Verschijnt iedere zaterdag
Deadline van volgende editie: 21/6/2007 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1: 
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat
 

DEEL 2: 
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
Wikipedia
De zaak Tee en Tee
Van alles halen, 
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 11 
Nummer 503 van 16/6/2007

Gegroet lezers,

We zitten terug in ons gewone ritme - en dat voelt erg goed aan. Het blijft leuk om nieuwtjes te mogen zoeken voor jullie! Wij komen echter nog even terug op ons Netties 500 feestje: dankzij fotograaf van dienst Sjeef (Gerard) kan je op het web een erg mooie fotoreportage bewonderen van onze bijeenkomst. Het adres waar je wellicht snel heen wil, om de gezichten te zien van onze trouwe medewerkers:
http://www.sjeef.eu/Netties/index.html

Verder zijn wij deze week met een experiment begonnen: vermits er tegenwoordig zoveel multimedia op het internet te vinden is, hebben wij een deel van onze "sites" rubriek gewijd aan bijzonder leuke of interessante video's op het internet. Laat ons weten wat jullie denken van dit initiatief? En als je zelf suggesties hebt voor deze filmpjes, of voor eender welke rubriek: alle bijdragen zijn erg welkom op het adres redactie@netties.be

Wij wensen je alvast veel leesplezier met dit nummer. Bij leven en welzijn tot volgende week.
 

Hilde

P.S. Wij komen nog even terug op onze wedstrijd ter gelegenheid van editie 500. 

Ten eerste: aan de winnaars: de prijzen zijn onderweg, nog even geduld graag

Ten tweede: voor alle deelnemers: meer geluk volgende keer

Ten derde: wij danken nogmaals de sponsors die ons deze heel mooie prijzen ter beschikking gesteld hebben:
 
 Apple België, voor de twee Shuffles
Packard Bell, en PR bureau NewsEnginePR 
voor de drie AudioKey Max players
2Go.be, voor de twee keer 
"1 jaar gratis .BE domeinnaam & webhosting voor uw eigen website"
Beveiligingsbedrijf Norman voor de vijf paketten Norman Security SuiteNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://www.netties.be/v10/netties_rss.php


 
 


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website: 
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!
 


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die 
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers, 
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.VS DRAAIT TOCH STILAAN BIJ OVER PATENTEN
Dat er het een en ander verkeerd loopt bij het toekennen van patenten in de VS, vooral op vlak van IT en internet technologieën, is al langer geweten. Patenten die toegekend worden voor bedrijfsideeën, zonder de achterliggende technologie, patenten die toegekend worden alhoewel er al "prior art", oftewel toepassingen uit het verleden, bestaan.. steeds vaker komt het Amerikaanse patentenbureau onder vuur te liggen voor het lichtzinnig toekennen van patenten.
Maar je kan de mensen op dat bureau eigenlijk niet veel verwijten - het zijn ook maar mensen, gewone klerken zelfs en hoe kunnen zij nu alle technologieën bevatten waarvoor die patenten ingediend worden? Als zij de volle draagwijdte van zo'n patent, de hele achterliggende technologie konden begrijpen en dan bovendien nog eens zouden weten of zo'n procedé al eens toegepast is in het verleden, dan zouden zij genieën zijn, die echt niet op hun plaats zaten in zo'n stoffig bureau...
Maar gelukkig komt er verandering in: het US Patent and Trademark Office heeft aangekondigd dat het van start gaat met een proefprogramma van één jaar, waarbij een bespreking door derden (peer review) ingeschakeld wordt bij de toekenning van patenten. Het project heet Peer To Patent en wordt gesteund door verschillende groten uit de IT wereld, waaronder IBM, Microsoft, HP, Red Hat. Technische experts zullen de aanvragen voor patenten mogen doornemen en technische notities mogen bijvoegen, vooraleer de aanvraag naar de officiële onderzoeker van het USPT gaat. Dit houdt natuurlijk wel enkele gevaren voor bedrijfsspionage in, maar we zullen maar hopen dat alles in de beste bedoelingen gebeurt...
Wij zijn in elk geval nieuwsgierig of dit proefproject beter doordachte patenten oplevert!
http://arstechnica.com/news.ars/post/20070608-peer-to-patent-project-begins-one-year-trial-run-next-week.html
 

BOEKUITGEVERS GEVEN GOOGLE EEN LESJE
Het feit dat Google boeken inscant om die op haar zoekmachine ter beschikking te stellen en daarbij 'vergeet' om de uitgevers om toestemming te vragen, zit sommige van die uitgevers erg hoog. Enkele van hen hebben verleden week een toch wel erg originele manier gevonden om de aandacht te vestigen op hetgeen zij "diefstal" noemen van de hen toevertrouwde werken.
Er had namelijk een beurs plaats in New York, de Book Expo America. Een van de deelnemers was Google en een andere deelnemer was ene Richard Charkin, een Brits kaderlid van de uitgeverij Macmillan. Charkin en een collega namen doodleuk twee laptops weg van de stand van Google. Zij bleven met die laptops in de omgeving staan, tot iemand hen zou opmerken. Wat gebeurde, na "amper" een uur. Hun standpunt: "De eigenaar van deze laptops had ons niet uitdrukkelijk gezegd dat wij die niet mochten stelen. Als zij dat wel hadden gedaan, dan hadden wij die laptops nooit gestolen. En toen zij ons vroegen om de laptops terug te geven, hebben wij dit onmiddellijk gedaan." Zinnen die ons akelig vertrouwd in de oren klinken - dat is immers wat Google zegt tegen de uitgevers, wanneer zij protesteren tegen Google omdat de zoekmachine hun content overneemt.
Hebben de uitgevers gelijk? Een mooi achtergrondartikel dat je kan helpen om je hierover een mening te vormen, vind je bij Ars Technica.
http://charkinblog.macmillan.com/PermaLink,guid,c15fd211-7020-42e5-bc0e-f0e4d2fd6ed3.aspx
http://arstechnica.com/news.ars/post/20070608-book-exec-steals-google-laptops-to-teach-lesson-about-theft.html
 

AMNESTY WAARSCHUWT: CENSUUR IS ALS VIRUS OP INTERNET
Tim Hancock, de campagneleider van Amnesty International in het VK neemt geen blad voor de mond: voor hem is censuur op het internet een reëel iets - meer nog: het verspreidt zich steeds meer, net als een virus.
Hij moet niet ver zoeken naar voorbeelden - wat de bedrijven doen om in China een voet aan de grond te krijgen, spreekt immers boekdelen: Google, Yahoo en Microsoft hebben bewezen dat zij bereid zijn om heel wat water in hun wijn te doen om in China te mogen opereren. Amnesty heeft deze bedrijven bij verschillende gelegenheden aangeklaagd omwille van deze vrijwillige censuur - zonder resultaat helaas.
Het ironische van de hele zaak is dat geen van deze bedrijven inmiddels echt een doorbraak gekend hebben in China, ondanks het feit dat zij gezwicht zijn voor de censuur vanwege de Chinese overheid....
Meer achtergrond over censuur in dit artikel bij WebPro News.
http://www.webpronews.com/topnews/2007/06/08/amnesty-intl-warns-of-web-censorship-virus
 

GOOGLE DIENT KLACHT IN TEGEN MICROSOFT VOOR ZOEKFUNCTIE VISTA
De pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet? Want je kan eigenlijk wel stellen dat zowel Google als Microsoft monopolisten zijn. Maar zij willen het van zichzelf niet weten - neen, het is de ander die de antitrustwetgevingen zou overtreden.
Zo heeft Microsoft een tiental dagen geleden een klacht ingediend tegen Google, naar aanleiding van het feit dat Google adverteerbedrijf DoubleClick opgekocht had - een bedrijf waarop ook Microsoft zijn zinnen gezet had. Nu blijkt dat ook Google een klacht ingediend heeft tegen Microsoft, eigenlijk een hele campagne opgestart is, in alle geheim.
Waarover draait het? Wel, zoals je weet, hebben zowel Google met zijn Google Desktop als Microsoft een indexeertool die de inhoud van je harde schijf voortdurend afloopt en in een index stopt, om het zoeken naar bestanden en informatie te vergemakkelijken; de tool van Microsoft zit in het OS gebakken, die van Google haal je in huis als je de Google Desktop installeert. Maar volgens Google kan je de indexeerdienst bij Vista erg moeilijk uitschakelen, zodat je geen andere keus hebt dan hem te laten draaien naast de Google desktop, wat je systeem uiteraard vertraagt - twee zoekers die voortdurend bezig zijn, veroorzaken heel wat gekraak! Wat Google dus oneerlijke concurrentie noemt, omdat de gebruiker alras geneigd zal zijn om de Google Desktop buiten te smijten en zich te houden bij de indexeertool van Microsoft.
Bovendien zijn de zoekvakjes die je her en der bij het werken op je computer vindt bij Vista nauw verweven met de eigen desktop search van Microsoft, terwijl bedrijven zoals Google niet de kans krijgen om hier hun diensten aan te bieden.
Heeft Google gelijk of ongelijk? De rechter zal het allicht moeten beslissen... maar dat kan weer heel wat jaartjes duren!
http://www.nytimes.com/2007/06/10/business/10microsoft.html
http://seattlepi.nwsource.com/business/319231_msftgoogle09ww.html
http://arstechnica.com/news.ars/post/20070610-google-launches-antitrust-complaint-against-vistas-desktop-search.html
 

MILIEUACTIVISTEN MAKEN DANKBAAR GEBRUIK VAN GOOGLE EARTH
De driedimensionale landkaarten van Google Earth kunnen voor heel wat doeleinden gebruikt worden - om een virtuele wereldreis te maken bijvoorbeeld, maar ook om bepaalde stellingen te bewijzen. En dat is iets wat milieuactivisten erg gretig doen: aan de hand van beelden van Google Earth milieuproblemen aankaarten en bewijzen.
Zo is er de Amerikaanse beweging Appalachian Voices, die aantoont met 3D kaarten van Google Earth hoe enorme lappen grond van de Appalachian Mountains over vier staten heen verwoest zijn door mijnbouwbedrijven. Die bedrijven vinden er namelijk niets beter op dan de topjes van de bergen weg te blazen, om zo gemakkelijker aan de steenkool te geraken. Het gevolg: de omliggende terreinen worden vervuild, stromen drogen op, de lucht wordt vervuild met roet.
Met behulp van Google heeft de non-profit organisatie een virtueel herdenkingsteken opgericht bestaande uit 407 toploze bergen uit het gebied. Er werd een speciale laag ('layer') gemaakt die je over Google Earth kan schuiven en die een beeld geeft van voor en na de mijnontginning, aan de hand van luchtfoto's die gemaakt zijn toen en nu.
Een erg interessante toepassing van Google Earth, waarover je meer leest bij USA Today. Tussen haakjes: eerder was Google Earth ook al gebruikt om de gevolgen van de burgeroorlog in Darfoer aan te tonen.
Enkele van deze lagen vind je terug bij Google Earth onder de rubriek "Global Awareness"
http://www.usatoday.com/tech/products/cnet/2007-06-08-dogooders-google-earth_N.htm
 

OPEN SOURCE SPELLINGWOORDENLIJST
Toch mooi, die open source projecten. Het is werk voor de vele vrijwilligers, maar zij zorgen ervoor dat hun 'product' in vele toepassingen gebruikt kan worden. Een heel mooi voorbeeld daarvan is het project OpenTaal. Dat heeft een open source Nederlandstalige woordenlijst opgesteld, die zopas de officiële goedkeuring gekregen heeft van de Nederlandse Taalunie. Dat wil zeggen dat de woordenlijst overeenstemt met de officiële spelling van het Groene Boekje en op hetzelfde niveau staat als bijvoorbeeld Van Dale Lexicografie en Uitgeverij het Spectrum.
Deze lijst kan je dus voortaan downloaden en inbouwen in andere toepassingen, zoals de kantoorsuite OpenOffice.org, Firefox en Thunderbird. Op de website van OpenTaal kan je verschillende bestanden vinden die deze integratie vergemakkelijken.
http://www.opentaal.org/
http://nl.openoffice.org/
 

ONLINE ACTIVISME: HOE HET INTERNET MEDIA STEREOTYPES KAN TEGENGAAN
De massamedia hebben in het verleden bewezen dat zij stereotypes kunnen creëren en versterken - zowel op vlak van ras, geslacht of cultuur. En nu er, in het post 9/11 tijdperk, de oorlog verklaard is aan de terreur, wordt er een simpel vijandbeeld gecreëerd, een karikatuur van culturen, dat kan leiden tot een grote clash van de beschavingen.
Door het aanwakkeren van angst wordt getracht deze oorlog aan de terreur te verkopen aan het volk. Die angst wordt het beste in stand gehouden door een stereotype, negatief beeld van "de ander" te creëren, die voorgesteld wordt alsof hij erg ver zou staan van waarin wij geloven, onze ethiek, onze manier van leven. Net zoals de nazi's eigenlijk door middel van hun propaganda erin slaagden om een hele natie te laten geloven dat zij door de joden, communisten, zigeuners misbruikt en uitgezogen werden.
Maar het verschil tussen toen en nu is dat er tegenover dat massamedium tv, dat gemakkelijk gemanipuleerd kan worden, een vrij internet staat, waar informatie vrij te vergaren is, waar mensen vrijuit kunnen spreken. Waar er blogging bestaat, citizen journalisme en online activisme.
Een heel mooi artikel over deze belangrijke rol die het internet vervult, vind je bij Master New Media.
http://www.masternewmedia.org/information_access/online-activism/media-stereotypes-war-online-activism-20070609.htm
 
 

FRANSE ALTERNATIEVEN VOOR ENGELSE TERMEN
Is het omdat Nederlands en Engels beiden Germaanse talen zijn, dat het Nederlands gemakkelijker geneigd is om Engelstalige termen over te nemen en in te burgeren, terwijl de Fransen trachten om voor al die Engelse termen hun eigen alternatief te vinden?
Feit is dat het niet zo simpel is om een Franse tekst over tech onderwerpen door te nemen, juist omdat de Engelstalige termen die wij zo goed kennen, in het Frans niet bestaan. Software is bijvoorbeeld logiciel, het web "la toile", enz. In Frankrijk is er zelfs een heuse commissie die zich bezighoudt met het vertalen van buitenlandse termen in verschillende takken van de industrie - niet alleen de IT dus.
Zo konden wij deze week lezen dat er weer enkele nieuwe woordjes uitgevonden zijn die voortaan gebezigd moeten worden in de officiële Franse publicaties, ter vervanging van Engelstalige termen. Spyware heet voortaan logiciel espion; adware wordt logiciel publicitaire. Een bericht op een forum posten wordt "publier" en grid computing wordt "grille informatique". Je moet het maar weten!
http://www.ensmp.net/cstic/
 

EUROPEES LABEL VOOR TOEGANKELIJKHEID
Momenteel kunnen websites reeds een label krijgen voor toegankelijkheid, als een teken van het feit dat ook blinden en slechtzienden toegang hebben tot de informatie op de site. Voor ons land is dat het AnySurfer (voorheen BlindSurfer) label, dat afgeleverd wordt door Licht en Liefde in Vlaanderen en ONA (Oeuvre Nationale des Aveugles) in Wallonië.
En zo heeft elk Europees land zijn eigen organisatie die het certificaat aflevert. Voor Frankrijk is dat BrailleNet met het label Accessiweb, in Spanje Fundosa Teleservicios... Maar nu zou er ook een Europees certificaat komen, Euracert. Dat wordt afgeleverd aan websites die de internationale normen voor toegankelijkheid van W3C/WAI respecteren. Maar helaas vervangt dit label niet de bestaande nationale labels - eerst moet een site een nationaal label verkrijgen en dan pas kan een Europees certificaat aangevraagd worden. Wat toch een meerkost betekent - zo'n audit kost bijvoorbeeld voor een AnySurfer label 360 euro en voor een Frans Accessiweb label een 600 euro.
Een mooi initiatief, maar commerciële websites zullen, vrezen wij, niet de noodzaak inzien om twee keer geld uit te geven voor een gelijkaardige audit...
http://www.journaldunet.com/breve/international/12857/l-accessibilite-a-son-label-europeen.shtml
http://www.anysurfer.be/nl/label-behalen/prijzen-anysurfer-diensten
 

YOUTUBE TEST EEN ID-SYSTEEM VOOR FILMPJES
YouTube krijgt de laatste weken hoe langer hoe meer deurwaarders aan de deur die papieren betekenen voor rechtszaken - heel wat contentbedrijven zijn immers niet tevreden met het feit dat hun content zonder hun toestemming te bekijken valt op YouTube.
YouTube mag dan al zeggen dat het zich strikt aan de wet houdt, niet verantwoordelijk is voor wat de gebruikers online plaatsen en onmiddellijk content verwijdert die in overtreding is, zodra de content-eigenaar YouTube daarvan verwittigt, maar dat is volgens sommige bedrijven niet voldoende: het is té gemakkelijk om er filmpjes illegaal te posten en het betekent voor de bedrijven een extra last om heel YouTube voortdurend in het oog te moeten houden om te zien of er geen van hun filmpjes rondzwerven.
Welnu, YouTube is gestart met een systeem om filmpjes te identificeren en zo auteursrechtelijk beschermd materiaal op te sporen. Als eerste komen filmpjes van Walt Disney en Time Warner aan de beurt. Zij moeten clips voorleggen aan YouTube en YouTube zal daarin de unieke eigenschappen onderzoeken, om later te vergelijken met de filmpjes die geüpload worden.
Het hele systeem wordt uitgelegd bij BetaNews. Wij zijn in elk geval benieuwd of deze maatregel de boze contenteigenaars kan sussen.
http://www.betanews.com/article/YouTube_to_Test_Video_ID_System/1181755296
 

DDOS AANVALLEN SLAAN ANTISPAM SITES KO
Tja, de strijd tegen spam blijkt een gevaarlijke bezigheid te zijn en de spammers zijn geen katje om zonder handschoen aan te pakken. Dat werd verleden week nog maar eens bewezen door de grote DDoS (Distributed denial of service) aanval die uitgevoerd werd op verschillende anti-spam organisaties, zoals Spamhaus, SURBL (Spam URl Realtime Blocklists) en URIBL (Realtime URl Blaclist). Die werden overspoeld door computersignalen en de servers konden die stortvloed niet aan - zij kwamen tot een halt of konden de legitieme signalen niet meer beantwoorden. Ook de site waar SpamAssassin gehost wordt, was buiten strijd. Begin deze week waren de organisaties dan terug online.
Volgens het beveiligingsbedrijf SANS zou de aanval erg hard gelijken op een aanval een jaar geleden met botnets, die onder controle stonden van de Storm malware, op het antispam bedrijf Blue Security. Die aanvallen bleven een hele tijd duren en dwongen Blue Security zelfs om zich terug te trekken uit de antispam business...
http://www.pcworld.com/article/id,132780/article.html?tk=nl_dnxnws
 

WET BEPERKT ONDERZOEK NAAR BEVEILIGING
Nu we toch bezig zijn met spam en beveiliging, nog even dit. Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het onderzoek naar veiligheid op het internet ernstig gehinderd wordt door de wetten, die bepalen dat zelfs het zoeken naar fouten in websoftware strafbaar zijn - althans in de VS.
Het blijkt namelijk dat de huidige wetgeving, die bedoeld is om aanvallen via het web te bestraffen, het eigenlijk tegelijkertijd strafbaar stellen om naar beveiligingslekken te speuren in Web 2.0 toepassingen - laat staan om zo'n fout openbaar te maken. Dat in tegenstelling tot een dergelijk onderzoek bij offline toepassingen of besturingssystemen.
Het onderzoek stelt voor dat tot de wet aangepast is, de websites anonieme tiplijnen zouden oprichten, waar zulke kwetsbaarheden gemeld kunnen worden, of zelfs "dummy" websites online zouden zetten, speciaal voor onderzoek door de wetenschappers.
Tja, het leven van een 'white hat' hacker gaat niet over rozen...
http://www.pcworld.com/article/id,132781/article.html?tk=nl_dnxnws
 

VIRTUELE WERELDEN VERSMELTEN
Er ontstaan steeds meer virtuele werelden en de bewoners ervan dringen steeds luider aan dat je van de ene wereld zou kunnen overstappen (teleporteren) naar de andere. Maar dan moeten er wel standaarden afgesproken worden. Want je wil natuurlijk, als je in de ene wereld een koe bent, dat ook in de andere wereld zijn. En heb je bezittingen in de ene wereld, dan wil je die graag meenemen naar de andere. Enne.. jouw avatar, daarvoor moeten ook afspraken zijn, want je zou niet willen dat je de kleren die je in de ene wereld gekregen of gekocht hebt, in de andere wereld plots verliest, zodat je er letterlijk en figuurlijk in je blootje staat!
Deze week werd dan ook een conferentie gehouden onder auspiciën van IBM over standaards en afspraken in de virtuele werelden. Op het programma stonden o.a. afspraken over teleporteren: als je bijvoorbeeld iemand uitnodigt in jouw virtuele wereld, moet die dan een account aanmaken, of kan die als gast op bezoek komen? Hoe wordt er gecommuniceerd tussen de verschillende werelden - via instant messaging?
Erg interessante artikels hierover vind je bij PC World en Networkworld. Je ziet het: ook in virtuele werelden moeten er afspraken gemaakt worden!
http://www.pcworld.com/article/id,132847/article.html?tk=nl_dnxnws
http://www.networkworld.com/news/2007/061207-standards-will-help-users-keep.html?netht=061307dailynews2&
 

DRAAGT IT MEE SCHULD AAN ZAAK PORNOLERARES?
Weet je nog, die zaak waarin een lerares in de VS aangeklaagd werd omdat er op de klascomputer porno gevonden werd? De lerares hield haar onschuld staande, maar werd toch door de rechter in eerste instantie veroordeeld. Later bleek dat de lerares inderdaad onschuldig was, maar dat zij de porno door spyware op haar computer gekregen had. In beroep werd de dame dan ook vrijgesproken.
Deze zaak krijgt echter nog een staartje. Er wordt namelijk heel wat gesproken over de verantwoordelijkheid van de IT-afdelingen in deze zaak. Eerst en vooral: van in het begin werd uitgegaan van de schuld van de dame; een politie-inspecteur die de computer onderzocht had en getuigenis aflegde op het proces, moest toegeven dat hij nagelaten had om te controleren of er geen spyware op de computer stond van de lerares. En verder: is het verschijnen van die porno in pop-ups op de computer van de dame niet eerder te wijten aan een gebrek aan onderhoud vanwege het IT-departement van de school, dan aan een actieve daad van de dame (surfen naar pornosites)? IT-lui vinden spyware vaak niet zo'n grote bedreiging, maar pop-ups die openspringen met vaak de vunzigste porno kunnen wel heel wat ellende veroorzaken, gêne bij de bezitter van de computer én zijn collega's en zelfs de werksfeer verpesten...
Een oproep dus tot de IT-vaklui om wat meer aandacht te geven aan spyware!
http://www.techweb.com/showArticle.jhtml?articleID=199902611
 

EMI'S DRM VRIJE MUZIEK OOK BIJ ANDERE WINKELS
Muzieklabel EMI is het blijkbaar menens met zijn plannen om de hele cataloog in DRM-vrije versie aan te bieden: PassAlong Networks, dat zelf eigenlijk geen winkelketen is, maar een bedrijf dat technologie levert om zulke online winkels aan te drijven, heeft een akkoord getekend met EMI en heeft een licentie gekregen om de DRM-vrije muziek te verkopen. Ook het Britse bedrijf 7digital heeft zo'n licentie vastgekregen.
Opvallend: de muziek zal verkocht worden in een hogere bitrate dan bij iTUnes: 256 kbps AAC bestanden bij Apple en bij deze nieuwe licenties zou het om 320 kbps MP3's gaan - wat natuurlijk de vergelijking moeilijk maakt, want je kan geen appels met citroenen vergelijken...
EMI had eerder ook al een deal afgesloten met YouTUbe, dat de muziekvideo's van EMI mag vertonen op zijn videosite. Nu hopen dat de andere platenlabels snel volgen!
http://arstechnica.com/news.ars/post/20070614-not-just-itunes-anymore-emi-unlocks-drm-free-music-for-other-retailers.html
 
 
  
 
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


TECH HULPMIDDELEN BIJ HET TOEDIENEN VAN MEDICIJNEN
Wie ouder wordt, heeft vaak te lijden van heel wat kwaaltjes. Daar bestaan gelukkig medicijnen voor, maar voor je het weet zit je met een pilletje 's ochtends, eentje om 10u, eentje om 2u en 's avonds ook nog een ander pilletje - maar dan wel om de twee dagen in te nemen. Je zou er het noorden bij verliezen. En als je dan ook nog eens last krijgt van je geheugen, dan is het helemaal om zeep.
Gelukkig zijn er in dat geval hulpmiddelen die je kunnen helpen om je pillen op tijd in te nemen. Want de "oudjes" die nu met deze kwaaltjes zitten, zijn ouders van babyboomers die opgegroeid zijn met tech en in hun zorg om voor hun ouders te zorgen in hun oude dag, het grootste vertrouwen hebben dat die technologie kan helpen - zelfs al wonen kinderen en ouders mijlenver van elkaar vandaan.
Zo zijn er pillendoosjes op de markt die beginnen te vibreren wanneer het tijd is om een pil in te nemen, met verschillende programmeerbare alarmen. Handig, maar zij alarmeren enkel en registreren niet of de pil ook daadwerkelijk ingenomen werd.
Dan is de Medication Events Monitoring System duidelijker op dat gebied: het organiseert de inname van pillen, maar noteert ook of de pillen op het voorgeschreven tijdstip ingenomen zijn. Er zijn zelfs systemen die in het oog houden of er daadwerkelijk een dopje van een flesje geopend werd - maar zelfs dan ben je nog niet zeker dat er een pilletje uit het flesje genomen werd en ingenomen werd. Andere bedrijven bieden dan weer alarmen aan via telefoon of sms en bellen je op als het tijd is om een pilletje te nemen.
Kortom: hier is weer een gat in de markt gevonden. Hoe de bedrijven dat denken te kunnen opvullen, lees je in dit artikel bij News.com.
http://news.com.com/Managing+the+meds+from+miles+away/2100-11393-6188642.html?part=dtx&tag=nl.e703
 

ROL-TAS VOOR LAPTOP
Dit product wilden we even vermelden, omdat het een probleem behandelt waarmee wij toch ook geconfronteerd worden sinds we onze laptop hebben: hoe vervoer je dat ding? Want een laptop mag dan al relatief licht zijn tegenover een tiental jaren geleden, de laptop, plus de extra accessoires die je allicht meesleurt wegen toch wel wat, vooral als je er een tijdje mee moet sleuren.
Een schoudertas is de klassieke oplossing, maar geen optie voor ondergetekende, wegens een oude kwetsuur aan de schouder. Een rugzak zou uitkomst kunnen brengen, maar past niet meteen bij mijn imago van 'klassieker getinte dame'. Tot wij deze tas zagen van Kensington. Je kan hem dragen als schoudertas of aan de hand, maar de tas bevat ook wieltjes, zodat je de tas als een zogenaamde pilotentas achter je aan kan trekken en zo je arm ontlast. CNet heeft de tas uitgetest; de conclusies: veel ruimte voor alle gadgets, sterke wieltjes, stevig uittrekbaar handvat, maar als je het uitgetrokken hebt is er een deel van de inhoud van de tas zichtbaar. Niet goedkoop echter: rond de 75-85 euro. Lees zelf de bespreking bij CNet met fotogalerij.
http://reviews.cnet.com/system-accessories/kensington-contour-traveler-rolling/4505-8896_7-31897719.html?tag=nl.e496
 

STEVE JOBS TOONT NIEUWIGHEDEN OP WWDC
De spanning rond de komst van de iPhone blijft stijgen en er werd dan ook vol verwachting uitgekeken naar de WWDC conferentie van Apple, die maandagavond plaats had. Steve Jobs heeft tijdens zijn keynote enkele nieuwigheden voorgesteld en previews gegeven van wat de burger te wachten staat.
Over de iPhone en de Safari browser zullen we het morgen hebben, maar we beginnen met Jobs oogappel, het nieuwe Mac OS besturingssysteem, Mac OS X Leopard. In het verleden werden er al enkele onderdelen van het OS voorgesteld en ondertussen lijkt het OS steeds aan aantrekkelijkheid te winnen. Zo hoort er o.a. een splinternieuw bureaublad bij, plus een manier om een einde te maken aan de wanorde op je bureaublad en bij je dossiers: Stacks. Daarbij worden bestanden via uitklapbare Docklijsten op je desktop geordend. Erg handig is ook de Quick Look, waarmee je een preview krijgt van de meeste soorten bestanden (pdf, slides van presentaties) zonder het bijhorende programma te moeten openen.
Op de website van Apple vind je enkele filmpjes die deze tools demonstreren. Het ziet er echt indrukwekkend uit!
http://www.apple.com/benl/pr/press/2007/06/11_macosxleopard.html
http://www.apple.com/benl/macosx/leopard/
 

NIEUWS VAN APPLE: IPHONE EN SAFARI BROWSER
Wat Steve Jobs in zijn openingstoespraak op de web developers conferentie nog wist te melden: de iPhone zal nog altijd in juni op de Amerikaanse markt komen en pas eind dit jaar op de Europese markt. Hij kon ook antwoord geven op een vraag die velen zich gesteld hadden: zal je ook toepassingen van derden kunnen draaien op de iPhone? Het antwoord is ja - maar dan enkel Web 2.0 toepassingen. De Safari-browser, die op de iPhone staat, zal zulke toepassingen kunnen draaien (ondersteunt AJAX en Javascript) en zo zal elke Web 2.0 toepassing via de browser opgeroepen kunnen worden.
Die Safari-browser was trouwens nog een ander punt waarover Jobs het had: die kan je voortaan ook als Windows-gebruiker op je pc draaien - er is namelijk een bètaversie beschikbaar van deze software. Helaas bleek dat Jobs de veiligheid van die browser toch wat overschat had. Normalerwijze draait die op het Mac OS, dat een redelijk veilig besturingssysteem is; maar neem die beschermlaag weg, dan blijkt dat ook de Safaribrowser open staat voor vele misbruiken en lekken vertoont. Nog maar enkele uren nadat Safari voor Windows uit was, werd al de eerste exploitatie bekend gemaakt. Dat moet pijn gedaan hebben bij Jobs...
http://www.pcworld.com/article/id,132782/article.html?tk=nl_dnxnws
http://www.pcworld.com/article/id,132779/article.html?tk=nl_dnxnws

==>>Nagekomen bericht: Apple heeft inmiddels een update uitgebracht van Safari, die komaf moet maken met de lekken. Ondertussen zijn er al in het eerste 48u na de release van Safari voor Windows (bèta) al meer dan een exemplaren gedownload.
http://www.macworld.com/news/2007/06/14/safari/index.php
 

HTC TOUCH: GADGET OF INNOVATIE?
Met trots presenteerde HTC zijn eerste consumenten-smartphone: HTC touch. HTC (High Tech Computer Corp.) is opgericht in 1997 en is nu reeds een wereldspeler op gebied van smartphones, PDA's en aanverwanten. HTC maakt dapper gebruik van het Microsoft Windows Mobile platform en laat het nu net deze smartphone zijn die door de media naar voor geschoven wordt als de grote concurrent van Apple's iPhone. Wel een beetje voorbarig, als men bedenkt dat de iPhone pas einde dit jaar in de winkelrekken gaat liggen. De HTC touch ligt nu al in de rekken van onder andere Fnac en Belcompany voor een adviesprijs van 469 Euro (BTW in, zonder abonnement).
En wat heb je dan voor je centjes? De HTC touch is geen notebook, geen GSM, geen fototoestel, maar alles ertussen. Het is een vrij compact, stijlvol en degelijk toestel waarmee je beschikking hebt over de traditionele Windows software (Internet Explorer, MSN, Outlook enz...), waarmee je foto's kan nemen, filmpjes opnemen, MP3's en andere formaten spelen, FM radio beluisteren, Sms’en en natuurlijk is het mogelijk om er gewoonweg mee te telefoneren. Je kan er je afspraken en agenda mee beheren. Het startscherm heeft een grote klok en je kan er de weersvoorspelling over vier dagen voor honderden steden op terugvinden. Je beschikt over WiFi, Bluetooth, GSM, GPRS, EDGE 3-band. Je kan er gewoonweg heel veel mee.
Onze bevindingen bij een korte kennismaking waren positief. Het geheel ziet er netjes uit, het schermpje meet 2.8" en is zeer goed leesbaar. De touchscreen bediening gaat heel vlot en handig. Maar... het is geen echt fototoestel, analoge zoom is er uiteraard niet. Het is geen laptop, daarvoor heb je "echte" toetsen nodig. De eerste indruk is wel van bewondering: de menu's zijn vrij duidelijk, alhoewel een dikke handleiding echt wel handig is. Het is een staaltje van technologisch kunnen om zoveel mogelijkheden in een klein doosje te proppen. De tweede indruk is: heb ik dat allemaal nodig in één toestel? Het gadget gehalte is heel groot, hoeveel procent van alle capaciteit van de HTC touch gaat er effectief gebruikt worden? Het is moeilijk te voorspellen: gadget of innovatie. Anderzijds: GSM, MP3-speler, ze zijn hun leven ook begonnen als gadget. [Paul Liekens  ]
http://www.htc.com
 
 


Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.be
 
 Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Flickr is voortaan in 7 andere talen te verkrijgen buiten het Engels
http://ct.news.com.com/clicks?t=38869455-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&s=5&fs=0

*** eBay stelt haar API ter beschikking van programmeurs om extra toepassingen te bouwen
http://ct.news.com.com/clicks?t=38869461-4c6504761362c19e8752163e4228536a-bf&s=5&fs=0

*** Disney en Scholastic testen e-boeken uit voor jonge lezertjes; interactieve tools zorgen ervoor dat de lezertjes de tekst online kunnen volgen
http://www.totalcontentandmedia.com/View.aspx?ID=3726&t=2&en=1

**** YouTube test soort watermerk technologie uit; clips van Disney en Time Warner worden als eerste gebruikt in strijd tegen copyright inbreuken
http://www.totalcontentandmedia.com/View.aspx?ID=3712&t=2&en=1

*** Ruzie in de maak? Veilingsite eBay heeft al haar advertenties teruggetrokken van Google's AdWords netwerk
http://www.pcworld.com/article/id,132862/article.html?tk=nl_dnxnws

*** Dat de botnets nog altijd oprukken, mag blijken uit het feit dat het FBI bij een lopend onderzoek nu al meer dan 1 miljoen slachtoffers van botnet misdaden ontdekt heeft
http://www.networkworld.com/news/2007/061307-fbi-operation-bot-roast.html?netht=061307dailynews2&

***Hoax of echt? Op de origineel Vista-dvd zou je een foto moeten kunnen zien van drie vreemde mannen.
http://inicia.es/de/kwisatz/index.html#2878790462939498204

*** Blijkbaar zou het Microsoft zelf zijn die de foto's op dvd's drukt, om piraterij tegen te gaan..
http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_494615.html?wt.bron=categorieArt3
http://inicia.es/de/kwisatz/uploaded_images/DSCN5152_redimensionar-781932.JPG
http://inicia.es/de/kwisatz/uploaded_images/DSCN5153_redimensionar-708570.JPG
http://inicia.es/de/kwisatz/uploaded_images/DSCN5154_redimensionar-785887.JPG
http://inicia.es/de/kwisatz/uploaded_images/DSCN5158_redimensionar-716619.JPG
http://inicia.es/de/kwisatz/uploaded_images/DSCN5166_redimensionar-763990.JPG
http://inicia.es/de/kwisatz/uploaded_images/DSCN5166ampli-710572.jpg
 
 


Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet


MEZZANINE OWLS
Ook deze week gingen wij voor onze keuze van downloadbare/ interessante internetmuziek te rade bij Shifted Sound, de onvolprezen podcast die ons al vele nieuwe bands heeft laten ontdekken.
Deze band hanteert gitaarorchestraties en een opbouw van songs die soms doet denken aan U2. Mooi evenwichtig, goed verzorgd, erg meeslepend. Op de website van de band kan je verschillende songs in streaming beluisteren en vooral "Slingshot Echoes" kan ons bekoren.
http://www.mezzanineowls.com/
http://www.shiftedsound.com/?p=79
 

TONY MARRIOTT
[Pop] Deze zanger/singer songwriter heeft zijn roots in Canada; zijn songs blijven lang nazinderen en hebben een diepte die beklijft.
Zijn songs zijn erg intiem en teder, zonder daarom plakkerig en klef te zijn.
http://myspace.com/tonymarriott
 

CALIFORNIA SNOW STORY
[pop] Popmuziek zoals hij zou moeten zijn: een opgewekt deuntje met verrassende wendingen af en toe in de zanglijn. Goede arrangementen, volgens ons een aanrader. Op de website van de band kan je de top-song Suddenly Everyting in streaming beluisteren maar ook downloaden. Opnieuw een aanrader.
http://www.myspace.com/californiasnowstory
 

CHARLOTTE MARTIN
[Pop] Opnieuw pop van de hoogste kwaliteit, ditmaal met een vrouwelijk zangeres, die de hele toonladder met haar stem aankan. Doet soms denken aan Kate Bush. Mooi opgebouwde songs met afwisselende ritmes en veel aandacht aan het invullen van die ritmes, waarvoor erg verschillende instrumenten gebruikt werden.
http://www.charlottemartin.com/hear-see.php
 

THE LOVEKEVINS
[Pop] Opnieuw een erg goede band die mooi opgebouwde songs brengt en heel wat aandacht heeft voor de 'special effect" - het gebruik van alternatieve instrumenten die het ritme van de song kunnen benadrukken. Erg origineel, erg goed. Geen downloads van de songs op de MySpace pagina, maar wel mooie muziek om te streamen.
http://www.myspace.com/lovekevins
 


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Eenvoud heeft twee soorten vereerders:
mensen met smaak
en mensen zonder verbeeldingskracht.
[Ernst Hohenemser] 
 
De nieuwe oogst


SEARCH THE BEAT: MUZIEK ONTDEKKEN
Een nieuwe dienst om muziek en video's te ontdekken, aan de hand van wat jouw voorkeuren zijn. Je krijgt een "tag cloud" - een verzameling labels die muziek aangeven en hoe groter de letters zijn van bepaalde tags, des te populairder zij zijn. Klik op zo'n tag om muziek uit dit genre te vinden - of geef je eigen zoekterm in.
[Taal: Engels]
http://searchthebeat.com/
http://mashable.com/2007/06/07/searchthebeat/
 

M-BANXAFE
Vandaag de dag kan je ook betalen met je mobieltje. Het systeem is nog niet echt goed ingeburgerd, maar met deze verwijzing willen wij alvast ons steentje bijdragen. Op deze site vind je het systeem erg duidelijk uitgelegd: wat kan je betalen, hoe controleer je de stand van je rekening, enz. Handig! (Bron: Filip D'Hulster )
[Taal: Nederlands]
http://www.m-banxafe.be/pay2me/NL/Betalen-met-je-gsm/index.jsp
 

VOLG ROCK
Lezer Robert Kruize heeft op zijn website een lijstje verzameld met leuke muziekvideo's - goeie ouwe rockers. Leuk, met een grote portie nostalgie.
[Taal: --]
http://www.rl-kruize.nl/volg_rock.html
 

PUNTENLIJSTEN
Internet en scholen - het is niet altijd een simpel huwelijk. Gegevens kunnen in principe gemakkelijk gedigitaliseerd worden en via het internet met elkaar gedeeld, maar bestaan daar standaardprogramma's voor? En hoe zit het met de privacy? Naar eigen zeggen wil Puntenlijst.eu inspringen op de schoolcijfers, om ze bekend te maken aan studenten, docenten en beheerders van de sites, die toegang krijgen tot statistische gegevens en histogrammen. De scholen kunnen simpelweg hun gegevens doorsturen in access, excel of word formaat en de beheerder van deze site (een particulier initiatief) voegt ze toe aan de database.
[Taal: Nederlands - Engels]
http://www.puntenlijst.eu
 

REALLY SCARY: BIBBEREN!

Een site, gewijd aan alles wat met bibberen en beven te maken heeft in films - films van het horrorgenre dus. Er hoort ook een podcast bij, die je alles vertelt wat er voor nieuws te rapen valt op het gebied van nieuwe horrorfilms. Leuk, voor de liefhebbers.
[Taal: Engels]
http://www.reallyscary.com/casts/rss.xml
http://www.reallyscary.com/
 

HOMERECORDING: 4 JAAR
De website Homerecording.be bestaat nu vier jaar. Daar vinden artiesten die hun eigen muziek opnemen en uitbrengen een thuis. Zij groeien voortdurend in aantal, omdat het zelf opnemen van muziek aan populariteit wint. Enerzijds is de apparatuur om kwaliteitsopnames te maken goedkoper geworden, anderzijds kunnen de artiesten dankzij het internet zelf hun muziek verspreiden.
Maar natuurlijk kan het geen kwaad om met collega's van gedachten te wisselen - en ook dat kan op deze site. De artiesten geven elkaar tips en vinden hier allerlei tips voor software om hun muziek op te nemen en te verbeteren. Een mooi uitgewerkte site, waarbij menig artiest heel veel baat zal hebben.
[Taal: Nederlands]
http://www.homerecording.be
 

HUMORZENDER BLAAST 1 KAARSJE UIT

Verleden jaar werd, niet toevallig op de verjaardag van Vlaamse komiek Urbanus (7 juni) het startsein gegeven voor een internetradio die alleen comedy brengt. Een klik op de "Luister Hier" (en je favoriete mediaplayer) brengt je naar de uitzending. Een leuk initiatief, dat absoluut meer aandacht verdient dan het nu krijgt.
[Taal: Nederlands]
http://www.humorzender.be/
 

WEIRD CONVERTER: HOEVEEL PLUIMPJES IN EEN KOPKUSSEN?
Op deze site kan je allerlei dingen omzetten in bepaalde eenheden - en die eenheden zijn erg origineel gekozen. Een blauwe walvis is bijvoorbeeld 1.750 Tom Cruises; een pasgeboren baby is 1,7 kip. En ga maar door!
[Taal: Engels]
http://www.weirdconverter.com/
 

LUMOSITY: TRAIN JE BRAIN
De laatste tijd wordt er steeds meer de nadruk gelegd op het feit dat je je hersens wakker moet houden, ze moet trainen, net zoals je je lijf moet trainen, wil je in goede conditie blijven. Deze website kan je helpen bij deze training. Een aanrader!
[Taal: Engels]
http://www.lumosity.com/
 

DONDERDAG YOUTUBEDAG: HET HELSINKI KOOR DER KLAGERS
Een koor dat klachten bezingt: we hakken alle bomen om om er wc-papier van te maken en toch is het wc-papier op de wc altijd op. Mensen hebben geen tijd of interesse voor Fair Trade goederen, maar gaan wel op vakantie naar de plaatsen waar ze gemaakt zijn... Erg leuke teksten!
[Taal: Zweeds met Engelse ondertiteling]
http://www.youtube.com/watch?v=ATXV3DzKv68
Opmerkking: lezer F. Vermaete uit Finland heeft ons verbeterd: het gaat niet om Zweeds, maar om Fins.
 

DONDERDAG YOUTUBEDAG: STORYBOARD
YouTube is een uitstekende plek om kleine pareltjes te vinden, gemaakt door studenten in artistieke richtingen zoals de filmmakers van Savannah College of Art & Design, die onder de naam DandyDwarves werken. Een erg mooi filmpje over een romantische taxirit.
http://www.youtube.com/watch?v=l05p_HWLqoI
 

DONDERDAG YOUTUBEDAG: KAARTTRUUKJES
Je leert in deze video's niet hoe de truukjes gebeuren, wel wat het resultaat ervan is - en je gelooft je eigen ogen niet!
http://www.youtube.com/watch?v=Mpr6JOgZp68
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: SNELLE REACTIES (GAME)
Hoe snel ben jij? Klik op de kalmeer-knop telkens je ziet dat een schaap de kudde verlaat, op weg naar de vrijheid. Je moet 5 schapen tegenhouden, maar wanneer je een pijl afvuurt wanneer er geen schaap aan het ontsnappen is, krijg je 3 seconden straftijd.
[Taal: Engels]
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/reaction_version5.swf
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: POOM
Nog een spelletje: na een klik komt er een bal op je af en moet je het deksel van een put zodanig bewegen dat de bal teruggekaatst wordt. Simpel, maar spannend.
[Taal: Engels]
http://www.gotused.com/42/games/poom/
 

VRIJDAG MULTIMEDIA: HESTEKOR
Vier paarden die je kan laten zingen: een paard (of is het een ezel?) aanklikken start of stopt zijn partituur. Snel aan de slag en componeren maar!
[Taal: Engels]
http://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/hestekor.swf
 
 
 


Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.be 
Bij de collega's** ALGEMEEN DAGBLAD
http://www.ad.nl/multi-media/
- Telefoontje: schudden voor gebruik
Het mobieltje wordt steeds vernuftiger. Sony Ericsson kondigde donderdag in Berlijn een..
http://www.ad.nl/multi-media/article1437660.ece
- 'Yahoo schendt mensenrechten'
Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo schendt de mensenrechten met zijn optreden in China.
http://www.ad.nl/multi-media/article1437511.ece
- Mini-pc voor miniprijs
Toshiba had ooit de Libretto, een volwaardige mini-pc voor in de binnenzak. Maar die kostte nog wel een flinke duit. Asus heeft nu twee...
http://www.ad.nl/multi-media/article1429588.ece
 
 

*** DIGITALE REVOLUTIE
http://www.dedigitalerevolutie.tv/
- Zomergadget: Ass Cooler
Last van warme billen tijdens het computeren? Thanko, een Japanse fabrikant van usb-gadgets, heeft de oplossing.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=19639
- Je gadgets gratis oploaden met zonne-energie
Een handige oplader waarmee je vrijwel alle gadgets kunt opladen. En het kost je geen stroom!
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=19637
- Multiplayer gamen met je mp3-speler
Samsung komt met een nieuwe versie van de Yepp T9 mp3-speler. Meest opmerkelijke nieuwe functie is draadloos gamen tegen andere Yeppers.
http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=19634
 
 

*** ELEKTRO.BE
http://www.elektro.be
- Lexmark printers gaan draadloos
Tegenwoordig hebben meer en meer mensen een draadloos thuisnetwerk. Toch zitten ze met hun printer nog vaak vast aan een kabel. Lexmark brengt daar verandering door bijna alle nieuwe printers draadloo
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=2909
- Einde van de gloeilamp tegen 2015
Europese fabrikanten van gloeilampen willen over acht jaar volledig overschakelen op lampen die minder energie verbruiken. Vervangers van de gloeilamp zijn onder meer spaarlampen en halogeenlampen.
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=2921
- Babyfoon van Philips zonder storing met DECT-technologie
Moderne huishoudens gonzen tegenwoordig van de golven. Je hebt draadloze internetverbindingen, draadloze telefoons of nog gsm's. Tussen al die herrie lijkt het moeilijk nog een draadloze babyfoon op t ...
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&verslag=2911
 

*** COMPUTER WORLD
http://www.computerworld.be/
- Citrix vindt de inrichting van WindowsTM werkposten opnieuw uit
Citrix Systems, Inc. wereldleider op gebied van infrastructuren voor de inrichting van toepassingen, kondigde aan dat het de Citrix Desktop ServerTM 1.0 binnenkort op de markt brengt.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=16703&style=34360
- Linspire tekent met Microsoft
Na Novell en Xandros, is het nu de beurt aan Linspire om een akkoord te tekenen met Microsoft. Het voornaamste doel van dit akkoord is de klanten van Linsprie in de toekomst te vrijwaren van elke mogelijke klacht, van Microsoft betreffende haar intellectuele eigendom.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=16700&style=34360
- Clint.be gaat in zee met Paratel regie
Je hebt tijdens de verkiezingen ongetwijfeld wel de affiches opgemerkt waarin Clint.be de bijzittende burger opriep om aan zijn plicht te verzaken.
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=16696&style=34360
 


*** PC WORLD
http://www.pcworld.be
- Wakoopa: je software-profiel te kijk gezet
http://www.pcworld.be/nl/fiches/articles/software/wakoopa-je-software-profiel-te-kijk-gezet.cfm
- Windows draaien op de Mac wordt steeds leuker
http://www.pcworld.be/nl/fiches/articles/mac-news/windows-draaien-op-de-mac-wordt-steeds-leuker.cfm
- ChimeTV: YouTube in een mooi jasje
http://www.pcworld.be/nl/fiches/news/multimedia/chimetv-youtube-in-een-mooi-jasje.cfm
 

*** DIGIMEDIA
http://www.digimedia.be/
- Wat koopt de surfer deze zomer?
Nog een zomers bericht: Vergelijk.be heeft vanuit zijn e-commerce achtergrond eens gekeken waar de Belgische surfers in de aanloop naar de zomervakantie zoal mee bezig zijn op de vergelijkingssite.
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=4449
- Blondines bij Nocus
Het Hasseltse Nocus heeft de online campagnes uitgewerkt voor een aantal nieuwe producten van Schwarzkopf, ondermeer voor (kandidaat-)blondjes en grijzende dertigers.
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=4448
- De blog is een communicatiekanaal, geen advertentiemedium
Laat de champagnekurken knallen! Volgens de Annual Marketing Survey wordt 2007 het jaar van de Direct Marketing. Dat de gilde der Marketeers daarbij podcasting en blogging catapulteert tot de meest beloftevolle ‘buzz words’ voor dit jaar, doet mij echter naar schuimwijn grijpen.
http://www.digimedia.be/detail05nl.asp?Id=4444
 
 

*** COMPUTERTAAL
http://www.computertaal.info
- Magnum 60 jaar (foto's)
Magnum is een fotobureau dat de wereld samenvat in beelden. Je krijgt er 60 voorgeschoteld...
http://www.computertaal.info/modules/news/article.php?storyid=1327
- Free Software Magazine 18
Free Software MAgazine 18 is uit.
http://www.computertaal.info/modules/news/article.php?storyid=1326
- 100 gratis CSS bronnen
Wie websites ontwikkeld, zal ze graag hebben: deze gratis CSS bronnen...
http://www.computertaal.info/modules/news/article.php?storyid=1325
 

*** TWEAKERS NET
http://www.tweakers.net
- China blokkeert toegang tot Flickr
http://tweakers.net/nieuws/48017/China-blokkeert-toegang-tot-Flickr.html
- EU schaft heffing op Taiwanese cd's af
http://tweakers.net/nieuws/48020/EU-schaft-heffing-op-Taiwanese-cds-af.html
- Prijsdalingen harde schijven zetten winstcijfers onder druk
http://pro.tweakers.net/nieuws/47998/Prijsdalingen-harde-schijven-zetten-winstcijfers-onder-druk.html
 
 
 
 


 


Wikipedia


Er is geen speciale Netties-pagina aangemaakt in Wikipedia, maar u kan altijd gaan kijken bij de laatste nieuwe artikels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:NieuwePaginas
of bij de vorige speciale pagina's voor netties:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieS
  
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut50 TIPS VOOR WEBMASTERS:
9. Verzorg de senioren die je website bezoeken door die duidelijker leesbaar te maken en aanklikbaar. Gebruik grote tekst voor hypertekst links en vermijd om uitklapmenu's te gebruiken en elementen die bewegen op de site.
10. Zorg ervoor dat de kleur van de bezochte links anders is dan de niet-bezochte links. Zo kan je bezoeker gemakkelijker beslissen waar hij nu naartoe moet wanneer hij je website bezoekt. Links die niet van kleur veranderen, kunnen voor desoriëntatie zorgen.
Teksten en gebruiksvriendelijkheid
1. Grote brokken tekst op een webpagina schrikken af - de bezoeker vindt het moeilijk om hieruit de informatie te distilleren die hem aanbelangt. Denk eraan: hoe meer je zegt, hoe meer de aandacht van de mensen verflauwt.
2. Een goede, duidelijke stijl is onontbeerlijk; laat je niet leiden door intern vakjargon en "marketing" prietpraat - daar heeft de bezoeker niets aan.
 

50 TIPS VOOR DE WEBMASTER - COPYWRITING EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
3. Schrijf je teksten dusdanig dat ook minder literair ontwikkelde mensen ze kunnen verstaan; vooral sites die mikken op een breed publiek moeten van deze doelgroep een prioriteit maken.
4. Vertel de belangrijkste informatie in de eerste twee paragrafen. Dat is wat de meeste lezers zullen lezen, de rest van het artikel lezen ze meestal enkel diagonaal.
5. Zorg voor een onderverdeling in je teksten met tussentitels. Markeer trefwoorden of belangrijke woorden, maar niet door ze te onderlijnen (dat zou verwarrend werken) doch door ze in het vet te zetten.
6. Gebruik korte koppen met woorden die zoveel mogelijk informatie doorgeven. Dat is vooral erg belangrijk voor wie met rss feeds werkt - duidelijke feeds doen een artikel lezen.
 

50 TIPS VOOR DE WEBMASTER - COPYWRITING EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
7. Gebruik geen te klein lettertype, want daarmee bereik je een groot deel van je publiek NIET - mensen ouder dan 40 hebben vaak al last van hun ogen.
8. Het motto op de website moet uitleggen wat het bedrijf doet en wat het onderscheidt van zijn concurrenten. Het motto van jouw website zou het doel van de site binnen de 10 seconden moeten kunnen uitleggen.
9. Gebruik vertrouwde, veelgebruikte woorden als je wil dat je website gevonden wordt door de zoekmachines. Je kan ook unieke woorden en zinnen maken, maar doorspek ze toch nog altijd met "oude" woorden - want dat zijn de woorden die de internauten opgeven als zoekterm in de zoekmachines.
10. De kop van het artikel moet een betekenis hebben wanneer hij losgekoppeld wordt van de rest van de content. Dat is belangrijk, want online koppen worden soms gewoon in lijsten gezet en ook daar moeten zij duidelijk blijven.
 

50 TIPS VOOR DE WEBMASTER - COPYWRITING EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
11. Zorg ervoor dat het eerste woord van de kop van een artikel een woord is dat belangrijk is voor de informatie, dat helpt bij het aandacht trekken. Bijvoorbeeld de naam van een programma of een bedrijf.
12. Begin de titels op je pagina niet altijd met hetzelfde woord - dat veroorzaakt problemen wanneer de internaut een lijst doorneemt. Zet de gewone termen achteraan de titel en zet ze eventueel tussen haakjes.
13. Gebruik cijfers om getallen weer te teven in plaats van ze voluit te schrijven. 23 in een kop valt beter op dan drieëntwintig.
14. Links in blogs zouden moeten duidelijk maken waarnaar zij leiden. Dat kan door het gebruik van de juiste ankertekst, of de woorden die dit anker omringen.
 

50 TIPS VOOR DE WEBMASTER: CONTENT INFRASTRUCTUUR EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
1. Als je een lijst links hebt in je zijbalk, moet je ook een uitleg voorzien die vertelt waarom je die aanbeveelt.
2. Elementen die dienen ter navigatie en als interface voor de gebruiker moeten simpel zijn, zodat de bezoeker gemakkelijk zijn weg kan vinden.
3. Online content moet kort zijn en bij voorkeur lijsten bevatten met trefwoorden in het vet. Dit zorgt ervoor dat de gehaaste lezer je tekst diagonaal kan lezen.
4. Zorg voor een editoriaal en leid je bezoekers naar specifieke sites, bijvoorbeeld de topverhalen bij CNN of bij een blog.
 
 

Voor deze rubriek danken wij
Jack Nooijens (mirror website)  http://www.digiweetjes.nl.tt/
Gerard Schaefers (Sjeef): http://www.sjeef.eu/Nederlands/projecten.html
voor hun hulp nu of in het verleden.
  
Van alles halen, (bijna) niets betalen...


OCEAN'S THIRTEEN - WALLPAPER
Windows - 3,2 MB - freeware
Zes verschillende wallpapers rond het thema van de populaire film, die je in verschillende grootten kan downloaden.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_auswahl_27219235.html?t=1181509567&v=3600&s=6d1b7d86701379db61e356f460de1675
 

ALBUMPLAYER: SIMPEL MUZIEK AFSPELEN
Windows / 9.8 MB / shareware
Een mediaplayer voor wie zijn muziek van cd's en zelfs vinyl op de eigen computer wil archiveren. De muziek wordt met bijhorende covers op je computer gezet. Erg interessant: als je de muziekbestanden op je computer van plaats verandert, dan zal de software de nieuwe plaats onthouden.
http://www.albumplayer.com/
 

WALLACE & GROMIT
Win95/98/2000/ME/XP - freeware
Voor de fans van deze tekenfilmfiguurtjes, is er dit desktop thema, met een mooi behangpapiertje en aparte icoontjes en cursors. De screensaver bevat een diashow met leuke foto's van Wallace en Gromit.
http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,64357/description.html?tk=nl_hsxdwn
 

SOLWAY'S INTERNET TV AND RADIO PLAYER
Een gratis tool waarmee je internet radio- en tv uitzendingen kan bekijken en beluisteren. Klik op de naam van een station en de tv/radio begint te spelen; je moet dus niet langer eerst naar de pagina van die radio/tv surfen. Het progje bevat al meteen een hele lijst radiostations van over de hele wereld.
http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,64967/description.html?tk=nl_hsxdwn
 

WINDOWS MOBILE DEVICE CENTER
Windows Vista - 12,1 MB - freeware
Deze tool is erg handig om je Windows Mobile pda of mobieltje te synchroniseren met je Vista computer. Het progje is afkomstig van Microsoft zelf. Je moet wel Windows Mobile 2003 of later op je mobieltje hebben staan.
http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
 

FLASHGOT: SNELLER DOWNLOADEN
Extensie voor de downloadmanager van Firefox - 239,4 k - freeware
Dit progje moet je helpen bij het downloaden, zowel van individuele bestanden als massa-downloads. Je kan het ook gebruiken om volledige websites te downloaden op je harde schijf, inbegrepen afbeeldingen, teksten en andere data.
http://www.flashgot.net/
 

JETAUDIO BASIC
Win98/ME/2000/XP/Vista - 22,15 MB - freeware
Een multimedia player die zowel beeld als klank kan afspelen, cd’s branden,  opnemen, omzetten naar andere bestandsformaten, enz. Je kan zelfs een eigen internetuitzending maken met JetCast dat in deze software zit en analoge audio opnemen en naar verschillende formaten omzetten. Bevat ook verschillende geluidseffecten zoals reverb, x-bass, enz.
http://www.cowonamerica.com/
 

SCREEN GRAB PRO
Win95/98/ME/XP/Vista - 1,18 MB - freeware
Een tool om schermafdrukken te maken - van het gehele scherm of stukken ervan. Het heeft een timer en kopieert de schermafdruk als een Bitmap naar je favoriete beeldbewerker, waar je de afbeelding kan opslaan in JPEG.
http://www.traction-software.co.uk/screengrabpro/index.html
 

VRIJDAG MACDAG: PARALLELS DESKTOP
Mac OS X 10 - 78,3 MB - shareware $79,99
Met deze software kan je Windows, Linux of een ander besturingssysteem draaien op je Mac OS X. Deze nieuwe versie ontdekt meteen wat voor type bestand je opent en schakelt dan automatisch over naar het juiste OS.
http://www.download.com/Parallels-Desktop/3000-2274_4-10696650.html?tag=nl.e414
 

VRIJDAG MACDAG: PAX GALAXIA
Mac OS X 10.2 - 3,69 MB - freeware
Een moderne versie van het aloude Risk, waarbij je legers moet verzamelen om zo landen te veroveren. Leuk!
http://www.download.com/3000-2299_4-10697485.html?tag=nl.e414
 
 

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....Naar aanleiding van het artikel over online activisme, ontvingen wij deze reactie van lezer Joost:
<<<
Moedig, knap en objectief dat jullie op een internaut-e-zine ook de linken durft leggen naar de gevaren van dit medium, en meer specifiek naar groepen die dit medium gebruiken om vijandbeelden te creëren. Om veel andere redenen, maar ook daarom, vind ik dat de nieuwsbrief Netties zijn gelijke niet kent in Vlaanderen.
Joost
>>>
Kijk, dat doet nu plezier aan de reactie. Het is immers onze betrachting om niet alleen het technische aspect van computers en internet te belichten, maar ook de culturele, sociale en politieke kant ervan. En wij zijn blij dat onze lezers dat appreciëren...
 
 
  
 
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinator:
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu 
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier 
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart 
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe 
Marijke Pante, 
Marianne Steijlen 
Reinhilde Remaut 
Ludo Cattoor 
Evert Poppen 
Philip Lafeber 
Julien Van den Borre, 
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover) 
Jeffrey Drooghenbroodt
Ben Depré
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Wim Wylin
Hilde Van Gool
- "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
- Te allen tijde kunt u het abonnement ook weer stopzetten, eveneens via de site of per e-mail.
- Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
- "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
- Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
- "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
- "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
- De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer.  Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.

Voor alle duidelijkheid even op rij onze regels voor de bescherming van uw privacy:
- Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
- Uw adres wordt ook niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
- NeTTies zal u nooit reclameboodschappen van derden doorsturen in een aparte mail.
- In onze nieuwsbrief zal wel van tijd tot tijd een advertentie opgenomen worden, in het kader van sponsoring.
Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 14 januari 2004Webhosting, cms, verzending: Webdynamics
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans
Logistiek: Paul Liekens


  "NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn 

 De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste. 

 

 


Afsluiter
Kunst verdedigt het individu tegen de gemeenschap,
moraal de gemeenschap tegen het individu.
[Ernst Hohenemser]