Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 8/11/2007 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 11
Nummer 523 van 3/11/2007
Gegroet lezers,

Opnieuw een grijze dag, die vooral vanavond het hele landschap met onzichtbare fijne regen besprenkelde. Niet zo'n goed weer, vooral niet als je pas van de kapper komt! Maar niet geklaagd - wij zijn ook gelukkig met licht kroezelig haar, in plaats van het stijlvol perfect zittende kapsel dat de kapper voor ons uitgedacht had!

Een week met de feestdag van 1 november in, dus iets minder berichten dan je van ons gewoon bent. Wij hebben deze week geprobeerd kwaliteit te laten primeren op hoeveelheid, en hebben enkele achtergrondartikels uitgezocht voor jou die de werking van Google en zijn pageranking belichten, maar ook het hele internet- en computergebeuren wat meer filosofisch benaderen, dan gewoon wat bits en bytes. Hopelijk kan je deze keuze waarderen!

Wij wensen je in elk geval veel leesplezier met dit nieuwe nummer, en hopen je bij leven en welzijn volgende week weer aan te treffen.

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php
Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
GOOGLE'S PENDULE: DEEL 1
Verleden week sloeg Google weer toe - allerlei sites die voordien een hoge "page ranking" hadden, zagen die plots drastisch zakken. De reden daarvoor zou volgens insiders de "Paid links" zijn.
Zoekmachines zijn nu eenmaal erg belangrijk op het internet - zij zijn eigenlijk de "de facto" heersers van het internet, als je het nog niet wist, want zij bepalen welke sites er bovenaan verschijnen wanneer je een zoektocht voert naar het woord "deken". Het is een fabrikant van dekens er heel veel om gelegen dat zijn merk bovenaan die ranglijst verschijnt, en een winkel die matrassen en dekens verkoopt ook. Zij doen vaak beroep op gespecialiseerde firma's die ervoor kunnen zorgen dat hun naam bovenaan die zoekmachines verschijnt.
Dat is echter een kat en muis spelletje: deze bedrijven trachten uit te vinden welke methodes Google gebruikt om de rangschikking te bepalen, en die dan te bespelen - tot Google plots een wijziging doorvoert in haar page ranking, en de sites, waarvoor deze bedrijven werken, weer tientallen plaatsen lager eindigen.
Deze keer ging de nieuwe herschikking om de "paid links". Dat is een systeem waarbij websites tekst links vermelden op hun site, tegen betaling, naar andere sites, gewone reclame dus, wat perfect aanvaardbaar is. Volgens de originele webstandaards, goedgekeurd door het W3C, is daar enkel het "a" element voor nodig (<.a href="blabla"> naam van de site <./a>). In 2005 staken Google, MSN, Yahoo en andere groten de koppen bijeen om een nieuw attribuut te bedenken in deze html code, "nofollow", om spam te voorkomen in de commentaren bij blogs. Dit had echter wel voor gevolg dat alle webmasters die zulke paid links aanbrachten, verdacht werden, omdat zij, door onwetendheid of andere oorzaken, niet op de hoogte waren van deze 'verplichting' - die nota bene niet van het W3C uitging.
Waarom? Omdat een site die als "betrouwbaar" geacht wordt, en een hoge page ranking heeft, afstraalt op de sites waarnaar zij linkt. Site A heeft een hoge page ranking, en als zij linkt naar site B, dan wordt site B ook als betrouwbaar beschouwd. Wanneer een site links verkoopt, dus advertentie werft op haar site, dan zou volgens het oude systeem die gelinkte site profiteren van de betrouwbaarheid van site A. Plaatst site A echter een "nofollow" attribuut in de link, dan weet de zoekmachine dat het gaat om reclame, en wordt de "betrouwbaarheid" niet doorgegeven.
Tot zover de technische uitleg. Morgen meer over de praktische gevolgen van deze nieuwe update.
http://blogoscoped.com/archive/2007-04-15-n50.html

OINK WORDT VERVANGEN DOOR BOINK - KNOR KNOR!
Ach, de ordehandhavers en de overtreders, in het bijzonder de P2P diensten, het blijft een kat en muis spelletje. P2P is nu eenmaal een dienst die zowel voor het goede als het kwade aangewend kan worden, en op zich zou een P2P netwerk nooit gesloten mogen worden: het is maar een drager, en het zijn de overtreders die in de fout gaan.
Toch worden er regelmatig P2P diensten gesloten - verleden week nog: OiNK.Cd, een dienst die zijn roots heeft in Groot-BrittanniŽ, maar omwille van allerlei redenen de leuk klinkende .cd naam gekozen heeft, die bij de Democratische republiek Congo hoort. Tja, wat gebeurt er dan enkele dagen later? Pirate Bay, de befaamde voorvechter van P2P diensten, roept BOiINK in het leven, dat OiNK moet verderzetten, en nog enkele nieuwe tools moet toevoegen. Het feit dat BOiNK in enkele dagen het hele netwerk terug tot leven kan brengen, zou de bestrijders van piraterij toch aan het denken moeten zetten...
http://mashable.com/2007/10/26/boink-to-replace-recently-shut-down-oink/

WIE MAG VIRTUELE WERELDEN ZOALS SECOND LIFE REGULEREN?
Toen virtuele werelden nog uit vrijwilligers bestonden die zelf belangeloos hun steentje bijdroegen tot hun nieuwe leefomgeving, was er eigenlijk geen probleem. Maar sinds virtuele werelden zoals Second Life echt commerciŽle bedrijven werden, zijn er plots verschillende vragen gerezen.
Zoals: is er in de virtuele werelden een regulatie vereist, een overheid die op alles toeziet, net zoals in het echte leven, of is SL in staat om alles zelf op te lossen, via het principe van de vrije markteconomie?
Wij vonden bij Web Pro News een erg intrigerend artikel over virtuele werelden, dat antropomorfie en democratie onderzoekt, en dat op een erg wetenschappelijke manier: wie zijn de providers en wat is hun doel, wie zijn de gebruikers, enz.
Aanbevolen lectuur!
http://www.webpronews.com/insiderreports/2007/10/26/who-has-metaphysical-jurisdiction-in-second-life

GOOGLE'S PENDULE: DEEL 2
Wij zetten ons verhaal verder over de zoekmachine Google, die plots de pageranking van een aantal vooraanstaande sites en blogs drastisch verlaagd heeft. Tot de slachtoffers behoren Engadget.com, ProBlogger, SearchEngineGuide en anderen. En wij hadden het ook over een mogelijke oorzaak, het plaatsen van tekstadvertenties.
Maar er zijn nog meer uitleggen mogelijk, zo blijkt uit dit artikel van Master New Media. Google is immers erg ondoorzichtig in haar handelswijze, en wil de redenen voor haar rangschikking niet kwijt; dat is immers het geheim van de smid. Als Google haar rangschikking wél duidelijk zou uitleggen, dan zou het immers al te gemakkelijk worden voor gespecialiseerde bedrijven om Google te bespelen. Volgens Master New Media zijn er nog enkele andere tactieken die afgestraft worden. Het gaat hier telkens om het gebruiken (of moeten we zeggen: misbruiken) van links om de eigen site of andere sites te bevoordelen.
- Cross-linking: heen en weer linken naar zustersites of verwante blogs
- Link-schema's: deelnemen aan georchestreerde pogingen om via links bepaalde sites te bevoordelen
- A-list-interlinking: intern linken tussen een bepaald set blogs
Er is nog een praktijk die hier niet bij staat, en die wij eigenlijk ook ergerlijk vinden. Het gaat namelijk over het feit dat sommige websites de gewoonte hebben om, als zij artikel brengen over een site, zij niet linken naar deze site, maar naar een eventueel vorig artikel over die site, of naar een glossarium met sites en bepaalde woorden. Het doel is opnieuw: het opkrikken van de pageranking. Het slachtoffer is natuurlijk de gebruiker, die liever een rechtstrekse link zou zien.
Misschien droge materie, dit artikel, maar toch de moeite waard om het te vermelden. De werking van Google is immers iets dat ons allen aangaat, omdat de zoekmachine zo'n belangrijke rol speelt op het internet. Sommige van de getroffen blogs reageerden erg boos op de maatregelen die Google genomen heeft, en verwijten de zoekmachine willekeur. Anderzijds kan je niet ontkennen dat het bespelen van de zoekmachine eigenlijk ook niet erg eerlijk is, omdat andere blogs en websites, die zich geen SEO en SEM kunnen veroorloven, en niet de tijd hebben om zich met zulke technische snufjes bezig te houden (of niet de zin hebben), hierdoor benadeeld worden.
Wij geven hieronder nog wat links waar je wat kan nalezen over Google en de pageranking
http://www.masternewmedia.org/online_marketing/Google-PageRank/PageRank-devalued-has-PR-lost-all-of-its-value-20071025.htm
http://www.problogger.net/archives/2007/10/27/the-google-page-rank-pendulum-swings-again/
http://www.webpronews.com/insiderreports/2007/10/25/google-slams-paid-links-good-or-bad

MICROSOFT BLUNDERT OPNIEUW MET UPDATE
Verleden week reageerden systeembeheerders erg ontstemd toen bleek dat de update die op hun servers uitgevoerd werd, in het kader van de regelmatige Windows Update, meteen ook op alle machines van het bedrijfsnetwerk een patch voor Windows Desktop Search installeerden. Dat zorgde er immers voor dat deze desktop search plots geactiveerd werd, zelfs al hadden de systeembeheerders aangegeven dat zij deze tool niet wensten geactiveerd te zien op de computers. Het gevolg: alle computers van het hele netwerk gingen plots aan het indexeren (dat is nu eenmaal vereist bij de desktop search), met superhoge belasting voor het systeem tot gevolg.
Microsoft beweerde eerst dat het een fout was van de beheerders, die de term "applicability rules" niet verstonden, maar uiteindelijk gaf Microsoft toch toe dat er een fout was in de manier waarop Windows Server Update Services de patch doorstuurde, en sprak het van een "fout bij het publicatieprocédé".
Opnieuw maakt Microsoft niet zo'n beste beurt met zijn updates. Enkele weken geleden was er al commotie, toen er plots updates uitgevoerd werden bij machines die zo ingesteld waren dat er geen automatische updates uitgevoerd mochten worden. Volgens Microsoft ging het toen om een update aan de update software zelf, en zou die absoluut noodzakelijk geweest zijn, maar menige internaut en systeembeheerder stelt zich toch vragen bij deze gang van zaken: jij bent niet langer baas van je computer, Microsoft doet gewoon wat het wil!
http://www.betanews.com/article/Microsoft_Suspends_Desktop_Search_Availability_Through_WSUS/1193411530

ONLINE TV ZORGT VOOR VERDEELDHEID
In de beginjaren, toen de eerste digitale muziek op het internet verscheen die je dan kon aankopen, was het chaos. De songs moest je gaan halen op de songs van de platenmaatschappijen, maar hoe wist je welk label bij welke zanger hoorde? Gelukkig kwam daar Apple met zijn iTunes, en voortaan wist iedereen: bij iTunes moet je zijn. Er was orde in de chaos!
Maar nu zitten wij opnieuw met hetzelfde probleem. TV is verkrijgbaar op het internet, maar waar moet je hem halen? Je kan terecht bij de websites van de makers van die programma's, maar weet jij of Lost gemaakt wordt door CBS, NBC of anderen? Een oplossing zou natuurlijk iTunes kunnen zijn, want de online winkel is helemaal voorzien op het leveren van video via het internet. Maar de filmmaatschappijen willen niet mee. Zij hebben gezien hoe Apple de platenmaatschappijen door hard onderhandelen gedwongen heeft tot erg lage prijzen - iets waartoe zij niet bereid zijn. Er is Amazon Unbox, een digitale-download afdeling van de online platen- en boekensite Amazon. Er is Joost, waar je eveneens tv programma's kan bekijken, maar dan via het P2P netwerk.... En over enkele dagen gaat Hulu van start, dat streaming video wil brengen.
Kortom: chaos alom. De verschillende spelers worden in dit artikel van PC World ten tonele gevoerd. Hopelijk komt er snel wat duidelijkheid in deze chaos, want bij deze situatie is de gebruiker opnieuw het slachtoffer...
http://www.pcworld.com/article/id,138821/article.html?tk=nl_dnxnws

STEVE JOBS: GEEN WERKWOORDEN MEER
Verleden week hield Steve Jobs een opgemerkte toespraak, waarin hij toch wel iets opmerkelijk zei. Namelijk dat er in de iPhone interface geen "werkwoorden" meer zijn, en dat Apple eigenlijk een compleet nieuwe interface bedacht heeft.
Jakob Nielsen van Alertbox nuanceert dat Apple dit eigenlijk niet gedaan heeft, wel dat het ideetjes geleend heeft die al in vorige ontwerpen bestonden. Maar de interactie is inderdaad volledig verschillend dan bij de standaard GUI (graphic user interface). Nielsen wijt dat niet aan het ontbreken van werkwoorden, wel aan de plaats waar je die dingen doet.
Een woordje van uitleg. Bij een interface waar gebaren tellen, zoals het samenbrengen van de vingers (het knijpen) en het verwijderen van de vingers, zijn deze bewegingen de werkwoorden: zij vertellen de computer wat hij moet doen. Het verschil ligt volgens Nielsen echter bij de zelfstandige naamwoorden, het is te zeggen: op welke objecten de commando's van toepassing zijn.
Bij de traditionele karakter-gebaseerde user interface is er een werkwoord-zelfstandig naamwoord syntax. Bijvoorbeeld het commando om een bestand "foo" te verwijderen, dat kan je in de computer ingeven als REM FOO. Bij de meeste grafische interface wordt die syntax omgekeerd, en is het zelfstandig naamwoord-werkwoord. Eerst selecteer je het icoontje dat je wil behandelen, en dan kies je het werkwoord - het gebaar van het slepen van een bestand naar de prullenbak bijvoorbeeld. Dit systeem, om eerst het onderwerp te kiezen en dan het werkwoord, heeft een voordeel tegenover werkwoord-naamwoord: het systeem kan tonen welke commando's mogelijk zijn bij het gekozen voorwerp.
Er is nog een derde factor bij de interface met gebaren, zoals de iPhone: het element "plaats": naargelang de plaats waar het object zich bevindt kan je er andere werkwoorden op uitvoeren.
Misschien een theoretische manier om even na te denken over technologie, maar wij vonden het leuk om je dit toch mee te geven.
http://www.useit.com/alertbox/generic-commands.html
http://www.nytimes.com/2007/10/22/technology/22apple.html

MOET DE WHOIS LIJST AFGESCHAFT WORDEN?
Een comité van het ICANN overweegt om de WHOIS gids af te schaffen, je weet wel, de lijst waarin staat te lezen wie de eigenaar is van een domein, sinds wanneer, enz. Deze lijst is door iedereen te raadplegen, en spammers zouden er misbruik van kunnen maken, zo heet het. En bovendien zou hij niet in overeenstemming zijn met de wetten op de privacy die gelden in Canada en Europa.
Het voorstel is erg omstreden. Bedrijven die een handelsmerk hebben en auteursrechten in portefeuille hebben, zijn tegen het voorstel. Hun argument: zo'n WHOIS database die publiek geraadpleegd kan worden is nodig, om te zien wie er achter een site zit die inbreuken maakt op handelsmerken, auteursrechten, cybersquatting.
De tegenstanders menen dan weer dat een eigenaar van een domein niet verplicht mag worden zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer) op te geven die dan publiek vermeld worden. Maar dat heeft dan wel consequenties: als een eigenaar anoniem mag blijven, hoe weet je dan hoe je hem kan bereiken?
Een interessante discussie, waarover je meer leest bij The Register en CNet.
http://www.news.com/8301-13578_3-9807356-38.html
http://www.theregister.co.uk/2007/10/30/whois_was/

NU OOK 3D AFBEELDINGEN VAN DE BINNENKANT VAN GEBOUWEN
Dankzij Google en Microsoft (en natuurlijk ook lokale spelers zoals De Rouck en de Gouden Gids) worden de online stratenplannen steeds gedetailleerder. Microsoft biedt een zogenaamd "Bird's eye", een 3D zicht vanuit de lucht op gebouwen op de satellietfoto's. Google heeft ook 3D, maar biedt dan weer Streetview, waarbij je bij bepaalde steden een zicht krijgt op alle gebouwen die je in die straat aantreft, net zoals je er zelf in eigen persoon doorheen zou rijden met je auto.
Nu gaat men nog een stapje verder: het bedrijf EveryScape lanceert een drie dimensionale plaatselijke zoeksite waarbij je niet alleen straten kan afrijden, maar ook gebouwen kan "binnenwandelen".
Deze mogelijkheid is momenteel enkel beperkt tot Miami en de mondaine wintersportplaats Aspen. Als je de foto's bekijkt die CNet brengt, dan is het inderdaad indrukwekkend. Uiteraard heeft dit veelbelovende commerciŽle toepassingen - je wandelt virtueel door een straat, en kan een winkel bekijken, of de kamers in een hotel, enz. Kijk zelf maar naar de afbeeldingen, en knik: dit is knap!
http://www.news.com/EveryScape-brings-3D-map-views-inside-buildings/8301-10784_3-9805459-7.html?part=dtx
http://www.everyscape.com/

GOOGLE LANCEERT EEN PRIVACY KANAAL OP YOUTUBE
Steeds meer internauten maken zich zorgen over Google - en wel over het feit dat Google steeds meer vingers in de pap heeft in het internet, en toegang heeft tot onze gegevens: bedreigt dit onze privacy niet?
Google is zich bewust van deze ongerustheid, en heeft nu een kanaal gelanceerd op YouTube, waarin enkele filmpjes getoond worden die de gebruiker gerust moeten stellen, en duidelijkheid geven over het privacy beleid van Google. Nu moet je niet verwachten dat je daar meteen grappige filmpjes kan bekijken - neen, het is saaie, maar toch wel interessante kost. In een van die filmpjes zet een ingenieur op een whiteboard de punten uiteen van zijn voordracht, waarbij hij uitlegt hoe cookies werken, welke informatie vergaard wordt door de Google servers. In een ander (Franstalig) filmpje gaat het over een toespraak van een Google medewerker die een voordracht houdt op een conferentie over privacy.
Droge kost, maar voor wie zich ongerust maakt, toch aanbevolen lectuur!
http://www.youtube.com/googleprivacy
http://www.webware.com/8301-1_109-9808540-2.html

MAKERS VAN WITTE PC'S IN DE VERDRUKKING?
Apple mag dan al een populaire computer zijn, maar honderdduizenden gebruikers hebben een gewone pc. Niet eens een merk-pc, maar een "witte" pc, van een fabrikant die een computerkast volstopt met allerlei onderdelen die een geslaagde combinatie vormen, en goedkoop op de markt gebracht kunnen worden.
Dat is al jaren zo, maar nu begint zich een nieuwe trend af te tekenen. Dat komt omdat steeds meer gebruikers kiezen voor een laptop in plaats van een desktop pc. En bij die laptops zijn het voornamelijk de grote merken die in de kijker lopen, en de witte fabrikanten geraken in het verdoemdenhoekje. Deze trend is dan ook in cijfers weer te vinden: de witte producten gingen van 44% wereldwijd in 2003 naar 37% in 2006 voor de gewone desktop, en voor de laptops is die daling nog opvallender: van een al klein aandeel van 8,5% ging het naar 5,6% in diezelfde periode.
Waarom de witte fabrikanten niet meekunnen als het op laptops aankomt? Bij de gewone markt konden zij profiteren van een overaanbod aan onderdelen, dat zij dan aan groothandelsprijzen konden aankopen. Nu echter maken de fabrikanten van onderdelen steeds vaker enkel onderdelen die bedoeld zijn voor een bepaald soort model laptop.
Een interessant gegeven, waarover je meer informatie vindt in dit artikel bij CNet, waar je ook foto's vindt van zulke witte producten. Nu, eerlijk gezegd zijn de prijzen van de merklaptops momenteel niet zo hoog. Je hebt al erg goede laptops vanaf 599 euro (en soms minder). Dus als gebruiker moet je je hier eigenlijk geen zorgen maken. Tenzij het natuurlijk zo zou worden dat, eens de concurrentie van de witte producten eruit gebonjourd is, de fabrikanten hun prijzen terug optrekken, vermits zij de markt terug voor hen alleen hebben...
http://www.news.com/Trouble-on-horizon-for-white-box-PC-makers/2100-1041-6215900.html?part=dtx
http://ct.news.com/clicks?t=40755941-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&s=5&fs=0

NIEUWE TOOLS ONDERWEG BIJ GMAIL
Het aanbod van de online mail van Google, Gmail, wordt steeds interessanter. Je had al de mogelijkheid om je Gmail mail te downloaden via het POP protocol, verleden week kwam daar nog IMAP bij waardoor je mail gesynchroniseerd wordt wanneer je die vanop verschillende computers bekijkt.
Maar volgens een artikel bij WebProNews zouden er nog meer tools onderweg zijn. Zo bijvoorbeeld samenwerking met Jabber, waardoor je mensen zou kunnen contacteren van andere instant messaging diensten via de Jabber connectie van Google Talk. Dat valt af te leiden uit het feit dat de nieuwe contact manager van Gmail voortaan ook vraagt naar de gebruikers name voor Yahoo, MSN en AIM.
Er zou ook code gevonden zijn die erop wijst dat de gebruiker voortaan zelf verschillende kleuren kan kiezen voor labels die hij aan zij mails toekent, waardoor het gemakkelijker wordt om de mails in verschillende categorieŽn op te delen.
http://googlesystem.blogspot.com/2007/10/google-to-connect-to-other-im-networks.html
http://www.webpronews.com/blogtalk/2007/11/01/gmail-code-hints-at-upcoming-features
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


VERBORGEN SCHATTEN IN LEOPARD
Je hebt het wellicht gehoord: verleden week werd Leopard uitgebracht, de codenaam voor Mac OS 10.5. Volgens insiders een erg interessante update, en zij hebben enkele tools op een rijtje gezet die deze update de moeite waard maken - zich vooral concentrerend op de kleine dingen des levens, want de grote publiekstrekkers zoals Time Machine, Spaces, Stacks en Cover Flow zijn al breed uitgesmeerd besproken in de tech publicaties.
Volgens dit artikel bij PC World zijn die verborgen pareltjes o.a. Quick Look (de mogeljkheid om een of meerdere bestanden snel te bekijken, zonder het bijhorende programma op te starten: gewoon de reeks bestanden selecteren, en op de spatiebalk drukken); de mogelijkheid om partities op je harde schijf naar believen terug van grootte te veranderen; het leggen van contact met andere macs op je netwerk - ofwel via het delen van bestanden op het netwerk, ofwel via het Screen Sharing tool, tools die alletwee ingebouwd zijn in de mapvensters op je desktop; en natuurlijk de ingebouwde Boot Camp, waardoor je ook Windows kan opstarten op je Mac.
Meer bij PC World.
http://www.pcworld.com/article/id,138953/article.html?tk=nl_dnxnws

100 DOLLAR LAPTOP AANGEDREVEN DOOR KOEIEN?
Het is nu al maanden dat er geschreven wordt over het One Laptop Per Child (OLPC) project, waarbij getracht wordt om goedkope, robuuste computers uit te brengen, die dan bestemd zijn voor kinderen in ontwikkelingsgebieden. De energie om die laptops aan te drijven is een van de grootste problemen, want in vele afgelegen gebieden is er geen elektriciteit. Daarom werd al voorzien dat er een handvat komt aan deze laptops, waardoor de kinderen de machine kunnen aanzwengelen, en zo energie kunnen opwekken.
Maar volgens dit artikel bij PC World zou er ook nog aan andere energie gedacht worden: een generator die aangedreven wordt door koeien. Deze technologie zou dan gebruikt worden in een regio waar de andere alternatieven niet voorhanden zijn, zoals in India, in een dorp nabij Mumbai. Zonne-energie is uitgesloten, want het zonnelicht is er niet sterk genoeg. Er is daar geen wind voorhanden en ook geen stromend water, die als energiebron gebruikt zouden kunnen worden.
De OLPC laptop zou op 12 november officieel gelanceerd worden, na een lange lijdensweg. De prijs is in al die maanden toch nog altijd hoger dan wat er ooit vooropgesteld was, en de lancering had al maanden geleden moeten gebeuren. Maar beter wat later, en goed bedacht, dan snel snel iets uitbrengen dat niet werkt....
http://www.pcworld.com/article/id,138918/article.html?tk=nl_dnxnws

PRISMA VAN MOZILLA BRENGT WEBTOEPASSINGEN NAAR DE DESKTOP
Wij zijn zo gewoon om dingen in onze browser te doen, en daarvoor het internet op te gaan, maar is het geen tijd om uit die browser te springen? Mozilla is in elk geval gewonnen voor het idee, en medewerkers van Mozilla hebben verleden week een programma aangekondigd dat Prism (Prisma) heet. Dat moet ervoor zorgen dat webtoepassingen meer gelijken op gewone desktop programma's - en dus ook offline gebruiken.
Het is de bedoeling dat je bijvoorbeeld Gmail of Facebook vanop je desktop kan opstarten - gewoon een icoontje op je desktop, en je bent vertrokken.
Prism is een open source alternatief voor AIR, van Adobe (Adobe Integrated Runtime) dat eveneens desktop toepassingen wil maken van web technologieŽn. Het verschil is natuurlijk dat Prism open source is, en AIR een bedrijfseigen toepassing van Adobe is. Maar dat interesseert ons eigenlijk niet: wat wel belangrijk is, is dat er verschillende bedrijven bezig zijn met dit concept, dat online met offline moet verbinden - een project dat aan belangrijkheid wint, nu er steeds meer online (gratis) toepassingen te verkrijgen zijn zoals Google docs, Zoho, online beeldbewerkers enz.
http://www.webware.com/8301-1_109-9805103-2.html

MICROSOFT VISTA OMVERGEBLAZEN DOOR EEN LEOPARD?
Persconferentie Apple 31-10-07
Een release van Microsoft wordt altijd aangekondigd met veel poeha. Tegelijkertijd steken dan de geruchten op van problemen, onbetrouwbaarheid, kinderziekten en dergelijke. Al of niet gefundeerd. Apple doet het anders. Het nieuwe OS is sinds vrijdag 26 oktober , 18 uur beschikbaar. Na het weekend waren er al 2 miljoen exemplaren van Mac OS X Leopard verkocht. Hoe doen ze het? Blijkbaar zijn Mac bezitters al even trouw als Harry Potter fans. Direct kopen en vertrouwen dat het product goed is.
"Leopard is de zesde grote release van Mac OS X en is de beste upgrade die we ooit hebben uitgebracht.", aldus Steve Jobs, CEO van Apple. "En iedereen krijgt de 'Ultimate'-versie, met alle nieuwe innovatieve voorzieningen, voor slechts 129 Euro."
We konden al een vluchtige blik werpen op Leopard en we zagen alvast dat het mooi oogt. Zeer mooi zelf. Grafisch is Apple steeds een krachtpatser geweest, en nu doen ze er nog een schepje boven op. De desktop bvb heeft een 3D effect voor de iconen. Mails kunnen voorzien worden van mooi ogende effecten. Chatten met de webcam is spectaculair door de mogelijkheid om de achtergrond te vervangen door een foto, tekening of iets dergelijks.
Maar niet enkel de beelden werden aangepast. Het concept is ook grondig onder handen genomen.
Apple spreekt van stacks in plaats van folders. Alle bestanden die worden gedownload of via mail binnenkomen worden netjes in een stack gestockeerd. Het bureaublad blijft zo heel overzichtelijk.
De Finder beschikt over een Cover Flow. Er is een quick look functie is de snelste en eenvoudigste manier om in bestanden te kijken zonder ze te openen.
Verder opmerkelijk is de Time Machine. Met deze functie is het heel eenvoudig back-ups maken. Automatisch worden ieder uur de gewijzigde databestanden weggeschreven. (Hiervoor heb je wel een tweede harde schijf nodig.)
Er zijn nog tal van verbeteringen aangebracht, zoals verbeterd ouderlijk toezicht, de Boot Camp relaese, zodat je ook Windows native kan gebruiken enzoverder.
De prijzen: 129 Euro voor een één gebruiker licentie en 199 Euro voor het familypack van vijf gebruikers.
De volledige systeemvereisten vind je op onderstaand adres. [Paul Liekens]
http://www.apple.com/benl/macosx/techspecs
http://www.apple.com/benl/macosx/guidedtour/
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop


[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Waarom Nederlanders Firefox niet gebruiken? Lezer Matthijs vestigde onze aandacht op een studie die uitgevoerd werd door de site Gratissoftware. Het is inderdaad opmerkelijk: Nederlands staan ervoor bekend koplopers te zijn op digitaal vlak, maar toch gebruikt slechts 12% van de Nederlandse internauten Firefox als browser, terwijl dat in de rest van Europa 25 tot 30% is. Een interessante studie!
http://www.gratissoftwaresite.nl/nieuws/Waarom+Nederlanders+Firefox+niet+gebruiken

*** Er blijkt het een en ander fout gelopen te zijn bij Sabam, de organisatie die in ons land de auteursrechten int en eerlijk zou moeten verdelen onder de rechthebbenden: Sabam wordt verdacht van verduistering en witwassen.
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/48453
http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00071455

*** Belgische piraat veroordeeld tot meer dan 400.000 schadevergoeding wegens het illegaal kopiŽren van films, games, software en muziek.
http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00071460

*** Prijs voor architectuur uitgereikt in Second Life - ging naar een kunstenares uit Berlijn.
http://www.chip.de/news/c1_news_29256237.html

*** Zoek de faut: de Nederlandse veiligheidsdienst werft spionnen door ict'ers te lokken naar een website vol fouten; wie de fouten eruit kan halen, maakt kans op een baan.
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/48474

*** In het eerste weekend dat Mac OS X Leopard te verkrijgen was, gingen er meer dan 2 miljoen exemplaren de deur uit.
http://www.apple.com/benl/macosx/techspecs

*** De Amsterdamse wethouder (schepen) voor verkeer is gewonnen voor een verbod van de iPod op de fiets
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/48436

*** Alvast de Australische overheden hebben gezegd geen bezwaar te hebben tegen de fusie van Google en adverteernetwerk DoubleClick. Nu de VS nog...
http://ct.news.com/clicks?t=40755953-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&s=5&fs=0


Het oor wil ook wat!
Audio op het InternetANGELIQUE BEAUVENCE (LANGO)
[wereldmuziek / jazz] Deze week gingen we op zoek naar gratis legale muziek bij MP3.com. Klik daar eens op Free Music, en je vindt er een schat aan erg goede artiesten.
Als eerste Angelique Beauvence of Lango. Zij heeft een heel mooie stem en brengt songs in een stijl die het midden houden tussen pop, wereldmuziek en jazz. Van haar kan je een heel mooi "Cry me a river" downloaden, alsook "Not all in love is fair".
http://www.mp3.com/artist/angelique-beauvence-lango/summary/

ALONE WITH MY KLAVIER
[klassiek / world] De naam van deze artiest is niet bekend - tenzij hij zich echt "Alone with my klavier" wil noemen. Hij brengt pianostukken die een beetje dromerig zijn, en rustig voortkabbelen. De kwaliteit van de opname had iets beter mogen zijn, de piano een beetje warmer. Maar erg verdienstelijke songs toch! Van hem kan je 3 songs gratis downloaden.
http://www.mp3.com/artist/alone-with-my-klavier/summary/

BAYAN
[wereldmuziek] Deze man mengt ethnische muziek met elementen uit verschillende genres: pop, rock, ambient, elektronische muziek, klassiek, jazz, enz. Het resultaat zijn toch mooie songs, waarvan je er vijf gratis kan downloaden.
http://www.mp3.com/artist/bayan/summary/

BORIS POTSKOV
[wereldmuziek] Deze man is zanger, componist en gitarist. Hij brengt eerder ambient elektronische muziek, die hij een werelds tintje meegeeft, dat een beetje doet denken aan de draaiende derwitsjen.
http://www.mp3.com/artist/boris-potskov/summary/


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Psychiaters beweren dat er twee soorten waanzin zijn.
Waarom is er dan maar een soort gezond verstand?
- Hugo Claus, Vlaams auteur -
De nieuwe oogst


TV OP JE PC!
Het gaat dan wel om streaming video. Programma's van over heel de wereld! Zo steek je nog eens wat op wat er aan de andere kant van de globe gebeurt! Gratis. (Lode V)
[Engelstalig]
http://www.yesgonow.com/

PRODUCTINFORMATIE
Wil je een nieuw product aankopen of toestel, dan kan je op deze site, Productinformatie.be, informatie die je kan helpen om te bepalen welk type toestel het beste past bij jouw behoeften, wat de voor- en nadelen zijn van een toestel, hoe het toestel nu echt werkt, enz. De behandelde producten zijn erg divers: tv, matras, bubbelbad, navigatiesystemen, enz. Een handige leidraad!
[Taal: Nederlands]
http://www.producteninformatie.be

TEKSTEN IN HET ARCHIEF
Archive.org ken je allicht omdat je daar kopieŽn kan vinden van websites van jaren terug, sinds de websites online gingen. Ga zelf maar eens kijken: tik op het eerste adres eens www.netties.be in de "wayback machine" in - en je zal zien dat de oude pagina's van netties sinds 2001 te vinden zijn!
Bij Archive.org vind je echter nog andere dingen - o.a. een enorm archief van teksten: van bibliotheken, open source boeken, boeken van het Project Gutenberg, enz... gewoon teveel om op te noemen. Handig zijn de lijstjes die je rechts op de pagina vindt met de meest gedownloade teksten, die je meteen op weg kunnen zetten. (Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://www.archive.org/index.php
http://www.archive.org/details/texts

DE ON-WIKI
Erg leuk bedacht: de on-wiki. Met on-nieuws, een on-horoscoop, on-boeken, enz. Er is zelfs een Nederlandstalige versie! (Bron: Wim W)
[Taal: allerlei/Nederlands]
http://uncyclopedia.org/wiki/Main_Page

ENCYCLOPEDIEËN TE OVER
Encyclopedia.com is een verzamelsite waar het trefwoord dat je ingeeft opgezocht wordt in online referenties zoals de Oxford Dictionaries, Britannica Concise Encyclopedia, en miljoenen kranten en magazine artikels. (Bron: WIm W)
[Taal: Engels]
http://www.encyclopedia.com

EDUCAUSE LEARNING INITIATIVE
Deze website behandelt elke maand uitvoerig een bepaald onderwerp: wat het is, hoe het werkt, waarheen het gaat, waarom het belangrijk is voor onderwijs. Een site die zich vooral tot onderwijzend personeel richt (vooral in het hoger onderwijs), en geeft informatie over hoe die nieuwe technologie kan toegepast worden in het onderwijs, hoe hierover moet gesproken worden met je meerderen, en hoe je zelf op de hoogte blijft van deze nieuwe technologieŽn.
In de afgelopen maanden zijn zo o.a. data visualisatie, haptics, cyberinfrastructuur, twitter, wikipedia.... behandeld. (Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://www.educause.edu/content.asp?page_id=7495&bhcp=1

FLAUNTR: ONLINE FOTOBEWERKING
Steeds vaker vind je online tools waarmee je gratis dingen kan doen waarvoor je vroeger zelf software moest aankopen. Zo ook FlauntR: een online foto editor die bestaat uit PhotoStylr (speciale effecten), PhotoProfilr (het sociale onderdeel van de dienst) en PhotoEditr, waarmee je de gewone bewerkingen van je foto's kan doen, zoals het wegwerken van rode oogjes enz.
[Taal: Engels]
http://flauntr.com/

SNELHEIDSTEST
Wij hadden het enkele dagen geleden over de snelheidstest die je kan uitvoeren bij Speedtest, in een erg mooie grafische omgeving. Lezer Frans heeft er ondertussen voor gezeogd dat de test ook van op de servers van 66Rack ondersteund wordt.
[Taal: Engels]
http://brussels.speedtest.net

OP ZOEK NAAR GRATIS SOFTWARE?
Bij de website SearchFreeApps kan je gratis progjes vinden via een zoekmachine. Dit heeft zijn voor- en nadelen. Voordeel is dat je dus echt een zoekmachine hebt, nadeel is dat je niet, zoals bij andere verzamelplaatsen van software, kan bladeren volgens categorieŽn.
Wij hebben onze vragen bij deze site. Het aanbod is tamelijk beperkt (500 toepassingen in de aanbieding). Wij vonden geen vermelding of deze programma's uitgetest werden op betrouwbaarheid (virus en malware vrij). En het zoeken werkt toch niet echt goed hoor. Geef je "browser" in als zoekterm, dan verwacht je bovenaan de lijst toch IE, Firefox, Flock, Opera te zien. Maar die zijn er helemaal niet te vinden....
[Taal: Engels]
http://www.searchfreeapps.com/

VRIJDAG ANIMATIEDAG : ANIMATIEFILMPJES
Op de B2B-site Marketingland maakte Henri Van den Hoof een top 25 van de beste korte animatiefilmpjes. En er zitten idd mooie pareltjes tussen...
[taal : Engels] (Filover)
http://www.marketingland.nl/media/de-top-25-beste-korte-animatiefilms/

VRIJDAG FOTODAG : PETER LINDBERGH
Peter Lindbergh is een professionele fotograaf gespecialiseerd in modellen en mode. Hij fotografeert voornamelijk in zwart-wit en had reeds tal van bekende namen voor zijn lens : Naomi Campbell, Cindy Crawford, Céline Dion, .... Op zijn officiŽle website zijn weinig foto's te vinden, maar die vind je wel uitgebreid op de tweede link.
[taal : Engels] (Filover)
http://www.peterlindbergh.com/
http://www.mfilomeno.com/peterlindbergh/lindbergh.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Lindbergh

VRIJDAG FILMDAG : VERMIST
OfficiŽle website van deze nieuwe Belgische film van Jan Verheyen met Koen De Bouw, Joke Devynck, Kevin Janssens, Cathérine Kools, Hilde Van Mieghem, Filip Peeters en Stan Van Samang in de hoofdrollen.
In de Belgische zalen sinds : 31 oktober 2007.
[taal site : Nederlands] (Filover)
http://www.vermist.be

BEKENDE PERSONEN OP HET NET Ė HUN OFFICIELE SITES
(een greep uit recente toevoegingen op http://www.filover.be/celeb.html ) [Filover]

Nele Somers
De officiŽle website van de nieuwe Miss Belgian Beauty 2008.
http://www.nelesomers.be/

ELINE DE MUNCK
OfficiŽle website van deze Belgische actrice die de rol van Amber speelt in de TV-serie 'Thuis" en vanaf 9 november te zien is in de nieuwe reeks "Steracteur, sterartiest".
http://www.elinedemunck.be

VERONIQUE LEYSEN
Deze jonge actrice speelt de rol van Roxanne in de TV-reeks "Spring" en is tevens medewerkster bij LifeTV.
http://www.veroniqueleysen.be

Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's


*** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multi-media/
- Samus staat haar mannetje
Premiejaagster Samus Aran maakt al ruim twintig jaar op Nintendo-systemen korte metten met ruimtepiraten, buitenaardse ziektekiemen en rare robots.
http://www.ad.nl/multi-media/article1792725.ece
- Oogvriendelijk e-book
AMSTERDAM - Vorige week werd de Iliad gepresenteerd in Amsterdam, een nieuw snufje in de wereld van elektronische boeken. Met Iliad kunnen lezers...
http://www.ad.nl/multi-media/article1783984.ece
- Startpagina anno 2007
Een stel Nederlandse jongens heeft het idee achter Startpagina.nl weer helemaal bij de tijd gebracht. Met...
http://www.ad.nl/multi-media/article1782308.ece

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.dedigitalerevolutie.tv/
- Gadgets veilig opbergen
De MobiSafe is een "portable" kluis die met een staalkabel in de auto wordt bevestigd. Klein, maar groot genoeg voor je gadgets. Je neemt hem makkelijk mee op reis.
http://www.fan.tv/auto/toontext.asp?id=21278
- Onopvallend alternatief voor de schotel
Niet iedereen mag of wil een schotel aan zijn gevel hangen. Maar wat als je toch satelliettelevisie wilt ontvangen?
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=21277
- HD televisie op je computer
Het "oude" Azureus is vervangen door Vuze. Deze combineert de BitTorrent cliŽnt met een portal voor het kijken naar video met een hoge beeldkwaliteit.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=21275

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- Felgekleurde Vaioís voor vrouwen met persoonlijkheid
Meer en meer vrouwen maken carrière. Waarom dan een saaie en nietszeggende portable in handen nemen? De nieuwe Vaio CR-20 serie in blitse kleuren maakt een einde aan grijze portables
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3075
- Mio introduceert 3D-kaartweergave op C620 en C620t
Mio Technology lanceert zijn nieuwe draagbare navigatiesystemen met 3D-kaartweergave en de nieuwe MioMap 2008 kaartsoftware, de C620 en C620t.
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3073
- HP notebook met verstelbaar 20-inch scherm
Laptops gaan als zoete broodjes over de toonbanken, vaak als desktopvervanger. De HP Pavilion HDX Entertainment Notebook ziet het nog groter, met een 20.1-inch breedbeeldscherm dat in de hoogte verste..
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=3072

*** COMPUTER WORLD
http://www.computerworld.be/
- Symantec versterkt beveiliging tegen netwerken van bots
Gebruikers van Managed Security Service (MSS) van Symantec zijn voortaan beschermd tegen botnetwerken (kwaadaardige programmaís op individuele pcís geïnstalleerd zonder medeweten van hun gebruikers waardoor niet toegelaten personen in staat zijn de controle van het toestel vanop afstand over te nemen) die een groeiende bedreiging vormen.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=17396&style=34360
- Google stelt haar mobiele platform voor
Tegen midden 2008 lanceert Google de Gphone, een platform voor mobiele telefoons met verschillende online diensten uitgegeven door de legendarische zoekmotor en beschikbaar voor alle webontwikkelaars.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=17391&style=34360

*** PC WORLD
http://www.pcworld.be
- Gmail biedt nu ook IMAP aan. Huh?
Google heeft zopas een nooit geziene stunt uitgehaald door ook gratis IMAP toegang te bieden tot Gmail. Waarom is dit zo revolutionair? Wat betekent eigenlijk IMAP? En hoe ga jij er best mee om?
http://www.pcworld.be/nl/fiches/articles/internet/gmail-biedt-nu-ook-imap-aan-huh.cfm
- Tip: ook voor je computer geldt: Keep it cool!
Een computer die warm loopt, gaat slabakken. Koeling bij een computer is van levensbelang. Er zijn verschillende dingen die je kan doen om je computer 'cool' te houden.
http://www.pcworld.be/nl/fiches/help-center/hardware/tip-ook-voor-je-computer-geldt-keep-it-cool.cfm
- Stripverhalensite Zuda zet lancering in de verf met wedstrijd
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/multimedia/stripverhalensite-zuda-zet-lancering-in-de-verf-met-wedstrijd.cfm

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/
- Zes gouden regels voor e-mail marketing
In het kader van ons dossier e-mail marketing (lees ook hier) geven we een zestal gouden tips mee om uw e-mail marketing inspanningen te verbeteren...
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=5077
- Internet en jongeren: zeg niet langer generatie X, maar generatie Internet
Jongeren zijn verslaafd aan of zeer vertrouwd met het Internet. Overeenkomsten met hun verwekkers zouden ver te zoeken zijn. Auteurs van recente studies aarzelen niet om de term 'generatie Internet' te gebruiken, omdat deze jeugd er zo mee vertrouwd is om te leven met een muis en een browser. Die studies onthullen interessante resultaten, waarmee we het profiel van deze nieuwe generatie gebruikers beter kunnen duiden.
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=5075
- Inside en Digimedia Salary Survey: salaris en werksfeer bepalend
Uit een exclusieve enquête van Inside, Digimedia en Luon MarketWatch blijkt dat Belgische werknemers in de interactieve sector een positieve werksfeer sterk waarderen. Toch blijft het salaris volgens 38% de belangrijkste motivator om bij hun huidige job te blijven. Training blijft eerder een zeldzaamheid.
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=5074

*** SPEEDZONE
- Happy Halloween!
http://www.speedzone.be/artikel/1609_happy_halloween.html
- Regi ft Bart Peeters - AAA Anthem
http://www.speedzone.be/artikel/1607_regi_ft_bart_peeters__aaa_anthem.html
- Awake trailer
http://www.speedzone.be/artikel/1606_awake_trailer.html

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info
- Ubuntu versus Windows Vista
http://www.computertaal.info/modules/news/article.php?storyid=1827
- Panasonic: HD LCD Home Cinema Projector
http://www.computertaal.info/modules/news/article.php?storyid=1828

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net
- Half-Life 2: Episode Two onder de loep
http://life.tweakers.net/reviews/744/half-life-2-episode-two-onder-de-loep.html
- The Pirate Bay werkt aan opvolger BitTorrent-protocol
http://core.tweakers.net/nieuws/50144/the-pirate-bay-werkt-aan-opvolger-bittorrent-protocol.html
- Google neemt stilletjes Gmail onder handen
http://life.tweakers.net/nieuws/50137/google-neemt-stilletjes-gmail-onder-handen.html


De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


HALLOWEEN 1
Hopelijk wordt bij jou in de buurt Halloween pas in de volgende dagen gevierd, want wij hebben enkele prachtige tips voor je, om de meest fantastische kostuums te maken.
Als echte tech geek kan je namelijk in "zomaar" een kostuumpje afkomen, neen, dat moet echt "tech" zijn! Je gebruikt hiervoor uiteraard schmink die ook voor het theater dient, en, als je echt geld teveel hebt, dan laat je speciale contactlenzen maken om je irissen te veranderen zodat zij er echt heks-achtig uitzien.
En je kan natuurlijk inspiratie opdoen bij de site van Gizmodo, die enkele foto's van leuke zelfgemaakte tech-costumes toont.
http://www.engadget.com/2005/11/03/engadgets-halloween-costume-contest-the-best-of-the-rest/

HALLOWEEN 2
Om een leuke Halloween te hebben, kan je beroep doen op spullen die in de handel te verkrijgen zijn. Wij vonden voor jou met tips voor producten die je zou kunnen gebruiken - versterkers en tuinlichtjes bijvoorbeeld die je in de tuin zet, en waaruit een griezelige stem een hol geluid kan laten klinken, een mist machine, enz.
Helaas zijn deze producten te verkrijgen bij Amazon, en als Belg is het niet zo evident om daar iets te bestellen. Wij kunnen je toch doorverwijzen naar de traditionele huizen waar je kostuums kan huren voor theater en toneel, en voor allerlei gelegenheden. Voor Antwerpen is dat bijvoorbeeld Huis Baeyens, voor Brussel Huis Costhea. Even wat googelen zal je nog meer leveranciers van costuums en speciale effecten en verlichting geven.
http://www.huisbaeyens.be/
http://pseudomart.com/geeky-gizmos-for-a-howling-halloween.html

HALLOWEEN 3: DENK AAN DE DIEREN
Sommigen vinden dat je dieren niet mag aankleden met kledingstukken, en hen zouden wij dan ook aanraden om deze tip meteen over te slaan. Wij zijn op het idee gebracht om ook onze viervoetige vrienden te laten meegenieten van Halloween, door Chris Pirillo, die enkele foto's gepubliceerd heeft van enkele Halloweenfeestjes die hij, zijn vriendin en de viervoeters gehouden hebben (1).
Hierdoor gingen wij op zoek naar andere websites rond Halloween-kledij voor viervoeters, en wij kwamen op de tweede link terecht. Dat zijn uiteraard outfits om aan te kopen, maar wellicht kan een handige doe-het-zelver hier inspiratie opdoen om zelf een kostuum ineen te flansen!
http://www.costumecraze.com/Traditional-Costumes-Halloween-Costumes-Halloween-Costumes-for-Pets.html

HALLOWEEN 4: MAAK ER EEN FEEST VAN!
Halloween mag dan al net voorbij zijn, maar wij willen je toch nog even enkele tips meegeven om deze leuke feestelijkheid te besluiten. Bij L'Internaute vonden wij nog een mooie reportage over Halloween: wat de oorsprong ervan is, wat die verdomde pompoen ermee te maken heft Jack'o'lantern), plus tips voor uitstapjes naar steden die Halloween uitbundig vieren.
http://www.linternaute.com/voyager/amerique-du-nord/actualite/cest-le-moment-de/halloween/halloween.shtml

Voor deze rubriek danken wij
Jack Nooijens (mirror website) http://www.digiweetjes.nl.tt/
Gerard Schaefers (Sjeef): http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
voor hun hulp nu of in het verleden.

Van alles halen, (bijna) niets betalen...SUNBIRD: AGENDA VAN MOZILLA TEAM
Sunbird is een uitstekende en ongelooflijk praktische agenda die bovendien gratis ter beschikking wordt gesteld. Sunbird is een project dat evenals Thunderbird (voor e-mail dan) onder de vleugels van Mozilla zit. En dat staat voor degelijkheid maar ook voor doordachte evolutie. (Bron: Jozef Andriessen)
http://www.mozilla.org/projects/calendar/releases/sunbird0.5.html

ADOBE MEDIA PLAYER
Windows / Mac - 863k - freeware
Met deze mediaplayer kan je shows bekijken waar en wanneer je wil. Hij bevat o.a. Catalog, om nieuwe internet tv-shows en video podcasts te ontdekken en aan je Favoriete Shows toe te voegen; My Favorite Shows, waardoor de nieuwe afleveringen van je shows en video podcasts automatisch gedownload worden; My New Episodes, waar de nieuwe episodes van die shows te beheren en opgestart kunnen worden; My Saved Videos, een verzameling gedownloade Flash video's; en FLV on your Desktop, waarmee je rich media content kan streamen, downloaden, beheren en afspelen. (Bron: WIm W)
http://labs.adobe.com/technologies/mediaplayer/

REGISTRY REPAIR
Win98/ME/2000/XP/NT/Vista - 1,3 MB - freeware
Zoals je weet is het register een erg delicaat onderdeel van het Windows besturingssysteem. Loopt er daar iets fout, dan kan je systeem erg instabiel worden en vaak crashen. Deze software belooft problemen met het register te kunnen oplossen: het register wordt gescand, eventueel ongeldige waarden worden opgespoord; het maakt ook regelmatig backups van het register en elke verandering die erin uitgevoerd wordt. Toch even dit: net zoals de meeste andere software heeft de redactie van Netties dit progje niet persoonlijk uitgetest. Werken in het register is erg gevaarlijk, en wij raden dit progje dan ook enkel aan ervaren lezers aan.
http://www.glarysoft.com/rr.html

TEXT MINING
Windows XP/Vista - 8,5 MB - freeware
Met dit progje kan je tekst extraheren uit PDF, DOC, RTF, CHM, HTML bestanden, zonder dat je de bijhorende programma's op je computer hebt staan. (.NET 2.0 framework is vereist) (Bron: WIm W)
http://text-mining-tool.com/

NEXUS RADIO
WinXP/2000/2003/Vista - 7,1 MB - freeware
Een gratis radio player voor al wie ook zijn favoriete content wil opnemen op zijn pc, of wil overzetten naar zijn draagbare player die MP3 ondersteunt. Er zijn een 6.000 stations die je kan beluisteren, en ondersteuning voor duizenden andere. De opgenomen MP3's kunnen automatisch van een naam voorzien worden en de nodige ID3 tag informatie. (Bron: Wim W)
http://www.nexusradio.com/

METAEUREKA A-TOOLBAR
Win95/98/ME/2000/NT/XP - 2,3 MB - freeware
Deze extra knoppenbalk geeft je zoekresultaten van MetaEureka, een meta zoekmachine die verschillende grote zoekmachines raadpleegt. Je kan echter ook aangeven dat je enkel bepaalde zoekmachines wil hebben. De knoppenbalk kan echter ook gebruikt worden om je mail op voorhand te scannen voor spam, woorden in verschillende talen te vertalen of op te zoeken in woordenboeken,, DNS en WHOIS lookup uit te voeren. Al bij al 60 tools op deze knoppenbalk! (Bron: Wim W)
http://www.metaeureka.com/download.shtml

VRIJDAG MACDAG: CAMINO
Mac OS 10.3 - 14,87 MB - freeware
Een snelle en ranke browser, met eenvoud als voornaamste doel. Wil je surfen op het weg in stijl, zonder zware extensies en add-ons, dan moet je zeker Camino eens proberen.
http://www.download.com/Camino-Mac-/3000-2143_4-10757240.html?tag=nl.e414

VRIJDAG MACDAG: CODA
Mac OS X 10.4 - 17,08 MB - shareware
Een tool om websites te ontwerpen, een goedkoop alternatief voor dure html-suites. Het bevat alle tools die je nodig hebt om erg goed uitziende websites te ontwerpen.
http://www.download.com/Coda/3000-2226_4-10759240.html?tag=nl.e414

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.Het laatste woord....


Lezer Wesley heeft een vraag:
<<<
IS het mogelijk om de archive te doorzoeken mbv trefwoorden? Ik zie dat jullie site PHP ondersteunt, dus kan ik ook veronderstelen dat de site een MySQL database heeft om deze actie te ondersteunen. Tevens maak doit jullie site ook onderhoudsvriendelijker.
>>>

Ons antwoord:
Wij hebben ervoor geopteerd om gebruik te maken van de zoekdiensten van Google. Enerzijds omdat die erg efficiŽnt werken en de hele site, inbegrepen het archief doorzoeken, en anderzijds omdat wij af en toe via de Google Adsense advertenties enkele centjes verdienen die ons helpen de hostingkosten te betalen.

Toch bedankt voor de suggestie!
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Eddy Hooremans
Henk Langerak
Wim Wylin
Hilde Van Gool
- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
Ga nooit naar een roomse psychiater,
doorgaans zal hij 'trauma' uitspreken als 'trouw maar'.

- Hans van Straten, Nederlands auteur -