Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 4/9/2008 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 12
Nummer 564 van 30/8/2008
Gegroet lezer,

Editie 564 valt in uw mailbox, en ze zit weer vol met een bont allegaartje artikels: soms filosofisch, zoals de verschillende artikels over de privacy; soms technologisch, zoals het artikel over de nieuwigheden die IE8 bèta 2 en een veelbelovende extensie voor Firefox brengen; soms lyrisch, zoals de artikels over nieuwe muziek die wij via het internet hebben leren ontdekken. Kortom: bij het schrijven van deze artikels gingen er vele emoties door onze redactie heen, en wij hopen dat wij deze emoties bij u kunnen overbrengen.

Wij wensen u in elk geval veel leesplezier, en hopen u bij leven en welzijn volgende week weer aan te treffen als lezer.

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php
Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
DUITSE ARTIEST PROTESTEERT MET 70.200 FORMULIEREN TEGEN AUTEURSRECHTEN
Je zou denken dat artiesten eigenlijk wel gelukkig zijn met de auteursrechten - die zijn immers gemaakt om hun belangen te beschermen, niet? Auteursrechten moeten er immers voor zorgen dat artiesten geld krijgen wanneer hun werk gebruikt wordt door een ander (gespeeld op radio, op een fuif, enz.).
Maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Auteursrechten kunnen, ook voor artiesten, een blok aan het been zijn. Zo bijvoorbeeld het feit dat zij niet langer mogen beslissen over die auteursrechten, en niet kunnen zeggen dat er voor een bepaald optreden, zoals een benefiet, geen auteursrechten betaald moeten worden door de organisatoren.
In Duitsland heeft een artiest nu op een originele manier tegen de wetten op de auteursrechten geprotesteerd. Daar is het blijkbaar verplicht om voor elk auteursrechtelijk beschermd werk dat je in een song citeert, een aangifte te doen. De man vond dat zo belachelijk, dat hij een song gemaakt heeft van 33 seconden, waarin 70.200 citaten vervat zijn, en hij vulde voor elk van die citaten het vereiste formulier in. Vervolgens huurde hij (vermoedelijk met verkrampte hand van al dat schrijven) een truck in, plakte die vol met protest stickers, en leverde de 70.200 formulieren netjes af bij GEMA, de auteursrechtenmaatschappij in Duitsland.
En gelijk heeft de man. In een cultuur die leeft van remix, is het vasthouden aan deze strenge principes uit de tijd. Beter zou een soort culturele forfait zijn, waarbij de artiest een bepaald bedrag betaalt dat dan alle werken die hij in zijn song citeert moet vergoeden....
http://www.zeropaid.com/news/9714/Artist+Sends+Truckload+of+Forms+to+GEMA+to+Protest+Copyright+Laws

SLACHTOFFERS VAN FRAUDE EVEN SCHULDIG ALS OPLICHTERS?
Een opmerkelijke uitspraak van professor Olu Agbi uit Nigeria, die reageerde op een artikel waarin gemeld werd dat de AustraliŽrs per jaar minstens 36 miljoen dollar verliezen aan online fraude: hij vindt namelijk dat de mensen die bedrogen worden door de zogenaamde Nigeriaanse fraude even schuldig zijn als de fraudeurs, en ook gestraft moeten worden.
Opmerkelijk, maar niet ongegrond. Even wat achtergrond bij deze fraude: in Nigeria leven er bijna 140 miljoen mensen, en nog niet eens 0,1 % is betrokken bij die fraude. Nochtans krijgt deze bijzondere vorm van fraude veel belangstelling in de pers, waardoor het voor reguliere zakenlui uit Nigeria erg moeilijk wordt om gewoon zaken te doen, omdat zij moeten opboksen tegen een muur van wantrouwen. De Nigeriaanse overheid is dan ook erg bezorgd over deze fraude, en doet er alles aan om de fraudeurs op te sporen, aldus de professor.
Bij zo'n fraude is de werkwijze een beetje stereotiep: de fraudeur beweert iemand te zijn die miljoenen dollars verduisterd heeft of in zijn handen gekregen heeft van een of andere nalatenschap; hij belooft aan zijn slachtoffer een percentage van dat geld als die hem kan helpen het geld te incasseren of wit te wassen. Maar dan moet het slachtoffer wel eerst een kleine som geld storten, om de nodige ambtenaren om te kopen, of voor andere uitgaven. Als het slachtoffer daarin trapt, dan ziet hij natuurlijk zijn geld (en ook de beloofde miljoenen!) nooit terug.
In de pers wordt er inderdaad veel aandacht geschonken aan de fraude. Dat er nog mensen zijn die erin lopen, is dan ook hoogst verwonderlijke - en misschien moeten wij de professor wel gelijk geven wanneer hij vindt dat die slachtoffers eigenlijk geen slachtoffers maar medeplichtige zijn. Een politie-inspecteur van New South Wales, van de afdeling fraude, vergelijkt de slachtoffers dan ook met gokverslaafden. Zij weten/vermoeden dat het fraude is, maar zelfs wanneer zij gewaarschuwd zijn gaan zij ermee door, omdat de opwinding van een mogelijke goudmijn sterker is.
De moraal van het verhaal: "alles wat te mooi lijk om waar te zijn, is ook te mooi om waar te zijn". En de 'slachtoffers' zijn toch ook een beetje mee schuldig...
http://www.theage.com.au/news/web/jail-the-greedy-scam-victims-says-nigeria/2008/08/21/1219262473059.html

NIEUW MOTTO VAN MICROSOFT: WINDOWS, NOT WALLS
Het kan verkeren: van grote overheerser, die iedereen in zijn macht hield en de vrijheid van de internaut onderdrukte, is Microsoft nu tegen wil en dank uitgegroeid tot de underdog. Apple met zijn iPhone is de lieveling van het publiek, en Microsoft moet keer op keer, slag na slag, de zwaarste kritiek incasseren, niet in het minst omdat zijn nieuwste versie van het Windows besturingssysteem, Vista, niet aanslaat bij het grote publiek.
Microsoft hoopt dat tij te keren, en schakelt uiteraard de nodige PR bureaus in. Een eerste initiatief, Mojave, leek een leuke gimmick, maar lijkt zich tegen Microsoft te keren, omdat het te zeer geŽnsceneerd lijkt. Mensen werden uitgenodigd om kennis te maken met een nieuwe Windows besturingssysteem, Mojave, dat zij uitbundig blijken te bewonderen, maar dat uiteindelijk gewoon Vista lijkt te zijn. Goedgevonden, maar iets teveel reclame uit de oude doos.
Het tweede initiatief lijkt ons echter beter aan te slaan. De slogan "Windows, not Walls", is naar onze mening immers goed gekozen. Hoeveel kritiek je ook mag hebben op Microsoft en zijn windows, je hebt alle vrijheid om hardware met software te combineren. Apple daarentegen wil de controle over beide behouden. Je kan immers het Mac OS enkel op een Apple computer installeren, en ook de iPhone blijft onder stricte controle van Apple: enkel apps uit de Apps Store van iTunes zijn officieel toegelaten.
Voor de campagne werd komisch acteur Jerry Seinfeld aangezocht; hij zal in een reeks reclamefilmpjes verschijnen, samen met Bill Gates; de combinatie van Seinfeld en de slogan zou het moeten doen, en het imago van Windows (en Vista uiteraard ook) moeten opkrikken. Wij zijn alvast benieuwd naar de eerste filmpjes!
Bij ZDNet vind je ondertussen wat commentaren van lezers op het initiatief.
http://www.theage.com.au/news/technology/seinfeld-to-star-in-windows-vista-ad-campaign/2008/08/22/1219262474333.html
http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=1548

TEST-AANKOOP BLIJFT HYPE IPHONE DOORPRIKKEN
Verbruikersorganisatie Test-Aankoop valt niet zomaar blindelings voor de charmes van de iPhone. Dat mag blijken uit de strenge testen waaraan het toestel onderworpen werd, en waaruit blijkt dat het niet echt goed omkan met regen - dan zou het scherm immers onduidelijk worden. Een rubbertje voor de iPhone is dan ook aan te raden. Het zint Test Aankoop ook niet dat de toestellen slechts met mondjesmaat op de markt gebracht worden. Test-Aankoop heeft hiertegen een klacht ingediend bij wat vroeger de Economische Inspectie heettte, en u door het leven gaat onder de naam Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Test-Aankoop spreekt van valse schaarste, en ook van koppelverkoop. Alhoewel Mobistar, dat het alleenrecht heeft op de verkoop van de toestellen voor ons land, in alle toonaarden deze praktijk ontkent, zijn er toch verschillende gebruikers die beweren enkel een iPhone losgekregen te hebben als zij ook een abonnement bij Mobistar namen. Dat kan uiteraard te wijten zijn aan overijverige verkopers, dus verdient Mobistar het voordeel van de twijfel.
Verder ergert Test-Aankoop zich aan het feit dat de gebruiker na aankoop van zijn toestel voor onverwachte kosten komt te staan, zoals dure roaming in het buitenland, het onverwacht overschrijden van de datalimieten, maar vooral dat het speciale e-mail en surfpakket dat men bij Mobistar kan aankopen voor de iPhone, pas geldig wordt vanaf de eerstvolgende factuurperiode. Wie ondertussen toch al op het internet gaat surfen met zijn iPhone, staat een gepeperde rekening te wachten... Een uitvoerige lijst van meer of mindere kwaaltjes van de iPhone vind je bij De Morgen.
Het opmerkelijke aan de klacht is dat die niet ingediend werd tegen Apple of tegen Mobistar, maar tegen het product zelf. Test-Aankoop laat het aan de Algemene Directie over om te beslissen wie verantwoordelijk is voor deze praktijken.
http://www.hln.be/hln/nl/943/Ombudsman/article/detail/392000/2008/08/23/Test-Aankoop-dient-klacht-in-tegen-iPhone.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/991/Multimedia/article/detail/391979/2008/08/23/Test-Aankoop-dient-klacht-in-tegen-iPhone.dhtml

IPHONE: 3G PROBLEEM TE WIJTEN AAN CARRIERS?
Zoals eerder gemeld blijken heel wat iPhone gebruikers te klagen over slechte ontvangst van het 3G signaal. Omdat dit regelmatig weg zou vallen, zou de iPhone harder moeten werken om het signaal te zoeken en te blijven volgen, waardoor de batterij op zijn beurt dan weer snel opgebruikt zou zijn. Er werd even gesproken van een slechte chip in de iPhone, waardoor Apple mogelijk zelfs de toestellen terug zou moeten roepen, maar Apple beloofde dat dit niet nodig zou zijn: een simpele update van de firmware zou het probleem moeten oplossen.
De firmware update is ondertussen gebeurd, maar volgens verschillende bronnen blijft het probleem bestaan. Uit een onderzoek van Wired echter zou naar voorkomen dat het niet echt de iPhone zelf is, die problemen oplevert, maar het netwerk. Wired deed namelijk een onderzoek bij de lezers, en vroeg hen hun ervaring met het 3G signaal weer te geven op een interactieve Google Map die je op onderstaande link kan bekijken.
Wired ontving tot maandag toe 2.600 antwoorden. Hier zie je duidelijk dat het vooral in de VS is dat er problemen zijn. Europa lijkt het goed te doen, vooral Nederland: daar zie je (je moet eerst goed inzoomen) heel wat goed gevulde balkjes (hoe meer streepjes in de balk, hoe beter de ontvangst). Voor BelgiŽ zien wij maar één balk, en die geeft een pover resultaat (slechts één balkje). Aan onze lezers / iPhone bezitters om wat meer balkjes op de kaart te zetten. De test vind je op de link hieronder.
http://blog.wired.com/gadgets/2008/08/global-iphone-3.html
http://blog.wired.com/gadgets/2008/08/iphone-global.html

GOOGLE BLIJFT HARDNEKKIG BORDJES "GEEN TOEGANG" NEGEREN
Is het inderdaad zo dat wij onze privacy maar moeten vergeten? Dat is althans wat sommigen beweren. "IN een tijd waarin vanuit satellieten haast elke stap die je zet gevolgd kan worden, bestaat er niet meer zoiets als complete privacy", zo heeft Google gezegd in antwoord op een klacht van een koppel uit Pittsburgh, dat het niet nam dat er foto's van hun woning verschenen op de Street View dienst van Google Maps.
Zoals je wellicht weet stuurt Google over de hele wereld chauffeurs uit met bestelwagens, waarin camera's zitten. Zij rijden straat na straat af, en leggen een actueel beeld vast van de huizen in die straat. Wanneer je die straat dan op je Google Maps bezoekt, kan je via Street View dit beeld opvragen. Handig als je bijvoorbeeld wil weten hoe een buurt eruit ziet, waar zich de bakker bevindt, enz. Maar niet iedereen is gelukkig met deze street view, vooral de mensen die in compromitterende situaties vereeuwigd werden tijdens de opnames. En ook niet de mensen van wie de woning enkel via een lange oprijlaan te bereiken is, waarbij aan het begin van die oprijlaan "verboden toegang - privé eigendom" staat.
Zo werd deze week het geval bekend van beelden die gemaakt werden van zo'n woning, die alleen te bereiken was na een privé-oprijlaan van 360 meter. De inwoner, Betty Webb: "Het is niet enkel meer een zaak van privacy, het is een inbreuk op het verbod tot toegang, met hun eigen foto's als bewijs". Een krant, de Santa Rosa Press Democrat, ging daarna met Google foto's op zoek, en kwam tot de vaststelling dat GOogle meer dan 100 privé wegen ingeslagen was om de woning aan het einde van die weg te fotograferen.
Hoe Google op de klacht reageert? Eigenlijk heel dubbelzinnig. Het houdt vol dat het het recht heeft om vanop privé-wegen te fotograferen, maar dat het dit weliswaar tracht te vermijden, wat niet altijd lukt.
Heeft Google gelijk? Wij vinden het toch wat aanmatigend, een beetje teveel paparazzi. Maar misschien zien wij het verkeerd, en kan onze lezer ons op andere gedachten brengen?
http://news.cnet.com/8301-1023_3-10024294-93.html
http://www.pressdemocrat.com/article/20080821/NEWS/10644/0/news07

AMAZON WIL MET NIEUWE KINDLE DE MARKT VOOR SCHOOLBOEKEN VEROVEREN
Hier in ons land zal je hem niet gauw zien, de Kindle, het toestel om digitale boeken te lezen dat ontworpen werd door Amazon. In de VS wordt hij ook niet zo veel in het wild gespot, maar toch heeft Amazon er al heel wat van verkocht: 240.000. Zo'n digitale lezer kan je telkens weer "opladen" met een nieuw digitaal boek, dat via WiFi op de Kindle gezet wordt. Je kan er zelfs kranten in lezen, en blogs.
Nu is 240.000 toch relatief te noemen; de verkoop valt bijvoorbeeld in het niets tegenover de iPhone of andere iPods. De mens lijkt nu eenmaal moeilijk te winnen voor het idee dat men een boek op een digitale reader zou laden, lezen, en dan in digitale vorm ergens bewaren - en dus geen kasten meer vol met kleurige boekenruggen in de living kan hebben, waarvan de cover alleen al aangename herinneringen kan oproepen. Nochtans is die overgang van "harde" exemplaren naar "ontastbare digitale" exemplaren wel gelukt bij muziek: wie heeft er nog echte cd's in zijn kast staan, in plaats van harde schijven vol muziek?
Amazon nu een strategie bedacht om de gebruiker toch te winnen voor de Kindle: het hart van de lezers veroveren via de schoolboeken. Schoolboeken, zo is bekend, zijn onbehoorlijk duur. De meeste studenten moeten dan ook genoegen nemen met tweedehands exemplaren van schoolboeken, maar zelfs dan nog blijven de boeken een grote hap uit het budget opslokken. Amazon wil nu die markt opengooien, en de student laten overschakelen op digitale leerboeken. Er zouden al verschillende verbeterde versies van de Kindle in de steigers staan, en uiteraard dient Amazon ook de boeken via de online boekenwinkel aan te bieden - liefst aan een goedkopere prijs dan nu het geval is, want de prijs van digitale boeken lijkt ons toch wat aan de hoge kant...
Lees zelf over het initiatief bij Ars Technica.
http://arstechnica.com/news.ars/post/20080825-amazon-may-enter-college-textbook-market-with-new-kindle.html

AWOE GMAIL, LEVE YAHOO MAIL?
Noem ons conservatief, maar ons hebben ze nooit kunnen overtuigen om over te schakelen op Gmail. Ja, je hebt er veel webruimte. En ja, je hebt je mail altijd bij de hand - als je een internetverbinding hebt natuurlijk. Maar Gmail is in onze ogen afschuwelijk van design, niet gebruiksvriendelijk, en erg traag. Wij verkiezen de software op onze eigen computer om onze mail te behandelen - momenteel is dat Outlook, omwille van de synchronisatie met de smartphone, maar vroeger was dat Thunderbird.
Vele anderen zijn echter wel te vinden voor webmail. Maar ook daar zijn er verschillende aanbieders: GMail, Yahoo Mail, Live Mail, waarbij Gmail de meeste aanhangers heeft, omwille van die opslagruimte. Maar volgens een artikel bij ZDNet doet men er beter aan over te schakelen op Yahoo. De reden: Gmail beschikt niet over voldoende filters om je mail goed te kunnen sorteren. Er zijn ook geen mappen die je zelf kan aanmaken om je mail te klasseren. Je kan wel "sterretjes" geven aan items, en gekleurde labels meegeven, maar het blijft een lange lijst mails, waarbij het gevaar bestaat dat je die gewoon maar laat aangroeien, en de mail nooit de baas kan.
Bij Yahoo kan je die mappen wel aanmaken; er is ook een "Trash" (prullenbak) waarin gewiste mail tijdelijk bewaard wordt, tot je hem definitief wist. Het adresboekje en de contactenlijst is ook gemakkelijker te hanteren. Zijn er onder onze lezers internauten die beiden (Gmail en Yahoo) uitgeprobeerd hebben? Naar wie ging de voorkeur dan uit? Of verkies ook jij een eigen mailclient op de computer? Laat het ons weten!
http://blogs.zdnet.com/weblife/?p=149&tag=nl.e539
zie reactie lezer Joost in onze lezersrubriek

NEP-ANTIVIRUSSOFTWARE MAAKT DUIZENDEN SLACHTOFFERS
Al gehoord van "Antivirus XP 2008" software? Dat is software die beweert je te beschermen tegen virussen en andere malware, maar het helemaal niet doet. Alleen zelf wat malware op je computer zetten, en waarschuwingen in pop-ups vertonen. Verder niets: geen gegevens van je pc halen om door te sturen, geen extra malware van het web downloaden en installeren - althans voorlopig doet hij nog geen verder kwaad. Maar wie weet kan dat wel snel veranderen.
Redacteur Johansson van The Register heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de werking van de software, die je op onderstaand adres kan lezen(1). Er zijn ondertussen al verschillende sites die je kunnen helpen om, mocht je met dez malware besmet zijn, je computer te zuiveren. Een zoektocht naar "antivirus xp 2008" bij Google kan je helpen.
Opmerkelijk is op het eerste zicht het feit dat deze software een certificaat heeft gekregen van GlobalSign. Dit beveiligingsbedrijf heeft ondertussen dit certificaat terug ingetrokken, en houdt zijn paraplu op: GlobalSign zou enkel controleren of de software inderdaad afkomstig is van het bedrijf waarvan hij beweert afkomstig te zijn. Naar de betrouwbaarheid zelf van de software doet GlobalSign geen onderzoek. (2)
Ook opmerkelijk is het feit dat er voor de software reclame gemaakt wordt, aldus WebWereld (3), bij de advertenties van Google's AdSense. Maar ook door de klembordkaping, waarvan wij verleden week melding maakte, wordt de malware verspreid.
Dus: voorzichtigheid is geboden!
http://www.theregister.co.uk/2008/08/22/anatomy_of_a_hack/
http://www.security.nl/article/19346/1/Gecertificeerde_malware_Antivirus_XP_2008_teruggefloten.html
http://webwereld.nl/ref/rss/52438

BESTAAT ER ECHT GEEN PRIVACY MEER?
Eerder deze week hadden wij het over privacy, naar aanleiding van het feit dat het team van Google fotografen de bordjes "verboden toegang" op privé-wegen negeert. Google stelt dat er geen privacy meer bestaat, in dit tijdperk van satellietbeelden. We komen hier nog even op terug, om enkele nieuwsberichten te citeren die allen betrekking hebben op de privacy - of liever: het gebrek aan privacy.
In AustraliŽ heeft een supermarktketen, Woolworth, een nieuwe kredietkaart op de markt gebracht, die een nooit geziene hoeveelheid gegevens over de gebruiker verzamelt, die alles bijhoudt wat de gebruiker koopt, zodat die informatie gebruikt kan worden om hem te verleiden om meer producten te kopen. Noem het een combinatie van de bankkaart en de getrouwheidskaart van Delhaize en co. Feit 1.
Feit 2. Een Brit heeft een tweedehandscomputer gekocht op eBay. Groot was zijn verbazing toen hij daar een ISO bestand vond, dat de bankgegevens (rekeningnummer, telefoon nummer, handtekening) van een miljoen gebruikers van American Express, NatWest, en de Royal Bank of Scotland. De computer had behoord tot een dataprocessing bedrijf, die bij het afdanken van de computer vergeten was de harde schijf netjes schoon te vegen.
Feit 3. Hackers zijn erin geslaagd om een computer in een Best Western hotel in Duitsland binnen te dringen waar zij toegang hadden tot de gegevens van 8 miljoen klanten. Volgens Best Western zou de hacker in werkelijkheid slechts echt toegang gehad hebben tot een 12-tal rekeningen, maar het feit blijft dat hij de informatie over 8 miljoen klanten voor het grijpen vond.
Feit 4. Internauten geven op sociale netwerksites veel te veel gegevens over zichzelf vrij, waardoor het gemakkelijk wordt voor een fraudeur om op basis van die gegevens aan phishing te doen, zich voor te doen als die persoon, of toegang te krijgen tot de account van die persoon.
Feit 5. Andere internauten waken dan weer angstvallig over hun privacy. Zij versnipperen enveloppes waarop hun naam vermeld staat, voor die enveloppe in de vuilbak te werpen. Zij zoeken hun naam na in de zoekmachines, en vragen bij elke website waar die naam vermeld staat om hun gegevens te verwijderen.
De moraal van het verhaal? Er bestaat een steeds groter wordende wanverhouding tussen de hoeveelheid gegevens die over ons verzameld wordt, de nonchalance waarmee met die gegevens omgesprongen wordt door bedrijven, en de angst die de burger heeft dat er inbreuk gemaakt wordt op zijn privacy.
De oplossing? Wij hebben ze niet. Dat is een taak voor de overheid om bedrijven te verplichten de privacy ernstig te nemen. Akkoord dat zij gegevens verzamelen, maar die data moeten dan wel goed bewaakt worden, en niet zomaar te grabbel liggen. Fikse boetes voor zulke gevallen lijkt ons om te beginnen al een goede start....
http://www.theage.com.au/news/technology/woolies-new-card-will-trail-shoppers/2008/08/26/1219516518185.html
http://www.theage.com.au/news/technology/customers-bank-details-sold-on-ebay/2008/08/27/1219516516520.html
http://www.networkworld.com/news/2008/082608-best-western-data-breach.html?netht=rn_082608&nladname=082608dailynewspmal

VERZAMELEN VAN E-MAILADRESSEN IS ILLEGAAL
Wij blijven nog even bij privacy. Een rechtbank in Hoei heeft een opmerkelijk vonnis uitgesproken in een zaak waarin een praktijk ter discussie stond, die door vele bedrijven toegepast wordt bij reclamecampagnes.
Een datingsite, nicepeople.be, verplichtte elke nieuwe gebruiker om bij zijn toetreding de adressen van vijf vrienden te geven. Die werden dan later uitgenodigd door de datingsite om zich op hun beurt in te schrijven voor de site, zo weet De Standaard te melden. De rechter meende dat dit een illegale praktijk is, en dat het klantenbestand onrechtmatig uitgebreid werd.
Nochtans zijn er veel sites die aan mailadressen komen doordat derden dit adres opgeven. Bijvoorbeeld sites waar je wenskaarten kan versturen: sommigen draaien er hun hand niet voor om om de adressen van de bestemmeling, zonder diens toestemming, op te nemen in een databestand. IN andere gevallen kan je een filmpje van een reclamecampagne die je leuk vindt doorsturen naar je vrienden. Ook daar wordt vaak het adres van de bestemmeling in een bestand opgenomen, opnieuw zonder diens toestemming. Het lijkt ons dat ook deze praktijk op de rand van het wettelijke balanceert, en door de rechter onder de loepe genomen zou mogen worden.
En wat te denken van de vele internauten die in hun onwetendheid een mailtje doorsturen naar hun hele adresboekje, niet in bcc (blind carbon copy) maar in cc of zelfs als originele bestemmeling, en zo jouw adres en dat van je vrienden zomaar bekendmaken?
Kortom: privacy is een probleem met vele aspecten, waarover het laatste woord nog niet gezegd is.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=SP1VMCIB

"GIJ ZULT GEEN OVERSPEL PLEGEN" CAMERA
En in dit artikel gaat het om een nieuwe tool waarbij de privacy op de grofste manieren met de voeten getreden wordt: een camera die mensen bespioneert en de beelden doorstuurt naar een mobiele telefoon.
In principe is de camera bedoeld voor bewaking uiteraard, maar hij kan ook gebruikt worden om overspelige echtgenoten en vrienden te bespioneren, of de babysit, of de kinderen... Het gebruik is eenvoudig: de Watch Anywhere MOnitoring Camera, die op een computer webcam lijkt, installeren op een kamer. Indien de camera via een sensor een beweging opmerkt, zal zij een video van 3 seconden maken en die doorsturen naar de mobiele telefoon van de eigenaar. Die dan de politie kan bellen, ingeval van inbraak - of de advocaat, ingeval van overspel. De gebruiker kan ook zelf contact opnemen met de camera, die dan een beeld doorstuurt. Hij kan zelfs live luisteren via de ingebouwde microfoon van de camera.
Een vernuftig ding, maar een veel te grote verleiding voor "peeping toms" om goed te zijn... En zo zie je dat privacy door meer dingen bedreigd kan worden dan door het verzamelen van data...
http://www.theage.com.au/news/technology/now-its-thou-shalt-not-cheat-on-thy-spouse-cam/2008/08/27/1219516519022.html

BÈTA 2 VAN IE BROWSER: EVEN TESTEN
Waar Microsoft er jaren over deed om een nieuwe versie uit te brengen van haar IE browser (misschien in het idee dat het de browser oorlog gewonnen had?) hebben ze daar nu blijkbaar beseft dat ook op vlak van browsers niet op de lauweren gerust mag worden, en dat er voortdurend gesleuteld moet worden aan de browser.
Versie 7 van de IE browser is nog niet zo heel lang uit, en er is al een tweede bèta versie van IE 8, klaar om uit te testen. Zo'n nieuwe versie van de browser geeft je trouwens meteen ook een blik op wat je in de toekomst van het OS mag verwachten, juist omdat browser en OS zo nauw met elkaar verweven zijn. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?
- De browser zorgt voor je privacy. Enerzijds met een tool die InPrivate Browsing heet. Daarbij open je eerst een nieuw InPrivate Browsing venster vooraleer je online gaat. Sluit je dat venster, dan worden geen enkele van de cookies, paswoorden, woroden die je in de adresbalk of zoekvakjes ingetikt hebt, geen tijdelijke bestanden of data uit formulieren bewaard. En anderzijds doordat je nu de mogelijkheid hebt om selectief de geschiedenis van de browser te wissen.

- Nog nieuw zijn de "accelerators". Alhoewel het woord doet denken aan iets dat het downloaden moet bespoedigen, is de werking van deze tool helemaal anders. Je kan namelijk functies aanroepen of processen uitvoeren op een actieve pagina, of een gemarkeerd deel van die pagina. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: landkaarten. Een van de accelerators is "mapping": IE8 bevat de "map with Live Maps" accelerator. Wanneer je nu een adres vindt op een webpagina, dan kan je dat adres markeren. ER komt dan een transparant icoon over dit gemarkeerd deel (zoals je gewoon bent bij Word 2007), en klik je op dit icoon, dan krijg je een context menu met daarin de verschillende beschikbare accelerator commando's, waaronder "Map with Live Maps". Daarmee kan je dan een plattegrond oproepen van het gemarkeerde adres, zonder dat je de pagina moet verlaten (je klikt dus niet op het icoon, beweegt gewoon de cursor erover). Klik je wel op het icoon, dan wordt de plattegrond in een apart venster geopend.
- Verder heeft Microsoft zijn best gedaan om met deze browser de standaards te respecteren. Dit heeft het vreemde gevolg dat websites die vroeger in IE6 en IE7 werkten, dat niet meer doen in deze nieuwe versie, omdat de sites gebruik maakten van speciale functies die enkel in IE6 en 7 gebruikt worden, en geen erkende browserstandaards zijn. Microsoft adviseert ontwikkelaars dan ook om wanneer hun site niet goed weergegeven wordt in IE8, via een speciale tag een procedure in te voeren waardoor teruggevallen moet worden op de technologie van IE7.
http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/beta/
http://webwereld.nl/ref/newsletter/52503
http://www.betanews.com/article/Deeper_inside_IE8_Beta_2/1219941173

Nagekomen bericht: Microsoft waarschuwt gebruikers van Windows XP dat zij, na installatie van de bèta van IE8, deze niet meer kunnen verwijderen, omdat de browser zo nauw verweven is met het besturingssysteem. Opgelet dus vooraleer je hem installeert!
http://webwereld.nl/articles/52523/microsoft-waarschuwt-voor--hardnekkige--ie8.html

MOZILLA PLUG-IN VOOR DE DOE-HET-ZELVER
Maar ook van het Firefox-front is er nieuws: Mozilla heeft een experimentele plug-in uitgebracht, Ubiquity, waarmee je commando's kan uitvoeren met de data uit het web. Met andere woorden: Ubiquity is een commandolijn-interface waarbij je gewone taal (Engels vooralsnog) kan gebruiken om webtaken uit te voeren, zoals vertalen, shoppen, landkaarten opzoeken, info uit de Wiki ahlen, enz.
Je zou zo bijvoorbeeld in een mail de naam van een restaurant kunnen intikken, die naam dan selecteren, rechtsklikken om de Ubiquity commandolijn op te roepen, daarin dan "map" intikken, om een Google Map te openen met daarin het adres van dat restaurant weergegeven, en die informatie dan naar je mail verslepen, zodat je bestemmeling die info direct mee krijgt.
Tiens. Klinkt dat niet verdacht veel op wat Microsoft ook aan het doen is met zijn Accelerations? Het lijkt ons van wel. De nieuwe race in de browseroorlog is duidelijk begonnen, en de gebruiker zal er alleen maar wel bij varen!
http://www.informationweek.com/news/internet/browsers/showArticle.jhtml?articleID=210200903&subSection=All+Stories
http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/

SPAMMERS HEBBEN DE VERTAALMACHINES ONTDEKT
Dit artikel bevat woorden die de spamfilters triggeren, waardoor het gevaar ontstond dat deze nieuwsbrief niet bij onze abonnees zou geraken. Daarom verwijzen wij naar de online versie van dit artikel.
http://www.netties.be/v20/toon_artikel.php?id=6819&cat=Nieuws&zoekdatum=2008-08-29

Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


SOFTWARE VAN SAMSUNG GEEFT GEHEUGEN SMARTPHONE EEN DUWTJE
Steeds meer internauten gebruiken hun smartphone om te surfen op het internet en om muziek te spelen. Maar dat vergt echt wel heel veel van het systeem. Daarom heeft Samsung deze week aangekondigd dat het een software uitbrengt die de efficiency van het ingebouwde flashgeheugen in zijn smartphones aanzienlijk kan verbeteren.
Het zou gaan om software die de datatransacties tussen de geheugenchip en het besturingssysteem zou optimaliseren, of dat nu Windows Mobile is, Symbian, Linux, of real-time OS. Dat zou dan leiden tot sneller opstarten, sneller downloaden en zoeken, waardoor het energieverbruik uiteraard verbeterd wordt.
Wie de techneuten-uitleg graag wil lezen, kan terecht bij Information Week. Wij onthouden alvast dat de fabrikanten zich bewust zijn van het probleem van het energieverbruik bij de smartphones, en dat geeft ons goede hoop!
http://www.informationweek.com/news/personal_tech/smartphones/showArticle.jhtml?articleID=210004250

DRINGEND GEZOCHT: BETERE BATTERIJEN
Het probleem dat Apple heeft met de batterij van de iPhone is niet uitzonderlijk. Smartphones in het algemeen lijden aan dit euvel: zij zijn voorzien van allerlei snufjes zoals aanraakschermen, WiFi, geïntegreerde GPS, maar als de internaut die ten volle gebruiken wil, dan zit hij binnen de kortste keren met een lege batterij.
Een recente studie in Europese landen bij meer dan 4.000 gebruikers van een mobiele telefoon dat de duur van de batterij het aspect van hun telefoon was waarmee zij het minste tevreden zijn. Een andere studie, van 3.000 gebruikers, toonde aan dat gebruikers "meer" tot "veel meer" zouden doen met hun toestel indien hun mobiele telefoon of notebook een batterij had die langer duurde, en dat zij dan ook eerder geneigd zouden zijn om over te schakelen op een mobiel internettoestel, waarmee je dus on the go kan surfen op het web. Een betere batterij is zelfs een factor die de mensen meer aanspreekt dan bijvoorbeeld tools zoals GPS, mobiele tv, of... de mogelijkheid om te kunnen bellen (waarvoor dient een mobieltje eigenlijk, vragen wij ons af??)
Dus, heren en dames in de labo's: snel aan het werk, om die nieuwe wonderbatterijen uit te vinden!
http://www.pcworld.com/article/150231/article.html?tk=nl_dnxnws

TELEFOONLADER AANGEDREVEN DOOR BEWEGING
Kijk, dat vinden wij nou leuk: gisteren brachten wij een artikel over het feit dat de huidige batterijen van smartphones niet toereikend zijn en te snel leeg zijn. En kijk: vandaag krijgen wij al een oplossing aangereikt.
Het bedrijf M2E Power heeft namelijk bekend gemaakt dat het systeem dat het uitgevonden had om elektronische gadgets te herladen via de menselijke beweging, niet alleen theorie is maar ook in de praktijk werkt. Het verwacht dan ook volgend jaar een lader te kunnen uitbrengen die genoeg energie kan oogsten door de stappen die jij zet om de smartphone of andere kleine gadgets te herladen. Maar je moet er wel wat voor over hebben: 6 uur bewegen levert je slechts 30 tot 60 minuten spreektijd op je mobieltje op....
http://news.cnet.com/8301-11128_3-9818487-54.html
http://www.m2epower.com/

D-LINK DNS-323: NETWERK STORAGE TOESTEL WORDT MEDIA HUB VOOR BITTORRENTS
Heb je een DNS-323 van D-Link, of een DIR-655 Xtreme N Wireless Router? Dan kan je die voortaan ook gebruiken als een onafhankelijke hub om BitTorrents te downloaden. De DNS-323 zal voortaan in de handel verkrijgbaar zijn met de meest recente BitTorrent software, waardoor je de content die via dit P2P netwerk aangeboden wordt kan downloaden. Het toestel maakt automatisch een verbinding met uw netwerk, en gaat het internet op, op zoek naar de BitTorrent bestanden. Wie zelf al zo'n toestel heeft, kan de firmware gratis downloaden van de D-Link partner site.
Ook voor de D-Link DIR 655 kan je een firmware upgrade downloaden, volledig gratis. En voor alle volledigheid vermelden wij hier nog bij dat het uiteraard niet de bedoeling is dat je via het BitTorrent netwerk illegaal gekopieerde bestanden gaat downloaden...
http://www.dlinkpartner.be/

WEB 2.0 KOMT NAAR MOBIELTJES
Het befaamde Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) heeft met "Mobile Widget Runtime" een omgeving ontwikkeld waardoor de Web 2.0 technologieŽn ook mogelijk worden op het mobieltje. De functies van de moderne smartphone werden in deze omgeving geïntegreerd, en er werd zorg voor gedragen dat de runtime op veel modellen kan werken.
Eigenlijk is de Mobile Widget Runtime een kleine, gespecialiseerde browser op Jave2ME-basis. Op toestellen die Java ondersteunen zal de runtime de web 2.0 toepassingen openen waarbij die gebruik maken van functies van het mobieltje zoals telefonie, gps of bluetooth.
Wij zijn in elk geval benieuwd of Apple deze runtime op zijn iPhone gaat toelaten...
http://www.fokus.fraunhofer.de
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=080828004

Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.beVoor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** De Tijd heeft zijn webstek vernieuwd, en trekt de kaart van de multimedia
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_media_telecom/De_Tijd_gaat_voluit_voor_multimediale_journalistiek.7937041-435.art

*** Grant Theft Auto best verkopende game tot nu toe
http://www.pcworld.com/article/150217/article.html?tk=nl_dnxnws

*** JavaScript reageert tot 40 keer sneller dankzij nieuwe optimalisatietechniek in Firefox 3.1
http://xmail.idg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TbVZRgweMjSszTm8khTTTQ

*** HP en Acer starten een prijzenoorlog voor hun netbooks (Mini-Note en Aspire)
http://www.pcworld.com/article/150283/article.html?tk=nl_dnxnws

*** Jo Lernhout keert terug met gratis telefoondienst
http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=cUdRWJTRalRcxw5eSyg10ccA

*** Dode Zeerollen gaan digitaal: IsraŽlische wetenschappers nemen digitale foto's van de befaamde 2.000 jaar oude documenten om ze via het web beschikbaar te maken voor allen
http://newsletters.fairfax.com.au/cgi-bin16/DM/y/hBgFA0RjB3v0Jhb0RCI40Em

*** Computer virussen gaan naar de maan: NASA bevestigt dat er een computervirus aan boord gesukkeld is van het International Space Station.
http://newsletters.fairfax.com.au/cgi-bin16/DM/y/hBgFA0RjB3v0Jhb0RCI50En

*** Ook in het VK krijgt iPhone tegenwind: de reclame watchdog tikt Apple op de vingers omdat een advertentie een verkeerde indruk gegeven zou hebben van hoe het surfen is met de iPhone
http://www.totaltele.com/View.aspx?ID=102182&t=2&en=1


Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetJASON FELLER
[pop] Deze week krijg je van ons een samenraapsel van eigen favorieten, die wij door het beluisteren van diverse podcasts hebben leren kennen. Om te beginnen Jason Feller. Deze man, afkomstig uit Nashville, US, heeft een erg sexy hese stem, en brengt songs die erg goed gemaakt zijn, en bovendien een mooi uitgewerkt arrangement. Wij smelten weg als hij door dubbing van zijn eigen stem in harmonie gaat. Bij zijn plek op MySpace kan je vier songs beluisteren, bij MP3.com ook. Beluister vooral het erg tedere "Carolina Love Will Find You".
http://www.mp3.com/artist/jason-feller/summary/
http://www.myspace.com/jasonfellermusic

PIERS FACCINI
[pop] Nog een man met een speciale stem die ons hartje veroverd heeft. Soms erg trage songs, met, zoals in het geval van "Each wave that breaks", een erg simpele begeleiding van enkel een orgeltje - en toch, ondanks die eenvoud, en de simpele melodie, een prachtige song. "A half of me" is dan weer meer gekunsteld van melodie en ritme, maar toch eenvoudig en meeslepend van sfeer. Een aanrader: beluister zijn songs op zijn website en bij MySpace.com
http://www.myspace.com/piersfaccini
http://www.piersfaccini.com/

THE POSTMARKS
[alternative punk / rock] Een driekoppige band die mooi gearrangeerde, filmische muziek maakt. Tot hun voorbeelden behoren Bacharach, Brian Wilson, vintage Franse pop. Het resultaat kan je beluisteren op de MySpace pagina van de band, waar je tevens hun songs aan 0;99 $ per stuk kan aankopen. Onze favoriet is "Let Go", een heerlijk optimistische song.
http://www.myspace.com/thepostmarks
http://www.emusic.com/album/By-The-Numbers-8-By-The-Numbers-8-MP3-Download/11266402.html
http://www.thepostmarks.com/

DEAD HEART BLOOM
[alternative] Oh, wat smelten wij weg bij het aanhoren van deze muziek. Dead Heart Bloom brengt vaak iets tragere muziek, met een stem die warm klinkt en je meesleept. Het mooie van deze artiest is dat hij zijn muziek gratis ter download aanbiedt, wellicht rekenend op het geld dat hij verdienen kan door optredens en merchandising. Maar liefst 3 hele albums kan je gratis downloaden, inbegrepen de album art in hoge resolutie om een mooie cover te maken. Doen!
http://www.deadheartbloom.com/html/music.htm
http://www.myspace.com/deadheartbloom

MIA DOI TODD
[singer/songwriter] Een dame met een heel warm timbre in haar stem; zij zingt de songs die ze zelfgemaakt heeft, begeleid door haar gitaar. Erg simpel, maar daarom niet minder prachtig.
http://www.miadoitodd.com/
http://www.myspace.com/miadoitodd
http://en.wikipedia.org/wiki/Mia_Doi_Todd


Netties werkt samen met:


EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Alles wat je verliest, verdubbelt automatisch in waarde.
- gezegde -
De nieuwe oogst


BLIPPR: BESPREKINGEN
Deze site volgt het voorbeeld van Twitter, om tekst input te aanvaarden van een beperkt aantal karakters (160), en dat toe te passen op besprekingen van boeken, muziek, films, games. En net zoals bij Twitter zorgt het feit dat je je woorden goed moet tellen ervoor dat je veel betere teksten schrijft. De site maakt ook gebruik van je profiel en een vriendenlijst om aanbevelingen te doen van mogelijk interessante boeken/films / games...
[Taal: Engels]
http://www.blippr.com/

EXPOTV: BESPREKINGEN MET BEELD

Dit is duidelijk een "user generated content" site: gebruikers deponeren hier hun bespreking van hun favoriete speelgoed - van mobieltjes tot nieuwe auto's. De gebruikers worden trouwens betaald voor de filmpjes die zij maken.
[Taal: Engels]
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2327437,00.asp

HOWCAST: HOE DOE JE HET?
Nog een site met video's, ditmaal met filmpjes die vertellen hoe je dingen moet doen, maar wel met een knipoog - hier vind je namelijk onderwerpen zoals "Hoe raak je af van een One Night Stand?" - antwoord: met list en een pokerface... Je kan je inschrijven op de mailinglist en elke dag een tip in je mailbox krijgen.
[Taal: Engels]
http://www.howcast.com/

HOW TO CLEAN STUFF?
Nog wat videofilmpjes met tips, ditmaal over hoe je dingen moet reinigen: van je iPhone, tot aangebrande popcorn in de microgolfoven, van LCD schermen, golfballen, stores, tapijt, enz.
[Taal: Engels]
http://www.howtocleanstuff.net/

NATIONMASTER: GEGEVENS UIT ALLE LANDEN
Deze site verzamelt gegevens over alle landen ter wereld over de meest uiteenlopende onderwerpen, waarna jij de naties met elkaar kan vergelijken. Bijvoorbeeld: de VS zijn koplopers qua verbruik van softdrinks. Ideaal om eens een quiz samen te stellen...
[Taal: Engels]
http://www.nationmaster.com/

REPAIRPAL: HOEVEEL MOET DIE REPARATIE KOSTEN?
Handig, hiervan zouden ze een Belgische variant mogen maken! Deze site vertelt namelijk wat een bepaalde reparatie aan een bepaald soort wagen mag kosten - bijvoorbeeld het vervangen van de versnellingsdoos van een Toyota Previa uit 1995. Men moet gewoon het merk / type / jaar ingeven, en het soort reparatie, en men krijgt een schatting, zodat het duidelijk wordt of de prijs die je garagist je vraagt een eerlijke prijs is.
[Taal: Engels]
http://www.repairpal.com/

DAT IS CHINEES VOOR MIJ
Nu de Chinese taal schering en inslag is met de Olymische Spelen in Peking, wil je allicht weten hoe de Chinese vork aan de steel zit. Op deze site wordt je er misschien iets wijzer door. Ofwel nog minder wijs. (Lode V)
[Taal: NL]
http://www.geledraak.nl/html/page323.asp

VOOR WELK STUK VLEES GA JIJ?
Hierbij vind je een uitnodiging voor de Nationale Carnivorenenquête. De leuke en snelle test voor echte vleeseters. (Lode V)
[Taal: NL]
www.nationalecarnivorenenquete.nl

NIEUWE ZOEKMACHINE?

Gelezen in Chip - ex-Google-programmeurs starten nieuwe zoekmachine die over een database van 120 miljard geïndexeerde pagina's zou beschikken.
Intikken van de zoekterm Netties levert 28203 hits op en Netties komt voor op de tweede antwoordpagina. Op de link klikken levert een 404-error op.
De zoekterm Netties BelgiŽ levert 425 pagina's op en daartussen ook ons magazine, maar niet de recentste pagina's, wel verwijzingen naar archiefpagina's of pagina's die nog uit het dma verleden netties dateren.
Er is dus nog leven na Google, maar of het goed is ??? [Kris DM]
http://www.cuil.com

VIEWZI: ZOEKRESULTATEN AGGREGATOR
Deze zoekmachine verzamelt de zoekresultaten van Google, Yahoo!, YouTube en anderen. Jij kan dan kiezen hoe je ze wil bekijken: enkel de tekst van de pagina's, enkel de foto's, of enkel video previews? Dat kan!
[Taal: Engels]
http://www.viewzi.com/

DESIGN SPONGE: REALISTISCHE DESIGN
Er zijn heel wat sites waar je de meest buitenissige design kan vinden, maar deze site schotelt enkel projecten aan haar lezers voor waarvan het de praktische kant en de doenbaarheid onderzocht heeft. Je vindt er tips voor binnenhuisdecoratie, maar ook voor de keuken, allerlei do it yourself projecten, en ook wat leuke "before & after" foto's.
[Taal: Engels]
http://www.designspongeonline.com/

INHABITAT: STIJLVOL EN PRAKTISCH
Nog een site vol met design die werkbaar en efficiŽnt is. Hier vind je dingen zoals een uitklapbaar stadium voor maar liefst 3.5000 mensen, handtassen met zonneŽnergie, enz. Echt veel leuke ideetjes eigenlijk...
[Taaal: Engels]
http://www.inhabitat.com/

VRIJDAG MULTIMEDIA: TROMPE-L'OEIL
Het trompe-l'oeil effect ken je wellicht: je wordt hierbij op het verkeerde been gezet, want je ogen bedriegen je. Hier volgt een reeks foto's die erg knap gemaakt zijn, niet gefotoshopt zijn, maar toch onmogelijke resultaten geven.
[Taal: Frans]
http://www.linternaute.com/photo_numerique/galerie-photo/effets-d-optique-et-trompe-l-oeil/effets-d-optique-et-autres-trompe-l-oeil.shtml

VRIJDAG MULTIMEDIA: GITAAR LEREN SPELEN

Wil jij een echte Guitar Hero worden? Dan moet je eens langs gaan op deze site. Hier vind je namelijk instructiefilmpjes, gemaakt door artiesten die vertellen hoe zij "hun" song spelen - het zijn namelijk artiesten zoals John Oates en Graham Nash die in de filmpjes te zien zijn, en die de song die zij bekend gemaakt hebben voordoen.
[Taal: Engels]
http://ivideosongs.com/

VRIJDAG MULTIMEDIA: TYPERACER
Hoe snel kan jij typen? Snel? Dan moet je je geluk eens proberen op deze site. Je kan het hier namelijk opnemen tegen andere snelheidsduivels op vlak van typen. En doe je het echt goed, dan komt je naam op de erelijst! (Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://play.typeracer.com/

Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multi-media/
- Wie heeft de dunste?
De strijd om de grootste platte tv heeft een evenknie, de strijd om de dunste. De afgelopen maanden streden vooral JVC en Sharp om de centimeters,...
http://www.ad.nl/multi-media/2565335/Wie_heeft_de_dunste.html
- De dvd verdwijnt snel
BERLIJN - De dvd als drager van videomateriaal is binnen drie jaar volledig uit de winkels verdwenen. Dat...
http://www.ad.nl/multi-media/2564878/De_dvd_verdwijnt_snel.html
- Retrogaming is hot
LEIPZIG - Arcade, Atari en Commodore 64 het lijkt allemaal een eeuwigheid geleden, de dinosaurusssen onder...
http://www.ad.nl/video/2553579/Retrogaming_is_hot.html

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.dedigitalerevolutie.tv/
- Luidspreker van glas
De Sony Sountina is een glazen luidspreker die geluid en licht alle kanten op straalt.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=24242
- Aanbiedingen Apple Store
iMac, iPod, Macbook en Apple software, het is allemaal te koop in de Apple Store. Hier een overzicht van de meest interessante aanbiedingen van dit moment.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=24239
- Cadeau per sms of mail
Iemand per mail of sms een leuk cadeau geven, dat hij zelf mag uitzoeken. Dat kan met de Cadeaucode.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=24229

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- De TravelPilot 700 herkent verkeersborden
Blaupunkt stelt deze week zijn nieuwe TravelPilot 700 voor op de IFA-beurs in Berlijn. De functie die dit gps-systeem van de anderen onderscheidt is ongetwijfeld de herkenning van verkeersborden.
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3424
- Internet en multimedia in je broekzak
Archos lanceert een nieuwe generatie Internet Media Tablets met een compleet nieuwe gebruikersinterface, een slank en ergonomisch design en een 5- of 7-inch touchscreen met een resolutie van 800x480 pixelsµ
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3422
- Herfstcollectie Canon
Kort voor de IFA heeft Canon zijn nieuwe product line-up voor het najaar in Budapest voorgesteld. Blikvangers zijn de digitale spiegelreflexcamera Eos 50D en een nieuw objectief, de EF-S 18-200/3.5-5.6 IS
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3423

*** COMPUTER WORLD
http://www.computerworld.be/
- Stuur uw case op voor de MIXX Awards!
Heeft u een interactieve campagne van uitzonderlijke creativiteit en bewezen efficiŽntie gerealiseerd? Wacht dan niet langer en stuur uw kandidatuur op voor 9 oktober en maak kans op een MIXX Award!
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=18732&style=34360
- Globalisering Easynet goed voor werknemers
Easynet, leverancier van netwerkdiensten en accommodatie, heeft opnieuw enkele nieuwe werknemers aangenomen na de fusie met enkele Belgische en Nederlandse entiteiten. De doelstellingen van de entiteiten blijven wel behouden.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=18731&style=34360
- Nieuw project voor The Parking Lot
Voor de tweede maal op rij stond The Parking Lot in voor de website van het 35ste Interantionale ICT Symposium. Het symposium wordt georganiseerd door Belgacom, Proximus en Telindus.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=18727&style=34360

*** PC WORLD
http://www.pcworld.be
- Digitale televisieprogrammaís op uw pc
http://www.pcworld.be/nl/fiches/articles/other/digitale-televisieprogramma-s-op-uw-pc.cfm
- Pimp uw iPod met enkele gemakkelijke kneepjes
http://www.pcworld.be/nl/fiches/help-center/multimedia/pimp-uw-ipod-met-enkele-gemakkelijke-kneepjes.cfm
- Herstel uw fotoís met twee gratis tools
http://www.pcworld.be/nl/fiches/articles/digitale-toestellen/herstel-uw-foto-s-met-twee-gratis-tools.cfm

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/
- Condoomsite boekt mooie resultaten
Dat Internet een plaats is waar men vrijpostig kanÖposten is ook reclamebureau McCann niet ontgaan. Daar zijn ze positief verrast door de respons op hun campagne voor het Ďultra-dunneí condoom Manix.
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=6722
- Overeenkomst tussen TéléSAT en RTL Groep
Enkele maanden nadat het in zee ging met de RTBF, sloot TéléSAT, de Franstalige tegenhanger van TV Vlaanderen, een akkoord met de RTL Groep.
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=6721
- KMOís hebben meeste Ďnew technologyí interesse in websites en SaaS
Uit een recente studie van IDC blijkt dat het huidige economisch-zakelijke klimaat meer impact heeft op de wereldwijde KMO dan de opwinding over en interesse in nieuwe technologieŽn
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=6711.


*** Computertaal
http://www.computertaal.info
- Rusland heeft het snelst groeiende aantal internetgebruikers in Europa
http://computertaal.info/2008/08/28/rusland-heeft-het-snelst-groeiende-aantal-internetgebruikers-in-europa/
- Fotoafdrukken via het internet: een kwaliteitsvol en betrouwbaar aanbod
http://computertaal.info/2008/08/28/fotoafdrukken-via-het-internet-een-kwaliteitsvol-en-betrouwbaar-aanbod/
- BT komt met verbeterde beveiliging tegen dreiging botnets
http://computertaal.info/2008/08/28/bt-komt-met-verbeterde-beveiliging-tegen-dreiging-botnets/

*** Tweakers Net
http://www.tweakers.net
- Tomtom en Garmin tonen nieuwe navigatiesystemen
Tomtom en Garmin hebben op de IFA-elektronicabeurs beide nieuwe navigatie-apparatuur aangekondigd. Voor de HD Traffic-diensten van Tomtom is echter tien euro per maand abonnementsgeld verschuldigd. »
http://tweakers.net/nieuws/55377/tomtom-en-garmin-tonen-nieuwe-navigatiesystemen.html
- Tomtom en Garmin tonen nieuwe navigatiesystemen
http://tweakers.net/nieuws/55377/tomtom-en-garmin-tonen-nieuwe-navigatiesystemen.html
- Logitech toont 'Slingbox' met speakers
http://tweakers.net/nieuws/55378/logitech-toont-slingbox-met-speakers.htmlDe zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut
TIPS VOOR WEBWERKERS: HOE KUN JE NEPBESTELLINGEN ONDERSCHEIDEN VAN ECHTE?

Een heleboel mensen hebben een site om iets te verkopen of een dienst aan te bieden; in veel gevallen gaat dat via een formulier. Als jij een van die mensen bent zul je weleens hebben meegemaakt dat er nepbestellingen binnenkomen. Dat is niet leuk, maar als je een bestelformulier hebt dat eenvoudig is in te vullen door een bezoeker, zul je daar vroeg of laat mee te maken krijgen.

Maar dankzij de eenvoud van het formulier krijg je normaal gesproken meer bestellingen binnen. Daarom nemen de meesten die nepbestellingen voor lief en is het de kunst om ze te onderscheiden van de echte bestellingen.

Je kunt aan de bestelgegevens vaak al zien of het een nepbestelling is of niet. Check bijvoorbeeld het e-mailadres en het telefoonnummer. In veel gevallen zie je daaraan dat het verzonnen is. En het huisadres kun je controleren door (voor Nederland) naar de website van www.detelefoongids.nl te gaan of (voor BelgiŽ) naar http://www.wittegids.be. Als je het op één van deze sites niet kunt vinden, is de kans groot dat het adres (nog) niet bestaat. Nu biedt dit geen garantie. Ik heb het zelf in het verleden meegemaakt dat iemand in een nieuwbouwwijk was gaan wonen en het adres nog niet bekend was bij deze instanties.

Wat je kunt doen is je e-mailformulier optimaliseren, als je dat nog niet gedaan hebt. Hiermee bedoel ik dat je de bezoeker gaat verplichten om bepaalde velden in te vullen. Let er bij het aanmaken van verplichte velden wel op dat je de gebruiksvriendelijkheid niet uit het oog verliest!

Nog een manier om een nepbestelling te voorkomen: nadat het formulier ingevuld is, stuur je een mail naar het e-mailadres met een vraag voor een bevestiging van de zojuist geplaatste bestelling. Meestal zie je dit in de vorm van een link waar je dan op moet klikken. Als het e-mailadres dan niet bestaat wordt er ook niet op de email gereageerd.

Een heleboel mensen hebben tegenwoordig hun eigen domeinnaam met e-mailadres. Als een besteller zo'n adres heeft ingevuld, kun je de domeinnaam opzoeken in een whois-database en nagaan of de gegevens die zijn opgegeven overeenkomen. Voor domeinnamen met de extensie .com, .net, .org, .biz en .info ga je bijvoorbeeld naar betterwhois.com . Voor een .be-domeinnaam moet je bij dns.be zijn, voor een .eu-domeinnaam raadpleeg je eurid.eu en voor een .nl-domeinnaam kun je terecht bij sidn.nl. Providers zijn verplicht om deze informatie te geven. En jij kunt daar je voordeel mee doen.

Tip: wees extra alert bij gratis e-mailadressen zoals Gmail, Hotmail, Live etcetera, omdat iemand daarmee betrekkelijk anoniem iets kan bestellen.

Joris Dullemond, Alphamegahosting
[via Sjeef]

TIPS VOOR WEBMASTERS: TOOLS OM DE WAARDE VAN WEBSITES TE BEPALEN
Hoeveel is netties waard? Hoeveel is Google waard, of CNN.com? Er bestaan op het web verschillende tools die je helpen om die waarde te bepalen. Deze tools baseren zich daarbij op verschillende informatie, zoals de back links, de ouderdom van de domeinnaam, de ranking bij Alexa, enz.
Uiteraard wilden wij eens weten wat netties.be waard is, en wij onderwierpen onze site aan een check-up bij drie van deze tools:
- Smart Page Rank; een onderdeel van deze site werkte niet bij ons bezoek, en men kon ons geen idee geven van de waarde van
netties.be
- Cubestat maakte ons even heel blij, door te melden dat netties.be 2.185 dollar waard is!
- DNScoop maakte het nog bonter: daar wordt de waarde van netties geschat op $ 3.835.
Ongetwijfeld zullen lezers die een eigen website onmiddellijk aan het testen slaan; laat ons weten of u onze cijfers overtreft - wie is er, zonder het te weten, miljonair?
http://www.smartpagerank.com
http://www.cubestat.com
http://www.dnscoop.com/

TIP: EEN NIEUW LETTERTYPE INSTALLEREN
Een lettertype dat je kiest voor een tekst of website bepaalt de persoonlijkheid ervan. Een goed gekozen lettertype is dan ook een must. Maar hoe kan je een nieuw lettertype dat je op het web vindt installeren op je pc?
Eerst het lettertype of FONT downloaden, en, indien het in een gecomprimeerd formaat is, uitpakken (unzip). Open vervolgens de Fonts folder: ga naar Start / Uitvoeren en tik in FONTS. Kies File / Install new Font. Blader naar de map waar je dit nieuwe lettertype geplaatst of uitgepakt hebt. Selecteer een of meerdere fonts, klik OK: de lettertypes worden nu toegevoegd tot de systeemfolder. Wanneer je nu je tekstverwerker opent, zouden de nieuwe lettertypes daarin beschikbaar moeten zijn.

TIP WINDOWS: EEN VERWITTIGING WANNEER JE CAPS LOCK INGEDRUKT HEBT
Het is zo handig om een waarschuwing te krijgen wanneer je per vergissing de Caps Lock toets indrukt; want voor je het weet ben je hele zinnen IN HOOFDLETTERS aan het tikken! In Windows XP kan je deze verwitting als volgt activeren:
Open het Controlepaneel, ga naar Accessibility (toegankelijkheid), klik op het tabblaadje Keyboard (klavier). Vink het vakje aan bij "Use ToggleKeys". Ga vervolgens naar het tabblaadje "General" (algemeen" en controleer of de "Turn Off Accessibility Features after Idle" optie niet aangevinkt is; want is dat wel het geval, dan wordt de wijziging die je nu voert na elke periode van inactiviteit weer geannuleerd. Klik op OK, en sluit het controlepaneel.

TIP VISTA: KOPIEER HET PAD VAN EEN FOLDER OF BESTAND

Een van de handige dingen in VIsta is dat je ook het hele pad van een bestand of folder kan kopiŽren; in vorige versies moest je dat manueel noteren.
Ga als volg tewerk: open Explorer, en blader naar het gewenste bestand, zodat dit zich in het rechter paneel bevindt. Klik rechts op dat bestand of die map; in het contextmenu is de optie "copy as path" nu niet beschikbaar.
Klik nogmaals rechts op het bestand, maar hou ditmaal de Shift-toets ingedrukt. Nu heb je de optie "Copy as Path", zodat het pad naar je klembord gekopieerd wordt zodat je het in een ander programma kan oproepen.

Voor deze rubriek danken wij
Gerard Schaefers (Sjeef): http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.htmlVan alles halen, (bijna) niets betalen...PERFORMANCE MONITOR
WIndows 2000/XP/Vista - freeware
Dit kleine progje vertelt je alles over CPU, Geheugen, Disk en Netwerk ; het zet vier kleine icoontjes op je desktop, en wanneer je de muis over zo'n icoon beweegt, krijg je gedetailleerde statistieken te zien, zoals het percentage van je CPU dat momenteel gebruikt wordt. Het programma is goed doordacht: wanneer je bijvoorbeeld een CPU hebt met meerdere cores, dan zal het de belasting van elke core apart tonen. (Bron: Wim W)
http://www.hexagora.com/en_dw_davperf.asp

MOVALIVECD: ISO DATA ZONDER INSTALLATIE
Windows all - 1,4 MB - freeware
Met dit progje kan je ISO-data met een gewone muisklik uitvoeren, zonder die eerste op een CD te moeten branden. Handig, wanneer je bijvoorbeeld de nieuwe versie van Ubuntu Linux wil uitproberen: vroeger moest je dan eerst het ISO-Formaat op een cd/dvd branden en dan vanop die cd starten. Met MovaLiveCD kan je de ISO-data rechtstreeks emuleren. Het progje behoeft niet eens installatie.
http://mobalivecd.mobatek.net/en/

CD BURNER XP
Windows XP - freeware
Een gratis progje om CD's 'n DVD's te branden, inbegrepen Blu-Ray en HD-DVD's. Je kan ook ISO's aanmaken en branden, alsook een meertalige interface. (Bron: Wim W)
http://cdburnerxp.se/en/home

IMGARES: BEELDBEWERKER
Windows - freeware
Met dit progje kan je beelden bewerken, ook in batch mode. Daarvoor moet je enkel de beelden met klikken en verslepen naar het progje brengen, en kiezen wat je wil doen: het formaat wijzigen, de foot's draaien, tekst toevoegen, het licht en contrast wijzigen, en zelfs een diashow maken (als AVI bestand).(Bron: Wim W)
http://www.konradp.com/products/imgares/

SQ LITE MANAGERWINDOWS ALL - 84,3 KB - FREEWARE

Met deze gratis extensie voor Firefox kan je rechtstreeks vanuit je browser ingrijpen in SQLite-databases. Je kan relaties vastleggen, views, indexen en triggers of die ook terug verwijderen. Handig!
http://code.google.com/p/sqlite-manager/

BOOKMARKS PREVIEW
Extensie voor Firefox - 68,3 kb - freeware
Cover flow voor je bookmarks, dat is waarvoor deze extensie zorg. Het progje zorgt voor een miniatuurafbeelding van elk van je bookmarks, zodat je die dan kan doorbladeren net zoals bij de coverflow van iTunes. Helaas worden de thumbnails niet automatisch ververst; je moet zelf via Edit / Create Previews de thumbnails updaten.
http://bookmarkpreviews.mozdev.org/

WIKITAXI: WIKI DOWNLOADEN
Windows all - 1,63 MB - freeware
Dit progje zorgt ervoor dat je de online encyclopedie Wikipedia ook offline kan lezen, doorzoeken en doorbladeren. Voortaan is er geen internetverbinding meer nodig om iets op te zoeken, alle info zit in de WikiTaxi database. Je kan de Wiki (Engelstalig) zelfs op een USB stick zetten, als je tenminste een stick hebt van 8 GB.
http://www.download.com/WikiTaxi/3000-2377_4-10875031.html?tag=nl.e415

FILEZILLA: GEBRUIKSVRIENDELIJKE FTP CLIENT
Windows 2000/XP/Vista - 3,47 MB - freeware
FileZilla is een FTP programma (File Transfer Protocol) waarmee je bestanden kan uploaden en downloaden naar bepaalde websites. Een onmisbare tool voor webmasters.
http://www.download.com/FileZilla/3000-2160_4-10308966.html?tag=nl.e415

VRIJDAG MACDAG: CYBERDUCK
Mac OS X 10.4/10.5 - 10,67 MB - freeware
Een open source SSH Secure File Transfer en FTP browser, die knippen en plakken ondersteunt voor het down- en uploaden van bestanden. Gewoon een bestand of map vanuit de Finder verslepen naar het browservenster, en de transfer wordt opgestart.
http://www.download.com/Cyberduck/3000-2151_4-10246246.html?cdlPid=10875156

VRIJDAG MACDAG: TRANSMISSION 1.32
Mac OS X 10.4/10.5 - 2,71 MB freeware
Transmission is een uitstekende open source client voor het downloaden van Bit Torrents. De interface is simpel en intuitief.
http://ct.download.com/clicks?t=70720173-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=DOWNLOAD&s=5

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....Lezer Joost reageerde op ons artikel over Yahoo Mail en Gmail:
<<<
Dag Hilde,

Over smaken en kleuren, enzovoort ...
Yahoomail is mij onbekend, maar wat ik wel weet is dat Gmail voor mij toch één van de openbaringen van de laatste jaren was. Dat is subjectief, maar toch enkele redenen en rechtzettingen:
ē het is zeker niet waar dat mails niet in mappen kunnen gesorteerd. Akkoord, men noemt het labels, maar die zijn krak hetzelfde als mappen:
= voorbeeld van de mappen die aangemaakt kunnen worden
ē de opslagcapaciteit is enorm, en na lang gebruik, zit ik nog maar aan een capaciteit van 8% (eerlijksheidshalve toegeven dat ik mails met filmpjes of muziek wel verwijder).
ē adressen: kun je perfect in groepen catalogeren, waardoor je ze niet één voor één moet selecteren (want in het artikel meen ik te lezen dat dit niet kan)
ē er is een bijna perfecte spam-filter. In tegenstelling tot de webfilter van telenet, wordt er correct gefilterd, en wordt de spam in een aparte map opgeslagen, om fouten te kunnen recupereren. Maar dit is nog nooit moeten gebeuren. Ik verstuur wekelijks nieuwsbrieven met nieuws uit mijn dorp, en stel vast dat bijvoorbeeld de ingebouwde spamfilter van Telenet dit nieuws herkent als spam, en als die spamfilter bij de gebruiker geactiveerd is, krijgt hij niets van de nieuwsbrief te zien. Bij Gmail is dit niet het geval.
ē Wat is snel ? Wat is traag ? Ik ben niet ontevreden over de snelheid (anders zou ik ik Gmail zeker niet gebruiken), maar toegegeven: mijn Thunderbird is toch net iets sneller.
ē Last but not least: ik heb een paar gmailadressen die ik eigenlijk niet gebruik om te mailen, maar als virtuele Gmail drive. Zeer handig !
Dit is dus geen vergelijking met Yahoo Mail, maar toch wou ik even de puntjes op de i zetten ivm met enkele kleine onjuistheden.

groeten

Joost Rommel
>>>
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool
- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
Denk eraan: jij bent uniek, en zo is ook elke andere mens.
- gezegde -