Verschijnt iedere zaterdagAantal abonnees: 4.679
(593 dagelijkse update -
4.086 wekelijkse nieuwsbrief)
Deadline van volgende editie: 28/7/2005 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.beINHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
Wikipedia
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 9
nummer 408 van 16/7/2005

Gegroet lezers,

Voila. De stofkap voor onze computers ligt klaar, de redactie staat te trappelen om, na het verzenden van deze nieuwsbrief, de wijde wereld in te trekken, ver van alle computers. Zoals aangekondigd moet u het één week doen zonder ons dageljiks nieuws, en zijn wij er op 25 juli, bij leven en welzijn, terug met het dagelijkse nieuws op de website, en op 30 juli met een nieuwe nieuwsbrief, vol met handige tips voor u.

Als u zelf ook op vakantie vertrekt, wensen wij u veel rust of opwinding tijdens uw verlof, wat u ook maar zoekt. Wij trekken de natuur in, met boek en MP3 player op het hoofd. Zalig!

Veel leesplezier,

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://xodis2.lvb.net/rssfeeds/netties.php
(met dank aan Luc van Braekel)
Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereikenvia de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
* De aanslagen in Londen: hoe reageerde het internet?
Net zoals bij vorige wereldschokkende gebeurtenissen, kijken wij even terug op de impact die het internet had bij deze gebeurtenis, welke rol het gespeeld heeft.
Toen het nieuws van de afschuwelijke aanslagen verleden donderdag in Londen bekend raakte, trokken de mensen massaal naar het internet om informatie te vinden over de aanslagen. Nieuwssites zoals BBC, BskyB en Financial Times konden de toevloed haast niet aan, maar hielden toch stand. De systemen kraakten wel, maar overleefden. Bij BBC gaf men toe dat er een record aantal bezoekers geweest was, het grootste aantal sinds de website on line ging. (1)
Wat duidelijk naar voor kwam, is de rol die de gewone gebruiker, nog meer dan vroeger, speelde als bevoorrechte getuige. Met camerafoons werden beelden gemaakt van de aanslagen, de eerste seconden na de feiten. Waar de camerafoon in het begin afgedaan werd als een leuke gadget, zonder echt praktisch nut, hebben de feiten nu aangetoond dat een camerafoon een getuige wordt in ons dagelijkse leven. Bij The Washington Post vindt u een fotogalerij met beelden van de aanslagen, gemaakt door camerafoontjes. (2) en (3)
Maar niet enkel met het beeld van de camerafoon, ook met de blog bracht de gewone burger verslag uit van de gebeurtenissen. Camerafoon en blog: het zijn twee middelen van een nieuwe trend die zich aftekent: citizen journalism, of de journalistiek van de gewone burger. Nog bij The Washington Post vindt u een bijdrage over deze journalistiek, die eigenlijk al langer bestaat, maar nu meer naar voor komt omdat de burger over de middelen beschikt om zijn tekst, beeld wereldwijd te publiceren. (4)
http://news.com.com/Web+users+flock+to+British+sites+for+blast+news/2100-1038-5778330.html?part=dtx&tag=ntop&tag=nl.e433
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/07/AR2005070701522.html?referrer=email
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/gallery/2005/07/07/GA2005070701479.html?referrer=email
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/08/AR2005070800584.html?referrer=email

* Een alternatief internet?
Er zijn groeperingen die vinden dat de VS teveel invloed heeft in het internet, dat het huidige internet teveel een Amerikaanse bedoening geworden is. En sommigen blijven niet bij de pakken zitten.
Zo lazen wij deze week bij The Inquirer dat een Turkse groepering een tweede internet netwerk wil ontwikkelen. Het zou gaan om de Turkish Informatics Association en het in Amsterdam gevestigde Unified Identity Technology. Een groepering van onafhankelijke root operatoren, The Public Root, probeert dit alternatieve netwerk uit te bouwen; het heeft daarvoor 13 root servers te zijner beschikking in 10 landen, waaronder Turkije.
Bij de naamgeving zou uitgegaan zijn van een ander systeem dan de huidige top level domeinen; de internetadressen zouden eindigen op de naam van een persoon of bedrijf, maar niet op .com of een landencode.
http://www.theinquirer.net/?article=24442

* Gebruik IE browser opnieuw lichtjes gestegen
Om de week goed in te zetten, laten wij enkele statistiekjes op u los, die wij vonden bij Journal du Net. Daaruit blijkt dat het gebruik van de IE browser in Frankrijk, zowel bij de gewone gebruiker als de beroepslui, lichtjes toegenomen is (1% en 2,4% respectievelijk). Dat ging niet ten koste van Mozilla, althans bij de gewone gebruikers, wel ten koste van "andere" browsers.
Uit die statistieken halen wij nog leuke cijfers. Zoals: Windows XP is nog altijd niet doorgedrongen tot de grote massa van de bedrijven: slechts 57,7 % van de werkstations in de bedrijven draait onder Windows XP. Flash is de plug-in die het meeste aanwezig is bij de internauten, gevolgd door Java en Acrobat Reader. En qua schermgrootte heeft iets meer dan de helft van de internauten een schermgrootte van 1024 x 768, een kwart heeft nog altijd 800 x 600 en 15% heeft 1280 x 1024.
Op zich misschien droge cijfertjes, maar voor een webbouwer zijn zij erg belangrijk: dit zijn getallen waarmee hij rekening moet houden!
http://solutions.journaldunet.com/dossiers/chiffres/navigateurs.shtml

* Europa ongemakkelijk over invloed VS op internet
Gisteren kon u lezen dat Turkije overweegt om een alternatief internet op te zetten, omdat sommige groeperingen menen dat de VS een te grote invloed uitoefent op het internet. Maar is dat werkelijk zo, of zien deze mensen spoken?
Volgens dit artikel bij The Register is die invloed er wel degelijk en is het niet alleen Turkije dat ongelukkig is, maar ook de EU. De registratiekantoren in Europa maken zich zelfs stilaan op voor een (vriendelijke) oorlog, nadat de Amerikaanse overheid liet verstaan dat zij de controle wil behouden over de "root zone", het hart van het internet dat de basis bevat van dit wereldwijde netwerk. In september 2006 eindigt het contract dat de VS heeft met ICANN, maar de VS kondigde onverwachts aan dat het de controle over de root servers van het internet voor eeuwig en twee dagen wil behouden.
Deze registratiekantoren zijn overeengekomen om een nieuw automatisch systeem te bouwen, te testen en te installeren voor de uitwisseling van vitale informatie over de structuur van het internet - en op die manier de touwtjes door te knippen waarmee de VS haar controle uitoefent. In 1998 hebben de VS tamelijk onverwacht een controlefunctie op het internet ingesteld - toen heette dat nog een check up en volgens waarnemers werkte die ook erg goed. Maar sindsdien zou de Amerikaanse overheid nieuwe 'principes' uitgevaardigd hebben, waarmee het een ijzersterke controle verwerft over de root functie. En dat kan Europa zich niet laten welgevallen.
http://www.theregister.co.uk/2005/07/01/bush_net_policy/
http://www.theregister.co.uk/2005/07/11/centr_root/

* Google wint typosquatting dispuut
Er zijn vaak betwistingen over domeinnamen. Kleinere bedrijven die binnen hun landsgrenzen hun domein geregistreerd hebben, worden soms plots geconfronteerd met de claim van een groot, internationaal bedrijf dat die regionale variant van de domeinnaam ook in zijn bezit wil hebben.
En als u ons kent, dan weet u dat wij meestal de kant van de kleintjes kiezen, in hun strijd om hun belangen te beschermen tegen de groten der aarde. Maar bij dit specifieke dispuut zijn wij toch blij dat het arbitrageforum de kant van de grote, in casu Google, gekozen heeft.
Het gaat om Google versus ene Sergey Gridasov uit St. Petersburg. Sergey had een aantal domeinnamen geregistreerd die eigenlijk tikfouten zijn van de naam Google: Googkle.com, Ghoogle.com, Gfoogle.com, Gooigle;com. Het arbitrageforum oordeelde dat Sergey die namen ter kwader trouw geregistreerd had: eerst en vooral deed hij de registratie pas nadat Google populair geworden was. Dat is op zich nog niet zo erg - er zullen ongetwijfeld nog wel websites zijn die profiteren van naamsverwarring. Het arbitrageforum tilde wel zwaar aan het feit dat de internaut die op deze sites kwam, doorgestuurd werd naar websites waar hij bestookt werd met trojans en spyware. Bovendien reageerde Sergey helemaal niet op de mails, faxen en brieven van het forum.
http://www.theregister.co.uk/2005/07/11/google_ruling/
http://www.arb-forum.com/resources/news/index.asp?id=39

* Nieuw domein voor mobiele telefoons
Het ICANN heeft het .mobi domein goedgekeurd en zoals u al kan raden is het bedoeld voor de mobiele telefonie.
Wat niet wil zeggen dat dit domein voorbehouden is voor fabrikanten van mobieltjes of mobiele operatoren - u moet dat veel groter zien. Door het creŽren van dit aparte internetdomein willen de operatoren het gemakkelijker maken om websites, speciaal ontwikkeld voor mobiele telefoons, terug te vinden.
En dat is dringend nodig. Het is al enkele jaren dat u internetpagina's kan bekijken op uw mobieltje. Het is te zeggen: de technologie is er, maar hij dringt niet echt door tot de grote massa. Misschien zal dit aparte domein zorgen voor de nodige doorbraak?
http://www.betanews.com/article/New_Domain_Targets_Mobile_Phones/1121096307

* Definitie in de maak: wat is spyware?
Het nieuws afgelopen week dat Microsoft plots de producten van het bedrijf Claria niet langer als spyware beschouwde, heeft het nogmaals aangetoond: wil men spyware bestrijden, dan moeten er eerst duidelijke afspraken gemaakt worden over wat nu eigenlijk spyware is.
En daar wordt nu dus aan gewerkt. De AntiSpyware Coalition, een organisatie onder voorzitterschap van het Center for Democracy & Technology en met steun van groten uit de internetwereld zoals AOL, Microsoft, Yahoo, heeft een werkdocument van 13 pagina's klaar, waarin een definitie uitgewerkt wordt van spyware.
Met dit document in de hand zou het voor de makers van anti-spyware gemakkelijker worden om hun producten te verfijnen. En anderzijds staan zij ook sterker in hun schoenen wanneer zij een bepaalde software verwijderen van de pc omdat zij die als spyware beschouwen.
Op de eerste link vindt u dit werkdocument. U kan commentaar geven op het document (2) tot 12 augustus en in de herfst zou er dan een definitief document komen.
Een mooi initiatief, zal u zeggen. Maar helaas zal deze definitie van spyware er niet voor kunnen zorgen dat er minder spyware op de wereld komt - adverteerders passen immers steeds agressievere praktijken toe. Evenmin geeft het document een antwoord op een belangrijke vraag: in hoeverre moet een adverteerder toestemming vragen aan de gebruiker vooraleer hij software op diens computer zet. Nu smokkelen heel wat adverteerders als het ware hun programma op uw pc, door stiekem in de lange gebruikslicentie te vermelden dat u toestemming geeft voor de installatie van extra programma's.
http://www.antispywarecoalition.org/definitions.pdf
http://www.antispywarecoalition.org/comments/index.htm
http://www.betanews.com/article/Coalition_Offers_Definition_for_Spyware/1121187418

* Europese kantoren Dell en Intel doorzocht
U moet niet denken dat het enkel Microsoft is dat af te rekenen heeft met de Europese waakhond voor het competitievermogen. Ook Intel voelt de hete adem van deze waakhond in zijn nek. En ook in Japan loopt er een onderzoek naar mogelijk uitbuiten van een quasi-monopoliepositie om de competitie het leven onmogelijk te maken.
In Europa gaat het met name om het feit dat bij openbare aanbestedingen voor de computerparken bij de overheid, in sommige EU-landen vlakaf vermeld wordt bij de voorwaarden dat het een machine moet zijn die Intel-processoren aan boord heeft. En dat is illegaal, althans volgens de statuten van de EU.
Verder wordt ook onderzocht of sommige klachten gegrond zij, als zou Intel bedrijven afgedreigd hebben die AMD-chips in hun pc's zouden stoppen.
Deze week ging een nieuw hoofdstuk in, in dit juridisch kluwen. Dinsdag hebben de Europese kantoren van Intel en sommige PC-bedrijven zoals Dell het bezoek gekregen van de politie in het kader van dit onderzoek. Het was niet duidelijk of en wat er zou meegenomen zijn. Alle betrokkenen weigerden commentaar.
Zo. Een berichtje uit het Monopoly-wereldje. Wij houden u op alle fronten op de hoogte!
http://www.betanews.com/article/Intel_Dell_European_Offices_Raided/1121193138

* Seks in het geniep
En na het vorige droge berichtje, een iets sappiger nieuwtje: een heus seks-schandaal! De makers van het populaire spel Grand Theft Auto: San Andreas zouden zich namelijk geamuseerd hebben bij het maken van het spel en er seksscènes ingestopt hebben. Die zijn normalerwijze niet te zien, dus eigenlijk waren die seksscènes enkel insider-jokes en zouden zij geen kwaad kunnen.
De bedenkers bij het bedrijf Rockstar hadden echter geen rekening gehouden met een Nederlander, Patrick Wildenborg. Die heeft een mod bedacht (wijziging) voor het spel, waardoor de seksscènes wèl zichtbaar worden. En u kan het al raden: die mod verspreidt zich als een vuurtje doorheen de gamers wereld.
In AustraliŽ is de organisatie die toezicht houdt op geweld en seks in spelletjes een onderzoek gestart naar deze mod. De organisatie was sowieso al niet gelukkig met het spel, dat veel te gewelddadig geacht werd. Als zou blijken dat de seksscènes inderdaad door de ontwerpers in het game gestopt waren, dan is de kans groot dat het spel uit de handel genomen wordt in de VS en AustraliŽ.
Wedden dat er morgen een rush is op het spelletje? [Bron: Dave]
http://www.theinquirer.net/?article=24535
http://www.tweakzone.nl/nieuws/7669

* Nieuwe Windows-patch: best installeren!
Wij kunnen niet altijd volgen. Microsoft erkent dat er drie nieuwe lekken gevonden zijn in het Windows besturingssysteem en dat die gevaarlijk kunnen zijn - een hacker zou namelijk de controle van uw machine kunnen overnemen. En wanneer Microsoft dan patches uitbrengt, dan zou u toch verwachten dat die in de automatische updates zitten? Neen dus. Althans niet de eerste week dat de patch uitgebracht werd - in de volgende week zou dat wel het geval zijn.
Het gaat met name om twee euvels die te maken hebben met de JView Profiler, een onderdeel van de Java Virtual Machine van Microsoft en eentje rond de Color Management Module. Die laatste is tamelijk onschuldig, maar door de fout in de JView Profiler kan een hacker een Trojaantje op uw pc zetten en de controle ervan overnemen. Daarvoor moet u wel eerst naar een dubieuze website gelokt worden die de Trojaan dan binnensmokkelt. Op die site moet u echt niets doen - als u de update niet toegepast hebt op uw pc dan hebt u het zitten, gewoon door op de site te belanden.
Euvels dus die dringend verholpen moeten worden. Wil u niet wachten tot Microsoft de patches in de gewone Microsoft updates stopt, dan kan u op onderstaand adres al snel de patch gaan halen. Meer info op de tweede link.
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/903144.mspx
http://news.com.com/PCs+falling+victim+to+Windows+flaws/2100-1002-5785181.html?part=dtx&tag=ntop&tag=nl.e433

* P2P: de toekomst is rooskleurig, maar er zitten nog addertjes onder het gras
P2 P staat voor velen synoniem met Kazaa en Napster. Zij vergeten dat P2P op zich eigenlijk enkel een andere vorm van netwerk is, Peer to Peer, of gelijke tot gelijke, waarbij gebruikers met eenzelfde programma rechtstreeks met elkaar verbinding kunnen leggen en zo toegang hebben tot bestanden op elkaars harde schijf, zonder dat er een centrale computer nodig is, een server.
Maar omdat P2P meestal gebruikt werd voor het ruilen en delen van illegaal gekopieerde bestanden, kreeg deze vorm van netwerk een negatieve, illegale klank. Volkomen onterecht en gelukkig is er stilaan een kentering aan het ontstaan. Als u de berichten van de laatste tijd naleest, zal u merken dat de P2P technologie in een stroomversnelling zit en mainstream gaat. Denk maar bijvoorbeeld aan het bericht dat ook Microsoft gebruik wil maken van P2P, dat de nieuwe Opera browser P2P ondersteunt, dat het Hooggerechtshof in de VS bevestigd heeft dat de P2P software legitiem is. Trouwens: hebt u er al bij stil gestaan dat de enorm populaire Skype software om te telefoneren via het internet, ook werkt met P2P software? Een interessant artikel over deze evolutie leest u bij de International Herald Tribune (1)
Dat P2P mainstream gaat, wil nog niet zeggen dat alle problemen opgelost zijn. P2P software wordt nog altijd gebruikt voor het ruilen van illegaal gekopieerde bestanden, dat valt niet te ontkennen. Over de wettelijke implicaties van dat gebruik van P2P voor illegale doeleinden is het laatste woord nog niet gezegd. Er worden voortdurend processen gevoerd, die geschiedenis schrijven en jurisprudentie maken voor deze nieuwe technologie. Deze week werd in Nederland een belangrijke uitspraak gedaan. Daar oordeelde de rechter dat stichting Brein, noem het de Nederlandse Sabam, niet zomaar kan eisen dat providers de identiteit bekendmaken van abonnees die illegale muziek geruild hebben. Brein had enkele internauten betrapt op heterdaad, maar had van deze mensen enkel het IP-adres; Brein eiste dat de providers de bijhorende gegevens van naam, adres, woonplaats zouden overhandigen. De providers weigerden dat - volgens hen mag alleen een strafrechter een bevel geven tot bekendmaking van persoonsgegevens. De rechter gaf Brein in zoverre gelijk dat er inderdaad een rechterlijk bevel moet zijn, maar stelde dat dat daarom geen strafrechter moet zijn - ook een civiele rechter zou zo'n bevel kunnen geven. (2)
In Frankrijk wordt er trouwens ook nog een interessant proces gevoerd over de juridische verantwoordelijkheden bij P2P. Hier gaat het met name om de vraag of een adverteerder die een annonce plaatst op een P2P site waar illegaal films geruild worden, een overtreding begaat. Bij Journal Du Net vindt u een erg leerrijk artikel hierover (Franstalig)(3)
En om het rijtje met berichten over P2P af te ronden nog dit: iMesh, een van de bastions berucht voor illegale bestanden, heeft een akkoord afgesloten met Sony BMG en zal muziek van deze platenstal in licentie aanbieden op haar P2P netwerk; iMesh wil daarmee breken met haar turbulente verleden en een legale downloaddienst worden (4)
http://www.iht.com/articles/2005/07/08/business/ptend09.php
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/36222
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique050712.shtml
http://pcwnl.pcworld.com/t/520786/8310587/973105/0/

* Gratis mail: Scarlet laat duizenden gebruikers in de kou staan
In de beginjaren van het internet nam de stad Antwerpen een mooi initiatief: het richtte de digitale metropool Antwerpen op, in navolging van De Digitale Stad Amsterdam (DDS). Dat moest niet alleen de informatica herbergen van de stedelijke diensten, maar bood ook een plaatsje voor de Antwerpse burger, die een gratis e-mailadres kreeg en een gratis webstek. Ook NeTTIes vond er gratis webruimte.
Sindsdien is er heel wat water door de Schelde gevloeid. De Antwerpen.be adressen werden een tijd geleden overgedragen aan provider Tiscali. Eind 2004 werd die dan weer overgenomen door concurrent Scarlet. Het contract dat het Antwerps informaticabedrijf Digipolis had met Tiscali, zou normalerwijze ook door Scarlet overgenomen worden.
Maar blijkbaar is Scarlet niet geïnteresseerd in deze gratis dienstverlening. Sinds vorige week kunnen de internauten met een Antwerpen.be adres geen mail meer ophalen. En Scarlet geeft niet thuis voor de vele klachten die het regent. Digipolis heeft zelf geen oplossing - het kan alleen maar aandringen dat Scarlet iets zou doen aan het probleem. En tot zolang moet de internaut maar geduld hebben blijkbaar?
http://www.gva.be/nieuws/antwerpen/default.asp?art={DB6F6557-90F3-4C34-A601-B29B906AE1C5}

* Microsoft pusht upgrade van Office
Bij elke nieuwe versie van het Windows besturingssysteem, is er ook een overeenstemmende versie uitgebracht van de kantoorsuite van Microsoft, Office. En als u weet dat de gebruiker niet staat te trappelen om de nieuwe versie van het besturingssysteem te installeren, dan kan u ook vermoeden dat diezelfde gebruiker helemaal geen zin heeft om in de buidel te tasten om daarbovenop nog eens een nieuwe versie van de kantoorsuite aan te schaffen. Heel wat gebruikers zitten nog altijd met een versie van Office 97, Office XP en zijn niet van plan over te stappen.
Microsoft geeft er een draai aan: "Wij zijn het slachtoffer van ons eigen succes, Office 97 en Office XP zijn producten die de mensen graag hebben" heet het. Maar dat brengt natuurlijk geen geld in het laatje. Microsoft wil Office 2003 verkopen en zal in de volgende weken verschillende initiatieven hiervoor ontplooien. Of de gebruiker zich zal laten verlokken door die aansporingen, dat is echter nog de vraag. Vooral als u weet dat Microsoft ondertussen al aankondigingen aan het maken is voor de volgende versie van Office, Office 12, die in 2006 zou moeten uitkomen...
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,121758,tk,dn071105X,00.asp

* Podcasting: XS4all biedt platform
De Nederlandse provider XS4ALL is altijd al een haantje de voorste geweest; ook nu reageert de provider prompt op een groeiende belangstelling voor podcasting. De abonnees van de provider, die zelf een uitzending samenstellen, krijgen gratis bij de provider ruimte om de podcast te publiceren. En om het initiatief wat meer in het zonnetje te zetten, wordt er elke week een iPod uitgereikt aan de meest originele podcast.
Momenteel gaat het enkel om radio-uitzendingen in het MP3-formaat, maar in de toekomst zouden ook videobeelden mogelijk zijn. (1) en (2)
Podcasting krijgt ondertussen steeds meer aanhangers. En dat is natuurlijk voor een groot deel te danken aan de aandacht die Apple eraan schenkt: podcasts worden ook in iTunes ondersteund. De Podcasts zetten ondertussen wel het traditionele radiolandschap op zijn kop - net zoals de TiVo de tv-wereld in de VS op zijn kop zet. Het wordt nu echt een principe: de luisteraar krijgt te horen wat hij wil, wanneer hij het wil!
Maar volgens dit artikel bij BetaNews lijkt het erop dat de kleinere programmamakers die oorspronkelijk begonnen zijn met het podcasten, in de verdrukking komen door de gevestigde waarden zoals ABC, Newsweek, Disney en CNN, die ook hun podcastst aanbieden op de iTunes Music Store. Gevolg: de alternatieve podcasters zoeken hun heil elders, waar zij niet in de verdrukking raken en aandacht krijgen van de luisteraar die op zoek is naar meerwaarde - de podcastst van de traditionele zenders zijn immers oude wijn in nieuwe zakken, zo menen de audiofans.
http://podcast.xs4all.nl/
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/36260
http://www.betanews.com/article/Podcasters_Finding_Ways_to_Stay_Afloat/1121283806

* Woordjes lezen op de gsm - een voor een
Staat u ook zo te pieren om de tekst te kunnen lezen van boodschappen op uw mobieltje? Dan heeft de universiteit van het Amerikaanse Stanford misschien een oplossing voor u. Het principe is simpel: in plaats van twee of meer lijntjes tekst in kleine lettertjes op dat petieterig scherm te persen, wordt de tekst in het groot vertoond, woord voor woord.
De technologie heet BuddyBuzz; en natuurlijk kan de gebruiker zelf bepalen hoe snel te tekst moet voorbijscrollen. Wie gewoon is om snel teksten te lezen, kan zo 1.000 woorden per minuut lezen en dat is toch wel heel wat sneller dan het traditionele scrollen.
Aan alles is trouwens gedacht, ook aan de syntax. Eigennamen worden langer vertoond dan bijvoorbeeld voorzetels en er is een natuurlijke pauze voorzien voor komma's en punten. Tussen verschillende verhalen is er ook een pauze - die dan eventueel opgevuld zou kunnen worden met... reclameboodschappen!
http://news.com.com/Reading+phone+text+one+word+at+a+time/2100-1046-5785579.html?part=dtx&tag=ntop&tag=nl.e433
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!* Google en Yahoo met nieuwe versies van toolbar
Afgelopen week kwamen zowel Google en Yahoo op de proppen met een nieuwe versie van hun toolbar. Bij Google ging het om een versie voor de Firefox browser, een broertje van de toolbar die al eerder uitgebracht was voor de IE browser van Microsoft. De balk zal dan ook alle functies bevatten die ook in de IE balk zitten, behalve twee, omdat die standaard al in de Firefox browser zitten: een pop-up blokker en de functie om te surfen aan de hand van de naam van een site die u intikt in de adresbalk en niet het volledige adres van de site. Enkele van de mogelijkheden: een invulvakje om Google zoektochten uit te voeren. Een automatische invulknop die met één klik al uw gegevens invult in een webformulier. Spellingscontrole en een vertaler. (1) (2) en (3)
En dan was er ook nog nieuws van Yahoo, dat een nieuwe versie uitbracht van zijn eigen Firefox toolbar. Die bevat, naast het obligate zoekvakje, ook een RSS subscription manager, bescherming tegen spyware en voorkeurinstellingen die op de server van Yahoo opgeslagen worden zodat u ze kan oproepen vanop eender welke computer.
De toolbar is ook nauw verweven met My Web, een zoekpagina die aan uw persoonlijke voorkeuren aangepast is. (4) en (5)
http://toolbar.google.com/
http://labs.google.com/
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,121733,tk,dn070705X,00.asp
http://fileforum.betanews.com/detail/Yahoo_Toolbar_for_Internet_Explorer/1085674841/1
http://www.betanews.com/article/Yahoo_Refreshes_Firefox_Toolbar/1120853994

* Groot scherm op uw kleine mobieltje
Het mobieltje krijgt steeds meer mogelijkheden. Zo kan u voortaan ook tv-beelden op uw mobieltje bekijken. Maar moet u dan pietepeuterig turen naar het toch zo kleine scherm van uw mobieltje? Blijkbaar niet - althans als u de technologie zou toepassen van Kopin CyberDisplay video eyewear. Dat creŽert een effect alsof u een 12 inch screen aan het bekijken was vanop een meter afstand - met andere woorden krijgt u scherpe beelden. Daarvoor moet u dan wel een futuristische zonnebril op uw lieftallig hoofdje zetten, die dan via een dun kabeltje verbonden is met uw mobieltje. Op de 'glazen' van de bril wordt dan het beeld geprojecteerd. U kan het toestel ook aansluiten op andere video output, zoals draagbare dvd players.
http://digitalcamera.101reviews.com/news/big-screen-viewing-effect-for-mobile-phone-videos
http://hardware.slashdot.org/hardware/05/07/11/178230.shtml?tid=196&tid=126

* Nieuwe Media Center hardware van Microsoft
De computer van nu is al lang niet meer de computer van vroegere jaren. Van gewoon tekstgebaseerde rekenaar is de pc een waar mediacenter geworden, dat niet alleen stilstaand beeld aankan maar ook film en allerlei andere multimediabestanden, inclusief muziek
Daarom wordt de pc van nu niet meer als computer betiteld, maar als "media center". Microsoft heeft dat verstaan en ontwikkelt een heel gamma software voor dat mediacenter, waarbij alle programma's nauw met elkaar verweven zijn en naadloos op elkaar passen. Maar het bedrijf brengt ook hardware uit voor dat mediacenter.
Deze week werden twee nieuwe producten voorgesteld: een controlecentrum voor Media Center pc's en een klavier speciaal voor digitale fotografen. Uiteraard zijn beide toestellen draadloos.
Het controlecentrum is een drie-in-een toestel, dat klavier, afstandsbediening en muis in één toestel verenigt. U kan bijvoorbeeld vanuit uw luie zetel dit klaviertje op de schoot leggen. Het is ook speciaal ontworpen dat het zo weinig mogelijk plaats inneemt en gemakkelijk weggeborgen kan worden.
Het andere toestel is de Optical Desktop 5000: een combinatie van draadloos klavier, muis en software voor het bewerken van foto's. Op het klavier staan speciale knoppen voor directe toegang tot de meest gebruikte bewerkingstaken bij foto's en een schuivertje om in en uit te zoomen.
Bij BetaNews vindt u ook enkele afbeeldingen van dit moois.
http://www.betanews.com/article/MS_Unveils_New_Media_Center_Hardware/1121185641

* Publieke test van Flash Player beschikbaar
Een dikke drie maanden geleden kondigde Macromedia aan dat er grote veranderingen zaten aan te komen in zijn bekende Flash software voor animaties op het web. En nu is er een publieke testversie van deze Flash player beschikbaar (1)
De bedoeling is dat gebruikers en webbouwers zo kunnen testen of de nieuwe versie ook achteruit-compatibel is met reeds bestaande bestanden, met andere woorden: of bestanden die in de oude software gemaakt zijn, ook in de nieuwe player afgespeeld kunnen worden. U wordt dus met zijn allen uitgenodigd om de software te downloaden, het internet af te surfen en alle fouten die u vindt aan Macromedia te melden.
http://www.macromedia.com/software/flashplayer/public_beta/
http://news.com.com/Public+tests+new+version+of+Flash+player/2100-1032-5785167.html?part=dtx&tag=ntop&tag=nl.e433

* Plug-in voor IE helpt bij zoektochten
Het bedrijf Browster heeft een gratis plug-in uitgebracht voor de IE browser, die wel handig is. Wanneer u de muis over de lijst met resultaten van een zoektocht beweegt, krijgt u meteen een blik op de inhoud van de pagina; u moet dus niet klikken op de link en wachten tot de pagina gedownload is.
Deze 'pre-fetching' techniek toont deze preview in een apart venster. U kan in dat venster klikken op links en informatie. Browster werkt met o.a. de zoeksites van Google en Yahoo, e-commerce sites zoals eBay en Amzon, nieuwsgroepen en nieuwssites.
http://www.browster.com/
http://news.com.com/New+IE+plug-in+aims+to+speed+Web+searches/2100-1032-5785825.html?part=dtx&tag=ntop&tag=nl.e703
Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.be
Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** DVD Writers worden steeds goedkoper, en zijn nu al tot onder de 40 dollar gezakt.
http://www.cdfreaks.com/news/12076

*** Google rekent voortaan ook geld om
http://www.dvhardware.net/
http://www.google.com/help/features.html#currency

*** Route 66 brengt on board satellietnavigatie voor smartphones van Sony Ericsson
http://www.66.com

*** DVD's aan 20 euro en meer verkopen nog maar nauwelijks.
http://www.hetvolk.be/Article/Detail.aspx?articleID=G5SGBO4V

*** Kennis in de topjes van uw vingers: Japan onderzoekt de opslag van gegevens in de vingernagel
http://www.hln.be/hln/cch/det/art_96764.html

*** Microsoft werkt aan een nieuwe, opgekuiste versie van Hotmail
http://www.dvhardware.net/
http://www.neowin.net/comments.php?id=29391&category=main

*** Technologie gaat intelligentie niet evenaren
http://www.tweakzone.nl/nieuws/7676

*** HP introduceert nieuwe generatie inkjetprinters
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2005/050711a.html

*** Microsoft ontkent geruchten over bevoordelen Claria
http://www.betanews.com/article/Microsoft_Denies_Claria_Favoritism/1121100525

*** Man die voor Xbox een mod uitdacht, is veroordeeld onder EU directieve
http://mail.vnunet.com/cgi-bin1/flo/y/egso0EpGRo0MHB0Cg670AZHet oor wil ook wat!
Audio op het Internet* Johnny Holliday - Can I take You Home
RB&Soul - Quite Storm: zoetgevooisde soul, een subgenre van R&B. Bekende namen zijn Teddy Pendergrass, Luther Vandross, Smokey Robinson, Natalie Cole.. Deze song is een zacht ritmische liefdesmelodie
http://music.download.com/JohnnyHolliday

* Brad Engler - Hell and Damnation
[Retro Soul ] Toen in de jaren 70 de soul tenonder ging aan funk en disco, probeerde een groepje artiesten de soul van de jaren 60 te laten overleven. Deze opname is iets mager van kwaliteit, maar de song zelf en het vuur waarmee hij gebracht wordt mag er best wezen.
http://music.download.com/bradengler

* Kwesi - Juste like a dream
[Retro Soul] Een man met hip-hop roots, die ook kennis maakte met de underground scene van Londen. Het resultaat: een frisse urban beat die ietwat doet denken aan Curtis Mayfield. Het kan ons echt bekoren - vooral de stem van de zanger heeft een apart timbre.
http://music.download.com/kwesi

* Kevin Sandbloom - All Mighty
[Retro Soul] Een gitarist deze keer, met een stem die aan Al Green doet denken.
http://music.download.com/kevinsandbloom

* Money Mark - Three O'clock
[Retro Soul] Een voormalige medewerker van de Beasty Boys, die nog altijd heel goede funky melodietjes uit zijn klavier tovert. Een absolute aanrader
http://music.download.com/moneymark


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Een volk dat meer waarde hecht aan haar privileges dan haar principes, is beiden snel kwijt
[Dwight D. Eisenhower]
De nieuwe oogst* Content Management Systems
Net zoals CRM is ook CMS een modewoordje geworden. Het staat dus, zoals de titel het aangeeft, voor content Management System, oftewel een systeem om een website te beheren- bedoeld dus voor websites waar vaak nieuws moet verschijnen.
Deze site bevat een samenvatting van open source (en dus gratis) CMS. Een beetje technische kennis is wel vereist om zo'n systeem te ontplooien - maar daaraan ontbreekt het bij sommige van onze lezers dus niet!
[Taal: Engels]
http://www.oscom.org/matrix/index.html

* Bricolage
Een van die CMS-systemen is bricolage. En waar het woord in onze taal een negatieve bijklank heeft (een bricoleur levert meestal gebrekkig werk af), kan u met Bricolage heel gemakkelijk de inhoud van sites updaten. Geen FTP nodig en verschillende medewerkers kunnen, mits toekenning van een paswoord, eveneens aan de site meewerken.
[Taal: Engels]
http://www.bricolage.cc/

Nagekomen bericht: lezer Chris de Schrijver laat ons weten dat Bricolage uitsluitend op Linux gebruikt kan worden. De Windows-gebruiker heeft als alternatief: Mambo, met gebruik van databases, dat ook door verschillende gebruikers aangevuld kan worden. http://www.mamboserver.com
Met dank, Chris!

* Public Radio exchange
Een non-profit dienst voor de distributie, bespreking en de licenties van radiofragmenten. De site is eerder bedoeld voor mensen die professioneel met radio bezig zijn en moet hen helpen om samen te werken, materiaal uit te wisselen over speciale projecten. De site is dus wereldwijd gestoeld, maar ook Vlaamse radio's kunnen samenwerken met radio's van over de grote plas, denkt u niet?
[Taal: Engels]
http://www.prx.org/

* Daily Dose of Imagery

Blogs of web-logs kunnen allerlei vormen aannemen. Er zijn de traditionele blogs, bestaande uit tekst met eventueel een afbeelding erbij. Er zijn ook audio-blogs, meestal podcasts. Maar er zijn ook Fotoblogs en deze site is daar een voorbeeld van. Elke dag zet de blogger een foto on line - het is een man, afkomstig uit Teheran, maar momenteel levend in Toronto, Canada (1)
Bij Photoblogs.org vindt u nog meer staaltjes van zulke fotografische bloggers. Hoe luidt het gezegde nog? "Een beeld kan meer zeggen dan duizend woorden?"
[Taal: Engels]
http://www.photoblogs.org/
http://wvs.topleftpixel.com/

* Machinima
Deze term staat voor film, gemaakt van door computer gemaakte beelden. Op het internet staan heel wat Machinima filmpjes en clips; deze site fungeert als portaalsite naar deze vaak prachtige beelden.
[Taal: Engels]
http://www.machinima.com/

* The Quest for the rest
Een on line mini-spel. U moet drie mensen helpen doorheen verschillende niveaus. Daarvoor moet u op verschillende objecten klikken.
[Taal: engels]
http://www.questfortherest.com/

* Het kind moet een naam hebben
Een borelingske in zicht en weet nog niet welke naam u het kind zal geven? Hier vindt u een verzameling links naar sites die over persoonsnamen gaan (wel Engels georiŽnteerd) [Bron: Wim W]
[Taal: Engels]
http://www.meryl.net/articles/archives/003511.php

* Copyscape
Deze site gaat op het internet zoeken of er niemand stiekem uw website gekopieerd heeft. U tikt het adres in van uw site en Copyscape gaat aan het werk. Dat het werkt, mag bewezen worden door het feit dat wij door deze zoekmachine een site gevonden hebben waar het NeTTies-nieuws vertoond wordt zonder dat wij het wisten...
[Taal: Engels]
http://www.copyscape.com/

* Win een droomweekend bij SN Brussels Airlines
Een gratis weekendje is altijd leuk meegenomen! Bij FlySN kan u deelnemen aan een wedstrijd waarmee u een leuk tripje kan winnen. Stuurt u ons een kaartje?
[Taal: Nederlands]
http://www.flysn.be/takeabreak

* Trains
Een hommage aan treinen, zo kan u deze site samenvatten. De Canadese fotoblogger Catherine Jamieson brengt er samen met een groep andere fotografen een eerbetoon aan treinen en stations. Mooie oude treinen, verlaten stations in de morgen, mensen die het spoor volgen. Prachtige foto's.
[Taal: Engels]
http://www.utata.org/trains/index.html

* Best Web Directories
Een site die de beste webgidsen onder een dak verzameld heeft - erg handig voor de webmaster die een nieuwe site wil aanmelden bij de webgidsen. (Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://www.best-web-directories.com/

* Dan Papriany
Een site over een erg goede jazzmusicus, maar helaas zonder fragmenten om te beluisteren. U vindt er wel een schat aan informatie over Jazzmuziek in het algemeen, Bill evans, joodse muziek (Bron: Wim Daisy)
[Taal: Engels]
http://www.danpapirany.com/index.html

* Vrijdag animatiedag : Klik rood (game)
Het principe en de grafische vormgeving van dit spelletje zijn vrij eenvoudig: klik gewoon op het rode balkje. Indien u daar in slaagt, gaat u naar het volgende niveau. Simpel niet ? Maar het blokje staat niet stil en verschuilt zich af en toe achter andere bewegende blokjes en als u misklikt keert u terug naar het vorige niveau ...
(taal : Engels) [Filover]
http://blog.outer-court.com/clickred/

* Vrijdag animatiedag : Muntgoochelen
Kijkt u ook soms de ogen uit als goochelaars een munt over hun hand laten bewegen alsof het niks is ? Wel, op deze site kan u de truuks zelf (proberen) aanleren. Er zijn video's die u tonen hoe het moet. Laat het geld maar rollen ...
(taal : Engels) [Filover]
http://www.coinmanipulation.com/

* Vrijdag animatiedag : Dj Lejo
Een kort, leuk filmpje met de vingerdeejay Lejo in de hoofdrol.
(taal : -) [Filover]
http://www.lejo.nu/dj.html

=== VERS VAN HET KLAVIER ===

* Bekende personen op het net Ė Hun officiŽle sites
(een greep uit recente toevoegingen op http://home.tiscali.be/filover/celeb.htm , wegens migratiewerkzaamheden bij Scarlet/Tiscali is de site helaas soms moeilijk bereikbaar) [Filover]

- Magdalena Maleeva
Bulgaarse proftennisster die in 1996 nog 4e stond op de WTA-ranglijst maar sindsdien wat weggezakt is.
http://www.magdalena-maleeva.net/

- Marta Domachowska
OfficiŽle site van deze Poolse jonge tennisspeelster.
http://www.domachowska.com/

- Marat Safin
De officiŽle site van de nummer vijf van het mannentennis.
http://www.maratsafin.com/

- Ivan Ljubicic
Verloor in 2005 de finale van het Doha-tornooi in Qatar tegen Roger Federer.
http://www.ivan-ljubicic.com/

- Robbie McEwen
OfficiŽle site van deze Australische topsprinter, momenteel rijdend bij Davitamon-Lotto.
http://www.mcewenrobbie.com/


Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's*** Algemeen Dagblad
- Beeldschermfilter tegen pottenkijkers
- Echte luidsprekers voor de iPod
- MSN Search ver achter bij Google
- Ouderen klikken eerder op reclame
http://www.ad.nl/internetenpc/index.html

*** Digitale Revolutie
- Zenderoverzicht digitale televisie
- Medal of Honor: European Assault (Review)
- Digitale televisie via adsl2
- Een eigen webwinkel met osCommerce
http://digitaal.fan.tv

*** Elektro.be
- iRiver U10: mediaspeler met aanraakscherm.
- Plantronics neemt branchegenoot Altec Lansing over.
- HP komt met snellere printkoppen.
- Konig ontwerpt Sony PSP-accessoires.
- Nieuwe Lexmark printers voor elk type consument.
- Logitech draadloze hoofdtelefoon voor iPod.
- Jabra geeft meer spreektijd met de BT205 Bluetooth Headset.
- Acer lanceert zeven nieuwe notebookseries.
http://www.elektro.be


*** Computer World
- IBM voegt blogs toe aan Workplace
- VoIP heeft nog steeds te kampen met gebrek aan kwaliteit en betrouwbaarheid
- Prijzen van DVDís kelderen door nieuwe technologieŽn
- Apple in de rol van telefoonoperator ?
- iSync bereikt het maximum met GSMís en smartphones
http://www.computerworld.be/

*** Digimedia
- MSN BelgiŽ lanceert een nieuwe zoektaakbalk met desktop search -
- Mediaconsumptie bij allochtone jongeren: internet en het sociale weefsel
- Pleidooi voor uniform meetsysteem voor interactieve producten
- Nieuwe website centraal in offline zomercampagne van Walibi
http://www.digimedia.be/

*** Speedzone
- Film & TV: Een moslim ruilen voor een homo
- Muziek: Supernatural - Sonny O'Brien
- Humor: Geen verrassing
- Webcams: verkeerscams tonen live files
http://www.speedzone.be

*** Tweakers Net
- Justitie wil IP-adressenbestand tegen terrorisme
- Nieuwe internetbetaalstandaard iDeal van start
- Bestandsextensie .mp3 bestaat 10 jaar
- Hotmail-account niet weg na offline vakantie
http://www.tweakers.net


Wikipedia

Wikipedia is een project met als doel een complete encyclopedie op het web te creŽren. Iedereen kan Wikipedia gebruiken om informatie te zoeken of toe te voegen. U kunt eenvoudig zelf artikelen schrijven, corrigeren of aanvullen. Aanmelden is hiervoor niet nodig, u kunt door op een van de onderstaande pagina's op "Pagina bewerken" te klikken meteen aan de slag.

Deze week zijn onder meer nieuwe artikelen verschenen over:

* Grootoorvleermuizen - http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootoorvleermuizen
* Oeralvagonzavod - http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeralvagonzavod
* Bastiaan Poortenaar - http://nl.wikipedia.org/wiki/Bastiaan_Poortenaar
* Boek van Dante - http://nl.wikipedia.org/wiki/Vita_Nuova
* Waar de blanke top der duinen... - http://nl.wikipedia.org/wiki/Mijn_Nederland
* Subatomair deeltje - http://nl.wikipedia.org/wiki/Pion_%28natuurkunde%29
* Oud groentegewas, waarvan de smaak overeenkomt met die van spinazie - http://nl.wikipedia.org/wiki/Snijbiet
* Amerikaans burger die vocht aan de kant van de Taliban - http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Walker_Lindh

* Azoverbindingen - http://nl.wikipedia.org/wiki/Azoverbinding

Daarnaast zijn onder andere de volgende bijdragen actueel:

* Ronde van Frankrijk 2005 - http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Frankrijk_2005
* Terroristische aanslagen in Londen van 7 juli 2005 - http://nl.wikipedia.org/wiki/Terroristische_aanslagen_in_Londen_van_7_juli_2005

De vorige bijdragen van Wikipedia aan NeTTieS zijn hier te vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieSDe zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


* Foto's en flashkaarten (6)
Hoe uw geheugenkaart behandelen?
Wist u dat u ook foto's terug kan opvissen, die u per vergissing gewist hebt? Net zoals bij de harde schijf van de computer, zijn deze bestanden niet echt gewist, enkel de referentie naar de plaats waar zij staan is verloren gegaan. SanDisk heeft een speciaal programma, RescuePro, waarmee u deze 'verloren' beelden terug kan halen. De software kost wel 40 $ en is te downloaden van de website.
http://www.sandisk.com

* Foto's en flashkaarten (7)
Hoe uw geheugenkaart behandelen?
Wanneer u op vakantie bent en u kan niet wachten tot u thuis bent om uw foto's af te drukken, dan toch nog een woordje van advies. Vooraleer u een geheugenkaart afgeeft bij de professionele fotozaak om de foto's af te drukken, kan het geen kwaad om een back-up te maken van uw foto's naar uw laptop, ze op een cd te zetten, of naar een ander medium. Als de kaart bij het ontwikkelen verloren zou raken of beschadigd, dan hebt u nog altijd het origineel.

* Tips voor webwerkers
Wanneer je bezig bent met het ontwerpen van webpagina's, moet je er rekening mee houden hoe groot het publiek wel is dat komt kijken. Mensen kunnen die pagina's in verschillende schermresoluties bekijken.
Bijvoorbeeld met de standaardinstelling van 640 x 480, maar dat kan ook 1024 x 768 zijn.
Men kan zelfs een web-TV of een draagbare PC gebruiken.
Hoe hoger de resolutie, hoe groter de werkruimte die in je editor verschijnt.
Bekijk daarom van tevoren hoe een pagina in verschillende resoluties eruit gaat zien.
[Sjeef]

* Tips voor webwerkers: Aanhalen ja, aanhalen nee . . .
Wanneer je in HTML programmeert, dan moet je vaak parameters specificeren bij bepaalde labels, zoals:
<.HR WIDTH=80%>
Als je handmatig codeert, dan komt het soms voor dat de aanhalingstekens rond de parameterwaarden staan zoals bij 80% in het bovenstaande voorbeeld. Hoewel de meeste browsers dit vergeven, blijft het incorrect om geen aanhalingstekens om pure numerieke waarden te plaatsen.
Bijvoorbeeld:
<.HR WIDTH = 500>
is correct, maar het volgende is niet correct:
<.HR WIDTH = 80%>
omdat het getal wordt gevolgd door een niet-numeriek teken -- "%"
Onderstaand is de juiste wijze van het specificeren van HTML parameters:
<.HR WIDTH = "80%">
[Sjeef]

* Tips voor webwerkers
Een goede webpagina maken
Een paar tips bij het maken van je homepage.

Een indicatie dat er iets nieuws is verschenen op je site.
Bezoekers die terug komen op je site, willen graag direct weten of er iets nieuws te lezen valt.
Schrijf de datum van de laatste wijziging.

Een copyright vermelding.
Je kan een link maken naar een aparte pagina die gaat over wat wel en niet onder het copyright valt.
Zodat men weet wat er vrij gekopieerd kan worden.

Een herinnering aan een bookmark, favoriet of bladwijzer.
Op die manier kunnen bezoekers makkelijker je site terugvinden.

Een teller, hoe vaak je site wordt bezocht.
Als bezoekers zien dat jouw site al 4 miljoen keer is bekeken sinds afgelopen dinsdag, dan nemen ze automatisch aan dat je site wel heel interessant moet zijn.
Heb je echter slechts 4 bezoekers gehad na de Tweede Wereldoorlog, dan kan je die teller er maar beter afhalen. Want dan is je bezoeker sneller verdwenen dan dat ie gekomen is.

Vermijd het plaatsen van veel afbeeldingen op je homepage (de eerste pagina dus).
Als simpele test om te zien of je pagina niet te groot is: houd je adem in terwijl je pagina wordt geladen.
Word je blauw voordat de pagina op het scherm staat, dan is hij te groot.
Uiteraard dient deze test te worden gedaan via een 56k-telefoonmodem aansluiting.

SjeefDeze rubriek wordt u gebracht in samenwerking met DigiweetjesEn Gerard Schaefers (Sjeef)
http://www.xs4all.nl/~sjeef/Nederlands/Projecten.html

Van alles halen, (bijna) niets betalen...* Google Video Uploader
Win98/NT/ME/2000/XP - 160k - freeware
Een tool om uw eigen video's te uploaden bij Google.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_15006733.html

* GimpShop
8,2 MB - Windows - freeware
Een beetje Gimp, een beetje Photoshop: een versie van The Gimp, waarvan het uiterlijk aangepast wordt zodat mensen die gewoon zijn te werken met Photoshop en Paint Shop Pro, gemakkelijker de overstap kunnen maken.
http://telechargement.journaldunet.com/fiche/5544/2/gimpshop/index.html

* MemTest86+
40k - Windows - freeware
Een erg kleine maar krachtige tool om het geheugen te testen van uw pc
http://telechargement.journaldunet.com/fiche/5540/2/memtest86/index.html

* Trisnap
Windows - shareware
Een tool die u kunt gebruiken als supplement voor uw huidige anti-spyware programma: het houdt in real time spyware programma's tegen
http://channels.lockergnome.com/windows/archives/20050706_trisnap.phtml

* 2G PosterWorks
Win98/ME/N5/2000/XP - 5,82 MB - shareware
Met dit progje maakt u posters van eender welke afbeelding (jpg, bmp, tif, gif, tga, mac), tot 20 x 20 pagina's papier groot. Er zijn ook speciale effecten mogelijk.
http://www.download.com/2G-PosterWorks/3000-2088_4-10408265.html?tag=lst-2-3

* Avvenu
Windows
Een tool waarmee u vanop afstand toegang krijgt tot uw pc. U kan geen programma's opstarten of de controle overnemen zoals bij echte remote-controle programma's, maar u hebt wel toegang tot uw bestanden.
http://channels.lockergnome.com/windows/archives/20050706_avvenu.phtml

* BlogBridge
Een client-gebaseerde RSS reader en aggregator; open broncode, dus dat is altijd meegenomen en bovendien gemaakt voor internauten die niet zo technisch onderlegd zijn. Een handleiding voor het gebruik vindt u op de tweede link.
http://www.blogbridge.com/
http://www.masternewmedia.org/news/2005/07/06/the_personal_rss_reader_and.htm

* nDVD
Win98/ME/2000/XP - 6,93 MB - freeware
Een gratis player voor DVD-bestanden. Het bevat o.a. een mooie display met LED lichtjes, afspelen en pauzeren, snel doorspoelen en terugspoelen, traag doorspoelen en terugspoelen, stap voor stap afspelen, bookmarks, hoofdstukken herhalen, shuffle, enz.
http://www.dnsoft.be/

* Vrijdag Macdag - FuzzMeasure
Mac OS X - 897k - shareware
Een tool voor audiofanaten: hiermee kan u de impulse respons en transfer functie van kamers, luidsprekers en elektrische componenten meten. Vraag niet aan ons wat dat allemaal wil zeggen, maar de fans zullen het wel weten!
http://www.download.com/FuzzMeasure/3000-2182_4-10389909.html?tag=nl.e414

* Vrijdag Macdag - Schelpjes
Mac OS X - OSX Server - 4,44 MB - shareware
Een heel mooie screensaver met schelpjes
http://www.download.com/3D-Seashells/3000-2268_4-10390468.html?tag=nl.e414

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.Het laatste woord....NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinatoren:
Jean-Luc Bostyn
Tel 056/53.25.31 - 0473/52.00.73
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre, Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Danny Zeegers
Wim Wilyn
Hilde Van Gool
  • - "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
  • - Te allen tijde kun je het abonnement ook weer stopzetten. Eveneens via de site of per e-mail.
  • - Jouw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
  • - "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
  • - "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
  • - Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
  • - "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
  • - "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
  • - De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.Webmaster: Rogier P. Bakx
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans

Abonnementen: Suzy Schokelé
Logistiek: Paul Liekens

Dagelijkse nieuws-update op onze site:
http://www.netties.be/nieuws.htm


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij dankbaar gebruik van een script dat ons ter beschikking gesteld werd door de makers van
Belgische LottoDe nieuwsbrief in tekstversie wordt verzonden
dankzij de diensten van Hotjobs

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
De mens is net een foto, als hij zich kan ontwikkelen wordt hij positief.
[Anonieme volkswijsheid]