Verschijnt iedere zaterdag
Aantal abonnees: 4.610
(4.059 wekelijkse,
551 dagelijkse editie)
Deadline van volgende editie: 9/6/2005 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
Wikipedia
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 9
nummer 402 van 4/6/2005
Gegroet lezers

Sinds enkele maanden hebben wij hier op de redactie de definitieve overstap gemaakt: Firefox is onze standaard browser, IE staat even op een laag pitje. Tot op heden hebben wij onze keuze nog niet betreurd - integendeel. Enkel bij het afspelen van muziekbestanden hebben wij af en toe problemen, maar dat krijgen we nog wel opgelost.

Maar wij vroegen ons af: hoe zit het bij u? Heeft u de overstap gemaakt van IE naar Firefox (of een andere browser)? Bent u op uw stappen teruggekomen, of bent u tevreden van uw nieuwe browser? En zo ja: wat bevalt u het meeste? Wat zou u aan onze andere lezers aanraden? U verstaat het al: wij zijn op zoek naar uw verhalen. Vooral de verborgen mogelijkheden van de browser, de extra leuke handigheidjes, die u zo erg goed bevallen, daarnaar zijn wij op zoek. Uw verhalen zullen dan in de volgende weken als tips verwerkt worden, zodat alle lezers in uw wijsheid kunnen delen! U kent het adres voor uw ervaringen en tips, over Firefox, IE, Opera, Netscape of wie weet nog en andere browser: redactie@netties.be
Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties en uw geheimpjes!

Ondertussen wensen wij u veel leesplezier met deze editie. Bij leven en welzijn tot volgende week!

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://xodis2.lvb.net/rssfeeds/netties.php
(met dank aan Luc van Braekel)


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereikenvia de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
* Inzoomen met Ask Jeeves
Zoektochten bij Ask Jeeves zouden voortaan gemakkelijker moeten worden, dankzij een nieuwe technologie die ingevoerd wordt: "Zoom". Daarbij kan u inzoomen om een zoekopdracht te verfijnen, maar ook uitzoomen om bredere zoekresultaten te verkrijgen.
Het procédé gaat daarbij uit van concepten, gebruik makend van clustering technologie, om zo categorieŽn op te stellen die de zoektocht kunnen versmallen of verbreden.
Ask Jeeves was altijd een buitenbeentje binnen de zoekmachines, omdat u er zoekopdrachten kon geven in "natuurlijke taal" - u kon echt vragen stellen, in het Engels weliswaar. Maar de techniek hield daar op: de resultaten werden nog altijd gehaald uit een statische poel van data. Deze nieuwe ontwikkeling zou daar verandering in moeten brengen.
Tja, wij kunnen elke verbetering van de zoekmethodes enkel maar aanmoedigen!
http://www.betanews.com/article/Ask_Jeeves_Adds_Zoom_to_Web_Searches/1117147779
http://www.askjeeves.com

* BBC Backstage
Het internet moedigt aan tot heel wat creativiteit, gewoonweg omdat het zoveel mogelijk maakt. Alle informatie is voorhanden en technologie eigenlijk ook: zoveel software in freeware te verkrijgen, zoveel voorbeelden op het internet hoe u die techniek aan kan wenden. U moet alleen nog maar een origineel ideetje krijgen!
Dat is wat BBC nu wil aanmoedigen: het stelt de inhoud van de BBC programma's gratis ter beschikking, voor al wie nieuwe programma's, nieuwe concepten wil uitwerken, gebaseerd op die content, vooral RSS feeds. Een ideeŽnbank als het ware.
Om eventjes te citeren: "U kan deelnemen aan BBC Backstage door een applicatie te bouwen of een webgebaseerd prototype waarbij gebruik gemaakt wordt van BBC content".
Zo is er een creatieveling die de reiswaarschuwingen van BBC gecombineerd heeft met Google Maps (1), een andere die telt hoe vaak de BBC headlines veranderen (2), een derde scant de BBC artikels af naar geografische namen, om die dan op een kaart te zetten (3)
En u? Hebt u ook een ideetje? Informatie over het initiatief bij BBC Backstage: how to get started (4)
http://cyber-junky.co.uk/projects/map/traveldata/
http://www.solutionseven.co.uk/bbc/default.aspx?y=2005&m=5&d=24
http://boneill.ninjagrapefruit.com/wp-content/bbc/newmaps/
http://backstage.bbc.co.uk/archives/2005/05/how_to_get_star.html

* Nogmaals patenten
U zal het moeilijk te geloven vinden, maar het Amerikaanse patentenbureau heeft aan Microsoft een patent toegekend dat heel wat verontwaardiging opgewekt heeft bij de software ontwikkelaars, omdat het zo'n verstrekkende gevolgen kan hebben.
Het gaat namelijk om de omzetting van objecten in XML bestanden en dat wil dus eigenlijk zeggen dat dit patent van invloed kan zijn op elke toepassing die XML gebruikt om data over te brengen.
Nu, even een woordje uitleg tussendoor. XML of Extensible Markup Language is eigenlijk een open standaard die ontworpen werd door het World Wide Web Consortium. Het gaat over het gestructureerd weergeven van gegevens en wordt op vele gebieden gebruikt, niet alleen het internet. XML is dé technologie die steeds meer toepassingen kent, die erg veel belooft. En het feit dat Microsoft nu dit patent gekregen heeft, wil zeggen dat Microsoft een vinger in de pap krijgt over hoe XML toegepast mag worden, al is het maar dat elkeen die XML toepast zoals aangegeven in het patent van Microsoft, voortaan moet betalen aan de softwaregigant.
Weer dus het zoveelste geval van het toekennen van een patent voor iets wat eigenlijk een "open" technologie was. Leest u vooral de commentaren bij ZDNet en Geek.com
http://news.zdnet.co.uk/software/applications/0,39020384,39200357,00.htm
http://www.geek.com/news/geeknews/2005May/gee20050527030661.htm

* Nieuwe IE browser: niet voor ouwertjes...
Volgende maand komt Internet Explorer 7 in eerste bètavorm uit. Maar wij kunnen u nu alvast vertellen: als u niet over de laatste versie van het Windows OS beschikt (XP met service pack 2), dan kan u het vergeten om deze nieuwe browser te kunnen gebruiken. Officieel heet het dat IE7 te zeer steunt op Service Pack 2, omwille van interne beveiligingsaanpassingen.
Mensen die nog een Windows 95 of 98 draaien, die hadden zich hoogstwaarschijnlijk aan deze beperking verwacht - het is al langer dat Microsoft duidelijk gemaakt heeft dat het oudere Windows-versies niet meer zal ondersteunen. Maar gebruikers van Windows 2000 hadden toch nog op een beetje respijt gerekend. Mooi niet dus.
De aankondiging heeft in elk geval al een heel schamper commentaar losgemaakt bij sommige waarnemers: "Ik vind het erg ironisch dat Microsoft geen veilige browser kan maken voor haar eigen besturingssysteem, terwijl er toch andere veilige browser op dit platform geïnstalleerd kunnen worden," zegt ene Bruce Boughton. "En als IE7 niet kan draaien op Windows 2000, moet men dan aan de Windows 2000 gebruikers aanraden dat zij hun browser upgraden naar... Firefox of Opera?"
http://www.betanews.com/article/Microsoft_No_IE7_for_Windows_2000/1117464807

* Providers moeten toegang verhinderen tot revisionistische site
Het is altijd een moeilijke scheidslijn geweest, een grens die moeilijk te trekken valt. Waar eindigt het recht op vrije informatie en begint het verbod op verspreiding van racistische teksten?
In Frankrijk tracht men al een tijdje die grens te trekken. Eerder zijn er verschillende processen gevoerd, waarbij de rechter Yahoo dwong om aan Franse internauten de toegang te versperren tot sites waar nazistische memorabilia verkocht werden. Een uitvloeisel hiervan is een wet waarbij een hostingbedrijf gedwongen kan worden om bepaalde sites uit de lucht te plukken of om filters te plaatsen waardoor Franse internauten geen toegang meer hebben tot de site.
Voor de eerste keer is deze wet nu toegepast. Het gaat om de site "AAARGH", "Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste"; op de site staan 230 "brochures" van antisemitische en revisionistische strekking, zoals werken van o.a. Rubert Faurisson. De rechter trad op tegen deze geschriften en pakte zowel de auteurs van de teksten, de uitgevers als de hostingbedrijven aan. Twee van die hostingbedrijven gingen in op het bevel om de site te sluiten, een derde bedrijf, dat op Amerikaans recht gevormd is, weigerde. De rechter heeft nu geoordeeld dat providers dan maar verantwoordelijkheid in deze zaak moeten nemen en toegang tot deze site onmogelijk maken door de installatie van filters.
Een zaak die zeker en vast gevolgd moet worden.
http://fr.news.yahoo.com/050530/202/4fwik.html

* Niet alle anti-spyware is te betrouwen...
Het kan eigenlijk niet cynischer: een programma dat belooft u te beschermen tegen spyware, maar zelf stiekem allerlei spyware en Trojaantjes op uw pc zet...
Dat is wat SpywareNo doet, aldus dit artikel bij eWeek. Het programma nestelt zich zonder voorafgaandelijke waarschuwing op uw pc en is erg moeilijk te verwijderen. Het kaapt uw browser weg en installeert allerlei spyware en andere schadelijke progjes.
De makers van het programma wassen hun handen in onschuld. Zij beweren dat hun progje buiten hun weten misbruikt wordt door online adverteerders die het product bundelen samen met hun verderfelijke spyware.
Onschuldig of niet, feit is dat er steeds meer verhalen opduiken op het internet van mensen die slachtoffer zijn van deze verderfelijke praktijk. Hun verhaal leest u hier.
http://www.eweek.com/article2/0,1759,1821127,00.asp?kc=EWRSS03119TX1K0000594

* Machinale vertaling
U hebt het ongetwijfeld ook al eens geprobeerd: een stukje tekst door een van de on line vertalingmachines duwen en zien wat er aan de andere kant uitkomt. Eerst en vooral zijn er heel weinig vertalingmachines die Nederlands spreken. Maar zelfs vertalingen van meer wijdverspreide talen, zoals Frans naar Engels bijvoorbeeld, geven vaak resultaten die noch Frans noch Engels zijn, doch ronduit Koeterwaals.
Maar blijkbaar heeft Google ook daar een mirakel verricht, aldus dit artikel bij Slashdot. Daarin wordt gewag gemaakt van een rondleiding die Google gegeven heeft aan journalisten, waarbij de nieuwste "machine translation" of machinale vertaling voorgesteld werd van Google. Om de machine "op te voeden" werd gebruik gemaakt van documenten van de VN, waar er zo'n 20 miljard woorden naast elkaar staan, in verschillende talen. Deze teksten waren vertaald door mensen. Op basis van de teksten werd dan gezocht naar een patroon, om regels voor vertaling tussen de verschillende talen vast te leggen.
En volgens het artikel zou deze methode toch wel succesrijk zijn, omdat de Google machinale vertaling erin slaagde om zinnen te vertalen die bij vorige versies jammerlijk larie bleven.
http://www.google.com/press/factorytour.html
http://blog.outer-court.com/archive/2005-05-22-n83.html
http://www.google.com/language_tools?hl=en
http://slashdot.org/articles/05/05/31/1321227.shtml?tid=217

* Maagdelijk wit is niet altijd onschuldig
Bij sommige mailprogramma's, die zich teveel vrijheden veroorloven onder het mom u een maximum van comfort te geven (zoals Outlook en Outlook Express) worden automatisch bestanden ingeladen wanneer u een mail opent. En zo kan het gebeuren dat u een mail opent, die er perfect onschuldig uitziet. Meer nog: maagdelijk wit. De mail bevat namelijk geen body, zo lijkt het en ook geen onderwerplijn. U fronst even de wenkbrauwen en gooit de mail in de prullenbak.
Maar zonder dat u het gemerkt hebt, heeft deze blanco mail uw systeem mogelijk al besmet. MessageLabs waarschuwt namelijk voor een nieuwe vorm van de Bagle Downloader die zich razendsnel verspreidt via e-mail. Dinsdag had het antivirusbedrijf al 70.000 exemplaren van deze virusmail onderschept.
Dit virus deponeert een Trojaantje op uw pc, dat dan op zijn beurt allerlei malware vanop verschillende internetlokaties gaat downloaden. Het virus gaat bovendien op zoek naar alle mailadressen die het op uw computer tegenkomt en zal zichzelf verzenden naar deze adressen.
De moraal van het verhaal? Uw antivirus-software updaten uiteraard, maar ook uw mailprogramma beknotten. Of, beter nog: overschakelen naar programma's die misschien iets minder multimedia zijn, maar wel een stukje veiliger... De redactie bijvoorbeeld gebruikt al jaren Eudora en sinds kort ook Thunderbird; en van verschillende bronnen horen wij ook prima commentaar over Pegasos.
http://www.theregister.co.uk/2005/05/31/bagle_downloader/

* P2P: de straf is niet afschrikwekkend genoeg
Bij Journal Du Net vonden wij een artikel van de Franse journaliste Marie Anne Gallot-Le-Lorié, advocate. Zij klaagt daarin het feit aan dat het, met de straffen die de laatste tijd uitgesproken zijn in de Franse rechtbanken, nog altijd goedkoper is om een song illegaal te downloaden, zelfs als u betrapt wordt en een boete moet betalen, dan wanneer u diezelfde song legaal on line zou aankopen bij een muzieksite.
Toen de rechtbanken in den beginnen optraden tegen de P2P ruilers, werden er strenge straffen en boetes uitgesproken. In Frankrijk waren de rechters zelfs strenger dan in de rest van Europa, zo stelt de advocate. Maar in de recente vonnissen lijkt er een breuk te komen in deze tendens. De rechters kennen boetes toe die eerder symbolisch zijn en dus weinig ontradend.
In het artikel worden verschillende voorbeelden aangehaald, van strenge straffen in den beginnen, tot de zachte straffen nu. Wat wij daar vooral uit onthouden is dat, volgens berekeningen van de advocaten, er aan de belangengroepen van de auteursrechthebbenden schadevergoedingen toegekend werden van 0,75 eurocentimes per illegaal gekopieerde titel, terwijl de internaut 0,99 euro zou moeten betalen als hij de muziek legaal zou moeten downloaden. Met andere woorden: de misdaad loont!
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique050531.shtml

* Glimp van digitale Google bibliotheek
Bij Google kan u momenteel reeds een glimpje opvangen van de virtuele bibliotheek die de zoekmachine aan het aanleggen is.
Zoals u eerder kon lezen, is Google druk doende om een hele bibliotheek te digitaliseren; daarin moeten alle bekende werken uit de literatuur zitten, zo'n 14 miljoen boeken in totaal. De bedoeling is dat u met een gespecialiseerde zoekmachine voortaan rechtstreeks in de inhoud van die boeken zou kunnen zoeken.
Sinds kort is er nu dus een bèta te bekijken bij Google van deze speciale zoekmachine. Op het eerste zicht ziet hij eruit als een gewone zoekmachine. Maar bij de resultaten van uw zoekopdracht zal u ook een selectie van boeken zien waarin uw trefwoord voorkomt. Is er een boek dat u interesseert (en is het vrij van auteursrechten!) dan kan u het meteen volledig consulteren. Maar berusten er auteursrechten op, dan zal u slechts enkele uittreksels kunnen lezen, tot maximum 3 pagina's.
Tussen haakjes: u hebt ook al kunnen lezen dat er in Europa heel wat protest is tegen het project van Google, omdat een te eenzijdig Amerikaanse "selectie" gevreesd wordt. Dit artikel van Yahoo France zet de argumenten van de Europeanen, met Frankrijk op kop, even op een rijtje.
http://print.google.com/
http://fr.news.yahoo.com/050601/7/4g0ig.html

* Nieuwe kopieerbeveiliging: steriel branden
Sinds maart is Sony BMG in alle stilte bezig met een nieuw systeem voor DRM (Digital Rights Management - een mooiere benaming voor kopieerbescherming eigenlijk). Er zijn al één miljoen cd's de deur uitgegaan bij de platenfabrikant waarop het nieuwe DRM-systeem verwerkt is, dat door het Britse bedrijf First4Internet bedacht was.
Hoe het systeem ineen zit? Wel: de songs staan in Windows Media Audio (WMA) op de disk; u kan drie kopietjes maken van de cd, wat Sony "steriel branden" noemt. Maar deze steriele back-up kan niet gedupliceerd worden.
Nu is Sony in het verleden nooit een grote voorstander geweest van DRM. In het begin van dit jaar heeft Sony zelfs haar bezwaar tegen het kopiŽren van muziek opzij geschoven en moest erkennen dat haar weigering om het MP3 formaat te gebruiken voor haar muziekspelers, het bedrijf hoogstwaarschijnlijk haar marktaandeel voor de draagbare muziekspelers gekost heeft. Met dit nieuwe procédé probeert Sony een redelijk evenwicht te vinden tussen de bescherming van de rechten van de auteurs en het recht van de gebruiker om songs af te spelen, te wijzigen of te reproduceren.
http://www.betanews.com/article/Sony_Tests_New_Copy_Protection_on_CDs/1117580304

* 2 bytes kunnen een heel verschil maken
Als u een beetje handig bent, dan kan u zelf uw Windows XP Home omzetten naar een XP Professional. U spaart er 130 euro mee uit, want dat is het prijsverschil tussen beide versies. Dat slimmigheidje werd niet door onze spaarzame noorderburen uitgebracht, maar ontdekt door de computersleutelaars bij het Duitse C'T. U moet gewoon 2 bytes aanpassen en klaar is kees.
Nu, toch even twee bemerkingen. "gewoon" 2 bytes aanpassen is het eigenlijk niet hoor; er is een handleiding van 6 pagina's voor nodig. En het vereist natuurlijk de nodige technische kennis en voorzichtigheid - de wijziging ongedaan maken kan niet.
Een tweede bemerking: die twee bytes geven u niet echt het recht op een XP Pro. Het gebeurt wel meer dat er bij een programma alle mogelijkheden in spé aanwezig zijn; naargelang u een licentie neemt, zal u het recht krijgen om bepaalde onderdelen wel of niet te gebruiken. Die twee bytes veranderen is en blijft een hack - illegaal dus. Erger nog: door het systeem te gaan hacken, verliest u ook uw oorspronkelijke licentie op de Windows XP Home. En vermits Microsoft tegenwoordig uw computertje controleert op het al dan niet authentiek aanwezig zijn van een officiŽle Windows-versie, vooraleer u er een update mag downloaden, kunnen wij u deze hack echt niet aanraden... (Met dank aan Wim W en Dave L)
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/35564
http://www.gizmodo.com/gadgets/software/howto-change-windows-xp-home-to-windows-xp-pro-105486.php

* iTunes binnenkort ook voor mensen zonder kredietkaart!
De virtuele platenwinkel iTunes Music Store van Apple is erg geliefd. Er is echter één "maar": u kan er enkel muziek aankopen als u over een kredietkaart beschikt. En dat sluit toch heel wat mensen, vooral jongeren, uit.
Daar komt binnenkort verandering in. Apple heeft namelijk deze week bekend gemaakt dat u voor de aankoop van muziek, audioboeken en cadeaubonnen binnenkort ook zal kunnen betalen via bankoverschrijving, of bij ontvangst van de factuur. Daarvoor wordt samengewerkt met betalingsbedrijf Firstgate, dat in de meeste Europese landen actief is en meer dan 5 miljoen klanten heeft.
Bij de iTunes winkel betaalt u 99 eurocent per song en er is een enorme keuze: niet alleen de vier grootste platenlabels en duizenden onafhankelijke platenlabels vindt u er terug, maar ook muziek uit de lage landen, zoals Natalia, Wouter, Will Tura, Anouk, Novastar, Gorki enz.
Het leuke van de iTunes vinden wij nog altijd de vrijheid die u krijgt qua auteursrechten. U mag een song op vijf computers afspelen, zelfs onbeperkt branden, zolang het voor eigen gebruik is uiteraard en naar een onbeperkt aantal iPods laden (eveneens voor eigen gebruik).
http://www.apple.com/be

* Er roert ietwat in medialand
De grenzen tussen internet en tv vervagen steeds meer. TV is trouwens niet enkel iets dat via een antenne binnenkomt of via de kabel - ook via de telefoon zal u binnenkort tv-signalen kunnen ontvangen.
Getuige even de volgende berichtjes. In Nederland start de Publieke Omroep met een nieuw kanaal en bijhorende website: Nederland 4. Daarop zullen vijf digitale themakanalen via het internet te bekijken zijn (op uw pc dus). Maar u kan die kanalen ook op uw gewone tv bekijken - als u een Media Center hebt dan wel. (1) en (2)
UPC brengt dan weer digitale tv, via kabel en breedband, alhoewel dat dat voorlopig enkel in het Brusselse is.
En op grotere schaal is er Belgacom, de telecomoperator, die voortaan interactieve tv brengt, vanuit uw telefoonstekker. U kan films huren, thema-kanalen bekijken, via de tv communiceren... Een demo van Belgacom tv vindt u op het laatste adres.
Nu nog goede programma's en we zijn vertrokken!
http://portal.omroep.nl/nederland4
http://www.webwereld.nl/articles/35566
http://www.upcbelgium.be
http://selfcare.belgacom.be/static/pc/data/flash/belgacomtv/belgacomtv_nl.html

* XXX sites nu ook officieel XXX
Of het de ouders nu echt minder kopzorgen zal geven, valt natuurlijk af te wachten. Zij krijgen het alvast veel gemakkelijker om "volwassen" sites te herkennen. ICANN heeft namelijk zopas het nieuwe topdomein .XXX goedgekeurd.
De bedoeling is dat mettertijd alle volwassen (erotisch getinte) sites naar dit domein verhuizen. Zo wordt het voor opvoeders en ouders veel gemakkelijker om zulke sites tot verboden terrein uit te roepen voor de kroost.
Het Britse bedrijf ICM Registry, dat verantwoordelijk zal zijn voor de registratie van de domeinnamen, heeft alvast aangekondigd dat het bedrijven zal helpen om vrijwillig naar dit nieuwe domein te verhuizen. Het internet krijgt zijn eigen rosse buurt als het ware!
http://www.betanews.com/article/New_XXX_Domains_for_Adult_Web_Sites/1117727799

=== VERS VAN HET KLAVIER ===

Nagekomen bericht: OpenSquare
OPenSware is een initiatief van 4 Vlaamse bedrijven die gespecialiseerd zijn in onwikkeling, implementatie en integratie van Open Source producten.Op 16 juni worden vier boeiende verhalen gepresenteerd die aantonen hoe ook u in uw onderneming gebruik kan maken van Open Source producten en concepten.
Dit speelt zich af in het Sofitel Brussels Airport, op 16 juni van 14u30 tot 18u. Toegang is gratis, maar u moet zich wel registreren.
http://www.opensquare.be
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


* USB binnenkort ook draadloos
Zullen we binnenkort weer wat draadjes van onze computer kunnen doorknippen, zodat ons bureautje weer wat ordelijker wordt? Dit bericht bij Geek.com doet ons in elk geval al dromen van zo'n draadloze toekomst.
Intel, Microsoft, HP en een honderdtal andere bedrijven vormen namelijk de Wireless USB Promotors Group; zij hebben nu een eerste versie ontwikkeld van een standaardprotocol voor draadloze USB. Dat wil zeggen dat randapparatuur (printers, camera's bijvoorbeeld) die via de USB poort werken, voortaan ook draadloos verbinding kunnen maken met uw computertje om te communiceren en gegevens over te zetten.
De bandbreedte is echter wel een beetje beperkt: 480 MBps (MB per seconde) bij een afstand tot 3 meter - gaat u verder dan zakt die afstand tot 110 MBps bij 10 meter.
Maar dat is eigenlijk meestal wel voldoende - het voornaamste is gewoon dat u niet elke keer achter al die draden moet kruipen om een verbinding te leggen naar uw computertje!
Leest u ook de commentaren op deze aankondiging, waarin de voordelen van deze nieuwe technologie besproken worden.
http://www.geek.com/news/geeknews/2005May/bch20050527030644.htm

* WiFi en de races in Indianapolis
Een van de volgende dagen worden in Indianapolis races gehouden. En daar zal technologie een grote rol spelen. Daarbij moet u niet denken aan allerlei metertjes op het dashboard van de boliden - u mag gerust een beetje meer hi-tech denken, aan Wi-Fi bijvoorbeeld.
Draadloze toestellen van Cisco Systems zullen namelijk gebruikt worden om honderden real-time metingen te noteren van variabelen, zoals de temperaturen van de banden, de snelheid van de lucht, het gewicht dat de wagen uitoefent op de suspensie bij het nemen van de bochten, enz. En die data, plus de video en de communicatie van binnenuit de wagen zullen voortdurend in het oog gehouden worden door ingenieurs met laptops en speciale software. En als er dan een pitstop komt, dan kunnen kleine aanpassingen gemaakt worden aan het systeem.
Waar is de tijd van de mechanieker in blauwe overal, die tijdens de pitstop de motorkap opende en met zijn engelse sleutel en met olie bevlekte handen zijn magie uitvoerde over de motor van een auto?
Leest u meer over de hedendaagse voodoo in dit artikel bij PC World
http://www.pcworld.com/resource/article/0,aid,121034,pg,1,RSS,RSS,00.asp

* Skype gebruikers zeggen het binnenkort ook met beelden
Zalig toch, bellen via het internet. Het is zo lekker gratis en de kleine ongemakken van een minder duidelijke lijn neemt u er maar al te graag bij, als u denkt aan het geld dat u bespaart met VoiIP (voice over IP) van Skype.
Maar als u even verder denkt... u weet ook dat u via het internet videobeelden kan doorsturen. Heel wat chatprogramma's, instant messenger systemen werken ook met videobeelden. Waarom kan u dan nog niet skype'n met video?
Wel, volgens dit artikel bij Slashdot is het wel degelijk mogelijk, alhoewel ze zich erover verwonderen dat er tot heden slechts één programma is waarmee het mogelijk is, Dialcom. (1)
Tussen haakjes: Skype heeft een wedstrijd uitgeschreven waarbij de beste API voor Skype beloond wordt. (2)
Zoals altijd raden wij u ook aan de commentaren te lezen van de Slashdot-gebruikers.
http://www.skype.com/community/devzone/apicomp.html
http://hardware.slashdot.org/hardware/05/05/31/1323227.shtml?tid=215

* Nog een tipje van de sluier van Longhorn opgelicht
Digitale fotografie zit al een hele tijd in de lift. En Microsoft heeft dit signaal ter harte genomen. In de volgende versie van het Windows besturingssysteem, die nog altijd onder de codenaam "Longhorn" door het leven gaat, zal er ondersteuning zitten voor het RAW bestandsformaat. Microsoft heeft daarvoor samengewerkt met zwaargewichten uit de industrie zoals Adobe, Canon, Fuji en Nikon.
Professionele fotografen werken het liefst met RAW bestanden; die zijn namelijk ongecomprimeerd, wat wil zeggen dat zij de scherpste beelden geven, met de beste kwaliteit. Noem het een digitaal negatief van de genomen foto: een RAW formaat wordt gemaakt vooraleer het beeld omgezet wordt in JPG, GIF, TIFF of ander formaat.
Nu is het wel zo dat Longhorn al een hele tijd op zich laat wachten; sommigen noemen het zelfs al spottend een ezelsdracht. De ondersteuning van het RAW formaat zal blijkbaar dan nog niet voor morgen zijn - of toch wel? Gelukkig wel. Want binnenkort zal Microsoft een update uitbrengen voor Windows XP, waarin eveneens het RAW formaat ondersteund wordt. U zal de RAW bestanden van Canon en Nikon kunnen bekijken en printen, dankzij een programma dat de naam "RAW Image Thumbnailer and Viewer" heet.
http://www.betanews.com/article/Longhorn_Focuses_On_Photo_Support/1117638279

* GPS broekjes
Bij The Register kwamen wij een intrigerend bericht tegen over een fabrikant die de "forget-me-not" broekjes uitgebracht zou hebben: slipjes met daarin een gps-systeem.
De echtgenoot die zijn gade verdenkt van ontrouw zou bijvoorbeeld met dit gps-systeem haar doen en laten kunnen volgen. Of bezorgde ouders zouden kunnen uitvissen waar dochterlief zit.
En vooraleer u in woede uitbarst over weeral een inbreuk op uw privacy: het bericht was natuurlijk een grapje - The Register houdt er nu eenmaal van de lezers op een verkeerd been te zetten. Wij vroegen ons trouwens al af: zou zo'n gps systeem echt wel een witte was van 90 graden doorstaan?
http://www.theregister.co.uk/2005/05/31/forget_me_not_panties/


Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.be


Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop[met medewerking van de NeTTieS-knipselman Dave Lahousse]

*** Belgisch bedrijf Kiala kreeg World Mail Award voor internettechnologie om logistieke bewegingen te volgen
http://www.vnunet.be/datanews/news.asp?ids=20050527005

*** Europa, het continent der zombies: een kwart van alle zombie-pc's bevindt zich in Europa.
http://www.vnunet.be/datanews/news.asp?ids=20050530006

*** IT-leslokalen lopen leeg: het aantal inschrijvingen voor de richting informatica is meer dan gehalveerd in vier jaar tijd.
http://www.vnunet.be/datanews/news.asp?ids=20050531007

*** Epson meldt vol trots dat het bedrijf vier TIPA awards gekregen heeft, Technical Image Press Association, prijzen dus op het gebied van fotografie en beeldverwerking (scannen, printer, viewen)
http://www.pr-ide.be/pressroom/?action=pf_view&id=600&client_id=112

*** DDoS aanvallen zijn niet enkel voorbehouden voor buitenlandse sites - ook de Lage Landen krijgen ermee te maken. De overheidwebsite van Netwerk Economische Zaken werd platgelegd, zo meldt Webwereld.
http://www.webwereld.nl/ref/newsletter/35534

*** Windows sneller opstarten met behulp van een insteekkaart!
http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=10500
http://www.infoworld.com/article/05/06/01/HNxpwindows_1.html

*** Versie 1.4 van Spybot Search & Destroy is uit
http://safer-networking.org/en/download/index.html

*** Een leuke site met heel veel hardware/games nieuws: I4U
http://www.i4u.com/

*** Japan gaat ervoor en wil de snelste supercomputer ter wereld bouwen
http://www.dvhardware.net/

*** Intel wil een nieuwe pc uitbrengen, die erg veel op de Mac Mini van Apple zal lijken
http://www.wired.com/news/technology/0,1282,67664,00.html?tw=rss.TEK

*** Internetfilmpje belt je gsm op!
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=GQEF8IB0

*** OP het internet leeft een nieuwsitem leeft maar 36 lang
http://frontpage.fok.nl/nieuws/54545

*** Mycrosoft heeft het niet meer over "mijn" en "dijn": gedaan met "My" documents!
http://seattlepi.nwsource.com/business/226209_msftnotebook30.html
http://www.tweakers.net/nieuws/37503

*** Zijn anti-spywareprogramma's niet te betrouwen? Spyware van Claria en WhenU niet meer in signatuur van o.a. Lavasoft, Aluria en Pestpatrol
http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=10492

*** MS Offie krijgt open bestandsformaat, maar is nog altijd niet compatibel met OpenOffice
http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=10498

*** RatDVD: dvd op het internet
http://www.cdfreaks.com/news/11893
http://www.ratdvd.dk/index.htm

*** Microsoft brengt Longhorn-versie Media Player uit voor XP
http://www.windowsitpro.com/Article/ArticleID/46546/46546.html?Ad=1
http://www.tweakers.net/nieuws/37504Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet* The Straits - Distill
[Pop/Rock] Een mengeling van soul, rock, garage, is deze viermansband uit Ontario. Een geluid dat eigenlijk best de vergelijking met de grote bands van deze tijd kan doorstaan. Een beetje meer stemvastheid van de leadzanger zou mogen, maar het geluid en de arrangementen van de band zijn echt wel goed!
http://music.download.com/thestraits

* Winter Equinox - The Queue
[Alternative punk - rock] Voornamelijk instrumentale muziek, dat is wat deze band brengt, wat de naam van de band trouwens al doet vermoeden. Wij waren erg bekoord door de song, vooral de structuur ervan, de opbouw.
http://music.download.com//winterequinox

* Kool Keith - What's Up Now
[Hip Hop] Deze jongens speelden met vele groten van de aarde samen, o.a. met Tricky, Prodigy. Rap dus, voor de liefhebbers.
http://music.download.com/koolkeith

* Johnny Baby - In You
[Reggae] Een artiest uit Groningen, die zijn muziek "reggae van het getto" noemt. Zijn muziek is beïnvloed door reggae, ska, hiphop, raggamuffin.
http://music.download.com/johnnybaby

* Hieroglyphs- what the funk
[Hip Hop] een funky groepje, dat al een eigen album uitgebracht heeft. Het kon ons bekoren, erg cool en humoristisch.
http://music/download.com/hieroglyphics


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
"Het mooie aan standaards, is dat er zoveel zijn om tussen te kiezen.."
Andrew S. Tanenbaum (1944), IT onderwijzer, Vrije Universiteit, Nederland
De nieuwe oogst* Google Sightseeing
Zoals u hebt kunnen lezen, brengt Google nu ook een combinatie van landkaarten, stadsmappen en satellietfoto's. Op deze site kan u een beetje aan toerisme doen, op basis van die satellietfoto's. Of zoals de makers het zelf zeggen: waarom zou u nog gaan rondtoeren, als u het allemaal on line kan bekijken?
[Taal: Engels]
http://www.googlesightseeing.com/

* Feedmap
Verder bordurend op de vorige site, houden we het even bij landkaarten. Deze site, FeedMap, combineert blogs met landkaarten. U kan er uw blog geo-coderen, andere reeds plaatsbepaalde blogs bekijken en zoeken naar blogs van mensen in uw omgeving. En zo ziet u maar dat er voortdurend wat beweegt op het internet!
[Taal: Engels]
http://www.feedmap.net/BlogMap/

* Indianz
Het kan nooit kwaad ook eens wat verder te kijken dan onze eigen neusjes lang zijn. En daarbij kan het internet een handig hulmiddel zijn. Deze site verzamelt nieuws over de Indianen in de VS. Het geeft u een beeld over een stukje van de Amerikaanse hedendaagse maatschappij, waarover u via de traditionele media niet echt veel hoort.
[Taal: Engels]
http://www.indianz.com/default.asp

* LinerSearch
Een site waar u citaten vindt, spreuken, definities, aforismen en one liners. Ideaal dus om een goede spreuk te vinden als signatuur - of als Spreuk van de week! (Bron: Wim W)
[Taal: Nederlands]
http://www.linersearch.nl/index.php

* The Podcast Network
Een prima bron om goede audio content te vinden (Engelstalig wel te verstaan) die u kan downloaden en waar en wanneer u wil, op uw gemakje, kan beluisteren op uw iPod of MP3 player. Niet alleen tech nieuws, maar ook zakelijk, muziek, sport.
[Taal: Engels]
http://www.thepodcastnetwork.com/

* BlogHer
Wel, het moeten niet altijd de heren zijn die hun smoeltje tonen op het internet. De dames zijn er ook hoor. En dat zij er zijn, willen zij bewijzen via de BlogHer conferentie. Vrouwelijke bloggers uit de hele wereld zullen eraan deelnemen. Ons reisbudget is beperkt, maar wij geven deze site toch graag mee, al is het maar omdat u zo toch herinnerd wordt aan het feit dat het niet alles "M" is wat de klok slaat op het internet...
[Taal: Engels]
http://www.blogher.org/2005/04/announcing_blog.html

* Taalunie 25!
Om de 25e verjaardag van de Nederlandse Taalunie verf bij te zetten, is er op de site Taalunieversum een overzichtspagina gezet (1), die een opsomming geeft van het vele werk dat deze instelling doet. Interessant is de link naar de Algemene Nederlandse Spraakkunst, die u integraal on line kan raadplegen (2). En natuurlijk ook informatie over de wijzigingen die er in het nieuwe Groene Boekje zullen zitten.(3)
[Taal: Nederlands]
http://taalunieversum.org/taalunie/2005_taalunie_25_jaar/
http://www.ru.nl/e-ans/
http://www.taalunieversum.org/taalunie/taalunieministers_bekrachtigen_nieuwe_woordenlijst/

* Vrijdag animatiedag: FlashComGuru
Een leuke toepassing van Flash. U kan (samen met een vijftigtal andere internauten) voorwerpjes bewegen die bedoeld zijn als magneetjes voor op uw koelkast en zo figuren maken. Echt zin heeft het niet hoor, het is alleen leuk om te doen...
[Taal: Engels]
http://web.okaygo.co.uk/apps/letters/flashcom/

* Academy of Achievement
Mensen die iets betekend hebben voor onze maatschappij, die zelfs erg veel betekend hebben en nog betekenen, daaraan is deze site gewijd. Beschouw de site als een on line museum voor levende geschiedenis. U vindt er informatie over de groten van deze tijd, gaande van Bisschop Tutu, Winford Marsalis, maar ook Oprah Winfrey en Johnny Cash. U verstaat het, een beetje Amerikaans gestoeld, maar toch de moeite waard om te bekijken...
[Taal: Engels]
http://www.achievement.org/

* Juweeltjes
Een site over bugs - geen computerbugs maar echte kevertjes die kleur brengen in ons leven en in de natuur. Wanneer u op "photographs" klikt, vindt u een tamelijk droge opsomming van Latijnse namen, maar de foto's van de beestjes zijn echt prachtig!
[Taal: Engels]
http://www.living-jewels.com/

* Singing Fish
Deze zoekmachine won een Webby Award en is gespecialiseerd in het afzoeken van het internet naar multimediabestanden (audio en video, zowel streaming als te downloaden). U kan het resultaat beluisteren door op het gewenste mediaformaat te klikken, of op de bit-snelheid.
[Taal: Engels]
http://search.singingfish.com/sfw/home.jsp

* Yahoo Mindset
Niet alleen bij Google labs zitten ze niet stil, ook Yahoo blijft aan de weg timmeren. Zo heeft het lab zopas een demo uitgebracht van een nieuw onderdeel, Mindset. Hierbij zijn de zoekresultaten voorzien van schuivertjes, waarmee u de resultaten kan quoteren (commercieel, academisch georiŽnteerd...). De bedoeling is dat de zoekrobot van Yahoo hieruit lessen trekt en uiteindelijk nog betere zoekresultaten produceert. Bij de site hoort ook een FAQ.
[Taal: Engels] (Bron: Wim W)
http://mindset.research.yahoo.com/faq.php
http://mindset.research.yahoo.com/

* Vrijdag animatiedag : Darwin IV expeditie (Flash)
Dit is een ongelooflijk knappe Flashanimatie waarin de makers ons op een virtuele manier een onbekende planeet leren ontdekken. We leren er de fauna en flora ontdekken met knappe 3D-animaties. De site is gebaseerd op Wayne Barlowe's boek 'Expedition: Being an Account in Words and Artwork of the 2358 A.D. Voyage to Darwin IV'
(taal : Engels) [Filover]
http://dsc.discovery.com/convergence/alienplanet/expedition/game/AP_landing.html
http://www.waynebarlowe.com/

* Vrijdag animatiedag : Sprekende papegaai (swf)
Zeg niet zo maar papegaai tegen deze papegaai. Hij imiteert dieren en geluiden alsof het niets is. Een leuk filmpje van een zeer geleerde vogel.
(taal : Engels) [Filover]
http://www.koreus.com/files/200502/smart-bird.html

* Vrijdag animatiedag: Candy Train
Bestuur deze trein. Zorg ervoor dat hij niet ontspoort - u moet dan wel vliegensvlug de rails aanpassen! (Bron: Dave L)
[Taal: engels]
http://www.popcap.com/gamepopup.php?theGame=candytrain

=== VERS VAN HET KLAVIER ===

* Nieuwe spoortunnel Frankrijk-Amerika
In juni beginnen ze er aan : een spoortunnel van 5800 km die Parijs met New York zal verbinden. In ongeveer 8 uur zal u van de ene stad naar de andere sporen in speciale treinen met een uitgebreide accommodatie. Het indrukwekkende project zal 11 jaren in beslag nemen. Indien u op de hoogte wil blijven van het project en eventueel kans maken op de eerste tickets, dan kan u zich inschrijven. Althans ... dat is wat men zou kunnen denken bij het bekijken van deze site. Het verhaal is fictie, maar wat is de precieze bedoeling van deze site ? Wellicht gaat het om een knap uitgekiende reclamestunt waarbij internet als nieuw medium gebruikt wordt, maar door wie ? Wordt wellicht vervolgd ...
(taal : Frans) [Filover]
http://www.transatlantys.com/

* Bekende personen op het net Ė Hun officiŽle sites
(een greep uit recente toevoegingen op http://home.tiscali.be/filover/celeb.htm) [Filover]

- Christopher Lawrence
Deze DJ is in Amerika een heel gekende Trance-DJ. In augustus zal hij te bewonderen zijn in Amsterdam op het grote Dance Valley 2005 festival.
http://www.christopherlawrence.com/
http://www.dancevalley.nl/

- Piet Veerman
OfficiŽle website van deze Nederlandse zanger die we kennen van de groep 'The Cats' en zijn megahit 'Sailiní home'.
http://www.pietveerman.nl/

- Benicio Del Toro
OfficiŽle site van deze acteur die o.a. meespeelde in de films "Sin City", "The funeral", "21 grams", ...
http://beniciodeltoro.com

- Chuck Norris
OfficiŽle website van deze acteur die we vooral kennen als de hoofdrolspeler in 'Walker, Texas Ranger'.
http://www.chucknorris.com
http://www.usanetwork.com/series/walker/


Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's*** Algemeen Dagblad
- Digitale tv geeft mooier beeld
- Goedkoper bellen bij internet
- TV, telefoon en web in één hand
- Radicale islamsites op de korrel
http://www.ad.nl/internetenpc/index.html

*** Digitale Revolutie
- Op afstand huggen
- Alle notities bijhouden in één programma
- Op zoek naar de juiste drivers
- Nokia komt met internet-handeld
http://digitaal.fan.tv

*** Elektro.be
- Energiezuinige muizen bij Logitech.
- Philips is niet eerlijk over constante zuigkracht stofzuiger.
- VRT wil cultuurnet, kindernet en informatiezender.
- Debuut dualcore processors van Intel.
- Kingston met Ultimate SD-geheugenkaarten voor professionele gebruikers.
- Nokia N770 Internet Tablet: internettoegang via Wi-Fi.
- Acer introduceert 82 cm lcd-tv.
- E3-beurs: Logitech komt met rits accessoires voor PSP, PS2 en Xbox.
- Creative met nieuwe X-Fi Xtreme Fidelity audionorm.
http://www.elektro.be

*** Computer World
- Internationale primeur voor het Channel Congress 2005
- StorageTek overgenomen door Sun Microsystems
- Ontwikkelingslanden: grootste slachtoffers van spam
- Een mediatheek voor uw CDís
http://www.computerworld.be/

*** Digimedia
- Vrouwen hebben een positievere perceptie betreffende direct mail
- De kunst van het netwerken
- Interactieve bureauís in BelgiŽ: geen sant in eigen land
- Video-on-demand de belangrijkste iDTV toepassing voor de Belgen
http://www.digimedia.be/

*** Speedzone
- Humor: Het leven als politieagent
- Film & TV: Grappige tv-momenten
- Film & TV: Het heizeldrama
- Muziek: Crazy Frog of het Annoying Thing
http://www.speedzone.be

*** Tweakers Net
- Patent op webbased uploaden verleend
- Google experimenteert met menselijke inspraak op index
- Nieuwe bestandsformaten Microsoft Office aangekondigd
- Psychedelisch verlichte externe data-opslag
http://www.tweakers.net

*** Nu Wij Weer!
http://www.nuwijweer.nl/www/index_2004.php?sectie=laatsteitems


Wikipedia


Wikipedia is een project met als doel een complete encyclopedie op het web te creŽren. Iedereen kan Wikipedia gebruiken om informatie te zoeken of toe te voegen. U kunt eenvoudig zelf artikelen schrijven, corrigeren of aanvullen. Aanmelden is hiervoor niet nodig, u kunt door op een van de onderstaande pagina's op "Pagina bewerken" te klikken meteen aan de slag.

Deze week zijn onder meer nieuwe artikelen verschenen over:

* Tweede vrouw van Napoleon Bonaparte - http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Louise_van_Oostenrijk
* Geschiedenis van SyriŽ - http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Syri%EB
* Italiaanse wielerploeg - http://nl.wikipedia.org/wiki/Lampre_-_Caffita
* Kokospalm - http://nl.wikipedia.org/wiki/Kokospalm
* Global Harmonized System - http://nl.wikipedia.org/wiki/GHS
* Roofdier uit de familie der marterachtigen - http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_bunzing
* In mei leggen alle vogels een ei - http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeden
* Een van de Java APIs in J2EE standaard - http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans
* Luthers exegeet, theoloog en filosoof - http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bultmann

Daarnaast zijn onder andere de volgende bijdragen actueel:

* Europese Grondwet - http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa

Verdere bijzonderheden op de Nederlandstalige wikipedia:

Enkele lijstjes met Nederlandstalige liedjes zijn toegevoegd, zoals:

* Lijst van Nederlandstalige liedjes met een meisjesnaam in de titel
* Lijst van Nederlandstalige liedjes met een jongensnaam in de titel
* Lijst van Nederlandstalige liedjes met een dier in de titel

De vorige bijdragen van Wikipedia aan NeTTieS zijn hier te vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieSDe zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut* Tip Windows XP: Tweak-programmaís
Per dag neemt het aantal tools toe waarmee u Windows XP nog meer naar uw hand zet.
We vermelden alvast enkele urls waar u al dan niet gratis software kunt vinden.
Zo is er www.totalidea.de met daarop Tweak Windows XP de bekendste Tweak-bundel: hierop vindt u 22 hebbedingetjes waarmee u banner-ads en pop-ups uitschakelt en hardware voor XP-gebruik optimaliseert. Het pakket kost net geen 40 dollar.
Op http://www.tweakzone.nl/downloads/8735 vindt u het ietwat frivole Style XP dat vooral het uiterlijk van uw XP onder handen neemt. Het kleurengebruik is origineel en bij momenten behoorlijk gewaagd.
Customizer XP plukt u voor 24 dollar van het net (http://www.tweaknow.com) en heeft heel wat meer te bieden dan wat grafische opsmuk.
Uiteraard hebt u ook nog de PowerToys voor Windows XP. (http://www.digiweetjes.com./Besturing/WinXP/WindowsXP34.html)

* Zoeken in alle bestanden
De ingebouwde zoekfunctie van Windows XP is redelijk uitgebreid. Maar het kan nog beter. Als u een kleine verandering in het register maakt, neemt Windows voortaan ook onbekende bestandsnamen mee tijdens een zoeksessie in deze bestanden.
Het gaat hier wel om zoeken in de bestanden naar een woord in het bestand.
Via de Register-editor (Start, Uitvoeren, typ regedit) gaat u naar HKEY_LOCAL MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlset \ control \ Contentindex. In het rechtervenster dubbelklikt u op de DWORD-waarde FilterFilesWithUnknownExtensions. Als deze niet aanwezig is, maakt u die aan (Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde). In het vak Waardegegevens typt u 1, waarna u op OK klikt. Verlaat het register (Bestand, Afsluiten) en geniet van de uitgebreide zoekfunctionaliteit.
Bron: Digiweetjes

* Tip Word: lijsten: Opsommingtekens
Zoals u weet, kunt u de items van een opsomming automatisch laten voorgaan door een teken.
Voorheen kon je alleen maar kiezen uit tekens die in een bepaald lettertype staan.
Deze functie is nu echter sterk uitgebreid.
Klik in het menuvenster van Opsommingtekens maar eens op Figuur.
Je krijgt dan een hele reeks nieuwe figuren te zien, want nu kun je ook afbeeldingen als opsommingsteken gebruiken.
Je kunt nieuwe afbeeldingen Importeren, waarbij je dan wel op de omvang van de afbeelding moet letten, anders neemt het de hele breedte van het papier in beslag en dan is er geen ruimte meer voor tekst.
Naast afbeeldingen kunnen zelfs animaties worden gebruikt, maar dat is natuurlijk alleen interessant als bet document direct op het scherm wordt getoond en niet afgedrukt. (ism Digiweetjes)

* Tip Word: plak die foto vast!
Het is u ongetwijfeld al gebeurd dat u een foto of afbeelding in een Word-document ingelast hebt (insert / picture ), het exact op de plaats gezet hebt waar u het hebben wil, om even later te bemerken dat de afbeelding op een heel andere plaats is gaan staan.
Het is nochtans mogelijk om die afbeelding netjes vast te plakken op de pagina. Omdat de werkwijze verschillend is voor Word 2002 en vroeger, knippen wij deze tip in twee stukken.
Voor Word 2002:
1. voeg de afbeelding in het document in
2. selecteer de afbeelding (klik erop)
3. Kies Format / Picture, dit opent een dialoogvenster
4. Klik het tabblaadje Layout
5. Kies een van de beschikbare Wrapping opties (behalve In Line With Text)
6. Klik de knop Advanced
7. Zorg ervoor dat Picture Position geselecteerd is
8. Onder Horizontal, kiest u Absolute. Geef het gewenste aantal inches in dat er moet zijn tussen de afbeelding en de rechterkant van de pagina
9. Onder Vertical kiest u Absolute. Geef ook hier het gewenste aantal inches in tussen de afbeelding en de onderkant van het blad
10. Zorg ervoor dat Move Object with Text NIET geselecteerd is.
11. Sluit de dialoogvenstertjes

* Tip Word: plak die foto vast! (2)
Het is u ongetwijfeld al gebeurd dat u een foto of afbeelding in een Word-document ingelast hebt (insert / picture ), het exact op de plaats gezet hebt waar u het hebben wil, om even later te bemerken dat de afbeelding op een heel andere plaats is gaan staan.
Het is nochtans mogelijk om die afbeelding netjes vast te plakken op de pagina. Omdat de werkwijze verschillend is voor Word 2002 en vroeger, hebben wij deze tip in twee stukken geknipt. Vandaag deel 2: vorige versies van Word
1. Voeg de afbeelding in uw document.
2. Selecteer de afbeelding (klik erop)
3. Kies Format, Picture
4. Selecteer het tabblaadje Position
5. Onder Horizontal kan u naast het uitklappijltje het gewenst aantal inches ingeven tussen afbeelding en rechterkant van pagina
6. Onder Vertical kan u naast het uitklappijltje het gewenst aantal inches ingeven tussen afbeelding en onderkant van de pagina
7. Zorg dat Move Object with Text niet aangevinkt staat
8. Sluit de dialoogvensters.


Deze rubriek wordt u gebracht in samenwerking met DigiweetjesEn Gerard Schaefers (Sjeef)
http://www.xs4all.nl/~sjeef/Nederlands/Projecten.htmlVan alles halen, (bijna) niets betalen...* Fire Monitor
WinXP/2000/2003 Server - 4,7 MB - freeware
Een progje om de belasting van uw processor, geheugen en systeemprocessen te bekijken. Bovendien geeft het progje ook de down- en uploadsnelheid van uw gegevens via het internet weer. (Engelstalig) (Bron: Wim W)
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13632467.html

* WinKeyFinder
Win98/ME/NT/2000/XP - 96k - freeware
Een progje dat u helpt om de registratiesleutel van uw Windows of Office producten te vinden, zodat u ze kan neerschrijven om later te gebruiken als u de software terug wil installeren. Bovendien kan u unieke paswoorden toevoegen aan de registreersleutels.
http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,25154,tk,hsx,00.asp

* Outlook Express Tweaker
Win9.X/ME/NT/2000/XP - 429k - freeware
Er zijn nog altijd heel veel mensen die Outlook Express gebruiken als mailprogramma (alhoewel dit wel zijn gevaren inhoudt... maar dit terzijde). Voor hen is er dit progje, waarmee zij aan enkele instellingen van Outlook kunnen sleutelen.
http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,25213,tk,hsx,00.asp

* SimpleOCR
Gratis software waarmee ingescande teksten leesbaar en bewerkt kunnen worden in uw favoriete tekstverwerker. (Bron: Wim W)
http://www.simpleocr.com/

* Fruit Lockers
Een hoogst verslavend spelletje, waarbij u goed moet oppassen voor de Giant Spider, de Grote Spin!
http://www.fileoftheday.com/download/FruitLockersSetup.exe

* Windows Media Bonux Pack
Een cadeautje van Microsoft voor haar veelgeplaagde gebruikers, voor u opgevist (en het was goed begraven, haast onvindbaar!) door Wim W.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/bonuspack.aspx

* GMail Drive

Windows - gratis
Bij GMail van Google hebt u maar liefst 1 giga opslagruimte - veel meer dan wat de meeste internauten nodig hebben. Met GMail Drive vormt u die ruimte om tot opslagplaats voor allerlei bestanden. Het progje maakt als het ware een virtuele harde schijf van uw mailaccount en u kan er bestanden naartoe slepen net zoals bij een gewone harde schijf.
http://pcwnl.pcworld.com/t/490154/8934170/972001/0/

* Solid Document Converter
Windows - 134k - shareware $50
Een progje om PDF bestanden te bewerken; u kan het apart gebruiken of als plug-in voor Microsoft Word. In dat laatste geval opent u gewoon het PDF bestand vanuit Word, bewerkt het net zoals elk ander Word document. Ook met tekst in kolommen kan het progje overweg; vector en bitmap afbeeldingen worden eveneens verwerkt en de vector afbeeldingen kan u zelfs bewerken.
http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,25149,tk,hsx,00.asp

* Vrijdag Macdag - The Ring Two Screensaver
Mac OS X - 1,69 MB - freeware
Een screensaver gebaseerd op een nieuwe triller, The Ring. Bibbert ende beeft!
http://www.download.com/The-Ring-Two-Screensaver/3000-2268_4-10376571.html?tag=nl.e414

* Vrijdag Macdag - Lords of Dogtown Screensaver
Mac OS X - 1,15 MB - freeware
Een screensaver met enkele klassieke skateboard bewegingen, uitgevonden in de zeventiger jaren.
http://www.download.com/Lords-of-Dogtown-Screensaver/3000-2268_4-10391880.html?tag=nl.e414

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.Het laatste woord....


Wij hopen volgende week veel reacties te krijgen op onze vraag over de geheimpjes van uw browser!
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinatoren:
Jean-Luc Bostyn
Tel 056/53.25.31 - 0473/52.00.73
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre, Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Danny Zeegers
Wim Wilyn
Hilde Van Gool
  • - "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
  • - Te allen tijde kun je het abonnement ook weer stopzetten. Eveneens via de site of per e-mail.
  • - Jouw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
  • - "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
  • - "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
  • - Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
  • - "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
  • - "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
  • - De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.Webmaster: Rogier P. Bakx
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans

Abonnementen: Suzy Schokelé
Logistiek: Paul Liekens

Dagelijkse nieuws-update op onze site:
http://www.netties.be/nieuws.htm


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn
en wordt gehost bij Codras Webhosting

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij dankbaar gebruik van een script dat ons ter beschikking gesteld werd door de makers van
Belgische LottoDe nieuwsbrief in tekstversie wordt verzonden
dankzij de diensten van Hotjobs

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
"De treurigste samenvatting van een leven bestaat uit drie zinsneden:
had gekund, zou gekund hebben, had gemoeten."
Louis E. Boone (1941-2005), Amerikaanse academisch auteur