Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 2/4/2009 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 13
Nummer 593 van 28/3/2009Gegroet lezer,

Deze week een iets meer gevarieerd aanbod nieuws, alhoewel Google toch weer met een groot deel van de aandacht gaat lopen. Maar wat ons het meeste bijgebleven is van alle nieuws deze week, is het bericht dat Last.FM betalend wordt voor de Europeanen (met uitzondering van de Duitsers), en dat alle artiestenpagina's van MP3.com overgezet worden naar Last.fm. Het lijkt erop dat "gratis" muziek op het web stilaan aan het uitsterven is. Gelukkig is Jamendo er nog!

Omdat Twitter al evenmin uit het nieuws weg te slagen is, zijn wij in onze rubriek Tips gestart met een reeks tips voor Twitter. Hoe begin je eraan, hoe vind je vrienden, hoe kan je het doorzoeken, welke hulpmiddelen kan je gebruiken? Dit en nog veel meer vindt u vanaf deze week in onze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier; hou het droog, en bij leven en welzijn tot volgende week!

Hilde
 Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.GOOGLE: MEER DAN HELFT VERZOEKEN TOT VERWIJDEREN VAN CONTENT NIET GELDIG
Zoals verleden week bericht, heeft Google een standpunt ingenomen in de discussie rond het voornemen om gebruikers in de toekomst van het internet afsluiten, indien zij betrapt worden op het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermde content.
De gebruiker zou drie keer een waarschuwing krijgen, en na de derde keer zou zijn internetverbinding afgesloten worden. Google vindt dat hiermee de "fundamentele en procedurale rechten van de gebruikers in gedrang komen, omdat men zich enkel baseert op aantijgingen en de bewijslast omkeren zodat de gebruiker moet aantonen dat er geen inbreuk was".
Het is inderdaad zo dat volgens de voorstellen die nu in Frankrijk en Nieuw-Zeeland ter tafel liggen, de wet uitgaat van het feit dat het volstaat dat een auteursrechthebbende (de artiest zelf of een vereniging zoals Sabam, RIAA enz) beweert dat er een inbreuk is. Bewijslast is niet vereist, laat staan een proces, zodat het haast onmogelijk is voor de beschuldigde om zich te verdedigen.
Google toont met cijfers aan hoe gevaarlijk dit wel is. Van alle verzoeken om bepaalde content te verwijderen, die volgens de Digital Millennium Copyright Act een inbreuk zou maken op de auteursrechten, is 57% afkomstig van bedrijven die hun concurrenten hiermee wilden raken; 37% van de verzoeken was helemaal geen geldige copyright claim.
Met andere woorden: wie gaat er in de toekomst in Nieuw-Zeeland of Frankrijk beoordelen of een claim wel gerechtvaardigd is? Zolang die vraag niet beantwoord is, zal de invoering van de "graduele verwittigingen" wet tot heel wat rechtsonzekerheid leiden...
http://pcworld.co.nz/pcworld/pcw.nsf/feature/93FEDCEF6636CF90CC25757A0072B4B7
 
 

JAMENDO LANCEERT "GRADUELE BEDANKINGEN"

Even terugkomend op vorig bericht, willen wij toch dit sympathieke initiatief vermelden dat de muzieksite Jamendo gelanceerd heeft. Uit protest tegen de wet met de graduele verwittigingen, die in Frankrijk de wet HADOPI genoemd wordt, heeft Jamendo de "graduele bedankingen" gelanceerd.
Duizenden artiesten willen immers graag dat hun muziek gedownload wordt, via Jamendo of via de P2P netwerken. Downloaden via het internet is immers niet altijd synoniem met pirateren - er bestaan zoveel legale initiatieven om muziek of andere content via P2P netwerken aan te bieden.
Daarom stelt Jamendo het volgende voor. HADOPI stuurt een mail met een verwittiging naar de "piraat" downloaders? Jamendo stuurt een mail met een bedankje naar elke internaut die een van de vele songs gratis downloadt vanop haar site. Die mail zal de internaut aanmoedigen om de muziek met zijn vrienden te delen.
HADOPI wil bij een tweede overtreding een aangetekende brief sturen? Jamendo zal aan haar trouwste downloaders een brief sturen om te bedanken alsook een "handlangers kit", die bestaat uit stickers en allerlei documentatie.
HADOPI wil het internetabonnement afkoppelen van de "recidivisten"? Jamendo zal hen in zekere manier vergoeden. Elke internaut die een van de commerciële abonnementen op Jamendo Pro kan verkopen, krijgt een maand internet aansluiting terug. Jamendo biedt immers sinds kort dit abonnement aan handelszaken aan: zij kunnen in hun zaak non-stop muziek spelen, gekozen uit de grote cataloog (meer dan 200.000 titels) van Jamendo. En daarmee krijgen de beginnende artiesten dan kans om door te breken.
Protest dus op een ludieke manier. Goed gevonden!
http://blog.jamendo.com/2009/03/12/hadopi-jamendo-lance-le-remerciement-gradue/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Hadopi
 

GMAIL: VOORTAAN LINK PREVIEWS EN EEN "OOPS" KNOP

De jongens en meisjes van Google Labs blijven maar dapper aan de gang met hun kookpotten. En wat serveren zij vandaag? Om te beginnen previews. Wanneer je deze optie activeert, zal een mail die een link bevat naar Yelp, Flickr, Picasa Web Albums of YouTube meteen ook een preview van tamelijk goede kwaliteit bevatten van de content waarnaar deze link verwijst.
Wat toch wel handig is. Heeft iemand bijvoorbeeld een link gestuurd naar een filmpje op YOuTube, dan zal de afbeelding van dat filmpje gewoon onderaan de mail verschijnen, alsof het als bijlage verstuurd was. Gedaan dus met de "Rickroll", het fenomeen waarbij iedereen een link kreeg dat naar een bepaald filmpje verwees!
Google moedigt ook andere sites aan om hun content als preview te laten bekijken.
Een andere nieuwigheid is een soort "oops" button - het is te zeggen: je kan voortaan een mail waarvan je spijt hebt dat je hem verzonden hebt, terugroepen, tenminste als je dat binnen de 5 seconden doet na verzending. Je hebt dus 5 seconden tijd om tot inkeer te komen na de vlammende mail die je aan je baas gestuurd had...
Waarom deze button nodig is? Gmail heeft immers geen "outbox" zoals desktop mailprogramma's: eens je op "send" drukt, is de mail weg. Bij de meeste desktop programma's kan je ervoor kiezen dat een mail dan eerst naar het postvak "uit" gaat, en pas verzonden wordt de volgende keer je je mailprovider contacteert.
http://news.cnet.com/8301-17939_109-10200042-2.html?tag=nl.e433
http://googlesystem.blogspot.com/2009/03/undo-sending-gmail-message.html
 

BLOGGERS VERKLAREN JOURNALISTIEK VOOR DOOD
Een opmerkelijk artikel dat wij vonden bij The Inquirer, over reporter Sylvie Barak, die SXSW Interactive bezocht. Dat is een grote happening rond alle aspecten van de nieuwe media van muziek en games, tot technologie en films.
Uiteraard werd er op die bijeenkomst heel wat geblogd, maar nog meer getwitterd. De reporter maakt een haarscherpe analyse van de uitwassen van de fenomenen bloggen en twitteren. Op de vraag "Wat ben je aan het doen" kreeg de reporter van de Twitteraar het antwoord "Ik retweet een tweet over hoe je beter kan twitteren". En een blogger antwoordde: "Ik heb al vijf blogs, en ik denk erover om een zesde te openen". En waarover blog je dan? "Ach, weet je, over alles..."
De auteur heeft een keihard oordeel over dit soort bloggers: narcistische, oppervlakkige "hipsters" die geen zier geven om feiten. Of om het controleren van feiten. Enkel het voedsel geven aan geruchten telt, en dat in een constante stroom van 140 karakters. Een leegte vullen met niet mooi onder woorden gebrachte, meestal onintelligent, door bedrijven gesponsorde prietpraat.
Een blogger echter vond dat dit de juiste manier van werken is. "Journalistiek is ten dode opgeschreven, omdat jullie het nieuws niet snel genoeg kunnen brengen". "Wij horen iets, en zetten het op het web. Jullie moeten het allemaal 'officieel' doen, en het duurt een uur eer het verhaal online staat. Wij zijn als fastfood." De nagel op zijn kop. Maar of de blogger zich ervan bewust was dat hij hiermee juist het gevaar van het verspreiden van ongecontroleerde geruchten aantoonde, dat laten wij in het midden...
De reporter kwam ook Guy Kawasaki tegen, een befaamde blogger, en in onze ogen toch een ervaren journalist. Ook aan hem werd gevraagd of bloggen het einde betekent van de journalistiek. Zijn antwoord was dan ook iets meer doordacht. "De vraag die relevanter is, is of Twitter het einde betekent van het bloggen. Maar het antwoord op beide vragen is neen. Al deze technologieën maken de taart groter, betekenen niet noodzakelijkerwijze dat dezelfde taart op een andere manier verdeeld wordt."
Tussen haakjes: sommigen noemen Twitter het Facebook van de haastige mens: je moet er geen profiel aanmaken, je kan meteen aan de slag, je moet maar korte teksten intikken, en het kost allemaal zoveel minder moeite. Wat waarschijnlijk ook een van de redenen is waarom Twitter zo'n groot succes heeft. Is Twitter voor het bloggen, wat bloggen is voor de journalistiek? Daar moet toch even over nagedacht worden.
http://www.theinquirer.net/inquirer/opinion/479/1051479/bloggers-declare-journalism-dead
 

VROEGE APRILGRAP OP TWITTER
We blijven nog even bij Twitter. Een van de "voordelen" van Twitter is dat berichten snel verspreid worden, dankzij de praktijk van het "retweeten" - je pikt een boodschap op, en zendt die door naar je vrienden.
Dat dit niet zonder gevaar is, omdat je niet altijd weet of het oorspronkelijk bericht wel op waarheid berust, werd deze week bewezen. Grapjassen hadden namelijk het bericht de wereld ingestuurd dat Twitter, nu iedereen lid wil worden van de populaire microblogdienst, ook betalende accounts in het leven zal roepen. Deze accounts, die de namen van vogels dragen (alluderend uiteraard op "twitter" of sjilpen)zouden gradueel zijn: hoe duurder de account, hoe langer de boodschappen die je mag versturen. Voor 250 dollar per maand zou je bijvoorbeeld boodschappen tot 500 karakters mogen versturen. Voor dat bedrag zou je ook 1.000 willekeurig gekozen volgelingen krijgen, inbegrepen drie "beroemde personen".
Goed gevonden. Dat wel. Zo goed gevonden zelfs, dat het bericht voor waar overgenomen werd, en de hele Twitter-sfeer rond ging. Wij houden ons hart al vast voor 1 april - wat staat ons die dag te wachten op Twitter??
http://www.pcworld.com/article/161681/article.html?tk=nl_dnxnws
 

GOOGLE STREETVIEW VEROVERT EUROPA STORMENDERHAND

Nadat Google in 2008, ter gelegenheid van de Tour de France, zijn Street View dienst in Frankrijk lanceerde, is de ontdekkingstocht van Frankrijk in straatbeelden verder gezet. 33 bijkomende steden werden in kaart gebracht, wat het totaal op een zestigtal steden brengt, die je nu via het internet kan bekijken. Bij Journal du Net vind je een fotoreportage met beelden uit enkele van deze steden. Aan jou om via Google Maps de steden verder te ontdekken.
Ondertussen zijn ook beelden van Groot-Brittannië online gezet. En zoals te verwachten was zijn er op de beelden die van de Britse straten genomen zijn, af en toe mensen te zien, soms in compromitterende situaties. Het zoeken en vinden van hilarische beelden op Google Streetview is immers al uitgegroeid tot een nationale sport, zoals al vroeger verteld.
Google heeft dan ook al verschillende beelden terug moeten verwijderen - ofwel omdat daar mensen herkenbaar te zien zijn, ofwel omdat zij te zien zijn in poses die de bezoekers choqueren. Zo valt er een man te zien die de inhoud van zijn laatste maaltijd op de stoep aan het deponeren was - of liever: dat viel er te zien, want het beeld is ondertussen op vraag van de bezoekers verwijderd. Ook het beeld van een man die uit een seksshop kwam is verwijderd.
Maar volgens Google valt het aantal foto's dat verwijderd moest worden al bij al nog mee. Google heeft dan ook speciale software in gebruik die automatisch gezichten en nummerplaten herkent en onherkenbaar maakt.
Wij zijn alvast benieuwd naar de eerste beelden van België die binnenkort te zien zouden moeten zijn...
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/actualite/google-street-view-visite-30-nouvelles-villes-francaises/google-street-view-visite-30-nouvelles-villes-francaises.shtml
http://www.theage.com.au/news/technology/google-removes-uk-street-view-images/2009/03/21/1237526372194.html
http://maps.google.com
 

ZORGT NIEUWE DIENST ONLIVE VOOR REVOLUTIE IN DE GAMES?
De nieuwe dienst OnLive wil videogames brengen zonder de hardware, en dreigt daarmee de stoel onderuit te schoppen van Nintendo, Microsoft en Sony. De dienst, een initiatief van Steve Perlman die ook achter WebTV zit, en van Mike McGarvey van Eidos, maakt gebruik van cloud computing: door middel van een speciaal procedé om data te comprimeren, waarop OnLive een patent heeft, worden videogames gebeamd aan zulke kwaliteit dat het beeld er niet onder leidt.
Wat dus wil zeggen dat een "fatsoenlijke" internetverbinding nodig is - 1,5 megabit is een absoluut minimum; wil je de beelden in 720 p resolutie zien, dan heb je 5 mbps nodig.
Maar daarmee stopt het dan. Want je hebt voortaan geen speciale spelcomputer meer nodig: zelfs een gewone netbook klaart de klus, zolang je maar Windows XP of Vista hebt. Maar je kan ook gebruik maken van de speciale set-top box die OnLive zal uitbrengen, en die je dan met je gewone tv kan verbinden. In dat geval kan je gebruik maken van speciale controllers, in plaats van muis en klavier, wat natuurlijk prettiger spelen is. Omdat dit doosje USB poorten bevat, ondersteuning voor vier Bluetooth toestellen, optische en HDMI verbindingen, kan je er allerlei controllers op aansluiten.
En dan begin je maar te spelen. Voortaan zal je dus alle mogelijke games kunnen spelen, of ze nu gemaakt zijn voor Sony PSP, Xbox, of Wii. Wij moeten je er niet bij vertellen dat de fabrikanten van deze gameconsoles niet gelukkig zijn met deze nieuwe ontwikkeling...
http://www.pcworld.com/article/161853/
 

GOOGLE RESULTATEN: LANGERE PREVIEWS, EN BETERE VERFIJNING
Of je nu vragen hebt bij de stilaan toch beangstigend wordende dominantie van Google of niet, het valt niet te ontkennen dat de zoekgigant aan de weg blijft timmeren. Altijd maar beter, altijd maar meer opties, dat is wat Google beoogt. "Wij willen alle informatie ordenen", is het motto van Google, of dat nu gaat over informatie die vrij op het web te vinden is, of over boeken die ingscand worden, of muziekvideo's die gecatalogeerd worden...
Deze week kondigde Google aan dat er twee nieuwe verbeteringen gemaakt werden bij Google search. Om te beginnen vindt je voortaan een lijst met handige verwante zoektermen. Let wel: dit is iets dat voorlopig enkel beschikbaar is bij Google.com - bij Google.be of Google.nl zal je dit experiment niet kunnen herhalen.
Zoek je bijvoorbeeld naar "principles of physics" (de principes van de fysica) dan zal het algoritme van Google verstaan dat enkele andere termen verwant zijn met deze zoekopdracht, zoals "angular momentum", "big bang", "quantum mechanic", en zel het deze termen onderaan de pagina vermelden onder de hoofding "Searches related to: principles of physics".
Deze mogelijkheid zal in de volgende dagen en weken uitgebreid worden naar 37 talen.
Een tweede nieuwigheid is dat je voortaan kan opteren om langere uittreksels (wat Google "snippets" noemt) te zien van teksten. Bij de zoekresultaten zie je immers telkens de titel van de pagina of het artikel in het blauw, daaronder twee lijnen tekst, als uittreksel van deze webpagina, en daaronder de link. In dat stuk tekst worden de zoektermen, telkens zij voorkomen, in het vet gedrukt.
Geef je echter een langere zoekterm in (en dat gebeurt steeds meer, zo blijkt uit recente cijfers), dan zijn die paar lijntjes tekst meestal niet voldoende om je de nodige informatie en context te geven over de vermelde pagina. Daarom worden deze uittreksels voortaan langer - niet alle resultaten echter, sommigen blijven beperkt tot twee lijntjes. Wat dit veroorzaakt is ons nog niet duidelijk.
http://googleblog.blogspot.com/2009/03/two-new-improvements-to-google-results.html
 

12 SECONDS VRAAGT AANDACHT VOOR EARTH HOUR
Deze weekend doet de wereld het licht uit, een uur lang. Op zaterdag 28 maart tussen 20u30 en 21u30 moet de aarde donker worden, als bewijs dat de burgers stemmen voor moeder aarde, en tegen het broeikaseffect. De lichtknop wordt het bolletjespotlood eigenlijk waarmee jij je stem kenbaar maakt.
Het is al de derde keer dat Earth Hour gehouden wordt: in Sydney deden in 2007 2,2 miljoen gezinnen en bedrijven het licht een uur lang uit. In 2008 was de boodschap stilaan de wereld aan het veroveren, en deden 50 miljoen mensen mee. De Golden Gate brug in San Francisco, het Colosseum in Rome, het Opera House van Sydney baadden allemaal in duisternis. En dit jaar wordt natuurlijk op een wereldwijde reactie gehoopt - een streefdoel van 1 miljard mensen is vooropgesteld.
Daarvoor worden alle mogelijke middelen ingeschakeld. Op de sociale netwerken zijn er speciale groepen waarvan je dan "vriend" of volgeling kan worden. Er is ook een speciale site in het leven geroepen, waar mensen filmpjes van 12 seconden online kunnen zetten waarin zij vertellen wat zij in dat uur gaan doen.
Met andere woorden: het zoveelste bewijs dat het internet ingezet kan worden als sociaal drukkingsmiddel...
http://12seconds.tv/earthhour
http://www.earthhour.org/about/
 

MYSPACE INTEGREERT NU OOK INSTANT MESSENGER IN HET PROFIEL
Sociale netwerksite MySpace heeft nu ook haar eigen instant messenger verweven in het profiel van de gebruiker. MySpaceIM was tot nu toe enkel te gebruiken vanop de desktop, maar kan nu vanuit de browser geopend en bediend worden.
Begin nu echter niet meteen te zoeken naar deze functie: voorlopig zijn het enkel de Engelstalige gebruikers uit Canada die de tool mogen uittesten; later zouden ook andere Engelstalige landen volgen, waarna ook de rest van de wereld volgt.
De chat kan opgestart worden vanuit de onderste balk van je browser. Het  chatten is niet beperkt tot mensen die tot jouw vriendenkring behoren, je kan met iedereen die je er "tegenkomt" praten. En je kan bij je instellingen ook aangeven dat je "onzichtbaar" bent, zodat je vrienden of kennissen je niet lastigvallen wanneer je niet gestoord wil worden.
Een mooie verbetering, maar eigenlijk redelijk laat in vergelijking met de andere netwerken. Facebook biedt een dergelijke instant messaging functie al veel langer aan. Maar daar is gebleken dat de gebruikers niet erg happig zijn op deze functie, die zij gemakkelijk uitzetten...
http://pressetext.at/news/090325002/myspace-integriert-instant-messenger-in-profile/
 

VOORTAAN BETALEN VOOR LAST.FM
Helaas, de mooie "gratis" liedjes duren niet het langst: voortaan moet je betalen wil je nog muziek in streaming formaat kunnen beluisteren van Last.fm.
Last.fm is, net zoals collega Pandora, een muziekdienst waar je muziek in een bepaald genre kan beluisteren. Je kiest niet echt zelf de songs, je kiest eerder een "kanaal" van een bepaald genre muziek. Bevalt een song je niet, dan kan je verspringen naar de volgende. Mooi. Maar om die muziek te kunnen aanbieden hebben zowel Pandora als Last.fm deals moeten afsluiten met de platenindustrie. En nu kondigt Last.fm aan dat het, omwille van die auteursrechten, voortaan geld moet gaan vragen aan alle abonnees die niet in de VS, het VK of Duitsland wonen.
Echt veel is het niet, een povere 3 euro per maand, maar voor velen zal dit de reden zijn om af te haken. De aankondiging op het blog van Last.fm vertoont, op het moment dat wij dit schrijven, maar liefst 1.119 commentaren en wij kunnen je verzekeren dat die niet tevreden zijn met deze beslissing.
Last.fm heeft het op nog een andere manier verkorven bij de internauten: het zal haar API (application program interface) niet meer openstellen voor derden, zodat die naar niet meer op kunnen bouwen. Nu zijn er immers heel wat toepassingen gemaakt die gebruik maken van het Last.fm API om de muziek op een of andere manier te brengen, waaronder verschillende toepassingen voor de mobiele telefoon. Pocket Scrobbler voor Windows Mobile, Mobbler voor Symbian, FlipSide voor Blackberry... het zijn maar enkele van de programma's die binnenkort hun muziekbron opgedroogd zullen zien. De reden voor deze beslissing? Opnieuw de auteursrechten: de platenmaatschappijen dulden niet dat de muziek gestreamd wordt vanop mobiele toestellen.
Moeten wij je daar nog bij vertellen dat ook deze beslissing op het nodige boe-geroep onthaald werd?
Lees zelf de commentaren op onderstaande links.
http://i.gizmodo.com/5183443/lastfm-silences-third+party-mobile-apps
http://blog.last.fm/2009/03/24/lastfm-radio-announcement
http://www.last.fm/group/Last.fm+Web+Services/forum/21604/_/517212/1#f8972747
 

VAN WIE ZIJN DE UURROOSTERS VAN DE TREINEN EN DE VERTRAGINGEN?
In het vorige artikel hadden wij het al over derden die informatie van een bepaalde dienst (Last.fm in dit geval) verwerken in hun eigen nieuwe dienst, door gebruik te maken van de API: de programmeurs konden via die API aan de gegevens, en goten die dan in een nieuw kleedje. Dit heet eigenlijk een mashup, en is een van de pijlers van het Web 2.0.
Maar zo'n mashup bestaat alleen bij de gratie van degene die zijn API (en zijn gegevens) beschikbaar stelt. Draait die de kraan toe, dan wordt die nieuwe toepassing van de kaart geveegd.
Dat stelde BBC-reporter Cellan-Jones vast. Hij maakt namelijk al een tijdje gebruik van een app op zijn iPhone, die hem informatie verschaft in real time (dus inbegrepen vertragingen) over de uurroosters van de treinen. Deze week vernam Cellan-Jones echter dat de dienst ermee stopt, omdat de licentie voor de gegevens in real time, die de dienst had afgesloten met National Rail Enquiries, niet vernieuwd wordt.
Maar groot was de verwondering toen Cellan-Jones enkele dagen later moest vaststellen dat National Rail Enquiries met een eigen app uitkwam, waarvoor dan wel betaald moest worden (4,99 pond), terwijl de originele app gratis was. Past dat eigenlijk wel, dat de gebruiker geld aangerekend wordt voor deze informatie? Zou deze informatie niet gratis moeten zijn, omdat zij de gebruiker kan helpen overstappen van auto naar trein?(1)
Een tweede bericht hierover kwamen wij tegen bij de podcast van Tros Radio Online (2). Daarin wordt gemeld dat de NS sinds kort een mobiele reisbegeleider aanbiedt, die je op je mobiele telefoon kan installeren (en die dus wél gratis is). Alleen: hij werkt niet op alle telefoons, enkel op sommige modellen. Webontwikkelaars vragen daarom aan de NS om de reisinformatie vrij te geven, zodat zij aan de slag kunnen om die aan te passen voor de andere telefoons. Maar de NS wil dat niet doen, omdat zij controle willen behouden over hoe deze informatie verwerkt wordt, en vooral dat de informatie correct gebruikt wordt, en de reiziger niet misleid wordt.
Ons lijkt het dat over deze materie het laatste woord nog niet gezegd is. Je kan alvast de meningen van de verschillende partijen beluisteren in de uitzending van 21 maart.
http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2009/03/who_owns_train_times_or_th.html
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/radio1/tros/radioonline/20090321-17.wma?start=25:21
 

GRATIS MUZIEK OP HET WEB BINNENKORT VERDWENEN?
Wij vertelden het gisteren al: de gratis streaming muziek bij Last.FM houdt op. Voortaan moet je, tenzij je in de VS, VK of Duitsland woont, 3 euro per maand betalen om naar de muziek te mogen luisteren. Maar het is niet het enige slechte nieuws uit muziekland dat te rapen valt: nog andere berichten vielen deze week in onze mailbox waarin gemeld wordt dat deze of gene gratis dienst ermee ophoudt.
Om te beginnen SpiralFrog. Bij deze dienst kon je gratis muziek downloaden, mits je af en toe naar een advertentie luisterde. Blijkbaar waren de inkomsten uit die advertenties niet voldoende om te overleven, want deze week kondigde SpiralFrog aan dat de dienst opgedoekt wordt.

Verder kregen wij, op juist dezelfde dag als de melding dat Last.fm voortaan betalend wordt, een mail van de muzieksite MP3.com waarin aangekondigd wordt dat alle artiestenprofielen en alle muziek overgeheveld wordt naar Last.fm. Nu is (of liever: was) MP3.com een van de sites waar wij ontelbare gratis muziek gevonden hebben, en die ook aan onze lezers doorgegeven. Ook deze bron van gratis muziek zal dus opdrogen, omdat Last.fm betalend wordt.
Nog een andere site die muziek in streaming formaat aanbiedt, Imeem, zou volgens waarnemers in moeilijke papieren zitten. Voorlopig is er nog geen sprake van sluiting, maar diezelfde waarnemers menen dat die niet lang meer zal uitblijven.
En dan is er nog iTunes. Apple kondigde vandaag aan dat het dan toch afstapt van de eenheidsprijs van 99 dollarcent per song: de populairste songs zullen vanaf 7 april 1,29 $ kosten, alsook een selectie klassieke tracks.
Akkoord, het is crisis. En de platenindustrie zal wel een reden hebben om  (meer) geld te eisen van de internauten om muziek te mogen downloaden/in streaming te beluisteren. Maar is dit wel het goede moment om die prijsverhogingen door te voeren? Nu eindelijk de internaut een beetje 'opgevoed' raakte, zijn leven aan het beteren is, en eerder geneigd is om legaal te downloaden in plaats van illegaal te delen via de P2P netwerken? Valt het niet te vrezen dat de internaut, die ook de crisis voelt, terug zal grijpen naar het illegaal downloaden?
In onze ogen is deze nieuwste evolutie in muziekland dan ook helemaal niet positief...
http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/international/37337/le-site-de-musique-gratuite-spiralfrog-disparait.shtml
http://nl.com.com/view_online_newsletter.jsp?list_id=e585
http://www.latimes.com/business/la-fi-cotown-itunes26-2009mar26,0,5579880.story
 

PANDA BRENGT GRATIS TOOL UIT OM PROBLEEM MET AUTORUN OP TE LOSSEN
Wellicht heb je gehoord dat virus- en malware makers tegenwoordig een nieuwe manier gevonden hebben om hun waar te slijten: zij maken misbruik van de "autorun" feature bij Windows. Autorun is namelijk een tool waarbij uitvoerbare bestanden zoals .exe onmiddellijk gestart worden wanneer je een nieuw medium aansluit op je computer - een USB stick bijvoorbeeld, of een cd.
Uiteraard is die autorun gemakkelijk voor de gebruiker, maar nu blijkt hij ook een risico geworden te zijn. Onder andere malware zoals de Conficker worm kan via autorun op de USB stick verspreid worden. En daarom is het maar beter dat Autorun uitgeschakeld wordt.
Daarvoor zorgt een kleine software van het beveiligingsbedrijf Panda, Panda USB Vaccine, die je nu gratis kan downloaden. Hij zorgt ervoor dat Autorun uitgeschakeld wordt voor de hele PC of enkel voor een bepaalde USB drive. Het is maar een klein progje, en na download moet je het niet echt installeren, gewoon het programma draaien (dubbelklikken op het programma). Nu kan je op een button klikken om je computer te vaccineren, met andere woorden Autorun uit te schakelen. Via dezelfde knop kan je Autorun later terug inschakelen. Je kan ook een USB drive aansluiten, en ervoor kiezen om Autorun enkel voor die drive uit te schakelen. Maar in dit geval is het wel een permanente stap, en kan je op die bepaalde drive Autorun nooit meer inschakelen.
http://www.pcworld.com/article/161951/article.html?tk=nl_dnxnws
http://www.pandasecurity.com/usa/homeusers/downloads/usbvaccine/
 

LELIJKE WORM HEEFT HET GEMUNT OP GEWONE ROUTERS THUIS EN KABELMODEMS
Nu we toch bezig zijn over beveiliging, gaan we je even heel, heel bang maken. Er is immers een nieuwe worm gesignaleerd, die in Australië ontstaan zou zijn, en die bekend staat als psyb0t of Bluepill. Het gevaarlijke aan de worm is dat hij 55 verschillende gewone thuis-routers en DSL/kabelmodems kan infecteren, waaronder veel gebruikte merken zoals Linksys en Netgear.
De worm gaat via het internet langs bij deze routers, en gaat dan raden naar inlog en paswoord. Hij heeft een database van 6.000 veelgebruikte usernamen en 13.000 populaire paswoorden. En hij probeert die dan allemaal uit. Bij de meeste gewone thuis-routers kan je onbeperkt proberen in te loggen, en daarmee zijn zij een gewillig slachtoffer voor een dergelijke worm. Bovendien is zo'n router en modem, in tegenstelling tot jouw pc, 24 uur op 24 aangesloten op het internet (tenzij je de stekker uittrekt uiteraard). De psyb0t heeft dus tijd genoeg om alle combinaties uit te proberen.
En als dat nog niet beangstigend genoeg is, blijkt het dat het erg moeilijk is om vast te stellen dat je geïnfecteerd bent door psyb0t. En daarmee is deze worm uiteraard erg geschikt om een botnet te creëren...
De moraal van het verhaal? Ga als de weerlicht aan de slag met je router en wijzig het paswoord. Haal er desnoods de handleiding bij of ga naar de website van de fabrikant voor instructies, maar doe iets!
http://www.networkworld.com/news/2009/032509-nasty-new-worm-targets-home.html?Inform=nl&netht=rn_032509&nladname=032509dailynewspmal
  
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


 UTOPOLIS ZENDT GOODIES NAAR DE GSM VAN BEZOEKER BIOSCOOP
Bioscoopketen Utopolis mag dan al minder bekend zijn in ons land, de keten is in ons land toch vertegenwoordigd in verschillende steden (Aarschot, Lommel, Mechelen, Turnhout) en heeft ook in het buitenland verschillende zalen.
De keten pakt nu uit met een primeur in de Belgische zalen: als ecologisch alternatief voor de traditionele flyer zal de bioscoop de bezoekers voortaan verwelkomen met relevante info, die via bluetooth naar de gsm van de bezoeker gestuurd wordt. De bezoeker kan bovendien kiezen om ook flashy wallpapers te ontvangen en een overzicht van de nieuwste films. Zelfs kortingsbonnen voor snoep in de candybar zijn mogelijk.
Wat wij vooral interessant vinden is het feit dat verstrooide bezoekers er zelfs aan herinnerd kunnen worden dat zij hun gsm moeten uitzetten wanneer de film begint...
Hoe de dienst werkt? De eerste keer je zo'n zaal, voorzien van een UTOPOLIS hotspot, binnenkomt, moet je de bluetooth functie op je gsm inschakelen. Dan krijg je een sms die vraagt of je gratis gebruik wil maken van de dienst. Zeg je ja, dan krijg je voortaan bij het betreden van de foyer een bericht met de filminfo. Handig - en gratis: omdat gebruik gemaakt wordt van Bluetooth, moet Utopolis niet via de providers gaan om de trailers door te sturen naar de gebruikers.
http://www.utopolis.be/index.php?page=139&id=28
 

BETAAL VOORTAAN MET PINGPING
Een kinderlijkere naam had men haast niet kunnen kiezen voor de nieuwe mobiele betaaldienst, doch dat zullen we maar met de mantel der liefde bedekken - het zou wel eens een belangrijke ontwikkeling kunnen worden in de handel via het mobieltje.
De nieuwe dienst is afkomstig van Belgacom, dat onlangs een belang nam van 40% in de mobiele betalingenspecialist Tunz. en enkele maanden geleden ook Mobile-For, het bedrijf gespecialiseerd in het mobiel betalen van het parkeerticket. Belgacom gelooft namelijk rotsvast in het mobiele betalen. Het betalen van de parkeermeter via sms, het betalen van een tramticketje via sms: het kent immers een groot succes, en dat doet veronderstellen dat andere mobiele microbetalingen mogen volgen.
Zo wil het samenwerken met Accor Services voor elektronische Ticket Restaurants via het mobieltje, met Delhaize, waar je zou kunnen betalen met microbetalingen en de elektronische Ticket Restaurants, en met Coca Cola: voortaan zou je je cola aan de automaat kunnen betalen met je mobiele toestel.
Deze dienst voor microbetalingen zal dus Ping.ping heten (www.pingping.be). Wat ons doet denken aan de grap: hoe heet een faillissement in het CHinees? Pingping foetsie..
Er komt ook een internationale dienst om geld naar het buitenland te sturen vanop je gsm: HomeSend. Momenteel kan dat al vanuit België naar NoorAfrika. Later zouden andere regio's volgen.
http://www.pingping.be
http://www.eservglobal.com
 

TOCH ANDROID G1 VERKRIJGBAAR IN BELGIË
Tot nu toe moesten de Belgische internauten het doen zonder mobiele toestellen met daarop het Android besturingssysteem. Voor het eerste toestel met Android aan boord, de HTC Dream G1, werd immers een exclusief samenwerkingsakkoord getekend met operator T-Mobile, die helaas niet in ons landje actief is.
De webwinkel Hotgsm.be nam nu echter het initiatief om dit toestel toch in ons land aan te bieden, en ook de opvolgers zullen via Hotgsm.be verkrijgbaar zijn. Met deze toestellen kan je je echt in het Google-wereldje wentelen: hij bevat een rechtstreekse link naar jouw Google-account, zodat contacten die je op het toestel toevoegt, meteen ook in de Gmail account weer te vinden zijn. En uiteraard  draaien Google Maps, Gmail, Calendar en YouTube perfect op het toestel.
Maar hoe zit het dan, vroegen wij ons af? Kan je gewoon zo'n toestel aankopen, je eigen simkaart (met G4 optie boven je abonnement) in het toestel stoppen, en meteeen gaan surfen om van alle genoegten te genieten van de G1?
"Dat klopt", aldus Pim Spaanderman van Hotgsm.be. "Het toestel is geheel sim-lock vrij. Enkel de instellingen van de provider (Proximus) dienen ingevoerd te worden. Hiervoor hebben wij een bijsluiter toegevoegd".
En wat dit dan mag kosten? 399 euro, wat toch heel wat goedkoper is dan wat de iPhone kost....
http://www.hotgsm.be
 

EMO JASJE LAAT JE EEN FILM "VOELEN"
De ervaring bij het bekijken van een film zal binnenkort nog "gevoeliger" worden, want je zal de spanning echt gaan voelen, dankzij deze nieuwe gadget: de "emo jacket". Die bevat 64 onafhankelijke aandrijvingspunten (actuators), verspreid over armen en torso. Zo kan de indruk gewekt worden dat je aangeraakt wordt. De signalen worden doorgegeven vanop een speciale dvd.
Maar wees gerust; het is niet de bedoeling dat, als de hoofdpersoon een gemene klap in de maag moet incasseren, jij die dan ook zou voelen. Je zou eerder een gevoel van spanning voelen in je ledematen, of een rilling over je rug.
Een paar AA-batterijen volstaat om de jas een uur lang energie te geven - wat natuurlijk niet voldoende is: de meeste films duren toch langer. De makers werken dan ook aan een systeem voor langer batterijleven.
Is er ook een broek bij dat jasje? Neen. Om redenen die je wellicht kan raden - vibrerende redenen wel te verstaan. Alhoewel wij ons best kunnen voorstellen dat een handige fabrikant van porno-artikels meteen een porno-broek zal uitvinden, met bijhorende dvd, en daarmee groot succes zal kennen!
http://spectrum.ieee.org/mar09/8287
http://news.cnet.com/8301-17938_105-10203113-1.html
 

EN HOE IS HET MET IPV6?
Zoals het al vaker gezegd is: de ip-adressen zijn bijna op. Het is dringend tijd dat er overgeschakeld wordt op de nieuwe versie van het protocol dat internetadressen omzet naar cijfertjes: IPv6. Maar toch gebeurt die overschakeling erg traag, alhoewel dit protocol al enkele jaartjes beschikbaar is.
Wat is de reden daarvoor? Je kan natuurlijk het probleem van de kip en het ei aanhalen: er wordt zo weinig gewerkt met IPv6 omdat de routers dit niet aankunnen, en er zijn zoweinig IPv6 routers omdat het IPv6 protocol zo weinig gebruikt wordt. Maar er is meer aan de hand, en de gemeenschap van internetingenieurs (Internet Engineering Task Force) geeft het toe: er is een grote fout gemaakt door het IPv6 protocol niet achterwaarts compatibel te maken met IPv4. Want als dat wel het geval geweest had, dan had alle hardware en alle netwerk backbones geleidelijk aan vervangen kunnen worden, tot alles op IPv6 draaide. Maar de bedenkers van IPv6 hadden geen rekening gehouden met het feit dat sommige IPv4 toestellen nooit naar IPv6 geüpdate zouden worden, waardoor sommige IPv6 netwerken toch nog met IPv4 toestellen zouden moeten communiceren.
Een interessant verhaal, waarover je meer leest bij Networkworld.
http://www.networkworld.com/news/2009/032509-ipv6-mistake.html?netht=ts_032509&nladname=032509dailynewspmal
 
  
 
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Telefoon opladen in tien seconden met superbatterij
http://www.hln.be/hln/nl/958/Multimedia/article/detail/761939/2009/03/12/Telefoon-opladen-in-tien-seconden-met-superbatterij.dhtml

*** eBay verwijdert miljoenen namaakartikelen van de online veilingsite - fabrikanten vinden dat eBay verantwoordelijk gesteld wordt voor het aanbieden van namaak.
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=090323001

*** Vrachtwagentjes van DHL worden slimmer: nieuw logistiek besturingssysteem wordt getest.
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=090324004

*** TomTom brengt twee nieuwe toestellen uit: ONE IQ Routes en XL IQ Routes. Deze "IQ Routes" vertellen de weg op een manier die alleen de goed geïnformeerde plaatselijke bevolking kent.
www.tomtom.com

*** Beveiligingsbedrijf McAfee kondigt aan dat haar antivirus- en antispyware pakketten voortaan reeds Windows 7 bèta ondersteunen.
http://www.businesswire.com

*** De Willie Wortels van het Massachusetts Institute for Technology (MIT) hebben een techniek ontwikkeld om lithium-ion batterijen in slechts enkele seconden op te laden.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=25735

*** Gratis muzieksite Spiralfrog verdwijnt - inkomsten uit reclame blijken toch niet voldoende.
http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/international/37337/le-site-de-musique-gratuite-spiralfrog-disparait.shtml

*** Vanaf 1 april wordt Yez.be www.vlanshop.be; je zal er zoals altijd gratis zoekertjes kunnen plaatsen om allerhande objecten te kopen en verkopen.
http://wwwvlanshop.be

*** Belkin roept op eigen initiatief Powerline adapters terug in Europa; het gaat om Powerline-startpakketten (F5D4073), Powerline AV-startpakketten (F5D4074) en Powerline-adapters (F5D4073S en F5D4074S). Op onderstaande site kan je het serienummer van jouw product controleren.
http://www.belkin.com/productservices

*** EU haalt in recordtempo nieuwe afspraken voor mobiele roaming kosten door het parlement
http://www.pcworld.com/article/161870/article.html?tk=nl_dnxnws

*** Makers van malware gebruiken tegenwoordig SEO om hun producten aan de man te brengen.
http://vocuspr.com/VocusEU/Url.aspx?517692x2463028x-2711696

*** Stopkinderporno.be is uit de lucht, maar nog altijd bereikbaar via de .eu en de .com variant
http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=14351&RubriekID=35&UserID=17&ab=55304

*** Internet en telefoon in België nog altijd duurder dan in de buurlanden
http://www.lecho.be

*** Internetcomplot tegen Q-music: de radio-stunt van Q-music lijkt een gijzeling te worden. Op sites als Facebook wordt opgeroepen om de actie te dwarsbomen. Intussen doet concurrent MNM een tegenactie. Al blijven zij daarbij wél op de begane grond.
http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=14352&RubriekID=35&UserID=17&ab=30337

*** Het Duitse filiaal van Amazon schaft portokosten voor de Belgische klanten af.
http://www.express.be
* HD Radio Reaches Major Milestones: 1,000 Multicast Stations Now On-Air & 100 Unique Receivers to Choose From
http://media.prnewswire.com/en/jsp/latest.jsp?resourceid=3947877&access=EH
 
 


Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetMAYA FILIPIC - BETWEEN TWO WORLDS
[akoestische piano] Na onze omzwermingen om nieuwe sites te ontdekken waar je gratis muziek kan downloaden, zijn we toch terug beland bij onze favoriete plekjes, waaronder Jamendo toch de kroon spant. HIer vind je echt goede artiesten, met professioneel gemaakte albums.
neem nu Maya Filipic. Zij brengt akoestische piano, zelf gemaakte stukken, die heel fijn zijn, heel delicaat en broos, en prachtig om aanhoren, heel zuiver uitgevoerd. En het hele album is gratis te downloaden bovendien!
http://www.jamendo.com/en/album/29279
 

SEAN FOURNIER
[easy listening] Pop van een grote meneer. Vrolijk opgewekte songs, met mooi arrangement of gewoon akoestisch. Of het nu gaat om "Broken Stereo" of "Goodbye", de songs zijn goed uitgewerkt, met een afwisselend ritme, en mooi gezongen. Ook hier weer het hele album (6 nummers) gratis te downloaden.
http://www.jamendo.com/en/album/36026
 

THE DADA WEATHERMAN
[pop/folk] Pop/folk in een modern kleedje - noem het alternatieve folk. Simpele songs die iets gemoedelijks over zich hebben. Bij sommige songs is het gitaarspel erg belangrijk. Niet alle songs zijn van even goede kwaliteit, maar over het algemeen toch een erg interessant album - 16 songs gratis te downloaden!
http://www.jamendo.com/en/album/35540
 

ROGER SUBIRANA - POINT OF NO RETURN
[new age] Muziek die erg filmisch aandoet. New Age, maar dan met een ondertoon van supsense, niet vrijblijvend voortkabbelend. Goed opgebouwde combinatie van elektronische muziek met klassieke instrumenten. Pyramix bijvoorbeeld neemt je al meteen mee, in gedachten, naar een scène waarbij een held koortsachtig voortijlt, op weg om zijn dringende opdracht uit te voeren (zijn geliefde redden?).... Knappe muziek! Het album van 13 songs is gratis te downloaden. Je kan het zelfs als widget op je blog zetten.
http://www.jamendo.com/en/album/24858
 

SONIC MYSTERY - GREAT MOVES
[Lounge / new age] Elektronische muziek, erg ritmisch, zonder daarom dance muziek te zijn. Eerder lounge, ontspannen, met exotische drums. Deze songs waren, volgens de makers, eigenlijk gemaakt als muzikale achtergrond voor theatershows. Zij zijn dan ook erg afwisselend. En wij lusten er wel pap van!
http://www.jamendo.com/en/album/38075
 


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Huilen is het redmiddel van gewone vrouwen, maar de ondergang van de mooie.
- Oscar Wilde - 
 
De nieuwe oogst


PLUGG 2009: APPSYNTH
Verleden week werd in Brussel "Plugg 2009" gehouden, een conferentie die startende internetbedrijven een duwtje in de rug wil geven. Echt veel publiciteit is er niet gemaakt rond deze conferentie, alhoewel hier starters uit heel Europa aan bod kwamen. Sant in eigen land zullen we maar zeggen?
Voor ons is dit natuurlijk dé kans om eens kennis te maken met deze bedrijven en te zien wat zij online te bieden hebben. Wij lopen gewoon even het lijstje alfabetisch af, zodat jij zelf even ook een blik kan werpen op deze starters.
Om te beginnen is er Apsynth. Dat is een website die de niet-programmeurs wil helpen om hun eigen kantoortoepassingen te maken, en die dan online te verdelen. Momenteel is de site nog in gesloten bèta, maar in mei zou ze van start gaan. De site wil 50.000 toepassingen aanbieden en 10.000 abonnees hebben tegen 2009
http://www.apsynth.com/
 

PLUGG 2009: BEEBOLE
Tweede in de rij is BeeBole. Dit Belgische bedrijf heeft professionele webtoepassingen ongwikkeld voor KMO en zelfstandigen; momenteel gaat het om beheertools (voor uitgaven, facturatie...) en een kalender, maar later zouden meer tools volgen. De gebruikers kunnen deze tools rangschikken in een portaalsite die in ASP modus bereikbaar is. Beebol zou binnenkort in bèta openen.
http://beebole.com/en/
 

PLUGG 2009: BUBOK
Derde in dit lijstje is Bubok, met roots in Spanje. Bubok is een online dienst voor het uitgeven en verkopen van boeken - een beetje te vergelijken met Lulu.com. De amateur-schrijver kan er zijn werk publiceren en rechtstreeks aan het publiek verkopen. Er worden ook supplementaire diensten geleverd zoals het herlezen door een professionele corrector.
http://www.bubok.es/
 

PLUGG 2009: CONTEXTIN
Wij zetten ons alfabetisch lijstje met de genomineerden voor Plugg 2009 verder met het Israëlische bedrijf dat ContextIn gemaakt heeft. Dit is een adverteerdienst: gebaseerd op een algoritme en semantische analyse  in verschillende talen beweert ContextIn om de voornaamste onderwerpen te kunnen vinden van gelijk welke webpagina, en overeenkomende advertenties te kunnen plaatsen.
http://contextin.com/
 

PLUGG 2009: CANNYBILL
Nog een starter die niet meteen voor de gewone internaut, maar wel voor bedrijven bedoeld is, is CannyBill. Deze online tool voor facturatie en online betaling richt zich tot zelfstandigen en bevat ook tools special voor de ontwikkelaars van websites. Je kan er online een factuur aanmaken, je producten verkopen via een bestelbon, en betalingen via kredietkaart aanvaarden in een beveiligde omgeving.
http://www.cannybill.com/english.html
 

PLUGG 2009: HAMMERKIT

De derde site in dit artikel, Hammerkit, kan je de IKEA van het web noemen. Dit Finse bedrijf heeft een technologie verworven waarbij de verschillende componenten aangeboden worden waarmee professionele webtoepassingen gemaakt kunnen worden. Het klinkt een beetje vaag, maar een demo op de site verduidelijkt heel wat. Hammerkit won eerder ook al de Red Herring 100.
http://www.hammerkit.com/HK2008/index.php?article_id=10&__from_id__=57
 

PLUGG 2009: ALERTFOX
AlertFox is een product van het Duitse bedrijf iOpus; met deze tool kunnen uitgevers het verfkeer op hun site analyseren. De tool is nog in beta, maar richt zich voornamelijk tot Web 2.0 sites en de gehoste diensten (ASP of Application Service Provider). Momenteel nog gratis, maar een betalende dienst met meer opties staat op stapel.
http://www.alertfox.com/
 

PLUGG 2009: JINNI

Op deze site kan je gaan zoeken naar films. Je kan verschillende criteria invoeren, en films ontdekken die overeenstemmen met jouw smaak en je humeur op dat moment. Momenteel nog in gesloten bèta, maar volgens insiders is dit een site die een grote toekomst tegemoet gaat. Je zou er niet alleen begeleid worden bij je keuzen van films, maar die vervolgens ook op legale wijze kunnen bekijken (als download, in streaming, of via het huren van een dvd).
http://www.jinni.com/signin.html
Commentaar van lezer Ludovicus:
Jinni
helemaal akkoord met de potentiële kenmerken van deze site.
Ik probeerde 12 monkeys te zien, via Amazon, maar dat is alleen voor US-citizens, niet voor transatlantische autochtonen.... toch belangrijk, denk ik, wanneer je dit op Netties aankondigt.
No bad feelings! Ik heb in de States gewoond, en nu hier, en nu ben ik een soort Alien.
 
 

PLUGG 2009: DESKTOP REPORTING
Met deze site heeft de jury een erg gespecialiseerde toepassing gekozen. Met Desktop Reporting krijg je namelijk toegang tot de gegevens van Google Analytics, waarna de tool die in een gebruiksvriendelijkere manier weergeeft zodat je ze ook op je eigen desktop kan bewaren.
http://www.desktop-reporting.com/
 

HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: ZWART VAN 'T VOLK

Antwerpen is altijd een havenstad geweest, en herbergde dus altijd gasten, bezoekers. Antwerpen kende dus altijd migranten, en toen werden zij met open armen verwelkomd. De wandelbrochure "zwart van 't volk" wil deze geschiedenis illustreren aan de hand van een wandeling door de verschillende kwartieren.
[Taal: NL]
http://www.zwartvantvolk.be/
 

HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: JOBKOT
Deze zopas gelanceerde website is bedoeld voor sollicitanten en werkmensen om hun ervaringen te delen. Je vindt er ook allerlei interessante links, maar de voornaamste bedoeling is een soort plek om gewoon wat rond te hangen, en wat te praten met elkaar. Het jobkot dus,  genoemd naar de plaats waar de havenarbeiders te horen krijgen wat zij die dag moeten doen, en zij, in afwachting van die informatie, wat babbelen met elkaar.
[Taal: NL]
http://www.jobkot.be/over
 

HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS: TIP VAN DE WEEK
Elke week schrijft de auteur van de website hier een tip neer die hij regelmatig aan anderen geeft. De teksten zijn heel duidelijk, en worden uitvoerig geïllustreerd met afbeeldingen en screenshots, zodat je de uitleg uitstekend kan volgen.
Onderwerpen zijn o.a. Kolommen maken in Word, Zoektips voor Google, BCC, tabbladen, enz.
[Taal: NL]
http://pc-tipvandeweek.blogspot.com/
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: SKITTLES

Misschien zie jij ze niet meer, de banners op websites - we zijn al zo gewoon om deze banners uit ons blikveld te verbannen, omdat zij reclame zijn. Maar sommigen zijn echt wel leuk, en heel, heel ingenieus gevonden. Zoals deze banner, Mix The Rainbow, gemaakt in opdracht van Skittles, waarbij je zelf muziek kan mixen. Op de site van de makers wordt de tool gedemonstreerd. Leuk!
http://portfolio.na.agency.com/creativity2008/clients/skittles/mix_the_rainbow/swf/index_01.html
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: HOE MAAK JE EEN YOUTUBE DIASHOW MET FOTO'S EN MUZIEK?
Het moet niet allemaal van één kant komen: het wordt tijd dat jij ook aan de slag gaat. Op deze site vind je aan de hand van tekst en afbeeldingen een uitleg over hoe je zelf een diashow kan maken met foto's en muziek. En er hoort zelfs een filmpje bij. Je mag ons altijd de resultaten opsturen!
[Taal: Link]
http://mediadesigner.digitalmedianet.com/articles/viewarticle.jsp?id=589574
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: SOYTUAIRE
Een prachtig gemaakte site: tegen de achtergrond van een dromerig liedje kan je de cursor bewegen; de lijnen worden omgezet in kunstige animaties. Om te bewonderen. (Bron: Walkingmen.com)
http://soytuaire.labuat.com/
 
 


Bezoek ook de andere projecten van de Netties-medewerkers:
Wim W.: http://www.tenbunderen.be/  -  http://www.nieuwsbronnen.com/
Sjeef: http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
Hilde: http://leefwijzer.wordpress.com - http://hoorspel.wordpress.com 
Bij de collega's*** BELSEC: NIEUWS OVER BEVEILIGING
(Belsec is lid van het netwerk van de Belgian Security Bloggers)
http://belsec.skynetblogs.be
 

*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multimedia
- Kerken moeten ook op Hyves
HILVERSUM - Kerken zouden meer gebruik moeten maken van het internet. Maar religieuze websites moeten wel interactief zijn. Dat was de...
http://www.ad.nl/multi-media/3106060/Kerken_moeten_ook_op_Hyves.html
- Mannen bekijken Hyves op toilet
AMSTERDAM - Steeds meer mensen gebruiken de mobiele telefoon om actief te zijn op sociale netwerken als...
http://www.ad.nl/economie/3100799/Mannen_bekijken_Hyves_op_toilet.html
- Mobiele internetters vanaf 2010 onder ‘curatele’
BRUSSEL - Mobiele internetters komen vanaf zomer 2010 automatisch onder curatele te staan, tenzij ze zelf aangeven dat niet te willen.
http://www.ad.nl/economie/3099910/Mobiele_internetters_vanaf_2010_onder_lsquocuratelersquo.html
 
 

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.fan.tv/digitaal/
- Computeren zonder sporen achter te laten
Privacy Winner is een gratis programma voor mensen die wat te verbergen hebben gesteld zijn op hun privacy.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=25848
- Scheren met je mobieltje
ROTTERDAM - Het wordt steeds gekker met mobieltjes en hun meegeleverde functies. Een fabrikant in China...
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=25848
- Schilderen en tekenen op je computer
TwistedBrush Open Studio is een echt teken- en schilder-programma. Vanuit het niets kun je er je eigen kunstwerk mee maken.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=25844
 
 

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- Daglichtsysteem ELS geoptimaliseerd
Het daglichtregelsysteem ELS, van ETAP, regelt het teveel aan kunstlicht weg. De voordelen van dit systeem zijn dan ook: energiebesparing, ergonomie, betrouwbaarheid en eenvoud. Vertrekkend vanuit ervaring ...
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=3765
- Opstartend Control4 biedt betaalbare domotica
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=3756
- iPhone applicatie voor My Home van BTicino
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=3759
 


*** COMPUTER WORLD
http://www.computerworld.be/
-I CI PARIS XL lanceert nieuwe site
ICI PARIS XL schakelde de hulp in van webagentschap Boulevart om hun website een restyling te laten ondergaan. Recent werd deze nieuwe website dan ook gelanceerd.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=19713&style=99896
- Webbedreigingen 2009 volgens Trend Micro
Malware via exploits zal zich sneller dan ooit verspreiden met het internet als belangrijkste overbrenger. In 2009 zal de samenwerking tussen beveiligingsleveranciers en rechtshandhavingdiensten toenemen om criminele organisaties op te doeken. Deze conclusies blijken uit het 'Annual Threat Report' van Trend Micro.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=19709&style=99896
- Op Chrome na alle webbrowsers gehackt in 1 dag
De Pwn2Own Contest was een zwarte dag voor alle browserontwikkelaars. In één dag tijd werden alle huidige webbrowsers gehackt door de veiligheidsexperts tijdens de CanSecWest conventie. Allemaal op eentje na; Chrome wist de indringers te weerstaan.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=19707&style=99896
 
 
 
 

*** PC WORLD
http://www.pcworld.be
-ACER aan de lijn
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/gsm-gps--pda/acer-aan-de-lijn.cfm
- Skype gaat over op VoIP voor professionals
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/other/skype-gaat-over-op-voip-voor-professionals.cfm
- Goede start voor IE8
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/internet/goede-start-voor-ie8.cfm
 
 

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/
-  Google introduceert semantiek in zoekresultaten
Google is tegenwoordig op zoveel vlakken bezig dat je bijna zou vergeten dat het in de eerste plaats nog steeds een zoekmotor is. En slechts een kleine...
http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=5353
- Communiceren, dat is spelen!
Inside: Sinds wanneer doet Microsoft aan marketing op het internet?
http://www.digimedia.be/nl/article.php?type=31&id_act=5311
-
 

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info
- Probleempje in de Nucleaire plant van Iran
http://computertaal.info/2009/03/26/probleempje-in-de-nucleaire-plant-van-iran/
- Wil de echte Kevin Mitnick recht staan?
http://computertaal.info/2009/03/26/wil-de-echte-kevin-mitnick-recht-staan/
- BlackBerry Storm-smartphone
http://computertaal.info/2009/03/26/blackberry-storm-smartphone/
 
 

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net
- Europese Commissie: mobiel bellen in Nederland goedkoop
21:07 - Het zit wel snor met de concurrentie op de Nederlandse telecommarkt. Dat concludeert de Europese Commissie na een onderzoek. Belgen zijn minder goed af: een gemiddelde beller is in België meer dan 2,5 keer zoveel kwijt dan in Nederland. »
http://tweakers.net/nieuws/59264/europese-commissie-mobiel-bellen-in-nederland-goedkoop.html
- Opera kondigt nieuwe versie Opera Mobile aan
18:21 - De Noorse browserbouwer Opera heeft een nieuwe versie van Opera Mobile aangekondigd. De Windows Mobile-browser krijgt ondersteuning voor Flash en Ajax. Daarnaast rust het bedrijf de browser uit met de compressietechniek Turbo. »
http://tweakers.net/nieuws/59260/opera-kondigt-nieuwe-versie-opera-mobile-aan.html
- Blizzard overlegt met Microsoft over volgende Xbox
http://tweakers.net/nieuws/59250/blizzard-overlegt-met-microsoft-over-volgende-xbox.html 
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


TWITTER: HOE BEGIN JE ERAAN? 1
Je kan er niet omheen: het is al Twitter wat de klok slaat. Facebook, MySpace verzinken in het niet. OK. Je geeft je gewonnen: je wil ook gaan Twitteren. Maar hoe begin je eraan? In de volgende tips begeleiden we jou bij je eerste stappen in het twitterwereldje.
Om te beginnen moet je weten wat Twitter is. Dat is een webdienst waarmee je korte boodschappen kan versturen, die dan door anderen (jouw "volgelingen" of followers) opgevolgd kunnen worden. Jij kan ook andere personen volgen. In tegenstelling tot Facebook is iemand die jou volgt niet automatisch iemand die jij ook moet volgen.
Je kan Twitter ook volgen via je mobiele telefoon. Alle Twitter-boodschappen of Tweets zijn beperkt tot 140 karakters, zodat elke boodschap verzonden kan worden in één sms. Uiteraard kan je niet veel zeggen in 140 karakters, maar dat is juist het leuke aan Twitter...
Sommigen noemen Twitter zelfs de Facebook voor de luie mensen - gewoon omdat hier niet echt de behoefte bestaat om je profiel echt uit te werken: het zijn de boodschappen die het doen!
http://www.twitter.com
 

TWITTER: HOE BEGIN JE ERAAN? 2
Voor wie is Twitter interessant? Je kan Twitter op velerlei manieren gebruiken. Je kan gewoon "lurken", een term die afkomstig is uit de IRC chat groepen, en die betekent dat je gewoon toekijkt. Je kiest dus een aantal personen om te volgen, en leest hun teksten.
Maar je kan ook actief zijn. Twitter kan bijvoorbeeld handig zijn voor groepjes vrienden, om zo met elkaar te communiceren: "ik ga naar het café op de hoek, wie gaat mee?" Maar Twitter kan ook gebruikt worden door journalisten, op zoek naar nieuws, of door mensen die op zoek zijn naar een interessant item: wat is er te doen in die stad, waar kan ik logies vinden, wie raadt mij een hotel aan, enz.
Een boodschap die je invoert bij Twitter kan privé zijn, zodat enkel jouw vrienden die kunnen zien, maar ook publiek, zodat iedereen met een Twitter account die kan lezen.
Morgen: van start.
http://www.twitter.com
 

TWITTER: HOE BEGIN JE ERAAN? 3
Ga naar Twitter (www.twitter.com) en klik op "Join for free". Nu moet je een naam kiezen, en het is eigenlijk het beste dat je nu je eigen naam gebruikt, zodat je vrienden je gemakkelijk kunnen vinden op Twitter.
Vervolgens kan je ook een foto uploaden. Kies je voor "protect my updates", dan kunnen de andere Twitteraars jouw berichten niet meer lezen, tenzij jij dat toelaat. Maar het kan leuker zijn wanneer je dit vakje niet selecteert, want dan lezen meer mensen jouw boodschappen; alles hangt af van jouw bedoelingen met Twitter uiteraard.
Na het aanmaken van je account kan je beginnen met je vrienden te vertellen dat je op Twitter bent. Je vertelt hen jouw username, of je zendt hen de link naar jouw Twitter pagina. Elke gebruiker heeft immers een Twitter pagina, in de vorm van http://www.twitter.com/jouwnaam.
Morgen: de instellingen
http://www.twitter.com/
http://news.cnet.com/newbies-guide-to-twitter/
 

TWITTER: HOE BEGIN JE ERAAN? 4

Je kan ook Twitter boodschappen naar je gsm of je IM account laten sturen. Daardoor zullen de boodschappen op deze andere media ook te lezen zijn.
Ga hiervoor naar "Home" en kies vervolgens "Device Updates" in de balk rechts. Daar kan je dan je mobiele nummer invullen. Kost het geld om de boodschappen te ontvangen? OP de pagina 'Need help" vind je de volledige instructies:
- Log in bij twitter
- Klik op Settings (rechts bovenaan, in het groene vak), kies Devices , vul je mobiele nummer in.
- Nu krijg je een verificatie code.
Controleer voor alle veiligheid bij jouw provider of de ontvangst van twitter boodschappen gratis is, zoniet kom je voor onaangename verrassingen te staan...
Morgen: je eerste boodschap
http://help.twitter.com/forums/23786/entries/14589
 

TWITTER: HOE BEGIN JE ERAAN? 5

Je eerste boodschap.
Hoe stuur je nou een boodschap? Dat kan, simpel vanop de website. Klik op "Home" en vul in het vakje bovenaan een tekst in die maximaal 140 karakters lang is. Vanop een mobiele telefoon kan het ook, maar dan kost het jou wel het bedrag van een sms. Je kan het ook doen vanop je instant messaging client (AOL, Jabber, GTalk). Gewoon de tekst invullen en op "send" klikken. Stuur je een boodschap die de 140 tekens overschrijdt, dan zal je tekst automatisch afgekapt worden.
De boodschappen die je zo verstuurt zullen gezien worden door alle internauten die jou "volgen".

Voor deze rubriek danken wij
Gerard Schaefers (Sjeef): http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
voor hun hulp nu of in het verleden.
  
Van alles halen, (bijna) niets betalen...FIREFOX EXTENSIE VOOR JE TAB PRIVACY: PAGE TITLE ERASER

Freeware
Ben je stiekem aan het surfen naar sites waar je eigenlijk niet zou mogen zijn? Maar verraden de titels in de tabblaadjes van je Firefox browser je toch nog, zodat wie meeloert over je schouder kan zien wat er geopend is op die andere tabblaadjes? Dat is nu gedaan. Je kan met deze extensie de naam van een site en het bijhorende favicon wissen van elk tabblad.
http://www.gnuman.ru/pte/
 

FIREFOX EXTENSIE VOOR JE TAB PRIVACY: PANIC
Freeware
Was je aan het surfen op plekken die een beetje verdacht zijn, en komt er iemand aan? Dan kan je met deze extensie met één druk op de knop alle tabblaadjes sluiten, en verschijnt er in de plaats een site die "normaal" is...
http://groups.google.com/group/firefox-entensions?pli=1
 

FIREFOX EXTENSIE VOOR JE TAB PRIVACY: PANIC BUTTON
Freeware
Deze extensie ligt in het verlengde van de vorige: druk op deze knop en alle Firefox vensters worden verborgen, zodat niemand kan zien welke sites je bezocht of waar je geweest bent.
http://aecreations.mozdev.org/panicbutton/index.html
 

FIREFOX EXTENSIE OM JE TE WAARSCHUWEN: DR. WEB
Freeware
Klik rechts op de link van een site die je bezoeken wil, en kies "Scan with Dr. Web". De extensie zal dan onderzoeken of de site geen virussen bevat.
http://www.freedrweb.com/browser/mozilla+firefox/
 

FIREFOX EXTENSIE OM JE TE WAARSCHUWEN: INTERCLUE
Freeware
Met deze extensie kan je de muis bewegen over een link, en dan een samenvatting krijgen van wat erachter steekt en of het een dode link is. Hij zal je ook waarschuwen voor malware en phishing sites.
http://interclue.com/
 

FIREFOX EXTENSIE OM JE TE WAARSCHUWEN: NETCRAFT

Freeware
Deze extensie installeert een toolbar, een knoppenbalk in je browser, die je dan informeert over de veiligheid van de site die je bezoekt, en je ook het IP adres toont en de lokatie van de site.
http://toolbar.netcraft.com/
 

FIREFOX EXTENSIE OM JE TE WAARSCHUWEN: PHISHTANK SITECHECKER
Freeware
Deze site waarschuwt je wanneer je op een site terecht komt dit als phishing site gesignaleerd staat, en baseert zich daarbij op meldingen van andere internauten.
http://phishtanksitechecker.com/
 

FIREFOX EXTENSIE OM JE TE WAARSCHUWEN: WOT
Freeware
Deze extensie blokkeert informatie van spam en phishing zwarte lijsten, en combineert dat met appreciaties van gebruikers. Dit heeft gezorgd voor een database die je informatie kan verschaffen over meer dan 20 miljoen websites. Ook betrouwbaarheid, reputatie van de verkoper, privacy en kindvriendelijkheid worden beoordeeld.
http://www.mywot.com/
 

VRIJDAG ALTERNATIEVE OS: BOOKWORM VOOR DE IPHONE

Een van de populairste online spelletjes, Bookworm, is nu ook beschikbaar voor de iPhone. Je moet woorden maken die in het Engelse woordenboek staan, en zo de boekenworm te slim af zijn.
Heb je geen iPhone, dan kan je het game op onderstaand adres toch nog spelen.
http://www.popcap.com/gamepopup.php?theGame=bookworm
http://www.apple.com/iphone/appstore/ Bookworm
 

VRIJDAG ALTERNATIEVE OS: CODA
Mac OS X 10.4/10/5 - 20,68 MB - shareware
Een goedkoop alternatief ($99) voor de grotere pakketten die in de handel bestaan om websites te ontwerpen. Nochtans heeft dit pakket toch ook heel wat tools.
http://download.cnet.com/Coda/3000-2213_4-10667827.html
 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.
 
 


Het laatste woord....  
 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante, 
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Frank VDW
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool
- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn 

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste. 

 

 


Afsluiter
                 AFSLUITER VAN DE WEEK
Opvoeding is een mooi ding, maar men mag niet vergeten
dat niets dat de moeite waard is om weten aangeleerd kan worden.
 - Oscar Wilde -