Verschijnt iedere zaterdag
Aantal abonnees: 4.707
(4.113 wekelijkse,
594 dagelijkse editie)
Deadline van volgende editie: 25/8/2005 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
Wikipedia
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 9
nummer 412 van 20/8/2005

Gegroet lezers,

Deze week beginnen wij met enkele huishoudelijke mededelingen:

- De kogel is door de kerk: het lot heeft bepaald welke lezers een pakketje van Apple in de wacht slepen: een Mac OS X Tiger, Logic Express of Final Cut. De gelukkige lezers krijgen een mailtje waarin zij op de hoogte gesteld worden. Hou de mailbox in het oog!

- Wij hebben van enkele lezers een opmerking gekregen over onze archieven. Wat wil het geval? Deze lezers ondernamen een zoektocht op het internet naar hun eigen e-mailadres, en kwamen het tegen in onze NeTTies-archieven. Blijkbaar hadden zij ooit eens een vraag gesteld via onze lezersrubriek. Uit bezorgdheid voor spam verzochten de lezers om hun adres uit het archief te verwijderen.
Hoe graag wij ook op dat verzoek zouden ingaan, dat is nu eenmaal onmogelijk. Een archief is een archief, en moet bewaard blijven zoals het is - wij kunnen daar niet in gaan schrappen, want dat zou in zekere zin geschiedvervalsing zijn, niet?
Wij vragen aan de lezers die in dit geval zijn om begrip voor deze omstandigheden, en verzekeren hen dat hun adres enkel teruggevonden werd in ons archief omdat Google zo'n verduiveld goede zoeker is!

- Door een vergetelheid van onze redactie is de kopij van deze week niet dorogestuurd naar onze correctoren, en is het dus mogelijk dat u verschillende foutjes in de nieuwsbrief vindt. Onze excuses daarvoor!

Zo, dat was het dan. Deze week krijgt u de lang beloofde bijdrage over de extensies bij Firefox. Wij wensen u veel experimenteerplezier!

Bij leven en welzijn tot volgende week,

Hilde

Netties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://xodis2.lvb.net/rssfeeds/netties.php
(met dank aan Luc van Braekel)
Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereikenvia de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.* Outfoxed
Tijdens onze surftochten kwamen wij deze site tegen, die toch wel een vernieuwend idee aanbrengt: het gebruik van sociale netwerken om te bepalen wat goed of slecht is, op het gebied van webpagina's, zoeken, downloaden van bestanden, enz.
U moet het zo bezien: u maakt meestal een beslissing, en daarbij houdt u rekening met de mening van enkele andere mensen die u vertrouwt op dat vlak. Bijvoorbeeld: uw ma weet dat u wel wat afweet van computers, zij niet zo veel. Dus als zij een Flash plugin tegenkomt, en ziet dat u die goedvindt, dan installeert zij die; maar als zij iets tegenkomt van Claria, dan weet ze dat zij daar moet afblijven.
Een intrigerend concept - de moeite waard om eens te ontdekken.
http://getoutfoxed.com/about

* Nieuws uit het browserwereldje
Microsoft kondigde het al eerder aan: IE 7, de lang verwachte nieuwe versie van de Microsoft browser, zal niet voor het grote publiek zijn; enkel mensen met een Windows XP systeem zullen hem kunnen/mogen installeren - Windows 2000 of oudere systemen zijn uitgesloten.
IE7 is nauw verweven met de nieuwe versie van het Microsoft besturingsssyteem, Vista. En om dat te beklemtonen, wordt de IE browser voorzien van een nieuw logo, te zien in dit artikel van CNet.
Nu, eerlijk gezegd, kan ons het nieuwe logo niet zoveel schelen, als de browser maar verbeterd wordt. En dat zou het geval zijn, zo belooft Microsoft: er komen (eindelijk!) tabblaadjes, verbeteringen aan de beveiliging, betere ondersteuning voor CSS en andere webstandaards. Wie op MSDN geabonneerd is, had inmiddels al de kans om kennis te maken met Beta 1 van IE 7.
Microsoft heeft inmiddels goed nieuws te horen gekregen over haar browser: het marktaandeel van haar browser is in juli terug lichtjes toegenomen. Firefox viel daarentegen lichtjes terug, van 8,71% naar 8.07%. En dat is dan natuurlijk weer slecht nieuws voor Firefox. Dat zou o zo graag de magische kaap van 10% halen. Volgens waarnemers is die kaap erg belangrijk, omdat pas dan de bedrijven de Firefox browser als een leefbaar alternatief zullen beschouwen voor IE.
http://www.betanews.com/article/Microsoft_Rebrands_Internet_Explorer_7/1124119496
http://www.betanews.com/article/Firefox_Market_Share_Slips_in_July/1124123487

* Nieuw experiment van Microsoft: Start.com
Af en toe lichten wij voor u het deksel op van een van de potjes die bij de grote internetbedrijven op het vuur staan. Deze keer gingen we pottenkijken bij Microsoft. Volgens een artikel bij Pandia Search Central zou het bedrijf werken aan een nieuwe dienst, Start.com. Dat zou een startpagina moeten worden die u kan aanpassen zodat hij nieuws bevat, weerberichten, aandelenkoersen en meer.
Als u gaat naar Start.com zal u een nietszeggende pagina aantreffen, de testpagina zit verborgen achter het tweede adres (1) en (2). Bovenaan links vindt u een uitklapmenu, waardoor u uit verschillende newsfeeds kan kiezen.
Bovenaan rechts kan u aangeven hoeveel kolommen u wil hebben per pagina, en kan u uit drie verschillende skins kiezen.
Doet het u verdacht veel denken aan de gepersonaliseerde pagina's van Google (3)? Ons in elk geval ook. Maar dat is geen nadeel, want het idee van de persoonlijke pagina's is nu eenmaal een goed idee, dus wij zullen het initiatief van Microsoft in elk geval toejuichen.
Tussen haakjes: er is een opmerkelijk feit aan Start.com - althans in dit stadium. De hele pagina is volkomen compatibel met de officiŽle webstandaards, en dat zijn we niet gewoon van Microsoft. En volgens waarnemers zou de hele personalisatie geschieden zonder dat uw gegevens doorgestuurd worden naar de servers van Microsoft. Wat uiteraard een heel positief feit is!
http://www.start.com/1/
http://www.start.com/3/
http://www.google.com/ig
http://www.pandia.com/

* RIAA richt pijlen nu ook op branden van CD's
De platenmaatschappijen hebben blijkbaar moed geput uit hun recente overwinningen tegen de P2P netwerken. Zij richten nu hun vizier op een andere manier waarop de gebruiker muziek verwerft: de zelfgemaakte cd's.
Blijkbaar is "het branden van CD's een probleem dat de verkoop zwaar ondermijnt", aldus een woordvoerder van het RIAA. Diezelfde organisatie noemde het illegaal downloaden van muziek vroeger het zwaarste probleem waarmee de industrie geconfronteerd wordt, maar veranderdenu van gedachte na het lezen van een studie, waaruit blijkt dat thuis gebrande cd's goed zijn voor 29% van de muziek die de muziekfan in 2004 beluisterde. Downloads van P2P netwerken zou slechts 16% vertegenwoordigen.
Daarom herhaalt het RIAA dat de CD's met een ingebakken bescherming tegen illegaal kopiŽren de toekomst zijn. Microsoft heeft zo'n technologie, en de platenmaatschappijen hebben getracht die technologie toe te passen, maar stootten op verzet van de gebruikers, maar ook van bijvoorbeeld bedrijven zoals Apple. Een met DRM beschermde cd zou bijvoorbeeld niet overgezet kunnen worden naar een draagbare MP3 player of iPod, en dat strookt niet met de strategie van Apple en haar o zo populaire iPod. Trouwens: de meeste internauten, wij incluis, vinden dat zij het recht hebben om hun legaal aangekochte cd ook over te zetten op hun draagbare player.
Het RIAA heeft voorlopig nog geen strategie uiteengezet waarmee de organisatie het branden van cd's wil tegengaan. Wij houden ons hartje vast!
http://www.betanews.com/article/RIAA_Taking_Fight_to_CD_Burning/1124144400

* IBM schenkt toegankelijkheidssoftware aan Firefox
Zelfs in de wereld van de grote softwarebedrijven is er plaats voor altruïsme en grootmoedigheid. Dat bewijst het volgende bericht. IBM heeft namelijk deze week aangekondigd dat het software schenkt aan de Mozilla Foundation, zodat de volgende versie van Firefox meer toegankelijk wordt voor mensen met een handicap. Daaronder moet u de mogelijkheid verstaan om de pagina te vergroten, die automatisch in spraak om te zetten, en om op de site te navigeren met toetscombinaties.
IBM zou ook technologie schenken waardoor de DHTML-mogelijkheden van de browser uitgebreid worden.
Volgens de Wereldgezondheidsorganistatie zijn er op de wereld zo'n 750 miljoen tot 1 miljard mensen die aan een of andere vorm van handicap lijden qua spraak, zicht, mobiliteit, gehoor. Voor hen zijn deze verbeteringen erg welkom, en ook voor de senioren uiteraard.
In september zou er een beta uitkomen van Firefox 1.5. Het is echter niet duidelijk of deze versie al meteen deze nieuwe technologieŽn zal bevatten.
http://www.betanews.com/article/IBM_Gives_Accessibility_Tech_to_Firefox/1124138088

* Ook Amazon begint met stratenplannen
Het lijkt wel besmettelijk: de ene zoekmachine begint met een bepaalde dienst, en de collega's volgen binnen de kortste tijd. Onlangs bracht Google haar Google Maps uit, een on line dienst voor kaarten en plattegronden (met veel extra mogelijkheden). Daarop volgde MSN, met haar Virtual Earth. Ook Yahoo en AOL hebben een kaartendienst, met foto's van wijken en gebouwen. En nu is er A9, de zoekmachine van online boeken- en platenwinkel Amazon, dat eveneens met een dergelijke dienst begint.
Bij A9 vindt u stratenplannen met zo'n 35 miljoen foto's van 22 Amerikaanse steden. Het is de bedoeling dat de stratenplannen gecombineerd worden met "local shopping": u zou op de kaarten bakkers, banken, bankautomaten enz. moeten kunnen oproepen.
Het is wel zo dat al die zoekmachines voorlopig hun aanbod beperken tot Amerikaanse steden; wij als Europeanen hebben (voorlopig) niet veel aan deze nieuwe mogelijkheden.
http://p2pnet.net/story/5929

* Zotob worm dwingt CNN op de knieŽn
Er is een nieuwe worm die vernieling zaait onder de computers: de Zotob worm. Het bijzondere aan deze worm is dat hij, in verhouding met virussen zoals bijvoorbeeld Sober, niet echt massaal veel computers besmet. Maar de schade die hij aanricht aan de computers die hij kan besmetten, is wel erg zwaar.
Het gaat deze keer immers om een besmetting van computers die Windows 2000 draaien, en dat zijn eerder bedrijven, niet zozeer gewone particuliere gebruikers. Maar bij deze bedrijven zorgde Zotob wel voor wat opschudding - zo erg, dat nieuwszender CNN haar normale programma's moest onderbreken om aan te kondigen dat haar computers aangevallen werden en voortdurend heropstartten.
Ook computers bij de New York Times, ABC en andere organisaties kregen Zotob op bezoek. De worm kopieert zichzelf naar de Systeemmap van Windows, en verandert het "host" bestand op de computer, zodat antivirussites niet meer bezocht kunnen worden. Daarna opent de worm een FTP server op poort 3333, en gaat dan via poort 445 IP adressen afscannen, op zoek naar andere kwetsbare systemen.
De worm maakt gebruik van een fout in het Windows 2000 besturingssysteem. Microsoft had verleden week al een patch voor dit lek uitgebracht, maar blijkbaar hebben niet alle bedrijven die patch onmiddellijk toegepast.
Meer info over de zotob worm bij BetaNews (1). Bij Pandasoftware kan u een gratis tool downloaden die de Zotob worm opspoort en vernietigt. (2). Wie de patch van Microsoft nog niet toegepast heeft, raden wij aan zich terstond te reppen naar de site van Microsoft! (3)
http://www.betanews.com/article/Zotob_Worm_Slams_News_Networks/1124293489
http://www.pandasoftware.com/download/utilities/
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms05-039.mspx

* Waardesysteem voor open-bron software
Er zijn heel wat goede open-bron softwareproducten te verkrijgen, gratis, op het internet. Als gewone gebruiker hebt u de tijd om die uit te testen - bevalt het u niet, of zegt u: het staat toch niet op punt, dan verwijdert u de software gewoon. Maar voor bedrijven ligt dat helemaal anders. Wanneer een bedrijf software installeert, wil het weten dat het goede software is - installeren op alle pc's van het personeel bijvoorbeeld, personeel opleiden om met de software om te kunnen gaan, dat kost immers tijd, en tijd is geld, nietwaar?
Maar wanneer weet een bedrijf dat open-bron software af is, of zoals ze dat in officiŽle termen noemen "business ready"? Op de Carnegie Mellon Universiteit in de VS werken wetenschappers, in samenwerking met Intel en het bedrijf SpikeSource, samen aan een systeem om open-bron software van een waarderingssysteem te voorzien. Er werden parameters bedacht en maatstaven, die uitdrukken op de software rijp is.
Dit artikel bij Linux Pipeline vertelt u over het systeem. Het lijkt ons in elk geval een goede stap, die de open-bron gemeenschap in elk geval een steuntje in de rug zal geven.
http://www.linuxpipeline.com/showArticle.jhtml?articleId=168601556

* Kopieerbescherming duikt stiekem overal op
Wij hadden het gisteren nog over het feit dat de platenindustrie opnieuw aandringt op producten die het kopiŽren tegengaan. Op cd's wordt vaak al zo'n kopieerbescherming aangebracht. Maar volgens dit artikel bij USA Today wordt de kopieerbescherming ook op andere producten toegepast, zonder dat er een grote trom over geroffeld wordt. E-boeken, CD's, DVD's en andere zouden steeds vaker kopieerbescherming bevatten.
Zo zullen dit najaar de studenten van Princeton Universiteiten en negen andere colleges hun leerboeken in digitale vorm kunnen aankopen. Zo'n digitaal boek kost slechts 1/3 van een papieren boek. De student downloadt het boek, en de kopieerbescherming zorgt er dan voor dat hij slechts één kopie kan maken als backup. Bovendien "vervalt" het boek na een jaar of langer.
Het bedrijf SanDisk zal in september een USB-drive uitbrengen, die eveneens kopieerbescherming bevat. De drive werkt een beetje zoals een floppy, en de student zal er boeken op kunnen downloaden die hij kan kiezen uit een 2.000 exemplaren van een uitgeverswebsite. Maar bij deze drive zal de student geen enkele digitale kopie kunnen maken, zelfs niet als backup.
Ook dvd's en cd's bevatten steeds vaker DRM (Digital Rights Management). De kopieerbescherming bevatte in de beginjaren nog vele fouten, en stuitte op heel wat protest van de gebruiker. Maar de nieuwe generatie dvd-players, Blu-ray en HD-DVD, zullen kopieerbescherming aan boord hebben, u kan er niet naast.
Met andere woorden: u zal met DRM moeten leren leven...
http://www.usatoday.com/tech/products/gear/2005-08-15-drm-protection_x.htm

* Yahoo brengt muziek in uw leven
Goed nieuws voor de muziekliefhebber: Yahoo! start met haar eigen muziekdienst, Music Unlimited. Daar kan u, tegen betaling van een maandabonnement, onbeperkt songs downloaden.
U betaalt $4,99 per maand als u een abonnement voor een jaar neemt, en $6,99 als u per maand betaalt. Wil u geen abonnement, maar enkel af en toe een song downloaden, dan betaalt u 99 dollarcent - net zoals bij de iTunes Music Store van Apple.
En hoe zit het met kopieerbescherming, zal u vragen? Wel, u kan een song op maximaal vijf verschillende computers afspelen, of overbrengen naar draagbare toestellen. De tracks zijn gemaakt in het WMA formaat van Microsoft, en dus niet te downloaden naar de populaire iPod van Aple. En opgelet: als uw abonnement vervalt, dan kunnen de songs niet meer afgespeeld worden.
Toch nog even dit: om de songs te kunnen downloaden, moet u eerst de Yahoo! Music Engine installeren, die enkel draait op Windows XP en Windows 2000. Yahoo! Music Unlimited is voorlopig enkel beperkt tot de VS.
http://music.yahoo.com/unlimited
http://www.betanews.com/article/Yahoo_Music_Service_Officially_Launches/1124381168

* Meeste spam afkomtig van zombiemachines
Als u zich afvroeg wat al die hackers er nu eigenlijk aan hebben, om uw machine met virussen te bestoken of met trojaanse paardjes: dit is het antwoord. Zij palmen uw pc in, om hem als zombie-computer te gebruiken, en vanop uw arme peeceetje spam mail te versturen.
Het is een praktijk die steeds meer voorkomt. Volgens het beveiligingsbedrijf MX Logic zou 56% van alle spam die het bedrijf in juli tegenkwam, afkomstig zijn van zombiemachines.
Met andere woorden: het is eigenlijk uw plicht om uw computer onder controle te houden, vrij van virussen en Trojaanse paardjes, zoniet wordt uw pc een bron van internetvervuiling!
http://www.smallbizpipeline.com/news/168601158

* Podcast is de toekomst: beurs gelooft erin
De beurs gelooft blijkbaar dat podcasting een mooie toekomst tegemoet gaat. Drie risicokapitaal beleggingsfirma's zullen namelijk geld steken in een jong bedrijf, dat zich op de technologie focust.
Het gaat om PodShow, dat verleden jaar opgericht werd door MTV video jockey Adam Curry, die zowat als een van de stichters en bezielers van het podcasten beschouwd wordt. Samen met Ron Bloom produceert Curry content en bezorgt hij tools aan podcasters om hun programma's te maken.
PodShow bevat ook een netwerk podcasters en een gids voor podcasts.
U heeft dus van ons weer een leuk adresje gekregen waar u uw podcasts halen kan.
http://news.com.com/Podcast+start-up+scores+8.85+million+in+funding/2100-1025-5834879.html?part=dtx&tag=ntop&tag=nl.e433
http://www.podshow.com/

Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


* Ook eenarmige bandieten ontsnappen niet aan technologische vernieuwing
Volgende maand wordt er in Las Vegas, het beruchte gokkersparadijs, een beurs gehouden over Gaming. En daarbij moet u niet alleen denken aan gewone computerspelletjes, maar ook aan echte gokmachines - we zijn nu eenmaal in Las Vegas, nietwaar?
En ook die oubollige machines ontsnappen niet aan de technologische vernieuwing. Waar voorheen een gokker, na een tijd zijn muntjes gestopt te hebben in een appel-appelsien-citroen machine, zijn hele bak met centjes moest oppakken en verkassen als hij een nieuw spelletje wou spelen, kan hij dankzij de nieuwe technologie gewoon blijven staan: de gokmachines van de toekomst kunnen immers veel spelletjes aan. De gokmachines worden terminals, de spelletjes staan op servers ergens in het land, en worden naar behoefte gedownload naar de gokmachines.
Dank zij de technologie zijn er nog veel meer dingen mogelijk: de speler krijgt een elektronische getrouwheidskaart waarmee hij bonuspunten kan krijgen, upgrading voor hotelkamers, enz. Die getrouwheidskaart zal in de toekomst ook onthouden welke spelletje de gokker het liefst speelt. En dan moet hij maar zijn kaart in de gokmachine steken, en zijn favoriete spelletje wordt automatisch geladen. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden, om de gokker nog sneler zijn centjes afhandig te maken..
Dit artikel bij CNet vertelt u het verhaal, en heeft er ook enkele mooie foto's bij.
http://news.com.com/One-armed+bandits+of+tomorrow
http://ct.news.com.com/clicks?c=361358-15426717&brand=news&ds=5&fs=0

* Stop uw computer eens in de olie!
U zal verbaasd het hoofd schudden, maar toch is het waar: een Duitser heeft een radicale oplossing gevonden om het lawaai te beperken dat zjin pc maakt: hij stopte het bakje in de slaolie.
De harde schijf en de cd/dvd-speler mochten niet mee in bad, maar de rest van het bakje wel, ingegrepen de voeding. En kan u geloven dat het bakje nog draait ook?
In de september-editie van het steengoede vakblad Elektuur wordt er een artikel gewijd aan deze glibberige pc. Maar vooraleer u zelf aan het experimenteren slaat: wij zijn niet verantwoordeljik voor de gevolgen! [Bron: PL]
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&year=2005&month=9&art=91007574
(afbeelding afkomstig van Elektuur.nl)

* MacOS X draaien op eender welke computer?
Het Mac OS X is heel krachtig, en wij zijn er eigenlijk wel jaloers op. Spijtig dat wij geen Apple-computer hebben om het erop te draaien... Maar blijkbaar zijn wij niet de enigen die zo denken, en zijn er enkele slimme koppen geweest die niet bij de pakken bleven zitten.
Er bestaat namelijk een versie van Mac OS X die ook op Intel-gebaseerde computers draait - althans, de mensen bij Apple zijn volop aan het werk aan zo'n systeem. Vanaf 2006 zouden de Macintoshes van Apple immers ook uitgerust worden met microprocessoren van Intel, in plaats van de PowerPC chips van IBM die nu gebruikt worden. En dus wordt het Mac OS X aangepast om ook op Intel chips te kunnen draaien.
Enkele hackers hebben nu deze versie via het internet laten lekken, en ander hackers hebben de code ervan gekraakt, zodat MacOS X nu ook op elke computer kan draaien, ook niet-Apple computers dus. Voor de technische beschrijving van de hack verwijzen wij naar dit artikel bij Linux Pipeline (1)
Of Apple zelf nu blij of ongelukkig moet zijn met de hack, dat weten wij niet. Enerzijds bevestigt het de interesse voor het Mac OS besturingssysteem. Maar zo'n gekraakte versie van Mac OS X brengt uiteraard geen geld in het laatje van Apple. En anderzijds is het dan weer zo dat deze hack voor sommige internauten de eerste kennismaking met het Mac OS X kan betekenen, een kennismaking die later wel kan leiden tot de officiŽle aankoop van een eerste eigen Apple computer...
http://www.linuxpipeline.com/showArticle.jhtml?articleId=168601864

* Nieuwe woordjes leren: perpendicular drive
Toshiba maakte verleden week bekend dat het als eerste uitkomt met een harde schijf waarop 'perpendicular recording' op toegepast wordt, oftewel loodrecht opnemen.
Het is een vernieuwing in de industrie, waardoor de hoeveelheid gegevens die er op een schijf kunnen, drastisch verhoogd wordt. Zo kan er op de 1,8 inch drive van Toshiba maar liefst 40 giga, oftewel 206 MB per vierkante milimeter.
En wat wil 'perpendicular' of loodrecht opnemen eigenlijk zegen? Wel, de data wordt in verticale, drie-dimensionale kolommen opgeslagen, in plaats van in twee dimensies, op een plat oppervlak. Vergelijk het met een gebouw met slechts een gelijkvloers, tegenover een appartementsgebouw.
En uw volgende vraag: "wat heb ik eraan?" kunnen wij ook al beantwoorden. Zulke miniatuur schijven waarop heel veel data opgeslagen kunnen worden, zijn natuurlijk ideaal voor draagbare muziekspelers. Onze oortjes gaan gouden tijden tegemoet!
http://news.com.com/Perpendicular+drives+hit+the+market


Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.be


Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Gratis mail platform voor Linux: Scalix
http://www.scalix.com
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=050808014

*** Software van Impataca zorgt voor Powerpoint-presentaties op Blackberry
http://www.impatica.com/
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=050808028

*** Fujitsu Siemens heeft drie multimedianotebooks klaar vor studenten, speciaal ontworpen om te beantwoorden op de studie- en werkvereisten.
http://www.fujitsu-siemens.com/home/products/notebooks/amilo_others.html

*** Robotten vertonen steeds meer menselijke eigenschappen: hebben nu ook een elektronische huid die hitte en druk aanvoelt
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=050817003

*** Google opent binnenkort nu ook een kantoor in Brussel
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=13070&language_code=NED

*** Ook Amazon werkt aan een muzieksite, concurrent voor de online muziekwinkel iTunes
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/36622
http://www.computerworld.be/index.cfm?PageID=16365&News_ID=13068&language_code=NED

*** Ilse geeft chatactiviteiten over aan een Hilversums bedrijf
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/36692

*** Logitech brengt Video Effects Software uit, die mensen in 3D geanimeerde personages omvormt.
http://www.logitech.com/index.cfm/news/BE/NL,contentid=10827,crid=34

*** Nog nieuws van Logitech: de QuickCam Fusion combineert de meest geavanceerde hardware en software in een pakket
http://www.logitech.com/index.cfm/news/BE/NL,contentid=10825,crid=34

*** Macromedia brengt Dreamweaver 8 uit, Fireworks 8 en Flash Professional 8
http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/
http://www.macromedia.com/software/fireworks
http://www.macromedia.com/software/flash

*** Een Vlaamse doorbraak voor RFID brengt de vervanging van barcodes dichterbij.
http://www.imec.be/wwwinter/mediacenter/nl/newslink/text/RFID.shtml

*** Door middel van een hack kan OS X nu ook draaien op pc's
http://www.osnn.net/comments.php?shownews=12260Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet


* Ekho - Nocturne
[KLassiek/ambient] Een arrangement voor piano, 2 klarineten, klokken en strings. Muzikale gevoeligheid, mooie compositie
http://www.garageband.com/artist/ekho

* Tinta - Forever
[KLassiek/Ambient] Piano en gitaar die perfect samen passen, en een droeve sfeer oproepen. Erg mooi. Luistert u ook naar de andere songs van deze dame.
http://www.garageband.com/artist/tintaguitar

* Colette McKendrick - Fancy Pants
[KLassiek] Een erg mooi begin, dat kinderlijk eenvoudig klinkt. Daarna vlgt een mooi arrangement waarbij piano de hoofdrol speelt.
http://www.garageband.com/artist/ColetteMcKendrick

* David Conley - String Quartet n°1
[KLassiek - filmmuziek] Een heel mooi kwartet - ietwat somber, met een vleugje verdriet, maar erg gevoelig en mooi.
http://www.garageband.com/artist/Jaedynconley


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Het leven kan alleen verstaan worden als je het achteraf bekijkt, maar je moet het wel vooruit beleven.
Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855) - Deens filosoof


De nieuwe oogst


* WildFinder
Een erg mooie website van het World WildLife Fund: een op landkaarten gebaseerde doorzoekbare database van meer den 30.000 soorten dieren die over de hele wereld leven. U kan zoeken op soort, maar ook op lokatie. Zowel vogeltjes, zoogdieren, reptielen, amfibieŽn kan u zo lokeren.
[Taal: Engels]
http://www.worldwildlife.org/wildfinder/

* Swanksigns
De edele kunst van het maken van borden voor op de openbare weg is niet iedereen gegeven. Sommigen maken er echt een potje van, andere ware pronkstukken.
Deze site is gewijd aan opvallende en soms hilarische verkeers-, gebods- en verbodsborden. Leuk!
[Taal: Engels]
http://www.swanksigns.org/

* FedEx Furniture
Als dat geen complimentje is voor de stevigheid van de dozen die FedEx gebruikt voor de verzending van uw pakjes! Een student, die juist een nieuw appartement betrokken had, had nog geen meubels, maar wel heel wat dozen van FedEx van op het werk.
Dus bouwde hij zelf zijn meubeltjes van zulke dozen. Het resultaat ziet u op deze site. Waterbestendig zal het misschien niet zijn, en zacht zitten zullen de zetels misschien niet doen, maar: het zijn meubels, niet!
[Taal: Engels]
http://www.fedexfurniture.com/

* Stripgenerator
Zelf een strip tekenen, maar u kan niet tekenen? Dan snel naar deze site, waar strips met enkele simpele stappen gegenereerd worden. U moet alleen zorgen voor het ideetje!
De pennevruchten van anderen kan u on line bewonderen.
[Taal: Engels]
http://www.thirdframestudios.com/adgame/stripgen/

* Gratis documentaires
Op deze site kan u verschillende documentaires vinden die u gratis kan bekijken, zoals o.a. Fahrenheid 911, documentaires van PBS, CBC, BBC enz. U moet wel eerst een BitTorrent client downloaden en installeren om de films te kunnen bekijken.
[Taal: Engels]
http://www.freedocumentaries.org/

* 9Rules Network
Er zijn zovele blogs op het internet, en zoveel nieuws te lezen. U zou er het noorden bij verliezen. Gelukkig kan dit netwerk helpen: bloggers kunnen zich aansluiten, zodat hun blog in het netwerk opgenomen wordt en een beetje meer aandacht van de lezers (wereldwijd) krijgt. De blogs die wij er vonden waren in elk geval erg, erg inteerssant.
[Taal: Engels]
http://9rules.com/

* Uw rechten als blogger
Het EFF heeft een gids samengesteld over uw rechten en plichten als blogger. Want alhoewel het in principe slechts een web-log is dat u bijhoudt, een dagboek, is het wel een publicatie, en bent u gebonden aan zekere verplichtingen.
De gids is uiteraard op Amerikaanse wetten gestoeld, maar geeft u alvast een idee van de heikele punten waarmee ook u rekening moet houden.
[Taal: Engels]
http://www.eff.org/bloggers/lg/

* Warez vinden via Google
Dat wij naar deze website verwijzen, wil niet zeggen dat wij u aanmoedigen om warez-software te downloaden of te gebruiken - u kent ons: wij houden het liever netjes, en als u warez-software downloadt en installeert doet u dat volledig op eigen risico.
Maar wij kwamen deze site tegen, en het leverde toch interessante lectuur. Hier vindt u namelijk een uitleg over hoe u warez (illegale software) kan vinden via Google - Google CHina om precies te zijn. En die is natuurlijk in het Chinees opgesteld. Dit artikel vertelt u hoe u, zonder Chinees te kennen, toch uw weg vindt op Google China. (Bron: Wim W
[Taal: Engels]
http://www.start.com.my/blog/?q=finding_warez_using_google

* Alle zoekers onder een dak
Wanneer u een zoektocht uitvoert on line, kan het zijn dat u een antwoord wil van een bepaald genre - u wil bijvoorbeeld Jan Jansen opzoeken, een beroemde sporter, en dan is het handig als u meteen kan gaan zoeken bij een zoekmachine speciaal voor sport. Wil u nieuws over Jan Jansen, dan kan u best zoeken bij zoekmachines die nieuws brengen, enz.
Deze site verzamelt al die zoekmachines, netjes gerangschikt volgens genre. Een goede zoektocht gewenst! (Bron: Wim W)
http://www.searchallinone.com/search.html

* Vrijdag animatiedag : Fourtris (game)
Een speciale versie van Tetris. Door met de cursortoetsen het kruis in het midden te draaien kan je de blokjes verzamelen, zodra er 4 van dezelfde kleur bij elkaar staan verdwijnen ze.
(taal : Engels) [Filover]
http://fourtris.com/

* Vrijdag animatiedag : Freeware for kids
Een site vol met links naar leuke en vooral gratis programma's voor kinderen. Enige nadeel : de software is telkens in het Engels.
(taal : Engels) [Filover]
http://www.kidsfreeware.com/

* Vrijdag animatiedag : Air hockey (game)
Het principe is heel eenvoudig, verdedig je eigen doel en probeer de rode schijf in het doel van de tegenstander te krijgen en maak hierbij gebruik van de randen van de speeltafel. U kan kiezen op welk niveau u tegen de computer wil spelen.
(taal : Engels) [Filover]
http://www.teagames.com/games/airhockey/play.php

* Bekende personen op het net Ė Hun officiŽle sites
(een greep uit recente toevoegingen op http://www.filover.be/celeb.html NIEUWE URL ! ! ) [Filover]

- DJ Coone
Deze Belgische DJ staat hoog in de dance-charts met "Getting down".
http://www.djcoone.com/

- Alex Britti
OfficiŽle site van deze Italiaanse zanger o.a. gekend van het nummer "Solo Una Volte".
http://www.alexbritti.com/

- Bessie Bardot
Deze Australische TV-persoonlijkheid is zeer populair aldaar. Ze presenteert niet alleen maar schrijft ook boeken, doet fotoshoots, ...
http://www.bessiebardot.com/

- Liis Windischmann
OfficiŽle site van dit maatje-meer-topmodel.
http://www.liisweb.com/

- Samuel L. Jackson
OfficiŽle site van deze acteur o.a. gekend van de films "Star Wars ep.3", "Kill Bill", "Twisted", ...
http://www.samuelljackson.com/


Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's


*** Algemeen Dagblad
Geen nieuwe bijdragen deze week
http://www.ad.nl/internetenpc/index.html

*** Digitale Revolutie
- Snel zoeken op je eigen computer
- Televisieuitzendingen bekijken wanneer het je uitkomt
- 40 GB multimediaspeler voor beeld en geluid
- Gameboy Micro
- Spelcomputer als notebook
http://digitaal.fan.tv

*** Elektro.be
De site was om onverklaarbare redenen niet bereikbaar
http://www.elektro.be

*** Computer World
- Nieuwe Philips Digital Voice Tracers
- Web in de ban van Zotob et Bozori
- Adobe onthult fout in Acrobat
- Optiplex: loodvrij rijden
- Computer Associates investeert in fundamenteel onderzoek
http://www.computerworld.be/

*** Digimedia
- Evoluties in online publishing: de surfer is koning -
- Bloglezers spenderen meer online
- Onderzoek door MSN brengt tijd die surfers vruchteloos op internet zoeken in kaart
- Japanners verkiezen hun mobiele telefoon voor het downloaden van digitale muziek
http://www.digimedia.be/

*** Speedzone
- Muziek: Only This Moment
- Muziek: Mi Corazon
- Film & TV: Dit is BelgiŽ
- Humor: De schrik zit erin
http://www.speedzone.be

*** Webfactor
- .xxx loopt vertraging op
- iPod flea
- Feedster top 500
http://nieuwsblad.typepad.com/webfactor/

*** Tweakers Net
- Creative X-Fi-geluidskaart: hip of hype?
- Moederborden duurder door gebrek aan chipsets
- Nederlanders wegens adware aangeklaagd in VS
- Computerwinkels willen pc-privéregeling terug
http://www.tweakers.net
Wikipedia

Deze week geen nieuwe artikels bij Wikipedia

Vorige artikels:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieSDe zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


* Firefox extensies
1. Wat en hoe?
Firefox extensies zijn uitbreidingen voor uw Firefox browser. De browser is nu eenmaal met opzet licht gehouden; de mensen bij Firefox gingen uit van de filosofie dat een heel browserpakket, met mailprogramma, software voor het bewerken/ontwerpen van pagina's en allerlei extra mogelijkheden niet nodig waren voor alle internauten.
Er werd gekozen voor een slanke browser. Wie wil, zou dan zelf de extensies of uitbreidingen kunnen toevoegen die hij zelf nodig heeft.
Het zenuwcentrum voor deze operaties is de knop Extra / Extensies. Daar ziet u welke extensies er al toegevoegd zijn. Vermoedelijk zijn er dat nu nog geen enkele. Onderaan het venstertje ziet u de optie: "Meer extensies". Klik hierop, en u wordt naar een pagina gebracht van Mozilla waar u verschillende extensies vindt.
Wij zullen morgen een van de meest gedownloade extensies voor Firefox kiezen als voorbeeld: "IE View". Die voegt een knop "View page in Internet Explorer" toe aan het context menu; pagina's die niet goed weergeven in Firefox (awoe voor de bouwers ervan!) kan u zo met één klik in IE bekijken. Morgen zullen we deze extensie installeren

* Firefox extensies
2. Uw eerste extensie installeren
Ga als volgt tewerk: klik op de link, en op de nieuwe pagina waarheen u gevoerd wordt klikt u op Install Now.In het dialoogvenster bevestigt u: Installeer nu. U krijgt nu de boodschap dat dit onderdeel geactiveerd wordt zodra u de browser sluit en heropent. Wat u nu dus doet: sluiten, en heropenen.
Wanneer u nu op een link klikt met de rechtermuisknop, zal u in het contextmenu de optie bemerken: Koppeling in IE bekijken.
Proficiat! U heeft uw eerste extensie geïnstalleerd. Als u nu via de knop Extra / extensies gaat kijken, bemerkt u dat deze extensie inderdaad vermeld staat. U bemerkt dat er ook een knop is met Opties, waarmee u de extensie verder kan verfijnen.
Onthou in elk geval uit deze aflevering dat extensies typisch een bestandsnaam hebben die eindigt op .xpi

* Firefox extensies
3. Nog meer extensies
U bent ongetwijfeld begeesterd door de extensies, en wil nog wel meer van zulke handige spullen uitproberen. U kan daarvoor terecht bij de lijst die u vindt via Extra / Extensies / Meer Extensies. Maar het zou ook handig zijn als u onder die "Meer Extensies" nog meer adressen kon stoppen van sites waar extensies te vinden zijn. En ook hiervoor bestaat een Extensie die deze mogelijkheid toevoegt.
Nu is het zo dat de huidige versie van XMirror (0.2) geen Nederlandstalige extensie-mirror bevat, terwijl een vorige versie (0.1.1) dat wel deed. Daarom laten wij u de oude versie installeren:
Neem daarom NIET de bovenste link Install now, maar blader verder naar de link bij versie 0.1.1
huidige versie: https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=319
Oude versie: https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=319&page=releases
Dubbelklik op Install Now. Sluit en heropen Firefox na de installatie.
U zal nu bemerken dat u via Extra / Extensies naast Install more Extensions een uitklapmenu gekregen heeft (maak het extensie dialoogvenster groter indien nodig, door de rechterkant te verslepen). Klik op het uitklappijltje. U zal nu o.a. een site krijgen met Nederlandstalige Firefox extensies.

* Firefox extensies
4 Enkele handige extensies: ImageZoomer
Deze extensie voegt twee items toe aan het context-menu voor afbeeldingen: in- en uitzoomen. Installeer de extensie via
http://imagezoomer.mozdev.org/
Klik op Installation, ga naar de beta-versie 0.2. U zal nu zeggen: he, er gebeurt niets! Maar kijkt u eens goed bovenaan het scherm van Firefox. Daar is een vakje verschenen waarin Firefox meldt dat hij verhinderd heeft dat een programma van derden geïnstalleerd zou worden. Dat is een natuurlijke bescherming van Firefox, en zo hoort het ook.
Rechts bovenaan vindt u ook een vakje: "Optie bewerken". Klik hierop en klik op "toestaan": deze site wordt nu toegevoegd aan vertrouwde sites. (Deze werkwijze zal u altijd moeten toepassen als u extensies downloadt van externe sites).
Klik nu opnieuw op de link van versie 0.2, en dit keer zal de installatie wel in gang schieten. Sluit en heropen Firefox. Klik nu met de rechterknop op een afbeelding. U zal bemerken dat u inderdaad de optie heeft om in of uit te zoomen.
In de volgende dagen volgen nog enkele interessante extensies. Als u zelf nog suggesties heeft van goede extensies, mag u die altijd doormailen!Deze rubriek wordt u gebracht in samenwerking met DigiweetjesEn Gerard Schaefers (Sjeef)
http://www.xs4all.nl/~sjeef/Nederlands/Projecten.html
Van alles halen, (bijna) niets betalen...


* X-Desktop
De makers van deze software gingen uit van het principe dat tegenwoordig iedereen wel een browser heeft, en kan bedienen. Dus, als men een "thin client" - een klein programma, ontwikkelt, waarom zou men dat niet maken in een browser-interface? En zo ontstond X-Desktop. Op deze site leest u er alles over, en vindt u ook een demo.
De bedoeling is dat programmeurs X-Desktop downloaden, en dan hun programma in die vorm gieten.
[Taal: engels]
http://www.x-desktop.org/

* Startup Control Panel
Win95/98/ME/NT/2000/XP
Een progje dat u helpt om verschillende functies die opgestart worden bij de opstart van uw Windows pc te controleren. Startup (user), Startup (common), de registerwaarden, Run Once, enz staan allemaal op de tabblaadjes vermeld. Simpel te gebruiken, klein, en gratis!
http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml

* XstreamRadio
Vandaag enkele programma's voor de muziekliefhebber. Om te beginnen XstreamRadio, een van de meest uitgebreide radioplayers van NEderalnd, met meer dan 700 nationale en internationale voorgeprogrammeerde radiostations.
Het progje bevat ook een MP3 recorder zodat u de programma's kan opnemen en later terug afspelen. Leest u ook de instructies op het 2e adres. (Bron: Wim W)
http://www.xstreamradio.nl
http://www.xstreamradio.nl/Pics/Instructions_Page.htm

* Freecorder
Een tweede programma is Freecorder. Een gratis programma waarmee u geluidjes kan opnemen die u hoort via de speakers naar uw pc, en dus ook gesprekken die u bijvoorbeeld via Skype voert. De geluidsbestanden worden in MP3 formaat opgeslagen. (Bron: Wim W)
http://www.replay-video.com/freecorder/index.php

* SV Video Cut and Split
[Windows - freeware]
Een progje om een bepald gedeelte van een videobestand te knippen en te bewaren, uw film op te splitsen, of om een bepaald frame van uw film als een beeld te bewaren. (Bron: Wim W)
http://www.softwareclub.ws/v_split.html

* Cuttermaran
Windows - freeware
Nog een gratis video editor . U heeft wel Microsoft .NET framework nodig om dit progje te kunnen instaleren en gebruiken. (Bron: Wim W)
http://www.cuttermaran.de/

* Vrijdag Macdag: Konfabulator

Mac OS X - 5,35 MB - freeware
Dit programma draait kleine dingen die "widgets" genoemd worden op uw desktop, en die tonen informatie zoals kalender, weervoorspellingen, gebruik van de CPU, batterijen enz.
http://www.download.com/Konfabulator/3000-2274_4-10186507.html?tag=nl.e414

* Vrijdag Macdag: GeneForge
Mac OS 8.x/9.x/X - 17,75 MB - shareware
Een role-playing game: u mag kiezen of u de goede of de slechte bent, en krijgt heel wat dodelijke wapens mee om de slechte (of juist de goede!) te verslaan.
http://www.download.com/Geneforge-3/3000-2276_4-10406420.html?tag=nl.e414

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.Het laatste woord....


Wij hebben verschillende reacties binnengekregen op artikeltjes van deze week, maar door tijdgebrek zullen zij pas volgende week kunnen verschijnen. Onze excuses.

Hilde
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinatoren:
Jean-Luc Bostyn
Tel 056/53.25.31 - 0473/52.00.73
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre, Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Danny Zeegers
Wim Wilyn
Hilde Van Gool
  • - "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
  • - Te allen tijde kun je het abonnement ook weer stopzetten. Eveneens via de site of per e-mail.
  • - Jouw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
  • - "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
  • - "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
  • - Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
  • - "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
  • - "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
  • - De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.Webmaster: Rogier P. Bakx
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans

Abonnementen: Suzy Schokelé
Logistiek: Paul Liekens

Dagelijkse nieuws-update op onze site:
http://www.netties.be/nieuws.htm


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij dankbaar gebruik van een script dat ons ter beschikking gesteld werd door de makers van
Belgische LottoDe nieuwsbrief in tekstversie wordt verzonden
dankzij de diensten van Hotjobs

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
Advies wordt beoordeeld naar de resultaten, niet naar de bedoeling
Cicero - Romeins auteur en politicus