Verschijnt iedere zaterdag
Aantal abonnees: 4.773 (4.149 wekelijks,
624 dagelijkse editie)
Deadline van volgende editie: 8/12/2005 om 16u
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
Wikipedia
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 9
nummer 427 van 3/12/2005

Gegroet lezers,

Bij het opstellen van dit nummer is ons iets opgevallen. Namelijk dat wij eind deze maand onze 10e jaargang ingaan! Het eerste nummer verscheen immers op 21.12.1996. Dat is dus al een heel respectabele leeftijd die "Netties" ondertussen bereikt heeft.

Mogen wij zeggen dat er heel weinig non-profit initiatieven zijn die het zo lang volgehouden hebben als wij? Dat kon natuurlijk enkel door de trouwe inzet van onze vele medewerkers, en uw geduldig oor. Wij hopen het nog lang te kunnen volhouden, en u, gewaardeerde lezer, nog lang te mogen rekenen tot ons lezerspubliek.

Dit gezegd zijnde: weeral een dik nummer vol nieuwtjes en tips. Wij vragen uw extra aandacht voor onze rubriek Tips & Trucs, waarin wij u tips geven om gratis én legale muziek te vinden op het internet. U kent ons, als het even kan dan houden wij het liefst netjes, en wij hopen u met deze tips ook op het rechte pad te houden. Niet langer gedraald dus, meteen door naar het leesvoer!

Bij leven en welzijn tot volgende week,

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://xodis2.lvb.net/rssfeeds/netties.php
(met dank aan Luc van Braekel)

Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereiken via de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.


* Muziekindustrie "hijackt" de nieuwe Europese wetten tot bewaren van gegevens
Europa wil er een directieve doorkrijgen waarbij de providers verplicht worden om een aantal jaren (hoeveel is nog niet gekend) de inloggegevens van hun abonnees bij te houden. Die zouden dan gebruikt kunnen worden bij een crimineel onderzoek bijvoorbeeld.
Maar de muziekindustrie ziet die nieuwe directieve als het ideale middel om ook haar jacht op piraten kracht bij te zetten. Er werd een speciale groep gevormd, de CMBA of Creative and Media Business Alliance, waaraan o.a. Sony BMG, Disney, EMI, IFPI, MPA en Universal Music International deelnemen. Zij gaan nu lobbyen bij de EU om de directieve over databescherming om te buigen, zodat die ook gebruikt kan worden om achter piraten te gaan.
En natuurlijk werd dit plan op heel wat boe-geroep onthaald. Suw Charman, oprichtster van de Open Rights Group, zegt in The Register: "De industrie tracht deze wetgeving te perverteren, om zo steun te geven aan een falend bedrijfsmodel, en baseert zich daarbij op niets anders dan speculatie [dat downloaden slecht is voor de muziekindustrie]"
Met andere woorden: de muziekindustrie geeft haar voornemen om de gebruikers te volgen niet op. Als alle energie die daarin gestoken werd, nu eens gebruikt werd om goede muziek te maken, en de prijs van de ceedeetjes te laten dalen....
http://www.theregister.co.uk/2005/11/25/data_retention/

* Microsoft tast in eigen zak met Xbox 360
Om een markt voor je product te winnen, moet je soms ver gaan. Zelfs in eigen vlees snijden. Dat is althans wat Microsoft denkt. Want volgens sommige bronnen zou de nieuwe Xbox 360 die onlangs uitgebracht werd, veel meer kosten dan de verkoopprijs. Aan materialen alleen, zo rekende analysebedrijf iSuppli, zou het toestel 525 dollar kosten, en het kost in de winkel 399 $. Komen daar natuurlijk nog de productiekosten bij.
Nu is dat niet zo uitzonderlijk dat een fabrikant een toestel verkoopt met verlies. Vaak wordt gehoopt op de verkoop van software en licentierechten, die dan het verlies ruimschoots goed zou maken. En natuurlijk zorgt een goedkope prijs ervoor dat het toestel sneller ingeburgerd raakt bij de goegemeente.
Tussen haakjes: er is in elk geval één bedrijf dat nu al winst maakt - en dat is IBM. Dat verkoopt namelijk de chips die zowel in de Nintendo Revolution, de PlayStation 3 van Sony, en de Xbox 360 gebruikt worden.
http://www.betanews.com/article/Microsoft_Seeing_Red_With_Xbox_360/1132772634

* Nieuw open source magazine versrpeid via BitTorrent
Het bedrijf Spliced Networks brengt een on line magazine uit, dat draait rond open sorce oplossingen voor bedrijfsnetwerken. Het magazine, dat de naam 03 draagt, zal on line en in PDF formaat verkrijgbaar zijn, en een pilootnummer vindt u hier (1).
In dat nummer wordt bekeken hoe de kosten voor een voice infrastructuur verminderd kunnen worden met open source telefoonsoluties, en zijn er artikels over de ondersteuning van multilayer switching in Linux, een inleiding tot detectiesystemen van het open source systeem, en Google hacks.
Spul dus voor echte techneuten. Maar wij vermelden het toch, en wel om twee redenen. Ten eerste: 03 wordt verdeeld via het BitTorrent systeem, en dat is dus weeral de zoveelste legale toepassing voor deze P2P ruilsoftware. En ten tweede: het magazine trekt lange vingers naar de uitgeversindustrie, want het werd volledig gemaakt met open source tools: GIMP, Scribus, OpenOffice.
http://www.o3magazine.com/current.html
http://www.vnunet.com/vnunet/news/2146681/open-source-magazine-launches

* Kazaa neemt filter in gebruik
Maandag werd er koortsachtig gewerkt bij Kazaa. De reden? De rechtbank had een bevelschrift uitgevaardigd waarin Kazaa verplicht werd om filters te installeren, die auteursrechterlijk beschermd materiaal van het netwerk zou weren, en die zouden werken op basis van trefwoorden zoals de naam van een artiest. En dat tegen 5 december, zoniet zou er een Zwarte Piet komen...
Het bevelschrift is onderdeel van een proces dat al langer duurt, en dat nog niet gedaan is. De rechter vond dat het bedrijf Sherman, eigenaar van Kazaa, weinig of niets deed om het ruilen van illegaal gekopieerd materiaal via het P2P netwerk tegen te gaan, en veroordeelde Sherman tot het plaatsen van de filters. Komt Sherman tegemoet aan de eis van de rechter, dan mag het als beloning in beroep gaan tegen het oorspronkelijke vonnis volgend jaar in februari. En slaagt Sherman er niet in om die filter te installeren, dan gaat de boel onherroepelijk dicht.
http://www.betanews.com/article/Kazaa_Working_to_Filter_Music_Files/1133195061

* EU-sites krijgen onvoldoende voor toegankelijkheid
Een studie in opdracht van het Britse voorzitterschap van de EU heeft aangetoond dat 70% van de openbare sites van de Europese overheid niet conform zijn aan de regels, op gelegd door het W3C, het organisme dat de standaards bepaalt op het internet. Een slechte ergonomie en fouten in het concept zorgen ervoor dat zij jammer genoeg niet toegankelijk zijn voor mensen met een handcap.
De overgrote meerderheid van deze sites moet nog een lange weg afleggen vooraleer zij echt toegankelijk zijn, vooral voor mensen met een visuele, auditieve of motorische handicap. de cijfers zijn echt onthutsend: slechts 3% van de sites beantwoordt volledig aan de toegankelijkheidscriteria van het World Wide Web consortium W3C, 10% is gedeeltelijk conform, en 17% zit net onder de grens. De overige 70% is volledig non-conform.
Het rapport beklemtoont nogmaals het belang van het uittesten van een pagina met gehandicapte internauten, om zo zeker te zijn dat er geen problemen zijn die een niet-gehandicapte niet meteen ziet. In ons land bestaat er het Blindsurfer-label, dat toegekend wordt aan sites die toegankelijk zijn voor mensen met een visuele handicap. Webmasters kunnen aan de deelnemers van het project vragen om, tegen betaling, een audit te maken van hun site.
Erg belangrijk is bijvoorbeeld dat een site volledig doorlopen kan worden met behulp van het klavier, dat een muis daarvoor niet nodig is dus. Het gebruik van frames is uit den boze, in plaats daarvan worden CSS stylesheets aangeraden. En nog altijd zijn er webmasters die vergeten een "alt" tag mee te geven aan een afbeelding, erg belangrijk voor blinden die met spraakherkenning werken.
http://www.blindsurfer.be/bsi008N.htm
http://fr.news.yahoo.com/28112005/7/accessibilite-des-sites-web-bonnet-d-ane-pour-les-services.html

* WebMail in een nieuw kleedje
Verschillende aanbieders van webmail hebben hun on line dienst in een nieuw kleedje gestoken, zodat u nog meer plezier hebt van deze handige dienst. Het opvallende aan deze renovaties is dat zij allen gebaseerd zijn op de Ajax technologie, waarover wij het in het verleden al hadden. Ajax staat voor Asynchronous JavaScript and XML, en heeft als voornaamste kenmerk dat alle informatie op voorhand ingeladen kan worden en op elk moment geüpdate kan worden. Bijvoorbeeld hier bij de webmail: wanneer u een mail opent, zal u die meteen zien, zonder dat u eerst moet wachten tot zij gedwonload wordt. En wanneer u een boodschap wist, zal het lijstje met overige mails meteen aangepast op uw scherm verschijnen, terwijl het commando om te wissen nog in de achtergrond verwerkt wordt.
Bij PC World testte de redacteur van dienst de gerenoveerde webmail van Yahoo, Microsoft Live, en nieuwkomer Zimbra.
Wij raden u aan de volledige bespreking zelf door te nemen; wij halen slechts enkele punten aan. Bij Yahoo bijvoorbeeld kan u voortaan met de Ctrl en Shift-toets verschillende mails tegelijkertijd selecteren; het uiterlijk lijkt sterk op Outlook Express of Thunderbird (Mozilla) dankzij de drie paneeltjes. Bij Live Mail van Microsoft kan u voortaan boodschappen aanklikken en verslepen, rechts klikken om te printen, door te sturen of beantwoorden zonder eerst de boodschap te moeten lezen. Ook hier een uiterlijk met 3 kolommen à la Outlook. En tot slot is er Zimbra; die staat niet open voor de gewone internauten, maar zou in de toekomst door breedbandproviders gebruikt worden als interface voor webmail voor hun abonnees.
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,123616,tk,wb112805x,00.asp

* Le nouveau Firefox 1.5 est arrivé!
Het is zover: er is een belangrijke nieuwe update uit van de Firefox browser. Die heeft zich ondertussen een warm plekje veroverd in ons hartje, en wij zijn ervan overtuigd dat vele internauten onze mening delen.
Benieuwd dus wat de nieuwe versie brengt. Als belangrijkste nieuwigheid: de Gecko 1.8 rendering engine, de motor onder de kap van de browser. Die zorgt voor een snellere surftocht, en tegelijkertijd werden er heel wat probleempjes opgelost, en verbeteringen aangebracht. Dat zal u slechts stilaan merken. Opvallender echter is de mogelijkheid om tabblaadjes te herschikken door ze aan te klikken en te verslepen. Het aanklikken van de back en forward knoppen zal sneller resultaat opbrengen, het wordt gemakkelijker om persoonlijke data te wissen en popups te blokkeren, en er worden nu ook meer webstandaards ondersteund: SVG, CSS2 en CSS3, JavaScript 1.6.
Firefox is beschikbaar voor WIndows, Mac OS X, en Linux. (u vindt hieronder een link naar de versie voor Linux, voor de andere versies verwijzen wij naar het artikel bij BetaNews)
http://fileforum.betanews.com/detail/Mozilla_Firefox_for_Windows/1032985422/1
http://www.betanews.com/article/Firefox_15_Final_Released/1133289854

* P2P ruildienst via GMail
De internauten zijn erg creatief, en P2P gebruikers wel het meeste. Dat mag blijken uit het feit dat zij nu weer een mooie manier gevonden hebben om gebruik te maken van de 2 giga opslagruimte krijgen bij GMail van Goole. Want zeg nu zelf: wie heeft er 2 giga nodig?
Die ruimte dus maar snel aangewend, en waarmee kan dat beter dan met een P2P dienst? Dat is in elk geval wat een NEderlandse student bedacht, ene Robbie Groenewoudt, en hij kwam op de proppen met een systeem waarbij een index van bestanden gecreŽerd wordt waar andere gebruikers toegang tot hebben. Hij noemde zijn systeem G2G Exchange.
Het heeft wel enkele nadelen hoor. Zo moet u de informatie over uw GMail account doorgeven aan anderen, maar met een beetje handigheid zorgt u ervoor dat het systeem enkel bepaalde mails indexeert, met bepaalde labels. En beter nog: creŽer een speciale GMail account enkel en alleen voor dit doeleinde.
Of Google dit systeem lang zal dulden, is natuurlijk nog de vraag.
http://dutchmega.nl/G2G/
http://gmail.google.com/
http://www.betanews.com/article/Service_Offers_File_Sharing_Over_Gmail/1133212894

* Nog altijd dispuut rondom macht ICANN
Zoals u weet, werd onlangs op de wereldtop in Tunis gepraat over wie nu eigenlijk het internet mag "besturen" - met andere woorden: wie bepaalt de toekenning van domeinnamen. Tot hiertoe was dat ICANN, maar vanuit verschillende hoeken wordt dit organisme te Amerikaanse gestoeld genoemd, en werd er aangedrongen op een meer open, internationaler bestuur. In Tunis werd er slechts een kleine toegeving gedaan aan die eis: er werd overeengekomen dat er een internationale organisatie zal komen, die een "eventuele" overgang zou bespreken. Praatjes voor de vaak eigenlijk, maar kom.
Maar wat er ook beslist werd, en waaraan iets minder ruchtbaarheid gegeven werd, is het feit dat het bedrijf VeriSing tot 2012de controle behoudt over de top-level domeinnamenm .com en .net. En dat ging sommigen wel te ver. De organisatie World Association of Domain Name Developers heeft een proces ingespannen, omdat het deze beslissing een inbreuk noemt op de antitrustwetten, omdat het VeriSign een monopolie geeft over de .com en .net domeinnamen. En mogen wij u er even aan herinneren dat deze organisatie geen ongelijk heeft met wantrouwend te staan tegenover VeriSign. Het bedrijf heeft immers de macht om te doen wat het wil met alle domeinen in de .net en .com top-levels. En heeft die macht, tot woede van de hele internetgemeenschap, in het verleden al eens misbruikt, met de SiteFinder. Daarbij werden alle internauten, die een foutief, niet bestaand interent adres intikten eindigend op .com of .net, opgepikt door VeriSign en doorgestuurd naar een pagina met advertenties. Onder druk van het protest zette VeriSign uiteindelijk de SiteFinder stop, maar het had achteraf nog het lef om ICANN te vervolgen omdat het SiteFinder moest stilleggen.
U ziet het: echt mooi gaat het er niet altijd toe in dat wereldje.
http://www.betanews.com/article/ICANNVeriSign_Settlement_Challenged/1133277134

* WIndows OneCare Beta van start
De traditionele antivirusbedrijven zullen het gebeuren wel met argusogen volgen. Want Microsoft heeft de deuren geopend van haar Windows OneCare Live dienst (momenteel nog in bèta), een dienst waar u bescherming kan krijgen voor uw pc en een onderhoudsbeurt. U krijgt er o.a. een antivirus en een firewall, samen met een tune-up en een backup. Al wie een systeem heeft met Windows XP SP2 aan bord kan zich registreren om de beta gratis te downloaden.
U moet een soort test ondergaan, en daarna krijgt u groe, geel of rood licht. Groen betekent uiteraard dat uw computer goed beschermd is; OneCare heeft niets ontdekt dat verbeterd moet worden. Geel betekent dat er een actie ondernomen moet worden, en rood betekent dat uw computer in gevaar is.
Sinds kort kan u bij OneCare ook een backup maken naar een externe drive, de bestanden die via MSN Messenger binnenkomen doorscannen, en on-demand virusopsporing uitvoeren.
Dat antivirusbedrijven zoals Symantec, McAfee en Trend Micros niet gelukkig zijn met deze nieuwe dienst, dat moet u zich niet afvragen. Want de software van Microsoft is, toevallig of niet, niet compatibel met de producten van deze bedrijven, waardoor die eerst verwijderd moet worden. Of deze antivirusbedrijven het daarbij zullen laten zitten, of dat zij actie zullen ondernemen tegen deze toch wel opdringerige vorm van concurrentie, is nog de vraag.
http://www.betanews.com/article/Windows_OneCare_Beta_Goes_Live/1133366007

* Microsoft gaat met Fremont concurrentie aan met Google Base
Nog Microsoft nieuws. U kon namelijk een tiental dagen geleden lezen hoe Google uitpakte met haar "Google Base", een tamelijk mysterieuze dienst waar u meldingen en zoekertjes over alle mogelijke onderwerpen kwijt kan - van kleine advertenties, tot recepten, tot jobaanbiedingen, zelfs tot hele gegevensbanken, zo heeft Google zelf aangekondigd.
En natuurlijk moest daar een antwoord van Microsoft op komen: een eigen on line marktplaats. Die kreeg de codenaam Fremont mee, maar die naam zou later mogelijk nog veranderen. De dienst staat momenteel onder fremont.live.com (dus onder het LIVE dienstenpakket van Microsoft), maar is enkel beschikbaar voor de eigen personeelsleden van Microsoft, zodat u helaas geen stiekeme blik kan gaan werpen op de dienst. Nog even geduld dus.
Het is trouwens nog altijd de vraag of Google Base en Microsoft Fremont hier ten lande succes zullen hebben. Diensten zoals Koopjeskrant, Hebbes.be en co zijn nu eenmaal helemaal afgestemd op de Belgische/Vlaamse markt, als u moet kiezen tussen deze eigen vertrouwde diensten, en het wereldwijde aanbod van Google of Microsoft, dan is de keuze snel gemaakt, niet?
http://www.betanews.com/article/Microsoft_Fremont_to_Rival_Google_Base/1133310168

* Yahoo voegt RSS feeds toe aan webmail
In het internetwereldje lijkt het echt eraan toe te gaan als in een kleuterklas: iemand heeft iets nieuws, en terstond schreeuwen alle kleutertjes: ik wil dat ook hebben!
Google brengt Google Base uit, en prompt is daar Microsoft met Fremont. En Google heeft onlangs een aparte Web RSS reader uitgebracht, en nu is daar Yahoo, die een uitbreiding brengt van haar webmail, en er ook RSS feeds aan toevoegt.
Volledige posts van de RSS verschijnen als e-mail boodschap, en kunnen doorverzonden worden, geprint of opgeslagen om later te bekijken. Er is een knop "All Feeds", waarbij een lijst verschijnt met alle updateds van de feeds, in chronologische volgorde. De feeds kunnen bovendien gesynchroniseerd worden met de My Yahoo! of manueel toegevoegd worden.
Yahoo brengt nog een nieuwigheid uit rond RSS-feeds, zij het in bètafase: Yahoo! Alerts. Daarbij wordt u gewaarschuwd als er een update verschenen is van een RSS feed. Die waarschuwingen kunnen verstuurd worden per sms (in de VS), per e-mail of Yahoo Messenger.
http://alerts.yahoo.com/
http://mail.yahoo.com/
http://www.betanews.com/article/Yahoo_Adds_RSS_Feeds_into_Web_Mail/1133369844

* Adware bedrijf vervolgt ZoneLabs
Antivirus en anti-adware bedrijven hebben het ook niet voor de wind. Zij moeten voortdurend bedacht zijn op nieuwe adware en spyware, methodes zien te vinden om die te herkennen, te onderscheppen, en te verwijderen.
En bovendien is het ook niet altijd simpel om te zeggen: dit is nou spyware of adware. Heel wat bedrijven betwisten immers dat hun product spyware zou zijn (hoe zou u zelf zijn!) en beroepen zich bijvoorbeeld op de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker om die software te installeren.
De grens tussen wat legitiem is en wat niet, is haarfijn, en vaak is het onderscheid erg moeilijk te bepalen. Dat wordt nogmaals bewezen door een artikel dat deze week te lezen was bij BetaNews. Een bdrijf, 180 Solutions, dat een software uitbrengt met de naam Zango, vindt dat ZoneLabs, bekend van zijn firewall en antispyware, onterecht haar software bestempelt als een keylogger. ZoneLabs adviseert de gebruiker om die keylogger van de pc te verwijderen, en natuurlijk vindt 180 Solutions dat niet fijn.
Er bestaat wel een Anti-Spyware Coalition, die tracht richtlijnen vast te leggen over wat nu wel en niet mag, maar er is nog altijd geen duidelijke definitie vastgelegd.
Leest u meer over dit geval bij BetaNews (1) en leest u misschien toch ook even over de niet altijd zo fijne praktijken van 180 SOlutions op het tweede adres (2).
http://www.betanews.com/article/Adware_Company_Sues_Zone_Labs/1133459702
http://www.spywarewarrior.com/elh/180-summ.htm

* Kerio Personal Firewall gered
Een firewall is tegenwoordig onontbeerlijk, vooral als u een breedband internetverbinding heeft. En wellicht bent u een van de vele, vele internauten die gebruik maken van een gratis firewall. De meest bekende zijn die van ZoneLabs, en ook die van Kerio. Die laatste is eerder voor de meer technisch onderlegde internaut, omdat u hem fijner kan afstellen.
Helaas, zoals het zo vaak gebeurt met producten die gratis aan de internaut geleverd worden, zou het product einde dit jaar stopgezet worden. Met "gratis" valt nu eenmaal niet veel geld te verdienen, en het bedrijf dat de firewall maakte, Kerio, wou zich eindelijk eens op iets lucratiever gooien.
Gelukkig is er redding: het bedrijf Sunbelt Software, dat ook andere beveiligingsprogramma's uitbrengt, heeft de Kerio Personall Firewall overgekocht. Alle bestaande klanten zullen in de toekomst verdere ondersteuning krijgen. Er blijft nog altijd een (beperkte) gratis versie van de firewall bestaan, en er komt een uitgebreider pakket dat tegen betaling gedownload kan worden.
http://www.betanews.com/article/Sunbelt_Saves_Kerio_Personal_Firewall/1133468323

* MP3tunes brengt on line muziekkastje terug uit
Jaren terug kon u bij MP3.com beschikken over een virtueel opberghokje. Daar stopte u al uw muziek in, en dan kon u die oproepen van eender welke computer. Dat idee werd, onder druk van de platenmaatschappijen, afgevoerd. Maar de oprichter van MP3. com, Michael Robertson, haalt het idee terug onder het stof vandaan. Met zijn nieuwe bedrijfje, MP3tunes, brengt hij Oboe uit, een on line muziek-kastje waar u muziek kan synchroniseren en streamen. U kan alle muziek in dat kastjes stoppen, en vanop verschillende computers oproepen en beluisteren.
Momenteel zijn er twee verschillende abonnementen beschikbaar: eentje dat 39,95 USdollar kost per jaar, en waarbij u muziek kan streamen aan 192 kbps. En een tweede, gratis, maar dan met een streamsnelheid van 56 kbps. Er zijn plug-ins voor Firefox en iTunes, zodat de muziek die in uw Oboe kastje zit ook in de iTunes bibliotheek verschijnt, en in beide richtingen gesynchroniseerd kan worden. Een interessant initiatief. Benieuwd wat de reactie is van de platenindustrie!
http://www.mp3tunes.com/locker/
http://www.betanews.com/article/MP3tunes_Debuts_Online_Music_Storage/1133374390

Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


* Philips brengt MP3-Player uit met Touchpad
Philips heeft drie nieuwe MP3 toestelletjes, die toch wel ferm onze ogen uitsteken. Het zijn toestellen in de GoGear Jukebox reeks, en zij bevatten een harde schijf, kunnen bestanden in MP3 en WMA formaat opslan, naast foto's die ook op het kleurenscherm bekeken kunnen worden.
Bijzonder aan de toestelletjes is dat zij bediend worden met een touchpad, wat het navigeren doorheen de menu's vergemakkelijkt. U kan de songs klasseren op album, genre, kunstenaar, en u kan speellijstjes maken.
Foto's kunnen bekeken worden in full screen, of thumbmail modus. En u kan ze een voor een bekijken, of in een automatische diashow met muziek. Prijzen voor die lekkere dingen? Een GoGear ukebox met 30 giga harde schijf kost 350 euro, 6 giga harde schijf kost 250 euro, en 4 giga kost 230 euro.
http://www.chip.de/news/c1_news_17611517.html

* Holografische dvd met 1,6 terabytes
Gedaan met HD DVD en Blu-Ray. Het bedrijf InPhase Technologies en Hitachi Maxell zijn momenteel naarstig aan het werk aan een computerschijf die ongeveer zo groot is als een dvd, maar die tot zestig keer zoveel data kan bevatten. De schrijf en compatibele drives zouden tegen eind volgend jaar op de markt moeten zijn.
De nieuwe schijven maken gebruik van een technologie die bekend staat als holografisch geheugen. Data worden opgeslagen op een soort kristal, dat lichtgevoelig is. Het is geen simpele uitleg, en de techneuten verwijzen wij dan ook graag naar dit artikel bij BetaNews voor een correcte beschrijving van het procédé om de data te lezen en schrijven.
Het eindresultaat is in elk geval dat één enkele schijf tot 1,6 terabyte data kan bevatten, die aan 160 MB per seconde gelezen kan worden. Oftewel 340 keer de capaciteit, en 20 keer de datasnelheid van traditionele dvd's, en meer dan dubbel zo snel als de datasnelheid van Blu-ray en HD DVD.
Duizelingwekkend, dat zal u moeten toegeven!
http://www.betanews.com/article/Holographic_DVD_to_Hold_16_Terabytes/1133197797

* Tot nu toe grootste soepele LCD komt van Samsung
Verleden week bracht Samsung Electronics een soepel LCD scherm uit dat 7 inches (17,5 cm) diagonaal groot is, en bovendien soepel is. Dat is mogelijk, omdat het scherm op dit punt verschilt van gewone LCD schermen zoals gebruikt in bijvoorbeeld tv's en notebooks: in plaats van glas substraten, bevat het scherm een onderlaag van soepele plastiek, waardoor het kan plooien. De plastiek zal niet breken bij het plooien, zo belooft Samsung.
Het is één van de vele technologieŽn die met elkaar wedijveren om de standaard te worden voor digitale boeken. In dit artikel bij CNet leest u o.a; over de concurrenten, zoals E Ink en OLED's. Wie het uiteindelijk zal halen, zullen we over enkele jaren weten. Ondertussen lezen wij gewoon ons boekje, in ons hoekje, van papier.
http://news.com.com/Samsung+unveils+largest+flexible+LCD/2100-11395-5973745.html?part=dtx&tag=ntop&tag=nl.e433

* Nieuwe firmware voor PlayStation Portable
De PlayStation Portable had al enkele mooie troeven, maar nu wordt hij nog interessanter, dankzij een update aan de firmware (noem het het besturingssysteem) van het toestel. Sony voegt immers RSS ondersteuning toe, en u kan er ook Windows Media Audio bestanden mee beluisteren
De RSS ondersteuning zit onder een knop die nu ook in het netwerkmenu van de PSP staat, naast de internet browser en de LocationFree Player icoontjes. U kan een RSS feed toevoegen wanneer u een website bezoekt. Ook podcasts worden ondersteund.
De knop voor het afspelen van WMA bestanden vindt u onder het muziekmenu van de PSP; sommige soorten bestanden, zoals WMA9 Professional, WMA9 Lossles en auteursrechterlijk beschermde bestanden zoals de songs die u via commerciŽle download diensten binnenhaalt., worden echter niet ondersteund.
De update van de firmware kan op onderstaand adres gehaald worden. En schiet ons niet dood als die update enkel voor gebruikers in de VS bestemd is - wij hebben geen PSP om het uit te testen!
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,123716,00.asp#
http://www.us.playstation.com/PSP.aspx?id=softwareupdate

* Nieuwe printer van Canon drukt ook tv-beelden af
Canon heeft aangekondigd dat haar neiuwe printer, die in de herfst 2006 op de markt zal komen, ook beelden van de digitale tv zal kunnen printen. De printer zou zowel met LCD-tv's als met plasmaschermen compatibel zijn, en zou rond de 360 euro kosten.
Maar waarom zou u in godsnaam beelden van uw tv willen drukken? De kop van Sergio, de dametjes uit Desperate Housewives? Canon meent dat een markt weggelegd is voor het printen van weerkaarten, beurskoersen, de kaart van de pizzeria om de hoek. Of daar nu echt een markt voor is, daar zetten wij toch grote vraagtekens achter.
http://www.chip.de/news/c1_news_17622585.html


Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.beVoor elk wat wils
Nieuws in een notedop


[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Google voegt virusprotectie toe aan Gmail
http://tweakers.net/nieuws/40149

*** Firefox 1.5 breekt downloadrecord voorganger
http://news.zdnet.co.uk/software/applications/0,39020384,39239303,00.htm
http://www.techzine.nl/nieuws/8404

*** Microsoft overweegt versnelde distributie van patch
http://tweakers.net/nieuws/40159
http://www.eweek.com/article2/0,1895,1894820,00.asp

*** Nieuw soort cd's met beveiliging tegen krassen
http://www.cd-raiser.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1372

*** DirectX 10 niet compatibel met DirectX 9, 8,...
http://www.cd-raiser.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1371

*** Computergebruikers raken verslaafd aan e-mail
http://www.cd-raiser.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1370

*** Op naar de 100 mijoen downloads op de Europese iTunes Music Stores; wie het 100 miljoenste nummer downloadt, valt in de prijzen!
http://www.apple.com/benl/itunes/100millionpromo/

*** Computerwinkels lanceren Computerwinkels.nl, een portaalsite van en voor de Nederlandse computerwinkelbranche, die de weg wijst naar de vakspecialist.
http://www.channelweb.nl/nieuws.jsp?id=994978&WT.mc_id=nb


Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet
* Flying Tom - Dragon Wing
[Delta Blues] Eerst een woordje uitleg over Delta Blues. Het is misschien een van de meest bekende stijlen van acoustische country blues. De muziek is afkomstig uit de Mississippi Delta, in de twintiger jaren, en zendt nog altijd invloedgolven over de hele wereld. Rock&Roll artiesten zoals Rolling Stones en Cream werden zwaar beïnvloed door de ritmische stijl van Delta Blues.
Deze artiest is van oorsprong een Duitser, die zelf zegt beïnvloed te zijn door John Mayall & the Bluesbreakers. Erg goede blues.
http://music.download.com/flyingtom

* Greg Bowles - New Millennium Blues
[ Delta Blues] Deze gitarist is afkomstig uit Perth, AustraliŽ. Zijn composities zijn erg nauw. Mooie sliding gitaar.
http://music.download.com/gregbowles

* Grady Musick - Better Off Dead
[Delta Blues] Opnieuw blues met een slide gitaar. Ditmaal meer een up-tempo, u waant zich meteen in een kroeg met een live-optreden. Gezellig.
http://music.download.com/gradymusick

* Eric Sawyer - Mom's Taxi
[Delta Blues] De eerste Zuidafrikaanse bluesman in Cyberspace. Alhoewel deze song eerder een ballad is, erg verhalend.
http://music.download.com/ericsawyer

* Earl Oliver - My Mama Ain't Me
[Delta Blues] Een mengeling van blues, jazz, rockabilly en af en toe wat cowboysongs erdoor. Leuk, vooral door het zuivere gitaarspel.
http://music.download.com/earloliver


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten.
[George Bernard Shaw]
De nieuwe oogst


* Codase
Voor de techneuten onder onze lezers: dit is een zoekmachine speciaal voor het zoeken naar code. Op die manier kan u de syntax van bepaalde routines opzoeken. U kan bepalen in welke code u zoeken wil - momenteel C++, C en Java, maar binnenkort zouden daar ook andere programmeertalen bijkomen zoals Visual Basic (gewoon en .NET, FOrtran, PHP, enz.)
[taal: Engels]
http://www.codase.com/

* Kleuren en hun namen
Hier vindt u 500 kleuren bij hun officiŽle naam, de bijhorende hexadecimale waarde, RGB waarde en de codenummer voor Microsoft Access. Erg handig is het feit dat u een bepaalde kleur kan aanklikken, waarop de achtergrond van de pagina in die kleur verandert. Nu kan u zien hoe de andere kleuren zich laten combineren (of niet) met deze bepaalde kleur.
[taal: Engels]
http://cloford.com/resources/colours/500col.htm

* Poppenspel
Een fantastisch leuke site, vol handige informatie voor al wie met jonge kinderen werken moet en hen aangenaam wil bezig houden met poppenspel. U vindt hier tips hoe u poppen moet maken en bespelen, hoe u een poppenkast kan maken, hoe u zelf verhaaltjes schrijft maar ook kant- en klare speelverhalen. De site is bovendien erg leuk geïllustreerd.
[Taal: Nederlands]
http://users.pandora.be/poppenspel/index.htm

* The Digital Artist
Deze site wil een podium zijn voor digitale artiesten van over de hele wereld. U vindt er links naar on line galerijen, artiesten (grafici, cartoonisten, animatoren en illustratoren, multimedia artiesten..), plus een uitleg over digitale kunst zelf.
[Taal: Engels]
http://www.thedigitalartist.com/glossary.shtml

* Leon's Icon Archive
Een verzameling van meer dan 10.000 icoons in .gif en .ico formaat. Eerst bekijkt u ze, en als er eentje is dat u bevalt, kan u het downloaden. Voor pc zit dat in een .zip formaat, voor MAC in .sit of .hqx. Er zit telkens ook een Readme bestand bij - neem dat even door, zodat u ook weet hoe het zit met de auteursrechten!
[Taal: Engels]
http://www.iconarchive.com/

* E-mail icoon generator
Nog een site voor icoontjes: hier kan u een icoontje aanmaken, waarbij uw e-mailadres omgezet wordt naar een icoontje dat u dan op uw website kan zetten. Erg handig, want zo vermijdt u dat de spammers die met hun e-mail oogstmachines het hele internet afstruinen om mailadressen te vergaren, ook het uwe zouden kunnen opvissen. Let op: enkel de grote mailproviders zoals Hotmail, Gmail, Netscape enz worden ondersteund.
Gewoon uw adres invullen in het vakje, en klikken op Generate. Daarna klikt u rechts op het icoon, en kiest "save image as..."
[Taal: Engels]
http://services.nexodyne.com/email/index.php

* Meeting plannen
Wil u met vrienden of collega's afspreken, en bent u op zoek naar de geschikte datum? Probeer het eens via deze site. Ze is nog in beta, maar lijkt erg interessant. Gewoon uw naam opgeven en e-mail adres, plus het soort evenement dat u wil organiseren, en op welke dag (u kan verschillende mogelijkheden opgeven). U geeft vervolgens de adressen op van degene die u uitnodigen wil, en bepaalt tenslotte of iedereen of enkel u uitnodigingen kan versturen, en een andere datum kan suggereren
http://www.meetwithapproval.com/

* Video's
Bij Google worden tegenwoordig ook heel veel videofragmenten gepost. Dit is een speciale zoekmachine, waarmee u kan zoeken naar video's binnen Google over een bepaald onderwerp. Of u kan de Popular+Recent link aanklikken, en dan krijgt u de meest gedownloade en de meest recente video's.
[Taal: Engels]
http://www.downloadgooglevideos.com/

* Kleurenpalet
Wij hebben al heel wat kleurenpaletten gezien, maar deze spant toch de kroon. Verschuif de wijzer links bovenaan, en beneden rechts krijgt u een kleurenpalet van kleuren die bij deze hoofdtoon passen.U kan ook het schema aanpassen (bijvoorbeeld monochromatisch, complementair, contrast, enz) Erg knap!
[Taal: Engels]
http://www.steeldolphin.com/color_scheme.html

* RSS Online
Een reuze handige site, waar u via RSS feeds alle nieuws van de Nederlandse kranten kan volgen. (Bron: Jan De Waal)
[Taal: Nederlands]
http://www.rssonline.nl/
http://rssonline.nl/pda

* TextAmerica
Deze site is een "moblog", een mobiele blog. U kan teksten (in de VS) via sms doorsturen vanop uw camerafoontje, en ook foto's. Om te bewaren, maar ook om te delen met anderen. Sommige foto's zijn echt onaards mooi. Het geeft u een blik in de dagelijkse levens van andere mensen.
[Taal: Engels]
http://www.textamerica.com/

* Snelheidstest
Op deze site kan u testen of uw internetverbinding wel snel genoeg is (upload zowel als download) (Bron: Wim W)
[taal: Engels]
http://www.internetfrog.com/mypc/speedtest/

* Vrijdag animatiedag : TV intro's
Een pagina om herinneringen op te halen. Als u nog eens wil genieten van de TV-intro van TV-series als "The A-Team", "Starsky and Hutch", "Who's the Boss", "Miami Vice", "Skippy", "Happy Days", "Knight Rider" en vele andere populaire TV-series, dan moet u op deze pagina zijn waar u de clipjes nog eens kan herbekijken...
(taal : Nederlands) [Filover]
http://www.yasin.be/tvintro.php

* Vrijdag animatiedag : Jaap Vliegenthart (fotografie)
Deze Nederlandse fotograaf is een succesvol reclamefotograaf. Op zijn Flash-site kan u een deel van zijn werk bewonderen. Hij won dit jaar trouwens brons met een modereeks op de AOP-Awards.
(taal : Engels) [Filover]
http://www.jaapvliegenthart.nl/
http://www.the-awards.com/thumbs.asp?year=22&award=PA&gallery=22PAD

* Vrijdag animatiedag : Magnetism (game)
Een spelletje waarbij u een bal gewoon moet laten vallen in een kommetje. U moet wel rekening houden met de wetten van de zwaartekracht en met magneten ...
(taal : Engels) [Filover]
http://www.boreme.com/boreme/media-movies/magnetism.swf

=== VERS VAN HET KLAVIER ===

* Bekende personen op het net Ė Hun officiŽle sites
(een greep uit recente toevoegingen op http://www.filover.be/celeb.html ) [Filover]

- Bobbejaan Schoepen
De oudere generatie kent hem wellicht van zijn klassiekers als 'ik zie zo gere mijn duivenkot' en 'ik heb eerbied voor jouw grijze haren'. De jongere generatie kent hem wellicht van zijn pretpark Bobbejaanland.
http://www.bobbejaan.be/

- Belinda Chapple
Australische zangeres en tevens fotomodel.
http://www.belindachapple.net

- Bette Middler
Ann Christy coverde ooit haar wereldberoemd nummer "The Rose".
http://www.bettemidler.com/

- Jan Michiels
Voor liefhebbers van klassieke muziek is deze Belgische pianist absoluut geen onbekende.
http://www.michielsjan.be/


Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's*** Algemeen Dagblad
- Postbank-online: overboeken naar buitenland
De Postbank heeft een nieuwe mogelijkheid toegevoegd aan MijnPostbank.nl: geld overmaken naar het buitenland.
- Weer lekker Xoipen
Xoip is terug. De dienst waarmee je gratis faxen in je e-mailbox kon ontvangen. En op je mobieltje werd gewaarschuwd als zo'n bericht binnen was.
- 's Nachts in de rij voor nieuwe Xbox
De Europese lancering van Microsofts nieuwe spelcomputer is een feit. In de nacht van donderdag op vrijdag konden de eerste gelukkigen hun Xbox 360 ophalen.
- Geen heffing op MP3-spelers'
Een Kamermeerderheid is tegen een kopieerheffing op mp3-spelers.
http://www.ad.nl/multi-media/

*** Digitale Revolutie
- Stapelbare harde schijven
LaCie komt met heel originele externe harde schijven. De stapelbare LaCie Brick schijven zijn vormgegeven als een Lego-steentje.
- Automatisch downloaden van tv-uitzendingen
Met TVTAD haal je automatisch de nieuwste uitzendingen van je favoriete televisieseries binnen. Het programma is een heel speciale RSS-lezer die samenwerkt met BitTorrent-clients.
- USB haspel
De bekende stroom-haspel inspireerde Boynq tot het maken van een usb-hub in dezelfde stijl. Niet alleen grappig om te zien, maar ook erg handig om mee te nemen voor laptop-gebruikers.
http://digitaal.fan.tv

*** Elektro.be
- Ricoh lanceert nieuwe digitale fototoestellen waaronder Caplio R3
- LaCie Bricks: stapelbare harde schijven in witte, rode of blauwe Lego-blokken
- Interkabel met uitgebreider aanbod digitale televisie
- Iomega introduceert ScreenPlay-multimediadrives
- Creative Zen Sleek Photo: mp3-speler nu met geavanceerd kleurendisplay
http://www.elektro.be

*** Computer World
- Gartner: 'Software-licenties zijn voornaamste obstakel voor Utility Computing'
- Arena51 stimuleert zijn publiek met sex
- Cisco koopt veiligheidswaarschuwingsdienst van Cybertrust over
- De snelste schermen ter wereld
http://www.computerworld.be/

*** Digimedia
- Videocalling features bij Skype-
- iBOOD.com start in BelgiŽ-
- Tankje vol, laat je rijden
- TiVo: reclame langs hier-
http://www.digimedia.be/

*** Speedzone
- De allerlaatste Leugenpaleis
- Kicken op kerstverlichting
- Trigger Happy
- Move In My Direction - Bananarama
http://www.speedzone.be

*** Webfactor
- 'Gemiddelde Europeaan meer dan tien uur per week online'
- Belgische surfer gebruikt gemiddeld 3 e-mailadressen
- Gitaar met ingebouwde laptop
- Politie Amsterdam zet verdachten met foto online
- Eénletter domeinnamen op komst
- Kerst-url's te koop
http://nieuwsblad.typepad.com/webfactor/

*** Tweakers Net
- Xbox 360 uitgebracht en uitverkocht
- 'Compatibiliteit DirectX 10 met oudere versies via emulatie'
- Mark Russinovich getuige-deskundige in DRM-zaak Sony
- Lobbygroep: 'Blokkeer pornoverkeer over poort 80'
http://www.tweakers.netWikipedia

Wikipedia is een project met als doel een complete encyclopedie op het web te creŽren. Iedereen kan Wikipedia gebruiken om informatie te zoeken of toe te voegen. U kunt eenvoudig zelf artikelen schrijven, corrigeren of aanvullen. Aanmelden is hiervoor niet nodig, u kunt door op een van de onderstaande pagina's op "Pagina bewerken" te klikken meteen aan de slag.

Deze week zijn onder meer nieuwe artikelen verschenen over:

* Schapenras dat is voortgekomen uit het oorspronkelijke Texelse ras - http://nl.wikipedia.org/wiki/Texelaar_%28schaap%29
* Zweeds dirigent en componist - http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilding_Rosenberg
* Geslacht van 4 soorten gifige planten in de schermbloemenfamilie - http://nl.wikipedia.org/wiki/Cicuta
* Stam van de profeet Mohammed en lange tijd zijn tegenstander - http://nl.wikipedia.org/wiki/Quraish
* Britse rockband - http://nl.wikipedia.org/wiki/Nucleus_%28band%29
* Voormalig klooster bij het dorp Ter Apel - http://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_Ter_Apel
* Duits multinationaal bedrijf - http://nl.wikipedia.org/wiki/Henkel_KGaA
* Nederlands schaatser en baanwielrenner - http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Straathof
* Aap die behoort tot de grootste apen van de Oude Wereld - http://nl.wikipedia.org/wiki/Beerbaviaan

Daarnaast zijn onder andere de volgende bijdragen actueel:

* Sint Nicolaas - http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas
* Zwarte Piet - http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Piet
* Sinterklaasgedicht - http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaasgedicht

Verdere bijzonderheden op de Nederlandstalige wikipedia:

* Deze week werd de aandacht gevestigd op kandidaten voor de etalage van wikipedia. In de etalage staat een kleine selectie van artikelen die gebruikers van Wikipedia bijzonder waarderen - http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etalage
* De 110.000 artikelengrens is ook alweer overschreden. Dit ging over tramlijn 3 in Den Haag - http://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_3_%28Den_Haag%29
* Er is een schrijfwedstrijd begonnen om bestaande artikelen te verbeteren. U kunt daar ook aan meedoen! In ieder geval kunt u een boekenbon en een Kennisnet-pen winnen - http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Schrijfwedstrijd

De vorige bijdragen van Wikipedia aan NeTTieS zijn hier te vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieSDe zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


* Gratis muziek op het internet
1. Google
U kent ons ondertussen: wij houden ons niet bezig met illegale dingen op het internet. En toch genieten wij voortdurend van steengoede muziek die wij downloaden van het internet. Die kunst willen wij u ook bijbrengen. Daarom deze week enkele tips om uw muziekcollectie uit te breiden, zonder over de schreef te gaan.
We beginnen met Google. Door het gebruik van bepaalde syntax kan u audiobestanden vinden van het .mp3 type. Een artikel bij Google Tutor & Advisor geeft de volgende tip: ga op zoek naar niet afgeschermde lijsten.
-inurl:(htm|html|php) intitle:"index of" +"last modified" +"parent directory" +description +size +(wma|mp3) "Kleptones"
zou dan verschillende lijsten met de inhoud van mappen waarin MP3's zitten met als titel Kleptones
Probeert u het zelf eens uit?
http://www.googletutor.com/2005/04/15/voyeur-heaven/

* Gratis muziek op het internet
2. Singing Fish
Bent u geen fan van ingewikkelde google-commando's, dan kan u het eens proberen bij Singing Fish, een speciale zoekmachine voor multimedia content (voornamelijk video en audio). U gaat als volgt tewerk. Bij "Search For" klikt u "Audio Only" aan. Bij Duration kiest u voor langer dan 1 minuut, zoniet krijgt u enkel voorfragmenten. Bij Formats duidt u het gewenste formaat (MP3, Real, Windows media) aan, en daarna kiest u als categorie Music. Geef nu bijvoorbeeld als zoekterm Coldplay in. U krijgt nu een lijstje met songs, met daarnaast de duur van elke song.
http://search.singingfish.com/sfw/home.jsp

* Gratis muziek op het internet
3. Webjay
Hier gaat het om een playlist community, met andere woorden: een groejpe mensen die allemaal lijsten maken met hun favoriete songs, die ergens op het internet gevonden kunnen worden, in een of ander formaat. U kan doorheen de lijsten bladeren en ze in uw favoriete speler spelen. Bij deze methode kan u niet echt naar bepaalde populaire artiesten of songs zoeken, maar anderzijds is het de ideale manier om kennis te maken met artiesten en songs en neiuwe werelden te ontdekken.
http://webjay.org/


* Gratis muziek op het internet
4. Del.icio.us
Bij deze "sociale bookmarking" site (een chique term om aan te geven dat u hier uw bookmarks kan delen met andere), wordt gewerkt met tags die een bepaald soort interesse aangeven. Zo zal u bij
http://del.icio.us/tag/system:media:audio een pagina vinden met niets anders dan audiobestanden
http://del.icio.us/tag/system:filetype:mp3 geeft dan weer enkel MP3's.
U kan de songs rechtstreeks vanop die pagina spelen, of u abonneren op deze tag in iTuens; dan krijgt u automatisch nieuwe songs binnen via het Podcasting onderdeel van iTunes. Wanneer u de lijst bekijkt, staan de beste songs bovenaan (daarnaar hebben de meeste internauten gelinkt).

* Gratis muziek op het internet
5. Amazon
Bij de on line boek- en platenzaak Amazon.com is er een afdeling Top Free Music downloads. Die wordt elke zes uur geüpdate met DRM-vrije en perfect legitieme songs die de hoogste waardering krijgen van de Amazon-gebruikers.
Er is ook een Greasemonkey script waarmee gebruikers van de Firefox browser deze songs van bij Amazon gemakkelijker kunnen downloaden.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/561964/gizmodo-20/002-6940686-1537663
http://www.lifehacker.com/software/entertainment/easier-amazon-mp3-downloading-100704.php


Deze rubriek wordt u gebracht in samenwerking met Digiweetjes


En Gerard Schaefers (Sjeef)
http://www.xs4all.nl/~sjeef/Nederlands/Projecten.html

Van alles halen, (bijna) niets betalen...


* Microsoft PowerToys voor Windows XP
Windows XP kan nog leuker worden met deze extraatjes, die u apart kan downloaden. U vindt hier o.a. een Color Control Panel Applet, SyncToy (voor het synchroniseren met digitale camera's, gsm, draagbare mediaplayers, enz), Raw image Thumbnail & Viewer (om de afbeeldingen van camera's als thumbnail te bekijken), ClearType TUner, HTML Slide Show Wizard en meer.
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx

* Sudoku
Windows - shareware
Bent u ook al verslaafd aan die puzzels die u tegenwoordig in de krant vindt, en waarbij u getallen tussen 1 en 9 zo moet invullen, dat zij allemaal slechts één keer voorkomen? Wel, wiist u dan ook dat er nu een programma bestaat om deze puzzels ook op uw computer op te lossen? Het heeft een gratis probeerversie (28 dagen)
http://www.sudoku.com/

* ActivIcons
Win98/ME/NT/2000/XP - 1,99 MB - freeware
Een progje voor de mensen die graag sleutelen aan het uiterlijk van hun Windows: hiermee maakt u zelf ikoontjes en vervangt u de aloude ikoontjes die u moe gezien bent, door nieuwe creaties. Ook de cursor kan u veranderen, tekst labels transparant maken, zelfs de Startknop. Aan het werk!
http://www.cursorarts.com/ca_aifw.html

* BitPump
Win2000/XP - 431k - freeware
Een BitTorrent client waarmee u .torrent files op een heel gemakkelijke manier kan downloaden, zelfs al weet u niets af van het BitTorrent protocol.
http://www.snapfilespro.com/gnomeapp.php?id=109632

* NetAppel
Een gratis P2P telefoon, inclusief nederlands taalpakket. En om in de telefoonsector te blijven, geven wij u ook nog het adres mee van VoIP Buster, een ernstige concurrent voor Skype. (Bron: Wim W)
http://www.netappel.fr/fr/index.html
http://www.voipbuster.com/

* MozBackup
Win98/2000/ME/XP - 707k - freeware
Een gratis tool, waarmee u al uw persoonlijke gegevens en instellingen van Mozilla, Thunderbird en Firefox veilig kan stellen.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13010847.html

* Messenger Jump
Win98/2000/XP - 1,1 MB - shareware
Met dit progje kan u extra logootjes bekijken en installeren in uw MSN Messenger. De lijst bekijken, eentje aanklikken, kies "Install this wink in MSN" en het progje installeert het meteen.
http://www.vnunet.com/vnunet/downloads/2144896/messenger-jump

* iMesh 5.2
Win95/98/2000/XP - 4,98 MB - freeware
Een gratis P2P ruilprogje waarmee u audio en video bestanden kan vinden, downloaden en ruilen, en ook games, afbeeldingen enz. Maar hou het netjes!!
http://www.vnunet.com/vnunet/downloads/2144928/imesh

* Vrijdag Macdag: Disco
Mac OS X - 2.01 - shareware
Een software voor DJ mixes te maken, met de nadruk op live mising. Het bevat een dual audio player, twee kanaalsmixer, ondersteuning voor hoofdtelefoon.
http://www.download.com/Disco/3000-2182_4-10422442.html

* Vrijdag Macdag: Galacticards
Mac OS X - 16,7 MB - shareware
Een erg verslavend strategiespel met kaarten.
http://www.download.com/Galacticards/3000-2299_4-10456032.html?tag=nl.e414

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....Deze week geen dringende vragen van de lezers!
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinatoren:
Jean-Luc Bostyn
Tel 056/53.25.31 - 0473/52.00.73
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen
Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre,
Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Lode Vlayen
Danny Zeegers
Wim Wylin
Hilde Van Gool
  • - "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
  • - Te allen tijde kun je het abonnement ook weer stopzetten. Eveneens via de site of per e-mail.
  • - Jouw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
  • - "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
  • - "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
  • - Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
  • - "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
  • - "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
  • - De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.Webmaster: Rogier P. Bakx
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans

Abonnementen: Suzy Schokelé
Logistiek: Paul Liekens

Dagelijkse nieuws-update op onze site:
http://www.netties.be/nieuws.htm


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij dankbaar gebruik van een script dat ons ter beschikking gesteld werd door de makers van
Belgische LottoDe nieuwsbrief in tekstversie wordt verzonden
dankzij de diensten van Hotjobs

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
De Westerse beschaving? Ik denk dat dat een uitstekend idee is.
[Mahatma Gandhi]