Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 3/7/2008 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 12
Nummer 556 van 28/6/2008
Gegroet lezer,

Dat het dit weekend kwakkelweer zou worden, met regenbuien, daarvoor hadden wij geen weerman nodig om dit te voorspellen: dit weekend is het namelijk "braderie" in onze gemeente, en dan worden de bezoekers van de talloze kraampjes met waren en versnaperingen traditioneel uitgeregend. Wat ons er niet van weerhouden zal om een bezoek te brengen aan de braderie, ons vol te snoepen, en wat lekkere koopjes te doen. Zo zijn we!

Ook deze week weer enkele artikels waarin de nodige kritische vragen gesteld worden: krijgt Google stilaan niet teveel macht? Hoe moet het met de bandbreedte - moeten P2P ruilers toch niet aan banden gelegd worden? En moeten bedrijven hun IT-personeel niet wat meer aan banden leggen, of toch minstens sleutelen aan het beveiligingssysteem, zodat de IT-medewerkers niet zomaar als cowboys overal hun neus kunnen steken? Vragen waarop wij uiteraard het antwoord niet kunnen biedne, maar waarbij toch even stil gestaan moet worden.

WIj wensen u alvast veel leesplezier, en hopen u bij leven en welzijn volgende week weer aan te treffen.

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.FRANKRIJK ZET BELEID VAN "3 WAARSCHUWINGEN" VOORT
Verleden jaar kondigde kersverse president Nicolas Sarkozy een beleid aan om piraterij tegen te gaan: wie betrapt wordt op het illegaal delen van auteursrechtelijk beschermde muziek, krijgt twee keer een waarschuwing, maar heeft hij/zij nogmaals betrapt, dan wordt de toegang tot het internet afgesneden voor maximaal een jaar. Het plan werd verleden week door het Franse kabinet goedgekeurd, en zou in principe in januari volgend jaar wet worden.
De overheid hoopt daarmee piraterij tegen te gaan, door de piraten voldoende te ontmoedigen. "Het is een preventieve en opvoedende benadering", aldus de Franse minister van cultuur, Christine Albenel. Maar de providers zijn niet gelukkig: zij krijgen de zware last van het diepte-inspecteren van alle pakketjes die over hun netwerk passeren op de schouders geschoven. Want dat is erg duur, en niet altijd effectief. "De ISP's zijn evenmin in staat om elk pakket te inspecteren en filteren dat over hun netwerk loopt, dan de post elke enveloppe kan openen", aldus een woordvoerder van de vereniging van ISP's.
En uiteraard is de gebruiker ook niet gelukkig, zelfs al doet hij niet aan piraterij, want hij verliest zijn privacy. Organisaties die de burgerrechten verdedigen vrezen trouwens dat, eens alle infrastructuur op poten staat om het internetverkeer te monitoren op P2P inbreuken, het maar een al te gemakkelijke stap is om een algehele spionagewet goed te keuren zoals Zweden verleden week, tot afschuw van heel Europa, gedaan heeft....
http://arstechnica.com/news.ars/post/20080618-swedish-parliament-rejects-big-brother-surveillance-bill.html
http://arstechnica.com/news.ars/post/20080620-frances-three-strikes-copyright-law-gets-cabinet-support.html

TREND WORDT BEVESTIGD: KINDEREN LEZEN STEEDS MINDER
Kinderen brengen steeds meer tijd door met surfen op het web, games te spelen, en tv te kijken. Magazines en boeken kunnen hen steeds minder bekoren: hun favoriete instrumenten zijn muis, controller en afstandsbediening.
De studie werd weliswaar uitgevoerd in de VS, dus deze cijfers mag men toch niet zomaar naar Europa extrapoleren. In het "oude continent" bestaat er immers een cultuur waarbij er minder tv geconsumeerd wordt, en de populariteit van jeugdschrijvers zoals Marc de Bel toont aan dat hier een grote leescultuur bestaat.
Toch even de cijfers op een rij gezet. De tieners (13 tot 17 jaar) brengen gemiddeld 12,5 uur online door per week. Twieners (8 tot 12 jaar) zitten gemiddeld 6,5 uur online, tegenover verleden jaar 5,2 uur. De tieners, die twee jaar geleden e-mail nog bestempelden als iets voor oude mensen, noemen nu toch terug e-mail, IM en games als hun meest favoriete bezigheden op het web. Hun favoriete sites zijn YouTube, Facebook, Google, Myspace; de twieners gaan naar Webkinz, Nick, YouTube, en Disney.
TV-kijken blijft nek aan nek met het web, en groeit nog steeds: 11,9 uur bij tieners (11,6 uur verleden jaar) en 12,2 uur bij twieners (11,8 uur verleden jaar). Tot slot: 73% van de tieners heeft een mobieltje, en 26% van de twieners.
Interessante cijfers, waaruit wij onze eigen persoonlijke conclusie uit trekken: niet de tijd die kinderen al surfend doorbrengen baart ons zorgen, want dat is actief zijn, communiceren, informatie vergaren, contacten leggen, wel de tijd die tv-kijkend doorgebracht wordt, want dat is passief ondergaan van wat de tv-makers, vaak uit platte commerciŽle belangen, voorschotelen. En wat denkt u daarover?
http://arstechnica.com/news.ars/post/20080620-study-teens-dropping-rags-radio-for-web-games-and-tv.html

SOCIALE NETWERKEN HEBBEN EDUCATIEVE ROL
Om nog even terug te komen op voorgaand artikel: sommigen zullen zeggen dat het rondhangen op sociale netwerken als Facebook evenzeer gewoon tijdverdrijf is als naar tv kijken. Dat is niet waar, zo blijkt uit een nieuwe studie: sociale netwerken zoals Facebook en MySpace hebben een belangrijke educatieve rol.
Huh, zegt u? Jawel hoor, en wij geven de onderzoekers van de studie gelijk. De sociale netwerken ontwikkelen bij de jongeren immers technologische, creatieve, communicatieve vaardigheden, die hen later in hun dagelijkse en beroepscarrière van pas kunnen komen. Door het aanmaken van hun eigen plekje op het web verkrijgen zij heel wat vaardigheden. "De studenten ontwikkelen een positieve houding tegenover het gebruik van tech systemen, zij leren content bewerken en aanpassen, en nadenken over online design en lay-out.... Zij wisselen ook met elkaar van gedachten over origineel creatief werk, zoals gedichten en films, en zij leren op een veilige en verantwoorde manier gebruik maken van informatie en technologie", aldus de studie.
Bovendien zouden de sociale netwerken ervoor zorgen dat studenten uit lagere inkomensklassen even technologisch onderlegd worden als rijkere studenten, waardoor de digitale kloof wat minder diep zou worden.
Als je erover nadenkt, dan ben je inderdaad geneigd de studie gelijk te geven. De sociale netwerken als "opvoedend". Wie had dat gedacht?
http://news.cnet.com/8301-13577_3-9973558-36.html

EXPRESS YOURSELF!: JONGEREN TONEN HUN IDENTITEIT

In Europa zijn er enerzijds debatten over identiteit en nationaliteit; nog nooit hebben die zo in de belangstelling gestaan. Vaak leidt dit tot angst, de drang om de eigen belangen, zichzelf te beschermen, een hang naar zekerheid. Maar anderzijds is de wereld nog nooit zo open geweest: met één muisklik maak je vrienden over de hele wereld, dankzij het internet.
Wanneer jongeren de kans krijgen om zichzelf te zijn, dan vallen de vastgeroeste vooroordelen weg: dat is de stelling van een festival dat van 3 tot 5 juli in Amsterdam loopt. Jongeren tonen er duizenden korte video's uit 49 landen, waarin zij zichzelf en hun leefwereld tonen. Een lovenswaardig initiatief.
http://www.strangerfestival.com

IT-MEDEWERKERS NEUZEN IN PERSOONLIJKE DOSSIERS
Een alarmerend bericht: maar liefst één op drie IT-medewerkers zou er zijn hand niet voor omdraaien om misbruik te maken van admin paswoorden die hij beheert, om zo toegang te krijgen tot vertrouwelijke data over collega's - hoeveel de anderen verdienen, notulen van vergaderingen, zelfs persoonlijke mails zouden worden geopend en gelezen.
Griezelig - vooral omdat deze IT-medewerkers nu eenmaal over die paswoorden moéten beschikken, om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren, en de remedie om zulke ongeoorloofde spioneerpraktijken tegen te gaan er dus niet uit kan bestaan om de paswoorden af te nemen.
Tijd dus voor de bedrijven om anders te werk te gaan, en verschillende lagen van beveiliging in te bouwen, waarbij nauwlettend toegezien wordt op wie toegang heeft tot welke informatie. Gebeurt dat niet, dan zullen de bedrijven steeds vaker geconfronteerd worden met ongeoorloofd inkijken van dossiers, sabotage, zelfs hacking van binnenuit.
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/147400/nearly_half_of_it_workers_snoop_in_confidential_files.html

zie ook de reactie van onze medewerker SJeef (te lezen in de rubriek "Het laatste woord")

PAST GOOGLE TWEE MATEN EN GEWICHTEN TOE?
In een opgemerkt artikel op het blog GrayWolf, trekt Michael Gray van leer tegen Google. De zoekmachine/adverteermakelaar heeft immers zopas een nieuwe tool uitgebracht, waarmee je statistieken over het verkeer en trefwoorden kan opzoeken voor de meeste websites op het internet. Interessant, dat wel.
Maar wat blijkt? Google geeft wel statistieken weer over gewone websites zoals het blog van Gray, of SearchEngineLand, Webmasterworld, zelfs Yahoo en Live.com. Maar... niets over Google.com. En evenmin over Youtube.com, of blogger.com, twee sites die eigendom zijn van Google, terwijl er over concurrenten metacafe en wordpress wél data gepubliceerd worden. Met andere woorden: zonder toestemming worden er data publiek gemaakt van andere sites, maar Google behoudt zich het recht voor om haar eigen data geheim te houden. En dat, aldus Gray, gaat toch te ver. "Google meent dat het mag beschikken over sommige privileges die het anderen ontzegt. Voor Google ben jij een gebruiksvoorwerp, als een kantoormeubel, jij bestaat enkel voor Google om gebruikt te worden zoals Google het wil. Google beschouwt zichzelf als de absolute heerser van het internet, en er is niets dat je kan doen om het tegen te houden."
Straffe taal? Misschien wel. Maar je kan de man niet helemaal ongelijk geven. Zijn artikel krijgt trouwens heel wat bijval van andere webmasters. Maar lees zelf, en sta even stil bij de macht die Google ondertussen opgebouwd heeft....
http://www.wolf-howl.com/google/googles-two-tiered-world/
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/06/new-layer-to-google-trends.html

MICROSOFT HEEFT HET GEMUNT OP PASWOORD DIEVEN
Misschien heb je het niet gemerkt - in dat geval was jouw pc blijkbaar niet besmet. Maar de update die Microsoft op 10 juni doorstuurde van zijn Malicious Software Removal Tool (MSRT), was er speciaal op voorzien om malware op te sporen en te verwijderen die het voorzien had op de paswoorden van gamers.
Blijkbaar heeft die updat prima werk gedaan: meer dan 2 Miljoen pc's bleken zulke malware te bevatten, en werden netjes ontsmet. Ter informatie: MSRT wordt via de update doorgestuurd naar 330 miljoen internauten. 1 op 150 had dus zulke malware aan boord van zijn pc.
En dat is toch wel verbazend. Luister maar: op één dag tijd heeft MSRT bij 700.000 machines malware gevonden van het type Win32/Taterf, een van de vele vormen van malware waarvan de paswoord dieven gebruik maken. Ter vergelijking: de Storm Worm malware, waarover toch heel wat geschreven werd in de IT-pers, werd in een hele maand tijd slechts bij minder dan 350.000 machines aangetroffen en verwijderd. Wat aantoont dat wij ons soms toch verkijken op het beveiligingsprobleem, en ons teveel concentreren op "bekende" virussen en malware, daarbij de minder bekende problemen uit het oog verliezend.
En, tussen haakjes, chapeau voor Microsoft, dat het deze tool gratis ter beschikking stelt van de internauten!
http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=2122

INFORMATION CARD FOUNDATION WIL OVERDAAD AAN INLOGS INDIJKEN
Het is zo vervelend: telkens opweer moet je inloggen op sites, met accountnaam en paswoord - en liefst gebruik je voor verschillende sites verschillende accountgegevens, uit veiligheidsoverwegingen. Het is een hele toer om alle paswoorden te onthouden, je zou er een punthoofd van krijgen.
Daarom hebben verschillende groten uit de internetwereld, waaronder Equifax, Google, Microsoft, Novell, Oracle en Paypal, nu een initiatief genomen: samen hebben zij de Information Card Foundation opgericht, een organisatie die het gebruik van elektronische identiteitskaarten op het internet wl promoten, alsook het gebruik van interoperabiele technologieŽn bij het zakendoen.
De elektronische ID-kaart zou gebruikt worden in een "tripartiete" system. De gebruiker zou een beveiligde verbinding moeten leggen met zijn ID-provider (de bank, of de kredietkaartmaatschappij), en met een derde die bewezen heeft betrouwbaar te zijn (een universiteitsnetwerk, een financiŽle instelling, een e-commerce site). Deze verbinding moet in real time geschieden: gebruiker, provider en betrouwbare derde moeten in real time met elkaar communiceren en synchroniseren vooraleer de transactie kan plaatshebben.
Wat de meer technische achtergrond van dit initiatief is, kan je in het artikel van CNet lezen. Wij onthouden alvast dat het een mooi initiatief is... en dat wij, Belgen, blijkbaar hierop al een beetje voorop lopen met onze elektronische identiteitskaart!
http://news.cnet.com/8301-10789_3-9975122-57.html

HET PROBLEEM VAN P2P EN BANDBREEDTE
Je kent ons: als wij een interessant artikel tegenkomen waarin toelichting gegeven wordt op een bepaald aspect van het internet, of waarin een controversiŽle stelling weergegeven wordt, dan zullen wij niet nalaten om dit door te geven!
Deze keer vonden wij onder "Laat ze maar cake eten" een duidelijke uiteenzetting van het probleem van P2P en bandbreedte. Kort samengevat komt het hierop neer. Stel je voor een gezin zet zich aan tafel om thee te drinken met een stukje taart. Er zijn vier stukken, voor vier personen. Elks eentje dus. Als een van de vier personen drie stukken zou nemen, dan zou er een hartelijk woordje vallen. Dat vinden we allemaal normaal. Maar wanneer P2P ruilers drie kwart van de bandbreedte van een netwerk nemen, dan wordt daar niets op gezegd (vooraleer je verontwaardigd reageert: dit is de stelling van het artikel. Lees, en denk even na). De ruilers redeneren gewoon: wij hebben een abonnement op "onbeperkt" internet, en hebben recht op onze downloadsnelheid. Als de anderen daardoor aan bandbreedte moeten inboeten, dan moeten de providers maar zorgen dat zij meer bandbreedte kunnen bieden.
Maar dat is niet zoals het werk, zo stelt het artikel. Geef de mensen meer bandbreedte, en zij zullen meer bandbreedte verbruiken. Als je een film van 2 GB kan downloaden in vijf minuten in plaats van in 50uur, dan zullen meer mensen films gaan downloaden.
Providers reageren op het probleem door de internetverbindingen aan banden te leggen, zoals het beperken van de bandbreedte bij P2P ruilers, door sites te blokkeren waar bestanden gedownload kunnen worden. Het idee van de downloadlimiet wint dan ook veld.
Maar dat is dan weer niet goed voor bedrijven die hun zaak opgebouwd hebben op het leveren van streams via het internet: tv-shows, video's, streaming radio stations...
Kortom: het probleem van de bandbreedte is niet meteen in 1,2,3 op te lossen!
http://www.theage.com.au/news/web/let-them-eat-cake/2008/06/23/1214073146667.html

GOOGLE VERTELT ADVERTEERDERS WAAR ZIJ HUN ADVERTENTIES MOETEN PLAATSEN
Eerder deze week hadden wij het al over de alsmaar groeiende macht van Google, en het ongemak, het verzet, en soms zelfs de verontwaardiging die steeds meer internauten voelen tegenover die macht. Wij vrezen dan ook dat een nieuw initiatief van Google nog meer onrust zal oproepen.
Het gaat om Google Ad Planner. Dat is een tool, waarmee adverteerders kunnen uitvinden welke websites hun doelpubliek het meest geneigd zijn om te bezoeken. De adverteerder moet de demografische gegevens invoeren van de doelgroep die hij probeert te bereiken, en krijgt dan een lijst met websites die waarschijnlijk mensen die aan deze karakteristieke beantwoorden zullen bezoeken.
Met dit nieuwe initiatief heeft Google eigenlijk het hele adverteergamma in handen. Via AdSense kan een webmaster ruimte op zijn website lenen aan Google, die er advertenties plaatst. De webmaster wordt beloond per klik op de advertentie. Met AdWords kan een adverteerder bieden op trefwoorden, en zijn advertentie laten verschijnen wanneer sites bepaalde trefwoorden vermelden, of wanneer de internaut een zoekopdracht geeft naar een bepaald trefwoord. En nu is er dan Ad Planner, waarbij Google aan de adverteerder vertelt waar hij zijn reclame moet zetten.
Maar daar is toch niets verkeerds aan, zal je zeggen? Critici wijzen er echter op dat het hele advertentiesysteem van Google, met de bijhorende ranking in de zoekmachines, gebaseerd is op een ondoorzichtig klasseersysteem van Google, met supergeheime algoritmes. Google bepaalt zelf wat mag en wat niet mag, en wie zich niet aan die regels houdt, wordt streng gestraft - kan zelfs tijdelijk uit de lijst met zoekresultaten geschrapt worden.
Hebben de critici gelijk? Een gezonde dosis argwaan tegenover deze groeiende macht is ons inziens toch minstens op zijn plaats.
http://adwords.blogspot.com/2008/06/introducing-google-ad-planner.html

SYMBIAN BESTURINGSSYSTEEM WORDT OPEN SOURCE
Het nieuws sloeg dinsdag in als een bom: Nokia heeft het Symbian open besturingssysteem voor smartphones gekocht van de oorspronkelijke makers, en stopt het in de Symbian Foundation. Het is de bedoeling dat er voortaan slechts één Symbian besturingssysteem meer zal zijn, en dat het bovendien open source wordt.
Dat wil zeggen dat andere fabrikanten van smartphones ook het OS (gratis!) in licentie kunnen nemen, en dat het voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt om een programma te schrijven voor Symbian: eerst en vooral omdat er slechts één versie meer zal bestaan van Symbian, en ten tweede omdat er meer mobieltjes zullen zijn met Symbian aan boord.
Dit initiatief herschikt de markt wel grondig. Want nu zijn er maar liefst drié spelers die een open source besturingssysteem aanbieden: Symbian, Android (van Google), en Limo (Linux Mobile). RIM en Apple laten we even buiten beschouwing, want die werken met een gesloten systeem, waarbij zij hardware (Blackberry en iPhone) én het OS streng onder controle houden. Er is echter nog een andere speler op deze markt: Microsoft met zijn Windows Mobile, dat op menige smartphone draait. En het is dus af te wachten hoe Microsoft zal reageren op deze aankondiging. Zou het zijn eigen OS ook open source maken?
Een erg interessante analyse van deze markt en de toekomstmogelijkheden vind je bij CNet en ZDNet.
http://news.zdnet.com/2424-1035_22-207981.html?tag=nl.e589
http://news.cnet.com/8301-13579_3-9976434-37.html

WEBCAM KIJKT BINNEN BIJ DE INTERNAUT
Grote consternatie begin deze week: in Nederland werden enkele incidenten gemeld waarbij pedofielen via de webcam ongemerkt foto's en video's van kinderen konden maken. Dat kon gebeuren doordat zij erin geslaagd waren een Trojaan te plaatsen op de computer van de kinderen, en zo de bediening van de webcam konden overnemen.
Uiteraard grote paniek. Maar is er echt een groot gevaar, of valt het allemaal nog mee? OM te beginnen: zelfs al gaat het "slechts" om één geval, dan is dat nog altijd een geval te veel. Maar er zijn simpele manieren om zich tegen zo'n grof misbruik van kinderen te wapenen.
Om te beginnen: ouderlijk toezicht. Waarmee we niet willen zeggen dat je als ouder elke vijf minuten moet gaan kijken wat je kind uitvoert op het web - een beetje vertrouwen verdient je kind wel. Maar wel dat jij als systeembeheerder moet optreden voor de computer van je kind, en ervoor zorgen dat de beveiliging in orde is.
Verder bestaat er een simpele manier om ervoor te zorgen dat een webcam niet kan spioneren, en beelden doorsturen zonder jouw medeweten - althans bij een gewone desktop computer met aparte webcam: gewoon het kabeltje uittrekken! Bij een laptop ligt dat moeilijker, omdat er vaak niet eens een verklikkerlampje is dat je waarschuwt wanneer de webcam in werking is. Meer tips (en een heel verhitte discussie!) vind je bij Webwereld.
http://webwereld.nl/ref/newsletter/51592
http://webwereld.nl/comments/51592/pedofielen-nemen-met-trojan-webcam-over.html

BILL GATES' LAATSTE WERKDAG ALS VOLTIJDSE MICROSOFT BAAS
Maandag is het zover: dan zal Bill Gates zijn laatste dag doorbrengen als full time medewerker van Microsoft. Bij ZDNet vonden wij een boeiende fotoreportage met enkele hoogtepunten uit Gates' carrière.
Maar hoe moet het verder met Microsoft, als Gates het roer stilaan uit handen geeft? In 2006 heeft Gates al de toorts doorgegeven aan Ray Ozzie, die in 2005 in dienst gekomen was. Hij moet de taak van "Chief Software Architect" of CSA overnemen van Gates, maar moet die taak delen met Craig Mundie, die tegelijkertijd ook Chief Research en Strategy Officer is.
Drie mensen dus om de taak van Gates over te nemen. Maar daarmee is het nog niet gedaan. Gates heeft een groep mensen aangesteld, "Technical Fellows", die uit 22 mensen bestaat, en die de leemte moet opvullen die Gates achterlaat. Volgens Gates zijn het stuk voor stuk echte experts, maar kwam hun talent niet tot zijn recht omdat zij overschaduwd werden door Gates. Met zijn vertrek zouden deze fellows dus een kans krijgen om zich te bewijzen.
Kortom: om Gates op te volgen, zijn er 24 mensen nodig. Overschat Gates zichzelf? Of wil hij gewoon de investeerders geruststellen, van wie het vertrouwen in MIcrosoft toch een beetje wankeler geworden is nu het afscheid van de grote leider nadert?
Op de derde link vind je een video, die een overzicht brengt van de carrière van Gates, met zijn grote hits en zijn missers.
http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=1455&tag=nl.e539
http://content.zdnet.com/2346-9595_22-15755.html
http://news.zdnet.com/2422-13568_22-207992.html

INTERNET ZAL ER VOLLEDIG ANDERS UITZIEN
Of het een goed initiatief is? Dat moet nog blijken. Wij vrezen alvast dat het tot heel wat verwarring kan lijden. Want binnenkort zijn alle zekerheden op het internet verdwenen, tenminste op vlak van domeinnamen.
Tot nu toe was het aantal "top level domains", zoals de .com, .net, .biz, .info en de landencodes, beperkt. Je wist waaraan en waaraf. Elke soort top level domain had zijn eigen aureool - het ene boezemde al wat meer vertrouwen in dan het andere. Bij .com wist je dat het om een commerciŽle site ging, bij .biz en .net had je al wat minder vertrouwen, omdat het om een bedrijf gaat dat naast de domeinnaam onder .com gegrepen had, en daarom tot dit soort domein zijn toevlucht moest nemen (althans, dat is wat menige internaut denkt).
Nu komt er een einde aan dat tijdwerk. Het ICANN, de organisatie die tot nu toe altijd besliste of er al dan niet nieuwe top level domains bij mogen komen, doet afstand van die controle: voortaan zijn alle mogelijke nieuwe top level domains toegelaten. Het is te zeggen: bedrijven en organisaties mogen een aanvraag indienen voor een nieuw domain naar keuze (dat evenwel niet te hard mag lijken op een bestaand domein). Kan deze organisatie bewijzen dat zij over voldoende geld beschikt om het domein te beheren, en ook over de vereiste technische kennis beschikt, dan wordt het domein gecreŽerd.
Enerzijds een goed ding, omdat tot nu toe domeinnamen alleen geschreven worden met het Romeinse schrift. Voortaan zouden er ook domeinnamen mogelijk zijn in het Chinees en niet-westers schrift. Maar anderzijds wordt het wel een kostelijke zaak voor de grote merken om hun merk in al die verschillende domeinen te gaan beschermen (en is het uiteraard een kans voor domein squatters!)
Vanaf 2009 zou het nieuwe systeem ingevoerd worden. [AE]
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7475986.stm

OOK FIREFOX 3 BEVAT EEN EASTER EGG
Ach, zelfs een softwareprogrammeur moet op tijd en stond zijn verzetje hebben. Altijd maar die code, dat begint op den duur te vervelen. En daarom vind je in de meeste programma's ergens wel een "easter egg" (paasei), een kleine surprise waarin de programmeur een grapje vertelt of een persoonlijke noot neerzet in de software.
Ook Firefox 3 ontsnapt niet aan de humor van de programmeurs. Wie in de adresbalk van "about: robots" intikt, krijgt een tekst te zien die begint met "Welcome Humans! We have come to visit you in peace and with goodwill!"
Bij Chip.de vind je een artikel met de eastereggs die in vorige versies zaten van de Firefox browser. De schrijver van het artikel ging ook op zoek naar de beste paaseitjes in andere software.
http://www.chip.de/news/Firefox-Easter-Egg-aus-dem-quot-Buch-Mozilla-quot_21984317.html
http://www.chip.de/bildergalerie/Die-besten-Eastereggs-Gut-versteckter-Software-Spass-Galerie_31219858.html
http://www.chip.de/news/Easteregg-Geheime-Botschaft-in-Firefox-3_32070388.html
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


KENSINGTON: USB APPARATEN OP EEN SIMPELE MANIER DELEN
Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? Dat dachten ze bij Kensington, en ze brachten een eenvoudig toestel uit om USB-apparaten te delen. De huidige oplossingen waarbij je een USB toestel (boxen, scanner, printer...) met verschillende computers wil delen, vereisen immers vaak software - en heel wat geknoei met drivers en netwerk toestanden. Kensington lost het echter op met een simpele druk op de knop.
Share Central heet het toestel; daarmee kunnen 2 computers van één tot vijf randapparatuur toestellen delen door gewoon op een A of B knop te drukken op het toestel. De computer zal daarop meteen het nieuwe USB toestel herkennen.
De beide computers moeten gewoon ingeplugd worden in de hub, en per randtoestel is er een switch om te bepalen welke computer van de apparatuur gebruik mag maken. Je moet wel goed opletten als je een harde schijf via de USB poort wil delen: je moet die eerste ejecteren of afkoppelen, vooraleer de switch te verzetten. Voor printers is er zo geen probleem.
http://us.kensington.com/html/15657.html
http://www.pcworld.com/businesscenter/blogs/fleishman_on_hardware/147137/kensington_offers_lowtech_usb_sharing.html

SOFTWARE PERFECTIONEERT TONEN IN AKKOORDEN
Muzikanten moeten zich voortaan geen zorgen meer maken dat zij er een toontje naast zitten tijdens een opname: dat kan voortaan achteraf verbeterd worden. Dat is althans wat nieuwe software belooft: het kan individuele tonen uit een akkoord distilleren, om die dan te verbeteren en terug in te passen. De andere tonen van het akkoord worden niet beïnvloed.
Het programma heet "Direct Note Access", en het is vooral interessant om muziek te bewerken de op meerdere sporen opgenomen is. Elk spoor kan apart bewerkt worden. Sommige muzikanten en muziekprofessoren zijn laaiend enthousiast over het programma, omdat het erin slaagt om simultane geluiden te isoleren uit een opname, om die dan te bewerken. Anderen staan dan weer skeptische tegen de software - zij vrezen dat de muziek haar spontaniteit zou verliezen.
http://www.celemony.com/
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=080623003

MOBIELTJES VAN SONY ERICCSON VOOR FOTOGRAFEN EN GAMERS
Er zijn zoveel verschillende modellen mobiele telefoons - hoe kan je als fabrikant nog opvallen met je nieuwe toestel? Eén manier is om je toestel te maken voor een bepaald doelpubliek, in modern taalgebruik "niches" genoemd.
Dat heeft Sony Ericsson gedaan met zijn nieuwe mobieltjes.
Zo heeft de fabrikant zijn C905 uitgebracht, een mobieltje dat een camera van hoge kwaliteit aan boord heeft, met een 8,1 (!) megapixel beeldsensor, en een xenon flash. De camera bevat ook software voor het herkennen van gezichten, slim contrast, en het stabiliseren van het beeld. D C905 is een "slider", je schuift hem dus uit, waardoor hij ook meer op een gewone camera lijkt. Verder bevat hij GPS, WiFi en HSDPA, en een 2,4 inch scherm. Goedkoop is het toestel niet: 525 euro moet je ervoor neertellen.
Een ander nieuw toestel is de F305 - die richt zich dan weer meer naar gamers, en dan met name "motion gaming", waarbij jouw bewegingen meetellen in het spel. Zo kan je zwaaien met de telefoon wanneer je een spelletje bowling speelt. Spelletjes kunnen gedownload worden, en kosten 2 of 5 euro per stuk. Het toestel bevat verder ook twee stereo luidsprekers, zodat je naar muziek (al dan niet van het game) kan luisteren zonder koptelefoon). Dit toestel zou rond de 240 euro moeten kosten.
Kortom: in het land van de mobieltjes is er keuze naar ieders gading!
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/147167/sony_ericsson_launches_phones_for_photographers_and_gamers.html

NU OOK ROBOT-SLANGEN
We hebben al robot-insecten gehad, robot-vissen, en zelfs aan een robot-dolfijn wordt gedacht. De mens haalt waarlijk zijn inspiratie bij het ontwerpen van robotten bij de natuur!
Het mag dus niet verwonderen dat er, voor het ontwerp van een robot die in buizen kan werken, aan een slang gedacht werd. Het prototype van deze robotslang kan niet enkel horizontaal bewegen, als een set aaneen gekoppelde wagons van een trein, maar kan ook vertikaal klimmen in de buizen, als dat nodig is: wanneer de robot een verticale buis tegenkomt, zal hij zijn kop in de buis steken, en zijn lijf bewegen naar de zijkant van de buis. Stuk voor stuk zal hij dan zijn geledingen oprichten, zodat hij met zijn buik tegen de buiswand rust.
Bij CNet vind je een afbeelding - maar de "slang" lijkt ons eerder een stuk van een mooi halssnoer, dan een glibberige slang, gelukkig. Ook een filmpje is er, dat toont hoe de slang werkt.
http://news.cnet.com/8301-17912_3-9975883-72.html?tag=nl.e703

HILARISCHE GADGET: DE UROCLUB
Sommige ideeŽn zijn zo gek, dat je bij het aanhoren ervan al meteen onbedaarlijk in lachen uitbarst. Het principe is niet slecht, maar het idee dat iemand ooit zoiets zou gebruiken lijkt gewoon lachwekkend.
Neem nu de UroClub. In dien naam hoor je het woord "uro", en ja: het gaat inderdaad om een "waterige" gadget. Het is een golfstick die golfers met grote nood... uit de nood moet helpen. Want: stel dat je aan een golfwedstrijd begonnen bent, en je voelt plots een dringende behoefte. Bomen zijn er niet in de omgeving. Wat doe je dan? Juist, ja: de uroclub boven halen. Die bevat namelijk een reservoir waarin je je behoefte kan doen. Deksel daarna wel goed vastschroeven, en zeker de stick niet per vergissing gebruiken om te golfen!
Het meest lachwekkende is nog wel de "schort" die erbij hoort. Die moet je op je broeksriem bevestigen, zodat je in alle discretie je ding kan doen. Een foto vind je bij de Gizwiz. Leuk, niet?
Beluister trouwens ook de uitzending waarin Leo Laporte en Dick De Bartolo deze gadget bespreken. Hilarisch!
http://www.gizwizbiz.com/homecurrentdailygizwiz/dgwjune08.html
http://www.uroclub.org/
http://www.twit.tv/dgw597

Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.beVoor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Nu Bill Gates zich opmaakt om op pensioen te gaan, trakt ook zijn imitator, Steve Sires, zich terug.
http://www.pcworld.com/article/id,147404/article.html?tk=nl_dnxnws

*** Analisten raden business gebruikers af om de iPhone 3G te gebruiken, die nog niet klaar zou zijn voor zakelijk gebruik, omdat er geen mogelijkheid bestaat tot versleuteling van gegevens. Daardoor kan iedereen, bij verlies of diefstal van het kleinood, zakelijke geheimen inkijken;
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=080624002

*** Volgens sommige analysten zou AT&T duur moeten betalen voor het voorrecht om als enige de provider te zijn voor de iPhone 3G: per toestel zou het 425 dollar aan subsidies moeten neertellen.
http://update.techweb.com/cgi-bin4/DM/y/hBJz40GN8NU0G4U0GAxr0EV

*** Firefox was begin deze week al 17,3 miljoen keer gedownload
http://www.pcworld.com/article/id,147422/article.html?tk=nl_dnxnws

*** Beatles songs binnenkort in games? Er zouden onderhandelingen zijn met Activision en MTV Games rond de licenties van Beatles songs, die in de games waarin je virtueel gitaar speelt verwerkt zouden worden.
http://ct.cnet.com/clicks?t=60901267-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=NEWS&s=5

*** Een intelligente bewakingscamera leert nu ook te horen: software analyseert zowel geluids- als optische opnamen.
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=080625005

*** Nu Zweden een wet wil invoeren waarbij alle communicatie afgeluisterd mag worden, wil The Pirate Bay encryptie toevoegen aan haar website.
http://www.pcworld.com/article/id,147471/article.html?tk=nl_dnxnws

*** Belgacom verhoogt downloadsnelheden en maandelijkse limieten: ADSL Go nu 25 GB/maand (voorheen 12 FB), ADSL Plus en Boost nu 60 (voorheen 35 GB)
http://www.belgacom.be/

*** Astalavista reikt awards uit aan de beste hackers en coders.
http://astalavista.com/index.php?page=334


Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet


SHAHEEN
[elektro dance] Deze jonge artieste heeft zopas een nieuw album uit, Revolution. Zij werd door de pers in Mumbai het "Antwoord van India op Sheryl Crowe" genoemd, en brengt een erg interessante mix van Indische klanken en moderne dance muziek. Op haar site kan je verschillende songs als video bekijken via de rubriek Media; wie enkel geluid wil maar geen klank, kan via de rubriek "songs" in het videovak ook enkel de song beluisteren.
http://www.shaheensheik.com/media/

BITTER SWEET
[elektro pop] Een band die erg interessante muziek brengt, een van onze favorieten eigenlijk. Een heel filmisch verhaal, met erg aparte arrangementen, jazzy, opgewekt. Absoluut de moeite om te ontdekken! Het album "The mating game" is verkrijgbaar bij eMusic, iTunes.
http://www.bittersweetmusic.com/
http://www.emusic.com/album/Bitter-Sweet-Drama-MP3-Download/11202733.html

ANTIGURU - NEWTONIAN
[Elektro - alternative] Opnieuw aparte muziek. Een ijle vrouwenstem die een verhaal vertelt tegen een zwaarmoedige achtergrond. Niet direct dansbare muziek, maar wel erg mooi. Klik op de rubriek "muziek", en je vindt verschillende MP3's om gratis te downloaden.
http://www.theantiguru.net/

ENDLESS BLUE
[Trip HOp] Deze groep is al sinds 1994 bezig, toen de stichter, Nick Mitchell drugs en baslijnen op zijn computer programmeerde omdat hij toen geen muzikanten kon vinden in zijn eigen stad. Sindsdien is het een project geworden, en het resultaat is meeslepende alternatieve rock / hip hop. OP de site vind je bij de rubriek "MP3s" verschillende songs om gratis te downloaden.
http://www.endlessblue.com/news.php

BLIND DIVINE
[alternative] Erg speciale muziek, die wij absoluut kunnen smaken. Spooky, ambient, en vaag erotisch. De band bestaat uit schilder/grafisch artiest en sound designer Danial Martin Diaz, en zijn muze, vocaliste, schrijfster, designer Paula Catherine Valencia. Op de site kan je verschillende songs beluisteren; vooral het "something magical" is beklijvend. Je kan het album aankopen bij eMusic.
http://www.blinddivine.com/
http://www.emusic.com/album/Blind-Divine-Devouring-the-Beautiful-MP3-Download/10885200.html


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Bij de film gaat het net als in het leven:
men begint als jeune premier,
dan wordt men karakterspeler en
men eindigt als een gekke ouwe vent.

- Jean Gabin, Frans filmacteur -
De nieuwe oogstPBS ENGAGE
Een interessant idee: een sociaal netwerk opgebouwd rond de openbare zender PBS, bekend van zijn steengoede opvoedkundige programma's. Het idee: hier worden de verschillende experimenten met sociale media verzameld, waarmee de zenders hun luisteraars proberen tot meer interactie te bewegen. Een ideetje voor onze eigen VRT - die tussen haakjes nog altijd niet op het idee is gekomen om een aparte website te ontwerpen voor de verschillende uitzendingen die in podcast aangeboden worden. Ondanks de grote populariteit van podcasts zoals de Podshow en de Grote Peter van de Veire ochtendshow, de afrekening (Stubru), de raadkamer (Radio2) en vele meer, worden podcasts nog altijd stiefmoederlijk behandeld...
[Taal: Engels]
http://www.pbs.org/engage/

ZOOMII: EEN ECHTE BOEKENWINKEL

Opnieuw een vernieuwend idee: deze boekenwinkel koos voor een aparte interface. In plaats van een lijst met boeken aan te bieden, en een zoekmachine, krijg je hier een heuse vitrine, waar de boeken volgens categorie gerangschikt staan. Je kan inzoomen om meer te weten te komen. Kom je voor het eerst op de site, dan kan je middels een filmpje de werking van de site bekijken. Knap! Dat is pas een gebruiksvriendelijke interface die aanzet tot kopen!
De interface is gebouwd op het boekenaanbod van Amazon, en de prijzen die voor de boeken gevraagd worden zijn dezelfde als bij Amazon.com (Bron: WIm W)
[Taal: Engels]
http://zoomii.com/#

80 GRAFISCHE DESIGN LINKS
Een site voor de webbouwers: hier vind je namelijk 80 links die inspiratie geven voor het grafisch ontwerp van websites. Handleidingen om met vectoren te werken, technieken voor Photoshop, magazines en blogs rond grafisch ontwerpen, enz.
[Taal: Engels]
http://outlawdesignblog.com/2008/80-graphic-design-links-you-cant-live-without/

VUURTOREN LANGE NELLE

De vuurtoren, in de volksmond gekend als "Lange Nelle" is 65 meter hoog, telt 324 treden en leidt sinds 1949 de vissers veilig de haven binnen. Ga eens kijken hoeveel je kan zien van op Lange Nelle, de mast en het torengebouw in Oostende. Klik op het vergrootglas voor volledig scherm, rechts in de bovenhoek kan je de plaats aanklikken van waar je wilt uitkijken. Mooi gemaakt! (Lode V)
[Taal: Nederlands]
http://www.360vt.be/on4aim

ONAFHANKELIJK ADVIES
Bij terugbetaling van medische kosten, pechverhelping en dergelijke is het een hele wirwar, waar de meeste burgers niet meer aanuit kunnen. Tot wel bedrag worden je medische kosten vergoed, welke kosten in het buitenland worden terugbetaald, hebt u recht op een vervangwagen, enz? En hoe zit het met beleggingen, sparen, hospitalisatieverzekeringen?
Deze site belooft een onafhankelijk advies te geven over al deze zaken. Aan u om het te ontdekken!
[Taal: NEderlands]
http://onafhankelijkadvies.be/

SIMKL: JE GESPREKKEN LOGGEN
Een webtoepassing waarmee je je chat geschiedenis van je MSN, ICS, Yahoo en AOL chat kan bewaren. Er is geen download vereist: je moet gewoon de connectie van je browser verzetten naar een andere proxy server. Daarna worden alle gesprekken op de servers van SImkl bewaard, waar je ze, na inloggen, kan bekijken en terug wissen.
[Taal: Engels]
http://www.simkl.com/

BICYCLETUTOR
Zoals de naam het aangeeft vind je hier een gids om allerlei herstellingen uit te voeren aan je fiets: hoe je hem kan afstellen, verbeteren, de behuizing van de kabels vervangen, enz. Dit alles met een videofilmpje, om het helemaal duidelijk te maken.
[Taal: Engels]
http://bicycletutor.com/replace-chainrings/

SENSIBLE UNITS
Deze site doet iets leuk met maten (niet met kameraden, maar met meet-eenheden): saaie feiten worden omgezet in interessante gegevens. 120 kg bijvoorbeeld is 24 gemiddelde huiskatten, of 6,6 microgolfovens. 10 liter is 47 volle wijnglazen, 18 bierpinten. 9 vierkante meter is 9 bladen A0 papier, of 0,66 parkeerplaatsen. En zo kan je doorgaan. Leuk!
[Taal: Engels]
http://sensibleunits.com/

100 NICHE ZOEKMACHINES WAARVAN JE NOG NOOIT GEHOORD HEBT
Google is de beste algemene zoekmachine, maar soms heb je nood aan een meer specifieke tool om kwalitatieve informatie te vinden. Studenten bijvoorbeeld die op zoek zijn naar data voor hun project, hun onderzoekspaper, enz. zullen in dit artikel allicht een zoekmachine vinden die aan hun noden voldoet. Het is in elk geval een uitstekende startplaats om eens wat anders als zoeker te gebruiken!
[Taal: Engels]
http://www.collegeathome.com/blog/2008/06/19/100-useful-niche-search-engines-youve-never-heard-of/

PALSHARE: GROTE BESTANDEN DELEN

Een webgebaseerde tool waar mee je grote bestanden (tot 250 MB) kan uploaden en verzenden. Gewoon naar de site gaan, de mailadressen van de bestemmelingen invullen, en het grote bestand uploaden. De bestemmelingen worden dan per mail verwittigd, en zij kunnen naar de site gaan en het bestand downloaden.
[Taal: Engels]
http://www.palshare.com/

DE GROOTSTE LANDSCHAPSTEKENING TER AARDE
Neem een grote droge bedding. Neem een stok - of liever: een tractor. En begin te tekenen. Dat is wat Jem Denevan verleden week deed in de uitgedroogde bedding van een meer in Nevada. De tekening is 4,8 km in doormeter, en de man moest 160 km rondrijden vooraleer de tekening klaar was. Het resultaat is adembenemend - maar vluchtig: slechts één fikse regenbui, en het kunstwerk is verdwenen. Een reportage bij DarkRoastedBlend.
[Taal: Engels]
http://www.darkroastedblend.com/2008/06/largest-human-made-art-on-earth.html

ACCORDION: VOOR DE WEBMASTERS
Op deze site vind je een voorbeeld van een "accordeon" - de schikking van een site die uiteenklapt en weer terugvouwt, net als een accordeon. Je kan de verschillende links aanklikken om te zien hoe het systeem werkt. En onderaan vind je de code, om zelf op je pagina toe te passen.
[Taal: Engels]
http://www.stickmanlabs.com/accordion/

VRIJDAG MULTIMEDIA: VIRALE VIDEO - POPCORN
Het bedrijf Cardo Systems maakt al jaar en dag bluetooth oortjes voor mobiele telefoons. Maar echt bekend was het bedrijf niet, tot de komst van het filmpje waarin getoond wordt hoe vier gsm's van verschillende merken met de koppen tegen elkaar gelegd werden, in kruisvorm. In het midden werden enkele korreltjes maïs gelegd. Daarom belden vrijwilligers naar de mobiele toestellen en je kon zien hoe de maïs na enkele minuten pofte, ogenschijnlijk door de straling. En plots stond de naam van Cardo Systems op de wereldkaart. Boerenbedrog, of echt? En als het echt is, hoe zit dat dan met de straling die naar onze hersens gaat?
[Taal: Engels]
http://www.youtube.com/watch?v=lg_dyD0Nsjw

VRIJDAG MULTIMEDIA: VIRALE VIDEO - JC PENNEY
Een advertentie voor J.C. Penney, gemaakt in opdracht van het agentschap Saatchi & Saatchi, heeft dan wel een prijs gewonnen (brons op de Cannes Lions, die reclamecampagnes beloont), maar toch heeft het bedrijf J.C. Penney er liever niets mee te maken, omdat het er nogal "heet" aan toe gaat. Penney heeft zelfs aan Saatchi en Saatchi bevolen om ervoor te zorgen dat alle exemplaren ervan van het net verwijderd zouden worden. Bij YouTube is het filmpje in elk geval al verdwenen, maar je vindt het nog op de site van de Cannes Lions.
http://www.canneslions.com/winners/film/win_4_3_02333.htm
http://newteevee.com/2008/06/23/the-ad-jc-penney-doesnt-want-you-to-see/

VRIJDAG MULTIMEDIA: OUTDOOR PHOTOS
Even de ogen rust geven met deze site: hier vind je foto's van prachtige landschappen - bomen, zeeŽn, weien... Het zijn stuk voor stuk prachtige gedetailleerde foto's, die je meteen aan het dromen brengen van een reis naar verre oorden...
[Taal: Engels]
http://www.outdoor-photos.com/

Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multi-media/
- Criminaliteit op internet groeit sterk
DEN HAAG - Consumenten zijn meer en meer slachtoffer van internetcriminaliteit. Daarbij worden internetcriminelen steeds handiger en neemt het het...
http://www.ad.nl/multi-media/2395497/Criminaliteit_op_internet_groeit_sterk.html
- Even 'n filmpje scoren
Niet verder vertellen: de nieuwste van Colin Farell is zó binnen te loodsen. Een kwestie van simpelweg...
http://www.ad.nl/multi-media/2386485/Even_n_filmpje_scoren.html
- Handleidingen van de expert
Fotograferen met de moderne digitale spiegelreflex-camera's vergt wel enige studie. Een cursus van de..
http://www.ad.nl/multi-media/2386645/Handleidingen_van_de_expert.html

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.dedigitalerevolutie.tv/
- Gratis tekst-naar-spraak software
Luister je liever dan je leest? Dan is ReadPlease misschien iets voor jou. Dit programma leest de tekst die op je scherm staat voor.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=23835
- De ultieme keukengadget
Het Pandigital Kitchen Technology Center is een veelzijdige gadget voor in de keuken. Het kan dienst doen als televisie, als digitaal kookboek en als digitaal fotolijstje. Ook het afspelen van mp3-muziek en video's is mogelijk.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=23833
- Oplaad experimenten
Samen met het daarin gespecialiseerde bedrijf Gotwind zoekt Orange naar nieuwe manieren om mobiele telefoons op te laden.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=23819

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- Smartcard reader
KONIG - CMP-SMARTRW10: De König CMP-SMARTRW10 is een strak vormgegeven USB smartcard reader.
http://www.elektrozine.be/functions/news.asp?lang=nl&pag=2&news=06%A32008&newsid=5461
- Maria Sharapova toont gsm-accessoires voor Sony Ericsson
De Russische tennisster en diva Maria Sharapova werd in januari het gezicht van Sony Ericsson. Nu volgen de eerste resultaten van deze samenwerking in de vorm van de Maria Sharapova Design Collection
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3350
- Zelfgemaakte filmpjes meteen uploaden naar YouTube
JVC lanceert een nieuwe camcorder in z'n Everio S-serie, de Everio GZ-MS100. Met deze videocamera verzend je zelfgemaakte filmpjes onmiddellijk naar de videowebsite YouTube
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3349

*** COMPUTER WORLD
http://www.computerworld.be/
- 35 miljoen pcís in de vrije natuur in 2008
'We voorspellen dat iets meer dan 180 miljoen pcís - ongeveer 16% van het huidige arsenaal Ė dit jaar zullen worden vervangen. 20% onder hen, hetzij zoín 35 miljoen pcís, worden weggegooid in de vrije natuur, weinig of geen rekening houdend met de toxische stoffen die erin verwerkt zitten.'
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=18444&style=34360
- Salesforce.com brengt nieuwe Force.com Toolkit voor Google Data APIís
Salesforce.com, technologie- en marktleider op gebied van Software-as-a-Service (SaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS), heeft zijn wereldwijde samenwerking met Google uitgebreid.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=18442&style=34360
- Google in de top 5 van malwarebronnen
Voor de organisatie StopBadware.org was Google in mei laatstleden één van de vijf voornaamste gebruikte netwerken voor de verspreiding van malware.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=18447&style=34360

*** PC WORLD
http://www.pcworld.be
- Gooi Word overboord! WordPad zou wel eens al uw wensen kunnen vervullen
http://www.pcworld.be/nl/fiches/help-center/office/gooi-word-overboord-wordpad-zou-wel-eens-al-uw-wensen-kunnen-vervullen.cfm
- Stop uw desktop in een USB thumbdrive
http://www.pcworld.be/nl/fiches/articles/storage--usb/stop-uw-desktop-in-een-usb-thumbdrive.cfm
- Omnia, de gsm die echt alles heeft
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/gsm-gps--pda/omnia-de-gsm-die-echt-alles-heeft.cfm


*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/
- IDC: online reclame in West-Europa tegen 2011 goed voor 18,2% van totale reclamebestedingen
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=6240
- Acquisitie voor hostingbedrijf COMBELL
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=6239
- Veilig surfen voor basischoolkinderen bij Telenet
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=6238


*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info
- MSNíen verhoogt productiviteit
http://computertaal.info/2008/06/27/msnen-verhoogt-productiviteit/
- 13-jarige hangt zichzelf op nadat hij gepest werd
http://computertaal.info/2008/06/26/13-jarige-hangt-zichzelf-op-nadat-hij-gepest-werd/
- Viadeo geeft tips voor het perfecte zakelijke profiel
http://computertaal.info/2008/06/26/viadeo-geeft-tips-voor-het-perfecte-zakelijke-profiel/

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net
- Blizzard gaat Wow-accounts beschermen met cijfercode
http://life.tweakers.net/nieuws/54213/blizzard-gaat-wow-accounts-beschermen-met-cijfercode.html
- Openmoko begint met verkoop aan consumenten
http://life.tweakers.net/nieuws/54216/openmoko-begint-met-verkoop-aan-consumenten.html
- Rabobank koppelt sms aan bankrekening
http://pro.tweakers.net/nieuws/54203/rabobank-koppelt-sms-aan-bankrekening.html

De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/InternautHOE KRIJG JE YOUTUBE-FILMPJES OP JE PC?
Leuk hè, al die filmpjes van Youtube? Ook erg leuk om ze op je eigen website te zetten!
Soms zou je alleen willen dat je ze ook kon downloaden, om bijvoorbeeld in een presentatie te gebruiken, op je telefoon te zetten, of op dvd te branden. Inmiddels zijn er genoeg manieren om dit voor elkaar te krijgen, en dat is precies waar dit artikel over gaat. Downloaden maar!
Om filmpjes van de bekende film-sites (zoals Youtube, Google Video, Vimeo, enzovoort) te kunnen downloaden kun je gebruikmaken van een online tool: http://vixy.net/

Een Youtube-filmpje downloaden is erg gemakkelijk:
- Ga eerst naar de genoemde website
- Open vervolgens Youtube in een ander venster
- Zoek een filmpje en kopieer de url die boven in de adresbalk van je browser verschijnt
- Plak die url vervolgens in de brede balk op vixy.net
- Kies achter 'Converts to' welk formaat het filmpje moet worden, bijvoorbeeld AVI voor Windows-gebruikers en MOV voor Mac-gebruikers. Wil je het filmpje op je telefoon bekijken, maak er dan een 3GP-bestand van.
- Als je de juiste keuze gemaakt hebt, klik dan op Start.
- Wacht vervolgens tot je filmpje omgezet is, dit kan soms lang duren, afhankelijk van de lengte en het type filmpje. Ik heb zelf bijvoorbeeld een filmpje van bijna 6 minuten omgezet naar een AVI-bestand en dat duurde een kwartier.
- Klik vervolgens op 'Download the converted video' (zodra dit verschijnt) om je filmpje op te slaan.
Je hebt je filmpje nu op je computer staan. Vanuit daar kun je er alle kanten mee op!

Let wel op eventuele auteursrechten, want zoals je weet mag je niet alles zomaar verspreiden of op je site laten zien.

Heel veel plezier met de filmpjes!
PS: Mac-gebruikers kunnen een heel handig programmaatje downloaden vanaf deze website: http://web.mac.com/simonvrel/iWeb/software/v.1.0.html
Marco Sanders
http://www.alphamegahosting.com/
[Sjeef]

TIP EXCEL: DE RICHTING VAN EEN KOLOMHEADER VERANDEREN
Heb je een tamelijk lange header van een kolom, dan is het niet echt een oplossing als je aangeeft dat de tekst moet overlopen naar de volgende lijn. Je kan beter de richting van de tekst veranderen, en de hoogte van de lijn aanpassen, dat werkt veel duidelijker.
De richting van tekst in een cel aanpassen doe je aldus (Office 2007): ga naar het tabblaadje Home, en kies daar Alignment. Selecteer de cellen die je wil bewerken, en klik op de button Orientation. Nu kan je de gewenste richting kiezen (schuin tegen of met de klok mee, vertikaal, tekst naar boven roteren of naar beneden).
Wil je nog meer mogelijkheden bij het aanpassen, dan kies je hier voor de laatste optie: Format Cell Alignment. Neem het tabblaadje Alignment, en je zal rechts een vakje vinden waarin je zelf de oriŽntatie naar eigen believen aanpast.
http://www.lytebyte.com/2008/06/18/how-to-change-text-orientation-in-excel-cells/

TIP WINDOWS FIREWALL: LOGGING
Maak je gebruik van de Windows Firewall, die in Windows Vista ingebakken zit, dan kan het nuttig zijn om een log te laten aanmaken van de activiteiten. Dat helpt je een beter overzicht te krijgen van wat zich op je computer afspeelt. Dit log wordt standaard geplaatst in de Windows map. Maar dat ken je, indien gewenst, wijzigen.
Klik Start, All Programs, Administrative Tools. Selecteer WIndows Firewall, Advanced Security. Klik op WIndows Firewall Properties (eigenschappen), en kies een profiel. Binnen het Logging gedeelte klik je nu op de Customize (aanpassen) knop. Activeer firewall logging, klik OK. Onder de Log file opties, kies je voor Browse (bladeren), en ga je naar de plaats op je harde schijf waar je het log wil bewaren. Geeft een naam aan het bestand, klik OPen, en bevestig met OK.

TIP WORD: MAAK EEN DOCUMENT "READ ONLY" (WIN2003)
Heb je een document, waarvan je wil dat anderen het enkel kunnen bekijken en lezen, maar niet wijzigen. Dan moet je de eigenschappen van het document zodanig wijzigen dat het "read only" wordt (enkel lezen).
Bij Word 2003 doe je dat als volgt: open het document, kies File, Save As. In het dialoogvenster kies je Tools, Security Options. Nu krijg je een venster waarin je een paswoord moet ingeven dat je aan dit document toekent. Geef het paswoord twee keer in, ter controle. Klik vervolgens op OK, en op Save.
Voortaan kan het document enkel nog gewijzigd worden na ingeven van het paswoord.

TIP: JE MORPHEUS DOWNLOADS SCANNEN
Je weet het: de bestanden die je download via de P2P netwerken zijn niet altijd te betrouwen. Heel wat bestanden bevatten virussen of malware. Gelukkig kan je, als je gebruik maakt van de Morpheus software, de gedownloade bestanden ook scannen op virussen na download. Je moet dan wel aangeven welk programma je gebruikt als antivirussoftware.
Dat doe je via de Preferences knop bovenaan het scherm. Klik vervolgens op de button "Antivirus" aan de linkerkant van het venster. En nu moet je in het dialoogvenster dat volgt bladeren tot je de juiste plaats gevonden hebt waar je antivirus software zich bevindt.
http://help.cnet.com/ipod/9602-12576_39-0.html?messageID=2509964Deze rubriek wordt u gebracht in samenwerking met Gerard Schaefers (Sjeef)
http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html


Van alles halen, (bijna) niets betalen...MOODLE: VOOR DE ONDERWIJZERS

[Windows - freeware]
Moodle is een CMS - geen content management systeem, maar een COURSE management systeem: een gratis, en open source software pakket dat onderwijzers wil helpen bij het ontwerp van online klassen. Je kan het downloaden en op je eigen computer gebruiken. Het kan zowel voor één leraar als voor een universiteit met 200.000 studenten gebruikt worden.
http://moodle.org/

TEMPORARY INBOX (FIREFOX EXTENSIE)
Windows All - 14,2 KB - freeware
Met deze plug-in voor Firefox kan je wegwerp mailadressen aanmaken, waarmee je je kan registreren op een website. Zo moet je dan niet je eigen mailadres ingeven. Na installatie krijg je een lijstje met symbolen, om zo geval per geval wegwerp mailadressen aan te maken. Je kan ook de mails nakijken die in dit postvak toekomen. Alle mails op deze wegwerpadressen worden na zes uur vernietigd.
http://www.chip.de/downloads/Temporary-Inbox-fuer-Firefox_20638723.html?tid1=9232&tid2=0

SPYBOT SEARCH & DESTROY

Windows all - 9,9 MB - freeware
Deze software is iets waar geen enkele internaut buiten kan - maar die je toch nog altijd moet draaien naast enkele andere spyware scanners, want niet elke software spoort alle snoodaards op. ER is nu een nieuwe versie uit van Spybot. Downloaden is de boodschap!
http://www.chip.de/downloads/SpyBot-Search-Destroy_13012570.html?tid1=9232&tid2=0

DIVFIX++: HERSTEL DVD'S
Win2000/XP/VIsta - 432 kb - freeware
Wanneer je een video downloadt van het internet, kan het al eens gebeuren dat die hapert. Daaraan kan dit progje verhelpen. Het legt een nieuwe index aan van de gedownloaden delen, en plakt die terug aaneen.
http://www.chip.de/downloads/DivFix_32045663.html

QUICK MEDIA CONVERTOR
Windows - freeware (Frans / Engels)
Simpel maar afdoend: met deze software kan je alle mogelijke video en audio converteren van het ene formaat naar het andere. Een video vertelt je haarfijn hoe je het moet doen. (Bron: Wim W)
http://www.cocoonsoftware.com/index.php

FREEWARE PDF UNLOCKER
Windows - freeware
Vaak krijg je een .pdf document dat je eigenlijk zou willen kopiŽren, maar dat je baas of een medewerker per vergissing beveiligd heeft tegen kopiŽren. Dan kan deze software helpen: hiermee wordt de mogelijkheid om copy en paste uit te voeren terug geactiveerd.(Bron: Wim W)
http://www.freewarefiles.com/downloads_counter.php?programid=27137

BANDWIDTH MONITOR 2 LITE EDITION

Windows XP/Vista - 839k - freeware
Met dit eenvoudige progje kan je zien hoeveel bandbreedte je verbruikt (zowel upload als download) alsook hoeveel je er bijvoorbeeld deze maand gebruikt hebt. Je krijgt in real time een symbool in je taakbalk, maar ook een tekstaanduiding.
http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,71755-order,1-page,1/description.html?tk=nl_ddxdwn

POWERISO
Windows All - 1,06 MB - freeware (met beperkingen)
Met dit progje kan je een virtuele drive aanmaken, een opstartbare disk maken, cd en floppy images aanmaken. Het ondersteunt een groot aantal image formaten, waaronder ISO en IMG, en bestanden aangemaakt door haast alle populaire progjes om schijven te branden. Er is wel een nadeel: bij de probeerversie kan je enkel cd's tot maximum 300 MB branden.
http://ct.download.com/clicks?t=61659429-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=DOWNLOAD&s=5

VRIJDAG MACDAG: GOOGOLCHOOCHOO3D
Mac OS X 10.2 - 17,2 MB - shareware
Een 3D simulatieprogram waarmee je met de treintjes kan spelen! Je kan je eigen layout maken door de verschillende onderdelen van de spoorweg te verslepen. Je kan de layout bekijken vanuit de cabine van de machinist, of vanuit verschillende andere locaties.
http://www.download.com/GoogolChooChoo3D-for-Mac/3000-2295_4-10444588.html?tag=nl.e414

VRIJDAG MACDAG: ULTRALINGUA
Mac OS X 10.4 of later - shareware
Dit progje zorgt ervoor dat je vanop je Mac meteen woorden kan opzoeken in allerlei woordenboeken, zoals de New Oxford American Dictionary, de Oxford American Writer's Thesaurus. Je kan ook verschillende andere woordenboeken toevoegen, waaronder een Frans woordenboek. Er is ook een "Euro Pack" verkrijgbaar, met Frans-Engelse, Spaans-Engelse, Duits-Engelse, Italiaans-Engelse en Portugees-Engelse woordenboeken.
http://www.pcworld.com/article/id,147062/article.html?tk=nl_dnxnws

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....Medewerker Sjeef reageert:
"IT-medewerkers neuzen in persoonlijke dossiers"

Bij het opstellen van een kantoorautomatiseringsproject ben ik er indertijd vanuit gegaan dat de PC's van de directie en de afdeling personeelszaken fysiek niet benaderbaar waren door de PC's in de rest van het netwerk.
En bij het onderhoud van die PC's ter plaatse was altijd een medewerker van die afdeling aanwezig om te zien waar je mee bezig bent.
"Fysiek niet benaderbaar" betekent in dit netwerk dat er wel heen maar terug gecommuniceerd kan worden.
De benodigde bedrading en software was er gewoonweg niet.
Waar ik over spreek is meer dan 20 jaar geleden al mogelijk, dus dat kan vandaag de dag zeker mogelijk, lijkt mij.

Vriendelijke groeten,
Gerard Schaefers
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Paul Liekens
Wim Wylin
Hilde Van Gool
- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
Natuurlijk zijn er films waarin je niet graag speelt.
Maar dan neem je geen gage, maar smartegeld.

- Paul Hörbiger, Oostenrijks toneelspeler -