Verschijnt iedere zaterdag
Aantal abonnees: 4.510
(4.005 wekelijkse editie
505 dagelijkse editie)
Deadline van volgende editie:
16/1/2005 om 16.00h
Reacties mailen naar netties@netties.be


INHOUD
DEEL 1:
Kanaal 17: actuele nieuwsberichten
Hoe bedenken ze het
Voor elk wat wils
Het oor wil ook wat

DEEL 2:
De Nieuwe Oogst
Bij de collega's
Wikipedia
De zaak Tee en Tee
Van alles halen,
(bijna) niks betalen
Het laatste woord

NeTTieS
Jaargang 9
nummer 383 van 15/1/2005
HTML-versieNetties lezen als RSS-feed? Het kan, op het adres
http://xodis2.lvb.net/rssfeeds/netties.php
(met dank aan Luc van Braekel)


Gegroet lezers,

Op onze oproep van verleden week om uw suggesties voor a) leuke slogans voor NeTTieS-banners en b) wat er beter kan op de site, aan de nieuwsbrief, kregen wij niet erg veel reacties. Vermoedelijk was u nog in een lui roes van de feestdagen ;)
Wij kregen wel een leuke slogan van een lezer van wie wij de naam helaas verloren zijn in onze mailbox: "NeTTieS - Net iets beter" . En die bevalt ons wel! Heeft u nog andere leuke slogans in petto voor ons? Stuur ze gauw naar de redactie@netties.be!

Verder graag even uw bijzondere aandacht aan een site, die in onze sites-rubriek vermeld wordt, en waar u het verhaal kan lezen van Stef, die op transplantatie van zijn longen wachtte, opgetekend door zijn echtgenote. Het verhaal is momenteel onderbroken, niet omdat het niet goed zou gaan met Stef - integendeel: hij is thuis en is druk bezig met revalidatie.
Zoals u weet, ligt het onderwerp van transplantaties, en daarmee verbonden het tekort aan donor-organen, ons erg nauw aan het hart - medewerker Paul dankt immers zelf zijn leven aan een donor-orgaan. Mogen wij u daarom nogmaals verzoeken om even na te denken over dit thema? Door nu duidelijk te maken aan uw familie en vrienden dat u donor wil zijn als u zou overlijden, dat u wil dat uw lichaam of delen ervan gebruikt wordt om nieuw leven te schenken aan anderen, zeg hen dit duidelijk. Uw duidelijke wens bespaart hen later, als het ooit zover zou komen, twijfels. Twijfels die tijd kosten, tijd die voor een zieke mens die op een donororgaan wacht, noodlottig kan zijn. Lees het verhaal van Stef en sta er even stil bij...

Zo. Wij laten u nu rustig deze nieuwsbrief lezen, wensen u veel leesplezier, en hopen u bij leven en welzijn volgende week weer te treffen.

Hilde


Indien u een bepaalde editie niet ontvangen hebt, ga naar onze website:
http://www.netties.be en klik op archief.
Daar vindt u een link naar deel 1 en 2 van de laatste editie. Vorige nummers zijn er ook integraal te downloaden, tot en met nummer 1 - nostalgie troef!


Kanaal 17

Een nieuwsrubriek samengesteld uit berichten die
ons bereikenvia de reguliere en de gespecialiseerde pers,
Internet, eigen correspondenten en de lezers van dit e-zine.* Foto's van de slachtoffers van het WTC
Toen de hulpverleners na de aanslag op het World Trade Center het puin ruimden, kwamen zij tussen de brokstukken ook vele foto's tegen, duizenden zelfs. Foto's die toebehoord hebben aan de slachtoffers van de aanslag, die in hun zak zaten. Maar ook foto's die aan muren hingen in de kantoren en mogelijk toebehoren aan mensen die de aanslagen overleefd hebben.
Deze foto's zijn nu verzameld en gerestaureerd. Vanaf 18 januari zullen zij op een speciale website getoond worden, zodat de familie van de slachtoffers deze foto's kan claimen en terugkrijgen.
In den beginne zal de site enkel toegankelijk zijn voor de familieleden van de slachtoffers. Later zullen de personeelsleden die in de tweelingtorens gewerkt hebben en de aanslag overleefd hebben, toegang krijgen tot de site.
Zo ziet u weer eens dat het internet een positieve functie kan hebben bij rampen.
http://fr.news.yahoo.com/050107/85/47m8f.html

* Tsunami: internet als medium
De ramp van de vloedgolf in de Indische Oceaan heeft nogmaals aangetoond wat voor kracht er uitgaat van digitale fotografie, gecombineerd met het internet.
Vooraleer de professionele fotografen en nieuwslui ook maar in de buurt konden komen van het getroffen gebied, legden de fototoestellen van amateurs de ramp vast. Mensen die renden voor hun leven, de verwoesting. Die beelden verschenen kort daarop op het internet en vertelden de wereld hoe groot de ramp was.
Die foto's verschenen op verschillende sites - van on line fotosites zoals die van yahoo Pho's, Snapfish, Webshots, maar ook op de sites van gewone mensen.
Als er één ding is dat vaststaat, dan is dat het gebeurde aantoont hoe vertrouwd de mens zich voelt met de verschillende technologieŽn die de laatste tijd ontstaan zijn. Digitale camera's, beeldbewerkingsoftware, tot blogs en breedbandverbindingen.
http://news.com.com/Web+photos+capture+tsunamis+impact/2100-1025_3-5517007.html?tag=nefd.top

* Microsoft verwent de gebruiker
U mag zeggen wat u wil, maar Microsoft blijft aan de weg timmeren. De softwaregigant mag dan van alle kanten kritiek krijgen over de zwakke beveiliging van zijn programma's, maar hij laat dat niet aan zijn hartje komen en brengt een eigen beveiligingsprogramma uit.(1)
Het gaat om een programma dat allerlei spam- en malware van uw computer verwijdert. De bètaversie die nu gratis op het internet te downloaden valt, is een eerste stap naar een eigen volledig antivirusprogramma dat Microsoft later dit jaar wil uitbrengen.
Bij het programma hoort een maandelijkse update die tot nader order ook gratis is.(2)
Bij Slashdot (3) kan u trouwens een bespreking lezen van de software die vergeleken wordt met ervaren spyware-bestrijders zoals Ad-Aware en Spybot. Blijkbaar werkt de bèta van Microsoft erg goed, als u mag afgaan op de ervaringen van de tester van dienst.
https://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx
http://edition.cnn.com/2005/TECH/01/06/microsoft.antivrus.ap/index.html
http://it.slashdot.org/it/05/01/08/196234.shtml?tid=172&tid=201&tid=218

* Phishing wordt erger
Volgens een rapport van een speciale werkgroep tegen Phishing, zou de tactiek die fraudeurs gebruiken om mensen te misleiden op het internet, steeds drastischer worden. Waar vroeger mensen misleid werden via "social engineering", wordt er nu meer en meer gebruik gemaakt van gevaarlijke code, zoals trojaanse paarden die dan keyloggers installeren op uw pc.
En voor wie dit té veel Engelse woordjes vond in één artikel, graag een woordje uitleg:
Phishing: een techniek waarbij een gebruiker misleid wordt, zodat hij meent op de site van een betrouwbare autoriteit (bank, kredietkaartsysteem) te zijn, waar hij dan zijn vertrouwelijke gegevens ingeeft.
Social engineering: de techniek om zich voor te doen als een vertrouwd iemand. Een mailtje van een onbekende zou u niet openen, maar dat van de systeembeheerder van uw bank bijvoorbeeld wel.
Keyloggers: software waarbij alle toetsaanslagen genoteerd worden en doorgestuurd naar degene die deze software (meestal heimelijk) op uw pc geïnstalleerd heeft.
Nog wat cijfertjes tussen haakjes over de phishing technieken: sinds juli 2004 is het aantal phishing sites met 28% toegenomen. De gemiddelde phishing site was 6,2 dagen on line.
http://www.antiphishing.org/APWG%20Phishing%20Activity%20Report%20-%20November%202004.pdf

* Internet als politiek wapen?
De mensen van Blokwatch menen dat het internet een rol te spelen heeft in de strijd tegen extreem-rechts. Wie op het internet informatie zoekt over het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang), komt automatisch op de eigen sites van de partij terecht. De jongens en meisjes van Blokwatch willen alternatieve informatie bieden.
Dat lazen wij in een artikel bij De Standaard. De site wil alle informatie over de partij bundelen, om "extreem-rechts van zijn internettroon te stoten".
Allemaal goed en wel, maar dan zou Blokwatch wel wat informatie mogen bieden. Bij ons bezoek op 9 januari bleek de site enkel een welkomstpagina te bevatten, zonder enige verdere informatie. Als u het ons vraagt, mag een organisatie die zonet een persbericht de wereld instuurt om een vernieuwde site aan te kondigen, toch wel ervoor zorgen dat die site inderdaad de informatie bevat die beloofd wordt...
http://www.standaard.be/nieuws/binnenland/index.asp?ArticleID=G21BHP7Q
http://www.blokwatch.be/

* 15 lijntjes code en voila: een P2P programma als Kazaa, maar het werkt.
De bedoeling van professor Felten was, om aan te tonen dat het idioot is om P2P programma's te verbieden, omdat elke idioot eigenlijk zelf een P2P progje kan schrijven.
Felten kwam al eerder in het nieuws, namelijk in 2001. Toen spande de Recording Industry Association of America (RIAA) een proces in tegen de man, omdat hij dwars ging liggen bij experimenten met een watermerk voor muziek. Het ging om SDMI, Secure Digital Music Initiative, een watermerk dat illegaal kopiŽren onmogelijk zou maken. Het RIAA geloofde vast in de technologie en daagde hackers uit om het watermerk te omzeilen. Onze Felten zette er zijn tandjes in en kwam binnen de kortste tijd op de proppen met fouten in het watermerk. Toen hij die publiceerde, kreeg hij het RIAA op zijn dak, inclusief dreigementen en al, maar uiteindelijk werd SDMI toch in de doofpot gestopt.
http://www.geek.com/news/geeknews/2005Jan/gee20050110028613.htm

* Porno industrie bepaalt volgende generatie DVD?
U staat er niet bij stil, maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat de "adult entertainment" oftewel de porno-industrie één van de voornaamste factoren is die beslissen over het ontstaan of het doordringen van nieuwe technologieŽn. Pornoklanten waren de eersten om homevideotoestellen te kopen, DVD players en om in te schrijven op supersnel breedband internet.
En ook bij de high-definition dvd's zou de porno-industrie ook wel eens een grote rol kunnen spelen. Deze tak van de industrie brengt jaarlijks 11.000 titels uit op dvd en zou dus wel eens de factor kunnen zijn die de doorslag geeft in het gevecht tussen de twee concurrerende groepen die elk hun eigen formaat willen doordrukken voor de dvd van de toekomst. In de ene hoek staat Blu-ray, gesteund door Sony, Philips, Thomson en filmstudio's Fox en Disney. Blu-Ray biedt een opslagcapaciteit tot 50 gigabyte, dus genoeg voor 9 uur high-definition inhoud.
In de andere hoek van de arena vindt u HD DVD, dat ongeveer dezelfde structuur heeft als de huidige dvd's en dat dus goedkoper zou zijn om te maken. Opslagcapaciteit is 30 giga en dit formaat kan rekenen op de steun van NEC, Toshiba, Warner Home Video.
Leest u dit artikel bij ZDNet (1) en ook de discussie bij Slashdot (2) over dit onderwerp.
http://news.zdnet.com/2100-1040_22-5518574.html?tag=zdfd.newsfeed
http://slashdot.org/articles/05/01/10/1149230.shtml?tid=97&tid=198&tid=126&tid=1

* IBM toont zijn groot hart
Computergigant IBM speelt voor (late) kerstman en heeft aan de IT-gemeenschap zijn grootste cadeautje ooit gegeven: het schenkt maar niet minder dan 500 IT-patenten aan de open broncode gemeenschap.
Eenieder die wil, bedrijf of privé-persoon, mag gebruik maken van deze patenten, zolang het resultaat maar terug gegeven wordt aan de open broncodegemeenschap.
IBM hoopt dat dit gebaar de start kan zijn van een "patent commons", een gemeenschapsweide voor patenten, waar elkeen mag komen grazen. Hopelijk zullen andere bedrijven hun eigen patenten in deze pot gooien, zodat de hele gemeenschap ervan kan genieten en de innovatie een steuntje in de rug krijgt.
http://www.betanews.com/article/IBM_Pledges_500_Patents_to_Open_Source/1105462579

* Windows Media Player transportmiddel voor trojaans paard
Volgens Panda Software zijn er twee Trojaanse paarden die misbruik maken van de Windows Media Player. Zij worden verspreid via P2P netwerken en eens zij op uw pc geraakt zijn, gaan zij zich lekker amuseren met het volstoppen van uw pc met allerlei spyware, adware, virussen, dialers (inbelprogramma's die verbinding leggen met dure betaallijnen).
Deze trojaanse paarden maken eigenlijk gebruik van de antipiraterij technologie van Windows (DRM of Digital Rights Management). Normalerwijze moet die software gaan kijken of de gebruiker wel over de nodige licentie beschikt om de muziek af te spelen. Maar de besmette .wmv mediabestanden leggen verbinding met speciale sites waar zij kwaadwillende code downloaden.
Het is eigenlijk wel heel ironisch wat gebeurt: een antipiraterij-technologie gebruiken om spyware aan de mensen op te solferen...
http://www.geek.com/news/geeknews/2005Jan/sec20050111028634.htm
http://nl2.vnunet.com/news/1160436

* Nederlandse computerwinkels krijgen proces
Een honderdtal hardwareverkopers in Nederland dreigt een fikse boete te moeten betalen: Microsoft klaagt hen namelijk aan voor het verbreken van de OEM-licentievergoeding.
Zo'n OEM -licentie is alleen bestemd voor het geval een verkoper of fabrikant de Windows-software vooraf installeert op de hardware (de pc dus). Een OEM-pakket mag dus nooit apart verkocht worden, zonder bijhorende software. En verder is het zo dat, wanneer een verkoper een pc levert met daarop een OEM-pakket geïnstalleerd, hij daarbij ook het origineel COA moet meeleveren, het Certificate of Authenticity.
En blijkbaar hebben heel wat Nederlandse winkeliers die regel overtreden. Zij leverden bijvoorbeeld wel peeceetjes met het Windows OS, maar zonder het certificaat. Daardoor konden zij natuurlijk verschillende keren hetzelfde pakketje opnieuw verkopen. En dat is toch een beetje illegaal, niet?
Vandaar ook de vervolging die Microsoft nu instelt tegen deze fabrikanten. Zo is er één fabrikant die een boete van 40.000 euro boven de kop hangt. Er zijn ook verschillende van de aangeklaagde winkeliers die zeggen niets fout gedaan te hebben.
http://www.webwereld.nl/nieuws/20510.phtml
http://www.theregister.co.uk/2005/01/12/dutch_resellers/

* IM bespaart bedrijven geld
Terwijl er heel wat bedrijven die software verkopen voor het monitoren van Instant Messaging, beweren dat IM op de werkvloer niet aan te raden is, zijn er toch heel wat bedrijven die IM blijven gebruiken. Zo'n 85% van de bedrijven maken in min of meerdere mate gebruik van IM.
Volgens een recente studie van Intel zou IM leiden tot besparingen, in een grootte van 25 miljoen dollar. Er zijn uiteraard positieve en negatieve kanten aan IM. De communicatie gaat snel, maar tegelijkertijd kunnen die berichtjes tussendoor ook afleiden. De mensen op de werkvloer leren hoe zij met IM moeten omgaan, is dan ook een dringende behoefte.
http://techdirt.com/articles/20050107/1241246_F.shtml

* Tijd om te updaten!
Het wordt stilaan gewoonte: elke maand brengt Microsoft een pakketje uit waarin de nieuwste updates en beveiligingspleistertjes verpakt zijn. U kent het verhaal: omdat Microsoft op den duur zoveel patches uitbracht, werd het voor de gewone gebruiker, maar vooral voor de systeembeheerder, erg moeilijk om al die patches uit te voeren. Daarom heeft Microsoft geopteerd om alle patches in één maandelijks pakket te verpakken, in de hoop dat wij dan toch die patches gaan downloaden en uitvoeren.
Dus: het pakket van deze maand bevat drie patches - ééntje dat als "belangrijk" genoteerd staat, twee die als "kritiek" omschreven worden. Volgens beveiligingsexperts bevat het pakket echter nog geen patch voor een achterliggend beveiligingsprobleem met IE6 - daar moet nog aan gewerkt worden.
De update vindt u in elk geval op onderstaand adres
http://www.microsoft.com/security/bulletins/200501_windows.mspx
http://news.zdnet.com/2100-1009_22-5532558.html?tag=default

* Foutje in GMail: duizenden e-mails voor het rapen
Deze week heeft een groep UNIX-ontwikkelaars, HBX Networks, ontdekt dat er een bug zat bij de Gmail, de gratis maildienst van Google met de enorme opslagruimte.
Wat was het probleem? Snoodaards hadden ontdekt dat, door de "From" header van de mail te wijzigen, hackers allerlei informatie over een gebruiker kunnen uitvinden.
Wie een GMail account heeft, zal op het eerste zicht niets speciaal gemerkt hebben, maar als u op de "Show options" klikte, zou u hebben kunnen zien dat het "Reply-To" veld html-code bevat dat eigenlijke en geformatteerde versie is van de e-mail van een andere gebruiker.
Google heeft ondertussen het euvel al verholpen, zo liet het bedrijf weten.
http://dump.hbx.us/gmail_bug_hack/
http://fetusinbloom.com/cia/2.png
http://www.betanews.com/article/Gmail_Bug_Exposes_Emails_to_Hackers/1105561408

* Spam: goed en slecht nieuws
Het goede nieuws is dat de voorspellingen over spam niet uitgekomen zijn. Sommige waarnemers voorspelden dat, sinds in juli 2003 de magische kaap overschreden werd dat 50% van alle e-mail spam was, wij snel het punt zouden naderen dat alle mail spam zou zijn.
Het slechte nieuws is echter dat het percentage spam al een maand of 4 hangt rond de 66 - 67%. En dat is toch nog altijd heel veel.
Van alle spam bestaat 24% uit fraude en allerlei oplichterspraktijken (dat is een cijfer dat snel toegenomen is). Andere categorieŽn: advertenties voor producten (23%), allerlei medicijnen en remedies (11%), porno (14%)
En dan is er nog slecht nieuws: nu de meeste providers zelf spamfilters geïnstalleerd hebben, zijn de spammers op zoek gegaan naar andere manieren om hun ongewenste boodschap tot bij de argeloze gebruiker te krijgen.
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,119285,00.asp

* Strijd tegen softwarepatenten krijgt steuntje in de rug
De tegenstanders van de softwarepatenten in de EU zullen juichen: 61 leden van het Europees Parlement uit 13 landen hebben een petitie ondertekend, om de onderhandelingen te heropenen over de voorgestelde wetgeving waarbij softwarepatenten mogelijk zouden worden.
Die wetgeving was stilletjes zijn weg aan het gaan doorheen de trage molens van het Europees parlement, tot plots de Poolse regering eind verleden jaar de molen stopzette. Door deze nieuwe oproep is volgens insiders de kans klein dat de wet op softwarepatenten er dan toch nog zou komen.
http://www.linuxpipeline.com/57700358#_


=> TIP <=

In samenwerking met Norman.nl kunnen de NeTTies lezers gratis de steengoede Norman Virussoftware uittesten tot 1 februari 2005. Alles wat u moet doen is een mailtje sturen naar Jean Loyens < Jean@norman.nl > met als onderwerp "Gratis Norman". U krijgt dan per mail een key om de software te downloaden en te testen.
Meer info over de software op onderstaand adres.
http://www.norman.nl/Hoe bedenken ze het

Soft- en hardwarefabrikanten met nieuw en/of beter!


* Al uw PC instellingen in uw uurwerk?
Het bedrijf PowerHouse Technologies heeft een uurwerk op de markt gebracht, Migo Smart, dat als opslagmedium dient voor uw computerinstellingen.
Alles wat u nodig hebt om u "thuis" te voelen op een pc die niet de uwe is, wordt in het uurwerk gestopt: Favorieten, cookies, wallpaper en natuurlijk ook uw kalender, contacten en taken.
Het uurwerk heeft 512 MB geheugen, kost $229,95 en legt verbinding met uw pc via een USB poort.
En als u het geen leuk idee vindt om zoveel geld uit te geven voor een uurwerk, dan kan u ook voor minder geld dezelfde functies aankopen bij het bedrijf. Het heeft namelijk de "Migo Personal for iPod" software uitgebracht, die $99,95 kost, net hetzelfde doet en ervoor zorgt dat uw iPod een Windows PC compatibel opslagmedium wordt.
FOTO
http://www.theinquirer.net/?article=20597

* U3 nieuwe standaard
In Las Vegas wordt de CES-beurs gehouden en dus krijgt u deze week van ons heel wat nieuwtjes op hard/softwaregebied.
Zo werd op de beurs U3 voorgesteld: een nieuw platform dat gezamenlijk ontwikkeld werd door San Disk en M-Systems. Het is een open standaard, voor PC toepassingen die op USB opslagmedia draaien.
Een droom voor alle gebruikers eigenlijk. U kan al uw favoriete programma's en software-instellingen meesleuren op uw USB geheugenkaart. Stop die in de eerste de beste computer en u bent vertrokken. Hebt u gedaan, trek gewoon de geheugenstick uit de pc en er is geen spoor meer van uw activiteiten.
Er zit natuurlijk een addertje onder het gras. Softwarebedrijven zullen hun toepassingen moeten aanpassen zodat zij op U3 draaien. Maar dat weegt eigenlijk niet op tegen de waarlijke 'portabiliteit' die programma's zo krijgen...
Er zijn trouwens al verschillende bedrijven die een U3-variant van hun software beloven. Zo McAfee, die een U3 compatibele versie van haar antivirus zou uitbrengen. Checkpoint zou een U3-versie van haar VPN-client uitbrengen. ICQ belooft eveneens een U3 versie van haar babbelsoftware.
http://www.theinquirer.net/?article=20588

* Apple zet nieuwe jaar goed in
Apple, creatief als altijd, zet het jaar alvast goed in, met enkele nieuwe producten. Zo is er Final Cut Express HD, een upgrade van het geavanceerde videobewerkingsprogramma. (1) De software bevat ook 99 audiosporen, zodat u zoals een volleerde filmmaker uw film van geluid en commentaar kan voorzien.
Er is ook een nieuwe versie uit van iLife, het pakket voor de digitale levensstijl, met iPhoto, iMovie, iDVD, GarageBand en de nieuwste versie van iTunes. Leuk bij de iPhoto is, dat u ook fotoalbums kan bestellen (3,49 euro per album) en dat de prijs voor de afdruk van foto's verlaagd wordt van 39 naar 19 cent. (2)
En dan is er ook nog de Mac mini, de voordeligste en compactste Mac ooit, die maar 519 euro kost en standaard reeds de iLife 05 bevat. In het bakje zitten verder een FireWire 400, twee USB poorten, DVI-interface, Mac OS X versie Panther en de laatste nieuwe software, inbegrepen Microsoft Office voor de Mac. De prijs is wel exclusief scherm.
Apple weet van geen ophouden: er is ook nog de iPod shuffle, een digitale muziekspeler die slechts 99 euro kost. (4)
http://www.apple.com/benl/finalcutexpress/
http://www.apple.com/benl/ilife/
http://www.apple.com/benl/macmini/
http://www.apple.com/benl/ipodshuffle/

* Pen leest voor wat u schrijft
Het Amerikaans bedrijf LeapFrog, dat opvoedkundig speelgoed fabriceert, heeft een sprekende pen uitgebracht, de FLY "pentop computer". dat is een digitale stylus, die de woorden uitspreekt die met de punt geschreven worden en in vreemde talen kan vertalen.
De pen kan nog meer kunstjes. Zo kan u bijvoorbeeld een rekenmachine tekenen. Dan drukt u op de getekende toetsen, om een rekenkundige bewerking uit te voeren. En de pen leest dan het resultaat van die bewerking luidop voor!
Waarlijk een wonder ding!
http://fr.news.yahoo.com/050112/85/47txt.html

* Spyware-bots
Webroot Software, een bedrijf dat anti-spyware software produceert, heeft aangekondigd dat het als eerste een automatische opzoekdienst voor spyware uitgebracht heeft.
Het ding heet Phileas en bestaat eigenlijk uit bots - kort voor robots: kleine programma's die de taak van een mens overnemen. In dit geval speuren zij het web voortdurend af, op zoek naar spyware, adware en de sites die zulke software hosten.
Op basis van de informatie die zo vergaard wordt, zal Webroot spyware kunnen ontwikkelen, die sneller kan inspelen op de nieuwe spyware die voortdurend uitkomt. (Bron: Dave L)
http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=57700343#_


Uw advertentie hier? Groot of klein bedrijf: onze prijzen zijn klein,
de impact van uw boodschap is groot.
Vraag onze tarieven: adverteren@netties.be

Voor elk wat wils
Nieuws in een notedop*** Het project Gutenberg heeft het honderdste Nederlandstalige boek on line gezet, waar u het gratis kan downloaden.
http://www.webwereld.nl/nav/nb?20503

*** Belgacom verbetert het ADSL-aanbod:
- downloadsnelheid wordt opgetrokken (4 Mbps voor ADSL Go en Plus, 4,6 Mbps voor ADSL Pro Compact)
- maandelijks volume verhoogd naar 30 giga per maand (ADSL Plus) en 40 giga (ADSL Pro Compact, ADSL Pro)
- 3 extra mailboxen
http://www.belgacom.be/adsl

*** Het fotobewerkingsprogramma Colormanager is 30 dagen gratis uit te proberen, activering nu slechts 9,9 euro. Het programma helpt u om uw digitale foto's op orde te houden, af te drukken en op CD of DVD te branden.
http://nl.colormailer.be

*** Bij Radiovisie vindt u enkele radiospots waarin opgeroepen wordt om de televisie-actie Tsunami 12_12 te steunen.
http://www.radiovisie.be

*** Myst stopt ermee: Cyan Worlds, maker van dit intrigerende spel, zal de laatste editie uitbrengen van het myst verhaal: Myst V.
http://www.geek.com/news/geeknews/2005Jan/bga20050113028679.htm

*** Antivirus bedrijf Panda Software vervoegt de rangen van de Anti-Phishing werkgroep.
http://www.betanews.com/article/Panda_Joins_AntiPhishing_Group/1105635074

*** Een echtpaar uit RoemeniŽ heeft hun jongste telg Yahoo genoemd.
http://fr.news.yahoo.com/050113/85/47w14.html

*** VLD Kamerlid Bart Tommelein wil internetaansluitingen fiscaal aftrekbaar maken voor particulieren. In ons land zijn er immers veel minder internetaansluitingen dan gemiddeld in de rest van Europa.
http://www.tommelein.com/

*** Het einde van "kleiner, kleinst" bij harde schijven is bereikt.
http://www.tweakzone.nl/nieuws/6788

*** Een nieuwe versie van het aloude Paint is onderweg; het werkt alelen onder Windows 2000 en XP waar .Net framework geïnstalelerd is.
http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=10004

*** The Phone House biedt in samenwerking met Proximus een dienst aan voor gelokalisatie, waarbij men kan zien waar een bepaalde persoon zich bevindt, aan de hand van diens gsm. Gelukkig moet de gelokaliseerde persoon voorafgaandelijk zijn toestemming geven om opgespoord te worden!
http://phonehouse.ootay.be.

*** ICANN zou overwegen om een belasting te heffen op de domeinnamen op internet, eindigend op .NET: 75 dollarcent per jaar (Bron: Dave)
http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=9998

*** Volgens de lezer van De Tijd wordt internettelefonie dé trend van 2005. (bron: Wim W)
http://www.tijd.be/print/?Id=1541564&AgencyId=6


Het oor wil ook wat!
Audio op het Internet


* Analog Missionary - Secret Race
Een kwartet uit Alabama, dat u best onder "epic soundscape" mag rangschikken - epische landschappen die uit geluid bestaan. Dit nummer is ietske aan de hardere kant, maar kan toch bekoren.
http://music.download.com/analogmissionary/3600-8627_32-100462171.html?tag=FA_artist

* Bruno's Brawlers - Fife-o
[Ierse Folk] Dublin, whisky. Deze band zorgt voor de muziek die bij deze sfeer hoort. Simpele muziek, de sfeer moet u zelf maar maken.
http://music.download.com/brunosbrawlers/3600-8789_32-100249908.html?tag=FA_artist

* Naga - Earth Dream
Zoals bij zovele wereldmuziek, wordt ook hier een combinatie gemaakt van verschillende invloeden. De Indonesische gemelan, Afrikaanse drums, Australische djideridu's. Erg veel ritme, minder melodie.
http://music.download.com/naga/3600-8237_32-100398107.html?tag=FA_sm_artist

* Richard Thompson- Destiny
Een erg goede songwriter en instrumentalist. Verwerkt middeleeuwse instrumenten, Afrikaanse ritmes. Rock, Folk en blues worden naar een volgende dimensie verheven. Dat staat in de brochure op de website te lezen. Maar wij vonden de songs ietske plat.
http://music.download.com/richardthompson/3600-8942_32-100054881.html?tag=FA_sm_artist

* The Good Folk - Poor Wayfaring Stranger
Een ensemble van 7 muzikanten. Zij brengen traditionele Keltische en Folkmuziek.
http://music.download.com/thegoodfolk/3600-8788_32-100303720.html?tag=chart_topdls_artist


Netties werkt samen met:EVEN EEN UITSMIJTER TUSSENDOOR, VOORALEER U NAAR HET 2e DEEL GAAT:
Het aardige van citaten is dat het lijkt of we enigszins bekend zijn met de auteur, wat vak sociaal indrukwekkend is.
[Kenneth Williams]


De nieuwe oogst


* Outline
Er is zoveel informatie die op u af komt gestormd en uw computerke staat ongetwijfeld vol met stukjes informatie hier en daar. Hoe dat te organiseren? Daarvoor dienen de "knowledge management tools", een soort database van teksten. Deze site geeft een overzicht van deze tools.
[Taal: Engels]
http://john.redmood.com/organizers.html

* Instiki
Een kloon van de Wiki encyclopedie. Erg simpel op te zetten, zo zegt de maker van deze site. Zo simpel, dat eenieder die zou kunnen gebruiken, gewoon om notities te maken, te brainstormen, een vergadering te beleggen..
[Taal: Engels]
http://www.instiki.org/show/HomePage

*Tips voor het kleine bedrijf
Het internet is er niet alleen voor de groten der aarde. Ook kleine bedrijven kunnen het aanwenden voor hun marketing.
Zij moeten wel enkele gouden regels in het oog houden. Op deze site vindt u enkele tips voor de KMO.
[Taal: Engels]
http://radio.weblogs.com/0103807/stories/2002/04/15/marketingSoftwareWhenYouAreASmallCompany.html

* Musea
Er zijn heel wat musea op de wereld. Deze site bevat een inventaris van de musea en kunstgalerijen. Voor BelgiŽ zijn er 772 musea geïnventariseerd. Niet slecht! (Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://www.museum.com/jb/start.html

* Oxford Dictionary on line
Wie vaak werkt met Engelse teksten, zal zeker en vast deze on line tool op prijs stellen. U kan er woorden opzoeken, maar er zijn ook leuke kruiswoordpuzzels op te lossen, quiz'jes te spelen, enz. U kan zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief waarbij u elke dag een "woord van de dag" krijgt, met uitleg over de betekenis.
[Taal: Engels]
http://www.askoxford.com/

* On line logomaker
Zalig toch, dat internet. Alle mogelijke tools zijn on line aanwezig en nog gratis ook! Hier vindt u een site waar u online een logo kan maken voor uw site of project. (Bron: Wim W)
[Taal: Engels]
http://www.cooltext.com/LogoBrowse.aspx

* Een wrange noot
Medewerker Wim wees ons op deze afbeelding. Het gaat om een opblaasbare tsunami. Om de thuisfeestjes mee op te vrolijken wanneer de kinderen zijn uitgekeken op het "springkasteel". Of: hoe een leuk commercieel idee plots een erg nare betekenis krijgt na een ramp...
http://www.interactivegame.net/images/TSUNAMI.jpg

* Tsunami
Graag toch nog even enkele sites op een rijtje in verband met de tsunami:
Bij 1212 vindt u een overzicht van alle acties die in BelgiŽ gehouden worden ten voordele van de slachtoffers van de humanitaire ramp in Zuidoost-AziŽ. (1)
Een aangrijpend en bloedstollend verslag, geschreven door iemand die de vloedgolf zelf meemaakt in Phuket, leest u in dit reisverslag (2) . "Een weblog van een Belgische journalist dat met zoveel gevoel geschreven is, dat je zo mee zou willen gaan helpen", zo schrijft lezer Stefaan over deze site en wij kunnen hem enkel maar bijtreden. (met dank aan lezer Stefaan)
http://www.1212.be
http://www.landinzicht.be/reisroute/index.htm

* Fotoalbum
Op deze pagina kun je gratis jouw foto's in een online album plaatsen. Deze foto's zijn niet zomaar door iedereen te bezichtigen. Je bepaalt zelf wie deze foto's te zien krijgen. MijnAlbum.nl geeft iedere gebruiker gratis 250 MB opslagruimte. Er is geen ingewikkelde aanmeldprocedure en het is helemaal gratis, ook op langere termijn.
[Taal: Nederlands]
http://www.mijnalbum.nl/

* PodFly
Podcasting is "in". Steeds meer mensen gebruiken hun iPodje om muziek uit te zenden. PodFly is de site die u op de hoogte houdt van het laatste nieuws uit dit wereldje.
[Taal: Engels]
http://www.podfly.com/mambo/

* Oops!
Missen is menselijk en dus maken ook journalisten soms fouten bij het neerpennen van hun tekst. Meestal is er wel een aandachtige lezer die de krant wijst op de fout en verschijnt er een correctie.
Dit blog houdt die foutjes en de correcties bij. Sommige van die dingen zijn echt hilarisch, andere gewoon pijnlijk. Maar uit fouten leert men!
[Taal: Engels]
http://www.regrettheerror.com/

* Ballet
Sierlijk is het, ballet, maar erg hard werken. De wereld van de ballerina's wordt op deze site belicht. Van de legendarische Anna Pavlova tot Margot Fonteyn, hier staan heel veel foto's en informatie over deze sierlijke ballerina's.
[Taal: Engels]
http://www.ballerinagallery.com/

* Vrijdag animatiedag : 555 games
Nee er staan geen 555 spelletjes op deze site. Het aantal is veel beperkter maar de grafische uitvoering ervan is leuk gedaan. U kan er o.a. Yahtzee, Tetris, Mahjong, Schaken, Fruitmix en Breakout spelen. Op het eind van een spelletje kan u uw score doorsturen en ziet u hoe goed of slecht u het gedaan hebt t.o.v. de vele andere spelers.
(taal : Nederlands) [Filover]
http://www.555games.nl/

* Vrijdag animatiedag : Renaldo (Flash animatiefilm)
Deze Flashanimatiefilm vertelt het verhaal van Renaldo en een rode deur. Het openen van een rode deur is telkens het begin van een klein verhaaltje. En wat bijzonder is, is dat elk verhaaltje werd gemaakt door een andere animatieliefhebber. Die liefhebbers kenden elkaar niet voor het maken van het filmpje. Maar internet kent geen grenzen en bracht hen bij elkaar.
(taal : Engels) [Filover]
http://www.120seconds.com/index.cfm?movie=788

* Vrijdag animatiedag: The Aviator (Filmtrailer)
De film gaat over luchtvaartpionier Howard Hughes (Leonardo DiCaprio), een excentrieke miljonair, filmtycoon en notoir liefhebber van vrouwen - hij heeft affaires gehad met enkele van de mooiste vrouwen uit die tijd. De film vertelt over zijn leven van 1920 tot 1940. De man testte toen verschillende nieuwe vliegtuigen, dus ook voor de liefhebbers van historische vliegtuigen valt er ook wat te rapen..
http://movies.yahoo.com/shop?d=hv&cf=info&id=1808411951
http://www.apple.com/trailers/miramax/the_aviator/trailer.html

=== VERS VAN HET KLAVIER ===

* Stef
Stef is een van de abonnees van onze nieuwsbrief. Al een hele tijd sukkelde hij met zijn gezondheid. IN december werd bij hem een longtransplantatie uitgevoerd. Zijn verhaal, de wachtperiode, hoe hij die ervoer, en hoe zijn omgeving daarop reageerde, werd genoteerd door zijn echtgenote, en vindt u on line weer.
[Taal: Nederlands]
http://www.servimed.be/stef

* Fotografie in 10 lessen
Op deze website vindt u o.a. een cursus fotografie van Jodie Coston, een freelance-fotografe. Hierbij leert u in 10 lessen alles over compositie, shutter speed, ISO, ruis, filters, belichting, landschapsfotografie, studiofotografie, enz. Waarbij alles rijkelijk geïllustreerd wordt met knappe foto's. Interessant voor beginner en gevorderde.
(taal : Engels) [Filover]
http://www.morguefile.com/archive/classroom.php

* Bekende personen op het net Ė Hun officiŽle sites
(een greep uit recente toevoegingen op http://home.tiscali.be/filover/) [Filover]

- Marc Hendrickx
OfficiŽle site van deze Belgische voetballer die nu bij Sporting Lokeren speelt.
http://www.marc-hendrikx.be/

- Lebron James
OfficiŽle website van deze Amerikaanse NBA-speler.
http://www.lebronjames.com/

- Monika Schnarre
OfficiŽle site van deze Canadese actrice die voor haar acteercarriere ook succes had als model.
http://www.monikaschnarre.com

- Jet Li
OfficiŽle website van deze Chinese acteur die meespeelde in films als Cradle to the Grave, The One, Kiss of the Dragon en Romeo must die.
http://jetli.com

- Martin Freeman
Deze acteur had o.a. een rolletje in de film "Love actually" met Hugh Grant.
http://www.martinfreeman.com


Uw advertentie hier? Het kan! Vraag onze tarieven
adverteren@netties.beBij de collega's


*** Algemeen Dagblad
- Draadloze muis als aanwijsstok
- Apple gaat nog kleiner
- Hitachi: harde schijf van 500 giga
- Software: vijf in één voor de digitale fotograaf
http://www.ad.nl/internetenpc/index.html

*** Digitale Revolutie
- Gratis alternatief voor Media Center software
- Een half jaar een gratis websie
- De dunste camera ter wereld
- Windows AntiSpyware
http://www.dedigitalerevolutie.tv/


*** Nu Wij Weer!
- De uitzichtloze dood
In de Amerikaanse media gonst het van de horrorverhalen over euthanasiepraktijken in ons land. In één ding geeft Winnifred Jelier de Amerikanen gelijk: euthanasie vraagt om verzet.
- De vergeving en de stoeptegel
Herinneringen aan een dodelijk ongeval op de A4.
- Let's play darts!
Met goed gevulde buiken vullen de darters de voetbalwinterstop. En Holland wint. Maar is dat wel leuk?
- Merkbaby's
't Is niet gemakkelijk, een goede en originele naam vinden voor je nageslacht. De oplossing: een merkbaby.
- De zeebeving: een decadent tegengeluid
Prachtig! 112 miljoen euro voor de slachtoffers van de ramp in AziŽ! Maar waar kwamen die gulle giften vandaan? Ö We vinden het heerlijk om te lijden als 19-de eeuwse Dandyís.
http://www.nuwijweer.nl

*** Webfactor
- Nu ook echtscheiding via het internet
- Microsoft lanceert testversie Windows Antispyware
- Nu ook online giften mogelijk op 1212.be
http://www.webfactor.be

*** Internet Addict - Digimedia
- PC World: Nokia 7710 met groot scherm
- Inside Internet: Meetic weldra op de beurs
- IBM onthult zijn RFID-aanbod
- Mac Addict: Mac Mini: Apple ontdekt de goedkope computer
http://www.internetaddict.be

*** Digimedia
- Studie over on line kranten -
- Nieuwe website voor Fnac -
- Porno en technologie
http://www.digimedia.be/

*** Internetjournalistiek
Blokwatch: "Meest succesvolle Belgische internetpetitie"
http://www.internetjournalistiek.be

*** Speedzone
- Muziek: Geef een teken - Tsunami 12-12 single en webcast
- Film & TV: Bill Gates voor schut op CES 2005
- Muziek: Sunshine - Sonny O'Brien
- Film & TV: Gefressenes Funden
- Humor: Wimpel die vent van je af
http://www.speedzone.be

*** Tweakers Net
- Verf-additief schermt draadloze signalen af
- Hacker had Mobile netwerk jaar onder controle
- Kijkoperatie toont ingewanden Mac mini
- Microsoft niet van plan drm aan te passen
http://www.tweakers.net

*** Elektro.be
- Logitech biedt lasermuis ook in pakket met toetsenbord aan
- Plasmatelevisie zorgt voor hoog energieverbruik
- Iriver H10: pocket jukebox met kleurenscherm
- Mission M-Cube: design: 5.1
http://www.elektro.beWikipedia


Wikipedia is een gemeenschapsproject met als doel een complete encyclopedie op het web te creŽren. Iedereen kan Wikipedia gebruiken om informatie te zoeken of toe te voegen. U kunt eenvoudig zelf artikelen schrijven, corrigeren of aanvullen. Aanmelden is hiervoor niet nodig, u kunt door op een van de onderstaande pagina's op "Pagina bewerken" te klikken meteen aan de slag.

Deze week zijn onder meer nieuwe artikelen verschenen over:

- Historische regio Nassau -
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nassau_%28land%29&rcid=396633
- Amerikaanse schrijfster van SF -
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=C._J._Cherryh&rcid=396227
- Amerikaanse schrijver van SF -
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_Zelazny&rcid=396615
- Brits informaticus -
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Wilkes&rcid=396138
- Boeddhistische tempel met steeds kleiner wordende verdiepingen -
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pagode
- Je leest deze woorden nu en vraagt je af of deze titel niet anders moest? -
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koan_%28Zen%29
- Nederlandstalig schrijfster uit de 13e eeuw -
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadewijch

Daarnaast zijn onder andere de volgende bijdragen actueel:
- Nog altijd krijgt de recente tsunami veel aandacht -
http://nl.paris.wikipedia.org/wiki/Aardbeving_Indische_Oceaan_2004
- Suriname is officieel toegetreden tot de Taalunie -
http://nl.paris.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Taalunie
- Mahmoud Abbas is verkozen als president van de Palestijnse Autoriteit -
http://nl.paris.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Abbas

Verdere bijzonderheden op de Nederlandstalige wikipedia:

Diverse medewerkers aan wikipedia zijn zich gaan indelen naar onder meer:

- Expertise -
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedianen_naar_expertise
- Woonplaats -
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedianen_naar_woonplaats
- Geboortejaar -
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedianen_naar_geboortejaar

De vorige bijdragen van Wikipedia aan NeTTieS zijn hier te vinden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wekelijkse_bijdrage_in_NeTTieS


De zaak Tee en Tee
Tips en trucs voor de PC/Internaut


* Tips Forte Agent: Offline newsreader
Het speciale aan Agent is dat het een erg handig programma is, voor alle internauten die geen permanente verbinding hebben met het internet. Om Agent als offline newsreader te gebruiken, gaat u als volgt te werk
1. Vertel aan Agent dat u off line wil werken: Kies Options, User and System Profile. Klik op de use Offline Defaults button
2. Nu gaat u eerst alle headers (de onderwerpen) ophalen van de nieuwe boodschappen in de nieuwsgroepen waarop u geabonneerd bent. Klik hiervoor op Online / Get New Headers in Subscribed Groups (of, als u enkel van een bepaalde groep de headers wil, klikt u eerst die nieuwsgroep aan en klikt u dan op Online / Get New Headers in Selected Groups). Nu gaat Agent online en haalt de nieuwe headers op. Zodra dit gebeurt is, gaat het programma opnieuw offline. De nieuwe boodschappen zullen rood gekleurd zijn.
3. Markeer boodschappen waarvan u de body wil lezen: bekijk de headers van alle boodschappen. Interesseert eentje u, klik het aan en kies Mark for Retrieval (knop met het blauwe pijltje naar beneden op de toolbalk)
of: kies Message / Mark for Retrieval
of: Klik M of druk op Enter
of: dubbelklik op de boodschap
4. Zodra u alle boodschappen aangeduid hebt waarvan u de body wil lezen, kiest u Online / Get Marked Message Bodies
Agent gaat opnieuw on line, haalt de bodies op en gaat opnieuw offline zodra alle bodies binnen zijn.

* Tips Forte Agent: Agent in online gebruik
Hebt u een permanente internetverbinding, of moet u niet op de tikken van de telefoonmeter letten, dan kan u in de "on line" modus van Agent werken. Ga als volgt te werk:
1. Vertel Agent dat u online wil werken: Ga naar Options / User and System Profile, kies het tabblaadje Online. Druk op de Use Online Defaults.
2. Ook nu gaat u de nieuwe headers ophalen (Online: Get New Headers) Agent gaat nu online, als u het nog niet was en blijft online tot u manueel zegt dat u de verbinding wil sluiten.
3. Lees de boodschappen: selecteer een header en kies View selected message, of dubbelklik de header, of selecteer de header en druk op Enter. Om de volgende ongelezen boodschap te lezen, drukt u Ctrl-N (view next unread message) of Ctrl-T (view next unread message IN THREAD = in deze boodschappenstructuur)

* Tips Forte Agent: Alle bodies ophalen
In principe haalt Agent enkel de headers van nieuwe boodschappen binnen. Wil u de body van de boodschap lezen, door op de header te dubbelklikken, dan zal Agent die body eerst gaan ophalen.
Dat kan u veranderen, zodat Agent niet alleen de headers van de boodschappen, maar meteen ook de bodies downloadt. Dit kan u per nieuwsgroep bepalen. Ga als volgt te werk:
Selecteer de groep waarvoor u alle bodies wil downloaden
Kies Group / Properties for Selected Groups
Bij het tabblaadje Retrieve, vinkt u het vakje aan bij "Override default settings" en bij "Retrieve bodies for all new messages".

* FIREWALL CONFIGUREREN
Windows XP heeft een ingebouwde firewall zodat u beschermd bent tegen hackeraanvallen van buitenaf.
Het in en uitschakelen van deze firewall gebeurt door het selecteren van de Eigenschappen van de netwerkverbinding.
Klik hier op het Advanced tabblad en vink vervolgens de Internet Connection Firewall optie aan.
Klik indien nodig op Settings om de instellingen aan te passen aan de eigen voorkeuren
Bron: PCM via Digiweetjes
http://www.digiweetjes.com

* Tip Windows XP: Mapinhoud afdrukken
Zou het niet handig zijn om de inhoud van een map snel te kunnen afdrukken? Gewoon rechtsklikken op een willekeurige map en dan kiezen voor Mapinhoud afdrukken? Het is mogelijk. In Kladblok maakt u een nieuw tekstdocument aan met de volgende inhoud:

Op deze manier worden ook de eigenschappen van de bestanden afgedrukt!
@echo off
dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
start /w notepad /p "%temp%\Listing"
del "%temp%\Listing"
exit

Op deze manier wordt alleen de bestandsnaam afgedrukt!
@echo off
dir %1 /b /o /n > "%temp%\Listing"
start /w notepad /p "%temp%\Listing"
del "%temp%\Listing"
exit

Kies voor Bestand, Opslaan en sla het bestand op in de map Windows als Afdrukken.bat (dus niet als txt-bestand). Vervolgens kiest u in de Windows Verkenner voor Extra, Mapopties en klikt u op het tabblad Bestandstypen.
Selecteer File Folder (Bestandsmap) en klik op Geavanceerd en op de knop Nieuw. Bij Actie voert u in Mapinhoud afdrukken. Bij Toepassing kiest u voor Bladeren en gaat u naar de map Windows en klikt u op het bestand Afdrukken.bat en klik op Openen. Sluit alle vensters via OK. Wanneer u voortaan rechts klikt op een map, kunt u kiezen voor Mapinhoud afdrukken, waarna de printer direct aan het werk kan worden gezet, dat wil zeggen: de mapinhoud wordt zonder voorafgaande waarschuwing afgedrukt.
Bron: Tips & Trucs / Digiweetjes

Deze rubriek loopt in samenwerking met:
Digiweetjes: http://www.digiweetjes.com
Gerard Schaefers (Sjeef): http://www.xs4all.nl/~sjeef/Nederlands/Projecten.htmlDeze rubriek wordt u gebracht in samenwerking met DigiweetjesEn Gerard Schaefers (Sjeef)
http://www.xs4all.nl/~sjeef/Nederlands/Projecten.html

Van alles halen, (bijna) niets betalen...


* PowerPoint viewer
Windows - 1901k - freeware
Het zal u ongetwijfeld ook overkomen zijn met de feestdagen, dat u van een goedbedoelende vriend of kennis een mailtje kreeg met de nieuwjaarswens verpakt in een .pps formaat. Dat is een Power Point presentatie; PowerPoint is een van de onderdelen van Microsoft office. Maar wat als u geen PowerPoint in huis hebt?
Microsoft heeft gelukkig een gratis viewer, waarmee u zo'n bestand kan lezen. (Bron: Wim W)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=nl&FamilyID=428d5727-43ab-4f24-90b7-a94784af71a4

* My ACDSee
Windows - freeware
Een open-source variant op de bekende beeldbewerkingsoftware (bron: Wim W)
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_12702400.html

* MPTrim
Windows - freeware
Dit progje dient om MP3-bestanden te bewerken (ongewenste stukken verwijderen, volume aanpassen, enz) en uw collectie met MP3-muziekjes te beheren. (Bron: Wim W)
http://www.mptrim.com/

* Spoofstick
Windows - freeware
Een erg handige tool om u te beschermen tegen on line fraude en phishing-praktijken: deze plug-in voor IE, die zich onder de adresbalk nestelt, vermeldt de échte url van de site waarop u op dat moment surft. (Bron: Wim W)
http://www.zdnet.nl/downloads.cfm?id=42035&mxp=28

* Yahoo desktop
Windows - bètaversie (gratis)
De portaalsite Yahoo! volgt collega's Microsoft en Google en brengt, na eerst al een speciale toolbar gelanceerd te hebben voor on line zoektochten, een speciale zoeksoftware uit om uw eigen harde schijf te doorzoeken.
De software doorzoekt meer dan 200 soorten bestanden, inbegrepen Word, Excel, PowerPoint, PDF, tekst, HTML, Zip bestanden. E-mails van Outlook en Outlook Express worden ook geïndexeerd.
http://desktop.yahoo.com/

* Kleurenpikker
Soms komt u een mooie kleur tegen tijdens uw surftochten. Hoe deze kleur zelf te mengen, met andere woorden de juiste combinatie van rood/blauw/groen maken, net zoals bij een palet, om deze kleur te verkrijgen?
Deze progjes helpen hierbij: zij geven de kleuren een RBG waarde zodat u die zelf kan invullen in uw pagina. Het gaat om Colour to HTML (1) en Vidual Color Picker (2) Bron: Wim W
http://www.colourtohtml.co.uk/
http://www.linxexplorer.com/colorpicker.html

* Foxy Tunes
Plug-in voor Firefox; ondersteunt Windows Media Player, Musicmatch, Sonique, Winamp, Foobar, iTunes 4 en anderen.
Met dit progje kan u uw media player bedienen vanuit Mozilla Firefox. De plug)in verschijnt onderaan uw Firefox venster en neemt haast geen ruimte in.
http://pcwnl.pcworld.com/t/343800/8934170/968293/0/

* 3D Traceroute
Hebt u al eens zo'n hackerfilm gekeken, waar beveiligingsexperts op een scherm volgen waar een bepaalde indringer vandaan komt? Dan wordt dat signaal zo mooi visueel uitgebeeld op een wereldscherm en dan gaat het van San Diego naar Edingburgh en dan naar Kaapstad, Rio, New York, Brussel, Dublin.... U begrijpt het al: zalig.
Dit progje doet ook zo'n magisch ding. (Bron: Lockergnome)
http://www.hlembke.de/prod/3dtraceroute/


* Vrijdag Macdag: iKey
Mac OS X - 1,99 MB - shareware
Een erg knappe tool voor OS X, waarmee u snelkoppelingen kan maken om een serie taken op te starten.
http://www.download.com/iKey/3000-2234_4-10342832.html?tag=nl.e414

*CopyPaste
Mac OS X - 5,4 MB - shareware
Dit progje breidt de mogelijkheid uit om stukken uit het ene programma te kopiŽren naar het andere.
http://www.download.com/CopyPaste-X/3000-2274_4-10342823.html?tag=nl.e414

(Deze tips voor share- en freeware zijn afkomstig van verschillende sites, o.a. Freewareweb, Lockergnome, ZDNet, PCWorld, en andere.


Het laatste woord....Soms is een lezer het niet eens met een artikel. Daarvoor dient deze lezersrubriek. Wij publiceren zowel uw positieve als negatieve reacties.
Wij hebben in het verleden ervaren dat onze lezers het niet echt op prijs stellen indien wij een politiek standpunt innemen, en trachten dit zoveel mogelijk te vermijden. Af en toe schrijven wij toch over een onderwerp dat politiek getint is. Dat kan dan tot een reactie leiden zoals de onderstaande.
Het gaat om het artikel "Internet als politiek wapen" dat u in onze nieuwsrubriek deze week kon lezen. De reactie van een lezer, ons antwoord hierop, en het wederwoord van de lezer leest u hieronder. Die zoals altijd het laatste woord krijgt, zoals het motto van deze rubriek aangeeft.

<<<
Beste Hilde,

U mag voor mij een voorkeur hebben voor het belerende toontje van Spruyt, betaald medewerker van het ABVV, maar daar heb ik als bewust Vlaming geen boodschap aan.

Dit heerschap klust halve waarheden en leugens door elkaar dat het een lieve lust is en dus vind ik de vermelding in uw nieuwsbrief niet gepast, daar correcte informatie nooit door deze vijanden van de partij Vlaams belang en voor mijn part zelfs Het vlaams belang zal worden verspreid.

Aangezien u dit toch zinnig vindt, wat uiteraard uw goed recht is, durf ik u te vragen om ook even melding te maken van de meest bekeken, gelezen politieke webstek in partijpolitiek Vlaanderen nl
www.vlaamsbelang.org en/of www.vlaamsbelang.be

Wie ik dan wel ben ?
Een lezer van uw nieuwsbrief en een kiezer van de partij het Vlaams Belang die de inmenging en verknechting van gerechtelijke macht al te erg vind en dus ook deze vorm van "toonzetten" niet door de vingers wenst te zien.

met vriendelijke en vlaamse groeten
Johan Stie, Dilbeek ( waar het verdomd moeilijk is om vlaming te blijven ..!)
>>>

Antwoord van de redactie:
<<<
Beste,

Ik wil u erop wijzen dat in het bewuste artikel in NeTTIes van 11/1/2005 geen politiek standpunt ingenomen werd. Evenmin werd er aan "toonzetten" gedaan. Het artikel ging immers niet over de politieke boodschap van de site Blokwatch, wel over het feit dat de site niet bereikbaar was

Het lijkt ons trouwens ongepast dat U meent te mogen bepalen wat "gepast" is om in onze nieuwsbrief te vermelden. Tot nader order is dat nog altijd de verantwoordelijkheid en de vrijheid van de eindredactie. Zij beoordeelt onafhankelijk de nieuwswaarde van een feit, een gebeurtenis. Wij zien ons dan ook niet verplicht om aandacht te schenken aan de site van Vlaams Belang of SP.A of CD&V of eender welke andere partij.

Met beleefde groeten,

Hilde Van Gool
Eindredactie NeTTies

>>>

Reactie van de lezer:

<<<

Inderdaad,

De vrijheid om te bepalen wat u in uw nieuwsbrief zet heeft u. Of u ze goed gebruikt is een andere zaak. U hebt door uw aanmanende houding niemand overtuigd laat staan een extra lezer gewonnen, en daar zou het u toch om te doen moeten zijn.

Neen hoor, u hebt wel degelijk een politieke keuze gemaakt doch daar ben ik niet van onder de indruk. Wel van het feit dat u "politiek maagdelijk" wenst te blijven en geen weet heeft van de politieke context van een site waarvoor u reclame maakt omdat hij "niet beschikbaar is". Ik dacht dat jullie deze op de inhoud seleteerden, doch het zal wel aan mij liggen zeker ?

mvg
Johan Stie
>>>

~~~~~~~~~~~~~~

Vraag van lezer Piet :
<<<
Hilde,

Als ik een mail verstuur naar onderstaand adres krijg ik telkens deze melding.
of ik dit nu doe via outlook of incredimail of outlook express
Nochtans als anderen naar dit adres mailen komt het door.
Iemand een idee hoe het komt?

piet vervaet

Reporting-MTA: dns; outmx006.isp.belgacom.be
Arrival-Date: Wed, 12 Jan 2005 17:19:07 +0100

Final-Recipient: RFC822; greetvvb@yahoo.com
Action: failed
Status: 5.3.0
Remote-MTA: DNS; out-fallback.mx.skynet.be
Diagnostic-Code: SMTP; 553 5.3.0 ... 532532 Timeout while sending mail to yahoo.com
Last-Attempt-Date: Wed, 12 Jan 2005 17:19:15 +0100

>>>>
Wie helpt deze lezer?NeTTies e-zine
Postbus 24
Antwerpen 14
2018 Antwerpen


Coordinatoren:
Jean-Luc Bostyn
Tel 056/53.25.31 - 0473/52.00.73
Hilde Van Gool
Tel 0475/53.41.20 - 015/25.28.71

Wij danken de vele mensen die nu
of in het verleden hebben meegewerkt aan dit e-zine:
Miranda Swier
Benny Raemaekers
Geert Demuynck
Kurt Fierens
Peter Stuart
Gerard Schaefers (Sjeef)
Boeloeboeloe (LVO) Manu Drieghe
Marijke Pante,
Marianne Steijlen Reinhilde Remaut
Ludo Cattoor
Evert Poppen
Philip Lafeber
Julien Van den Borre, Johan Junior
Kurt op de Beeck
Koen van Poucke
Rogier P. Bakx
Jurgen Veys
Nick Toretto
Krekkie
Dave Lahousse
Filip Overmeire (Filover)
Jeffrey Drooghenbroodt
Danny Zeegers
Wim Wilyn
Hilde Van Gool
  • - "NeTTies" is gratis te verkrijgen door te vragen om aan onze abonneelijst te worden toegevoegd. Dit kan online op onze site, of per e-mail.
  • - Te allen tijde kun je het abonnement ook weer stopzetten. Eveneens via de site of per e-mail.
  • - Jouw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.
  • - "NeTTies" is onafhankelijk en wordt geheel op vrijwillige basis gemaakt.
  • - "NeTTies is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van software waarover wij publiceren.
  • - Teksten mogen worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.
  • - "NeTTies" mag wel in z'n geheel worden doorgestuurd naar derden ter kennismaking.
  • - "NeTTIes" moedigt lezers aan een link te zetten op hun webpagina. De aanwezigheid van een verwijzing naar ons e-zine betekent echter niet dat wij het eens zijn met de redactionele inhoud op die site.
  • - De advertenties die op "NeTTies" geplaatst worden door derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en geven geenszins de mening van de redactie weer. Bij deze teksten wordt duidelijk aangegeven dat het om een advertentie gaat.Webmaster: Rogier P. Bakx
Eindredactie: Hilde Van Gool, en vanuit de eeuwigheid: Niek Harmans

Abonnementen: Suzy Schokelé
Logistiek: Paul Liekens

Dagelijkse nieuws-update op onze site:
http://www.netties.be/nieuws.htm


"NeTTies" is een oorspronkelijk concept van Jean-Luc Bostyn
en wordt gehost bij Codras Webhosting

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij dankbaar gebruik van een script dat ons ter beschikking gesteld werd door de makers van
Belgische LottoDe nieuwsbrief in tekstversie wordt verzonden
dankzij de diensten van Hotjobs

De eindredactie van NeTTies ligt in handen van Hilde Van Gool,
freelance publiciste.Afsluiter
Een mooi citaat is een diamant aan de vinger van een man van geest, en een kei in de hand van een dwaas.
[Otto Weiss]