Verschijnt iedere zaterdag
Aantal abonnees: 4.606
(4.055 wekelijkse,
551dagelijkse editie)
Deadline van volgende editie: 2/6/2005 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
Wikipedia
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 9
nummer 401 van 27/5/2005

Gegroet lezers,

Allereerst: hartelijk bedankt voor de gelukwensen die wij van u mochten ontvangen ter gelegenheid van onze 400e editie! Erg lief dat u zo talrijk reageerde, en het doet ons goed aan het hartje te weten dat u met plezier dit e-zine leest. Achteraan vindt u enkele van de reacties, die wij afdrukken als steuntje in de rug voor de vele medewerkers.

Verder kunnen wij melden dat medewerker Filover niet stilgezeten heeft; het archief van NeTTies werd op punt gesteld, en is ondertussen door Google geïndexeerd. Dus u kan nu naar hartelust beginnen te zoeken op onze site naar oude artikels!

Wij wensen u veel leesplezier met nummer 401; bij leven en welzijn tot volgende week.

HildeNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://xodis2.lvb.net/rssfeeds/netties.php
(met dank aan Luc van Braekel)
Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereikenvia de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.
* Internet en muziekfans: ideale combinatie
U zal moeten toegeven: het internet heeft heel wat veranderd in het muziekwereldje. Muziek is bijvoorbeeld niet enkel meer in "harde" vorm (cd, lp, cassette..) verkrijgbaar. Steeds meer schakelt de muziekfan over naar digitale bestanden die gedownload worden.
De klassieke distributiemethode van muziek is ook grondig gewijzigd door het internet. De platenwinkel om de hoek wordt stilaan vervangen door de on line muziekwinkels (of dat een goede zaak is, laten wij even in het midden). Feit is dat het internet in elk geval vele extra mogelijkheden biedt, al is het maar dat een veel groter publiek bereikt kan worden wanneer er nieuwe albums uitkomen.
Neem nu dit berichtje. De iTunes muziekdienst van Apple laat de fans van Coldplay op voorhand inschrijven op het nieuwe album X&Y dat op 7 juni uitkomt. Zodra het album er is, zal Apple de mensen die zich ingeschreven hebben, per mail verwittigen.
Het album kost $11,99 en zal twee exclusieve bonustracks bevatten, die niet beschikbaar zijn voor wie het album nà 7 juni aankoopt.
http://www.betanews.com/article/iTunes_Allows_PreOrder_of_Coldplay_Album/1116637748

* Google: een eigen homepage
Vermits Google steeds meer gepersonaliseerde diensten aanbood, was de volgende stap alleen maar logisch: het aanbieden van een gepersonaliseerde homepage.
Wie zo'n pagina aanmaakt via de knop "Personalize Your Homepage" op Google Labs (1), kan die vullen met modules: previews van mailboodschappen van uw GMail account, Google Maps, nieuws, koppen uit de amusementswereld, allerlei nieuwsfeeds.
U kan het uitzicht van de pagina wijzigen door bepaalde secties aan te klikken en naar een nieuwe plaats te verslepen. Het is de bedoeling dat u die gepersonaliseerde pagina gebruikt in plaats van de gewone startpagina voor een zoekopdracht.
Google is niet de enige met zo'n individuele zoekpagina; ook bij Yahoo kan u een eigen pagina aanmaken via My Yahoo!. En A9 heeft eveneens (zij het in bètavorm) een gepersonaliseerde pagina met eigen zoektools.
Om van de dienst gebruik te kunnen maken, moet u een Google account hebben (als u Gmail, Google Groups, Alerts, Froogle of MySearch History gebruikt, hebt u al zo'n account). Hebt u er nog geen, dan volstaat het om gratis te registreren. Zowel IE 5.5, Firefox, Safari, Netscape, Mozilla en Opera worden ondersteund.
Een kritische beschouwing van deze aanval van "portalitis" vindt u bij The Register (4)
http://labs.google.com/
http://my.yahoo.com
http://a9.com/-/company/whatsNew.jsp
http://www.theregister.co.uk/2005/05/20/my_google/

* Blogs versus traditionele uitgevers
Niet alleen op het gebied van muziek heeft het internet wat losgemaakt. Ook op het journalistiek vlak. Nieuws is niet langer meer een zaak van traditionele media. Naast de on line versies van bestaande kranten, radio- of tv-zenders, zijn er heel wat kleinere, onafhankelijke nieuwsbronnen. Dat kunnen e-zines zijn, zoals uw eigenste NeTTieS, maar de laatste tijd zijn het vooral de bloggers, mensen die on line een dagboek bijhouden. Vaak zijn dat insiders uit een bepaalde omgeving, zoals de IT-wereld, die heel veel van een bepaald onderwerp afweten en hun kennis willen delen met anderen. In de traditionele media komen zij niet aan de bak, in hun eigen column, hun eigen blog, wel.
Maar stilaan begint het te wringen tussen de gevestigde nieuwssites en de bloggers. Getuige daarvan de rel die verleden week opvlamde tussen de hoofdredactrice van CNet en het hoofd van Weblog en Engadget. CNet mag u gerust tot de traditionele media rekenen; het wordt uitgegeven door Ziff-Davis, grote namen in het uitgeverswereldje. Engadget is een blog. Volgens de redactrice is er sprake van oneerlijke concurrentie, omdat de bloggers vaak geen rekening (moeten) houden met NDA of Non Disclosure Agreements - met andere woorden: de traditionele media zijn gehandicapt doordat zij rekening moeten houden met de spelregels, de bloggers niet.
Leest u in dit artikel waarover de hele rel gaat (1) en leest u ook de commentaren.(2)
http://news.designtechnica.com/talkback53.html
http://forums.designtechnica.com/showthread.php?threadid=8109

* Cellphedia: een sociaal netwerk via het mobieltje
In de VS is een nieuwe dienst gelanceerd, een sociaal netwerk dat een beetje een kruising is tussen Wikipedia en Dodgeball. Wikipedia kent u ongetwijfeld al, Dodgeball is een dienst die boodschappen stuurt naar uw vrienden, om nieuwe kontakten te leggen, enz. (1)
Bij deze nieuwe dienst, die gratis is (u moet wel in de VS wonen!) kan u antwoorden krijgen op vragen. Eerst moet u gratis registreren en aanduiden wat uw interessevelden zijn. Wanneer u dan een vraag hebt, stuurt u die per sms naar de dienst. De centrale stuurt de vraag door naar de mensen die hebben aangegeven dat dit onderwerp hun interesseveld is. En hopelijk heeft een van hen wel het antwoord, dat dan via de centrale server naar u gezonden wordt per sms.
Uiteraard is deze dienst een ver-van-mijn bedshow, omdat u als Belg of Nederlander niet aan de dienst kan deelnemen. Maar het is een leuk ideetje en wie weet geeft het iemand hier ten lande wel inspiratie om een gelijkaardige dienst op te zetten...
http://www.dodgeball.com/
http://www.cellphedia.com/
http://www.ecommercetimes.com/story/ebiz/43072.html
http://www.primidi.com/2005/05/21.html

* Bekeerde piraten zijn geen goede rekruten!
Er zijn al vaker berichten verschenen in de pers over hackers die goedbetaalde postjes aangeboden krijgen bij grote bedrijven, waar grote waardering zou bestaan voor hun grote kennis van informaticasystemen en de beveiliging ervan.
Maar blijkbaar zijn deze bekeerde piraten geen goede rekruten, althans zo valt te lezen in dit artikel bij Journal Du Net. Zij zijn immers gewoon om in de illegaliteit te werken, op hun eentje en hebben dan ook grote moeite om zich naar de regels van het bedrijf te plooien.
Bovendien staat het toch niet echt netjes om bijvoorbeeld een hacker die een virus op de wereld losgelaten heeft dat misschien heel wat schade veroorzaakt heeft, te 'belonen' met een goedbetaald baantje bij een bedrijf. Of zoals Mikko Hyppoenen van het anti-virusbedrijf F-Secure het uitdrukt: "Wij moeten het gevoel bewaren dat de virussen een slechte zaak zijn. Het in dienst nemen van virusschrijvers gaat in tegen alle waarden die wij naar voren schuiven."
Wie dus denkt zich van een goed baantje te kunnen verzekeren door de hacker te gaan uithangen, moet toch nog eens twee keer nadenken en een voorbeeld nemen aan het geval van de Hongaar die illegaal het informaticasysteem van Ericsson binnengedrongen was. Hij beweerde dat hij gewoon zijn kunnen wou bewijzen. De rechter oordeelde daar anders over en bedacht de Hongaar met 3 jaar gevangenisstraf!
http://solutions.journaldunet.com/actualite/depeche/28/51532/les_pirates_informatiques_repentis_ne_sont_pas_de_bonnes_recrues.shtml

* On line betalen: enkele valkuilen, maar toch veel veiligheid
Er bestaan inderdaad enkele risico's indien u een on line aankoop betaalt met een bankkaart, maar volgens een recent rapport zouden piraatpraktijken bij zulke betalingen een mythe zijn.
Meer nog: volgens het rapport zou er in het afgelopen jaar in Frankrijk geen enkele nummer van een kredietkaart onderschept zijn bij een online betaling, alhoewel het aantal on line aankopen in datzelfde jaar met 53% toegenomen was.
Uiteraard moet de betaling wel gebeuren in een beveiligde omgeving, herkenbaar aan het "https" in plaats van "http" in het internetadres. Maar als deze regel gerespecteerd wordt, dan is betalen met de kredietkaart in de virtuele wereld veel veiliger dan in de echte wereld. Staat u maar even stil bij het aantal keren dat u uw kredietkaart meegegeven hebt met de ober die ermee naar achteren verdween...
Niet dat het nu allemaal koek en ei is op het internet. Het rapport waarschuwt voor andere praktijken die wél gevaarlijk zijn, zoals phishing en de diallers. Dat laatste fenomeen is het afgelopen jaar met 20% toegenomen.
http://solutions.journaldunet.com/actualite/depeche/28/51259/internet_des_arnaques_mais_aussi_un_lieu_tres_sur_pour_les_paiements.shtml

* Betalen om uw bestanden terug te krijgen
Het lijstje met triestige woordjes leren wordt weeral uitgebreid. Na spyware, malware, is er nu ook ransom-ware: tools waarmee hackers chantage plegen op hun slachtoffers.
Volgens dit berichtje bij BetaNews komt het steeds meer voor. De hackers breken in uw computer in, zetten een slot op uw documenten en eisen geld van u, zoniet kan u uw documenten niet meer openen.
Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf WeBSense ontdekte deze nieuwe vorm van terreur. De hacker lokt u naar een website waar er, zonder uw medeweten, een Trojaans paard op uw pc gezet wordt. Dat gaat nu op zoek naar alle tekstbestanden op uw computer en vervangt de tekst door koeterwaals. Er wordt ook een tekstbestand aangemaakt, met de naam "Attention", met daarin de instructies hoe u uw bestanden weer kan vrijmaken. Mits betaling van 200 dollar.
Beveiligingsbedrijven hebben hun anti-virussoftware aangepast om te voorkomen dat de fraude zich verder zou verspreiden. Verschillende nieuwsagentschappen hebben getracht de maker van het Trojaans paard te contacteren op het e-mailadres dat in het Attention-bestand aangegeven staat, maar kregen geen antwoord.
Natuurlijk is de hacker in kwestie niet echt slim; vermits het geld gestort moet worden op een bepaalde rekening, zal het gerecht hem snel kunnen opsporen. Maar ondertussen kan hij wel knap veel internauten het leven zuur maken. Zou het niet eens tijd worden dat er kordater opgetreden wordt tegen zulke snoodaards?
http://www.betanews.com/article/Want_Your_Data_Back_Pay_200/1116953344

* Fraude met het mobieltje
En nu we toch bezig zijn over hackers en fraude, zullen we maar meteen verder gaan. Ditmaal gaat het over mobieltjes en het IMEI nummer. Zoals u weet is dat een unieke code, bestaande uit 15 nummers, die als het ware het identiteitsnummer van uw mobieltje is. Om uw telefoonabonnement te activeren, wordt het IMEI-nummer gebruikt. Wordt uw telefoon gestolen of verliest u hem, dan kan u dit IMEI nummer doorgeven aan de autoriteiten. Een telefoon met een gesignaleerd IMEI-nummer kan dan bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden om een ander telefoonnummer erop te activeren. Een mooi systeem en tot hiertoe bleek het goed te werken.
Maar verleden week is in Parijs een man gearresteerd die ervan beschuldigd wordt om via een ingenieus systeem het IMEI-nummer te bewerken. Op die manier zou een gestolen mobieltje toch gebruikt kunnen worden door de dief of degene aan wie de heler het doorverkocht heeft.
Het is de eerste keer dat vastgesteld wordt dat er met IMEI-nummers op zo'n technische manier geknoeid wordt, zo meldde de Franse politie. De diefstal van mobieltjes is een echte plaag geworden. Geen wonder - het zijn kleine toestelletjes, maar kunnen verdomde duur zijn! In Parijs draait momenteel reeds 40% van de diefstallen rond mobieltjes. Sinds het begin van het jaar zijn er al zo'n 10.000 mobieltjes gestolen in de Franse hoofdstad, met of zonder gebruikmaking van geweld.
http://www.journaldunet.com/actualite/depeche/28/52541/ingenieuse_escroquerie_au_portable.shtml

* Fouten in websites helpen spammers
En om het rijtje fraudegevallen en hacks compleet te maken, dit bericht dat misschien wel nuttig kan zijn voor webmasters. Het blijkt namelijk dat spammers en phishers steeds meer gebruik maken van informatie die zij op het net "vinden" om profielen op te bouwen van gebruikers en daarna aan identiteitsdiefstal te doen.
De techniek wordt "registration attack" genoemd en "password reminder attacks". Hierbij wordt naar een webpagina van een officiŽle site, waar een nieuwe gebruiker zich kan registreren, een reeks e-mail adressen gestuurd. Nu is het zo dat, als u zich aanmeldt als nieuwe gebruiker met uw e-mailadres en dat adres zit al in het bestand, dan zenden de meeste scripts een errormelding terug. Aha, zegt de phisher dan, dit is een bestaand e-mailadres! En hij heeft er dus weer eentje gevangen.
Dan gaat de phisher nog verder: hij combineert dit e-mailadres met de aard van de site. Zo kan hij bijkomende informatie te weten komen (man of vrouw, soort interesse) en een heel profiel samenstellen.
Leest u zelf het artikel bij TechWeb. De moraal van het verhaal? De webmaster wordt aangeraden om niet het e-mail adres van de internaut als ID te gebruiken.
http://www.bluesecurity.com/the_blue_zone/2005/05/hostile_consume.html
http://www.techweb.com/wire/security/163700240

* Uitgevers nemen het op tegen Google Print
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, is Google van plan om ook boeken te catalogeren en die dan on line te zetten zodat zij gebruikt kunnen worden bij de zoekopdrachten. Het project heet "Google Print for Libraries" en kreeg meteen al tegenwind vanuit Europa, waar gevreesd wordt voor een te Amerikaanse stempel bij de selectie van boeken.
Maar nu komt er ook tegenkanting van de uitgeverswereld. Een groep academische uitgevers heeft een brief gestuurd naar Google en daarin haar bezwaren uiteengezet tegen het plan. Met name menen zij dat er bij het project op een massieve schaal en systematisch inbreuken gepleegd zouden worden op de auteursrechten.
De groep heeft nu 16 vragen in haar brief gesteld, waarop zij van Google een antwoord verwacht. Zij benadrukt dat het niet de bedoeling is om stokken in de wielen van het plan van Google te steken. "Google Print for Libraries" heeft een prachtig potentieel, zo staat in de brief. Maar dat potentieel kan enkel gerealiseerd worden als het programma zelf de rechten van de auteursrechthebbenden respecteert en de onderliggende bedoeling van de auteurswet.
http://www.betanews.com/article/Publishers_Take_Issue_with_Google_Print/1117042373

* Microsoft vervangt Passport door InfoCard
Het klonk allemaal mooi: één identificatiemiddel, een digitaal paspoort dat op het hele internet geldig zou zijn. Gedaan met gesukkel met inlogs en paswoorden! Dat was de bedoeling van Microsoft met zijn .Net Passport. Natuurlijk zat er ook een commerciŽle kant aan: de maker van zo'n digitaal paspoort zou in zekere zin controle hebben over het hele internet...
Maar omdat Microsoft weigerde haar paspoort tot een open platform te maken en omdat er beveiligingsproblemen waren, stierf het project een langzame dood. Maar Microsoft gaf het niet op en er werd ijverig verder gewerkt in de labs. Het resultaat werd deze week bekendgemaakt, zij het in bètaversie: InfoCard.
Ook dat is een identiteitsmanagement systeem. Net zoals vroeger wil Microsoft dit systeem gebruiken bij de webdiensten - u weet wel, het plan van microsoft dat al jaren meegaat en waarbij u geen software meer op uw eigen pc zet, maar huurt via het internet.
Een technische bespreking van InfoCard vindt u bij InternetNews.
http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3507241

* Toekomstplannen voor MSN Search
Nu Google zich op het terrein van Microsoft gewaagd heeft, met de Desktop Search, kan Microsoft niet achterblijven en waagt het zich ook steeds meer op het terrein van Google: de zoekindustrie. En u mag gerust spreken van een heuse industrie - een van de weinige industrieŽn op het internet die echt winstgevend zijn. Denkt u maar aan het feit dat Google als klein bedrijfje begonnen is en ondertussen uitgegroeid is tot een gevestigde waarde op het internet en zelfs een succesvolle beursgang gemaakt heeft.
Maar dit terzijde, terug naar Microsoft. Deze week heeft de softwaregigant een preview voorgesteld van de mogelijkheden die in de nieuwe versie van MSN Search verpakt zullen zitten. Voornaamste blikvanger daarbij is de aardrijkskundige zoektocht. Geografische lokatie, het gebruik van satellietbeelden, gecombineerd met een gegevensbasis: op die manier zouden er hybride beelden ontstaan, een combinatie van landkaarten en ruimtefoto's.
En wie heeft ook juist zo'n gelijkaardige dienst uitgebracht? Juist ja: Google, met zijn GoogleMap in de VS... Het opbod blijft dus voortduren. Niet dat wij daarmee ongelukkig zijn, integendeel: tot hiertoe zijn wij, de internauten, degenen die mooi profiteren van dit opbod!
http://www.journaldunet.com/0505/050525brefinter.shtml
http://www.usatoday.com/tech/products/services/2005-05-24-microsoft-maps_x.htm

* Netscape maakt onderdeel IE kapot?
Volgens een weblog van IE programma manager Dave Massy zou de nieuwe versie van Netscape, versie 8, de XML rendering machine in IE6 stuk maken. Wie Netscape 8 installeert, zou met IE niet meer in staat zijn om XML weer te geven. XML wordt o.a. gebruikt in RSS feeds.
Om het euvel te verhelpen, zo zegt het blog, moet u eerst Netscape 8 deïnstalleren en dan manueel een sleutel in een register aanpassen.
In een reactie laat Netscape weten dat enkel een beperkt aantal Netscape-gebruikers dit euvel ondervinden. En dat eraan gewerkt wordt - het is niet nodig om Netscape terug te verwijderen, zo heet het.
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2005/05/25/421763.aspx

* Microsoft verhoogt strijd tegen spam
U hebt als internaut last van spam, maar de providers hebben er ook last van hoor - alle nutteloze verkeer, alle ruimte die in de mailboxen ingenomen wordt..
Nu mag u Microsoft beschouwen als softwaregigant, maar het is ook een provider: het verschaft mailboxen en webruimte met haar Hotmail dienst. En dus vond Microsoft dat het tijd werd om iets te doen aan het groeiende spam-probleem.
Deze week werden twee nieuwe initiatieven aangekondigd: de MSN Postmaster en de Smart network Data Services. Samen moeten die ervoor zorgen dat de gewenste bulkmail IN uw brievenbus komt en de ongewenste mail eruit blijft. Er is ook een speciale website voor de MSN Postmaster; daarop wordt in 10 talen uitgelegd hoe u best e-mail verzendt naar Hotmail abonnees.
De Smart Network Data Services is dan weer een speciale toepassing waarmee een provider kan zien hoeveel mail er naar een Hotmail-account gestuurd wordt en hoeveel van die mail als spam gemarkeerd wordt. Zo kan de provider ook uitvinden welke machines misschien als zombies gebruikt worden om spam te versturen, of welke internauters zich zelf aan spam bezondigen.
Beide diensten maken gebruik van de Sender ID technologie van Microsoft, die sinds januari toegepast wordt bij Hotmail.
http://postmaster.msn.com/
http://www.betanews.com/article/Microsoft_Steps_Up_Spam_Fight/1117125981

* PhotoMail van Yahoo: bedelf uw bestemmeling onder foto's!
Bij het voorgaande bericht wordt de klemtoon gelegd op de bandbreedte die spam inneemt en de plaats in uw mailbox. Met andere woorden: die bandbreedte en webruimte zijn erg kostbaar en moeten beschermd worden.
Maar bij dit berichtje lijkt het er dan weer op dat er bandbreedte en webruimte in overvloed is... Het bericht van BetaNews vertelt over een nieuwe dienst van yahoo, PhotoMail; daarbij kan u tot 300 foto's in één enkele e-mail versturen en krijgt u onbeperkte webruimte.
Hoe dat kan? Wel, het geheim ligt in de technologie die gebruikt wordt. In de mail worden niet de volledige foto's verzonden, maar enkel miniafbeeldingen of thumbnails van maximum 5 kb groot. De grotere versie van de foto's wordt op de servers van Yahoo bewaard.
Met dit nieuwe initiatief hoopt Yahoo nieuwe gebruikers te lokken voor haar diensten. Bij rivalen Hotmail en AOL Mail is immers het aantal foto's dat u kan toevoegen beperkt.
http://www.betanews.com/article/Yahoo_Launches_PhotoMail_Beta/1117125746
Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


* Woef Woef: I love you!
U zal het niet voor mogelijk houden, maar toch is het waar. Een Zuid-Koreaanse mobiele telefoon operator brengt een dienst op de markt om in contact te blijven met uw beste vriend. Wanneer u niet thuis bent, komt u dan zo te weten of uw trouwe viervoeter gelukkig is of niet.
Hoe het werkt? Wel, de Koreaanse hondenbezitter moet eerst naar de site van de provider gaan. Daar moet hij informatie geven over zijn troeteldier, zoals ras en leeftijd. Daarna zal de dienst het geluid van Fifi's geblaf opnemen en u via sms vertellen hoe uw viervoeter zich voelt.
In Korea hebben 48 miljoen mensen een mobiele telefoon. Het mobieltje wordt ook vaak gebruikt voor extra mogelijkheden, zoals mobiel bankieren, satellietnavigatie, internetverbinding. En nu dus ook voor hond-verbinding. Maar is Korea ook niet het land waar "hond" nog altijd een delicatesse is? Of zijn wij verkeerd?
http://www.informationweek.com/showArticle.jhtml;jsessionid=H5SGVEORHSBB2QSNDBGCKH0CJUMEKJVN?articleID=163102081

* Calorietjes verbruiken met een videospelletje
Gaan onze aan spelletjes verslaafde kinderen opgroeien tot flink uit de kluiten gewassen jongeren, met bol staande spieren? Het lijkt mogelijk te worden. In elk geval zou een spel dat op de E3 beurs in Los Angeles voorgesteld werd, Eye-Toy, voorgoed komaf maken met de "couch potatoes", de aardappelzakken die in hun zetel blijven zitten uitdijen.
De technologie is afkomstig van Sony, die het sinds 2003 al in tientallen spelletjes voor haar PlayStation 2 verwerkt heeft. Concreet gaat het er als volgt aan toe. U moet zich voor het scherm zetten dat aan de spelconsole gekoppeld is. Boven het scherm staat een minicamera (de eye-toy), die uw beeld opneemt en een weergave ervan in het spel plakt. U wordt als het ware een medespeler, letterlijk en figuurlijk en kan bijvoorbeeld een rondje gaan boksen tegen de wereldkampioen.
In dit artikel bij Journal du Net wordt een man aan het woord gelaten die op de beurs het toestel uitgetest heeft. Het zweet parelend op zijn voorhoofd moet hij toegeven dat het toch wel zwaar werken is, zo'n computerspelletje: 10 minuten lang heeft hij echte boksbewegingen gemaakt, op en neer gesprongen zoals een echte bokser. Een hele tegenstelling dus tegenover de vroegere spelletjes, waarbij u op knopjes drukte om uw karaktertje te laten uithalen, linkse hoeken te plaatsen en op en neer te springen...
Ook voor de dames blijken er nu varianten van Eye-toy te bestaan: spelletjes waarin de dames mooi kunnen dansen of pingpong spelen. Einde september dit jaar zou Eye-Toy Kinetic in Europa op de markt komen.
http://solutions.journaldunet.com/actualite/depeche/28/51530/bruler_des_calories_avec_le_jeu_video_c_est_possible.shtml

* Telegeneeskunde
Bij NetWorkWorld vonden wij dit toch interessante verhaal over de toepassing van TeleGeneeskunde. In de staat Massachusetts is er een wet die bepaalt dat, wanneer een patiŽnt tekenen vertoont van een beroerte, hij naar een hospitaal vervoerd moet worden waar een neuroloog 24u/24u van dienst is, zelfs al ligt dat hospitaal een heel stuk verder dan de dichtstbijzijnde eerstehulpdienst. Ook in andere staten wordt een dergelijke wet overwogen.
Het bedrijf Brain Saving Technologies heeft nu een systeem bedacht, waarbij de patiŽnt toch naar een dichterbijzijnd hospitaal gebracht kan worden, op voorwaarde dat dit hospitaal aangesloten is op de dienst uiteraard. Deze hospitalen kunnen namelijk via een draagbare unit voor videoconferentie contact leggen met een speciale neuroloog, die permanent aanwezig is in een medisch centrum.
Wanneer iemand een beroerte krijgt, dan zijn de eerste drie uren nadien kritiek; dan wordt bepaald of iemand zal overleven en of hij/zij nog een normaal leven zal kunnen lijden. Heel wat patiŽnten kunnen gered worden, maar dan moet de goede diagnose gesteld worden en het juiste medicijn op tijd toegediend worden.
Dus: leve het internet (en de artsen natuurlijk en de wetenschappers die dit allemaal bedacht hebben!)
http://www.networkworld.com/news/2005/052305-stroke.html

* Nokia brengt Linux tablet uit
In News York is het nu de beurt aan de LinuxWorld beurs. En daar heeft Nokia een kleinood voorgesteld dat ons wel leuk lijkt: de Nokia 770. Dat is het eerste toestel van een reeks die Nokia zelf de "Internet Tablet" noemt. Het bevat een 4,1 inch toetsscherm en voor een keer GEEN ingebouwde mobiele telefoon, wel een Wi-Fi internetverbinding.
Het schermpje is 800 x 480 pixel groot. Het toestel weegt zo'n 250 gram en meet 14 cm x 7,5 cm, is nog geen 2 cm dik. Het is de bedoeling dat u het toestel gebruikt wanneer er een hotspot in de buurt is, bijvoorbeeld in een café.
Het opmerkelijke aan het toestel is, dat er binnenin als besturingssysteem Linux zit. Nokia heeft dan ook een speciale website geopend om programmeurs aan te moedigen om spullen te ontwerpen voor het toestel. Op de site van BetaNews vindt u ook enkele foto's en het moet gezegd: het toestel ziet er wel interessant uit.
http://www.maemo.org/
http://www.betanews.com/article/Nokia_Unveils_Handheld_Linux_Tablet/1117043979

* Nu ook robotje om te dweilen
iRobot doet de huisvrouw en huisman dromen. Eerst bracht het bedrijf al Roomba uit, een robot die zelfstandig uw huiskamer kon stofzuigen.
En nu is er een broertje (of zusje) voor Roomba: Scooba. En het dweilt. Het ziet eruit als een badkamerweegschaal op wieltjes en kuist houten vloeren, tegelvloeren, linoleum, kortom: alles soorten harde vloeren. En niet zomaar een kattenwasje, maar grondig: schrobben, spoelen, het overtollige water opzuigen. Er werd zelfs een speciaal kuisproduct ontwikkeld voor Scooba. Want gewone zeep mocht er niet in het water zitten - de wieltjes van Scooba zouden hun grip verliezen en onze arme dweiler zou er het noorden bij verliezen!
Of er mensen echt zitten te wachten op zo'n huishoudrobotje? Blijkbaar wel. Sinds de stofzuigende robot Roomba uitgebracht is, zijn er al meer dan 1,2 miljoen stuks van verkocht!
http://www.usatoday.com/tech/news/robotics/2005-05-23-irobot-usat_x.htm


Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.be


Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop


*** Philips brengt nieuw schermpje uit dat twee keer zoveel pixels bevat en betere kleuren en dus ideaal is voor tv op het mobieltje
http://www.mobilepipeline.com/showArticle.jhtml?articleId=163105205

*** Brussel wil dat alle EU-lidstaten tegen 2012 volledig de analoge tv en radio begraven hebben: alles moet digitaal.
http://solutions.journaldunet.com/actualite/depeche/28/53037/bruxelles_programme_le_tout_numerique_et_la_mort_de_l_analogique_pour_2012.shtml

*** Spelletjescomputers worden gekoeld door revolutionair proces: vloeibaar metaal
http://mail.vnunet.com/cgi-bin1/flo/y/efwz0EpGRo0Lla0CcPQ0El

*** Microsoft werkt aan een nieuw draagbaar besturingssysteem. Magneto OS, een herwerkte versie van Office voor PDA's.
http://pcwnl.pcworld.com/t/454356/8310587/971417/0/

*** NMBS start met draadloos internet op de trein
http://www.zi-biz.be/zint/dvp_articles.ArticleDetail?ArtikelIdA=22200

*** Website Internetjournalisitek stopt ermee - spijtig, er werden heel mooi uitgewerkte dossiers gebracht...
http://www.internetjournalistiek.be


Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet* Annelise Theodoloz - Fauré: Les Berceaux
[Opera] Deze week gaan we langs bij een klassiek genre: de opera. Een vorm van klassieke muziek. En klassieke muziek, in tegenstelling tot heel wat vormen van moderne muziek, is een genre dat op zich "bestaat". Stukken werden gecomponeerd en bestonden op papier, om zo van generatie tot generatie doorgegeven te worden. Meestal worden bij de uitvoering ervan de instrumenten gebruikt die de componist oorspronkelijk in gedachten had toen hij de muziek bedacht.
Dit nummer van Fauré is voor piano en alt. Sober, een mooie stem.
http://music.download.com/annelisetheodoloz

* Krista Adams Santilli - Laudate Dominum
Een sopraan, wonende in de VS. Haar hoge noten zijn kristalhelder. Deze song brengt haar stem tot recht. Er zit een trilling in, maar die is gelukkig niet overdreven. Eigenlijk wel mooi, alhoewel wij geen liefhebber zijn van het genre.
http://music.download.com/adams_santilli

* Eleonora Jelmini - O Mio babbino caro
[Opera] Een dame uit ItaliŽ, een sopraan. Een erg mooi fragment, de song is mooi, haar stem glashelder. Als dit op een cd stond met betere opnamekwaliteit, dan deden we het licht uit, zetten we ons met een glas in een zetel en gingen we snotteren van ontroering. Echt mooi, mooi!
http://music.download.com/eleonorajelmini

* Pierluigi Bertoluzzi - Ave Maria
Geen opera, wel een vocalist, solozanger. deze song kent u ongetwijfeld, hij wordt zoveel gespeeld in de kerk. Maar mooi uitgevoerd blijft hij ongetwijfeld erg mooi. Deze stem ontbreekt het echter aan standvastigheid. Luistert u zelf maar. Een beginneling in Idool! was er meteen uitgewipt.
http://music.download.com/pierluigibortoluzzi

* David Newman - O Tod, wie bitter bist Du
Een bariton die ons wel kon bekoren. In tegenstelling tot de vorige zanger is zijn stem wel standvast en eigenlijk erg mooi. Hij zingt een mooi Duits. De song is erg tragisch, dat had u al verstaan van de titel. Op te zetten dus als u een avondje depri bent.
http://music.download.com/davidnewmanNetties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Als mieren zulke nijvere werkers zijn, hoe kunnen ze dan tijd vinden alle picnics te bezoeken?
Marie Dressler
De nieuwe oogst* Gratis nieuwsgroepen
Nieuwsgroepen worden vaak in het vergeethoekje geduwd. Maar zij zijn nog altijd de belangrijkste bron van informatie voor insiders: groepen van mensen die zich rond één bepaald onderwerp garen. Op deze site vindt u servers die nieuwsgroepen gratis aanbieden. Als uw provider niet voldoende keuze aanbiedt, kan u eens bij hen te rade gaan.
[Taal: Engels]
http://www.disenter.com/index.php

* Planet PDF
eBoeken in PDF formaat. Als u het geld ervoor over hebt, kan u ze afdrukken en in alle rust lezen in uw achtertuintje of op de trein. U moet geen nieuwe boeken verwachten, eerder de grote klassiekers: Charles Dickens, Jane Austen, Hans Christian Andersen...
[Taal: Engels]
http://www.planetpdf.com/free_pdf_ebooks.asp?CurrentPage=1

* Lettertypes kiezen
Bij een document is het heel belangrijk welk lettertype u kiest om het op papier of scherm weer te geven. Het geeft er een extra cachet aan, kan de leesbaarheid positief of negatief beïnvloeden.
Deze pagina geeft enkele heldere tips over de zaken waarop u moet letten bij het kiezen van een lettertype, plus links naar sites met mooie lettertypes (fonts)
[Taal: Engels]
http://www.cameronmoll.com/archives/000240.html

* 75 jaar radio
Dit jaar viert de radio in BelgiŽ haar 75e verjaardag. Op de site van Radio1 vindt u een heel mooie tijdslijn, die de geschiedenis vertelt van de radio, van jaar tot jaar, met radiofragmenten die u er kan beluisteren. Erg knap!
In het gebouw van de VRT is er trouwens een erg mooie tentoonstelling over 75 jaar radio, inclusief erg raar uitziende opname- en uitzendapparatuur; de expo loopt van 23 mei tot 19 november 2005 in de centrale gang van het Omroepcentrum.
Op de 2de link vindt u een samenvatting van de programma's die de verschillende zenders zullen brengen rond het thema
http://www.radio1.be/radio1_master/actua/r1_actua_75jaarradio/index.html
http://lonestar.typepad.com/muziek/2005/04/vrt_radio_75_ja.html

* Oude radio's
Op de tentoonstelling worden ook veel oude radio's vertoond, zoals hierboven vermeld. In Olen staat een heel mooi museum vol prachtige radio's (1). Het is ook een soort ontmoetingshuis geworden voor mensen die bezig zijn met de restauratie van oude radio's. Voor hen is het internet een erg interessante bron van informatie, waar oude schema's gevonden kunnen worden van radio's bijvoorbeeld, maar waar er ook online fora zijn waar men terecht kan voor tips (2)
http://www.radiomuseum.olen.be/
http://f16.parsimony.net/forum28305/index.htm

* RadioLovers
En nu we toch over radio bezig zijn: er was een tijd dat alle amusement van de radio moest komen - er was immers geen tv. En dus bracht de radio niet enkel muziek, maar ook hoorspelen en echte radioshows.
Op deze site vindt u opnames van goeie ouwertjes uit de hoogdagen van de radio (weliswaar uit het Amerikaanse radioverleden). Niet alleen komische shows zoals Abbott & Costello, maar ook Mysteries zoals het cloak ² dagger genre, drama's zoals Charlie Chan, enz. Eigenlijk leuk om op uw draagbare player te downloaden, en lekker te beluisteren in de trein..
[Taal: Engels]
http://www.radiolovers.com/

* Creative Commons
U hebt ondertussen allicht al gehoord van Creative Commons. Dat is een nieuw systeem van licenties, dat soepele bescherming geeft aan de auteur en de artiest en hem toch zijn vrijheid laat. Noem het in plaats van "alle rechten voorbehouden" een "enkele rechten voorbehouden" copyright. Met andere woorden: vrijheid voor de artiest.
Op de site vindt u de uitleg over het systeem en werkstukken van auteurs en artiesten (muziek, beelden, video, tekst) die onder dit licentiesysteem beschikbaar zijn.
[Taal: Engels]
http://creativecommons.org/

* La Flandre
175 jaar is ons landeke geworden en dat wordt gevierd. Op deze Franstalige site vindt u een opsomming van wat de Vlaamse steden u te bieden hebben. Leuk om het eens in een andere taal te lezen!
De site is handig ingedeeld naargelang het uitstapje: met familie, klein of groot budget, enz. Onze tip: klik op het icoontje "fiche complet", dan krijgt u een mooi lijstje van alle adressen met url inbegrepen.
[Taal: Frans]
http://www.lesirreguliers.com

* Zoek bij zoekresultaten
Vergelijk simultaan de zoekresultaten (en de ranking) van de 2 grote zoekmachines (Wim W)
[Taal: Engels]
http://yagoohoogle.com/

* On line winkeltje van De Post
Voortaan kan u honderden basisproducten on line aankopen bij De Post, zoals postzegels, kaarten postogrammen, filatelistische producten. Betaling gebeurt via Visa of Mastercard, of via webbanking. Voor bestellingen van minder dan 25 euro worden 2 euro kosten aangerekend.
[Taal: Nederlands]
http://www.depost.be

* Amai!
Op de site van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen kan u nu kennismaken met de biodiversiteit in ons land. Het werd een speelse mozaïek van foto's, geluiden en spelletjes. Een leuke ontdekkingsreis!
Let wel: klik op Start (klikken op Museum brengt u naar de indexsite van het gewone museum - niet dat die geen bezoekje waard is!)
[Taal: Nederlands - Frans - Engels]
http://www.natuurwetenschappen.be/biodiversity/amai/index.html

* Iemand gezien op de trein ?
Belgische treinpendelaars kennen vast en zeker het rubriekje "Kiss and Ride" in het gratis Metro-krantje waarin mensen een oproep plaatsen in de hoop contact te krijgen met iemand die ze op de trein gezien hebben, maar niet durfden aan te spreken. Voor de Nederlandse treinreizigers bestaat er nu een speciale website voor zo'n oproepen. U kan daar een gratis oproep plaatsen en zo misschien in contact komen met de man/vrouw van uw leven ...
(taal : Nederlands) [Filover]
http://www.freemetro.be (registratie gratis maar verplicht)
http://www.treinreizigers.nl

* Vrijdag animatiedag: Kent u Europa?
Dit is een leerrijke animatie. U krijgt een land en het silhouet van dat land. Nu is het de bedoeling om dat silhouet op de juiste plaats op een blinde kaart van Europa te leggen. Niet zo makkelijk als u denkt, tenzij u een krak in aardrijkskunde bent ...
(taal : Engels) [Filover]
http://www.sheppardsoftware.com/country_europe_G2_drag-drop.html

* Vrijdag animatiedag: Beeldbewerking
Glenn Honiball is een grafische goochelaar die met heel wat uurtjes beeldbewerking van een gewone foto een knappe reclamefoto maakt. In zijn portfolio vindt u enkele knappe staaltjes van zijn kunnen.
(taal : Engels) [Filover]
http://www.retouch.ca/pp/pp_001.htm

* Vrijdag animatiedag: The Legend of Zorro (filmtrailer)
Het vervolg op The Mask of Zorro: Don Alejandro de la Vega is eigenlijk rustig getrouwd en heeft vrouw en zoontje. Maar hij trekt opnieuw ten strijde, als hij bemerkt dat er zoveel onrecht is in de wereld. (Bron: Dave L)
http://movies.yahoo.com/feature/thelegendofzorro.html

=== VERS VAN HET KLAVIER ===

* Bekende personen op het net ­ Hun officiŽle sites
(een greep uit recente toevoegingen op
http://home.tiscali.be/filover/celeb.htm) [Filover]

- Herman Van Veen
De bedenker van Alfred J. Kwak en de zanger van "Opzij, opzij, ..." werd op 14 maart 2005 60 jaar.
http://www.hermanvanveen.nl/

- Marty Friedman
Deze muzikant was jarenlang gitarist in Megadeth en speelt nu in de band van de Japanse megaster Aikawa Nanase.
http://www.martyfriedman.com

- Brigitte Nijman
Uitgebreide website van deze Nederlandse musical-zangeres.
http://www.brigittenijman.nl

- Eddie Izzard
Deze stand-up comedian is vooral bekend in Amerika. Zijn website werd genomineerd voor de WebbyAwards en werd door het publiek als winnaar verkozen in de categorieŽn Celebrity en Humor.
http://www.eddieizzard.com
http://www.webbyawards.com/webbys/current.php

- John Schleipen
OfficiŽe website van deze Nederlandse cabaretier.
http://www.johnschleipen.nl/


Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's*** Algemeen Dagblad
- Opnemen met dvd is goedkoper
- Radicale islamsites op de korrel
- Apple haalt batterijen terug
- Bewaarplicht internetdata zinloos
http://www.ad.nl/internetenpc/index.html

*** Digitale Revolutie
- Hoe snel is je internetabonnement werkelijk?
- Gegevens terugzetten na fout of storing
- Racen in de CO2-Minardi
- Zoekmachine voor torrents
http://digitaal.fan.tv

*** Elektro.be
- Nokia N770 Internet Tablet: internettoegang via Wi-Fi.
- E3-beurs: Logitech komt met rits accessoires voor PSP, PS2 en Xbox.
- Creative met nieuwe X-Fi Xtreme Fidelity audionorm.
- Archos mediaspeler met harde schijf van 100 gigabyte.
- Sony komt met High Definition videocamera voor thuisgebruik.
http://www.elektro.be


*** Computer World
- Antitrust : Brussel stelt Microsoft voor ultimatum
- Campagne: win een job als spelletjesontwikkelaar
- Scarlet One : nieuwe formule getest !
http://www.computerworld.be/

*** Digimedia
http://www.digimedia.be/

*** Internetjournalistiek
http://www.internetjournalistiek.be
Helaas: dit steengoede magazine stopt ermee...

*** Speedzone
En helaas ook bij Speedzone geen nieuwe artikels deze week...
http://www.speedzone.be

*** Tweakers Net
- Canon werkt aan oplossing verdwijnende foto's
- FBI en ICE halen eerste BitTorrent-site uit de lucht
- Zweden verbiedt downloaden van materiaal met copyright
- Lasermagneet kan harde schijven verbeteren
http://www.tweakers.net


Wikipedia

Wikipedia is een project met als doel een complete encyclopedie op het web te creŽren. Iedereen kan Wikipedia gebruiken om informatie te zoeken of toe te voegen. U kunt eenvoudig zelf artikelen schrijven, corrigeren of aanvullen. Aanmelden is hiervoor niet nodig, u kunt door op een van de onderstaande pagina's op "Pagina bewerken" te klikken meteen aan de slag.


Deze week zijn onder meer nieuwe artikelen verschenen over:

* Britse band onder leiding van zanger Jay Kay - http://nl.wikipedia.org/wiki/Jamiroquai
* Zwitserse wielerploeg - http://nl.wikipedia.org/wiki/Phonak_%28wielerploeg%29
* Romeinse provincie - http://nl.wikipedia.org/wiki/Hispania_Lusitania
* Plaats van de overwinning van Vercingetorix - http://nl.wikipedia.org/wiki/Gergovia
* Pruisisch staatsman - http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heinrich_von_Arnim-Boitzenburg
* Duitse veldtocht tegen Polen, onder de codenaam Fall Weiss - http://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_campagne_1939
* Europese bruine beer - http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_bruine_beer

Daarnaast zijn onder andere de volgende bijdragen actueel:

* Hirsi Ali - http://nl.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali

De vorige bijdragen van Wikipedia aan NeTTieS zijn hier te vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieS
De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


* Tip Windows XP - Systeemherstel
Zoals we allemaal waarschijnlijk wel weten, beschikt Windows XP over de functie Systeemherstel. Het systeem maakt automatisch herstelpunten en ook kunt u zelf deze punten toevoegen. Dit kan makkelijk zijn voorafgaand aan een stevige systeemingreep waarvan niet duidelijk is of het systeem nadien nog zal werken. U kunt dan terug naar de situatie die wel werkte.
Maar wat te doen als het systeem dermate is gaan hangen dat normaal systeemherstel niet meer te bereiken is via de menustructuur van Windows XP?
Ook hier is aan gedacht: Start opnieuw op en toets tijdens het opstarten diverse malen op F8. U krijgt dan een menu met diverse manieren van opstarten waaronder een oude bekende Veilige Modus. Indien u hiervoor kiest dan merkt u dat deze optie is uitgebreid met de functie Systeemherstel. Ook hier kunt u kiezen naar welk herstelpunt u terug wilt.
Maar het kan nog erger. Wat te doen als bovenstaande optie ook niet meer werkt? P.S.: Onderstaande mogelijkheid werkt alleen in de Professional editie!
Om na dit doomscenario nog op te kunnen starten dient u vooraf actie te ondernemen en een diskette te maken voor Automatisch systeemherstel. U doet dit als volgt: Start / Alle programma's / Bureauaccessoires / Systeemwerkset / Back-up. Kies voor Geavanceerd (Geavanceerde modus), dan in het rolmenu Extra voor Wizard Automatisch systeemherstel en volg de instructies. Dit dient u natuurlijk te doen op een moment dat Windows XP goed werkt. U krijgt dan trouwens niet alleen een diskette (ook al wordt deze indruk gewekt) maar uw systeem moet ook een back-up medium zoals een tapestreamer bezitten om daar de rest van de gegevens te plaatsen. Dit kan trouwens ook een logisch station (NIET C:) zijn waarop u een map maakt waar het bestand wordt opgeslagen. Op ons systeem resulteerde dat in een bestand van bijna 3 Gb en een diskette met een paar kleine bestandjes waarin waarschijnlijk de info over waar het grote bestand te vinden is.
Als het dan zover is dat niets meer werkt, kunt u tijdens het opstarten vanaf de CD of opstartdiskettes kiezen voor Automatisch systeemherstel en de instructies volgen.
Let wel! Tijdens het uitvoeren van Automatisch systeemherstel wordt de Bootdrive (C:) geformatteerd (vandaar dat de back-up niet op C: mag staan) en hiervoor word je niet gewaarschuwd. Het is gebeurd voor je er erg in hebt. Zorg dus dat je van je belangrijke bestanden een aparte back-up hebt.
Bron: Digiweetjes


* Tip Windows XP - Systeemprestaties verbeteren
Hebt u thuis op de pc én Windows XP én 51 2 MB intern geheugen of meer, dan kunt u de prestaties van het systeem aanzienlijk verbeteren door het besturingssysteem standaard volledig in het intern geheugen te zetten.
Start hiervoor Regedit en ga naar HKEY-LOCAL-MACHlNE\System\CurrentControlset\Control\Session Manager\Memory Management\Disable PagingExecutive.
Zet de waarde hier op 1 en start de computer opnieuw op.
Bron: Digiweetjes

* Tip Windows XP - Systemtray opruimen
Met de komst van Windows XP heeft de systemtray een facelift ondergaan. Dit heeft echter ook nadelen: zo krijgt u nu steeds een pictogram te zien waarmee u de werking van een USB apparaat kunt stopzetten.
Gelukkig is het vrij eenvoudig dergelijke pictogrammen te laten verdwijnen: klik met de rechtermuisknop in de systemtray en selecteer Eigenschappen. Klik in het tabblad Taakbalk op de knop Aanpassen, kies het item 'Hardware veilig verwijderen' en selecteer Altijd verbergen.
Op deze manier kunt u ook andere pictogrammen in de taakbalk aanpassen: U kunt kiezen voor: Verbergen indien niet actief, Altijd verbergen of Altijd weergeven.
Bron: Digiweetjes

* Tip Windows XP - Toegang tot de map System Volume Information
Maakt u gebruik van Windows XP Professional en hebt u één of meerdere schijven geformatteerd met NTFS dan hebt u waarschijnlijk geen toegang tot de map System Volume Information.
Maar virussen & Trojaanse paarden maken in XP tegenwoordig gebruik van deze map om zichzelf af te schermen voor detectiesoftware.
Uw antivirusprogramma zal komen klagen dat hij de bestanden niet kan verwijderen. U dient de standaard bescherming van de map op te heffen.
Ga hiervoor als volgt te werk:
Zorg ervoor dat u als beheerder bent aangemeld.
Klik op Start / Configuratiescherm / Mapopties.
Op het tabblad Weergave zet u een vinkje bij Verborgen bestanden en mappen weergeven. Maak het vakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) leeg. Klik op Ja in het venster dat u deze wijziging wilt bewaren.
Maakt het vakje Eenvoudig delen van bestanden (aanbevolen) leeg. Klik op Toepassen en OK.
Ga naar de Verkenner en klik rechts op de map System Volume Information in betreffende NTFS schijf of schijven en klik op Eigenschappen. Klik op het tabblad Beveiliging. Klik op Toevoegen en geef de naam van de account waarmee u als beheerder bent aangemeld. Klik hierna op Namen controleren ter controle van de naam, deze wordt onderstreept als deze correct is. Klik op OK en nog eens op OK.
Dubbelklik in verkenner ter controle op de map System Volume Information om deze te openen.

* Tip Windows XP - Toegankelijkheidsopties
Windows XP haalt het beste uit beide werelden (lees: uit Windows 2000 en Windows ME).
Zo bevat Windows XP bijvoorbeeld de uitgebreide toegankelijkheidsopties uit ME. Oorspronkelijk zijn deze opties bedoeld voor mensen met een handicap, zodat ook zij makkelijk op een pc kunnen werken.
Maar in de praktijk zijn deze opties natuurlijk uitermate handig voor iedereen. Windows XP kent zelfs een heuse Wizard Toegankelijkheidsopties.
Ga hiervoor naar Bureauaccessoires, Toegankelijkheid. Hier stelt u de lettergrootte in, het eventueel gebruik van het vergrootglas en schakelt u persoonlijke menuís uit. Maar u kunt de map Toegankelijkheid natuurlijk ook gewoon opstarten vanuit het onderdeel Hulpprogrammabeheer.
Of u gebruikt gewoon de toetscombinatie Windowstoets+U.
Nu kunt u vanuit het Hulpprogrammabeheer eenvoudig alle hulpprogrammaís opstarten, afsluiten en instellen.
Bron: Digiweetjes


Deze rubriek wordt u gebracht in samenwerking met DigiweetjesEn Gerard Schaefers (Sjeef)
http://www.xs4all.nl/~sjeef/Nederlands/Projecten.html

Van alles halen, (bijna) niets betalen...* Add-ons
Gelukkig bestaan er tegenwoordig allerlei progjes die u als add-on kan toevoegen aan uw browser, vooral voor Firefox, om de standaard mogelijkheden aan te passen aan uw eigen behoeften. (Bron: Wim W)
http://www.pcmag.com/article2/0,1759,1815874,00.asp

* Google zoektool voor bedrijven
Een tool voor bedrijven, waarmee het personeel het bedrijfsnetwerk kan doorzoeken, inclusief de mailboodschappen die via Lotus Notes verzonden/ontvangen zijn. (Bron: Wim W)
http://desktop.google.com/enterprise.

* Le nouveau Firefox 1.0.4 (E) est arrivé
Na een aanloopperiode van twee jaar is hier de nieuwe versie van Firefox. (bron: Wim W)
http://www.mozilla.org/products/firefox/

* MiniLyrics
Win98/ME/2000/XP/2003 ) 1,17 MB - freeware
Met dit progje kan u meebrullen met de songs in uw media player: speel de song af en de software gaat automatisch op zoek naar de tekst ervan op het internet. De tweede link is die naar een Nederlandstalige versie (Bron: Wim W)
http://www.pcmweb.nl/section.jsp?id=554689
http://www.philocode.com/minilyrics/index.htm

* Maxro
Een editor voor CSS en JS. Weliswaar in het Duits, maar heel gebruiksvriendelijk, meldt medewerker Wim W ons.
http://www.maxro.de/freeware.htm

* Scan2PDF
Een progje om ingescande bestanden om te zetten in PDF. (Wim W)
http://www.koma-code.de/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=82

* Chess Vision Trainer
Een progje om uw "zicht" op het schaakbord te verbeteren en uw zetten te leren berekenen.
http://channels.lockergnome.com/windows/archives/20050511_chess_vision_trainer.phtml

* TrilogyEC Professional Edition v1.1.0
Win2000/XP - 4,5 MB - freeware
Een erg veilige Instant Messenger, die gebruik maakt van 256 bit AES encryptie; het werkt op een P2P basis en legt een rechtstreekse verbinding met het IP-adres van uw gesprekspartner.
http://channels.lockergnome.com/windows/archives/20050511_trilogyec_professional_edition_v110.phtml

* Vrijdag Macdag: KIT
Mac OS X 10.3 - 771 k - shareware
Met Keep It Together kan u allerhande spullen op één plaats opslaan, op verschillende manieren organiseren en gemakkelijk weervinden.
http://www.download.com/KIT/3000-2238_4-10388945.html?tag=nl.e414

* Manic Minefields
Mac OS X - 1,65 MB - shareware
Een spelletje, of liever: 12 uitgebouwde mijnenveger spelletjes in één, met prachtig uitgewerkte beelden.
http://www.download.com/Manic-Minefields/3000-2292_4-10390009.html?tag=nl.e414

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....Enkele erg sympathieke reacties van onze lezers, naar aanleiding van editie 401/

Medewerker Dave:
<<<
Jammer dat ik dit magazine maar recentelijk heb leren kennen, en niet van in het begin.
Ik weet zelfs niet meer hoe het begonnen is .
Maar ik probeer reklame te maken voor jullie waar en wanneer het kan (eens een 'brief' doormailen bvb).
En lees trouw alles wat er van jullie in mijn elektronische bus belandt.
Jullie zijn (met vallen en opstaan?) tot aan 400 geraakt. Een verdubbeling moet er nu op zijn minst komen he.
Komen jullie niet in aanspraak voor het Guiness Book of Records? Bvb als langstlopend e-zine?
U weet maar nooit he.
Ook blijf ik info en tips sturen waar mogelijk, en ik zie dat enkele lezers ook op die trein springen:
ik zou zeggen: vele kleintjes maken een grote zei de mug, en ze plaste in zee.
Vele groeten aan iedereen, (en speciaal aan Hilde, zij verdient een bloemetje ) voor al die vrijwillige uren die men opoffert.
De groeten, Dave.
>>>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
Lezer William Borret:
Proficiat met uw 400 ste uitgave van Netties!
mvg
William

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lezer Hans Meyer:
Beste medewerkers,
Zeker een prestatie van formaat om 9 jaar lang een nieuwsbrief en website van hoge kwaliteit te leveren. Ik kijk dagelijks naar jullie nieuwsbrief uit, vele uren plezier beleef ik aan jullie tips, muziek, freeware, eigenlijk aan alles. Dat dit op jullie leven een behoorlijke stempel drukt is zeker. Ik hoop dat jullie er nog lang mee doorgaan.
groet
hans
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lezer Guido Horsten:
Van harte gefeliciteerd aan alle medewerkers voor de discipline en inzet die
jullie opbrengen om wekelijks een "NETTIES" tot stand te brengen! En dat al
400 keer !
Guy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Lezer Rien:
Beste NeTTies/medewerkers
Al heel lang verheug ik mij op jullie onvolprezen ezine.
Ik heb er grote bewondering voor en vooral voor jullie
nimmer aflatende 'drive' om er telkens weer tegen aan te gaan.
Veel informatie gebruik ik in mijn activiteit als ICT-er op mijn basisschool.
Proficiat en hopelijk tot nummer 401!
Groeten, Rien de Greef, Lemelerveld (NL)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lezer Hendrik De Busschere
echt waar, ik heb al dikwijls de bedenking gemaakt "chapeau" voor dat vrijwilligerswerk!
Heb al heel veel nuttige tips, sites, ... leren kennen dankzij jullie e-zine!

Mvg,

Hendrik
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lezer Wim:
> In elk geval, na 9 jaar, na 399 nummers, hopen wij dat u nog altijd evenveel plezier beleeft aan het lezen van dit e-zine

Nou en of lees altijd met plezier en heb al menige tip uitgeprobeerd.
Hulde voor die 400 nummers!
En breng iedereen mijn complimenten over.
De hartelijke groeten uit Kampen Nederland
Wim
~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
Lezer Mon:
Beste gelukwensen met editie 400 van NeTTies, doe er nog maar eens 400 bij !!!
mvg
Mon Otten
~~~~~~~~~~~~~~

Lezer Jos:
Hartelijk gefeliciteerd met de 400e editie.
Al vanaf een van de eerste edities ontvang ik Netties en het is al die jaren alleen maar beter geworden. eerlijk gezegd: Netties is ook de enige ezine/nieuwsbrief die ik al zolang ontvang en die ik nog nooit opgezegd heb.

Prachtige prestatie. Op naar de volgende 400 afleveringen.
groet
Jos van Wijk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nog het probleem van de Pagefile.sys:
Lezer Ed van Schaick:
<<<<
Gelezen in Netties 400.

Het probleem is niet pagefile.sys maar het programma dat dit bestand (en andere systeembestanden) bij opstarten wil defragmeteren.
Op zich is dit een goede zaak maar het is niet nodig dit bij elke start van Windows te doen.

Zoek het bestand pagedfrg.exe op en dubbelklik het. Nu kunnen de instellingen naar wens aangepast worden.

Succes!
Met vriendelijke groet,
Ed van Schaik, Rotterdam (Nederland)
>>>

En lezer Johny Provoost geeft hem gelijk:
<<<
Geachte,
Het probleem van Johan Desot is reeds opgelost. Was een probleem met het programma pagedfrg welk bij het booten van de pc telkens gedraaid werd.
Ik wist verleden week niet hoe ik op zijn vraag via jullie kon reageren en heb dus rechtstreeks met hem contact gezocht.
Vriendelijke Groeten
Johny Provoost
>>>>

Allen erg hartelijk bedankt voor uw reacties!
Namens het redactieteam
Hilde
NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinatoren:
Jean-Luc Bostyn
Tel 056/53.25.31 - 0473/52.00.73
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre, Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Danny Zeegers
Wim Wilyn
Hilde Van Gool
  • - "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
  • - Te allen tijde kun je het abonnement ook weer stopzetten. Eveneens via de site of per e-mail.
  • - Jouw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
  • - "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
  • - "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
  • - Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
  • - "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
  • - "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
  • - De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.Webmaster: Rogier P. Bakx
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans

Abonnementen: Suzy Schokelé
Logistiek: Paul Liekens

Dagelijkse nieuws-update op onze site:
http://www.netties.be/nieuws.htm


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn
en wordt gehost bij Codras Webhosting

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij dankbaar gebruik van een script dat ons ter beschikking gesteld werd door de makers van
Belgische LottoDe nieuwsbrief in tekstversie wordt verzonden
dankzij de diensten van Hotjobs

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
Hoewel de mens al voor negentig procent uit waer bestaat, zijn de geheelonthouders nog niet tevredeN.
(John K. Bangs)