Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 20/3/2008 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS

Jaargang 12
Nummer 541 van 15/3/2008

Gegroet lezer,

De laatste tijd heeft Netties steeds vaker de gelegenheid om onze redacteurs op pad te sturen om persconferenties bij te wonen of nieuwe producten uit te testen. En wij danken onze redacteurs die hiervoor vrijwillig toch een stuk van hun tijd opofferen erg hartelijk - met name Paul Liekens, Kris De Meulenaere, en Filover. Die laatste zal ons binnenkort weer kunnen voorzien van een nieuwe test van een fototoestel, van Paul vind je deze week een bijdrage over het e-services concept van Fifth Play, en van Kris een uitvoerige test van de Final Cut Express software van Apple. Aanbevolen lectuur!

Verder kunnen wij je vertellen dat onze redactie dan toch ook de knoop doorgehakt heeft en nu met Windows Vista werkt op de laptop. De overstap van XP naar Vista was niet echt evident, maar over die martelgang vertellen wij wellicht later in een apart artikel. Momenteel draait alles vlot, en kan onze redactie weer gewoon haar werk doen.

Veel leesplezier gewenst, en bij leven en welzijn tot volgende week!

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php
Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
VS SPEELT INTERNATIONAAL AGENTJE OP BEDENKELIJKE GRONDEN
Een eigenaardig verhaal. Normalerwijze houdt de VS zich toch wel aan internationale afspraken, is het een voorstander van de vrije meningsuiting en wil het zich niet mengen in het toekennen van domeinnamen - alhoewel de voornaamste registratiebureaus, en de controle over het toekennen van nieuwe topdomeinen, toch nog altijd de facto onder de supervisie van Uncle Sam vallen. Maar toch gebeurt er soms iets dat je aan het denken zet.
Ars Technica weet te melden dat een Britse burger, die in Spanje woont, Steve Marshall, al tien jaarlang een online reisbureau uitbaat dat gespecialiseerd is in de verkoop van reizen naar Cuba. Die reizen werden verkocht aan burgers uit verschillende Europese landen. In dat kader had Marshall ook verschillende sites die draaien rond Cubaanse cultuur, waaronder sites over de literaire en historische aspecten van Cuba. Die sites kon je raadplegen in het Engels, Frans en Spaans. Op het Internet Archive kan je enkele van die pagina's nog bekijken.
Volgens Ars Technica zou de Amerikaanse overheid echter niet zo opgezet zijn met de activiteiten van Mashall: hij zou namelijk het Amerikaanse embargo tegen Cuba omzeilen en aan anderen eveneens de kans bieden om zo te doen. Alhoewel Marshall zelf een Brit is, is het registratiebureau van zijn domein gebaseerd in de VS. En blijkbaar was dat voldoende voor de Amerikaanse overheid om te gelasten dat de site uit de lucht gehaald zou worden. Een onbegrijpelijk iets, omdat Marshall zijn bedrijf uitbaat vanuit spanje, en de servers eigenlijk in de Bahama's staan. Een internationale hutsekluts, waarbij Uncle Sam blijkbaar toch nog altijd sterk genoeg is om alles wat hem niet aanstaat, uit de lucht te halen, volgens Ars Technica...
http://arstechnica.com/news.ars/post/20080307-us-interferes-with-travel-to-cuba.html

MICROSOFT'S MIX CONFERENTIE: EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Verleden week was het in Las Vegas verzamelen geblazen voor de MIX conferentie van Microsoft. Daarop worden sinds enkele jaren mashups voorgesteld die gebruik maken van Microsoft tools, en die verheffen tot nieuwe mogelijkheden. En op die conferentie heeft Ray Ozzie, CTO van Microsoft, gesproken over de strategie van Microsoft voor de volgende jaren.
De achterliggende gedachte bij die strategie is dat het internet en marketing leiden tot vernieuwingen, veranderingen over de hele lijn. Want in het verleden was het internet iets waarmee je enkel vanop je pc verbinding legde. Nu echter zijn er allerlei andere toestellen die dit mogelijk maken, van 3G klare smartphones, tot digitale muziekplayers en gameconsoles: steeds meer toestellen maken contact met het internet.
De gebruikers, die met deze toestellen rondlopen, maken hun eigen versie van het internet, hun 'persoonlijke internet', en het is de bedoeling van Microsoft om deze omgeving zo naadloos mogelijk te maken als mogelijk is. De internauten zouden hun gegevens moeten kunnen overzetten van het ene toestel naar het andere, zonder zich vragen te moeten stellen of zich zorgen te moeten maken over de achterliggende technologie, of zonder ongerust te moeten zijn of die nu zou werken of niet.
Bij deze filosofie speelt de Silverlight technologie van Microsoft een grote rol.
Meer achtergrond over deze visie bij BBC.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7282883.stm

DE KRITIEK OP VISTA: GERECHTVAARDIGD?
Het is nu al haast een jaar geleden dat Vista gelanceerd werd. Maar nog altijd blijven veel XP gebruikers hardnekkig vasthouden aan hun 'oude' besturingssysteem, en weigeren ze halsstarrig om de overstap te maken naar Vista.
Waarom is dat? vroeg de New York Times zich af. Volgens Microsoft zou het kunnen liggen aan de hoge prijzen voor het nieuwe OS, en het heeft inmiddels al de prijs verlaagd - wat niet echt tot een veel grotere verkoop geleid heeft. Een alternatieve theorie is dat het gewoon gaat om de reputatie van Vista. Het hele internet staat vol met afschrikwekkende verhalen over drivers die niet werken onder Vista, en die beïnvloeden natuurlijk de andere internauten.
Nu, zelf hebben wij al enige tijd Vista op onze werkcomputer, en moeten wij er dagelijks mee omgaan. Kritiek hebben wij zeker en vast. Vooral het feit dat de "oude" mappen (my documents, my music enz) nog wel aanwezig zijn op je computer maar niet toegankelijk zijn, is iets dat ons volkomen onlogisch lijkt. Als een van onze lezers hiervoor een verklaring weet, dan lezen wij die graag. En het is natuurlijk wennen aan die vele waarschuwing die steeds om je toestemming vragen als je iets wil doen dat buiten de gewone dagdagelijkse taken valt. Anderzijds is dat een goede beveiliging, want je wordt tenminste gewaarschuwd dàt je iets abnormaals doet. Maar eigenlijk hoor je ons niet echt klagen, want grote crashes hebben wij nog niet gehad: het beruchte blue screen of death is ons, sinds Vista, bespaard gebleven.
Wie wel geklaagd hebben, zijn volgens de New York TImes ene Mike en ene Jon. En dat blijken niet de minsten te zijn, want zij behoren tot het kaderpersoneel van Microsoft. Het verhaal achter hun klacht: de sticker "Windows Vista Capable" - zij hadden namelijk nieuwe computers aangekocht waarop zulke sticker plakte, maar achteraf bleek dat die computers enkel Vista home basic aankon, niet home premium, en hun nieuwe computer niet voldoende computerkracht had om Vista home premium te draaien, de versie van het OS die je minstens moet hebben om te kunnen genieten van de kracht van Vista.
Over die misleidende sticker wordt trouwens momenteel een "class action suite" - een massaproces gevoerd van ontevreden gebruikers. Een verhelderend artikel over deze affaire lees je bij The New York Times.
http://www.nytimes.com/2008/03/09/business/09digi.html?_r=1&ex=1362805200&en=9899c43e9a2c10fb&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss&pagewanted=all&oref=slogin

INTERNET EXPLORER 8: EEN VERHAAL VAN CRASHES
Verleden week bracht Microsoft versie 8 uit van haar Internet Explorer browser, in bèta vorm. Wie wil kon die downloaden, maar daarbij werd wel gewaarschuwd dat het om een bèta versie ging, die eigenlijk bestemd is voor programmeurs en IT professionals die genoeg kennen van het inwendige van de computer om zulke crashes op te lossen.
Veel internauten hebben echter die bètaversie gedownload. Tegenwoordig geldt immers het principe "release early, release often" op het interet - met andere woorden: breng iets snel uit, zelfs al is het nog niet volledig af, en pas het gaandeweg aan, aan de hand van de suggesties van de gebruikers. En dus draaien de meeste internauten hun hand niet meer om voor een bètaversie; wij willen zelfs de internauten niet de kost geven die nu reeds de Mozilla Firefox browser 3.0 op hun computer hebben staan, alhoewel die nog altijd in bèta is.
Het verschil echter met Explorer 8 is dat IE erg veelvuldig crasht, aldus de internauten die IE 8 uitgetest hebben; zij reageren dan ook verontwaardigd: dit is geen bètaversie maar een onstabiele alpha!
Een wedervaren met IE 8, een verhaal van crashen, herstarten, en opnieuw crashen vind je bij eFlux Media. Wij wagen ons in elk geval nog niet aan een test met IE 8 - en zodra dat wel het geval is, dan zal je van ons een evaluatie horen van de nieuwigheden die IE de moeite zouden moeten maken om te upgraden: ondersteuning voor CSS 2.1 en HTML 5, nieuwe tools voor de programmeurs, en vooral de web slices - onderdelen van een pagina waarop je je ook zou kunnen abonneren.
http://www.efluxmedia.com/news_Internet_Explorer_8_Crash_Restart_Crash_14848.html

WAT ALS DE GEBRUIKERS VAN EEN SOCIAAL NETWERK REVOLTEREN?
Verleden week werd in Texas de South by Southwest conferentie gehouden, een conferentie die jaar na jaar aan belang wint, omdat zij draait rond web 2.0 en de interactiviteit. Dit jaar werd er o.a. een panel discussie georganiseerd rond het thema: wat als je gebruikers boos worden?
Dat is immers in het verleden vaker gebeurd. Sites ondernemen soms een actie die gebruikers boos maakt - denk maar aan Facebook, dat verschillende pogingen ondernam om een manier te vinden om munt te slaan uit de gegevens die het verzameld had over haar gebruikers, maar daarbij de privacy van de gebruikers met de voeten trad. Of denk maar aan Digg, de sociale nieuwssite, die keer op keer nieuwe maatregelen nam om te voorkomen dat de gebruikers van de site het systeem 'bespeelden', maar daarbij wel de oude getrouwe gebruikers voor het hoofd stootte.
Het panel bestond, erg ongewoon, volkomen uit vrouwen. En wat zij te vertellen had was echt wel interessant, als wij afgaan op het verslag van News.com.
Zo onthouden wij de woorden van Annalee Newitz, editor van het blog IO9.com. Zij stelde dat er drie soorten revoltes zijn: vooreerst de "anarchistengrapjes" waarbij gebruikers proberen het systeem te bespelen; ten tweede de "grassroot rebellen", die echt reageren vanuit verontwaardiging, zoals toen Digg gebruikers massaal de code publiceerden om het DRM systeem voor DVD's te kraken, nadat de bedenker van die code veroordeeld werd. En ten derde mensen die beweren te spreken namens een grote groep gebruikers, maar van wie de achterban niet echt duidelijk is.
Een interessant gegeven, waarover je meer kan lezen bij News.com.
http://www.news.com/8301-13577_3-9889320-36.html?part=rss&subj=news&tag=2547-1_3-0-20

EINDELIJK DE BEATLES OP ITUNES?
Apple en Apple: het platenlabel, en de computerfabrikant. Verleden jaar kwamen zij even in elkaars vaarwater, toen computermaker Apple ook muziek uitbracht, en concurrent werd van muzieklabel Apple Records. Dat is gelukkig in der minne geregeld, en die kameraadschap lijkt nu nog een gelukkig staartje te krijgen: volgens verschillende bronnen zou de platencataloog van de muziek van The Beatles eindelijk via het internet verkrijgbaar worden, en wel via iTunes.
De bronnen van deze geruchten zijn niet de minste: het zou gaan om de Telegraph en de Daily Mail. Er is echter nog geen precieze datum bekend. Maar als de berichten inderdaad waar zijn, dan is dit toch wel een mooie kans. Doordat de muziek van The Beatles eindelijk in digitale vorm verkrijgbaar wordt, zal een hele nieuwe generatie muziekliefhebbers voor het eerst kennis kunnen maken met fantastische songs zoals Blackbird, Number Nine, Sexy Sadie, en veel meer...
http://www.news.com/8301-10784_3-9889538-7.html

CYBER-REBELLEN IN CUBA
Cuba is een prachtig land, maar zoals geweten kan je daar nu niet echt spreken van vrije meningsuiting, ook niet op het internet. De Cubaanse overheid beperkt de toegang tot het internet en digitale video's; satellietschotels die geplaatst werden zonder toestemming worden meteen verwijderd; het aantal internetcafés is drastisch beperkt: in het oude gedeelte van Havana is er nog maar één internetcafé open, tegenover drie enkele jaren gelden.
Dat internetcafé is bovendien eigendom van de overheid, en de prijs die je er moet betalen voor een uurtje internetten is 5 dollar. Nu kan je zeggen: dat is niet veel, maar voor de gewone Cubanen is dat wel een derde van hun maandsalaris. Tussen haakjes: de twee andere internetcafés werden omgevormd tot "postdiensten": Cubanen kunnen daar e-mail boodschappen versturen over een afgesloten netwerk op het eiland, dat geen verbinding heeft met het echte internet.
En toch slagen "cyberrebellen" erin om bepaalde beelden, die het regime ontluisteren, snel te verspreiden. Daarvoor maakt het jonge volkje gebruik van geheugensticks, digitale camera's en clandestiene internetverbindingen. Zo werd verleden week een film verspreid over een confrontatie tussen de president van de National Assembly en studenten; de studenten legden hem op de rooster met de vraag waarom zij niet naar het buitenland mochten reizen, in hotels verblijven, of zoekmachines zoals Google mogen gebruiken.
Een erg interessant artikel over de stand van zaken in Cuba, en hoe de jongeren erg vindingrijk de officiële censuur omzeilen vind je bij CNet.
http://www.news.com/Cyber-rebels-in-Cuba-defy-state%27s-limits/2100-1028_3-6233408.html?part=dtx&tag=nhl&tag=nl.e703

G-ARCHIVER IS VERDACHT IJVERIG...
Een opmerkelijk verhaal, dat aantoont dat je software nog altijd met de nodige dosis wantrouwen moet behandelen. Het verhaal begint met ene Dustin Brooks, een programmeur, die op zoek was naar een progje om een back-up te maken van zijn mail bij Gmail. Want de meeste mensen staan er niet bij stil, maar stel dat er morgen iets gebeurt met de servers van Gmail? Dan ben jij al je mail kwijt...
Brooks vond een commercieel progje, G-Archiver, waarmee hij al zijn Gmail boodschappen op zijn eigen harde schijf kon bewaren. Maar het progje deed niet echt wat de man wou, en daarom wou hij het via de techniek van reverse engineering verbeteren. Brooks bekeek dus de code, en kwam tot de vaststelling dat in die code het mail adres en het paswoord van de auteur van het progje voorkwamen - iets dat hoogst ongebruikelijk is. Dus ging Brooks verder op onderzoek uit, en gebruikte hij stoutmoedig de inlog en paswoord van die auteur om eens te gaan kijken op die bepaalde account. En wat trof hij daar aan? Meer dan 1.700 boodschappen die allen de naam en paswoord bevatten van mensen die de G-Archiver geïnstalleerd hadden - inbegrepen zijn eigen adres.
Met andere woorden: wanneer een gebruiker dit progje installeerde, zond het automatisch Gmail inlog en paswoord van die gebruiker naar de auteur van het progje. Wat die daarmee van plan was, is niet duidelijk, maar het is toch wel erg verdacht. Daarom dat Brooks het verhaal publiceerde op CodingHorror.com, en de naam van deze auteur (althans de naam van diens account bij Gmail) aangegeven heeft bij de Google diensten waar je fraude en misbruik kan melden.
http://www.news.com/8301-10789_3-9889847-57.html?part=dtx&tag=nl.e433

STEEDS MEER VAN ONZE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD. BEN JIJ NOG GERUST?
Zoals je ondertussen wel weet zijn wij, wanneer wij op het web surfen, net als Klein Duimpje, en laten wij voortdurend kruimeltjes achter. Webbedrijven rapen die kruimeltjes, de cookies op, analyseren die, en stellen zo een profiel op met daarin onze voorkeuren en onze verlangens. Als jij bijvoorbeeld bij een zoekmachine een zoektocht ondernomen hebt naar babyvoeding, pampers en babysits, dan wordt dit in jouw profiel genoteerd en zal een adverteerder weten dat jij open staat voor gelijkaardige artikels - zoals babykledij. Let wel: dat profiel is anoniem, maar wel gekoppeld aan de cookies op jouw pc.
Tot nu toe hebben de gebruikers niet echt hun beklag gedaan over het verzamelen van die gegevens; Maar volgens privacy experten zou dat zijn omdat het vergaren van die informatie onzichtbaar gebeurt. De meeste bedrijven vertonen geen waarschuwing wanneer je op hun website komt, waarin te lezen staat dat zij gegevens verzamelen over hun bezoekers. Maar toch vinden organisaties zoals de Electronic Privacy Information Center dat het nodig is om aan de alarmbel te trekken, gewoon omdat er stilaan steeds meer informatie over ons bekend raakt bij die adverteerders.
En in dit verband is het erg belangrijk te vermelden dat EU haar goedkeuring gegeven heeft aan het samengaan van Google en AdClick, een van de grootste adverteerbedrijven in de VS. Want dit wil zeggen dat Google nog meer over ons te weten komt. Het wist al veel over ons, door de zoekopdrachten die wij ingaven. En het zal nu nog meer te weten komen, doordat jouw surftochten doorheen de advertenties van AdClick ook te volgen zijn.
Een interessant artikel over deze big brother bij CNet.
http://www.news.com/To-aim-ads%2C-Web-is-keeping-closer-eye-on-what-you-click/2100-1024_3-6233733.html?part=dtx&tag=nhl&tag=nl.e433

PROSTITUTIE IN HET DIGITALE TIJDPERK
Je hebt het wellicht ook gelezen: in de VS is de Gouverneur van New York, Eliot Spitzer, afgetreden nadat hij onder vuur kwam te liggen omwille van zijn bezoek aan luxe 'dames van plezier'. Op zich een politiek gegeven, maar toch interessant voor de internaut, omdat het een licht werpt over hoe callgirls en prostituees in dit digitale tijdperk te werk gaan.
Zij maken immers ook gebruik van alle zegeningen die het internet en de nieuwe communicatiemiddelen tegenwoordig aanbieden: sms boodschappen om een klant te lokken, een website met kleurenfoto's van henzelf, met hun prijzen en hun rangschikking, en de betaling geschiedt ook digitaal. Tussen haakjes: het is door die betalingen dat de gouverneur tegen de lamp gelopen is, omdat tegenwoordig alle betalingen van grote bedragen gescreend worden, om witwasoperaties op te sporen - en om terrorisme tegen te gaan uiteraard.
Deze elektronische middelen zorgen er echter wel voor dat de kloof tussen de dames die "binnen" werken en zij die op straat werken, nog veel groter wordt. Die kloof bestond altijd al, maar wordt door alle elektronica nog dieper.
Als het onderwerp je interesseert, dan kan je in dit artikel bij The Age een blik werpen achter de rode gordijnen van de prostitutie.
http://www.theage.com.au/news/web/prostitution-in-a-wired-world/2008/03/12/1205125970361.html

HULU OPEN VOOR HET GROTE PUBLIEK
Een van de projecten die de laatste maanden veel aandacht kregen in de internationale IT-media is Hulu, een samenwerking tussen Fox (News Corp) en NBC Universal. Deze site brengt video via het internet, maar dan geen filmpjes van de kat in het aanrecht of de hond die achter de kat zit, zoals je op YouTube voornamelijk vindt, maar echte video, afleveringen van beroemde en spannende reeksen die normalerwijze enkel op tv te bekijken zijn. Bovendien zijn die video's volledig gratis te bekijken!
Het aanbod is echt overweldigend. Meer dan 250 tv-reeksen, en 100 langspeelfilms van Fox en NBC, naast content van Warner Bros. Er is echter een groot nadeel aan Hulu: de site is enkel voorbehouden aan de Amerikanen. Kom jij als Europeaan op de site terecht, dan krijg je geen toegang tot al dat lekkers.
Sneu, niet? De meeste handige internauten weten daar echter een mouw aan te passen, door een VPN (Virtual Private Network) te gebruiken, dat het doet uitschijnen alsof zij inloggen vanuit de VS. Per toeval hoorden wij vandaag iets vertellen over zo'n VPN dat nog gratis zou zijn bovendien: Hotspotshield.com. Wij hebben de dienst nog niet uitgeprobeerd, en wij kunnen niet uit eigen ervaring getuigen dat het werkt. Trouwens, eigenlijk "mag het niet", want Hulu is voorbehouden voor Amerikanen. Maar wie eens de test wil doen met Hulu en HotspotShield, die mag ons altijd zijn/haar wedervaren komen vertellen!
http://hotspotshield.com/
http://www.hulu.com/
http://techland.blogs.fortune.cnn.com/2008/03/12/hulu-goes-live/

GEEF PUNTEN AAN JE ARTS
Een tiental dagen geleden hadden wij het over de site Note2be.com, waar leerlingen hun professoren punten gaven; die site kwam, zoals vermeld, onder vuur te liggen, omdat de professoren zich niet konden verdedigen tegen de anonieme commentaren, en naar de rechter stapten.
Maar het idee heeft sommige ondernemers aan het denken gezet, en nu zie je bijvoorbeeld in Frankrijk al sites opduiken waarop de internauten ook andere vaklui punten kunnen geven. Artsen, karweimannen en aannemers, advocaten: allen moeten zij eraan geloven. In de VS bestaat de traditie van puntensites al veel langer, met o.a. WebMD en RevolutionHealth. Hier in Europa is het enkel in Duitsland dat er een zekere traditie bestaat.
Je kan zeggen: wat is er verkeerd met die sites? Het is toch handig als je informatie krijgt van de andere gebruikers die vertellen over hun eigen ervaring? Bij softwaresites bijvoorbeeld geven de internauten toch ook hun mening, wat heel handig is als je zelf op zoek bent naar een progje, en eerst wat meer wil weten vooraleer je het installeert.
Het verkeerde is natuurlijk dat dit gewoon een uitnodiging is tot excessen. Zo is er het geval bekend van een site die 100 euro zou vragen voor het verwijderen van een commentaar die de betreffende vakman/arts/professor kwetst. En dat kunnen wij dus niet meer serieus noemen...
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/actualite/apres-la-notation-de-profs-voici-celle-des-medecins.shtml

NEERHALEN BEOORDELINGSSITE ROEPT VRAGEN OP OVER PLICHT PROVIDER
Wij hebben het de laatste dagen al enkele keren gehad over sites waar je allerlei vaklui kan beoordelen; in de V.S. is er onlangs nog een site bijgekomen: RateMyCop, waar burgers hun wedervaren kunnen vertellen met oom agent. De site is nog maar twee weken online, maar er is al een hele polemiek rond ontstaan.
Ten eerste natuurlijk over de privacy van de betrokken agenten, een heikel punt waarover wij het al eerder hadden, omdat de agenten zich niet kunnen verweren tegen deze anonieme "getuigen". Ten tweede ook omwille van de vrijheid van meningsuiting. De politie wil natuurlijk die site zo snel mogelijk zien verdwijnen, maar de burgers vinden dat die moet blijven bestaan, omwille van het recht op de vrije meningsuiting.
Maar ten derde ook omwille van de rol van de providers. Want na een klacht van de politieautoriteiten heeft GoDaddy, een erg bekend hostingbedrijf in de VS, de site zonder verdere boe of ba uit de lucht gehaald, zelfs zonder de webmaster of eigenaar van de site, Gino Sesto, op voorhand te verwittigen. Toen die eigenaar bemerkte dat zijn site onbereikbaar was, vroeg hij uitleg aan GoDaddy. Eerst heette het dat er verdachte activiteiten waren op de site, daarna dat de bandbreedte overschreden was - wat volgens Sesto onmogelijk was, omdat de site niet echt zoveel verkeer trekt. GoDaddy blijft volhouden dat het enkel een probleem van bandbreedte is, en dat er geen sprake is van censuur omwille van politieke druk.
Het was, tussen haakjes, ook GoDaddy dat de hoofdrol speelde in ons eerste verhaal van deze week, en dat een reissite om wel erg bedenkelijke gronden uit de lucht haalde... En dan kan je je natuurlijk de vraag stellen: is het aan de provider om zomaar te beslissen om sites uit de lucht te halen?
Je ziet het: veel vragen. Ars Technica heeft enkele filosofische bedenkingen en wat meer achtergrondinformatie.
http://arstechnica.com/news.ars/post/20080312-ratemycop-debacle-sparks-debate-over-speech-privacy.html

GOOGLE LANCEERT TOOL OM ADVERTENTIES TE BEHEREN
Zoekmachine Google laat er geen gras over groeien, nu de aankoop van adverteerbedrijf DoubleClick goedgekeurd werd door de EU: het is al meteen begonnen aan een nieuwe tool om de advertenties te optimaliseren.
Deze tool heet Google Ad Manager, en daarmee kan de webmaster de advertenties die hij op zijn website plaatst beter beheren, wat uiteindelijk tot betere adverteerinkomsten zou moeten leiden. En Google hoopt natuurlijk dat de webmaster die ziet dat hij meer inkomsten heeft uit advertenties, overtuigd wordt om zelf meer advertenties te plaatsen om andere sites, en zo meer bezoekers te lokken naar zijn eigen site, en zo weer meer inkomsten te halen uit zijn advertenties... Je verstaat het: de cirkel is dan rond. Adverteergeld circuleert, en degene die er het beste bij vaart is uiteraard Google!
Volgens een korte samenvatting van de nieuwe dienst, die wij bij Mashable vonden, werkt het nieuwe systeem van de Ad Manager aldus: je verdeelt je site in secties, en kiest de delen die je wil gebruiken voor advertenties. Ad Manager genereert dan de nodige code, die je dan in je webpagina kan inbedden. Je kan dan ook in het oog houden hoe vaak een advertentie bekeken wordt (ad impressies in vaktermen) op een bepaalde dag, een bepaalde locatie, enz. Voor een volledige uitleg kan je terecht op de website van Google zelf.
Momenteel is de dienst enkel nog in bèta test beschikbaar voor een beperkt aantal bedrijven.
http://www.google.com/admanager/login/en_US/tour.html
http://mashable.com/2008/03/12/google-ad-manager/

HET INCIDENT MET YOUTUBE IN PAKISTAN: HET KAN OOK JOU OVERKOMEN!
Enkele weken geleden was er dat beruchte incident met YouTube, toen een Pakistaans telecombedrijf het verkeer naar YouTube volledig blokkeerde en hiermee voor een internationaal incident zorgde dat de toegang tot de populaire site meer dan twee uur blokkeerde.
RIPE NCC, het Europees register voor internetadressen, heeft nu een analyse gemaakt van wat er zich toen afgspeeld heeft, en ook van de maatregelen die YouTube genomen heeft om deze "aanval" te stoppen. En de redacteurs van Networkworld hadden een vraaggesprek met de makers van de analyse, dat je online kan lezen. Wat wij hier vooral uit onthouden is dat wat YouTube overkomen is elke andere site overkomen kan, zelfs de grootste, en dat er momenteel niets is dat zo'n incident voorkomen kan.
Wat nogmaals aantoont dat het internet, in al zijn kracht, toch nog altijd heel kwetsbaar is. En dat dit niet zou mogen zijn - toch niet in een tijdperk waarin de e-commerce een belangrijk onderdeel geworden is van onze samenleving. Twee uur lang was YouTube uit de lucht. Stel dat een site zoals Amazon of de iTunes Store twee uur lang niet bereikbaar was - hoe groot zou de economische schade wel niet zijn?
http://www.networkworld.com/news/2008/031008-youtube-pakistan.html?netht=rn_031008&nladname=031008dailynewspmal
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


FIFTHPLAY HAALT INTERNET UIT DE PC & LANCEERT E-SERVICES PLATFORM VOOR DE "SLIMME WONING"
Met deze slogan lanceert Fifthplay zijn Internet Gateway 4000. Maar eerst even alles op een rijtje. Fiftplay is voor 100 % dochter van Niko Group (Meest bekend van elektriciteitsschakelaars, stopcontacten enzoverder...). Terwijl Niko vooral focust op België of Benelux kijkt Fifthplay internationaal. Ze zijn gestart in januari 2007 met 20 medewerkers. Het management bestaat uit: CEO Marc Aelbrecht (ex-VP Service Cisco ), CTO John Baekelmans (ex-Director R&D Cisco), CCO Kris van Daele (ex-Director Getronics).

3 topmensen, dat leidt meestal tot veel goede ideeën. Maar zijn ze altijd zo realistisch? We bekijken hun eerste product, de Gateway. In feite is de Gateway niets meer of minder dan een kleine webserver, die data afkomstig van interfaces (USB, Bluetooth, WiFi) doorstuurt naar het Fifthplay service platform. That’s all. Maar wat betekent dat nu allemaal?
Stel, je sluit één of meerdere camera’s aan op de gateway, je kan overal vanop je PC, lLaptop, smartphone of dergelijke naar het Fifthplay platform surfen en de beelden bekijken van je woonkamer, kinderkamer, hondenkennel, tuin of dergelijke. Kortom, op eender welk moment, op eender welke plaats en met eender welk toestel dat beschikt over internettoegang, kan je de camerabeelden bekijken. Een bewegingsdetectiesysteem kan je via e-mail of sms waarschuwen als er ter plekke beweging wordt gedetecteerd. Hierbij aansluitend is men nu ook bezig met een panic button. De Panic button is gewoonweg een draadloze drukknop. In feite is deze knop ideaal voor iedereen, maar speciaal handig voor zieken, ouderen, kinderen... Een druk op de knop geeft dadelijk een panieksignaal op je GSM, e-mail, browser...

Maar er zou meer kunnen zijn. Je kan bvb. Een rookmelder, gasdetector aansluiten op je gateway en een waarschuwing laten sturen naar je gsm, laptop, werk-PC. Zou... inderdaad, helaas heeft Niko, het moederbedrijf van Fifthplay voorlopig nog geen USB of Wireless rook of gasmelders. En er zou trouwens nog veel meer kunnen zijn. De demonstratie die Fifthplay gaf was op dat vlak echt indrukwekkend. Stel, je sluit je bloeddrukmeter, hartslagmeter, suikerspiegeltester aan op je gateway, en ziekenhuizen, mutualiteiten, dokters kunnen via het service platform, jouw gezondheid op de voet volgen. Je sluit een identiteitskaartlezer aan en je kan aldus heel simpel officiële documenten aanvragen. Of via een barcode scanner, de producten in je apotheek, koelkast of proviandkamer scannen die bijbesteld moeten worden, en deze via , inderdaad het service platform, automatisch laten doorsturen naar je apotheek of supermarkt. Op je PC kan je de bestelling volgen en automatisch volgen waar de laagste prijzen zijn enzoverder. Ook weer ‘zou’, want de applicaties hierop laten nog op zich wachten. De onderhandelingen met de derde partijen zijn nog bezig. [Paul LIekens]
http://www.fifthplay.com

FIFTHPLAY: NOG MEER PRAKTISCHE TOEPASSINGEN (VERVOLG)
Er zijn dus legio toepassingen. We kunnen er zelf ook nog enige bedenken. Bvb een USB-niveaumeter in je brandstoftank, en de bestelling van vloeibaar goud gebeurt automatisch.
Het idee achter de gateway is goed, de mogelijkheden zijn legio. Er is echter nog volop werk aan de winkel. Heel veel applicaties dienen nog geschreven te worden. Fifthplay biedt hiervoor een open standaard platform aan, zodat het schrijven van specifieke toepassingen vrij eenvoudig is. Maar er is wel een kritische massa aan toepassingen nodig, want het hele gateway systeem staat of valt met de bijkomende e-services. Het maken van die toepassingen laat Fifthplay over aan derde partijen, die e-services willen aanbieden. Fifthplay wil daarbij voor de automatische updates zorgen en het service platform beheren.

Een eerste concrete toepassing is er al wel: de 'home monitor'. Deze bestaat uit een draadloze IP camera, een 'residential gateway' en een jaarabonnement voor de home safety diensten van fifthplay. De plug & play installatie neemt niet meer dan 10 minuten in beslag. Na installatie en activering van de persoonlijke login en paswoord kan je via het internet vanop gelijke welke locatie op eender welk toestel met een ingebouwde web browser -TV, PC, PDA, smartphone en/of web touchscreen- zien wat er in en om de woning, vakantieverblijf, zaak, ... gebeurt. Live en in kleur. Een bewegingsdetectiesysteem waarschuwt de afwezige bewoner via e-mail of sms als er ter plekke beweging wordt geconstateerd en foto’s van deze videobeelden worden opgeslagen. Aan deze home monitor kunnen tot 9 camera’s worden aangesloten, waarbij men kan kiezen voor diverse modellen: binnen- of buitencamera’s, camera’s die van op afstand bediend kunnen worden, infraroodcamera’s,...
Voor de distributie van de home monitor sloot fifthplay een distributieovereenkomst met Tech Data. De home monitor kost 449 € (excl. btw) en zal verdeeld worden via de betere elektro zaken. [Paul Liekens]
http://www.fifthplay.com

FINAL CUT EXPRESS 1 - INLEIDING
Trouwe medewerker Kris heeft zijn tanden gezet in de nieuwe Final Cut Express 4 software van Apple. Zijn verslag lees je in de volgende dagen.
Final Cut Express 4
Ik heb net twee projecten klaar die ik met Final Cut Express 4 gemaakt of afgewerkt heb. Het eerste is een film n.a.v. 60 jaar Jeugdbeweging in onze gemeente. Na een laatste kleine aanpassing, is de montage eindelijk klaar om gekopieerd te worden.
Verder heb ik nog een klassieke "diamontage" gemaakt voor de mensen die met onze cultuur-afdeling een reis naar de Dordogne meemaakten. Ongeveer 500 digitale foto's samengebracht in ongeveer 30 minuten.
Twee verschillende projecten dus die meer dan de moeite waard waren en die op redelijk korte tijd toch een aantal mogelijkheden én tekortkomingen van het pakket aantonen.

- Wat is Final Cut Express 4
Final Cut Express is een programma dat toelaat om alle beeldmateriaal, zowel stills (dia’s) als bewegende beelden (alle vormen van video) te monteren tot een geheel. Aangevuld met muziek, commentaren, achtergrondgeluiden en special effects bekom je een afgewerkt geheel dat je vanop je Mac kan spelen of dat je op DVD gebrand met eender welke DVD-speler op eender welke tv kan spelen.

- Doelgroep
Laat me beginnen met te stellen dat Final Cut een moeilijk programma is. De doelgroep is duidelijk de betere amateur, hij of zij die tracht het meeste uit zijn beeldmateriaal te halen.
Het programma sluit geen compromissen en kan met de hand op het hart 'professioneel' genoemd worden, dit in tegenstelling tot iMovie, waar de mogelijkheden zeer beperkt zijn.
Wie gewoon wat plaatjes of een reisverslag of familiegebeurtenis op eenvoudige wijze op video of dvd wil monteren, beperkt zich best tot de mogelijkheden die iMovie biedt. Je bent dan wel beperkt tot 1 video- en 2 audiosporen (iMovie versie 6 dan wel).
Final Cut 4 stelt je 99 video- en 99 audiosporen ter beschikking om je gangen te gaan. Dat is veel. Je moet beslist over een krachtige machine beschikken om het maximum uit je software te halen.

- Beschrijving van de hardware
Ik ben reeds vele jaren met diawerk bezig en omdat ik op een gegeven moment moest kiezen of ik wel of niet verder diamontages zou maken, op basis van digitale foto’s dan wel en na het bekijken van uiteenlopende beschikbare software op de markt, besloot ik dat de beste keuze voor mijn specifieke situatie was om over te schakelen naar een Mac omgeving.
De keuze viel uiteindelijk op een MacBookPro met Intel dual core processor - 15' scherm - 1+1 Gb Ram en 120Gb harde schijf. Dit is een vrij robuuste configuratie die alleen wat krap bemeten is als het op schijfruimte aankomt. (een voorbeeld: 1 minuut beeld = 216Mb voor dvd - 420 tot 840Mb voor HD)
Een videoprojekt neemt enorm veel plaats in beslag en om maar een voorbeeld te geven, een dvd van 60 minuten neemt 'gerenderd' (dus het kant en klare product voor het branden en coderen naar DVD) 13 à 15 Gb schijfruimte in. Daar moet je dan nog alles originele beeldbestanden bijtellen, want tijdens de verwerking van je project wordt er hieraan niet geraakt.
Het is dan ook beslist geen luxe om te beschikken over één of meerdere harde schijven. Ik heb beide projecten elk op een eigen schijf verwerkt. Dit heeft een bijkomend voordeel: als je project eenmaal volledig klaar is, kan je de schijf gewoon terug formatteren en opnieuw beginnen.
De schijven die ik nu gebruik zijn USB 2. Ervaring leert echter dat FireWire en dan nog liefst FireWire 800 een veel betere keuze is.
Als je kan, investeer in het grootst mogelijke beeldscherm, dat maakt werken nog eens zo aangenaam.
Er zijn natuurlijk ook de limieten die je portemonnee oplegt natuurlijk …;-).
[Kris De Meulenaere]

FINAL CUT EXPRESS 2 - DE PROJECTEN: OMSCHRIJVING

Het eerste project
Om FCE 4 te testen, had ik gelukkig twee projecten liggen. Het ene, de afwerking van een film die ik in FCE 3.5 begonnen was; het andere een klassieke diamontage.
Het eerste project was een film n.a.v. de viering van 60 jaar Jeugdbeweging in onze gemeente. De bouw van nieuwe lokalen was de rode draad, de kapstok waaraan ons verhaaltje opgehangen werd. Het beeldmateriaal kwam uit drie verschillende bronnen. Er waren meer dan 30 uren analoge videoband (8mm video) beschikbaar, daterend van 1999 tot nu; we beschikten over een gans arsenaal foto’s, daterend van 1964 tot nu, zowel analoog als digitaal en er waren de laatste videobeelden, die met moderne mini-dv of hdd camera’s gefilmd werden.
Een eerste stap bestond er in deze analoge beelden om te zetten naar digitaal en ze te 'capturen' - ze over te zetten - naar de harde schijf. We hebben die 30 uren niet overgezet, we hebben het beeldmateriaal vooraf eerst bekeken en er eerst het bruikbare materiaal uit geselecteerd. We hebben in totaal toch nog een uur of drie geconverteerd van analoog naar digitaal.
Aan de hand van dit materiaal, hebben we een eerste ruw draaiboek samengesteld. Dit zijn we gaan aanvullen met fotomateriaal of met nieuw op te nemen beelden.
FCE is perfect in staat om materiaal van verschillende oorsprong naadloos samen te voegen en naadloos te verwerken.
FCE 4 doet dit zelfs nog vlotter dan de voorganger FCE3.5 waarmee ik de montage begonnen was.

Het tweede project
In september van vorig jaar heb ik een groep mensen begeleid tijdens een reis naar de Dordogne in Frankrijk. Eind vorige maand hadden we een reünie en werd het beeldmateriaal aan de deelnemers getoond. Er was een korte video; er was iemand die een 200-tal foto’s in een powerpoint presentatie gestopt had en ik had een 500-tal digitale foto’s in een montage gestopt, gemaakt met FCE 4, maar dan wel in High Definition.
De kwaliteit van het resultaat overtrof mijn stoutste verwachtingen - het is gewoon verbluffend.
Kris De Meulenaere

FINAL CUT EXPRESS 3: BEELDMONTAGE (A)
De 2 projecten hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze dezelfde software gebruiken. Bij het ene wordt er echter gewerkt naar een resultaat dat op een dvd gebrand moet worden en waarbij je een resolutie van 720 x 576 (lijnen) nastreeft.
Het tweede project is opgestart om in HD-ready te vertonen en werd uiteindelijk omgezet naar een resolutie van 1280 x 720 lijnen. (1440 x 1080 lijnen kan ook, maar daaraan heb ik me voorlopig nog niet gewaagd omdat mijn beamer 1280 x 720 heeft als native resolutie)
Als je een project start, kies je welk type project je maakt; je kiest de resolutie, de plaats waar FCE alle vereiste bestanden opslaat en je geeft het project een naam.
Zodra je een project opstart, opent FCE vier schermen: een browserscherm (een verkenner waarin je alle onderdelen verzamelt), een viewer (waarin je beelden bewerkt), een canvasscherm (waarin je het resultaat kan zien) en een tijdbalk (waarin je beeld, geluid, overvloeiers en effecten manipuleert).

In de viewer kan je aan de hand van de bedieningsbalk een selectie binnen je filmbeelden maken die je kan toevoegen aan de tijdsbalk. Bijeenvoegen van verschillende reeksen filmbeelden op je tijdsbalk zorgt ervoor dat je een clip krijgt.
Verschillende clips kan je dan weer samenvoegen tot een volledige sekwentie en verschillende sekwenties zullen uiteindelijk je film vormen.
Ingewikkeld?? Ja - best ingewikkeld.
Wat ik mis bij deze versie 4 (maar wat gelukkig wel bij mijn vorige versie aanwezig was), is een tutorial - een opleidings dvd. Vergeet het om zomaar met dit programma te beginnen werken, zonder een beetje opleiding of kennis over beeldmontage, kan je het wel vergeten. Ik heb vroeger reeds op mijn PC met Adobe Premiere gewerkt en in grote lijnen vertonen de layouts van beide programma’s grote gelijkenissen. Hun werking is echter wel heel verschillend.
Een van de eerste kritieken op het pakket is wel het totale gebrek aan (papieren) informatie. Een minimum aan overzichtstabellen, screenshots of shortcuts had op zijn minst gemogen. Bij de installatie wordt er wel een handboek op je harde schijf geplaatst onder de vorm van een uitgebreid helpbestand, maar een pakket waarvan het handboek dat meer dan 1000 bladzijden groot is (alleen in technisch Engels - niet simpel) en op de harde schijf staat, is echt niet praktisch. (de handboeken staan in Mac formaat op de installatie dvd en je kan ze enkel daar dus raadplegen. Je kan de handboeken wel downloaden in .pdf formaat vanop de website van Apple - enkel in het Engels - en dan vanop een PC raadplegen of volledig of gedeeltelijk afdrukken natuurlijk)
Ik begrijp volkomen dat de softwarehuizen geen boeken meer willen drukken, maar enkele bladzijden uitleg, waarin o.a. de beeldformaten, de gebruikte codecs en hun betekenis staat, al was het maar in een kleine tabel, zou handig zijn. Op de vorige versie staat dus een beperkte handleiding (niet gevonden op FCE 4 - misschien heb ik er over gekeken) die ik afgedrukt heb en die me toch helpt om snel bepaalde informatie op te zoeken.
Omdat ik ook geen formele opleiding kreeg in het pakket, was ik aangewezen op de tutorial dvd van versie 3.5.
Je leert snel genoeg wat de rol is van een bin; wat een project is; wat renderen is; hoe je een filmfragment toevoegt met of zonder beeldovergang of hoe je het juist 'IN'voegt i.p.v. 'TOE'voegt.
Zonder tutorial leer je echter niet hoe je bepaalde effecten aan je film toevoegt of evenmin hoe je een titel toevoegt.
Je moet een inzicht verwerven in de enorme hoeveelheid (beeld)effecten: invloeiers, uitvloeiers, irissen, slides, Ken Burns effect (=bewegen over een stilstaand beeld), inzoomen op stilstaande beelden of bewegende video, versnellen of vertragen van een fragment, toevoegen van filters (b.v. je beelden van kleur naar zwart wit of omgekeerd te laten evolueren). De lijst is bijna eindeloos. Ik meen het, wie een beetje creativiteit weet aan de dag te leggen kan uren bezig zijn om 10 seconden film te monteren.
Je moet leren werken met lagen en je moet leren dat je meerdere beeldlagen boven mekaar kan leggen. Door te werken met bepaalde in- en uitvloeiers, kan je ervoor zorgen dat onderliggende lagen zichtbaar worden (logisch - wat bovenop ligt, maskeert wat er onder ligt, maar het duurt toch even voor je dit proefondervindelijk vaststelt).
Waar zit de titel generator? Hoe maak je een titel en hoe voeg je die toe aan je projekt?
De tutorial leert je dan weer niet hoe je een bepaalde laag transparant maakt. Enfin, het is een hele ontdekkingstocht en ik kan je verzekeren dat ik menige avond heb zitten vloeken, kreunen en zuchten tot je dan uiteindelijk doorhebt hoe en waarom iets werkt en je net dat effekt ontdekt dat je nodig hebt.
Dan komt die langverwachte Aha-erlebnis; je bent dan misschien wel weer moe maar je hebt de voldoening gekregen die je de moed geeft om verder te werken.
Montage dus - in beeld brengen, in beelden vertalen wat je eerst op papier, in je draaiboek neergeschreven hebt. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is bij eender welk project. Ook FCE helpt je daar niet bij; Final Cut is als het mes van de beenhouwer dat een smakelijk stuk vlees snijdt; Final Cut is enkel een hulpmiddel dat je in staat stelt om je beeldmateriaal op kreatieve manier te verwerken.
Kris De Meulenaere

(deze artikelenreeks wordt volgende week voortgezet)

Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.beVoor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Microsoft verlaagt de prijzen van Xbos 360 in Europa
http://ct.news.com/clicks?t=43420450-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=NEWS&s=5

*** Google waarschuwt dat er ontslagen gaan vallen tengevolge van de fusie met adverteerbedrijf DoubleClick.
http://ct.news.com/clicks?t=43582752-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=NEWS&s=5

*** Microsoft brengt een patch uit die een einde moet maken aan een dozijntje beveiligingsfouten in Office, die allemaal als kritisch geacht worden.
http://ct.news.com/clicks?t=43582753-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=NEWS&s=5

*** Online muziekwinkel eMusic, waarvan wij een grote fan zijn, heeft nu een cataloog die de 3,5 miljoen songs overstijgt.
http://www.pcworld.com/article/id,143282/article.html?tk=nl_dnxnws

*** Te grote beeldschermen zijn niet goed voor de productiviteit - een scherm is beste niet groter dan 24 inch.
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/50276

*** Hackers kunnen heel gemakkelijk pacemakers saboteren, zo blijkt. Om het aan je hart van te krijgen!
http://ct.news.com/clicks?t=43722670-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=NEWS&s=5

*** Steeds meer bedrijven verbannen sociale netwerk en Web 2.0 sites van de werkvloer, uit vrees dat de productiviteit van het personeel eronder zou leiden.
http://www.pcworld.com/article/id,143336/article.html?tk=nl_dnxnws

*** Beveiligingsexperts dringen aan dat de gebruikers de nieuwste patches zouden installeren voor Microsoft Excel, omdat er al besmette documenten circuleren.
http://www.pcworld.com/article/id,143358/article.html?tk=nl_dnxnwsHet oor wil ook wat!
Audio op het InternetPOINTBREAK SPY
[elektronica / alternative punk] Deze week een zijstap naar een van onze favoriete muzieksites: Indieheart. Hier vind je namelijk onafhankelijke artiesten. IN een podcast die gratis te downloaden is, worden zij aan je voorgesteld.
Om te beginnen Pointbreak. Deze band onderging invloeden vanuit de surfmuziek van de zestiger jaren, maar ook reggae en akoestische muziek. Elektronische muziek die geen muzak is, maar een goed opgebouwde song in zich houdt. Van deze band kan je verschillende songs gratis downloaden.
http://indieheart.com/bands/20/
http://indieheart.com/bands/195/

CARLY AND MARK
[Easy Listening] Hij speelt gitaar, zij zingt met een kristalheldere stem jazzy songs; sinds verleden jaar is er ook nog een drummer die een rol speelt in het repertoire van deze artiesten. Erg zuiver opgenomen, heel vrolijke muziek. Soms een duet, en dan is het nog mooier. Van Carly en Mark kan je een vijftal songs gratis downloaden. Doen!
http://indieheart.com/bands/48/

NICK KROES
[folk] Traditionele bluegrass met gitaar, banjo, en vrolijke songs. Steek het kampvuur maar aan! Ook hier weer verschillende songs gratis te downlaoden.
http://indieheart.com/bands/112/
http://indieheart.com/download.php?mode=song_hifi&band_id=112&song_id=438

CERTAIN STARS
[indie rock] Uptempo, powerpop, zo kan je deze muziek het best omschrijven. Een zanger, verschillende gitaren en een drum. Een koortje af en toe, en vooral: goed opgebouwde songs, waarvan je er twee gratis kan downloaden.
http://indieheart.com/bands/193/

CHAPMAN
[pop] Dit is een van onze favoriete artiesten. Zijn "The River" spookt dagen door ons hoofd, en kan je gratis downloaden. Prachtig opgebouwd, met een heel verzorgd arrangement. Nog twee andere songs kan je online beluisteren, maar helaas niet downloaden.
http://indieheart.com/bands/155/
http://indieheart.com/download.php?mode=song_hifi&band_id=155&song_id=707


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Vrienden zijn de brokjes chocolade in het koekje van het leven.
- modern gezegde -
De nieuwe oogstHTM2PDF
Toch heerlijk, al die diensten die je tegenwoordig online vindt, en die ervoor zorgen dat je zelf heel wat dure programma's niet meer moet aankopen om een bepaalde, simpele taak uit te voeren. Dit is zo'n online dienst: hier kan je een html-bestand omzetten in een pdf-document. Gewoon een webadres ingeven, of de html code van een document in het invulformulier plakken.
[Taal: Engels]
http://www.htm2pdf.co.uk/

NINTENDO8: BACK INTO TIME!
Heerlijke retro: wie heimwee heeft naar de oude spelletjes van Nintendo kan die voortaan gratis op deze website spelen. De lijst van spelletjes is echt erg uitgebreid en bevat o.a. tetris, Tiny Toon Adventures, Millipede, en vele, vele anderen.
[Taal: Engels]
http://nintendo8.com/all/

25 TOOLS VOOR ONDERWIJZERS
Of je nu een onderwijzer bent of iemand die personeel moet trainen voor een bedrijf, in dit artikel vind je 25 tools die je absoluut moet hebben; allemaal gratis, dus er is geen enkele reden waarom je ze niet zou installeren. De lijst is een compilatie van de lijst van top 100 tools voor onderwijzend personeel 2008, een lijst waaraan verschillende onderwijs-professionals meegewerkt hebben.
[Taal: Engels]
http://www.c4lpt.co.uk/articles/25tools.html

COKE ZERO GAME
Steeds vaker nemen de adverteerders hun toevlucht tot online games om hun product aan te prijzen. Voor de internaut is dat lekker meegenomen. Die reclame slikken we wel, als we maar kunnen spelen!
Coke Zero Game is een spelletje waarbij je 10 minuten krijgt om een bepaalde bestemming te bereiken. Het is heel filmisch voorgesteld, en een breedbandverbinding is een echte must!
[Taal: Engels]
http://www.cokezerogame.com/

LOGO'S VAN DE ZOEKMACHINES
Je zal het wellicht al opgemerkt hebben dat de logo's van verschillende zoekmachines over de loop van de jaren fel gewijzigd is. Google trekt daarbij het voortouw, want regelmatig past het haar logo aan (kerstmis, valentijn, enz.)
Een slimme internaut heeft er zich o toegelegd om al deze logo's te verzamelen en op een rijtje te zetten. (Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://googlerock.free.fr/

31 MANIEREN OM INSPIRATIE TE VINDEN
Zit jij soms met een writer's block? Heb je geen inspiratie om een artikel te schrijven voor je blog, website, magazine? Dan moet je dit artikel eens doornemen bij Write To Done, waarin 31 manieren uitgelegd worden om nieuwe inspiratie op te doen: bij kranten, blogs, dialogen, vrienden, gesprekken die je toevallig opgevangen hebt..
Wat ons stoort aan deze lijst: de podcasts ontbreken. Wij spreken immers uit ervaring, en podcasts hebben ons keer op keer inspiratie gegeven voor nieuwe artikels. Maar voor de rest is dit een fijn artikel, en dus aanbevolen lectuur voor de schrijver. (Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://writetodone.com/2008/03/03/31-ways-to-find-inspiration-for-your-writing/

SILOBREAKER: NIEUWS
Op deze website kan je nieuws opzoeken in meer dan 10.000 bronnen. Gewoon een zoekterm invoeren, en je krijgt een heel leerzame en aparte lijst met resultaten. Waarbij wij wel moeten opwerken dat de zoekmachine zich beperkt tot Engelstalige bronnen. Een zoekopdracht naar "journalistiek" bijvoorbeeld geeft geen enkel resultaat. (Tip^: Wim W)
[Taal: Engels]
http://www.silobreaker.com/

MULTIMEDIAWEB: OP DE HOOGTE BLIJVEN
De sector van de multimedia evolueert enorm snel. MP3 players, HD TV, Home Cinema - je kan er niet meer omheen, je huishouden wordt digitaal, en je moet een digitale alfabeet of digibeet worden om te kunnen beslissen over aankopen, om toestellen te kunnen bedienen en te onderhouden.
Daarom werd een nieuwe website in het leven geroepen, Multimediaweb.be, waar in erg simpele rubrieken uitleg gegeven wordt over computers, home cinema, camcorders en dergelijke meer. Hier vind je eerder aankondiging van nieuwigheden dan testen en reviews.
[Taal: Nederlands]
http://www.multimediaweb.be/car-nl

ZOË MOET DE KLEINTJES BESCHERMEN
Recent onderzoek aan drie Belgische universiteiten toont aan da het echt nodig is dat ouders en kinderen samen praten over het internet. Kid City, een van de bekendste sites speciaal voor kinderen, en Action INnocence is er nu een speciaal "Stil Hoekje" ontworpen in Kid City, dat gewijd is aan de dialoog tussen ouders en kinderen over internet. Daar zit een spelletje bij, Word WebWijs, een soort ganzenspel dat de dialoog moet aanwakkeren, en ook de mailbox van Zoë, waar men terecht kan met vragen.
Een mooi initiatief.
http://www.kidcity.be/actioninnocence
http://www.kidcity.be/ouders

GRATIS ADVISEURS
Deze site is eigenlijk een Nederlandstalige tegenhanger van Ask.com - in die zin dat je hier echt vragen kan stellen, en dan ook antwoord krijgt. Voor de verschillende onderwerpen werden er beheerders aangesteld, mensen met deskundigheid over een bepaald onderwerp - een beetje het principe van de Startpagina sites, die eveneens met beheerders werken. Sommige rubrieken zijn dan ook erg levendig, bij andere valt er niet veel te beleven. (Bron: WIm W)
[Taal: Nederlands]
http://www.gratisadviseurs.nl

IRRITAAL: IRRITERENDE TAALGEWOONTES
Erger jij je ook zo aan bepaalde woorden die plots trendy zijn? "We gaan ervoor!", of "Alles geven!", het zijn maar enkele voorbeelden. Deze site, Irritaal, is volledig gewijd aan zulke irritaties. Het is goed geschreven, vaak erg grappig, en heel wat ballonnetjes worden doorprikt. Aanbevolen lectuur. [Bron: Wim W]
[Taal: Nederlands]
http://irritaal.web-log.nl/mijn_weblog/reclameteksten/index.html

XINU: INFORMATIE OVER JE SITE
Een pracht van een online tool voor de webmaster. Hier kan je het adres van je site invullen, en dan krijg je allerlei informatie, zoals de backlinks, hoeveel sites Google indexeert, en tips om de site te verbeteren. (Bron: Wim W)
[Taal: Duits]
http://xinu.wetzlmayr.at/

VRIJDAG MULTIMEDIA: SPIDERWICK
Sommige sites zijn echt zo prachtig gemaakt! Spiderwick is hier een mooi voorbeeld van. Thema van deze site is de reeks kinderboeken, geschreven door Tony DiTerlizzi en Holly Black, die draaien rond de avonturen van enkele kinderen die in een groot landhuis intrekken, en daar een sprookjeswereld ontdekken. Ontdek zelf de site, en laat het kind in je los! (Bron: http://www.walkingmen.com)
[Taal: Engels]
http://www.spiderwickchronicles.com/

VRIJDAG MULTIMEDIADAG: ELASTICMIND
Een van de dingen die de mensen niet genoeg begrijpen, is dat het internet een permanente expositieruimte is van kunst. In plaats van kunst te gaan bekijken in een museum, kan je die kunst ook in een virtuele galerij bekijken via je computer. En geloof ons, sommige van die virtuele tentoonstellingen zijn zo knap bedacht dat zij de vergelijking met een expositie in een echt museum goed kunnen doorstaan.
Neem nu Elastic Mind, een tentoonstelling in het MOMA van New York. Deze tentoonstelling draait rond het feit dat wij in de afgelopen 25 jaar dramatische veranderingen hebben moeten meemaken in onze belevenis van tijd, ruimte, materie en identiteit. Klinkt hoogdravend, maar de beelden zullen het je uitleggen en doen stilstaan bij die veranderingen. (Bron: www.walkingmen.com)
[Taal: Engels]
http://moma.org/exhibitions/2008/elasticmind/

VRIJDAG WEBMASTERDAG: 20 GRATIS BOEKEN VOOR EEN BETERE WEBDESIGN
Boeken over webdesigen kunnen nogal eens veel geld kosten. Gelukkig zijn er op het web verschillende plaatsen waar je terecht kan voor gratis eBookes en essays. Het prima blog Mashable verzamelde enkele prima adressen voor zulke handleidingen.
[Taal: Engels$
http://mashable.com/2008/03/12/ebooks-web-design/

Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multi-media/
- Commercie ontdekt vriendensites
Menig bedrijf droomt ervan: een groep fans die een site opricht. Dat gebeurt, op vriendensites...
http://www.ad.nl/economie/2134305/Commercie_ontdekt_vriendensites.html
- Chatten met de dokter over kwaaltjes
Inwoners van de Capelse nieuwbouwwijk Fascinatio kunnen sinds kort met hun huisarts msn'en over hun lichamelijk ongemak.
http://www.ad.nl/rotterdam/2129937/Chatten_met_de_dokter_over_kwaaltjes.html
- PCM komt terug met en.nl
Uitgever PCM gaat de 2001 ter ziele gegane nieuwssite en.nl nieuw leven inblazen. De site werd destijds in het leven geroepen als...
http://www.ad.nl/multi-media/2123498/PCM_komt_terug_met_ennl.html

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.dedigitalerevolutie.tv/
- Digitale televisie blijft sterk groeien
In Nederland zijn 3,3 miljoen digitale televisieaansluitingen (stand 31/12/2007). Daarmee is het aantal digitale kijkers in één kwartaal met maarliefst 5,4 procent gestegen
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=22979
- Acer Gemstone Blue
Acer komt met een echter mulimedia-laptop. Deze levert ondermeer True5.1 Dolby Surround-geluid via vijf ingebouwde speakers.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=22973
- Hyperlinks in video's
Het is nu ook mogelijk hyperlinks in video's aan te brengen. De video moet daarvoor op YouTube of een andere bekende videosite staan. De links maak je aan via Asterpix, en kun je embedden op je eigen website.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=22967

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- Microsoft verlaagt prijs Xbox 360
De prijs van de Xbox 360 gaat vanaf vrijdag 14 maart omlaag. Het instapmodel zonder harde schijf kost dan voortaan 199,99 euro
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3229
- Analoge tv via ether stopt op 3 november
Vanaf 3 november 2008 stoppen in Vlaanderen de uitzendingen via de analoge ether en breekt voor de antenne het digitale tijdperk aan. Dat maakte Vlaams minister van Media Geert Bourgeois vandaag bekend.
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3228
- Professionele FM-tuner met cd en usb
De BGM3000 is een slimline FM-tuner met cd/usb mp3-speler. Hierdoor kan je mp3-muziek weergev
http://www.elektrozine.be/functions/news.asp?lang=nl&pag=2&news=03%EF%BF%BD2008&newsid=5196

*** COMPUTER WORLD
http://www.computerworld.be/
- Yahoo: weldra in Google OpenSocial?
Volgens de New York Times zou Yahoo in volle onderhandeling zijn met Google om OpenSocial, het widget en API-platform voor ontwikkelaars, te vervoegen. Dit interoperabiliteitsalliantie werd al goedgekeurd door MySpace, iLike, LinkedIn, Slide, Ning, Friendster, Bebo en Plaxo.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=17985&style=34360
- LANDesk beveiligt ondernemingen tegen gegevensverlies
LANDesk Software, leverancier van geïntegreerde systemen, beveiligingsoplossingen en procesbeheer, lanceert de versie van 8.8 van LANDesk Security Suite.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=17982&style=34360
- Spam van Gmail verdubbelde in aantal
Het aantal spams dat verstuurd werd vanaf Gmail-adressen, de e-maildienst van Google, verdubbelde in februari.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=17977&style=34360

*** PC WORLD
http://www.pcworld.be
- Apple iPhone 2.0 en de SDK: awoe!
http://www.pcworld.be/nl/fiches/articles/mac-news/apple-iphone-2-0-en-de-sdk-awoe.cfm
- Apple iPhone 2.0 en de SDK: bravo!
http://www.pcworld.be/nl/fiches/articles/mac-news/apple-iphone-2-0-en-de-sdk-bravo.cfm
- iPhone 2.0 al gekraakt
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/mac-news/iphone-2-0-al-gekraakt.cfm

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/
- Boondoggle aan het werk voor DreamLand
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=5749
- Dossier e-mail marketing: vlucht over een e-mailnest
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=5076
- Dossier iDTV in België: het begint (update)
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=4910

*** SPEEDZONE
http://www.speedzone.be
- Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
http://www.speedzone.be/artikel/1656_indiana_jones_and_the_kingdom_of_the_crystal_skull.html
- Star Trek - teaser trailer
http://www.speedzone.be/artikel/1655_star_trek__teaser_trailer.html
- Paramore - Misery Business
http://www.speedzone.be/artikel/1654_paramore__misery_business.html

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info
- Computerfataal: Wilders en Microsoft
http://www.computertaal.info/modules/articles/article.php?id=945
- Surfen stimuleert vrouwen
http://www.computertaal.info/modules/articles/article.php?id=944
- SonicRetro
http://www.computertaal.info/modules/articles/article.php?id=943

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net
- Epic ontwikkelt Unreal Engine 4 voor volgende lichting consoles
Epic ontwikkelt de volgende versie van de Unreal Engine primair voor de volgende generatie spelcomputers. De nieuwe engine zal pas in een later stadium ook voor de pc geschikt worden gemaakt. »
http://life.tweakers.net/nieuws/52401/epic-ontwikkelt-unreal-engine-4-voor-volgende-lichting-consoles.html
- 'Guitar Hero schendt patent Gibson'
http://life.tweakers.net/nieuws/52400/guitar-hero-schendt-patent-gibson.html
- EA doet vijandig bod op tegenstribbelend Take-Two
http://pro.tweakers.net/nieuws/52392/ea-doet-vijandig-bod-op-tegenstribbelend-take-two.htmlDe zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


35 TIPS VOOR GMAIL: BIJLAGEN TOEVOEGEN
Het zou toch gemakkelijk zijn als je bijlagen rechtstreeks vanop je computer naar je Gmail zou kunnen overzetten, niet? Deze Firefox extensie maakt het mogelijk: Dragdropupload.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2190?application=firefox&id=2190

35 TIPS VOOR GMAIL: SNEL WISSELEN TUSSEN GOOGLE ACCOUNTS
Heb je verschillende e-mailadressen bij Gmail (in professionele termen "accounts" genoemd), dan is er een script voor Firefox met Greasemonkey, dat ervoor zorgt dat er voortaan een "change user" optie verschijnt in plaats van de link naar het uitloggen (sign out)
http://userscripts.org/scripts/show/16341

35 TIPS VOOR GMAIL: MAIL BOOKMARKEN
Je kan bij Gmail een belangrijke mail bookmarken. Elke mail heeft namelijk een unieke URL. Dat wil zeggen dat je niet langer verantwoordelijk bent voor het verdwijnen van nog een stukje woud door mails te printen. Gewoon Ctrl-D, en hij zit in je bookmarks.
http://gmailblog.blogspot.com/2007/11/5-little-known-gmail-features-you-may.html

35 TIPS VOOR GMAIL: AUTOMATISCHE TEKST
Gmail zelf bevat een tool om een "signature" aan te maken, een handtekening die automatisch onderaan je mail verschijnt, en waarin je bijvoorbeeld je naam, adres, tel enz. kan zetten.
Maar met de extensie voor Firefox "Signature" kan je ook andere teksten oproepen met één enkele sneltoets. Je kan ook het Windows progje AutoHotKey gebruiken, om tekst automatisch in te plakken in mails.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/578
http://lifehacker.com/software/keyboard-shortcuts/hack-attack-knock-down-repetitive-email-with-autohotkey-159785.php

35 TIPS VOOR GMAIL: IMAP EN POP 3
Tegenwoordig kan je bij Gmail ook gebruik maken van IMAP, een mailsysteem waarbij de mail zowel op je eigen machine / smartphone staat als op de server, en voortdurend gesynchroniseerd wordt, ook met je Gmail account. En dat is heel handig gezien de massale hoeveelheid opslagruimte die je bij Gmail krijgt.
Een volledige handleiding over het gebruik van Pop3 en IMAP vind je bij My Digital LIfe.
http://www.mydigitallife.info/2007/11/02/easy-way-to-import-upload-backup-or-store-email-messages-into-gmail-for-archive/

Voor deze rubriek danken wij
Jack Nooijens (mirror website) http://www.digiweetjes.nl.tt/
Gerard Schaefers (Sjeef): http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
voor hun hulp nu of in het verleden.Van alles halen, (bijna) niets betalen...TUXPAINT: TEKENEN VOOR KINDEREN
Windows / Linux / Mac - freeware
Dit progje is zo gebruiksvriendelijk, dat het uitstekend geschikt is voor kinderen. Het is erg simpel: je beging van een blanco canvas, en krijgt een reeks tekentools om je creativiteit bot te vieren. (bron: Wim W)
http://www.tuxpaint.org/

FRUITAUTOMAAT
Windows - 4,47 MB - freeware
Verslaafd aan gokautomaten? Dan moet je voortaan niet meer naar het café, maar kan je vanop je computer je geluk proberen op de 'one arm bandit', de gokautomaat met fruit. Een simpele download, en instructies moeten we je waarschijnlijk niet geven! (Bron: Wim W)
http://kostenlosespiele.cashexplorer.de/fruits.htm

FREE LINK CHECKER
Windows - freeware
Met dit progje kan je controleren of alle links op een website nog wel actueel zijn. Erg interessant voor webmasters die websites gebouwd hebben met links naar externe sites. Na installatie moet je gewoon een webadres (URL) ingeven, en het progje zal je een lijstje geven met alle dode links op de site, enz. (Tip: Wim W)
http://www.scriptsearch.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=5932

FOXYPROXY
Windows - 416 KB - freeware
Een gratis plug-in voor Firefox, die een reeks Proxy servers instellingen biedt; via de management tool bepaal je of er een proxy server nodig is, en welke gebruikt moet worden.
http://www.chip.de/downloads/FoxyProxy_21186094.html

VS VIDEO CONVERTOR
Windows freeware
Met dit progje kan je allerlei bestanden omzetten naar andere formaten, dvd's rippen en branden, video's bewerken zoals opsplitten, terug bijeenplakken, draaien, enz. (Bron: Wim W)
http://www.avs4you.com/AVS-Video-Converter.aspx?type=keepvid_VideoConverter

IPHONE PC SUITE
WinXP/Vista - 12,6 MB - freeware
Met dit progje kan je van op je pc je iPhone beheren.
http://www.chip.de/downloads/Internet-Explorer-6-Application-Compatibility-VPC-Image-2.2_23067368.html

AVG INTERNET SECURITY
Windows all - 59,2 MB - shareware
Deze suite heeft heel wat te bieden, waaronder een linkscanner, die je moet beschermen tegen schadelijke sites. IN tegenstelling tot de gratis versie is dit een totaal pakket, en volgens sommige bronnen zou je eigenlijk best blijven bij het gratis pakket, omdat deze suite wel totaalbescherming biedt, maar toch wel veel systeembronnen opslokt.
http://www.download.com/AVG-Internet-Security/3000-8022_4-10710160.html?tag=nl.e415

PRIMOPDF 4
Windows - 17,6 MB - freeware
Dit progje gebruikt de broncode van een bestand en daarmee kan je dan pdf's maken van afbeeldingen, webpagina's, Word documenten enz. Het progje ondersteunt ook encryptie en sommige tools om pdf's te bewerken.
http://ct.download.com/clicks?t=43585343-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=DOWNLOAD&s=5

VRIJDAG MACDAG: QUICKSILVER
Mac OS X 10.4/10.5 - 1,93 MB - freeware
Een erg handige tool waarmee je via enkele sneltoetsen programma's kan lanceren, bestanden kan openen, spreadsheets, muziek
http://ct.download.com/clicks?t=43584883-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=DOWNLOAD&s=5

VRIJDAG MACDAG: CHOPPER
Mac OS X 10.3/4/5 - 14,75 MB - shareware 15$
Een moderne remake van het klassieke Apple II+ game Choplifter. Je moet met je helikopter doorheen een 2D wereld vliegen op een missie om de overlevenden van een ramp op te pikken. Het spel heeft verschillende levels.
http://ct.download.com/clicks?t=42447715-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&brand=DOWNLOAD&s=5Het laatste woord....


Lezer Antoon heeft een suggestie:
<<<
Beste Hilde,

(Na al die tijd Netties te lezen beschouw ik je al lang als een goede kennis - mag dat ?)
Ik heb een voorstel, een vraag of hoe je het ook noemen wilt...
Je bent nu bezig met een hele reeks tips voor Google Mails... Is het niet mogelijk, na de reeks voleindigd te hebben, deze tips te bundelen?
Uiteraard is dat ook zo voor andere reeksen die u reeds bracht en wellicht zult brengen.
Als wij die dan kunnen vinden op de website, bv in pdf formaat, dan kunnen we die printen en bij de hand houden.
Is dit mogelijk ?
Alvast bedankt voor de tijd die ik je ontnam, en voor de vele Netties die u me bezorgde !
Hartelijke groeten,

Toon
>>>

Een prima idee! Alleen: de redactie heeft zo weinig tijd... Wie van onze lezers heeft het geduld om alle tips na het einde van de reeks te verzamelen en in een .pdf te gieten?

Alvast bedankt!
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool
- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
Iemand die in een glazen huis woont, moet zich in de kelder omkleden.
- modern spreekwoord -