account bij Google.
Google Reader heeft echter wel een nadeel: de grafische interface is absoluut niet zo gelikt als bij een van de beste rss-programma's dat wij kennen: Newsgator. Het heeft ook veel minder opties dan die laatste. Bij NewsGator heb je bijvoorbeeld een "panic button": wanneer je bemerkt dat er té veel artikels zijn die je nog niet gelezen hebt, kan je alle artikels van meer dan een dag, week of maand als "gelezen" laten markeren.
Maar nu is dat veranderd. Google heeft nu deze optie ook toegevoegd aan haar Google Reader. Er werd bovendien nog een optie toegevoegd: je kan de artikels die je leeste meteen delen via de sociale netwerken - blogger, delicious, digg, facebook, Myspace, reddit, stumbleupon en uiteraard Twitter.Je kan zelfs je eigen favoriete sociale netwerksite toevoegen, mocht die niet in dit lijstje voorkomen.
Je kon bij Google Reader al mensen "volgen", en dan kreeg jij automatisch te zien op welke feeds zij geabonneerd waren. Nu is deze optie nog verbeterd, en kan je je rechtstreeks abonneren op de blogs, foto's of Twitter updates die de persoon die jij volgt op zijn Google profiel heeft staan.
Meer uitleg in het Google blog, bij Mashable en Lifehacker.
http://googlereader.blogspot.com/2009/08/flurry-of-features-for-feed-readers.html
http://mashable.com/2009/08/12/google-reader-send-to/
http://lifehacker.com/5336505/google-reader-adds-social-sharing-and-mark-as-read-controls
 
  
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


NIEUWE MOBIELTJES: LG CHOCOLATE
Het blijft nieuwe mobieltjes regenen. Verleden week kondigde LG aan dat het een nieuwe smartphone uitgebracht had met een wel erg groot scherm (4 inch, of 10 cm): de LG Chocolate (model LG-BL40). Het scherm kan een resolutie aan van 800 x 345 pixels, wat het bekijken van beelden daar, in de 21:9 ratio, toch wel heel wat leuker maakt. En natuurlijk het surfen veel aangenamer, omdat je nu niet meer horizontaal moet scrollen om een volledige webpagina te bekijken (in landschap modus).
Opvallend aan het toestel is ook de Dual Screen UI, waardoor je twee verschillende soorten content kan weergeven. Het uiterlijk is in elk geval heel sexy: het scherm is van gehard glas, het omhulsel in pianozwart met een rood biesje, erg slank en stijlvol.
Het toestel komt in het 3e kwartaal van dit jaar op de markt in 54 landen, waaronder ook het onze. Over de prijs is nog niets geweten. Een filmpje dat je het water in de mond doet krijgen vind je bij YouTube.
http://www.lge.com/
http://www.youtube.com/watch?v=bvjBRLdyYo4&feature=player_embedded
 

OOK MOTOROLA BRENGT ANDROID TOESTELLEN UIT
Het is bijna niet te volgen, zoveel nieuwe smartphones met interessante specificaties er de laatste tijd uitgebracht worden. De tijd dat de iPhone de enige interessante telefoon was, met apps, is al lang voorbij. En dan hebben wij het niet eens over de kritiek die de laatste tijd gespuid wordt op het gesloten systeem van Apple, en de stricte controle die het wil houden over hard- én software.
Deze keer is het fabrikant Motorola, die twee nieuwe mobieltjes aankondigt, beiden met het Android besturingssysteem aan boord. Beiden hebben een uitschuifbaar klavier, een systeem dat onze persoonlijke voorkeur draagt boven de aanraak-klavieren.
Het gaat om de Motorola Morrisson, die een camera van 5 megapixels aan boord heeft, en een gewone 3,5 mm jack voor de aansluiting van de koptelefoon. Het tweede toestel is de Motorola Sholes, met een 3,7 inch scherm, groter dus dan de iPhone of de HTC. De juiste specificaties (onder voorbehoud, want het gaat hier om een bericht dat "gelekt" werd aan de website Android and Me), vind je bij dit artikel van PC World.
Wij zijn alvast onder de indruk van deze twee toestellen. Nu nog wachten op de prijs...
http://www.pcworld.com/article/169911/
http://androidandme.com/2009/08/news/motorola-sholes-for-verizon-new-predictions-and-cpu-specs/
 

KLEINSTE CAMERA TER WERELD VOOR GENEESKUNDIGE TOEPASSING
1,2 op 5 millimeter. Groter is de camera niet, inbegrepen omhulsel. Daarin zit een CMOS beeldsensor. Wat je met zo'n superkleine camera doet? Je raadt het al: in het menselijk lichaam kijken. Endoscopie, bronchoscopie, neus, keel en oren, chirurgie, orthopedie... allemaal terreinen waarbij het voor de patiënt veel aangenamer is wanneer de camera kleiner is, en waarbij het voor de arts mogelijk wordt om meer dingen te onderzoeken nu de camera kleiner geworden is.
En dus een erg lucratieve markt. Volgens experts zou de markt voor dergelijke toestellen een groot potentieel hebben: voor volgend jaar wordt er gerekend op een marktvolume van een half miljard dollar, bij een groeiritme van 15 procent.
Toch een belangrijke ontwikkeling, die wij je niet wilden onthouden. Technologie is meer dan speeldingetjes!
http://pressetext.at/news/090803026/weltkleinste-medizinische-videokamera-vorgestellt/
 

SANYO WERKT AAN DRAAGBARE LADER OP ZONNEËNERGIE
We lopen tegenwoordige allemaal rond met elektronische apparatuur op batterijen. En die batterijen zijn natuurlijk geen eeuwig leven beschoren. Heb je een lader bij, en vind je ergens een stopcontact, dan kan je je toestel (MP3 speler, mobiele telefoon, camera...) natuurlijk herladen. Maar wat als er geen stopcontact te vinden is?
Sanyo Electric heeft nu iet slim bedacht: een systeem dat een draagbaar zonnepaneeltje combineert met een Lithium ion batterij; je sluit dit dan op je toestel aan via de USB poort, en je kan je toestel terug herladen. Er zouden twee versies komen: met één en met twee zonnepanelen. Die panelen zijn ingebouwd in een omhulsel dat je ergens kan aanhangen, bijvoorbeeld aan een venster, of gewoon neergelegd - waar er ook maar zon is. De energie die opgevangen wordt van de zon wordt doorgestuurd naar de Lithium Ion batterij (de "booster"), die als reservoir dient en waarmee je dan je toestel kan opladen.
Nu is het toch nog wel wat te vroeg om victorie te kraaien hoor - hiermee zijn onze energieproblemen niet opgelost. Je moet dit echt als een noodoplossing bezien. Want om zo'n "booster" heeft 3 dagen nodig om te herladen met één zonnepaneel, en anderhalve dag met twee panelen. Maar het voordeel is wel dat je na een uurtje al voldoende energie hebt om een mobiele telefoon 20 minuten lang te kunnen gebruiken.
Meer info bij PC World.
http://www.pcworld.com/article/169633/sanyo_develops_portable_solar_charger_for_gadgets.html?tk=nl_dnx_t_crawl
 

HP EN DR. DRE WILLEN EEN NIEUW DIGITAAL MUZIEKSYSTEEM ONTWERPEN
Het gaat niet goed met de digitale muziek. En dan hebben wij het niet over de ineengezakte verkoop, mede veroorzaakt door het illegaal delen van muziek, maar wel over de kwaliteit van het geluid. Dat is vaak immers zo blikkerig wanneer het uit je koptelefoon komt.
Maar misschien zal dat in de nabije toekomst wel veranderen. Computerfabrikant HP wil een reeks toestellen uitbrengen uit de hogere klasse - laptops, headsets, en daarbij horende software, onder de merknaam "Beats by Dr. Dre". Het is daarbij de bedoeling het hele muzikale ecosysteem te "fixen", van het geluidsbestand op zich, tot de computer die het afspeelt, en de koptelefoon die het geluid weergeeft. Alles moet beter.
Audiofielen klagen er al heel lang over dat digitale muziek zo plat is. En zij zijn best bereid om meer te betalen voor een betere kwaliteit geluid. Dat zal in elk geval iets zijn dat zij wel moéten doen, want als wij het goed begrepen hebben zal je voor elk van deze onderdelen een flink centje meer moeten neertellen dan voor de "gewone" apparatuur.
Meer hierover bij CNet en Pressetext.
http://news.cnet.com/8301-1023_3-10307894-93.html?tag=nl.e703
http://pressetext.at/news/090812024/us-allianz-will-digitale-musikwelt-retten/ 
 
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Adobe stelt media- en tekst-frameworks van het Flash Platform beschikbaar in open source
Belangrijke open source Flash-technologie nu beschikbaar voor creëren van mediaspelers en tekstlay-out
http://www.opensourcemediaframework.com
http://opensource.adobe.com/wiki/display/tlf/

*** Wij krijgen hier in Europa dan toch een Windows 7 mét IE
http://webwereld.nl/nieuws/62465/europeanen-krijgen-t--ch-ie-bij-windows-7.html#source=newsletter

*** Google CEO Eric Schmidt, die ook in de directieraad van Apple zat, neemt daar ontslag: er komt een steeds groter belangenconflict nu Google zich steeds meer op Apple's terrein beweegt (OS, browser...)
http://ct.cnet.com/clicks?t=324330622-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=NEWS&s=5

*** Microsoft publiceert een handleiding hoe je een iPhone-app moet porten naar Windows Mobile. Dat moet developers aansporen om iPhone-applicaties ook voor de Windows Marketplace te maken.
http://xmail.idg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=4u6M_tdrZC5Er4vPAo444o

*** Microsoft-bug dwingt Adobe tot patches
http://webwereld.nl/nieuws/62341/microsoft-bug-dwingt-adobe-tot-patches.html

*** Hebt u op kantoor een Avaya-telefonieomgeving, dan kan u de gratis one-X Mobile app downloaden voor uw iPhone, zodat u ook onderweg toegang hebt tot het systeem
http://bit.ly/i2Dpr
http://bit.ly/11fMYl

*** Met nieuwe Olympus LS11 camera kan je ook geluid opnemen in CD-kwaliteit  (24bit/96kHz). Prijs: 399 euro.
http://www.olympus.be

*** Google haalt Flash-technologie in huis
http://webwereld.nl/nieuws/62626/google-haalt-flash-technologie-in-huis.html#source=newsletter

*** Logitech breidt vandaag de bekroonde G-series productreeks uit met de Logitech® Gaming Mouse G500 en de Logitech® Gaming Headset G330. De Gaming Mouse G500 is de opvolger van de nog altijd populaire Logitech® G5 Laser Mouse. De G500 beschikt over de nieuwste laser engine en een oerdegelijke behuizing. De Gaming Headset G330 voegt dankzij een instelbaar, behind-the-head ontwerp (primeur voor gaming headsets!) een flinke dosis comfort toe, ook tijdens hevige speelsessies die uren achtereen voortduren.
http://www.logitech.be

*** Packard Bell brengt de EasyNote Butterfly s uit, een notebook die 500 gram lichter weegt dan een standaard notebook en minder dan 1 inch dik is. In september is hij verkrijgbaar op de Belgische markt.
http://www.packardbell.com

*** Belkin introduceert revolutionaire nieuwe TuneBase FM met handsfreefunctie, de eerste mobiele FM-zender met handsfree belfunctie. Praat via uw iPhone en neem gesprekken aan, handsfree; luister naar muziek van uw iPhone of iPod terwijl deze wordt opgeladen.
http://www.belkin.com/

*** Olympus lanceert sexy µ 7010 met 7 x optische groothoekzoom en magische filters
http://www.olympus.be

*** Microsoft brengt Windows 7-upgrades in kaart
http://webwereld.nl/nieuws/62694/microsoft-brengt-windows-7-upgrades-in-kaart.html#source=newsletter

*** Netlog overschrijdt de kaap van 50 miljoen leden - groeit met 1.5 miljoen gebruikers per maand
http://www.netlog.com

*** IBM introduceert etiquette-gids voor succesvol zakendoen, Social Business Etiquette gids, met 10 tips voor zakendoen en samenwerken met collega’s in digitale tijdperk
http://www.ibm.com/be

*** Persbericht: Mobile Vikings veroordeeld wegens discriminerende reclame
http://www.mobilevikings.com

*** Logitech introduceert vandaag de Logitech Harmony® 900 multifunctionele afstandsbediening  met volledige nieuwe draadloze technologie, een full color scherm en een nieuwe intuïtieve layout van de knoppen.
http://www.logitech.com

*** Na Twittercut, die eerder deze zomer over Twitter verspreid werd*, heeft de PC Tools ThreatFire blog een nieuwe malware aanval op Twitter geïdentificeerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Koobface worm. Twittergebruikers kunnen een Tweet tegenkomen in hun stream met de tekst: “my home video?” of  “Cool video! WOW” gevolgd door een link die verwijst naar een nep sociale netwerkpagina. Deze pagina suggereert dat er een plug-in nodig is en verkondigt: “Flash Player required”. Echter, de set-up van deze mediaplayer bevat een schadelijke bedreiging en na besmetting proberen Hackers door de Koobface worm gevoelige informatie, zoals creditcard gegevens te verzamelen.
http://blog.threatfire.com/2009/07/waledac-fourth-of-july-run.html

*** PandaLabs signaleert exponentiële groei in Rogueware: cybercriminelen verdienen 34 miljoen dollar per maand met nep software
http://www.pandasecurity.com/img/enc/The Business of Rogueware.pdf?sitepanda=particulares


Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet


SHARON ROBINSON
[Easy Listening] Een pracht van een stem, die een beetje doet denken aan Sade, maar dan nog warmer en donkerder is. Prachtige songs - de dame heeft een Grammy award gekregen voor haar songs, die door artiesten als Aaron Neville, Patti Labelle, Roberta Flack en anderen uitgevoerd werden. Zij is ook gekend voor haar samenwerking met Leonard Cohen.
Op de site van Sharon Robinson kan je in streaming naar een tiental songs luisteren. Bij eMusic kan je haar laatste album kopen (Everybody Knows)
http://www.emusic.com/album/Everybody-Knows-Everybody-Knows-MP3-Download/11222132.html
http://www.sharonrobinsonmusic.com/
 

WELDER
[electro - soundscapes] Deze man is een live performer; hij maakt elektronische muziek, die erg filmisch aandoet. Op de eigen site van de man kan je een YouTube film van zijn hand bekijken, en ook een 8 songs in streaming beluisteren. Bij eMusic kan je zijn laatste album, Vines & Stream, aankopen.
http://www.weldersounds.com/
http://www.emusic.com/album/Welder-Vines-Stream-MP3-Download/10964671.html
 

BACCHUS
[Frans chanson] Deze week gaan we ook even langs bij Airtist; op deze site vind je muziek die je gratis mag downloaden. Welke, dat staat bij elke artiest apart vermeld. Je moet wel even reclame bekijken, vooraleer je mag downloaden. En soms kan het zijn dat de knop "telecharger gratuit" niet aanklikbaar is - dan moet je even wachten, en kan je weer gratis downloaden.
Om te beginnen is er deze artiest, Bacchus Nicolas, die het klassieke Franse chanson maakt, dat een beetje doet denken aan Georges Brassens. Van hem vind je bijvoorbeeld 7 gratis songs op de site.
http://www.airtist.com/bacchus
 

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS
[koormuziek] Het moet niet altijd pop zijn - koormuziek kan ook hemels zijn. Dat bewijst dit jongenskoor. Indrukwekkend mooi. Je kan bij Airtist een twintigtal songs gratis downloaden.
http://www.airtist.com/Les-Petits-Chanteurs-a-La-Croix-De-Bois
 

VRIJDAG HOORSPELDAG: ALLE HANEN HETEN THEO
Misja, een bekende actrice, is overleden, en de koffietafel wordt voorbereid. Die staat, hoe kan het anders, midden op het toneel. Haar moeder en de trouwe souffleur inspecteren de tafel. Onderwerp van gesprek: de Theo Mannbouwmeesterring, de ring van de beste actrice. Die moet nu doorgegeven worden aan haar opvolgster. Maar plots blijkt de ring verdwenen…
Een stuk over de toneelwereld, en de dood. Sterke beeldspraak, en sterke karaktertekeningen: Dora Van der Groen schittert als de oude, dementerende actrice; Joost Prinsen zet een trouwe souffleur neer, die zelfs de boodschappen voorfluistert bij de bakker; Guusjes peelt Struik, het nichtje, dat zelfs nog geen voornaam gekozen heeft voor haar toneelcarrière. Het beeld van de levende kerststal in de kerk, met de lugubere engel daarboven, blijft lang op je netvlies gegrift…
http://hoorspel.wordpress.com/2009/08/12/alle-hanen-heten-theo/


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Beter is de vijand van goed
- Voltaire, Frans filosoof en schrijver - 
De nieuwe oogstCOLOR HUNTER: KIES K(L)EURIG

Op deze website kan je een afbeelding uploaden, en dan krijg je de kleuren die erin gebruikt zijn. Zo kan je de kleuren van je pagina afstemmen op de afbeelding (of omgekeerd).(Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://colorhunter.com/
 

YEBOL: EEN NIEUWE ZOEKER
Ondernemers en techneuten laten zich blijkbaar niet afschrikken door het overdonderend succes van Google en Co, en brengen toch nog een nieuwe zoekmachine uit. Die belooft, net als Wolfram Alpha, "semantisch" te zijn, dus niet alleen naar woorden te kijken maar ook naar hun betekenis. Yebol maakt gebruik van een combinatie van algoritmes en menselijke kennis, om een webgids samen te stellen voor elke zoekterm. Maar helaas wil dit, net als bij de andere semantische zoekmachines zeggen, dat deze zoekmachine voornamelijk Engels praat...
[Taal: Engels]
http://www.yebol.com/
 

ERROR MELDINGEN OP DE MEEST GENANTE PLAATSEN

Een leuke fotoreportage van errormeldingen op toch wel heel vervelende plekken: een grote billboard op een appartementsgebouw, een pinautomaat, zelfs een video-gitaar en het aankondigingenbord in een metrostel!
Elke foto is vergezeld van een uitleg. Leuk!
[Taal: Engels]
http://www.pcworld.com/article/169444/when_error_messages_cause_a_scene.html
 

TRUSTYOU: JE VAKANTIE PLANNEN
Het jonge bedrijf TrustYou heeft een zoekmachine uitgebracht waarbij je op zoek kan gaan naar hotels, en aan de hand van de commentaren en waarderingen van andere internauten kan beslissen of het hotel jou wel aanstaat. Je kan er ook zoeken op basis van trefwoorden zoals "centrally located" "hotels for swimming", "design hotels", enz. Ook hotels in België en Nederland worden besproken. Je krijgt ook foto's van het hotel, prijzen, en een opsomming van de commentaren. Handig!
[Taal: Engels]
http://www.trustyou.com
 

CRUISE BRUISE
Cruises zijn "in". Maar dat wil niet zeggen dat het daar allemaal peis en vree is - denk maar aan enkele kapingen, massale voedselvergiftigingen, quarantaines na het uitbreken van geheimzinnige ziektes die zich de afgelopen jaren voorgedaan hebben.
Deze site verkneutert zich in deze onzaligheden. Bommen, aanvallen van terroristen, epidemies, zelfs schepen die gezonken zijn: alles staat hier vermeld. Maar lees dit niet indien je juist een cruise geboekt hebt! (Met dank aan lezer Ryan voor de tip)
[Taal: Engels]
http://www.cruisebruise.com
 

HOE BEL JE INTERNATIONAAL?

Een simpele site, maar gewoon erg handig. Want hoe vaak is het je al niet gebeurd dat je niet weet hoe je naar het buitenland moet bellen? Ben je in België, dan is het simpel - dan draai je eerst 00. Maar wat wanneer je in Nederland of Frankrijk bent? Deze site vertelt het je. Gewoon het land invullen waar je je bevindt, en het land waarnaar je wil bellen, en je krijgt de overeenkomstige telefooncode. (Bron: Wim W)
[Taal: ENG]
http://www.simplecountrycodes.com/
 

MEDIA CONVERTER
Erg simpel: wil je een bestand naar een ander formaat omzetten, dan kan je dat op deze website doen. Je kan een link invoeren, een bestand uploaden, of bladeren doorheen Youtube. Daarna kan je het bestand omzetten naar het gewenste formaat. Er bestaat ook een extensie voor Firefox, waarmee je de omzetting met één klik kan uitvoeren. Deze dienst is wel "fremium" - dat wil zeggen: de basisdienst met 5 conversies is gratis. Wil je meer bestanden omzetten, of grotere bestanden, dan moet je een betalend abonnement nemen. (Tip: WIm W)
[Taal: Engels]
http://www.mediaconverter.org/
 

GRATIS FOTO'S OM TE GEBRUIKEN
Je kent allicht Getty Images, een online database met beelden van professionele fotografen die je -tegen betaling- kan aankopen. Maar er is ook een rubriek bij Getty Images, waar je foto's kan vinden die je gratis mag gebruiken, ook voor commerciële doeleinden. (Tip: WIm W)
[Taal: Engels]
http://www.gettyimages.com/CreativeImages/RoyaltyFree
 

DOWN FOR EVERYONE?
Je hebt het verleden week gehoord: populaire sites als Twitter waren urenlang onbereikbaar, als gevolg van een hack-aanval. Maar soms gebeurt het dat je een bepaalde site niet kan bereiken. Dat wil dan eigenlijk niet zeggen dat die site uit de lucht is - het kan gewoon zijn dat de site vanuit België of vanuit jouw provider niet bereikbaar is.
Hoe komt je dat te weten? Simpel: via deze site. Down for everyone or just for me (plat voor iedereen of enkel voor mij?) test vanop verschillende punten uit de wereld of een bepaalde site bereikt kan worden, en geeft je het resultaat.
[Taal: Engels]
http://downforeveryoneorjustme.com/#
 

HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: STERRENNIEUWS
Een sympathiek initiatief: de mediawebsite Sterrennieuws, die normalerwijze nieuws brengt over sterren, is met een ruiltocht gestart. Vliegende reporters Tom en Robrecht gingen op weg met één visitekaartje, om zoveel mogelijk BV's te vragen om een item af te staan voor de ruiltocht. Het uiteindelijke resultaat van de ruiltocht wordt dan geveild, en de opbrengst gaat naar het project "Kris & Yves gaan bouwen", van de bekende "Man bijt hond"  reporters Kris & Yves.
[Taal: NL]
http://www.sterrenruil.be/
http://www.krisenyvesgaanbouwen.be/
 

HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: RENTE OP DE VOET
Wil je een huis of appartement kopen, en bent u op zoek naar de voordeligste rentevoet voor een hypotheeklening? Deze site kan je daarbij helpen. Het is een web 2.0 site, in die zin dat de gebruikers zelf kunnen vertellen welke rentevoet zij verkregen hebben bij de bank, en het daardoor gemakkelijker wordt om de rentes te vergelijken.
[Taal: NL]
http://www.renteopdevoet.be/
 

HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: ZB DIGIGAAL
Een uitstekend blog over allerlei onderwerpen en interessante sites die Edwin Mijnsbergen uit Middelburg tegenkomt. De man heeft iets met bibliotheken, en je vindt er dan ook heel wat postings over bibliotheken en cultureel beleid. De postings zijn in uitstekend Nederlands geschreven, humoristisch en ook kritisch.
[Taal: NL]
http://www.zbdigitaal.nl/
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: HERBELEEF DRANOUTER
Verleden weekend had het folkfestival van Dranouter plaats. Kon je er niet bij zijn, dan kan je op de website van Radio1 terecht: daar vind je namelijk interviews met de artiesten, maar ook akoestische sessies, heel exclusief!
[Taal: Engels - NL]
http://www.radio1.be/programmas/exit-live/exit-live-op-dranouter
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: FOTOGRAAF DENIS
Een Belgische fotograaf, die eigenlijk alledaagse dingen fotografeert, maar heel helder, en vanuit een speciale optiek. Want dat is wat van een fotograaf een goéde fotograaf maakt: het oog voor een speciaal beeld.(Bron: Walkignmen.be)
[Taal: Engels]
http://www.denisdenis.be/
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: ALLTELLERINGET
Wat je met photoshop kan doen, dat kan je op deze site bekijken. Knappe foto's, maar nog knapper bewerkt om een speciaal effect toe te voegen, waardoor de foto's surrealistisch worden. De Margritte of de Dali onder de fotografen als het ware!(Bron: Walkingmen.com)
[Taal: ---]
http://www.alltelleringet.com/
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://hoorspel.wordpress.com 
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be
 
 


 

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia
- Website Brein nog steeds uit lucht
AMSTERDAM - De website van auteursrechtenorganisatie Stichting Brein is al zeker drie weken uit de lucht....
http://www.ad.nl/multi-media/3423888/Website_Brein_nog_steeds_uit_lucht.html
- Franse tiener gewond door iPhone
MARSEILLE - Een Franse tiener heeft licht letsel aan zijn oog opgelopen toen de display van de iPhone van...
http://www.ad.nl/multi-media/3427074/Franse_tiener_gewond_door_iPhone.html
- Strippoker op de Wii verboden
'Aussies' kunnen niet genieten van een potje strippoker op de Wii. De Australische overheid vindt het nieuwe Wii-spel Sexy Poker, van uitgever...
http://www.sportwereld.nl/poker/3421695/Strippoker_op_de_Wii_verboden.html
 
 
 

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/
- Home Theater Internet Connection Kit
Netgear heeft een set op de markt gebracht om video- en audio-apparatuur via het stopcontact met het thuisnetwerk en internet te verbinden.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=26865
- Alternatief voor de Windows Calculator
NLCK is een rekenmachine die op een andere, meer plezierige, manier werkt dan de calculator van Windows
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=26862
- BD-Live: Blu-ray en internet
BD-Live is een functionaliteit die je op steeds meer blu-ray spelers tegenkomt. Het geeft je - vanaf je televisie  -toegang tot een schat aan informatie en extra's op internet.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=26859
 
 
 

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- Hoofdtelefoon voor de smartphone gebruiker
De jongste Mobile on-ear hoofdtelefoon van Bose werd speciaal ontwikkeld voor gebruikers van een mobiele telefoon met muziekfunctie.
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=4347
- Philips brengt intieme massageapparaten op de markt
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=4258
- Waterdichte camcorders van Sanyo
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=4304
 
 
 
 


*** COMPUTER WORLD
http://www.computerworld.be/
- Cloud computing doet zijn intrede in de politiek
Moet de overheid niet kiezen voor Software as a Service en Cloud computing? In de Verenigde Staten stellen sommige drukkingsgroepen zich die vraag.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=20278&style=99896
- 4.500 HP PC’s in Brugge
De komende jaren zal de Stad Brugge 4.500 HP PC’s aankopen, voornamelijk kantoorcomputers.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=20271&style=99896
- De baas van Google stapt uit de beheerraad van Apple om belangenconflict te vermijden
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=20259&style=99896
 
 
 
 

*** PC WORLD
http://www.pcworld.be
- Facebook: seks, ruzie en jaloersheid!
Wie er nog aan twijfelde, mag er zich voortaan bij neerleggen. Sociale netwerken drijven de jaloersheid binnen koppels enkel op de spits.
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/internet/facebook-seks-ruzie-en-jaloersheid.cfm
- Nokia en Microsoft: samenwerking rond Office-applicaties
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/windows--os/nokia-en-microsoft-samenwerking-rond-office-applicaties.cfm
- Windows 7 E(urope): Game Over
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/windows--os/windows-7-e-urope--game-over.cfm
 
 
 

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/
- sekkaki.be gelanceerd
Enkele weken geleden heeft het agentschap Proximity BBDO het project The Farm gelanceerd. Daarbij krijgen 12 jongeren drie weken lang de kans om hun eerste stappen te zetten in de reclamewereld. De 12 uitverkorenen hebben zopas het eerste pop-up publiciteitsagentschap ter wereld gelanceerd.
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=5734
-  Internet Explorer 6: nog 5 jaar te leven
Microsoft overweegt naar eigen zeggen niet om de ondersteuning van Internet Explorer 6 nu al stop te zetten. Meer nog, het bedrijf garandeert het systeem nog...
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=5732
-  Een Spaans bedrijf verwerft Scoopeo
Enkele maanden geleden kondigden wij de sluiting aan van Scoopeo, een van de eerste klonen van Digg voor de Franstaligen. Nu wordt dit bedrijf overgenomen door...
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=5731
 

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info
- Windows Games op Linux
http://computertaal.info/2009/08/13/windows-games-op-linux/
- Ontbijt of toch internet?
http://computertaal.info/2009/08/13/ontbijt-of-toch-internet/
- Vuilnismanden op SSD’s
http://computertaal.info/2009/08/13/vuilnismanden-op-ssds/
 
 
 
 

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net
- Ov-planner 9292 richt zich voorlopig alleen op iPhone
15:17 - Reisplanner 9292 richt zich voorlopig alleen op het maken van een applicatie voor de iPhone. Andere platformen, zoals Windows Mobile, Android en Symbian, ontberen nog een downloadwinkel met goede betaalfunctie, vindt de ov-planner. »
http://tweakers.net/nieuws/61824/ov-planner-9292-richt-zich-voorlopig-alleen-op-iphone.html
- China ziet af van verplicht internetfilter
13:42 - De Chinese regering ziet af van de wettelijke verplichting voor pc-fabrikanten om het omstreden Green Dam-internetfilter op nieuwe computers te installeren. Voor internetcafés en scholen wordt echter een uitzondering gemaakt. »
http://tweakers.net/nieuws/61819/china-ziet-af-van-verplicht-internetfilter.html
 
 
  
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


TIPS VOOR WEBWERKERS: VODCASTING - HOE KUN JE VIDEOBESTANDEN DELEN MET JE BEZOEKERS?
Deel 1: Wat is een vodcast?
De naam 'vodcast' is een combinatie van twee woorden, namelijk: 'vod' (Video On Demand) en 'broadcast' (het Engelse woord voor uitzenden). Een vodcast is dus letterlijk een video-uitzending.
Een vodcast kun je gebruiken om bijvoorbeeld nieuwsitems, productdemonstraties, talkshows enzovoort te verspreiden via internet. Een vodcast is als het ware een eenvoudig videobestand dat je door middel van een RSS-feed kunt bekijken op jouw computer of (draagbare) mediaspeler.
Het verspreiden van een vodcast
Wat heb je nodig? Je hebt uiteraard een videobestand nodig dat je met jouw bezoekers wilt delen. In deze uitleg gebruik ik een .avi-videobestand, maar andere formaten zijn ook mogelijk. Om het videobestand gemakkelijk te kunnen verspreiden gaan we een RSS-feed gebruiken. In Web Succes Magazine nummer 150 heb ik jou laten zien hoe je zelf een RSS-feed kunt maken: http://www.alphamegahosting.com/wsm150.html#1. Met een paar aanpassingen kunnen wij deze RSS-feed geschikt maken om eenvoudig een videobestand te verspreiden.
Barry Adams, Alphamega Hosting
Tekst overgenomen uit Web Succes Magazine
© 2009 Alphamega
http://www.websuccesmagazine.com
 

TIPS VOOR WEBWERKERS: VODCASTING - HOE KUN JE VIDEOBESTANDEN DELEN MET JE BEZOEKERS?
Deel 2: Aan de slag
Dit is de voorbeeldfeed die we gaan aanpassen: (om te voorkomen dat de browser waarin u deze tip leest, de code meteen parst inplaats van weer te geven, zetten wij een . na elke "open tag" (<.) Bij het verwerken van deze code in jouw website moet je uiteraard dit . weer verwijderen)
<.?xml version="1.0"?> <.rss version="2.0"> <.channel> <.title>jouwdomeinnaam.nl - Restaurant Recensies<./title> <.link>http://www.jouwdomeinnaam.nl/<./link> <.description>Restaurant Recensies.<./description> <.item> <.title>Restaurant De Zoete Inval<./title> <.link>http://www.jouwdomeinnaam.nl/rss/dezoeteinval.html<./link> <.description>Recensie: Restaurant De Zoete Inval<./description> <./item> <.item> <.title>Restaurant De Zure Oprisping<./title> <.link>http://www.jouwdomeinnaam.nl/rss/dezureoprisping.html<./link> <.description>Recensie: Restaurant De Zure Oprisping<./description> <./item> </channel> </rss>
We zien in dit voorbeeld twee items met recensies over restaurants. Het eten bij restaurant De Zoete Inval was erg lekker, en daarom zijn we teruggegaan om een videoverslag te maken van dit geweldige restaurant. Om dit verslag toe te voegen aan de huidige RSS-feed moeten we een nieuw item creëren.
Dit is een voorbeeld van hoe een item met een videobestand er uit kan zien:
<.item> <.title>Restaurant De Zoete Inval (Video Verslag)<./title> <.description>Videoverslag van Restaurant De Zoete Inval<./description> <.pubDate>Wed, 30 May 2008 08:45:20 GMT<./pubDate> <.enclosure url=http://www.jouwdomeinnaam.nl/rss/verslag.avi length="3" type="video/mp4"/> <./item>
Barry Adams, Alphamega Hosting
Tekst overgenomen uit Web Succes Magazine
© 2009 Alphamega
http://www.websuccesmagazine.com
 

TIPS VOOR WEBWERKERS: VODCASTING - HOE KUN JE VIDEOBESTANDEN DELEN MET JE BEZOEKERS?
Deel 3: waaruit bestaat een video-item?
Een video-item bestaat uit de volgende vier delen:
1. title (dit is de titel van het artikel)
2. description (dit is de link naar het artikel)
3. pubDate (dit is de datum en tijd van publiceren)
4. enclosure url (hier staat de locatie, de lengte en het type van het videobestand
Als we dit item toevoegen aan de voorbeeld-RSS-feed komt het er als volgt uit te zien.
<.?xml version="1.0"?> <.rss version="2.0"> <.channel> <.title>jouwdomeinnaam.nl - Restaurant Recensies<./title> <.link>http://www.jouwdomeinnaam.nl/<./link> <.description>Restaurant Recensies.<./description> <.item> <.title>Restaurant De Zoete Inval<./title> <.link>http://www.jouwdomeinnaam.nl/rss/dezoeteinval.html<./link> <.description>Recensie: Restaurant De Zoete Inval<./description> <./item> <.item> <.title>Restaurant De Zure Oprisping<./title> <.link>http://www.jouwdomeinnaam.nl/rss/dezureoprisping.html<./link> <.description>Recensie: Restaurant De Zure Oprisping<./description> <./item> <.item> <.title>Restaurant De Zoete Inval (Video Verslag)<./title> <.description>Videoverslag van Restaurant De Zoete Inval<./description> <.pubDate>Wed, 30 May 2008 08:45:20 GMT<./pubDate> <.enclosure url=http://www.jouwdomeinnaam.nl/rss/verslag.avi length="3" type="video/mp4"/> <./item> <./channel> <./rss>
Nu kun je het bestand opslaan en uploaden naar jouw website. De naam mag je zelf verzinnen, als het maar eindigt op .xml. In dit voorbeeld gebruik ik nu vodfeed.xml als bestandsnaam. Je mag ook zelf bepalen waar je het bestand gaat uploaden. Als voorbeeld zet ik het bestand in een map die ik 'rss' noem. Vergeet niet het videobestand op de juiste locatie op je homepage te zetten.
Het webadres naar het rss-bestand komt er dus zo uit te zien:
www.jouwdomeinnaam/rss/vodfeed.xml
Via de website http://feedvalidator.org/ kun je controleren of het rss-bestand dat je gemaakt hebt voldoet aan de richtlijnen.

Barry Adams, Alphamega Hosting
Tekst overgenomen uit Web Succes Magazine
© 2009 Alphamega
http://www.websuccesmagazine.com
 

TIP: IS JOUW COMPUTER KLAAR VOOR WINDOWS 7?
Hebben de lovende commentaren over Windows 7 jou kunnen overtuigen, en sta je te springen om over te schakelen op de nieuwe versie van het Microsoft OS? Dan moet je toch nog even wachten. Want wie zegt dat jouw systeem wel klaar is voor de overschakeling? Heef jouw computer de nodige hardware aan boord om Windows 7 in ideale omstandigheden te draaien?
Microsoft heeft gelukkig een tool uitgebracht waarmee je dit kan nagaan. De tool scant jouw systeem af, de programma's en de toestellen, en maakt netjes een rapport op waarin staat of jij (of liever: jouw computer) de grote sprong kan wagen.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=1b544e90-7659-4bd9-9e51-2497c146af15
 

TIP EXCEL: HOE KAN JE BLADEN IN EXCEL BEVEILIGEN MET EEN PASWOORD?
Soms wil je een Excel rekenblad beveiligen vooraleer je het aan een klant geeft, zodat zij het niet ongewild kunnen wijzigen, want het is eigenlijk de bedoeling dat zij de gegevens in het rekenblad kunnen bekijken, maar niet bewerken.
Hoe maak je zo'n beveiliging?
Ga naar het tablaadje Review, en klik op Protect Sheet; je krijgt nu een pop-up: Protect Sheets. Vink aan: Protect worksheet and contents of locked cells. Geef een paswoord in - daarmee kan men de beveiliging mee opheffen. In dit tabblaadje kan je ook aanduiden of bepaalde functies al dan niet uitgevoerd mogen worden: kolommen, cellen of rijen formateren, rijen of kolommen invoegen enz. Sluit af met OK.
Om een beveiligd blad in Excel te ontsluiten, ga je naar Review en klik op Unprotect Sheet. Nu moet je het paswoord ingeven.
http://www.lytebyte.com/2009/06/14/how-to-protect-and-unprotect-sheets-in-excel-with-password/
 

Voor deze rubriek danken wij
Gerard Schaefers (Sjeef): http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html 
Van alles halen, (bijna) niets betalen...DE BESTE ZOEK-ADD ONS VOOR FIREFOX: 1 - PAGE NOT FOUND
Firefox extensie - freeware
In deze reeks, waarop medewerker Wim Wylin onze aandacht vestigde, en die te vinden is bij PC Welt, gaan we in op add-ons voor Firefox die je kunnen helpen bij het zoeken op het web.
De eerste is 404: Page not found. Hoe vaak gebeurt het niet dat je, wanneer je een url aanklikt, een errormelding krijgt die zegt dat de pagina niet meer bestaat. Maar soms bestaat die pagina nog wel - in de cache van Google, of in het webarchief Archive.org. Deze extensie zal, wanneer je een errormelding krijgt, gaan zoeken of er van deze pagina een archief bestaat. (Tip: Wim W)
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/4693
http://www.pcwelt.de/start/software_os/online/praxis/2099801/die_besten_such_addons_fuer_firefox/index.html
 

DE BESTE ZOEK-ADD ONS VOOR FIREFOX: 2 - ADD TO SEARCHBAR
Firefox extensie - freeware
Heel wat websites bieden een zoekfunctie om binnen die site te zoeken. Met deze extensie kan je deze zoekfunctie ook opnemen in het lijstje met beschikbare zoekers in de zoekbalk. Na installatie van de extensie kan je op die website het zoekvak rechtsklikken, en uit het context menu de optie "toevoegen aan zoeklijst" kiezen. Voortaan kan je vanuit de zoekbalk deze site rechtstreeks doorzoeken.
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/3682
 

DE BESTE ZOEK-ADD ONS VOOR FIREFOX: 3 - ALL THE INTERNET
Firefox extensie - freeware
Met deze extensie kan je 100 zoekmachines oproepen vanop de zoekbalk. (Tip: Wim W)
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/12614
 

DE BESTE ZOEK-ADD ONS VOOR FIREFOX: 4 - BING
Firefox extensie - freeware
Ook de ontwikkelaars van Microsoft hebben een extensie uitgebracht voor Firefox, waarmee je de Bing zoekmachine in het zoekvak kan oproepen. (Tip: Wim W)
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/10434
 

DE BESTE ZOEK-ADD ONS VOOR FIREFOX: 5 - BING VS GOOGLE
Firefox extensie - freeware
Met deze extensie kan je een zoekopdracht ingeven en dan de resultaten vergelijken tussen Google en Bing.
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/12661
 

DE BESTE ZOEK-ADD ONS VOOR FIREFOX: 6 - COOLIRIS
Firefox extensie - freware
Dexe extensie is dan weer gespecialiseerd in het zoeken naar afbeeldingen op het internet. De gevonden beelden worden dan meteen ook getoond in 3D.
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/5579
 

DE BESTE ZOEK-ADD ONS VOOR FIREFOX: 7 - CUSTOMIZEGOOGLE
Firefox extensie - freeware
Met deze extensie krijg je extra mogelijkheden om Google aan jouw voorkeuren aan te passen. Zo kan je ook links naar concurrerende zoekmachines laten vertonen zoals Yahoo of Ask.com, de reclame uitschakelen, cookies verwerpen, enz. Deze opties gelden niet alleen voor de zoekmachine Google, maar ook voor de andere sites uit de Google-stal, zoals Gmail, Google Groups of Maps.
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/743
 

DE BESTE ZOEK ADD-ONS VOOR FIREFOX: FOXLINGO
Extensie voor Firefox - freeware
Kom je bij je zoektocht terecht op een website in een andere taal? Geen probleem, Foxlingo kan ze voor jou vertalen. Er worden 45 talen ondersteund. Als toemaatje vind je ook nog eens 100 links naar website over het leren van vreemde talen.
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/2444
 

VRIJDAG ALTERNATIEVE OS: BLACKBERRY - BUBBLE ARMY
Blackberry mobiele telefoon - $2,99
Tetris heeft het al jaren geleden bewezen: de meest verslavende spelletjes zijn vaak de simpelste. Dat is ook het geval bij Bubble Army. Elke speler heeft een reeks ballonnetjes, die een aantal legers bvatten. Elke keer je een ballon aanvalt, verliest die de helft van zijn vijanden. Het is de beodeling dat je alle neutrale en vijandelijke ballonnetjes overneemt om zo het hele bord te controleren.
http://store.blackberryrocks.com/product.asp?id=32183&n=Bubble-Army
 

VRIJDAG ALTERNATIEVE OS - IPHONE - ITERMINAL
iPhone mobiele telefoon - business toepassing
Dit is een mobiele app waarmee je kredietkaart betalingen kan ontvangen. Het programma zelf is gratis, maar je moet wel een abonnement nemen van 25 $ per maand bij het bedrijf dat de betalingen verwerkt.
http://www.pcworld.com/appguide/app.html?id=116921
 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.
 
 


Het laatste woord....Lezer Henk reageert op het artikel over de herwaardering van het album en het hoesje ervan:
<<<
Dag Hilde,

Het is mooi dat de grote muzieklabels het 'album' weer in ere willen herstellen, maar het zou heel wat efficienter en plezieriger zijn geweest wanneer ze dit format niet jarenlang op een schandalige wijze hadden verwaarloosd en nagenoeg om zeep geholpen. Ik spreek dan vooral vanuit de jazzhoek waar juist complete albums (meestal van een studiosessie of live-concert) zonder meer het belangrijkst zijn, maar toch ook vanuit de popscene - denk maar aan de geweldige albums van de Beatles. Daar hoorde inderdaad de verklarende tekst bij (vaak door de producer zelf of een zeer ter zake kundige schrijver), werkfoto's, uitgebreide opnamegegevens en natuurlijk als eerste de soms sublieme cover-art.

Het was een teken van volstrekte liefdeloosheid hoe de releases vaak op cd uitkwamen - de tekst als een onleesbare vlek terugverkleind tot
12 cm en met weglating van soms heel essentiële gegevens als opnamedata en spelersopgave. Het enige wat er over het algemeen niet om loog was de prijs die men ervoor dorst te vragen. Zelfs toen door het internet en de mp3-compressie de kosten van distributie tot een fractie deden inschrompelen dorst men ook voor bestaand materiaal keihard rondom 10 euro te eisen. En dit terwijl het downloaden, branden, voorzien van een doosje en het bij elkaar scharrelen van hoes en gegevens allemaal op jezelf neerkwam. Allemaal met een beroep op die arme muzikanten, die nagenoeg allemaal al ruimschoots onder de groene zoden vertoeven.

Henk de Boer
>>> 
 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante,
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool
- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn 

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste. 


 


AFSLUITER VAN DE WEEK
"Je weet dat ze zeggen 'Je kan niet zonder liefde in het leven'? Wel, zuurstof is nog veel belangrijker".
House M.D., tv-figuur