Verschijnt iedere zaterdag
Aantal abonnees: 4.629 (4.078 wekelijkse,
551 dagelijkse editie)
Deadline van volgende editie: 7/7/2005 om 16u
Reacties mailen naar netties@netties.beINHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
Wikipedia
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 9
nummer 406 van 2/7/2005


Gegroet lezers,

Deze week weer veel berichten over vernieuwingen bij de grote zoekmachines. In dat wereldje gaat het erg snel - de zoekmachines tornen tegen elkaar op, in de strijd om de gunst van de internaut. En ook over de muziekwereld brengen wij nieuws, met een erg belangrijke beslissing in de VS over de wettelijke aansprakelijkheid van de P2P diensten Grokster en Streamcast. Die uitspraak heeft haar gevolgen, en zoals u zal lezen moeten die gevolgen daarom niet negatief zijn - integendeel: misschien heeft deze uitspraak wel een louterende werking op het economisch model (en de wettelijke toepassingen) van P2P. En ook over podcasting hebben wij enkele berichtjes. Heeft u het al geprobeerd? Wij kunnen het u aanraden! In een volgende editie zullen wij trachten u een handleiding te geven over hoe u te werk moet gaan bij het downloaden van podcasts.

Verder zal u de laatste reacties lezen van onze lezers over hun favoriete browser. U zal merken dat de lezers met hart en ziel achter hun keuze staan, en die met vuur verdedigen. Deze reeks wordt over enkele weken gevolgd door een reeks van tips en kneepjes voor de Firefox browser. Maar eerst krijgt u volgende week een reeks over de digitale camera - met het verlof voor de deur willen wij u graag advies geven over de camera die u meeneemt op vakantie.

U ziet het: een boordevol nummer. Wij wensen u veel leesplezier, en hopen u bij leven en welzijn volgende week weer te vinden.

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://xodis2.lvb.net/rssfeeds/netties.php
(met dank aan Luc van Braekel)


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereikenvia de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
* RSS ondersteuning in IE en Windows
Elke keer weer licht Microsoft een tipje van de sluier die hangt over de nieuwe versie van het besturingssysteem, codenaam Longhorn en de bijhorende versie van de IE browser.
Tot hiertoe zijn heel wat van de lekkertjes die beloofd worden, vooral voor de IE browser, gewoon mooie dingen die u nu ook al bij andere browsers vindt, zoals het browsen met tabblaadjes bijvoorbeeld. Wil Microsoft met die zoethoudertjes verhinderen dat de gebruikers en masse overschakelen op die alternatieve browsers?
In elk geval: de nieuwe browser van Microsoft zal ook ondersteuning bevatten voor RSS, Really Simple Syndication, waarbij het gemakkelijker wordt voor de gebruiker om de RSS feeds te ontdekken. Tussen haakjes: de Firefox browser bevat die mogelijkheid nu al. Als u op een pagina komt waar een RSS-feed aanwezig is, dan vindt u rechts onderaan een klein oranje vakje dat eruit ziet als een radar. Even erop klikken en u kan zich meteen abonneren op die RSS feed.
Hoe het ook zij, Microsoft zou nog verder gaan: in Longhorn zou de RSS ondersteuning in het hele besturingssysteem verweven worden. Het is te zeggen: Microsoft heeft een API ontwikkeld (Application Programming Interface) die de basisprincipes voor RSS feeds bevat. Op basis van die API zullen programmeurs hun programma kunnen aanpassen en zal de gebruiker vanuit deze software feeds kunnen bekijken en er zich op kunnen abonneren.
Leest u de technische bijzonderheden bij BetaNews. En op de tweede link vindt u foto's van dit mirakel in actie
http://www.betanews.com/article/Microsoft_to_Embed_RSS_in_IE_Windows/1119634890
http://www.betanews.com/article/Photos_Longhorn_IE7_and_RSS/1119801313

* Podcasting als business model
Er was een tijd dat getwijfeld werd aan het "business model" van de zoekmachines. Zouden zij ooit geld opbrengen? Google heeft ondertussen bewezen dat dit wel degelijk mogelijk is - en hoe! Bij elke nieuwe technologie die op het internet gelanceerd wordt, is de vraag eigenlijk: hoe zit het met het business model? Kan deze technologie leiden tot iets waarvan een bedrijf kan bestaan, iets dat winst oplevert?
Het bedrijf Audible meent dat ook van Podcasting een lucratieve bezigheid gemaakt kan worden. Het zal voortaan RSS feeds gebruiken om gesproken programma's, o.a. afkomstig van de New York Times, Wall Street Journal, BBC News Hour aan te bieden. Daarop kan u zich abonneren en met behulp van speciale software kan u dan de content van die uitzendingen meteen naar uw iPod of draagbare mediaplayer overzetten.
En voor wie niet weet wat RSS is: dat kan u beschouwen als een technologie waarbij de gebruiker automatisch geïnformeerd wordt wanneer er nieuwe content beschikbaar is op de sites waarop hij geabonneerd werd. Die content kan de internaut downloaden en bekijken in speciale RSS readers of andere toepassingen (newsreaders bijvoorbeeld.).
Het is natuurlijk een mooi ding dat een bedrijf zoals Audible zich achter het podcasting zet. Hopelijk betekent dit echter niet dat podcasts die tot hiertoe gratis beschikbaar waren, voortaan betalend zullen worden!
http://www.betanews.com/article/Audible_Aims_to_Turn_Podcasting_into_Business_Model/1119647909

* NewsGator met nieuwe Podcast Receiver
En nu we toch bezig zijn over podcasting en RSS feeds: NewsGator, een programma om RSS newsfeeds te lezen (een van de beste, naar onze mening) heeft een nieuwe Podcast receiver uitgebracht. Daarmee kan u audio en video naar uw draagbare mediaplayer downloaden (die wel Windows Media Player moet ondersteunen of Apple iTunes).
De nieuwe "ontvanger" bevat een erg coole mogelijkheid: u kan dingen downloaden en synchroniseren waar u zich ook bevindt.
http://www.newsgator.com/tutorial/FeedStationLes1.aspx
http://news.designtechnica.com/article7706.html

* Google brengt on line video playback
Eerst bracht Google een functie uit waarbij u een zoekactie kon ondernemen, specifiek gericht op videobeelden. Daarna kwam er de mogelijkheid om zelf video's te uploaden.
En nu volgt een nieuwe stap op het video-pad, die in deze lijn ligt: Google zal namelijk een tool uitbrengen om, binnen de browser, film af te spelen. Dat zal gebeuren met de VLC Media Player, die van het open source type is.
Het is nog niet bekend hoeveel video's er momenteel al geüpload zijn bij Google, maar al degene die gratis zijn, zullen in real time gestreamd kunnen worden met de VLC player. Google zal trouwens haar VLC code ter beschikking stellen van de open broncode gemeenschap, zodat zij daar ook nog projecten op kunnen ontwikkelen die dan weer in Google gebruikt kunnen worden.
Als u deze aankondiging combineert met het nieuws als zou Google bezig zijn een eigen betaaldienst à la Paypal te ontwikkelen, dan is de stap naar betaalvideo's natuurlijk niet ver te zoeken.
Maar wil dat ook zeggen dat Google het nu helemaal opneemt tegen Microsoft? Google had zich al gewaagd op diens terrein met de desktop-zoeker. En nu schiet het onder de konijntjes van Microsoft met de VLC player. Het is in elk geval weer een stap van Google die heel wat stof zal doen opwaaien. Leest u zelf in dit blog van John Battelle.
http://www.videolan.org/vlc/
http://code.google.com/
http://battellemedia.com/archives/001658.php

* Amerikaans Hooggerechtshof: P2P-diensten mogen vervolgd worden
P2P ruildiensten zoals Grokster en Morpheus hebben verschillende processen aan hun been, omwille van het feit dat zij een dienst uitbaten waarlangs illegale bestanden geruild worden. Hun verdediging was: wij zijn niet verantwoordelijk voor wat de gebruiker doet op onze dienst.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft nu beslist dat Grokster en Morpheus wel degelijk verantwoordelijk zijn en dat zij dus vervolgd mogen worden voor de inbreuken op de auteursrechten. Het Hooggerechtshof heeft dus duidelijk ook geen rekening gehouden met de argumenten van de P2P ruildiensten als zou een negatieve beslissing de innovatie tegenhouden.
De jacht op de P2P diensten is dus terug geopend! (1)
Leest u ook het artikel bij The Register, waarin een heldere samenvatting gegeven wordt van het proces in kwestie. (2)
http://www.betanews.com/article/US_Supreme_Court_Rules_Against_P2P/1119884733
http://www.theregister.co.uk/2005/06/27/p2p_goes_down/

* Windows overlevingstijd verdubbeld
Er is goed nieuws en slecht nieuws. U hebt misschien al gehoord van de Windows "survival time". Dat is de tijd dat een "onbeschermde" computer die het Windows besturingssysteem draait, kan overleven wanneer hij on line gaat. Dat is dus een computer die u uit het doosje zou pakken, die nog geen antivirus of firewall bevat en waarvoor u ook nog niet de nieuwste beveiligingsupdates hebt uitgevoerd.
Wel, die overlevingstijd is verdubbeld. Goed nieuws dus! Het slechte nieuws is echter dat die overlevingstijd nog altijd maar... 40 minuten bedraagt.(1)
Dus: vooraleer u een nieuwe computer on line wil brengen, doet u er best aan even uw licht op te steken om te zien wat u juist nodig hebt. Deze on line videogidsen helpen u daarbij. (2)
http://blogs.washingtonpost.com/securityfix/2005/06/windows_surviva.html?referrer=email
http://blogs.washingtonpost.com/securityfix/2005/05/video_guide_to_.html

* Apple promoot Podcasting
Wie zich al een beetje bezig gehouden heeft met Podcasting, weet dat dit heel leuk is: u downloadt speciale internetuitzendingen op uw pc, zet ze over op uw MP3-player (een iPod of een gewone player) en beluistert ze waar en wanneer u wil.
Sommigen menen dat Podcasts enkel bedoeld zijn voor techneuten en online radio fans; Apple hoopt echter podcasts ingang te doen vinden bij de brede massa en wel met iTunes 4.9
Apple noemt de nieuwe trend van Podcasting "Radio Reborn" (de wedergeboorte van de radio) en gelooft er vast in. Zo vast, dat het in de nieuwe versie van iTunes Music Store een speciaal onderdeel ingebouwd heeft, waarbij men zich op de RSS feeds die bij podcasts horen, kan abonneren. Amateurs kunnen er hun eigen radioshow aanbieden en miljoenen luisteraars kunnen die dan beluisteren. (1)
Momenteel zijn er al een 3.000 Podcasts voorzien, die u gratis kan beluisteren. Daaronder ESPN, ABC News, Adam Curry's Daily Source Code, BBC, Clear Channel, enz. Apple heeft trouwens een speciale tool uitgebracht (momenteel nog in bèta, en enkel voor de Mac), waarmee u zelf podcasts kan maken (2)
http://www.betanews.com/article/Apple_Goes_Podcasting_with_iTunes_49/1119971932
http://fileforum.betanews.com/detail/Apple_Chapter_Tool/1119968268/1

* Binnenkort een iPod mobieltje?
Het is een trend die zich steeds meer doorzet: versmelting. Uw mobieltje is niet enkel meer een ding waarmee u belt, maar het is ook al een draagbare (mini) gameconsole geworden. Met de meer gesofistikeerde toestellen kan u fotootjes maken, verzenden, ontvangen en bewonderen. Uw agenda en adresboekje is het ook al langer. Sommige mobieltjes kan u ook als radio gebruiken. Dus lag het in de lijn van de verwachtingen dat er ook een versmelting op komst was van mobieltje en MP3-player.
Bij Apple zijn ze daar blijkbaar al mee bezig. Volgens dit bericht van BetaNews zou men bij de nieuwste versie van iTunes mogelijkheden weervinden die op die versmelting duiden, zoals "eject mobile phone", "setup your mobile phone". Het zou gaan om een samenwerking met Motorola en volgens insiders zou het mobieltje niet lang meer op zich laten wachten. De bedoeling is dat u uw mobieltje kan vullen met een selectie songs uit uw iTunes bibliotheek.
En nu we toch over Apple bezig zijn: blijkbaar heeft Apple ondervonden dat de iPod gebruikers het heel rooskleurig inzien: de nieuwe versie iPods worden voorzien van een fris kleurtje. Meer info in de tweede link. (2)
En dan nog iets: medewerker Kris stuurde ons een berichtje toe waaruit blijkt dat Apple in Europa, omwille van een strenge Franse geluidsnorm, de maximale geluidssterkte van de iPOd verlaagt met 30%. Wil u toch luidere muziek horen, dan moet u het gratis programma goPod toepassen. (3)
http://www.betanews.com/article/iTunes_Gives_New_iPod_Phone_Clues/1119972325
http://www.betanews.com/article/Apple_Brings_Color_to_Refreshed_iPods/1119969537
http://gopod.free-go.net/

* Bloggers willen geen inmenging van de overheid
In de VS heeft de overheid tot hiertoe het internet zowat ongemoeid gelaten, wanneer het gaat over controle van de uitgaven die verkiezingskandidaten doen bij verkiezingen. Maar die houding begint te veranderen. On line adverteren zit in de lift, ook voor politieke partijen en kandidaten. En op het internet verschijnen steeds meer sites met politiek nieuws, al dan niet objectief of gekleurd.
Eventjes wat cijfers: volgens een recente studie van Pew Internet & American Life Project zou 1/3 van alle volwassenen in de VS het internet geraadpleegd hebben tijdens de verkiezingen in 2004, om politiek nieuws te krijgen, zijn mening te luchten of uit te wisselen over kandidaten of politieke stellingen, om zich aan te melden als vrijwilliger voor een campagne, of om een gift te schenken. En bijna 30% van hen las ook een blog.
Dus is de stap van de Amerikaanse overheid, om ook de bloggers te onderwerpen aan controle bij de uitgaven voor verkiezingen, enigszins begrijpelijk. Anderzijds is het natuurlijk ook begrijpelijk dat de bloggers die controle niet zien zitten. Zij, die toch in het algemeen niet zo establishment-gezind zijn, maken gebruik van het establishment (lobby'en, zitting in allerlei comités) om die controle af te wenden.
Leest u het fijne ervan in dit artikel bij Yahoo News.
http://news.yahoo.com/s/ap/20050628/ap_on_hi_te/bloggers_lobby;_ylt=Ai4ud0fMhx.y3JYuPgYGVNgjtBAF;_ylu=X3oDMTBiMW04NW9mBHNlYwMlJVRPUCUl

* Yahoo maakt zoektocht sociaal met My Web
De zoekmachines blijven maar tegen elkaar opbieden. Elke week brengen wij berichten over deze of gene zoekmotor die weer een nieuwigheid uitbrengt. Maar u hoort ons niet klagen hoor - het is immers de internaut die het meeste baat heeft bij al die vernieuwingen.
Na Google eerder deze week, met de gratis map-software, is het de beurt aan Yahoo. Dat brengt een bètaversie uit van My web 2.0, een "social search" zoekmachine. Hierbij wordt gebruik gemaakt van besprekingen van sites van de internauten, die bovenop de standaard zoekresultaten komen. De bedoeling is dat het voor u gemakkelijker wordt om te vinden wat u zoekt.
Yahoo doet beroep op internauten die bewezen hebben dat zij een betrouwbaar oordeel kunnen vellen; die geven "tags" aan webpagina's. Het concept van het tagging komt van de Flickr foto-ruildienst. Het is de bedoeling dat er hele gemeenschappen, communities ontstaan rond onderwerpen, net zoals er Wiki-gemeenschappen ontstaan zijn. En op lange termijn zouden die communities via My Web hun eigen zoekmachines maken om de wijsheid die bijeengegaard werd door de community, te doorzoeken.
Eigenlijk een heel mooi concept, vindt u niet? Of is het ook niet erg slim bekeken van Yahoo, om de internauten het werk te laten doen, onder de noemer van Yahoo?
http://myweb2.search.yahoo.com/
http://www.betanews.com/article/Yahoo_Socializes_Search_with_My_Web/1120068513

* Tech industrie maakt zich zorgen na Grokster vonnis
De filmindustrie wrijft zich in de handen na het vonnis begin deze week, waarbij de rechter oordeelde dat P2P ruildiensten zoals Grokster en StreamCast Networks wel degelijk verantwoordelijk zijn voor de illegale praktijken die zich op de ruilbeurs afspelen. De P2P diensten hadden in hun verweer beroep gedaan op een vonnis, jaren terug, over de eerste video-toestellen. Ook toen beschuldigden de filmmaatschappijen de fabrikant, Sony was het toen, ervan dat hij illegaal kopiŽren aanmoedigde. Jaren terug oordeelde de rechter dat de technologie mocht blijven bestaan, omdat er voldoende legale manieren waren om het toestel te gebruiken. Nu oordeelde de rechter dus anders.
U hebt misschien volmondig geknikt toen u dit vonnis hoorde: illegaal kopiŽren, dat hoort niet en diensten die het mogelijk maken, die mogen op de vingers getikt worden.
Maar hebt u ook stilgestaan bij het feit dat dit vonnis een precedent schept voor alle technologieŽn die bestaan of ooit nog uitgevonden zullen worden? Want nu zou elke dienst of technologie vervolgd kunnen worden, als de rechter meent dat zij voor illegale doeleinden gebruikt kunnen worden. En dat is een groot, groot grijs gebied. Om maar een voorbeeld te noemen: de Nero-brander software zou ook buiten de wet gesteld kunnen worden, omdat u cd's kan kopiŽren. En hoe zit het met software waarmee u sneller bestanden kan downloaden van het internet? Want dat moedigt het illegaal downloaden van films aan, niet?
Een erg interessant artikel over de mogelijke gevolgen van dit vonnis vindt u bij USA Today.
http://www.usatoday.com/tech/news/techpolicy/2005-06-28-copyright_x.htm

* Yahoo vernieuwt webmail
Goed nieuws voor de internauten die een Yahoo-mail account hebben, maar die bij voorkeur surfen met de browser van Firefox.
Yahoo brengt namelijk binnenkort een nieuwe versie uit van haar webmail en de verschillende tools ervan zullen ook werken met de Firefox browser. Een hele verbetering tegen vroeger, toen enkel de IE browser van Microsoft ondersteund werd.
In de nieuwe versie zal u een erg opgefriste interface terugvinden, met meer mogelijkheden, zo belooft Yahoo. U zal bestanden kunnen klikken en verslepen, rechts klikken op mappen, verschillende boodschappen tegelijkertijd bekijken. Een uitgebreide bespreking is te vinden bij PC World.
http://www.geek.com/news/geeknews/2005Jun/gee20050629031148.htm
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,121633,00.asp

* Het regent API's
Deze week waren er verschillende aankondigingen over API's. Google kondigde als eerste aan dat het de API opent van Google Maps voor ontwikkelaars. Om dit technisch jargon even uit te leggen: een API is een Application Program Interface - een set routines, protocols, tools waarmee softwaretoepassingen gemaakt kunnen worden. Noem het de bouwstenen van een programma.
Dat Google de API van haar Google Maps openstelt, wil dit zeggen dat het de programmeurs uitnodigt om toepassingen te bouwen rond deze dienst van Google, waarbij u on line kaarten, plattegronden en satellietfoto's kan raadplegen.
Nu is het zo dat er al heel wat slimme webbouwers toepassingen gemaakt hadden die gebruik maakten van Google Maps. ImmobiliŽnbedrijven bijvoorbeeld roepen bij de advertentie voor een huis dat te koop of te huur staat, een satellietfoto op van de ligging van het huis. Maar die toepassingen gebeurden zonder de officiŽle toestemming van Google. En dat verandert nu dus. (1) (2) en (3)
Maar ook Microsoft heeft een API uitgebracht en wel dat voor haar Desktop Search. Programmeurs kunnen voortaan in hun toepassingen stukjes inbouwen van de Desktop Search. (4)
En dan was er ook yahoo, dat eveneens de API van haar Yahoo Maps opengesteld heeft. Yahoo Maps is een gelijkaardige dienst als Google Maps. Volgens dit artikel bij BetaNews is het verschil tussen beide API's dat bij Google de resultaten rechtstreeks in pagina's van derden ingebouwd mogen worden via Javascript, terwijl bij Yahoo de ontwikkelaars langs moeten gaan bij Yahoo. (5)
Misschien een artikeltje dat wat droger is, maar u hebt toch maar mooi weer een nieuw woordje bijgeleerd!
http://maps.google.com/
http://www.google.com/apis/maps/
http://www.betanews.com/article/Google_Opens_Maps_API_to_Developers/1120070538
http://www.betanews.com/article/Microsoft_Releases_Desktop_Search_API/1120144387
http://www.betanews.com/article/Yahoo_Opens_Maps_API_Using_XML_RSS/1120147473

* Veroordeling Grokster startsein voor legale P2P?
Deze week werden twee ruildiensten, Grokster en Streamcast Networks, door de rechter op de vingers getikt. Volgens de rechter zijn deze P2P ruildiensten strafbaar, omdat zij niet verhinderen dat hun gebruikers middels de software muziek, software, films illegaal kopiŽren.
Die uitspraak is voor Wayne Rosso, eigenaar van het Mashboxx P2P netwerk, het sein geweest om aan te kondigen dat er een akkoord gesloten was met Sony BMG Music Intertainment, waardoor men via het netwerk songs uit de platenstal van Sony kan downloaden mits betaling van 99 cent per stuk - dezelfde prijs dus als Apple rekent in zijn iTunes online muziekwinkel. Mooi dus: u kan daar legaal muziek downloaden van o.a. Avril Alvigne, Bruce Springsteen, Shakira en nog vele anderen.
Wat is het verband tussen de veroordeling van Grokster en Streamcast en de aankondiging van Mashboxx? Wel, dat is simpel. Punt 1: P2P ruildiensten zijn dé ideale manier om muziek te verdelen. Punt 2: gebruikers zijn best bereid om te betalen voor muziek, zie maar het succes van iTunes. Punt 3: zolang er P2P ruildiensten zijn waar muziek gratis te krijgen valt, zij het illegaal gekopieerd, dan is de gebruiker niet geneigd om geld neer te leggen voor songs die hij eveneens van een P2P ruildienst haalt. En nu heeft de rechter dus die concurrentie uitgeschakeld...
De dienst van Mashboxx zal gebruik maken van de technologie van Snocap, waarover wij het enkele weken geleden hadden. Die speurt P2P netwerken af en kijkt of de songs over een digitale vingerafdruk beschikken die bewijst dat zij legaal zijn.
U ziet: uiteindelijk gaat de hele illegale sfeer rond P2P netwerken netjes opgeschoond worden!
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/29/AR2005062900549.html?referrer=email
http://www.mashboxx.com/release.html

* Blinx voegt Podcasts toe aan zoekterrein
De zoekmachine Blinx is gespecialiseerd in het doorzoeken van media (muziek, video). Om die te indexeren, wordt gebruik gemaakt van spraakherkenningsoftware; elk gesproken woord dat in de fragmenten voorkomt die door de spiders bezocht zijn, wordt geïndexeerd. Dit in tegenstelling tot de zoekdiensten voor video van Google en Yahoo, die volledig afhankelijk zijn van de informatie die door de makers van de fragmenten geleverd wordt.
Nu heeft Blinx haar zoekterrein uitgebreid: ook podcasts en video blogs zullen voortaan opgenomen worden in de index. Volgens Blinx zelf is haar methode om te indexeren veel beter dan die van Google en Yahoo. "Podcasters hebben er geen moeite mee om een half uur lang content in te spreken, maar om daarna even te gaan zitten en neer te schrijven waarover de podcast gaat, dat gaat hen te ver. Podcasts zijn erg slecht ge'tagged' ".
http://www.blinx.tv
http://www.internetnews.com/xSP/article.php/3516396
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


* Klavier voortaan aanpasbaar aan uw behoeften
Nu, dit artikeltje gaat niet over het standaard klavier voor mensen die met teksten werken, maar over klaviertjes voor mensen die vooral gamen. Waarom zij geen joystick gebruiken gaat ons verstand te boven, maar afin..
In elk geval: gamers vinden een standaard QWERTY klavier blijkbaar niet goed - elke hand is immers anders, de ene groot, de andere fijn. Elke speler heeft ook zijn eigen manier om de toetsen te betokkelen om een demon te verslaan of om te schieten enz.
Dat bracht een software ontwikkelaar, Pankaj Garg, zelf een fervent gamer, op het idee om een aanpasbaar klavier te ontwikkelen. Daarbij kan u zelf de toetsen programmeren - en dat kan erg ver gaan: u kan zelfs hele cheats achter toetsen steken. Volgens de maker zou zo'n klavier ook handig zijn bij het invullen van bijvoorbeeld spreadsheets. Wij zien onszelf nog niet direct onze teksten intokkelen op die vreemdsoortige toestel.. Maar misschien zijn we verkeerd en is dit toestel wel hét klavier van de toekomst?
Op de tweede link vindt u foto's van het klavier en daarbij zal u kunnen zien dat u de toetsen echt helemaal zelf naar uw hand kan zetten, letterlijk en figuurlijk: u begint van een blanco plaatje en daarop rangschikt u de toetsen zoals u zelf wil.
http://news.com.com/Behold+the+customizable+keyboard/2100-1043_3-5761554.html?tag=nefd.top
http://news.com.com/2300-1041_3-5761460-1.html

* Logitech brengt draadloze koptelefoontjes voor de iPod
Een iPod is erg leuk, maar net zoals de andere draagbare players heeft hij één nadeel: die draden van de koptelefoontjes. Die hangen altijd maar in de weg. Daar wil Logitech, bekend voor zijn vele randapparatuur zoals klavieren, muizen enz, wat aan doen.
Het bedrijf brengt de Logitech Wireless Headphones for iPod (hoe origineel is die naam!) uit voor de iPod. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een draadloze zender, zodat de koptelefoons een bereik hebben tot 10 meter, dankzij de Bluetooth technologie.
De koptelefoon zelf hangt niet meer aan losse draadjes, maar op een stramien dat achter op het hoofd bevestigd wordt. Op de tweede link vindt u foto's van de Logitech koptelefoon.
http://news.designtechnica.com/article7707.html
http://news.designtechnica.com/slideshow7707.html

* Atlas van Microsoft neemt het op tegen Ajax
Kent u Ajax al? Neen, we hebben het niet over het reinigingsmiddel, noch over de Griekse god. Ajax, in internetmiddens, staat voor "Asynchronous JavaScript plus XML". Het is eigenlijk een samenraapsel van JavaScript, Dynamic HTML, XML. Het voordeel van Ajax is dat sites, die deze technologie gebruiken, hun content in de achtergrond kunnen aanpassen zelfs terwijl de bezoeker op de site is; de nieuwe tekst of afbeelding wordt onmiddellijk geladen, zonder dat de bezoeker een "refresh" moet doen. Voorbeelden van sites die Ajax gebruiken zijn Google Maps, Flickr van Yahoo.
U ziet het: niet de minste pagina's. Ajax kent de laatste tijd dan ook veel fans bij de programmeurs. En, het wordt een afgezaagd verhaal, uiteraard wil Microsoft een gelijkaardige technologie uitbrengen, die dan meer gebaseerd is op Microsoft producten (en uiteraard, waarvoor u zou moeten betalen!)
Dit artikel bij InformationWeek vertelt u alles over Ajax en Atlas. Of: hoe de goden uit de oudheid ook in het internet-tijdperk nog van pas komen.
http://www.informationweek.com/showArticle.jhtml?articleID=164903218

* Sandisk stopt leerboeken in uw broekzak
Ach, waar is de tijd dat de studentjes krom liepen door het gewicht van de boekentas die zij moesten meezeulen... Gelukkig kwam daarna de rugzak. Het gewicht werd er niet minder om, maar de rug bleef tenminste in evenwicht.
En nu, dankzij Sandisk, wordt het arme lichaam van de student nog minder op proef gesteld. Het bedrijf heeft immers een nieuwe FlashCP technologie voorgesteld. Daarmee kan de student hele leerboeken, leesboeken en nog meer informatie downloaden en opslaan op een USB flash drive.
De uitgevers moeten nu niet onmiddellijk in paniek slaan dat er een massamarkt geopend wordt voor het illegaal kopiŽren van leerboeken: de technologie bevat een systeem voor het beschermen van de auteursrechten.
Om u een idee te geven van wat er zoal op de FlashCP komt: "een heel jaar aan tekstboeken".
Moeten wij hieraan toevoegen dat de studentjes ongetwijfeld ook andere spullen op hun nieuwe opslagmedium kwijt willen?
http://www.sandisk.com/pressrelease/20050628.htm
http://www.geek.com/news/geeknews/2005Jun/bpd20050629031146.htm

* Microsoft Update krijgt nieuw kleedje
Het systeem dat Microsoft momenteel gebruikt om de patches en veiligheidsupdates automatisch op uw peeceetje te krijgen, Windows Update, wordt vervangen door een nieuw systeem, Microsoft Update. Als u een Windows XP computer heeft en de automatische updates zijn geactiveerd, dan hebt u wellicht dit nieuwe systeem ondertussen al op uw computer staan.
Volgens Microsoft is het nieuwe systeem sneller en beter. Wat u als gebruiker het meeste zal opvallen is het feit dat u voortaan niet meer apart naar de Microsoft site moet surfen om updates voor Office te gaan halen - die zitten voortaan ook in de Microsoft Updates verpakt.
Nog even een woord van waarschuwing: als u gewend bent om de updates niet automatisch te laten downloaden, maar die zelf gaat ophalen op de site van Microsoft, dan zal u binnenkort eerst de Microsoft Genuine Advantage test moeten afleggen, waarbij gecontroleerd wordt of u wel een échte versie in huis hebt van het Microsoft besturingssysteem. Doet u niet mee aan die test, dan krijgt u geen toegang meer tot die updates.
http://blogs.washingtonpost.com/securityfix/2005/06/microsoft_pushe.html?referrer=email


Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.be


Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop


[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Een vooruitblik op de nieuwe multimedia gadgets
http://www.dapreview.net/news.php

*** Wit LED met het witste licht
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20050622/106025/

*** P2P toch verantwoordelijk voor verspreiden illegale bestanden
http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=10596

*** AMD sleept Intel voor rechter
http://www.hln.be/hln/cch/det/art_87607.html
http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=10601

*** Adwarefabrikant 180solutions waarschuwt pc-gebruikers tegen zijn eigen software en biedt hulp bij het verwijderen er van.
http://www.cd-raiser.org/modules.php?name=News&file=article&sid=186

*** Fabrikanten sjoemelen met garantie op elektronische toestellen
http://www.cd-raiser.org/modules.php?name=News&file=article&sid=194
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=46795

*** De wegwerpcamcorder van CVS is gekraakt. De camcorder kan dankzij de hack meer dan eens worden gebruikt.
http://www.cd-raiser.org/modules.php?name=News&file=article&sid=175

*** Motorola brengt een Linux/Java mobieltje met een batterij die het 200 uur volhoudt in standby, of 200-250 minuten in gesprek.
http://linuxdevices.com/news/NS5702204359.html

*** De KMO's organiseren een conferentie over softwarepatenten in het Europees Parlement
http://www.economic-majority.com/konf050629/index.en.php
http://www.ueapme.com/docs/press_releases/pr_2005/050621_Computer_Patent.pdf

*** Ontwikkelingstool voor Pinguins: Gupta brengt Team Developer 2005.1
http://www.guptaworldwide.com
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=050628014

*** Gebruikers van de TomTom navigator worden voortaan de weg gewezen door John Cleese
http://www.tomtom.be/

*** UPC Belgium verhoogt volume en snelheid van chello internetdienst: starter van EUR 14,95 per maand gaat van 300 MB naar 1 GB volume. En bij Chello easy gaat de snelheid van 512 kbps naar 768 kbps
http://www.upcbelgium.be


Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet
* Steve Massey - Timberline Shadow
[ Folk - gitaar] Een akoestische gitaar, meer heeft deze man niet nodig. Hij is dan ook erg vingervlug.
http://music.download.com/stevemassey

* Dan Cunningham
[Folk - gitaar] Songs die een vleugje Carlos Jobim, Paul Simeon bevatten. Wel leuk.
http://music.download.com/dancunningham

* Cesare Marilungo - Noosvera
[Folk - gitaar]Simpele songs, maar daarom niet minder verleidelijk.

* Amanda Richards - Magnum 45
[Folk - singer songwriter] - Een mooie stem en songs die een verhaaltje vertellen, met sterke thema's van liefde en geweld.
http://music.download.com/amandarichards

* Boiling Bayou Cajun Band
[Folk] U zal het niet geloven, maar deze "cajun" band is afkomstig uit Stockholm. Een cultureel experiment, dat wondergoed meevalt.
http://music.download.com/boilingbayou


Netties werkt samen met:


EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:

Hij was zo naïef dat hij de tentoonstelling van de naïeven voor naïef hield.
Wolfgang Eschker, Duits auteur
De nieuwe oogst* Ruby
U kent al de programmeertalen Perl en Python; of hebt er al van gehoord. Maar kent u ook Ruby? Het is een taal die krachtiger is dan Perl en meer Object Oriented dan Python.
Op deze site kan u alles vinden over deze programmeertaal.
[Taal: Engels]
http://www.rubycentral.com/book/

* Nostalgie voor gamers
In 1996 gaf Computer Gaming World een lijstje uit met de beste spelletjes aller tijden - tot 1996 dus. Een lijstje om eens door te lopen en te zien wat er nog van overeind blijft. U zal alvast enkele namen tegenkomen die zelfs het internet opgegaan zijn, zoals Sim City, Doom, enz.
[Taal: Engels]
http://www.cdaccess.com/html/pc/150best.htm

* De 50 coolste websites
Time stelde een lijstje samen van de 50 coolste websites in verschillende categorieŽn: arts & entertainment, blogs, lifestyle, news, shopping. Bij de populairste behoren Aardman Animations, Podcast Bunker, Blinx.tv. Loopt u zelf eens het lijstje af, wie weet komt u tot ontdekkingen!
[Taal: Engels]
http://www.time.com/time/2005/websites/

* Vloggen: u hebt het vlaggen!
U kent al blogs, maar kent u ook al Vlogs? Dat zijn dus video-logs. Op deze site vindt u software om zo'n videolog op te maken en te publiceren, plus een handleiding die u stap voor stap begeleidt bij dit experiment.
[Taal: Engels]
http://www.freevlog.org/

* eThemes
Dit is een uitstekende bron voor onderwijzend personeel. U vindt er bronnen die netjes georganiseerd zijn rond bepaalde thema's, of volgens leeftijdsgroepen - uitstekend geschikt dus voor gebruik als lesmateriaal.
De database kan gratis geraadpleegd worden.
[Taal: Engels]
http://www.emints.org/ethemes/index.shtml

* Spid.ero.us
U kent wellicht al de "social" bookmarks van Furl en Del.icio.us. Dat zijn diensten waar u uw bookmarks on line bewaart en waar u ook kan zien wat de andere mensen zoal voor bookmarks noteren. Dan kan u daar uiteraard van bijleren. Deze dienst bespioneert deze social bookmarking diensten en brengt een lijstje met de populairste links bij deze diensten.
[Taal: Engels]
http://spiderous.textocean.com/

* Google Earth
Google is al langer bezig met satellietfoto's en 3D en die ervaring werd nu omgezet in een programma dat u gratis mag gebruiken. Knap, niet? Op de tweede link vindt u een uitvoerige bespreking van de software.
http://earth.google.com/
http://searchenginewatch.com/searchday/article.php/3516001

* Spieklijstje voor Google
U kan heel wat slimmigheidjes uithalen met de Google zoekmachine. Bijvoorbeeld kan u /news prins laurent intikken, om Google enkel te laten zoeken naar berichtjes over Prins Laurent bij nieuwssites. Zo zijn er heel wat truuks. Op deze pagina vindt u een spiekbriefje dat u eigenlijk zou moeten afdrukken en naast uw computer zou moeten hangen.
[Taal: Engels]
http://projects.felipc.com/gcl/

* Drop Shadow
Even een pagina tussendoor met wat links naar artikels voor webbouwers: het gaat om Dropshadow, de techniek om een schaduw achter een afbeelding te stoppen zodat het lijkt alsof de afbeelding uit de pagina springt.
[Taal: Engels]
http://web-graphics.com/mtarchive/001589.php

* Grappig
Hier vindt u een erg grappige song die allerlei elementen van ons dagelijkse leven erbij haalt: Google, Clippy van Microsoft Office... Leuk! (Bron: Wim W)
[Taal: engels]
http://www.nottingham.ac.uk/~pcxee/google_flash.htm

* Van spelletjes en boekjes
Er zijn twee soorten gamers: zij die een spel uitpakken en er meteen mee beginnen en zij die eerst de handleiding lezen. De eerste soort kiepert vaak de handleiding in de prullenbak, samen met de verpakking. Om na een tijdje tot de vaststelling te komen dat het toch handig zou zijn om toch enige aanwijzingen te hebben over hoe het spel gespeeld moet worden. Voor deze categorie is deze site. Hier vindt u namelijk handleidingen voor allerlei spelletjes.
[Taal: Engels]
http://www.replacementdocs.com/news.php

* Lawaaioverlast
Een erg leuk filmpje over lawaaioverlast. Wat voor de ene draaglijk is, gaat over de schreef voor de andere!
http://www.bozzetto.com/neuro.htm

* Vrijdag animatiedag : Japanse commercials
Op deze website vindt u allerlei Japanse reclamefilmpjes met bekende westerse sterren zoals Georges Clooney, Cameron Diaz, Brad Pitt, Jean-Claude Van Damme en vele anderen.
(taal : Engels, Japans) [Filover]
http://www.japander.com

* Vrijdag animatiedag : Picasso
Bent u jaloers op de tekentechnieken van Picasso ? Welnu, met deze site houdt niets u nog tegen om uw eigen Picasso te ontwerpen. Of u er ook zo veel geld voor zal krijgen, dat is een andere zaak ;-)
(taal : Engels) [Filover]
http://www.mrpicassohead.com/create.html

* Speelkaarten stapelen
Bryan Berg. De naam zegt u heel waarschijnlijk niets, maar als u even naar zijn site gaat dan zal u wellicht verstomd staan van zijn kunsten. Hij is wereldrecordhouder kaarten stapelen. Als u even in zijn fotogalerie kijkt dan zult u zien dat hij geen gewone stapeltjes maakt maar zelfs gebouwen namaakt met kaarten.
(taal : Engels) [Filover]
http://www.cardstacker.com/

=== VERS VAN HET KLAVIER ===

* Bekende personen op het net Ė Hun officiŽle sites
(een greep uit recente toevoegingen op http://home.tiscali.be/filover/celeb.htm) [Filover]

- Daniel Powter
OfficiŽle website van deze Canadese zanger die in de hitlijsten staat met zijn nummer 'Bad day'.
http://www.danielpowter.fr/

- Jesse McCartney
Deze jonge zanger staat in de hitlijsten met 'Beautiful soul'.
http://hollywoodrecords.go.com/jessemccartney/

- Helena Paparizou
De Griekse winnares van het Eurovisie-songfestival heeft ook een eigen website.
http://www.helenapaparizou.com

- Akon
OfficiŽle website van deze zanger die hoog in de hitlijsten staat met 'Lonely'.
http://www.akononline.com/


Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's


*** Algemeen Dagblad
- Megapixels zeggen niet altijd alles
- Simpel figurant worden via internet
- Kopen computer is stomvervelend
- Nooit meer foto-hoekjes plakken
http://www.ad.nl/internetenpc/index.html

*** Digitale Revolutie
- Digitale televisie via Digitenne
- Digitale televisie via de satelliet
- Surround geluid met slechts 2 speakers
- Online een gokje wagen
- Videofilmpjes op internet plaatsen
http://digitaal.fan.tv

*** Elektro.be
- Vijf nieuwe home cinema systemen bij Pioneer blinken uit in flexibiliteit.
- Nieuwe Duracell-technologie garandeert langere speelduur.
- Nokia 1600 en 1110: makkelijke menu's en navigatie.
- Toshiba Satellite M60 verenigt entertainment en productiviteit.
- Sony Ericsson J210i, Z520i en S600i.
- Nieuwe mp3-spelers van Philips.
- Nieuwe fotoprinters bij Epson.
- Geef kleur aan je emoties met nieuwe gsm van Panasonic.
- Ricoh GelSprinter: concurrent voor laser- en inkjetprinters.
http://www.elektro.be

*** Computer World
- Netarchitects doet AIBO swingen
- Website voor kiesgedrag door Step-@-site
- Noorwegen verleid door Open Source
- Tweede jeugd voor Bluetooth?
- Google Earth : nog nooit zag u de aarde van zo dichtbij
http://www.computerworld.be/

*** Digimedia
- Verkoop van digitale audio-spelers explodeert
- Studie: aankoopintentie voor autoís stijgt het sterkst voor auto-campagnes opÖautosites
- Naar een uniform Europees beleid rond online muziekverkoop?
- Online zomerwedstrijd bij SN
- PC Privé in ons land: onbekend maar niet onbemind
http://www.digimedia.be/

*** Speedzone
- Humor: Super Pech
- FIlm & TV: Le Building
- Speed of Sound: Coldplay
- Muziek: Anni Versaire
- Humor: Hoe soldaten zich amuseren
http://www.speedzone.be

*** Tweakers Net
- VS willen controle over DNS-rootservers houden
- OPTA schrapt abonnementenmonopolie KPN
- Minder internetters door warm weer
- FBI organiseert internationale actie tegen warezgroepen
- Antispamtechnieken stap dichterbij standaardisering
http://www.tweakers.netWikipedia

Wikipedia is een project met als doel een complete encyclopedie op het web te creŽren. Iedereen kan Wikipedia gebruiken om informatie te zoeken of toe te voegen. U kunt eenvoudig zelf artikelen schrijven, corrigeren of aanvullen. Aanmelden is hiervoor niet nodig, u kunt door op een van de onderstaande pagina's op "Pagina bewerken" te klikken meteen aan de slag.

Deze week zijn onder meer nieuwe artikelen verschenen over:

* Brandstapel
* Orde van Oranje-Nassau
* PresidentiŽle Raad (Hongarije)
* Muziekkollektief 't Slachthuis
* Quintus Fabius Maximus Cunctator
* Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
* Koninklijke Bibliotheek (BelgiŽ)

Daarnaast zijn onder andere de volgende bijdragen actueel:

* Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
* Portaal:BelgiŽ vanwege het 175-jarig bestaan van BelgiŽ
* Máxima Zorreguieta, vanwege de geboorte van haar tweede dochter op 26 juni.

Verdere bijzonderheden op de Nederlandstalige wikipedia:

* Portaal:Middeleeuwen en Portaal:BelgiŽ zijn aangemaakt.

De vorige bijdragen van Wikipedia aan NeTTieS zijn hier te vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieSDe zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


* Dossier: Welke browser te kiezen?
Wij vroegen aan onze lezers welke browser zij verkozen en waarom. In de volgende dagen brengen wij hen reacties, zonder meer. Daarna volgt een reeks tips, gestructureerd naar onderwerp. Wij danken o.a. de volgende lezers voor hun bijdrage: Gert-Jan Lassooy, Bas, C. Quant, Peter van Velthoven, Werner, Humbird, Kevin Deschryver, Jos van Wijk
Vandaag: Werner Oeyen
Yep
Overgestapt naar Mozilla, firefox en Thunderbird als mailprogramma
Geen rommel meer op pc .allé voorlopig
Aanpassen van firefox
tegenstanders van de Firefox-truc roepen mensen dan ook op om de aanpassingen niet door te voeren. Als te veel mensen er gebruik van maken, zouden webservers massaal crashen, vrezen zij. Anderen stellen dat door de vele connecties elke surfer minder lang data ophaalt bij een webserver en daardoor de extra belasting wordt gecompenseerd door een kortere verbindingstijd.
De angst van serverbeheerders lijkt voorlopig ongefundeerd. De truc is al enkele weken bekend en reeds vele malen toegepast. Tot op heden zijn er geen gevallen gerapporteerd waarbij een site uit de lucht verdween door de vele connecties die door een Firefox-browser worden gelegd.
De aanpassingen aan Firefox worden op de volgende manier aangebracht. In de adresbalk van de browser voert u /about:config/ in. U krijgt hierop een reeks instellingen te zien, alfabetisch geordend. In de lijst moet u drie velden aanpassen: bij /network.http.pipelining/ moet de waarde veranderen naar "true", bij /network.http.pipelining.maxrequest/ vult u de waarde 25 in en ook bij /network.http.proxy.pipelining/ moet "true" staan. Tenslotte creŽert u een nieuwe variabele door met de rechtermuis te klikken en New/Integer te kiezen. U geeft deze variabele de naam /nglayout.initialpaint.delay/ en de waarde 0.
De pipeliningvariabelen die worden aangepast, verwijzen eigenlijk naar een experimentele functie in de Firefox-browser. De Mozilla Foundation maakt geen geheim van de functionaliteit maar waarschuwt wel dat niet alle proxy- en webservers het ondersteunen. Door het flexibele karakter van de browser zijn er zo nog meer aanpassingen mogelijk. Meer trucs en informatie vindt u bij een webpagina <http://www.mozilla.org/support/firefox/tips> van de Mozilla Foundation.

Zo maak je firefox sneller:
In een nieuw venster tik je in de adresbalk "about:config"
Nu zoek je naar de volgende settings en verander je de waarden
nglayout.initialpaint.delay veranderen naar 0
network.http.max-connections veranderen naar 64
network.http.max-connections-per-server veranderen naar 21
network.http.max-persistent-connections-per-server veranderen naar 8
network.http.pipelining veranderen naar true
network.http.pipelining.maxrequests veranderen naar 200
network.http.proxy.pipelining veranderen naar true

Groetjes
Werner
werner.oeyen@telenet.be

Dossier: Welke browser te kiezen?
Wij vroegen aan onze lezers welke browser zij verkozen en waarom. In de volgende dagen brengen wij hun reacties, zonder meer. Daarna volgt een reeks tips, gestructureerd naar onderwerp. Wij danken o.a. de volgende lezers voor hun bijdrage: Gert-Jan Lassooy, Bas, C. Quant, Peter van Velthoven, Werner, Humbird, Kevin Deschryver, Jos van Wijk
Vandaag: Kevin De Schryver

Beste redactie,
Naar aanleiding van de oproep naar firefox-ervaringen, bij deze:
Ik gebruik firefox al sinds versie 0.4, toen was het nog phoenix (daarna firebird). Het goede aan deze browser is dat je hem volledig naar je hand kunt zetten, met themes (voor de layout) en extensions (voor extra functionaliteit).
Ook het gebruik van tabs is iets wat we bij IE niet terugvinden. Als ik IE móet gebruiken (op/voor school), dan heb ik altijd de neiging om ctrl+T te drukken (om een nieuw tabblad te openen)...
Veruit één van de handigste extensions vind ik toch wel de FTP Bookmarks Synchronizer (http://extensionroom.mozdev.org/more-info/booksync). Met dit stukje software kan ik al m'n bookmarks back-uppen op m'n webspace bij Telenet (in een xml-bestand). En daarna terug downloaden op een andere computer (of na een format). Mensen met twee computers of twee besturingssystemen (bvb. Linux en Windows) zullen dit stukje software zeker appreciŽren...
Daarnaast zijn er nog kleine extensions die het surfen wat gemakkelijk maken (zoals een sluit-x bij elke tab), mouse gestures, e-bay negs (om alle negatieve commentaar van een ebay-gebruiker bijéén te tonen), enz...
En dan zijn er allicht nog een pak extensions die ik niet ontdekt heb.

Als webontwikkelaar ben ik natuurlijk verplicht om websites in alle browsers er min of meer hetzelfde te laten uitzien. Gezien firefox zich aan de standaarden houdt, is dat geen probleem. IE daarentegen :(
Hopelijk brengt IE7 daar wat verandering in...

Ziezo, dit was mijn ervaring met de browser(s)
Ik lees met plezier het volgend exemplaar van NeTTieS! (al zal het waarschijnlijk na de examens zijn).

Met vriendelijke groet,
Kevin Deschryver
kdeschryver@telenet.be

Dossier: Welke browser te kiezen?
Wij vroegen aan onze lezers welke browser zij verkozen en waarom. In de volgende dagen brengen wij hen reacties, zonder meer. Daarna volgt een reeks tips, gestructureerd naar onderwerp. Wij danken o.a. de volgende lezers voor hun bijdrage: Gert-Jan Lassooy, Bas, C. Quant, Peter van Velthoven, Werner, Humbird, Kevin Deschryver, Jos van Wijk
Vandaag: Jos van Wijk
Hallo,
Ik ben enkele maanden geleden overgestapt op de nieuwe versie van Netscape, 8.0, die zowel de firefox-manier als de IE manier kan hanteren.
Hoewel sommige pagina's toch nog steeds alleen in IE laden.
Het heeft voordelen: makkelijker passwords opslaan en opnieuw invoeren.
Mooier uiterlijk. Betere veiligheid. Handige tabblad-browsing, waardoor je niet telkens een volledig nieuwe pagina hoeft op te starten.
Nadelen: crasht regelmatig als je meerdere tabbladen open hebt en bv de een als IE, de andere als Firefox laadt, en dan ook nog een filmpje of zo wil laten draaien.
Niet iedere pagina laadt even goed als in IE, daar gaat het altijd zonder moeite.
Handige RSS feeds bovenaan de pagina. Makkelijk in te stellen wat en hoe je de dingen wilt zien.
Handige zoekmachine, naar eigen voorkeur in te stellen, je hoeft de Google toolbar niet eerst te installeren bijvoorbeeld.
Kortom, ik vind Netscape 8.0 een veel fijnere browser in gebruik en uitstraling, maar IE lijkt me tot op heden nog steeds iets stabieler. Ben benieuwd wat de nieuwe IE 7.0 ( of 8.0 ) gaat brengen.
Jos van Wijk
Jaydee1961@kabelfoon.nl

Dossier: Welke browser te kiezen?
Wij vroegen aan onze lezers welke browser zij verkozen en waarom. In de volgende dagen brengen wij hun reacties, zonder meer. Daarna volgt een reeks tips, gestructureerd naar onderwerp. Wij danken o.a. de volgende lezers voor hun bijdrage: Gert-Jan Lassooy, Bas, C. Quant, Peter van Velthoven, Werner, Humbird, Kevin Deschryver, Jos van Wijk
Vandaag: een korte reactie van Humbird

Hallo radectie,
Nou gefeliciteerd met de overstap naar Firefox.....je zal zien dat je zeker niet terug wil naar IE.
Wat ik erg handig vindt in Firefox is de downloadaccelarator......
Groeten,
Humbird
humbird@home.nl

Dossier: Welke browser te kiezen?
Wij vroegen aan onze lezers welke browser zij verkozen en waarom. In de volgende dagen brengen wij hun reacties, zonder meer. Daarna volgt een reeks tips, gestructureerd naar onderwerp. Wij danken o.a. de volgende lezers voor hun bijdrage: Gert-Jan Lassooy, Bas, C. Quant, Peter van Velthoven, Werner, Humbird, Kevin Deschryver, Jos van Wijk.
Om de rij te sluiten, een reactie van Eddy:

Waarom heb je Firefox gekozen en niet Netscape 8.02 ?
Je browst niet met Firefox, maar met de oude Netscape 7.2 !!!!
Die Netscape 7.0 / 7.1 / 7.2 had 3 jaar geleden al tabs EN blokkerde de pop-up's ook al.
Akkoord. Er zullen onderhuids wel wat nieuwigheden te vinden zijn die bij Netscape 7.2 ontbreken (niet in versie 8.02), maar uiteindelijk kijk je op de monitor naar Netscape 7.0, 3 jaar oud.

Waarom Firefox installeren terwijl Netscape 8.02 zoveel meer biedt ?
Waarom wordt er zoveel publiciteit gemaakt over Firefox ?
Waarom spreekt en schrijft men niks over Netscape 8.02 ?
Ook in computer tijdschriften zie ik vergelijkingen tussen de nieuwste browsers. Netscape 8.02 ontbreekt elke keer. Hoe is zoiets mogelijk ?

Voor mij is Netscape 8.02 de beste browser.
Ik heb ze getest en vergeleken, Firefox 1.0.4 en Netscape 8.02.
En geloof me, Netscape laat "geen steken vallen" en biedt meer als Firefox.
(hier volgt een citaat, in de nieuwsbrief van deze week volgt het volledige citaat)

Waarom heeft Netties zich door deze publiciteit laten misleiden en daarom voor Firefox gekozen ?
Hilde, vervang Firefox door Netscape en je zal er niet om treuren !!!
De installatie van Firefox en Netscape zijn identiek (requesters die openen tijdens de instal).
BELANGRIJK : zorg ervoor dat je de lay-out in orde maakt voor je begint. Zeker de knoppenbalken. Dit doe je met "View/Toolbars/Customize". Dan pak je een knop op met de muis en je plaatst hem in Netscape. In Netscape kan je de knoppen, als customize open is, nog op andere plaatsen in Netscape zetten (zoals je ook in bv MS-Word kan). Dit is zo geweldig aan Netscape !!!

(ik gebruik Mozilla Thunderbird als E-mail prog. ZEER goed !!! en het grapje is : dit is hetzelfde e-mail progr dat vroeger samen met Netscape 7 geïnstalleerd werd)

Groetjes,

Eddy

(Zie ook de reactie van lezer Martijn in onze lezersrubriek achteraan)Deze rubriek wordt u gebracht in samenwerking met DigiweetjesEn Gerard Schaefers (Sjeef)
http://www.xs4all.nl/~sjeef/Nederlands/Projecten.htmlVan alles halen, (bijna) niets betalen...* Foxit PDF Reader
Win95.98/NT/2000/XP/2003 - 1 MB - freeware
Wanneer u bij het surfen een .pdf document tegenkomt en erop klikt, dan duurt het soms vooraleer uw Acrobat Reader opgestart is. Dit progje leest eveneens .pdf bestanden, maar start veel sneller op.
http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php

* Zoom Player Standard
Win98/ME/NT/2000/XP - 1.0 MB - freeware
Een progje dat de Windows Media Player vervangt.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12991774.html

* Crazy Browser
Win98/ME/NT/2000/XP - 681k - freeware
Een tool die aan de IE browser enkele nuttige tools toevoegt.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13006274.html

* FireANT
Een RSS video agregator en mediaplayer. U kan automatisch media content downloaden om te bekijken en/of te beluisteren.
http://www.antisnottv.net/

* RSS Builder
Een tool om zelf een RSS-feed te maken van uw pagina. RSS, dat staat voor Really Simple Syndication of Rich Site Summary, houdt de bezoekers via RSS feeds op de hoogte van nieuwe content op uw site. Met dit progje maakt u zelf zo'n RSS feed. (Bron: Wim W)
http://home.hetnet.nl/~bsoft/rssbuilder/index.htm

* RoteBetaSoftware Folder Size
Win2000/XP - 277k - freeware
Dit progje stelt de grootte van de mappen op uw pc (en de submappen) als staafjes in een grafiek. Zo krijgt u meteen een zicht op waar de slokops van uw pc zich verbergen! De staafjes zijn interactief: klik op een staafje en u ziet de onderliggende map.
http://channels.lockergnome.com/windows/archives/20050616_rotebetasoftware_folder_size_v1009.phtml

* Google Earth
Wij hadden het er gisteren al over, in onze rubriek "Sites". Maar eigenlijk hoort dit thuis onder de rubriek downloads en daarom herhalen we hem nog een keer. Earth Viewer is een product dat oorspronkelijk uitgebracht werd door het bedrijf Keyhole; het kostte toen 299 dollar. Maar Google kocht onlangs het bedrijf op en brengt nu de 3D viewer op de markt in drie versies: gratis, plus en pro. (Bron: Wim W)
http://earth.google.com/

* Skype 1.3
Win2000/XP - freeware
Sinds 27 juni is er een nieuwe versie uit van de software waarmee u gratis kan bellen via het internet. Voornaamste nieuwigheden: ondersteuning van bijkomende talen, herstellen van enkele foutjes.(Bron: Wim W)
http://www.zdnet.nl/downloads.cfm?id=46782&mxp=28

* Vrijdag Macdag - Personal Training Workstation
Mac OS X - 5,18 MB - shareware
Maak van uw mac een monitor voor uw fitness programma. U kan een dagboek bijhouden van uw trainingen, uw dieet, de afmetingen van uw biceps...
http://www.download.com/Personal-Training-Workstation/3000-2308_4-10373479.html?tag=nl.e414

* Vrijdag Macdag - Web Devil
Mac OS X - 1,53 MB shareware
Dit progje downloadt volledige sites in één klap en maakt de structuur erg doorzichtig. Zo kan u de site niet alleen verder bekijken wanneer u off line bent, maar ook aanpassen aan uw behoeften: zonder bijvoorbeeld storende pop-ups, of met aangepaste achtergrondkleuren.
http://www.download.com/Web-Devil/3000-2173_4-10405013.html?tag=nl.e414

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....


Eerst een reactie van lezer Joris, op onze sitevermelding van verleden week (Acroniemen)

* Acroniemen
Een site die u moet helpen om te weten te komen wat er achter de afkortingen staan zoals ADSL, IP, HR, enz. Maar vooraleer u die zaken kan vinden, moet u eerst de site zelf nog wat helpen om die acroniemen in te vullen, en blijkbaar is er nog werk voor de boeg: er zijn slechts 128 Engelse acroniemen aanwezig, en geen enkele Nederlandstalige!
[Taal: Engels]

Reactie Joris:
Uw entry over acroniemen klopt niet helemaal. Er zitten 471000 entries in de database waaronder 7000 nederlandstalige.
Vandaag verschenen in Clickx Magazine, met positieve commentaar.
Groeten,

Antwoord van de redactie:
Dag Joris,
Ik ben nog even terug gaan kijken op de site.
Inderdaad is het zo dat er bij de statistieken staat dat er 7.000 Nederlandstalige acroniemen opgenomen zijn. En wij waren een beetje in de war met onze beschrijving dat er 128 Engelse acroniemen aanwezig waren, en geen enkele Nederlandstalige - het ging om een bepaald woord.
Het is namelijk zo dat, als u bijvoorbeeld ADSL ingeeft (toch een ondertussen algemeen gebruikte term, in vele talen), u als resultaat krijgt: 0 woorden Nederlands, 4 woorden Engels.
Voor sommige simpele termen zoals tov (ten opzichte van) of tav (ter attentie van) vonden wij ook geen verklaring.
Maar u hebt gelijk met het aantal woorden in de database. Bedankt voor de rechtzetting!
Mvg
Hilde

Met daarop een verduidelijking van lezer Joris:
Hey Hilde,
Ik volg je ivm je punt over ADSL maar het blijft natuurlijk een Engelstalig acroniem. Ik neem er akte van, maar het is voor mijn onmogelijk om voor alle acroniemen na te gaan of ze wel of niet ingeburgerd zijn voor een bepaalde taal.
De database werd automatisch aangemaakt door miljoenen pagina's van het internet te downloaden en te verwerken. Het aantal nederlandstalige pagina's bleef hier percentueel beperkt.
Daarom is het mogelijk zelf de database aan te vullen. Ondertussen zijn tov en tav ook toegevoegd! Waarvoor dank...
Groeten,
Joris

~~~~~~~~~~~~~~~~
En dan nog een reactie van lezer Matthijs, een vurige verdediger van Firefox:

Hoi Hilde,

Mijn complimenten voor jullie prachtige nieuwsbrief. Ik lees 'm elke keer met zeer veel genoegen (heb ook een linkje naar jullie site geplaatst op mijn site).

Even een reactie op het verhaal van Eddy over Netscape en Firefox. Dat klopt niet. Als je Firefox gebruikt zit je absoluut niet te kijken naar Netscape 7.2. Natuurlijk komt de Mozilla-code voort uit de Netscape-code, maar daar is de afgelopen jaren wel drastisch aan gesleuteld.
Even op een rij: Netscape heeft eind jaren negentig de broncode van haar browser vrijgegeven. Daaruit kwam Mozilla voort. Later baseerde Netscape zijn browser weer op deze code van Mozilla. Op een gegeven moment heeft Firefox zich als los project afgesplitst van Mozilla. De code is voor Firefox toen weer grondig bewerkt en heel veel fouten zijn uit de oude broncode gehaald. Dit resulteerde uiteindelijk eind 2004 in Firefox 1.0.

Netscape 8 (na een lange stilte liet het bedrijf weer van zich horen) is op zijn beurt weer gebaseerd op de code van Firefox 1.0 (en dus niet andersom zoals Eddy beweert!). Netscape heeft er alleen een ander jasje aan gegeven en wat extraatjes in verwerkt. Beweren dat Firefox 1.0 net als Netscape 7.2 is, is dus grote onzin. Netscape 8 = Firefox 1.0. (Daarom moest Netscape laatst ook in allerijl weer een patch uitgeven na de release van Netscape 8: de browser was gebaseerd op Firefox 1.03, waar een aantal veiligheidslekken inzaten die in versie 1.04 gedicht zijn. Netscape 8.01 is toen gebaseerd op Firefox 1.04 en dichtte daarmee ook de lekken). Een wat complex verhaal misschien, maar Eddy's stelling klopt dus niet.

Verder heeft Netscape wel een andere extra functie: het kan ook sites weergeven met de rendering-engine van Internet Explorer. Op zich leuk, maar bij kwaadwillende pagina's wil je juist liever niet met de kwetsbare IE-component surfen. Een ander minpunt aan Netscape vind ik dat je bij de installatie goed moet uitkijken wat je installeert en toelaat. Bij een standaard-installatie krijg je extra software op je pc geïnstalleerd (weersvoorspelling) en worden je surfstatistieken naar Netscape gestuurd! Ook vond ik Netscape trager en minder stabiel dan Firefox. Netscape is bij mij een paar keer gecrasht.

Pluspunt boven Firefox is dat er zwarte lijsten met kwaadwillende sites kunnen worden aangelegd die beperkte 'rechten' krijgen.

Voordat we vervallen in een discussie over voors en tegens: iedereen moet natuurlijk zelf beslissen welke browser hij of zij gebruikt, maar die keuze moet niet gebaseerd worden op verkeerde informatie!

vriendelijke groet,

Matthijs, webmaster Gratis software
http://members.home.nl/matthijsconradi/software.htm
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinatoren:
Jean-Luc Bostyn
Tel 056/53.25.31 - 0473/52.00.73
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre, Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Danny Zeegers
Wim Wilyn
Hilde Van Gool
  • - "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
  • - Te allen tijde kun je het abonnement ook weer stopzetten. Eveneens via de site of per e-mail.
  • - Jouw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
  • - "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
  • - "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
  • - Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
  • - "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
  • - "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
  • - De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.Webmaster: Rogier P. Bakx
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans

Abonnementen: Suzy Schokelé
Logistiek: Paul Liekens

Dagelijkse nieuws-update op onze site:
http://www.netties.be/nieuws.htm


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn
en wordt gehost bij Codras Webhosting

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij dankbaar gebruik van een script dat ons ter beschikking gesteld werd door de makers van
Belgische LottoDe nieuwsbrief in tekstversie wordt verzonden
dankzij de diensten van Hotjobs

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
Een regering moet zo goed zijn als een volk zou willen zijn.
Jimmy Carter, Amerikaans politicus